LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med "mersmak" Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med "mersmak" Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget"

Transkript

1 TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31 Nr Snart far alla medarbetare tycka till om företaget Efter alla omorganisationer - vad tycker medarbetarna om verksamheten inom ICA-koncernen? På företagsledningens initiativ ska det klargöras genom en stor attitydundersökning, som berör samtliga anställda. Sid 3 Nyafärskvarukonsutter Att hjälpa butikerna bli ännu bättre på att marknadsföra sina färskvaruprodukter inom kött, chark. ost och deli, blir de nya färskvarukonsulternas huvuduppgift ute på de olika regionerna i landet. Sidan 8 Vadtycker studenterna om ICA? Framtidens arbetskraft finns på universitet och högskolor, men vilken attityd till ICA bar dagens studerande. Läs om Universum institutets stora undersökning, som gjorts på uppdrag av ICA. Sidorna 4-5 LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med "mersmak" ICA Handlarnas mest efterfrågade trycksaksserie med lättläst information om allt ifrån att förvara maten rätt, mat for allergiker ochkretslopp till genteknik vid livsmedelsproduktion trycks nu i upp till exemplar per titel. Läs mer om serien på sidan 7 Följ med Johan på djupet Sidan 12

2 Halvårsresultatet pekar mot resultatpremie även i år ICA-koncernens resultat för de första sex månaderna i år uppgår till drygt 296 miljoner kronor. Vid samma tidpunkt i fjol var resultatet knappt 202 Mkr. Halvårsresultatet i år är alltså 94 miljoner kronor bättre års resultatpremie för medarbetarna baseras på koncernresultatet. Med nuvarande differens till budget är det goda möjligheter till att det blir en resultatpremie på minst kronor. Det kräver dock en fortsatt bra försäljningsutveckling och hög kostnadseffektivitet. I årets resultat finns en reavinst på 50 miljoner kronor som ICA-koncemen fått som en slutlig effekt av försäljningen av BOB och Svea. Den fina butiksförsäljningen hittills i år, + 2,9 procent i volym, har gjort att koncernens försäljning ökat med miljoner kronor till Mkr. ICAhandlarna har under första halvåret ökat sin inköpsprocent hos regionbolagen. Koncernens intäkter har ökat till Mkr (2.656 Mkr), medan kostnaderna har ökat till Mkr (2.268 Mkr). Intäktsökningen blir därmed 209 Mkr och kostnadsökningen 107 Mkr. Den största resultatförbättringen finns i regionbolagen, men också intressebolagen Hakongruppen i Norge och Ellos har en bra resultatutveckling. Däremot har inte ICA Menyföretagen och ICA Förlaget nått upp till fjolårets halvårsresultat. - ICA-koncemens resultat är tillfredställande och visar att vi hittills klarat våra uppsatta budgetmål, kommenterar koncernchefen Roland Fahlin. ICA Handlarnas AB Direktör Lisbeth Kohls har utsetts som chef för avdelningen Konsument, Kvalitet och Miljö, som blivit ett eget ansvarsområde i koncernledningen inom ICA Handlarnas AB. Hon blir samtidigt ledamot av Direktionen och Verkstäl Lisbeth Kohls lande Ledning (VL). I funktionen ingår nu också produktkvalitet med kvalitetslaboratorium och konsumentkontakt för egna märkesvaror med Niklas Warén som ansvarig. Samordnare för miljöfrågor är Anita Gustavsson. Arbetet sker i nära samarbete med ICA Provkök, vars chef Birgitta Rasmusson kommer att ingå i avdelningens ledningsgrupp. Ivan Wikgren är knuten till avdelningen som projektledare för att utveckla miljöoch kvalitetsledningssystem. HK Marknad Färskvaror Torbjörn Kvist, varugruppschef Kött, har av personliga skäl valt att lämna sin tjänst vid ICA Handlamas AB. Tommy Kåmark tjänstgör tills vidare som tillförordnad varugruppschef Kött. Leif Lantz, ansvarig Köttpacken i Västerås, kommer att bistå Tommy under denna period. EMV Lotta Jarnesjö lämnar ICA Ekonomibyrå AB, HK Västerås. Hon ska börja på HK Marknad och arbeta med EMV-varor, i första hand Sunda-produkter. HK IT och Logistik Central logistikdrift Lisa Mörtberg är ny miljösamordnare på Centrallagret i Västerås. Lotta Jarnesjö ICA Handlarna Öst AB Detaljhandel Anders Colbing har efterträtt Ove Kolmodin som chef för butikskonsulterna. Till dess en ny köpmannarekryterare har utsetts kommer Anders att ansvara för dessa frågor. Anders Colbing ICA Handlarna Väst AB Marknad Avdelningschef Benny Wennergren på avdelning Marknadsservice har tagit över delar av EMV. Främst gäller det samordning av aktiviteter genom butiksgrupperna. Benny kommer även att svara för reklamsamordningen. Ny ICA-handlare i Förlagsstyrelsen Ny ICA-handlare i ICA Förlagets styrelse är Bengt Roland Simonsson, MAXI ICA Stormarknad i Kalmar. Bengt-Roland, som också är ledamot av ICA-styrelsen, ersätter Olle Bergstedt, Tyresö. ICA Förlagets styrelse ser i sin helhet ut så här: Roland Fahlin (ordf.), Peter Dettmann, Kjell Gustafsson, Bengt Roland Simonsson. Fin ICA-sommar trots dåligt väder IC A-handlarna sålde under juli månadfördrygt fem miljarder kronor, vilket innebär en volymökning med 2,7 procent jämfört med juli månad i fjol. Detta trots att vädret inte varit det bästa. Vi har många butiker i lands- och glesbygd där försäljningen oftast är bäst när sommarstugor och badstränder har många besökare. Istället var det ICAs stormarknader som hade bästa försäljningen i juli. Där ökade försäljningsvolymen med över 10 procent under juli. Sämre gick det för kooperationens stormarknader Obs och B& W som tappade drygt fem procent i volym. En utveckling som kooperationens stormarknader nu haft flera månader i rad. Senaste nytt på ICA bokförtag: Det franska koket cest formidable! Efter framgångarna med Det italienska köket och Det kinesiska köket kommer ICA bokförlag, en sektion inom ICA Förlaget AB, nu med Det franska köket, en "storbok" med massor av illustrationer och varierat innehöll på 280 sidor. Precis som i de tidigare länderpresentationerna bjuds man som läsare på en kulinarisk resa genom Frankrikes alla regioner. Från den pulserande storstaden Paris genom bördiga, lantliga områden, frodiga vinberg, spetsiga alper, kryddoftande medelhavslandskap ända ut till den stormiga atlantkusten. Allt för att man på en gediget sätt ska få lärdom om det franska köket med dess många specialiteter. Över 200 välkända maträtter presenteras. Beskrivningarna är enkla och med kompletterande, tydliga fotografier ska matlagningen inte vara något problem. Matrecepten varvas med vackra vyer och avsnitt om varje regions kultur, traditioner, sevärdheter, typiska produkter och områdets viner. Stor IC A-rabatt Eftersom alla anställda inom ICA Handlamas AB kan köpa böcker från ICA bokförlag till starkt rabatterat pris (40 procents rabatt på brattopriset) är det ett ypperligt tillfälle att ta del av ICA bokförlags sortiment och fortlöpande nyutgivning. Som en service till våra läsare kommer vi fortsättningsvis i Kontakten att informera om nyheter från ICA bokförlag. För de som redan nu vill prata bokköp går det bra att vända sig till Carola Hosang på ICA-numret ( ) eller Gun Söderman på tel ( ). Chefredaktör och ansvarig utgivare: Lars-Åke Pettersson, tel: , Memoid: H20LAP Vasterasredaktion: Asta Linnaeus, teknisk redaktör: tel: Memoid: H20ALI Postadress: ICA Handlarnas AB, ICA Kontakten, Västerås Telefax: Stockholmsredaktion: Leif Johansson tel: Memoid: H20LJO Postadress: ICA Handlarnas AB, ICA Kontakten, Solna Telefax: Utgivningsschema 1996: Nr 11 Utk 26/9 Manusstopp 13/9 Nr 12 17/10 4/10 Nr 13 7/11 25/10 Nr 14 28/11 15/11 Nr 15 12/12 29/11 ICA Kontakten utges av ICA Handlarnas AB, Solna

3 Stor attitydundersökning för samtliga ICA-anställda Ta chansen och tyck till! Snart är det dags för den stora attitydundersökningen att gå ut till alla anställda. Undersökningen, som företagsledningen beställt av SIFO, ska förhoppningsvis ge svar på vad som fungerar bra eller dåligt ute på arbetsplatserna. Svaren blir konfidentiella till 100 procent, så detta är ett gyllene tillfälle att komma med synpunkter. erit Astvald på personalavdelningen är en av dem B: som håller i medarbetarenkäten. Hon berättar att in- ' itiativet till undersökningen kommer från företagsledningen, med Roland Fahlin och Bosse Gustafsson i spetsen. Efter alla omorganisationer vill man helt enkelt ta reda på vad medarbetarna tycker om verksamheten. Detta för att kunna utforma en åtgärdsplan för hur saker och ting ska kunna bli ännu bättre. Svaren hemliga Det är första gången en sådan här attitydundersökning genomförs i hela koncernen samtidigt. Arbetet med att fylla i och samla in enkäten kommer att pågå vecka Under de här veckorna kommer alla medarbetare ges möjlighet att gå ifrån arbetet en dryg timme för att sätta sig och fylla i enkäten. Frågorna kan handla om saker som rör jämställdhet, chansen till personlig utveckling, information med mera. Berit Astvald vill understryka att det är personal från SIFO som tar hand om det praktiska ute på arbetsplatserna. Ingen från ICA kommer att ha tillgång till inlämnade svar. Och om en arbetsplats har färre än tio anställda kommer någon fullständig återrapportering från SIFO inte att ske dit, allt för att inga svar ska kunna identifieras. - Meningen är att alla ska känna sig fria att svara uppriktigt på frågorna, säger Berit Astvald. Facket positivt Från fackligt håll ser man positivt på undersökningen och uppmanar sina medlemmar att delta. - Eftersom svaren är helt konfidentiella är det "riskfritt" att verkligen tala om vad man tycker, även om man kanske är starkt kritisk mot närmaste chef, säger Kenneth Ljungberg från HTF. De fackliga företrädarna har också fått se frågeformuläret i förväg, bland dem Peter Wahlqvist från Handels. - Jag upplever frågeställningarna som öppna och rakt på sak, och hoppas att medarbetarna tar chansen och säger sin ärliga mening om hur de upplever det dagliga jobbet. Åtgärdsplan När alla enkäter samlats in har SIFO tre veckor på sig att bearbeta svaren och återrapportera resultatet till de verkställande direktörerna i bolagen. Det är i sin tur deras ansvar att föra informationen vidare till alla medarbetare. När detta är gjort börjar arbetet med att förverkliga alla förslag och idéer. En plan ska formuleras och vecka 50 ska själva åtgärdsarbetet vara igång. - Vår uppfattning är att den här biten är absolut viktigast. Det gäller att man lokalt är överens om VAD som ska åtgärdas och HUR, beroende på vad som framkommer i enkäten, säger Kenneth Ljungberg. Höstens attitydundersökning är den första i en serie av undersökningar. Framöver är det tänkt att något liknande ska genomföras vartannat år. Nästa enkät är planerad till våren Det för att resultatet ska hinna läggas till grund för den årliga affärsplanen som kommer på hösten. På Centrallagret i Västerås har man redan genomfört två attitydundersökningar med gott resultat. Nu sist var uppslutningen hela 97 procent. Hur går det till att få så många att ställa upp? - Det gäller att organisera, berättar Eva Svensson som arbetar med personalfrågor på C-lagret. - Var och en fick en bestämd tid då de skulle svara, och de hade en och en halv timme på sig. Vi prickade av alla som var med och hade till sist ett uppsamlingsheat för de som missat av en eller annan anledning. Eva Svensson är glad att så många deltog, och dessutom att alla som svarade var så aktiva och tyckte till. - Efter att ha svarat på frågorna skrev de ner mångä;egna åsikter, ofta kritiska, vilket visar att de verkligen vill någonting! Enkäten i Västerås har nu lagts till grund för ett utvecklingsprogram som ska förbättra de delar av verksamheten som visat sig fungera dåligt. Eva Buren Special "förlängd arm" åt ICA Servicehandel ICA Servicehandel AB (f d Meny Snabbgross AB) har avtal med flera bensinbolag om leverans av varor till trafikbutiker. ICA Specialvaror AB startar nu ett projekt inom ramen för dessa avtal för att förse dessa butiker med ett väl anpassat specialvarusortiment. De bensinbolag som berörs är Hydro med nyligen förvärvade Uno-X och Shell, till vilka ICA Servicehandel är huvudleverantör. Dessutom omfattas Statoil och Q8, med vilka ICA Servicehandel har delat avtal tillsammans med Dagab. ICA Servicehandels 11 Meny Snabbgross samt Heidenborgs svarar för leveranserna, som nu alltså kommer att utökas med de varor som ingår i ICA Specials koncept för denna typ av butiker. Ronny Ivarsson är projektledare för servicehandeln inom ICA Specialvaror: - De nya leveransavtalen ger oss möjlighet att på sikt kunna leverera ett väl avpassat specialsortiment till ett 1000-tal trafikbutiker. - Konceptet bygger på att ICA Servicehandels enheter ska lagerhålla sortimentet. Dessutom har servicehandelskonsulenterna, fält- och telefonsäljarna, fått utbildning för att på rätt sätt kunna sälja till butikerna och efter en testperiod i sommar är vi nu redo att från början av september dra igång. Så här är det uppbyggt: Ur ICA Specials ordinarie sortiment har man tagit fram ett bassortiment på ca 100 artiklar; det rör sig om t ex osthyvel, potatisskalare, konservöppnare och en del snabbrörliga varor på kökssidan, disk och städ, herr- och damstrumpor, skriv och rit etc. Ur bassortimentet har man tagit ut 46 artiklar som bildar "Alltid Aktuellt". Det är artiklar som har hög omsättningshastighet och ryms i en sektion med standardmåttet 90 cm. Nästa del är kampanjsortimentet. ICA Special och respektive bensinbolag väljer ut detta på vår- och höstmässan. ICA Servicehandel lagerhåller artiklarna. Det kan handla om grillar och grillkol på sommaren och julpynt på vintern. - Tredje steget i konceptstegen är nytt för oss, säger Ronny Ivarsson. På samma sätt som ICA Kundkort bifogar bensinbolagen till sina månadsfakturor till kunderna några gånger om året erbjudanden, dvs kontokunden kan beställa en bra vara till ett förmånligt pris. Lyckat kampanjutfall - Just nu är vi igång med den första "fripassageraren" - Hydro erbjuder en fin kompass och dito kikare. Av antalet hittills inkomna beställningskuponger att döma blir det en succé. Dessa varor, som inte ingår i ICA Specials sortiment, väljs ut av projektgruppen och varje enskilt bensinbolag och levereras till kunden direkt från ICA Special. Enligt Ronny Ivarsson har ICA Servicehandel som leverantör till trafikbutikerna en fördel jämfört med övriga leverantörer genom att man kan erbjuda ett komplett sortiment av såväl dagligvaror som special. Dessutom finns kunskaper och resurser att hjälpa till med planering av en ofta liten och svårhanterlig butiksyta. Lasse Rehnström

4 Mats Her ner efter halva HLU-kursen: -Det här är bra! Mats Herner är en av deltagarna i årets kull, som genomgår ICA Handlarnas Högre Ledarutveckling/utbildning (HLU). Liksom kurskamraterna har han nu tagit sig igenom hälften av utbildningen. Flertalet av seminarierna på schemat är avklarade och projektarbetet som tilldelats den grupp Mats Herner ingår i är nu under finslipning inför den slutliga presentationen i slutet av oktober. Mats Herner anställdes 1988 som etableringsintendent på f d ICA Eol och började jobba med etableringsfrågor på ICA Väst-området. Och han har fortsatt arbeta med den typen av frågor genom alla omorganistioner fram till den senaste, bildandet av ICA Handlarnas AB, då han blev chef för Marknadsutveckling inom avdelning Detaljhandel på region Väst. - Det handlar om att kolla i kristallkulan. Det gäller att veta hur framtiden ser ut för utvecklingen för konkurrenterna och branschen som helhet, säger Mats Herner. Hans chef, Karl Wistrand, var en av deltagarna i den första HLU-kursen härom året. I höstas frågade han Mats om hans intresse för motsvarande utbildning. "HLU är bra för mig" - Jag tror att det här är bra för mig, säger han. Jag har gått från rollen som specialist till ett större sammanhang med ansvar för människor, och det är just människor som HLU handlar mycket om. Mig själv, mina medarbetare och ICA-handlarna, hela ICA-verksamheten bygger på människor i samspel. Överlag är ICA Handlarna ett företag som är väldigt positivt till utbildning och utveckling, tycker Mats: - Medarbetarna får många möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll. Innan Mats Herner började HLU-kursen så hade han fått kursprogrammet. Han hade läst rubrikerna på de seminarier som skulle hållas. Och kursen har motsvarat hans förväntningar på föreläsningarna, med föreläsare både från ICA Handlarna och externt. Som till exempel en teaterchef som lade om personalfrågor, eller Åke Ortmark som drillade dem i att möta pressen. Nyttigt med kontakter Men den verkliga behållningen av kursen har varit mötet med de andra kursdeltagarna. - Den riktiga "kicken" var att träffa andra, som alla är oerhört kompetenta inom sina områden. Det har skapats ett nätverk över gränserna. Även om man varit med länge inom ICA, så finns det mycket man kan lära sig mer om - det finns så många grenar på det här ICA-trädet! Att delta i en HLU-kurs kräver mycket av deltagarna, och det kräver framför allt tid. Mats Herner och hans kurskamrater har under våren och sommaren deltagit i flera seminarier och så har de delat in sig i mindre grupper som alla jobbar med olika projektarbeten. - Från mars till oktober har vi nog träffats dagar. Samtidigt ska vi klara av våra vanliga jobb, så det blir intensivt... Det gäller att ha förståelse hemifrån och från sina medarbetare. Men det är alltid saker som man måste skriva på själv och folk som måste ha tag på en och ibland finns det helt enkelt inte tillräckligt många timmar på dygnet. Till senaste grupparbetet samlades gruppen med Mats Herner, sittande i mitten, på ICA Öst i Årsta. Övriga gruppmedlemmar är övre raden fr v Carina Pettersson, ICA Öst, Bernt-Olof Nilsson, HK IT och Logistik samt Anders Olsson, ICA Fastighets AB. Sitter t h gör Per Bjemer, HK Marknad. Längst t v en av gruppens stödpersoner, Sveneric Johansson, VD ICA Utbildningar AB. FOTO: PER-ÄKE PERSSON Olika projekt Projektet som den grupp Mats ingår i handlar om Service/Jourbutiker och ska leda till en utveckling av Sveriges bästa servicebutik. Uppdraget är sprunget ur Småbutiksprojektet och har initierats av Anders Nyberg, chef för Affärsutveckling inom HK Detaljhandel. - Det har redan dragit igång ett projekt för landsbygdsbutikerna och anställda på såväl HK som regionerna jobbar med det. Vad vi ska arbeta med är de ca 130 servicebutiker på större orter som finns inom ICA idag. Marknaden för kompletteringsköp har ändrats under de senaste 4-5 åren. Bensinstationerna hade tidigare 40 procent av marknaden, medan servicebutikerna hade 60 procent. Idag är förhållandet det omvända. Vår uppgift är att hitta upplägg för hur vi ska ta hand om servicebutikerna. Stödperson Knuten till projektgruppen är också Sveneric Johansson, VD för ICA Utbildningar AB/ICA-skolan. Han ska fungera som observatör och stödja gruppen i arbetsprocessen. - Sveneric är mycket engagerad i oss och projektet. Nu är han nästan som en sjätte medlem i gruppen, säger Mats och skänker sin mentor ett varmt leende. Projektarbetet handlar om sådana frågor som Mats sysslar med till vardags; etableringsfrågor, så det har för hans del inte inneburit någon breddning, vilket resten av kursen gjort. - Snarare då en fördjupning. Förhoppningsvis ska man kunna dra nytta av saker man lärt sig på HLU i sitt vanliga jobb i rollen som ledare. Och när kursen är slut har man lämnat ifrån sig ett projekt som ska leva vidare, säger Mats Herner. Han hoppas att han ska ha blivit en bättre ledare, att insikterna om att det är människorna som är resursen ska hjälpa honom att ta tillvara kreativiteten hos medarbetare och "handlare som vill vara en spjutspets på marknaden", som Mats uttrycker det. - Det ska också bli roligt att se hur många människor man lärt känna under kursen och det nätverk som byggts upp kommer att utvecklas under åren framöver. Just detta att bryta gränser, och få förståelse för varandras situation i företaget har varit otroligt bra! Maria Persson Vill de unga jobba inom ICA? Framtidens arbetskraft finns på universitet och högskolor runt om i landet. Men vad har de egentligen för attityd till ICA? Är det ett ställe de skulle kunna tänka sig att arbeta på? Universum institutet har genomfört en kvalitativ undersökning med syfte att ta reda på hur studenter uppfattar ICA som potentiell arbetsgivare efter examen. Undersökningen, som gjordes på uppdrag av ICA, gick ut på att man mer djuplodande satt och diskuterade i grupper i stället för att svara på raka frågor på ett formulär. Just för att komma åt de känslor och attityder man har kring ett företag eller organisation. En stor majoritet bland studenterna hade aldrig funderat på att söka jobb på ICA. När de hörde ordet ICA tänkte de mest på butikerna och eventuellt på lagret. Få av studenterna kopplade ICA till någon form av huvudkontor. Vid en jämförelse med bankerna däremot så kopplade studenterna i de fallen lika ofta till huvudkontoren som till de lokala bankkontoren. Så här uttryckte sig någon vad gällde att jobba inom ICA: "ICA känns helt ointressant! Kanske för att jag ser ICA som en livsmedelsaffär; jag vet inget om hur de är organiserade..." Någon annan uttryckte sig så här. "Jag tror inte att det jobbar så många människor där, jag kan inte tänka mig att det finns så mycket att göra, det är mer att samordna." Efter en stunds diskussion kom man dock ofta fram till att ICA måste vara ett ganska stort företag med tillhörande intressanta uppgifter. Private Labels Något som marknadsförarna däremot tände till på var så kallade Private Labels, där man i och för sig refererade till KF:s blåvitt. En person nämnde ICAs köp av Sandy's som något spännande. Företag som upplevs vara på hugget och i utveckling anses spännande och attraktiva som arbetsplatser. Positiva resultat i undersökningen var bland annat att vid jämförelser mellan KF och ICA utföll de som regel till ICAs fördel. ICA tros ha en mer flexibel och öppen organisation jämfört med KF:s "tungrodda byråkrati". Men på vissa sätt ansågs KF vara mer framåt än ICA. Man tänkte då på omvandlingen till Gröna Konsum och att Konsums egna produkter, exempelvis Änglamark, hittills är mer kända än ICAs. Frågan om ICA är ett bra ställe att göra karriär på är viktig. Det avgör om studenterna ska uppleva ICA som intressant som språngbräda. "Det blir nog svårt att göra en längre karriär inom ICA tror jag. Först så har vi affärsledet och sedan den centrala enheten som jag tror är ganska liten och platt." Om ICA gör att man blir attraktiv för andra företag att anställa upplevs också som osäkert. Arbetslivserfarenhet är alltid bra, så varför inte ICA, men det är ingen höjdarmerit, säger studenterna. Inga karriärister En annan del av undersökningen gick ut på att studenterna utifrån sin egen känsla skulle tala om hur man skulle vara som person för att jobba på ICA. Karriärister hör inte hemma på ICA, tror studenterna. På ICA lever man inte för sitt arbete allena, som man gör på de amerikanska konsumentföretagen. Överlag tror man att det är få akademiker på ICA, att personalen till största delen består av medelålders kvinnor som har jobbat länge inom företaget. Ordet "vänligt" sammanfattar studenternas föreställningar om klimatet på ICA. Men inte i en negativ eller hånande bemärkelse, utan man. ställer det emot den amerikanska företagskulturen som utmärks av vassa armbågar, kaxighet och total hängivenhet. Vilket kanske kan tolkas som att om man väl börjat arbeta för ICA så vill man inte därifrån. Det största "problemet" i undersökningen verkar vara att studenterna inte spontant ser ICA som en potentiell arbets-

5 Medverkan ger chans att påverka Vad betyder det för ICA att representanterförföretagetfinns med i olika styrelser, kommittéer och organisationer - både på hemmaplan och internationellt? Vi har träffat Roland Fahlin och Peter Dettmann för att få höra deras syn på saken. För Roland Fahlin är ICAs engagemang, framför allt i olika branschorganisationer, lika självklart som nödvändigt. - Vi måste vara med för att få insyn och kunna påverka. Vår ståndpunkt är därför att vi ska vara rejält engagerade i branschfrågor, utan att för den skull dominera på något sätt. Roland Fahlin understryker att ICA, som en av marknadens stora aktörer, faktiskt också förväntas göra en insats på olika områden. Därför är ett stort antal ICAmedarbetare ute och företräder ICA i diverse sammanhang. Policyn att det är viktigt för ICA att delta gäller också internationellt. - Även om det kanske inte alltid märks är ICA mycket aktivt på den internationella sidan och det ska vi fortsätta med, säger Roland Fahlin. Kontakter och kunskap Förutom att han gör en insats för ICA, tycker Roland Fahlin att de externa uppdragen ger honom mycket personligen. Han får ett större kontaktnät, nya kunskaper och inblick i hur olika verksamheter fungerar. Något som ligger Roland Fahlin särskilt varmt om hjärtat är utbildningsinstituten IFL och MTC. - Jag anser att ledarutbildning är något väldigt viktigt och känner ett ansvar att vara med och driva den typen av verksamhet. Styrelseuppdragen i Hakongruppen och Ellos är en naturlig följd av att ICA har stora ekonomiska intressen i dessa företag. - Där sitter jag med för att se om vårt hus helt enkelt, säger han. Roland Fahlin är också ny ledamot i styrelsen för Stockholms Handelskammare. Arbetet där har han inte påbörjat än, men han hoppas att det ska ge god utdelning i form av ett ännu vidare kontaktnät i näringslivet. ICA kommer först Roland Fahlin vill slutligen betona att det ändå "är ICAs interna verksamhet som alltid kommer i första rummet - det är där han vill lägga sin tid och energi. - Visst finns det ett värde i att sitta med i andra stora företag och lära om strategi och annat, men ICA har högsta prioritet, säger han. Därför är han restriktiv när det gäller att ta uppdrag i andra bolagsstyrelser till exempel, och han har tackat nej till flera erbjudanden. Roland Fahlin Koncernchef och VD, ICA Handlarnas AB Styrelseuppdrag i Sverige Handelsbanken IFL MTC (Marknadstekniskt Centrum) Handelshögskolans fond för handels- och distributionsforskning Stockholms Handelskammare Ellos Branschorgan Vice ordf. HAO, Handelns Arbets givarorganisation Ordf. Stiftelsen Livsmedelsbranschen Ordf. EAN, Sverige Utomlands Ordförande Hakongruppen, Norge EAN International, styrelseledamot CIES, styrelseledamot - Jo, jag får en del förslag, men det är som när man blir bortbjuden på middag, tackar man nej ett par gånger slutar de fråga! Information är nyckelordet Peter Dettmann, chef för avdelningen Strategi/Utredningar, har också han en mycket aktiv roll som ICA-representant, inte minst i internationella sammanhang. Han är övertygad om att ICA tjänar på att vara utåtriktat. - Genom mitt deltagande på olika håll får ICA tillgång till bättre information snabbare, och information är en färskvara - den som får den först har ett försprång, säger Peter Dettmann. Peter Dettmann, Chef för avd. Strategi/Utredningar, ICA Handlarnas AB Styrelseuppdrag i Sverige: ICA Förlaget Ellos Returpack Branschorgan ECR, (Efficient Consumer Response), Sverige MER, Marknadsetiska Rådet Utomlands: IVLD ECR Europé, styrelseledamot CCD, ledare för den svenska delegationen CIES, ordf. kongresskommittén UGAL, vice ordf. Förutom tillgång till information finns det mer att vinna på medverkan. - Varje uppdrag har sin karaktär. Ibland gäller det att få information, ibland att vara med och påverka, ibland att utveckla personkontakter och nätverk. Oftast finns en liten dos av allt med! Peter Dettmann menar att det blir allt viktigare för ICA att vända sig utåt. Dels för att affärslivet blir alltmer beroende av politiska spelregler, dels för att det gäller att hålla sig framme i en hårdnande konkurrens. Inte minst sedan vi gick med i EU. - "News travels fast", som det heter! Det är viktigt att vara ute med radarn tidigt för att fånga upp nya tendenser och trender i branschen, säger han. Konkurrensen och Europa I sin roll som ICAs "ambassadör" är det framför allt två frågor Peter Dettmann vill jobba för. Den första gäller konkurrenslagstiftningen. - Vad det går ut på är att ICA-handlarna vill bli behandlade på ett konkurrensneutralt sätt. Vi som sammanslutning av småföretagare måste kunna jobba efter samma regler som de helintegrerade kedjor och franchisegrupper vi konkurrerar med. Annars blir det som en fotbollsmatch där ICA har nio utespelare, de andra tretton. Den andra frågan som Peter Dettmann tycker känns viktig är Europa. Det gäller att få EU att öppna ögonen för handelns betydelse, med betoning på småföretagen inom handeln. - Inom EU pratas det bara om industri och jordbruk, handeln behandlas minst sagt styvmoderligt. Det måste vi ändra på! Med sin långa erfarenhet har Peter Dettmann fått en bred plattform i branschen. Han blir till exempel ofta tillfrågad om att sitta med som expert i olika utredningar. Och det är här det finns stora möjligheter att föra fram ICA:s ståndpunkt förklarar han. - Detta är oerhört viktigt! Det gäller att komma in i ett tidigt skede för att ha chans att påverka vilka frågor som ska tas upp och vilka riktlinjer man ska arbeta efter. Eva Buren givare. Ofta har de ju bara kommit i kontakt med ICA som konsumenter och inte som studenter. Ingen av studenterna hade kommit i kontakt med ICA på någon företagspresentation ute på skolor eller liknande. Hög ICA-kunskkap Peter Wigstein som ganska nyligen fått ansvaret för ungdomskommunikationen säger att kunskapen om ICA är mycket hög i grundskolan och på gymnasiet. - ICA ska nu bli mer aktiva även vad gäller att informera på plats ute på universitet och högskolor. Ett 10-tal arbetsmarknadsdagar på högskolor runt om i landet är inbokade. ICA är med och annonserar i studenttidningar. Och det traineeprogram som precis ligger i startgroparna visade sig också locka många sökande, ungefär 1000 personer kämpade om de 10 platserna. - ICA har också ett antal internetsidor där bland annat traineeprogrammet presenteras, men där finns även VD:s syn på framtiden och recept på billig och god studentmat från ICA handlamas tidning Buffé. Det är väl så att ICA inte lockar på samma sätt som exempelvis ABB och Sandvik, men hos oss får nyanställda studenter snabbare eget ansvar. - ICA internrekryterar relativt mycket - det kan vara svårt att få jobb, men om man väl fått ett arbete inom ICA och visar sig vara duktig så finns det stora möjligheter till utveckling. Vänligt, välordnat Som helhet finns det ju en hel del positiva resultat i undersökningen som man kan ta fasta på; att ICA upplevs som vänligt och välordnat, exempelvis. Och vad finns det då för lösningar på det som upplevdes som negativt? Det ICA behöver göra för att attrahera studenter i framtiden är att föra fram att den delen av ICA som finns bakom kulisserna inte är en liten grupp samordnare, utan en stor och modern organisation med spetskompetens. Stora utmaningar inför framtiden är till exempel utvecklingen av de egna märkesvarorna där duktiga marknadsförare har något att bita i, miljö-, matoch hälsofrågor och det väl utvecklade data- och logistiksystemet. Och framför allt att ICA handlarna och deras butiksprofiler ska bli ännu mer tydliga och framgångsrika. Upplevelsen att ICA är en organisation som är öppen för nya grepp måste vårdas och förstärkas genom att man lyfter fram allt nytänkande som finns i organisationen. Anna Gidgård FOTO ROLF NODEN

6 ICA-folk invaderar Gröna Lund På söndag väntas IC A-människor invadera Gröna Lund för att vara med om en av de största enskilda företagsmanifestationerna någonsin på det anrika nöjesfältet Det handlar om anställda med familjerfrånsåväl ICA Öst som HK Järva och IC A- butiker. Familjedagen ingår i ICA Östs stora utbildningsoch motivationssatsning "Vi kan mer". Redan tidigt i våras började planeringsarbetet för söndagen den 8 september, då Gröna Lund bara har öppet för "ICA-folk". Även lördagen går i ICAs tecken; då är nöjesfältet bokat för ICA Kundkorts kunder. - Idén till en Gröna Lund-dag väcktes i vintras för att förstärka och ännu mer förankra grundtankarna i "Vi kan mer", berättar Larseric Wegerstedt, "till vardags" ITchef och ställföreträdande logistikchef på ICA Öst, men nu "något av spindeln i nätet" för Gröna Lundarrangemangen, som speciellt nu sista veckan krävt ett näst intill heltidsengagemang från hans sida. - Det är inte ovanligt att företag abonnerar Gröna Lund för en dag, men på det här massiva och breda sättet med leverantörer och samarbetspartners som ICA nu tänker profilera sig på är något helt nytt, Larseric Wegerstedt från ICA Öst diskuterar ICA-satsningen med Gröna Lunds Linda Thorsell konstaterar Linda Thorsell på Gröna Lunds försäljningsavdelning. Flera projektgrupper Det har givetvis inte varit någon enmansshow från Larseric Wegerstedts sida. Fyra projektgrupper, totalt 20 personer, har varit igång sedan i maj med förberedelser. Det har gällt bemanning, underhållning, profilering och butiksutbildning. - Att få frivilliga att ställa upp, ett 70-tal på ICA-kortsdagen och 50 på söndag, har inte varit några problem, berättar Larseric Wegerstedt. Att underhållningsgruppen arbetat hårt bevisas av att Gröna Lund-publiken i helgen får lyssna till Lasse Berghagen, populära och i högsta grad i ropet varande Brain Pool samt Råttans musikcafé. Inom underhållningsramen får väl också räknas in att alla åkattraktioner på familjedagen på söndag är gratis. ICAs egna märkesvaror, ICA Kundkort och ICA Förlaget kommer särskilt att profileras under helgen. - Man kommer att presentera sina produkter och tjänster i särskilda tält på den stora öppna ytan kring stora scenen, förklarar Larseric Wegerstedt. - Elva leverantörer till ICA finns också på plats i anslutning till olika lotteristånd inom Gröna Lund-området. Final i butikstävlingen På söndag blir det också stor final i regionens tävling för ICA-butikerna om ICA-kunskap. Alla butiker fick under en tvåveckorsperiod i augusti fylla i ett frågeformulär om ICA; 14 allmänna frågor, fem frågor speciellt miljöinriktade och som avslutning skulle de tävlande ge förslag på en konsumentinriktad miljöaktivitet. De fyra "bästa" butikerna tävlar nu på söndag på Gröna Lunds stora scen om första priset, som är en skräddarsydd utbildningsresa på Ålands hav med ICA-skolan. Butikerna har också fått all möjlig uppbackning av ICA Öst inför tävlingen; ett 30-tal medarbetare, med VD Svante Nilsson i spetsen, har besökt alla de butiker som önskat och gått igenom den typ av frågorjca-organisation, försäljningssiffror, attitydundersökningar med mera, som tävlingen bygger på. På Smelivs i Stockholms västra förorter "föreläste" ekonomichefen Roger Pihl så medryckande inför sex butiksmedarbetare och handlaren Tomas Blom att det sena tvåtimmarspasset, kl 20-22, fick utökas en halvtimme på grund av butiksmedarbetarnas många följdfrågor. Ett intresse och engagemang som kanske betyder att Smelivs butikslag står på Gröna Lunds stora scen på söndag eftermiddag och får svara på frågor ställda av Roland Danielsson, legendarisk tidigare informationschef på ICA. Leif Johansson ICA Utbildningar: Premiär för kundträff Några gäster och värdar framför Hakonsgården. Fr v Bengt Thoresson, ICA Väst, Kungälv, Monica Freijd-Stillberg, ICA Utbildningar, Gun-Marie Lidström, ICA Mellansverige, Lena Blomqvist-Aberg, ICA Kort, Borås, Marianne Nilsson, ICA Sydost, Växjö, och Lasse Andersson, ICA Utbildningar. FOTO GUNNAR STENER - Vi vill med den här första kundträffen med chefer och medarbetare, som jobbar med personalfrågor inom IC A-verksamheten, beskriva vad vi gör och ha ett utbyte om vad som gemensamt kan utvecklas på utbildnings- och kompetensutvecklingsplanet. Den inriktningen angav Lasse Andersson, ICA Utbildningar AB/ICAskolan, när han härom veckan hälsade ett 50-tal "ICA-gäster" från när och fjärran välkomna till Hakonsgården i Västerås. Lasse är ansvarig för den enhet inom företaget, som i första hand har den bakomliggande ICA-verksamheten som målgrupp. Annars är som bekant ICA-skolan ett tungt begrepp med inriktning på detaljhandeln. Ett tema för kundträffen var "Framtidens kompetens", som det grupparbetades kring som avslutning. På vägen fick man uppleva inspirerande medverkan av Agneta Lagercrantz, journalist på Bi Puranen talade bl a om drivkrafter och konsumtionsmönster i framtiden. Svenska Dagbladet, och Pi Puranen, Institutet för Framtidsstudier. Agneta presenterade sina "Personliga betraktelser" delvis i form av jazz- och visinspirerade sångnummer till pianoackompanjemang, vilket kändes som något helt nytt i dessa sammanhang.

7 LÄR DIG MER OM ar en succé, Du har säkert sett dem, de små broschyrerna som står i butikshyllan och vill lära oss mer om mat och miljö. Men visste du att serien trycks i upplagor på exemplar per titel? Utan konkurrens är detta IC AHandlarnas mest populära informationsmaterial. Enkla och lättlästa munsbitar. Så beskriver Lisbeth Kohls tanken med broschyrerna. - Det här är vårt eget lilla folkuniversitet, säger hon, glad och stolt över hur serien utvecklats. Hon har varit med sedan starten 1987 och berättar att idéerna till innehållet i hög utsträckning kommit från konsumenterna själva. - Vi har försökt vara lyhörda för vilka frågor som intresserar svenska folket, dels genom direktkontakter, främst genom alla frågor till ICA Provkök, dels genom att följa samhällsdebatt och forskning. Målgrupper Till att börja med var skolor och konsumentupplysare de största målgrupperna, men efterfrågan från ICA-handlarna har stigit hela tiden. Idag har det blivit enklare för handlarna att beställa broschyrerna, det är bara att knappa in ett varunummer precis som vid en vanlig varubeställning. Detta har gjort att upplagorna ökat kraftigt. -1 dagsläget är det handlarna som står för den största beställningsvolymen, säger Lisbeth Kohls. Att broschyrerna är kostnadsfria för beställaren, tycker hon är bra. - Det är så viktigt att stödja utbildning, både av konsumenterna och vår egen personal! Hon hoppas att broschyrerna i framtiden ska tas tillvara i personalutbildningen i ännu större utsträckning. Betytt mycket Lär dig mer om-serien har ett mycket gott rykte, ett rykte värt att vårda. Därför har hela serien setts över och uppdaterats under 1995 och höst kommer också fem nya broschyrer. Vid årets slut kommer serien därmed att innehålla 21 titlar. Lisbeth Kohls tror att serien haft stor betydelse för ICA. Lär dig mer om-serien Förvara maten rätt Matfett Mjölkprodukter Matkvalitet Mat och diabetes Mat som får dig på alerten EU och våra livsmedel Mat och allergier Mjöl och gryn Matbröd Maten och miljön Lammkött, nötkött och öppna landskap Kretslopp och kompostering Tvättmedel och miljön Förpackningar och miljön Pappersvaror och miljön Nya i höst Kött, fågel, grillat Frukt och bär Fisk och skaldjur Grönsaker och rotfrukter Genteknikvid livsmedelsproduktion Topplistan just nu 1. Mat och allergier 2. Mat och diabetes 3. Kött 4. Grönsaker och rotfrukter Tilläggas kan att broschyren om fisk och skaldjur är mycket efterlängtad! - Inte minst har det märkts tydligt i tider när frågor ställts på sin spets, som inför EU-valet, berättar hon. Många kunder var oroliga för vad som skulle hända med maten. Då var broschyren om EU och våra livsmedel en ovärderlig hjälp när det gällde att räta ut alla frågetecken. - Det här är en trycksaksserie vi kan vara stolta över och som vi ska fortsätta att utveckla, säger Lisbeth Kohls. Eva Buren lisbeth Kohls får utvidgat ansvar ICA-ledningen lägger stor vikt vid frågor om miljö, hälsa och matkvalitet. Det visar man genom att förstärka avdelningen Konsument och Miljö. Lisbeth Kohls blir chef för den utvidgade enheten och hon är glad över omorganisationen. - Det känns väldigt bra att vi nu tar ett samlat grepp om de här frågorna. Det nya funktionen har fått namnet Konsument/Kvalitet/Miljö. Det är den ursprungliga enheten Konsument och Miljö som byggts ut med avdelningen Produktkvalitet, där Kvalitetslaböra-toriet och Konsumentkontakt för EMV ingår. Ett närmare samarbete inleds även med ICA Provkök. - Det här ser jag som ett helt naturligt steg! Vi har länge suttit som spindeln i nätet för dessa verksamheter men inte haft motsvarande styrka organisatoriskt, säger Lisbeth Kohls. I sin nya befattning kommer Lisbeth Kohls, som första kvinna, att ingå i koncernledningen som ledamot av direktion och verkställande ledning för ICA Handlarnas AB. På tiden tycker många, och en viktig markering utåt att man från ledningens sida ger de här frågorna hög prioritet. Kundnytta Att produktkvalitet, miljö och hälsa hänger ihop tycker Lisbeth Kohls är självklart. - En viktig uppgift blir också att hitta system för att kontinuerligt följa upp våra samlade konsumentkontakter. Vi bör utnyttja vår kunskap om kundernas attityder och värderingar bättre, säger hon. Lisbeth Kohls ser fram emot att få jobba tillsammans med sitt nya lag av medarbetare, som hon beskriver med orden "ett rasande bra gäng"! Målsättningen är att den förstärkta enheten ska fungera som stöd och bollplank för alla kollegor inom ICA. Men för Lisbeth Kohls är det mycket viktigt att avdelningens arbete också kanaliseras utåt. - Vi ska så långt som möjligt omvandla vår kunskap till praktiska verktyg som medarbetare, handlare och - framför allt - kunder kan ha nytta av! Eva Buren ICA Specialvaror på norsk offensiv Torsten Johansson på ICA Specialvaror AB i Göteborg tycker att det norska projektet utvecklas bra. ICA Specialvaror AB håller på att utveckla samarbete med Hakon Gruppen i Norge, som till 45 procent ägs av ICA Handlarnas AB. Försäljningen av husgeråd och kampanjvaror har tagit rejäl fart sedan starten i februari. ^ Hittills har man levererat för ca 12 mkr. Årsbudgeten är på 20 mkr och då ska man ha i åtanke att den normalt stora julförsäljningen återstår. En prognos för helåret kan utgöra ca 25 mkr. ICA Specials inriktning på Norge omfattar ca 500 butiker, såväl RIMI som ICA-butiker. Varumässigt rör det sig om ett bassortiment på 35 artiklar som är gemensamma för båda butikstyperna och ett tilläggssortiment på ytterligare 20 artiklar, främst för ICA-butikerna. Dessutom aktiveras ett antal säsongsartiklar: totalt blir det åtta kampanjer i år. Thorsten Johansson på ICA Specialvaror i Göteborg är ansvarig för projektet från svensk sida: - Vårt samarbete med Hakon Gruppen har gått bättre än väntat. Vi ligger bra till försäljningsmässigt, över budget. RIMI har i princip inte tidigare haft några specialvaror i sortimentet och entusiasmen i butikerna är mycket stor. Vi skulle nog våga tro på en försäljning nästa år på uppåt mkr. Gränskrångel - Att exportera varor över EU-gränsen har dock sina sidor, säger Thorsten Johansson. Det är mängder av handlingar med detaljerade uppgifter, som ska skickas till tullen och följa varorna och vi sänder mycket varor varje vecka. För närvarande måste vi sköta pappershanteringen manuellt, men vi håller på med att skapa lösningar inom vårt datasystem. I skrivande stund förbereds en utvärdering av projektet så här långt, både vad gäller sortimentssammansättning och lönsamhet. Lasse Rehnström

8 8 ICAs nya farskvarukonsulter i startgroparna Den 8 augusti vinkade Christer Åkerberg, chef för Butiksutveckling, av de nya färskvarukonsulterna. Nyinrättade befattningar, en för varje region, som ska hjäpa butikerna med att än bättre marknadsföra sina färskvaruprodukter inom kött, chark, ost och deli. Arbetet med att forma en kraftfull ICA-offensiv på färskvaruområdet fortsätter alltså med oförminskad intensitet. Tillsammans med ICA-skolan och färskvaruansvariga på marknad/inköp ska detaljhandelssidan under hösten arbeta fram rutiner för hur de fem regionkonsultema (tjänsten inom Region Norr är ännu inte tillsatt) ska kunna vara handlarna behjäpliga; kort sagt hur hanteringen på effektivaste sätt ska ske ute i butikerna. - Rekryteringen av färskvarukonsulter är ett led i att återta ICAs hegemoni som ledande inom färskvarusektorn, poängterade Christer Åkerberg innan han vinkade av alla efter upptaktsträffen på HK i Järva. - Konsulterna har en blandad bakgrund, här finns represententer från butiksledet, leverantörssidan och säljsektorn, givetvis med bred branschvana. En bakgrund som tillsammans med utvecklingsarbetet ihop med ICA-skolan och inköp gör att vi bör kunna få en mycket bred erfarenhetsbank att ösa ur när konsulterna ute i butik ska göra sina analyser och föreslå eventuella förändringsinsatser i färskvaruhanteringen, tror Christer Åkerberg. På offensiven direkt Mats Ovegård, nyanställd färskvarakonsult på Region Syd, gick också på offensiven direkt. På ICA Revenue i Malmö föreslog han handlaren Stig Jönsson att i ett mer samlat koncept marknadsföra köttprodukterna: Färskvarukonsulten på region Syd Mats Ovegård t v besöker handlaren Stig Jönsson på ICA Revenue i Malmö. FOTO LÄRS ANDERSSON Christer Åkerberg vinkar av sina nya färskvarukonsulter: fr v Leif Modsen, Martin Karlsson, Lars Lundquist, Mats Henttunen, Hans Lind och Mats Ovegård - Att inte bara se till själva köttbiten, utan betrakta den som ett inslag i den maträtt man tänker tillaga och då i nära anslutning visa utbudet av grönsaker och övriga tillbehör. Kunden ska direkt kunna måla upp en bild för sitt inre av en läcker maträtt, förtydligar Mats Ovegård. - Jag ser det som en serviceåtgärd åt konsumenten med tillbehör på samma plats som huvudingrediensen. På sikt ökar det säkert köplusten av köttprodukter hos kunderna, spår Mats Ovegård, som närmast kommer från Samfod, där han arbetat som produktchef och som färskvarakonsulent. Leif Johansson Juniorkocklandslaget lagade mat åt lunchande ICA-medarbetare Som uppladdning och träning inför OS för juniorkocklandslag i Berlin nästa vecka tog det svenska landslaget plats i HK Järvas kök inför en fredagslunch och lagade till sin tävlingsrätt i OS "Halstrad gösfilé på bädd av linser med basilikasky och potatisbakelse gjord på mandelpotatis och västerbottenost". lunchen här på HK, kan ses som en del av träningen och uppladdningen inför OS-deltagandet nästa vecka, menar Margareta Anneli, ICA Menyföretagen samordnare och administratör för juniorlandslaget, som ställer upp med följande lag i Berlin i konkurrens med 21 nationer: Krister Dahl, Restaurang Parentes, Göteborg, Mathias Pilblad, Lejontornet, Stockholm, Per Nilsson, Gondolen, Stockholm, Mikael Jokinen, Grand Hotell, Mölle, Mikael Ekermo, Edsbacka Krog, Sollentuna, Kent Sandin, Haga Slott, Enköping. Den senare lagledare tillsammans med ordföranden i Sveriges Kökschefers Förening, Sven- Åke Larsson. Leif Johansson Tidigare samma morgon hade juniorlandslaget lagat till samma rätt i TV 4:s morgonprogram, där som bekant också ICA sedan några veckor är ansvarigt för matlagningsinslaget i programmets. Totalt fick 110 ICA-medarbetare avnjuta juniorlandslagets tävlingsbidrag och lyssnar man till de smått lyriska smakomdömena i personalmatsalen Villa Maria så bör guldmedaljen bli svensk nästa onsdag på OS-tävlingsplatsen; Livsmedelsmässan Aroma i Berlin. - Ojoj, något så här gott har jag nästan aldrig tidigare smakat, var till exempel Pia Melins, reklamavdelningen, direkta spontana kommentar. - Juniorkocklandslagets tillagning av Medarbetare från HK väntar med spänning på servering av juniorkocklandslagets tävlingsbidrag till nästa veckas OS; från vänster Ivan Wikgren, Maria Wikgren, Mats Björkqvist, Elisabeth Krantz-Kylhed, Ann-Britt Löfgren, Anita Kranier, Peter Undvall och Pia Melin.

9 Hole in one for IC A-golf en - slog deltagarrekord 1996 års upplaga av ICA-golfen spelades på Landeryds golfbana, strax söder om Linköping i strålande sensommarväder. Om vädret blir lika fint till nästa års IC A-golf, spelplats Borås, kan vi inte lova. Däremot får arrangemanget en dubbel jubileumsstämpel på sig 1997, det blir 25:e gången som tävlingen arrangeras och årets IC A-mästare, Claes Arma, har då chansen att på hemmabana vinna för tionde gången! Claes Arma, butiksmedarbetare på City Sparköp Knalleland i Borås, heter alltså ICA-mästaren För att vinna den tävlingen gäller inga handicap, utan här är det kort sagt den bäste spelaren som vinner. I övriga grupper, där placeringarna bygger på det egna handicapet, noterades följande vinnare: Damer, klass A, Charlotte Nordqvist, maka till deltagande ICA-handlare. Damer, klass B, Inger Johansson, butiksmedarbetare på ICA Wohlfarth i Gullringen. Herrar, klass A, Anders Hesselgren, lagerchef på DE Kungälv. Herrar, klass B, Peter Landenberg, logistikdrift Centrallagret i Västerås. Herrar, klass C, Patric Nelsén, butiksmedarbetare, på Maxi ICA Stormarknad i Linköping. Lotus Noteshandledare färdigutbildade Dnom ICA-handlarna finns nu 45 handledare -16 på HK i Järva och 29 ute på regionerna - utbildade inom Lotus Notes. Den andra och sista utbildningsomgången hölls i Järva under två augustidagar. Ett antal av de "nykläckta" Lotus Notes-handledarna syns på bilden här intill tillsammans med de utbildningsansvariga Lisa Björk och Lena Thorell, Logistik/Kontorssystem. Handledargruppen har redan producerat en handledarpärm som under sommaren uppdaterats och lags in i Notes - ICA Notes Handbok. Vidare har man sedan i våras informerat och daterat upp kollegor om Lotus Notes; i dagsläget är till exempel 75 % av HK-medarbetarna utbildade. Känns roligt För Peter Landenberg var inte segern klar förrän siste man spelat färdigt och det blev några timmars nervös väntan för Peter innan Curt Fernqvist från tävlingsledningen kunde berätta att Peters ledning hade stått sig. - Det är klart det är roligt att vinna, men den den verkliga behållningen av en sådan här tävling är att få träffa kollegor från andra regioner och även handlare under lite friare former. Då känns det också roligt och man fått valuta för att man anslagit ett par semesterdagar för ICA-golfen. Peter Landenberg sammanfattar väl grundmeningen med ICA-golfen. Samma tongångar hörs från Susanne Göransson, personalavdelningen på HK Järva, och Håkan Johansson, IT och Logistik-avdelningen på ICA Sydost i Växjö. ICA Kontakten har för övrigt följt Susanne och Håkan Ute extra inför tävlingen, som för Susanne var debut, medan Håkan tidigare deltagit flera gånger. Rätt sorts motion Att Susanne Göransson började med golf för två år sedan berodde på att hon helt enkelt ville få motion och då kändes golf som rätt aktivitet för henne: "Friskis och svettis och den typen av sporter var inget för mig". - Det var mina två grabbar som först Segraren i herrar klass B: Peter Landenberg, Centrallagret i Västerås. började spela och när jag hade följt med ut på banan några gånger så var jag biten..nu spelar också hustrun, så ofta är vi ute hela familjen på golfbanan och då känns det ju ännu roligare, motiverar Håkan Johansson sin passion för golfspelet. Rent sportsligt var varken Susanne eller Håkan nöjda med sina insatser den här vackra sensommartorsdagen på en Landerydsbana som var insvept i smått tropisk värme. - Lite bättre resultat hade vi hoppats på, är deras samstämmiga kommentar vid ICA-golfens avslutande aktiviteter, prisutdelning och middag på Frimurarehotellet i Linköping. Mycket förberedelser Claes Arma, ICA-mästare 1996 gratuleras av tävlingsledningens Curt Fernqvist. Då fick också arrangörskommittén tid att koppla av, även om förberedelserna redan börjat för ICA-golfen i Borås nästa år. - Ja, man får ligga ungefär ett år före i tid, berättar Bernt Karlsson, ICA-handlare i Nyköping och en av sex ledamöter i arrangörsstaben. - Framför allt måste vi vara ute i god tid för banor- och hotellbokningar. Det sista inte minst viktigt nu när deltagarantalet vuxit så kraftigt; hit till Landeryd hade 319 spelare anmält sig. Det blev några avbokningar i sista stund, men över 300 kom till start, förklarar Bernt Karlsson. Som vanligt var de tävlande från butiksledet i majoritet, även om det på se- Viktiga personer för ICA-golfens genomförande; Ann Regneli, Ann Hellberg och Bernt Karlsson. nare år blivit fler och fler tjänstemän på ICA-golfens "startlinje". För andra året i rad var till exempel Roland Fahlin med och gjorde en mycket bra runda, en sänkning av handicapet från 36 till 30. Men bäst var alltså Claes Arma, som för en förvånad reporter på ICA Kontakten berättade att han inte spelat en hel 18-hålsrunda på hela säsongen(!): "Det har blivit lite putt- och slagträningen cirka två timmar i veckan, mer har jag inte tid med om jag ska hinna ägna mig åt familjen och arbetet på det sätt jag vill", förklarar Claes Arma. Leif Johansson Handla via dator m en vecka kan ICA Signalens kunder i Linköping I handla sina varor via dator med internetkoppling. Efter tre månaders tester har nu Linköpings Tekniska Högskola och dataföretaget Gold Pen Computing AB arbetat fram en prototyp för homeshopping hos ICA Signalen. -Vi erbjuder två typer av program för kunderna; ett särskilt festmatspaket och så möjligheter att beställa produkter ur hela sortimentet med recepttips, berättar handlaren Torbjörn Flack. I Linköping finns cirka hushåll med tillgång till Internet.

10 10 Strong insats av ICA-laget som sprang "sommar-vasan" Lars "Semlan" Samuelsson springer i fodrens spår, Vasastafetten mellan Salen och Mora. Vasastafetten håller på att utvecklas till en stor motionsaktivitet, fast än så länge är det en bit kvar till förebilden - det klassiska Vasaloppet på skidor från Salen till Mora. Men oavsett vad man väljer så ställer det stora krav på deltagarnas kondition. För att springande kunna avverka de nio milen från starten i Salen till målgången i Mora "i fädrens spår" blir det t ex en hel del tuff myrlöpning, som suger rejält på krafterna hos de stafettdeltagare som har de värsta sträckorna. Årets Vasastafett avverkades lördagen den 10 augusti och hade samlat 340 lag med tio deltagare i varje. För första gången medverkade ett ICA-lag, bestående av medarbetare från DE Västerås och DE Borlänge under ledning av "motionsivraren" Christine Larsson. Det började på fredagen med samling i matsalen på DE Borlänge, där det bjöds på spagetti och köttfärssås. Sen bar det av till Gopshusgården för övernattning. Dick Wennberg, DE Borlänge, gick igenom planeringen, dvs hur jnan skulle springa, ta sig till och från växlingsplatserna osv. Olika sträcklängder Efter tidig väckning och frukost bar det av till respektive bilar f v b till de olika stationerna. Magnus Hedström löper första sträckans 123 km på min. Dick Wennberg tog vid och sprang sina 13,4 km på 56 min. Det blev lite oroligt när han först inte fann Christine Larsson, som skulle ta hand om tredje sträckan, men hennes bror Per fanns där i stället, eftersom man i sista stund bestämt sig för ett sträckbyte. Per gjorde sina 5,1 km på och växlade över till Hans Simonsen. Han hade kvällen innan frågat vad "tuff myrlöpning" innebar. Nu vet han, efter 6 km över blötmyrar på fina tiden min. och 150e man av 340 startande. Borlänges stolthet Lars "Semlan" Samuelsson tog vid på sträcka fem; först i stenig terräng och blötmyrar, men därefter på asfalt mot Evertsberg. Välbyggde (90 kg) "Semlan" avverkade sina 12 km på min. Tungt till Oxberg Sjätte sträckan var tävlingens längsta och tuffaste och hade tilldelats Jonas Svärdström. Särskilt de avslutande Oxbergsbackarna är krävande och vältränade Jonas gjorde ett starkt lopp över 15 km på 82 min. Trots att han tappade en del tid efter att ha testat den s k "väggen". Vid växlingen i Oxberg låg ICA-laget 25 min före den beräknade idealtiden. Magnus Wiberg tog hand om stafetten och förde den ner till Gopshus, en sträcka på 4,8 km som han klarade på min. Tredje sträckan från mål sprangs av förra basketspelaren Sara Strååt. Hon avverkade sina 4.8 km på min och torde enligt lagledningen kunna ta en tuffare sträcka nästa år. I Hökberg tog Christine Larsson vid. Hon visade att träningen givit resultat och klarade de 10,1 km till Eldris på min. DIVA på målrakan Ansvaret vilade nu tungt på Lars S Persson att göra en strong avslutning fram till det klassiska målet i Mora. Man hade hoppats på att Lars S skulle ha fått växla i rygg på Camilla Boden, tävlande för Bran an - Nu åker vi till starten, rapporterar lagledaren Christine Larsson, t h. Med sig har hon fr v Magnus Wiberg och brodern Per Larsson. Girls (som gjorde min på sträckan), men tyvärr var avståndet för stort och Lars S blev utan den draghjälpen. Nu gjorde han i alla fall goda min på de 8,9 km och rusade på OS-manér med en stor DIVA-flagga på raka armar hela upploppet och in under den berömda målporten. ICA-lagets placering, 132 av 340 anmälda lag, innebar att man klarade målsättningen att vara på den övre halvan. Snittiden 5 min/km klarades med 20 min marginal. Efter dusch och ombyte blev det en efterlängtad måltid på Mora Värdshus, där Christine Larsson delade ut de välförtjänta medaljerna till lagmedlemmarna och med en önskan om att man ska befinna sig i startfältet på Tjärnahedens IP även nästa år. Rapportör: Dick Wennberg DE Borlänge Christine Larsson tar igen sig efter väl förrättat värv. Spelarbyte på PR-avdelningen Håkan Mild har blivit proffs i Spanien (Real Sociedad) och bollar över uppgiften som PR-assistent till Mikael Nilsson, t h, back i IFK Göteborg. FOTO ANDERS THIME Håkan Mild, mittfältare i IFK Göteborg och landslaget, har avslutat sin andra sejour som assistent på ICA Handlarnas PR-avdelning för att bli proffs i Spanien i den baskiska klubben Real Sociedad i staden San Sebastian. Mikael Nilsson, back i IFK och även han landslagsspelare, hoppar in efter Håkan. Mikael, eller "Nisse" som han kallas, började som 4-åring i Tomtens IF i Torbjörntorp utanför Falköping och kom som 19-åring till IFK Göteborg. Han har en diger meritlista: 5 SM-guld, 1 Cup-guld, VM-brons 1994, EM-brons 1992,Bragdguld Han har spelat 22 A-landskamper och över 400 matcher med IFK. "Nisse", som är en ytterst målmedveten (!) och positiv person, har under åren i Göteborg arbetat i företag med anknytning till detaljhandeln. Nu senast har ha varit konsulent för BingoLotto. - Jag är glad att få den här chansen att jobba på PR-avdelningen med det som är mitt stora intresse, lagidrotter, säger han. Dessutom vet jag att jag kan få en bra skolning och har chans att knyta nyttiga kontakter. Bra med "civilt" jobb Under årens lopp har många namnkunniga IFK-spelare jobbat inom ICA - och alla har även varit proffs. Glenn Strömberg, Ralf Edström, Dan Corneliusson, Roland Nilsson, Peter Larsson, Johnny Ekström, Pontus Kåmark och Hans Mild. Dessutom Magnus Wieslander, två gånger silvermedaljör i OS-handboll och proffs i Kiel. ICA Handlarnas PR-chef Peter Wiklander säger: - Det är IFK Göteborgs policy att spelarna också ska ha ett "civilt" arbete och det ställer vi oss bakom som främsta samarbetspartner till klubben. Men det är viktigt att tillägga, att det handlar om att killarna har riktiga arbetsuppgifter, som de sköter på ett mycket bra sätt. Lasse Rehnström

11 11 Ack Värmeland du sköna. ICA-laget från DE Linköping gjorde bra ifrån sig i sin Familjefest och drakbåtsrodd for ICA-anställda i Linköping Nu för tiden har varje stad med självaktning någon form av festival, så även Linköping. Sommarfestivalen i Linköping pågår under en vecka i augusti. En våg av kontinental stämning sveper över stadens centrum som helt plötsligt fylls av uteserveringar, musik, skratt och framför allt av människor i alla åldrar, som samlas för att umgås. Festivalen inleds med en drakbåtstävling. I den lokala tidningen Östgöta Correspondenten kan man läsa att tävlingarna har sitt ursprung i legenden om den kinesiska poeten Qu Yuan, som kastade sig i floden i protest mot myndigheternas korruption. De lokala fiskarna slog på trummor för att skrämma bort fiskar och andra djur, som kunde skada honom. Under drakbåtsfestivalen i Linköping hör man dock trummorna av helt andra orsaker. I år hade 126 lag, fler lag än nå'nsin, med 22 roddare i varje (plus en pukslagare/takthållare per lag) samlats nere vid Stångån för att kämpa om segern i drakbåtstävlingen. drakbåtspremiär. Festivalglädje Men det handlar inte bara om att paddla. Det gäller också att klä sig originellt, att uppträda roligt och framför allt att ha roligt. Folk är berusade av solvärme, grillos, festivalglädje och förmodligen också av en och arman traditionell "festival-öl", som finns att få/köpa i tälten längs med vägen. Inte så underligt att effekten av detta evenemang i folkmun kallas "Linköpings största personalfest". I år ställde ICA Handlarna Sydost AB i Linköping för första gången upp med ett lag. Man kämpade tappert men fick med en hårsmån stryk av motståndarlaget Dagab(!). ICA-lagets tid var dock så bra att man gick vidare till A-semifinal på söndagen och totalt hamnade ICA på en 31a plats av 126 startande. Vilken premiär! I tält, där ICA-anställda med familjer samt en och annan tidigare ICAanställd hade samlats denna lördag, var stämningen hög. Där serverades grillad korv, frukt och dryck under det att loppet ivrigt analyserades, taktiken för att vinna nästa års lopp har redan börjat diskuteras. Att vi ställer upp igen finns ingen tvekan om! Text och foto: Monica Öunpuu DE/säljkontor Linköping Nog var vädret lite mulet när vi lämnade Cityterminalen tordagsmorgonen den 6 juni. Vi, 33 glada ICA Essve Seniorer. Vår chaufför Klas-Göran som med sin stora buss skulle köra oss runt dessa värmlandsdagar var inte bara en rutinerad chaufför utan, skulle det snart visa sig, även en utomordentlig guide och historieberättare. Färden gick över Strängnäs och Arboga, där vi stannade för en första kaffepaus. Vidare mot Örebro och Kristinehamn för lunchpaus. Här fick vi möjlighet att bese den 15 meter höga Picassostatyn. Omdömet om detta konstverk var helt förståeligt mycket blandat. Denne spanske konstnärs verk kan väl inte lämna någon oberörd. Så åter in i bussen och full fart mot Karlstad. Väl framme tog Klas-Göran oss, med bussens hjälp, på en mycket sevärd rundtur. Och visst stod hon där även denna lite mulna dag - Sola i Karlstad. Efter detta var det dags för resans första höjdpunkt - Selma Lagerlöfs Mårbacka. Redan på trappan blev vi mottagna av Christina som på ett mycket fängslande sätt under rundvandringen berättade om Selma Lagerlöfs liv och hem. Man kunde nästan se den gamla damen i sitt ljudisolerade skrivrum. Inte minst när vi upptäckte hennes gamla skrivmaskin. Detta var dock fel. Vår första Nobelpristagare i Utteratur, 1909, skrev alla sina manus för hand för att sedan överlåta åt en väninna att renskriva. Åter till bussen för de sista milen till hotell Frykenstrand som ligger alldeles vid stranden av Norra Fryken. Efter en utsökt middag och en liten kvällspromenad kunde vi sova gott. Efter en dimmig morgon skulle väderguden denna fredag visa sig från sin alllra bästa sida. Vi far västerut mot Arvika och vidare mot Klässbol där Klässbols Linneväveri var vårt mål. Detta väveri som farfar Hjalmar Johansson grundade 1918 och som barnbarnen Sven-Olof, Torbjörn och Dick nu driver, väver bland annat dukar till kungliga slottet och Nobelfestligheterna. Att under sakkunnig Grattis! säger vi till Patrik Cederlund, medarbetare på tidningen Svensk Tennis' redaktion på ICA Förlaget AB i Västerås. ledning vandra runt här var en upplevelse. I butiken lockades många till köp av dessa vackra alster. Vi besökte även Madame Glas studio där vificken inblick i hur man blåser både nyttooch prydnadsglas. Inte heller missade vi ett besök hos Schiitzers Tennsmide. I trevlig miljö på Gate Gästgiveri intog vi vår lunch och sedan bar det iväg till Rackstads museet som ligger vid sjön Räcken. Ett museum där både gammal och ny konst möttes. Vi fick lära oss mycket om den kände bildhuggaren Christian Eriksson ( ). Vi hann denna eftermiddag även med ett besök i Brunskogs vackra kyrka och hembygdsgård. På kvällen väntade oss en god och trivsam middag på vårt hotell. Så var det lördagsmorgon. Dags att packa för hemfärd. Först ett besök i Munkfors och Fridolf Rhudinmuséet. Här möttes vi av Ove Klappton en otrolig guide men framför allt Rhudintolkare. Till stor munterhet gav han oss ett lustspel i miniatyr. Vi fortsatte mot Ransäter och Erlandergården, Tage Erlanders födelsehem som är en före detta skola där vår längst sittande stadsminister bodde på övervåningen och fick, i bottenvåningen, sin första lära av sin far, som var lärare. I Ransäter besökte vi även Geijergården. Erik Gustav Geijers födelsehem. Lennart Axelsson guidade oss runt. Nu var det dags att påbörja resan hem mot Stockholm. Vi hann dock med en avslutningsmåltid på Lunedet. Ett gammalt stall som var ombyggt till restaurant. Avslutningsvis vill vi alla framföra ett stort tack till Åke Hägerman. Han är den stora eldsjälen och hans kunnande och stora intresse genomsyrar alltid våra resor. Tack Åke! Hoppas du vill arrangera många resor till. ICA Essve Seniorer gm Svante Martinsson Grattis, Patrik! Detta sedan Patrik av tennisjournalisternas förening Grus & Gräs tilldelats Björn Hellbergstipendiet på kr för, som det heter i motiveringen, "livfu!4_och initierad tennisjournalistik". Stipendiet erhöll Patrik Cederlund i samband med ett föreningsmöte i, som sig bör i det här sportsammat, Båstad. På bilden ser vi Patrik tillsammans med kunskapsoraklet Björn Hellberg. Välkänd för en stor publik inte bara för sina exeptionella tenniskunskaper utan även för sin medverkan i TV-programmet "På spåret" tillsammans med Ingvar Oldsberg liksom ett kvalificerat författarskap. Tidningen Svensk Tennis är officiellt organ för Svenska Tennisförbundet och görs sedan flera år inom sektion Idé & Media på ICA Förlaget med Hans Mej de vi som chefredaktör. Tidningen utkommer med 12 nummer per år och speglar både på djupet och bredden allt vad som tilldrar sig inom tennissporten. ICA FRUK OCH GRONT-KONSUU 6/9 ICA Två REDOVISNINGSEKONOMER ICA Ekonorrabyra, Stockholm 19/9 ICA Specialvaror AB söker CHEF DATA l iifjiin, * i t j-** togrsmcavoe igew. Goteoofg 12/9 ICA Ekonomrtjyra AB söker MARKNADSFÖRARE Ml Olle Moberg, ICA-pensionär i Linköping, håller igång grillen under överinseende av DE-fastighetsskötaren Bengt Ganbrant. I bakgrunden Marie Jonsson, färskvarusäljare, med dottern Lina, och Britt-Marie Moberg, ansvarig för säljservice.

12 NÄSTA NUMMER 26/9 Johan Persson trivs i djupa vatten: - Dykning är en fantastisk hobby Johan Persson och hans hustru Lisa dyker i Röda Havet. Korallandskap i Röda Havet. Dykning är en fantastisk hobby; den är spännande och man får underbara skönhetsupplevelser. Dessutom får man motion och många fina kamrater. Det säger Johan Persson, logistikchef på ICA Specialvaror AB i Göteborg. Han kom till ICA 1990 som trainee och har därefter arbetat inom Special i Göteborg. Johan och hans blivande fru Lisa fick 1988 för sig att de skulle lära sig dyka med dräkt och lufttuber. Sagt och gjort - de genomgick utbildningen för dykarcertifikat, vilket tar ca en vecka. Sedan började de dyka utanför Fjällbacka i Bohuslän, där de har sommarställe. - Man skulle kunna tro att man måste till sydliga vatten och att dykning på Västkusten inte är någon höjdare, säger Johan Persson. Men det är fel. På Västkusten är vattnet klart och det finns mycket fint att titta på. Johan och Lisa gick vidare i utbildningen och nu är de båda instruktörer. Köpte undervattenskamera För fem år sedan var det dags för dykning i mer exotiska vatten. Resan gick till Ras Mohamed på Sinaihalvön vid Röda Havet. Johan, som är fotointresserad, köpte en undervattenskamera. Eftersom bilderna blev bra så är kameran numera alltid med. Hemma finns vid det här laget något tusental väl sorterade bilder för diavisning. Johans och Lisas bröllopsresa tillbringades av förståeliga skäl till stora delar under vattenytan. Närmare bestämt utanför ön Bequita i Västindien, norr om Venezuelas kust. - Det är stor skillnad mellan Röda Havet och Västindien, tycker Johan. I Röda Havet är korallen mjuk och svajar i strömmen. Djurlivet är rikare. I Västindien är korallen hård och bildar fantastiska formationer. Framtida dykplaner? - Jodå, men ett tag framöver får vi hålla oss i de bohuslänska vattnen med tanke på dottern Mathilda, som föddes förra hösten. Men ganska snart kan vi väl resa till någon ö, som har hotell med barnpassning; kanske Maldiverna. Men drömmen äratt komma till Söderhavet, Micronesien med dess fantastiska korallrev och djurliv, säger Johan Persson. Lasse Rehnström Man kan dyka tryggt ner till 10-metersnivån Är det farligt att dyka? - Javisst är det det, säger Johan Persson. Vi är ju inte skapta för att leva under vattnet. Men utbildningen, som är obligatorisk, är mycket bra i Sverige och utrustningen är av väldigt hög klass. - Av ren självbevarelsedrift följer man ju de regler som finns, fortsätter Johan. Alla sportdykare har enbart vanlig luft i tuberna. Ner till 10 meter är dykningen fri, dvs man kan vara nere så länge luften räcker och man kan direkt ta sig upp till ytan utan biverkningar. Normalt är ett dykpass min. Under 10-metersnivån är det främst två saker man bör tänka på: - Därunder och när man kommer ner mot 20 meter börjar djupberusningen att märkas. Först blir man upprymd, som efter ett par glas vin. Ju djupare man kommer, desto mer känner man sig som om man vore alkoholpåverkad, förklarar Johan. Det är alltid bra att ha sällskap när man dyker och man ska inte vara på stort djup för länge. Det maximala för en sportdykare är 40 meter. Dykarsjukan En annan viktig faktor är dykarsjukan. Luft består ju av syre och kväve. När man kommer under 10 meter frigörs kväve och bildar små bubblor i blodet och i kroppens vävnader. Om man stiger upp för snabbt, hinner inte bubblorna att försvinna med utandningsluften utan blir kvar i kroppen. Detta kan ge bestående skador i t ex leder och i värsta fall skador på hjärta och hjärna. Det gäller alltså att planera dykningen så att luften räcker till en lagom snabb uppstigning. Till sin hjälp har man kvävetabeller, klocka och djupmätare. Man ska planera, så att man kan gå upp utan att behöva stanna på vägen och vänta, säger Johan Persson. Sjöstjärna fotograferad på Västkusten. Muränan är en rovfisk, utrustad med kraftiga tänder, som bl a finns i Röda Havet En märklig polyp- eller manetorganism, som Johan fotograferade utanför norska kusten.

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT?

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Välkommen till 2014 2014 VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Bokorridoren vill ge alla studenter en möjlighet att möta näringslivet genom en mässa med aktuella företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E En inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel Våra populära morgonmöten ger dig en bra start på dagen.

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 Individuellt val på De Geer för 2:orna fredagen den 11 mars är inställda

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Framtidens ledare Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Framtidens ledare Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet Framtidens ledare 2003 Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet Det regionala ledarförsörjningsprogrammet Inriktning 2003 Förbundsstyrelsen har beslutat att genomföra ett flerårigt

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till Skumt å Dumt nr.3 2011 Ni vet väl att den bästa motionen är den som blir av. Då är det viktigt att det är roligt. Om det ändå är svårt att komma sig för av egen kraft är det en bra idé att delta i en gruppaktivitet

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Det som har varit positivt för mig med Hämta Hem att det har varit en väldigt positiv ton i projektet och att man har träffat nya människor, som ger

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken Ägarombud medlemmarnas röst Den första kooperativa butiken öppnade i Gävle redan 1898 Det hela började redan i slutet av 1800-talet.

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Behöver era ekologiska produkter en Ekokick?

Behöver era ekologiska produkter en Ekokick? Behöver era ekologiska produkter en Ekokick? Ekokick är ett marknadsföringskoncept för livsmedelsbutiker med syfte att öka försäljningen av ekologiska livsmedel. Det sker genom utbildning av butikspersonal,

Läs mer

Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept

Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept Topp till tå Vi på ACC brinner för maxade ambitioner. Som er samarbetspartner vänder vi gärna ut och in på era behov och lever med i

Läs mer

Välkommen. Till din nya favoritbutik i Uddevalla!

Välkommen. Till din nya favoritbutik i Uddevalla! Välkommen Till din nya favoritbutik i Uddevalla! Varmt välkomna till oss! /Kenneth och Daniel Med maten och kunden i fokus! Nu har vi öppnat! Välkommen till Uddevallas nya matbutik där färska och fina

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Temadag om Natur & Hälsa

Temadag om Natur & Hälsa Utvärderingsrapport 6 av Lust H projektet Temadag om Natur & Hälsa Gullbranna 15 september 2004 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-11-30 1. Bakgrund I mitten av september samlades närmare 90 personer

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

10.30-11.30 KNYTKONFERENS 10.45-11.15. 4A Bidragsskolan. LOK-stöd. Valet av partners. 6A Framtidens träning. Möjligt för unga att förbättra Korpen

10.30-11.30 KNYTKONFERENS 10.45-11.15. 4A Bidragsskolan. LOK-stöd. Valet av partners. 6A Framtidens träning. Möjligt för unga att förbättra Korpen Dags att välja! En knytkonferens är vad det låter som, det liknar ett stort knytkalas. Du som deltagare kommer för att ta en välsmakande munsbit här och där och sätter din personliga agenda för dagarna.

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E En inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel Våra populära morgonmöten ger dig en bra start på dagen.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer