För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB."

Transkript

1 För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: Uppdaterat: Sida 1(24)

2 INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD SOM ANVÄNDS PÅ NAD NIVÅ... 3 SEGMENTBESKRIVNING... 4 LÄSANVISNING... 4 GRAFISK PRESENTATION AV INGÅENDE SEGMENT... 5 SPECIFIKATION I TABELLFORM... 6 FAKTURAHUVUD... 6 UNH Meddelandehuvud ()... 6 BGM Början av meddelande ()... 6 DTM Fakturans datumuppgifter (M 35)... 7 FTX Fri text (C 10)... 7 RFF Referenser () Segmentgrupp 01 (C/0)... 8 NAD Namn och adresser () Segmentgrupp 02 (C/M 20)... 9 FII Betalningsmottagarens bankgiro/postgiro (C 5) RFF Referenser () Segmentgrupp 3 (C/M 9999) CTA Kontaktperson ( M ) Segmentgrupp 05 (C/M 5) COM Kommunikations kontakt (C 5) CUX Valuta () Segmentgrupp: 07 (C 5) PAT Betalningsvillkor ( ) Segmentgrupp: 08 (C/0) DTM Förfallodatum ( C/M 5 ) FAKTURARAD LIN Fakturarad () Segmentgrupp 22 (C/M 200) PIA Varuidentifikation (C 25) IMD Varubeskrivning (C/0) QTY Kvantitet (C/M 5) MOA Radbelopp () Segmentgrupp 23 (C/M 5) PRI Enhetspris () Segmentgrupp 25 (C/M 25) RFF Referens till order ( ) Segmentgrupp: 26 (C/0) MÄTARERAD TAX Moms/Skatt/avgifts detaljer ( ) Segmentgrupp: 30 (C/M 5) MOA Momsbelopp ( C/ ) FAKTURASLUT UNS Summeringsstart () CNT Kontrolltotal - för kvantiteter och antal rader (C/0 ) MOA Belopp () Segmentgrupp: 45 (00) MOMSTOTALER TAX Momsdelsummering ( ) Segmentgrupp:47 (C/0) MOA Totalt skattepliktigt belopp ( C/M 2 ) UNT Meddelandeslut () EXEMPEL 1 4 INVOIC EX. 1 FAKTURERING AV VAROR EX. 2 FAKTUREING AV TJÄNST Sida 2(24)

3 Inledning Följande specifikation ska ligga till grund för skapandet av EDIFACT-meddelandet INVOIC mellan Sandvik och leverantör. Denna specifikation visar Sandviks minimikrav på INVOIC meddelandet. Kreditnotor ska ej gå via den elektroniska vägen, utan ska gå vägen som den har idag. Sandvik förbehåller sig rätten att ändra vägen som kreditnotorna ska gå. Standard Sandvik använder EDIFACT D.93A och D.96A standard för meddelande strukturen. Sandvik använder sig av UNOC version 3 och vi definierar teckenseparatorer i UNA-segmentet enligt: UNA:+.? ' Kommunikation Sandvik vill kommunicera via X.400. Sandvik s X.400 adress för produktionsfiler är följande: Country (C) = se Administration domain (ADMD) = sil Private domain (PRMD) = sandvik Organisation (O) = sandvik Organization Unit (OU1) = edi1 Surname (S) = matrix Sandvik s X.400 adress för testfiler är följande: Country (C) = se Administration domain (ADMD) = sil Private domain (PRMD) = sandvik Organisation (O) = sandvik Organization Unit (OU1) = edi2 Surname (S) = amtrixtest I de allra flesta fall använder Sandvik som identifierare i UNB segmentet med kvalificerare 14. För test används även subadressen, TEST. Exempel produktion: UNB+UNOC: : : :1135+DECN' Exempel test: UNB+UNOC: : :14:TEST :1135+DECN' EAN-Lokaliseringskod som används på NAD nivå Bolag: Organisationsnr: EAN-kod: Sandvik AB :14 AB Sandvik Materials Technology :14/ 45001:14 Sandvik Mining and Constructions Tools AB :14 AB Sandvik Systems Development :14 AB Sandvik Information Technology :14 Sandvik Smith AB :14 Sida 3(24)

4 Segmentbeskrivning Läsanvisning För nedanstående gruppbeskrivningar har följande koder använts. M (Mandatory) = Obligatorisk C (Conditional) = Villkorlig Viktigt! Standard är den koden som står till vänster om /. Till höger om / står Sandviks krav. Med exempelvis C/M menas att den är villkorlig i standard och obligatorisk för kommunikation med SANDVIK AB För nedanstående segmentbeskrivningar har följande koder använts i respektive fältförklaring. R (Required) = Krävs alltid A (Advised) = Rekommenderad. Viktigt! Sandvik måste få dessa fält. D (Dependent) = Användningen regleras av specificerade omständigheter. O (Optional) = Valfri N (Not used) = Används ej Sida 4(24)

5 Grafisk presentation av ingående segment M (Mandatory) = Obligatorisk C (Conditional) = Villkorlig C/M = Villkorlig i standard, obligatorisk med SANDVIK AB UNH BGM UNS UNT 00 M 1 M 1 M 1 G01 G02 G07 G08 G22 G45 G47 C/0 C/M 20 C 5 C/0 C/M C/0 01 DTM M 35 FTX C 10 RFF NAD CUX PAT LIN CNT C/0 MOA TAX G03 G05 G23 G25 G26 G30 C/M 9999 C/M 5 C/M 5 C/M 25 C/0 C 5 02 FII C 5 RFF CTA DTM C/M 5 PIA C 25 IMD C/0 QTY C/M 5 MOA PRI RFF TAX MOA C/M 2 03 COM C 5 C MOA 1 Sida 5(24)

6 Specifikation i tabellform Fakturahuvud UNH Meddelandehuvud () Användning: Identifikation och specifikation av meddelande MEDDELANDETS M an..14 R Sändarens unika REFERENSNUMMER meddelandereferens. Samma referens ska finnas i meddelandeslut (UNT). Används endast av EDI mjukvara. S009 MEDDELANDETS M R IDENTIFIERARE 0065 Meddelandetyp M an..6 R INVOIC Namn på meddelandet Meddelandeversion M an..3 R D Draft Meddelandetutgåva M an..3 R 93A 0051 Ansvarig utgivare M an..2 R UN United Nations 0057 Utgivarens kod C an..6 R EAN008. Versionens kontrollnummer UNH INVOIC:D:93A:UN:EAN008' BGM Början av meddelande () Användning: Indikering av typ och funktion av meddelandet och överföringav det identifierade numret. C002 DOKUMENT C R 1001 Dokument/meddelande namn, kod C an..3 R Fakturatyp: "380" Kod för faktura. "381" Kod för kreditfaktura. "382" Kod för orderlös faktura DOKUMENT/MEDDELA NDE NUMMER C an..17 R Unik identitet på fakturanumret som sätts av skapande applikation. BGM ' Notering: BGM+382, dvs orderlös faktura kan ej mottagas av Sandvik i dagsläget. En fil kan innehålla flera fakturor (BGM), med inledande UNH. En faktura får endast spegla en order. Sida 6(24)

7 DTM Fakturans datumuppgifter (M 35) Användning: Specifikation av datum, och/eller tid, eller period. C507 DATUM/TID/PERIOD M R 2005 Datum/tid/period kvalificerare M an..3 R R 137 Kod för dokumentdatum - datum när fakturan skapas. "11" Kod för avsändningsdatum - datum då leveransen sändes från leverantören Datum/tid/period C an..35 R Fakturadatum (SSÅÅMMDD) 2379 Datum/tid/period formatkvalificerare C an..3 R 102 specar hur tag 2380 ser ut, dvs SSÅÅMMDD. DTM+137: :102' DTM+11: :102' FTX Fri text (C 10) Användning: Tilläggsinformation till fakturan i fritext eller kodad form Textämneskvalificerare M an..3 O ZZZ= Egen definierad C108 Textsträng C O 4440 Fri text rad 1 M an..70 R Används för att ge ytterligare information till fakturan som ej kan anges på faktura rad Fritext rad 2 C an..70 O 4440 Fritext rad 3 C an..70 O 4440 Fritext rad 4 C an..70 O 4440 Fritext rad 5 C an..70 O FTX+ZZZ+++Fakturan gäller arbeten utfört vecka 41:på avdelningarna ABC ochdef' Sida 7(24)

8 RFF Referenser () Segmentgrupp 01 (C/0) Användning: Specifikation av en referens. C506 REFERENS M R 1153 Referenskvalificerare M an..3 R O 1154 Referensnummer C an..35 R Numret på referensen RFF+ON: ' Med följesedelsnummer: RFF+DQ:23456' A D D "ON" kod för köparens ordernummer. (Används ej om det är en orderlös faktura) "DQ" kod för följesedelnummer. "PL" kod för prislistenummer. "CT" kod för avtal, vilket syftar på det kommersiella avtalsnumret mellan SANDVIK AB och Er. "AP" kod för kundreskontra referens. Följesedelsnummer saknas: RFF+DQ: ' Delleverans 1: RFF+DQ: A' Delleverans 2: RFF+DQ: B RFF+PL:A02' RFF+CT: ' RFF+AP:56478' Notering: Ordernummer anges utan - och bokstäver. RFF+DQ; Finns inget följesedelsnummer, vid fakturering av tjänst etc., ska vårt ordernummer anges. Vid delleveranser anges ordernr. följt av en bokstav, se exempel ovan. Sida 8(24)

9 NAD Namn och adresser () Segmentgrupp 02 (C/M 20) Användning: Specifikation av namn/adress och anger deras relaterade funktion PARTSKVALIFICERAR M an..3 R "BY" Köpare E R D D R "SU" alt. "SE" Leverantör. "II" Fakturautställare. "DP" Leveransmottagare. "VO" Inköpande företag. C082 PARTSID. C D Denna komposit används om någon sorts företagskod finns t.ex. EAN lokaliseringskod, organisationskod. I sådana fall ska ej kompositerna C080 och C059 användas. När kod ej finns så använd ej denna komposit utan endast kompositerna C080 och C Partsid., kod M an..35 R Kod som identifierar parten. EAN-kod, organisationsnummer Kodlistautgivare C an..3 R 9 kod som är utdelad av EAN. "91" kod som är vald av leverantören själv. C080 PARTS NAMN C D 3036 Namn M an..35 R Företag, organisation e.dyl Namnf forts. C an..35 D Avdelning, C/O, e.dyl. C059 ADRESS C D 3042 Gata och nummer/box M an..35 R Adressfält Gata och nummer/box C an..35 D Adressfält 2, kan komplettera föregående rad STAD C an..35 D Ortens namn i klartext 3251 POSTNUMMER C an..9 D 3207 LAND, KOD C an..3 D Landkod enligt ISO 3166 NAD+BY ::9' NAD+BY ::9' NAD+SU ::91' NAD+SU ::9' NAD+VO ::9' NAD+II ::91' NAD+DP+++AB MATERIAL TECHNOLOGY:3407/15-PPC/CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN ' NAD+DP+++AB MATERIAL TECHNOLOGY:3407/15-PPC/CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN SE' Sida 9(24)

10 FII Betalningsmottagarens bankgiro/postgiro (C 5) Stand Not.: Sandv.: Beskrivning:.: 3035 PARTSKVALIFICERARE M an..3 R "RB" = kod för mottagande finansiell institution C078 KONTOIDENTIFIERING C R 3194 Kontohavaren, nummer C an..17 R R Betalningsmottagarens bankgironummer Betalningsmottagarens postgironummer C088 INSTITUTIONSID. C R 3433 Institutionsnamnid. C an..11 R Kod för BK/PO "BK" kod för bankgiro "PO" kod för postgiro 3055 Kodlistautgivare C an..3 R "9" kod som är tilldelad av EAN FII+RB BK:9' FII+RB PO:9' Notering: Exemplet visar ej verkliga EAN-nummer. RFF Referenser () Segmentgrupp 3 (C/M 9999) Användning: Specifikation av referens. C506 REFERENS M R 1153 Referenskvalificerare M an..3 R "VA" kod för momsredovisningsnummer, i europaformat 1154 Referensnummer C an..35 R Numret på referensen. RFF+VA:SE ' Sida 10(24)

11 CTA Kontaktperson ( M ) Segmentgrupp 05 (C/M 5) Användning: Identifiering av en person eller en avdelning som kommunikationen ska riktas till KOD FÖR KONTKAKTFUNKTION an..3 R "PD" Ansvarig person på Sandvik som beställt ordern. C056 AVDELNING/ELLER C R Används för att ange var köparen finns ANSTÄLLD samt hans namn Avdelningskod/Anställni C an..17 O Anger den anställdes id bestående av 4-5 ngsnr. siffror Namn på anställd C an..35 A Inköparens/beställarens namn och bolagskod. CTA+PD+:Olle Andersson 0140' CTA+PD+:O Andersson 0140' Notering: Efter kontaktperson anges Sandviks bolagskod, Sandvik AB: 0010, Sandvik Mining and Construction Tools:0120, Sandvik Materials Technology:0140, Sandvik Information Technology: 0180, Sandvik Systems Development: 0460, Sandvik Smith: Vid kommunikation med Sandvik är det den person som finns i CTA + AT i ordern som ska finnas med i fakturans CTA + PD. CTA + PD placeras lämpligen under NAD+DP. COM Kommunikations kontakt (C 5) Användning: Idetifiering av kommunikationsnummer av en person eller en avdelning som kommunikationen ska riktas till. C076 Kommunikations M R kontakt 3148 Kommunikations nummer M an..25 R Kommunikationsnummer beroende på kod i Kommunikationssätt M an..3 R Kommunikationssätt "EM" Elektronisk post "FX" Telefax "TE" Telefon "TL" Telex "XF" X.400 COM :TE' Sida 11(24)

12 CUX Valuta () Segmentgrupp: 07 (C 5) Användning: Vid fakturering i annan valuta än svenska kronor C504 VALUTA DETALJER C 6347 Valuta detaljer, M an..3 R "2" Referens valuta. kvalificerare 6345 Valuta, kodad C an..3 R Valutakod enligt ISO Valuta, kvalificerare C an..3 R Kod för valutans funktion : "4" Faktureringsvaluta "10" Prissättningsvaluta "11" Betalningsvaluta C504 VALUTA DETALJER C 6347 Valuta detaljer, M an..3 D "3" Riktmärke valuta. kvalificerare 6345 Valuta, kodad C an..3 R Valutakod enligt ISO Valuta, kvalificerare C an..3 R Kod för valutans funktion : "4" Faktureringsvaluta "10" Prissättningsvaluta "11" Betalningsvaluta 6348 Valuta officiell räntesats C n..4 R 5402 VÄXLINGSKURS C n..12 R Växlingskurs anpassad till valuta VALUTAMARKNAD UTBYTE, KODAD C an..3 R Internationell handel, faktureringsvalutan identifierad som EUR men betalning ska ske i SEK. Växlingskursen mellan de två är 9,13 SEK på 1 EUR. CUX+2:EUR:4+3:SEK: PAT Betalningsvillkor ( ) Segmentgrupp: 08 (C/0) Användning: Specifikation av betalningstermer BETALNINGSVILLKOR M an..3 R 3 kod för förfallodatum STYP, KOD C112 VILLKORSTID C R 2475 Tidreferens, kod M an..3 R 66 kod för datum i DTM 2009 Tidsrelation, kod C an..3 R 1 kod för referensdatum PAT+3++66:1' Sida 12(24)

13 DTM Förfallodatum ( C/M 5 ) Användning: Specifikation av datum, och/eller tid, eller period. C507 DATUM M R 2005 Datum kvalificerare M an..3 R "13" Förfallodatum - datum när fakturan ska betalas Datumuppgift C an..35 R Datum i format SSÅÅMMDD 2379 Datum, formatkvalificerare C an..3 R "102" Formatet för datum i tag 2380 är SSÅÅMMDD DTM+13: :102' Sida 13(24)

14 Fakturarad LIN Fakturarad () Segmentgrupp 22 (C/M 200) Användning: Identifikation av en radartikel och konfiguration RADNUMMER C n..6 R Radnummer inom fakturan. C212 VARUNUMMER ID. C D Denna komposit används bara om produkten på raden identifieras med EANnummer. I annat fall utgår den och i stället används PIA för identifiering av varan Varunummer C an..35 D Beställd varas nummer Varunummer, kod C an..3 D EN Varunumret är utgivet av EAN. LIN+1' LIN :EN' PIA Varuidentifikation (C 25) Användning: Specifikation av ytterligare eller ersättande produkt identifikations kod IDENTIFIKATION M an..3 R 5 Varuid. FUNKTIONSKVAL. C212 VARUNUMMER ID. M R 7140 Varunummer C an..35 R Vilken typ av kod som används för artiklar avgörs av parterna Varunummertyp, kod C an..3 R D SA Varunumret är utgivet av leverantören "BP" Varunumret är utgivet av köparen. PIA :SA' PIA :BP' PIA+5+X:SA' Notering: Finns inget varunummer/artikelnummer vill Sandvik AB ha tillbaka ett stort X. Beskrivning av artikeln eller tjänsten kommer i IMD-segmentet. Det är viktigt att SA kommer först av de PIA-segment som ska vara i meddelandet. Sida 14(24)

15 IMD Varubeskrivning (C/0) Användning: Beskrivning av en artikel i antingen industriellt eller fritt format VARUBESKRIVNINGS C an..3 R "F" Kod för fritext TYP, KOD C273 VARUBESKRIVNING C R 7008 Varubeskrivning C an..35 R Artikelbenämningen i klartext Varubeskrivning C an..35 D Artikelbenämningen i klartext 2. Forts från föregående dataelement. IMD+F++:::VARUBESKRIVNING 1X2' IMD+F++:::VARUBESKRIVNING 2X2:MER VARUBESKRIVNING 2X2' Notering: Sandvik kan ta emot ända upp till 10 st IMD-segment. Alltså maximalt 2 artikelbeskrivningsrader, varje rad kan innehålla 35 tecken och varje segment kan komma max 10 gånger, 2 * 35 * 10 = 700 tkn. QTY Kvantitet (C/M 5) Användning: Specifikation av kvantitet. C186 KVANTITET M R 6063 Kvantitetskvalificerare M an..3 R O "47" Fakturerad kvantitet "46" Levererad kvantitet 6060 Kvantitet M n..15 R Beställd kvantitet. Decimaler föregås av punkt (.) Max 3 decimaler Måttenhetsspecificerare C an..3 D Endast variabel mått varor. QTY+47:10:PCE' QTY+46:10' MOA Radbelopp () Segmentgrupp 23 (C/M 5) Användning: Specifikation av penningsumma. C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..3 R 203 Kod för radbelopp, nettobeloppet 5004 Monetärt belopp C n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+203:150.00' Sida 15(24)

16 PRI Enhetspris () Segmentgrupp 25 (C/M 25) Användning: Specifikationav prisinformation. C509 PRISINFORATION C R 5125 Priskvalificerare M an..3 R AAA Kalkylpris netto 5118 Pris C n..15 R Priset. Decimaler föregås av punkt (.) Max 4 decimaler, helst två decimaler Pristyp, kod C an..3 D "CT" Kod för kontraktspris, bara vid kalkylpris. För avtalade nettopriser Enhetsprisbasis C n..9 D Antal enheter priset avser Måttenhetsspecificerare C an..3 D Anger vad priset avser. Se termkatalogen för koder. Endast variabel mått varor. PRI+AAA:15.00:CT:::PCE' RFF Referens till order ( ) Segmentgrupp: 26 (C/0) Användning: Specifikation av referens. C506 REFERENS M R 1153 Referenskvalificerare M an..3 R O D "ON" kod för köparens ordernummer. Används ej om det är en orderlös faktura. "VN" kod för leverantörens ordernummer. "ARJ" kod för ett identifierat kortnummer som är knutet till en specifik person Referensnummer C an..35 R Referens till ordern, ordernummer, eller 1156 Radnummer C an..6 A N RFF+ON: :1' RFF+VN:O 11:3' RFF+ARJ: ' kortnummer. Referens till orderraden, orderradsnumret. Används inte när det gäller kortnummer. Notering: Ordernummer anges utan - och bokstäver. Sida 16(24)

17 MÄTARERAD TAX Moms/Skatt/avgifts detaljer ( ) Segmentgrupp: 30 (C/M 5) Användning: Specifikation av relevant moms/skatt/avgifts information TULL/SKATT/ M an..3 R "7" Kod för skatt AVGIFTSKVAL. C241 TULL/SKATT/AVGIFTS C D TYP 5153 Tull/skatt/avgiftstyp, kod C an..3 O "VAT" Standards moms C243 TULL/SKATT/ C R AVGIFTSDETALJ 5278 Tull/skatt/avgiftssats C an..17 R Anges i procent. Decimaler föregås av punkt (.) Max 4 decimaler. Om heltal ska inga decimaler skickas TULL/SKATT/ AVGIFTSKATEGORI, KOD C an..3 D "S" Standard skatt TAX+7+VAT+++:::25+S' MOA Momsbelopp ( C/ ) Användning: Specifikation av penningsumma. C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..3 R "124" Kod för skattebelopp 5004 Monetärt belopp C n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+124:37.50' Sida 17(24)

18 Fakturaslut UNS Summeringsstart () Användning: Separering av huvud, detalj och summeringssektioner av meddelandet SEKTIONS ID. R a1 R S Kod för summering. UNS+S' Notering: UNS är obligatoriskt då efterföljande CNT används. CNT Kontrolltotal - för kvantiteter och antal rader (C/0 ) Användning: Förser meddelandet med kontroll av totalsumma. C270 KONTOLL M R 6069 Kontrollkvalificerare M an..3 R R "1" kod för summa kvantiteter. "2" kod för antal rader Kontrollvärde M n..18 R Det numeriska antalet. CNT+1:10' CNT+2:1' Notering: CNT+1, summa QTY i LIN. CNT+2, summa antal LIN. Sida 18(24)

19 MOA Belopp () Segmentgrupp: 45 (00) Användning: För att specificera penningsumma. C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..3 R R R R D D 9 Kod för belopp att betala 79 Kod för radsumman. 125 Kod för skattepliktigt belopp 176 Kod för totalt skattebelopp 165 Kod för öresutjämning. 131 totalt avgift- och fraktbelopp, pallkostnad etc Monetärt belopp. M n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+9:188.00' MOA+79:150.00' MOA+125:150.00' MOA+176:37.50' MOA+165:0.50' MOA+131:139.20' Notering: 9 summa bruttopris, dvs nettopris + frakt + moms ( ). 79 summa av alla fakturaradernas nettopris ( 203 ). 125 summa av alla fakturaradernas nettopris + frakter och avgifter. 176 fakturans totala momsbelopp inkl. fraktmoms. Sida 19(24)

20 MOMSTOTALER TAX Momsdelsummering ( ) Segmentgrupp:47 (C/0) Användning: Specifikation av relevant moms information TULL/SKATT/ M an..3 R "7" Kod för skatt. AVGIFTTSKVAL. C241 TULL/SKATT/AVGIFTS C D TYP 5153 Tull/skatt/avgiftstyp, kod C an..3 O "VAT" Standards moms. C243 TULL/SKATT/ C R AVGIFTSDETALJ 5278 Tull/skatt/avgiftssats C an..17 R Anges i procent. Decimaler föregås av punkt (.) Max 4 decimaler. Om heltal ska inga decimaler skickas Tull/skatt/avgiftskategori,od C an..3 D "S" Standard skatt. TAX+7+VAT+++:::25+S' MOA Totalt skattepliktigt belopp ( C/M 2 ) Användning: Specifikation av penningsumma. C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..25 R "124" Kod för skattebelopp 5004 Monetärt belopp C n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+124: ' UNT Meddelandeslut () Användning: Avslut och kontroll av meddelandet ANTAL SEGMENT I MEDDELANDET M n..6 R Samtliga ingående segment summerade - inklusive UNT MEDDELANDETS M an..14 R Samma referensnummer som angetts i REFERENSNR UNH. UNT ' Sida 20(24)

21 Exempel 1 4 Invoic Ex. 1 Fakturering av varor Detta exemplet visar hur man kan fakturera varor. Innehåller bl.a. fakturarader med och utan artikelnummer, fraktavgift. UNA:+.? ' UNB+UNOC: : : : ' UNH INVOIC:D:93A:UN:EAN008' Meddelandehuvud BGM ' Fakturanumret DTM+137: :102' Fakturan skapades DTM+11: :102' sändes varorna från leverantören. RFF+ON: ' Referens till ordernummer RFF+CT: ' Referens till det kommersiella avtalet RFF+PL:A02' Referens till prislistan A02 RFF+DQ:123456' Referens till följesedeln med numret NAD+BY ::9' Kunden, Sandvik NAD+VO ::9' Identifierar inköpsföretaget, i detta fallet så var det samma som kunden/köparen. NAD+SU ::9' Leverantören FII+RB BK:9' Betalningsmottagarens bankgironummer FII+RB PO:9' Betalningsmottagarens postgironummer RFF+VA:SE ' NAD+II ::91' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15-PPC/ PAT+3++66:1' Referens till leverantörens momsredovisningsnummer SE Fakturautställaren Leveransadress Förfallodatumet på fakturan står i efterföljande DTM-segmentet. DTM+13: :102' Fakturan ska betalas LIN+1' Fakturarad 1 PIA :SA' PIA :BP' IMD+F++:::TESTARTIKEL 001' QTY+47:10:PCE' QTY+46:10' Leverantörens varunummer Köparen, Sandvik s varunummer TESTARTIKEL 001 är textbeskrivningen på varan 10 st är den fakturerade kvantiteten 10 st är den levererade kvantiteten MOA+203:150.00' PRI+AAA:15.00:CT:::PCE' RFF+ON: :1' Radbeloppet är 150 kr Kontraktspriset netto är 15 kr per st Referens till köparens ordernummer och orderraden 1 Sida 21(24)

22 RFF+VN:O11:3' Referens till leverantörens ordernummer O11 och orderraden TAX+7+VAT+++:::25:S' 25% standard moms på varan MOA+124:37.50' Skattebeloppet som ska betalas för varan är kr LIN+2' Fakturarad 2 PIA :SA' IMD+F++:::TESTARTIKEL 002' QTY+47:5:PCE' Leverantörens varunummer TESTARTIKEL 002 är textbeskrivningen på varan 5 st är den fakturerade kvantiteten QTY+46:5' MOA+203:10.00' PRI+AAA:2.00:CT:::PCE' 5 st är den levererade kvantiteten Radbeloppet är 10 kr Kontraktspriset netto är 2 kr per st RFF+ON: :5' Referens till köparens ordernummer och orderraden 5 RFF+VN:O11:1' Referens till leverantörens ordernummer O11 och orderraden TAX+7+VAT+++:::25:S' 25% standard moms på varan MOA+124:2.50' Skattebeloppet som ska betalas för varan är 2.50 kr LIN+3' Fakturarad 3 PIA+5+X:SA' IMD+F++:::TESTARTIKEL SOM EJ HAR ETT :ARTIKELNUMMER' QTY+47:100:PCE' QTY+46:100' MOA+203:100.00' PRI+AAA:1.00:CT:::PCE' Leverantörens varunummer saknas därför skrivs X TESTARTIKEL SOM EJ HAR ETT ARTIKELNUMMER är textbeskrivningen på varan 100 st är den fakturerade kvantiteten 100 st är den levererade kvantiteten Radbeloppet är 100 kr Kontraktspriset netto är 1 kr per st RFF+ON: :2' Referens till köparens ordernummer och orderraden 2 RFF+VN:O11:2' Referens till leverantörens ordernummer O11 och orderraden TAX+7+VAT+++:::25:S' 25% standard moms på varan MOA+124:25.00' Skattebeloppet som ska betalas för varan är kr UNS+S' Summeringsstart CNT+1:115' Summa kvantiteter = 115 CNT+2:3' Summa antalet fakturarader = 3 MOA+9:450.00' Belopp att betala är 450 kr MOA+79:260.00' Radsumman är 260 kr MOA+125:360.00' Skattepliktigt belopp är 360 kr MOA+176:90.00' Totalt skattebelopp är 90 kr MOA+131:100.00' Fraktavgiften är 100 kr TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:90.00' UNT ' UNZ ' 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varorna är 90 kr Sida 22(24)

23 Ex. 2 Faktureing av tjänst Detta exemplet visar hur man kan fakturera en tjänst. UNA:+.? ' UNB+UNOC: : : : ' UNH INVOIC:D:93A:UN:EAN008' Meddelandehuvud BGM ' Fakturanumret är DTM+137: :102' Fakturan skapades DTM+11: :102' sändes varorna från leverantören. FTX+ZZZ+++Hänvisar till AO nr Refererar till arbetsorder nummer RFF+ON: ' Referens till ordernummer , alltså - i ordernumret ska tas bort. RFF+CT:99' Referens till det kommersiella avtalet 99 RFF+DQ: ' Saknar följesedelsnummer eftersom denna fakturan är på en tjänst. NAD+BY ::9' Kunden, Sandvik NAD+VO ::9' Identifierar inköpsföretaget, i detta fallet så var det samma som kunden/köparen. NAD+SU ::9' Leverantören FII+RB BK:9' Betalningsmottagarens bankgironummer FII+RB PO:9' RFF+VA:SE ' NAD+II ::91' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15-PPC/ PAT+3++66:1' Betalningsmottagarens postgironummer Referens till leverantörens momsredovisningsnummer SE Fakturautställaren Leveransadress Förfallodatumet på fakturan står i efterföljande DTM-segmentet. DTM+13: :102' Fakturan ska betalas LIN+1' Fakturarad 1 PIA+5+X:SA' IMD+F++:::VÄGGMÅLERI I HUS NR 1201' QTY+47:1:PCE' Leverantörens varunummer saknas därför skrivs X VÄGGMÅLERI I HUS NR 1201 är textbeskrivningen på tjänsten 1 st är den fakturerade kvantiteten MOA+203: ' Radbeloppet är kr PRI+AAA: :CT:::PCE' Kontraktspriset netto är kr för varje målning RFF+ON: :1' Referens till köparens ordernummer och orderraden 1 TAX+7+VAT+++:::25:S' 25% standard moms på varan MOA+124: ' Skattebeloppet som ska betalas för varan är 3750 kr UNS+S' Summeringsstart CNT+1:1' Summa kvantiteter = 1 Sida 23(24)

24 CNT+2:1' Summa antalet fakturarader = 1 MOA+9: ' Belopp att betala är kr MOA+79: ' Radsumman är kr MOA+125: ' Skattepliktigt belopp är kr MOA+176: ' TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124: ' UNT ' UNZ ' Totalt skattebelopp är 3750 kr 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för tjänsten är 3750 kr Sida 24(24)

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2003-06-27 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(22) INLEDNING...3 STANDARD...3 KOMMUNIKATION...3 EAN-LOKALISERINGSKOD

Läs mer

För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Uppdaterat: 2005-04-25 INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD SOM ANVÄNDS PÅ

Läs mer

48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20

48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20 Utskriven: 2004-12-10 14:18:44 Sida 1 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp

Läs mer

För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation. Uppdaterat:

För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation. Uppdaterat: För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Uppdaterat 2005-04-25 Innehållsförteckning INLEDNING 3 STANDARD 3 KOMMUNIKATION 3 EAN-LOKALISERINGSKOD SOM

Läs mer

EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41

EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41 Sida 1 2006-11-20 15:49:18 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC

Läs mer

För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: Uppdaterat:

För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: Uppdaterat: För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2000-05-17 Uppdaterat: 2005-04-25 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION...

Läs mer

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 Mellan Ahlsell och Kund 1.5 Sida 1 av 58 INVOIC INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 MEDDELANDEBESKRIVNING...4 MEDDELANDETILLÄMPNING...4 TILLÄMPNING AV SEGMENT...4 MEDDELANDESTRUKTUR...5

Läs mer

För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2001-08-28 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(16) INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD

Läs mer

EAN Sverige AnvändarProfil 48 Faktura - AT ver 2.30

EAN Sverige AnvändarProfil 48 Faktura - AT ver 2.30 Sida 1 2005-10-19 16:30:48 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

Tillägg för E-Kommunikationsavtal 2007 Teknisk bilaga (TB 2007)

Tillägg för E-Kommunikationsavtal 2007 Teknisk bilaga (TB 2007) Sida: 1 av 7 Version 1.0 Tillägg för E-Kommunikationsavtal 2007 Teknisk bilaga (TB 2007) Inledning Detta är ett tillägg av tb2007ver 6.1 som innehåller hur en pricat och en faktura ska se ut. PRICAT Krav

Läs mer

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt. 2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Hela avropet/ordern levereras vid annat datum än det önskade. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. Informationen i EDIFACT-syntax.... 3 4. Hur informationen kan åskådliggöras

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4

Läs mer

BGM Dokumenttyp och -nummer M R C002 dokument C R 1001 dokumentnamn, kod C an..3 R 10 kod för 'partinformation'

BGM Dokumenttyp och -nummer M R C002 dokument C R 1001 dokumentnamn, kod C an..3 R 10 kod för 'partinformation' EDI Center Handel EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil Sida 1 20 Partinformation EDIFACT-meddelande: PARTIN:D:96A:UN:EAN006 Version: 2.00 Uppdaterad 1999-01-25 ----- PARTINFORMATIONHUVUD UNH Meddelandehuvud

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 2. Endast de felaktiga raderna krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-04-19 Version: 1.2.1

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-04-19 Version: 1.2.1 Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2 Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra... 2 3. Informationen i EDIFACT-syntax... 4 4. Hur informationen kan åskådliggöras i parternas system.... 7 1. Exempelbeskrivning Köparen

Läs mer

UNB INTERCHANGE HEADER

UNB INTERCHANGE HEADER UNA Service string advice C UNA1 Component data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for future use M an1

Läs mer

Fakturainformation för tullhantering

Fakturainformation för tullhantering Implementationsguide för Postens EDI-meddelande Fakturainformation för tullhantering Meddelandeformat: EDIFACT, INVOIC (D96A) INVOIC (D96A) Sida: 2 (35) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 DOKUMENTETS

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4 Ny debetfaktura...

Läs mer

DHL subset av SFTI Svefaktura

DHL subset av SFTI Svefaktura DHL Freight (Sweden) AB DHL subset av SFTI Svefaktura Fakturaspecifikation xml message Version 1.1 Uppdaterad 2013-06-03 Message implementation guideline DHL Freight (Sweden) AB subset av SFTI Svefaktura

Läs mer

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud e-center Sweden Utskriven: 2004-12-10 14:19:54 1 AT 6.1.6 Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

EANOM D.96A ORDERS UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 UNA2 Data element separator M an1 UNA3 Decimal notation M an1 UNA4 Release indicator M an1 UNA5 Reserved for future

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Ändringsprislista Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. Informationen i EDIFAT-syntax... 4 4. Exempel på hur informationen kan åskådliggöras i parternas system.... 9

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version. Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43 Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning En beställd artikel levereras vid annat, okänt, datum än det önskade (restnotering). Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra... 2 3. Informationen i EDIFACT-syntax... 4 4. Hur informationen

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6 Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Överföring av moms och uppgift om valutor med omräkningskurs i faktura. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. EDIFAT... 4 4. Sammanställning EDIFAT... 7 1. Exempelbeskrivning

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Prislista 20.1.1 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Prislista 20.1.1 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59 Affärsdokumentet används för överföring av pris- och rabattinformation för avtalade produkter. Samtliga uppgifter i denna prislista skall användas vid fakturamatchning. Gällande prislista vid fakturatillfället

Läs mer

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36.

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36. 1 AT 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning -meddelande MS 36 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP EANOM D.96A ORDERS UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

5379 produktgrupptyp, kod M an..3 R 2 11 T0010 Produktgrupptyp C288 Produktgrupp C D endast om grupper används

5379 produktgrupptyp, kod M an..3 R 2 11 T0010 Produktgrupptyp C288 Produktgrupp C D endast om grupper används e-center Sweden EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil Sida 1 25 Artikelinformation TPL Version: 1,00 Uppdatera 2001-05-15 ----- M R ARTIKELINFORMATIONSHUVUD UNH Meddelandehuvud M R 0062 meddelandets

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI SFTI 6.1 v 2.5 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat:10-10-14 Exder Örebro läns Landsting

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter

Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 11-09-20 Exder eprinter Axfood

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Teknisk rekommendation 2013-12-16

Teknisk rekommendation 2013-12-16 Negativa värden vid avdrag och avgifter Negativa värden/tecken i en e-faktura Tumregeln är att en ren debetfaktura (fakturatyp 380) och ren kreditfaktura (fakturatyp 381) aldrig har några negativa tecken/värden

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Orderkvitto Entity name: Orderkvitto Comment: Denna affärstransaktion används för att tillhandahålla debiteringsgrundande information efter att uppdraget avslutats. Orderkvittohuvud 1.. 1 T6338 Orderkvittonummer

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR NACKA KOMMUN...3

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för

Läs mer

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Expert Systems kundtjänst: Expert Systems 2011 Senast uppdaterat: 12-03-28 Exder Proceedo 6.1 Sida 2 av 31 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista

9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista 1 Affärstransaktion 9.1.3 Version: 1,10 Uppdaterad: 2005-08-30 AT 9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30 Avrop Entity name: Avrop Calloff Transaktionen används för att avropa mot ramavtal. Avropshuvud 1.. 1 T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition: Unikt nummer för avropet Köparens avropsnummer. Varje nytt avrop

Läs mer

C507 datum/tid/period M R 2005 datum/tid/period kvalificerare M an..3 R 2 kod för 'önskat mottagningsdatum' hela ordern

C507 datum/tid/period M R 2005 datum/tid/period kvalificerare M an..3 R 2 kod för 'önskat mottagningsdatum' hela ordern e-center Sweden EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil Sida 1 26 Utleveransorder TPL Version: 1,00 Uppdatera 2001-05-15 ----- ORDERHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) ställer krav mot ramavtalsleverantörer att skicka e-faktura

Läs mer

Ifyllnadsexempel för Extempore

Ifyllnadsexempel för Extempore Ifyllnadsexempel för Extempore Följande förutsättningar gäller i exemplet: Köparen beställer extempore för behandling av en infektion. Parterna har kommit överens om att leverantören ska ta ut en avgift

Läs mer

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten Vad skickar jag till skanningscentralen? Skicka endast ett originalexemplar av varje faktura till en enda skanningscentral. Om du även skickar

Läs mer

Senast uppdaterat: Exder efaktura sida 1 av 29

Senast uppdaterat: Exder efaktura sida 1 av 29 Senast uppdaterat: 07-10-0202 Exder efaktura sida 1 av 29 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA...2 FLÖDEN...2 UPPDATERA ARTIKLAR...3 LISTA ARTIKLAR...3 UPPDATERA

Läs mer

Handledning för Danske Bank

Handledning för Danske Bank Handledning för Danske Bank Exder EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-05-19 Exder Danske Bank EDI Sida 2 av 35 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43 Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används

Läs mer

Handledning för efakturering

Handledning för efakturering Handledning för efakturering Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Det inledande avsnittet

Läs mer

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Version 1.1, 2011.07.07 Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Sammanfattande definition av SFTI/ESAP 6 Bas... 4 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Läsanvisningar...

Läs mer

EANOM D.96A INVOI 507 Date/time/period M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 11 Despatch date and/or time 2380 Date/time/period an..35 R T0127 Avs

EANOM D.96A INVOI 507 Date/time/period M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 11 Despatch date and/or time 2380 Date/time/period an..35 R T0127 Avs EANOM D.96A INVOI UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for future

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(8) BEHANDLINGSREGLER för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(8) Innehållsförteckning 1 för e-tullräkning... 3 1.1 Mottagarens referens... 3 1.2 Bilaga, betalningsinformation

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP EANOM D.96A INVOI UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for future

Läs mer

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP EANOM D.96A INVOI UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for future

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2 Offert Entity name: Offert Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar enprojekt lista till en leverantör Offert huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA UPPGIFTSSLAG VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA. Termnr Termnamn Krav på värde. Fakturahuvud

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA UPPGIFTSSLAG VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA. Termnr Termnamn Krav på värde. Fakturahuvud Denna guide beskriver konvertering mellan SFTI fulltextfaktura version 2.3 (alla fyra varianterna) och Svefaktura, version Basic Invoice 1.0. Guiden behandlar det maximala informationsinnehållet i de två

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-11 Version: 1.2

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-11 Version: 1.2 Prislista 1.. 1 Prislita huvud 0.. 1 Prislistenummer T0001 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Prislistestatus T0002 0.. 1 Prislistedatum T0003 0.. 1 Giltigt t.o.m T0005 0.. 1 Giltigt fr.o.m T0004 0.. 1 Länk

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer