Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.52 Faktura

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6"

Transkript

1 Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion per leverans. Vid arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan arkiveras, även uppgifter som överförts i tidigare skede (t ex klartexter för namn, adresser, artikelbenämning). Fakturahuvud Följande termer förekommer en gång per transaktion T0060 Fakturanummer Definition: Leverantörens eller fakturautställarens fakturanummer Varje ny faktura skall förses med en unik identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. Length: Format: SDD; 2.0::17String T0061 Fakturatyp Definition: Indikerar om fakturatransaktionen är en faktura, kreditnota, fakturaunderlag eller mätartjänstfaktura faktura Length: Format: SDD; 2.0::Invoice type 380 Faktura T0062 Fakturadatum Definition: Datum då fakturan utfärdades Datum fakturautfärdaren utfärdade fakturan. Pattern: \d{8} Format: SDD; 2.0::Date T0067 Förfallodatum Definition: Senaste datum då fordran ska vara fordringsägaren (betalningsmottagaren) tillhanda. Obligatoriskt vid faktura (T0061=380). Måste inte användas vid kreditnota (T0061=381). Pattern: \d{8} Format: SDD; 2.0::Date T0176 Verkligt leveransdatum Definition: Datum när varorna levererades hos kunden Kan vara en länk till priser när leveransdatum avgör priset. Pattern: \d{8} Format: SDD; 2.0::Date T0127 Avsändningsdatum Definition: Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören Pattern: Format: Obligatoriskt vid faktura (T0061=380).Den dag då säljaren utförde leveransen. Uppgiften är tvingande i faktura enl ny momslagstiftning.tjänster kring varuleveransen är underordnade leveransen. \d{8} SDD; 2.0::Date 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 1/

2 T0290 Motiv för skattebefrielse, kod Definition: Motiv för skattebefrielse genom hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. Uppgift anges i kodad form Format: Z01 Motivering i kodad form vid undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista T0290. SDD; 2.0::Justification for tax exemption, code Returenhet - ej moms p.g.a. att tillhandahållandet inte betraktas som omsättning enligt 2 kap. 1 mervärdesskattelagen (1994:200). Z02 Läkemedel som undantas från skatt enligt SFS 1994:200, 3 Kap 23, 2. Referenser Hänvisning till andra dokument och meddelande T0007 Referens till avtal/kontrakt Definition: Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt Referens till det kommersiella avtalet som gäller för dessa priser. T0006 Referens till prislista Definition: Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar till. Kan användas om fler än en Prislista AT , används mellan affärsparterna. T3316 Referens till order Definition: Numret (T3309) på motsvarande ordertransaktion Köparens ordernummer. Obligatorisk i faktura om Order, AT , används. Används alltid då transaktionen är en faktura (T0061 = 380). För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/exempelsamling Kreditnota). T0063 Referens till följesedel Definition: Identifikation av en (pappers)följesedel som tillhör en leverans Används enligt överenskommelse. Referens till följesedel kan i speciella fall ges även om leveransavisering används (AT ). Ex direktleverans av glass. T0170 Referens för avstämning av inbetalning Definition: Referens för automatisk avstämning av inbetalning mot kundreskontra. Referens som ska användas i "OCR-strängen" vid betalning över OCR-konto hos posteller bankgiro T0090 Referens till leveransavisering Definition: Dokumentnumret för tillhörande (elektronisk) leveransavisering Obligatorisk om Leveransavisering, AT används mellan affärsparterna = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 2/

3 T3414 Referens till mottagningsbekräftelse Definition: Numret (T3385) på motsvarande mottagningsbekräftelse Obligatorisk om Mottagningsbekräftelse används mellan affärsparterna. Length: Format: SDD; 2.0::17String Leverantör T0009 Leverantören Definition: Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal Globalt lokaliseringsnummer (GLN) identifierar leverantören. GLN skall kunna härledas till motsvarande namn adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN T0064 Leverantörens momsregistreringsnummer Definition: Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE T0065 Fakturautfärdare, id Definition: Part som utfärdar fakturor. Globalt Lokaliseringsnummer (GLN). Endast om fakturautfärdaren skiljer sig från leverantören. GLN skall kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN Betalningsmottagare T0066 Betalningsmottagaren Definition: Part (annan än leverantören) som kan specificeras som betalningsmottagare Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om betalningsmottagaren skiljer sig från leverantören och/eller fakturautställaren. GLN skall kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN Köpare 1..1 T0008 Köparen Definition: Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN T0099 Köparens momsregistreringsnummer Definition: Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE Används då köparen är skattskyldig för moms för förvärv av varorna/tjänsterna (inklusive gemenskapsintern varuförsäljning) = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 3/

4 Hantera mottagning av varor T0036 Godsmottagaren Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varor och godkänner leveransen Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om godsmottagaren skiljer sig från köparen. Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN T0037 Leveransmottagaren Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varuleveranser, men inte är ansvarig för godkännande Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om leveransmottagaren skiljer sig från köparen och/eller godsmottagaren. Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN Köparens fakturahantering T0085 Fakturamottagaren Definition: Part till vilken fakturor ställs ut. Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om Fakturamottagaren är annan än Köparen. Används då annat företag än Köparen är ansvarig för betalningen. Fakturamottagare och Köpare tillhör i detta fall inte samma juridiska person. Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Pattern: \d{13} Format: SDD; 2.0::GLN T0240 Fakturaadressat Definition: Adress hos mottagaren där fakturan ska administreras. Pattern: Format: Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Om fakturan ska adresseras till annan adress inom företaget än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer. Adressat och Köpare tillhör samma juridiska person. \d{13} SDD; 2.0::GLN Valutaomräkning Alla av följande termer/klasser skall användas eller ingen T0283 Valutaomräkningskurs Definition: Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor. Omräkningskursen till annan valuta än fakturans valuta i T2204 i vilken momsen enligt lag måste faktureras. Om denna term används skall även T0286 (Momsvaluta), T2204 (Fakturans valuta) användas. Decimal 4 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec T2204 Fakturans valuta Definition: Valutan i vilken fakturan är utställd. ISO-4217 Används om fakturans valuta skiljer sig från SEK, krävs dock vid valutaomräkning, dvs om T0283 (Valutaomräkningskurs) används = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 4/

5 Format: SDD; 2.0::Currency Base Type T0286 Momsvaluta Definition: Annan valuta än fakturans valuta i vilken momsen enligt lag måste bokföras. ISO Avseende svensk moms är momsvalutan normalt svenska kronor, men är i undantagsfall euro. Format: SDD; 2.0::Currency Base Type Fakturarabatter 0.. unbounded Följande termer förekommer en gång per skattesats vid behov. T2010 Rabattsats Definition: Rabatt uttryckt som en procentsats. Används om beräkningsgrunden för rabatten utgörs av en rabattsats. Om rabattsats anges måste minst ett rabattbelopp anges. Decimal 4 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec T2201 Fakturarabattbelopp Definition: Rabatt beräknad på alla eller några av fakturaradsbeloppen. Fakturarabatt avseende en faktura/leverans. Används i enlighet med affärsavtal. Rabatten beräknas på fakturans varuvärde (summa T0071 Radbelopp). Vid redovisning i Skattetotalerna fördelas rabatten på Skattekategori/Skattesats (vid Skatteyp= VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. Decimal 2 Total 18 Total 18 Skatteunderlag T0197 Skattekategori Definition: Skattekategori för en vara eller en tjänst. Skattekategorin för avdraget belopp för godshämtning. Se kodlista Length: Format: SDD; 2.0::Tax category B Begränsad avdragsrätt E Undantagen från moms H Hotell, camping, etc. L Kommunal verksamhet M Livsmedel R Restaurangtjänster S Standard T Tidningar, böcker etc U Resor Z Noll % moms 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 5/

6 T0195 Skattesats Definition: Skattesats för en vara eller en tjänst. Skattesatsen för rabatterade varor. Om skattesats och skattekategori anges förs rabattbeloppet till motsvarande total i skattesammanställningen. I annat fall skall rabattbeloppet fördelas på skattekategori/skattesats (vid skattetyp =VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. Decimal 4 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec Avdrag godshämtning T3412 Avdraget belopp för godshämtning Definition: Belopp som fakturan minskas med då godset har hämtats av köparen Då köparen avviker från leveransvillkor och hämtar fritt från leverantör Decimal 2 Total 18 Total 18 ChangeLog: Tomas New entity, Changed Reason: Reduction for gods collection Skatteunderlag T0197 Skattekategori Definition: Skattekategori för en vara eller en tjänst. Skattekategorin för avdraget belopp för godshämtning. Se kodlista Length: Format: SDD; 2.0::Tax category B Begränsad avdragsrätt E Undantagen från moms H Hotell, camping, etc. L Kommunal verksamhet M Livsmedel R Restaurangtjänster S Standard T Tidningar, böcker etc U Resor Z Noll % moms T0195 Skattesats Definition: Skattesats för en vara eller en tjänst. Skattesatsen för rabatterade varor. Om skattesats och skattekategori anges förs rabattbeloppet till motsvarande total i skattesammanställningen. I annat fall skall rabattbeloppet fördelas på skattekategori/skattesats (vid skattetyp =VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. Decimal 4 Total = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 6/

7 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec Avgifter Endast en av följande termer/klasser får användas Fraktavgift T0091 Fraktavgift Definition: Kostnad för transport av varorna Används i enlighet T0091 i prislistan. Exkl moms. Decimal 2 Total 18 Total 18 T0195 Skattesats Definition: Skattesats för en vara eller en tjänst. Skattesats för fraktavgiften. Aktuell skattesats i procent. Ej relevant vid utlandsköp (import). Decimal 4 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec T0197 Skattekategori Definition: Skattekategori för en vara eller en tjänst. Skattekategorin för fraktavgiften. Ej relevant vid utlandsköp (import). Någon av koderna: E - undantagen moms M - livsmedel R - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc Z - noll % moms Length: Format: SDD; 2.0::Tax category E Undantagen från moms M Livsmedel R Restaurangtjänster S Standard T Tidningar, böcker etc Z Noll % moms Expeditionsavgift T3323 Expeditionsavgift Definition: Kostnader för expedition Används i enlighet med T3323 i prislistan.. Exkl moms. Format: XSD Data types::string ChangeLog: template New entity ESAP = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 7/

8 T0195 Skattesats Definition: Skattesats för en vara eller en tjänst. Skattesats för expeditionsavgiften. Aktuell skattesats i procent. Ej relevant vid utlandsköp (import). Decimal 4 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec T0197 Skattekategori Definition: Skattekategori för en vara eller en tjänst. Skattekategorin för expeditionsavgiften. Ej relevant vid utlandsköp (import). Någon av koderna: E - undantagen moms M - livsmedel R - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc Z - noll % moms Length: Format: SDD; 2.0::Tax category E Undantagen från moms M Livsmedel R Restaurangtjänster S Standard T Tidningar, böcker etc Z Noll % moms Fakturarad 1.. unbounded Följande termer förekommer en gång per fakturerad vara. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system kan det vara lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym). T0051 Radnummer Definition: Ett löpnummer inom transaktionen Löpnummer på raderna inom fakturatransaktionen Decimal 0 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer T0071 Radbelopp Definition: Enhetspris x fakturerad kvantitet pris x fakturerad kvantitet Decimal 2 Total 18 Total = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 8/

9 T0006 Referens till prislista Definition: Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar till. Kan användas om artikeln på denna rad har ett pris som avviker från prislistan som angetts på huvudnivån. T0290 Motiv för skattebefrielse, kod Definition: Motiv för skattebefrielse genom hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. Uppgift anges i kodad form Format: Z01 Motivering i kodad form vid undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista T0290. SDD; 2.0::Justification for tax exemption, code Returenhet - ej moms p.g.a. att tillhandahållandet inte betraktas som omsättning enligt 2 kap. 1 mervärdesskattelagen (1994:200). Z02 Läkemedel som undantas från skatt enligt SFS 1994:200, 3 Kap 23, 2. Fakturerad artikel T0154 GS1-artikelnummer Definition: Artikelns GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer) Indentitet på artikeln som faktureras. Anges enligt något av: GTIN-13 GTIN-14 GTIN-8 GTIN-12 Skall användas om artikeln har ett GTIN. Numret (GTIN) skall kunna härledas till motsvarande artikelbenämning under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Pattern: \d{14} Format: SDD; 2.0::GTIN ChangeLog: Jenny A Harmonisering av namn på identifierare Reason: Name (Sv) =Globalt artikelnummer. Defintion ändrad. T0172 Leverantörens artikelnummer Definition: Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. Används vid behov. Formatet begränsat till an..10. Length: Orderreferens T3322 Referens till orderrad Definition: Radnummer (T0051) från beställningen som denna rad hänvisar till Obligatorisk term att använda vid debetfaktura (T0061=380) om order används. Används ej i kreditfaktura och vid orderlösa flöden. Decimal 0 Total = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 9/

10 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer T3316 Referens till order Definition: Numret (T3309) på motsvarande ordertransaktion Obligatorisk att använda om debetfaktura och order används. Samma beställningsnummer som i T3316 på huvudnivå.(t0061=380). Används ej i kreditfaktura och vid orderlösa flöden. Fakturerad kvantitet T0069 Fakturerad kvantitet Definition: Kvantitet som faktureras Kvantitet av aktuell förpackning som faktureras. För variabelmåttvaror kan enheten i vilken kvantiteten är uttryckt speciificeras i T0055 (Måttenhetskvalificerare för kvantitet). Anges ingen måttenhetskvalificerare antas kvantiteten gälla antal 'styck' (default). Decimal 3 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::Quantity T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet Definition: Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt Denna term används inte om fakturerad kvantitet är detsamma som 'styck'. Koder: GRM - gram MLT - milliliter MMT - millimeter Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for quantity GRM gram KGM kilogram MLT milliliter MMT millimeter Levererad kvantitet T0070 Levererad kvantitet Definition: Kvantitet som kom leveransmottagaren tillhanda Används om levererad vara är en variabelmåttvara som beställts i annan enhet än den debiterats. T ex förpackning innehållande färskvara som varierar i vikt som kan beställas antingen med angivelse av en vikt eller antal. Enheten kan specificeras i T0055 (Måttenhetskvalificerare för kvantitet). Anges ingen måttenhetskvalificerare antas kvantiteten gälla antal 'styck' (default). Decimal 3 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::Quantity T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet Definition: Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 10/

11 Om termen inte används är levererad kvantitet detsamma som 'styck'. Koder: GRM - gram (KGM - kilo) MLT - milliliter MMT - millimeter Mottagarsidan kan konvertera till annan måttenhet; kilo, liter, meter Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for quantity GRM gram KGM kilogram MLT milliliter MMT millimeter Fakturerat pris Endast en av följande termer/klasser får användas Stereotype: choice Kontraktspris T0029 Kontraktpris Definition: Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal Ett à-pris enligt avtal, anges exklusive moms. Inkl. samtliga rabatter Decimal 4 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::15Integer4Dec T0030 Enhetsprisbasis Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används om prissättning inte per en (1)styck. Decimal 3 Total 9 Total 9 Format: SDD; 2.0::9Integer3Dec T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används om prissättning inte är per styck. Koder: GRM - gram KGM - kilogram MLT - milliliter MMT - millimeter Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for price GRM gram KGM kilogram MLT milliliter MMT millimeter 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 11/

12 Tillfälligt rabattpris T3288 Tillfälligt rabattpris Definition: Tillverkarens/leverantörens tillfälliga pris under en period för en artikel enligt affärsavtal med en kund. Rabatterat kontrakspris tex. Introduktionsrabatt. Pris inkl. rabatter Decimal 4 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::15Integer4Dec T0030 Enhetsprisbasis Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används om prissättning inte per en (1)styck. Decimal 3 Total 9 Total 9 Format: SDD; 2.0::9Integer3Dec T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används om prissättning inte är per styck. Koder: GRM - gram KGM - kilogram MLT - milliliter MMT - millimeter Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for price GRM gram KGM kilogram MLT milliliter MMT millimeter Aktuellt pris, avtalat T0203 Aktuellt pris, avtalat Definition: Gällande pris. Det pris som gäller vid transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle. Pris enligt avtal, exkl moms. Används om avtalspriset kan variera under avtalsperioden, sk rörligt pris eller dagspris, tex frukt,grönt och färsk fisk. Inkl. samtliga rabatter. Överenskommelse om frekvens på prisändringar och överföring av ny pris-information rekommenderas. Decimal 4 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::15Integer4Dec T0030 Enhetsprisbasis Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används om prissättning inte per en (1)styck. Decimal 3 Total = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 12/

13 Total 9 Format: SDD; 2.0::9Integer3Dec T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används om prissättning inte är per styck. Koder: GRM - gram KGM - kilogram MLT - milliliter MMT - millimeter Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for price GRM gram KGM kilogram MLT milliliter MMT millimeter Aktuellt pris, rabatterat T0238 Aktuellt pris, rabatterat Definition: Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men kan ändras vid senare tillfälle. Ett à-pris som anges exklusive moms och andra skatter. Används för varor prissatta med s.k. dagspris/rörligt pris. Rabatterat aktuelltpris/dagspris tex frukt,grönt och färsk fisk. Decimal 4 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::15Integer4Dec T0030 Enhetsprisbasis Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används om prissättning inte per en (1)styck. Decimal 3 Total 9 Total 9 Format: SDD; 2.0::9Integer3Dec T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används om prissättning inte är per styck. Koder: GRM - gram KGM - kilogram MLT - milliliter MMT - millimeter Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for price GRM gram 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 13/

14 KGM kilogram MLT milliliter MMT millimeter Rabatterat listpris T0182 Rabatterat listpris Definition: Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) enligt leverantörens katalog eller prislista med rabatt avräknad Används för Manuellt pris. Ett pris överenskommet vid ordertillfället för erbjudanden från leverantör vit tex kort bäst-före-datum. Decimal 4 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::15Integer4Dec T0030 Enhetsprisbasis Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används om prissättning inte per en (1)styck. Decimal 3 Total 9 Total 9 Format: SDD; 2.0::9Integer3Dec T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används om prissättning inte är per styck. Koder: GRM - gram KGM - kilogram MLT - milliliter MMT - millimeter Format: SDD; 2.0::Unit of measurement for price GRM gram KGM kilogram MLT milliliter MMT millimeter Fakturasammanställning Följande termer förekommer en gång per transaktion. T0072 Belopp att betala Definition: Fakturasumman att betala inklusive skatter Summan att betala inklusive skatter Decimal 2 Total 18 Total 18 T2203 Beloppsutjämning Definition: Ett belopp som utjämnar ett belopp = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 14/

15 Används då leverantörens faktureringssystem inte kan hantera icke beloppsutjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämning till hel krona, Kr <= beloppsutjämning <= 0.50 Kr. Endast T0072 kan beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera beloppsutjämning. Decimal 2 Total 3 Total 3 Format: SDD; 2.0::3Integer2Dec T0073 Radsumman Definition: Summan av alla fakturarader exklusive skatter Summan av alla fakturarader exklusive skatter Decimal 2 Total 18 Total 18 T0074 Totalt skattepliktigt belopp Definition: Summan av samtliga skattepliktiga belopp Termen obligatorisk även om alla fakturerade varor/tjänster är undantagna från skatt T0074 = summan av alla T0180. Decimal 2 Total 18 Total 18 T0075 Summa skattebelopp Definition: Summan av samtliga skatter i transaktionen Termen kan inte användas vid bokföring av mervärdesskatt. Se gruppen Skattetotaler. Termen obligatorisk om någon av de fakturerade varorna är belagd med skatt (moms). Decimal 2 Total 18 Total 18 T0179 Totalt avgifts-/rabattbelopp Definition: Summan av alla rabatter och avgifter Summering av ev rabatter och fraktavgift enligt kalkylen:t0179=t0091-t2201 Decimal 2 Total 18 Total 18 T0042 Kontrolltotal - Summa kvantiteter Definition: Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i transaktionen. Används enligt överenskommelse. Summan av alla kvantiteter i T0069 och T0070 Decimal 3 Total 15 Total 15 Format: SDD; 2.0::Quantity 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 15/

16 T0043 Kontrolltotal - antal rader Definition: Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. Används enligt överenskommelse. Antal rader (LIN-segment) i meddelandet Decimal 0 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer Skattetotal 1.. unbounded Följande termer förekommer för faktura och kreditnota en gång per skattetyp och skattesats och skattekategori. Vid försäljning av varor som är undantagna från mervärdesskatt (moms) ska dock underlaget (T0180) redovisas. Skatteuppgifter för varor/ tjänster förutsätts givna i prislista (eller avtal). T0194 Skattetyp Definition: Kod som anger skattetyp. VAT - mervärdesskatt ENV - miljöskatt Format: SDD; 2.0::Tax type ENV VAT T0195 Skattesats Definition: Skattesats för en vara eller en tjänst. Obligatorisk när skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. Decimal 4 Total 6 Total 6 Format: SDD; 2.0::6Integer4Dec T0197 Skattekategori Definition: Skattekategori för en vara eller en tjänst. Någon av koderna: E - undantagen moms M - livsmedel R - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc Z - noll % moms Length: Format: SDD; 2.0::Tax category E Undantagen från moms M Livsmedel R Restaurangtjänster S Standard T Tidningar, böcker etc Z Noll % moms 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 16/

17 T2022 Totalt skattebelopp Definition: Totalt skattebelopp för angiven skattetyp, skattekategori och skattesats. Totalt belopp för skattesatsen i T0195.Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Beräkningen av totalt skattebelopp inkluderar även moms på ev fraktavgift eller rabatt med aktuell skattesats. Decimal 2 Total 18 Total 18 T0180 Skattepliktigt belopp Definition: Skattepliktigt belopp för angiven skattetyp, skattesats och skattekategori. Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Även underlaget för skattepliktigt belopp avseende varor/tjänster som är undantagna från skatt (T0197=E) ska redovisas. I underlaget inräknas ev fraktavgift och ev rabatter för aktuell skattesats. Decimal 2 Total 18 Total 18 T0284 Momsbelopp uttryckt i momsvalutan Momsbeloppet i den valuta som anges i T0286. Används om momsbeloppet enligt lag måste räknas om till annan valuta än fakturans valuta enligt T2204. Decimal 2 Total 18 Total = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 17/

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud e-center Sweden Utskriven: 2004-12-10 14:19:54 1 AT 6.1.6 Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista

9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista 1 Affärstransaktion 9.1.3 Version: 1,10 Uppdaterad: 2005-08-30 AT 9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43 Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används

Läs mer

Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura

Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura SFTI Beredningsgrupp SFTI Fulltextfaktura 1 Dokumentstatus: Fastställt av SFTI Styrgrupp 2009-10-21 Dokumentet utgår från ESAP/SFTI AT 6.1.6 ver 2.60, AT 9.1.1 ver 2.51, AT 9.2.1 ver 2.30, och är kompletterat

Läs mer

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13 Svefakturan Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar B ID Invoice Fakturanummer 1 Identifier Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-11-30 Version: 1.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-11-30 Version: 1.2 Faktura Entity name: Faktura Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör sänder en faktura till en köpare. Faktura huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 1(12) Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Användning av pristyper... 3 3. Artiklar och prissättning...

Läs mer

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2003-06-27 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(22) INLEDNING...3 STANDARD...3 KOMMUNIKATION...3 EAN-LOKALISERINGSKOD

Läs mer

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn Processbeskrivning. Version 1.0 1 Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn En standard från BEAst, Bygg- och fastighetssektorns elektroniska affärsstandard BEAst AB 2008-06-18 Processbeskrivning.

Läs mer

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2001-08-28 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(24) INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD

Läs mer

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 Mellan Ahlsell och Kund 1.5 Sida 1 av 58 INVOIC INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 MEDDELANDEBESKRIVNING...4 MEDDELANDETILLÄMPNING...4 TILLÄMPNING AV SEGMENT...4 MEDDELANDESTRUKTUR...5

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning för Akademibokhandeln

Handledning för Akademibokhandeln Handledning för Akademibokhandeln Leverans till terminal Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 11-10-10 Exder Akademibokhandeln EDI Sida 2 av 52 Innehållsförteckning 1. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning för ESAP 20.1

Handledning för ESAP 20.1 Leveransflödet 2013-05-14 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Besök: Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se Innehåll 1 Om handledningen 1 1.1 Syfte och målgrupp.........................................................

Läs mer

BGC Invoice Light. Implementationsstöd för Bg E-faktura

BGC Invoice Light. Implementationsstöd för Bg E-faktura BGC Invoice Light Implementationsstöd för Bg E-faktura Innehå llsfo rteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Dokumentets syfte... 5 1.2 Versionslista... 5 2 Utveckling och test... 6 2.1 XML... 6 2.2 Validering

Läs mer

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401 Fakturering, Avsnitt 17 401 17 Fakturering Faktureringsdirektivet Nytt 11 kap. ML Skrivelser från SKV 17.1 Allmänt Bestämmelser om skyldighet att utfärda faktura, vad fakturan ska innehålla och när en

Läs mer

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Varucertifikat Dagligvaror, VCD

Varucertifikat Dagligvaror, VCD 2005-02-03 Varucertifikat 1.6 1(58) Varucertifikat Dagligvaror, VCD Handledning Version 1.6 2005-02-03 Varucertifikat 1.6 3(58) Innehåll 1 Dokumentets syfte... 5 2 Definition och begrepp... 5 3 Förpackningar...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura

Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura PM 1 Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura Identifikation av denna samverkansprocess - Namn BasicInvoice - Version 2.1 - Status Standard - Datum 2006-06-15 Samverkansprocessens

Läs mer

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17 Visma Proceedo E-handelsbilaga Page 1 of 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kontaktpersoner... 3 2 Definitioner... 4 3 Teknisk Specifikation 5 3.1 Aktuella meddelandeformat 5 3.1.1 Faktura...5 3.1.2 Inköpsorder5

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4

Läs mer