Ordförande har ordet! Hur ska man sortera sina sopor? NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet! Hur ska man sortera sina sopor? NR 1 2012"

Transkript

1 Ordförande har ordet! Välkomna till ett nytt nummer av Svanetorparen, som är Svanetorps villaförenings medlemstidning. Detta första nummer på året går ut till alla hushåll inom Svanetorpsområdet. Detta för att vi gärna vill visa framför allt er som inte är medlemmar vad vår förening erbjuder. Så det är min förhoppning att ni tar några minuter till att läsa Svanetorparen. Vill ni därefter testa ett års medlemsskap så har vi bifogat ett inbetalningskort på blygsamma 50 kr. Hjärtligt välkomna som medlemmar! Vi brukar göra en utflykt på våren till något intressant ställe. Vi har tidigare år varit på Hallands Väderö, Tirups örtagård, åkt kanalbåt i Malmö, bara för att nämna några utflykter. I vår kommer vi att besöka Spillepengens rekreationsområde där kommunens ornitolog Kenneth Bengtsson kommer att ge oss en guidad tur och prata om fåglar. Vi tar NR också med oss picknickkorg och slår oss ner i gröngräset och njuter av majsolen. Det blir säkert en härlig utflykt och ett bra tillfälle att lära känna lite fler människor från Svanetorp. Om du som läser det här har något bra tips på framtida aktiviteter för Svanetorps villaförening; utflykt, fest, eller något annat arrangemang, så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen med dina idéer. Jag tackar på förhand för ditt initiativ! Vi ses ute på gångstigarna i Svanetorp. Hälsningar Ola Göransson Ordförande Hur ska man sortera sina sopor? Läs om detta på sidan 2. Nu kan snön komma... Efter den förra, mycket snörika vintern beslutade villaföreningen att investera i en snöslunga, som kommer att lånas ut till medlemmarna. Nu väntar vi bara på att flingorna ska börja falla. Läs mer om våra utlåningsobjekt på sidan 5.

2 Vad får man slänga i tunnan? Ibland kan det vara svårt att veta vad man ska slänga i soppåsen och vad som ska lämnas på återvinningsstation eller någon annan stans. Här kommer därför en liten snabbguide med några vanliga föremål och hänvisning till vidare information. Föremål Lämningsställe Batteri, laddningsbart Återvinningscentral, särskild behållare Batteri, vanligt Batteriholk Chipspåse Elsladd, trasig Återvinningscentral Frigolit Folie, metall Återvinningsstation, metallförpackning Folie, plast Glas, dricksglas Glas, flaska Återvinningsstation, glasiglo Glödlampa, lågenergi Återvinningscentral Glödlampa, vanlig Återvinningscentral Kläder, hela och rena Klädinsamling Kläder, trasiga Metallförpackning Återvinningsstation, metallförpackning Kuvert Pappersduk Plastförpackning, hård, mjuk Presentpapper Återvinningsstation, pappersförpackning Tallrik, porslin Återvinningscentral, jord, sten, tegel, betong Värmeljushållare, metall Återvinningsstation, metallförpackning En komplett lista över föremål kan hittas på sysavs hemsida Denna länk finns också inlagd på vår hemsida Där hittar du även en länk till en snabbguide med bland annat en bra uppställning över vad du får slänga i den vanliga soptunnan. Dessutom finns två appar till din smartphone Sortera rätt och Källsortera, den senare från SITA Sverige AB. Båda är kostnadsfria. Styrelsen består av: Ordförande: Ola Göransson Päronvägen Vice Ordförande: Martin Walder Päronvägen Sekreterare: Marianne Tackman Svanetorpsv Kassör: Åsa Lindholm Kjellssons väg Var la jag nu Svanetorparen... Klicka in på under fliken Svanetorparen hittar du aktuellt nummer och tidigare nummer av Svanetorparen. Övriga ordinarie ledamöter: Annika Jönsson Kjellssons väg Jan-Eric Persson Lavendelvägen Gordon Persson Tistelvägen Erbjudande av medlemskap i vår villaförening samt en presentation av föreningen. Presentationen av vår villaförening som följer här är främst riktad till dig som inte är medlem och därför inte brukar få vår medlemstidning SVANETORPA- REN, som du nu håller i din hand. Inför varje nytt verksamhetsår brukar vi distribuera ett exemplar till samtliga 330 hushåll inom vårt verksamhetsområde. Vi vill härigenom försöka fånga upp nyinflyttade Svanetorpare och marknadsföra oss genom att berätta att vi finns till, samt presentera oss och hälsa er välkomna till Åkarp och Svanetorp. Villaföreningen bildades för 44 år sedan, så vi är väl etablerade vid det här laget. Vi hoppas nu, att du som inte är medlem vill prova på att gå med i vår villaförening. Årsavgiften är ju blygsamma 50 kronor. För denna femtiolapp får du vår medlemstidning fyra gånger per år, du får låna våra utlåningsobjekt (högtryckstvätt med rotationsmunstycke, häcksax med förlängningssladd, stege för större höjder, fyra bord och tjugu stolar och partytält 6x3m med väggar och numera också en snöslunga) för en låg hanteringsavgift. Så hoppas vi du hänger med på medlemsutflykter, kanske en kräftskiva eller engagerar dig i något annat i föreningen exempelvis valborgsmässofirandet. Bland de aktiviteter vi anordnat och som blivit mest långlivad är den månatliga vinprovningen, vilken blivit så uppskattad, att den nu har flera år på nacken. För övrigt har vi god kontakt med kommunen, till vilken vi framför våra önskemål. Vi har även lämnat in ett antal skrivelser beträffande översiktsplanen samt haft kontakter med Trafikverket angående järnvägsutbyggnaden. Vi har också visst samarbete med vår granne Karstorps villaförening. Svanetorps villaförening är en partipolitiskt neutral sammanslutning av ägare eller innehavare av villafastighet, radhus eller annat eget hem. Föreningen har till uppgift att ta tillvara medlemmarnas intressen samt att bevaka utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde. Detta var ett kort utdrag av villaföreningens stadgar. Lite av varje. Dialogmöte Trafikverket den 24 november 2011 Järnvägsutbyggnaden genom samhället från två till fyra spår var en fråga som engagerade många Åkarps- 2 3 bor denna torsdagskväll. Aulan på Dalslundskolan var fullsatt, vilket innebär runt 200 personer. Projektledare Nils Ahlfors presenterade utbyggnadsplanerna på ett engagerande sätt och visade olika förslag på, hur de provisoriska järnvägsspåren kommer att dras under utbyggnadsperioden. Att samhället kommer att påverkas, har vi till vissa delar redan redovisat i förra SVA- NETORPAREN, efter vårt möte på Trafikverkets kontor här i Åkarp. I ett av förslagen dras de provisoriska spåren över Åkarpsdammen som delvis behöver tömmas. Det är ett komplicerat projekt, där återställningsarbetet inte blir alldeles enkelt, men Nils Ahlfors lovade, att det mesta skulle de nog kunna återskapa. E-6ans dragning över järnvägen kräver en ny bro och cykelstigen kommer att bli provisorisk under byggnationen. Möjligheter fanns att klara både stinshus och Åkarps station (vilka tidigare varit i farozonen). Schaktmassorna kommer att uppgå till 1 miljon kubiketer, vilka kommer att fraktas bort med etthundratusen lastbilstransporter. Ja, vi har massor av massor, sa Nils Ahlfors. Naturligtvis söker vi alla möjligheter att använda massorna som bullervallar utmed vägar och järnvägar inom kommunen för att minimera längre transporter, fortsatte han. Transport-/servicevägarna utmed järnvägen kunde sedan tänkas bli en supercykelväg (autostrada för cyklister) mellan Lund och Malmö. Att en övertäckning av järnvägen på 500 meter är möjlig utan fördyrande säkerhetsåtgärder skrev vi om i förra SVANETORPA- REN. De 400 meter som avtalats mellan Burlövs kommun och Trafikverket ligger dock fast, så här kan vi inte förvänta oss en förlängning! Efter presentationen fick mötesdeltagarna gå runt till specialborden, där alla fick möjlighet att fråga eller framföra sina synpunkter till berörda specialister. Vid återsamlingen presenterades frågorna som ventilerats vid respektive bord, men svar på allt var inte möjligt att få. Vid MILJÖBORDET framfördes bland annat önskemål om genomskinligt bullerskydd på E-6an, där denna korsar järnvägen. Även där E- 6an korsar Alnarpsvägen var det önskvärt med bullerskärmar. Några ville att ingreppen i dammen vid stationshuset minimeras. Flera ville bevara stationshuset, vilket också verkade möjligt att göra enligt Trafikverket. De som oroade sig för luftmiljön genom buller och damm fick veta, att det finns riktlinjer som måste följas under utbyggnadsfasen. Något nattjobb är inte aktuellt, men viss avkortning av byggtiden kan ske, om arbetstiderna forts. nästa sida

3 förläggs mellan jämfört med normaltiden Vid VÄGBORDET framfördes synpunkter på en supercykelväg. Någon undrade varför Sockervägen inte förlängts över järnvägen, så vi fick en enklare anslutning till Lundavägen och utfart till E-22an. Bullret från E-6an var många störda av. Beskedet var att varken sträckning eller höjd av körbanan var möjlig att påverka. Vid STATIONSBORDET fanns önskemål om en färgglad plats med konstnärlig utformning och grönska samt en satsning på ljus. För att skapa en bättre miljö, framfördes önskemål om mittskärmar mellan spåren (spårnära skydd) inom stationsområdet. Stationsområdet ingår inte i den del av spårområdet som skall övertäckas. Väderskydd av plexiglas över plattformarna ansågs därför önskvärt. Plexiglasväggar med öppningar som motsvarade dörrarna på pendlartågen önskades, för att öka säkerheten på plattformarna. Svaret vi fick var, att denna lösning finns i många storstäder, men är inte genomförbar här, på grund av att flera olika tågtyper används, där dörravstånden varierar. Behovet av en pendlarstation i Arlöv ifrågasattes. Trafikverket meddelade, att det inte är en fråga för dem. Kring BULLER- BORDET samlades många som ville se hur bullerkartorna med olika färger för olika starkt buller påverkade i dagsläget, jämfört med kartorna på beräknad bullerpåverkan efter projektets genomförande. Några boende nära transportvägarna och spårområdet oroade sig för störande trafik under projekttiden. Bullret under utbyggnadsperioden ansågs inte bli större än vad passerade tåg åstadkommer idag. Ljudavskärmningar kommer dock att sättas upp vid de utsatta platserna. Blir det ljudbangar när tåget kommer ut ur tunneln, undrade någon. En gemensam bullermätning för järnväg och motorväg finns inte. Att en sådan skall finnas nu, när Banverket och Vägverket båda ingår i Trafikverket borde vara naturligt, tyckte flera. Önskemål om att förlänga locket (övertäckningen av järnvägen) framfördes. Svaret var att detta är en kostnadsfråga procent av utbyggnadskostnaderna ligger i Åkarp, fick vi veta. Efter utbyggnaden får järnvägen en maxkapacitet på 800 tåg/dygn. Maxhastigheten för tågen blir 200 km/h, men anläggningen klarar 250 km/h. Ovanstående redovisning kunde blivit betydligt fylligare, eftersom många frågor och synpunkter inte redovisats här, men ambitionen har varit att återge lite av den bredd på frågeställningar som framfördes på mötet. Samråd eller information? När Fifty och jag är ute på våra dagliga hundpromenader, träffar vi många av Åkarps trevliga invånare. Ibland stannar vi upp och pratar om lite av varje med dem vi möter. Undertecknad får här många tips och uppslag till vårt medlemsblad. Några av kommunens politiker och tjänstemän har därför rekommenderats skaffa hund, för då får de verkligen kontakt med kommuninvånarna. Vi har ju ibland undrat om våra bestämmare lever i en egen isolerad värld, eftersom deras beslut ibland upplevs komma från deras egen tankesmedja, i stället för att de borde komma nerifrån gräsrötterna. Det är ju ändå för vårt bästa de blivit valda att sköta kommunens alla angelägenheter och då bör rimligen frågor av betydelse förankras hos allmänheten. Som du säkert vet, och som vi skrev om i förra SVANETORPAREN, införde ju Burlövs kommun den 1 juni 2011 ett digitalt synpunktshanteringssystem TYCK OM BURLÖV- där allmänheten har möjlighet att framföra sina synpunkter och önskemål. Det är glädjande, att många kommuninvånare här sett en möjlighet att göra sin röst hörd. Naturligtvis vet vi, att kommunen har begränsade ekonomiska resurser och att det därför är omöjligt att tillfredsställa allas behov och önskemål. Vår förhoppning är emellertid, att där vi agerar som påtryckare i stora och viktiga frågor, exempelvis översiktsplanen, detta skall hörsammas och tas med i planeringsarbetet. Vi hade ju en del synpunkter i vårt förra medlemsblad som nu ventilerats via TYCK OM BURLÖV. Nedan redovisas några av de frågeställningar/synpunkter som översänts och där svar erhållits: Aktivitetscentra (Ärende ID 439) Inför planeringen av det nya badet har både 25- och 50-metersbassäng diskuterats samt med eller utan friskvårdsdel. För att tillfredsställa nuvarande och nytillkomna kommuninvånare i en expansionsfas för Burlöv, är det märkigt, om en ersättningsanläggning innebär en försämring. Istället bör badet vara attraktivt, så Burlövsborna inte åker till bättre lottade kranskommuner, vilket sker redan nu beträffande friskvårdsdelen. Även handikappade får idag åka till annan kommun med handikappanpassat bad. Att ett nytt modernt bad handikappanpassas bör vara en självklarhet. En idrottshall/arena bör ingå i anläggningen, där även koncerter, revyer och andra större arrangemang kan hållas. Med angränsande idrottsplats och grönområden för motion blir det ett attraktivt aktivitetscentrum och en träffpunkt för kommuninvånarna. Skall Burlöv vara attraktivt och locka nya invånare till sig, känns det märkligt om de skall hänvisas till våra grannkommuner, när de vill utöva sina aktiviteter. Dina synpunkter ligger väl i linje med förslag som förvaltningen själv har lämnat. Vi tror också att det vore bra att inom ramen för kommunens framtida utvecklingsplaner kunna skapa ett fritids- kulturcenter som kan betjäna hela Burlövs kommun och som innehåller ny simhall, en ny multiarena för både idrott och kulturevenemang och en ny fritidsgård för ungdomar. Vi ser gärna att vår musikskola utvecklas till en kulturskola som även den behöver nya lokaler, gärna i samma område. Samtidig förstår vi mycket väl att det inte är lätt för kommunen att ta på sig så många och stora investeringar. Just nu planerar kommunen för flera skolbyggen och för en ny förskola i Åkarp. Bara dessa tre projekt beräknas kosta mer än 240 miljoner. Utöver detta diskuteras stora satsningar på nytt stationsområde i Åkarp samt stationsbyggnad och nya centrumbildningar i Arlöv. Även om det finns medfinansiering, så innebär alla dessa projekt sammantaget en ansträngning av kommunens ekonomi. Som tjänsteman är det inte min sak att ta ställning till vad Nytt utlåningsobjekt Villaföreningen har köpt in en snöslunga. Kontakta Åsa Lindholm om du vill låna den. Dessutom har vi följande objekt till utlåning: Högtryckstvätt, kontakta Jan-Eric Persson Häcksax, kontakta Jan-Eric Persson Stege, kontakta Annika Jönsson Partytält, 6x3 m, med lösa väggar, kontakta Ola Göransson Hanteringsavgift: 20 kr per dygn (gäller alla objekt) Kontaktinformation finner du i styrelserutan på sista sidan. som är allra viktigast för kommunen och vad som skall prioriteras just nu, det är en renodlad politisk fråga. Såvitt jag vet, har fullmäktige ännu inte tagit ställning i frågan om ny simhall, utan gett kommunens lokalgrupp i uppdrag att utreda flera alternativ. När vi gjort en mer kvalificerad analys, där vi väger kostnader mot nyttoaspekter, så kommer våra politiker att få ett bättre underlag för beslut. Anders Öhlin Förvaltningschef Skolkontoret - Staben Detaljplan i Åkarp (Ärende ID 329) I samband med utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår kommer Trafikverket att behöva en tillfällig väg i Åkarps östra utkant från Lundavägen för transporter till järnvägen. Det finns redan en gällande detaljplan för en väg som binder samman Gränsvägen med Lundavägen. Byggstart för denna väg bör bli av snarast, för att lindra de besvär och tidspillan vi Åkarpsbor åsamkats under ett flertal år. Varför har detta projekt fördröjts? Detaljplanen är som skrivet klar. Tidplanen för färdigställandet av vägen följer Trafikverkets tidplan för Stambanan. Stambaneutbyggnaden kommer allra tidigast att påbörjas år 2014 och då skall vägen vara klar. Kommunen bedömer inte att det finns något behov av vägen innan dess. Det som återstår nu och är under framtagande är ett kostnadsfördelningsavtal mellan kommunen och Trafikverket gällande kostnaderna för byggandet av vägen. Anser du att svaret du fått behöver kompletteras är du välkommen att kontakta oss igen. Gertrud Richter planchef Tack för ditt svar. Att kommunen bedömer att det inte finns något behov av ovannämnda väg före järnvägsutbyggnaden är synnerligen förvånande. Det är ju en möjlighet för Åkarpsborna att slippa vänta och spilla tid vid bommarna, vilket vi gjort i alltför många år redan. Projektet bör därför få högsta prioritet och snarast komma igång. Visst undrar man om våra politiker forts. nästa sida 4 5

4 som arbetar med denna fråga har någon kontakt med kommuninvånarna. Att inte bygga vägen med högbro tidigare är en del i strategin att få Trafikverket att sänka ner järnvägen. Hade kommunen gått med på bro över järnvägen tidigare, hade det troligen varit mycket svårare att få igenom en sänkning av järnvägen. Järnvägen är ju en miljöangelägenhet genom sitt buller, vilket skulle åtgärdas/elimineras genom en tunnel som nu blev ett tråg. Att de orimliga väntetiderna vid bommarna skulle vara ett strategiskt påtryckningsmedel på Trafikverket för att få en tunnel/nedsänkt järnväg ställer vi oss helt oförstående inför. Utöver den bortkastade tiden vid bommarna har vi fått bära kostnaderna för en längre körsträcka och ökad miljöpåverkan, när vi skall mot Lund. Vi är därför fortsatt arga, ledsna och besvikna på att problemet inte lösts för länge sedan. Eftersom kommunen nu har ett avtal om nedsänkning av järnvägen med Trafikverket, förväntar vilket motsvarar 100 meter övertäckning. Region Skåne bekostar därutöver 100 m och Trafikverket slutligen 200 m. Fråga om uppdelning av övertäckningen har diskuterats men har förkastats på grund av att det ger sämre bullersituation för Åkarpsborna än ett sammanhängande tunneltak. Gertrud Richter planchef Kommentar (ej sänt till kommunen) Förutvarande Banverket erbjöd kommunen ett delvis övertäckt spårområde som alternativ till en tunnel. Uppgifter om storleken på denna övertäckning har varit svår att få, men att den utökade övertäckningen enligt ovan uppges kosta 300 mkr ställer vi oss frågande till. Naturligtvis är det en längre övertäckt sträcka som är vårt önskemål och gränsen för kostsamma säkerhetsåtgärder går ju först vid 500 meter! Efter en lämplig öppning bör tråget åter täckas, då tråget enligt uppgifter vi fått, har en sådan konstruktion där ytterligare övertäckning är möjlig. En uppdelning av överenskomna 400 meter ser vi däremot som meningslös, eftersom effekten av övertäckningen då reduceras. kranskommunernas invånare? Den satsning som Burlövs kommun nu gör genom att betala hälften av merkostnaden för en pendlarstation jämfört med en lokalstation är framförallt en satsning på Burlövs utveckling. De ytterligare plattformar som en pendlarstation har, innebär att det är möjligt för alla tåg att stanna på Burlövs station. Detta innebär en otrolig förbättring i kommunikationer och pendlingsmöjligheter såväl för våra invånare (läs Arlövsbor, reds anm.) som för anställda på företagen i kommunen. Förhoppningsvis kanske fler väljer att åka kollektivt istället för att ta bilen. De 21,5 mkr som satsas för att få utomordentliga kommunikationer fördelas över 20 år och belastar budgeten med 1,5 mkr per år. De besparingar som föreslås inom Barn- och utbildningsnämnden och Socialförvaltningen uppgår till 6,5 mkr av en budget cirka 600 mkr. Kommunen planerar samtidigt för stora investeringar i nya skolor och förskolor under nästa år. Vissa satsningar kostar visserligen pengar, som vi gärna skulle lägga på mer omsorg och inte utför alla de brottsförebyggande åtgärder som behövs, varför det inte är lönt med trygghetsvandringar. Eftersom ekonomi styr det mesta här i samhället, är det viktigt att de rätta prioriteringarna görs, så att dramatiska skattehöjningar inte blir nödvändiga. Då har det skapats en tröskel som skrämmer bort potentiella nya kommuninvånare och vi befintliga invånare flyttar kanske till bättre lottade kommuner och det var väl inte så, satsningen på Burlövs utveckling var tänkt? Vårt ovannämnda TYCK OM Burlöv-inlägg fick en annan kommuninvånare att reagera (Ärende ID 302) som skrev: Läste med intresse insändare om pendlarstation i Burlöv (ID 297) och allt positivt som en sådan skulle föra med sig. Kommunchefens positiva inställning grundas på det förhållandet att sådan station innebär att det är möjligt för alla tåg att stanna på Burlövs station. Att anpassa s k pendlarstation möjliggör för alla tåg att stanna, är dock inte detsamma som att alla tåg också kommer att göra det. Vilka garantier har Burlövs vi oss att Österleden (Gränsvägen) får högsta prioritet för ett förverkligande. Österleden är nu absolut på gång. Vilket glädjande besked du kommer med beträffande Österleden. Nu kommer vi att titta efter grävskopor och andra entreprenadmaskiner varje dag. Synd bara att de av våra folkvalda som haft detta ärende på sitt bord så totalt blundat för de problem vi levt med under flera år (såvida de känt till problematiken). service, men de kan också skapa tillväxt som genererar skatteintäkter i ett längre perspektiv. Som vi sedan kan använda för att klara framtidens välfärd för Burlövsborna. Karin Hillåker kommunchef. Kommentar (ej sänt till kommunen) Många synpunkter härom har ventilerats under hundpromenaderna. Flera tycker det är märkligt att leda in massor med bullrande trafik i en redan hårt drabbad kommun och härigenom spä på koldioxidutsläppen. Skall kommunen stå för tillfartsvägarna, blir här en ytterligare kostnad och kostnadsfördelningen för stationsbyggnaden är heller inte klar. Kanske en kommun fått från Trafikverket resp från Skånetra- fiken om att alla deras tåg skall stanna i Burlöv? Mig veterligt lämnas inga sådana garantier. Istället uttrycker sig trafikhuvudmännen i försiktiga ordalag som att Vi har en förhoppning om att, våra ambitioner är att o s v. Vad har fjärresenärer för intresse av att tåget från Stockholm, eller Göteborg stannar i Burlöv? Frågan gäller således: Har kommunen fått några garantier om att samtliga tåg skall stanna i Burlöv, eller är det bara en förhoppning från trafikhuvudmännens sida och som Burlövs kommun tror skall infrias? Kommunen har skrivit ett avtal med Trafikverket, skattehöjning blir nödvändig för att täcka alla merkostnader. Att en större trafikmängd ökar olycksrisken Skånetrafiken skriftligt förbundit sig att huvuddelen Region Skåne och Skånetrafiken. I detta avtal har Övertäckning järnvägen (Ärende ID 307) är också en faktor att räkna med. Med tanke på den av alla tåg som passerar Burlövs station också skall I samband med utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår har kommunen och Trafikverket gjort en överenskommelse, där en övertäckning kvalitet äldreomsorgen har i kommunen idag, samt att skolorna får vända på varje slant, för att underskottet skall bli så litet som möjligt, är kanske en noggrannare stanna på stationen. Detta innebär att ca 10 tåg/timme ska stanna. Gertrud Richter Planchef avstämning befogad, innan satsningarna på av spårområdet skall ske på en sträcka av 400 m. Med tanke på att miljökrav ständigt skärps, inte Burlövs utveckling drabbar andra verksamhetsgrenar. Hundpromenader minst beträffande buller som är grogrund till Att neddragningen på äldreomsorg och skola bara Inledningsvis kunde du läsa om dagliga hundpromenader. Att det är under dessa promenader alla hundar ett flertal allvarliga sjukdomar, bör en betydligt består av drygt en procent av den totala budgeten är större sträcka täckas över. Vid en övertäckning/ ändå kännbar för berörda förvaltningar. Satsningar på uträttar sina behov förstår vi alla, men det är tyvärr tunnel på över 500 m krävs dyrbara investeringar trygghet och kvalitet skapar nöjda kommuninvånare inte alla som förstår att bajset måste plockas upp. Det i säkerhetssystem för räddning/evakuering, signalsystem för mobiltelefoner med mera. Kanske det bästa kommunen har att erbjuda idag, bidrar till som trivs. Att då satsa på kommunikationer, som är är inte så enkelt som en dam yttrade sig i TV för en tid sedan, att hundbajset går ju i retur till naturen. kan en uppdelning av övertäckningen på lämpligt antal meter göra det möjligt att överbrygga är väl inte det som var meningen? att göra det ännu lättare att komma härifrån, men det Att komma hem med en trampad hundskit under skon och därefter försöka rensa en grovmönstrad skosula, dessa säkerhetskrav och härigenom få en större För att skapa en attraktiv kommun att vara stolt är det säkert ingen som önskar. Fifty fäller för närvarande kopiöst, så det blir nästan en hund i dammsuga- del av tråget täckt, än de 400 m som överenskommits. Kommuninvånarnas hälsa bör rimligen Exempel härpå är en 50-metersbassäng i det nya badet över, finns ett flertal andra framtidssatsningar att göra. ren varje dag. Om det är detta som skapar klåda, eller väga tyngre än en pendlarstation i Arlöv, till vilken kommunen beviljat anslag på 21,5 mkr! träningslokal/gym i samband härmed (alternativ utan (i stället för en 25-meters, som också ingår i planerna), om det bara är en njutning att ligga på rygg och åla sig vet jag inte, men en dag hade hon gnott in en hundskit gym planeras), en riktig fritidsgård i Arlöv, där ungdomar kan träffas och ha trevligt i stället för att sabo- rejält i pälsen. Fifty, som har ett välutvecklat luktsinne Södra Stambanans utbyggnad från 2 till 4 spår har och är allätare, hittar många hundskitar under en kissutretts under minst 15 år innan nuvarande avtal mellan Trafikverket, Region Skåne och kommunen kom till Varför satsa 21,5 mkr (kommunens andel av merkostrer som motionärer kan vistas. En alarmerande artikel Satsningar och besparingar (Ärende ID 297) tera på byn och ett rekreationsområde där såväl flanö- och bajsrunda. Oftast hinner jag hindra henne konsumera sina fynd och då plockar jag upp lortarna i de stånd. Parterna arbetar nu i enlighet med detta avtal. naden för pendlarstationen i Arlöv) på omgivande i Ssd den 30 december om hur kommunens fastigheter påsar kommunen servar oss med och är dessa slut, får Naturligtvis är alla överens om att en tunnel genom kommuners tågpendlare och samtidigt ställa sparkrav förfaller på grund av bristande underhåll, fick kommunens fastighetschef att säga upp sig och sluta vid års- de egenhändigt inköpta tas i bruk och läggas i närmsta hela Burlövs kommun hade varit det bästa alternativet. Fullmäktige har, genom avtalet, tagit beslut om att Borde inte en bra skola och trygg åldringsvård för Burskiftet. Dagen innan fanns en annan artikel i Ssd där på 7,5 mkr på skolan och socialförvaltningen i Burlöv? hundlatrin. På så vis har Fifty och jag blivit renhållningsarbetare på gamla dar. Tyvärr känns uppgiften kommunen högst skall bidra med 75 miljoner kronor, lövsborna prioriteras högre än en pendlarstation för närpolischefen beklagar sig över att Burlövs kommun 6 forts. nästa sida 7

5 övermäktig för oss, även om vi gör vårt bästa. Många av de hundägare vi träffar förfasar sig också över skithundar som skiter i att plocka upp hundskiten efter sina jyckar. Under en joggingrunda häromdagen såg undertecknad en lösspringande hund. När den uträttade sina behov, reagerade inte husse. Hade avståndet oss emellan varit mindre, skulle de begåvats med en bajspåse, för det är en hundägare alltid utrustad med! Trafik I förra numret av SVANETORPAREN hade en av våra medlemmar delgett oss några tips om hur vi på bästa sätt skall undvika trafikproblem här på Svanetorpsområdet. Lyckligtvis är vi hittills förskonade från allvarligare olyckor, men en fortsatt försiktighet är ändå befogad. För cirka 50 år sedan, då undertecknad köpte sin första bil, en Renault Gordini, fanns säkerhetsbälten monterade (var inte standard på den tiden trots fri fart på vägarna!). Att bilbältet alltid använts har varit en självklarhet och lyckligtvis har de aldrig behövt ge det skydd de är till för vid en olycka. Att vara rädd om sig själv är enkelt, men att även vara rädd om andra verkar vara betydligt svårare. På Bågevägen är den rekommenderade hastigheten 30 km/h, men få är de bilister som håller denna hastighet. Varför, undrar man? Det kan knappast vara någon tidsvinst att trycka på, när man nästan är hemma. Vi har från villaföreningen framfört önskemål till Kommunen vid olika tillfällen och bett om en generell hastighetsbegränsning på 30 km/h inom området. Svaret vi fått är, att trafiken till övervägande del består av de boende, varför en omskyltning inte är aktuell. Vi har alltså ansvaret att själva bedöma vår framfart. Låt oss visa det bästa omdömet vi har genom att lätta på gasen och ha full koll på omgivningen. Fiffi och jag har sett ett flertal vänliga bilister med lugn framfart som stannat, när vi närmat oss ett övergångsställe. De har fått en vinkning som tack och vi har fått ett leende tillbaka. Trevligt! Tyvärr har vi också sett bilister som kör, som om de fått bud att elden är lös där hemma. Då känner man tacksamhet över att inga olyckor hänt (ännu), men visst känner man oro. Jul, jul, STRÅLANDE jul Trots att elpriset höjdes markant den 1 november strålade stjärnor, ljusslingor, granar med mera som vanligt under jul- och nyårshelgen. Elkaoset blev emellertid värre än befarat i Sydsverige efter indelningen av landet i fyra elområden, skriver tidningen NY TEKNIK i sitt novembernummer (47), från vilket nedanstående uppgifter delvis är hämtade. I månadsskiftet november december låg elpriset upp till 50 procent högre än i övriga landet. Det medförde att elkonsumenterna under denna vecka fick betala tiotals miljoner extra helt i onödan. Detta är resultatet av politiska beslut och bristen på sådana. Dels att dela upp landet i fyra prisområden. Dels lång tids obeslutsamhet om kraftöverföringen efter avvecklingen av Barsebäck. Tanken med prisskillnaderna på el är, att det skall stimulera till investeringar i elproduktion och förstärkning av elnätet. Varför elnätet inte uppgraderades före stängningen av Barsebäck vore intressant att veta. Vem vågar investera i kraftproduktion idag efter alla politiska ingrepp och nya regler. Vi skåningar hade ju inte drabbats så hårt som nu, om vi fått ha vårt Barsebäck kvar. Att vi som privatpersoner reagerar på ett ökat elpris på cirka 5000 kronor per år (och betydligt mer under en sträng vinter) är ju självklart, även om det är peanuts jämfört med hur industrin drabbats. För industrier som Perstorp AB ökar elnotan med tiotals miljoner under ett normalår. Även Stora Ensos tidningspappersbruk med sin årsförbrukning på 1,3 TWh påverkas märkbart och överväger att flytta delar av sin produktion till andra anläggningar, samtidigt som de befarar tappa order och till och med kunder. Volvo Personvagnar som har sin karosstillverkning i Olofström förbrukar uppåt 150 gigawatt el per år. Fönstertillverkaren Pilkington i Halmstad får betala kronor per år för varje öre elpriset stiger per kilowattimme. Kemira i Helsingborg räknar med att elnotan stiger mellan sex-sju miljoner per år. Företagen har hållit på med energieffektivisering i 20 år, så att spara el är ingen lösning. Visserligen har det sagts att Sverige skall kunna importera billig vindkraftsel från Danmark när det blåser kraftigt, men då producerar ju även våra egna vindkraftverk el. Det motsatta förhållandet uppstår, när det blåser för lite och Danmarks vindmöllor står stilla. Då behöver de importera Svensk el, vilket medför att elpriset i Sverige också drivs upp. Barsebäcksreaktorerna producerade 600 MW vardera. Kvarvarande kärnkraftverk skulle öka sin effekt med 1285 MW (alltså något mer än båda reaktorerna i Basebäck) till en kostnad av 10 miljarder kronor och skulle vara klart under Verkligheten hittills har blivit en effekthöjning på 300 MW för 12 miljarder. Oskarshamn har skjutit effekthöjningen till 2015 och för Forsmark 3 finns ingen plan alls och effekthöjningen i de övriga reaktorerna är flera år försenade. Det är dessa bortslösade miljarder som nu fortsätter att påverka dagens elpriser. Tänk vad nitiska politiker kan åstadkomma! För det var väl inte det uppkomna kaoset man eftersträvat? Vid tangenterna Bengt Dagstam

NR 1 2011. GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer.

NR 1 2011. GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer. NR 1 2011 GOTT NYTT ÅR! Dags att betala medlemsavgiften. Inbetalningskort medföljer detta nummer. Presentation av villaföreningen Presentationen av vår villaförening som följer här är främst skriven för

Läs mer

NR 4 2010. Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november 2010

NR 4 2010. Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening. Dagordning vid årsmöte torsdagen den 18 november 2010 NR 4 2010 Läs i detta nummer: Kallelse till årsmöte (se nedan) Erik Skärbäck om järnvägen Halloween, rensningen av Sibirien, grannsamverkan...och mycket annat! Kallelse till årsmöte i Svanetorps Villaförening

Läs mer

Digital-TV. NR 2 2012 Kom och fira Valborg med oss! Nytt utlåningsobjekt!

Digital-TV. NR 2 2012 Kom och fira Valborg med oss! Nytt utlåningsobjekt! NR 2 2012 Kom och fira Valborg med oss! Svanetorps villaförening och Karstorps villaförening bjuder in alla medlemmar till traditionellt Valborgsfirande på gröningen vid Svanetorpsskolan. Vi tänder brasan

Läs mer

NR 1 2007. www.svanetorp.se. Det ska vi fira... Läs i detta nummer om bland annat: Villaföreningen fyller 40 Energirådgivning Tankar om livsmiljön

NR 1 2007. www.svanetorp.se. Det ska vi fira... Läs i detta nummer om bland annat: Villaföreningen fyller 40 Energirådgivning Tankar om livsmiljön NR 1 2007 www.svanetorp.se Det ska vi fira... Läs i detta nummer om bland annat: Villaföreningen fyller 40 Energirådgivning Tankar om livsmiljön Ordförande har ordet! Välkomna till ännu ett nummer av vår

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8 Onödig väntan i Timrå Tidningen en succé! När man står inför en stor satsning, som en tidning till

Läs mer

Nytt bolag ska spara 25 miljoner

Nytt bolag ska spara 25 miljoner Årgång 18 Nr. 2 2009 Utgiven av Alvesta Alternativet Nytt bolag ska spara 25 miljoner Kommunchefen och förvaltningscheferna har lagt ett förslag till kommunstyrelsen om att lägga över stora delar av servicetjänsterna

Läs mer

Trafikkaoset i Stockholm

Trafikkaoset i Stockholm Nummer 2 Juli 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Fokus i valrörelsen Enklare regler Ja tack! Bygg ditt varumärke steg för att hitta

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad GEMLA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Gemla skola, måndagen den 26 januari 2015. Cirka 130 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Det kommunala skatteutjämningssystemet.

Det kommunala skatteutjämningssystemet. Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Det låter inte klokt, men så absurd är verkligheten i dagens Sverige! Webbgruppen: webmaster@ vellinge.moderat.se Ansvarig

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02. Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen!

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02. Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen! Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02 Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen! Ledare styrelsens syn på saken Under hösten 2001 tog SDN Linnéstaden initiativ till ett dialogmöte

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

fritidsgården i Svappavaara

fritidsgården i Svappavaara INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 1 2015 Föreningsträff i Vittangi Ett lyft för matematiken Nya tomter på Lombolo Dags att söka sommarjobb! Skoterförare och andra: STÄNG GRINDARNA!

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Politik är inte tystnad och hemligheter det är att ge svar och öppenhet

Politik är inte tystnad och hemligheter det är att ge svar och öppenhet Bråda dagar för Jenny Full fart i odlingarna mitten Register för miljoner övertogs av chefer Sidan 7 Tårtkalas på SöS Sidan 8 Att tänka på om du blir sjuk Sidan 16 nummer 5 2011 Ledaren Politik är inte

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5 Många besked kommer i höst Sid 2-3 Mycket jobb med upprustning Sid 5 Majoritet för nedgrävning Sid 10 Nu är vi igång! Spännande tid! MAN BRUKAR JU SÄGA att en gång är ingen gång. Därför känns det skönt

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer