Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB)."

Transkript

1 Bilaga (8) Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB). 1 ALLMÄNT Malmö Stad, förkortas HG i detta dokument. Hyresvärd Mobilia Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB förkortas HV i detta dokument. I detta dokument med bilagor kan såväl Mobilia Shopping Center AB som Atrium Ljungberg AB (ALAB) gälla som HV. Detta dokument, med bilagor, gäller för lokal avsedd för förskola i projekt Mobilia Hus C/D/E, samt reglerar HV: s respektive HG: s åtaganden och skyldigheter för lokalens färdigställande. Den omfattar även åtaganden som HG är skyldig att följa efter inflyttning. Med tillval i detta dokument avses tillkommande åtgärder och/eller förändringar som kan väljas av HG. Tillval skall utföras av HV, men skall bekostas av HG. I det fall att utförande, mängd, fabrikat/typ etc. anges i detta dokument är det för att förtydliga HV: s åtagande (kostnad och funktion). Om HG önskar ett annat utförande, mängd, fabrikat/typ etc. som medför en ökad kostnad för HV, skall kostnadsreglering ske. Brandfrågor hanteras i ett separat dokument (bilaga) kallat Brandskyddsdokumentation avseende lokalanpassning. Frågor gällande HV: s krav på skyltning och övrig utformning som påverkar den publika delen av projekt Mobila Hus C/D/E hanteras i ett separat dokument, skyltmanual (bilaga). Installationer, inredning, utrustning etc. som HG svarar för skall utföras så att detta inte kommer i konflikt med installationer (ventilation, etc.) samt med brand- & myndighetskrav. Kompletteringar/ändringar av ovan på grund av HG: s layout & teknik utförs av HV, men bekostas av HG. Ovan gäller även vid framtida ändringar. I princip (i korthet) gäller att: -HV svarar för och bekostar det som är husspecifikt såsom stomme, stomkomplettering, rumsbildning (väggar & glaspartier), rumskomplettering (dörrar, beslagning, listning, pentry med snickerier & vitvaror etc.), ytskikt (golv, undertak, målning, kakel, klinker etc.), ventilation, värme, kyla (kyla enligt pkt 5), VA, elcentraler, kraft (data- & allmänkraft), kanalisation (även dimensionerad för HG: s data-/telenät), allmänbelysning, utrymningslarm, utgångsskyltar samt utomhusgård på takbjälklag. Se planritning samt gårdsritning enligt nedan: - Ritning A daterad Ritning A daterad Ritning A daterad Ritning L-16.1-E daterad

2 Bilaga (8) -HG svarar för och bekostar det som är verksamhetsspecifikt såsom fast inredning för förskoleverksamhet (uppbyggda inomhus barnmiljöer) miljö-, effekt- & specialbelysning, extra kyla för höga internlaster (serverrum), tele, data, låscylindrar, larm, säkerhet, passagesystem, skyltning samt all lös inredning och utrustning. Ovanstående beskriver endast övergripande vem som bekostar respektive utför/köper. För en mer detaljerad beskrivning, se tabell/gränsdragningslista i detta dokument. 2 GÄLLANDE HANDLINGAR Följande handlingar gäller: 1) Hyresavtal (nr. namn) hänvisande till detta dokument. 2) Teknisk beskrivning och gränsdragning, daterad (detta dokument). 3) Planritningar samt gårdsritning redovisandes omfattning av byggnation och inredning. - Ritning A daterad Ritning A daterad Ritning A daterad Ritning L-16.1-E daterad ) Bilaga brandskyddsdokumentation avseende lokalanpassning. (Ej framtagen.) HG är skyldig att följa anvisningar och krav i ovanstående handlingar. Vid eventuella motstridiga uppgifter gäller ovanstående rangordning, d.v.s. kontrakt gäller före gränsdragningslista etc. 3 LOKAL Myndighetskrav: Lokalerna utformas så att normer och krav för miljö, energi, arbetsmiljö etc. uppfylls. HV svarar för samtliga myndighetskrav som åligger fastigheten. Krav enligt Starta Förskola daterad skall följas. Samordning avseende akustik i lokalerna skall ske mellan HV och HG, HV är sammankallande. Vid tillträde ansvarar HV för att samtliga myndighetskrav för förskola är uppfyllda. Sker förändringar av myndighetskraven under hyrestiden står HG för dessa kostnader och eventuella anpassningar. Stomme: Bjälklag är dimensionerat för max. 400 kg/m2 (s.k. Trängsellast, normkrav kontorslast är 250 kg/m2). HG tillser att inredning, lager, leveranser etc. anpassas till ovan. Dörrar i lokalgräns: HV svarar för dörrar i lokalgräns. Läge och antal bestäms av utrymningskrav (gångavstånd etc.). Dörrar i lokalgräns enligt gällande normer och enligt HG s krav. I de fall att dörr ingår i husets skalskydd (dörr mot det fria) kommer denna att larmas av HV.

3 Bilaga (8) 4 RUMSBESKRIVNING Planlösning i enlighet med planritning. Ytskikt och standard: Generell standard: Golv: Gummigolv. Socklar & foder: Målad trä. Vägg: Målad yta (gips). Lättväggar är platsbyggda alternativt utförda som Glaspartier (vägg & dörr). Befintliga betongväggar dammbinds. Ljudklass: Enligt Svensk standard. Tak: Undertak 60x60 och 60x120 kant A, klass A. Fri takhöjd mellan 2.4m 4.2m Övrigt: Dörrar komplett beslagna (ej låscylindrar vilket HG utför). Beslag och sakvaror: Enligt HG s standard krav. WC/RWC/Dusch: Golv & sockel: Plastmatta med uppvik Vägg: Kakel. Tak: Undertak 60x60, kant A, klass A. Övrigt: Porslin, blandare, spegel, toalettpappershållare, sanitetspåshållare, torkpappershållare, papperskorg, klädkrok, detta enligt HG s standard krav. Skötrum: Golv & sockel: Plastmatta med uppvik. Vägg: Målas, kakel vid skötbord. Tak: Undertak 60x60, kant A, klass A. Övrigt: Spegel, torkpappershållare, klädkrok, detta enligt HG s standard krav. Skötbord enligt Malmö Stads standard, skötborden skall vara ansluten till vatten & avlopp samt vara höj/sänkbart, med el. Städ/Omklädning: Golv & sockel: Plastmatta med uppvik. Foder: Målad trä. Vägg: Målad yta (betong eller gips). Tak: Undertak 60x60, kant A, klass A. Övrigt i städ: Städrumsinredning och utslagsvask med blandare. Allrum: Golv: Gummimatta. Socklar & foder: Målad trä. Vägg: Målad yta (gips). Kakel över vask. Befintliga betongväggar dammbinds. Tak: Undertak 60x120, kant A, klass A. Övrigt: Bänkskåp 1200 mm, bänkskiva med infälld diskho i rostfritt stål, öppna väggskåp, luckor och bänkskiva i högtryckslaminat.

4 Bilaga (8) Beredningskök: Enligt tidigare översänds specifikation från HG. Golv: Massagolv, typ Acrodur. Vägg: Kakel. Tak: Nerpendlat med Hygien plattor, klass A. Atelje med pedagogiskt kök: Golv: Gummigolv. Socklar & foder: Målad trä. Vägg: Målad yta (gips). Befintliga betongväggar dammbinds. Tak: Undertak 60x120, kant A, klass A. Övrigt: Bänkskåp 3400 mm, bänkskiva med infälld spishäll samt diskho i rostfritt stål, inbyggnadsugn, kolfilterfläkt i skåp, väggskåp, luckor och bänkskiva i högtryckslaminat. Lager/förråd: Golv: Klinker med klinkersockel. Foder: Målad trä. Vägg: Målad yta (betong eller gips). Tak: Undertak 60x60, kant A, klass A. Kapprum: Golv: Gummigolv. Socklar & foder: Målad trä. Vägg: Målad yta (gips). Tak: Undertak 60x120, kant A, klass A. Övrigt: Klädskåp enl. HG s standard krav 5 INSTALLATIONER VVS / Klimat: Värme och kyla (40w/m2 vid 25grader) distribueras via tilluft med stödvärme via radiatorer eller takvärme. Extra kyla via fläktkylare eller kylbafflar är tillval, vilket krävs vid stora värmelaster i ex vis serverrum el liknande. Enligt Starta Förskola daterad VA: Samtliga VA-installationer (WC, städ, pentry etc.) skall utföras av HV. Enligt Starta Förskola daterad El & Belysning: HV svarar för elcentraler med förbrukningsmätare. Kanalisation via kabelstegar & rännor. Kanalisation dimensioneras även för HG: s nät (data-/tele, AV, larmsystem). Anslutningsmöjlighet för ljusskyltar på fasad kommer att finnas.

5 Bilaga (8) Lokalerna förses med utrymningslarm och nödbelysning enligt gällande myndighetskrav. Inom byggnaden kommer det att finnas överlämningspunkter för tele (koppar) & fiber. Ytterdörr till lokal är förbered med kanalisation för kortläsare och inbrottslarm. Installation av kortläsare, lås och inbrottslarm är HG: s åtagande. Enligt Starta Förskola daterad Kraft Det finns uttag på alla väggar där det går att montera i alla allrum, aktivitetsrum. etc. Uttag finns för Laddskåp i personalrum Uttag för info-tavla i entré samt i södra delen av korridoren. Uttag för interaktiv tavla i de rum -12, -33 samt -42 Bel All belysning förutom kapprum och rummen bakom är med dim. funktion. Tändningen i alla rum är via närvaro men går att släcka och dimma. När man lämnar rummet så dimmas belysningen ner till ca 10-20% och lyser på denna nivå i ca 15min och släcks där efter om man inte gått in igen. Mysbelysning finns i läshörnan. Det finns uttag för att pendla belysning i alla allrum och aktivitetsrum styrda via strömbrytare. Belysningen i korridor är med 3-fas armaturskena vilket gör att man kan flytta och belysa barnens alster som man kan sätta på väggarna. Huvuddelen av all belysning är med LED. Tele/DATA Data uttag efter Rogers Davidssons (Malmö Stad )anvisningar. Transport: Hiss (totalt 4 st. för tillgänglighet & varor). - 2st personhissar vid entré. - 2st person/varuhissar mot Per Albin Hanssons väg. - 1st person/varuhiss till plan st personhiss inom lokal. 6 ÖVRIGT Skyltar: HG svarar för egen skyltning. För utformning, läge etc. gäller HV: s skyltmanual. Inlastning & logistik: Inlastning är anpassad för bilar utan släp (maxlängd 12 m). Miljö: Komprimatorer (wellpall & brännbart) placerade på gatuplan. HG svarar för omhändertagande av riskavfall etc. Plats i kylt soprum finns. Tillgänglighet:

6 Bilaga (8) För tillgänglighet till de delar av lokalen med en nivåskillnad större än 200 mm byggs ramp med max lutning 1:12 eller hiss. Säkerhet: Lokalen för förskoleverksamhet kommer att ha en egen entré / trapphus, vilket möjliggör friare öppettider, efter överenskommelse med HV. I övrigt har Hus C/D/E: s butiker gemensamma öppettider. Vaktbolag öppnar och stänger byggnaden i 2 steg. Först öppning för butikspersonal och städpersonal, sedan för kunder (1-2 h mellan). Efter stängning får ingen uppehålla sig i byggnaden utan assistans av vaktbolag. Byggnaden utförs med gemensamt skal. Dörrar i husets skalgräns utförs med bakkantsäkring samt med förstärkt infästning för metallglaspartier. Rörelselarm i vindfång, torg, publika gångar, lastgångar och publika utrymmen på entréplan. Daglarm för dörrar mellan publika ytor och lastgångar. HG står själv för eventuella tillkommande krav & önskemål för den enskilda lokalen (lås, larm, säkerhetsdörrar, plåtvägg etc.). Plåt i lokalskiljande väggar är tillval. Projektering: Erforderliga projekteringsinsatser följer gränsdragningslistan. HG s inredningsarkitekt skall närvara vid minst 5st projekteringsmöte utan kostnad. 7 UPPGIFTER/ UNDERLAG SAMT TIDER Följande skall lämnas av HV: *Granskningsritningar Bygg, El & VVS etc., för de arbeten som HV svarar för. Ovan gäller även för de arbeten som HV utför för HG: s räkning. *Brandskyddsdokumentation avseende lokalanpassning. *Skyltmanual. Följande skall lämnas av HG: *Planlayout (ritningar DWG-format) omfattande, inredningsplan, placeringsanvisning avs eluttag samt krav på kanalisering för tele/data etc. *Eventuell belysningsplan för av HG tillkommande effekt och miljöbelysning. *Skyltritningar med erforderliga beskrivningar. Skyltmanual gäller för utformning (mått etc.) och placering. Ovanstående underlag skall lämnas senast 2 veckor efter kontraktstecknande. Arbete i lokalen får ej påbörjas före det att HV godkänt underlag.

7 Bilaga (8) HG bekostar själv eventuell om projektering, revideringar etc. till följd av HV: s granskningsutlåtande. Om det i ett senare skede visar sig att det verkliga utförandet avviker från lämnade och av HV godkänt underlag skall HG ersätta HV för kostnader som följer av dessa avvikelser. Ovan gäller även kostnader som drabbar annan HG. Tider: *Efter tillträde kan HG utföra sina inrednings- och utrustningsarbeten. 8 GRÄNSDRAGNINGSLISTA För ingående detaljer, se gränsdragningslista nedan. Listan redovisar vem som utför/köper, bekostar samt vem som anger/ansvarar för kraven för de olika delarna/funktionerna inom projektet. Samordningsansvarig gällande tider, brand & arbetsmiljö är HV: s produktionsledare. Entreprenörer som anlitas direkt av HG skall anmälas samt godkännas av HV. Det som HV utför på HG: s bekostnad (tillval etc.), kallas TILLVAL. För Tillval arbeten fakturerar HV 10 % extra på respektive självkostnad för täckande av administrativa- & gemensamma kostnader (projektledning, arbetsledning, kopiering, försäkringar, kapitalkostnader, etablering, tillfällig El & VA, besiktningar etc.). Arbeten som upphandlas och utförs direkt av HG ( HG: s egna arbeten ), och som skall utföras före övertagande av lokal (om sådan överenskommelse finns), skall samordnas med HV: s övriga arbeten. För HG: s egna arbeten gäller särskilda administrativa föreskrifter, upprättade av HV. Administrativa föreskrifter reglerar frågor gällande arbetsplatsen (håltagning etc.). Tillfällig El & VA, etablering (bodplatser etc.), hjälpmedel (ställningar etc.) kan, mot ersättning, tillhandahållas för HG: s egna arbeten. Tillval och andra delar som HG själv bekostar ska underhållas, rengöras och bytas av HG. Gränsdragningslista för lokalen Aktivitet HV HG Kostn. Utförs/ Köps Krav Kostn. Utförs/ Köps Allmänt Platssamordning (arbetsmiljö, brand, tider etc.), dock X X X ej för HG: s egna arbeten. Etablering, GK (Gemensamma kostnader), dock ej X X X för HG: s egna arbeten. Besiktningar, dock ej för HG: s egna arbeten. X X X Bygglov (hus), bygganmälan, byggnadstillstånd samt X X X förhandsanmälan YI. Dock ej för HG: s egna arbeten. Krav

8 Bilaga (8) Myndighetskontakter erforderliga för verksamheten X X X (miljö- & hälsa etc.). Projektering Brandskyddsdokumentation. X X X Konstruktions- och Bygghandlingar. Installationer (VVS, Sprinkler, El). Fast inredning & utrustning som byggs av HV. Fast inredning & utrustning som byggs av HG. Övrig projektering följer gränsdragningslistan. Gränsdragningslista för lokalen, fortsättning Aktivitet HV HG Kostn. Utförs/ Krav Kostn. Utförs/ Krav Köps Köps Hus Stomme, stomkomplettering, tillgänglighet, X X X utrymning, entréer. Utegård, rumsbildning, ytskikt & rumskomplettering. Dörrar och lås. Cylindrar tillkommande skalskyddskrav etc. El Elcentral & grundkanalisation. Nödbelysning, utgångsskyltar & utrymningslarm. X X X Kraft & belysning. Data, tele, larm, övervakning, TV, ljud, bild, parabol, anropsanläggning, nedföringsstavar, reservkraft etc. Förregling, övervakning, larm (inbrott, överfall/bråk) och dörrkontroll nattlåsning för lokal. Transport Hiss. VVS Ventilationsanläggning. X X X Kyla och värme via tilluft. X X X VS för WC, skötrum, kök & städrum. Extra kyla för stora internlaster. X X X X Driftkostn. VVS-åtgärder till följd av krav på verksamhet, inredning, väggar, undertak etc. Inredning/utrustning Beslagning (WC, skötrum, kök, städ). X X X Fast inredning ingående i HV:s åtagande. Övrig inredning, utrustning & varor. Lös inredning, skåp, garderobsfunktioner, inventarier, papperskorgar, utrustning & varor etc. In- & utvändig skyltning. Komplettering med brandsläckningsutrustning & utgångsplaner.

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06.

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06. HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se Plats: Nymansgatan 23 Sammanträdesdatum: 2015-05-06 Tid:

Läs mer

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(15) Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. Hus AMA 11 ska innehållas * Eventuella avsteg

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Grevinnan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 8 4 rum & kök... sid. 15 5 rum & kök... sid. 24 Våningsplan... sid. 26 JM Original...sid.

Läs mer

Sid 1(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt 6287 1320 002 HYRESKONTRAKT LOKAL Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Hyresgäst

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

mer tid att leva och bo

mer tid att leva och bo Trollskogen Bromma En central bostad ger mer tid att leva och bo Trollskogen Järntorget bygger Brf Trollskogen med 105 stycken ljusa och vackra bostadsrätter fördelade på sex trapphus samt två lokaler.

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

Storseglet. Henriksdalshamnen

Storseglet. Henriksdalshamnen Storseglet Henriksdalshamnen Områdesbeskrivning Hammarby Sjöstad är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Området är ett mycket lyckat exempel på modern stadsutveckling. Dess unika blandning

Läs mer

BOSTADSFAKTA Segestrand

BOSTADSFAKTA Segestrand SVEDALA Segestrand BOSTADSFAKTA Segestrand Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 1 rum & kök...sid. 0 Våningsplan...sid. Fasadritningar...sid. 5 JM Original...sid.

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Baronessan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 1 rum & kök...sid. 4 2 rum & kök...sid. 5 3 rum & kök... sid. 13 4 rum & kök...sid. 20 Våningsplan...sid. 23 Fasadritning...

Läs mer

Invändigt gestalningsprogram med typrum för Kulturväven i Umeå 2012-10-23

Invändigt gestalningsprogram med typrum för Kulturväven i Umeå 2012-10-23 Invändigt gestalningsprogram med typrum för Kulturväven i Umeå 2012-10-23 Förord Detta dokument är framtaget i syfte att sammanfatta föreslagna lösningar avseende gestaltning, funktion och tekniska lösningar

Läs mer

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Löberöd 53:1 Rapport skriven av Louise Mossum 2014-08-05 1 FÖRKORTNINGAR BBR AFS AML M+M FOJAB BIM ABK 09 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

- Handbok - Arbetsmiljö i byggprojekt

- Handbok - Arbetsmiljö i byggprojekt Arbetsmiljö i byggprojekt 1 (20) - Handbok - Arbetsmiljö i byggprojekt Arbetsmiljö i byggprojekt 2 (20) Om Diligentia och denna handbok Diligentia är ett dotterbolag till Skandia Liv och har uppgiften

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning

SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning 2 SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning Modulutskottet i Branschföreningen SRA och dess medlemsföretag har

Läs mer

Viloparken. Enskededalen

Viloparken. Enskededalen Viloparken Enskededalen Närområde: Kärrtorps centrum Närbutik Tobaksaffär Restauranger Björkhagens golfklubb Globen Nackareservatet Skola: Skarpnäcks skola, Förskola åk 9 Skarpnäck Gamla skola, Förskola

Läs mer

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-11-20 R 23 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-11-20 2013-11-21 2 (73) INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Omfattning... 4 1.2 System för

Läs mer

KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV NYA MALMÖ!

KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV NYA MALMÖ! KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV NYA MALMÖ! INNEHÅLL I SIN OMGIVNING sidan 4 KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV MALMÖ 6 SMARTA LÄGENHETER 8 LÄGENHETSFÖRDELNING ÖVER PLAN 10 PLANLÖSNINGAR 12 TERRASS OCH GÅRD 20 BOFAKTA 22

Läs mer

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2 BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS & INNEHÅLL Området...sid. Planlösningar ROK...sid. ROK...sid. 9 ROK... sid. 7 Våningsplan...sid. Fasader...sid. 6 Borätt original...sid. Rumsbeskrivning...sid.

Läs mer

Stockholm långbro park. Grindstugorna

Stockholm långbro park. Grindstugorna Stockholm långbro park bostadsfakta rindstugorna Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 6 5 rum & kök...sid. Våningsplan... sid. Fasadritningar... sid. 8 JM Original...sid.

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås Situationsplan 7 Vi bygger i betong Detta lovar vi

Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås Situationsplan 7 Vi bygger i betong Detta lovar vi Bofakta mars 2015 Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås 6 Situationsplan 7 Vi bygger i betong 8 Detta lovar vi 9 Beskrivning 10-11 Insatser och månadsavgifter 12-13 Lägenhetsfördelning 14 Översikt

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL Utgåva 3, förfrågningsskede Luleå 2013-11-13 WSP Byggprojektering H:\LULEÅ\CENTRUM\RÄVEN 20 SAVOY\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Bostadsfakta. Dalgången

Bostadsfakta. Dalgången Bostadsfakta Dalgången Bild: 3D House AB Totalentreprenör: Järntorget Bostad AB, Landsvägen 47, Box 1267, 172 25 Sundbyberg. Telefon: 08-705 39 50. Telefax: 08-82 39 50, E-post: info@jarntorget.se. Hemsida:

Läs mer

Renovering av V-huset

Renovering av V-huset Renovering av V-huset Dokumentet utgör en sammanställning av husstyrelsens diskussioner med anledning av planerna för renoveringen av V-huset. I denna senaste version ingår de synpunkter som framkom vid

Läs mer

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08

CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08. Gavlefastigheter:s CAD-Anvisningar 2013-11-08 CAD-ANVISNINGAR Gävle 2013-11-08 2(22) Innehållsförteckning 1 SYFTE... 4 2 CAD-SAMORDNING... 4 3 CAD-PROJEKTERING... 5 3.1 Digitalt underlag för projektering... 5 3.2 Cad-struktur... 5 3.21 Insättningspunkt...

Läs mer