PRESS EUROPEISKA RÅDET ORDFÖRANDEN. Paris den 13 mars 2012 (OR. fr) EUCO 48/2/12 REV 2 PRESSE 109 PR PCE 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESS EUROPEISKA RÅDET ORDFÖRANDEN. Paris den 13 mars 2012 (OR. fr) EUCO 48/2/12 REV 2 PRESSE 109 PR PCE 40"

Transkript

1 EUROPEISKA RÅDET ORDFÖRANDEN Paris den 13 mars 2012 (OR. fr) EUCO 48/2/12 REV 2 PRESSE 109 PR PCE 40 "Tillväxt och sysselsättning i Europa och i Frankrike: på väg mot en konkurrenskraftig världsdel" Tal av ordförande Herman Van Rompuy vid konferensen "Utmaningar för konkurrenskraften" anordnad av AFEP Le Monde Carrousel du Louvre, Paris Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy, som talade i Paris i dag över ämnet "Utmaningar för konkurrenskraften" i samband med en konferens anordnad av den franska organisationen för privata företagare (AFEP) och Le Monde, uppmanade Europa att ännu mer vara en världsdel som kännetecknas av kvalitet: "Konkurrenskraften är inte längre endast ett nationell bekymmer, den har blivit en europeisk angelägenhet. (...) Inom unionen kan vi inte alla rent matematiskt vara länder med nettoexport..., på samma sätt som vi inte alla kan vara bäst i klassen på alla områden. Däremot, gentemot resten av världen, är läget annorlunda. Tillsammans kan vi nå det bästa resultatet i världen! ( ) Man får inte bortse från sambandet mellan prisutveckling, lönekostnader och produktivitet. Men låt oss tala klarspråk: med tanke på den internationella konkurrensen skulle Europa kunna "stänga butiken" om lösningen endast stod att finna i en minskning av arbetskostnaden. Det är självklart. Våra största fördelar ligger i en konkurrenskraft där priskonkurrensen inte räknas, vår förmåga att producera med oöverträffad kvalitet och att anpassa oss till behoven på marknader med kraftig tillväxt. Det är här vi behöver öka våra ansträngningar. Samtidigt som vi anpassar oss till dagens omvärld bör vi fortfarande vara trogna mot oss själva och mer än någonsin vara kvalitetens världsdel! Kännetecknet för ett visst sätt att leva, smak och stil, öppna sociala kontakter, skydd av miljön, känsla för framsteg. Vi måste absolut styra vår innovationssträvan i denna riktning. ( ) Och vi kan klara av det: det gäller att vara offensiv, att inte bara bevara det gamla, utan framför allt att vara innovativa. "Allt genom industrin, allt för den", sade Saint-Simon för två århundraden sedan. I dag skulle Saint-Simon säga "Allt genom innovation, allt för den!" PRESS Dirk De Backer - Talesman för ordföranden (0) (0) Jesús Carmona - Biträdande talesman för ordföranden (0) / (0) EUCO 48/2/12 REV 2 1

2 Vi är samlade här medan Europa är djupt försjunket i ett märkligt och paradoxalt ögonblick under sin historia i en ångestperiod mot bakgrund av en oöverträffad framgång. Framgång, eftersom vår världsdel låt oss inte vara rädda för att säga det är den mest välmående, den friaste och den mest stabila regionen i världen. Förstås har jag läst min Candide, allt förlöper inte på bästa sätt i den bästa av världar. Men det faktum att en halv miljard män och kvinnor lever i fred, inom en union med 27 försonade länder, är en unik framgång i mänsklighetens historia och som en hel värld avundas oss. Med 7 % av världens befolkning producerar vi ändå 20 % av världens rikedomar, dvs. mer än Förenta staterna och lika mycket som Kina och Indien tillsammans. När det gäller inkomst per invånare är siffrorna ännu mer talande våra invånare tjänar i genomsnitt fyra gånger mer än invånarna i Kina och nästan 10 gånger mer än i Indien. Det är ibland nyttigt att påminna om vissa grundläggande sanningar. Och ändå är så många européer oroliga, oroliga när det gäller deras arbete och deras barns arbete med hänsyn till våra samhällens framtid i en föränderlig värld. Det är sant att denna period av kris i euroområdet även om man har nått en vändpunkt under de senaste veckorna har tärt på bilden av EU i världen. Bilden av en solnedgång här och en soluppgång någon annanstans har framgång. Orden Kina, Indien och Brasilien sammanfattar i sig vilken utmaning det handlar om, mätt i ekonomisk tillväxt. Chocksiffror på 8, 9 och 10 % för tillväxten på annat håll och mycket mer blygsamma siffror på 3, 2 och 1 % här. Och även om man måste nyansera, eftersom utvecklade ekonomier som våra givetvis inte kan växa lika snabbt per invånare som de framväxande ekonomierna ger dessa skillnader anledning att fundera Därav oron för framtiden för våra ekonomier, vår sysselsättning och konkurrenskraft. Jag tänker särskilt på insikten som håller på att formas om att våra barns liv inte automatiskt kommer att vara bättre än vårt. Har vi eventuellt nått toppen av kurvan? Det skulle vara en vändpunkt, eftersom framsteg, tillväxt, denna föreställning att varje nytt år medför "något bättre, lite mera..." länge har strukturerat våra samhällen och de enskilda människornas förväntningar. På så sätt betyder alltså en ekonomiskt begränsad skillnad mellan en nolltillväxt och en tillväxt på 1 % något mer: en viss förlust av inriktning och mening. Man övergår från det kvantitativa till det kvalitativa. För de arbetslösa, särskilt ungdomar, är denna brist på perspektiv givetvis samtidigt mer konkret och existentiell. Tänk på indignados-rörelsen, de unga "indignerade". Det är ett skrik i förtvivlan, helt annorlunda än "civilisationens kris" från maj 1968, alltså i mitten av de "gyllene trettio åren" Den brännande frågan för er konferens "utmaningar för konkurrenskraften" går alltså utöver ekonomin: det gäller vars och ens tilltro till framtiden. Ett i högsta grad politiskt spörsmål. Varför måste våra ekonomier vara konkurrenskraftiga? Även här är det skäl att påminna om vissa självklarheter. Konkurrenskraft är inte ett mål i sig. Det gäller att skapa tillväxt och sysselsättning, att bibehålla och förbättra vår livsstil, att bevara den europeiska sociala modellen, visserligen en omformad sådan. EUCO 48/2/12 REV 2 2

3 Eftersom ekonomin hör till området för handelsutbyte, val och preferenser är det klart att vi befinner sig i det relativa och inte i det absoluta. Man är konkurrenskraftig i förhållande till någon annan en produkt, en tjänst, en industri, ett land eller en världsdel. Det gäller då för var och en varje person, varje ekonomi att utnyttja sina talanger och samla sina krafter för att locka andra att köpa det som man producerar eller erbjuder. När det gäller länderna i Europeiska unionen bör man skilja mellan yttre konkurrenskraft, alltså mot resten av världen, och den inre konkurrenskraften, mellan oss och särskilt mellan länderna i euroområdet, där påtagliga och bestående skillnader i konkurrenskraften kan urholka stabiliteten i euroområdet i sin helhet. I samband med den grekiska krisen har vi (på ett smärtsamt sätt) fått uppleva hur ett lands förlust av sin konkurrenskraft kan försvaga marknadernas tilltro till andra europeiska länder. I fallet Grekland avslöjades problem i Portugal och på andra ställen, på ett sådant sätt att den finansiella stabiliteten i hela systemet var hotat. Ingen ledare skulle ännu en gång vilja befinna sig framför samma avgrund. Det här förklarar varför konkurrenskraften inte längre endast är ett nationell bekymmer, den har blivit en europeisk angelägenhet. Detta är ytterligare ett exempel på en europeisering av den nationella politiken, medan man ännu helt nyligen var rädd för att den europeiska politiken åter skulle börja nationaliseras. Vad det handlar om är framför allt en oro för den yttre konkurrenskraften, i förhållande till resten av världen. Mellan oss, inom unionen kan vi inte rent matematiskt alla vara länder med nettoexport..., på samma sätt som vi inte alla kan vara bäst i klassen på alla områden. Gentemot resten av världen, är läget däremot ett annat. I Europa gäller det att höja vårt genomsnitt, att få till stånd en samordning uppåt, så att de 27 staterna blir mer konkurrenskraftiga gentemot omvärlden. Tillsammans kan vi nå det bästa resultatet i världen! Och det är mycket viktigt. För att Europa ska kunna fortsätta att spela en roll i världen, som en välmående, stabil och fri världsdel, som en attraktiv plats för länder runt omkring oss, som en kraft som står beredd att försvara och främja sina intressen och värderingar i världen. Och vi kan göra det! Låt oss inte begränsa oss till att försvara oss, låt oss inta en offensiv attityd. Det handlar inte om att bara bevara, utan framför allt om att vara innovativa. Den som inte går framåt går bakåt. De europeiska länderna förfogar över anmärkningsvärda fördelar, på samma sätt som vi har utmaningar att möta. Låt oss utgå från en annan bekant åtskillnad, den mellan priskonkurrenskraft och en konkurrenskraft där priser inte räknas. Först priskonkurrenskraften: för även om den inte betyder allt bör vi inte heller strunta i den! Här är det avgörande förhållandet mellan prisutvecklingen och lönekostnaderna, å ena sidan, och produktiviteten, å andra sidan. Det gäller både den privata sektorn och den offentliga sektorn. Vi har sett flera fall av europeiska länder som under 2000-talet har haft betydande löneförhöjningar snarare med en koppling till spekulativa fenomen, till exempel inom fastighetssektorn, än till en verklig produktivitetshöjning, som har visat sig vara ohållbara. Det är bättre att ha en långsam, anspråkslös utveckling som är kopplad till produktiviteten och som på så sätt är hållbar än överdrivna lönehöjningar som följs av smärtsamma anpassningar. Effektiva mekanismer för löneförhandlingar, som är anpassade till förhållandena i varje företag, varje sektor och varje land är avgörande i detta avseende. EUCO 48/2/12 REV 2 3

4 Men låt oss tala klarspråk: med tanke på den internationella konkurrensen skulle Europa kunna "stänga butiken" om lösningen endast stod att finna i en minskning av arbetskostnaden. Det är självklart. Våra största fördelar ligger i en konkurrenskraft där priskonkurrensen inte räknas, det är alltså där vi bör öka våra insatser. För övrigt står konkurrenskraft och livskvalitet inte i motsats till varandra vilket bekräftas av en färsk rapport från Världsekonomiskt forum: de mest välmående, enligt vissa de lyckligaste och helt säkert de mest jämlika länderna, som Danmark, Sverige och Norge, är också de mest konkurrenskraftiga. Visserligen har de dragit lärdom av den finansiella och ekonomiska kris som drabbade dem för 20 år sedan... Hur ska man då förstå en konkurrenskraft där priskonkurrensen inte räknas och hur kan man förbättra den? Här talar man inte om pris utan kvalitet i dess olika former: nyhetens behag, tillförlitlighet, föreställningar, design, erfarenhet, hållbarhet... För att bibehålla och öka våra marknadsandelar inom den internationella handeln är det vår förmåga att producera denna kvalitet och att anpassa oss till behoven på marknader med kraftig tillväxt som kommer att ge resultat. Varken Europa, eller ännu mindre Frankrike, kommer att komma ur krisen genom att förneka sig självt. Mer än någonsin måste vi vara den världsdel som kännetecknas av kvalitet! Kännetecknet för ett visst sätt att leva, smak och stil, öppna sociala kontakter, skydd av miljön, känsla för framsteg. Denna "europeiska skatt" utgör i vissa avseenden ett handikapp, om man ska hålla sig till en strikt produktivistisk logik, som kräver likriktning och en högre hastighet... Men det är framför allt en fördel. Vi måste absolut styra vår innovationssträvan i denna riktning. Ett land som Danmark, som utmärker sig genom sin klara och rena design, kan utmärkt väl ge ökat värde åt en viss bild av sig själv, precis som Tyskland med sina pålitliga industriprodukter med stark efterfrågan i de framväxande ekonomierna. Så här bör vi alla i våra länder fortsätta att vara oss själva och samtidigt anpassa os till dagens värld. I denna utveckling, som hela Europa måste fullfölja, spelar Frankrike en avgörande roll. Och ni lyfter verkligen fram kvaliteterna i ert land vare sig det handlar om framstående ingenjörer som Peugeot eller Dassault, lyxföretag som LVMH eller Hermès eller produkter som kombinerar landsbygdsliv och design i form av knivar från Forge de Laguiole. Men vi måste återerövra marknadsandelar som förlorats under de senaste årtiondena. Alla framgångshistorier får inte låta oss glömma att vi har ett viktigt arbete framför oss, vi alla i Europa. På vilket sätt kan Europeiska unionen hjälpa till att anta utmaningarna när det gäller komkurrenskraften? Jag vill ta fram tre nyckelområden. För det första är Europa varken en lösning eller en tvångströja. Europa är framför allt en guldgruva som består av erfarenheter som vi kan dela. När vi samlas till ett toppmöte brukar jag ofta uppmana mina kolleger att dela med sig av hur deras land har lyckats genomföra en viss reform. Vi gjorde det på nytt i Europeiska rådet den 1 2 mars. EUCO 48/2/12 REV 2 4

5 Till exempel Österrike, det land som har den lägsta ungdomsarbetslösheten i Europa, särskilt tack vare ett ytterst originellt lärlingssystem. Finland, å sin sida, har i hög grad utvecklat en digitalisering av sin offentliga administration i samband med informationsutbyten mellan myndigheterna och medborgarna och företagen, denna fördel lättar oerhört mycket på företagens administrativa börda. När det gäller strukturella reformer för att öka konkurrenskraften visar en färsk rapport från OECD att det sedan fem år tillbaka är länder i svårigheter, och särskilt Grekland, Irland och Portugal, som har gjort de största framstegen! Även om deras situation ännu är svår befinner de sig i fråga om framsteg bland de främsta! Det andra nyckelområdet är att Europa också är en inre marknad, den största i världen, som bidrar till att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Ändå finns det fortfarande betydande hinder, vilket arbetsgivarna bland er kanske upplever i det dagliga livet, som ibland ger upphov till höga kostnader vilket skadar konkurrenskraften och därigenom sysselsättningen. Det är sant på området för tjänster, 70 % av BNP!, och på det digitala området. Varför kan inte en person som bor i Belgien köpa en billigare bilförsäkring via Internet från ett franskt företag med säte i Frankrike? På 2000-talet, med våra tekniska möjligheter, medge att det är förbryllande. Tjugo år efter det berömda året 1992 med den inre marknaden finns det fortfarande mycket att göra! Det är orsaken till våra beslut, senast i Europeiska rådet den 1 2 mars, att utnyttja hela den inre marknadens potential. Denna marknad är också ett argument gentemot resten av världen. När vi 27 europeiska länder enar oss om en industristandard leder vår kollektiva tyngd snabbt till att våra internationella partner ansluter sig till oss. Detta ger våra industrier en viktig fördel, till exempel på området för teknik och grön energi. Vår kollektiva tyngd är också till vår fördel i de handelsförhandlingar som vi för med andra länder. Det är viktigt att världshandelssystemet fortsätter att fungera. Återigen är det inte en försjunkenhet i oss själva som vi behöver, utan en tilltro till oss själva och till kvaliteten i de produkter och tjänster vi har att erbjuda. Detta leder mig till det tredje nyckelområdet: innovation. Några siffror får klargöra utmaningen. I Europa har inom åldersgruppen år endast en person av tre avslutat en universitetsutbildning, jämfört med mer än 40 % i USA eller Australien och mer än 50 % i Japan. Tre européer av fem har svaga eller obefintliga datorkunskaper. För övrigt stagnerar antalet utexaminerade inom dataområdet, till den grad att vi 2015 kanske kommer att ha en brist på dataingenjörer. Denna del av humankapitalet är avgörande. De unga amerikanska företag som skapats efter 1975 investerar mer än två gånger mer av sina inkomster i forskning än deras europeiska kolleger. Europa har mycket färre unga och innovativa företag än USA. De kända företagen i Europa är ofta över 40 år gamla, i USA är de ofta endast 15, 10 eller 5 år gamla. Tyska Siemens till exempel bildades 1847, amerikanska Google Förstås återstår det att se om Google finns kvar ännu på talet! EUCO 48/2/12 REV 2 5

6 Europa har många små företag och detta gäller särskilt Frankrike små företag som, om de förblir alltför små, är mindre produktiva och mindre kapabla att investera för vinna marknader och vara innovativa. Kanske de kvävs av byråkratin eller skatterna? Kanske saknar de möjligheter till finansiering, riskkapital? Vi måste hjälpa dem att ta steget över tröskeln till export. Det behövs också stora europeiska företag på områden för nyckelteknik som vi har inom flygplansindustrin: de "europeiska mästarna"! Begreppet industripolitik är viktigt på europeisk nivå. Samtidigt är det omstritt, var och en uppfattar det på sitt sätt. Jag konstaterar ändå att det finns ett samband mellan graden av industrialisering och takten när det gäller innovation och tillväxt. Vi måste alltså stödja framtidens industrier och den gröna tillväxten. Kina har redan gått om oss när det gäller patent för förnybar energi. Europeiska insatser kan vara till hjälp. Nedan följer några exempel. Vi arbetar intensivt med införandet av ett europeiskt patent som snart kommer att vara en verklighet efter åratal av förhandlingar och med inrättandet av en europeisk riskkapitalfond. "Allt genom industrin, allt för den", sade Saint-Simon för två århundraden sedan. Idag skulle Saint-Simon säga "Allt genom innovation, allt för den!" Våra ungdomar måste återupptäcka vad företagsamhet är. Helst i den verkliga världen, fjärran från den värld där spekulation och lättvunna men farliga pengar råder. Det handlar om en verklig kulturell förändring. Utmaningarna är betydande. Men Europa, denna världsdel som vi vill värna om, en världsdel som kännetecknas av kvalitet, är i stånd att anta dem. Européerna, och helt säkert också fransmännen, kommer att ta fram alla krafter inom sig själva för att möta dessa utmaningar. Det handlar om ekonomiska villkor ni har själva talat om dem idag men också om det där lilla extra, den gnista, den ogripbara känsla som kallas tilltro. Vi européer har en lång historia bakom oss. När vi sätter igång på allvar kommer vi att lyckas ännu en gång. En lysande framtid ligger framför oss! EUCO 48/2/12 REV 2 6

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET INNEHÅLL INLEDNING 3 NEDVÄXLAD GLOBAL TILLVÄXTTREND 4 PRODUKTIVITETSLYFTET ÄR ÖVER 5 SVENSK KONKURRENSKRAFT 5 SVAG ÅTERHÄMTNING FÖR INDUSTRIN EFTER

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden. Bettina Kashefi Augusti 2017

Det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden. Bettina Kashefi Augusti 2017 Det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden Bettina Kashefi Augusti 2017 Går det bra för Sverige? Starka makrosiffror Hög BNP-tillväxt Starka statsfinanser (särskilt jämfört andra länder) Hög sysselsättningsgrad

Läs mer

Att mäta konkurrenskraft

Att mäta konkurrenskraft Att mäta konkurrenskraft RAPPORT OM SVENSK KONKURRENSKRAFT 1990-2015 Kinnwall Mats INDUSTRIARBETSGIVARNA Marknadsandel och konkurrenskraft Debatten om hur svensk konkurrenskraft har utvecklats är intensiv,

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Upplägg EU-kommissionens roll EU:s väg ur krisen Europa 2020 EU:s budget Tre nyckelaktörer Europeiska kommissionen främjar gemensamma

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigare

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid

Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid Presentation av vårbudgeten 2017 Magdalena Andersson 18 april 2017 Foto: Maskot / Folio 1 I korthet Överskott hela mandatperioden Styrkan i Sveriges ekonomi

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport SNS 19 januari Finansminister Anders Borg Konjunkturrådets huvudslutsatser Sverige har hittills klarat krisen med bättre offentliga finanser än andra länder Handlingsutrymme

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel PE494.801v01-00 4.9.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Åtgärder för att skydda EU-marknaden för import av produkter

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 28 juni 2017 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Större överskott - hela prognosperioden Sammantaget 85 miljarder kronor högre I linje med överskottsmålet

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Ekonomisk översikt. Hösten 2016

Ekonomisk översikt. Hösten 2016 Ekonomisk översikt Hösten 2016 Innehåll Till läsaren........................................ 3 Sammanfattning..................................... 4 Hemlandet........................................ 6

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Magdalena Andersson 2014-10-13 AGENDA Prognos för svensk ekonomi och offentliga finanser Offentligfinansiella osäkerheter Finanspolitiska ramverket

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 23 oktober 2011 En färdplan för stabilitet och tillväxt 1. Reagera beslutsamt på

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven SEB 26 september 2013 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Socialdemokraterna

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport Finansdepartementet 16 maj 2012

Finanspolitiska rådets rapport Finansdepartementet 16 maj 2012 Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finansdepartementet 16 maj 2012 1 Rapportens innehåll Bedömning av finanspolitiken Finanspolitiska medel och analysmetoder Den långsiktiga skuldkvoten Generationsräkenskaper

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Produktivitetsutveckling, investeringar och välstånd Göran Grahn

Produktivitetsutveckling, investeringar och välstånd Göran Grahn Produktivitetsutveckling, investeringar och välstånd Göran Grahn 1 BNP-tillväxt i Sverige och Euroområdet Årlig procentuell förändring 2 Produktivitet i Sverige & Euroområdet Årlig procentuell förändring

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar 20162018

Ekonomiska förutsättningar 20162018 Ekonomiska förutsättningar 20162018 Innehåll Bakåtblick Tillväxt o omvärlden Demografi Ekonomiska effekter Slutsats Jämförelser - Resultat Jämförelser - investeringar Jämförelser - egenfinansiering Jämförelser

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Innovationsveckan inledning måndag 3 oktober Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten!

Innovationsveckan inledning måndag 3 oktober Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten! Innovationsveckan inledning måndag 3 oktober 2016 Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten! Umeå är som ni förstås vet - residensstad i Västerbotten, en snabbt växande stad med idag 122 000 invånare.

Läs mer

New figures for Sweden

New figures for Sweden New figures for Sweden FKG 2013-10-10 Anders Rune New figures for Sweden Bokslut 2012 Aktuellt om konjunkturen Strukturella förändringar Konkurrensförutsättningarna i Sverige Utsikter i Sverige och internationellt

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden Svensk Turism AB Ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena äta, bo, resa och göra. Verksamhetsområden Forum för besöksnäringens strategiska

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

Dan Nordin. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi

Dan Nordin. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi Dan Nordin Universitetslektor Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi Rikedom och välstånd! det är väl bara för ett land att trycka pengar eller för en löntagare

Läs mer

nita NATIONELLT IT-ANVÄNDARCENTRUM Författare: Olle Findahl

nita NATIONELLT IT-ANVÄNDARCENTRUM Författare: Olle Findahl WORLD INTERNET INSTITUTE OLLE FINDAHL INTERNET I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV DEL 1. Internet är en teknologi för de unga, välbeställda och välutbildade. Så ser bilden ut av Internets spridning i Europa.

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 Demografisk utmaning för de nya EU-länderna Ett gradvis krympande arbetskraftsutbud och en åldrande befolkning innebär att den potentiella BNP-tillväxten i

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Swedish Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer Sammanfattning på svenska I OECD-länderna eftersträvar regeringarna en politik för en effektivare

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN

FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN RÄNTEFOKUS APRIL 2013 FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN SAMMANFATTNING Vid sitt aprilmöte lämnade Riksbanken reporäntan oförändrad på 1 procent. Samtidigt sköts tidpunkten för en kommande höjning fram med ett

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Lång sikt: Arbetslöshet

Lång sikt: Arbetslöshet Del Lång sikt: Arbetslöshet Arbetslöshet. Varför finns den? Varför är det ett problem? Vi kommer att lära oss att det finns olika typer av arbetslöshet, och olika anledningar. Tänk på att det här kapitlet

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer