Bostadsfakta. Tyresö. Utgivningsdatum: Mars 2013 Byggherre: Bostadsrättsförening Totalentreprenör: Seniorgården AB Internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsfakta. Tyresö. Utgivningsdatum: Mars 2013 Byggherre: Bostadsrättsförening Totalentreprenör: Seniorgården AB Internet:"

Transkript

1 Tyresö tyresö RADTOR Bostadsfakta Utgivningsdatum: Mars Byggherre: Bostadsrättsförening Totalentreprenör: Seniorgården AB Internet: Arkitekt: Bergkrantz Arkitekter AB Anders Bergkrantz, Iskra Crisci Denna Bostadsfakta är framtagen av Seniorgården AB.

2

3 Tyresö Strandtorget Seniorgården Seniorgården kommer kommer att bygga att bygga totalt 6 totalt ljusa 6 och ljusa välplanerade och välplanerade seniorbostäder seniorbostäder i området i området Trädgårdsstaden Trädgårdsstaden som ligger intill som Tyresö ligger Strandtorg. intill Tyresö Projektet Strandtorg. består av sex I etapp trapphus med finns hus 5-6 med totalt totalt 6 lägenheter 8 lägenheter som ramar som in en ramar grön innergård en grön med tre innergård gamla fina med ekar som en gammal har bevarats. bevaras. Bostäderna De kommer planerade att ligga bostäderna cirka fyra kilometer ligger öster cirka om fyra Tyresö kilometer centrum. öster ägenhet om Tyresö fin ek som erna, med ett till fyra rum och kök med balkong, har bra planlösningar och möjlighet till egen centrum. ägenheterna, om två till fyra rum och kök med balkong, har bra carport eller öppen parkeringsplats. planlösningar och med möjlighet till egen carport eller öppen parkeringsplats. arta ommunikationer Den kommunala trafiken till och från Tyresö utgörs av buss och närmsta knutpunkt är ullmarsplan. Busshållsplatsen ligger nära intill området där bussen går i täta turer in till stan. Buss 875 till ullmarsplan tar mellan och minuter och ansluter till tunnelbanans gröna linje. Buss 86 till Tyresö centrum tar cirka min. ommunikationer Den kommunala trafiken till och från Tyresö utgörs av buss och närmsta knutpunkt är ullmarsplan. Busshållsplatsen ligger nära intill området där bussen går i täta turer in till stan. Buss 875 till ullmarsplan tar mellan och minuter och ansluter till tunnelbanans gröna linje. Buss 86 till Tyresö centrum tar min. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

4 Bo med bostadsrätt Allmänt De senaste 5 åren har Tyresö Strand genomgått en successiv omvandling genom nya detaljplaner. Området har utvecklats från ett glest sommarstugeområde till ett modernt villaområde. Området Tyresö Strandtorg har ett utmärkt läge i Tyresö strand, som är ett av Tyresös mer attraktiva områden. Här finns en fin blandning av småhus och lägenheter som arkitektoniskt knyter an till de historiska miljöerna kring Tyresö slott. Strandtorget ligger ett stenkast från ditt hus med livsmedelsbutik, restaurang och bibliotek. Hela närområdet inbjuder till vardagsmotion i form av svamputflykter, promenader eller joggingturer. Du kan välja att gå en runda på Tyresö olfklubb, uppleva den orörda naturen i Tyresta nationalpark eller promenera en etapp på Sörmlandsleden. Byggnaderna Husen är våningar höga och rumshöjden är,. Husen vänder sig med balkongerna mot innergården samt mot en grönyta. Vissa balkonger och uteplats kommer ha en glas mot Tyresövägen för att få en tyst utemiljö. Trapphus och postboxar Entrén är ljus och välkomnande och har en sittbänk intill entréporten. Postboxar är placerade på entréplan och tidningshållare är placerade intill varje lägenhetsdörr. Det finns hiss i varje trapphus som även går ned till källaren i hus och 5. Parkering Det finns parkeringsplatser för uthyrning inom kvartersmark samt 8 p-platser som arrenderas på infartsparkeringen intill. Det finns p-platser i carport för 5 kr/mån, öppna parkeringar med motorvärmaruttag för 5 kr/mån samt öppna parkeringar utan motorvärmare för 5 kr/mån. Förråd Alla lägenheter har ett lägenhetsförråd. I hus och 5 finns källarvåning med lägenhetsförråd, cykelrum och rullstolsförråd. Det finns rullstolsförråd i entréplan på övriga hus. Sophantering Hushållssopor kan slängas i centralt beläget sopinkast på gården. Sopbehållarna ligger under mark under respektive sopnedkast. Sopnedkast för källsortering av tidningar finns på innergården för hus mot Maria Sofias väg. Tvättstuga och gemensamhetslokal I markplan på hus finns en gemensamhetslokal på cirka 77 kvm med ett kök och ett uthyrningsrum för boendes gäster. Utrymmena kan bokas av alla boende i föreningen. emensamhetslokalen har en ingång från trapphuset samt en dörr ut mot den gröna innergården med en stor uteplats för gemensam samvaro. Intill gemensamhetslokalen ligger en tvättstuga och handikapptoalett med dusch. Trygghet i boendet Att bo med bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens egendom. Du har ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd av föreningen förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot den. Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill. Beakta dock att det finns ett krav på medlemskap i stadgarna, dvs till medlem får i första hand antagas fysisk person som fyllt 55 år. Bostadsrättsföreningens styrelse kan dock neka köparen medlemskap i föreningen om köparen t. ex. har betalningsanmärkningar. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

5 Bo med bostadsrätt Medbestämmande är du förvärvat en bostadsrätt är du också delägare i föreningens samtliga tillgångar. Du och dina grannar bestämmer över era bostäder genom den styrelse som ni väljer vid den årliga föreningsstämman. Den styrelse som initialt bildar föreningen sköter verksamheten till årsstämman efter det att fastigheten är färdigställd. Under denna period väljs de boende successivt in i styrelsen. Boende till självkostnad Du som vill bo med bostadsrätt betalar en insats och upplåtelseavgift för att få flytta in i din nya bostad. Du betalar även en årsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader såsom räntor och amorteringar på lån samt drift- och underhållskostnader. Årsavgiften betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen. Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har du i hög grad möjlighet att påverka driftkostnaderna. Du bor till självkostnadspris. Trygghetspaket Seniorgården har i samarbete med JM tagit fram ett trygghetspaket för att göra bostadsrätten till en säker boendeform och trygg investering för dig. Trygghetspaket innebär i korthet: Ett ekonomiskt beslutsunderlag (boendekalkyl) tas fram till varje kund inför köp av en bostad. Detta bygger på kundens ekonomi och visar hela kostnaden för boendet. Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskats av två av Boverket auktoriserade intygsgivare, som intygat att planen vilar på tillförlitliga grunder. En säkerhet för betalda insatser utfärdas av AB Bostadsgaranti. AB Bostadsgaranti ägs till hälften av staten och till hälften av Sveriges Byggindustrier. Seniorgården förvärvar dessutom lägenhet som inte upplåtits med bostadsrätt senast på avräkningsdagen på villkor enligt ekonomisk plan. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från årsavgifter eller kapital från insatser och upplåtelseavgifter. arantitiden för byggnadsarbetena är fem år med undantag för vitvaror, vs-armaturer, ytskikt som målning och tapet är garantitiden år. arantibesiktning utförs efter år. En byggfelsförsäkring tecknas, försäkringen gäller från slutbesiktningen och tio år framåt. Om det i något av våra projekt under tio år efter slutbesiktning inträffar en skada till följd av fel i fasadkonstruktionen och/eller fasadarbetets utförande, som inte regleras genom byggfelsförsäkringen, kommer Seniorgården att svara för att skadan åtgärdas. Vi erbjuder ett tillträdesskydd där du, efter särskild prövning, kan få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader om denna av någon anledning inte kan ske på utsatt datum. Mer information om vårt trygghetspaket hittar du på Förvaltning Bostadsrättsföreningen administreras och förvaltas av JM AB under år. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 5

6 Miljöanpassat boende Det ska vara lätt att leva miljövänligt och med bra inomhusklimat i en bostad byggd av Seniorgården. Alla våra hus lever upp till en rad specificerade krav på metoder och tekniska lösningar som både ska minska miljöbelastningen och ge en god inomhus- och livsmiljö. Miljöhänsyn är också ekonomiskt fördelaktigt, eftersom energi- och vattensnåla installationer ger lägre hushållskostnader. ågenergihus limatsmarta lågenergihus är standard hos Seniorgården. Med bättre isolerade väggar, smartare fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning som standard sänker du energianvändningen och bidrar därmed till lägre energikostnader och minskade koldioxidutsläpp. Alla hus har vattenburna uppvärmningssystem. Värmekälla är värmepump med återvinning på frånluften samt fjärrvärme. Det sparar energi och ger lägre uppvärmnings kostnader. Bostäderna är utrustade med energisnål kyl och frys (klass A), tvättmaskin, diskmaskin och torktumlare. Ventilationssystemet är energisnålt och lågenergi armaturer används i allmänna utrymmen. Stora fönsterytor ger ljusa bostäder samtidigt är fönsterytorna ofta stora energibovar. Därför är samtliga fönsterkonstruktioner i Seniorgårdens nya bostäder extra värmeisolerande. aturliga material Seniorgården tillämpar försiktighetsprincipen, vilket innebär att vi väljer bort produkter redan vid misstanke om negativ miljöpåverkan. Via vår miljövarudatabas kontrollerar vi alla byggprodukter som kan tänkas orsaka miljöproblem. På så sätt undviker vi hälso- och miljöfarliga ämnen i våra hus, som t. ex. mjukgörare i plaster (exempelvis ftalater) och bromerade flamskyddsmedel. Seniorgården använder i så stor utsträckning som möjligt beprövade naturmaterial som trä, sten, kakel och klinker. Allergihänsyn Alla Seniorgårdens bostäder har helt PVC-fria yt- och tätskikt, eftersom forskning visar på ett möjligt samband mellan allergiska besvär hos barn och PVC-plast. Vi avstår även från vissa särskilt allergiframkallande träslag, som till exempel Röd Ceder, Santos palisander, Merbau och Sapele. I planteringarna som omger Seniorgårdens hus väljer vi växter och träd som är giftfria och lämpliga för allergiker, som äppelträd och rosor. 6 Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

7 Miljöanpassat boende Fuktsäkring enom flera olika skyddsåtgärder minimeras risken för fuktrelaterade problem i Seniorgårdens bostäder. Fuktsäkring finns alltid i diskbänkskåp och under diskmaskin, kyl och frys. I badrummen ställs extra höga fuktskyddskrav, i enlighet med Byggkeramik rådets rekommendationer. Vi använder tätskikt med högt så kallat ång genomgångs motstånd. I stället för vanliga gipsskivor använder vi särskilt vattentåliga skivmaterial i badrum. Motsvarande skivor används även i putsade fasader. Samtliga installationsarbeten uppfyller kraven enligt branschreglerna Säker vatteninstallation. Bra inomhusluft uften som går in i bostaden via ventilationssystemen renas med luftrenande filter. od elmiljö Seniorgården minimerar exponeringen för elektriska och magnetiska fält i bostaden, i enlighet med försiktighetsprincipen. Tack vare ett femledarsystem begränsas de magnetiska fälten i hela fastigheten, och vi undviker att placera elcentraler i anslutning till sovrum. od ljudmiljö Seniorgårdens bostäder är tystare än vad svenska byggregler kräver, eftersom vi vet att störande ljud och buller av många uppfattas som det största problemet i boendemiljön. Extra tjocka väggar ger mycket god ljudisolering mellan lägenheterna och höga ljudkrav ställs på ventilations- och värmesystem. Våra ytterdörrar håller god ljudklass och brevinkast i dörrarna ersätts med postboxar i trapphusens entréer. Fönster och tilluftsdon mot Tyresövägen utförs med en högre ljudklass för att uppnå en god ljudmiljö i lägenheten. Seniorgårdens miljöarbete Seniorgården, som är ett dotterbolag till JM, är tillsammans med JM Europaledande på lågenergihus. Vill du veta mer om JMs lågenergihus eller har du idéer för hur vi kan bli ännu bättre i vårt miljöarbete besök oss på Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 7

8 8

9 ustfyllda kök Utrustat med vita vitvaror från Siemens. Med helintegrerad diskmaskin, inbyggnads ugn och micro i högskåp och andra bekvämlig heter blir köket en plats där matlagningen går från bestyr till äventyr. ugna sovrum Alla sovrum ligger mot den tysta trädgården. Den kloka utformningen, med en tyst del i lägenheten, gör det möjligt att sova med öppet fönster. Tvätt och tork I badrummet finns vit tvättmaskin och torktumlare, alternativt kombimaskin i de mindre lägenheterna. Ovanför tvättutrustningen finns en praktisk bänkskiva i vitt. Tidlös bas De genomgående vitmålade väggarna är en bra grund när du inreder ditt nya hem. Fräscha ytor Badrummet ska vara ett rum att trivas i. Därför har vi valt ett snyggt grått klinker till golvet och ett vitt matt kakel på väggarna. Det är modernt och kommer hålla nybyggnadskänslan kvar i många år. 9

10 Rumsbeskrivning EERET Entrédörr ås entrédörr Innerdörrar Fönsterbänkar ås fönsterdörr/fönster Rumshöjd Säkerhetsdörr Tillhållarlås och cylinderlås. Vit och slät dörr. alksten På markplan är fönster och fönsterdörr utrustat med lås., APP/ olv Sockel Väggar Tak Övrigt Ekparkett Eklaserad furu Målat rängat med synliga skarvar. apphylla i oljad ek. Skåpsinredning enligt bofaktaritning. I skjutdörrsgarderober alternativt garderob med vit slät lucka. VARDAS olv Sockel Väggar Tak Ekparkett Eklaserad furu Målat rängat med synliga skarvar. olv Sockel Väggar Tak Vitvaror Övrigt Ekparkett Eklaserad furu Målat rängat med synliga skarvar. Siemens vita med helintegrerad lucka på diskmaskin. yl och frys i, kyl/frys i. Ugn och micro inbyggda i högskåp. ökssnickerier med vitmålad slät lucka. Bänkskiva i laminat med aluminiumframkant. Stänkskydd av kakel, ljusgrå. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

11 Rumsbeskrivning SOV olv Sockel Väggar Tak Övrigt Ekparkett Eklaserad furu Målat rängat med synliga skarvar. Skåpsinredning i vissa lägenheter enligt bofaktaritning i garderob med vit slät lucka. ÄDAMMARE olv Sockel Väggar Tak Övrigt Ekparkett Eklaserad furu Målat rängat med synliga skarvar. Skenor på vägg för Elfasystem med en hylla och klädstång. DUSCH/BAD olv Väggar Tak Vitvaror Övrigt WC olv Väggar Tak Övrigt linker akel upp till tak Målat Tvättmaskin och tumlare Siemens, kombimaskin i vissa lägenheter. Spegel i aluminiumram ovan tvättställ. Bänkskiva vit och väggskåp vita ovan / alt. kombimaskin. Duschvägg Högskåp intill tvättställ. Toalettpappershållare ar Sanitetsporslin Ido linker Målade väggar vit, kakel ovan tvättställ. Målat Spegelskåp Toalettpappershållare ar Sanitetsporslin Ido Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

12 Teknisk beskrivning rundläggning Stomme Balkonger Balkongfronter Tak över balkong Ytterväggar Delvis pålade grunder, betongplatta på mark. Väggar och bjälklag i betong, stålpelare i fasad. Betongplatta Perforerad plåt Balkong på översta planen har en betonggplatta som tak. Träregelkonstruktion med stålpelare. Ytskikt yttervägg Puts och delvis tegel på plan. Mellanbjälklag Yttertak ägenhetsskiljande väggar ättväggar Fönster Entrépartier Värme, vatten och sanitet El Ventilation TV, telefon och dator Uteplats Betong Takstolar i trä, råspont, underlagspapp. ertegel röd och vissa detaljer i plåt. Betong Smartreglar i trä. Träkarm beklädd med aluminium på utsidan. Öppningsbara, isolerruta + glas. Fönster mot Tyresövägen har extra hög ljudklass. Entréparier har porttelefon, mot gården är det kodlås. Frånluftsvärmepump med fjärrvärme som spets. Fast belysning i klädkammare, bad, dusch och WC. Alla eluttag är jordade. Frånluftsventilation med värmeåtervinning. Uttag för TV/data i alla sovrum, vardagsrum och kök. Telia Triple Play Markplattor i betong. Förråd ägenhetsförråd finns i källarplan på hus och 5. Cykelförråd I källaren på hus och 5 samt på entréplan i hus. Sophantering Carport Parkering Övriga gemensamma utrymmen Sopnedkast på gård för hushållssopor och tidningar. platser i carport med motorvärmare. Träkonstruktion med sedumtak. öppna parkeringsplatser med motorvärmare. 8 öppna parkeringsplatser utan motorvärmare, varav 8 platser som arrenderas vid infartsparkeringen. emensamhetslokal på 77 kvm med kök. Intilliggande uthyrningsrum samt handikapptoalett med dusch samt tvättstuga. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

13 Försäljning och ekonomi Upplåtelseavtal och handpenning är bostadsrättsföreningen är bildad och har erhållit Bolagsverkets tillstånd att upplåta bostadsrätt, ska upplåtelseavtal tecknas och i samband med detta beviljas medlemskapet. Vid detta tillfälle erläggs en dellikvid om procent av priset, dock max kr. Dellikviden kan avräknas med tidigare erlagd bokningsavgift. Innan styrelsen i föreningen undertecknar upplåtelseavtalet ska den pröva om du kan godtas som medlem i föreningen. I samband med detta görs en kreditupplysning och det kontrolleras att boendekalkylen fortfarande är aktuell. Prövningen är en kontroll av din ekonomi och allmänna betalningsförmåga. För att uppfylla fastighetsmäklarens skyldigheter i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt kommer fastighetsmäklaren i samband med undertecknande av upplåtelseavtal utföra identitetskontroll, ta en kopia av uppvisad godtagen legitimationshandling samt förvara kopian i fem år. Insats och månadsavgifter Framgår av prislista eller den ekonomiska planen. Slutbetalning Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insats och upplåtelseavgift vara betald. vitto på fullgjord betalning ska uppvisas i samband med utlämning av nycklarna till bostaden. Årsavgift Årsavgiften betalas, månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen. Tillträde Beräknat tillträde kvartal,, eller enligt överenskommelse. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

14 Försäljning och ekonomi Besiktningar Slutbesiktning av bostaden görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse) som kontrollerar utförda arbeten. Vid besiktningen deltar även en representant från bostadsrätts föreningen och en från entreprenören. Efterbesiktning sker också innan tillträdet. Syftet med efterbesiktningen är att kontrollera att de eventuella fel och brister som påtalats vid slutbesiktningen har åtgärdats. arantibesiktning görs cirka två år efter slutbesiktningen. Här noteras fel som framträtt under garantitiden. Villkor i övrigt Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och bostadsrättsföreningens stadgar som du erhåller i samband med undertecknandet av upplåtelseavtalet. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

15 Situationsplan Maria Sofias väg 5 5 HUS 6 HUS 5 HUS HUS HUS 6 HUS Tyresövägen Cykelförråd finns i entreplan i hus samt i källarvåning på hus och 5. emensamhetslokal med kök som kan bokas av alla i föreningen. Intill ligger övernattningsrum och handikapptoalett med dusch. ägenhetsförråd finns i hus och 5. Tvättstuga 5 Sophantering via sopinkast på gården. 6 Carport 7 Öppna parkeringar 8 rön innergård som är en naturlig möteplats på innergården. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 5

16 Tyresö Strandtorg v Porträttet rum och och kök kök 87 m² rum och kök m plan plan lgh lgh plan lgh plan lgh plan lgh 5DM BAO UTEPATS m² UTEPATS m² UC SOV SOV SOV m² SOV SOV m² m² m² m² torkmatta avellägenhet Stor uteplats med öppen Stor uteplats planlösning. avellägenhet Burspråk Bra förvaring med burspråk i skjutdörrsgarderob lädkammare lädkammare 6 FÖRARIAR FÖRARIAR FÖRARIAR m² RUOS HU/M /F m² VARDAS VARDAS m² 6 m² ² ² /F /F HU/M m² HU/M SHÖJD =,5 M SHÖJD =,5 M RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. Ö Ö 7 7 ÖF ÖF SJUTDÖRRARDEROB 5DM DISASI BR 5cm ARDEROB IESÅP IE-IREDI DISASI BR 6cm OMBI DISASI TVÄTASI-TORTUMARE BR 6cm IESÅP ÄD-IREDI ÄDSÅP TVÄTASI TVÄTASI SÅP H 7cm SPISHÄ ÄDSÅP SPISHÄ TORTUMARE TORTUMARE /F SPISHÄ Y/FRYS SÅP H 7cm /F Y/FRYS SÅP H 7cm H /F U/M HÖSÅP HÖSÅP Y/FRYS ÄDAMMARE MED U OCH MIRO ÄDAMMARE MED HÖSÅP U OCH MIRO BRÖISHÖJD TIVASVÄ BRÖISHÖJD MED U OCH MIRO FÖRÄRI AV VÄ FÖR TV TIVASVÄ BRÖISHÖJD TIVASVÄ Ö 7 HADDUOR ÖF ÖVERAT VÄ 7 FÖRÄRI ÖVER FÄRDIT AV OV VÄ FÖR TV FÖRBERE HADDUOR FÖR HADDUOR Ö 7 ÖF ÖVERAT VÄ 7 ÖVER FÄRDIT OV 9 m² E,75 DATA E 6 m² m² m² POBOXAR BÄ BÄ Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen Bostadsrättshavaren är beslutade skyldig att regler följa av för markområdets bostadsrättsföreningen utformning. beslutade Bostadsrättshavaren regler för skall markområdets på egen bekostnad utformning. sköta Bostadsrättshavaren det upplåtna markområdet. skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPP HÅ 8b HUS x Detta markområdet. h +6,67 gäller endast marklägenheter. ÖFDetta gäller endast marklägenheter. HUS +.5 skala : skala : HUSET SE FRÅ SIDA HUSET SE FRÅ SIDA SITUATIOSPA SITUATIOSPA plan plan plan plan plan plan, entrévåning plan plan, entrévåning TYRESÖVÄE TYRESÖVÄE MARIA SOFIAS VÄ MARIA SOFIAS VÄ

17 Tyresö v Porträttet Strandtorg rum och och kök kök 87 m² rum och kök m plan plan lgh lgh plan lgh plan lgh plan lgh 5DM BAO UTEPATS m² UTEPATS m² SOV SOV SOV m² SOV m² SOV m² m² m² torkmatta avellägenhet Stor uteplats med Stor öppen uteplats planlösning. avellägenhet Bra Burspråk förvaring med burspråk i skjutdörrsgarderob lädkammare lädkammare FÖRARIAR FÖRARIAR FÖRARIAR m² RUOS HU/M /F m² ² /F /F HU/M m² HU/M Ö Ö 7 7 ÖF ÖF SJUTDÖRRARDEROB 5DM DISASI BR 5cm ARDEROB IE-IREDI DISASI BR 6cm IESÅP OMBI DISASI TVÄTASI-TORTUMARE BR 6cm ÄD-IREDI IESÅP ÄDSÅP TVÄTASI SÅP TVÄTASI H 7cm SPISHÄ ÄDSÅP SPISHÄ TORTUMARE TORTUMARE /F Y/FRYS SPISHÄ SÅP H 7cm /F Y/FRYS SÅP H 7cm H /F U/M HÖSÅP HÖSÅP Y/FRYS ÄDAMMARE MED U OCH MIRO ÄDAMMARE MED HÖSÅP U OCH MIRO BRÖISHÖJD TIVASVÄ BRÖISHÖJD MED U OCH MIRO FÖRÄRI AV VÄ FÖR TV TIVASVÄ BRÖISHÖJD TIVASVÄ Ö 7 HADDUOR ÖF ÖVERAT VÄ 7 HADDUOR FÖRÄRI ÖVER FÄRDIT AV OV VÄ FÖR TV HADDUOR Ö 7 ÖF ÖVERAT VÄ 7 ÖVER FÄRDIT OV VARDAS VARDAS m² 6 m² 9 m² SHÖJD =,5 M SHÖJD =,5 M RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS -9-5 RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel DATA E 6 m² E m² m² POBOXAR BÄ BÄ Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av Bostadsrättshavaren bostadsrättsföreningen är beslutade skyldig att regler följa avför bostadsrättsföreningen markområdets utformning. beslutade Bostadsrättshavaren regler för markområdets skall på egen bekostnad utformning. sköta Bostadsrättshavaren det upplåtna skall markområdet. på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPP HÅ 8b HUS x markområdet. Detta h +6,67 gäller endast marklägenheter. ÖV Detta gäller endast marklägenheter. HUS +.85 skala : skala : HUSET SE FRÅ SIDA HUSET SE FRÅ SIDA SITUATIOSPA SITUATIOSPA plan plan plan plan plan plan, entrévåning plan plan, entrévåning TYRESÖVÄE TYRESÖVÄE MARIA SOFIAS VÄ MARIA SOFIAS VÄ

18 Tyresö v Porträttet Strandtorg rum och och kök kök 87 m² rum och kök m plan plan lgh lgh 5 plan lgh plan lgh plan lgh 5DM BAO UTEPATS m² UTEPATS m² SOV SOV torkmatta SOV m² SOV m² SOV m² m² m² 5DM avellägenhet Stor uteplats med öppen Stor uteplats planlösning. avellägenhet Burspråk Bra med förvaring burspråk i skjutdörrsgarderob lädkammare Fönster i tre väderstreck 8 FÖRARIAR FÖRARIAR m² RUOS HU/M /F m² ² ² SHÖJD =,5 M SHÖJD =,5 M RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. /F /F HU/M m² HU/M Ö 7 Ö 7 ÖF ÖF SJUTDÖRRARDEROB 5DM DISASI BR 5cm IESÅP ARDEROB IE-IREDI DISASI DISASI BR BR 6cm OMBI TVÄTASI-TORTUMARE 6cm ÄDSÅP IESÅP ÄD-IREDI TVÄTASI SÅP TVÄTASI H 7cm SPISHÄ ÄDSÅP TORTUMARE /F /F SPISHÄ Y/FRYS SÅP H H 7cm 7cm H /F U/M U/M HÖSÅP Y/FRYS ÄDAMMARE ÄDAMMARE MED HÖSÅP U OCH MIRO TIVASVÄ BRÖISHÖJD BRÖISHÖJD MED U OCH MIRO FÖRÄRI AV VÄ FÖR TV TIVASVÄ BRÖISHÖJD TIVASVÄ Ö 7 HADDUOR ÖF ÖVERAT VÄ 7 FÖRÄRI ÖVER FÄRDIT AV OV VÄ FÖR TV FÖRBERE HADDUOR FÖR HADDUOR Ö 7 ÖF ÖVERAT VÄ 7 ÖVER FÄRDIT OV VARDAS VARDAS 6 m² m² 9 m² 6 m² m² m² POBOXAR BÄ BÄ HU/M Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen Bostadsrättshavaren är beslutade skyldig att regler följa av för markområdets bostadsrättsföreningen utformning. beslutade Bostadsrättshavaren regler för skall markområdets på egen bekostnad utformning. sköta Bostadsrättshavaren det upplåtna markområdet. skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPP HÅ 8b HUS x Detta markområdet. h +6,67 gäller endast marklägenheter. ÖFDetta gäller endast marklägenheter. HUS skala : skala : HUSET SE FRÅ SIDA HUSET SE FRÅ SIDA TYRESÖVÄE TYRESÖVÄE SITUATIOSPA SITUATIOSPA plan plan plan plan plan plan, entrévåning plan plan, entrévåning MARIA SOFIAS VÄ MARIA SOFIAS VÄ

19 Tyresö v Porträttet Strandtorg rum och och kök kök 87 m² rum och kök m plan plan lgh lgh 6 plan lgh plan lgh plan lgh 5DM BAO ljud UTEPATS m² UTEPATS 6 m² SOV SOV SOV m² SOV m² SOV m² m² m² SOV m² avellägenhet Stor uteplats med Stor öppen uteplats planlösning. avellägenhet Bra Burspråk med förvaring burspråk i skjutdörrsgarderob lädkammare Fönster i tre väderstreck FÖRARIAR FÖRARIAR m² RUOS HU/M /F m²,75,75 /F /F m² HU/M HU/M Ö Ö 7 7 ÖF ÖF SJUTDÖRRARDEROB 5DM DISASI BR 5cm IESÅP ARDEROB IE-IREDI DISASI BR BR 6cm OMBI TVÄTASI-TORTUMARE 6cm ÄD-IREDI ÄDSÅP IESÅP TVÄTASI SÅP H 7cm SPISHÄ ÄDSÅP TORTUMARE /F /F Y/FRYS SPISHÄ SÅP H H 7cm 7cm H /F U/M HÖSÅP U/M Y/FRYS ÄDAMMARE MED U HÖSÅP OCH MIRO TIVASVÄ BRÖISHÖJD BRÖISHÖJD MED U OCH MIRO FÖRÄRI AV VÄ FÖR TV TIVASVÄ BRÖISHÖJD TIVASVÄ Ö 7 HADDUOR ÖF ÖVERAT VÄ 7 HADDUOR FÖRÄRI ÖVER FÄRDIT AV OV VÄ FÖR TV HADDUOR Ö 7 ÖF ÖVERAT VÄ 7 ÖVER FÄRDIT OV VARDAS VARDAS m² 6 m² ² ² 9 m²,75,75 SHÖJD =,5 M SHÖJD =,5 M RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS -9-5 RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel DATA E 6 m² E m² m² POBOXAR BÄ BÄ RUOS Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av Bostadsrättshavaren bostadsrättsföreningen är beslutade skyldig att regler följa av för bostadsrättsföreningen markområdets utformning. beslutade Bostadsrättshavaren regler för markområdets skall på egen bekostnad utformning. sköta Bostadsrättshavaren det upplåtna skall markområdet. på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPP HÅ HUS 8b markområdet. Detta +6,67 x h gäller endast marklägenheter. Detta ÖF gäller endast marklägenheter. HUS skala : skala : HUSET SE FRÅ SIDA HUSET SE FRÅ SIDA TYRESÖVÄE TYRESÖVÄE SITUATIOSPA SITUATIOSPA plan plan plan plan plan plan, entrévåning plan plan, entrévåning MARIA SOFIAS VÄ MARIA SOFIAS VÄ

20 Tyresö v Porträttet Strandtorg 6 m² m² RUOS UTEPATS 9 m² BAO FÖRARIAR FÖRARIAR FÖRARIAR /F /F H /F U/M 5DM SOV SOV m² m² SOV SOV SOV m² m² m² m² /F HU/M Ö 7 ÖF HU/M /F UTEPATS m² ² VARDAS m² ² 9 m² SJUTDÖRRARDEROB 5DM ARDEROB DISASI DISASI BR 6cm BR 5cm ARDEROB IE-IREDI DISASI BR 6cm IESÅP TVÄTASI OMBI TVÄTASI-TORTUMARE IESÅP ÄD-IREDI TVÄTASI ÄDSÅP TORTUMARE SÅP H 7cm SPISHÄ ÄDSÅP TORTUMARE SPISHÄ SÅP H 7cm SPISHÄ Y/FRYS SÅP H 7cm Y/FRYS HÖSÅP ÄDAMMARE Y/FRYS ÄDAMMARE HÖSÅP MED U OCH MIRO FÖRÄRI AV VÄ FÖR TV MED HÖSÅP BRÖISHÖJD U OCH MIRO TIVASVÄ MED U OCH MIRO BRÖISHÖJD TIVASVÄ Ö 7 FÖRBERE ÖF ÖVERAT FÖR VÄ 7 BRÖISHÖJD HADDUOR ÖVER FÄRDIT OV TIVASVÄ HADDUOR FÖRÄRI AV VÄ FÖR TV HADDUOR Ö 7 ÖF ÖVERAT VÄ 7 ÖVER FÄRDIT OV SHÖJD =,5 M SHÖJD =,5 M RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. m² /F m² HU/M Ö 7 ÖF 6 m² m² rum och kök 879 m² m² rum och kök m plan lgh plan lgh plan lgh Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen Bostadsrättshavaren är beslutade skyldig att regler följa av för markområdets bostadsrättsföreningen utformning. beslutade Bostadsrättshavaren regler för skall markområdets på egen bekostnad utformning. sköta Bostadsrättshavaren det upplåtna markområdet. skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPP HUS Detta markområdet. +6,67 gäller endast marklägenheter. Detta gäller endast marklägenheter. skala : skala : avellägenhet Stor uteplats med öppen Stor uteplats planlösning. avellägenhet Burspråk Bra förvaring i skjutdörrsgarderob lädkammare lädkammare HUSET SE FRÅ SIDA HUSET SE FRÅ SIDA TYRESÖVÄE TYRESÖVÄE TYRESÖVÄE SITUATIOSPA SITUATIOSPA plan lgh plan lgh plan plan plan plan plan plan,, entrévåning plan plan, entrévåning MARIA MARIA SOFIAS SOFIAS VÄ VÄ MARIA SOFIAS VÄ

21 Tyresö v Porträttet Strandtorg BAO rum och och kök kök 879 m² m rum och kök m plan lgh plan lgh plan plan lgh lgh plan lgh plan lgh VARDAS Ö 7 ÖF BAO HU/ M 5DM UTEPATS m² SOV SOV m² m² m² 5DM SOV SOV SOV m² m² m² avellägenhet med Stor öppen uteplats planlösning. Bra Burspråk förvaring i skjutdörrsgarderob lädkammare lädkammare m² / F SAFFERI m² m² RUOS /F HU/M Ö 7 ÖF HU/M /F ² VARDAS VARDAS m² ² 9 m² m² 6 m² /F m² HU/M 8,55 m² Ö 7 ÖF m² Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPP HUS markområdet. +6,67 Detta gäller endast marklägenheter. skala : skala : FÖRARIAR FÖRARIAR /F /F H /F U/M U/M SJUTDÖRRARDEROB 5DM DISASI BR BR 5cm 6cm IESÅP ARDEROB IE-IREDI DISASI TVÄTASI BR 6cm OMBI TVÄTASI-TORTUMARE ÄDSÅP ÄD-IREDI IESÅP TVÄTASI SÅP TORTUMARE H 7cm SPISHÄ ÄDSÅP TORTUMARE SÅP H 7cm Y/FRYS SPISHÄ SÅP ÄDAMMARE H 7cm HÖSÅP Y/FRYS ÄDAMMARE MED U HÖSÅP OCH MIRO BRÖISHÖJD TIVASVÄ BRÖISHÖJD MED U OCH MIRO FÖRÄRI AV VÄ FÖR TV TIVASVÄ BRÖISHÖJD TIVASVÄ Ö 7 HADDUOR ÖF ÖVERAT VÄ 7 HADDUOR FÖRÄRI ÖVER FÄRDIT AV OV VÄ FÖR TV HADDUOR Ö 7 ÖF ÖVERAT VÄ 7 ÖVER FÄRDIT OV plan plan plan plan plan plan, entrévåning plan plan, entrévåning HUSET SE FRÅ SIDA HUSET SE FRÅ SIDA TYRESÖVÄE TYRESÖVÄE SITUATIOSPA SITUATIOSPA MARIA SOFIAS VÄ MARIA SOFIAS VÄ SHÖJD =,5 M SHÖJD =,5 M RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS -9-5 RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. -9-5

Bostadsfakta. Västra Eriksberg Platån 4 etapp 2. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör:

Bostadsfakta. Västra Eriksberg Platån 4 etapp 2. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Bostadsfakta Västra Eriksberg etapp 2 Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Arkitekt: Försäljning: Mars 2011 Brf Balladen i Västra Eriksberg JM AB www.jm.se Norconsult AB Newhomes Besöksadress:

Läs mer

Bostadsfakta. Jönköping Brunstorps Strand. Utgivningsdatum: April 2011 Byggherre: Brf. Brunstorps Strand. Totalentreprenör: Arkitekt: Försäljning

Bostadsfakta. Jönköping Brunstorps Strand. Utgivningsdatum: April 2011 Byggherre: Brf. Brunstorps Strand. Totalentreprenör: Arkitekt: Försäljning Bostadsfakta Jönköping Brunstorps Strand Utgivningsdatum: April 2011 Byggherre: Brf. Brunstorps Strand Totalentreprenör: Arkitekt: Försäljning JM AB Nyréns Arkitektkontor AB JM AB Adress kontor: Tegnérgatan

Läs mer

Bostadsfakta. Gästgiveriet Åsa Etapp 2. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör:

Bostadsfakta. Gästgiveriet Åsa Etapp 2. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Bostadsfakta Gästgiveriet Åsa Etapp 2 Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Försäljning: November 2010 Brf. Gästgiveriet i Åsa u.b Seniorgården AB Internet: www.seniorgarden.se Mäklarhuset i Åsa

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Bostadsfakta. Västra Eriksberg Platån 4 etapp 1. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör:

Bostadsfakta. Västra Eriksberg Platån 4 etapp 1. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Bostadsfakta Västra Eriksberg Platån 4 etapp 1 Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Arkitekt: Försäljning: Mars 2011 Brf Balladen i Västra Eriksberg JM AB www.jm.se Norconsult AB Newhomes Besöksadress:

Läs mer

Situationsplan. Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg

Situationsplan. Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg Bostadsfakta Byggherre Totalentreprenör Arkitekt Försäljning Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg Situationsplan öst

Läs mer

Bostadsfakta. Västra Eriksberg Platån 4 etapp 2. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör:

Bostadsfakta. Västra Eriksberg Platån 4 etapp 2. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Bostadsfakta Västra Eriksberg Platån 4 etapp 2 Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Arkitekt: Försäljning: Mars 2011 Brf Balladen i Västra Eriksberg JM AB www.jm.se Norconsult AB Newhomes Besöksadress:

Läs mer

Karlstad - Norra Stockfallet. BOSTADSFAKTA Brf Solslingan

Karlstad - Norra Stockfallet. BOSTADSFAKTA Brf Solslingan Karlstad - Norra Stockfallet BOSTADSAKTA Brf Solslingan BR SOLSLINAN 342m² 158m² 281m² avbärarplank 3P (hcp) 11 10 9 361m² 165m² 272m² 13 12 14 17 16 416m² sop avbärarplank 15 186m² 3P (hcp) vändplan sop

Läs mer

Bostadsfakta. Uppsala Brf Tornet 2. Utgivningsdatum: September 2008 Byggherre: Brf Tornet 2 Totalentreprenör: JM AB Arkitekt: Arosgruppen Arkitekter

Bostadsfakta. Uppsala Brf Tornet 2. Utgivningsdatum: September 2008 Byggherre: Brf Tornet 2 Totalentreprenör: JM AB Arkitekt: Arosgruppen Arkitekter Bostadsfakta Uppsala Brf Tornet 2 Utgivningsdatum: September 2008 Byggherre: Brf Tornet 2 Totalentreprenör: JM AB Arkitekt: Arosgruppen Arkitekter Försäljning: JM AB Postadress: Box 1334, 751 43 Uppsala

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

göteborg västra eriksberg bostadsfakta Platån 4 etapp 4

göteborg västra eriksberg bostadsfakta Platån 4 etapp 4 göteborg västra eriksberg bostadsfakta Platån 4 etapp 4 Innehåll Beskrivning av området och byggnaderna... sid. 3 Bo med bostadsrätt... sid. 4 Miljöanpassat boende... sid. 6 Inredningsval... sid. 8 Rumsbeskrivning...

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

Bostadsfakta. Malmö Limhamn

Bostadsfakta. Malmö Limhamn Bostadsfakta Malmö Limhamn Malmö Limhamn Utgivningsdatum: Juni 01 Totalentreprenör: Seniorgården AB Arkitekt: Marie Ericsson Arkitektkontor AB Information: Seniorgården AB Box 37 01 3 Malmö Försäljning:

Läs mer

Bostadsfakta. Linköping Södra Ekkällan. Utgivningsdatum: September 2010 Byggherre: Brf Ekkällan Totalentreprenör: JM AB Arkitekt:

Bostadsfakta. Linköping Södra Ekkällan. Utgivningsdatum: September 2010 Byggherre: Brf Ekkällan Totalentreprenör: JM AB Arkitekt: Bostadsfakta Linköping Södra Ekkällan Utgivningsdatum: September 2010 Byggherre: Brf Ekkällan Totalentreprenör: JM AB Arkitekt: White Arkitekter Försäljning JM AB Adress kontor: Brigadgatan 24, 587 58

Läs mer

BOSTADSFAKTA. Försäljning. Brf Anemonen Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling

BOSTADSFAKTA. Försäljning. Brf Anemonen Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling BOSTADSFAKTA Byggherre Totalentreprenör Arkitekt Försäljning Brf Anemonen Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling Etapp 1 - består av fyra bostadsvåningar

Läs mer

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren BOFAKTA Bostadsrättsföreningen Väktaren Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL Rumsbeskrivning GENERELLT Kvarteret Svea i Barkarbystaden Lägenhetsdörr Innerdörrar Fönsterbänkar Rumshöjd Daloc Säkerhetsdörr Släta vita alt. spegeldörrar Kalksten ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta)

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Tegnérlunden 3, Västerås

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Tegnérlunden 3, Västerås Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Tegnérlunden 3, Västerås SERVICE SHOPPIN City, ca 1,5 km rundskola, inom 200 m ymnasium, 1 km Apotek, i city Vårdcentral, opparlunden Bibliotek, i city Högskola

Läs mer

Bostadsfakta. Göteborg Landeribacken. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör:

Bostadsfakta. Göteborg Landeribacken. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Bostadsfakta Göteborg Landeribacken Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Arkitekt: Försäljning: Oktober 2010 Brf. Landeribacken u. b. Seniorgården AB Internet: www.seniorgarden.se KUB arkitekter

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN. Greven etapp 2

ÖREBRO VASASTAN. Greven etapp 2 ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Greven etapp 2 Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 1 rum & kök...sid. 4 2 rum & kök...sid. 5 4 rum & kök...sid. 8 Våningsplan... sid. 16 Fasadritning... sid. 21

Läs mer

Linköping Valla - Stadsvillor

Linköping Valla - Stadsvillor Bostadsfakta Linköping Valla - Stadsvillor Utgivningsdatum: Juni 2011 Byggherre: Brf Blåklinten Totalentreprenör: JM AB Arkitekt: Fredric Scherman, Erséus Arkitekter AB Internet: www.jm.se Försäljning:

Läs mer

VÄSTERÅS ÖSTERMALM. Österport 3

VÄSTERÅS ÖSTERMALM. Österport 3 VÄERÅS ÖERMAM BOADSFAKTA Österport 3 Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 5 4 rum & kök...sid. 11 5 rum & kök... sid. 13 Våningsplan... sid. 16 Fasadritningar...

Läs mer

Så här går det till att köpa bostadsrätt

Så här går det till att köpa bostadsrätt BOFAKTA Helgevärma Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen samt planlösningarna

Läs mer

Lillhamra, Västerås. Ritningar och beskrivningar

Lillhamra, Västerås. Ritningar och beskrivningar Lillhamra, Västerås Ritningar och beskrivningar 1 Hitta ditt drömhem bland våra radhus och lägenheter LILLHAMRA 28 lägenheter 8 radhus Parkeringsplatser på gården Lägenhetsförråd LÄGENHETERNA Ingång från

Läs mer

Bostadsfakta. Strandparken 4 Nacka. Utgivningsdatum November 2010. Brf Vattenmyntan Internet: www.jm.se. Byggherre. Totalentreprenör JM AB Arkitekt

Bostadsfakta. Strandparken 4 Nacka. Utgivningsdatum November 2010. Brf Vattenmyntan Internet: www.jm.se. Byggherre. Totalentreprenör JM AB Arkitekt Bostadsfakta Strandparken 4 Nacka Utgivningsdatum November 2010 Byggherre Brf Vattenmyntan Internet: www.jm.se Totalentreprenör JM AB Arkitekt ÅWL Arkitekter Försäljning Nytt Hem Stockholm AB Postadress:

Läs mer

Bostadsfakta. Täby centrum Esplanaden. Utgivningsdatum November 2012. Totalentreprenör. Peter Erséus, Erséus Arkitekter

Bostadsfakta. Täby centrum Esplanaden. Utgivningsdatum November 2012. Totalentreprenör. Peter Erséus, Erséus Arkitekter Bostadsfakta Täby centrum Esplanaden Utgivningsdatum November 2012 Byggherre Totalentreprenör Arkitekt Försäljning Brf. Esplanaden JM AB Peter Erséus, Erséus Arkitekter Svenska Mäklarhuset Nyproduktion

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

KUNGÄLV. bostadsfakta. Kastellet II, etapp 2

KUNGÄLV. bostadsfakta. Kastellet II, etapp 2 KUNGÄLV bostadsfakta Kastellet II, etapp 2 0 500 m Innehåll situationsplan situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 säljetapp 1 säljetapp 2 3 rum & kök...sid. 9 4 rum & kök...sid. 19

Läs mer

Eriksberg kvarnenområdet. Kronhjulet, etapp 1

Eriksberg kvarnenområdet. Kronhjulet, etapp 1 Eriksberg kvarnenområdet bostadsfakta Kronhjulet, etapp Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 5 rum & kök... sid. Våningsplan... sid. Fasadritningar... sid. 5 JM

Läs mer

örebro vasastan BOSTADSFAKTA Hertiginnan

örebro vasastan BOSTADSFAKTA Hertiginnan örebro vasastan BOADSFAKTA Hertiginnan Innehåll Situationsplan Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. 5 E E rum & kök...sid. 7 rum & kök...sid. 5 rum & kök...sid. Våningsplan...sid. JM Original...sid.

Läs mer

Västerås Östermalm BRF LEKANDRIA. Bostadsfakta

Västerås Östermalm BRF LEKANDRIA. Bostadsfakta Västerås Östermalm BR EADRIA Bostadsfakta Västerås Östermalm BR EADRIA Utgivningsdatum: Juli 0 Totalentreprenör: Seniorgården AB Arkitekt: Archus Arkitekter örsäljning: Widerlöv & Co Internet: www.seniorgarden.se

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Borgen etapp 2, Norrköping

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Borgen etapp 2, Norrköping Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Borgen etapp 2, Norrköping 2 Med reservation för ändringar. Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer

GALAMIDDAGEN & BANKETTEN

GALAMIDDAGEN & BANKETTEN GALAMIDDAGEN & BANKETTEN THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE VÄLKOMMEN HEM TILL SKÖNDAL! 2 STORA SKÖNDAL KOMMUNIKATIONER OCH NÄROMRÅDE Stora Sköndal har ett mycket bra kommunikationsläge oavsett om du väljer

Läs mer

BROMMA LILLSJÖPARKEN. Bostadsfakta

BROMMA LILLSJÖPARKEN. Bostadsfakta BROMMA ISJÖPARE Bostadsfakta BROMMA lillsjöparken Utgivningsdatum: Juni 01 Totalentreprenör: Seniorgården AB Arkitekt: Basark / Hans Bäckström arkitektkontor örsäljning: SkandiaMäklarna yproduktion Telefon:

Läs mer

BOSTADSFAKTA NYA VALLHAMRA TORG MODERNT STADSLIV I DEN GRÖNA DELEN AV GÖTEBORG

BOSTADSFAKTA NYA VALLHAMRA TORG MODERNT STADSLIV I DEN GRÖNA DELEN AV GÖTEBORG BOADSATA YA VAARA TOR ODERT ADSIV I DE RÖA DEE AV ÖTEBOR BYERRE TOTAETREPREÖR ARITET ÖRSÄJI Brf Backsippan Aspelin Ramm astigheter AB Arkitekterna rook & Tjäder AB Svensk astighetsförmedling SITUATIOSPA

Läs mer

Brf Vasagården. - 78 moderna bostadsrätter i centrala Linköping

Brf Vasagården. - 78 moderna bostadsrätter i centrala Linköping Brf Vasagården - 78 moderna bostadsrätter i centrala Linköping Övre Vasastaden - Linköpings nyaste stadsdel! Linköpings nyaste stadsdel, Övre Vasastaden, är belägen i Linköpings norra del som en förlängning

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

JÄRFÄLLA BOLINDER STRAND. Smedjan

JÄRFÄLLA BOLINDER STRAND. Smedjan JÄRFÄA BOIDER RAD BOADSFAKTA Smedjan Innehåll Situationsplan Situationsplan...sid. Byggnaderna. Två byggnader med tre Cykelparkering. I kallförrådet i gamla trapphus i -6 våningar. tegelhuset samt i separat

Läs mer

Enoch Thulins väg 30 B

Enoch Thulins väg 30 B Län Skåne Gatuadress Kommun Landskrona Storlek 3.0 rum / 76 m² Område Landskrona Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ljus och fräsch lägenhet med fantastisk

Läs mer

Län Västra Götaland Gatuadress Färgfabriksgatan 16 Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Centrala Hisingen Kvillebäcken

Län Västra Götaland Gatuadress Färgfabriksgatan 16 Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Centrala Hisingen Kvillebäcken Län Västra Götaland Gatuadress Färgfabriksgatan 16 Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Centrala Hisingen Kvillebäcken " Tillträde tidigast Enligt överenskommelse En ljus och välplanerad

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Stationsgatan 36 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Uppsala Gatuadress Stationsgatan 36 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Tillfälle att förvärva en ljus trerummare på 104 kvm på fjärde våningen,

Läs mer

Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.7 m² Tillträde tidigast

Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.7 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57.7 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ny och fräsch bostad med fönster som tillåter mycket ljusinsläpp. Integrerat kök

Läs mer

STOCKHOLM täby Centrum. BOSTADSFAKTA Kavaljeren

STOCKHOLM täby Centrum. BOSTADSFAKTA Kavaljeren OCKHOM täby Centrum BOADSFAKTA Kavaljeren Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 7 rum & kök...sid. rum & kök...sid. 5 rum & kök...sid. 6 rum & kök...sid. 6 Våningsplan...sid.

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Grevinnan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 8 4 rum & kök... sid. 15 5 rum & kök... sid. 24 Våningsplan... sid. 26 JM Original...sid.

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

VÄSTERÅS ÖSTERMALM. Österport 2

VÄSTERÅS ÖSTERMALM. Österport 2 VÄERÅS ÖERMAM BOADSFAKTA Österport Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 9 rum & kök... sid. 5 rum & kök... sid. Våningsplan...sid. Fasadritningar...sid. 5 JM Original...

Läs mer

AMUNDÖ MARINA HOVÅS HILLS

AMUNDÖ MARINA HOVÅS HILLS BOFAKTA OM HOVÅS HILLS På de högst belägna tomterna i hela ya Hovås byggs Hovås Hills. Två exklusiva bostadshus i mo dern och stilren tappning. Husens fasader är främst klädda i ljust tegel som ger struktur

Läs mer

Hustyper och Ridanläggning

Hustyper och Ridanläggning Hustyper och Ridanläggning BYGGENTREPRENÖR MÄKLARE ARKITEKT Tel 0322-661236 - Mobil 0707-661240 Tel 0512-797277 - Mobil 0706-644538 Tel. 031-743 84 80, 0322-63 76 00 www.rydlersbygg.se www.lansfast.se

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Kanotvägen 10 Kommun Arvika Storlek 5 rum (2 sovrum) / 128,3 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Kanotvägen 10 Kommun Arvika Storlek 5 rum (2 sovrum) / 128,3 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Arvika Storlek 5 rum (2 sovrum) / 128,3 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Underbart läge med en utsikt man aldrig får nog av. Vill man ha närhet till vatten

Läs mer

Län Halland Gatuadress Stenfalksvägen 25 E Kommun Falkenberg Storlek 3 rum / 80 m² Område Stenfalken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Halland Gatuadress Stenfalksvägen 25 E Kommun Falkenberg Storlek 3 rum / 80 m² Område Stenfalken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Falkenberg Storlek 3 rum / 80 m² Område Stenfalken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Förutom att allt i lägenheten är i princip splitternytt så är det väldigt trivsamt

Läs mer

göteborg Sannegårdshamnen BOSTADSFAKTA Vattenspegeln, etapp 1

göteborg Sannegårdshamnen BOSTADSFAKTA Vattenspegeln, etapp 1 göteborg Sannegårdshamnen BOSTADSFAKTA Vattenspegeln, etapp Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 6 rum & kök...sid. 6 5 rum & kök...sid. Våningsplan...sid. 5 JM

Läs mer

Bostadsfakta. Uppsala Brf Kaprifolen. Utgivningsdatum: Maj 2011

Bostadsfakta. Uppsala Brf Kaprifolen. Utgivningsdatum: Maj 2011 Bostadsfakta Uppsala Brf Kaprifolen Utgivningsdatum: Maj Byggherre: Totalentreprenör: Arkitekt: Förmedling: Brf Kaprifolen Seniorgården AB Box 334, 7 43 Uppsala kundtjanst@seniorgarden.se - www.seniorgarden.se

Läs mer

KV. KROGEN. - 77 moderna bostadsrätter invid Folkparken

KV. KROGEN. - 77 moderna bostadsrätter invid Folkparken - 77 moderna bostadsrätter invid Folkparken - Bo med Folkparken som granne Med Folkparken som närmaste granne och närhet till det bästa som Norrköping kan erbjuda är kvarteret Krogen området för alla.

Läs mer

37 NYBYGGDA BOSTADSRÄTTER KV. KROGEN MED FOLKPARKEN SOM GRANNE

37 NYBYGGDA BOSTADSRÄTTER KV. KROGEN MED FOLKPARKEN SOM GRANNE 37 NYBYGGDA BOSTADSRÄTTER MED FOLKPARKEN SOM GRANNE Centralstation Hållplats spårvagn Kv. Krogen Teater Folkparken Universitet Industrilandskapet Centrum ALLT INOM BEKVÄMT AVSTÅND ATT KÖPA BOSTADSRÄTT

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Storgatan 52A Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 109 m² Område Centralt Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Storgatan 52A Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 109 m² Område Centralt Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 109 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Centralt läge, toppfräsch lägenhet och hög standard med påkostade

Läs mer

TÄBY NÄSBYPARK BOSTADSFAKTA. Fantasibacken 2

TÄBY NÄSBYPARK BOSTADSFAKTA. Fantasibacken 2 TÄBY NÄSBYPARK BOADSFAKTA Fantasibacken INNEHÅ SITUATIONSPAN Situationsplan...sid. Allmänt Bostadsrättsföreningen kommer att bestå av sammanlagt 77 lägenheter om -5 rok fördelade på tre huskroppar. Fantasibacken

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Bostadsrättsförening Järnbron 1 Långbroparken

Bostadsrättsförening Järnbron 1 Långbroparken Bostadsrättsförening Järnbron 1 Långbroparken Utgivningsdatum: Februari 2006 Arkitekt: Sundell Arkitekter AB Totalentreprenör: m3 Bygg AB/m3 Bostad Försäljning: Mäklarhuset Besöksadress: Stora Mans väg

Läs mer

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär Inredarens val Sjödalen, Huddinge preliminär 3D Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Hagabo. Brf Haganäs i Älmhult Bofakta

Hagabo. Brf Haganäs i Älmhult Bofakta Hagabo Brf Haganäs i Älmhult Bofakta Hagabo Välkommen till Brf Haganäs i Älmhult I Älmhults nya och naturnära bostadsområde Hagabo planerar vi för tolv moderna och välutrustade bostadsrätter i fyra olika

Läs mer

BOSTADSRÄTT 65+ MED FLEXIBLA PLANLÖSNINGAR

BOSTADSRÄTT 65+ MED FLEXIBLA PLANLÖSNINGAR BOSTADSRÄTT 65+ MED FLEXIBLA PLANLÖSNINGAR 2 flerbostadshus som pusslas ihop efter dina önskemål Kolonilotter Badplats Köpcentrum Brokindsleden Skola Äldreboende Badplats Förskola Skola Duvkullen 2 nya

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Högalidsvägen 63D Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82.5 m² Område Högalid Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Högalidsvägen 63D Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82.5 m² Område Högalid Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 82.5 m² Område Högalid Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område utan biltrafik. Nära till tågstation och centrum.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Mellankullagatan 10 C Kommun Hässleholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Hässleholm/Väster Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Mellankullagatan 10 C Kommun Hässleholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Hässleholm/Väster Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Hässleholm/Väster Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge nära centrum med ca 10 min promenad till tågstationen.

Läs mer

Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Område Nockebyhov Tillträde tidigast

Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Område Nockebyhov Tillträde tidigast Nockeby Backe 2 G Län Stockholm Typ Lägenhet Kommun Stockholm Område Nockebyhov Tillträde tidigast Storlek enligt överenskommelse 52 m2 Gatuadress Nockeby Backe 2 G Nyproducerad 2:a! Välkommen till denna

Läs mer

Brf Vasatorget. - 72 moderna bostadsrätter i centrala Linköping!

Brf Vasatorget. - 72 moderna bostadsrätter i centrala Linköping! Brf Vasatorget - 72 moderna bostadsrätter i centrala Linköping! Övre Vasastaden - Linköpings nyaste stadsdel! Linköpings nyaste stadsdel, Övre Vasastaden, är belägen i Linköpings norra del som en förlängning

Läs mer

västerås östermalm Österport 1

västerås östermalm Österport 1 västerås östermalm bostadsfakta Österport 1 Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 5 rum & kök... sid. 1 Våningsplan...sid. Fasadritningar...sid. 5 JM Original...

Läs mer

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 fasadskiss, hustyp A Här erbjuds lägenheter med exklusivt läge vid Sävån. Närhet till bad och sandstrand

Läs mer

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2 stockholm gustavsberg BOADSFAKTA Porslinskvarteren Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar rum & kök...sid. 3 rum & kök... sid. rum & kök...sid. 3 5 rum & kök... sid. 36 Våningsplan...sid. Fasadritningar...

Läs mer

Välkommen till Brf Konstnären

Välkommen till Brf Konstnären Välkommen till Brf Konstnären Smarta hem för ett skönt vardagsliv Etapp 1 Arkitekt White Arkitekter örsäljning Svensk Nyproduktion Malin Enlund Tel: 070-859 63 38 E-post: malin.enlund@svensknyproduktion.se

Läs mer

VÄSTERÅS ÖSTERMALM BOSTADSFAKTA. Österport 1

VÄSTERÅS ÖSTERMALM BOSTADSFAKTA. Österport 1 VÄSTERÅS ÖSTERMALM BOSTADSFAKTA Österport 1 Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 5 4 rum & kök... sid. 14 Våningsplan...sid. 22 Fasadritningar...sid. 25

Läs mer

Götaland Kommun Alingsås Storlek 3 rum (2 sovrum) / 96 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Alingsås Storlek 3 rum (2 sovrum) / 96 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Alingsås Storlek 3 rum (2 sovrum) / 96 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket trevligt område med fin natur, vattendrag och parker runt knuten. Lägenheten

Läs mer

stockholm liljeholmskajen Sjövikshöjden 6

stockholm liljeholmskajen Sjövikshöjden 6 stockholm liljeholmskajen bostadsfakta Sjövikshöjden Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök... sid. 7 rum & kök...sid. Våningsplan...sid. asadritningar...sid. 8 JM Original...

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

Ljusstaden. Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus

Ljusstaden. Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus Välkommen till Brf Picknicken i Kalmar. Nu bygger vi eleganta bostadsrätter i Ljusstadens mest citynära del. Kvarteret Picknicken blir en modern oas

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Stralsundsvägen 76 Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Stralsundsvägen 76 Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett av de bästa lägena i föreningen med fri utsikt åt båda hållen och ingen

Läs mer

BOFAKTA. 24 bostadsrätter på Vikaholm

BOFAKTA. 24 bostadsrätter på Vikaholm BOFAKTA 24 bostadsrätter på Vikaholm Steg för steg Så här går det till att köpa bostadsrätt 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

STOCKHOLM EKERÖ BOSTADSFAKTA. Ekbacken 2

STOCKHOLM EKERÖ BOSTADSFAKTA. Ekbacken 2 OCKHOM EKERÖ BOADSFAKTA Ekbacken IEHÅ SITUATIOSPA Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 6 rum & kök... sid. Byggnaderna. Projektet omfattar totalt ca 5 bostäder vilka byggs

Läs mer

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr LINDBACKEN Storstensvägen 51-87, - UPPSALA Storlek: Byggår: 113,5 kvm 2015/2016 Antal rum: 5 rum & kök Pris: 2 900 000-3 100 000 kr Nybyggt bostadsrättsradhus i attraktiva Lindbacken! Detta moderna och

Läs mer

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 3

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 3 BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS INNEHÅLL Området...sid. Planlösningar ROK...sid. ROK...sid. 6 ROK... sid. Våningsplan... sid. 6 Fasader... sid. 8 Borätt original...sid. Rumsbeskrivning...sid.

Läs mer

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015.

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015. Idrottsparken lägenheter med inflyttning november 0. OM PROJEKTET Idrottparken är ett bostadskvarter centralt beläget i orrköping precis intill idrottsanläggningen ya Parken. Kvarteret består av st hyresrätter

Läs mer

Föreningen innehåller 107 st bostadsrättslägenheter och fördelas enligt följande tabell: Gjuten betongplatta på berg, ev pålning vid behov.

Föreningen innehåller 107 st bostadsrättslägenheter och fördelas enligt följande tabell: Gjuten betongplatta på berg, ev pålning vid behov. Projektbeskrivning Projektet kommer att vara beläget i centrala Gottsunda. Kvarteret i stort kommer att byggas med varierande byggnadshöjder. Projektet utförs som bostadsrättsförening. Föreningens lägenheter

Läs mer

STOCKHOLM KISTA. BOSTADSFAKTA Kista Torn

STOCKHOLM KISTA. BOSTADSFAKTA Kista Torn OCKHOM KIA BOADSFAKTA Kista Torn Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 5 rum & kök...sid. 9 Våningsplan...sid. JM Original...sid. Rumsbeskrivning...sid. 6 Teknisk

Läs mer

Gustavsberg Kvarnberget 2 Utgivningsdatum: Augusti 2009 Byggherre: Brf. Kvarnberget i Gustavsberg Totalentreprenör: JM AB Arkitekt:

Gustavsberg Kvarnberget 2 Utgivningsdatum: Augusti 2009 Byggherre: Brf. Kvarnberget i Gustavsberg Totalentreprenör: JM AB Arkitekt: Gustavsberg Kvarnberget 2 Utgivningsdatum: Augusti 2009 Byggherre: Brf. Kvarnberget i Gustavsberg Totalentreprenör: JM AB Arkitekt: Aros Arkitekter Försäljning JM AB Postadress: 169 82 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Kyrkogatan 9 B Kommun Eskilstuna Storlek 4 rum (3 sovrum) / 102 m² Område Centralt Tillträde tidigast

Län Södermanland Gatuadress Kyrkogatan 9 B Kommun Eskilstuna Storlek 4 rum (3 sovrum) / 102 m² Område Centralt Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Eskilstuna Storlek 4 rum (3 sovrum) / 102 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus och fin lägenhet högst upp i huset, stor balkong med utsikt

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Gredbyvägen 6 C Kommun Eskilstuna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87.3 m² Område Rinmansparken Tillträde tidigast

Län Södermanland Gatuadress Gredbyvägen 6 C Kommun Eskilstuna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87.3 m² Område Rinmansparken Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Eskilstuna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87.3 m² Område Rinmansparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Totalrenoverad och unik hörnlägenhet. Lugnt centralt läge

Läs mer

stockholm farsta strand BOSTADSFAKTA Farsta Strand 4

stockholm farsta strand BOSTADSFAKTA Farsta Strand 4 stockholm farsta strand BOADSFAKTA Farsta Strand Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. rum & kök...sid. 6 Våningsplan...sid. JM Original...sid. Rumsbeskrivning...sid.

Läs mer

Bilagor. Rumsbeskrivning 01 Teknisk beskrivning 02

Bilagor. Rumsbeskrivning 01 Teknisk beskrivning 02 Bilagor Rumsbeskrivning 01 Teknisk beskrivning 02 Allmänt: Entrédörr: Säkerhetsdörr. Lås entrédörr: Cylinderlås. Innerdörrar: Släta vita. Fönsterbänkar: Fönsterbänk i kalksten. Lås fönsterdörr/fönster:

Läs mer

Lund Centrum. Lunds Södra etapp 1

Lund Centrum. Lunds Södra etapp 1 Lund Centrum bostadsfakta Lunds Södra etapp 1 Innehåll Situationsplan... sid. 3 Lägenhetsförteckning...sid. 4 Planlösningar 2 rum & kök... sid. 5 3 rum & kök... sid. 8 4 rum & kök... sid. 14 5 rum & kök...

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Baronessan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 1 rum & kök...sid. 4 2 rum & kök...sid. 5 3 rum & kök... sid. 13 4 rum & kök...sid. 20 Våningsplan...sid. 23 Fasadritning...

Läs mer

Livskvalité i Brf Mässingen. Bostadsrätter i centrala Norrköping

Livskvalité i Brf Mässingen. Bostadsrätter i centrala Norrköping Livskvalité i Brf Mässingen Bostadsrätter i centrala Norrköping Fastighetsbyrån Kv. Mässingen - Livskvalité i hjärtat av Norrköping! Med Motala ströms vackra promenadstråk runt knuten och Norrköpings Centralstation

Läs mer

STOCKHOLM TYRESÖ SKOGSSTAD. Skogsgläntan 2, hus 5-7

STOCKHOLM TYRESÖ SKOGSSTAD. Skogsgläntan 2, hus 5-7 OCKHOM TYRESÖ SKOSAD BOADSFAKTA Skogsgläntan, hus -7 OVISEDA 6 ÄTA Öringesjön ÖRIE Tyresövägen 9 TYRESÖ RAD Innehåll Skrubba Malmväg IDAE SÖDRA IDAE VÄRA FARMARIE SKOS- ÄTA Bollmoravägen BOMORA Myggdalsvägen

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-01-24 Rev 2012-04-04 Rev 2012-10-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillan 4669, 1-plan parhus NR:1-12 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillor KV.Ritaren Vara kommun projekt 4669 Grund

Läs mer

MATERIALBESKRIVNING A1302

MATERIALBESKRIVNING A1302 MATERIALBESKRIVNING A1302 Karlaplan är navet i Östermalms esplanadsystem. Platsen började att anläggas 1896 och här möts fem gator som bildar en stjärnform av alléer: Karlavägen, Narvavägen, Östermalmsgatan,

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

Södra Gulsparvsgatan 56

Södra Gulsparvsgatan 56 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 60 m² Område Söderkulla Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll framför allt för det fria läget med underbar utsikt och helt insynsskyddat.

Läs mer

Brf Vasaportalen. - 78 moderna bostadsrätter i centrala Linköping

Brf Vasaportalen. - 78 moderna bostadsrätter i centrala Linköping Brf Vasaportalen - 78 moderna bostadsrätter i centrala Linköping Övre Vasastaden - Linköpings nyaste stadsdel! Linköpings nyaste stadsdel, Övre Vasastaden, är belägen i Linköpings norra del som en förlängning

Läs mer