Bostadsfakta. Västra Eriksberg Platån 4 etapp 2. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsfakta. Västra Eriksberg Platån 4 etapp 2. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör:"

Transkript

1 Bostadsfakta Västra Eriksberg Platån 4 etapp 2 Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Arkitekt: Försäljning: Mars 2011 Brf Balladen i Västra Eriksberg JM AB Norconsult AB Newhomes Besöksadress: Belegatan 8, Eriksbergs kajpromenad Christoffer Jonsson Denna Bostadsfakta är framtagen av JM AB på uppdrag av Brf Balladen i Västra Eriksberg

2 Beskrivning av området och byggnaderna Karta A3-skala Februari Sida 1 På Platån i Västra Eriksberg växer en ny och spännande stadsdel fram, med stadskänsla ÄLVSTRANDEN som UTVECKLING kännetecken AB / NORRA och OCH vattnet SÖDRA ÄLVSTRANDEN alldeles i närheten. Färjenäsparkens Befintlig eller påbörjad bostadsbebyggelse slingrande Befintlig stigar eller påbörjad företags- med eller skolbebyggelse utsiktsplatser över hamninloppet ligger bara några hundra Planerad bebyggelse meter bort. Övrig befintlig Här bebyggelse bygger vi ytterligare ett kvarter, mitt på Platån, intill torget De fyra Informationslokal ÄLVRUMMET vindarnas Buss- plats. och spårvagnslinjer Färjelinjer Kajpromenad F Färjeläge H Hållplats Mars 2008 Allmänt JM bygger två kvarter på Platån. Det första kvarteret, Platån 5, byggstartades i slutet av Byggstarten av detta kvarter, Platån 4, sker under Försäljningen är indelad i fyra etapper. Byggnaden Huset blir fyra våningar högt och bildar ett slutet kvarter med tre portiker in mot gården. Den putsade fasaden går i ljusa och milt gröna färger. Trapphus och postboxar Postboxar finns i entréerna, tidningshållare finns vid varje lägenhet. Parkering Parkeringsgarage finns under innergården och det finns även utvändiga parkeringsplatser att hyra i nära anslutning till bostäderna. Förråd Lägenhetsförråd samt cykel-, barnvagns-, och rullstolsförråd finns i källare. I källaren finns även extra förråd att hyra. Sophantering Sopnedkast anslutna till den sopsugsanläggning som är gemensam för hela Västra Eriksberg METER Samfällighet Bostadsrättsföreningen kommer att delta i den samfällighet som administrerar den sopsugsanläggning som är gemensam för Västra Eriksberg, och den samfällighet som administrerar parkeringsplatserna norr om kvarteret. Bostadsrättsföreningen kommer också att delta i gemensamhetsanläggning avseende innergården, garaget samt vissa tekniska installationer tillsammans med grannföreningen i samma kvarter. 2 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

3 Bo med bostadsrätt Trygghet i boendet Att bo med bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens egendom. Du har ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd av föreningen förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot den. Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill. Bostadsrättsföreningens styrelse kan dock neka köparen medlemskap i föreningen om köparen till exempel har betalningsanmärkningar. Medbestämmande När du förvärvat en bostadsrätt är du också delägare i föreningens samtliga tillgångar. Du och dina grannar bestämmer över era bostäder genom den styrelse som ni väljer vid den årliga föreningsstämman. Den styrelse som initialt bildar föreningen sköter verksamheten till årsstämman efter det att fastigheten är färdigställd. Under denna period väljs de boende successivt in i styrelsen. Boende till självkostnad Du som vill bo med bostadsrätt betalar en insats och upplåtelseavgift för att få flytta in i din nya bostad. Du betalar även en årsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader såsom räntor och amorteringar på lån samt drift- och underhållskostnader. Årsavgiften betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen. Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har du i hög grad möjlighet att påverka driftkostnaderna. Du bor till självkostnadspris. Trygghetspaket JM har sedan många år ett trygghetspaket för att göra bostadsrätten till en säker boendeform och trygg investering för dig. Grunden för trygghetspaket är det omfattande kvalitetsarbete som JM bedriver sedan mer än 20 år tillbaka samt vår miljö policy som sätter livsmiljön i centrum. Trygghetspaket innebär i korthet: Ett ekonomiskt beslutsunderlag (boendekalkyl) tas fram till varje kund inför köp av en bostad. Detta bygger på kundens ekonomi och visar hela kostnaden för boendet. Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskats av två av Boverket auktoriserade intygsgivare, som intygat att planen vilar på tillförlitliga grunder. En säkerhet för betalda insatser utfärdas av AB Bostadsgaranti. AB Bostadsgaranti ägs till hälften av staten och till hälften av Sveriges Byggindustrier. JM förvärvar dessutom lägenhet som inte upplåtits med bostadsrätt senast på avräkningsdagen på villkor enligt ekonomisk plan. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter. Garantitiden för byggnadsarbetena är fem år med undantag för vitvaror, vs-armaturer och ytskikt som målning och tapet, där garantitiden är två år. En byggfelsförsäkring tecknas, försäkringen gäller från slutbesiktningen och tio år framåt. Om det i något av våra projekt under tio år efter slutbesiktning inträffar en skada till följd av fel i fasadkonstruktionen och/eller fasadarbetets utförande, som inte regleras genom byggfelsförsäkringen, kommer JM att svara för att skadan åtgärdas. Mer information om vårt trygghetspaket hittar du på Förvaltning Bostadsrättsföreningen administreras och förvaltas av JM AB under två år. b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 3

4 Miljöanpassat boende Det ska vara lätt att leva miljövänligt och med bra inomhusklimat i en bostad byggd av JM. Alla våra hus lever upp till en rad specificerade krav på metoder och tekniska lösningar som både ska minska miljöbelastningen och ge en god inomhusoch livsmiljö. Miljöhänsyn är också ekonomiskt fördelaktigt, eftersom energi- och vattensnåla installationer ger lägre hushållskostnader. Lågenergihus Klimatsmarta lågenergihus är standard hos JM. Med bättre isolerade väggar, smartare fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning som standard sänker du energianvändningen och bidrar därmed till lägre energikostnader och minskade koldioxidutsläpp. Alla hus har vattenburna uppvärmningssystem. Värmekälla är fjärrvärme eller el, kombinerad med värmepump. Det sparar energi och ger lägre uppvärmningskostnader, jämfört med exempelvis direktverkande elradiatorer. Bostäderna är utrustade med energisnåla vitvaror. Ventilationssystemet är energisnålt och lågenergiarmaturer används i allmänna utrymmen. Stora fönsterytor ger ljusa bostäder samtidigt är fönsterytorna ofta stora energibovar. Därför är samtliga fönsterkonstruktioner i JMs nya bostäder extra värmeisolerande. Naturliga material JM tillämpar försiktighetsprincipen, vilket innebär att vi väljer bort produkter redan vid misstanke om negativ miljöpåverkan. Via vår miljövarudatabas kontrollerar vi alla byggprodukter som kan tänkas orsaka miljöproblem. På så sätt undviker vi hälso- och miljöfarliga ämnen i våra hus, som t ex mjukgörare i plaster (exempelvis ftalater) och bromerade flamskyddsmedel. JM använder i så stor utsträckning som möjligt beprövade naturmaterial som trä, sten, kakel och klinker. Allergihänsyn Alla JMs bostäder har helt PVC-fria yt- och tätskikt, eftersom forskning visar på ett möjligt samband mellan allergiska besvär hos barn och PVC-plast. Vi avstår även från vissa särskilt allergiframkallande träslag, som till exempel Röd Ceder, Santos palisander, Merbau och Sapele. I planteringarna som omger JMs hus väljer vi växter och träd som är giftfria och lämpliga för allergiker, som äppelträd och rosor. Källsortering Alla JMs bostäder är utrustade för källsortering av avfall. Fuktsäkring Genom flera olika skyddsåtgärder minimeras risken för fuktrelaterade problem i JMs bostäder. Fuktsäkring finns alltid i diskbänkskåp och under diskmaskin, kyl och frys. I badrummen ställs extra höga fuktskyddskrav, i enlighet med Byggkeramikrådets rekommendationer. Vi använder tätskikt med högt så kallat ånggenomgångsmotstånd. I stället för vanliga gipsskivor använder vi särskilt vattentåliga skivmaterial i badrum. Motsvarande skivor används även i putsade fasader. Samtliga installationsarbeten uppfyller kraven enligt branschreglerna Säker vatteninstallation. Bra inomhusluft Luften som går in i bostaden via ventilationssystemen renas med luftrenande filter. 4 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

5 God elmiljö JM minimerar exponeringen för elektriska och magnetiska fält i bostaden, i enlighet med försiktighetsprincipen. Tack vare ett femledarsystem begränsas de magnetiska fälten i hela fastigheten, och vi undviker att placera elcentraler i anslutning till sovrum. God ljudmiljö JMs bostäder är tystare än vad svenska byggregler kräver, eftersom vi vet att störande ljud och buller av många uppfattas som det största problemet i boendemiljön. Extra tjocka väggar och bjälklag ger mycket god ljudisolering mellan lägenheterna och höga ljudkrav ställs på ventilations- och värmesystem. Våra ytterdörrar håller god ljudklass och brevinkast i dörrarna ersätts med postboxar i trapphusens entréer. JMs miljöarbete JM är Europaledande på lågenergihus. Vill du veta mer om JMs lågenergihus eller har du idéer för hur vi kan bli ännu bättre i vårt miljöarbete besök oss på b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 5

6 Inredningsval JM Original För din nya bostad finns en färdig originalinredning framtagen som ingår i priset. Det finns även ett utbud av inredning som kan väljas utöver original. Utbudet är valt speciellt för ditt projekt och presenteras i Inredningsguiden, där även kostnaden för respektive alternativ framgår. JM reserverar sig för förändringar som kan ske i leverantörernas sortiment, det kan då bli aktuellt att ersätta en utgående produkt med en likvärdig. Inredningsmöte och visning När du har bestämt dig för en bostad och betalat bokningsavgiften kommer du att bli kontaktad av projektets inredningsansvarige för att boka in en tid för inredningsmöte. På mötet presenteras din bostads originalinredning samt möjliga inredningsval. Priser I bostadens pris ingår originalutförande och samtliga priser i Inredningsguiden är inklusive moms. Priserna är mellanskillnaden från JM Original och gäller som tillägg och i förekommande fall, för utbyte mot originalutförandet. Vid eventuella projekteringsändringar tillkommer en grundavgift för upprättande av nya ritningar. I priset ingår montering om inte annat anges. Beställning Du kommer i ett tidigt skede att få information om stopptid för beställning av inredning utöver originalinredningen. Det är inte möjligt att göra beställningar efter stopptidens utgång. Är beställningen inte gjord före stopptidens utgång, inreds bostaden enligt JM Original. Betalningsvillkor En dellikvid om 50 procent av inredningskostnaden erläggs mot faktura inom 30 dagar efter utförd beställning. Resterande del betalas mot faktura senast på tillträdesdagen. Vid beställning för mindre än kr faktureras hela beloppet och erläggs inom 30 dagar. Fakturan kan betalas via plus- eller bankgiro. Var noga med att ange ditt kund- och fakturanummer (finns på fakturan). Detta gäller även vid betalning via Internet. Kvitto på slutbetalda inredningsval samt slutbetald insats visas upp vid nyckelutlämningen. 6 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

7 Rumsbeskrivning GENERELLT Entrédörr Innerdörrar Fönsterbänkar Lås fönsterdörr/fönster Rumshöjd KAPPRUM/ Golv Sockel Väggar Övrigt VARDAGSRUM Golv Sockel Väggar KÖK Golv Sockel Väggar Vitvaror Övrigt Golv Sockel Väggar Övrigt Säkerhetsdörrar med stålkarm Släta vita Stenmaterial I markplan är fönster och fönsterdörrar låsbara 2,50 m Ekparkett Vit träsockel Målade Skjutdörrsgarderober enligt ritning Ekparkett Vit träsockel Målade Ekparkett Vit träsockel Målade Glaskeramikhäll, ugn och mikro, kombinerad kyl/frys alt. separat kyl och frys enligt ritning Skåpsinredning enligt ritning Ekparkett Vit träsockel Målade Skjutdörrsgarderober enligt ritning b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 7

8 Rumsbeskrivning KLÄDKAMMARE Golv Sockel Väggar Övrigt BAD/TVÄTT Golv Väggar Vitvaror Övrigt WC/DUSCH (4 rum och kök) Golv Väggar Ekparkett Vit träsockel Målade Inredning enligt ritning Klinker Kakel Kombinerad tvättmaskin/torktumlare alt. tvättmaskin och torktumlare enligt ritning Skåpsinredning enligt ritning Klinker Kakel 8 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

9 Teknisk beskrivning Grundläggning Stomme Balkonger Balkongfronter Ytterväggar Ytskikt yttervägg Mellanbjälklag Yttertak Lägenhetsskiljande väggar Lättväggar Fönster Entrépartier Ventilation TV, telefon och dator Uteplats Betongplatta på pålar Betong med stålpelare i fasad Betong Räcke av metall Isolerad trästomme med oorganisk skiva 20 mm puts på mineralull 250 mm betong Papp på råspont, takstolar av trä 200 mm betong Gips på stål-/träreglar Aluminiumklädda träfönster med energiglas Aluminium Mekanisk frånluftsventilation med återvinning, tilluft i fasad Telia Triple Play Tryckimpregnerad trätrall b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 9

10 Försäljning och ekonomi Bokningsavtal Inom en vecka från att bokningsavtal har tecknats ska en bokningsavgift om kr erläggas. Om blivande köpare väljer att inte teckna upplåtelseavtal återbetalas bokningsavgiften reducerad med en administrationsavgift på kr och JM äger rätt att anvisa bostaden till annan köpare. Bokning sker så länge arbetet med ekonomisk plan pågår. Innan ekonomisk plan registrerats kan inte upplåtelse av bostadsrätt ske. Upplåtelseavtal och dellikvid När bostadsrättsföreningen är bildad och har erhållit Bolagsverkets tillstånd att upplåta bostadsrätt, ska upplåtelseavtal tecknas och i samband med detta beviljas medlemskapet. Detta beräknas ske under hösten Vid detta tillfälle erläggs en dellikvid om 10 procent av priset, dock max kr. Dellikviden avräknas med tidigare erlagd bokningsavgift. Innan styrelsen i föreningen undertecknar upplåtelseavtalet ska den göra en prövning om du kan godtas som medlem i föreningen. I samband med detta görs en kreditupplysning och det kontrolleras att boendekalkylen fortfarande är aktuell. Prövningen är en kontroll av din ekonomi och allmänna betalningsförmåga. För att uppfylla fastighetsmäklarens skyldigheter i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt kommer fastighetsmäklaren i samband med undertecknande av upplåtelseavtal utföra identitetskontroll, ta en kopia av uppvisad godtagen legitimationshandling samt förvara kopian i fem år. Slutbetalning Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insats och upplåtelseavgift vara betald. Kvitto på fullgjord betalning ska uppvisas i samband med utlämning av nycklarna till bostaden. Årsavgift Årsavgiften betalas, månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen. Tillträde Första inflyttning sker preliminärt vintern 2012/2013. Besiktningar Slutbesiktning av bostaden görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse) som kontrollerar utförda arbeten. Vid besiktningen deltar även en representant från bostadsrättsföreningen och en från JM. Du bör också närvara för att kunna framföra synpunkter till besiktningsmannen samt kontrollera eventuella inredningsval. Kallelse kommer att skickas ut i god tid före besiktningsdatum. Efterbesiktning sker också innan tillträdet. Syftet med efterbesiktningen är att kontrollera att de eventuella fel och brister som påtalats vid slutbesiktningen har åtgärdats. Garantibesiktning görs cirka två år efter slutbesiktningen. Här noteras fel som framträtt under garantitiden. Efter fem år görs en avsyn av eventuella reklamationer. Insats och månadsavgifter Framgår av prislista eller den ekonomiska planen. Villkor i övrigt Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och bostadsrättsföreningens stadgar som du erhåller i samband med undertecknandet av upplåtelseavtalet. 10 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

11 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 11

12 1 1 rum och kök ca 40 m 2 LGH LGH BAD/ TVÄTT SOVALKOV 7 m² Lägenhet med klädkammare och sovalkov samt fransk balkong mot torget. KLK VARDAGSRUM/KÖK 20 m² 12 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

13 1 1 rum och kök ca 41 m 2 LGH LGH Lägenhet med sovalkov samt fransk balkong mot söder. BAD/TVÄTT VARDAGSRUM/KÖK 20 m² SOVALKOV 7 m² b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 13

14 1 1 rum och kök ca 42 m 2 LGH SOVALKOV 7 m² BAD/ TVÄTT Lägenhet med klädkammare och sovalkov samt uteplats på förhöjd terrass mot sydväst. KLK UTEPLATS VARDAGSRUM/KÖK 20 m² 14 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

15 1 1 rum och kök ca 42 m 2 LGH LGH SOVALKOV 7 m² BAD/ TVÄTT Lägenhet med klädkammare och sovalkov samt fransk balkong mot sydväst. KLK VARDAGSRUM/KÖK 20 m² b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 15

16 1 1 rum och kök ca 47 m 2 BALKONG LGH KÖK 13 m² Genomgående lägenhet med balkong mot den lugna innergården. BAD/TVÄTT VARDAGSRUM/SOV 19 m² FS 2,00x1,40 16 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

17 2 2 rum och kök ca 52 m 2 LGH UTEPLATS Lägenhet med öppet samband mellan kök och vardagsrum, klädkammare samt uteplats på förhöjd terrass mot torget. KLK VARDAGSRUM/KÖK 27 m² FS 1,00x1,55 FS 1,00x1,55 BAD/ TVÄTT 10 m² b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 17

18 2 2 rum och kök ca 55 m 2 LGH TR 5 9 m² Genomgående lägenhet med uteplats på förhöjd terrass mot söder. BAD/TVÄTT VARDAGSRUM/KÖK 28 m² UTEPLATS 18 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

19 2 2 rum och kök ca 55 m 2 BALKONG LGH LGH m² Genomgående lägenhet med balkong mot den lugna innergården samt fransk balkong mot söder. BAD/TVÄTT VARDAGSRUM/KÖK 28 m² b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 19

20 2 2 rum och kök ca 61 m 2 UTEPLATS VARDAGSRUM 19 m² KÖK 14 m² UTEPLATS 13 m² BAD/ TVÄTT LGH Genomgående lägenhet med öppet samband mellan kök och vardagsrum samt uteplatser både mot den lugna innergården och på förhöjd terrass mot sydväst. 20 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

21 3 3 rum och kök ca 68 m 2 15 m² 7 m² LGH Hörnlägenhet i sydväst med öppet samband mellan kök och vardagsrum. VARDAGSRUM/KÖK 30 m² BAD/ TVÄTT b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 21

22 3 3 rum och kök ca 71 m 2 LGH m² FS 0,80x1,40 FS 0,80x1,40 Hörnlägenhet mot torget med öppet samband mellan kök och vardagsrum. KLK FS 2,00x1,40 BAD/TVÄTT VARDAGSRUM/KÖK 33 m² 7m² FS 2,00x1,40 FS 2,00x1,40 22 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

23 3 3 rum och kök ca 72 m 2 BALKONG VARDAGSRUM 19 m² KÖK 14 m² 13 m² BAD/ TVÄTT LGH LGH m² Genomgående lägenhet med öppet samband mellan kök och vardagsrum samt västerbalkong. b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 23

24 UTEPLATS Platån rum och kök ca 78 m 2 LGH KÖK 12 m² 13 m² Genomgående lägenhet med ingång direkt utifrån, öppet samband mellan kök och vardagsrum samt uteplatser både mot den lugna innergården och på förhöjd terrass mot söder. BAD/TVÄTT VARDAGSRUM 26 m² 7 m² UTEPLATS 24 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

25 3 3 rum och kök ca 78 m 2 8 m² KLK 12 m² BALKONG KÖK 13 m² VARDAGSRUM 20 m² FS 0,70x0,60 BH 1,60 BAD/TVÄTT FRD FS 0,70x0,60 BH 1,50 LGH Genomgående lägenhet med öppet samband mellan kök och vardagsrum samt balkong mot den lugna innergården i öster. b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 25

26 3 3 rum och kök ca 81 m 2 LGH LGH m² 7 m² KÖK 12 m² Genomgående lägenhet med öppet samband mellan kök och vardagsrum samt söderbalkong. I denna lägenhet finns möjlighet till ett extra rum som tillval. BAD/TVÄTT VARDAGSRUM 26 m² BALKONG 26 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

27 3 3 rum och kök ca 83 m 2 LGH KLK 11 m² LGH KLK BAD/TVÄTT 9 m² Hörnlägenhet med öppet samband mellan kök och vardagsrum samt söderbalkong. VARDAGSRUM/KÖK 37 m² BALKONG b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 27

28 3 3 rum och kök ca 86 m 2 LGH m² KLK 8 m² BAD/ TVÄTT VARDAGSRUM/KÖK 45 m² Hörnlägenhet i sydväst med öppet samband mellan kök och vardagsrum samt uteplats på förhöjd terrass mot söder. I denna lägenhet finns möjlighet till ett extra rum som tillval. UTEPLATS 28 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

29 3 3 rum och kök ca 86 m 2 LGH m² KLK LGH m² BAD/ TVÄTT VARDAGSRUM/KÖK 45 m² Hörnlägenhet i sydväst med öppet samband mellan kök och vardagsrum samt söderbalkong. I denna lägenhet finns möjlighet till ett extra rum som tillval. BALKONG b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 29

30 4 4 rum och kök ca 91 m 2 KLK 13 m² UTEPLATS VARDAGSRUM 23 m² WCD KÖK 14 m² UTEPLATS 7 m² BAD/ TVÄTT 7 m² LGH Genomgående lägenhet med öppet samband mellan kök och vardagsrum samt uteplatser både mot den lugna innergården i väster och på förhöjd terrass mot torget. 30 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

31 4 4 rum och kök ca 91 m 2 KLK 13 m² BALKONG VARDAGSRUM 23 m² WCD KÖK 14 m² BALKONG 7 m² BAD/ TVÄTT 7 m² LGH LGH Genomgående lägenhet med öppet samband mellan kök och vardagsrum samt balkong både i öster mot torget och i väster mot den lugna innergården. b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 31

32 4 4 rum och kök ca 95 m 2 LGH m² KÖK 15 m² FS 2,00x1,40 Genomgående lägenhet med öppet samband mellan kök och vardagsrum samt västerbalkong. BALKONG VARDAGSRUM 19 m² 7 m² 16 m² KLK WCD EL/IT BAD/TVÄTT 32 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

33 4 BALKONG 4 rum och kök ca 96 m 2 FS 2,00x1,40 13 m² VARDAGSRUM 28 m² KLK WCD KÖK 13 m² BAD/ TVÄTT 8 m² 10 m² FS 2,00x1,40 LGH Genomgående lägenhet med öppet samband mellan kök och vardagsrum samt balkong mot den lugna innergården. b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 33

34 34 b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2

35 Plats för anteckningar b o s ta d s f a k ta - vä s t r a e r i k s b e r g, p l atå n 4 - e ta p p 2 35

36 JM AB Postadress Gårdatorget 2, ı Telefon ı Internet ı Mobil mobil.jm.se

göteborg västra eriksberg bostadsfakta Platån 4 etapp 4

göteborg västra eriksberg bostadsfakta Platån 4 etapp 4 göteborg västra eriksberg bostadsfakta Platån 4 etapp 4 Innehåll Beskrivning av området och byggnaderna... sid. 3 Bo med bostadsrätt... sid. 4 Miljöanpassat boende... sid. 6 Inredningsval... sid. 8 Rumsbeskrivning...

Läs mer

Bostadsfakta. Strandparken 4 Nacka. Utgivningsdatum November 2010. Brf Vattenmyntan Internet: www.jm.se. Byggherre. Totalentreprenör JM AB Arkitekt

Bostadsfakta. Strandparken 4 Nacka. Utgivningsdatum November 2010. Brf Vattenmyntan Internet: www.jm.se. Byggherre. Totalentreprenör JM AB Arkitekt Bostadsfakta Strandparken 4 Nacka Utgivningsdatum November 2010 Byggherre Brf Vattenmyntan Internet: www.jm.se Totalentreprenör JM AB Arkitekt ÅWL Arkitekter Försäljning Nytt Hem Stockholm AB Postadress:

Läs mer

Bostadsfakta. Göteborg Landeribacken. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör:

Bostadsfakta. Göteborg Landeribacken. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Bostadsfakta Göteborg Landeribacken Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Arkitekt: Försäljning: Oktober 2010 Brf. Landeribacken u. b. Seniorgården AB Internet: www.seniorgarden.se KUB arkitekter

Läs mer

Svedala Segestrand SEGESTRAND. Bostadsfakta

Svedala Segestrand SEGESTRAND. Bostadsfakta Svedala Segestrand SEGESTRAND Bostadsfakta Svedala Segestrand SEgestrand Utgivningsdatum: Mars 01 Byggherre: Seniorgården AB Totalentreprenör: Seniorgården AB Arkitekt: Marie Ericsson Arkitektkontor AB

Läs mer

Västerås Östermalm BRF LEKANDRIA. Bostadsfakta

Västerås Östermalm BRF LEKANDRIA. Bostadsfakta Västerås Östermalm BR EADRIA Bostadsfakta Västerås Östermalm BR EADRIA Utgivningsdatum: Juli 0 Totalentreprenör: Seniorgården AB Arkitekt: Archus Arkitekter örsäljning: Widerlöv & Co Internet: www.seniorgarden.se

Läs mer

Annedal Sagobäcken Utgivningsdatum: Januari 2011 Byggherre: Brf. Sagobäcken Internet: www.jm.se Totalentreprenör: JM AB Arkitekt:

Annedal Sagobäcken Utgivningsdatum: Januari 2011 Byggherre: Brf. Sagobäcken Internet: www.jm.se Totalentreprenör: JM AB Arkitekt: Annedal Sagobäcken Utgivningsdatum: Januari 2011 Byggherre: Brf. Sagobäcken Internet: www.jm.se Totalentreprenör: JM AB Arkitekt: SWECO Architects AB Försäljning Mäklarhuset Nyproduktion Postadress: Box

Läs mer

VÄSTERÅS ÖSTERMALM BOSTADSFAKTA. Österport 1

VÄSTERÅS ÖSTERMALM BOSTADSFAKTA. Österport 1 VÄSTERÅS ÖSTERMALM BOSTADSFAKTA Österport 1 Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 5 4 rum & kök... sid. 14 Våningsplan...sid. 22 Fasadritningar...sid. 25

Läs mer

BROMMA LILLSJÖPARKEN. Bostadsfakta

BROMMA LILLSJÖPARKEN. Bostadsfakta BROMMA ISJÖPARE Bostadsfakta BROMMA lillsjöparken Utgivningsdatum: Juni 01 Totalentreprenör: Seniorgården AB Arkitekt: Basark / Hans Bäckström arkitektkontor örsäljning: SkandiaMäklarna yproduktion Telefon:

Läs mer

BOSTADSFAKTA K2 KISTA TORN

BOSTADSFAKTA K2 KISTA TORN stockholm, kista BOSTADSFAKTA K KISTA TORN Innehåll Området...sid. Planlösningar gårdsradhus ROK...sid. Planlösningar lägenheter ROK...sid. ROK...sid. ROK...sid. 5 Våningsplan...sid. 6 Fasader... sid.

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Baronessan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 1 rum & kök...sid. 4 2 rum & kök...sid. 5 3 rum & kök... sid. 13 4 rum & kök...sid. 20 Våningsplan...sid. 23 Fasadritning...

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Grevinnan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 8 4 rum & kök... sid. 15 5 rum & kök... sid. 24 Våningsplan... sid. 26 JM Original...sid.

Läs mer

VÄSTRA ERIKSBERG KAJEN. Flaggskeppet

VÄSTRA ERIKSBERG KAJEN. Flaggskeppet VÄRA ERIKSBER KAJE BOADSFAKTA Flaggskeppet Innehåll Situationsplan Situationsplan...sid. Flaggskeppet består av två hus på åtta respektive nio våningar, med totalt 7 lägenheter och ett trapphus i vardera

Läs mer

GÖTEBORG KVIBERGSSTADEN. Bellevue Park, etapp 2

GÖTEBORG KVIBERGSSTADEN. Bellevue Park, etapp 2 GÖTEBORG KVIBERGSADE BOADSFAKTA Bellevue Park, etapp Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 5 rum & kök...sid. 9 Våningsplan... sid. Fasadritningar... sid. 6 JM

Läs mer

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2 BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS & INNEHÅLL Området...sid. Planlösningar ROK...sid. ROK...sid. 9 ROK... sid. 7 Våningsplan...sid. Fasader...sid. 6 Borätt original...sid. Rumsbeskrivning...sid.

Läs mer

MALMÖ LIMHAMN. BOSTADSFAKTA Dragörkajen etapp 1

MALMÖ LIMHAMN. BOSTADSFAKTA Dragörkajen etapp 1 MAMÖ IMHAMN BOADSATA Dragörkajen etapp 1 Innehåll Situationsplan...sid. 3 Våningsplan...sid. 4 ägenhetsförteckning...sid. 7 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 8. 3 rum & kök...sid. 9 4 rum & kök...sid. 20

Läs mer

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2 stockholm gustavsberg BOADSFAKTA Porslinskvarteren Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar rum & kök...sid. 3 rum & kök... sid. rum & kök...sid. 3 5 rum & kök... sid. 36 Våningsplan...sid. Fasadritningar...

Läs mer

BOSTADSFAKTA Segestrand

BOSTADSFAKTA Segestrand SVEDALA Segestrand BOSTADSFAKTA Segestrand Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 1 rum & kök...sid. 0 Våningsplan...sid. Fasadritningar...sid. 5 JM Original...sid.

Läs mer

SOLNA JÄRVASTADEN. Solvändan, etapp 2

SOLNA JÄRVASTADEN. Solvändan, etapp 2 SOA JÄRVAADE BOADSFAKTA Solvändan, etapp Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. rum & kök... sid. 5 rum & kök...sid. Våningsplan... sid. 6 Fasadritningar... sid.

Läs mer

BOSTADSFAKTA Fiskartorpet

BOSTADSFAKTA Fiskartorpet Stockholm ÖERA BOADSFATA Fiskartorpet Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. rum & kök...sid. 5 Våningsplan...sid. 6 Fasader...sid. J Original...sid. Rumsbeskrivning...sid.

Läs mer

Stockholm långbro park. Grindstugorna

Stockholm långbro park. Grindstugorna Stockholm långbro park bostadsfakta rindstugorna Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 6 5 rum & kök...sid. Våningsplan... sid. Fasadritningar... sid. 8 JM Original...sid.

Läs mer

Bostadsfakta. Tyresö. Utgivningsdatum: Mars 2013 Byggherre: Bostadsrättsförening Totalentreprenör: Seniorgården AB Internet:

Bostadsfakta. Tyresö. Utgivningsdatum: Mars 2013 Byggherre: Bostadsrättsförening Totalentreprenör: Seniorgården AB Internet: Tyresö tyresö RADTOR Bostadsfakta Utgivningsdatum: Mars Byggherre: Bostadsrättsförening Totalentreprenör: Seniorgården AB Internet: www.seniorgarden.se Arkitekt: Bergkrantz Arkitekter AB Anders Bergkrantz,

Läs mer

linköping garnisonen bostadsfakta Södra Ekkällan 3

linköping garnisonen bostadsfakta Södra Ekkällan 3 linköping garnisonen bostadsfakta Södra Ekkällan 3 Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 9 4 rum & kök...sid. 13 5 rum & kök...sid. 21 Våningsplan...sid.

Läs mer

HELSINGBORG NORR. BOSTADSFAKTA Böljan

HELSINGBORG NORR. BOSTADSFAKTA Böljan HESIBOR ORR BOADSATA Böljan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 1 rum & kök...sid. 4 rum & kök...sid. 6 3 rum & kök...sid. 10 4 rum & kök...sid. 18 5 rum & kök...sid. emensamhetslokal och verksamhetslokaler...sid.

Läs mer

STOCKHOLM LILJEHOLMSKAJEN. Berghus 4

STOCKHOLM LILJEHOLMSKAJEN. Berghus 4 OCHOM IJEHOMSAJE BOADSATA Berghus Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar 1 rum & kök...sid. rum & kök...sid. 9 rum & kök...sid. rum & kök... sid. 5 rum & kök...sid. Våningsplan...sid. asadritningar...sid.

Läs mer

UPPSALA NORRA LUTHAGEN. Smedjebacken 1

UPPSALA NORRA LUTHAGEN. Smedjebacken 1 UPPSAA ORRA UTHAE BOADSFAKTA Smedjebacken Innehåll Situationsplan Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 5 rum & kök... sid. rum & kök... sid. 6 SM 5 rum & kök... sid. ED

Läs mer

stockholm norra djurgårdsstaden Laduviken

stockholm norra djurgårdsstaden Laduviken stockholm norra djurgårdsstaden bostadsfakta aduviken Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök... sid. rum & kök... sid. 9 Våningsplan...sid. Fasadritningar... sid. J Original...sid.

Läs mer

Brf Midnattssolen. Vällingby Råcksta. Midnattssolen

Brf Midnattssolen. Vällingby Råcksta. Midnattssolen Utgivningsdatum Mars 2008, rev april 2008 Byggherre Seniorgården AB Totalentreprenör JM AB Arkitekt Bergkrantz Arkitekter AB Vällingby Råcksta Försäljning Projektmäklarna Birgitta Ronnestål Telefon: 070-671

Läs mer

STOCKHOLM, BROMMA BOSTADSFAKTA NOCKEBYLUNDEN 2

STOCKHOLM, BROMMA BOSTADSFAKTA NOCKEBYLUNDEN 2 OCHOM, BROMMA BOADSATA NOCEBYUNDEN INNEHÅ SITUATIONSPAN Situationsplan...sid. C:\Users\HannaM\Documents\Ceremonien_central_HannaM.rvt -- 6::9 Planlösningar & kök...sid. & kök...sid. 5 & kök... sid. 5 &

Läs mer

LUND CENTRUM. BOSTADSFAKTA Lunds Södra etapp 2

LUND CENTRUM. BOSTADSFAKTA Lunds Södra etapp 2 UD CETRUM BOADSFAKTA unds Södra etapp Innehåll Situationsplan...sid. 3 Våningsplan...sid. 4 Planlösningar Säljetapp 1, lägenhetsförteckning...sid. 7 ru & kök...sid.. 3 ru & kök... sid. 13 4 ru & kök...

Läs mer

Kvarnholmen Nya Kvarnen 1

Kvarnholmen Nya Kvarnen 1 Bostadsfakta varnholen ya varnen Utgivningsdatu Mars 03 Byggherre Totalentreprenör Arkitekt örsäljning JM AB esida: www.j.se JM AB Olle Dahlkild, Arkitekt, Engstrand & Speek Skandiaäklarna yproduktion

Läs mer