Syfte: Förluster vid 1,5 och 4,5 månaders lagring Hanterbarhet hos duk Kostnad för täckt lagring Temperaturutveckling Kemiska/biologiska processer 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syfte: Förluster vid 1,5 och 4,5 månaders lagring Hanterbarhet hos duk Kostnad för täckt lagring Temperaturutveckling Kemiska/biologiska processer 4"

Transkript

1

2 Försöksuppställning Utansjö 4 st stackar ca 200 ton vardera, grotflis. Två täckta med TopTex, två utan. Ca 5,5 m höga från start Försöksstart: 1 nov -12 Stack no 2 och 3 bröts 11 dec -12 Stack no 1 och 4 bröts 10 mar Långtidslagring 2 Korttidstidslagring Syfte: Förluster vid 1,5 och 4,5 månaders lagring Hanterbarhet hos duk Kostnad för täckt lagring Temperaturutveckling Kemiska/biologiska processer 4 3 Försöksvärd:

3 Mätningar och provtagning Gasanalys av stack. Snötäckets vikt ca 2,6 ton Totalvikt före o efter lagring Skillnad i provsnitt map fukthalt. Fukthalt vid provpunkter, fuktgradienter Temperatur vid provpunkter. Temperaturgradienter Temperaturutveckling vid P-punkter Substansförlust vid P- punkter Gasutveckling vid P- punkter O2, CO och difftryck Omgivande temperatur och luftfuktighet

4 Temperatur och gasmätningar. Temperatur och gas-slangar: 8 st slangar med temperaturgivare placerades i varje stack, med mätpunkt vid varje nätsäck. Temperatur loggades var 30:e min. Gasvärden, (O2, CO) mättes vid varje besök. 14 st provtagningstillfällen korta lagringsförsöket. 16 st provtagningstillfällen långa lagringsförsöket. Fukthaltsmätning. Provtagning före lagring: Provtagning på bil vid invägning. 16 st fukthaltsprov i provsnittet. 4 st materialprov i varje snitt. 60 l generalprov i varje snitt. Provtagning efter lagring: 16 st fukthaltsprov i provsnittet. 8 st nätsäckar sparas.

5 Jämförelse av fukthalt i tvärsnitt: korttidslagring Fukthalt (%) Otäckt Stack, kort lagringstid: Fukthalt 51,6% (initial Fh = 46,7 %) Täckt Stack, kort lagringstid: Fukthalt 50,3% (initial Fh = 50,2 %)

6 Jämförelse av fukthalt i tvärsnitt: långtidslagring Fukthalt (%) Otäckt Stack, lång lagringstid: Fukthalt 53,0% (initial Fh = 49,5 %) Täckt Stack, lång lagringstid: Fukthalt 50,3% (initial Fh = 55,8 %)

7 Temperatur och O2 utveckling: Otäckt stack, korttidslagring

8 Temperatur och O2 utveckling: Täckt stack, långtidslagring

9 Materialprov före försöksstart Materialprov TS, Fukt och prov SS-EN Siktprov SS :2 Stack: GX 5-3 mm Position: NX % av TS Torrhalt vid 105 C, % Fukthalt vid 105 C, % Provmängd TS och fukt, gram > 45 mm % av TS mm % av TS 15-5 mm % av TS < 3 mm % av TS Medelvärde 49,05 50, ,75 4,84 27,35 32,53 14,28 21,00 Std av 4,23 4,23 306,42 2,24 3,02 1,93 1,19 3,06 Materialprov tagna vid försöksstart Prov och mätställe Antal Medelfukthalt, % Std av prov Mätning vid inkörning av material VMF 20 48,75 5,19 Materialprov vid stackbyggnad, Bränslelab Fukthaltsprov vid stackbygnad P och M punkter, VMF 16 50,95 4, ,53 5,19 Skillnader i fukthalt mellan inkörning och försöksstart Månadsnederbörd oktober: 100 mm Månadsnederbörd november: mm Månadsnederbörd december: mm

10 Sammanställning av fukthaltsutveckling Utansjö Försöket Utansjö Försöket Korttidslagring 6 v, 1/11-10/12 Långtidslagring 19 v, 30/10-13/3 Fukthalter Grot 3 täckt Grot 2 otäckt Grot 1 täckt Grot 4 otäckt Lyckseleförsöket Långtidslagring 24 v, 25/11-11/05 Täckt stack Oäckt stack Köpmanholmenförsöket Långtidslagring 5 mån, jun - okt Täckt Stack Otäckt Stack Före lagring: Medel (prov i snitt) 50,15 46,70 55,78 49,48 Efter lagring: Medel 50,32 51,59 50,33 52,98 41,5 45, ,2 52,2 38,62 51,34 Fukthaltsutveckling Differens f- e -0,17-4,89 5,45-3,50 Skillnad mellan täckt och otäckt Differens Täckt - Otäckt 4,72 8,95 6,50-2,20 8,70 13,58 0,86 12,72 Kommentar: Täckt stack under kort tid Materialet oförändrat Otäckt stack under kort tid Materialet blir fuktigare, snabbt! Täckt stack under lång tid Materialet torkar Otäckt stack under lång tid Materialet blir fuktigare Täckt stack torkar under lagring Otäckt stack ökar i fukthalt under lagring Täckt stack torkar under sommaren och återfuktas ej under hösten Otäckt stack torkar troligen under sommaren för att sedan återfuktas under hösten

11 Sammanställning av substans-, energi-, och värdeutveckling under lagringsperioden Lagringsförsök Lycksele: tom ; 24 veckor 200 kr/mwh Före Lagring Täckt Stack Otäckt Stack Enhet Rå Vikt före lagring 137,20 143,20 Ton Fukthalt före lagring 41,50 45,80 % Torrsubstans före lagring 80,26 77,61 TonTS Energivärde före lagring 16,18 15,85 MJ/kgTS Energi före lagring 360,84 341,77 MWh Värde före lagring , ,12 kr Efter Lagring Täckt Stack Otäckt Stack Enhet Rå Vikt efter lagring 121,30 127,80 Ton Fukthalt efter lagring 35,00 48,00 % Torrsubstans efter lagring 78,85 66,46 TonTS Energivärde efter lagring 16,60 15,66 MJ/kgTS Energi efter lagring 363,64 289,10 MWh Värde efter lagring , ,97 kr Resultat Täckt Stack Otäckt Stack Enhet Förändring: Rå Vikt -15,90-15,40 Ton Förändring: Torrsubstans -1,42-11,16 Ton Förändring: Torrsubstans -1,77-14,38 % Förändring: Energi +2,80-52,67 MWh Förändring: Energi +0,78-15,41 % Förändring: Värde +560, ,15 kr Förändring: Värde +0,78-15,41 % Lagringsförsök Köpmanholmen: tom ; 22 veckor Täckt Stack Otäckt Stack Enhet 237,90 240,85 Ton 47,80 47,80 % 124,20 125,70 TonTS 568,00 575,10 MWh Täckt Stack Otäckt Stack Enhet 201,35 229,15 Ton 38,62 51,34 % 123,50 113,30 TonTS 590,50 504,90 MWh kr Täckt Stack Otäckt Stack Enhet -36,55-11,70 Ton -0,70-12,40 Ton -0,56-9,86 % +22,50-70,20 MWh +3,96-12,21 % Kostnader och besparingar: Värdeskillnad otäkt täckt: kr Materialkostnad Täckning: kr (300 m² á 17 kr/m²) Arbetskostnad Täckning: kr (4 tim á 300 kr/tim) Duken kan återanvändas och är UV-stabil i 5 år. Kran och massavedsstockar krävs vid upplägg. Jämförelsedifferens Otäckt - Täckt Stack Enhet Torrsubstans 12,6 % Energi 16,2 % Otäckt - Täckt Stack Enhet 9,3 % 16,1 %

12

13 Lagringsförsök: Domsjö 1200 ton, ca 5000 m^3 krossad stamved lagras under TopTex till novdec 2013 Invägning före lagring, utvägning efter lagring för substansförlustbest 40 x 35 x 5,5 m stack med sågtandsform. Utökad fukthalts-provtagning samt temperaturloggning. Materialåtgång: Tidsåtgång: Förankring: 7 rullar TopTex, (rullarna hålls hela för att underlätta återanvändning) ca 4-6 tim, 2 man + traktorförare Massaved samt buntband m slang Försöksvärd:

14 Framtida studier Ett storskaligt försök med GROT-flis. Fullskalestudie där ett flöde styrs mot säsongslagring och täckning. Lagring och täckning av färdiga bränslemixar

15 Tack för mig!

Lagring av GROT-flis med tre olika metoder: rapport från lagringsförsök i Köpmanholmen

Lagring av GROT-flis med tre olika metoder: rapport från lagringsförsök i Köpmanholmen Lagring av GROT-flis med tre olika metoder: rapport från lagringsförsök i Köpmanholmen Umeå februari 2011 Iwan Wästerlund SLU Umeå Peter Nilsson Efokus AB Sundsvall Magnus Nordenmark Efokus AB Sollefteå

Läs mer

Metoder för förbättrad fukthaltsmätning av fasta biobränslen

Metoder för förbättrad fukthaltsmätning av fasta biobränslen Metoder för förbättrad fukthaltsmätning av fasta biobränslen Improved methods for testing of moisture content in solid biofuels My Rudsten EN1327 Examensarbete för Civilingenjörsexamen i Energiteknik,

Läs mer

Spaltmetoden Renoverar fuktskadade bostäder utan separat torktid

Spaltmetoden Renoverar fuktskadade bostäder utan separat torktid Spaltmetoden Renoverar fuktskadade bostäder utan separat torktid A. Bakgrund Allmän bakgrund Fuktskador kostar uppskattningsvis miljarder kr varje år, bara i Sverige, (Ström et al 00). Det är främst badrum

Läs mer

LAGRINGSHANDBOK FÖR TRÄDBRÄNSLEN

LAGRINGSHANDBOK FÖR TRÄDBRÄNSLEN LAGRINGSHANDBOK FÖR TRÄDBRÄNSLEN Päivi Lehtikangas Inst. för virkeslära Box 7008 750 07 UPPSALA Tel. 018-67 10 00 ISBN 91-576-5564-2 Lagringshandbok för trädbränslen, 2:a upplagan ISBN 91-576-5564-2 1999,

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. Lagring av halm. Storege of straw.

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. Lagring av halm. Storege of straw. Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Lagring av halm Storege of straw Gustav Lindh Självständigt arbete 10 hp Grundnivå, G1E Lantmästarprogrammet

Läs mer

En jämförelse mellan två standardmetoder för sållning av bränsleflis

En jämförelse mellan två standardmetoder för sållning av bränsleflis En jämförelse mellan två standardmetoder för sållning av bränsleflis A comparison between two standard methods for sieving wood chips Anna-Frida Eriksson Arbetsrapport 17 2015 Examensarbete 30hp A2E Jägmästarprogrammet

Läs mer

PILOTSTUDIE AV BUNTSKÖRDAREN BIOBALER 2010

PILOTSTUDIE AV BUNTSKÖRDAREN BIOBALER 2010 PILOTSTUDIE AV BUNTSKÖRDAREN BIOBALER 2010 A pilot study of the Biobaler 2010 SLUTRAPPORT FINAL REPORT December 2010 INNEHÅLL PILOTSTUDIE AV BUNTSKÖRDAREN BIOBALER 2010... 0 Sammanfatttning... 2 Summary...

Läs mer

Hantera virket rätt. Beställning, hantering och lagring

Hantera virket rätt. Beställning, hantering och lagring Hantera virket rätt Beställning, hantering och lagring / Planera Förbered / Ta emot / Skydda virket / Viktuppgifter vid hantering / Bevara fuktkvoten / Mätning av fuktkvot och ytfuktkvot / Avfall / Beställ

Läs mer

Optimering av elproduktionen på Dåva kraftvärmeverk

Optimering av elproduktionen på Dåva kraftvärmeverk UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik 2006-09-29 Optimering av elproduktionen på Dåva kraftvärmeverk Tomas Spett Examensarbete C 10p inom högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning Promemoria 1(24) Datum 2014-05-16 Diarienr 2014/941 Enheten för policy och analys Christoffer Andersson Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping Tfn 036-359465 Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till

Läs mer

Hantera limträ rätt. Beställning, hantering och lagring

Hantera limträ rätt. Beställning, hantering och lagring Hantera limträ rätt Beställning, hantering och lagring Skydda limträ Hantering av limträ Mätning av fuktkvot Hantera avfall Beställ rätt limträ och rätt fuktkvot Svensk limträindustri Hantera limträ rätt

Läs mer

Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll. Linn Stengård Energimyndigheten

Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll. Linn Stengård Energimyndigheten Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll Linn Stengård Energimyndigheten Hearing 30 september 2009 Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin Syfte med mätningarna

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Miljöaspekter på produktion och lagring av träpellets

Miljöaspekter på produktion och lagring av träpellets Projekt SWX-Energi Rapport nr 25 Miljöaspekter på produktion och lagring av träpellets Maria Sandberg, Karin Granström, Jonas Berghel, Stefan Frodeson, Roger Renström och Magnus Ståhl FÖRORD Rapporten

Läs mer

Östersunds kommun En modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi på enhetsnivå inom äldreomsorgen

Östersunds kommun En modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi på enhetsnivå inom äldreomsorgen Östersunds kommun En modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi på enhetsnivå inom äldreomsorgen Mars 2015 Kontakt och frågor: Fredrik Eklund, PhD, 0737158632, fredrik.eklund@nhg.se

Läs mer

Hållbar utveckling vt 10

Hållbar utveckling vt 10 Sofie Ahlgren Olsson Gunnesboskolan, Lund Mentor/handledare: Olle Nyhlén Johansson 17/5 21/5 2010 Hållbar utveckling vt 10 Hur skiljer sig luftkvalitén i ett klassrum beroende på tid på dygnet? 1/6 Innehållsförteckning:

Läs mer

RAPPORT. Uppdatering av Fastigheten Nils Holgersson Energieffektivisering i förhållande till fjärrvärmepriset 2011-09-01

RAPPORT. Uppdatering av Fastigheten Nils Holgersson Energieffektivisering i förhållande till fjärrvärmepriset 2011-09-01 RAPPORT Uppdatering av Fastigheten Nils Holgersson Energieffektivisering i förhållande till fjärrvärmepriset 2011-09-01 Upprättad av: Ola Larsson Granskad av: Agneta Persson Godkänd av: Agneta Persson

Läs mer

Ved eller pellets? 2012-01-19

Ved eller pellets? 2012-01-19 Ved eller pellets? Innehåll Ekonomi... 2 Effektivitet, verkningsgrad... 3 Arbetsinsats... 4 Mysfaktor... 5 Värmespridning... 5 Miljö... 5 Energivärde i olika bränsleslag... 6 Energivärde i vedråvara...

Läs mer

Kraftvärmeverket i Katrineholm

Kraftvärmeverket i Katrineholm Miljörapport 2013 Kraftvärmeverket i Katrineholm KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 3 2 TEXTDEL 4 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 4 2.2 LOKALISERING 4 2.3 BESKRIVNING AV

Läs mer

Bedömning av två tekniker för torkning av lätt nedbrytbart organiskt matavfall

Bedömning av två tekniker för torkning av lätt nedbrytbart organiskt matavfall Bedömning av två tekniker för torkning av lätt nedbrytbart organiskt matavfall Birgitta Raaholt Birgitta Bergström Agneta Broberg Emma Holtz Ulf Nordberg Maria Del Pilar Castillo Andras Baky Bedömning

Läs mer

Förkylning av mjölk Energibesparing

Förkylning av mjölk Energibesparing Förkylning av mjölk Energibesparing Foto: Lars Johansson Författare: Lars Johansson Klass: Agrotekniker 2010 LIA rapport 2011-03-28-2011-04-29 Handledare: Kent-Olof Söderqvist, Agroväst. Utgivningsdatum:

Läs mer

Årsredovisning 2008. Vi värnar vårt vatten

Årsredovisning 2008. Vi värnar vårt vatten Årsredovisning 2008 Vi värnar vårt vatten Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Händelser 2008... 4 Ekonomisk information... 6 Miljöinformation 2008... 9 Resultaträkning...

Läs mer

Lagring av spannmål i utomhussilor

Lagring av spannmål i utomhussilor nr 108 Lagring av spannmål i utomhussilor åtgärder för att hindra återfuktning och mögelbildning Gunnar Lundin Nils Jonsson JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande Välkomna!

Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Hanna & Sara Dagens fokus: Från budget till bokslut - ett UFföretags ekonomiska delar Vilka ekonomiska delar ingår i UF-företagandet? 1. Starta Budgetering (ingår i

Läs mer

Jämförelse & utvärdering frånluftsvärmepumpar

Jämförelse & utvärdering frånluftsvärmepumpar Jämförelse & utvärdering frånluftsvärmepumpar Uppföljning och årsredovisning Max Green & Oskar Jacobsson 2014-06-16 Sammanfattning Denna studie syftar till att bedöma lönsamhet av frånluftsvärmepumpinvesteringar

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

BIOGAS I FÄRS LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ

BIOGAS I FÄRS LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ BIOGAS I FÄRS Förstudie LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ BIOGAS I FÄRS FÖRSTUDIE Rapport Nr 9, APRIL 2010 Lovisa Björnsson och Mikael Lantz Envirum AB www.envirum.se Beställare: Biogas Färs BIOGAS I FÄRS

Läs mer