Ordförande har ordet! Hur ska man sortera sina sopor? NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet! Hur ska man sortera sina sopor? NR 1 2012"

Transkript

1 Ordförande har ordet! Välkomna till ett nytt nummer av Svanetorparen, som är Svanetorps villaförenings medlemstidning. Detta första nummer på året går ut till alla hushåll inom Svanetorpsområdet. Detta för att vi gärna vill visa framför allt er som inte är medlemmar vad vår förening erbjuder. Så det är min förhoppning att ni tar några minuter till att läsa Svanetorparen. Vill ni därefter testa ett års medlemsskap så har vi bifogat ett inbetalningskort på blygsamma 50 kr. Hjärtligt välkomna som medlemmar! Vi brukar göra en utflykt på våren till något intressant ställe. Vi har tidigare år varit på Hallands Väderö, Tirups örtagård, åkt kanalbåt i Malmö, bara för att nämna några utflykter. I vår kommer vi att besöka Spillepengens rekreationsområde där kommunens ornitolog Kenneth Bengtsson kommer att ge oss en guidad tur och prata om fåglar. Vi tar NR också med oss picknickkorg och slår oss ner i gröngräset och njuter av majsolen. Det blir säkert en härlig utflykt och ett bra tillfälle att lära känna lite fler människor från Svanetorp. Om du som läser det här har något bra tips på framtida aktiviteter för Svanetorps villaförening; utflykt, fest, eller något annat arrangemang, så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen med dina idéer. Jag tackar på förhand för ditt initiativ! Vi ses ute på gångstigarna i Svanetorp. Hälsningar Ola Göransson Ordförande Hur ska man sortera sina sopor? Läs om detta på sidan 2. Nu kan snön komma... Efter den förra, mycket snörika vintern beslutade villaföreningen att investera i en snöslunga, som kommer att lånas ut till medlemmarna. Nu väntar vi bara på att flingorna ska börja falla. Läs mer om våra utlåningsobjekt på sidan 5.

2 Vad får man slänga i tunnan? Ibland kan det vara svårt att veta vad man ska slänga i soppåsen och vad som ska lämnas på återvinningsstation eller någon annan stans. Här kommer därför en liten snabbguide med några vanliga föremål och hänvisning till vidare information. Föremål Lämningsställe Batteri, laddningsbart Återvinningscentral, särskild behållare Batteri, vanligt Batteriholk Chipspåse Elsladd, trasig Återvinningscentral Frigolit Folie, metall Återvinningsstation, metallförpackning Folie, plast Glas, dricksglas Glas, flaska Återvinningsstation, glasiglo Glödlampa, lågenergi Återvinningscentral Glödlampa, vanlig Återvinningscentral Kläder, hela och rena Klädinsamling Kläder, trasiga Metallförpackning Återvinningsstation, metallförpackning Kuvert Pappersduk Plastförpackning, hård, mjuk Presentpapper Återvinningsstation, pappersförpackning Tallrik, porslin Återvinningscentral, jord, sten, tegel, betong Värmeljushållare, metall Återvinningsstation, metallförpackning En komplett lista över föremål kan hittas på sysavs hemsida Denna länk finns också inlagd på vår hemsida Där hittar du även en länk till en snabbguide med bland annat en bra uppställning över vad du får slänga i den vanliga soptunnan. Dessutom finns två appar till din smartphone Sortera rätt och Källsortera, den senare från SITA Sverige AB. Båda är kostnadsfria. Styrelsen består av: Ordförande: Ola Göransson Päronvägen Vice Ordförande: Martin Walder Päronvägen Sekreterare: Marianne Tackman Svanetorpsv Kassör: Åsa Lindholm Kjellssons väg Var la jag nu Svanetorparen... Klicka in på under fliken Svanetorparen hittar du aktuellt nummer och tidigare nummer av Svanetorparen. Övriga ordinarie ledamöter: Annika Jönsson Kjellssons väg Jan-Eric Persson Lavendelvägen Gordon Persson Tistelvägen Erbjudande av medlemskap i vår villaförening samt en presentation av föreningen. Presentationen av vår villaförening som följer här är främst riktad till dig som inte är medlem och därför inte brukar få vår medlemstidning SVANETORPA- REN, som du nu håller i din hand. Inför varje nytt verksamhetsår brukar vi distribuera ett exemplar till samtliga 330 hushåll inom vårt verksamhetsområde. Vi vill härigenom försöka fånga upp nyinflyttade Svanetorpare och marknadsföra oss genom att berätta att vi finns till, samt presentera oss och hälsa er välkomna till Åkarp och Svanetorp. Villaföreningen bildades för 44 år sedan, så vi är väl etablerade vid det här laget. Vi hoppas nu, att du som inte är medlem vill prova på att gå med i vår villaförening. Årsavgiften är ju blygsamma 50 kronor. För denna femtiolapp får du vår medlemstidning fyra gånger per år, du får låna våra utlåningsobjekt (högtryckstvätt med rotationsmunstycke, häcksax med förlängningssladd, stege för större höjder, fyra bord och tjugu stolar och partytält 6x3m med väggar och numera också en snöslunga) för en låg hanteringsavgift. Så hoppas vi du hänger med på medlemsutflykter, kanske en kräftskiva eller engagerar dig i något annat i föreningen exempelvis valborgsmässofirandet. Bland de aktiviteter vi anordnat och som blivit mest långlivad är den månatliga vinprovningen, vilken blivit så uppskattad, att den nu har flera år på nacken. För övrigt har vi god kontakt med kommunen, till vilken vi framför våra önskemål. Vi har även lämnat in ett antal skrivelser beträffande översiktsplanen samt haft kontakter med Trafikverket angående järnvägsutbyggnaden. Vi har också visst samarbete med vår granne Karstorps villaförening. Svanetorps villaförening är en partipolitiskt neutral sammanslutning av ägare eller innehavare av villafastighet, radhus eller annat eget hem. Föreningen har till uppgift att ta tillvara medlemmarnas intressen samt att bevaka utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde. Detta var ett kort utdrag av villaföreningens stadgar. Lite av varje. Dialogmöte Trafikverket den 24 november 2011 Järnvägsutbyggnaden genom samhället från två till fyra spår var en fråga som engagerade många Åkarps- 2 3 bor denna torsdagskväll. Aulan på Dalslundskolan var fullsatt, vilket innebär runt 200 personer. Projektledare Nils Ahlfors presenterade utbyggnadsplanerna på ett engagerande sätt och visade olika förslag på, hur de provisoriska järnvägsspåren kommer att dras under utbyggnadsperioden. Att samhället kommer att påverkas, har vi till vissa delar redan redovisat i förra SVA- NETORPAREN, efter vårt möte på Trafikverkets kontor här i Åkarp. I ett av förslagen dras de provisoriska spåren över Åkarpsdammen som delvis behöver tömmas. Det är ett komplicerat projekt, där återställningsarbetet inte blir alldeles enkelt, men Nils Ahlfors lovade, att det mesta skulle de nog kunna återskapa. E-6ans dragning över järnvägen kräver en ny bro och cykelstigen kommer att bli provisorisk under byggnationen. Möjligheter fanns att klara både stinshus och Åkarps station (vilka tidigare varit i farozonen). Schaktmassorna kommer att uppgå till 1 miljon kubiketer, vilka kommer att fraktas bort med etthundratusen lastbilstransporter. Ja, vi har massor av massor, sa Nils Ahlfors. Naturligtvis söker vi alla möjligheter att använda massorna som bullervallar utmed vägar och järnvägar inom kommunen för att minimera längre transporter, fortsatte han. Transport-/servicevägarna utmed järnvägen kunde sedan tänkas bli en supercykelväg (autostrada för cyklister) mellan Lund och Malmö. Att en övertäckning av järnvägen på 500 meter är möjlig utan fördyrande säkerhetsåtgärder skrev vi om i förra SVANETORPA- REN. De 400 meter som avtalats mellan Burlövs kommun och Trafikverket ligger dock fast, så här kan vi inte förvänta oss en förlängning! Efter presentationen fick mötesdeltagarna gå runt till specialborden, där alla fick möjlighet att fråga eller framföra sina synpunkter till berörda specialister. Vid återsamlingen presenterades frågorna som ventilerats vid respektive bord, men svar på allt var inte möjligt att få. Vid MILJÖBORDET framfördes bland annat önskemål om genomskinligt bullerskydd på E-6an, där denna korsar järnvägen. Även där E- 6an korsar Alnarpsvägen var det önskvärt med bullerskärmar. Några ville att ingreppen i dammen vid stationshuset minimeras. Flera ville bevara stationshuset, vilket också verkade möjligt att göra enligt Trafikverket. De som oroade sig för luftmiljön genom buller och damm fick veta, att det finns riktlinjer som måste följas under utbyggnadsfasen. Något nattjobb är inte aktuellt, men viss avkortning av byggtiden kan ske, om arbetstiderna forts. nästa sida

3 förläggs mellan jämfört med normaltiden Vid VÄGBORDET framfördes synpunkter på en supercykelväg. Någon undrade varför Sockervägen inte förlängts över järnvägen, så vi fick en enklare anslutning till Lundavägen och utfart till E-22an. Bullret från E-6an var många störda av. Beskedet var att varken sträckning eller höjd av körbanan var möjlig att påverka. Vid STATIONSBORDET fanns önskemål om en färgglad plats med konstnärlig utformning och grönska samt en satsning på ljus. För att skapa en bättre miljö, framfördes önskemål om mittskärmar mellan spåren (spårnära skydd) inom stationsområdet. Stationsområdet ingår inte i den del av spårområdet som skall övertäckas. Väderskydd av plexiglas över plattformarna ansågs därför önskvärt. Plexiglasväggar med öppningar som motsvarade dörrarna på pendlartågen önskades, för att öka säkerheten på plattformarna. Svaret vi fick var, att denna lösning finns i många storstäder, men är inte genomförbar här, på grund av att flera olika tågtyper används, där dörravstånden varierar. Behovet av en pendlarstation i Arlöv ifrågasattes. Trafikverket meddelade, att det inte är en fråga för dem. Kring BULLER- BORDET samlades många som ville se hur bullerkartorna med olika färger för olika starkt buller påverkade i dagsläget, jämfört med kartorna på beräknad bullerpåverkan efter projektets genomförande. Några boende nära transportvägarna och spårområdet oroade sig för störande trafik under projekttiden. Bullret under utbyggnadsperioden ansågs inte bli större än vad passerade tåg åstadkommer idag. Ljudavskärmningar kommer dock att sättas upp vid de utsatta platserna. Blir det ljudbangar när tåget kommer ut ur tunneln, undrade någon. En gemensam bullermätning för järnväg och motorväg finns inte. Att en sådan skall finnas nu, när Banverket och Vägverket båda ingår i Trafikverket borde vara naturligt, tyckte flera. Önskemål om att förlänga locket (övertäckningen av järnvägen) framfördes. Svaret var att detta är en kostnadsfråga procent av utbyggnadskostnaderna ligger i Åkarp, fick vi veta. Efter utbyggnaden får järnvägen en maxkapacitet på 800 tåg/dygn. Maxhastigheten för tågen blir 200 km/h, men anläggningen klarar 250 km/h. Ovanstående redovisning kunde blivit betydligt fylligare, eftersom många frågor och synpunkter inte redovisats här, men ambitionen har varit att återge lite av den bredd på frågeställningar som framfördes på mötet. Samråd eller information? När Fifty och jag är ute på våra dagliga hundpromenader, träffar vi många av Åkarps trevliga invånare. Ibland stannar vi upp och pratar om lite av varje med dem vi möter. Undertecknad får här många tips och uppslag till vårt medlemsblad. Några av kommunens politiker och tjänstemän har därför rekommenderats skaffa hund, för då får de verkligen kontakt med kommuninvånarna. Vi har ju ibland undrat om våra bestämmare lever i en egen isolerad värld, eftersom deras beslut ibland upplevs komma från deras egen tankesmedja, i stället för att de borde komma nerifrån gräsrötterna. Det är ju ändå för vårt bästa de blivit valda att sköta kommunens alla angelägenheter och då bör rimligen frågor av betydelse förankras hos allmänheten. Som du säkert vet, och som vi skrev om i förra SVANETORPAREN, införde ju Burlövs kommun den 1 juni 2011 ett digitalt synpunktshanteringssystem TYCK OM BURLÖV- där allmänheten har möjlighet att framföra sina synpunkter och önskemål. Det är glädjande, att många kommuninvånare här sett en möjlighet att göra sin röst hörd. Naturligtvis vet vi, att kommunen har begränsade ekonomiska resurser och att det därför är omöjligt att tillfredsställa allas behov och önskemål. Vår förhoppning är emellertid, att där vi agerar som påtryckare i stora och viktiga frågor, exempelvis översiktsplanen, detta skall hörsammas och tas med i planeringsarbetet. Vi hade ju en del synpunkter i vårt förra medlemsblad som nu ventilerats via TYCK OM BURLÖV. Nedan redovisas några av de frågeställningar/synpunkter som översänts och där svar erhållits: Aktivitetscentra (Ärende ID 439) Inför planeringen av det nya badet har både 25- och 50-metersbassäng diskuterats samt med eller utan friskvårdsdel. För att tillfredsställa nuvarande och nytillkomna kommuninvånare i en expansionsfas för Burlöv, är det märkigt, om en ersättningsanläggning innebär en försämring. Istället bör badet vara attraktivt, så Burlövsborna inte åker till bättre lottade kranskommuner, vilket sker redan nu beträffande friskvårdsdelen. Även handikappade får idag åka till annan kommun med handikappanpassat bad. Att ett nytt modernt bad handikappanpassas bör vara en självklarhet. En idrottshall/arena bör ingå i anläggningen, där även koncerter, revyer och andra större arrangemang kan hållas. Med angränsande idrottsplats och grönområden för motion blir det ett attraktivt aktivitetscentrum och en träffpunkt för kommuninvånarna. Skall Burlöv vara attraktivt och locka nya invånare till sig, känns det märkligt om de skall hänvisas till våra grannkommuner, när de vill utöva sina aktiviteter. Dina synpunkter ligger väl i linje med förslag som förvaltningen själv har lämnat. Vi tror också att det vore bra att inom ramen för kommunens framtida utvecklingsplaner kunna skapa ett fritids- kulturcenter som kan betjäna hela Burlövs kommun och som innehåller ny simhall, en ny multiarena för både idrott och kulturevenemang och en ny fritidsgård för ungdomar. Vi ser gärna att vår musikskola utvecklas till en kulturskola som även den behöver nya lokaler, gärna i samma område. Samtidig förstår vi mycket väl att det inte är lätt för kommunen att ta på sig så många och stora investeringar. Just nu planerar kommunen för flera skolbyggen och för en ny förskola i Åkarp. Bara dessa tre projekt beräknas kosta mer än 240 miljoner. Utöver detta diskuteras stora satsningar på nytt stationsområde i Åkarp samt stationsbyggnad och nya centrumbildningar i Arlöv. Även om det finns medfinansiering, så innebär alla dessa projekt sammantaget en ansträngning av kommunens ekonomi. Som tjänsteman är det inte min sak att ta ställning till vad Nytt utlåningsobjekt Villaföreningen har köpt in en snöslunga. Kontakta Åsa Lindholm om du vill låna den. Dessutom har vi följande objekt till utlåning: Högtryckstvätt, kontakta Jan-Eric Persson Häcksax, kontakta Jan-Eric Persson Stege, kontakta Annika Jönsson Partytält, 6x3 m, med lösa väggar, kontakta Ola Göransson Hanteringsavgift: 20 kr per dygn (gäller alla objekt) Kontaktinformation finner du i styrelserutan på sista sidan. som är allra viktigast för kommunen och vad som skall prioriteras just nu, det är en renodlad politisk fråga. Såvitt jag vet, har fullmäktige ännu inte tagit ställning i frågan om ny simhall, utan gett kommunens lokalgrupp i uppdrag att utreda flera alternativ. När vi gjort en mer kvalificerad analys, där vi väger kostnader mot nyttoaspekter, så kommer våra politiker att få ett bättre underlag för beslut. Anders Öhlin Förvaltningschef Skolkontoret - Staben Detaljplan i Åkarp (Ärende ID 329) I samband med utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår kommer Trafikverket att behöva en tillfällig väg i Åkarps östra utkant från Lundavägen för transporter till järnvägen. Det finns redan en gällande detaljplan för en väg som binder samman Gränsvägen med Lundavägen. Byggstart för denna väg bör bli av snarast, för att lindra de besvär och tidspillan vi Åkarpsbor åsamkats under ett flertal år. Varför har detta projekt fördröjts? Detaljplanen är som skrivet klar. Tidplanen för färdigställandet av vägen följer Trafikverkets tidplan för Stambanan. Stambaneutbyggnaden kommer allra tidigast att påbörjas år 2014 och då skall vägen vara klar. Kommunen bedömer inte att det finns något behov av vägen innan dess. Det som återstår nu och är under framtagande är ett kostnadsfördelningsavtal mellan kommunen och Trafikverket gällande kostnaderna för byggandet av vägen. Anser du att svaret du fått behöver kompletteras är du välkommen att kontakta oss igen. Gertrud Richter planchef Tack för ditt svar. Att kommunen bedömer att det inte finns något behov av ovannämnda väg före järnvägsutbyggnaden är synnerligen förvånande. Det är ju en möjlighet för Åkarpsborna att slippa vänta och spilla tid vid bommarna, vilket vi gjort i alltför många år redan. Projektet bör därför få högsta prioritet och snarast komma igång. Visst undrar man om våra politiker forts. nästa sida 4 5

4 som arbetar med denna fråga har någon kontakt med kommuninvånarna. Att inte bygga vägen med högbro tidigare är en del i strategin att få Trafikverket att sänka ner järnvägen. Hade kommunen gått med på bro över järnvägen tidigare, hade det troligen varit mycket svårare att få igenom en sänkning av järnvägen. Järnvägen är ju en miljöangelägenhet genom sitt buller, vilket skulle åtgärdas/elimineras genom en tunnel som nu blev ett tråg. Att de orimliga väntetiderna vid bommarna skulle vara ett strategiskt påtryckningsmedel på Trafikverket för att få en tunnel/nedsänkt järnväg ställer vi oss helt oförstående inför. Utöver den bortkastade tiden vid bommarna har vi fått bära kostnaderna för en längre körsträcka och ökad miljöpåverkan, när vi skall mot Lund. Vi är därför fortsatt arga, ledsna och besvikna på att problemet inte lösts för länge sedan. Eftersom kommunen nu har ett avtal om nedsänkning av järnvägen med Trafikverket, förväntar vilket motsvarar 100 meter övertäckning. Region Skåne bekostar därutöver 100 m och Trafikverket slutligen 200 m. Fråga om uppdelning av övertäckningen har diskuterats men har förkastats på grund av att det ger sämre bullersituation för Åkarpsborna än ett sammanhängande tunneltak. Gertrud Richter planchef Kommentar (ej sänt till kommunen) Förutvarande Banverket erbjöd kommunen ett delvis övertäckt spårområde som alternativ till en tunnel. Uppgifter om storleken på denna övertäckning har varit svår att få, men att den utökade övertäckningen enligt ovan uppges kosta 300 mkr ställer vi oss frågande till. Naturligtvis är det en längre övertäckt sträcka som är vårt önskemål och gränsen för kostsamma säkerhetsåtgärder går ju först vid 500 meter! Efter en lämplig öppning bör tråget åter täckas, då tråget enligt uppgifter vi fått, har en sådan konstruktion där ytterligare övertäckning är möjlig. En uppdelning av överenskomna 400 meter ser vi däremot som meningslös, eftersom effekten av övertäckningen då reduceras. kranskommunernas invånare? Den satsning som Burlövs kommun nu gör genom att betala hälften av merkostnaden för en pendlarstation jämfört med en lokalstation är framförallt en satsning på Burlövs utveckling. De ytterligare plattformar som en pendlarstation har, innebär att det är möjligt för alla tåg att stanna på Burlövs station. Detta innebär en otrolig förbättring i kommunikationer och pendlingsmöjligheter såväl för våra invånare (läs Arlövsbor, reds anm.) som för anställda på företagen i kommunen. Förhoppningsvis kanske fler väljer att åka kollektivt istället för att ta bilen. De 21,5 mkr som satsas för att få utomordentliga kommunikationer fördelas över 20 år och belastar budgeten med 1,5 mkr per år. De besparingar som föreslås inom Barn- och utbildningsnämnden och Socialförvaltningen uppgår till 6,5 mkr av en budget cirka 600 mkr. Kommunen planerar samtidigt för stora investeringar i nya skolor och förskolor under nästa år. Vissa satsningar kostar visserligen pengar, som vi gärna skulle lägga på mer omsorg och inte utför alla de brottsförebyggande åtgärder som behövs, varför det inte är lönt med trygghetsvandringar. Eftersom ekonomi styr det mesta här i samhället, är det viktigt att de rätta prioriteringarna görs, så att dramatiska skattehöjningar inte blir nödvändiga. Då har det skapats en tröskel som skrämmer bort potentiella nya kommuninvånare och vi befintliga invånare flyttar kanske till bättre lottade kommuner och det var väl inte så, satsningen på Burlövs utveckling var tänkt? Vårt ovannämnda TYCK OM Burlöv-inlägg fick en annan kommuninvånare att reagera (Ärende ID 302) som skrev: Läste med intresse insändare om pendlarstation i Burlöv (ID 297) och allt positivt som en sådan skulle föra med sig. Kommunchefens positiva inställning grundas på det förhållandet att sådan station innebär att det är möjligt för alla tåg att stanna på Burlövs station. Att anpassa s k pendlarstation möjliggör för alla tåg att stanna, är dock inte detsamma som att alla tåg också kommer att göra det. Vilka garantier har Burlövs vi oss att Österleden (Gränsvägen) får högsta prioritet för ett förverkligande. Österleden är nu absolut på gång. Vilket glädjande besked du kommer med beträffande Österleden. Nu kommer vi att titta efter grävskopor och andra entreprenadmaskiner varje dag. Synd bara att de av våra folkvalda som haft detta ärende på sitt bord så totalt blundat för de problem vi levt med under flera år (såvida de känt till problematiken). service, men de kan också skapa tillväxt som genererar skatteintäkter i ett längre perspektiv. Som vi sedan kan använda för att klara framtidens välfärd för Burlövsborna. Karin Hillåker kommunchef. Kommentar (ej sänt till kommunen) Många synpunkter härom har ventilerats under hundpromenaderna. Flera tycker det är märkligt att leda in massor med bullrande trafik i en redan hårt drabbad kommun och härigenom spä på koldioxidutsläppen. Skall kommunen stå för tillfartsvägarna, blir här en ytterligare kostnad och kostnadsfördelningen för stationsbyggnaden är heller inte klar. Kanske en kommun fått från Trafikverket resp från Skånetra- fiken om att alla deras tåg skall stanna i Burlöv? Mig veterligt lämnas inga sådana garantier. Istället uttrycker sig trafikhuvudmännen i försiktiga ordalag som att Vi har en förhoppning om att, våra ambitioner är att o s v. Vad har fjärresenärer för intresse av att tåget från Stockholm, eller Göteborg stannar i Burlöv? Frågan gäller således: Har kommunen fått några garantier om att samtliga tåg skall stanna i Burlöv, eller är det bara en förhoppning från trafikhuvudmännens sida och som Burlövs kommun tror skall infrias? Kommunen har skrivit ett avtal med Trafikverket, skattehöjning blir nödvändig för att täcka alla merkostnader. Att en större trafikmängd ökar olycksrisken Skånetrafiken skriftligt förbundit sig att huvuddelen Region Skåne och Skånetrafiken. I detta avtal har Övertäckning järnvägen (Ärende ID 307) är också en faktor att räkna med. Med tanke på den av alla tåg som passerar Burlövs station också skall I samband med utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår har kommunen och Trafikverket gjort en överenskommelse, där en övertäckning kvalitet äldreomsorgen har i kommunen idag, samt att skolorna får vända på varje slant, för att underskottet skall bli så litet som möjligt, är kanske en noggrannare stanna på stationen. Detta innebär att ca 10 tåg/timme ska stanna. Gertrud Richter Planchef avstämning befogad, innan satsningarna på av spårområdet skall ske på en sträcka av 400 m. Med tanke på att miljökrav ständigt skärps, inte Burlövs utveckling drabbar andra verksamhetsgrenar. Hundpromenader minst beträffande buller som är grogrund till Att neddragningen på äldreomsorg och skola bara Inledningsvis kunde du läsa om dagliga hundpromenader. Att det är under dessa promenader alla hundar ett flertal allvarliga sjukdomar, bör en betydligt består av drygt en procent av den totala budgeten är större sträcka täckas över. Vid en övertäckning/ ändå kännbar för berörda förvaltningar. Satsningar på uträttar sina behov förstår vi alla, men det är tyvärr tunnel på över 500 m krävs dyrbara investeringar trygghet och kvalitet skapar nöjda kommuninvånare inte alla som förstår att bajset måste plockas upp. Det i säkerhetssystem för räddning/evakuering, signalsystem för mobiltelefoner med mera. Kanske det bästa kommunen har att erbjuda idag, bidrar till som trivs. Att då satsa på kommunikationer, som är är inte så enkelt som en dam yttrade sig i TV för en tid sedan, att hundbajset går ju i retur till naturen. kan en uppdelning av övertäckningen på lämpligt antal meter göra det möjligt att överbrygga är väl inte det som var meningen? att göra det ännu lättare att komma härifrån, men det Att komma hem med en trampad hundskit under skon och därefter försöka rensa en grovmönstrad skosula, dessa säkerhetskrav och härigenom få en större För att skapa en attraktiv kommun att vara stolt är det säkert ingen som önskar. Fifty fäller för närvarande kopiöst, så det blir nästan en hund i dammsuga- del av tråget täckt, än de 400 m som överenskommits. Kommuninvånarnas hälsa bör rimligen Exempel härpå är en 50-metersbassäng i det nya badet över, finns ett flertal andra framtidssatsningar att göra. ren varje dag. Om det är detta som skapar klåda, eller väga tyngre än en pendlarstation i Arlöv, till vilken kommunen beviljat anslag på 21,5 mkr! träningslokal/gym i samband härmed (alternativ utan (i stället för en 25-meters, som också ingår i planerna), om det bara är en njutning att ligga på rygg och åla sig vet jag inte, men en dag hade hon gnott in en hundskit gym planeras), en riktig fritidsgård i Arlöv, där ungdomar kan träffas och ha trevligt i stället för att sabo- rejält i pälsen. Fifty, som har ett välutvecklat luktsinne Södra Stambanans utbyggnad från 2 till 4 spår har och är allätare, hittar många hundskitar under en kissutretts under minst 15 år innan nuvarande avtal mellan Trafikverket, Region Skåne och kommunen kom till Varför satsa 21,5 mkr (kommunens andel av merkostrer som motionärer kan vistas. En alarmerande artikel Satsningar och besparingar (Ärende ID 297) tera på byn och ett rekreationsområde där såväl flanö- och bajsrunda. Oftast hinner jag hindra henne konsumera sina fynd och då plockar jag upp lortarna i de stånd. Parterna arbetar nu i enlighet med detta avtal. naden för pendlarstationen i Arlöv) på omgivande i Ssd den 30 december om hur kommunens fastigheter påsar kommunen servar oss med och är dessa slut, får Naturligtvis är alla överens om att en tunnel genom kommuners tågpendlare och samtidigt ställa sparkrav förfaller på grund av bristande underhåll, fick kommunens fastighetschef att säga upp sig och sluta vid års- de egenhändigt inköpta tas i bruk och läggas i närmsta hela Burlövs kommun hade varit det bästa alternativet. Fullmäktige har, genom avtalet, tagit beslut om att Borde inte en bra skola och trygg åldringsvård för Burskiftet. Dagen innan fanns en annan artikel i Ssd där på 7,5 mkr på skolan och socialförvaltningen i Burlöv? hundlatrin. På så vis har Fifty och jag blivit renhållningsarbetare på gamla dar. Tyvärr känns uppgiften kommunen högst skall bidra med 75 miljoner kronor, lövsborna prioriteras högre än en pendlarstation för närpolischefen beklagar sig över att Burlövs kommun 6 forts. nästa sida 7

5 övermäktig för oss, även om vi gör vårt bästa. Många av de hundägare vi träffar förfasar sig också över skithundar som skiter i att plocka upp hundskiten efter sina jyckar. Under en joggingrunda häromdagen såg undertecknad en lösspringande hund. När den uträttade sina behov, reagerade inte husse. Hade avståndet oss emellan varit mindre, skulle de begåvats med en bajspåse, för det är en hundägare alltid utrustad med! Trafik I förra numret av SVANETORPAREN hade en av våra medlemmar delgett oss några tips om hur vi på bästa sätt skall undvika trafikproblem här på Svanetorpsområdet. Lyckligtvis är vi hittills förskonade från allvarligare olyckor, men en fortsatt försiktighet är ändå befogad. För cirka 50 år sedan, då undertecknad köpte sin första bil, en Renault Gordini, fanns säkerhetsbälten monterade (var inte standard på den tiden trots fri fart på vägarna!). Att bilbältet alltid använts har varit en självklarhet och lyckligtvis har de aldrig behövt ge det skydd de är till för vid en olycka. Att vara rädd om sig själv är enkelt, men att även vara rädd om andra verkar vara betydligt svårare. På Bågevägen är den rekommenderade hastigheten 30 km/h, men få är de bilister som håller denna hastighet. Varför, undrar man? Det kan knappast vara någon tidsvinst att trycka på, när man nästan är hemma. Vi har från villaföreningen framfört önskemål till Kommunen vid olika tillfällen och bett om en generell hastighetsbegränsning på 30 km/h inom området. Svaret vi fått är, att trafiken till övervägande del består av de boende, varför en omskyltning inte är aktuell. Vi har alltså ansvaret att själva bedöma vår framfart. Låt oss visa det bästa omdömet vi har genom att lätta på gasen och ha full koll på omgivningen. Fiffi och jag har sett ett flertal vänliga bilister med lugn framfart som stannat, när vi närmat oss ett övergångsställe. De har fått en vinkning som tack och vi har fått ett leende tillbaka. Trevligt! Tyvärr har vi också sett bilister som kör, som om de fått bud att elden är lös där hemma. Då känner man tacksamhet över att inga olyckor hänt (ännu), men visst känner man oro. Jul, jul, STRÅLANDE jul Trots att elpriset höjdes markant den 1 november strålade stjärnor, ljusslingor, granar med mera som vanligt under jul- och nyårshelgen. Elkaoset blev emellertid värre än befarat i Sydsverige efter indelningen av landet i fyra elområden, skriver tidningen NY TEKNIK i sitt novembernummer (47), från vilket nedanstående uppgifter delvis är hämtade. I månadsskiftet november december låg elpriset upp till 50 procent högre än i övriga landet. Det medförde att elkonsumenterna under denna vecka fick betala tiotals miljoner extra helt i onödan. Detta är resultatet av politiska beslut och bristen på sådana. Dels att dela upp landet i fyra prisområden. Dels lång tids obeslutsamhet om kraftöverföringen efter avvecklingen av Barsebäck. Tanken med prisskillnaderna på el är, att det skall stimulera till investeringar i elproduktion och förstärkning av elnätet. Varför elnätet inte uppgraderades före stängningen av Barsebäck vore intressant att veta. Vem vågar investera i kraftproduktion idag efter alla politiska ingrepp och nya regler. Vi skåningar hade ju inte drabbats så hårt som nu, om vi fått ha vårt Barsebäck kvar. Att vi som privatpersoner reagerar på ett ökat elpris på cirka 5000 kronor per år (och betydligt mer under en sträng vinter) är ju självklart, även om det är peanuts jämfört med hur industrin drabbats. För industrier som Perstorp AB ökar elnotan med tiotals miljoner under ett normalår. Även Stora Ensos tidningspappersbruk med sin årsförbrukning på 1,3 TWh påverkas märkbart och överväger att flytta delar av sin produktion till andra anläggningar, samtidigt som de befarar tappa order och till och med kunder. Volvo Personvagnar som har sin karosstillverkning i Olofström förbrukar uppåt 150 gigawatt el per år. Fönstertillverkaren Pilkington i Halmstad får betala kronor per år för varje öre elpriset stiger per kilowattimme. Kemira i Helsingborg räknar med att elnotan stiger mellan sex-sju miljoner per år. Företagen har hållit på med energieffektivisering i 20 år, så att spara el är ingen lösning. Visserligen har det sagts att Sverige skall kunna importera billig vindkraftsel från Danmark när det blåser kraftigt, men då producerar ju även våra egna vindkraftverk el. Det motsatta förhållandet uppstår, när det blåser för lite och Danmarks vindmöllor står stilla. Då behöver de importera Svensk el, vilket medför att elpriset i Sverige också drivs upp. Barsebäcksreaktorerna producerade 600 MW vardera. Kvarvarande kärnkraftverk skulle öka sin effekt med 1285 MW (alltså något mer än båda reaktorerna i Basebäck) till en kostnad av 10 miljarder kronor och skulle vara klart under Verkligheten hittills har blivit en effekthöjning på 300 MW för 12 miljarder. Oskarshamn har skjutit effekthöjningen till 2015 och för Forsmark 3 finns ingen plan alls och effekthöjningen i de övriga reaktorerna är flera år försenade. Det är dessa bortslösade miljarder som nu fortsätter att påverka dagens elpriser. Tänk vad nitiska politiker kan åstadkomma! För det var väl inte det uppkomna kaoset man eftersträvat? Vid tangenterna Bengt Dagstam

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Nr En beskrivning av Svanetorps villaförening Se sid 6-7

Nr En beskrivning av Svanetorps villaförening Se sid 6-7 Nr 1-2017 I denna årets första utgåva av Svanetorparen presenterar Ordf. Martin Walder vår Villaförening speciellt för nyinflyttade och ännu ickemedlemmar. Vi får också information om de stora projekt

Läs mer

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv

Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Vi bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv Fyra spår 11 kilometer Ökad kapacitet Färre trafikstörningar Minskat buller Fyra spår ökar kapaciteten Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade.

Läs mer

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan

Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Flackarp Arlöv, fyra spår Åtta kilometer utbyggnad av Södra stambanan Grönt ljus för Flackarp Arlöv, fyra spår Många fördelar med utbyggnaden Efterlängtat tillåtlighetsbeslut från regeringen skapar stora

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015 Attitydundersökning Flackarp-Arlöv Innehåll Teknisk beskrivning Bakgrund Karta Målgrupp och urval Metod och undersökningsperiod Fördelning av svar Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakt med

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Bohus

Ortsutvecklingsmöte i Bohus MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum och tid 2012-04-02, 19:00-21:15 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Bohus Servicehus, Bohus Lennart Dahl, ordförande Ingalill Andersson, 1:e vice ordförande Ulrika Johansson

Läs mer

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. 1 (6) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15

Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Referat från kommundelsstämma i Mölnlycke 2013-10-15 Vid höstens kommundelsstämma i Mölnlycke informerade Trafikverket om planeringsprocessen för utbyggnaden av sträckan Göteborg-Borås. Vid mötet fanns

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor Bilaga D:2 Motion Tolkning av avtalsvillkor Mot bakgrund av styrelsens bilaga 4 i kallelsen till extra stämma 2013 redovisade problem med tolkningen av Sjöbodsavtalets villkor 6.2 gällande debiteringsgrunden

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till diskussioner kommer att finnas.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till diskussioner kommer att finnas. 1 150305 INBJUDAN! Välkommen till årsmöte i Karstorps Villaförening tisdagen den 24/3 kl 18.30. Lokal: Samlingslokalen på Lervägen1, Åkarp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Billeberga byalag 16.06.2011

Protokoll fört vid medlemsmöte för Billeberga byalag 16.06.2011 Protokoll fört vid medlemsmöte för Billeberga byalag 16.06.2011 1. Mötet öppnades av ordförande Christoffer Övén. 2. Som sekreterare valdes Mona Henckel. 3. Till att justera dagens protokoll valdes Christer

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta.

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum 2011-05-25 Ert datum Beteckning Översiktsplan Er beteckning Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum: 2011-05-19 Tid: 19.00-22.00 Plats: Församlingshemmet, Färingtofta

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Digital TV i kabeln. Höstbestyr i trädgården

Digital TV i kabeln. Höstbestyr i trädgården NR 3 2011 Välkommen på årsmöte i villaföreningen. Kom och lyssna på ett intressant föredrag om Åkarps och Svanetorps historia. Skriv in 23 november i almanackan redan idag! Läs mer på sista sidan. Digital

Läs mer

INTERPELLATION TILL STATSRÅD

INTERPELLATION TILL STATSRÅD Till statsrådet Ibrahim Baylan (S) Från Riksdagsförvaltningen 2015-02-06 Besvaras senast 2015-02-20 2014/15:265 Elområdesindelningen och dess negativa effekter för Sydsverige Sedan den 1 november 2011

Läs mer

STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13)

STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13) KS/2015/726 SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLANER FÖR STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13) HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-03-16 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Kommunstyrelsen

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Innehållsförteckning Planbeskrivning HANDLINGAR 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 TIDIGARE

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Allmänt Vägvalet anser att de föreslagna detaljplanerna inte bör genomföras. Motiveringen framgår nedan: Tågtunneln i Göteborg (Västlänken) var från början ett

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen Mark- och gatuavdelningen Till er som vill ha blomlådor Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Mark- och gatuavdelningen har fått klartecken från kommunstyrelsen att på försök godkänna

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Linda Larsson Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 6. Informationsärenden 138

Linda Larsson Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 6. Informationsärenden 138 Planutskott 2013-06-13 Plats: Lilla sessionssalen, medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-06-20 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Örebro i ett sammanhang ÖREBRO KOMMUN Drygt 142 000 invånare, Sveriges sjunde största kommun och sjätte

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 SVENSKA HUNDKLUBBEN Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 Närvarande : Ordf. Tommy Holmertz, ledamöterna Zaima Erlandsson och Per Ola Andersson, ersättarna Agneta Gilstig Forshell

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Församlingshemmet, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Styrelsen för Tillsammans För Bagaregården avger härmed följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 12 mars 2016 till 31 december

Läs mer

Hållbara möten - hur IT kan bidra till en hållbar utveckling Stiftelsen TEM Miljönätverksträff i Höör 2012-12-06

Hållbara möten - hur IT kan bidra till en hållbar utveckling Stiftelsen TEM Miljönätverksträff i Höör 2012-12-06 Hållbara möten - hur IT kan bidra till en hållbar utveckling Stiftelsen TEM Miljönätverksträff i Höör 2012-12-06 Kristina Appelqvist Miljöchef Skanova 1 Erbjuder Sveriges största telekomnät till operatörer

Läs mer

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11.

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11. Dag Blomqvist Till Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla Datum 2011-10-09 Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11... Den 2011-04-12 lämnade undertecknad in en anmälan till polisen

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Gott Nytt 2009! Gott Nytt 2010! Dessutom: Nya styrelsen Verksamhetsberättelse 2009 Katja på biblioteket mm... NR 1 2010

Gott Nytt 2009! Gott Nytt 2010! Dessutom: Nya styrelsen Verksamhetsberättelse 2009 Katja på biblioteket mm... NR 1 2010 NR 1 2010 Gott Nytt 2010! Gott Nytt 2009! Vad är viktigast under januari - jo, att betala in medlemsavgiften! Glöm inte att skriva namn och gatuadress på inbetalningen. Vi önskar få din inbetalning senast

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Planutskott Sammanträdesdatum 2016-05-17 Sida 1 (4) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Katja Larsson, ordförande Sara Stanojevic

Läs mer

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011

Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012. Proposition nr 2 Budget för 2011 Proposition nr 1 Medlemsavgift för 2012 Föreningen har inte höjt medlemsavgiften på flera år. Kostnaderna fortsätter dock att stiga och styrelsen gör bedömningen att en liten höjning av medlemsavgiften

Läs mer

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb Byagruppen Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Bakgrund sid 3 Varför pratar vi så mycket om begreppet

Läs mer

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014 Rapport: Sida 1(9) 1. Sammanfattning låter göra regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; s.k. plockanalyser, för att följa upp hur bra vi i Östersund, är på att sopsortera. I oktober

Läs mer