Bostadsfakta. Tyresö. Utgivningsdatum: Mars 2013 Byggherre: Bostadsrättsförening Totalentreprenör: Seniorgården AB Internet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsfakta. Tyresö. Utgivningsdatum: Mars 2013 Byggherre: Bostadsrättsförening Totalentreprenör: Seniorgården AB Internet:"

Transkript

1 Tyresö tyresö RADTOR Bostadsfakta Utgivningsdatum: Mars Byggherre: Bostadsrättsförening Totalentreprenör: Seniorgården AB Internet: Arkitekt: Bergkrantz Arkitekter AB Anders Bergkrantz, Iskra Crisci Denna Bostadsfakta är framtagen av Seniorgården AB.

2

3 Tyresö Strandtorget Seniorgården Seniorgården kommer kommer att bygga att bygga totalt 6 totalt ljusa 6 och ljusa välplanerade och välplanerade seniorbostäder seniorbostäder i området i området Trädgårdsstaden Trädgårdsstaden som ligger intill som Tyresö ligger Strandtorg. intill Tyresö Projektet Strandtorg. består av sex I etapp trapphus med finns hus 5-6 med totalt totalt 6 lägenheter 8 lägenheter som ramar som in en ramar grön innergård en grön med tre innergård gamla fina med ekar som en gammal har bevarats. bevaras. Bostäderna De kommer planerade att ligga bostäderna cirka fyra kilometer ligger öster cirka om fyra Tyresö kilometer centrum. öster ägenhet om Tyresö fin ek som erna, med ett till fyra rum och kök med balkong, har bra planlösningar och möjlighet till egen centrum. ägenheterna, om två till fyra rum och kök med balkong, har bra carport eller öppen parkeringsplats. planlösningar och med möjlighet till egen carport eller öppen parkeringsplats. arta ommunikationer Den kommunala trafiken till och från Tyresö utgörs av buss och närmsta knutpunkt är ullmarsplan. Busshållsplatsen ligger nära intill området där bussen går i täta turer in till stan. Buss 875 till ullmarsplan tar mellan och minuter och ansluter till tunnelbanans gröna linje. Buss 86 till Tyresö centrum tar cirka min. ommunikationer Den kommunala trafiken till och från Tyresö utgörs av buss och närmsta knutpunkt är ullmarsplan. Busshållsplatsen ligger nära intill området där bussen går i täta turer in till stan. Buss 875 till ullmarsplan tar mellan och minuter och ansluter till tunnelbanans gröna linje. Buss 86 till Tyresö centrum tar min. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

4 Bo med bostadsrätt Allmänt De senaste 5 åren har Tyresö Strand genomgått en successiv omvandling genom nya detaljplaner. Området har utvecklats från ett glest sommarstugeområde till ett modernt villaområde. Området Tyresö Strandtorg har ett utmärkt läge i Tyresö strand, som är ett av Tyresös mer attraktiva områden. Här finns en fin blandning av småhus och lägenheter som arkitektoniskt knyter an till de historiska miljöerna kring Tyresö slott. Strandtorget ligger ett stenkast från ditt hus med livsmedelsbutik, restaurang och bibliotek. Hela närområdet inbjuder till vardagsmotion i form av svamputflykter, promenader eller joggingturer. Du kan välja att gå en runda på Tyresö olfklubb, uppleva den orörda naturen i Tyresta nationalpark eller promenera en etapp på Sörmlandsleden. Byggnaderna Husen är våningar höga och rumshöjden är,. Husen vänder sig med balkongerna mot innergården samt mot en grönyta. Vissa balkonger och uteplats kommer ha en glas mot Tyresövägen för att få en tyst utemiljö. Trapphus och postboxar Entrén är ljus och välkomnande och har en sittbänk intill entréporten. Postboxar är placerade på entréplan och tidningshållare är placerade intill varje lägenhetsdörr. Det finns hiss i varje trapphus som även går ned till källaren i hus och 5. Parkering Det finns parkeringsplatser för uthyrning inom kvartersmark samt 8 p-platser som arrenderas på infartsparkeringen intill. Det finns p-platser i carport för 5 kr/mån, öppna parkeringar med motorvärmaruttag för 5 kr/mån samt öppna parkeringar utan motorvärmare för 5 kr/mån. Förråd Alla lägenheter har ett lägenhetsförråd. I hus och 5 finns källarvåning med lägenhetsförråd, cykelrum och rullstolsförråd. Det finns rullstolsförråd i entréplan på övriga hus. Sophantering Hushållssopor kan slängas i centralt beläget sopinkast på gården. Sopbehållarna ligger under mark under respektive sopnedkast. Sopnedkast för källsortering av tidningar finns på innergården för hus mot Maria Sofias väg. Tvättstuga och gemensamhetslokal I markplan på hus finns en gemensamhetslokal på cirka 77 kvm med ett kök och ett uthyrningsrum för boendes gäster. Utrymmena kan bokas av alla boende i föreningen. emensamhetslokalen har en ingång från trapphuset samt en dörr ut mot den gröna innergården med en stor uteplats för gemensam samvaro. Intill gemensamhetslokalen ligger en tvättstuga och handikapptoalett med dusch. Trygghet i boendet Att bo med bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens egendom. Du har ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd av föreningen förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot den. Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill. Beakta dock att det finns ett krav på medlemskap i stadgarna, dvs till medlem får i första hand antagas fysisk person som fyllt 55 år. Bostadsrättsföreningens styrelse kan dock neka köparen medlemskap i föreningen om köparen t. ex. har betalningsanmärkningar. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

5 Bo med bostadsrätt Medbestämmande är du förvärvat en bostadsrätt är du också delägare i föreningens samtliga tillgångar. Du och dina grannar bestämmer över era bostäder genom den styrelse som ni väljer vid den årliga föreningsstämman. Den styrelse som initialt bildar föreningen sköter verksamheten till årsstämman efter det att fastigheten är färdigställd. Under denna period väljs de boende successivt in i styrelsen. Boende till självkostnad Du som vill bo med bostadsrätt betalar en insats och upplåtelseavgift för att få flytta in i din nya bostad. Du betalar även en årsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader såsom räntor och amorteringar på lån samt drift- och underhållskostnader. Årsavgiften betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen. Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har du i hög grad möjlighet att påverka driftkostnaderna. Du bor till självkostnadspris. Trygghetspaket Seniorgården har i samarbete med JM tagit fram ett trygghetspaket för att göra bostadsrätten till en säker boendeform och trygg investering för dig. Trygghetspaket innebär i korthet: Ett ekonomiskt beslutsunderlag (boendekalkyl) tas fram till varje kund inför köp av en bostad. Detta bygger på kundens ekonomi och visar hela kostnaden för boendet. Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskats av två av Boverket auktoriserade intygsgivare, som intygat att planen vilar på tillförlitliga grunder. En säkerhet för betalda insatser utfärdas av AB Bostadsgaranti. AB Bostadsgaranti ägs till hälften av staten och till hälften av Sveriges Byggindustrier. Seniorgården förvärvar dessutom lägenhet som inte upplåtits med bostadsrätt senast på avräkningsdagen på villkor enligt ekonomisk plan. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från årsavgifter eller kapital från insatser och upplåtelseavgifter. arantitiden för byggnadsarbetena är fem år med undantag för vitvaror, vs-armaturer, ytskikt som målning och tapet är garantitiden år. arantibesiktning utförs efter år. En byggfelsförsäkring tecknas, försäkringen gäller från slutbesiktningen och tio år framåt. Om det i något av våra projekt under tio år efter slutbesiktning inträffar en skada till följd av fel i fasadkonstruktionen och/eller fasadarbetets utförande, som inte regleras genom byggfelsförsäkringen, kommer Seniorgården att svara för att skadan åtgärdas. Vi erbjuder ett tillträdesskydd där du, efter särskild prövning, kan få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader om denna av någon anledning inte kan ske på utsatt datum. Mer information om vårt trygghetspaket hittar du på Förvaltning Bostadsrättsföreningen administreras och förvaltas av JM AB under år. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 5

6 Miljöanpassat boende Det ska vara lätt att leva miljövänligt och med bra inomhusklimat i en bostad byggd av Seniorgården. Alla våra hus lever upp till en rad specificerade krav på metoder och tekniska lösningar som både ska minska miljöbelastningen och ge en god inomhus- och livsmiljö. Miljöhänsyn är också ekonomiskt fördelaktigt, eftersom energi- och vattensnåla installationer ger lägre hushållskostnader. ågenergihus limatsmarta lågenergihus är standard hos Seniorgården. Med bättre isolerade väggar, smartare fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning som standard sänker du energianvändningen och bidrar därmed till lägre energikostnader och minskade koldioxidutsläpp. Alla hus har vattenburna uppvärmningssystem. Värmekälla är värmepump med återvinning på frånluften samt fjärrvärme. Det sparar energi och ger lägre uppvärmnings kostnader. Bostäderna är utrustade med energisnål kyl och frys (klass A), tvättmaskin, diskmaskin och torktumlare. Ventilationssystemet är energisnålt och lågenergi armaturer används i allmänna utrymmen. Stora fönsterytor ger ljusa bostäder samtidigt är fönsterytorna ofta stora energibovar. Därför är samtliga fönsterkonstruktioner i Seniorgårdens nya bostäder extra värmeisolerande. aturliga material Seniorgården tillämpar försiktighetsprincipen, vilket innebär att vi väljer bort produkter redan vid misstanke om negativ miljöpåverkan. Via vår miljövarudatabas kontrollerar vi alla byggprodukter som kan tänkas orsaka miljöproblem. På så sätt undviker vi hälso- och miljöfarliga ämnen i våra hus, som t. ex. mjukgörare i plaster (exempelvis ftalater) och bromerade flamskyddsmedel. Seniorgården använder i så stor utsträckning som möjligt beprövade naturmaterial som trä, sten, kakel och klinker. Allergihänsyn Alla Seniorgårdens bostäder har helt PVC-fria yt- och tätskikt, eftersom forskning visar på ett möjligt samband mellan allergiska besvär hos barn och PVC-plast. Vi avstår även från vissa särskilt allergiframkallande träslag, som till exempel Röd Ceder, Santos palisander, Merbau och Sapele. I planteringarna som omger Seniorgårdens hus väljer vi växter och träd som är giftfria och lämpliga för allergiker, som äppelträd och rosor. 6 Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

7 Miljöanpassat boende Fuktsäkring enom flera olika skyddsåtgärder minimeras risken för fuktrelaterade problem i Seniorgårdens bostäder. Fuktsäkring finns alltid i diskbänkskåp och under diskmaskin, kyl och frys. I badrummen ställs extra höga fuktskyddskrav, i enlighet med Byggkeramik rådets rekommendationer. Vi använder tätskikt med högt så kallat ång genomgångs motstånd. I stället för vanliga gipsskivor använder vi särskilt vattentåliga skivmaterial i badrum. Motsvarande skivor används även i putsade fasader. Samtliga installationsarbeten uppfyller kraven enligt branschreglerna Säker vatteninstallation. Bra inomhusluft uften som går in i bostaden via ventilationssystemen renas med luftrenande filter. od elmiljö Seniorgården minimerar exponeringen för elektriska och magnetiska fält i bostaden, i enlighet med försiktighetsprincipen. Tack vare ett femledarsystem begränsas de magnetiska fälten i hela fastigheten, och vi undviker att placera elcentraler i anslutning till sovrum. od ljudmiljö Seniorgårdens bostäder är tystare än vad svenska byggregler kräver, eftersom vi vet att störande ljud och buller av många uppfattas som det största problemet i boendemiljön. Extra tjocka väggar ger mycket god ljudisolering mellan lägenheterna och höga ljudkrav ställs på ventilations- och värmesystem. Våra ytterdörrar håller god ljudklass och brevinkast i dörrarna ersätts med postboxar i trapphusens entréer. Fönster och tilluftsdon mot Tyresövägen utförs med en högre ljudklass för att uppnå en god ljudmiljö i lägenheten. Seniorgårdens miljöarbete Seniorgården, som är ett dotterbolag till JM, är tillsammans med JM Europaledande på lågenergihus. Vill du veta mer om JMs lågenergihus eller har du idéer för hur vi kan bli ännu bättre i vårt miljöarbete besök oss på Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 7

8 8

9 ustfyllda kök Utrustat med vita vitvaror från Siemens. Med helintegrerad diskmaskin, inbyggnads ugn och micro i högskåp och andra bekvämlig heter blir köket en plats där matlagningen går från bestyr till äventyr. ugna sovrum Alla sovrum ligger mot den tysta trädgården. Den kloka utformningen, med en tyst del i lägenheten, gör det möjligt att sova med öppet fönster. Tvätt och tork I badrummet finns vit tvättmaskin och torktumlare, alternativt kombimaskin i de mindre lägenheterna. Ovanför tvättutrustningen finns en praktisk bänkskiva i vitt. Tidlös bas De genomgående vitmålade väggarna är en bra grund när du inreder ditt nya hem. Fräscha ytor Badrummet ska vara ett rum att trivas i. Därför har vi valt ett snyggt grått klinker till golvet och ett vitt matt kakel på väggarna. Det är modernt och kommer hålla nybyggnadskänslan kvar i många år. 9

10 Rumsbeskrivning EERET Entrédörr ås entrédörr Innerdörrar Fönsterbänkar ås fönsterdörr/fönster Rumshöjd Säkerhetsdörr Tillhållarlås och cylinderlås. Vit och slät dörr. alksten På markplan är fönster och fönsterdörr utrustat med lås., APP/ olv Sockel Väggar Tak Övrigt Ekparkett Eklaserad furu Målat rängat med synliga skarvar. apphylla i oljad ek. Skåpsinredning enligt bofaktaritning. I skjutdörrsgarderober alternativt garderob med vit slät lucka. VARDAS olv Sockel Väggar Tak Ekparkett Eklaserad furu Målat rängat med synliga skarvar. olv Sockel Väggar Tak Vitvaror Övrigt Ekparkett Eklaserad furu Målat rängat med synliga skarvar. Siemens vita med helintegrerad lucka på diskmaskin. yl och frys i, kyl/frys i. Ugn och micro inbyggda i högskåp. ökssnickerier med vitmålad slät lucka. Bänkskiva i laminat med aluminiumframkant. Stänkskydd av kakel, ljusgrå. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

11 Rumsbeskrivning SOV olv Sockel Väggar Tak Övrigt Ekparkett Eklaserad furu Målat rängat med synliga skarvar. Skåpsinredning i vissa lägenheter enligt bofaktaritning i garderob med vit slät lucka. ÄDAMMARE olv Sockel Väggar Tak Övrigt Ekparkett Eklaserad furu Målat rängat med synliga skarvar. Skenor på vägg för Elfasystem med en hylla och klädstång. DUSCH/BAD olv Väggar Tak Vitvaror Övrigt WC olv Väggar Tak Övrigt linker akel upp till tak Målat Tvättmaskin och tumlare Siemens, kombimaskin i vissa lägenheter. Spegel i aluminiumram ovan tvättställ. Bänkskiva vit och väggskåp vita ovan / alt. kombimaskin. Duschvägg Högskåp intill tvättställ. Toalettpappershållare ar Sanitetsporslin Ido linker Målade väggar vit, kakel ovan tvättställ. Målat Spegelskåp Toalettpappershållare ar Sanitetsporslin Ido Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

12 Teknisk beskrivning rundläggning Stomme Balkonger Balkongfronter Tak över balkong Ytterväggar Delvis pålade grunder, betongplatta på mark. Väggar och bjälklag i betong, stålpelare i fasad. Betongplatta Perforerad plåt Balkong på översta planen har en betonggplatta som tak. Träregelkonstruktion med stålpelare. Ytskikt yttervägg Puts och delvis tegel på plan. Mellanbjälklag Yttertak ägenhetsskiljande väggar ättväggar Fönster Entrépartier Värme, vatten och sanitet El Ventilation TV, telefon och dator Uteplats Betong Takstolar i trä, råspont, underlagspapp. ertegel röd och vissa detaljer i plåt. Betong Smartreglar i trä. Träkarm beklädd med aluminium på utsidan. Öppningsbara, isolerruta + glas. Fönster mot Tyresövägen har extra hög ljudklass. Entréparier har porttelefon, mot gården är det kodlås. Frånluftsvärmepump med fjärrvärme som spets. Fast belysning i klädkammare, bad, dusch och WC. Alla eluttag är jordade. Frånluftsventilation med värmeåtervinning. Uttag för TV/data i alla sovrum, vardagsrum och kök. Telia Triple Play Markplattor i betong. Förråd ägenhetsförråd finns i källarplan på hus och 5. Cykelförråd I källaren på hus och 5 samt på entréplan i hus. Sophantering Carport Parkering Övriga gemensamma utrymmen Sopnedkast på gård för hushållssopor och tidningar. platser i carport med motorvärmare. Träkonstruktion med sedumtak. öppna parkeringsplatser med motorvärmare. 8 öppna parkeringsplatser utan motorvärmare, varav 8 platser som arrenderas vid infartsparkeringen. emensamhetslokal på 77 kvm med kök. Intilliggande uthyrningsrum samt handikapptoalett med dusch samt tvättstuga. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

13 Försäljning och ekonomi Upplåtelseavtal och handpenning är bostadsrättsföreningen är bildad och har erhållit Bolagsverkets tillstånd att upplåta bostadsrätt, ska upplåtelseavtal tecknas och i samband med detta beviljas medlemskapet. Vid detta tillfälle erläggs en dellikvid om procent av priset, dock max kr. Dellikviden kan avräknas med tidigare erlagd bokningsavgift. Innan styrelsen i föreningen undertecknar upplåtelseavtalet ska den pröva om du kan godtas som medlem i föreningen. I samband med detta görs en kreditupplysning och det kontrolleras att boendekalkylen fortfarande är aktuell. Prövningen är en kontroll av din ekonomi och allmänna betalningsförmåga. För att uppfylla fastighetsmäklarens skyldigheter i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt kommer fastighetsmäklaren i samband med undertecknande av upplåtelseavtal utföra identitetskontroll, ta en kopia av uppvisad godtagen legitimationshandling samt förvara kopian i fem år. Insats och månadsavgifter Framgår av prislista eller den ekonomiska planen. Slutbetalning Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insats och upplåtelseavgift vara betald. vitto på fullgjord betalning ska uppvisas i samband med utlämning av nycklarna till bostaden. Årsavgift Årsavgiften betalas, månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen. Tillträde Beräknat tillträde kvartal,, eller enligt överenskommelse. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

14 Försäljning och ekonomi Besiktningar Slutbesiktning av bostaden görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse) som kontrollerar utförda arbeten. Vid besiktningen deltar även en representant från bostadsrätts föreningen och en från entreprenören. Efterbesiktning sker också innan tillträdet. Syftet med efterbesiktningen är att kontrollera att de eventuella fel och brister som påtalats vid slutbesiktningen har åtgärdats. arantibesiktning görs cirka två år efter slutbesiktningen. Här noteras fel som framträtt under garantitiden. Villkor i övrigt Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och bostadsrättsföreningens stadgar som du erhåller i samband med undertecknandet av upplåtelseavtalet. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

15 Situationsplan Maria Sofias väg 5 5 HUS 6 HUS 5 HUS HUS HUS 6 HUS Tyresövägen Cykelförråd finns i entreplan i hus samt i källarvåning på hus och 5. emensamhetslokal med kök som kan bokas av alla i föreningen. Intill ligger övernattningsrum och handikapptoalett med dusch. ägenhetsförråd finns i hus och 5. Tvättstuga 5 Sophantering via sopinkast på gården. 6 Carport 7 Öppna parkeringar 8 rön innergård som är en naturlig möteplats på innergården. Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 5

16 Tyresö Strandtorg v Porträttet rum och och kök kök 87 m² rum och kök m plan plan lgh lgh plan lgh plan lgh plan lgh 5DM BAO UTEPATS m² UTEPATS m² UC SOV SOV SOV m² SOV SOV m² m² m² m² torkmatta avellägenhet Stor uteplats med öppen Stor uteplats planlösning. avellägenhet Burspråk Bra förvaring med burspråk i skjutdörrsgarderob lädkammare lädkammare 6 FÖRARIAR FÖRARIAR FÖRARIAR m² RUOS HU/M /F m² VARDAS VARDAS m² 6 m² ² ² /F /F HU/M m² HU/M SHÖJD =,5 M SHÖJD =,5 M RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. Ö Ö 7 7 ÖF ÖF SJUTDÖRRARDEROB 5DM DISASI BR 5cm ARDEROB IESÅP IE-IREDI DISASI BR 6cm OMBI DISASI TVÄTASI-TORTUMARE BR 6cm IESÅP ÄD-IREDI ÄDSÅP TVÄTASI TVÄTASI SÅP H 7cm SPISHÄ ÄDSÅP SPISHÄ TORTUMARE TORTUMARE /F SPISHÄ Y/FRYS SÅP H 7cm /F Y/FRYS SÅP H 7cm H /F U/M HÖSÅP HÖSÅP Y/FRYS ÄDAMMARE MED U OCH MIRO ÄDAMMARE MED HÖSÅP U OCH MIRO BRÖISHÖJD TIVASVÄ BRÖISHÖJD MED U OCH MIRO FÖRÄRI AV VÄ FÖR TV TIVASVÄ BRÖISHÖJD TIVASVÄ Ö 7 HADDUOR ÖF ÖVERAT VÄ 7 FÖRÄRI ÖVER FÄRDIT AV OV VÄ FÖR TV FÖRBERE HADDUOR FÖR HADDUOR Ö 7 ÖF ÖVERAT VÄ 7 ÖVER FÄRDIT OV 9 m² E,75 DATA E 6 m² m² m² POBOXAR BÄ BÄ Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen Bostadsrättshavaren är beslutade skyldig att regler följa av för markområdets bostadsrättsföreningen utformning. beslutade Bostadsrättshavaren regler för skall markområdets på egen bekostnad utformning. sköta Bostadsrättshavaren det upplåtna markområdet. skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPP HÅ 8b HUS x Detta markområdet. h +6,67 gäller endast marklägenheter. ÖFDetta gäller endast marklägenheter. HUS +.5 skala : skala : HUSET SE FRÅ SIDA HUSET SE FRÅ SIDA SITUATIOSPA SITUATIOSPA plan plan plan plan plan plan, entrévåning plan plan, entrévåning TYRESÖVÄE TYRESÖVÄE MARIA SOFIAS VÄ MARIA SOFIAS VÄ

17 Tyresö v Porträttet Strandtorg rum och och kök kök 87 m² rum och kök m plan plan lgh lgh plan lgh plan lgh plan lgh 5DM BAO UTEPATS m² UTEPATS m² SOV SOV SOV m² SOV m² SOV m² m² m² torkmatta avellägenhet Stor uteplats med Stor öppen uteplats planlösning. avellägenhet Bra Burspråk förvaring med burspråk i skjutdörrsgarderob lädkammare lädkammare FÖRARIAR FÖRARIAR FÖRARIAR m² RUOS HU/M /F m² ² /F /F HU/M m² HU/M Ö Ö 7 7 ÖF ÖF SJUTDÖRRARDEROB 5DM DISASI BR 5cm ARDEROB IE-IREDI DISASI BR 6cm IESÅP OMBI DISASI TVÄTASI-TORTUMARE BR 6cm ÄD-IREDI IESÅP ÄDSÅP TVÄTASI SÅP TVÄTASI H 7cm SPISHÄ ÄDSÅP SPISHÄ TORTUMARE TORTUMARE /F Y/FRYS SPISHÄ SÅP H 7cm /F Y/FRYS SÅP H 7cm H /F U/M HÖSÅP HÖSÅP Y/FRYS ÄDAMMARE MED U OCH MIRO ÄDAMMARE MED HÖSÅP U OCH MIRO BRÖISHÖJD TIVASVÄ BRÖISHÖJD MED U OCH MIRO FÖRÄRI AV VÄ FÖR TV TIVASVÄ BRÖISHÖJD TIVASVÄ Ö 7 HADDUOR ÖF ÖVERAT VÄ 7 HADDUOR FÖRÄRI ÖVER FÄRDIT AV OV VÄ FÖR TV HADDUOR Ö 7 ÖF ÖVERAT VÄ 7 ÖVER FÄRDIT OV VARDAS VARDAS m² 6 m² 9 m² SHÖJD =,5 M SHÖJD =,5 M RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS -9-5 RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel DATA E 6 m² E m² m² POBOXAR BÄ BÄ Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av Bostadsrättshavaren bostadsrättsföreningen är beslutade skyldig att regler följa avför bostadsrättsföreningen markområdets utformning. beslutade Bostadsrättshavaren regler för markområdets skall på egen bekostnad utformning. sköta Bostadsrättshavaren det upplåtna skall markområdet. på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPP HÅ 8b HUS x markområdet. Detta h +6,67 gäller endast marklägenheter. ÖV Detta gäller endast marklägenheter. HUS +.85 skala : skala : HUSET SE FRÅ SIDA HUSET SE FRÅ SIDA SITUATIOSPA SITUATIOSPA plan plan plan plan plan plan, entrévåning plan plan, entrévåning TYRESÖVÄE TYRESÖVÄE MARIA SOFIAS VÄ MARIA SOFIAS VÄ

18 Tyresö v Porträttet Strandtorg rum och och kök kök 87 m² rum och kök m plan plan lgh lgh 5 plan lgh plan lgh plan lgh 5DM BAO UTEPATS m² UTEPATS m² SOV SOV torkmatta SOV m² SOV m² SOV m² m² m² 5DM avellägenhet Stor uteplats med öppen Stor uteplats planlösning. avellägenhet Burspråk Bra med förvaring burspråk i skjutdörrsgarderob lädkammare Fönster i tre väderstreck 8 FÖRARIAR FÖRARIAR m² RUOS HU/M /F m² ² ² SHÖJD =,5 M SHÖJD =,5 M RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. /F /F HU/M m² HU/M Ö 7 Ö 7 ÖF ÖF SJUTDÖRRARDEROB 5DM DISASI BR 5cm IESÅP ARDEROB IE-IREDI DISASI DISASI BR BR 6cm OMBI TVÄTASI-TORTUMARE 6cm ÄDSÅP IESÅP ÄD-IREDI TVÄTASI SÅP TVÄTASI H 7cm SPISHÄ ÄDSÅP TORTUMARE /F /F SPISHÄ Y/FRYS SÅP H H 7cm 7cm H /F U/M U/M HÖSÅP Y/FRYS ÄDAMMARE ÄDAMMARE MED HÖSÅP U OCH MIRO TIVASVÄ BRÖISHÖJD BRÖISHÖJD MED U OCH MIRO FÖRÄRI AV VÄ FÖR TV TIVASVÄ BRÖISHÖJD TIVASVÄ Ö 7 HADDUOR ÖF ÖVERAT VÄ 7 FÖRÄRI ÖVER FÄRDIT AV OV VÄ FÖR TV FÖRBERE HADDUOR FÖR HADDUOR Ö 7 ÖF ÖVERAT VÄ 7 ÖVER FÄRDIT OV VARDAS VARDAS 6 m² m² 9 m² 6 m² m² m² POBOXAR BÄ BÄ HU/M Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen Bostadsrättshavaren är beslutade skyldig att regler följa av för markområdets bostadsrättsföreningen utformning. beslutade Bostadsrättshavaren regler för skall markområdets på egen bekostnad utformning. sköta Bostadsrättshavaren det upplåtna markområdet. skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPP HÅ 8b HUS x Detta markområdet. h +6,67 gäller endast marklägenheter. ÖFDetta gäller endast marklägenheter. HUS skala : skala : HUSET SE FRÅ SIDA HUSET SE FRÅ SIDA TYRESÖVÄE TYRESÖVÄE SITUATIOSPA SITUATIOSPA plan plan plan plan plan plan, entrévåning plan plan, entrévåning MARIA SOFIAS VÄ MARIA SOFIAS VÄ

19 Tyresö v Porträttet Strandtorg rum och och kök kök 87 m² rum och kök m plan plan lgh lgh 6 plan lgh plan lgh plan lgh 5DM BAO ljud UTEPATS m² UTEPATS 6 m² SOV SOV SOV m² SOV m² SOV m² m² m² SOV m² avellägenhet Stor uteplats med Stor öppen uteplats planlösning. avellägenhet Bra Burspråk med förvaring burspråk i skjutdörrsgarderob lädkammare Fönster i tre väderstreck FÖRARIAR FÖRARIAR m² RUOS HU/M /F m²,75,75 /F /F m² HU/M HU/M Ö Ö 7 7 ÖF ÖF SJUTDÖRRARDEROB 5DM DISASI BR 5cm IESÅP ARDEROB IE-IREDI DISASI BR BR 6cm OMBI TVÄTASI-TORTUMARE 6cm ÄD-IREDI ÄDSÅP IESÅP TVÄTASI SÅP H 7cm SPISHÄ ÄDSÅP TORTUMARE /F /F Y/FRYS SPISHÄ SÅP H H 7cm 7cm H /F U/M HÖSÅP U/M Y/FRYS ÄDAMMARE MED U HÖSÅP OCH MIRO TIVASVÄ BRÖISHÖJD BRÖISHÖJD MED U OCH MIRO FÖRÄRI AV VÄ FÖR TV TIVASVÄ BRÖISHÖJD TIVASVÄ Ö 7 HADDUOR ÖF ÖVERAT VÄ 7 HADDUOR FÖRÄRI ÖVER FÄRDIT AV OV VÄ FÖR TV HADDUOR Ö 7 ÖF ÖVERAT VÄ 7 ÖVER FÄRDIT OV VARDAS VARDAS m² 6 m² ² ² 9 m²,75,75 SHÖJD =,5 M SHÖJD =,5 M RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS -9-5 RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel DATA E 6 m² E m² m² POBOXAR BÄ BÄ RUOS Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av Bostadsrättshavaren bostadsrättsföreningen är beslutade skyldig att regler följa av för bostadsrättsföreningen markområdets utformning. beslutade Bostadsrättshavaren regler för markområdets skall på egen bekostnad utformning. sköta Bostadsrättshavaren det upplåtna skall markområdet. på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPP HÅ HUS 8b markområdet. Detta +6,67 x h gäller endast marklägenheter. Detta ÖF gäller endast marklägenheter. HUS skala : skala : HUSET SE FRÅ SIDA HUSET SE FRÅ SIDA TYRESÖVÄE TYRESÖVÄE SITUATIOSPA SITUATIOSPA plan plan plan plan plan plan, entrévåning plan plan, entrévåning MARIA SOFIAS VÄ MARIA SOFIAS VÄ

20 Tyresö v Porträttet Strandtorg 6 m² m² RUOS UTEPATS 9 m² BAO FÖRARIAR FÖRARIAR FÖRARIAR /F /F H /F U/M 5DM SOV SOV m² m² SOV SOV SOV m² m² m² m² /F HU/M Ö 7 ÖF HU/M /F UTEPATS m² ² VARDAS m² ² 9 m² SJUTDÖRRARDEROB 5DM ARDEROB DISASI DISASI BR 6cm BR 5cm ARDEROB IE-IREDI DISASI BR 6cm IESÅP TVÄTASI OMBI TVÄTASI-TORTUMARE IESÅP ÄD-IREDI TVÄTASI ÄDSÅP TORTUMARE SÅP H 7cm SPISHÄ ÄDSÅP TORTUMARE SPISHÄ SÅP H 7cm SPISHÄ Y/FRYS SÅP H 7cm Y/FRYS HÖSÅP ÄDAMMARE Y/FRYS ÄDAMMARE HÖSÅP MED U OCH MIRO FÖRÄRI AV VÄ FÖR TV MED HÖSÅP BRÖISHÖJD U OCH MIRO TIVASVÄ MED U OCH MIRO BRÖISHÖJD TIVASVÄ Ö 7 FÖRBERE ÖF ÖVERAT FÖR VÄ 7 BRÖISHÖJD HADDUOR ÖVER FÄRDIT OV TIVASVÄ HADDUOR FÖRÄRI AV VÄ FÖR TV HADDUOR Ö 7 ÖF ÖVERAT VÄ 7 ÖVER FÄRDIT OV SHÖJD =,5 M SHÖJD =,5 M RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. m² /F m² HU/M Ö 7 ÖF 6 m² m² rum och kök 879 m² m² rum och kök m plan lgh plan lgh plan lgh Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen Bostadsrättshavaren är beslutade skyldig att regler följa av för markområdets bostadsrättsföreningen utformning. beslutade Bostadsrättshavaren regler för skall markområdets på egen bekostnad utformning. sköta Bostadsrättshavaren det upplåtna markområdet. skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPP HUS Detta markområdet. +6,67 gäller endast marklägenheter. Detta gäller endast marklägenheter. skala : skala : avellägenhet Stor uteplats med öppen Stor uteplats planlösning. avellägenhet Burspråk Bra förvaring i skjutdörrsgarderob lädkammare lädkammare HUSET SE FRÅ SIDA HUSET SE FRÅ SIDA TYRESÖVÄE TYRESÖVÄE TYRESÖVÄE SITUATIOSPA SITUATIOSPA plan lgh plan lgh plan plan plan plan plan plan,, entrévåning plan plan, entrévåning MARIA MARIA SOFIAS SOFIAS VÄ VÄ MARIA SOFIAS VÄ

21 Tyresö v Porträttet Strandtorg BAO rum och och kök kök 879 m² m rum och kök m plan lgh plan lgh plan plan lgh lgh plan lgh plan lgh VARDAS Ö 7 ÖF BAO HU/ M 5DM UTEPATS m² SOV SOV m² m² m² 5DM SOV SOV SOV m² m² m² avellägenhet med Stor öppen uteplats planlösning. Bra Burspråk förvaring i skjutdörrsgarderob lädkammare lädkammare m² / F SAFFERI m² m² RUOS /F HU/M Ö 7 ÖF HU/M /F ² VARDAS VARDAS m² ² 9 m² m² 6 m² /F m² HU/M 8,55 m² Ö 7 ÖF m² Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av bostadsrättsföreningen beslutade regler för markområdets utformning. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad sköta det upplåtna TRAPP HUS markområdet. +6,67 Detta gäller endast marklägenheter. skala : skala : FÖRARIAR FÖRARIAR /F /F H /F U/M U/M SJUTDÖRRARDEROB 5DM DISASI BR BR 5cm 6cm IESÅP ARDEROB IE-IREDI DISASI TVÄTASI BR 6cm OMBI TVÄTASI-TORTUMARE ÄDSÅP ÄD-IREDI IESÅP TVÄTASI SÅP TORTUMARE H 7cm SPISHÄ ÄDSÅP TORTUMARE SÅP H 7cm Y/FRYS SPISHÄ SÅP ÄDAMMARE H 7cm HÖSÅP Y/FRYS ÄDAMMARE MED U HÖSÅP OCH MIRO BRÖISHÖJD TIVASVÄ BRÖISHÖJD MED U OCH MIRO FÖRÄRI AV VÄ FÖR TV TIVASVÄ BRÖISHÖJD TIVASVÄ Ö 7 HADDUOR ÖF ÖVERAT VÄ 7 HADDUOR FÖRÄRI ÖVER FÄRDIT AV OV VÄ FÖR TV HADDUOR Ö 7 ÖF ÖVERAT VÄ 7 ÖVER FÄRDIT OV plan plan plan plan plan plan, entrévåning plan plan, entrévåning HUSET SE FRÅ SIDA HUSET SE FRÅ SIDA TYRESÖVÄE TYRESÖVÄE SITUATIOSPA SITUATIOSPA MARIA SOFIAS VÄ MARIA SOFIAS VÄ SHÖJD =,5 M SHÖJD =,5 M RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS -9-5 RÄ TI ÄDRIAR FÖRBEHÅS Bostadsfakta: Tyresö Strandtorg, mars. Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. -9-5

BROMMA LILLSJÖPARKEN. Bostadsfakta

BROMMA LILLSJÖPARKEN. Bostadsfakta BROMMA ISJÖPARE Bostadsfakta BROMMA lillsjöparken Utgivningsdatum: Juni 01 Totalentreprenör: Seniorgården AB Arkitekt: Basark / Hans Bäckström arkitektkontor örsäljning: SkandiaMäklarna yproduktion Telefon:

Läs mer

göteborg västra eriksberg bostadsfakta Platån 4 etapp 4

göteborg västra eriksberg bostadsfakta Platån 4 etapp 4 göteborg västra eriksberg bostadsfakta Platån 4 etapp 4 Innehåll Beskrivning av området och byggnaderna... sid. 3 Bo med bostadsrätt... sid. 4 Miljöanpassat boende... sid. 6 Inredningsval... sid. 8 Rumsbeskrivning...

Läs mer

Svedala Segestrand SEGESTRAND. Bostadsfakta

Svedala Segestrand SEGESTRAND. Bostadsfakta Svedala Segestrand SEGESTRAND Bostadsfakta Svedala Segestrand SEgestrand Utgivningsdatum: Mars 01 Byggherre: Seniorgården AB Totalentreprenör: Seniorgården AB Arkitekt: Marie Ericsson Arkitektkontor AB

Läs mer

Bostadsfakta. Strandparken 4 Nacka. Utgivningsdatum November 2010. Brf Vattenmyntan Internet: www.jm.se. Byggherre. Totalentreprenör JM AB Arkitekt

Bostadsfakta. Strandparken 4 Nacka. Utgivningsdatum November 2010. Brf Vattenmyntan Internet: www.jm.se. Byggherre. Totalentreprenör JM AB Arkitekt Bostadsfakta Strandparken 4 Nacka Utgivningsdatum November 2010 Byggherre Brf Vattenmyntan Internet: www.jm.se Totalentreprenör JM AB Arkitekt ÅWL Arkitekter Försäljning Nytt Hem Stockholm AB Postadress:

Läs mer

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2 stockholm gustavsberg BOADSFAKTA Porslinskvarteren Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar rum & kök...sid. 3 rum & kök... sid. rum & kök...sid. 3 5 rum & kök... sid. 36 Våningsplan...sid. Fasadritningar...

Läs mer

Bostadsfakta. Göteborg Landeribacken. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör:

Bostadsfakta. Göteborg Landeribacken. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Bostadsfakta Göteborg Landeribacken Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Arkitekt: Försäljning: Oktober 2010 Brf. Landeribacken u. b. Seniorgården AB Internet: www.seniorgarden.se KUB arkitekter

Läs mer

BOSTADSFAKTA Fiskartorpet

BOSTADSFAKTA Fiskartorpet Stockholm ÖERA BOADSFATA Fiskartorpet Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. rum & kök...sid. 5 Våningsplan...sid. 6 Fasader...sid. J Original...sid. Rumsbeskrivning...sid.

Läs mer

HELSINGBORG NORR. BOSTADSFAKTA Böljan

HELSINGBORG NORR. BOSTADSFAKTA Böljan HESIBOR ORR BOADSATA Böljan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 1 rum & kök...sid. 4 rum & kök...sid. 6 3 rum & kök...sid. 10 4 rum & kök...sid. 18 5 rum & kök...sid. emensamhetslokal och verksamhetslokaler...sid.

Läs mer

linköping garnisonen bostadsfakta Södra Ekkällan 3

linköping garnisonen bostadsfakta Södra Ekkällan 3 linköping garnisonen bostadsfakta Södra Ekkällan 3 Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 9 4 rum & kök...sid. 13 5 rum & kök...sid. 21 Våningsplan...sid.

Läs mer

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2 BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS & INNEHÅLL Området...sid. Planlösningar ROK...sid. ROK...sid. 9 ROK... sid. 7 Våningsplan...sid. Fasader...sid. 6 Borätt original...sid. Rumsbeskrivning...sid.

Läs mer

SOLNA JÄRVASTADEN. Solvändan, etapp 2

SOLNA JÄRVASTADEN. Solvändan, etapp 2 SOA JÄRVAADE BOADSFAKTA Solvändan, etapp Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. rum & kök... sid. 5 rum & kök...sid. Våningsplan... sid. 6 Fasadritningar... sid.

Läs mer

BOSTADSFAKTA Segestrand

BOSTADSFAKTA Segestrand SVEDALA Segestrand BOSTADSFAKTA Segestrand Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 1 rum & kök...sid. 0 Våningsplan...sid. Fasadritningar...sid. 5 JM Original...sid.

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Baronessan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 1 rum & kök...sid. 4 2 rum & kök...sid. 5 3 rum & kök... sid. 13 4 rum & kök...sid. 20 Våningsplan...sid. 23 Fasadritning...

Läs mer

Stockholm långbro park. Grindstugorna

Stockholm långbro park. Grindstugorna Stockholm långbro park bostadsfakta rindstugorna Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 6 5 rum & kök...sid. Våningsplan... sid. Fasadritningar... sid. 8 JM Original...sid.

Läs mer

STOCKHOLM LILJEHOLMSKAJEN. Berghus 4

STOCKHOLM LILJEHOLMSKAJEN. Berghus 4 OCHOM IJEHOMSAJE BOADSATA Berghus Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar 1 rum & kök...sid. rum & kök...sid. 9 rum & kök...sid. rum & kök... sid. 5 rum & kök...sid. Våningsplan...sid. asadritningar...sid.

Läs mer

VÄSTRA ERIKSBERG KAJEN. Flaggskeppet

VÄSTRA ERIKSBERG KAJEN. Flaggskeppet VÄRA ERIKSBER KAJE BOADSFAKTA Flaggskeppet Innehåll Situationsplan Situationsplan...sid. Flaggskeppet består av två hus på åtta respektive nio våningar, med totalt 7 lägenheter och ett trapphus i vardera

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Grevinnan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 8 4 rum & kök... sid. 15 5 rum & kök... sid. 24 Våningsplan... sid. 26 JM Original...sid.

Läs mer

stockholm norra djurgårdsstaden Laduviken

stockholm norra djurgårdsstaden Laduviken stockholm norra djurgårdsstaden bostadsfakta aduviken Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök... sid. rum & kök... sid. 9 Våningsplan...sid. Fasadritningar... sid. J Original...sid.

Läs mer

UPPSALA NORRA LUTHAGEN. Smedjebacken 1

UPPSALA NORRA LUTHAGEN. Smedjebacken 1 UPPSAA ORRA UTHAE BOADSFAKTA Smedjebacken Innehåll Situationsplan Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 5 rum & kök... sid. rum & kök... sid. 6 SM 5 rum & kök... sid. ED

Läs mer

STOCKHOLM, BROMMA BOSTADSFAKTA NOCKEBYLUNDEN 2

STOCKHOLM, BROMMA BOSTADSFAKTA NOCKEBYLUNDEN 2 OCHOM, BROMMA BOADSATA NOCEBYUNDEN INNEHÅ SITUATIONSPAN Situationsplan...sid. C:\Users\HannaM\Documents\Ceremonien_central_HannaM.rvt -- 6::9 Planlösningar & kök...sid. & kök...sid. 5 & kök... sid. 5 &

Läs mer

Brf Midnattssolen. Vällingby Råcksta. Midnattssolen

Brf Midnattssolen. Vällingby Råcksta. Midnattssolen Utgivningsdatum Mars 2008, rev april 2008 Byggherre Seniorgården AB Totalentreprenör JM AB Arkitekt Bergkrantz Arkitekter AB Vällingby Råcksta Försäljning Projektmäklarna Birgitta Ronnestål Telefon: 070-671

Läs mer

Kvarnholmen Nya Kvarnen 1

Kvarnholmen Nya Kvarnen 1 Bostadsfakta varnholen ya varnen Utgivningsdatu Mars 03 Byggherre Totalentreprenör Arkitekt örsäljning JM AB esida: www.j.se JM AB Olle Dahlkild, Arkitekt, Engstrand & Speek Skandiaäklarna yproduktion

Läs mer

LUND CENTRUM. BOSTADSFAKTA Lunds Södra etapp 2

LUND CENTRUM. BOSTADSFAKTA Lunds Södra etapp 2 UD CETRUM BOADSFAKTA unds Södra etapp Innehåll Situationsplan...sid. 3 Våningsplan...sid. 4 Planlösningar Säljetapp 1, lägenhetsförteckning...sid. 7 ru & kök...sid.. 3 ru & kök... sid. 13 4 ru & kök...

Läs mer

mer tid att leva och bo

mer tid att leva och bo Trollskogen Bromma En central bostad ger mer tid att leva och bo Trollskogen Järntorget bygger Brf Trollskogen med 105 stycken ljusa och vackra bostadsrätter fördelade på sex trapphus samt två lokaler.

Läs mer

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Bostadsfakta. Bo ovanför träden.

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Bostadsfakta. Bo ovanför träden. BRF NATURYCKAN NORRA ASÅS, ERUM Bostadsfakta Bo ovanför träden. NORRA ASÅS, ERUM BRF NATURYCKAN Utgivningsdatum: Maj 215 Inflyttning: Preliminärt januari 217 Byggherre: Brf Naturlyckan Totalentreprenör:

Läs mer

Storseglet. Henriksdalshamnen

Storseglet. Henriksdalshamnen Storseglet Henriksdalshamnen Områdesbeskrivning Hammarby Sjöstad är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Området är ett mycket lyckat exempel på modern stadsutveckling. Dess unika blandning

Läs mer

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder!

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder! Blecktornet Södermalm Vi ses hemma hos oss på Söder! På tiden det begav sig. Ett foto från 1939 visar Metargatan 15 och det bostadshus som då låg på samma fastighet där Abacus nu bygger Brf Blecktornet.

Läs mer

BOSTADSFAKTA NYA VALLHAMRA TORG MODERNT STADSLIV I DEN GRÖNA DELEN AV GÖTEBORG

BOSTADSFAKTA NYA VALLHAMRA TORG MODERNT STADSLIV I DEN GRÖNA DELEN AV GÖTEBORG BOADSATA YA VAHARA TOR ODERT ADSIV I DE RÖA DEE AV ÖTEBOR SITUATIOSPA HUS HUS HUS BYHERRE TOTAETREPREÖR ARITET ÖRSÄJI Brf ulsippan Aspelin Ramm astigheter AB Arkitekterna rook & Tjäder AB Svensk astighetsförmedling

Läs mer

Viloparken. Enskededalen

Viloparken. Enskededalen Viloparken Enskededalen Närområde: Kärrtorps centrum Närbutik Tobaksaffär Restauranger Björkhagens golfklubb Globen Nackareservatet Skola: Skarpnäcks skola, Förskola åk 9 Skarpnäck Gamla skola, Förskola

Läs mer

radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor

radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor villalivets kvalitéer med lägenhetsboendets bekvämlighet livskvalité i nybyggt hem På Smedby Skolväg, mitt i ett befintligt och uppvuxet villaområde

Läs mer