Idol-Markus mötte fansen på hemmaplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idol-Markus mötte fansen på hemmaplan"

Transkript

1 En tidning om framtidstro och engagemang i Övertorneå Idol-Markus mötte fansen på hemmaplan Hit går pengarna 2007 Landets bästa skolkommun vintern 2006

2 Det goda livet ger utdelning! De positiva händelserna kommer slag i slag. I oktober utnämndes kommunen till landets bästa skolkommun. Bäst i hela landet och det med bred marginal. Alldeles nyligen utsågs Kattilakoskirestaurangen till årets krog i Sverige. Bäst i landet alltså. I skrivande stund ser vi med spänning fram mot finalen i Idol Vi håller alla tummar för Markus, vårt ljus i mörkret. Blir han bäst i landet? Det tror och hoppas vi och snart får vi veta, men för oss är han redan bäst i landet. Fler namn som kan lyftas fram är våra duktiga hockeykillar Linus Omark, Daniel Henriksson och Johan Harju i spetsen som skördar framgångar på hockeyrinkarna i landet. Blir också de bäst i landet? Jaxal har för andra året i rad fått utmärkelsen som gasellföretag vilket är tämligen unikt. Listan kan göras längre men just nu får dessa representera framgångarna som vi kan glädjas åt. Övertorneå är dessutom en av de starkaste tillväxtregionerna i landet, enligt Institutet för tillväxtpolitiska studier. För oss i kommunledningen är det naturligtvis väldigt glädjande med de ovan nämnda och alla andra prestationerna som utförs av kommunbor. Det är också kvitton på att jordmånen för en positiv utveckling i kommunen är god. Med en bra start i livet öppnas möjligheterna. Det är det vi nu med glädje får beskåda från åskådarplats. Avslutningsvis vill jag önska alla läsare en riktigt God jul och ett Gott Nytt År. Arne Honkamaa Kommunstyrelsens ordförande Innehåll i detta nummer sid 3 sid 4 sid 5 Bästa skolkommun Nya kommunfullmäktige tar form Flyktingmottagning sid 6-7 Hit går pengarna 2007 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 Idol-Markus mötte fansen Kultur i vården, Föreningar efterlyses Bredbandsnytt Ungdomskonsulenten tackar för sig Omslagsbild: Idol-Markus tas emot av fansen i Övertorneå (foto: Johan Norberg) Bakgrundsbild: Vintern har lagt sig över Torne älv (foto: Rolf Kummu) Ansvarig utgivare: Kommunchef Steve Ralsberg, Övertorneå kommun Foto: Elisabeth Funkquist och Johan Norberg Grafisk design och layout: Elisabeth Funkquist Tryckning och distribution: Wasslöv Reklam & Media AB i Övertorneå Upplaga ex. Det goda livet är en kommunal tidning som utkommer gratis till alla hushåll i Övertorneå kommun. Beräknad utgivning fyra gånger per år. Övertorneå kommun, tel , e-post: 2 nr

3 Kulturprojekt I Länsstyrelsen idétävling gick tre av fem vinnande bidrag till projekt i Övertorneå kommun. Nordkalottens kultur och forskningscenter, Företaget Arctic Circle Experience i samråd med Hanhinviitikko vänner och Föreningen Framtidsföretagarna i Svanstein. Aktiva boklånare I Övertorneå finns de mest aktiva låntagarna i landet enligt Svensk biblioteksförening. Varje Övertorneåbo lånade under 2005 i snitt 12 volymer (böcker, CD-skivor, tidningar mm.) på biblioteket. Skolan betygsattes Skolverkets inspektion av förskole-,grund- och vuxenutbildningen i Övertorneå kommun gav ett gott betyg med bra förutsättningar att bedriva en god utbildning. Sveriges bästa skolkommun! Övertorneå har utsetts till Sveriges bästa skolkommun. Bakom utmärkelsen står lärarförbundet som delar ut priset för femte året i rad. Åren 2004 och 2005 kom Övertorneå på en andraplats och i år blev det alltså första placeringen. Förstapriset består i år av en utbildningsdag för lärare arrangerad av Lärarfortbildning. Vi är väldigt glada för utnämningen. Vi har ju legat bra till två år i rad och placeringen bekräftar att vi att vi har en bra skolverksamhet i kommunen. Vi kommer även fortsättningsvis att satsa på den lärande processen, säger Arne Honkamaa, kommunstyrelsens ordförande. Även skolchef Thomas Wahlberg betonar att det är duktig personal och elever som tillsammans med goda förutsättningar från politikerna har möjliggjort en hög skolkvalité i kommunen. Här pratar vi om den kommun i landet som satsar allra mest resurser på skolan, med både välutbildade och många lärare. Goda resultat i skolan. Gott samarbetsklimat mellan fack och arbetsgivare men löneökningstakten drar ned betyget, säger Eva-Lis Preisz. Utnämningen Bästa skolkommun instiftades för fem år sedan av Lärarförbundet för att uppmuntra och inspirera landets kommuner att satsa på elever, lärare och skolpersonal för att skapa en god skola. Bland de tolv kriterierna som bedömdes kan nämnas tillgången på resurser, lärartäthet, lärarbehörighet, hälsotal, betygsresultat och andel elever som fullföljer gymnasieutbildning och söker vidare till högre studier. Fr v: Roland Hedlund, Thomas Wahlberg, Arne Honkamaa och Eva Lis-Preisz. Foto: Johanna Hanno nr

4 Nya kommunfullmäktige - med nya och "gamla" ledamöter Kommunfullmäktiges sista sammanträde för i år sker den 18 december kl på Folkets Hus. Då blir det även utdelning av idrotts-, idrottsledare- och kulturstipendium för ungdom respektive vuxen. Ledamöter i kommunfullmäktige Kurt A Larsson (s) Arne Honkamaa (s) Tomas Kerttu (s) Riita Björk (öa) Inga Savilathi-Häggbo (s) Helena Haapaniemi (kd) Holger Pekkala (m) Roland Kempainen (s) Lars Anttila (v) Jörgen Ekersund (m) Britt-Marie Honkamaa (s) Christina Snell Lumio (v) Linda Ylivainio (c) Tomas Vedestig (s) Ragnar Suup (v) Ulf Hannu (c) Decirèe Krutrök Wiikikka (s) Sven Kostenius (öa) Tomas Mörtberg (c) Annika Keisu (s) Ulf Zakariasson (ns) Eija Stenberg (c) Mikael Bergström (s) Kurt Juntti (ns) Harry Grape (c) Kaarina Koski (s) Erkki Bergman (ns) Ylva Ylinenpää Sannemalm (c) Bente Åkerholm (s) Åke Fagervall (ns) Östen Lejon (c) Harry Kempainen (s) Margareta Henriksson (ns) Karl-Erik Modig (c) Gudrun Kron (s) Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter med mandattiden november oktober De 35 ledamöterna är fördelade på följande mandat: Socialdemokraterna (14), Centerpartiet (8), Norrbottens sjukvårdsparti (5), Vänsterpartiet (3), Övertorneå alternativet (2), Moderaterna (2) och Kristdemokraterna (1). Juoksengi dansar och ler! Dans har på senare tid blivit mycket populärt i samhället. Skolan i Juoksengi har tagit fasta på uppmaningen från Kultur- och fritid att under ett par veckor låta dansen komma in i skolarbetet ett par timmar varje dag. Det är Dans i Nord, Norrbottens läns resurs- och utvecklingscentrum för dans, som besöker skolan för att få barnen på fötter. Under två veckor och med hjälp av professionell ledning av danskonstnär ska eleverna ta del av en skapelseprocess som mynnar ut i ett eller ett par kortare dansverk. Bakgrunden till rörelse.nu är att många av dagens barn rör sig för lite. Det här är ett sätt att främja god hälsa med hjälp av dansen. Det handlar inte om svåra steg och invecklade pardanser utan om modern dans som tilltalar alla. Eller varför inte skapa egna danser. Allt är möjligt. Arbetet i Juoksengi leds av koreografen Anna Källblad som kommit från Stockholm och stannar två veckor i Juoksengi. Under professionell ledning av henne får barnen skapa ett dansverk som man kommer att framföra för särskilt inbjudna eller för allmänheten det bestämmer barnen tillsammans med projektledningen. Text: Marita Mattson Barsk Särkivaaragården byggs om Kommunfullmäktige i Övertorneå har beslutat att bygga om- och till Särkivaaragården i Övertorneå. Det beslutades även att Polgården i Juoksengi och Älvgården i Pello efter behov byggs ut med fyra platser på respektive ort, och att behovet av egen toalett för alla boenden på Särkivaaragården skall utredas. Ny renhållningstaxa Kommunfullmäktige i Övertorneå beslutade den 13 november att höja avgiften för renhållningen och vatten och avlopp. Avgiften för vatten och avlopp höjs med 330 kr till 1980 kr/år from Inom renhållningen höjs tömningsavgiften med 25 % och kärlavgiften med 5 %. Barn- och utbildningsnämnden får 2,2 miljoner kronor mindre än vad de önskat, dvs 97 Mkr istället för föreslagna 99,2 Mkr. I investeringsbudgeten diskuterades förslaget om en konstgräsplan på 2,5 Mkr. Kommunens totala investeringsbudgeten för 2007 uppgår till 26,2 Mkr. 4 nr

5 Har du märkt av en positiv attitydförändring i Övertorneå? I så fall hur? Ebba Wanhaniemi (64 år) Siekasjärvi - Det skrivs mycket om Övertorneå just nu. Det mesta är bra om det inte vore för mörkret och avsaknaden av gatubelysning. Flyktingmottagning När togs beslutet? Den 28 september i år klubbade kommunfullmäktige igenom ett beslut som innebär att Övertorneå kan ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande. Tar fler kommuner i Norrbotten emot flyktingar? Tillsammans med Övertorneå kommer ytterligare elva kommuner i Norrbotten ta emot flyktingar. Beslutet togs efter Integrationsverkets informationsrunda i våras, då verket var på jakt efter nya kommuner att skriva överenskommelser med. Varifrån kommer flyktingarna? Idag befinner sig många människor på Migrationsverkets anläggningar runt om i Sverige i väntan på uppehållstillstånd och placering i en kommun. De kommer främst från länder som Irak, Somalia, Afghanistan mfl. Det finns även möjlighet för Övertorneå att ta emot kvotflyktingar och de kommer direkt från UNHCR:s (United Nations High Commissioner for Refugees, det vill säga FN:s organ för handläggning av flyktingfrågor) flyktingläger i exempelvis Sydamerika. Hur många kommer till Övertorneå? Övertorneå skrev på överenskommelsen för cirka 30 personer. Hur får jag mer information om mottagandet? För Övertorneås del kan flyktingmottagandet bli aktuellt redan i början av 2007, därför kommer ett informationsmöte att hållas (se kommunens hemsida för tid och plats), där allmänheten informeras och får möjlighet att ställa frågor. Detta är också ett utmärkt tillfälle för exempelvis föreningar och organisationer att skapa kontakter med kommunens nya medborgare! Fler frågor? Har du fler funderingar kring kommunens flyktingmottagande, kontakta då Sarita Nordström eller Marika Rissanen-Korpi på eller Vill du hellre ringa når du oss på tfn (vxl). Tage Frisk (53 år) Övertorneå - Oj, vi är ju bästa skolkommun! En bra kommun för ungdomar att växa upp i med lite drogproblem. Så har vi ju gratis bussar också! Alex Pounu (12 år) Aavasaksa - I skolan pratar vi mycket om Idol- Markus så jag tror han har betytt en hel del för Övertorneå. Astrid Tolonen (67 år) Risudden - Många tycker att IKEA-effekten sträcker sig ända till Övertorneå. I Övertorneå får vi bra och professionell vård vid akuta behov. Sture Larsson (50 år) Svanstein - Givetvis har Idol-Markus påverkat bilden utåt positivt. Han visar att det finns förmågor här, men turbulensen kring Ekfors är dyster. Birgith Kemppainen (48 år) Juoksengi - Vi blev bästa skolkommun. Positivt är Idol-effekten och kommunens arbete med miljöfrågorna. Turbulesen kring Ekfors kan ha en negativ effekt. Foto: Rolf Kummu nr

6 Hit går p Budget 2007 och flerårsplan Med driftbudget avses nettokostnader för den löpande verksamheten hos nämnder och styrelser. Tilldelad nettokostnadsram för 2007 uppgår till Tkr, en ökning med Tkr eller 2,3 procent jämfört med år 20 Den tilldelade ramen för 2007 innebär att kommunen når upp till det finansiella målet att årets resultat skall utgöra minst en procent av kommunens intäkter av skatter och utjämningsbidrag. Övertorneå kommun ingår i Östra Norrbottens Räddningstjänstförbund och samarbetar med Kalix och Haparanda kommuner i räddningstjänstfrågor. Inom Övertorneå deltidskår är 18 personer verksamma. Revision Enligt kommunallagen ska den kommunala verksamheten varje år granskas av revisorer. Från år 2007 ska varje kommun ha minst fem revisorer, vilket är en ökning med två personer från idag. Nettobudget för 2007 = 690 Tkr (ökning med 260 Tkr sedan 2006) Totalt har Övertorneå kommun ca 150 platser för äldre och funktionshindrade. Hemtjänstinsatser ges till ca 150 personer i Övertorneå kommun. 27 personer är beviljade personlig assistans. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av kommunen och motsvarar kommunens regering. Att planering och följa upp kommunens ekonomi är en viktig uppgift. Beslut tagna av kommunfullmäktige ska verkställas av kommunstyrelsen när inget annat anges. Många av ärendena förbereds av kommunstyrelsen innan de kommer till kommufullmäktige. Inom kommunstyrelsen ingår ansvar för kommunens ekonomi, sysselsättning och näringsliv, IT-verksamhet, personalpolitik, teknisk förvaltning och räddningstjänst. Nettobudget 2007 = Tkr (ökning med Tkr sedan 2006) Fritidsgården har drygt besökande ungdomar per år. Sim- och sporthallen besöks av nästan under ett år. Socialnämnd De flesta medborgare möter någon gång under livet socialnämndens verksamhet, som kund/ brukare eller anhörig. Socialnämnden styr och leder socialtjänstens verksamhet. Verksamheten bygger på lagar och föreskrifter som ska göra att de grundläggande rättigheterna är lika över hela landet. Lagarna är rättighetslagar som ger den enskilde rätt till insatser om det finns behov enligt den utredning som alltid görs före myndighetens beslut. Följande ansvarsområden finns inom socialnämnden gemensam administration, individ och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade. I förskoleverksamheten (1-5 år) finns 157 barn plus 18 barn i en särskild förskola Solgläntan. 123 barn går på fritidshem. 475 elever går i kommunens grundskola. Gränsälvsgymnasiet har 195 elever på 10 program. 56 elever går gymnasieutbildning på annan ort. I Övertorneå kommun finns Hietaniemi friskola med 75 grund-skoleelever samt 10 förskoleklasser. Överförmyndare Överförmyndaren har till uppgift att årligen granska förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Överförmyndaren ska se till att förvaltningen sker på rätt sätt och granskar bland annat bouppteckningar, arvskiften och försäljningar av fastigheter för omyndiga samt ger service och vägledning till enskilda. Nettobudget 2007 = 300 Tkr (oförändrat sedan 2006) 6 nr Nettobudget 2007= Tkr (ökning med Tkr sedan 2006)

7 engarna 07 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har till uppgift att avgöra vilka verksamheter kommunen skall bedriva, bevaka att nämnderna följer de av fullmäktige fastställda målen samt bevilja ekonomiska ramar för verksamheterna, avgöra hur verksamheten totalt skall finansieras (skatter, lån, avgifter/taxor), bestämma hur den politiska organisationen skall se ut och utse ledamöter och ersättare till nämnder/styrelser. Nettobudget för 2007 = 600 Tkr (ökning med 30 Tkr sedan 2006) Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, öppen förskola, familjedaghem, grundskola, sär- och träningsskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning med uppdragsutbildning. Kommunala musikskolan, uppdragsutbildning, svenska för invandrare och Högskoleförbundet Östra Norrbotten ingår också i nämndens ansvar. Förutom pedagogisk verksamhet och undervisning inom olika verksamhetsområden ingår även sakområdesadministration med kultur- och fritidsförvaltningen, skolskjutsar och viss måltidsverksamhet. Nettobudget 2007 = Tkr (ökning med 500 Tkr sedan 2006) Föreningar och organisationer erhåller stöd genom verksamhetsbidrag och arrangemangsstöd. Det finns 121 föreningar i Övertorneå kommun. NKFC har ett ljudarkiv om Tornedalen med 800 timmar ljudmaterial fördelat på 103 CD-skivor. 245 personer är sysselsatta i olika arbetsmarknadspolitiska program. 278 personer ungdomar har haft feriejobb och av dessa arbetade 65 stycken i privata företag. Kultur- och fritidsnämnd Kultur och fritidsnämnden ska erbjuda kommuninvånarna ett rikligt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Barn och ungdomars rätt till kultur och fritid prioriteras genom att skapa möjligheter för dem att uppleva, delta och påverka. Uppmuntra och initiera organisationer och enskilda till samverkan och utveckling av idéer och aktiviteter som tillvaratar det unika och rika i vår mångkulturella miljö. Aktiviteter som förstärker individens kulturella identitet, vilket i sin tur bidrar till ökad självkänsla och förmåga att skapa en positiv framtidstro ska uppmuntras. Initiera till samarbete/samverkan över generations-, nations- och kommungränser. Nettobudget 2007 = Tkr (ökning med 350 Tkr sedan 2006) Övertorneå kommun har 35,1 km vägar och gator. I Övertorneå kommun finns det ljuspunkter. Kostnaderna för vatten och avlopp täcks till 69,2 procent med avgifter. Vattenledningarnas längd är 156 km. Avloppsledningarnas längd är 137 km. Miljö- och byggnadsnämnd På miljö- och byggnadskontoret arbetar fyra personer med planering, prövning och tillsyn för att säkerställa säkra livsmedel, god djurhållning, bra bostäder och kommunikationsmöjligheter, ett ekologiskt hållbart samhälle och bra underlag för politiska beslut i olika samhällsbyggnadsfrågor. Nettobudget 2007 = Tkr (oförändrat sedan 2006). Investeringar Under 2007 planeras investeringar för drygt 26 miljoner kronor. De görs med egna pengar och vid behov finns möjlighet att låna upp till 20 miljoner kronor. Bland större investeringar under planperioden kan nämnas: Till konton VA-investeringar i kommunen avsätts 1,0 Mkr år 2007, och för åren avsätts ytterligare 1,1 Mkr. För om-, ny- och tillbyggnad inom äldreomsorgen avsätts totalt 30 Mkr för åren Satsningen på utbyggnad av datanät erhåller totalt 5 Mkr varav 3 Mkr var budgeterat för Denna satsning innehåller även utbyggnad av kabel- TV i bredband. Kommunstyrelsens inventarieköp för år 2007 uppgår till 0,5 Mkr och för perioden till 1,2 Mkr. Kultur- och fritidsnämndens investeringar för perioden uppgår till 3,7 Mkr, 0,9 Mkr 2007, 0,2 Mkr 2008 och 2,6 Mkr Barn- och utbildningsnämndens investeringar utgörs av inventarieinköp och stannar på 200 Tkr för åren 2007 och 2008, samt 350 Tkr för år Socialnämndens inventarieinköp för budgetåret 2007 är 485 Tkr och totalt för perioden ,4 Mkr. Väginvesteringar inklusive gång- och cykelvägar uppgår till 1,8 Mkr i budget 2007 och för planperioden till 5,5 Mkr. För nyanläggning på Luppioberget avsätts totalt 5 Mkr under åren Anpassning/upprustning lokaler/fastigheter sker med 5 Mkr 2007 och för resten av planperioden med 11,9 Mkr. Till konto om och tillbyggnad av bank/affärshus avsätts totalt 2 Mkr för år nr

8 IDOL-MARKUS Att Idol-Markus är en stor idol i Övertorneå gick inte att ta miste på när han tillsammans med TV-team från TV4 nyligen besökte Övertorneå Plakaten och grattishälsningarna var många bland de uppskattningsvis över 700 personer som hade samlats på busstationen. Bild: Johan Norberg och Sarita Nordström Jag vill tacka alla Övertorneåbor för ert fantastiska stöd! TUSEN TACK! 8 nr

9 Kultur i vården ett pilotprojekt Piggare och friskare av kultur? - När det kom en förfrågan från landstinget om någon kommun ville undersöka kulturens verkan i vården anmälde vi snabbt intresse, säger Marita Mattsson Barsk, kulturansvarig i kommunen och projektledare för Kultur i vården. Andra intresserade var bla. Sunderby sjukhus och Arvidsjaur och Luleå kommuner. Forskning visar att kultur ger hälsa och eftersom landstinget även vill arbeta förebyggande ville man genomföra en pilotundersökning i Norrbotten. I Övertorneå kommun kommer man att prova på berättandets former och teater. Samtidigt önskar man undersöka ifall kultur kan vara ett arbetsverktyg för att skapa aktivitet hos brukarna och höja livskvalitén inom äldreomsorgen. Irene Muskos, som arbetar på Tornedalens folkhögskola kommer under tre månader att besöka äldreboenden i kommunen. Besöken sker på måndagar. Irene, som är bekant för många genom sitt arbete inom amatörteatern, kommer att samtala med de äldre om Föreningar efterlyses! Nu har det blivit dags för en uppdatering om vad som händer med Meän Infra-TV. I våras presenterades, i denna tidningen, information om vad lokalkanalen egentligen ska användas till och vilka som ska kunna använda den. Projektet riktar sig till kommunens medborgare, företag, föreningar, organisationer och myndigheter. Dessa ska kunna ta tillfället i akt att annonsera i kanalen som vid starten kommer att nå en stor del av medborgarna. Tanken är att Övertorneåborna ska kunna se lokalproducerat material i den lokala TV-kanalen (ex. reklamsnuttar från lokala företag, information om kommunens föreningsliv). Utbudet kan också komma att bestå av direktsända arrangemang såsom Matarengi Marknad och allehanda sporthändelser. Den kommunala informationen i kanalen kommer främst att omfatta information från de olika förvaltningarna, exempelvis Hur söker jag bygglov, Vad kostar en dagisplats. Det ska även finnas en möjlighet att följa det som intresserar dom för tillfället. Det kommer säkert att bli många minnesvärda möten framöver med berättelser och minnen från svunna tider. Kanske dessa resulterar i ett framtida teaterstycke? I Övertorneå vänder man sig till intresserade på Länsmansgården, Särkivaaragården och Björkebygården. Meningen är att man under dessa tre månader ska veta mer om vilken roll kulturen har för livskvalitet, för hälsa och inspiration. Efter projekttidens slut u t v ä r d e r a s projeketet av Ingrid Karlsson från Norrbottens läns Irene Muskos landsting. Projektet i Övertorneå är ett samarbete mellan Norrbottens läns landsting, Övertorneå kommun och Tornedalens folkhögskola. Text: Marita Mattsson Barsk kommunfullmäktiges sammanträden genom direktsändning. Under hösten har en del testsändningar gjorts i tre av de befintliga kabelnäten. Det är kommunfullmäktiges sammanträden som direktsänts och efter dessa kan konstateras att de lokala sändningarna fungerar som tänkt. Framöver kommer även andra kabel- TV-nät, samt de kommunala fibernäten, att testas. Nu är det dags att göra ord till handling och vi efterlyser därför föreningar och organisationer som skulle vilja spela in en slinga för lokal-tv om just sin idrott eller sitt engagemang. Vad skulle ni vilja berätta om från er förening/ organisation? Vill du veta mer? Kontakta projektledare Sarita på tfn , Text: Sarita Nordström Vad gör du på fritiden? Kultur- och fritidsnämnden genomför en enkätundersökning om fritidsvanorna i kommunen. 800 slumpvis utvalda Övertorneåbor i åldersgruppen år har fått en enkät om sina fritidsvanor. Genom kultur- och fritidsvaneundersökningen vill nämnden kartlägga deltagande och intresse för befintligt utbud och få en fingervisning om önskemål inför framtiden. Enkäten genomförs helt anonymt. Arbetsmiljöpris LO distriktet i Norrbottens län tilldelar årets arbetsmiljöpris 2006 till Kristina Niska och Gisela Lampinen, Särkivaaragården i Övertorneå. Kommunal sektion 16 i Övertorneå har nominerat de två skyddsombuden till årets arbetsmiljöpris. Den ena är mer specialiserad på den tekniska delen, exempelvis hjälpmedel och den andra är mer specialiserad på mjukvaran, den psykosociala arbetsmiljön. Nomineringen har i grunden inkommit från personalen på Särkivaaragården, där de två skyddsombud är verksamma. Övertorneå kommun gratulerar Kristina Niska och Gisela Lampinen för den fina utmärkelsen och för gott arbete. Övergång till digital-tv Den 14 maj 2007 släcks det analoga tv-nätet i Övertorneå. Inför övergången kommer i januari en broschyr att delas ut till alla hushåll i kommunen. I broschyren finns utförlig information om vad man bör tänka på innan det analoga TV-nätet släcks ned. (Informationen kommer även till de som undanbett sig reklam). Idag tittar cirka en femtedel av Sveriges befolkning på TV via det analoga marknätet. Resten tittar på TV på annat sätt (bredband, parabol eller kabel-tv). Dessa personer berörs inte av digital-tv-övergången. Mer information finns på nr

10 Bredbandsnytt Drygt 20 byar är i dagsläget anslutna till bredbandsnätet. Bredbandsarbetet pågår in i det sista innan årets slut, vilket är möjligt tack vare den milda vintern. Efter att grävningen avslutats blåser man in fiber och därefter återstår anslutning till fastigheterna. Luppio, Aapua och ekobyn i Ruskola är byar där grävningen nu är klar och svetsning och installation återstår. I delar av Svanstein har grävningen fått avbrytas på grund av tjäle i marken. Berörda fastighetsägare är informerade. I Turovaara är grävningen klar och det pågår anslutning av fastigheter inom kabel- TV-föreningen och Utbildning Nords fastig- Kattilakoski gastronomi - årets krog 2006! Årets Krog är ett pris som delas ut av tidningen RS och Sveriges Bästa Bord. Varje år uppmärksammas en restaurang som bidragit till att lyfta svensk gastronomi. Årets utmärkelse gick till Kattilakoski Gastronomi i Niskanpää. Så här motiveras utmärkelsen: I en trakt där till och med pizzerior är sällsynt förekommande visar Kattilakoski Gastronomi att en restaurang med högt kvalitetstänkande, ambition och kreativitet hittar sin plats på den norrländska landsbygden. Kattilakoski Gastronomi breddar den svenska gastronomin. heter. Observera att anslutningen i nuläget inte gäller privata fastigheter. Följande byar är slutbesiktade och godkända: (dock med vissa mindre kompletteringar) Armasjärvi, Hedenäset, Korva, Nedre Kuivakangas, Neistenkangas, Niskanpää, Pello, Rantajärvi, Risudden, Soukolojärvi, Svanstein, Västra Kuivakangas och Övre Kuivakangas. I EU:s mål II för finns ytterligare pengar avsatta för bl.a. fortsatt bredbandsutbyggnad. Våren 2007 förväntas Länsstyrelsen att ge besked om fördelningen i länet. Vi gratulerar Christian Moborg, Simon Laiti och Emma Lindgren till den fina utmärkelsen och ett gott arbete! Ny hemsida Övertorneå kommun har inlett ett omfattande arbete för att förbättra och uveckla kommunens hemsida se för att tillmötegå krav på 24-timmarmyndighet, tillgänglighet och hög service. Vi byter teknisk plattform och varje förvaltning/verksamhet ges möjlighet att själva påverka vilken information som ska finnas på hemsidan. Parallellt med arbetet av ny hemsida pågår en uppbyggnad av ett intranät i kommunen. Intranätet kommer att fungera som ett stöd i det dagliga arbetet där medarbetarna på ett enkelt sätt kan få den information de behöver, bland annat blanketter, riktlinjer, dokument och senaste nytt. I nästa nummer av Det goda livet kommer mer information om kommande hemsida och hur den är uppbyggd. Jaxal AB - årets gasell! Jaxal AB har utsetts till gasellföretag av Dagens Industri. Det innebär att Jaxal anses vara en av de mest snabbväxande företagen i Sverige. Jaxal gör vakuumformning av platsprodukter och finns i Övertorneå. Varje år kartlägger affärstidningen Dagens Industri de mest snabbväxande företagen i Sverige. Kartläggningen går under namnet Sveriges Gaseller, och Gasellvinnare utses i varje län. Övertorneå kommun gratulerar Jaxal för det fina resultatet och utnämningen till Gasell. 10 nr

11 Ungdomskonsulenten tackar för sig Årsskiftet 2006/2007 slutar HannaSofie Utsi som ungdomskonsulent/ fritidsledare i Övertorneå kommun. I texten nedan delar hon med sig av sina tankar och intryck från arbetet med kommunens ungdomar. Min anställning började den 15 mars 2005 och jag flyttade till Övertorneå. Jag fick en snabb inskolning i både Frippes och i hur det var tänkt att jag skulle jobba med konsulentdelen. Då det inte fanns fasta ramar om hur jag skulle jobba fick jag lägga upp mycket själv. I början blev det lite trevande och kännande innan jag visste min plats i Övertorneå. Inte länge efter att jag började, närmare bestämt efter en vecka for jag och Linda Ylivainio till Finland för att börja planera ett ungdomsmöte på gränsen Ylitornio och Övertorneå. Detta möte blev döpt till Youth Go Higher, ett samarbetsprojekt mellan aktörer i Barentsregionen. Av vissa skäl som inte jag var inblandad i blev detta projekt inte verklighet. Under min tid som ungdomskonsulent har jag knutit ett starkt band med Ungdomsrådet, YGW. Jag känner att jag har gjort nytta i att stötta och hjälpa dem med tankar, idéer och projekt. Jag har hjälp YGW att genomföra blanda annat förra årets festival, olika disco, antimobbningkväll, kontakter med olika aktörer samt i funderingar hur ungdomsrådet ska fungera. Sommaren 2005 samarbetade jag med Trevia och Mia Edin när det gällde sommarjobbare. Det var tre stycken från kommunen som jobbade på Trevia med att göra en undersökning om vad unga behöver och vill ha i sitt samhälle. Tornedalens ungdomsting När Tornedalsrådets Ungdomsting skulle ordnas hösten 2005 blev det förlagt till Storfjord i Norge. Jag och fyra stycken tjejer från Övertorneå åkte dit. Det var väldigt uppskattat och det var inte svårt att få med ett gäng hösten 2006 då Ungdomstinget hölls i Haparanda. Båda tingen har varit väldigt bra på att föra samman unga i regionen. De har fått vara i olika workshops med unga från de andra länderna och har tvingats att samarbeta utan att kunna varandras språk. Alkohol- och droganvändning I september 2005 gick jag en Örebro Preventions Programs utbildning. Den går ut på att man ger mentala verktyg till föräldrar så att de tillsammans kan förebygga drog- och alkoholanvändning bland sina barn. Steg ett i utbildningen har genomförts av föräldrar till elever i åk 7 på Centralskolan. Jag ska ordna så att all information jag har om programmet kommer till någon engagerad lärare på skolan så att arbetet kan fortsätta, för jag tror verkligen på detta. I januari 2006 träffades jag och Överkalix kommuns ungdomssamordnare, Jonas Representanter från Övertorneå besöker ungdomstinget i Storfjord, Norge Karlsson, för att starta ett samarbete mellan våra kommuner. I februari hölls ett disco i Överkalix som var väldigt uppskattat, ett 40-tal unga åkte härifrån. Under våren har samarbetet fortsatt och vi har jobbat tillsammans med förberedelserna inför Norrbottens Läns Landstings kulturmöte i Piteå i maj Två ungdomar från varje kommun i länet skulle hålla i olika aktiviteter under konferensen och det blev mycket lyckat. Unga För Unga UFU, Unga För Unga blev det nya namnet på PÅPP, Påse Penga Projekt. Det startades i januari 2006 och avslutas årsskiftet 2006/2007. Det har inte varit det ultimata projektet som jag ser det och det kan bero på att jag har varit dålig på att komma ut med information. Jag har gjort en liten broschyr som jag har delat ut lite här och var men jag vet inte om det var nog. Jag har även varit ut i alla klasser på högstadiet och gymnasiet i kommunen. Men jag har haft nytta för pengarna då jag har kunnat hjälpa ungdomsrådets festival då de hade kris med finansieringarna. Även en ungdomsgård i Juoksengi har haft hjälp av mig när de har startat upp sin verksamhet. Slutligen har UFU bidragit till att Centralskolans julshow kan hållas på Folkets Hus. Hoppas att showen blir lyckad, men det tror jag med så här kreativa unga som finns i denna kommun. Ett brett samarbete För att bland annat samordna olika aktiviteter har representanter från skolan, föräldrarådet, polisen, nattvandrarna, Ylitornio kommun, socialförvaltningen Övertorneå kommun, ungdomsrådet, Utbildning Nord, folkhögskolan och vårdcentralen och ungdomskonsulenten bildat en infogrupp. Gruppen träffas ca 5-6 gånger per år. Arbetet i denna grupp har fungerat bra och jag hoppas att samarbete ska fortsätta lika aktiva som den hittills har varit. Tillsammans med alkohol- och drogsamordnare Ola Backe har jag hållit i föreläsningar och diskussioner kring droger och alkohol. Genom Olas engagemang har jag även insett hur viktigt det är att förebygga drog- och alkoholmissbruk för att samhället ska må bra. Jag har arbetat halvtid som ungdomskonsulent och halvtid på ungdomsgården Frippes. Jag är oändligt tacksam över att ha fått lära känna så många fina, underbara och helt fantastiska ungdomar. Jag kommer att sakna er alla! Text och bild: HannaSofie Utsi Har Du förslag eller synpunkter på innehållet? Hör av dig till nr

12

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4. Fakta om Övertorneå kommun. Fem år i sammandrag 5. Skattesats 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4. Fakta om Övertorneå kommun. Fem år i sammandrag 5. Skattesats 5 Övertorneå kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i sammandrag 5 Skattesats 5 Kommunens organisation 6 Organisationsöversikt 7 Kommunens pengar

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

2014 i bilder. Den gamla återvinningscentralen. Elham Ahmed och Abdiwahab. Konstnären Susanne Perry 2014 I KORTHET

2014 i bilder. Den gamla återvinningscentralen. Elham Ahmed och Abdiwahab. Konstnären Susanne Perry 2014 I KORTHET 2014 i korthet Varje år gör Krokoms kommun en årsredovisning som beskriver året som gått. Den här populärversionen är en sammanfattning av det viktigaste i årsredovisningen. 2014 i bilder Elham Ahmed och

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Upplysningar om innehållet: Anders Nilsson, anders.nilsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet Årgång 43, nr 7, vecka 49 8 2008/2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Foto:Eva Nilsson Fernando en av kulturpristagarna sid 16 Foto:Eric Alveström 40-talet tema på Arkivens

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

www.forshaga.se Nr 8 December 2002 Julklappsutdelning i förtid s. 20 Budget 2003 s. 5 Seklingnatta 2002 s. 7 Ungdomscentrum presenterar sig s. 12-13 Årets stipendiater och SM-vinnare s. 22-23 Kurry -en

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 Ordförandekonferens läs mer inne i tidningen Gatuvåldets ekonomi 6 Kartläggning av hjärnskaderehabilitering 10 Sveriges största företag

Läs mer

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter Pitekvarten PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR 3 2013 För alla medarbetare på Piteå kommun Mångfald på agendan ett Piteå för alla SIDAN 4 Piteås parker lockar internationella praktikanter SIDAN 12 Bryt tystnaden.

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Vi i. Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb. Skånes enda skoldatatek sid 5. Ensamma flyktingbarn sid 4. Festliga Ängelholm Sista sidan

Vi i. Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb. Skånes enda skoldatatek sid 5. Ensamma flyktingbarn sid 4. Festliga Ängelholm Sista sidan Vi i ÄNGELHOLM Vi i Nr 1 2008 Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb Ensamma flyktingbarn sid 4 Skånes enda skoldatatek sid 5 Festliga Ängelholm

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Nr Ekerö tidning 4 2011 Äppelfabriken Blev Årets Ekeröföretagare Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Inför en jury av yrkeskockar och publik fick skolkockarna under tidspress skapa en

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten Vingåker för dig NR 4 (4) 2013 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker. Även intressant information för dig som är här på besök.

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer