BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93"

Transkript

1 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

2

3 CBI-RAPPORTEN Information från CBI Betonginstitutet Rätt dimensionering av markstensplattor sparar pengar och miljö Vinnovaprojektet Grå-gröna systemlösningar för hållbara städer avslutas i år och håller som bäst på att generera en rad resultat för bättre byggande av olika stadsmiljöer. I delprojekt 2 som fokuserar på hårdgjorda ytor ser vi på hur standardöverbyggnader bör byggas och hur man skall säkra att det blir byggt som det är tänkt. Grå-gröna systemlösningar för hållbara städer leds av CBI och är ett projekt inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation med projektpartners från industrin, forskarorganisationer, konsulter och tre städer. Huvudsyftet är att jobba med mer genomtänkta systemlösningar för att skapa attraktiva städer där träden lever, översvämningsproblem minskar och hårdgjorda ytor, trots permeabla underkonstruktioner, har bibehållen funktionsduglighet. Läs mer på Dimensionering av markstensplattor När man dimensionerar naturstensplattor för torg, GC-vägar mm utgår man vanligen från den europeiska och svenska standarden hur tjocka stenplattorna bör vara vid givna längder och bredder - bygger på den s k balkteorin och vi ser bland annat på om den är - på. Så är det t ex tänkt att man inte behöver lika tjocka plattor om fyra stödpunkter eller har stöd på två eller fyra sidor. I projektet används Benders Ävjagranit av en rad olika dimensioner för att testa inverkan av dimensioner och underlag. Kompletterande från Starka. Provningen För att minska inverkan av belastningens orientering tillverkades en rund belastningskropp med mjukt fasade kanter. Diametern är 100 mm och kroppen placerades i mitten av varje platta som belastades till brott. De mest omfattande provningarna utfördes med plattor lagda på obundet bärlager och sättsand av helkrossat bergmaterial, allt packat enligt rekommendationer i Stenhandboken, Utemiljöhäftet. Ett mindre omfattande försök genomfördes även med stenplattor på jordfuktig betong. Resultat och diskussion Provningarna är avslutade och preliminärt utvärderade men det kan redan sägas att den i SS-EN1341 rekommenderade beräkningsmodellen ger onödigt tjocka plattor för de provade belastningsfallen. Utvärderingen är utförd genom att först beräkna böjhållfastheten enligt EN på traditionellt sätt från prismor upplagda på två rullar. Med kännedom om böjhållfastheten beräknades därefter enligt EN 1341 brottlasten för motsvarande dimensioner hos de plattor som provats. Den beräknade böjhållfastheten jämfördes med resultaten från de aktuella provningarna. Som exempel kan nämnas att för en platta av Ävjagranit med måtten 350x1050x40 mm uppgick den beräknade brottlasten till cirka 50 % av den uppmätta. Detta utan beaktande av säkerhetsfaktorn enligt EN 1341, som uppgår till 2.4 för denna längd. Tas säkerhetsfaktorn med i beräkningarna uppgår den beräknade brottlasten till cirka 20 % av uppmätt brottlast. Provningarna visade genomgående att plattorna klarar betydligt större laster än vad standardens formel fastställer. Resultaten visar på behovet av att dimensioner och underlag, till vilka relevanta säkerhetsfaktorer kopplas, för att ta hänsyn till spridningar och osäkerheter i t ex material och anläggningsarbete. Som uppföljning bör man även Provning av 350x1050x120 mm Ävjagranit på obunden helkross. Lägesgivare registrerar kontinuerligt positionen hos plattan under belastningen. Notera den runda belastningskroppen i centrala övre delen av fotot (röd pil). Kontaktpersoner CBI: Björn Schouenborg, SP: Jörgen Larsson, CBI Betonginstitutet Stockholm, Tel: c/o SP, Box 857, Borås, Tel:

4

5 Svensk BERGS-& BRUKS Årgång 93 Nr 3/2014 tidning Annonsera i branschens informationskanal!

6 METALLKRÖNIKÖR: ANDERS OHLSSON Presslagd NU BÖRJAR DE KINESISKA STÖD - ÅTGÄRDERNa, som alla så länge väntat på ska komma fram, och många frågar sig nu om det är så dåligt i Kina att det måste till stödåtgärder. Det komiska är att det är samma aktörer som fäller dessa kommentarer som tidigare har efterfrågat just stimulanser. När man nu får det ser man det som en svaghet, inte som konjunkturfrämjande åtgärd. När nu Kina för första gången på över två år sänker styrräntan så är det naturligtvis för att stimulera, men också för att visa att man ser allvarligt på situationen och är beredd att vidta åtgärder. En av de saker som man mest av allt är orolig för är att de kinesiska bostadspriserna nu visar tecken på att sjunka, och sjunkande bostadspriser är inget man vill se där borta. Risken är att bubblan punkteras och då går Guld Koppar det som för Ericsson för femton år sedan, d.v.s. inte bra. Därför balanserar den kinesiska ledningen på en väldigt tunn lina. Än så länge fungerar det, men inte mer. Styrräntan i Kina är nu 5,6 procent för ett års löptid och tillväxten beräknas fortfarande landa någonstans kring 7-7,5 procent beroende på vem man lyssnar på. Det positiva är att till skillnad från regeringar i väst (läs EU) så har den kinesiska ledningen en hel arsenal av möjliga åtgärder att plocka fram. När EU har gjort slut på hela skolbokens exempel och dessutom hittat på några egna nya, så har kine - serna bara kommit till förordet. Så visst finns det hopp, det gäller bara att portionera ut hjälpen i lagom stora doser. METALLMARKNADEN Stödåtgärder och olja Ukraina och ubåtar har inte sänkt börsen Krisen i Ukraina fortsätter att vara ett orosmoment, liksom numera ubåtsincidenter i svenska farvatten, men liksom tidigare så är effekten på de finansiella marknaderna förvånansvärt liten. Man kan tycka att dessa skulle sänka börser men det gör de inte. Varför? Priset på pengar är för lågt för att sådana detaljer ska få någon effekt. Den som kan låna pengar till näst intill noll kostnad behöver inte jaga den högsta avkastningen och kan därför vara lite försiktig i sina placeringar. Samtidigt gör företagsledningarna sitt bästa för att hålla vinsterna uppe genom förbättrings- och besparingsåtgärder så bolagen går hyfsat trots att konjunkturen inte är i topp. Gratis pengar och företagsvinster är bra byggklossar att ta till för en uppgång, så länge det håller. Det här påverkar även bas - metallerna som håller sig bra trots att efterfrågan inte utvecklats så som man prognostiserat de senaste åren. Kapacitetsökningar har däremot ofta följt prognos eller till och med överträffat prognos som med aluminium, men priserna håller sig kvar. För aluminiums del är det mycket på grund av de låga räntorna, men också på grund av att stor kapacitet i väst har stängts ner av ålder-, kostnadseller miljöskäl. Historiskt ras för oljepriset Sedan har vi då den riktiga Svarte Pettern i råvarusvängen, oljan. Vad har då hänt där som kan vara av intresse? Inte mer än att oljan före sommaren låg kring USD/fat för Brent-olja, och nu handlas under 80-dollarstrecket. Ett fall på nästan 30 procent i dollar räknat, och runt 20 procent i många andra valutor. Det är ett smått historiskt ras och många ställer sig frågande till hur det kunde bli så. Men svaret är inte svårare att ge än att Kina har lägre tillväxttal, Europa likaså. USA som visar positiva tillväxtförändringar visar också ex - trema produktionssiffror. Med fracking har jänkarna totalt ändrat oljeekvationen och det är många andra oljeproducerande länder som nu skriker, bönar och ber om att Opec ska dra ner på produktionstakten. Men Saudiarabien har hittills visat stor oförståelse för dessa problem. Och varför ska man vara förstående när länder som Ryssland och USA m.fl. inte är det? Produktionskostnaden för amerikansk frackad olja är en hårsmån från dagens priser, så det borde börja bli svettigt för en del. Schweizare kan ge köpstöd åt guldet När detta läses har Schweiz folkomröstat om den schweiziska centralbankens tillgångsallokeringsprinciper. Frågan gäller om man som nu ska behålla principen att ca 7,5 procent av tillgångarna ska vara i form av fysiskt guld eller om man ska höja andelen till 20 procent. Vid en ökning innebär det att centralbanken under en period på fem år kommer att behöva köpa till hela ton fysiskt guld. Det är ungefär lika mycket som världsproduktionen för ett halvår. Guldet som har varit pressat på grund av stärkt dollar och minskat spekulativt intresse får i så fall köpstöd av oväntat slag. Det är en sak att kineser och vissa andra stater köper men den schweiziska omröstningen är något udda. Kinesisk räntesänkning och sjunkande oljepris Om man tittar krasst på det hela så är de starkaste positiva signalerna för priserna nu den kinesiska räntesänkningen och förhoppningen är att den kommer att följas av andra stöd - åtgärder. Därutöver står oljeprisfallet för den mest bortglömda stimulansåtgärden procent ner på oljan är en riktig joker och anledningen till att det inte pratas mer om den som en stimulans är troligtvis för att många inte hade väntat sig denna utveckling, trots allt som sagts om fracking. Har man inte väntat sig utveckl - ingen är det också lättare att efter överraskningen dra till med slutsatsen att det hela är ett tillfälligt prisfall som snart kommer att korrigeras. Men vad är det som stödjer den tesen egentligen, annat än att man närmar sig produktionskostnad? Det finns således trots vintermörkret en del att vara glad över, och jag ser därför fortsatt positivt på utvecklingen. 4

7

8 Hallandsåsen Framgångsrik Efter 17 år av problem har arbetet de senaste fyra åren fungerat perfekt, säger Kenneth Rosell, Trafikverket, projektledare tunnel, när vi står inne i det täta och torra tunnelröret. Vi har legat före tidsschemat. TBM-borrningen slutfördes drygt två månader tidigare än beräknat. Budgetramarna har hållits och miljömässigt har allt fungerat. Ulf Angberg, kommunikations - chef, tog emot Bergs & Bruks i Trafikverkets projektkontor i Förslöv nära de södra tunnelmynningarna. Här finns en utställning i två plan och man kan promenera genom vacker natur till en utsiktspunkt med överblick över arbetsområdet. Ulf pekade på flera orsaker till att det västra tunnelröret byggdes på väsentligt kortare tid än det östra, 929 dagar jämfört med Förutom alla lärdomar från det östra röret så hade vi nu en parallell färdig tunnel att arbeta ifrån. Tvärtunnlar togs ut och vattenreducerande injekteringar med cement kunde göras i god tid innan Åsa nådde de speciellt söndervittrade partierna. I östra tunneln tvingades vi till många tidsödande 6

9 Tunnlarna är mycket torra och läckaget bara en tredjedel av tillåtet värde. Bilden visar tunnelns högsta punkt. Därifrån lutar det tre promille mot Båstad respektive Förslöv. Underballasten på bilden ska fyllas upp med 30 cm järnvägsmakadam innan spåren läggs. slutspurt REPORTAGE: KJELL DUBERG stopp för att göra dessa för - injekteringar från Åsa. Exempelvis förstärktes den starkt vattenförande 840 meter långa sträckan genom Lya - dalen. Borrkamrar, 15 meter långa, sprängdes ut från tvärtunnel 5 och 6. Därifrån kunde man långhålsborra och injek - tera 200 meter åt vardera hål - len. På så sätt täckte vi in hela det besvärliga partiet som hade orsakat så många stopp i östra röret. 2. Vi beviljades en ny miljödom. Den tillät ett större vattenflöde och vi kunde gå snabbare fram. Grundvattennivån påverkades mer, men eftersom det skedde under kortare tid blev den totala påverkan i själva verket mindre. 3. Frysningen i Möllebackszonen fungerade bra i östra röret men det visade sig att sträckan behövde utökas söder - ut. Trots förinjektering uppkom s.k. kyrkor som gjorde att man tvingades till tidsödande borrning genom den färdiga liningen. (Lining betyder vattentätt rör av betong.) Frysning av en längre sträcka i västra röret sparade mycket tid. Nya entreprenörer Efter genomslaget den 4 september 2013 började man genast plocka ner allt som hörde till borrningen. Vid jultid 2013 fanns inga spår kvar av transportband, vattenledningar, räls, Åsa och allt annat som krävdes vid TBM-borrningen. Den 600 meter långa access - tunneln inför frysningen av Möllebackszonen fylldes igen liksom nedgången till mitt - påslaget. Det stora vatten - reningsverket monterades ner och ersattes av ett mindre som används under järnvägsinstallationerna. Större delen av Skanska-Vincis personal drog vidare till andra jobb och arbetsstyrkan på tunnelsidan minskade från 550 till 50. Under tiden järnvägsinstallationerna pågår avlöser ett stort 7

10 Övre bilden togs den 24 augusti Den undre visar samma plats den 26 augusti Efter det sista genomslaget den 4 september 2013 plockade man ner vattenreningsverk, transportband, räls, ett myller av verkstäder och allt annat som krävdes när Åsa borrade. På undre bilden ser vi Kenneth Rosell och Ulf Angberg framför tunnelinfarten som nu förbereds för spårläggningsarbete. antal olika yrkeskategorier varandra men man kan upp - skatta arbetsstyrkan till ungefär 200 i genomsnitt. Entreprenader : Skanska-Vinci HB, bergarbeten och tunnelproduktion. Eltel Networks Infranet AB, installation av system för teleoch datakommunikation. Goodtech Projects & Services AB, installation av elkraftsystem för tågdrift och övriga stödjande system. Infranord AB, installation av signalsystem, spår och kontaktledningar. Världens största spårläggningsmaskin Snart kommer Infranord med världens största spårläggningsmaskin, Plasser & Theurer SVM1000R, och lägger spåren fram till tunnlarna, berättar Ulf. Efter årsskiftet fortsätter den inne i tunnlarna. Den högt automatiserade maskinen gör arbetet i tunnlarna klart på tio dagar och kontaktledningarna kan monteras. Det går också snabbt eftersom infästningarna redan är på plats. Nästa sommar och höst kommer det alltså att finnas god tid för tester och kontroller. Invigning och trafikstart sker i samband med europeiska tidtabellsomläggningen den 13 december Då blir det fest kubik ballast Projektkontoret och utställningen ligger i Förslöv vid södra tunnelmynningen. Vi kör alltså in i tunneln från söder, in i östra röret där man hunnit längst. Fordonen är två små golfbilar för att inte störa övrig trafik. Vid ratten sitter Kenneth Rosell, TRV, projektledare tunnel, och före oss kör Ulf Angberg. Vid Bergs & Bruks förra besök i slutet av augusti 2011 var tunneln rund med räls lagd på botten och jag fick åka tåg fram till Åsa som då hunnit en 8

11 FLEXIROC T15 - EFFEKTIVITET I LITEN SKALA Det känns tryggt att ha med borriggen FlexiROC T15 på flaket. För den borrar effektivare än andra maskiner jag har testat. Se filmen om FlexiROC T15! Åke Gustavsson, ÅG Sprängare AB i Luleå

12 Bild på södra inloppet tagen från TRV:s utsiktsplats. Vänstra bilden: augusti 2011, räls på tunnelbotten, vattenledningar ut och in, ventilationstrumma och transportband i taket. Åsas bakdel skymtar i bakgrunden. Högra bilden: augusti 2014, tunnlarna sedan länge färdigborrade och vi kör in på en kompakterad makadambädd. TRAFIKVERKET bit in i västra tunneln. Nu, i slutet av augusti tre år senare, är tunnlarna sedan länge fullbordade och vi kan köra in på en kompakterad makadambädd. För att förse röret med ett plant golv körde lastbilar in kubikmeter underballast. I botten ligger en dräneringsledning och för att den ska fungera måste ballasten ha Cementinjektering från utsprängd borrkammare, genom långhålsborrning 200 m åt vardera hållet. både hög bärighet och god genomsläppsförmåga. Innan spårläggningsmaskinen kommer i vinter ska 30 centimeter högkvalitativ järnvägsmakadam läggas ovanpå underballasten, berättar Kenneth. Rälsen hamnar då i nivå med gångbanorna bredvid. Åtgången beräknas till kubik. När sliprarna och spåren är på plats läggs det översta lagret makadam. All ballast kommer från de massor som fördes ut på transportbanden vid tunneldrivningen. Tät tunnel Vi åker förbi fyra tvärtunnlar som sprängts ut i den gamla delen och närmar oss liningen. Kennet förklarar att avståndet mellan spårmitt i de båda tunnlarna är 32 meter. Efter 17 år av många gånger rent elände har arbetet de senaste fyra åren fungerat perfekt, säger Kenneth. Grundvattennivåerna har nu återhämtat sig nästan helt. I det linade området är de så gott som helt tillbaka till normala värden. Det jobb som återstår för oss på tunnelentreprenaden är att lägga sista handen vid tätningsarbetet. Läcker det i en skarv borrar man små hål vid sidan om och fyller med poly - uretan. De genomförande hålen genom liningen som använts för bakfyllnad kan läcka ibland runt tappen som pluggats i. Det tätar vi och sätter en rostfri plåt över. Kraven är mycket höga eftersom det inte får bli isbildning på vintern. Först nu har vi kunnat utvärdera tunnlarnas vattenflöde och vi är väldigt tillfredsställda över resultatet. Tillåtet värde är 33 10

13 Smidig lösning för Track & Trace och lagerhållning.

14 Tunnlarna är mycket torra och läckaget bara en tredjedel av tillåtet värde. Bilden t.v. visar tunnelns högsta punkt. Därifrån lutar det tre promille mot Båstad respektive Förslöv. Underballasten på bilden ska fyllas upp med 30 cm järnvägsmakadam innan spåren läggs. T.h: Vid de gula kablarna syns några av de nödbelysningar som monteras under ledstängerna. De belyser gångbanan och spåren. Kabelrännan är på denna sida avdelad i två fack, det yttre för starkström. Kabelrännorna är sammansatta av betongsegment som har tillverkats i Åstorp. De är 2,25 meter långa och väger 900 kg/st. l/sek och våra mätningar visar ett snitt på 10 l/sek. Större delen av läckaget kommer från partierna som byggdes på 90- talet. Liningen har visat sig så lyckad ur läckagesynvinkel att Trafikverket diskuterar en större andel tunnlar byggda med betongsegment ljuspunkter Efter meter åker vi in i den TBM-borrade linade delen och stannar vid tvärtunnel 15. Allt ser mycket torrt och fint ut. Halva bredden på säkerhets/underhållsgångbanorna är klara, kabelrännor på plats och ledstänger är monterade. Under ledstängerna har nedåtriktade nödbelysningar placerats. Den låga placeringen gör att ljuset störs mindre av rök om en brand skulle inträffa. Med hjälp av linser förstärks ljuset ut mot spåret. Nödbelysningen ska, trots namnet, alltid vara tänd. Hela tunneln kommer att övervakas, precis som Citytunneln, från driftledningscentralen i Malmö via kameror placerade både i huvudtunnlar och i tvärtunnlar. För underhåll och om man behöver få bättre ljus till kameraövervakningen monteras allmänbelysningar som normalt inte är tända. Nuvarande arbetsbelysning ska monteras ner när allt är klart. 150 mil kabel Kabelrännorna är uppbyggda av betongsegment. De är 2,25 m långa och väger 900 kilo vardera. Rännan får på ena sidan tunneln en avskiljning i mitten för att starkströmskablarna ska kunna ligga separat. När alla kablar är på plats i rännorna läggs ett lock över så att gångbanan breddas. Längs tunnelväggarna monteras kablage för nödljus, skyltar och signaler. För att mobiltelefoni ska fungera hela vägen löper en läckande kabel längs hela tunnlarna. Dessutom krävs Kennet Rosell visar med handen hur bred gångbanan blir efter att locket till kabelrännorna lagts på. 12

15 Trans-Auto är en av de ledande leverantörerna av drivlinekomponenter r på den nordiska, baltiska och ryska marknaden Bland de företag vi representerar återfinns: ns: Transmissioner s ioner och axlar, vilka tidigare var kända under produktnamnen Clark-Hurth, Clark, Hurth, Kirkstall, Sige, Comaxle Hydrauliska komponenter och bromssystem Flexibla kopplingar Vätskekopplingar, kraftuttag, ttag, industritransmissioner mm Kraftuttag KOMPLETTA KOMPONENTER, ORIGINALRESERVDELAR, ER RENOVERINGAR R OCH UTBYTESENHETER. ER. Förrådsvägen 6, Box 215, SE Södertälje, Sverige. Tel: , fax: DIN SAMARBETSPARTNER ARTNER PÅ SIKTMEDIA! Egen produktion, stort lager och snabba leveranser! Stålgaller Alla typer av gummisiktduk SPG Y-länk Tre olika modeller! Ultra Light Heavy Duty Light PU-duk Komplett tillbehörsprogram Gå in på och se vårt åt utbud eller kontakta någon av våra säljare. T el växel: Fax: E-post: Hemsida: Adress: Förrådsvägen 6, Västerhaninge Postadress: Box 118, Västerhaningee

16 I taket är fästen för kontaktledningar och viktavspänning monterade. På sidan till höger syns en s.k. läckande kabel som möjliggör mobiltelefoni i hela tunnlarna. T.h: Grafik som visar bana, el, signal och telekommunikation. Grafik: Petter Löngegård. kablar för kameraövervakningen, räddningstjänstens radiosystem Rakel, Trafikverkets kommunikationssystem GSM-R och för tågens signalsystem. Totalt går det åt 50 mil elkabel och 100 mil optokabel. De många samtidiga teknikarbetena ställer höga krav på logistiken. I taket är redan monterat fästen för viktavspänningen som ska hålla kontaktledningarna spända. Dessutom är kontaktledningsinfästningar monterade. Tätt mellan tvärtunnlarna För brandskyddet dras ett tomrörsystem till brandposter var hundrade meter längs hela tunnlarna. Två tank for - don/brandbilar som kan gå på både väg och räls har köpts in. En är placerad i Förslöv och en i Båstad. De används även av kommunens ordinarie brandstationer. Vid en brand kör de in i den icke drabbade tunneln och kopplar på systemet vid tvärtunneln närmast branden. Ledningar genom tvärtunneln gör att brandposterna i den andra tunneln trycksätts åt båda håll halvvägs till nästa tvärtunnel. De 19 tvärtunnlarna, 22 meter långa, fungerar som utrymningsvägar. Enligt utrymningsberäkningarna får avståndet mellan dem vara maximalt 500 meter. En del ligger betydligt tätare och genom - snittsavståndet är 443 meter. Innan tvärtunnlarna sprängdes ut från det färdiga tunnelröret förinjekterades området med cementpasta. En stålram som kunde bära upp det enorma vattentrycket monterades innan liningen skars upp. När tvärtunneln var sprängd fick den en dubbel Kollaget visar hur spårläggningsmaskin SVM1000R arbetar. Järnvägsvagnarna i bakre delen kör på det spår som främre delen just lagt. De är lastade med sliprar som hela tiden matas fram av en kran som går på räls uppe på maskinen. Bilderna kommer från youtubeklipp, sök på SVM1000R och se videon från Haparandabanan. 14

17 Lokotrack ST2.4 är bara en av nyheterna Vårt mobila sorteringsverk Lokotrack otrack ST2.4 kombinerar hög kapacitet med en ren och exakt slutprodukt på inmatat material. Verket erbjuder också den lägsta kostnaden per ton i sin storleksklass genom förbättrad bränsleekonomi, hög kapacitet och låga driftkostnader. M etso Minerals (Sw eden) AB, tel ,

18 TRAFIKVERKET T.v: Förinjektering från östra tunnelröret inför bygge av tvärtunnel. T.h: Tvärtunnlarna har brandsäkra dörrar som är öppningsbara från båda sidorna. Stålramen som bar upp konstruktionen när liningen skars upp är på bilden ersatt av en kraftigt armerad formgjuten krage. T.v: Tvärtunnlarna är fyllda av järnvägsteknik. Under golvet löper en mängd kablar och rörsystem. Jalusierna på sidorna dras ner när installationsarbetet är klart eftersom tunneln också är en utrymningsväg. De obligatoriska nödbatterierna syns till vänster. T.h: Den känsliga elektroniken i tvärtunnlarna måste skyddas från fukt. I taket syns hur man säkrar ett eventuellt läckage. betonginklädning med ett plastmembran emellan. Det utgör själva tätningen och svetsades i alla fogar. Innan stål - ramarna togs bort göts kraftigt armerade kragar runt båda ut/ingångarna, starka nog för att klara 15 bar. Förutom att vara utrymningsvägar är tvärtunnlarna också viktiga teknikutrymmen. Bakom jalusier och under golvet finns ställverk, starkström, utrustning för signal- och datasystem, brandvattenledningar och nödbatterier. Nya pågatågsstationer När pågatågstrafiken utökas till Bjärehalvön får Projekt Hal- Modell som visar tunnelrören och tvärtunnlarna. Utan att vara skalenlig ger den ändå ett begrepp om konstruktionen och de gamla och nya partierna. Tvärtunnlarna är numrerade från Båstad och nummer nio är alltså tvärtunneln under det numera igenfyllda mellanpåslaget. 16

19 Vi påverkar genom dialog myndigheter, beställare och övriga branschintressenter för en positiv utveckling av vår bransch. Vi främjar våra medlemmars ekonomiska intressen och stödjer dem i såväl dagliga frågor som långsiktiga utvecklingsprojekt. Vi formar genom ny teknik och god arbetsmiljö morgondagens arbetsplats som ska attrahera dagens ungdom Vi förändrar Bergsprängarvärlden genom införandet av Auktoriserad Bergsprängare. Genom fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet skapas trygghet för beställaren. Välkommen som medlem BEF 100 entreprenörer, 40 Aktivt Stödjande Partner Medlemmarna utför 85 % av ovanjordssprängningarna

20 Arbetsstyrka från Goodtech installerar elkraftsystemet för tågdriften. Starkströmmen har ett eget fack i kabelrännan på ena sidan. (Ovan och nedan.) landsås ett utökat uppdrag. När tunneln genom Hallandsås är färdig innebär det att sträckan mellan Ängelholm C och Båstad Norra får dubbelspår. Det ökar kapaciteten norr om Ängelholm. Pågatågstrafiken som i dag har Ängelholm som ändstation förlängs till Barkåkra och Förslöv där markarbeten för de nya stationerna har påbörjats. Kommunerna har bestämt var stationerna ska placeras och står för finansieringen. Trafik - verket ansvarar för byggnation Här, några hundra meter från södra tunnelmynningen, ska Förslövs station byggas. Området där de tunnelsegmenten lagrades blir parkering. T.h: Båstads nuvarande station, Båstad Södra, som snart inte har någon tågtrafik, ligger alldeles nedanför den mäktiga och svårbesegrade horsten. 18

21 Man kan se norra tunnelmynningen från Båstads nya station (Båstad Norra) som ligger 5 km öster om centrum. Under spåren vid Båstad Norra byggs nu en gång/cykeltunnel. Stationen byggdes redan på 90-talet i tron att tunneln genom åsen snart skulle vara färdig. Stationen rustas nu upp. och kommande underhåll och drift. Skånetrafiken beslutar om pågatågens turtäthet. Stationerna ska stå klara när Hallandsåstunneln öppnar för trafik Luciadagen Sedan tidigare är det klart att Projekt Hallandsås även ska rusta upp järnvägsstationen Båstad Norra vid det nya dubbelspåret. Vad kostar det totalt? Den ursprungliga budgeten för tunnelbygget var cirka 900 miljoner kronor. Den reviderades ganska snabbt efter byggstarten 1992 och fram till 2002 förbrukades 2,1 miljarder kronor. Projektet har i dag en budget på 8,4 miljarder kronor för perioden från omstarten 2003 fram till färdigställande (2008 års penningvärde). Total kostnad blir då 10,5 miljarder kronor i 2008 års penningvärde. Vid en internationell jämförelse ligger det ungefär i mittensektionen av vad tunnelprojekt med jämförbar teknik brukar kosta. Till vilken nytta? Den stora förtjänsten ligger inte främst i den tidsbesparing man får på sträckan, utan mer i ökningen av maxkapaciteten från 4 till 24 tåg per timme. Eftersom branta stigningar och snäva kurvor försvinner kan godstågen dessutom köras dubbelt så långa trots att hastigheten ökar från nuvarande 80 till minst 200 km/tim. Säkerheten lokalt förbättras när 20 plankorsningar försvinner längs sträckan. Vidare pekar man på miljövinsterna av att ett tåg sväljer lasten från 30 långtradare, 2011 trafikerades Hallandsås av fler last bilar per dygn jämfört med Man räknar med att tågtrafiken i Skåne stadigt kommer att öka från nuvarande 45 miljoner resor per år till 160 miljoner år miljoner från EU EU-kommissionen har tilldelat Trafikverket 79 miljoner Euro för att färdigställa järnvägstunneln genom Hallandsås. Kommissionen ser Projekt Hallandsås som ett prioriterat projekt inom det transeuropeiska transportnätet, och inom den nordiska triangeln som omfattar vägar och järnvägar inom området Stockholm-Oslo- Köpenhamn-Helsingfors. Bakgrunden till den tilldelade summan är den ansökan som Trafikverket skickade in till EUorganisationen TEN (Trans - European Networks), en organisation för satsningar från EU:s sida på infrastruktur som kopplar samman olika Europeiska länder. Internationellt innovationspris Arbetet med Building Information Modelling (BIM) vid Projekt Hallandsås vann 2012 års Be Inspired Awards inom kategorin Innovation in rail and transit. Järnvägsprojekteringen av bana, el, signal och tele (BEST) vid Projekt Hallandsås är det första projektet inom Tra - fikverket som på allvar använder sig av möjligheterna med BIM. 19

22 BIM är en vidareutveckling av traditionell 3D-modellering där varje objekt anges med information rörande till exempel typ, längd och placering. All information knyts sedan samman i en central virtuell modell. Några av fördelarna är att man redan på ritstadiet kan upptäcka ritningsfel och att information från modellen kan användas för bland annat maskinstyrning vid byggnation. Framförallt leder den förbättrade informationen genom BIM till färre fel, ökad kvalitet i byggandet och att tid och pengar sparas. De två andra finalisterna i samma kategori kom från Chicago/S:t Louis och Salt Lake City. Tidslinje Projekt Hallandsås 1975 Statens Järnvägar presenterar en idé om en tunnel Nytt tunnelförslag med delvis bakgrund i Scandinavian Link, en påtryckningsrörelse Sveriges riksdag beslu - tar att genomföra tunnelbygget och avsätter pengar Bygget påbörjas av Kraftbyggarna med tunnelborr Stoppas på grund av borrteknik som inte passar berg - kvaliteten. Övergår till borra/spränga Borrning återupptas Kraftbyggarna drar sig ur projektet. Uppdraget övergår till Skanska Stoppas på grund av giftskandal med Rhoca-Gil Skanska-Vinci åter - upptar tunnelbygget Intrimning av tunnelborrmaskinen inleds under hösten Tunnelborrmaskinen Åsa gör genombrott i mellanpåslaget en stor kammare som sprängts ut ungefär halvvägs längs tunnelns sträckning och som nås via en transporttunnel från toppen av åsen Tunnelborrmaskinen gör sitt genombrott 25 augusti. Därmed är den första av de två 8,7 kilometer långa tunnlarna klar. 2010/11 Borrhuvudet demonteras, maskinen backas åter till Förslöv och borrhuvudet återmonteras för att i mars månad starta borrningsarbetet igen Frysningsarbetet av Möllebackszonen, västra röret påbörjas Arbetet med 19 tvärtunnlar inleds. Tvärtunnlarna förbinder de två tunnelrören ungefär var femhundrade meter och fungerar bl.a. som utrymningsvägar Nytt genombrott vid mellanpåslaget våren Genombrott 4 september, även västra tunnelröret klart Skanska-Vincis uppdrag ska vara klart, därefter sker järnvägsinstallationen Första tåget passerar genom tunneln. Italienska vägen i Båstad. Här ser man horsten resa sig ur havet. 20

Geotecs roll i branschen

Geotecs roll i branschen Geotecs roll i branschen Tyréns geoenergidag 2013-05-23 Johan Barth Johan Barth Bakgrund som hydrogeolog vid Swecos grundvattengrupp i Malmö Affärsområdeschef för Malmberg Borrning Ordförande och därefter

Läs mer

Seminarium - Geoenergi

Seminarium - Geoenergi Barkaby gård 2011-05 05-20 Seminarium - Geoenergi Ekonomisk och miljömässig värdering presenterat av Olle Andersson, Geostrata Innehåll Ekonomiska villkor och beräkningsgrunder Olika syn på miljövärdering

Läs mer

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och tunnel reparationer. 2001 började Per på Vägverket/

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Madrid, måndag 2013-05-20... 2 3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20...

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter.

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox vision Vi vill skapa ett mervärde för kund genom en högkvalitativ tjänst och en produkt

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö Miljö & Energi Höj värdet på huset Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö i samarbete med IVT värmepumpar och Rotek Två starka aktörer i samverkan gör dig som husköpare till vinnare Det ska vara

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Välkommen till företaget som valt den smala vägen.

Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Svevia är Sveriges fjärde största anläggningsföretag. Men till skillnad från de andra tre bygger

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem)

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) 1. Följ rören längs mossen (bakvägen 1,5 km) till rörens slut, koppla in

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Detta är Svenskt Geoenergicentrum Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för dig som

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

www.daliform.com Engångsform för lutande eller plana ventilerade tak

www.daliform.com Engångsform för lutande eller plana ventilerade tak www.daliform.com Engångsform för lutande eller plana ventilerade tak TECKENFÖRKLARING Luft, fuktighet Radon Ventilation Certifi kat INSTRUMENTBRÄDA Telefon Fax +39 0422 203 +39 0422 00234 UTLÄNDKST KOMMERSIELLT

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Pressinformation 2014-07-16 Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Framtidens infrastruktur för kommunikation fiberkablar installeras just nu på skärgårdsidyllen Hönö. Med

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Presentation Jan Thorén Projektledare ÅF Väg och järnväg sedan 1990 J&W

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät.

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. Innehållsförteckning Fakta om din fiberkabel sid 2 Steg för steg sid 3 Installationsanvisningar sid 3-4 Inför anslutningen

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Lugna gatan i fred...

Lugna gatan i fred... Rickard Skoog, byggledare för Räddningscentralen när den byggdes för några år sedan, i dag enhetschef och ansvarig för fastigheter och anläggningar inom Stockholms Brandf ö r s v a r. Lugna gatan i fred...

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 REGEOCITIES EU-projekt med 11 deltagande länder Länder med mogen marknad Länder med tillväxtmarknad Länder med ung

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

UTSMYCKNINGSFÖRSLAG HAGA CENTRUM

UTSMYCKNINGSFÖRSLAG HAGA CENTRUM UTSMYCKNINGSFÖRSLAG HAGA CENTRUM Konstnär Mikael Richter Häftet innehåller sex utsmyckningsförslag utan inbördes ordning. Förslagen och skisserna kan betraktas som ett första utkast, tänkt att diskuteras

Läs mer

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Den 15 oktober 2013 hade projektledningen för bygget av Stigbergsgaraget två möten med de boende och företagare som bor och verkar vid Stigberget.

Läs mer

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material « Väg och järnväg » Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «Pålitliga lösningar för en modern infrastruktur En modern och hållbar infrastruktur kräver långsik tiga och tillförlitliga

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 4 Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi Spara pengar och miljö med Elpiloten Med Betalsmart får du stugvärme i januari, men betalar i juli Vinn en

Läs mer

Avloppsrör före relining

Avloppsrör före relining för för Världsledande Världsledande renoveringsmetod renoveringsmetod stora rörsystem rörsystem Avloppsrör före relining Avloppsrör efter relining med Panel Lok Renovering av stora avloppsrör Den aggressiva

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

LED IT BE LJ PRODUKTER

LED IT BE LJ PRODUKTER LED IT BE LJ PRODUKTER #2 LJ PRODUKTER EN UPPLYST VÄRLD // LJ PRODUKTER #3 På LJ Produkter utvecklar vi och säljer funktions- och dekorationsbelysning. Våra kunder är allt från butiksinredningsföretag

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Växjö 2014-10-16 Mikael Frisk Till alla Banchefer, klubbar, GDF m.m. I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Hej Alla! Rapport från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden gått fort sedan jag sist hörde

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan för utvinning av värme

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi Sol Vind Vatten Biobränsle Solkraft Solvärme 800 1000 kwh/m 2 V-grad 40 80 % 1 000 5 000 kr/m 2 100 kw kräver 500 m 2 under

Läs mer