PRESS EUROPEISKA RÅDET ORDFÖRANDEN. Paris den 13 mars 2012 (OR. fr) EUCO 48/2/12 REV 2 PRESSE 109 PR PCE 40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESS EUROPEISKA RÅDET ORDFÖRANDEN. Paris den 13 mars 2012 (OR. fr) EUCO 48/2/12 REV 2 PRESSE 109 PR PCE 40"

Transkript

1 EUROPEISKA RÅDET ORDFÖRANDEN Paris den 13 mars 2012 (OR. fr) EUCO 48/2/12 REV 2 PRESSE 109 PR PCE 40 "Tillväxt och sysselsättning i Europa och i Frankrike: på väg mot en konkurrenskraftig världsdel" Tal av ordförande Herman Van Rompuy vid konferensen "Utmaningar för konkurrenskraften" anordnad av AFEP Le Monde Carrousel du Louvre, Paris Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy, som talade i Paris i dag över ämnet "Utmaningar för konkurrenskraften" i samband med en konferens anordnad av den franska organisationen för privata företagare (AFEP) och Le Monde, uppmanade Europa att ännu mer vara en världsdel som kännetecknas av kvalitet: "Konkurrenskraften är inte längre endast ett nationell bekymmer, den har blivit en europeisk angelägenhet. (...) Inom unionen kan vi inte alla rent matematiskt vara länder med nettoexport..., på samma sätt som vi inte alla kan vara bäst i klassen på alla områden. Däremot, gentemot resten av världen, är läget annorlunda. Tillsammans kan vi nå det bästa resultatet i världen! ( ) Man får inte bortse från sambandet mellan prisutveckling, lönekostnader och produktivitet. Men låt oss tala klarspråk: med tanke på den internationella konkurrensen skulle Europa kunna "stänga butiken" om lösningen endast stod att finna i en minskning av arbetskostnaden. Det är självklart. Våra största fördelar ligger i en konkurrenskraft där priskonkurrensen inte räknas, vår förmåga att producera med oöverträffad kvalitet och att anpassa oss till behoven på marknader med kraftig tillväxt. Det är här vi behöver öka våra ansträngningar. Samtidigt som vi anpassar oss till dagens omvärld bör vi fortfarande vara trogna mot oss själva och mer än någonsin vara kvalitetens världsdel! Kännetecknet för ett visst sätt att leva, smak och stil, öppna sociala kontakter, skydd av miljön, känsla för framsteg. Vi måste absolut styra vår innovationssträvan i denna riktning. ( ) Och vi kan klara av det: det gäller att vara offensiv, att inte bara bevara det gamla, utan framför allt att vara innovativa. "Allt genom industrin, allt för den", sade Saint-Simon för två århundraden sedan. I dag skulle Saint-Simon säga "Allt genom innovation, allt för den!" PRESS Dirk De Backer - Talesman för ordföranden (0) (0) Jesús Carmona - Biträdande talesman för ordföranden (0) / (0) EUCO 48/2/12 REV 2 1

2 Vi är samlade här medan Europa är djupt försjunket i ett märkligt och paradoxalt ögonblick under sin historia i en ångestperiod mot bakgrund av en oöverträffad framgång. Framgång, eftersom vår världsdel låt oss inte vara rädda för att säga det är den mest välmående, den friaste och den mest stabila regionen i världen. Förstås har jag läst min Candide, allt förlöper inte på bästa sätt i den bästa av världar. Men det faktum att en halv miljard män och kvinnor lever i fred, inom en union med 27 försonade länder, är en unik framgång i mänsklighetens historia och som en hel värld avundas oss. Med 7 % av världens befolkning producerar vi ändå 20 % av världens rikedomar, dvs. mer än Förenta staterna och lika mycket som Kina och Indien tillsammans. När det gäller inkomst per invånare är siffrorna ännu mer talande våra invånare tjänar i genomsnitt fyra gånger mer än invånarna i Kina och nästan 10 gånger mer än i Indien. Det är ibland nyttigt att påminna om vissa grundläggande sanningar. Och ändå är så många européer oroliga, oroliga när det gäller deras arbete och deras barns arbete med hänsyn till våra samhällens framtid i en föränderlig värld. Det är sant att denna period av kris i euroområdet även om man har nått en vändpunkt under de senaste veckorna har tärt på bilden av EU i världen. Bilden av en solnedgång här och en soluppgång någon annanstans har framgång. Orden Kina, Indien och Brasilien sammanfattar i sig vilken utmaning det handlar om, mätt i ekonomisk tillväxt. Chocksiffror på 8, 9 och 10 % för tillväxten på annat håll och mycket mer blygsamma siffror på 3, 2 och 1 % här. Och även om man måste nyansera, eftersom utvecklade ekonomier som våra givetvis inte kan växa lika snabbt per invånare som de framväxande ekonomierna ger dessa skillnader anledning att fundera Därav oron för framtiden för våra ekonomier, vår sysselsättning och konkurrenskraft. Jag tänker särskilt på insikten som håller på att formas om att våra barns liv inte automatiskt kommer att vara bättre än vårt. Har vi eventuellt nått toppen av kurvan? Det skulle vara en vändpunkt, eftersom framsteg, tillväxt, denna föreställning att varje nytt år medför "något bättre, lite mera..." länge har strukturerat våra samhällen och de enskilda människornas förväntningar. På så sätt betyder alltså en ekonomiskt begränsad skillnad mellan en nolltillväxt och en tillväxt på 1 % något mer: en viss förlust av inriktning och mening. Man övergår från det kvantitativa till det kvalitativa. För de arbetslösa, särskilt ungdomar, är denna brist på perspektiv givetvis samtidigt mer konkret och existentiell. Tänk på indignados-rörelsen, de unga "indignerade". Det är ett skrik i förtvivlan, helt annorlunda än "civilisationens kris" från maj 1968, alltså i mitten av de "gyllene trettio åren" Den brännande frågan för er konferens "utmaningar för konkurrenskraften" går alltså utöver ekonomin: det gäller vars och ens tilltro till framtiden. Ett i högsta grad politiskt spörsmål. Varför måste våra ekonomier vara konkurrenskraftiga? Även här är det skäl att påminna om vissa självklarheter. Konkurrenskraft är inte ett mål i sig. Det gäller att skapa tillväxt och sysselsättning, att bibehålla och förbättra vår livsstil, att bevara den europeiska sociala modellen, visserligen en omformad sådan. EUCO 48/2/12 REV 2 2

3 Eftersom ekonomin hör till området för handelsutbyte, val och preferenser är det klart att vi befinner sig i det relativa och inte i det absoluta. Man är konkurrenskraftig i förhållande till någon annan en produkt, en tjänst, en industri, ett land eller en världsdel. Det gäller då för var och en varje person, varje ekonomi att utnyttja sina talanger och samla sina krafter för att locka andra att köpa det som man producerar eller erbjuder. När det gäller länderna i Europeiska unionen bör man skilja mellan yttre konkurrenskraft, alltså mot resten av världen, och den inre konkurrenskraften, mellan oss och särskilt mellan länderna i euroområdet, där påtagliga och bestående skillnader i konkurrenskraften kan urholka stabiliteten i euroområdet i sin helhet. I samband med den grekiska krisen har vi (på ett smärtsamt sätt) fått uppleva hur ett lands förlust av sin konkurrenskraft kan försvaga marknadernas tilltro till andra europeiska länder. I fallet Grekland avslöjades problem i Portugal och på andra ställen, på ett sådant sätt att den finansiella stabiliteten i hela systemet var hotat. Ingen ledare skulle ännu en gång vilja befinna sig framför samma avgrund. Det här förklarar varför konkurrenskraften inte längre endast är ett nationell bekymmer, den har blivit en europeisk angelägenhet. Detta är ytterligare ett exempel på en europeisering av den nationella politiken, medan man ännu helt nyligen var rädd för att den europeiska politiken åter skulle börja nationaliseras. Vad det handlar om är framför allt en oro för den yttre konkurrenskraften, i förhållande till resten av världen. Mellan oss, inom unionen kan vi inte rent matematiskt alla vara länder med nettoexport..., på samma sätt som vi inte alla kan vara bäst i klassen på alla områden. Gentemot resten av världen, är läget däremot ett annat. I Europa gäller det att höja vårt genomsnitt, att få till stånd en samordning uppåt, så att de 27 staterna blir mer konkurrenskraftiga gentemot omvärlden. Tillsammans kan vi nå det bästa resultatet i världen! Och det är mycket viktigt. För att Europa ska kunna fortsätta att spela en roll i världen, som en välmående, stabil och fri världsdel, som en attraktiv plats för länder runt omkring oss, som en kraft som står beredd att försvara och främja sina intressen och värderingar i världen. Och vi kan göra det! Låt oss inte begränsa oss till att försvara oss, låt oss inta en offensiv attityd. Det handlar inte om att bara bevara, utan framför allt om att vara innovativa. Den som inte går framåt går bakåt. De europeiska länderna förfogar över anmärkningsvärda fördelar, på samma sätt som vi har utmaningar att möta. Låt oss utgå från en annan bekant åtskillnad, den mellan priskonkurrenskraft och en konkurrenskraft där priser inte räknas. Först priskonkurrenskraften: för även om den inte betyder allt bör vi inte heller strunta i den! Här är det avgörande förhållandet mellan prisutvecklingen och lönekostnaderna, å ena sidan, och produktiviteten, å andra sidan. Det gäller både den privata sektorn och den offentliga sektorn. Vi har sett flera fall av europeiska länder som under 2000-talet har haft betydande löneförhöjningar snarare med en koppling till spekulativa fenomen, till exempel inom fastighetssektorn, än till en verklig produktivitetshöjning, som har visat sig vara ohållbara. Det är bättre att ha en långsam, anspråkslös utveckling som är kopplad till produktiviteten och som på så sätt är hållbar än överdrivna lönehöjningar som följs av smärtsamma anpassningar. Effektiva mekanismer för löneförhandlingar, som är anpassade till förhållandena i varje företag, varje sektor och varje land är avgörande i detta avseende. EUCO 48/2/12 REV 2 3

4 Men låt oss tala klarspråk: med tanke på den internationella konkurrensen skulle Europa kunna "stänga butiken" om lösningen endast stod att finna i en minskning av arbetskostnaden. Det är självklart. Våra största fördelar ligger i en konkurrenskraft där priskonkurrensen inte räknas, det är alltså där vi bör öka våra insatser. För övrigt står konkurrenskraft och livskvalitet inte i motsats till varandra vilket bekräftas av en färsk rapport från Världsekonomiskt forum: de mest välmående, enligt vissa de lyckligaste och helt säkert de mest jämlika länderna, som Danmark, Sverige och Norge, är också de mest konkurrenskraftiga. Visserligen har de dragit lärdom av den finansiella och ekonomiska kris som drabbade dem för 20 år sedan... Hur ska man då förstå en konkurrenskraft där priskonkurrensen inte räknas och hur kan man förbättra den? Här talar man inte om pris utan kvalitet i dess olika former: nyhetens behag, tillförlitlighet, föreställningar, design, erfarenhet, hållbarhet... För att bibehålla och öka våra marknadsandelar inom den internationella handeln är det vår förmåga att producera denna kvalitet och att anpassa oss till behoven på marknader med kraftig tillväxt som kommer att ge resultat. Varken Europa, eller ännu mindre Frankrike, kommer att komma ur krisen genom att förneka sig självt. Mer än någonsin måste vi vara den världsdel som kännetecknas av kvalitet! Kännetecknet för ett visst sätt att leva, smak och stil, öppna sociala kontakter, skydd av miljön, känsla för framsteg. Denna "europeiska skatt" utgör i vissa avseenden ett handikapp, om man ska hålla sig till en strikt produktivistisk logik, som kräver likriktning och en högre hastighet... Men det är framför allt en fördel. Vi måste absolut styra vår innovationssträvan i denna riktning. Ett land som Danmark, som utmärker sig genom sin klara och rena design, kan utmärkt väl ge ökat värde åt en viss bild av sig själv, precis som Tyskland med sina pålitliga industriprodukter med stark efterfrågan i de framväxande ekonomierna. Så här bör vi alla i våra länder fortsätta att vara oss själva och samtidigt anpassa os till dagens värld. I denna utveckling, som hela Europa måste fullfölja, spelar Frankrike en avgörande roll. Och ni lyfter verkligen fram kvaliteterna i ert land vare sig det handlar om framstående ingenjörer som Peugeot eller Dassault, lyxföretag som LVMH eller Hermès eller produkter som kombinerar landsbygdsliv och design i form av knivar från Forge de Laguiole. Men vi måste återerövra marknadsandelar som förlorats under de senaste årtiondena. Alla framgångshistorier får inte låta oss glömma att vi har ett viktigt arbete framför oss, vi alla i Europa. På vilket sätt kan Europeiska unionen hjälpa till att anta utmaningarna när det gäller komkurrenskraften? Jag vill ta fram tre nyckelområden. För det första är Europa varken en lösning eller en tvångströja. Europa är framför allt en guldgruva som består av erfarenheter som vi kan dela. När vi samlas till ett toppmöte brukar jag ofta uppmana mina kolleger att dela med sig av hur deras land har lyckats genomföra en viss reform. Vi gjorde det på nytt i Europeiska rådet den 1 2 mars. EUCO 48/2/12 REV 2 4

5 Till exempel Österrike, det land som har den lägsta ungdomsarbetslösheten i Europa, särskilt tack vare ett ytterst originellt lärlingssystem. Finland, å sin sida, har i hög grad utvecklat en digitalisering av sin offentliga administration i samband med informationsutbyten mellan myndigheterna och medborgarna och företagen, denna fördel lättar oerhört mycket på företagens administrativa börda. När det gäller strukturella reformer för att öka konkurrenskraften visar en färsk rapport från OECD att det sedan fem år tillbaka är länder i svårigheter, och särskilt Grekland, Irland och Portugal, som har gjort de största framstegen! Även om deras situation ännu är svår befinner de sig i fråga om framsteg bland de främsta! Det andra nyckelområdet är att Europa också är en inre marknad, den största i världen, som bidrar till att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Ändå finns det fortfarande betydande hinder, vilket arbetsgivarna bland er kanske upplever i det dagliga livet, som ibland ger upphov till höga kostnader vilket skadar konkurrenskraften och därigenom sysselsättningen. Det är sant på området för tjänster, 70 % av BNP!, och på det digitala området. Varför kan inte en person som bor i Belgien köpa en billigare bilförsäkring via Internet från ett franskt företag med säte i Frankrike? På 2000-talet, med våra tekniska möjligheter, medge att det är förbryllande. Tjugo år efter det berömda året 1992 med den inre marknaden finns det fortfarande mycket att göra! Det är orsaken till våra beslut, senast i Europeiska rådet den 1 2 mars, att utnyttja hela den inre marknadens potential. Denna marknad är också ett argument gentemot resten av världen. När vi 27 europeiska länder enar oss om en industristandard leder vår kollektiva tyngd snabbt till att våra internationella partner ansluter sig till oss. Detta ger våra industrier en viktig fördel, till exempel på området för teknik och grön energi. Vår kollektiva tyngd är också till vår fördel i de handelsförhandlingar som vi för med andra länder. Det är viktigt att världshandelssystemet fortsätter att fungera. Återigen är det inte en försjunkenhet i oss själva som vi behöver, utan en tilltro till oss själva och till kvaliteten i de produkter och tjänster vi har att erbjuda. Detta leder mig till det tredje nyckelområdet: innovation. Några siffror får klargöra utmaningen. I Europa har inom åldersgruppen år endast en person av tre avslutat en universitetsutbildning, jämfört med mer än 40 % i USA eller Australien och mer än 50 % i Japan. Tre européer av fem har svaga eller obefintliga datorkunskaper. För övrigt stagnerar antalet utexaminerade inom dataområdet, till den grad att vi 2015 kanske kommer att ha en brist på dataingenjörer. Denna del av humankapitalet är avgörande. De unga amerikanska företag som skapats efter 1975 investerar mer än två gånger mer av sina inkomster i forskning än deras europeiska kolleger. Europa har mycket färre unga och innovativa företag än USA. De kända företagen i Europa är ofta över 40 år gamla, i USA är de ofta endast 15, 10 eller 5 år gamla. Tyska Siemens till exempel bildades 1847, amerikanska Google Förstås återstår det att se om Google finns kvar ännu på talet! EUCO 48/2/12 REV 2 5

6 Europa har många små företag och detta gäller särskilt Frankrike små företag som, om de förblir alltför små, är mindre produktiva och mindre kapabla att investera för vinna marknader och vara innovativa. Kanske de kvävs av byråkratin eller skatterna? Kanske saknar de möjligheter till finansiering, riskkapital? Vi måste hjälpa dem att ta steget över tröskeln till export. Det behövs också stora europeiska företag på områden för nyckelteknik som vi har inom flygplansindustrin: de "europeiska mästarna"! Begreppet industripolitik är viktigt på europeisk nivå. Samtidigt är det omstritt, var och en uppfattar det på sitt sätt. Jag konstaterar ändå att det finns ett samband mellan graden av industrialisering och takten när det gäller innovation och tillväxt. Vi måste alltså stödja framtidens industrier och den gröna tillväxten. Kina har redan gått om oss när det gäller patent för förnybar energi. Europeiska insatser kan vara till hjälp. Nedan följer några exempel. Vi arbetar intensivt med införandet av ett europeiskt patent som snart kommer att vara en verklighet efter åratal av förhandlingar och med inrättandet av en europeisk riskkapitalfond. "Allt genom industrin, allt för den", sade Saint-Simon för två århundraden sedan. Idag skulle Saint-Simon säga "Allt genom innovation, allt för den!" Våra ungdomar måste återupptäcka vad företagsamhet är. Helst i den verkliga världen, fjärran från den värld där spekulation och lättvunna men farliga pengar råder. Det handlar om en verklig kulturell förändring. Utmaningarna är betydande. Men Europa, denna världsdel som vi vill värna om, en världsdel som kännetecknas av kvalitet, är i stånd att anta dem. Européerna, och helt säkert också fransmännen, kommer att ta fram alla krafter inom sig själva för att möta dessa utmaningar. Det handlar om ekonomiska villkor ni har själva talat om dem idag men också om det där lilla extra, den gnista, den ogripbara känsla som kallas tilltro. Vi européer har en lång historia bakom oss. När vi sätter igång på allvar kommer vi att lyckas ännu en gång. En lysande framtid ligger framför oss! EUCO 48/2/12 REV 2 6

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb OKTOBER 2015 Konkurrenskraft för välstånd och jobb Redaktör: Edel Karlsson Håål Författare: Jimmy Boumediene, Bo Ekegren, Susanne Spector Förord Denna skrift beskriver kortfattat några utgångspunkter och

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna?

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna? Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna? Erkki Liikanen Åland 27.6.27 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Penningpolitik De nordiska EU-länderna har olika penningpolitik

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern POSITIVA

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 1. Kombinera rätt (3 poäng) a) Kombinera med ett streck land och offentlig skuld av BNP. (1 poäng) USA Japan Finland 1 2 3 Offentlig skuld 250 200 % av BNP 1

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Brussels, 7 January 2002

Brussels, 7 January 2002 Brussels, 7 January 2002 EU-kommissionären för ekonomiska och monetära frågor Pedro Solbes säger: "Europeiska unionen har framgångsrikt klarat en historisk utmaning. Vi har byggt upp euron och inlett en

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR SV ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU OCH PÅ NATIONELL NIVÅ Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift att behandla problemet på ett effektivt

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Almedalsveckan 2010. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2010

Almedalsveckan 2010. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2010 Almedalsveckan 2010 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2010 Innehåll: Hur går det med jobben? 2 Ungdomsarbetslösheten 4 Företag inom välfärdssektorn 5 Europas skuldkris 6 EKONOMI FÖRMEDLAR

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer