Håller företaget tänkt kurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Håller företaget tänkt kurs"

Transkript

1 NÄRINGSLIV GES UT AV MARKBLADET MEDIAGRUPP Nr 3 Årg. 12 Vecka Mark lockade holländskt lantbrukarpar Joséphine, Niels och dottern Anna Coevert. Foto: Fredrik Beckman Skillnader driva jordbruk Hållbarhet framtida måste Håller företaget tänkt kurs Så ska du agera vid tillväxt Digitala mötesplatser Svenska bönder gillar maskiner. En holländsk bonde sitter inte på traktor hela dagarna. Det är en av skillnaderna mellan svenskt och holländskt jordbruk, menar paret Coevert. Sid 4 Det företag som inte agerar utifrån de tre hållbarhetsperspektiven (ekonomisk, social och ekologisk) kommer ha svårt att finnas kvar i framtiden. Sid 5 Mål, vision, företagskultur som ska råda. Många företag saknar ägardirektiv. Därmed saknas viktigt styrmedel för att hålla företaget på tänkt kurs. Sid 6 Ditt företag står för en tillväxtfas och det är dags att sätta strategin. Näringsliv spaltar nio viktiga kom ihåg för att du ska lyckas med tillväxtsatsningen. Sid Många sitter ensamma med sina problem. Det gäller inte minst soloföretagare. Då kan digitala mötesplatser vara en lösning. Sid 12

2 2 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun LEDARE Ibland konkurrenter ibland kollegor Går det att samverka mer med sina konkurrenter? Tja, varför inte. Konkurrera är bra, samtidigt skulle kollegial samverkan kunna ske i betydligt högre utsträckning bland företag i Mark. Ta handeln som exempel. Här sker en hel del samverkan redan, så klart, genom Handel i Mark. Kundklubben som ju den här tidningen är en del av är ett. Olika bra jippon, som Sommarfredagarna är andra. Tanken är att dra in kunder, eller hålla kvar, till Mark så den totala omsättningen ökar. Sedan är det upp till butikerna att konkurrera om den massa som genom samverkan på olika sätt lockats hit. Det är bra. Men jag tycker att det där kan diskuteras ännu mer. E-handel som komplement är en sådan där butiker skulle kunna gå samman kring kompetens, lösningar och vad det nu kan vara. Istället för att bara locka kunder till Mark kan butikerna komma digitalt till kunderna som inte vill åka hit. Genom samma typ av samverkan som när vi skapar ett evenemang. Precis som vid evenemanget skulle en sådan satsning innebära att kundunderlaget fysiskt ökar för butikerna i Mark. Vikariepool Vikarier inom olika branscher skulle också kunna vara sådan gemensam satsning. Ja, det finns bemanningsföretag. Men det gäller att bemanningsföretaget har just den kompetensen som krävs när någon sms:at sin chef på söndagseftermiddagen och räknar med att vara sjuk ett par dagar. Ta städföretagen, ex - em pelvis. Vikarier är inte lätta få tag i. Det blir ett pusslande med den ordinarie personalen. Ett gemensamt bemanningsföretag, samägt av dem som vill vara med skulle kunna lösa problemet. Alla tar en risk om det inte finns jobb nog för de anställda i vikariepoolen, men den risken är lättare att ta tillsammans än att riskera som ensamt företag. Näringslivs redaktör, Fredrik Beckman Ägardirektiv I det här numret tar vi upp flera viktiga ämnen för den som driver företag. Ett av dem är ägardirektiv. Det är mycket underskattat. Är det flera ägare i bolaget är risken stor att samtliga har förvånansvärt olika syn på mål, styrning, tabun, bolagskultur, om ägardirektiven inte är nedskrivna. Jag kan också tänka mig att det finns en hel del företag med tydliga ägardirektiv nedskrivna i affärsplanen ni vet, den som användes när ni gick till banken, Almi och lite andra intressenter innan det blev ett bärkraftigt företag. Nu löper det ju på. Hur ser det ut med målen? Drivs ni med hjälp av den kultur ni satte då? Eller har det blivit kulturbygge lite ad hoc, typ i takt med kunder och de medarbetare som kommit genom åren. Fredrik Beckman Snabbt Internet snart en verklighet för Marks företagare Bristen på fiber har länge varit en aktuell fråga bland Marks företagare. Efter många års väntan har fibersatsningen nu satts igång, och i höst startar utbyggnaden på allvar. I våras gjorde SVT:s Västnytt en kartläggning som visade att Marks kommun var sämst på fiber i Västra Götaland, och fjärde sämst i hela landet. Det planerar Mark Kraftvärme att ändra på. Det kommer helt klart att förändras. Och stora delar av förändringen står inte vi eller Svenska Fibernät för, utan alla fiberföreningar som gör en jätteinsats runt om i bygden, säger vd Bengt-Allan Frost. I korthet... Konkurrens Enligt honom har intresset för fiber varit stort bland företagarna. Dessvärre hade vi hunnit längre med företagen om inte Svenska Fibernät hade kommit. Vi är ett litet företag och måste slåss med näbbar och klor med de resurser vi har. Att Svenska Fibernät skulle slå sig in som en konkurrent precis när Mark Kraftvärme hade tilldelats ansvaret för utbyggnaden kom som en överraskning, menar Bengt-Allan Frost. Vi hade en planering för hur vi skulle göra innan vi fick konkurrens. Nu tittar vi på möjligheterna att starta i de flesta större områdena innan slutet på Så istället för att bygga under 4-5 år har vi fått halvera tiden till 2-2,5 år. Oförtjänt kritik Mathias Eriksson, ordförande i Företagarna, menar att Mark Kraftvärme har fått mycket oförtjänt kritik. Det är beklagligt att det har dröjt så länge med fiber, men det har hänt väldigt mycket på kort tid sedan de fick uppdraget. De blev tagna på sängen av en stor aktör, men konkurrens driver på utvecklingen, så i det här fallet känns det bra. För Mathias Erikssons egna företag, Ekbergs Fönsterputs & Städ, har bristen på fiber inneburit att de måste ha två Internetabonnemang. De måste ha ett enskilt mobilt abonnemang som klarar att sända stora mängder fakturor samtidigt. Det har varit ett lappande. Man längtar efter en långsiktig lösning och det känns bra att det är på väg. Mer stöd till invandrarföretagare Almi Väst får mer pengar för att ge stöd till personer med utländsk bakgrund som har en idé som kan bli ett framtida bärkraftigt företag. Den så kallade IFS-rådgivningen får 1,2 miljoner kronor extra av staten de närmaste tre åren. Företagarvägen är en stark väg till integration, som tar vara på de drivkrafter som de som kommer har. Att de får använda sig av sina kunskaper och sin bakgrund, säger Sara Wallin, vd på Almi Väst. Många har drivit företag tidigare, sedan är det alltid en omställning att komma till ett nytt land. Man behöver rådgivning hur det är att driva företag här. Det skiljer sig mellan olika länder. Därför behöver man stöd för att ställa om snabbt. (NL) REDAKTION: Redaktör: Fredrik Beckman Markbladets expedition Fax Foto: Fredrik Beckman om inget annat anges. Upphovsrätt: Material framställt av Markbladet är Markbladets egendom och får inte utnyttjas utan Markbladets skriftliga medgivande. Distribution: Till företagen via Posten samt till hushållen via Markbladet Distribution. Tryck: Markbladet Tryckeri AB, Skene. OBS! I annons i Markbladet Näringsliv ingår också publicering på Internet! Betalningsvillkor: 10 dagar netto. För förfallna fakturor debiteras kravkostnad f.n. 50:-, ränta 18%. Upplaga: Ca exemplar. Utgivningsområde: Till företag i Marks kommun, Bollebygd, Borås, Hällingsjö/Rävlanda, Svenljunga, Varberg, Veddige och Överlida + ca hushåll i Marks kommun och Viskafors gamla kommundel. Ansvarig utgivare: Matz Hammarström Postadress: Box 113, Kinna. Besöksadress: Industrigatan 12, Skene. Plusgiro: Bankgiro: Boka din annons genom PromotionR, Marika Öjersson tel Trycksak

3 kt lantbrukarpar kt lantbrukarpar Joséphine, Niels och dottern Anna Coevert Skillnader driva jordbruk Hållbarhet framtida måste Håller företaget tänkt kurs Så ska du agera vid tillväxt Digitala mötesplatser Svenska bönder gillar maskiner. En holländsk bonde sitter inte på traktor hela dagarna. Det är en av skillnaderna mellan svenskt och holländskt jordbruk, menar paret Coevert. Sid 4 Det företag som inte agerar utifrån de tre hållbarhetsperspektiven (ekonomisk, social och ekologisk) kommer ha svårt att finnas kvar i framtiden. Sid 5 MARKBLADET MEDIAGRUPP Mål, vision, företagskultur som ska råda. Många företag saknar ägardirektiv. Därmed saknas viktigt styrmedel för att hålla företaget på tänkt kurs. Sid 6 Ditt företag står för en tillväxtfas och det är dags att sätta strategin. Näringsliv spaltar nio viktiga kom ihåg för att du ska lyckas med tillväxtsatsningen. Sid Många sitter ensamma med sina problem. Det gäller inte minst soloföretagare. Då kan digitala mötesplatser vara en lösning. Sid 12 Skillnader driva jordbruk Hållbarhet framtida måste Håller företaget tänkt kurs Så ska du agera vid tillväxt Digitala mötesplatser Det är en av skillnaderna mellan svenskt och holländskt jordbruk, menar paret Coevert. Sid 4 Det företag som inte agerar Mål, vision, företagskultur utifrån de tre hållbarhetsperspektiven (ekonomisk, social att hålla företaget på tänkt kurs. Sid 5 Sid 6 Sid Foto: Fredrik Beckman digitala mötesplatser vara en lösning. Sid 12 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Arbetslöshetstrenden: Fortsatt minskad arbetslöshet men inte för ungdomen Arbetslösheten i Mark fortsätter att minska. Men det krävs ännu mer fart i ekonomin för att arbetslösheten ska hamna under fyra procent. Det spår Jonas Ryhr, arbetsförmedlingschef i Mark. Ungdomsarbetslöshet (18-24 år) i Mark: Augusti 2015: 10,7 procent Augusti 2014: 10,5 procent Öppen arbetslöshet i Mark: Augusti 2015: Augusti 2014: 4,6 procent 4,8 procent Under augus ti månad var andelen ar - betslösa personer i Mark 4,6 procent. Jonas Ryhr, chef En minskning Arbetsförmedlingen i Mark. med 0,6 procent jämfört med januari i år. Arbetslösheten i kommunen fortsätter därmed att gå nedåt. På riksnivå är arbetslösheten på 7,7 procent. Så vi har en markant lägre arbetslöshet fortfarande, säger Jonas Ryhr. Under augusti fick totalt 105 Markbor kortare eller längre arbete, i eller utanför kommunen. Vi ser också en god utveckling i hur många lediga tjänster vi får till oss på arbetsförmedlingen. Både som arbetsgivare publicerar själva och som vi får in som rekryteringsuppdrag. Det är ett tecken på att den begynnande återhämtningen fortsätter. Den oroliga världsekonomin, så väl som den rådande ekonomin i närområdet, gör det dock svårt att förutse konjunkturen och arbetsmarknaden på längre sikt, menar Jonas Ryhr. Det finns motsägelsefulla tecken som gör det svårt att sia, men min bedömning är att arbetslösheten kommer att ligga kvar i samma trakter som nu om inte konjunkturläget förändras radikalt. Det krävs en ordentlig fart i ekonomin för att vi ska kunna sänka arbetslöshetsnivån till under fyra procent. Ungdomsarbetslösheten låg i augusti på 10,7 procent. En ökning på 0,2 procent jämfört med augusti förra året. Det finns fortfarande många arbetslösa personer mellan 18 och 24 år. Men jämför man med riket i stort där ungdomsarbetslösheten ligger på 13,4 procent så har vi fortfarande ett bra utgångsläge här i Mark. Vi googlar över gånger per dag i Sverige - hur vill du synas? Anlita hemsideverkstaden för din webbplats Veronika Berg NÄRINGSLIV Nästa nummer utkommer v nov. Nå företag i Sjuhärad och Varberg plus alla hushåll i Mark och Viskafors! Total upplaga Kontrollerad 4 nr/år Svenska bönder gillar maskiner. En holländsk bonde sitter inte på traktor hela dagarna. NÄRINGSLIV NÄRINGSLIV Mark lockade holländskt lantbrukarpar Joséphine, Niels och dottern Anna Coevert. Foto: Fredrik Beckman Mark lockade holländskt lantbrukarpar Joséphine, Niels och dottern Anna Coevert. Foto: Fredrik Beckman och ekologisk) kommer ha svårt att finnas kvar i framtiden. GES UT AV MARKBLADET MEDIAGRUPP BOKNING/INFO: Marika Öjersson, Tel , som ska råda. Många företag saknar ägardirektiv. Därmed saknas viktigt styrmedel för Ditt företag står för en tillväxtfas och det är dags att sätta strategin. Näringsliv spaltar nio viktiga kom ihåg för att du ska lyckas med tillväxtsatsningen. Nr 3 Årg. 12 Vecka Nr 3 Årg. 12 Vecka Många sitter ensamma med sina problem. Det gäller inte minst soloföretagare. Då kan Borås Affärsresor Allégatan 43 Vardag Bästa affärsresebyrå 2015 RESIA VINNER FÖR 7:E GÅNGEN! Enligt våra kunder ger vi bäst service, är mest pålitliga och ger störst värde för pengarna både för resenär och företag! Ring oss så berättar vi mer BOKFORING! Löpande bokföring Lönehantering Deklarationer Bokslut Årsredovisning , Horred Fiberanslutning till din bostad - tryggt och lokalt Marknet installerar fiberanslutning till din bostad. Efter installationen väljer du själv tjänsteleverantör för bredband, telefoni och tv. Marknet har driftsupport dygnet runt, året om, och underhåller fibernätet för att säkerställa hög kvalitet och driftsäkerhet. Total kostnad : :- för dig som har fjärrvärme. Ingen månadsavgift. Marknet kan erbjuda flera finansieringslösningar. Frågor? Läs mer om erbjudandet och skicka in din intresseanmälan på På hemsidan kan du också ta del av uppdaterad information om vad som sker just nu. Vid frågor är du välkommen att kontakta Marknet på eller Denna vecka börjar vi skicka kontrakt till villaägarna i flera av våra områden.

4 4 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Sverige var bästa möjligheten Familjen Coeverts lantbruk består förutom av de 110 mjölkkorna av 90 ungdjur och 150 hektar mark. Foto: Fredrik Beckman Mark är dyrt i Holland. Niels och och Joséphine Coevert var ändå fast beslutna att bli mjölkbönder. Vi såg Sverige som bästa möjligheten att driva lantbruk, säger Joséphine Coevert. Den senaste tiden har det varit mycket fokus på mjölkbönders förutsättningar. Arla, som verkar i flera länder, satte enhetligt pris. Det som i fjol gav intäkter till Niels och och Joséphine Coevert på 3,60 kronor per liter, innebär i år 2,60 kronor per liter producerad mjölk. Och det är bara att finna sig i prissättningen. Arla är den som äger mejerierna. Det är frustrerande att man inte kan påverka priset som bonde, säger Joséphine Coevert. 100 mjölkkor För paret Coevert innebär en krona mindre per liter ett intäktsbortfall på 3000 kronor per dag, lika många liter producerar de 110 mjölkkorna på gården. Det är per månad i minskade intäkter. De har kompletterat verksamheten med att hyra ut en stuga på gården och säljer mjölk till privatpersoner i gårdsbutiken. Men det är ändå liten skala. Danmark och Frankrike Det var 2008 som paret köpte Kronogården mellan Berghem och Björketorp. Niels var uppväxt på lantgård, en gård hans bror tog över efter föräldrarna. I Holland är mark mycket dyrt, därför började Niels och Joséphine leta efter möjligheter utanför landet. Vi letade i Danmark och Frankrike först, men vi fastnade för Krono gården. Förutom de 110 mjölkkorna består lantbruket av 90 ungdjur och 150 hektar mark. Skillnader Joséphine Coevert tar upp två saker som skiljer sig en hel del mellan Holland och Sverige. En handlar om lusten att köra traktor. Svenska bönder gillar maskiner. En holländsk bonde behöver inte sitta på traktor hela dagarna, skrattar hon. Det finns ett företagarallvar i det också. Det gäller att hitta balans i maskinparken. Det kostar mycket. En annan förutsättning som skiljer sig mellan de två länderna är veterinärer. I Holland får man göra mer själv, här måste vi vänta på veterinär. Ibland hade det varit bättre att behandla snabbt. Vill växa Lantbruksföretagande står, liksom andra branscher, inför utmaningar. Trenden är allt färre jordbruk, men att de som finns blir allt större. Vi funderar också på att öka. Vi letar lösningar där korna ska få det bättre, säger Niels Coevert. Fredrik Beckman FAKTA Det var Minab som bjöd in till företagsträff tillsammans med LRF i slutet av augusti på Kronogården. Ett 40-tal personer anmälde sig, vilket innebar att det var fullt. FAKTA LANTBRUKSFÖRETAG MEDLEMMAR I LRF I MARK Mjölkproduktion: 35 Nötköttsproduktion: 141 Grisproduktion: 3 Får- och lammproduktion: 49 Spannmål och vall: 197 Företagsstäd Hemstäd Fönsterputs med ett leende. Kinna Borås Svenljunga Ulricehamn Jönköping

5 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Hållbarhet ett måste i framtiden för företag Har du inte ställt om ditt företag till att tänka och arbeta med hållbarhet inom fem år kommer du att äventyra ditt företags framtid. Det menar Magnus Kroon, näringspolitisk expert på Svensk handel. 5 Magnus Kroon Maria Derner Den största utmaningen för handlare och företag i andra branscher just nu. Det menar Magnus Kroon att frågorna om hållbarhet är. Det är tveklöst så att vi bör bli mer eftertänksamma kring vilka fotspår vi lämnar efter oss. Sedan bryr sig människor mer och mer om det här, och står det högt upp på konsumenternas agenda måste det stå högt upp på företagarnas, säger han. Han menar att trenden satte igång när USA:s förre vicepresident och presidentkandidat Al Gore i början av 2000-talet turnerade världen runt och pratade om klimatförändringarna. Magnus Kroon menar att trender ofta tar några år innan de får rejält fäste och han tror att det här är en så pass stark trend att företagen inte har något val. Det är nu krafterna sätter igång. Det företag som inte är grönt 2020 kommer äventyra sin framtid, det här kommer vara en viktig konkurrensfaktor. Tappar i attraktion Maria Derner, regionchef på Företagarna i Västra Götalands län och styrelseledamot i CSR Västsverige, håller med, även om hon inte är lika kraftfull i sin dom. På sikt kommer de företag som inte jobbar med hållbarhet vara mindre attraktiva, både för potentiell arbetskraft, kunder och leverantör. De kommer att uppfattas som gammalmodiga och deras varumärke kommer att klinga lite illa, säger hon. Hon menar också att många småföretagare gör mycket i dag, även om de inte sätter stämpeln hållbarhet på det. De är ofta starkt lokalt förankrade och har kännedom om vad som sker lokalt. Det gör att de många gånger känner ett större ansvar för bygden och gör insatser för hållbarhet som behövs lokalt. Men de har kanske inte någon CSR-policy, säger Maria Derner. Peter Löwendahl FAKTA CSR Västsverige CSR står för Corporate Social Responsibility CSR Västsverige är en icke vinstdrivande förening som är medfinansierad av Västra Götalands län. Föreningen erbjuder stöd till företagare för att arbeta med hållbarhetsfrågorna. Dels att definiera vad av det man som företagare gör i dag som är hållbarhet, dels stöd i att ta fram en CSR-policy och dels i att ta fram en plan för att kommunicera det arbete man gör till sina kunder och leverantörer. De tre hållbarhetsdimensionerna Ekologisk hållbarhet Hur vi utnyttjar naturresurserna? Här pratar vi allt från ekologiska produkter till energieffektivisering och avfallsminimering. Social hållbarhet Människors behov, rättigheter och välbefinnande. Här pratar vi jämställdhet, jämlikhet och hälsa. Man ska agera på ett hållbart sätt i allting man gör Anne Ludvigson, vd på AB Ludvig Svensson, ser hållbarheten som ett väldigt brett begrepp och menar att det handlar att som företagare ta sitt ansvar i ett större perspektiv. Ekonomisk hållbarhet Överenskommelser och ramar för ekonomisk utveckling i samhället. Här pratar vi till exempel skatter och subventioner, men det är också som Magnus Kroon på Svensk Handel säger: Ett olönsamt företag kan inte arbeta med hållbarhetsfrågorna. Vi har ett ansvar för våra aktieägare, våra kunder, våra leverantörer, våra medarbetare och samhället i stort. Man ska agera på ett hållbart sätt i allting man gör, i så många aspekter som möjligt, säger hon. Hållbart i tiden Rent konkret betyder det alltifrån att AB Ludvig Svensson ställer krav på sina leverantörer att produkterna är tillverkade med hänsyn till både personal och miljö, till att välkomna feriearbetande ungdomar från Mark för att behålla den lokala förankringen och visa upp sig som en framtida arbetsgivare. Vi är ett gammalt företag med en gedigen värdegrund som genomsyrar arbetet, i det ligger hållbarheten, säger Anne Ludvigson, som också menar Det ligger i tiden. Det var ingen som frågade efter det på och 70-talen. att det just nu ligger i tiden att både berätta att man är ett svenskt företag, och om sitt hållbarhetsarbete. Anne Ludvigson Det var ingen som frågade efter det på och 70-talen, säger hon. Peter Löwendahl Elinstallationer Belysningssystem Styrinstallationer Inbrottslarm Kameraövervakning Passagesystem Brandlarm Växlar & IP-telefoni Datanät Fibernät Multiroom KNX-smarta hus Fibersvetsning Riskanalys Projektering Ljud & Bild Tv & parabol Vår kunskap Din trygghet! Tel Bergsbovägen 20, Örby Vi utför all form av el-, teleoch svagströmsinstallationer Kontakta oss så hjälper vi Er gärna med frågor kring Er elanläggning. Vi söker nya medarbetare! Intresserad? Kontakta oss!

6 .. 6 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Agardirektiv hjälper företaget att hålla kursen Att ha en tydlig målbild är en klar framgångsfaktor för välfungerande företag. Oavsett om företaget har en eller flera ägare tydliggör ett bra ägardirektiv vilken väg företaget ska ta. Håkan Johansson. Foto: Privat Håkan Johansson är ekonomi- och företagskonsult i Västsverige. Han menar att ägardirektivet ofta glöms bort i förmån för annat när ett företag är i sin linda. Det har blivit bättre på senare tid, men fortfarande är det många företagare som struntar i det. Det känns lite jobbigt och man har fullt fokus på att hitta en lokal, köpa företagsbil eller hitta passande leverantörer. Det roliga tar över till en början. Onödiga fallgropar Ett tydligt ägardirektiv kan förhindra att man hamnar i onödiga fallgropar. Exempelvis att delägarna efter en tid har vitt skilda uppfattningar om hur företaget ska drivas. Jag har sett bolag som har lagts ner för att ägarna har varit oense efter några år. Det är tråkigt när det går så långt, säger Håkan Johansson. Skriver man ner de stora frågorna från början hjälper ägardirektivet ägarna att hålla kursen. Vad vill vi inte tulla på? Vilka saker måste vi besluta om tillsammans? Har vi några tabun? Då är det inget konstigt när det kommer upp sådana saker senare. Värderingsfrågor När man startar företag tillsammans är värderingsfrågor otroligt viktiga, och dessa ska in i ägardirektivet. Det är viktigt att man tänker till. Vilka frågor ligger oss varmt om hjärtat? Kanske är miljötänk, utbildning eller könsfördelning ett kärnvärde hos oss? Har bolaget en extern styrelse så underlättar ett ägardirektiv styrelsens jobb. Men även det mindre bolaget kan ha glädje av ett ägardirektiv. För ensamföretagaren hjälper det ägaren att hålla fokus, och om någon skulle vilja köpa in sig i bolaget i framtiden, eller om man för första gången ska ta in en extern ledamot i styrelsen, då är det bra att man har skrivit ner vad man tänker med bolaget. Fastnar För två delägare med skrivborden mitt emot varandra hjälper ägardirektivet till med de tyngre frågorna, som ofta inte hinns med. När det är full fart på dagen så fastnar man nästan bara i FAKTA Vad ska ägardirektivet innehålla? Finansiella mål som tillväxt, lönsamhet och investeringstakt. Kärnvärden som företagskultur, kundvård, kompetenser och socialt ansvarstagande. Risktagande, tabun och andra tydliga restriktioner. Källa: EkonomiVis operativa frågor. De strategiska frågorna om aktieutdelningar eller om hur vi anställer tas inte då. Och det är just de tyngre frågorna som ska vara i direktiven. Vad vill vi inte tulla på? Vilka saker måste vi besluta om tillsammans? Har vi några tabun? Behovet av ägardirektiv växte med företaget När Joakim Olsson och Anders Svensson startade ingenjörsbyrån Conmore skrev de inte något ägardirektiv. Men ju mer företaget växte, desto större blev behovet. Ingenjörsbyrån Conmore har växt i stadig takt sedan starten Delägarna Joakim Olsson och Anders Svensson har alltid jobbat tätt ihop och har samma värderingar i det mesta. Vi har haft skrivborden mitt emot varandra och diskuterat oss fram innan vi tagit beslut. Till en början kände vi aldrig att vi behövde skriva ner någonting, säger Joakim Olsson. Styrdokument Men under de senaste åren har företaget växt i rask takt, och i dag är de 110 anställda med flertalet affärsområdeschefer och gruppchefer, fördelade på fem olika kontor runt om i landet. Vi märker tydligt att vi måste skriva ner väldigt mycket mer när det gäller styrningen för att våra värderingar ska nå fram, nu när det är andra chefer som arbetar närmre personalen och våra kunder, säger Joakim Olsson. Även om Conmores delägare inte kallar sina styrdokument för ägardirektiv, så har de skrivit ner i stort sett allt som borde finnas i ett sådant. Jag tror att vi har 95 procent färdigt ungefär. Vi känner att det mesta är på plats. Skillnaden är att allt inte ligger samlat i ett enda dokument. Fyra värdeord På Conmore har man tagit fram fyra olika värdeord som står för företagets kärnvärden: omtanke, ansvar, trygghet och samverkan. Det ska genomsyra allt vi gör, både mot kund, anställd Joakim Olsson, en av grundarna till ingenjörsbyrån Conmore, som nu har 110 anställda. Vi märker tydligt att vi måste skriva ner väldigt mycket mer när det gäller styrning för att våra värderingar ska nå fram och omgivning. Då kan styrdokumenten vara ett väldigt bra ramverk som hjälper en att jobba enligt det. Finnas till hands I och med att Conmore är ett konsult- och tjänstebolag så är personalen mycket viktig för verksamheten. För att de ska må bra och trivas har Joakim och Anders bland annat tagit fram styrdokument för hur kontakten med dem ska skötas. Många i personalen är utplacerade hos kund. Då har vi en process där man träffar kunden och den anställde och stämmer av så allt fungerar, så att de har allt de behöver för att göra ett bra jobb. Vi vill att de ska känna att vi finns där. Värdeordet trygghet, innefattar bland annat att Conmore endast använder sig av fasta anställningar. Vi vill ta oss an det ansvaret. Man ska veta att även om jag skulle tappa mitt uppdrag så har jag min inkomst. Det skapar Foto: Susanna Berg Isherwood en atmosfär i företaget som är väldigt positiv. Flera delägare Conmore är även ett av fem delägarbolag i bolagen Netgroup Engineering och Netgroup Energy, som årligen omsätter 430 miljoner kronor. Som en av flera delägare är ett tydligt ägardirektiv ännu viktigare, menar Joakim Olsson. Vi håller faktiskt på att uppdatera ägardirektiven i Netgroupbolagen just nu. Eftersom vi har en extern styrelse och inte styr den dagliga verksamheten själva, så blir det annars inte alltid som ägargruppen har tänkt.

7 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Affärsjuridik Nyttjanderättsersättning Vi visar vägen... Vid en separation är det inte ovanligt att bodelningsprocessen drar ut på tiden. En vanlig fråga som uppstår då är vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden och vem som ska flytta ut fram tills bodelningen sker. Den part som bor kvar i bostaden bör känna till en ersättningsskyldighet som kan komma för detta nyttjande. Rätten till nyttjanderättsersättning är i princip inte reglerad i någon lag utan har uppkommit genom rättspraxis. Principen gäller såväl för sambor som för makar. OBEHÖRIG VINST Rätten till nyttjanderättsersättning bygger i grund och botten i ett obehörigt-vinst-argument. Det klassiska typfallet är då en lokalhyresgäst på eget bevåg sitter kvar i lokalen efter det att hyrestiden har gått ut. I ett sådant fall har hyresgästen bedömts bli ersättningsskyldig för nyttjandet av lokalen. Anledningen är att hyresgästen inte haft någon rätt att vederlagsfritt nyttja lokalen och hade därför gjort en obehörig vinst om ersättningsskyldighet inte hade utgått. Samma tänk finns även i samband med en separation där den kvarboende kan komma att bli ersättningsskyldig för nyttjandet av parternas gemensamma (permanenta) bostad. Ersättningsskyldigheten ligger i att den kvarboende uppbär en bostadsförmån genom nyttjandet av den flyttade partens andel i bostaden. Ersättningen utgår alltså i proportion till den flyttades ägarandel. Eftersom man endast kan äga bostadsrätter och fastigheter, och inte hyresrätter, syftar nyttjanderättsersättning framför allt till dessa fall. Ersättning kan dock i vissa undantagsfall komma att utgå vid en hyresrätt om det rör nyttjande av den andres bohag. Det senare behandlas inte här. NYTTJANDE RÄTTS- ERSÄTTNING Nyttjanderättsersättning vid en separation utgår om två villkor är uppfyllda: Att den flyttade parten äger den gemensamma bostaden helt eller delvis. Villkoret innebär alltså att det inte kan bli tal om någon nyttjanderättsersättning om det endast är den kvarboende som äger den gemensamma bostaden. Den kvarboende har då inte nyttjat någon annans andel mer än hans eller hennes egna. Den flyttade parten måste även ha uteslutits från att använda den gemensamma bostaden. Villkoret innebär att den flyttade parten inte ska ha haft möjlighet att använda sin andel av den gemensamma bostaden och inte heller kunnat upplåta eller överlåta bostaden under tiden den kvarboende ensam nyttjat den. Ett domstolsbeslut där en part ges rätt att få bo kvar i parternas gemensamma bostad fram till bodelningen, en s.k. kvarsittningsrätt, har ansetts innebära att den flyttade uteslutits från att använda bostaden. Denna kvarsittningsrätt är dock inte en absolut förutsättning för att ersättningen ska utgå. Även ett upprättat avtal (skriftligt) där parterna kommer överens om vem som ska bo kvar i bostaden fram till bodelningen är också att anse som en sådan uteslutning från att använda bostaden. I de fall bodelningsförrättare har förordnats har det dock i vissa fall ansetts tillräckligt att en underförstådd överenskommelse förelegat mellan parterna om vem som ska nyttja bostaden. Kravet på att avtalet ska vara skriftligt är alltså inte lika högt ställt i dessa fall. Det måste ändå framstå som relativt klart att det finns en sådan underförstådd överenskommelse i det enskilda fallet. I övrigt visar praxis på svårigheten att på annat håll visa att man uteslutits från att nyttja bostaden. Ett råd är därför att parterna pratar ihop sig och skriftligen avtalar om vem som ensam ska nyttja bostaden under tiden fram till dess bodelningen sker. Om parterna inte kan komma överens kan man alltid vända sig till domstolen med begäran om rätt att få kvarsittningsrätt till den gemensamma bostaden. Jenny Eliasson Biträdande jurist Prima Advokatbyrå Borås Rydal Kontakta: Magnus Hjelmgren Tel Auktoriserad Redovisningskonsult Just nu finns lediga lokaler i Rydal för omgående uthyrning. Kyrkogatan 7 Kinna Tel Är du näringsidkare och söker lokaler i Rydal? Rydal lediga verksamhetslokaler på 67, 73, 90 respektive 251 m 2. BORÅS / TEL / KRÅKEREDSVÄGEN 114A, BORÅS KONTOR OCH LAGERBYGGNAD UTHYRES Kontor och lagerbyggnad för UTHYRNING innehållande: Entréplan: 7 kontor med hög standard. Toalett med kakel och klinker. Ovanplan: Personalrum med kök, klinkergolv. Kontakt: Bengt Bergqvist, för mer information och visning. VÄSTERBROGATAN 1, PLAN 4 CENTRALA LOKALER MED HÖG KLASS UTHYRES Mycket fina kontorslokaler centralt i Borås. Ca 250 kvm fördelat på 6 stora rum med plats för 2-3 arbetsplatser per rum. Modernt pentry, datarum, dusch, WC samt gym/förvaring. Lokalen lämpar sig för kontor, friskvård/ behandling mm Kontakt: Andreas för mer information och visning. FRITSLAVÄGEN 105, KINNARUMMA LAGERBYGGNAD INKLUSIVE KONTOR OCH KONFERENSRUM Fastigheten är tillbyggd och renoverad år Två lastbryggor. Takhöjd ca 5 meter i lagerdel. Modernt kök och personalutrymmen. Kontor och konferensrum med parkettgolv. Ytor: Kontor - 60 kvm, Varmlager kvm, Personalutrymmen - 60 kvm Produktion kvm, Hall, pannrum mm - 65kvm Utgångspris: :- Kontakt: Bengt Bergqvist, SANTORIEVÄGEN 86, ULRICEHAMN FASTIGHET MED HOTELL- OCH RESTAURANGRÖRELSE Ulricehamns Nya Kurhotell är nu till försäljning med både fastighet och rörelse med boende och restaurang. Fastigheten har genomgått stora renoveringar de senaste åren och håller nu hög klass. 15 moderna hotellrum med totalt 38 bäddar, två konferensrum samt kök och matsal för 110 gäster. Lokalyta: 870 Kvm Utgångspris: :- Kontakt: Andreas eller Bengt för mer information och visning.

8 8 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Leasa på företaget eller använda Kör du mycket i tjänsten ska du äga din bil privat. Kör du mycket privat ska du leasa den på ditt företag. Det är paradoxen som gäller för dig som egenföretagare när du ska välja ägarform för din bil. Är det i stället en tjänstebil till en anställd du behöver är leasing bäst. Att avgöra om du ska äga din bil privat eller satsa på att leasa den via ditt företag är en svår fråga för dig som egenföretagare, menar Ronny Svensson, vd och grundare av Ynnor, ett kunskapsföretag för företagsbilar och vagnparkslösningar. Ju mer du kör i tjänsten desto bättre är det att ha bilen privat. Att du får 18:50 kronor skattefritt i körersättning per mil du kör gynnar den kalkylen väldigt mycket. Då blir körersättningen en bättre deal än leasingen. Det är mot sunt förnuft egentligen att du ska ha en egen bil att köra långt. Och tvärtom, ju mer du kör privat desto bättre är det att välja förmånsbeskattning, säger han. En tankevurpa Paradoxen har hängt med sedan reglerna skrevs 1995, Ronny Svensson kallar det en tankevurpa från de ansvariga. Han har sedan dess försökt övertyga ministrar och andra politiker om frågan utan att få gehör för att få till en förenkling. Man utgår från att det bara är en förmån, man utgår inte från att man använder bilen i arbetet, det fanns inte med i förarbetet över huvud taget. Det är rent ut sagt för djävligt att de bortser från denna grupp, säger han, och efterlyser att företagar- och miljöorganisationer driver frågan hårdare. Glöm inte bilpolicyn Ska du i stället skaffa en förmånsbil till dina anställda är leasingen det rätta alternativet. I stället dyker det upp en mängd andra frågor. Ronny Svensson betonar vikten av att skriva en bilpolicy. Är det tillåtet att låna ut bilen till junior som kan åka till Italien och åka skidor? Får partner använda bilen i annan affärsverksamhet? Får man använda bilen ute i Europa? Det är viktigt att få till ett avtal som man ingår mellan varandra och är överens om. Han menar också att det är frågan om vem som ansvarar för vad. Vem bokar service? Vem ser till så att däcken byts? Vem anmäler stenskott? Och hur säkerställer du att bilen framförs på ett säkert sätt? Det är lätt att tänka att samma ansvar gäller som om bilen vore personens egen, men Ronny Svensson menar att det inte alltid funkar. Vi ser ofta att man hanterar saker annorlunda när det inte är ens egen bil, säger han. Peter Löwendahl Vill veta vad det kost Vad landar den totala kostnaden på? Det är den vanligaste frågan Klas Johansson på Lahalls Bil får från kunder som funderar på att leasa bil på företaget. De flesta vet ungefär vad de är ute efter, om de vill köpa privat eller leasa på sitt företag. Sedan har de inte annorlunda frågor än vilken kund som helst, det är vad det kostar, vad det är för utrustning och förbrukning och så vidare, säger han. Fråga din revisor Han ser att det finns fördelar med bägge uppläggen och om kunden vill ha information om hur de bägge uppläggen fungerar får den gärna det. Men volkswagentransportbilar.se Nya Transporter. #originalet Transporter Skåp EU5 TDI 2,0 84 hk Company från : exkl moms Transporter Skåp EU6 TDI 2,0 102 hk från : exkl moms Bränsleförbrukning Transporter vid blandad körning från 5,9 l/100 km, 153 g CO 2 /km. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar. Bilarna på bilden är extrautrustade. Kinna Peter Andreasson Christian Fellinger Borås Peter Steen Gerry Gustavsson

9 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun privat bil? Vi erbjuder helheten för ditt företag REDOVISNING REVISION RÅDGIVNING Boråsvägen 26, Kinna Tel Bränningers Rådgivning Konsulttjänst Miljö och Teknik 350:-/tim Ulf Bränninger Besöksadress: Brättingstorpsvägen Örby Mobil: E-post: Hemsida: branningersradgivning.se Välkommen! ar Klas Johansson, Lahalls Bil. Foto: Susanna Berg Isherwood Klas Johansson är tydlig med att beslutet är individuellt, det som fungerar för en egenföretagare kanske inte gör det för en annan. Det beror på hans situation och är ett beslut han får fatta i samråd med sin revisor. Det kan inte jag råda till. Peter Löwendahl ASFALTERA din garageinfart, vägförening eller fabriksgård. Vänd dig med förtroende till ortens entreprenör. Vi utför även tankbeläggningar åt vägföreningar. Jimmy Elmelid Erik Hassellund KROSSPRODUKTER för vägar och byggen. Försäljes och levereras från bergtäkt Skene Skog. Martin Helgesson Tel Fax Det naturliga valet för ditt företag Välkommen att kontakta oss så ser vi tillsammans över dina behov och hittar bästa lösningen för dig. Anders Fransson säljare liv- och pensionsförsäkring Stefan Haraldsson säljare företagsförsäkring lansforsakringar.se

10 10 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Skattespalt BILFÖRMÅN Vad är det som gäller? I denna spalt kommer jag att behandla de skatteregler som gäller när en arbetsgivare köper eller leasar en bil som en anställd får använda privat. Som bil i dessa sammanhang räknas inte bara personbilar utan även lätta lastbilar. För att spara plats har jag valt att skriva om förhållandet arbetsgivare och anställd, men det är i allt väsentligt samma principer som gäller om det istället är en enskild näringsidkare eller ett handelsbolag som köper eller leasar en bil i företaget. Om en arbetsgivare bekostar en bil som en anställd använder privat, så är det fråga om en förmån för den anställde. Om bilen används privat i mer än ringa omfattning, så ska den anställde betala skatt för förmånen. Arbetsgivaren ska betala sociala avgifter och göra skatteavdrag på samma sätt som när det är fråga om utbetalning av lön. Med ringa omfattning menas att det privata användandet är begränsat till 10 tillfällen med en sammanlagd körsträcka på 100 mil per år. För skattefrihet krävs att bägge dessa villkor är uppfyllda. I detta sammanhang är det viktigt att nämna att resor som görs mellan bostaden och arbetsplatsen räknas som privata resor. För den som har möjlighet men inte använder bilen privat så uppkommer frågan hur man kan visa att bilen inte använts privat? Det är den som har möjlighet att använda bilen som ska kunna visa att bilen inte använts privat i mer än ringa omfattning. I praktiken innebär detta att den som vill undvika att bli beskattad för bilförmån löpande bör föra en körjournal som visar bilens användning. På Skatteverkets hemsida finns exempel på de uppgifter som Skatteverket rekommenderar att en körjournal bör innehålla. Sedan ett antal år tillbaka finns s.k. elektroniska körjournaler på marknaden. Dessa journaler bygger på GPS-teknik och innebär att det är färre uppgifter som behöver skrivas manuellt. Om man har kommit fram till att det blir beskattning för bilförmån så blir den naturliga följdfrågan, hur mycket skatt handlar det om? Bilförmån beskattas schablonmässigt. Schablonbeloppet eller förmånsvärdet bestäms utifrån tre delar: nybilspris, statslåneräntan och prisbasbeloppet. Ett enkelt sätt att få fram ett förmånsvärde är att använda Skatteverkets e-tjänst bilförmånsberäkning. Ange tillverkningsår, tillverkare, modell och värdet av eventuell extrautrustning så räknar tjänsten fram ett förmånsvärde. Det är viktigt att påpeka att kostnaden för den anställde inte är det framräknade förmånsvärdet, utan skatten som beräknas på förmånsvärdet. Om förmånsvärdet är kr och den anställde betalar inkomstskatt med 30 procent, så blir den ytterligare skatten att betala kr för den anställde. Nedsättning och justering av förmånsvärdet Det finns flera olika omständigheter som medför att förmånsvärdet får sättas ned eller justeras. En miljöbil har många gånger ett förmånsvärde som är väsentligt lägre än jämförbar bil utan miljöanpassad teknik. Om man använder e-tjänsten bilförmånsberäkning kan man få en uppfattning om hur stor skillnaden i förmånsvärde blir av att välja ett grönare alternativ. Vid omfattande tjänstekörning som innebär att den anställde kommer att köra mer än mil i tjänsten under ett kalenderår med förmånsbilen, så får förmånsvärdet sättas ned till 75 procent. Andra omständigheter som medför att förmånsvärdet får sättas ned är om bilen används huvudsakligen som arbetsredskap, i taxiverksamhet eller om det finns andra liknande skäl. För den som vill veta mer om hur förmånsvärdet beräknas rekommenderar jag avsnittet om bilar på Skatteverkets hemsida. Drivmedelsförmån Många undrar om man slipper att föra körjournal om man blir beskattad för bilförmån. Riktigt så enkelt är det inte. Det är ganska vanligt att den som har en bilförmån också får drivmedel för privata resor bekostat av arbetsgivaren. Om så är fallet uppkommer en skattepliktig drivmedelsförmån. Utgångspunkten vid beräkning av drivmedelsförmån är att den anställde ska beskattas för allt drivmedel. Det bästa sättet att undgå beskattning för resor som har gjorts i tjänsten är därför en noggrant förd körjournal som visar omfattningen av tjänsteresorna. Eftersom arbetsgivaren har rätt att dra av momsen på drivmedelskostnader beskattas drivmedelsförmån hos den anställde med 120 procent av marknadsvärdet. Ett marknadsvärde på 15 kr per liter innebär alltså ett skattemässigt förmånsvärde för den anställde på 18 kr per liter. Ett annat alternativ om man vill undvika beskattning är att den anställde betalar allt drivmedel själv och mot inlämnande av reseräkning till arbetsgivaren skattefritt kan kvittera ut 6,50 kr/mil för diesel och 9,50 kr/mil för övrigt drivmedel för de resor som har gjorts i tjänsten. Leasa eller köpa? För den anställde spelar det troligen mindre roll om arbetsgivaren väljer att köpa eller leasa bilen ifråga. Men från arbetsgivarens perspektiv finns det en avgörande skillnad. När man köper en personbil eller lätt lastbil så får du oftast inte dra av momsen. Men om man istället leasar eller hyr en bil så får halva momsbeloppet dras av. För löpande driftkostnader så har man full avdragsrätt för momsen oavsett om man äger eller leasar bilen. Ett alternativ för arbetsgivaren till att köpa eller leasa bil kan vara att man kommer överens med den anställde om att han eller hon mot ersättning använder sin egen bil för resor i tjänsten. Arbetsgivaren kan i dessa fall betala den anställde en skattefri ersättning på 18,50 kr per mil. Eventuell ersättning utöver 18,50 kr beskattas som vanlig lön. Lycka till! Daniel Beckung, Skatteverket, Borås Vanligaste fallgroparna för Att växa kan vara ett stort och viktigt steg och inte sällan ett mål för en företagare. Men tillväxt är förenat med risker, och det finns därför många saker att tänka på för att satsningen ska bli lyckad. Karl Malmström, vd Connect Väst. Först och främst är det oerhört viktigt att man bestämmer vad det är man vill, och sedan handlar det om ett commitment. Bolag som växer men sedan backar tillbaka har ofta inte gett ett riktigt När Tommy Franzén startade sitt företag år 2000 hade han en klar bild av vart han ville komma. Franzéns Textil skulle omsätta 20 miljoner kronor om året. Då skulle han vara nöjd. Det var en bra volym. Jag kände att på det kan man rulla runt företaget och i stort sett fortsätta i all evighet. Men det blev inte riktigt så, säger han. Jag är tävlingsmänniska och vill hela tiden prestera bättre. Ett enkelt sätt att mäta det på är omsättningen. Blev mer Tommy Franzéns tävlingsådra i kombination med viljan att göra commitment och får därför inte satsningen hela vägen. Man måste vara beredd på uppoffringar tidsmässigt, familjemässigt och ekonomiskt, säger Karl Malmström, vd för nätverksorganisationen Connect Väst. Skapa tillväxtplan Ett bra hjälpmedel för att bena ut vad det är man vill och sedan hålla sig till det är att skapa en tillväxtplan. Med en sådan blir det lättare att hålla fokus och inte springa på alla bollar. Många gör narr av det här med tillväxtplaner, men fördelen med en sådan är stor. Du har tagit ställning till något och vet var du ska någonstans. Sedan kanske den förändras på vägen, men det gör inget. Då vet du vad du avviker Genomtänkt tillväxt Tommy Franzén försöker hela tiden förbereda inför framtiden. Grossistföretaget Franzéns Textil har växt stadigt sedan starten för 15 år sedan. Viljan att hela tiden bli bättre och genomtänkt planering inför möjlig tillväxt har varit viktiga faktorer i företagets framgång. saker bättre gjorde att Franzéns Textil började växa. Efter två år hade de nått 20 miljoner kronor i omsättning, personalstyrkan hade växt till tre anställda och efter ytterligare några år hade företaget dubblat sin omsättning. Sedan har vi under de senaste fem, sex åren växt från 40 till 92 miljoner kronor som det sista bokslutet visade. Organisk tillväxt Företaget har växt organiskt, både genom befintliga kunder och nya som tillkommit. Det blir ringar på vattnet. Tycker kunden att vi gör ett bra jobb har vi större chans att få fler

11 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun tillväxtföretag FAKTA Att rekrytera för dit man vill i framtiden och inte för där man är i dag är också det en nyckelfaktor. från, säger Karl Malmström. Då är det också lättare att få andra att förstå vad du vill, oavsett om det är bankkillen eller din rika släkting. För att kunna växa måste man säkra tillgången till kapital. Lägg tid på dialog med dina finansiärer tidigt och håll den aktiv så att du kan investera när rätt tillfälle dyker upp. Man behöver även vara beredd på att kunna stoppa in eget kapital och under perioder kanske gå ner i lön. För framtiden En fara som många företagare förbiser är att bli för beroende av en leverantör. Helt plötsligt har man endast en som kan leverera den här ingrediensen till vår produkt och om de blir uppköpta av en konkurrent eller höjer priset så har vi ingen alternativ plan för det. Det måste säkras upp. Att rekrytera för dit man vill i framtiden och inte för där man är i dag är också det en nyc kelfaktor. Det är en vanlig tankevurpa många gör. Men ju duktigare människor är, desto dyrare blir det och det kanske gör att folk snålar. De företag som tar in extern hjälp lyckas dessutom betydligt bättre än andra, menar Karl Malmström. Förutom hjälp av konsulter kan det därför löna sig att ta in någon i styrelsen. Många glömmer bort att man kan använda det sättet för att få in duktiga, kompetenta människor i företaget. De kan hjälpa dig med Kom ihåg för tillväxtföretaget: Var klar med vad du vill göra och var du vill komma Skapa en tillväxtplan Var beredd på att göra uppoffringar Säkra tillgången till kapital Bli inte beroende av en leverantör ha en alternativ plan Rekrytera för var ni ska och inte var ni är Ta hand om ditt team och involvera dem i företaget Ha fokus spring inte på allt och våga säga nej Våga ta in extern hjälp ditt utvecklingsarbete, kan sägas upp på dagen och vill oftast ändå inte bli anställda. Bergkross Makadam Sand Singel Kullersten m.m. Vi levererar med tippbil, kranbil, skopa eller storsäck. Mark Bollebygd Fraktkedjan Väst är certifierade enligt Miljö ISO och Kvalitet ISO 9001 Behöver du hyra eller rekrytera? bakom Franzéns framgång Foto: Johanna Molin kunder genom det. Att de valt att fokusera på produktgrupperna påslakan, lakan och handdukar och inte grenat ut sig tror Tommy Franzén är en del av företagets framgång. Vi har trott på det vi håller på med och kör på det. En del vill börja sälja nya produkter som man kanske inte kan så mycket om och då är det större risk att gå på nitar och göra förlustaffärer. Jag tror att vi ska kunna öka omsättningen med ungefär 30 miljoner till i den här fastigheten. Det handlar ju både om hur du får likviditet, det kostar väldigt mycket att lägga upp en massa nya artiklar och att du ska kunna leverera det du har lovat att leverera, säger han och fortsätter: Vi har aldrig sagt att kunden ska köpa allt av oss. Vi levererar vår del och så kan de handla resten av andra. Min målsättning är att vi ska vara bäst på det vi gör. Förbereder framtid För att kunna växa har Franzéns Textil krattat manegen på olika sätt för att vara förberedda. Inom en snar framtid kommer företaget bland annat att ISO-certifieras, utifall att det skulle krävas i framtiden. Man försöker jobba framåt hela tiden. Ibland kanske tillväxtmöjligheten inte kommer direkt, utan ett eller två år senare, säger Tommy Franzén. Ett annat sätt att förbereda sig på har varit att bygga en helt ny fastighet som skulle klara en dubblering av omsättningen. När beslutet togs för tre år sedan var omsättningen 58 miljoner. I dag har de funnits i byggnaden i ett år, är åtta anställda och omsätter 92 miljoner. Jag tror att vi ska kunna öka omsättningen med ungefär 30 miljoner till i den här fastigheten. Sedan finns möjligheten att bygga till ännu mer om det skulle behövas. Men med tillväxt kommer också risker och för att klara oförutsedda händelser gäller åter igen en sak: planering. Visst måste man våga chansa ibland, men man ska inte växa i större takt än vad man har råd med, säger Tommy Franzén. Vi hade ett jättehinder nyss då vår svenska krona tappade 30 procent i värde mot dollarn och det påverkar vårt inköpspris direkt, vilket medför att vi måste göra prishöjningar. Det i sin tur blir en risk att tappa kunder. Allt går inte att styra över, men försöker man bygga en så säker grund som möjligt klarar man sig bättre när det svänger. GALPU är ett företag som jobbar med Lön, Personal, Utbildning och hjälper små och medelstora företag med arbetsrättsliga frågor. Tel R

12 12 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Digitalt kontor för småföretagare Många företagare sitter ensamma med sina problem. Det gäller inte minst soloföre tagare. Ett sätt att få ett nätverk är att skapa digitala mötesplatser. Anna Åberg drog igång den digitala samverkansplattformen Noffice för företagare på webben. Soloföretagaren Veronika fann kollegorna på nätet Anna Åberg Foto: Privat Veronika Berg Foto: Madeleine Korneliusson Ofta Anna Åberg jobbar med småföretagare som vill lyckas på webben. Hon menar att många ofta upplever att de är ensamma. Ofta umgås småföretagare med personer som är anställda och som inte förstår hur det är att driva ett företag. Man behöver ett sammanhang där man får diskutera sina frågeställningar med likasinnade. Behov varierar För ett år sedan startade hon därför Noffice en digital plattform där småföretagare, för kronor om året, kan utbyta erfarenheter, bolla idéer och nätverka. I dag är de strax över 120 medlemmar från hela Sverige. Noffice är till för de som är nystartade, för dem som hållit på i 20 år och för de som tänker starta. Vad medlemmarna vill få ut av Noffice varierar stort; att lyckas på webben kan helt enkelt innebära olika saker för olika företagare. Vissa vill sälja digitala produkter, medan andra kanske säljer en vara i verkliga livet, som man sedan vill marknadsföra via webben. Tjänsten är byggd så att alla får ut det de behöver, säger Anna Åberg. umgås småföretagare med personer som är anställda och som inte förstår hur det är att driva ett företag. Liknande målsättningar Genom Noffice får medlemmarna bland annat tillgång till en digital mötesplats på Facebook där de delar med sig av erfarenheter och kunskap med Noffice-kollegorna. En joint venture-grupp hjälper medlemmarna att bredda sitt nätverk och de får också plats i en så kallad mastermindgrupp, där hela gruppen har liknande målsättningar. Utöver det anordnar Anna Åberg föreläsningar, utbildningar och träffar för medlemmarna. Webbföretagande är ett så annorlunda sätt att jobba på så det går nästan inte att lyckas med sitt företag om man inte får umgås med dem som gjort det innan. Då slipper man att göra misstag som andra redan gjort. Genom Noffice har småföretagaren Veronika Berg från Hyssna funnit nya kollegor. Från att ha känt sig ensam i sitt företagande får hon nu gemenskap och stöd från småföretagare i samma situation. Det var för ett år sedan som Veronika Berg slutade på Volvo för att starta eget. Sedan dess har hon på heltid jobbat med att hjälpa företag med sin webbnärvaro genom företaget Hemsideverkstaden. Det var skönt att gå från anställd på ett multinationellt företag där man skulle rätta sig in i ledet, till att själv få bestämma vad som ska gälla. Men sedan märkte jag till slut att det blev lite ensamt. Man har ingen att bolla med. Jag har mina kompisar, men de flesta är inte företagare, säger Veronika Berg. Fyra träffar Det var efter en föreläsning med Anna Åberg som hon bestämde sig att gå med i det då nystartade Noffice. Noffice har gett mig så mycket som jag saknade när jag satt ensam på min kammare. Dels genom mötesplatsen på Facebook där vi kan dryfta våra problem, glädjas åt framgångar och bolla frågor, och dels genom våra mastermindgrupper. I mastermindgrupperna träffas företagare med liknande målsättningar genom till exempel telefon, Skype eller Google Hangout. Träffarna sker mellan en till fyra gånger i månaden. Det är otroligt vad man kan uppnå i de här mastermindgrupperna. Antingen har man ett problem själv, eller så har någon annan ett problem. Så bollar man kring det och genom det får man idéer till sin egna verksamhet, säger Veronika Berg. Prenumererar Genom sin mastermindgrupp har Veronika Berg bland annat fått hjälp med hur hon ska utforma sina nyhetsbrev. När jag gör hemsidor åt kunder försöker jag lära dem att sköta sidan och bygga vidare på den själva, så därför har jag ingen regelrätt portfolio på min sida med skärmdumpar. Istället har jag valt att göra intervjuer med kunderna där vi pratar webbnärvaro. Genom min mastermindgrupp fick jag konkret hjälp med hur jag skulle utforma frågorna, och sedan var det någon som kläckte idén om att man borde kunna Det är otroligt vad man kan uppnå i de här mastermindgrupperna. prenumerera på intervjuerna genom mitt nyhetsbrev. Nätverkandet genom Noffice har även lett till att Veronika har anlitats av nya kunder. Jag har dessutom fått väldigt fina kontakter med andra företagare i samma situation som jag nu ser som mina vänner. Sådant kan inte riktigt mätas i pengar.

13 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun EVENT ELLER JUL- STÄMNINGEN! Julbord på Spinnaren 28 november 20 december Ons, tors, fre kl mindre lunchbord 395:- Torsdag, fredag, lördag kl :- Söndag kl :- Barn 0-5 år Gratis Barn 6-10 år 265:- Övriga dagar och tider efter önkemål. Välkommen med er bokning! Boråsvägen 234, Rydal - 5 km utanför Kinna Jul på Båthuset! 28 nov 17 dec Nu stundar snart julen och vi på Båthuset erbjuder god och vällagad mat, gjord från grunden med prima råvaror och mycket kökskärlek, som kan avnjutas hos oss på Restaurang Båthuset eller som catering för företag eller privatpersoner. Julbuffé 399 kr/pers Kall jultallrik 149 kr/pers (Catering 119 kr/pers) Varm jultallrik 149 kr/pers Julmingel 249 kr/pers (Catering 219 kr/pers) Välkommen att boka: / Varmt välkomna! Lillemor med personal Mer info se: The touch of SOUL PETRA & SOUL EXPOSURE Vi bjuder på pubafton på Sju Sjöar med Live-musik och god mat. Petra Odenman & Soul Exposures repertoar bjuder toner från bl a Ray Charles, Randy Crawford, Joss Stone, Claes Janson, Rebecka Törnqvist, Eva Cassidy, Bonnie Raitt Recension: Lördag 14 november Boka bord senast 23 oktober, bokningen är bindande. Pris: 475:-/person. Övernattning: Kostnad 350:-/person i dubbelrum, med frukost (eventpris). Varmt välkommen Holmen 3 Öxnevalla Bokning eller Inget julbord hos oss......men däremot en 3-rätters meny med inspiration av julens alla goda smaker och dofter! Vi serverar vår julmeny med start fredag 27 nov. AFTER WORK Fre 25 sept! OBS! Sponsorgolfen pågår under dagen! BOKA REDAN NU! Fre 27 nov Lör 28 nov Fre 4 dec Lör 5 dec Fre 11 dec Lör 12 dec Välkommen både företag och privat Emelie & Niklas med personal Tel Brättingstorpsv. 28 Kinna Julmysigt på Glädje, krubb & Utenjut Maten är hjärtat i vår verksamhet. Vi jobbar med råvaror av högsta kvalitet, tillagad med äkta glädje och passion. Välkommen att boka julbord För mer info Vägbeskrivning E6, avfart 58 el 57 4 km innan Äskhultsby. Förlandavägen 181, Fjärås

14 14 NÄRINGSLIV i Marks kommun Vecka Gör banken till din viktigaste sam Ett gott bankförhållande kan vara avgörande för en verksamhets möjligheter att växa och utvecklas. För att få finansieringshjälp gäller det att behandla banken som en viktig samarbetspartner och se verksamheten genom deras glasögon. Vad är ditt bästa tips för en man på ett trovärdigt sätt beskriver hur man har tänkt att genomföra planerna. Styrelse, ledning och medarbetare väger tungt i bankens utvärdering av verksamheten. Under mötet gäller det att ha en öppen och trovärdig dialog. Undvik överdrifter, dölj inte problem och fråga om du är osäker. Sara Wallin, vd Almi Väst I kölvattnet efter finanskrisen upplever många små och me delstora företag att deras bank agerar annorlunda. Kraven på ekonomisk stabilitet och dokumentation har blivit större, finansieringsvillkoren tuffare och kraven på egen insats högre. Det är något som man som företagsledare måste förhålla sig till och agera utifrån, säger Sara Wallin, vd på Almi Väst. Kom förberedd För att övertyga banken om att finansiera kommande investeringar är det helt avgörande att man kan presentera en fokuserad och realistisk affärsplan och aktuellt ekonomiskt underlag. Förbered med alla relevanta räkenskaper, balansräkningar, budgetar och riskanalyser. Presentationen ska fokusera på de områden som bankens kredithandläggare lägger vikt vid, säger Sara Wallin. Det är också av stor betydelse att Sätt på dig bankens glasögon, var realistisk och förstå bankens riskovilja. Informera om avvikelser Det är bra att visa förhandlingsstyrka genom att avtala om vilken information som banken löpande ska få om verksamheten. Och efter mötet ska man självfallet upprätthålla förtroendet genom att följa alla avtal och planer, informera om avvikelser, om status för milstolpar och om eventuella ändringar i finansieringsbehovet. Genom att fokusera på gemensamma intressen och mål och prata om refinansering i god tid så visar företagsledaren handlingskraft. Och det ska man göra, särskilt i kristid. Sätt på dig bankens glasögon, var realistisk och förstå bankens riskovilja. Ulf Sandänger, kontorschef SEB Kinna. Foto: Lena Carlsson SEB Kinna Ulf Sandänger, kontorschef. Jag skulle vilja säga att öppenhet är det allra viktigaste om ett företag vill få en bra relation med sin bank. Man ska vara ärlig oavsett om det rör sig om något negativt eller positivt. Det finns inget att tjäna på att ha hemligheter. Banken känner förtroende för dig som företagare om du är ärlig och spelar med öppna kort. Är du nöjd med din bank? Nordea Bank AB (publ) Nordea.se Funderar du på att byta bank? Välkommen att kontakta mig. Jag berättar gärna om vad Nordea kan erbjuda just dig och ditt företag. Kanske är det betydligt mer än din nuvarande bank? Vi ses! Magnus Arnell, Företagsrådgivare Telefon: E-post: Gör det möjligt BEVARA DINA MINNEN I EN SNYGG FOTOBOK! Ladda ner GRATIS designprogram eller skapa direkt på Ange värdekod markbladetvid beställning få: 20% RABATT PÅ ALLA PRODUKTER!

15 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun 15 arbetspartner bra bankrelation? Bankgiro e-legitimation Mobilt BankID Mobilbank Kontokort Kreditkort Internetbank Livförsäkring e-faktura Privatkonto Sparkonto Investeringssparkonto Fonder SPAX Premiepension Pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Ungdomskonto Nyckelkund Private Banking Juridik Swish Bättre Affärer Girobetalning Rådgivning Bilförsäkring Hemförsäkring Barnförsäkring Gravidförsäkring Telefonbank Arbetslösförsäkring Värdepapperstjänst e-kort Varbergskonto e-sparkonto Bankgiro e-legitimation Mobilt BankID Mobilbank Kontokort Kreditkort Internetbank Livförsäkring e-faktura Privatkonto Sparkonto Investeringssparkonto Fonder SPAX Premiepension Pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Ungdomskonto Nyckelkund Private Banking Juridik Swish Bättre Affärer Girobetalning Rådgivning Bilförsäkring Hemförsäkring Barnförsäkring Gravidförsäkring Telefonbank Arbetslösförsäkring Värdepapperstjänst e-kort Varbergskonto e-sparkonto Bankgiro e-legitimation Mobilt BankID Mobilbank Kontokort Kreditkort Internetbank Livförsäkring e-faktura Privatkonto Sparkonto Investeringssparkonto Fonder SPAX Premiepension Pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Ungdomskonto Nyckelkund Private Banking Juridik Swish Vi skapar möjligheter för vår bygd. Bättre Affärer Girobetalning Rådgivning Bilförsäkring Hemförsäkring Barnförsäkring Gravidförsäkring Telefonbank Arbetslösförsäkring Värdepapperstjänst e-kort Varbergskonto e-sparkonto Bankgiro e-legitimation Mobilt BankID Mobilbank Kontokort Kreditkort Internetbank Livförsäkring e-faktura Privatkonto Sparkonto Investeringssparkonto Fonder SPAX Premiepension Pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Ungdomskonto Nyckelkund Private Banking Juridik Swish ättre Affärer Girobetalning Rådgivning Bilförsäkring Hemförsäkring Barnförsäkring Gravidförsäkring Telefonbank Arbetslösförsäkring Värdepapperstjänst e-kort Varbergskonto e-sparkonto Bankgiro e-legitimation Mobilt BankID Mobilbank Kontokort Kreditkort Internetbank Livförsäkring e-faktura Privatkonto Sparkonto Investeringssparkonto Fonder SPAX Premiepension Pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Ungdomskonto Nyckelkund Private Banking Juridik Swish Bättre Affärer Girobetalning Rådgivning Bilförsäkring Hemförsäkring Barnförsäkring Gravidförsäkring Telefonbank Arbetslösförsäkring Värdepapperstjänst e-kort Varbergskonto e-sparkonto Bankgiro e-legitimation Mobilt BankID Mobilbank Kontokort Kreditkort Internetbank Livförsäkring e-faktura Privatkonto Sparkonto Investeringssparkonto Fonder SPAX Premiepension Pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Ungdomskonto Nyckelkund Private Banking Juridik Swish Bättre Affärer Girobetalning Rådgivning Bilförsäkring Hemförsäkring Barnförsäkring Gravidförsäkring Telefonbank Arbetslösförsäkring Värdepapperstjänst e-kort Varbergskonto Idag och inför framtiden. Tillsammans bidrar vi till att utveckla vår bygd! Läs mer om vårt lokala engagemang på Swedbank Sjuhärad Kinna Ulf Karlsson, kontorschef. Man ska ha en öppen relation med sin bank. Det är viktigt att företagarna är öppna med tankar, prognoser och det utfallet som varit i bolaget. Vi vill veta om allt som händer i företaget egentligen, både positivt och negativt, så att det inte plötsligt kommer några överraskningar. Det är ju ett ömsesidigt förtroende från både bankens och företagarens sida, annars blir vi lite besvikna när det kommer negativa nyheter i efterhand. Nordea Kinna Jörgen Skoglund, kontorschef företag. När vi som bank gör affärer med en kund, och framför allt om vi ska lämna krediter, så är vissa saker väldigt grundläggande. Vi måste förstå våra kunders affärer och vi ska ha förtroende för dem. För att få en bra relation så träffar vi dem regelbundet, vilket funkar väldigt bra. Det är också viktigt att både vi och kunden kommer förberedda och att de har svar på de frågor vi ställer. Man ska dessutom vara ärlig oavsett om det går bra eller dåligt. Varbergs Sparbank Jan-Inge Lyckberg, företagsmarknadschef. Mitt bästa tips är att se till att ha en bra relation med en företagsrådgivare. Vi är en lokal sparbank som jobbar väldigt nära våra kunder och då har alla en rådgivare som kontaktperson. Det är viktigt att bygga en bra relation med den. Sedan är det viktigt att hålla regelbunden kontakt och informera om verksamheten, både om negativa och positiva saker. Vi uppskattar även när man har samtliga bankaffärer på samma bank. ƽ ƺ ƽ Ǒ ƌ ƽ ȃȋȋȅƿȉȅȉȇȉȇ Ú ƺ ƽ

16 16 Vecka NÄRINGSLIV i Marks kommun Urban Lindgårde Adam Olofsson Peter Krantz år JUBILEUM Växlar i alla former Alkolås Larm Nätverk Dokumenthantering Mobiler Förbrukning Mobilabonnemang Fasta abonnemang Peter Löfvenberg Maria Söderlind Fiber Vi hjälper dig med trådlöst nätverk, ny dator eller kabeldragningar. Klas Fritzson Tomas Ekberg Fredrik Herdersson Dålig mobiltäckning inomhus? Vi hjälper dig! It-lösningar m.m. Fredrik Eriksson Christer Johansson Stefan Nyholm Lars Sörling Din lokala leverantör! Välkommen alla nya och gamla kunder, såväl företag som privatkunder. Kinnavägen 1, Örby Tore Gunnarsson Andreas Bäcklund Monica Bromell ulab2.se Öppet: mån-fre 8-17 Kinnavägen 1, Örby

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 12 Vecka 10 2015 Sommarveckor för framtida medarbetare Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Foto: Magnus Pettersson Färre ska sluta i

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013 NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 10 Vecka 45 2013 Familjeföretag tar snabba beslut bland bullarna och bak Foto: Magnus Pettersson Tema finansiering: Hitta rätt pengar Det handlar inte bara om pengar. Rätt typ av kapital

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 10 Vecka 18 2013 Årets företagare 2013 Matz Hammarström Markbladet AB Foto: Åsa Olsson Vilken ledartyp är du? Auktoritär, deltagande eller delegerande? Vilken typ av ledare är du?

Läs mer

Cecilia Svensson anställer till Smultronstället. Se upp för fallgropar

Cecilia Svensson anställer till Smultronstället. Se upp för fallgropar NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 11 Vecka 45 2014 Cecilia Svensson anställer till Smultronstället Cecilia Svensson, Smultronstället. Foto: Christer Hansson Arbetslösheten fortsätter ner Arbetslösheten minskar i Mark.

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 10 Vecka 10 2013

NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 10 Vecka 10 2013 NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 10 Vecka 10 2013 Företagarna föryngrar med Mathias Eriksson Köpa och sälja företag Så blir framtidens handel Handeln står inför stora förändringar. Därför måste butiksägare gå från

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 10 Vecka 37 2013 Marlene Edvinsson, ny företagare som satsar på tillväxt Ella, Marlene och Simba Foto: Åsa Olsson Hundar som företagande Nystartade Marlene Ed vinsson, med konceptet

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 9 Vecka 44 2012

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 9 Vecka 44 2012 NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 9 Vecka 44 2012 Med smak för goda företagsevent Choklad i Herrgården Blogg ger tygframgång Blogg och Facebook ger Tyglagret i Fritsla nya kunder. Nya marknadsföringsvägar, som sociala

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 11 Vecka 20 2014

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 11 Vecka 20 2014 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 11 Vecka 20 2014 Certifierad allt viktigare för att bli vald Sju Sjöars ägare Lene Mortensen. Foto: Fredrik Beckman Ungdomar får jobb Arbetslösheten minskar, trots att vi bara nosar

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 9 Vecka 36 2012

NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 9 Vecka 36 2012 NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 9 Vecka 36 2012 Tema Horred / Björke - torp / Fotskäl / Berghem Mentor kan ge framgång En mentor kan vara avgörande för att ett företag ska bli framgångsrikt. Björketorpsföretagaren

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

NR2 2012. Kellfri ska fördubbla. Nya tag i Lidköping. För och om företagare i Skaraborg

NR2 2012. Kellfri ska fördubbla. Nya tag i Lidköping. För och om företagare i Skaraborg För och om företagare i Skaraborg NR2 2012 Kellfri ska fördubbla omsättningen - igen Lorentzon styr energin Nya tag i Lidköping Företagarens Appar www.citroen se Ledare 3 JOBB&AFFÄRER -1-2012 Skaraborg

Läs mer

Bokföring med full frihet

Bokföring med full frihet tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 69 2010 Bokföring med full frihet Ersättningar och förmåner i ditt löneprogram Tröttnat på tidsödande kontant- och fakturahantering? Minska din administrativa

Läs mer