Carl Larsson vänner & ovänner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carl Larsson vänner & ovänner"

Transkript

1 Carl Larsson vänner & ovänner

2 Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen, i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan att arbeta med konsten på egen hand i skolan eller före, under och efter ett besök i utställningarna. Materialen kompletterar på olika sätt skolans kurs- och läroplaner. Det finns flera olika teman att välja bland. Varje handledning innehåller bilder, fakta, övningar och praktiska tips för dig som är lärare. Fler handledningar finns att läsa och ladda ner på nationalmuseum.se/skola.

3 Att arbeta vidare med Carl Larsson på skolan I utställningen Carl Larsson vänner & ovänner speglas det svenska konstlivet åren 1870 till 1920 genom Carl Larsson, hans nätverk och relationer. I Carl Larsson vänner & ovänner möts man av många olika porträtt med Carl Larsson och hans vänner, konstnärskollegor, lärare, samlare, kritiker och författare men också av hans familj. Vem var Carl Larsson och vem var Karin? Vilka var deras vänner och ovänner? Genom de många olika porträtt som finns med på utställningen får eleverna möjlighet att se, lyssna och samtala om bilder och samtidigt reflektera över frågor om identitet. Vem är jag? Vem är man tillsammans med andra? Har man olika roller i familjen, skolan och bland kompisar? Genom diskussioner ges eleverna möjlighet att reflektera över livsfrågor som handlar om identitet, vänskap, ovänskap, relationer, könsroller och jämlikhet. I den här lärarhandledningen finns det förslag på hur du som lärare och dina elever kan arbeta vidare på skolan med tematiken i skolprogrammet Carl Larson vem är du? Här är jag! Läroplanen kopplat till lärarhandledningen Lärarhandledningen till utställningen Carl Larsson vänner & ovänner har utformats med grundskolans läroplan, Lgr11 i åtanke. Där står det bl.a. att varje elev ska få möjligheter att utveckla sina möjligheter att kommunicera genom att samtala, läsa och skriva och att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt uppmuntra dem att pröva egna idéer och lösa problem. Genom ett historiskt perspektiv ska eleverna ges möjligheten att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden, samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Både de intellektuella och de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna ska uppmärksammas i skolarbetet. Lärarhandledningen kan till exempel användas som inspiration och fördjupning i teman om identitet och livsfrågor i ämnena historia och samhällskunskap? Eller för att utveckla elevernas eget bildskapande och berättande i bild och svenska. Handledningen innehåller Kort introduktion av Carl Larsson. Kort om porträtt allmänt. Förslag på övningar. Fakta om de olika porträtten. En mapp med bilder för visning med hjälp av PowerPoint och kanon eller utskrift i A4-format av följande verk: Sångerskan Anna Pettersson-Norrie av Carl Larsson, Kung Oskar II av Oscar Björck, Ateljéinteriör med konstnärens självporträtt av Hugo Birger, Konstnärinnan Julia Beck av Richard Bergh, Ellen Key av Ejnar Nielsen, Oscar Levertin av Carl Larsson, Azalea av Carl Larsson, Vänner av Hanna Pauli. Arbetsblad med övningar för eleverna. 1

4 Carl Larsson Carl Larsson ( ) är en av Sveriges mest kända och folkkära konstnärer. Med bilderna av den egna familjen och hemmet blev han berömd i vida kretsar. Carl Larsson kom från en enkel bakgrund och hade först svårt att slå igenom som konstnär. I konstnärskolonin i Grez-sur-Loing tog hans konstnärskap en ny riktning och efter genombrottet 1882 fick han stora framgångar och prestigefyllda uppdrag. Han var vän eller bekant med hela den svenska kultureliten och hade en central plats i sekelskiftets kulturliv. En rad porträtt av dåtidens kulturpersonligheter hör till höjdpunkterna i hans konstnärskap. I Grez mötte han sin blivande fru, konstnären Karin Bergöö. Karin Larsson ( ) utbildades till konstnär i Stockholm och Paris men slutade måla efter giftermålet med Carl, som i flera sammanhang uttalade sig negativt om kvinnliga konstnärer i allmänhet. Karins kreativitet kom till uttryck i utformandet av familjens bostad, som man skulle kunna beskriva som ett gemensamt konstnärligt projekt. Detta inbegrep inte bara formgivning utan också familjesyn och livsstilsval av olika slag. Carl och Karin var nära vänner med Anders och Emma Zorn. De hade också nära relationerna till några av tidens stora konstsamlare och mecenater. Trots framgångarna stötte Carl Larsson på motstånd. Det gällde inte minst i samband med de offentliga utsmyckningsuppdragen han fick, bland annat i Nationalmuseums trapphall. Ett konservativt etablissemang med Oscar II i spetsen motarbetade hans konst, samtidigt som hans politiskt radikala konstnärsvänner tyckte att han var för högerinriktad. Carl Larsson tog kritiken hårt. En vän som kom att bli en bitter ovän var August Strindberg. De båda hade varit vänner sedan början av 1880-talet men 1908 gick Strindberg i En ny blå bok till hårt angrepp på Carl och Karin under rubriken Hopljugna karaktärer. Carl Larsson var efter det fylld av hämndbegär mot sin forne vän. Många av Carl Larssons mest kända bilder skildrar den egna familjen och umgängeskretsen. Med böckerna om hemmet och livet på Lilla Hyttnäs i Sundborn i Dalarna lade han inte bara grunden för sin egen popularitet. För miljoner läsare formulerade han också idén om det lyckliga och vackra hemmet. Genom böckerna med Sundborn-akvarellerna fick makarna Larssons skapelse deras livsstilsprojekt ett enormt genomslag som är svårt att överskatta. Carl Larssons bittra ord i självbiografin om sin mörka barndom står i bjärt kontrast mot ljuset och glädjen i mycket av hans konst 2

5 Att arbeta med bildanalys av ett porträtt Kort om porträtt allmänt Aldrig har bilder på människor varit så vanligt förekommande som i dag. Vi ser dem överallt: i reklam, tidningar, på nätet, i tv-rutan och hemma. Vi fotograferar oss själva och andra med våra mobiltelefoner och lägger ut bilder på Instagram, Facebook, och Flickr. Att bli avporträtterad är ett sätt att bli förevigad, sedd och ihågkommen. Porträtt är ett sätt att berätta vem man är eller skulle vilja vara. Men porträtt är mer än den omedelbara fysiska avbildningen. Det gör även anspråk på att berätta något om vem individen är, dennes intressen och sociala status. Genom att tolka ansiktsutryck, gester, kroppsspråk, attribut och symboler i porträtten får vi en uppfattning om den avbildade som överstiger utseendet och ytan. I ett porträtt förmedlas tidens skönhetsideal, samhällshierarkier, normer och trender. Porträtt, historiska såväl som samtida, är därför tacksamma och roliga som läranderesurs. De är lätta att relatera till, jämföra, undersöka och diskutera. Porträtt kan användas för att arbeta med frågor som identitet, genus, makt, trender, mode och skönhetsideal. Eleverna får även, genom den här lärarhandledningen, möjlighet att lära sig mer om några svenska personligheter och kända konstnärer i Sverige kring sekelskiftet. Till temat hör följande bilder Sångerskan Anna Pettersson-Norrie av Carl Larsson, Kung Oskar II av Oscar Björck, Ateljéinteriör med konstnärens självporträtt av Hugo Birger, Konstnärinnan Julia Beck av Richard Bergh, Ellen Key av Ejnar Nielsen, Oscar Levertin av Carl Larsson, Azalea av Carl Larsson. Övningar Här finns förslag på övningar som ni kan arbeta vidare med på skolan. 1. En enkel bildanalys av ett porträtt Att kunna beskriva vad man ser och diskutera sina slutsatser med andra är en enkel form av bildanalys. Eleverna får öva såväl sitt tal- som bildspråk. Om man väljer att låta dem skriva ned sina iakttagelser övar de även sitt skrivna språk. Skriv ut de sju olika porträtten eller visa dem på en skärm i klassrummet. Låt eleverna arbeta två och två med frågorna på övningsblad 1 till ett av de sju porträtten. Övningsbladet går även bra att använda på samtida porträttbilder från tidningar, nätet eller skollitteratur. När eleverna är klara kan man med fördel låta dom redovisa för varandra. Jämför de olika porträtten och diskutera om det finns likheter och skillnader mellan dem. Det är viktigt att betona att man kan se och uppleva konst på olika sätt. Det finns inget rätt eller fel! Efter analysen kan man arbeta vidare med att ta reda på fakta om personerna på bilderna. 3

6 2. Vem var det egentligen? Undersökande uppgift Efter den inledande övningen med bildanalysen kan man låta eleverna arbeta vidare med sitt porträtt genom att be dem ta reda på mer information om personen på målningen. Skriva en faktatext. Använd frågorna från övningsblad 2. Låt eleverna redovisa muntligt eller skriftligt. 3. Vad hände sedan? Fritt skrivande Vad hände den där dagen när personen på bilden reste sig upp och gick ut från konstnärens ateljé? Låt eleverna skriva fritt utifrån ett porträtt. Det är bra om eleverna först får bekanta sig lite med porträttet genom att göra en bildanalys. Eleverna får här öva att uttrycka sig i text utifrån en bild och utveckla sitt eget skrivande. Fantisera fritt och skriv en text om vad som hände när målningen var klar. Ni kan ta frågorna i övningsblad 3 till hjälp för att komma igång. 4. Hanna Pauli vänner, då och nu! Om gruppidentitet Personerna på bilden sitter och lyssnar till högläsning. Hur umgås vi idag? Vad tycker vi om att göra tillsammans? Vad gör vi och vilka är vi tillsammans med våra kompisar? Hur skulle bilden se ut om det var du och dina kompisar som var med på den? Om den var gjord i dag? Börja med att titta tillsammans hela klassen på Hanna Paulis målning Vänner. Titta på skärm i klassrummet eller skriv ut bilden. Ta gärna hjälp av frågorna i övningsblad 1 som underlag för en diskussion. Låt sedan eleverna fundera kring hur Hanna Paulis målning Vänner skulle se ut om det gjordes idag och om det var de själva med sina kompisar som var med på bilden? Komplettera med frågorna i övningsblad 4. Jobba en och en eller i små grupper. Vad skiljer elevernas nutida bild från Hanna Paulis? Bilden finns i bildmappen eller i PP. 5. Vänner gör en ny bild, tillsammans Jobba i blandteknik med akrylfärg, färgpennor, kritor, lim eller vad som finns till hands och gör en egen samtida tolkning av Hanna Paulis målning Vänner. Måla, teckna eller gör ett collage. Fotografera av varandra och använd fotografierna/utskrifterna i bilden, klipp ut och foga in er i bilden. Några elever kanske väljer att ha med hela fotografiet av sig själv, andra kanske bara delar av allt är tillåtet! Avsluta med att gemensamt titta på bilderna och diskutera Vad har tillförts bilderna som gör att de känns nutida? Föremål, kläder, miljöer? Blev det ett grupporträtt? Berättar bilden något om er som kompisar? Vilka ni är och vad ni tycker om att göra tillsammans? Om ni vill så fotograferar ni av de färdiga bilderna och lägger ut på Instagram #nmskolavanner. 4

7 6. Jag ett rum! Tittskåp Gör ert eget drömrum som också blir som ett slags självporträtt. Vem är jag? Vad gillar jag? Vilken slags musik/artist gillar jag? Vad tycker jag om att göra på fritiden? Vilken är min favoritfärg? Låt din identitet forma hur ditt rum ska se ut. Börja med att låta eleverna skriva ner fem-sju ord på ett papper som beskriver vilka de är. De orden kan som vara inspiration/utgångspunkt när de funderar hur deras drömrum ska se ut. Använd skokartonger som blir som ett slags tittskåp, måla, klipp, forma, använd papp, tyger, lera, tapetbitar, skrot vad som helst!! Och bygg ditt eget drömrum. 7. Skolan/Carl Larsson på Instagram bilduppgift tema vänskap Jobba vidare på skolan med temat vänskap och gör egna bilder - måla, teckna, bygg, fixa och trixa eller fotografera av varandra och lägg ut bilderna på Instagram #nmskolavanner. Gå in och se vad andra skolor har gjort för olika bilder! 5

8 Carl Larsson ( ) Anna Pettersson-Norrie, 1895 Anna Pettersson-Norrie ( ) var en hyllad operettsångerska som ledde Vasateatern, vid tiden, där hon i en rad rolltolkningar blev Stockholmspublikens stora favorit. I Carl Larssons porträtt av henne så ser hon ser mycket självmedveten ut där hon sitter tillbakalutad med armarna korslagda över bröstet. Den lilla dottern Mabel som står vid hennes fötter tittar beundrande upp på sin berömda moder. Anna Pettersson var gift första gången med författaren William Norrie och det är han som syns som en liten figur i bakgrunden på porträttet. Att vi tycker det ser komiskt ut beror på de konventioner som styr vårt betraktelsesätt. Hade det förhållit sig tvärtom dvs att kvinnan varit en obetydlig skugga i bakgrunden hade vi knappast reagerat. Att vända på steken som Carl Larsson gör här visar att han var medveten om konventionerna och att det roade honom att driva med dem. Carl Larsson hade ett stort och levande intresse för människor och han gjorde en mängd porträtt, av konstnärsvänner, författare, mecenater och barn. Som kontrast så kan man låta eleverna titta/jämföra/diskutera Carl Larssons Porträtt av Grosshandlare Wilhelm och Fru Emelie Josephson. Hur påverkar bildens komposition oss som betraktare? Sök bilden på nätet eller gå in på: Ga-runt-i-utstallningen/ 6

9 Oscar Björck ( ) Oskar II kung av Sverige Teatral och i ensamt majestät, poserar Oscar II i detta porträtt, iklädd sin purpurröda kungamantel med krage, bräm och foder av hermelinskinn. Manteln är dekorerad med påsydda guld- och silverkronor. Han bär Erik XIV:s kungakrona på huvudet och en spira i handen. Målningen tillkom med anledning av kungens 25-årsjubileum som svensk monark, men det är inte en bild från kröningen, som ägde rum 1873, utan ett paradporträtt. Oscar II var den siste monarken som kröntes i Sverige. Kungen var hög beskyddare av det konservativa kulturetablissemang som försökte förhindra Carl Larssons offentliga utsmyckningar. Särskilt gällde motståndet målningarna i Nationalmuseums trapphus. När kungen 1907 skulle skriva på regeringsbeslutet om Gustav Vasas intåg i Stockholm baxades den enorma duken upp för trapporna i Stockholms slott. Ut med den, den gillas icke, röt majestätet. 7

10 Hugo Birger ( ) Ateljéinteriör med konstnärens självporträtt Hugo Birger var en av Carl Larssons närmaste vänner. De lärde känna varandra under studietiden vid Konstakademin i Stockholm på 1870-talet. De var båda centrala gestalter i vänkretsen bland de svenska konstnärskollegerna i Paris. Birger brottades under hela sitt liv med olika sjukdomar men Carl beskriver honom i sina brev som en ytterst levnadsglad person. Han blev ryktbar efter att han spenderat hela reskassan under sin första kväll i Paris. Självporträttet målades i den ateljé på Rue Gabrielle på Montmartre som Birger en tid delade med Ernst Josephson. Hugo har klädd sig i en slags historisk kostym med pipkrage. Självporträttet berättar om hans yrkesidentitet som konstnär, men samtidigt är det en lek med tiden. Där han är iklädd en annan roll. 8

11 Richard Bergh ( ) Konstnärinnan Julia Beck, ca 1882 Julia Beck ( ) och Karin Bergöö var nära vänner och konstnärskollegor reste de två väninnorna tillsammans genom Europa och ner till Paris. Efter konststudier i Paris åkte de på sommaren till Grez-sur-Loing för att måla. Det var där i konstnärskolonin som Karin och Carl träffar varandra och kärlek uppstår. Julia är inte avbildad som konstnär i Richard Berghs porträtt istället för penslar avbildas hon med bok och moderiktig japansk solfjäder, men Julia Beck var en av få svenska kvinnor som runt sekelskiftet 1900 lyckades leva på sitt konstnärskap. Hon kom att leva och verka i Frankrike under större delen av sitt liv. I den skandinaviska konstnärskolonin i Grez ingick på 1880-talet både Richard Bergh och Julia Beck i Carl och Karins vänkrets. Där vistades också bl.a. August Strindberg, Karl Nordström, Eva Bonnier, Nils Kreuger, Georg Pauli,Theodor Lundberg, Emma Löwstedt, Oscar Björck och Christian Krogh. Kortare besök i Grez gjorde även Verner von Heidenstam, Bruno Liljefors och Anders Zorn. 9

12 Ejnar Nielsen ( ) Ellen Key, 1907 Ellen Key ( ) var samhällsdebattör, författare, pedagog och särartsfeminist. Hennes författarskap omfattar texter om kvinnor och barns rättigheter i samhället, folkbildning och fredsfrågor. Ellen Key umgicks i samma konstnärliga och intellektuella kretsar som Karin och Carl. I Skönhet för alla som kom ut 1899 hyllade Key Larssons hem som ett modernt ideal i kontrast till det samtida mörka och överdekorerade inredningsideal som rådde. Key ville reformera synen på formgivning och inredning och förespråkade istället luftiga hem, målade i ljusa färger och personligt inredda med föremål som alla hade ett tydligt praktiskt ändamål. I Ejnar Nielsens porträtt är hon framställd som en prästinna. Hon var en kraftfull kvinna med en mission att förändra. Hennes starka åsikter och samhällsengagemang väckte både beundran och förakt. 10

13 Carl Larsson ( ) Oscar Levertin, 1906 Poeten, kritikern och forskaren Oscar Levertin ( ) var en tongivande gestalt i det svenska kulturlivet vid 1800-talets slut och 1900-talets början. Hans färgstarka poesi fängslade en stor publik och Carl Larsson hörde till hans många beundrare. Här ses författaren i sitt hem vid Karlaplan i Stockholm under en paus i arbetet. Pennan vilar mot bläckhornet, papperet väntar på att fyllas. Den drömmande mörka blicken, liksom tulpanerna och pingstliljorna (Narcissus poëticus!) i vasen, kontrasterar mot den vardagliga miljön och fångar det romantiska draget i Levertins dikt och personlighet. 11

14 Carl Larsson ( ) Azalea, 1906 Karin Larsson var Carls självklara huvudperson i hans konst. Otaliga är de akvareller där man ser henne sysselsatt med de dagliga göromålen eller är tillsammans med barnen. Karin betraktar här sin azalea som är i full blom. Hon står i arbetsrummet på Lilla Hyttnäs i Sundborn, där hon skapade många av sina moderna textilier. Bredvid ligger ett blått tyg som hon kan ha vävt i den stora vävstolen vid fönstret. Karin vävde ofta tyger och designade kläder till sig och barnen. Hennes bildvävar och broderier med stiliserade former i klara färger var nyskapande för tiden. I gobelängvävstolen, närmare betraktaren, växer bildväven De fyra elementen fram. 12

15 Hanna Pauli ( ) Vänner, Hanna Pauli studerade vid Konstakademien och sedan i Paris. Hon målade främst intima interiörer och psykologiskt inträngande porträtt. Hon var gift med konstnären Georg Pauli. I det stora vardagsrummet, som är fyllt av ett varmt ljus och en kontemplativ stämning, är en grupp människor samlade till högläsning. Centralt placerad i bilden, i aftonlampans sken, sitter Ellen Key och läser högt för sina vänner i Sällskapet Juntan. I skymningen har de alla samlats hemma hos familjen Pauli på Bellmansgatan 6 på Söder i Stockholm. Målningen skall ses både som ett monument över vänskapens betydelse och samtidigt som en del i lanserandet av en ny kulturelit. Som observatör i sitt eget vardagsrum sitter konstnären själv, Hanna Pauli, med penna och teckningsblock tillhands och iakttar sina vänner. Hon har framställt dem som en krets, en bild av förtätad gemenskap, men där varje individ är enskilt karakteriserad. Från början var det några av kvinnorna som umgicks med varandra men sedan utökades gruppen med Hanna och Georg Paulis konstnärskamrater från akademitiden och från Parisåren, andra från konstnärskolonierna i Barbizon och Gréz-sur-Loing. Namnen på Juntans medlemmar illustrerar hur nära tidens nya kulturelit var lierad med finanseliten. Ellen Key hade i slutet av 1870-talet gett privatundervisning åt en grupp högborgerliga flickor ur den judiska Stockholmskretsen. Tre av dem finns med i Vänner, i kretsen runt bordet kring Ellen Key och för dem framstod hon som något av en förlösare när det gällde deras intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Ellen Key var filosof och en av Sveriges mer stridbara och berömda kulturpersonligheter. Hennes tankar om kärlek, barnuppfostran, äktenskap och sexualitet formade generationer kring sekelskiftet Ellen Key sökte överskrida gränsen mellan det privata och det offentliga livet. Hon menade att hemmet skulle vara en modell för hela samhället. Hon sökte politisera hem och familjerelationer genom skrifter som Skönhet för alla (1899) och Barnets århundrade (1901). Från vänster konstnärens syster Betty Hirsch, skådespelerskan Olga Björkegren, Lisen Bonnier, konstnären Nanna Sohlman Bendixson, Ellen Key, Hanna Hirsch-Pauli, Gerda Berg och konstnären Richard Berg, bokförläggare Karl Otto Bonnier, konstnären Georg Pauli, pedagogen och författaren Artur Bendixson och skriftställaren Klas Fåhreus (samt okänd gestalt i fönstret). 13

16 Carl Larsson, Anna Pettersson-Norrie

17 Oscar Björck, Oskar II kung av Sverige

18 Hugo Birger, Ateljéinteriör med konstnärens självporträtt

19 Richard Bergh, Konstnärinnan Julia Beck

20 Ejnar Nielsen, Ellen Key

21 Carl Larsson, Oscar Levertin

22 Carl Larsson, Azalea

23 Hanna Pauli, Vänner

24 Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, Fältman & Malmén och Grand Hôtel Stockholm

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn

Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn Faktablad, övningar och bilder till kursprovet VT 2013 Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn Jacob Heinrich Elbfas var född i Livland och

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Arbetsblad för gymnasiet Passioner

Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor i konsten Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor har skildrats i västerländsk konst sedan antiken. De många olika tolkningar och motiv där känslor spelar en roll visar att känslolivet har setts

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN EFTERARBETSMATERIAL Det här materialet kompletterar lärarhandledning till Nobelmuseets skolprogram

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Informationsmaterial för lärare Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Museet som läranderesurs för grundskolan och gymnasiet Att uppfylla skolans mål genom museibesöket Genom att besöka museet

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt Åsa Drape Ulander, ht-12 ; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt I arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt kommer vi att träna på att lära oss se ansiktets proportioner genom

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI lärarhandledning Freskerna Om du står med näsan pekande mot slottet och museets ingång har du den södra väggen på vänster sida. De tre väggfälten visar händelser och personer ur den svenska konsthistorien.

Läs mer

Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Tjej och entreprenör I de flesta skildringar av den svenska ekonomiska historien är det männen som dominerar.

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

The power of pictures

The power of pictures The power of pictures En bild lär kunna säga mer än tusen ord. I avsnittet The power of pictures får vi möta bland andra Nick Ut som tog det berömda fotografiet på en napalmskadad flicka under Vietnamkriget

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Årskurs 1 - grundfärgerna samt blanda och experimentera med färger - namn på grundfärgerna samt svart och vit - framställa bilder med hjälp av tekniker, redskap och material

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Stolthet och fördom Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma Maxilotto - Hemma är framtaget för att på ett roligt och stimulerande sätt hjälpa barn och ungdomar utveckla basordförrådet. Det lämpar sig givetvis

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Lidingö Lotta Armijo Holmberg & Anja Norell

Lidingö Lotta Armijo Holmberg & Anja Norell Jacob Jacob har flera nära kompisar. De hänger mycket både i skolan och på fritiden, har många gemensamma intressen och har jättekul tillsammans. Jacobs familj tycker det är konstigt att de flesta av kompisarna

Läs mer

Kvinnor och män i surrealism

Kvinnor och män i surrealism Kvinnor och män i surrealism Linnéa Jonsson Karin och Anna Klass 9 År 2010 Innehållsförteckning Kvinnor och män i surrealism 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte, frågeställning, metod

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Koll på konst. Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3

Koll på konst. Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3 Koll på konst Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3 Inledning Här finns förslag på saker ni kan göra före och/eller efter er medverkan i Koll på

Läs mer

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig.

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. Här följer lite information om föreställningen, samt några tankar kring hur pjäsens frågor skulle kunna integreras

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Killen bredvid DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Killen bredvid handlar om förälskelse, rätten att få vara den en är och beslutet att gifta sig med den en älskar. Filmen kan väcka tankar kring heteronormativitet och

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Lärarhandledning. Friends ambassadörsfilmer

Lärarhandledning. Friends ambassadörsfilmer Lärarhandledning Friends ambassadörsfilmer Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Lärarhandledning Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Välkommen till Läs bilden Detta är en beskrivning av hur man kan arbeta med

Läs mer

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni:

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni: Självklart! ÖVNING: Jämställdhetspussel Jämställdhetsarbete lönar sig; det har hänt mycket de senaste 100 åren. Men när tog sig kvinnor egentligen in i politiken och hur ser det ut med fördelningen av

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

AMERICANA Studio 54 och andra bildberättelser av Hasse Persson

AMERICANA Studio 54 och andra bildberättelser av Hasse Persson AMERICANA Studio 54 och andra bildberättelser av Hasse Persson 15/2-10/5 2015 En lärarhandledning från Hallands kulturhistoriska museum Hallands kulturhistoriska museum, Varbergs fästning, 432 44 Varberg

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Folksaga och tradition

Folksaga och tradition Folksaga och tradition Lärarmaterial för svenska elever utomlands Nationalmuseums skolverksamhet arbetar för att ge alla elever ett roligt, utmanande och lärande möte med konsten på elevernas villkor.

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs!

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Ett besök på Vårsalongen tillsammans med fröken Sara inleds med att vi tillsammans utforskar konsten i konsthallen. Vi funderar på hur man tittar på konst

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Bara vara vanlig? En storyline om HBT, heteronormativitet och sexuell läggning. Sanna Ranweg, 2006, för projektet Under ytan

Bara vara vanlig? En storyline om HBT, heteronormativitet och sexuell läggning. Sanna Ranweg, 2006, för projektet Under ytan Bara vara vanlig? En storyline om HBT, heteronormativitet och sexuell läggning. Sanna Ranweg, 2006, för projektet Under ytan 1. Familjen Hur kan en familj se Brainstorm i grupp, Grupp om 4-5 En första

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

l! tos netå mr fo eg lledo m ne ggyb NATIONALMUSEUM

l! tos netå mr fo eg lledo m ne ggyb NATIONALMUSEUM Bygg en modell ge form åt en stol! NATIONALMUSEUM Bygg en modell ge form åt en stol! Säkert har du byggt en koja, snögrotta eller en legobil någon gång. När man leker får man de allra smartaste och bästa

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16:

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: Att Mima Hösten Att Mima Vintern RESPEKT - att se sig själv & andra genom mim Former & Fantasi Kroppens Fantasi Did I Really? Hej! Vi har under de senaste fem åren arbetat

Läs mer

Arash Eslami: En flitig poet, författare, målare och skulptör

Arash Eslami: En flitig poet, författare, målare och skulptör Arash Eslami: En flitig poet, författare, målare och skulptör Ahad Ghorbani Göteborg 2000 1 Arash Eslami: En flitig poet, författare, målare och skulptör Att springa tills i morgon Med varje andning Spricker

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6 Torsdagar kl 12-16 Konst föder samtal. Som lärare kan du förbereda och genomföra ditt och din grupps/klass besök på Bror Hjorths Hus med hjälp av vår handledning Bror Hjorths Hus på egen hand. Bror Hjorths

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Lär på språket Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Språkutveckling i styrdokumenten Teori och metod Vad är genrepedagogik? Tre ämnen arbetar språkutvecklande Exempel från klassrummet

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Utbildningskontoret. Gilla SYV!

Utbildningskontoret. Gilla SYV! Utbildningskontoret Gilla SYV! Jeanette Holm, klasslärare åk 1-3 Terese Andersson, lärare svenska/svenska som andra språk åk 7-9 Lotten Johansson, studie- och yrkesvägledare SYV i undervisning kan bidra

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3.

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. MITT I RYMDEN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda ditt och

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman GRANNEN av Johan Werkmäster Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa den här boken i grupp inom till exempel omsorgen eller i Svenska

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer