Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)"

Transkript

1 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september Verksamheten i projektet Beskriv kortfattat hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån frågorna nedan 1 : Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? En ny kurs (Kurs 2) har startats och hela september har för de nya deltagarnas del ägnats åt Block 1, startblocket. Information om UMA, regler och liknande har varit det dominerande inslaget under den första veckan av blocket. Därefter har intervjuer med respektive deltagare genomförts, för att få fram de olika individuella behov och önskemål som finns, samt få underlag för gruppindelningen. Därefter har övningar med syfte att skapa gruppgemenskap och få igång arbetet i grupperna genomförts. Föreläsning och gruppövningar med inriktning mot information om EU, ESF och UMA har också hållits. Ett antal föreläsningar och övningar med inriktning mot olika former av upphovsrätt har genomförts. Detta har omfattat patent, varumärkesregistret, mönsterskydd och liknande. Även föreläsning med ekonomisk inriktning har hållits. Även föreläsning med inriktning mot nystartsjobb och särskilt anställningsstöd har hållits, samt föreläsning om olika bolagsformer och hur man startar eget företag. UMA har besökts av bemanningsföretaget Proffice, som berättade om sin verksamhet. En person som nyligen startat företag har föreläst om sina erfarenheter och en representant från Arbetsförmedlingen är berättat om sin verksamhet och svarat på frågor. En doktorand i arbetsvetenskap vid 1 Beskrivningen ska avse samma period som ni redovisar på blanketten Ansökan om utbetalning

2 2(6) Karlstads universitet, Susanne Strömberg, har hållit en föreläsning om Arbetsförmedlingen, bemanningsföretag och coachning. Studiebesök har gjorts hos Mastmagasinets galleri, Vintergatans vårdcentral, och Bildarkivet i Kristinehamn. En studieresa till Stenebyskolan i Dals Långed har också genomförts. Stenebyskolan tillhör Göteborgs universitet och bedriver undervisning inom design- och konsthantverk. UMA har haft möte med Pia Berggren från IFO, Kristinehamns kommun angående en deltagare. Vi har också haft möte med personal från Jobbcentrum i Storfors angående deltagare. Möte har också hållits med Peter Eskebrink, chef kommunledningskontoret Kristinehamns kommun. Mötet med Peter Eskebrink fokuserades på att förbättra samarbetet med kommunen angående deltagarrekrytering. Peter förstod våra problem och lovade att se till att situationen kommer att förbättras så snart som möjligt. Representanter från ESF-rådet Norra Mellansverige har varit på uppföljningsbesök i samband med utredning enligt Artikel 13. Därutöver diskuterades även samverkan, förbrukningstakt, antal deltagare, tidsrapportering för deltagare och transnationalitet. En överenskommelse angående dessa punkter och hur de ska utvecklas på lämpligt sätt har därefter sammanställts och godkänts av inblandade parter. Deadline för återkoppling fastställdes till Hur har ni arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden? Arbetet har främst varit inriktat mot deltagaraktiviteter. En heldagsaktivitet med inriktning mot mångfald och de sju diskrimineringsgrunderna har genomförts. Här ingick också jämställdhet. Därutöver har också Eva Wiklander, projektledare ENM, hållit föredrag om jämställdhet. Arbete har också gjorts för det ESF-skallkravsnätverk, omfattande jämställdhet och tillgänglighet, som vi håller på att bygga upp. Hur har ni arbetat med tillgänglighet under den aktuella perioden? En heldagsaktivitet med inriktning mot mångfald och de sju diskrimineringsgrunderna har genomförts. Här ingick också tillgänglighet. Därutöver har också föreläsningar med inriktning mot tillgänglighet hållits under en eftermiddag. Föreläsningarna arrangerades av en handikappkonsulent från Kristinehamns kommun. Arbete har också gjorts för det ESF-skallkravsnätverk, omfattande jämställdhet och tillgänglighet, som vi håller på att bygga upp. Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Bra:

3 3(6) I likhet med de tidigare perioderna juni, juli och augusti, så har samarbetet med Arbetsförmedlingen förbättrats efter styrgruppsmötet, dock med viss reservation (se nedan). Samarbetet med Försäkringskassan fungerar bra. Uppstarten (Block 1) av den nya kursen har fungerat bra Mindre bra: I likhet med de tidigare perioderna juni och juli, så fungerar samarbetet med Kristinehamns kommun gällande rekryteringsprocessen fortfarande inte tillfredsställande. Det är också fortfarande mycket svårt överlag att få in deltagare med utländsk bakgrund/motsvarande samt ungdomar. Detta trots att samarbetet i övrigt med Arbetsförmedlingen gällande deltagare generellt har förbättras. Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse? Ja, projektet ligger i fas vad gäller måluppfyllelse. 2. Avvikelser från projektbeskrivningen Avvikelser från projektbeskrivningen, inklusive tids- och aktivitetsplan, ska meddelas ESF-rådets ansvariga samordnare omedelbart. Har det förekommit några avvikelser under perioden? Ja Nej Ja, resan till Steneby ersätter den tidigare planerade resan till uppfinnarskolan Idéum i Lidköping. Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna: Den tidigare planerade resan till Idéum läggs fortsättningsvis i maj under vår/sommarkursen och december under höst/vinterkursen. Orsaken är att Idéum arrangerar en innvotionsmässa vid dessa tillfällen, som det är värdefullt för deltagarna att få besöka. En resa behövs dock under startblocket i syfte att låta deltagarna lära känna varandra och för att skapa gemenskap. Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESFrådet? Ja Nej

4 4(6) Om du svarade nej, vad är orsaken till att ni inte har meddelat avvikelsen? Vi har meddelat att vi kommer att skjuta fram besöket till Idéum av praktiska skäl och att en annan resa kommer att ersatta Idéumresan under startblocket. Det som inte meddelats är att ersättningsresan går till Stenebyskolan. Beslutet togs av nödvändighet snabbt och då vi tidigare meddelat samordnare och diskuterat ersättningsresa, så upplevde vi inte att vi behövde få själva resmålet godkänt. Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna? En resa till Stenby kommer fortsättningsvis att ersätta resan till uppfinnarskolan Idéum i Block 1 (startblocket). Resan till Idéum kommer fortsättningsvis att ligga i Block 4 (marknadskommunikation) i december. Sammanställning av aktiviteter/utbildningar Programområde 1 och 2 Vecka Aktivitet/utbildning/möte Antal timmar (Utb/akt omfattning) Vecka 35 Vecka 36 Introduktion Genomgång regler Genomgång innovationsprocessen och blocken Genomgång IT Innovationsprocessens kopplingar till arbetssök Genomgång nystartsjobb och liknande. Intervjuer Genomgång EU, ESF, UMA Gruppindelning Inledande gruppuppgift Photshop demonstreras, bildtänk, foto Studiebesök Mastmagasinets galleri AutoCAD + Architect demonstreras Studiebesök Presterudsskolan, CAD/CAM/CNC demonstreras Grundkurs data inleds Antal deltagare Pågående Utb/akt Ja eller nej Nej Ja Nej Ja Slutförd Utb/akt Ja eller nej

5 5(6) Vecka 37 Vecka 38 Vecka 39 Föreläsningar varumärke + positionering etc. Föreläsningar + övningar PRV Föreläsningar + övningar mångfald. Demonstration webbdesign Studiebesök Vintergatans vårdcentral Grundkurs data Redovisning varumärkesövningar Ekonomiföreläsningar Föreläsning och övningar patent, mönsterskydd, copyright. Föreläsningar starta eget Besök av Proffice Föreläsning jämställdhet Föreläsning nystartsjobb etc Grundkurs data Workshop tillgänglighet Doktorand arbetsvetenskap KAU föreläser. Besök av Arbetsförmedlingen Studiebesök Stenebyskolan Studiebesök Bildarkivet Slutseminarium Block Nej Ja Nej Ja Nej Ja Underskrift projektansvarig (projektledare) Bedömning av ESF-rådet Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna betalas ut. en är godkänd och stöd kan betalas ut: Ja Nej

6 6(6) Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas? Underskrift ansvarig samordnare på ESF-rådet Komplett ifylld blankett ska skrivas ut och skickas till Svenska ESF-rådet i aktuell region i samband med ansökan om utbetalning av stöd för ovanstående redovisningsperiod.

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2010 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1(5) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Kvartalsrapport UMA 2012-01-01 2011-03-31

Kvartalsrapport UMA 2012-01-01 2011-03-31 Kvartalsrapport UMA 2012-01-01 2011-03-31 Deltagare och aktiviteter riktade till målgruppen Arbetet i grupperna har framskridit planenligt och nu arbetar deltagarna utifrån det nya material som framtagits.

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet. Övergripande

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet. Övergripande Lägesrapport Projektnamn: Navigator Diarienummer: 2008-3070068 Period: november-december 2009 1. Verksamheten i projektet Övergripande Perioden omfattar verksamhetens nittonde och tjugonde månad. Personal

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30

LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 LÄGESRAPPORT 3 AVSEENDE PERIODEN: 2014-05- 01 2014-06- 30 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Hållbar KICK för det goda Karlshamn KICK-on - Vit kod

Hållbar KICK för det goda Karlshamn KICK-on - Vit kod Hållbar KICK för det goda Karlshamn KICK-on - Vit kod Projekthandbok för ESF-projekt Information om projektorganisation, upplägg och styrande policy 374 81 KARLSHAMN 1 (47) Innehåll 1 Dokument Historik...

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari - mars 2012

Läs mer

LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31

LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31 LÄGESRAPPORT 5 AVSEENDE PERIODEN: 2014-09- 01 2014-10- 31 I. Lägesrapportens innehåll och disposition Lägesrapporten har följande innehåll: I. Allmänna uppgifter Denna del innehåller uppgifter om projektägare,

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ

Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Projektmaterial PROJEKTLEDARUTBILDNING FÖR KULTURARBETARE FOLKUNIVERSITETET MALMÖ Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 10 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2010-10-01 2010-12-31 Projektet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer