För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB."

Transkript

1 För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: Uppdaterat: Sida 1(22)

2 INLEDNING...3 STANDARD...3 KOMMUNIKATION...3 EAN-LOKALISERINGSKOD SOM ANVÄNDS PÅ NAD NIVÅ...3 SEGMENTBESKRIVNING... 4 LÄSANVISNING...4 GRAFISK PRESENTATION AV INGÅENDE SEGMENT...5 SPECIFIKATION I TABELLFORM...7 FAKTURAHUVUD...7 UNH Meddelandehuvud ()...7 BGM Början av meddelande ()...7 DTM Fakturans datumuppgifter (M 35)...8 FTX Fri text (C 10)...8 RFF Referenser () Segmentgrupp 01 (C/0)...9 NAD Namn och adresser () Segmentgrupp 02 (C/M 20)...10 FII Betalningsmottagarens bankgiro/postgiro (C 5)...10 RFF Referenser () Segmentgrupp 3 (C/M 9999)...11 CTA Kontaktperson ( A ) Segmentgrupp 05 (C/M 5)...11 COM Kommunikations kontakt (C 5)...11 CUX Valuta () Segmentgrupp: 07 (C 5)...12 PAT Betalningsvillkor ( ) Segmentgrupp: 08 (C/0)...12 DTM Förfallodatum ( C/M 5 )...12 FAKTURARAD...13 LIN Fakturarad () Segmentgrupp 25 (C/M 200)...13 PIA Varuidentifikation (C 25)...13 IMD Varubeskrivning (C/0)...13 QTY Kvantitet (C/M 5)...14 MOA Radbelopp () Segmentgrupp 26 (C/M 5)...14 PRI Enhetspris () Segmentgrupp 28 (C/M 25)...14 RFF Referens till order ( ) Segmentgrupp: 29 (C/0)...15 MÄTARERAD...16 TAX Moms/Skatt/avgifts detaljer ( ) Segmentgrupp: 33 (C/M 5)...16 MOA Momsbelopp ( C/ )...16 FAKTURASLUT...17 UNS Summeringsstart ()...17 CNT Kontrolltotal - för kvantiteter och antal rader (C/0 )...17 MOA Belopp () Segmentgrupp: 48 (00)...17 MOMSTOTALER...18 TAX Momsdelsummering ( ) Segmentgrupp:50 (C/0)...18 MOA Totalt skattepliktigt belopp ( C/M 2 )...18 UNT Meddelandeslut () Segmentgrupp: 51 (C/5)...18 EXEMPEL 1 4 INVOIC...19 EX. 1 FAKTURERING AV VAROR...19 EX. 2 FAKTURERING AV TJÄNST...21 Sida 2 (22)

3 Inledning Följande specifikation ska ligga till grund för skapandet av EDIFACT-meddelandet INVOIC mellan Sandvik och leverantör. Denna specifikation visar Sandviks minimikrav på INVOIC meddelandet. Kreditnotor ska ej gå via den elektroniska vägen, utan ska gå vägen som den har idag. Sandvik förbehåller sig rätten att ändra vägen som kreditnotorna ska gå. Standard Sandvik använder EDIFACT D.93A och D.96A standard för meddelande strukturen. Sandvik använder sig av UNOC version 3 och vi definierar teckenseparatorer i UNA-segmentet enligt: UNA:+.? ' Kommunikation Sandvik vill kommunicera via X.400. Sandvik s X.400 adress för produktionsfiler är följande: Country (C) = se Administration domain (ADMD) = sil Private domain (PRMD) = sandvik Organisation (O) = sandvik Organization Unit (OU1) = edi1 Surname (S) = matrix Sandvik s X.400 adress för testfiler är följande: Country (C) = se Administration domain (ADMD) = sil Private domain (PRMD) = sandvik Organisation (O) = sandvik Organization Unit (OU1) = edi2 Surname (S) = amtrixtest I de allra flesta fall använder Sandvik som identifierare i UNB segmentet med kvalificerare 14. För test används även subadressen, TEST. Exempel produktion: UNB+UNOC: : : :1135+DECN' Exempel test: UNB+UNOC: : :14:TEST :1135+DECN' EAN-Lokaliseringskod som används på NAD nivå Bolag: Organisationsnr: EAN-kod: Sandvik AB :14 AB Sandvik Materials Technology :14/ 45001:14 Sandvik Mining and Constructions Tools AB :14 AB Sandvik Systems Development :14 AB Sandvik Information Technology :14 Sandvik Smith AB :14 Sida 3 (22)

4 Segmentbeskrivning Läsanvisning För nedanstående gruppbeskrivningar har följande koder använts. M (Mandatory) = Obligatorisk C (Conditional) = Villkorlig Viktigt! Standard är den koden som står till vänster om /. Till höger om / står Sandviks krav. Med exempelvis C/M menas att den är villkorlig i standard och obligatorisk för kommunikation med SANDVIK AB För nedanstående segmentbeskrivningar har följande koder använts i respektive fältförklaring. R (Required) = Krävs alltid A (Advised) = Rekommenderad. Viktigt! Sandvik måste få dessa fält. D (Dependent) = Användningen regleras av specificerade omständigheter. O (Optional) = Valfri N (Not used) = Används ej Sida 4 (22)

5 ORDERS D93A Grafisk presentation av ingående segment M (Mandatory) = Obligatorisk C (Conditional) = Villkorlig C/M = Villkorlig i standard, obligatorisk mot SANDVIK AB G51 C/5 00 UNH BGM UNS UNT G01 G02 G07 G08 G25 G48 G50 C/0 C/M 20 C 5 C/0 C/M C/0 01 DTM M 35 FTX C 10 M RFF 1 NAD M CUX 1 PAT LIN CNT C/0 MOA TAX G03 G05 G26 G28 G29 G33 C/M 9999 C/M 5 C/M 5 C/M 25 C/0 C/M 5 02 FII C 5 RFF CTA DTM C/M 5 PIA C 25 IMD C/0 QTY C/M 5 MOA PRI RFF TAX MOA C/M 2 03 COM C 5 MOA C/ Sida 5(22)

6

7 Specifikation i tabellform FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud () Användning: Identifikation och specifikation av meddelande MEDDELANDETS M an..14 R Sändarens unika REFERENSNUMMER meddelandereferens. Samma referens ska finnas i meddelandeslut (UNT). Används endast av EDI mjukvara. 020 S009 MEDDELANDETS IDENTIFIERARE M R 0065 Meddelandetyp M an..6 R INVOIC Namn på meddelandet Meddelandeversion M an..3 R D Draft Meddelandetutgåva M an..3 R 96A 0051 Ansvarig utgivare M an..2 R UN United Nations 0057 Utgivarens kod C an..6 R EAN008. Versionens kontrollnummer UNH INVOIC:D:96A:UN:EAN008' BGM Början av meddelande () Användning: Indikering av typ och funktion av meddelandet och överföringav det identifierade numret. 010 C002 DOKUMENT C R 1001 Dokument/meddelande namn, C an..3 R Fakturatyp: kod "380" Kod för faktura. "381" Kod för kreditfaktura. "382" Kod för orderlös faktura DOKUMENT/MEDDELANDE NUMMER C an..17 R Unik identitet på fakturanumret som sätts av skapande applikation. BGM ' BGM ' BGM ' Notering: En fil kan innehålla flera fakturor (BGM), med inledande UNH. En faktura får endast spegla en order. BGM+382, dvs orderlös faktura kan Sandvik ej mottaga i dagsläget. Sida 7(22)

8 DTM Fakturans datumuppgifter (M 35) Användning: Specifikation av datum, och/eller tid, eller period. 010 C507 DATUM/TID/PERIOD M R 2005 Datum/tid/period kvalificerare M an..3 R R 137 Kod för dokumentdatum - datum när fakturan skapas. "11" Kod för avsändningsdatum - datum då leveransen sändes från leverantören Datum/tid/period C an..35 R Fakturadatum (SSÅÅMMDD) 2379 Datum/tid/period formatkvalificerare C an..3 R 102 specar hur tag 2380 ser ut, dvs SSÅÅMMDD. DTM+137: :102' DTM+11: :102' FTX Fri text (C 10) Användning: Tilläggsinformation till fakturan i fritext eller kodad form Textämneskvalificerare M an..3 O ZZZ= Egen definierad C108 Textsträng C O 4440 Fri text rad 1 M an..70 R Används för att ge ytterligare information till fakturan som ej kan anges på faktura rad Fritext rad 2 C an..70 O 4440 Fritext rad 3 C an..70 O 4440 Fritext rad 4 C an..70 O 4440 Fritext rad 5 C an..70 O FTX+ZZZ+++Fakturan gäller arbeten utfört vecka 41:på avdelningarna ABC ochdef' Sida 8(22)

9 RFF Referenser () Segmentgrupp 01 (C/0) Användning: Specifikation av en referens. 010 C506 REFERENS M R 1153 Referenskvalificerare M an..3 R O 1154 Referensnummer C an..35 R Numret på referensen RFF+ON: ' Följesedelsnummer finns: RFF+DQ:23456' A D D "ON" kod för köparens ordernummer. (Används ej om det är en orderlös faktura) "DQ" kod för följesedelnummer. "PL" kod för prislistenummer. "CT" kod för avtal, vilket syftar på det kommersiella avtalsnumret mellan SANDVIK AB och Er. "AP" kod för kundreskontra referens. Följesedelsnummer saknas: RFF+DQ: ' Delleverans 1: RFF+DQ: A' Delleverans 2: RFF+DQ: B RFF+PL:A02' RFF+CT: ' RFF+AP:56478' Notering: Ordernummer anges utan - och bokstäver. RFF+DQ; Finns inget följesedelsnummer, vid fakturering av tjänst etc., ska vårt ordernummer anges. Vid delleveranser anges ordernr. följt av en bokstav, se exempel ovan. Sida 9(22)

10 NAD Namn och adresser () Segmentgrupp 02 (C/M 20) Användning: Specifikation av namn/adress och anger deras relaterade funktion PARTSKVALIFICERARE M an..3 R R D D R "BY" Köpare "SU" alt. "SE" Leverantör. "II" Fakturautställare. "DP" Leveransmottagare. "VO" Inköpande företag. 020 C082 PARTSID. C D Denna komposit används om någon sorts företagskod finns t.ex. EAN lokaliseringskod, organisationskod. I sådana fall ska ej kompositerna C080 och C059 användas. När kod ej finns så använd ej denna komposit utan endast kompositerna C080 och C Partsid., kod M an..35 R Kod som identifierar parten. EAN-kod, organisationsnummer Kodlistautgivare C an..3 R 9 kod som är utdelad av EAN. "91" kod som är vald av leverantören själv. 040 C080 PARTS NAMN C D 3036 Namn M an..35 R Företag, organisation e.dyl Namnf forts. C an..35 D Avdelning, C/O, e.dyl. 050 C059 ADRESS C D 3042 Gata och nummer/box M an..35 R Adressfält Gata och nummer/box C an..35 D Adressfält 2, kan komplettera föregående rad STAD C an..35 D Ortens namn i klartext POSTNUMMER C an..9 D LAND, KOD C an..3 D Landkod enligt ISO 3166 NAD+BY ::9' NAD+BY ::9' NAD+SU ::91' alt. NAD+SE ::91' NAD+VO ::9' NAD+II ::91' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15- PPC/CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN ' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15- PPC/CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN SE' FII Betalningsmottagarens bankgiro/postgiro (C 5) PARTSKVALIFICERARE M an..3 R "RB" = kod för mottagande finansiell institution 020 C078 KONTOIDENTIFIERING C R 3194 Kontohavaren, nummer C an..17 R R Betalningsmottagarens bankgironummer Betalningsmottagarens postgironummer 030 C088 INSTITUTIONSID. C R 3433 Institutionsnamnid. C an..11 R Kod för BK/PO "BK" kod för bankgiro "PO" kod för postgiro 3055 Kodlistautgivare C an..3 R "9" kod som är tilldelad av EAN FII+RB BK:9' FII+RB PO:9' Notering: Exemplet visar ej verkliga EAN koder. Sida 10(22)

11 RFF Referenser () Segmentgrupp 3 (C/M 9999) Användning: Specifikation av referens. 010 C506 REFERENS M R 1153 Referenskvalificerare M an..3 R "VA" kod för momsredovisningsnummer, i europaformat 1154 Referensnummer C an..35 R Numret på referensen. RFF+VA:SE ' CTA Kontaktperson ( A ) Segmentgrupp 05 (C/M 5) Användning: Identifiering av en person eller en avdelning som kommunikationen ska riktas till KOD FÖR C an..3 R "PD" Ansvarig KONTKAKTFUNKTION person på Sandvik som beställt ordern. 020 C056 AVDELNING/ELLER ANSTÄLLD C R Används för att ange var köparen finns samt hans namn Avdelningskod/Anställningsnr. C an..17 O Anger den anställdes id bestående av 4-5 siffror Namn på anställd C an..35 A Inköparens/beställarens namn och bolagskod. CTA+PD+:Olle Andersson 0140' CTA+PD+:O Andersson 0140' Notering: Efter kontaktperson anges Sandviks bolagskod, Sandvik AB: 0010, Sandvik Mining and Construction Tools:0120, Sandvik Materials Technology:0140, Sandvik Information Technology: 0180, Sandvik Systems Development: 0460, Sandvik Smith: Vid kommunikation med Sandvik är det den person som finns i CTA + AT i ordern som ska finnas med i fakturans CTA + PD. CTA + PD placeras lämpligen under NAD + DP. COM Kommunikations kontakt (C 5) Användning: Idetifiering av kommunikationsnummer av en person eller en avdelning som kommunikationen ska riktas till. C076 Kommunikations kontakt M R 3148 Kommunikations nummer M an..25 R Kommunikationsnummer beroende på kod i Kommunikationssätt M an..3 R Kommunikationssätt "EM" Elektronisk post "FX" Telefax "TE" Telefon "TL" Telex "XF" X.400 COM :TE' Sida 11(22)

12 CUX Valuta () Segmentgrupp: 07 (C 5) Användning: Vid fakturering i annan valuta än svenska kronor 010 C504 VALUTA DETALJER C 6347 Valuta detaljer, kvalificerare M an..3 R "2" Referens valuta Valuta, kodad C an..3 R Valutakod enligt ISO Valuta, kvalificerare C an..3 R Kod för valutans funktion : "4" Faktureringsvaluta "10" Prissättningsvaluta "11" Betalningsvaluta 020 C504 VALUTA DETALJER C 6347 Valuta detaljer, kvalificerare M an..3 D "3" Riktmärke valuta Valuta, kodad C an..3 R Valutakod enligt ISO Valuta, kvalificerare C an..3 R Kod för valutans funktion : "4" Faktureringsvaluta "10" Prissättningsvaluta "11" Betalningsvaluta 6348 Valuta officiell räntesats C n..4 R VÄXLINGSKURS C n..12 R Växlingskurs anpassad till valuta VALUTAMARKNAD UTBYTE, KODAD C an..3 R CUX+2:EUR:4+3:SEK: Notering: Exemplat visar internationell handel, faktureringsvalutan identifierad som EUR men betalning ska ske i SEK. Växlingskursen mellan de två är 9,13 SEK på 1 EUR. PAT Betalningsvillkor ( ) Segmentgrupp: 08 (C/0) Användning: Specifikation av betalningstermer BETALNINGSVILLKORSTYP, M an..3 R 3 kod för förfallodatum KOD 030 C112 VILLKORSTID C R 2475 Tidreferens, kod M an..3 R 66 kod för datum i DTM 2009 Tidsrelation, kod C an..3 R 1 kod för referensdatum PAT+3++66:1' DTM Förfallodatum ( C/M 5 ) Användning: Specifikation av datum, och/eller tid, eller period. 010 C507 DATUM M R 2005 Datum kvalificerare M an..3 R "13" Förfallodatum - datum när fakturan ska betalas Datumuppgift C an..35 R Datum i format SSÅÅMMDD 2379 Datum, formatkvalificerare C an..3 R "102" Formatet för datum i tag 2380 är SSÅÅMMDD DTM+13: :102' Sida 12(22)

13 FAKTURARAD LIN Fakturarad () Segmentgrupp 25 (C/M 200) Användning: Identifikation av en radartikel och konfiguration RADNUMMER C n..6 R Radnummer inom fakturan. 030 C212 VARUNUMMER ID. C D Denna komposit används bara om produkten på raden identifieras med EAN-nummer. I annat fall utgår den och i stället används PIA för identifiering av varan Varunummer C an..35 D Beställd varas nummer Varunummer, kod C an..3 D EN Varunumret är utgivet av EAN. LIN+1' LIN :EN' PIA Varuidentifikation (C 25) Användning: Specifikation av ytterligare eller ersättande produkt identifikations kod IDENTIFIKATION M an..3 R 5 Varuid. FUNKTIONSKVAL. 020 C212 VARUNUMMER ID. M R 7140 Varunummer C an..35 R Vilken typ av kod som används för artiklar avgörs av parterna Varunummertyp, kod C an..3 R D PIA :SA' PIA :BP' PIA+5+X:SA' SA Varunumret är utgivet av leverantören "BP" Varunumret är utgivet av köparen. Notering: Finns inget varunummer/artikelnummer vill Sandvik AB ha tillbaka ett stort X. Beskrivning av artikeln eller tjänsten kommer i IMD-segmentet. Det är viktigt att SA kommer först av de PIA-segment som ska vara i meddelandet. IMD Varubeskrivning (C/0) Användning: Beskrivning av en artikel i antingen industriellt eller fritt format VARUBESKRIVNINGSTYP, C an..3 R "F" Kod för fritext KOD 030 C273 VARUBESKRIVNING C R 7008 Varubeskrivning C an..35 R Artikelbenämningen i klartext Varubeskrivning C an..35 D Artikelbenämningen i klartext 2. Forts från föregående dataelement. IMD+F++:::VARUBESKRIVNING 1X2' IMD+F++:::VARUBESKRIVNING 2X2:MER VARUBESKRIVNING 2X2' Notering: Sandvik kan ta emot ända upp till 10 st IMD-segment. Alltså maximalt 2 artikelbeskrivningsrader, varje rad kan innehålla 35 tecken och varje segment kan komma max 10 gånger, 2 * 35 * 10 = 700 tkn. Sida 13(22)

14 QTY Kvantitet (C/M 5) Användning: Specifikation av kvantitet. 010 C186 KVANTITET M R 6063 Kvantitetskvalificerare M an..3 R O "47" Fakturerad kvantitet "46" Levererad kvantitet 6060 Kvantitet M n..15 R Beställd kvantitet. Decimaler föregås av punkt (.) Max 3 decimaler Måttenhetsspecificerare C an..3 D Endast variabel mått varor. QTY+47:10:PCE' QTY+46:10' Notering: Måttenhetsspecificerare rekommenderas att alltid skickas med i fakturerad kvantitet, kan utelämnas i levererad kvantitet. MOA Radbelopp () Segmentgrupp 26 (C/M 5) Användning: Specifikation av penningsumma. 010 C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..3 R 203 Kod för radbelopp, nettobeloppet 5004 Monetärt belopp C n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+203:150.00' PRI Enhetspris () Segmentgrupp 28 (C/M 25) Användning: Specifikationav prisinformation. 010 C509 PRISINFORATION C R 5125 Priskvalificerare M an..3 R AAA Kalkylpris netto 5118 Pris C n..15 R Priset. Decimaler föregås av punkt (.) Max 4 decimaler, helst två decimaler Pristyp, kod C an..3 D "CT" Kod för kontraktspris, bara vid kalkylpris. För avtalade nettopriser Enhetsprisbasis C n..9 D Antal enheter priset avser Måttenhetsspecificerare C an..3 D Anger vad priset avser. Se termkatalogen för koder. Endast variabel mått varor. PRI+AAA:15.00:CT:::PCE' PRI+AAA:15.00:CT::1:PCE' Sida 14(22)

15 RFF Referens till order ( ) Segmentgrupp: 29 (C/0) Användning: Specifikation av referens. 010 C506 REFERENS M R 1153 Referenskvalificerare M an..3 R O D "ON" kod för köparens ordernummer, utan - och bokstäver. (Används ej om det är en orderlös faktura) "VN" kod för leverantörens ordernummer. "ARJ" kod för ett identifierat kortnummer som är knutet till en specifik person Referensnummer C an..35 R Referens till ordern, ordernummer, eller kortnummer Radnummer C an..6 A N RFF+ON: :1' RFF+VN:O 11:3' RFF+ARJ: ' Notering: Ordernummer anges utan - och bokstäver. Referens till orderraden, orderradsnumret. Används inte när det gäller kortnummer. Sida 15(22)

16 MÄTARERAD TAX Moms/Skatt/avgifts detaljer ( ) Segmentgrupp: 33 (C/M 5) Användning: Specifikation av relevant moms/skatt/avgifts information TULL/SKATT/ M an..3 R "7" Kod för skatt AVGIFTSKVALIFICERARE 020 C241 TULL/SKATT/AVGIFTSTYP C D 5153 Tull/skatt/avgiftstyp, kod C an..3 O "VAT" Standards moms 050 C243 TULL/SKATT/ C R AVGIFTSDETALJ 5278 Tull/skatt/avgiftssats C an..17 R Anges i procent. Decimaler föregås av punkt (.) Max 4 decimaler. Om heltal ska inga decimaler skickas TULL/SKATT/ AVGIFTSKATEGORI, KOD C an..3 D "S" Standard skatt TAX+7+VAT+++:::25+S' MOA Momsbelopp ( C/ ) Användning: Specifikation av penningsumma. 010 C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..3 R "124" Kod för skattebelopp 5004 Monetärt belopp C n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+124:37.50' Sida 16(22)

17 FAKTURASLUT UNS Summeringsstart () Användning: Separering av huvud, detalj, och summeringssektioner av meddelandet SEKTIONS ID. R a1 R S Kod för summering. UNS+S Notering: UNS är obligatoriskt då efterföljande CNT används. CNT Kontrolltotal - för kvantiteter och antal rader (C/0 ) Användning: Förser meddelandet med kontroll av totalsumma. 010 C270 KONTOLL M R 6069 Kontrollkvalificerare M an..3 R R "1" kod för summa kvantiteter. "2" kod för antal rader Kontrollvärde M n..18 R Det numeriska antalet. CNT+1:10' CNT+2:1' Notering: CNT+1, summa QTY i LIN. CNT+2, summa antal LIN. MOA Belopp () Segmentgrupp: 48 (00) Användning: För att specificera penningsumma. C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..3 R R R R D D 9 alt. 77 Kod för belopp att betala 79 Kod för radsumman. 125 Kod för skattepliktigt belopp 176 Kod för totalt skattebelopp 165 Kod för öresutjämning. 131 totalt avgift- och fraktbelopp, pallkostnad etc Monetärt belopp. M n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+9:188.00' alt. MOA+77:188.00' MOA+79:150.00' MOA+125:150.00' MOA+176:37.50' MOA+165:0.50' MOA+131:139.20' Notering: 9 alt. 77 summa bruttopris, dvs nettopris + frakt + moms ( ). 79 summa av alla fakturaradernas nettopris ( 203 ). 125 summa av alla fakturaradernas nettopris + frakter och avgifter. 176 fakturans totala momsbelopp inkl. fraktmoms. Sida 17(22)

18 MOMSTOTALER TAX Momsdelsummering ( ) Segmentgrupp:50 (C/0) Användning: Specifikation av relevant moms information TULL/SKATT/ M AVGIFTTSKVALIFICERARE an..3 R "7" Kod för skatt. 020 C241 TULL/SKATT/AVGIFTSTYP C D 5153 Tull/skatt/avgiftstyp, kod C an..3 O "VAT" Standards moms. 050 C243 TULL/SKATT/ C R AVGIFTSDETALJ 5278 Tull/skatt/avgiftssats C an..17 R Anges i procent. Decimaler föregås av punkt (.) Max 4 decimaler. Om heltal ska inga decimaler skickas Tull/skatt/avgiftskategori, kod C an..3 D "S" Standard skatt. TAX+7+VAT+++:::25+S' MOA Totalt skattepliktigt belopp ( C/M 2 ) Användning: Specifikation av penningsumma. 010 C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..25 R "124" Kod för skattebelopp 5004 Monetärt belopp C n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+124: ' UNT Meddelandeslut () Segmentgrupp: 51 (C/5) Användning: Avslut och kontroll av meddelandet ANTAL SEGMENT I M n..6 R Samtliga ingående MEDDELANDET segment summerade - inklusive UNT MEDDELANDETS REFERENSNR M an..14 R Samma referensnummer som angetts i UNH. UNT ' Sida 18(22)

19 Exempel 1 4 Invoic Ex. 1 fakturering av varor Detta exemplet visar hur man kan fakturera varor. Innehåller bl.a. fakturarader med och utan artikelnummer, fraktavgift. UNA:+.? ' UNB+UNOC: : : : ' UNH INVOIC:D:96A:UN:EAN008' Meddelandehuvud BGM ' Fakturanumret DTM+137: :102' Fakturan skapades DTM+11: :102' sändes varorna från leverantören. RFF+ON: ' Referens till ordernummer RFF+CT: ' RFF+PL:A02' RFF+DQ:123456' NAD+BY ::9' NAD+VO ::9' Referens till det kommersiella avtalet Referens till prislistan A02 Referens till följesedeln med numret Kunden, Sandvik Identifierar inköpsföretaget, i detta fallet så var det samma som kunden/köparen. NAD+SU ::9' FII+RB BK:9' FII+RB PO:9' RFF+VA:SE ' NAD+II ::91' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15-PPC/ CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN ' PAT+3++66:1' Leverantören Betalningsmottagarens bankgironummer Betalningsmottagarens postgironummer Referens till leverantörens momsredovisningsnummer SE Fakturautställaren Leveransadress Förfallodatumet på fakturan står i efterföljande DTM-segmentet. DTM+13: :102' Fakturan ska betalas LIN+1' Fakturarad 1 PIA :SA' PIA :BP' IMD+F++:::TESTARTIKEL 001' QTY+47:10:PCE' Leverantörens varunummer Köparen, Sandvik s varunummer TESTARTIKEL 001 är textbeskrivningen på varan 10 st är den fakturerade kvantiteten QTY+46:10' MOA+203:150.00' PRI+AAA:15.00:CT:::PCE' RFF+ON: :1' 10 st är den levererade kvantiteten Radbeloppet är 150 kr Kontraktspriset netto är 15 kr per st Referens till köparens ordernummer och orderraden 1 RFF+VN:O11:3' Referens till leverantörens ordernummer O11 och orderraden 3 Sida 19(22)

20 TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:37.50' LIN+2' Fakturarad 2 PIA :SA' IMD+F++:::TESTARTIKEL 002' QTY+47:5:PCE' 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varan är kr Leverantörens varunummer TESTARTIKEL 002 är textbeskrivningen på varan 5 st är den fakturerade kvantiteten QTY+46:5' MOA+203:10.00' PRI+AAA:2.00:CT:::PCE' RFF+ON: :5' 5 st är den levererade kvantiteten Radbeloppet är 10 kr Kontraktspriset netto är 2 kr per st Referens till köparens ordernummer och orderraden 5 RFF+VN:O11:1' TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:2.50' LIN+3' Fakturarad 3 PIA+5+X:SA' IMD+F++:::TESTARTIKEL SOM EJ HAR ETT :ARTIKELNUMMER' QTY+47:100:PCE' Referens till leverantörens ordernummer O11 och orderraden 1 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varan är 2.50 kr Leverantörens varunummer saknas därför skrivs X TESTARTIKEL SOM EJ HAR ETT ARTIKELNUMMER är textbeskrivningen på varan 100 st är den fakturerade kvantiteten QTY+46:100' MOA+203:100.00' PRI+AAA:1.00:CT:::PCE' RFF+ON: :2' 100 st är den levererade kvantiteten Radbeloppet är 100 kr Kontraktspriset netto är 1 kr per st Referens till köparens ordernummer och orderraden 2 RFF+VN:O11:2' TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:25.00' UNS+S' Referens till leverantörens ordernummer O11 och orderraden 2 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varan är kr Summeringsstart CNT+1:115' Summa kvantiteter = 115 CNT+2:3' Summa antalet fakturarader = 3 MOA+9:450.00' MOA+79:260.00' MOA+125:360.00' MOA+176:90.00' MOA+131:100.00' TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:90.00' UNT ' UNZ ' Belopp att betala är 450 kr Radsumman är 260 kr Skattepliktigt belopp är 360 kr Totalt skattebelopp är 90 kr Fraktavgiften är 100 kr 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varorna är 90 kr Sida 20(22)

21 Ex. 2 fakturering av tjänst UNA:+.? ' UNB+UNOC: : : : ' UNH INVOIC:D:96A:UN:EAN008' Meddelandehuvud BGM ' Fakturanumret är DTM+137: :102' Fakturan skapades DTM+11: :102' sändes varorna från leverantören. FTX+ZZZ+++Detta arbete avser vecka 41:och vecka 42 RFF+ON: ' Debiterad kostnad avser arbete utfört under veckorna 41 och 42 Referens till ordernummer , alltså - i ordernumret ska tas bort. RFF+CT:99' Referens till det kommersiella avtalet 99 RFF+DQ: ' NAD+BY ::9' NAD+VO ::9' NAD+SU ::9' FII+RB BK:9' FII+RB PO:9' RFF+VA:SE ' Saknar följesedelsnummer eftersom denna fakturan är på en tjänst. Kunden, Sandvik Identifierar inköpsföretaget, i detta fallet så var det samma som kunden/köparen. Leverantören Betalningsmottagarens bankgironummer Betalningsmottagarens postgironummer Referens till leverantörens momsredovisningsnummer SE NAD+II ::91' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15-PPC/ CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN ' PAT+3++66:1' Fakturautställaren Leveransadress Förfallodatumet på fakturan står i efterföljande DTM-segmentet. DTM+13: :102' Fakturan ska betalas LIN+1' Fakturarad 1 PIA+5+X:SA' IMD+F++:::VÄGGMÅLERI I HUS NR 1201' QTY+47:1:PCE' MOA+203: ' PRI+AAA: :CT:::PCE' Leverantörens varunummer saknas därför skrivs X VÄGGMÅLERI I HUS NR 1201 är textbeskrivningen 1 åtjä st är den t fakturerade kvantiteten Radbeloppet är kr Kontraktspriset netto är kr för varje målning RFF+ON: :1' Referens till köparens ordernummer och orderraden 1 TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124: ' UNS+S' 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varan är 3750 kr Summeringsstart CNT+1:1' Summa kvantiteter = 1 CNT+2:1' Summa antalet fakturarader = 1 Sida 21(22)

22 MOA+9: ' MOA+79: ' MOA+125: ' Belopp att betala är kr Radsumman är kr Skattepliktigt belopp är kr MOA+176: ' TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124: ' UNT ' UNZ ' Totalt skattebelopp är 3750 kr 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för tjänsten är 3750 kr Sida 22(22)

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2001-08-28 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(24) INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD

Läs mer

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 Mellan Ahlsell och Kund 1.5 Sida 1 av 58 INVOIC INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 MEDDELANDEBESKRIVNING...4 MEDDELANDETILLÄMPNING...4 TILLÄMPNING AV SEGMENT...4 MEDDELANDESTRUKTUR...5

Läs mer

Tillägg för E-Kommunikationsavtal 2007 Teknisk bilaga (TB 2007)

Tillägg för E-Kommunikationsavtal 2007 Teknisk bilaga (TB 2007) Sida: 1 av 7 Version 1.0 Tillägg för E-Kommunikationsavtal 2007 Teknisk bilaga (TB 2007) Inledning Detta är ett tillägg av tb2007ver 6.1 som innehåller hur en pricat och en faktura ska se ut. PRICAT Krav

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

Fakturainformation för tullhantering

Fakturainformation för tullhantering Implementationsguide för Postens EDI-meddelande Fakturainformation för tullhantering Meddelandeformat: EDIFACT, INVOIC (D96A) INVOIC (D96A) Sida: 2 (35) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 DOKUMENTETS

Läs mer

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud e-center Sweden Utskriven: 2004-12-10 14:19:54 1 AT 6.1.6 Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43 Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6 Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Överföring av moms och uppgift om valutor med omräkningskurs i faktura. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. EDIFAT... 4 4. Sammanställning EDIFAT... 7 1. Exempelbeskrivning

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36.

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36. 1 AT 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning -meddelande MS 36 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Teknisk rekommendation 2013-12-16

Teknisk rekommendation 2013-12-16 Negativa värden vid avdrag och avgifter Negativa värden/tecken i en e-faktura Tumregeln är att en ren debetfaktura (fakturatyp 380) och ren kreditfaktura (fakturatyp 381) aldrig har några negativa tecken/värden

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista

9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista 1 Affärstransaktion 9.1.3 Version: 1,10 Uppdaterad: 2005-08-30 AT 9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens

Läs mer

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Expert Systems kundtjänst: Expert Systems 2011 Senast uppdaterat: 12-03-28 Exder Proceedo 6.1 Sida 2 av 31 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för

Läs mer

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Version 1.1, 2011.07.07 Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Sammanfattande definition av SFTI/ESAP 6 Bas... 4 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Läsanvisningar...

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning för efakturering

Handledning för efakturering Handledning för efakturering Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Det inledande avsnittet

Läs mer

Ifyllnadsexempel för Extempore

Ifyllnadsexempel för Extempore Ifyllnadsexempel för Extempore Följande förutsättningar gäller i exemplet: Köparen beställer extempore för behandling av en infektion. Parterna har kommit överens om att leverantören ska ta ut en avgift

Läs mer

Handledning för Danske Bank

Handledning för Danske Bank Handledning för Danske Bank Exder EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-05-19 Exder Danske Bank EDI Sida 2 av 35 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Skicka e-faktura via webben till Schenker

Skicka e-faktura via webben till Schenker Skicka e-faktura via webben till Schenker Skapat av: Camilla Nilsson, Schenker AB, HQ Procurement sid 1 av 10 Inledning Sedan hösten 2001 arbetar Schenker aktivt med att införa e-handel inom företaget

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(8) BEHANDLINGSREGLER för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(8) Innehållsförteckning 1 för e-tullräkning... 3 1.1 Mottagarens referens... 3 1.2 Bilaga, betalningsinformation

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Tillgång till Rapportgenerator... 4 3 Rapportgeneratorn... 4 3.1 Standard rapporter... 4 3.2 Bygga egna rapporter... 5

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun, EDI

Handledning för Örebro Kommun, EDI Handledning för Örebro Kommun, EDI SFTI 6.1 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-16 Exder Örebro Kommun, EDI Sida 2 av 28 Innehållsförteckning

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning Senast uppdaterat: 08-04-0402 Exder efaktura sida 1 av 14 Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA VIA ITELLA...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2051-01-01 Dan Dansson startar aktiebolaget Dundrande Dans Data och satsar 50 000 kr. Pengarna sätts in på checkkontot. 2. 2051-10-01 Utöver den

Läs mer

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD... ATA 37 HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM.&.t..-o.JJO.... BEDÖMD....... REGLERAD..... Nec Construction Sverige AB Underrättelse nr: 37 Projekt Skogs-Ekeby Projektnummer 4403090 Ort Beställarens telefon

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-05-13 Version: 2.51

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-05-13 Version: 2.51 Faktura, baserad på förbrukning Entity name: Faktura, baserad på förbrukning Comment: Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas per förbrukningsställe

Läs mer

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Senast uppdaterat: 13-09-18 Exder Raindance ESAP 6.3 Sida 2 av 34 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR HANDEL VIA ESAP 6.3... 3 1.1 HANDLEDNINGEN

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 Användarhandledning Innehållsförteckning PX e-fakturering...1 Allmänt om PX e-fakturering...3 Register...11 Operationer...29 Skriv ut...37 i PX e-fakturering Välkommen

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning För ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-02-19 Exder ICA Grossist Sida 2 av 42 Innehållsförteckning

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Handledning för efakturamottagare

Handledning för efakturamottagare Handledning för efakturamottagare Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Handledningen

Läs mer

Manual Fortus Faktura

Manual Fortus Faktura sida 1(9) Innehållsförteckning Presentation... 2 Användningsområde... 2 Pris... 2 Upplägg - Gratis för er... 2 Läs mer...2 Uppstart av Fortus Faktura...3 Hantera... 3 Beställning...3 Komplettera Beställning...

Läs mer

Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2

Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2 Innehåll Regelverk för artikelhantering... 2 1. Tider/tidslinje vid artikelförändring... 2 2. Fildistribution... 2 3. Artikelansvarig hos Leverantör... 2 4. Artikelansvarig hos Woody Bygghandel... 2 5.

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Ny version av Exder 2006-03-29

Ny version av Exder 2006-03-29 Ny version av Exder 2006-03-29 Våren börjar närma sig och det har blivit betydligt ljusare ute. Vi på Expert Systems kommer med en ny release av Exder. Till den här releasen har vi jobbat väldigt mycket

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13 Svefakturan Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar B ID Invoice Fakturanummer 1 Identifier Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Handledning för ICA AOB

Handledning för ICA AOB Handledning för ICA AOB Flödet till To Go samt övriga ICA-butiker Expert Systems 2008 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-11 Exder ICA

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet innehåller viktig information för

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor 2011-05-17 1(7) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BEAST:S REKOMMENDATION... 3 2.1 EDIFACT... 3 2.2 XML... 3 3. ALLMÄNT...

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer