För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB."

Transkript

1 För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: Uppdaterat: Sida 1(22)

2 INLEDNING...3 STANDARD...3 KOMMUNIKATION...3 EAN-LOKALISERINGSKOD SOM ANVÄNDS PÅ NAD NIVÅ...3 SEGMENTBESKRIVNING... 4 LÄSANVISNING...4 GRAFISK PRESENTATION AV INGÅENDE SEGMENT...5 SPECIFIKATION I TABELLFORM...7 FAKTURAHUVUD...7 UNH Meddelandehuvud ()...7 BGM Början av meddelande ()...7 DTM Fakturans datumuppgifter (M 35)...8 FTX Fri text (C 10)...8 RFF Referenser () Segmentgrupp 01 (C/0)...9 NAD Namn och adresser () Segmentgrupp 02 (C/M 20)...10 FII Betalningsmottagarens bankgiro/postgiro (C 5)...10 RFF Referenser () Segmentgrupp 3 (C/M 9999)...11 CTA Kontaktperson ( A ) Segmentgrupp 05 (C/M 5)...11 COM Kommunikations kontakt (C 5)...11 CUX Valuta () Segmentgrupp: 07 (C 5)...12 PAT Betalningsvillkor ( ) Segmentgrupp: 08 (C/0)...12 DTM Förfallodatum ( C/M 5 )...12 FAKTURARAD...13 LIN Fakturarad () Segmentgrupp 25 (C/M 200)...13 PIA Varuidentifikation (C 25)...13 IMD Varubeskrivning (C/0)...13 QTY Kvantitet (C/M 5)...14 MOA Radbelopp () Segmentgrupp 26 (C/M 5)...14 PRI Enhetspris () Segmentgrupp 28 (C/M 25)...14 RFF Referens till order ( ) Segmentgrupp: 29 (C/0)...15 MÄTARERAD...16 TAX Moms/Skatt/avgifts detaljer ( ) Segmentgrupp: 33 (C/M 5)...16 MOA Momsbelopp ( C/ )...16 FAKTURASLUT...17 UNS Summeringsstart ()...17 CNT Kontrolltotal - för kvantiteter och antal rader (C/0 )...17 MOA Belopp () Segmentgrupp: 48 (00)...17 MOMSTOTALER...18 TAX Momsdelsummering ( ) Segmentgrupp:50 (C/0)...18 MOA Totalt skattepliktigt belopp ( C/M 2 )...18 UNT Meddelandeslut () Segmentgrupp: 51 (C/5)...18 EXEMPEL 1 4 INVOIC...19 EX. 1 FAKTURERING AV VAROR...19 EX. 2 FAKTURERING AV TJÄNST...21 Sida 2 (22)

3 Inledning Följande specifikation ska ligga till grund för skapandet av EDIFACT-meddelandet INVOIC mellan Sandvik och leverantör. Denna specifikation visar Sandviks minimikrav på INVOIC meddelandet. Kreditnotor ska ej gå via den elektroniska vägen, utan ska gå vägen som den har idag. Sandvik förbehåller sig rätten att ändra vägen som kreditnotorna ska gå. Standard Sandvik använder EDIFACT D.93A och D.96A standard för meddelande strukturen. Sandvik använder sig av UNOC version 3 och vi definierar teckenseparatorer i UNA-segmentet enligt: UNA:+.? ' Kommunikation Sandvik vill kommunicera via X.400. Sandvik s X.400 adress för produktionsfiler är följande: Country (C) = se Administration domain (ADMD) = sil Private domain (PRMD) = sandvik Organisation (O) = sandvik Organization Unit (OU1) = edi1 Surname (S) = matrix Sandvik s X.400 adress för testfiler är följande: Country (C) = se Administration domain (ADMD) = sil Private domain (PRMD) = sandvik Organisation (O) = sandvik Organization Unit (OU1) = edi2 Surname (S) = amtrixtest I de allra flesta fall använder Sandvik som identifierare i UNB segmentet med kvalificerare 14. För test används även subadressen, TEST. Exempel produktion: UNB+UNOC: : : :1135+DECN' Exempel test: UNB+UNOC: : :14:TEST :1135+DECN' EAN-Lokaliseringskod som används på NAD nivå Bolag: Organisationsnr: EAN-kod: Sandvik AB :14 AB Sandvik Materials Technology :14/ 45001:14 Sandvik Mining and Constructions Tools AB :14 AB Sandvik Systems Development :14 AB Sandvik Information Technology :14 Sandvik Smith AB :14 Sida 3 (22)

4 Segmentbeskrivning Läsanvisning För nedanstående gruppbeskrivningar har följande koder använts. M (Mandatory) = Obligatorisk C (Conditional) = Villkorlig Viktigt! Standard är den koden som står till vänster om /. Till höger om / står Sandviks krav. Med exempelvis C/M menas att den är villkorlig i standard och obligatorisk för kommunikation med SANDVIK AB För nedanstående segmentbeskrivningar har följande koder använts i respektive fältförklaring. R (Required) = Krävs alltid A (Advised) = Rekommenderad. Viktigt! Sandvik måste få dessa fält. D (Dependent) = Användningen regleras av specificerade omständigheter. O (Optional) = Valfri N (Not used) = Används ej Sida 4 (22)

5 ORDERS D93A Grafisk presentation av ingående segment M (Mandatory) = Obligatorisk C (Conditional) = Villkorlig C/M = Villkorlig i standard, obligatorisk mot SANDVIK AB G51 C/5 00 UNH BGM UNS UNT G01 G02 G07 G08 G25 G48 G50 C/0 C/M 20 C 5 C/0 C/M C/0 01 DTM M 35 FTX C 10 M RFF 1 NAD M CUX 1 PAT LIN CNT C/0 MOA TAX G03 G05 G26 G28 G29 G33 C/M 9999 C/M 5 C/M 5 C/M 25 C/0 C/M 5 02 FII C 5 RFF CTA DTM C/M 5 PIA C 25 IMD C/0 QTY C/M 5 MOA PRI RFF TAX MOA C/M 2 03 COM C 5 MOA C/ Sida 5(22)

6

7 Specifikation i tabellform FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud () Användning: Identifikation och specifikation av meddelande MEDDELANDETS M an..14 R Sändarens unika REFERENSNUMMER meddelandereferens. Samma referens ska finnas i meddelandeslut (UNT). Används endast av EDI mjukvara. 020 S009 MEDDELANDETS IDENTIFIERARE M R 0065 Meddelandetyp M an..6 R INVOIC Namn på meddelandet Meddelandeversion M an..3 R D Draft Meddelandetutgåva M an..3 R 96A 0051 Ansvarig utgivare M an..2 R UN United Nations 0057 Utgivarens kod C an..6 R EAN008. Versionens kontrollnummer UNH INVOIC:D:96A:UN:EAN008' BGM Början av meddelande () Användning: Indikering av typ och funktion av meddelandet och överföringav det identifierade numret. 010 C002 DOKUMENT C R 1001 Dokument/meddelande namn, C an..3 R Fakturatyp: kod "380" Kod för faktura. "381" Kod för kreditfaktura. "382" Kod för orderlös faktura DOKUMENT/MEDDELANDE NUMMER C an..17 R Unik identitet på fakturanumret som sätts av skapande applikation. BGM ' BGM ' BGM ' Notering: En fil kan innehålla flera fakturor (BGM), med inledande UNH. En faktura får endast spegla en order. BGM+382, dvs orderlös faktura kan Sandvik ej mottaga i dagsläget. Sida 7(22)

8 DTM Fakturans datumuppgifter (M 35) Användning: Specifikation av datum, och/eller tid, eller period. 010 C507 DATUM/TID/PERIOD M R 2005 Datum/tid/period kvalificerare M an..3 R R 137 Kod för dokumentdatum - datum när fakturan skapas. "11" Kod för avsändningsdatum - datum då leveransen sändes från leverantören Datum/tid/period C an..35 R Fakturadatum (SSÅÅMMDD) 2379 Datum/tid/period formatkvalificerare C an..3 R 102 specar hur tag 2380 ser ut, dvs SSÅÅMMDD. DTM+137: :102' DTM+11: :102' FTX Fri text (C 10) Användning: Tilläggsinformation till fakturan i fritext eller kodad form Textämneskvalificerare M an..3 O ZZZ= Egen definierad C108 Textsträng C O 4440 Fri text rad 1 M an..70 R Används för att ge ytterligare information till fakturan som ej kan anges på faktura rad Fritext rad 2 C an..70 O 4440 Fritext rad 3 C an..70 O 4440 Fritext rad 4 C an..70 O 4440 Fritext rad 5 C an..70 O FTX+ZZZ+++Fakturan gäller arbeten utfört vecka 41:på avdelningarna ABC ochdef' Sida 8(22)

9 RFF Referenser () Segmentgrupp 01 (C/0) Användning: Specifikation av en referens. 010 C506 REFERENS M R 1153 Referenskvalificerare M an..3 R O 1154 Referensnummer C an..35 R Numret på referensen RFF+ON: ' Följesedelsnummer finns: RFF+DQ:23456' A D D "ON" kod för köparens ordernummer. (Används ej om det är en orderlös faktura) "DQ" kod för följesedelnummer. "PL" kod för prislistenummer. "CT" kod för avtal, vilket syftar på det kommersiella avtalsnumret mellan SANDVIK AB och Er. "AP" kod för kundreskontra referens. Följesedelsnummer saknas: RFF+DQ: ' Delleverans 1: RFF+DQ: A' Delleverans 2: RFF+DQ: B RFF+PL:A02' RFF+CT: ' RFF+AP:56478' Notering: Ordernummer anges utan - och bokstäver. RFF+DQ; Finns inget följesedelsnummer, vid fakturering av tjänst etc., ska vårt ordernummer anges. Vid delleveranser anges ordernr. följt av en bokstav, se exempel ovan. Sida 9(22)

10 NAD Namn och adresser () Segmentgrupp 02 (C/M 20) Användning: Specifikation av namn/adress och anger deras relaterade funktion PARTSKVALIFICERARE M an..3 R R D D R "BY" Köpare "SU" alt. "SE" Leverantör. "II" Fakturautställare. "DP" Leveransmottagare. "VO" Inköpande företag. 020 C082 PARTSID. C D Denna komposit används om någon sorts företagskod finns t.ex. EAN lokaliseringskod, organisationskod. I sådana fall ska ej kompositerna C080 och C059 användas. När kod ej finns så använd ej denna komposit utan endast kompositerna C080 och C Partsid., kod M an..35 R Kod som identifierar parten. EAN-kod, organisationsnummer Kodlistautgivare C an..3 R 9 kod som är utdelad av EAN. "91" kod som är vald av leverantören själv. 040 C080 PARTS NAMN C D 3036 Namn M an..35 R Företag, organisation e.dyl Namnf forts. C an..35 D Avdelning, C/O, e.dyl. 050 C059 ADRESS C D 3042 Gata och nummer/box M an..35 R Adressfält Gata och nummer/box C an..35 D Adressfält 2, kan komplettera föregående rad STAD C an..35 D Ortens namn i klartext POSTNUMMER C an..9 D LAND, KOD C an..3 D Landkod enligt ISO 3166 NAD+BY ::9' NAD+BY ::9' NAD+SU ::91' alt. NAD+SE ::91' NAD+VO ::9' NAD+II ::91' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15- PPC/CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN ' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15- PPC/CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN SE' FII Betalningsmottagarens bankgiro/postgiro (C 5) PARTSKVALIFICERARE M an..3 R "RB" = kod för mottagande finansiell institution 020 C078 KONTOIDENTIFIERING C R 3194 Kontohavaren, nummer C an..17 R R Betalningsmottagarens bankgironummer Betalningsmottagarens postgironummer 030 C088 INSTITUTIONSID. C R 3433 Institutionsnamnid. C an..11 R Kod för BK/PO "BK" kod för bankgiro "PO" kod för postgiro 3055 Kodlistautgivare C an..3 R "9" kod som är tilldelad av EAN FII+RB BK:9' FII+RB PO:9' Notering: Exemplet visar ej verkliga EAN koder. Sida 10(22)

11 RFF Referenser () Segmentgrupp 3 (C/M 9999) Användning: Specifikation av referens. 010 C506 REFERENS M R 1153 Referenskvalificerare M an..3 R "VA" kod för momsredovisningsnummer, i europaformat 1154 Referensnummer C an..35 R Numret på referensen. RFF+VA:SE ' CTA Kontaktperson ( A ) Segmentgrupp 05 (C/M 5) Användning: Identifiering av en person eller en avdelning som kommunikationen ska riktas till KOD FÖR C an..3 R "PD" Ansvarig KONTKAKTFUNKTION person på Sandvik som beställt ordern. 020 C056 AVDELNING/ELLER ANSTÄLLD C R Används för att ange var köparen finns samt hans namn Avdelningskod/Anställningsnr. C an..17 O Anger den anställdes id bestående av 4-5 siffror Namn på anställd C an..35 A Inköparens/beställarens namn och bolagskod. CTA+PD+:Olle Andersson 0140' CTA+PD+:O Andersson 0140' Notering: Efter kontaktperson anges Sandviks bolagskod, Sandvik AB: 0010, Sandvik Mining and Construction Tools:0120, Sandvik Materials Technology:0140, Sandvik Information Technology: 0180, Sandvik Systems Development: 0460, Sandvik Smith: Vid kommunikation med Sandvik är det den person som finns i CTA + AT i ordern som ska finnas med i fakturans CTA + PD. CTA + PD placeras lämpligen under NAD + DP. COM Kommunikations kontakt (C 5) Användning: Idetifiering av kommunikationsnummer av en person eller en avdelning som kommunikationen ska riktas till. C076 Kommunikations kontakt M R 3148 Kommunikations nummer M an..25 R Kommunikationsnummer beroende på kod i Kommunikationssätt M an..3 R Kommunikationssätt "EM" Elektronisk post "FX" Telefax "TE" Telefon "TL" Telex "XF" X.400 COM :TE' Sida 11(22)

12 CUX Valuta () Segmentgrupp: 07 (C 5) Användning: Vid fakturering i annan valuta än svenska kronor 010 C504 VALUTA DETALJER C 6347 Valuta detaljer, kvalificerare M an..3 R "2" Referens valuta Valuta, kodad C an..3 R Valutakod enligt ISO Valuta, kvalificerare C an..3 R Kod för valutans funktion : "4" Faktureringsvaluta "10" Prissättningsvaluta "11" Betalningsvaluta 020 C504 VALUTA DETALJER C 6347 Valuta detaljer, kvalificerare M an..3 D "3" Riktmärke valuta Valuta, kodad C an..3 R Valutakod enligt ISO Valuta, kvalificerare C an..3 R Kod för valutans funktion : "4" Faktureringsvaluta "10" Prissättningsvaluta "11" Betalningsvaluta 6348 Valuta officiell räntesats C n..4 R VÄXLINGSKURS C n..12 R Växlingskurs anpassad till valuta VALUTAMARKNAD UTBYTE, KODAD C an..3 R CUX+2:EUR:4+3:SEK: Notering: Exemplat visar internationell handel, faktureringsvalutan identifierad som EUR men betalning ska ske i SEK. Växlingskursen mellan de två är 9,13 SEK på 1 EUR. PAT Betalningsvillkor ( ) Segmentgrupp: 08 (C/0) Användning: Specifikation av betalningstermer BETALNINGSVILLKORSTYP, M an..3 R 3 kod för förfallodatum KOD 030 C112 VILLKORSTID C R 2475 Tidreferens, kod M an..3 R 66 kod för datum i DTM 2009 Tidsrelation, kod C an..3 R 1 kod för referensdatum PAT+3++66:1' DTM Förfallodatum ( C/M 5 ) Användning: Specifikation av datum, och/eller tid, eller period. 010 C507 DATUM M R 2005 Datum kvalificerare M an..3 R "13" Förfallodatum - datum när fakturan ska betalas Datumuppgift C an..35 R Datum i format SSÅÅMMDD 2379 Datum, formatkvalificerare C an..3 R "102" Formatet för datum i tag 2380 är SSÅÅMMDD DTM+13: :102' Sida 12(22)

13 FAKTURARAD LIN Fakturarad () Segmentgrupp 25 (C/M 200) Användning: Identifikation av en radartikel och konfiguration RADNUMMER C n..6 R Radnummer inom fakturan. 030 C212 VARUNUMMER ID. C D Denna komposit används bara om produkten på raden identifieras med EAN-nummer. I annat fall utgår den och i stället används PIA för identifiering av varan Varunummer C an..35 D Beställd varas nummer Varunummer, kod C an..3 D EN Varunumret är utgivet av EAN. LIN+1' LIN :EN' PIA Varuidentifikation (C 25) Användning: Specifikation av ytterligare eller ersättande produkt identifikations kod IDENTIFIKATION M an..3 R 5 Varuid. FUNKTIONSKVAL. 020 C212 VARUNUMMER ID. M R 7140 Varunummer C an..35 R Vilken typ av kod som används för artiklar avgörs av parterna Varunummertyp, kod C an..3 R D PIA :SA' PIA :BP' PIA+5+X:SA' SA Varunumret är utgivet av leverantören "BP" Varunumret är utgivet av köparen. Notering: Finns inget varunummer/artikelnummer vill Sandvik AB ha tillbaka ett stort X. Beskrivning av artikeln eller tjänsten kommer i IMD-segmentet. Det är viktigt att SA kommer först av de PIA-segment som ska vara i meddelandet. IMD Varubeskrivning (C/0) Användning: Beskrivning av en artikel i antingen industriellt eller fritt format VARUBESKRIVNINGSTYP, C an..3 R "F" Kod för fritext KOD 030 C273 VARUBESKRIVNING C R 7008 Varubeskrivning C an..35 R Artikelbenämningen i klartext Varubeskrivning C an..35 D Artikelbenämningen i klartext 2. Forts från föregående dataelement. IMD+F++:::VARUBESKRIVNING 1X2' IMD+F++:::VARUBESKRIVNING 2X2:MER VARUBESKRIVNING 2X2' Notering: Sandvik kan ta emot ända upp till 10 st IMD-segment. Alltså maximalt 2 artikelbeskrivningsrader, varje rad kan innehålla 35 tecken och varje segment kan komma max 10 gånger, 2 * 35 * 10 = 700 tkn. Sida 13(22)

14 QTY Kvantitet (C/M 5) Användning: Specifikation av kvantitet. 010 C186 KVANTITET M R 6063 Kvantitetskvalificerare M an..3 R O "47" Fakturerad kvantitet "46" Levererad kvantitet 6060 Kvantitet M n..15 R Beställd kvantitet. Decimaler föregås av punkt (.) Max 3 decimaler Måttenhetsspecificerare C an..3 D Endast variabel mått varor. QTY+47:10:PCE' QTY+46:10' Notering: Måttenhetsspecificerare rekommenderas att alltid skickas med i fakturerad kvantitet, kan utelämnas i levererad kvantitet. MOA Radbelopp () Segmentgrupp 26 (C/M 5) Användning: Specifikation av penningsumma. 010 C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..3 R 203 Kod för radbelopp, nettobeloppet 5004 Monetärt belopp C n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+203:150.00' PRI Enhetspris () Segmentgrupp 28 (C/M 25) Användning: Specifikationav prisinformation. 010 C509 PRISINFORATION C R 5125 Priskvalificerare M an..3 R AAA Kalkylpris netto 5118 Pris C n..15 R Priset. Decimaler föregås av punkt (.) Max 4 decimaler, helst två decimaler Pristyp, kod C an..3 D "CT" Kod för kontraktspris, bara vid kalkylpris. För avtalade nettopriser Enhetsprisbasis C n..9 D Antal enheter priset avser Måttenhetsspecificerare C an..3 D Anger vad priset avser. Se termkatalogen för koder. Endast variabel mått varor. PRI+AAA:15.00:CT:::PCE' PRI+AAA:15.00:CT::1:PCE' Sida 14(22)

15 RFF Referens till order ( ) Segmentgrupp: 29 (C/0) Användning: Specifikation av referens. 010 C506 REFERENS M R 1153 Referenskvalificerare M an..3 R O D "ON" kod för köparens ordernummer, utan - och bokstäver. (Används ej om det är en orderlös faktura) "VN" kod för leverantörens ordernummer. "ARJ" kod för ett identifierat kortnummer som är knutet till en specifik person Referensnummer C an..35 R Referens till ordern, ordernummer, eller kortnummer Radnummer C an..6 A N RFF+ON: :1' RFF+VN:O 11:3' RFF+ARJ: ' Notering: Ordernummer anges utan - och bokstäver. Referens till orderraden, orderradsnumret. Används inte när det gäller kortnummer. Sida 15(22)

16 MÄTARERAD TAX Moms/Skatt/avgifts detaljer ( ) Segmentgrupp: 33 (C/M 5) Användning: Specifikation av relevant moms/skatt/avgifts information TULL/SKATT/ M an..3 R "7" Kod för skatt AVGIFTSKVALIFICERARE 020 C241 TULL/SKATT/AVGIFTSTYP C D 5153 Tull/skatt/avgiftstyp, kod C an..3 O "VAT" Standards moms 050 C243 TULL/SKATT/ C R AVGIFTSDETALJ 5278 Tull/skatt/avgiftssats C an..17 R Anges i procent. Decimaler föregås av punkt (.) Max 4 decimaler. Om heltal ska inga decimaler skickas TULL/SKATT/ AVGIFTSKATEGORI, KOD C an..3 D "S" Standard skatt TAX+7+VAT+++:::25+S' MOA Momsbelopp ( C/ ) Användning: Specifikation av penningsumma. 010 C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..3 R "124" Kod för skattebelopp 5004 Monetärt belopp C n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+124:37.50' Sida 16(22)

17 FAKTURASLUT UNS Summeringsstart () Användning: Separering av huvud, detalj, och summeringssektioner av meddelandet SEKTIONS ID. R a1 R S Kod för summering. UNS+S Notering: UNS är obligatoriskt då efterföljande CNT används. CNT Kontrolltotal - för kvantiteter och antal rader (C/0 ) Användning: Förser meddelandet med kontroll av totalsumma. 010 C270 KONTOLL M R 6069 Kontrollkvalificerare M an..3 R R "1" kod för summa kvantiteter. "2" kod för antal rader Kontrollvärde M n..18 R Det numeriska antalet. CNT+1:10' CNT+2:1' Notering: CNT+1, summa QTY i LIN. CNT+2, summa antal LIN. MOA Belopp () Segmentgrupp: 48 (00) Användning: För att specificera penningsumma. C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..3 R R R R D D 9 alt. 77 Kod för belopp att betala 79 Kod för radsumman. 125 Kod för skattepliktigt belopp 176 Kod för totalt skattebelopp 165 Kod för öresutjämning. 131 totalt avgift- och fraktbelopp, pallkostnad etc Monetärt belopp. M n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+9:188.00' alt. MOA+77:188.00' MOA+79:150.00' MOA+125:150.00' MOA+176:37.50' MOA+165:0.50' MOA+131:139.20' Notering: 9 alt. 77 summa bruttopris, dvs nettopris + frakt + moms ( ). 79 summa av alla fakturaradernas nettopris ( 203 ). 125 summa av alla fakturaradernas nettopris + frakter och avgifter. 176 fakturans totala momsbelopp inkl. fraktmoms. Sida 17(22)

18 MOMSTOTALER TAX Momsdelsummering ( ) Segmentgrupp:50 (C/0) Användning: Specifikation av relevant moms information TULL/SKATT/ M AVGIFTTSKVALIFICERARE an..3 R "7" Kod för skatt. 020 C241 TULL/SKATT/AVGIFTSTYP C D 5153 Tull/skatt/avgiftstyp, kod C an..3 O "VAT" Standards moms. 050 C243 TULL/SKATT/ C R AVGIFTSDETALJ 5278 Tull/skatt/avgiftssats C an..17 R Anges i procent. Decimaler föregås av punkt (.) Max 4 decimaler. Om heltal ska inga decimaler skickas Tull/skatt/avgiftskategori, kod C an..3 D "S" Standard skatt. TAX+7+VAT+++:::25+S' MOA Totalt skattepliktigt belopp ( C/M 2 ) Användning: Specifikation av penningsumma. 010 C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..25 R "124" Kod för skattebelopp 5004 Monetärt belopp C n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+124: ' UNT Meddelandeslut () Segmentgrupp: 51 (C/5) Användning: Avslut och kontroll av meddelandet ANTAL SEGMENT I M n..6 R Samtliga ingående MEDDELANDET segment summerade - inklusive UNT MEDDELANDETS REFERENSNR M an..14 R Samma referensnummer som angetts i UNH. UNT ' Sida 18(22)

19 Exempel 1 4 Invoic Ex. 1 fakturering av varor Detta exemplet visar hur man kan fakturera varor. Innehåller bl.a. fakturarader med och utan artikelnummer, fraktavgift. UNA:+.? ' UNB+UNOC: : : : ' UNH INVOIC:D:96A:UN:EAN008' Meddelandehuvud BGM ' Fakturanumret DTM+137: :102' Fakturan skapades DTM+11: :102' sändes varorna från leverantören. RFF+ON: ' Referens till ordernummer RFF+CT: ' RFF+PL:A02' RFF+DQ:123456' NAD+BY ::9' NAD+VO ::9' Referens till det kommersiella avtalet Referens till prislistan A02 Referens till följesedeln med numret Kunden, Sandvik Identifierar inköpsföretaget, i detta fallet så var det samma som kunden/köparen. NAD+SU ::9' FII+RB BK:9' FII+RB PO:9' RFF+VA:SE ' NAD+II ::91' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15-PPC/ CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN ' PAT+3++66:1' Leverantören Betalningsmottagarens bankgironummer Betalningsmottagarens postgironummer Referens till leverantörens momsredovisningsnummer SE Fakturautställaren Leveransadress Förfallodatumet på fakturan står i efterföljande DTM-segmentet. DTM+13: :102' Fakturan ska betalas LIN+1' Fakturarad 1 PIA :SA' PIA :BP' IMD+F++:::TESTARTIKEL 001' QTY+47:10:PCE' Leverantörens varunummer Köparen, Sandvik s varunummer TESTARTIKEL 001 är textbeskrivningen på varan 10 st är den fakturerade kvantiteten QTY+46:10' MOA+203:150.00' PRI+AAA:15.00:CT:::PCE' RFF+ON: :1' 10 st är den levererade kvantiteten Radbeloppet är 150 kr Kontraktspriset netto är 15 kr per st Referens till köparens ordernummer och orderraden 1 RFF+VN:O11:3' Referens till leverantörens ordernummer O11 och orderraden 3 Sida 19(22)

20 TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:37.50' LIN+2' Fakturarad 2 PIA :SA' IMD+F++:::TESTARTIKEL 002' QTY+47:5:PCE' 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varan är kr Leverantörens varunummer TESTARTIKEL 002 är textbeskrivningen på varan 5 st är den fakturerade kvantiteten QTY+46:5' MOA+203:10.00' PRI+AAA:2.00:CT:::PCE' RFF+ON: :5' 5 st är den levererade kvantiteten Radbeloppet är 10 kr Kontraktspriset netto är 2 kr per st Referens till köparens ordernummer och orderraden 5 RFF+VN:O11:1' TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:2.50' LIN+3' Fakturarad 3 PIA+5+X:SA' IMD+F++:::TESTARTIKEL SOM EJ HAR ETT :ARTIKELNUMMER' QTY+47:100:PCE' Referens till leverantörens ordernummer O11 och orderraden 1 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varan är 2.50 kr Leverantörens varunummer saknas därför skrivs X TESTARTIKEL SOM EJ HAR ETT ARTIKELNUMMER är textbeskrivningen på varan 100 st är den fakturerade kvantiteten QTY+46:100' MOA+203:100.00' PRI+AAA:1.00:CT:::PCE' RFF+ON: :2' 100 st är den levererade kvantiteten Radbeloppet är 100 kr Kontraktspriset netto är 1 kr per st Referens till köparens ordernummer och orderraden 2 RFF+VN:O11:2' TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:25.00' UNS+S' Referens till leverantörens ordernummer O11 och orderraden 2 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varan är kr Summeringsstart CNT+1:115' Summa kvantiteter = 115 CNT+2:3' Summa antalet fakturarader = 3 MOA+9:450.00' MOA+79:260.00' MOA+125:360.00' MOA+176:90.00' MOA+131:100.00' TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:90.00' UNT ' UNZ ' Belopp att betala är 450 kr Radsumman är 260 kr Skattepliktigt belopp är 360 kr Totalt skattebelopp är 90 kr Fraktavgiften är 100 kr 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varorna är 90 kr Sida 20(22)

21 Ex. 2 fakturering av tjänst UNA:+.? ' UNB+UNOC: : : : ' UNH INVOIC:D:96A:UN:EAN008' Meddelandehuvud BGM ' Fakturanumret är DTM+137: :102' Fakturan skapades DTM+11: :102' sändes varorna från leverantören. FTX+ZZZ+++Detta arbete avser vecka 41:och vecka 42 RFF+ON: ' Debiterad kostnad avser arbete utfört under veckorna 41 och 42 Referens till ordernummer , alltså - i ordernumret ska tas bort. RFF+CT:99' Referens till det kommersiella avtalet 99 RFF+DQ: ' NAD+BY ::9' NAD+VO ::9' NAD+SU ::9' FII+RB BK:9' FII+RB PO:9' RFF+VA:SE ' Saknar följesedelsnummer eftersom denna fakturan är på en tjänst. Kunden, Sandvik Identifierar inköpsföretaget, i detta fallet så var det samma som kunden/köparen. Leverantören Betalningsmottagarens bankgironummer Betalningsmottagarens postgironummer Referens till leverantörens momsredovisningsnummer SE NAD+II ::91' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15-PPC/ CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN ' PAT+3++66:1' Fakturautställaren Leveransadress Förfallodatumet på fakturan står i efterföljande DTM-segmentet. DTM+13: :102' Fakturan ska betalas LIN+1' Fakturarad 1 PIA+5+X:SA' IMD+F++:::VÄGGMÅLERI I HUS NR 1201' QTY+47:1:PCE' MOA+203: ' PRI+AAA: :CT:::PCE' Leverantörens varunummer saknas därför skrivs X VÄGGMÅLERI I HUS NR 1201 är textbeskrivningen 1 åtjä st är den t fakturerade kvantiteten Radbeloppet är kr Kontraktspriset netto är kr för varje målning RFF+ON: :1' Referens till köparens ordernummer och orderraden 1 TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124: ' UNS+S' 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varan är 3750 kr Summeringsstart CNT+1:1' Summa kvantiteter = 1 CNT+2:1' Summa antalet fakturarader = 1 Sida 21(22)

22 MOA+9: ' MOA+79: ' MOA+125: ' Belopp att betala är kr Radsumman är kr Skattepliktigt belopp är kr MOA+176: ' TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124: ' UNT ' UNZ ' Totalt skattebelopp är 3750 kr 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för tjänsten är 3750 kr Sida 22(22)

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 Mellan Ahlsell och Kund 1.5 Sida 1 av 58 INVOIC INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 MEDDELANDEBESKRIVNING...4 MEDDELANDETILLÄMPNING...4 TILLÄMPNING AV SEGMENT...4 MEDDELANDESTRUKTUR...5

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43 Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används

Läs mer

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud e-center Sweden Utskriven: 2004-12-10 14:19:54 1 AT 6.1.6 Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura

Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura SFTI Beredningsgrupp SFTI Fulltextfaktura 1 Dokumentstatus: Fastställt av SFTI Styrgrupp 2009-10-21 Dokumentet utgår från ESAP/SFTI AT 6.1.6 ver 2.60, AT 9.1.1 ver 2.51, AT 9.2.1 ver 2.30, och är kompletterat

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13 Svefakturan Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar B ID Invoice Fakturanummer 1 Identifier Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET...3 FLÖDEN...4 ICA Torget...4 UPPSTART...5 Krav...5 Inloggning...5

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn Processbeskrivning. Version 1.0 1 Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn En standard från BEAst, Bygg- och fastighetssektorns elektroniska affärsstandard BEAst AB 2008-06-18 Processbeskrivning.

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till invoicegate. Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool. Rev 0.31

Välkommen till invoicegate. Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool. Rev 0.31 Välkommen till invoicegate Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool 1 Innehållsförteckning Nyheter... 4 Skapa konto... 5 Logga in... 6 Glömt lösenord eller kontot är spärrat... 6 Ändra lösenord...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

BGC Invoice Light. Implementationsstöd för Bg E-faktura

BGC Invoice Light. Implementationsstöd för Bg E-faktura BGC Invoice Light Implementationsstöd för Bg E-faktura Innehå llsfo rteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Dokumentets syfte... 5 1.2 Versionslista... 5 2 Utveckling och test... 6 2.1 XML... 6 2.2 Validering

Läs mer

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17 Visma Proceedo E-handelsbilaga Page 1 of 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kontaktpersoner... 3 2 Definitioner... 4 3 Teknisk Specifikation 5 3.1 Aktuella meddelandeformat 5 3.1.1 Faktura...5 3.1.2 Inköpsorder5

Läs mer

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Avseende REK, EMS, Värde, Express, Priority+, Brevpostförskott och Avtalsbrev REK Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Försändelseidentitet...

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura

Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura PM 1 Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura Identifikation av denna samverkansprocess - Namn BasicInvoice - Version 2.1 - Status Standard - Datum 2006-06-15 Samverkansprocessens

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1 Visma Proceedo Att göra ett inköp Manual Version 1.2 Version 1.2 / 131206 1 Innehållsförteckning 1) STARTSIDAN... 3 2) INFORMATION OM AVTAL... 5 3) SÖKA FRAM ARTIKLAR... 7 3.1 Avancerad sökning samt jämföra

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer