Idol-Markus mötte fansen på hemmaplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idol-Markus mötte fansen på hemmaplan"

Transkript

1 En tidning om framtidstro och engagemang i Övertorneå Idol-Markus mötte fansen på hemmaplan Hit går pengarna 2007 Landets bästa skolkommun vintern 2006

2 Det goda livet ger utdelning! De positiva händelserna kommer slag i slag. I oktober utnämndes kommunen till landets bästa skolkommun. Bäst i hela landet och det med bred marginal. Alldeles nyligen utsågs Kattilakoskirestaurangen till årets krog i Sverige. Bäst i landet alltså. I skrivande stund ser vi med spänning fram mot finalen i Idol Vi håller alla tummar för Markus, vårt ljus i mörkret. Blir han bäst i landet? Det tror och hoppas vi och snart får vi veta, men för oss är han redan bäst i landet. Fler namn som kan lyftas fram är våra duktiga hockeykillar Linus Omark, Daniel Henriksson och Johan Harju i spetsen som skördar framgångar på hockeyrinkarna i landet. Blir också de bäst i landet? Jaxal har för andra året i rad fått utmärkelsen som gasellföretag vilket är tämligen unikt. Listan kan göras längre men just nu får dessa representera framgångarna som vi kan glädjas åt. Övertorneå är dessutom en av de starkaste tillväxtregionerna i landet, enligt Institutet för tillväxtpolitiska studier. För oss i kommunledningen är det naturligtvis väldigt glädjande med de ovan nämnda och alla andra prestationerna som utförs av kommunbor. Det är också kvitton på att jordmånen för en positiv utveckling i kommunen är god. Med en bra start i livet öppnas möjligheterna. Det är det vi nu med glädje får beskåda från åskådarplats. Avslutningsvis vill jag önska alla läsare en riktigt God jul och ett Gott Nytt År. Arne Honkamaa Kommunstyrelsens ordförande Innehåll i detta nummer sid 3 sid 4 sid 5 Bästa skolkommun Nya kommunfullmäktige tar form Flyktingmottagning sid 6-7 Hit går pengarna 2007 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 Idol-Markus mötte fansen Kultur i vården, Föreningar efterlyses Bredbandsnytt Ungdomskonsulenten tackar för sig Omslagsbild: Idol-Markus tas emot av fansen i Övertorneå (foto: Johan Norberg) Bakgrundsbild: Vintern har lagt sig över Torne älv (foto: Rolf Kummu) Ansvarig utgivare: Kommunchef Steve Ralsberg, Övertorneå kommun Foto: Elisabeth Funkquist och Johan Norberg Grafisk design och layout: Elisabeth Funkquist Tryckning och distribution: Wasslöv Reklam & Media AB i Övertorneå Upplaga ex. Det goda livet är en kommunal tidning som utkommer gratis till alla hushåll i Övertorneå kommun. Beräknad utgivning fyra gånger per år. Övertorneå kommun, tel , e-post: 2 nr

3 Kulturprojekt I Länsstyrelsen idétävling gick tre av fem vinnande bidrag till projekt i Övertorneå kommun. Nordkalottens kultur och forskningscenter, Företaget Arctic Circle Experience i samråd med Hanhinviitikko vänner och Föreningen Framtidsföretagarna i Svanstein. Aktiva boklånare I Övertorneå finns de mest aktiva låntagarna i landet enligt Svensk biblioteksförening. Varje Övertorneåbo lånade under 2005 i snitt 12 volymer (böcker, CD-skivor, tidningar mm.) på biblioteket. Skolan betygsattes Skolverkets inspektion av förskole-,grund- och vuxenutbildningen i Övertorneå kommun gav ett gott betyg med bra förutsättningar att bedriva en god utbildning. Sveriges bästa skolkommun! Övertorneå har utsetts till Sveriges bästa skolkommun. Bakom utmärkelsen står lärarförbundet som delar ut priset för femte året i rad. Åren 2004 och 2005 kom Övertorneå på en andraplats och i år blev det alltså första placeringen. Förstapriset består i år av en utbildningsdag för lärare arrangerad av Lärarfortbildning. Vi är väldigt glada för utnämningen. Vi har ju legat bra till två år i rad och placeringen bekräftar att vi att vi har en bra skolverksamhet i kommunen. Vi kommer även fortsättningsvis att satsa på den lärande processen, säger Arne Honkamaa, kommunstyrelsens ordförande. Även skolchef Thomas Wahlberg betonar att det är duktig personal och elever som tillsammans med goda förutsättningar från politikerna har möjliggjort en hög skolkvalité i kommunen. Här pratar vi om den kommun i landet som satsar allra mest resurser på skolan, med både välutbildade och många lärare. Goda resultat i skolan. Gott samarbetsklimat mellan fack och arbetsgivare men löneökningstakten drar ned betyget, säger Eva-Lis Preisz. Utnämningen Bästa skolkommun instiftades för fem år sedan av Lärarförbundet för att uppmuntra och inspirera landets kommuner att satsa på elever, lärare och skolpersonal för att skapa en god skola. Bland de tolv kriterierna som bedömdes kan nämnas tillgången på resurser, lärartäthet, lärarbehörighet, hälsotal, betygsresultat och andel elever som fullföljer gymnasieutbildning och söker vidare till högre studier. Fr v: Roland Hedlund, Thomas Wahlberg, Arne Honkamaa och Eva Lis-Preisz. Foto: Johanna Hanno nr

4 Nya kommunfullmäktige - med nya och "gamla" ledamöter Kommunfullmäktiges sista sammanträde för i år sker den 18 december kl på Folkets Hus. Då blir det även utdelning av idrotts-, idrottsledare- och kulturstipendium för ungdom respektive vuxen. Ledamöter i kommunfullmäktige Kurt A Larsson (s) Arne Honkamaa (s) Tomas Kerttu (s) Riita Björk (öa) Inga Savilathi-Häggbo (s) Helena Haapaniemi (kd) Holger Pekkala (m) Roland Kempainen (s) Lars Anttila (v) Jörgen Ekersund (m) Britt-Marie Honkamaa (s) Christina Snell Lumio (v) Linda Ylivainio (c) Tomas Vedestig (s) Ragnar Suup (v) Ulf Hannu (c) Decirèe Krutrök Wiikikka (s) Sven Kostenius (öa) Tomas Mörtberg (c) Annika Keisu (s) Ulf Zakariasson (ns) Eija Stenberg (c) Mikael Bergström (s) Kurt Juntti (ns) Harry Grape (c) Kaarina Koski (s) Erkki Bergman (ns) Ylva Ylinenpää Sannemalm (c) Bente Åkerholm (s) Åke Fagervall (ns) Östen Lejon (c) Harry Kempainen (s) Margareta Henriksson (ns) Karl-Erik Modig (c) Gudrun Kron (s) Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter med mandattiden november oktober De 35 ledamöterna är fördelade på följande mandat: Socialdemokraterna (14), Centerpartiet (8), Norrbottens sjukvårdsparti (5), Vänsterpartiet (3), Övertorneå alternativet (2), Moderaterna (2) och Kristdemokraterna (1). Juoksengi dansar och ler! Dans har på senare tid blivit mycket populärt i samhället. Skolan i Juoksengi har tagit fasta på uppmaningen från Kultur- och fritid att under ett par veckor låta dansen komma in i skolarbetet ett par timmar varje dag. Det är Dans i Nord, Norrbottens läns resurs- och utvecklingscentrum för dans, som besöker skolan för att få barnen på fötter. Under två veckor och med hjälp av professionell ledning av danskonstnär ska eleverna ta del av en skapelseprocess som mynnar ut i ett eller ett par kortare dansverk. Bakgrunden till rörelse.nu är att många av dagens barn rör sig för lite. Det här är ett sätt att främja god hälsa med hjälp av dansen. Det handlar inte om svåra steg och invecklade pardanser utan om modern dans som tilltalar alla. Eller varför inte skapa egna danser. Allt är möjligt. Arbetet i Juoksengi leds av koreografen Anna Källblad som kommit från Stockholm och stannar två veckor i Juoksengi. Under professionell ledning av henne får barnen skapa ett dansverk som man kommer att framföra för särskilt inbjudna eller för allmänheten det bestämmer barnen tillsammans med projektledningen. Text: Marita Mattson Barsk Särkivaaragården byggs om Kommunfullmäktige i Övertorneå har beslutat att bygga om- och till Särkivaaragården i Övertorneå. Det beslutades även att Polgården i Juoksengi och Älvgården i Pello efter behov byggs ut med fyra platser på respektive ort, och att behovet av egen toalett för alla boenden på Särkivaaragården skall utredas. Ny renhållningstaxa Kommunfullmäktige i Övertorneå beslutade den 13 november att höja avgiften för renhållningen och vatten och avlopp. Avgiften för vatten och avlopp höjs med 330 kr till 1980 kr/år from Inom renhållningen höjs tömningsavgiften med 25 % och kärlavgiften med 5 %. Barn- och utbildningsnämnden får 2,2 miljoner kronor mindre än vad de önskat, dvs 97 Mkr istället för föreslagna 99,2 Mkr. I investeringsbudgeten diskuterades förslaget om en konstgräsplan på 2,5 Mkr. Kommunens totala investeringsbudgeten för 2007 uppgår till 26,2 Mkr. 4 nr

5 Har du märkt av en positiv attitydförändring i Övertorneå? I så fall hur? Ebba Wanhaniemi (64 år) Siekasjärvi - Det skrivs mycket om Övertorneå just nu. Det mesta är bra om det inte vore för mörkret och avsaknaden av gatubelysning. Flyktingmottagning När togs beslutet? Den 28 september i år klubbade kommunfullmäktige igenom ett beslut som innebär att Övertorneå kan ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande. Tar fler kommuner i Norrbotten emot flyktingar? Tillsammans med Övertorneå kommer ytterligare elva kommuner i Norrbotten ta emot flyktingar. Beslutet togs efter Integrationsverkets informationsrunda i våras, då verket var på jakt efter nya kommuner att skriva överenskommelser med. Varifrån kommer flyktingarna? Idag befinner sig många människor på Migrationsverkets anläggningar runt om i Sverige i väntan på uppehållstillstånd och placering i en kommun. De kommer främst från länder som Irak, Somalia, Afghanistan mfl. Det finns även möjlighet för Övertorneå att ta emot kvotflyktingar och de kommer direkt från UNHCR:s (United Nations High Commissioner for Refugees, det vill säga FN:s organ för handläggning av flyktingfrågor) flyktingläger i exempelvis Sydamerika. Hur många kommer till Övertorneå? Övertorneå skrev på överenskommelsen för cirka 30 personer. Hur får jag mer information om mottagandet? För Övertorneås del kan flyktingmottagandet bli aktuellt redan i början av 2007, därför kommer ett informationsmöte att hållas (se kommunens hemsida för tid och plats), där allmänheten informeras och får möjlighet att ställa frågor. Detta är också ett utmärkt tillfälle för exempelvis föreningar och organisationer att skapa kontakter med kommunens nya medborgare! Fler frågor? Har du fler funderingar kring kommunens flyktingmottagande, kontakta då Sarita Nordström eller Marika Rissanen-Korpi på eller Vill du hellre ringa når du oss på tfn (vxl). Tage Frisk (53 år) Övertorneå - Oj, vi är ju bästa skolkommun! En bra kommun för ungdomar att växa upp i med lite drogproblem. Så har vi ju gratis bussar också! Alex Pounu (12 år) Aavasaksa - I skolan pratar vi mycket om Idol- Markus så jag tror han har betytt en hel del för Övertorneå. Astrid Tolonen (67 år) Risudden - Många tycker att IKEA-effekten sträcker sig ända till Övertorneå. I Övertorneå får vi bra och professionell vård vid akuta behov. Sture Larsson (50 år) Svanstein - Givetvis har Idol-Markus påverkat bilden utåt positivt. Han visar att det finns förmågor här, men turbulensen kring Ekfors är dyster. Birgith Kemppainen (48 år) Juoksengi - Vi blev bästa skolkommun. Positivt är Idol-effekten och kommunens arbete med miljöfrågorna. Turbulesen kring Ekfors kan ha en negativ effekt. Foto: Rolf Kummu nr

6 Hit går p Budget 2007 och flerårsplan Med driftbudget avses nettokostnader för den löpande verksamheten hos nämnder och styrelser. Tilldelad nettokostnadsram för 2007 uppgår till Tkr, en ökning med Tkr eller 2,3 procent jämfört med år 20 Den tilldelade ramen för 2007 innebär att kommunen når upp till det finansiella målet att årets resultat skall utgöra minst en procent av kommunens intäkter av skatter och utjämningsbidrag. Övertorneå kommun ingår i Östra Norrbottens Räddningstjänstförbund och samarbetar med Kalix och Haparanda kommuner i räddningstjänstfrågor. Inom Övertorneå deltidskår är 18 personer verksamma. Revision Enligt kommunallagen ska den kommunala verksamheten varje år granskas av revisorer. Från år 2007 ska varje kommun ha minst fem revisorer, vilket är en ökning med två personer från idag. Nettobudget för 2007 = 690 Tkr (ökning med 260 Tkr sedan 2006) Totalt har Övertorneå kommun ca 150 platser för äldre och funktionshindrade. Hemtjänstinsatser ges till ca 150 personer i Övertorneå kommun. 27 personer är beviljade personlig assistans. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av kommunen och motsvarar kommunens regering. Att planering och följa upp kommunens ekonomi är en viktig uppgift. Beslut tagna av kommunfullmäktige ska verkställas av kommunstyrelsen när inget annat anges. Många av ärendena förbereds av kommunstyrelsen innan de kommer till kommufullmäktige. Inom kommunstyrelsen ingår ansvar för kommunens ekonomi, sysselsättning och näringsliv, IT-verksamhet, personalpolitik, teknisk förvaltning och räddningstjänst. Nettobudget 2007 = Tkr (ökning med Tkr sedan 2006) Fritidsgården har drygt besökande ungdomar per år. Sim- och sporthallen besöks av nästan under ett år. Socialnämnd De flesta medborgare möter någon gång under livet socialnämndens verksamhet, som kund/ brukare eller anhörig. Socialnämnden styr och leder socialtjänstens verksamhet. Verksamheten bygger på lagar och föreskrifter som ska göra att de grundläggande rättigheterna är lika över hela landet. Lagarna är rättighetslagar som ger den enskilde rätt till insatser om det finns behov enligt den utredning som alltid görs före myndighetens beslut. Följande ansvarsområden finns inom socialnämnden gemensam administration, individ och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade. I förskoleverksamheten (1-5 år) finns 157 barn plus 18 barn i en särskild förskola Solgläntan. 123 barn går på fritidshem. 475 elever går i kommunens grundskola. Gränsälvsgymnasiet har 195 elever på 10 program. 56 elever går gymnasieutbildning på annan ort. I Övertorneå kommun finns Hietaniemi friskola med 75 grund-skoleelever samt 10 förskoleklasser. Överförmyndare Överförmyndaren har till uppgift att årligen granska förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Överförmyndaren ska se till att förvaltningen sker på rätt sätt och granskar bland annat bouppteckningar, arvskiften och försäljningar av fastigheter för omyndiga samt ger service och vägledning till enskilda. Nettobudget 2007 = 300 Tkr (oförändrat sedan 2006) 6 nr Nettobudget 2007= Tkr (ökning med Tkr sedan 2006)

7 engarna 07 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har till uppgift att avgöra vilka verksamheter kommunen skall bedriva, bevaka att nämnderna följer de av fullmäktige fastställda målen samt bevilja ekonomiska ramar för verksamheterna, avgöra hur verksamheten totalt skall finansieras (skatter, lån, avgifter/taxor), bestämma hur den politiska organisationen skall se ut och utse ledamöter och ersättare till nämnder/styrelser. Nettobudget för 2007 = 600 Tkr (ökning med 30 Tkr sedan 2006) Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, öppen förskola, familjedaghem, grundskola, sär- och träningsskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning med uppdragsutbildning. Kommunala musikskolan, uppdragsutbildning, svenska för invandrare och Högskoleförbundet Östra Norrbotten ingår också i nämndens ansvar. Förutom pedagogisk verksamhet och undervisning inom olika verksamhetsområden ingår även sakområdesadministration med kultur- och fritidsförvaltningen, skolskjutsar och viss måltidsverksamhet. Nettobudget 2007 = Tkr (ökning med 500 Tkr sedan 2006) Föreningar och organisationer erhåller stöd genom verksamhetsbidrag och arrangemangsstöd. Det finns 121 föreningar i Övertorneå kommun. NKFC har ett ljudarkiv om Tornedalen med 800 timmar ljudmaterial fördelat på 103 CD-skivor. 245 personer är sysselsatta i olika arbetsmarknadspolitiska program. 278 personer ungdomar har haft feriejobb och av dessa arbetade 65 stycken i privata företag. Kultur- och fritidsnämnd Kultur och fritidsnämnden ska erbjuda kommuninvånarna ett rikligt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Barn och ungdomars rätt till kultur och fritid prioriteras genom att skapa möjligheter för dem att uppleva, delta och påverka. Uppmuntra och initiera organisationer och enskilda till samverkan och utveckling av idéer och aktiviteter som tillvaratar det unika och rika i vår mångkulturella miljö. Aktiviteter som förstärker individens kulturella identitet, vilket i sin tur bidrar till ökad självkänsla och förmåga att skapa en positiv framtidstro ska uppmuntras. Initiera till samarbete/samverkan över generations-, nations- och kommungränser. Nettobudget 2007 = Tkr (ökning med 350 Tkr sedan 2006) Övertorneå kommun har 35,1 km vägar och gator. I Övertorneå kommun finns det ljuspunkter. Kostnaderna för vatten och avlopp täcks till 69,2 procent med avgifter. Vattenledningarnas längd är 156 km. Avloppsledningarnas längd är 137 km. Miljö- och byggnadsnämnd På miljö- och byggnadskontoret arbetar fyra personer med planering, prövning och tillsyn för att säkerställa säkra livsmedel, god djurhållning, bra bostäder och kommunikationsmöjligheter, ett ekologiskt hållbart samhälle och bra underlag för politiska beslut i olika samhällsbyggnadsfrågor. Nettobudget 2007 = Tkr (oförändrat sedan 2006). Investeringar Under 2007 planeras investeringar för drygt 26 miljoner kronor. De görs med egna pengar och vid behov finns möjlighet att låna upp till 20 miljoner kronor. Bland större investeringar under planperioden kan nämnas: Till konton VA-investeringar i kommunen avsätts 1,0 Mkr år 2007, och för åren avsätts ytterligare 1,1 Mkr. För om-, ny- och tillbyggnad inom äldreomsorgen avsätts totalt 30 Mkr för åren Satsningen på utbyggnad av datanät erhåller totalt 5 Mkr varav 3 Mkr var budgeterat för Denna satsning innehåller även utbyggnad av kabel- TV i bredband. Kommunstyrelsens inventarieköp för år 2007 uppgår till 0,5 Mkr och för perioden till 1,2 Mkr. Kultur- och fritidsnämndens investeringar för perioden uppgår till 3,7 Mkr, 0,9 Mkr 2007, 0,2 Mkr 2008 och 2,6 Mkr Barn- och utbildningsnämndens investeringar utgörs av inventarieinköp och stannar på 200 Tkr för åren 2007 och 2008, samt 350 Tkr för år Socialnämndens inventarieinköp för budgetåret 2007 är 485 Tkr och totalt för perioden ,4 Mkr. Väginvesteringar inklusive gång- och cykelvägar uppgår till 1,8 Mkr i budget 2007 och för planperioden till 5,5 Mkr. För nyanläggning på Luppioberget avsätts totalt 5 Mkr under åren Anpassning/upprustning lokaler/fastigheter sker med 5 Mkr 2007 och för resten av planperioden med 11,9 Mkr. Till konto om och tillbyggnad av bank/affärshus avsätts totalt 2 Mkr för år nr

8 IDOL-MARKUS Att Idol-Markus är en stor idol i Övertorneå gick inte att ta miste på när han tillsammans med TV-team från TV4 nyligen besökte Övertorneå Plakaten och grattishälsningarna var många bland de uppskattningsvis över 700 personer som hade samlats på busstationen. Bild: Johan Norberg och Sarita Nordström Jag vill tacka alla Övertorneåbor för ert fantastiska stöd! TUSEN TACK! 8 nr

9 Kultur i vården ett pilotprojekt Piggare och friskare av kultur? - När det kom en förfrågan från landstinget om någon kommun ville undersöka kulturens verkan i vården anmälde vi snabbt intresse, säger Marita Mattsson Barsk, kulturansvarig i kommunen och projektledare för Kultur i vården. Andra intresserade var bla. Sunderby sjukhus och Arvidsjaur och Luleå kommuner. Forskning visar att kultur ger hälsa och eftersom landstinget även vill arbeta förebyggande ville man genomföra en pilotundersökning i Norrbotten. I Övertorneå kommun kommer man att prova på berättandets former och teater. Samtidigt önskar man undersöka ifall kultur kan vara ett arbetsverktyg för att skapa aktivitet hos brukarna och höja livskvalitén inom äldreomsorgen. Irene Muskos, som arbetar på Tornedalens folkhögskola kommer under tre månader att besöka äldreboenden i kommunen. Besöken sker på måndagar. Irene, som är bekant för många genom sitt arbete inom amatörteatern, kommer att samtala med de äldre om Föreningar efterlyses! Nu har det blivit dags för en uppdatering om vad som händer med Meän Infra-TV. I våras presenterades, i denna tidningen, information om vad lokalkanalen egentligen ska användas till och vilka som ska kunna använda den. Projektet riktar sig till kommunens medborgare, företag, föreningar, organisationer och myndigheter. Dessa ska kunna ta tillfället i akt att annonsera i kanalen som vid starten kommer att nå en stor del av medborgarna. Tanken är att Övertorneåborna ska kunna se lokalproducerat material i den lokala TV-kanalen (ex. reklamsnuttar från lokala företag, information om kommunens föreningsliv). Utbudet kan också komma att bestå av direktsända arrangemang såsom Matarengi Marknad och allehanda sporthändelser. Den kommunala informationen i kanalen kommer främst att omfatta information från de olika förvaltningarna, exempelvis Hur söker jag bygglov, Vad kostar en dagisplats. Det ska även finnas en möjlighet att följa det som intresserar dom för tillfället. Det kommer säkert att bli många minnesvärda möten framöver med berättelser och minnen från svunna tider. Kanske dessa resulterar i ett framtida teaterstycke? I Övertorneå vänder man sig till intresserade på Länsmansgården, Särkivaaragården och Björkebygården. Meningen är att man under dessa tre månader ska veta mer om vilken roll kulturen har för livskvalitet, för hälsa och inspiration. Efter projekttidens slut u t v ä r d e r a s projeketet av Ingrid Karlsson från Norrbottens läns Irene Muskos landsting. Projektet i Övertorneå är ett samarbete mellan Norrbottens läns landsting, Övertorneå kommun och Tornedalens folkhögskola. Text: Marita Mattsson Barsk kommunfullmäktiges sammanträden genom direktsändning. Under hösten har en del testsändningar gjorts i tre av de befintliga kabelnäten. Det är kommunfullmäktiges sammanträden som direktsänts och efter dessa kan konstateras att de lokala sändningarna fungerar som tänkt. Framöver kommer även andra kabel- TV-nät, samt de kommunala fibernäten, att testas. Nu är det dags att göra ord till handling och vi efterlyser därför föreningar och organisationer som skulle vilja spela in en slinga för lokal-tv om just sin idrott eller sitt engagemang. Vad skulle ni vilja berätta om från er förening/ organisation? Vill du veta mer? Kontakta projektledare Sarita på tfn , Text: Sarita Nordström Vad gör du på fritiden? Kultur- och fritidsnämnden genomför en enkätundersökning om fritidsvanorna i kommunen. 800 slumpvis utvalda Övertorneåbor i åldersgruppen år har fått en enkät om sina fritidsvanor. Genom kultur- och fritidsvaneundersökningen vill nämnden kartlägga deltagande och intresse för befintligt utbud och få en fingervisning om önskemål inför framtiden. Enkäten genomförs helt anonymt. Arbetsmiljöpris LO distriktet i Norrbottens län tilldelar årets arbetsmiljöpris 2006 till Kristina Niska och Gisela Lampinen, Särkivaaragården i Övertorneå. Kommunal sektion 16 i Övertorneå har nominerat de två skyddsombuden till årets arbetsmiljöpris. Den ena är mer specialiserad på den tekniska delen, exempelvis hjälpmedel och den andra är mer specialiserad på mjukvaran, den psykosociala arbetsmiljön. Nomineringen har i grunden inkommit från personalen på Särkivaaragården, där de två skyddsombud är verksamma. Övertorneå kommun gratulerar Kristina Niska och Gisela Lampinen för den fina utmärkelsen och för gott arbete. Övergång till digital-tv Den 14 maj 2007 släcks det analoga tv-nätet i Övertorneå. Inför övergången kommer i januari en broschyr att delas ut till alla hushåll i kommunen. I broschyren finns utförlig information om vad man bör tänka på innan det analoga TV-nätet släcks ned. (Informationen kommer även till de som undanbett sig reklam). Idag tittar cirka en femtedel av Sveriges befolkning på TV via det analoga marknätet. Resten tittar på TV på annat sätt (bredband, parabol eller kabel-tv). Dessa personer berörs inte av digital-tv-övergången. Mer information finns på nr

10 Bredbandsnytt Drygt 20 byar är i dagsläget anslutna till bredbandsnätet. Bredbandsarbetet pågår in i det sista innan årets slut, vilket är möjligt tack vare den milda vintern. Efter att grävningen avslutats blåser man in fiber och därefter återstår anslutning till fastigheterna. Luppio, Aapua och ekobyn i Ruskola är byar där grävningen nu är klar och svetsning och installation återstår. I delar av Svanstein har grävningen fått avbrytas på grund av tjäle i marken. Berörda fastighetsägare är informerade. I Turovaara är grävningen klar och det pågår anslutning av fastigheter inom kabel- TV-föreningen och Utbildning Nords fastig- Kattilakoski gastronomi - årets krog 2006! Årets Krog är ett pris som delas ut av tidningen RS och Sveriges Bästa Bord. Varje år uppmärksammas en restaurang som bidragit till att lyfta svensk gastronomi. Årets utmärkelse gick till Kattilakoski Gastronomi i Niskanpää. Så här motiveras utmärkelsen: I en trakt där till och med pizzerior är sällsynt förekommande visar Kattilakoski Gastronomi att en restaurang med högt kvalitetstänkande, ambition och kreativitet hittar sin plats på den norrländska landsbygden. Kattilakoski Gastronomi breddar den svenska gastronomin. heter. Observera att anslutningen i nuläget inte gäller privata fastigheter. Följande byar är slutbesiktade och godkända: (dock med vissa mindre kompletteringar) Armasjärvi, Hedenäset, Korva, Nedre Kuivakangas, Neistenkangas, Niskanpää, Pello, Rantajärvi, Risudden, Soukolojärvi, Svanstein, Västra Kuivakangas och Övre Kuivakangas. I EU:s mål II för finns ytterligare pengar avsatta för bl.a. fortsatt bredbandsutbyggnad. Våren 2007 förväntas Länsstyrelsen att ge besked om fördelningen i länet. Vi gratulerar Christian Moborg, Simon Laiti och Emma Lindgren till den fina utmärkelsen och ett gott arbete! Ny hemsida Övertorneå kommun har inlett ett omfattande arbete för att förbättra och uveckla kommunens hemsida se för att tillmötegå krav på 24-timmarmyndighet, tillgänglighet och hög service. Vi byter teknisk plattform och varje förvaltning/verksamhet ges möjlighet att själva påverka vilken information som ska finnas på hemsidan. Parallellt med arbetet av ny hemsida pågår en uppbyggnad av ett intranät i kommunen. Intranätet kommer att fungera som ett stöd i det dagliga arbetet där medarbetarna på ett enkelt sätt kan få den information de behöver, bland annat blanketter, riktlinjer, dokument och senaste nytt. I nästa nummer av Det goda livet kommer mer information om kommande hemsida och hur den är uppbyggd. Jaxal AB - årets gasell! Jaxal AB har utsetts till gasellföretag av Dagens Industri. Det innebär att Jaxal anses vara en av de mest snabbväxande företagen i Sverige. Jaxal gör vakuumformning av platsprodukter och finns i Övertorneå. Varje år kartlägger affärstidningen Dagens Industri de mest snabbväxande företagen i Sverige. Kartläggningen går under namnet Sveriges Gaseller, och Gasellvinnare utses i varje län. Övertorneå kommun gratulerar Jaxal för det fina resultatet och utnämningen till Gasell. 10 nr

11 Ungdomskonsulenten tackar för sig Årsskiftet 2006/2007 slutar HannaSofie Utsi som ungdomskonsulent/ fritidsledare i Övertorneå kommun. I texten nedan delar hon med sig av sina tankar och intryck från arbetet med kommunens ungdomar. Min anställning började den 15 mars 2005 och jag flyttade till Övertorneå. Jag fick en snabb inskolning i både Frippes och i hur det var tänkt att jag skulle jobba med konsulentdelen. Då det inte fanns fasta ramar om hur jag skulle jobba fick jag lägga upp mycket själv. I början blev det lite trevande och kännande innan jag visste min plats i Övertorneå. Inte länge efter att jag började, närmare bestämt efter en vecka for jag och Linda Ylivainio till Finland för att börja planera ett ungdomsmöte på gränsen Ylitornio och Övertorneå. Detta möte blev döpt till Youth Go Higher, ett samarbetsprojekt mellan aktörer i Barentsregionen. Av vissa skäl som inte jag var inblandad i blev detta projekt inte verklighet. Under min tid som ungdomskonsulent har jag knutit ett starkt band med Ungdomsrådet, YGW. Jag känner att jag har gjort nytta i att stötta och hjälpa dem med tankar, idéer och projekt. Jag har hjälp YGW att genomföra blanda annat förra årets festival, olika disco, antimobbningkväll, kontakter med olika aktörer samt i funderingar hur ungdomsrådet ska fungera. Sommaren 2005 samarbetade jag med Trevia och Mia Edin när det gällde sommarjobbare. Det var tre stycken från kommunen som jobbade på Trevia med att göra en undersökning om vad unga behöver och vill ha i sitt samhälle. Tornedalens ungdomsting När Tornedalsrådets Ungdomsting skulle ordnas hösten 2005 blev det förlagt till Storfjord i Norge. Jag och fyra stycken tjejer från Övertorneå åkte dit. Det var väldigt uppskattat och det var inte svårt att få med ett gäng hösten 2006 då Ungdomstinget hölls i Haparanda. Båda tingen har varit väldigt bra på att föra samman unga i regionen. De har fått vara i olika workshops med unga från de andra länderna och har tvingats att samarbeta utan att kunna varandras språk. Alkohol- och droganvändning I september 2005 gick jag en Örebro Preventions Programs utbildning. Den går ut på att man ger mentala verktyg till föräldrar så att de tillsammans kan förebygga drog- och alkoholanvändning bland sina barn. Steg ett i utbildningen har genomförts av föräldrar till elever i åk 7 på Centralskolan. Jag ska ordna så att all information jag har om programmet kommer till någon engagerad lärare på skolan så att arbetet kan fortsätta, för jag tror verkligen på detta. I januari 2006 träffades jag och Överkalix kommuns ungdomssamordnare, Jonas Representanter från Övertorneå besöker ungdomstinget i Storfjord, Norge Karlsson, för att starta ett samarbete mellan våra kommuner. I februari hölls ett disco i Överkalix som var väldigt uppskattat, ett 40-tal unga åkte härifrån. Under våren har samarbetet fortsatt och vi har jobbat tillsammans med förberedelserna inför Norrbottens Läns Landstings kulturmöte i Piteå i maj Två ungdomar från varje kommun i länet skulle hålla i olika aktiviteter under konferensen och det blev mycket lyckat. Unga För Unga UFU, Unga För Unga blev det nya namnet på PÅPP, Påse Penga Projekt. Det startades i januari 2006 och avslutas årsskiftet 2006/2007. Det har inte varit det ultimata projektet som jag ser det och det kan bero på att jag har varit dålig på att komma ut med information. Jag har gjort en liten broschyr som jag har delat ut lite här och var men jag vet inte om det var nog. Jag har även varit ut i alla klasser på högstadiet och gymnasiet i kommunen. Men jag har haft nytta för pengarna då jag har kunnat hjälpa ungdomsrådets festival då de hade kris med finansieringarna. Även en ungdomsgård i Juoksengi har haft hjälp av mig när de har startat upp sin verksamhet. Slutligen har UFU bidragit till att Centralskolans julshow kan hållas på Folkets Hus. Hoppas att showen blir lyckad, men det tror jag med så här kreativa unga som finns i denna kommun. Ett brett samarbete För att bland annat samordna olika aktiviteter har representanter från skolan, föräldrarådet, polisen, nattvandrarna, Ylitornio kommun, socialförvaltningen Övertorneå kommun, ungdomsrådet, Utbildning Nord, folkhögskolan och vårdcentralen och ungdomskonsulenten bildat en infogrupp. Gruppen träffas ca 5-6 gånger per år. Arbetet i denna grupp har fungerat bra och jag hoppas att samarbete ska fortsätta lika aktiva som den hittills har varit. Tillsammans med alkohol- och drogsamordnare Ola Backe har jag hållit i föreläsningar och diskussioner kring droger och alkohol. Genom Olas engagemang har jag även insett hur viktigt det är att förebygga drog- och alkoholmissbruk för att samhället ska må bra. Jag har arbetat halvtid som ungdomskonsulent och halvtid på ungdomsgården Frippes. Jag är oändligt tacksam över att ha fått lära känna så många fina, underbara och helt fantastiska ungdomar. Jag kommer att sakna er alla! Text och bild: HannaSofie Utsi Har Du förslag eller synpunkter på innehållet? Hör av dig till nr

12

Personröster val till kommunfullmäktige 2014

Personröster val till kommunfullmäktige 2014 Personröster val till kommunfullmäktige 214 Arbetarepartiet Socialdemokraterna Antal personröster Svanstein Kuivakangas Övertorneå Hedenäset Valnämnd 1. Roland Kemppainen, Övertorneå 265 31 64 125 39 6

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Kontaktuppgifter Övertorneå kommun

Kontaktuppgifter Övertorneå kommun Kontaktuppgifter Övertorneå kommun Växel: 0927 720 00 Fax: 0927 774 04 Tingshusvägen 2, 957 85 Övertorneå E post: kommun@overtornea.se Hemsida: www.overtornea.se Kontorstider måndag torsdag 7:30 16, fredag

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-11-06 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-06 Innehållsförteckning 24 Föregående protokoll... 28 25 Brottsförebyggande... 29 26 Verksamhetsplan - utkast... 31 27 Rapport från konferens...

Läs mer

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun.

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. Ansvarig utgivare: Stig Kerttu TillväxtNytt nr 17 Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. KarriärExpo 2015 Torsdag 29 januari anordnades KarriärExpo för tredje

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Jämtlands läns landsting God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Innehållsförteckning Jämtlands läns landsting Politiska organisationen i landstinget................... 52 Ett levande

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp.

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp. 1(5) Plats och tid: Församlingsgården Övertorneå Tisdagen den 27 maj 2014 kl: 18.00-20.30 Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Hans Ström (t) Jessica Brännvall (t) Anneli Hedlund (t) Margareta

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s)

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s) 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.00 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska

Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde för finska 2009 08 31 139 338 Kommunstyrelsen 2010 05 17 98 235 Arbets och personalutskottet 2010 04 26 78 168 Dnr 09.439 008 augkf22 Medborgarförslag om att Luleå kommun ansöker om att få ingå i förvaltningsområde

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar

Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar Vi, samtliga 8 partier i kommunfullmäktige, anser att satsningar på barn och ungdom är en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla samhället.

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Björnen kl. 08.30 12.05 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunfullmäktige 2007 06 18 151 322 Kommunstyrelsen 2007 06 04 129 296 Arbets och personalutskottet 2007 05 28 125 279 Migrationsverket, Arbetsmarknadsförvaltningen, Invandrarservice, Socialförvaltningen,

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Barn och utbildningsnämnden 2007 10 25 156 312 Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Bilagor: 1 Kompletteringar till förstudie 2 Särskilt yttrande från moderaterna 3 Särskilt

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 666 1 av 6 2010-11-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 18 november 2010, kl 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Mona Olausson)

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26 Innehållsförteckning Ärende 1 Föregående protokoll... 2 2 Brottsförebyggande... 3 3 Föreläsning om droger... 4 4 Räddningstjänsten... 5 5 Folkhälsoplan

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämndens arbetsutskott 2007-11-08 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Ove Kohkoinen (s) Roland Hemphälä, kyrkoherde BEVIS

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Ove Kohkoinen (s) Roland Hemphälä, kyrkoherde BEVIS 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.30 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Ove Kohkoinen

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Motion om Arvikamodellen Kommunal upphandling av livsmedel till småkök. Något för Luleå kommun?

Motion om Arvikamodellen Kommunal upphandling av livsmedel till småkök. Något för Luleå kommun? Kommunfullmäktige 2006-01-30 28 73 2006-11-27 225 512 Kommunstyrelsen 2006-11-13 206 500 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 211 456 Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, ekonomikontoret 06.27

Läs mer

Information om Arvika kommuns näringslivsklimat

Information om Arvika kommuns näringslivsklimat Protokoll Kommunfullmäktige den 28 februari 2005 Kf 19 a Dnr KS05/58 140 Information om Arvika kommuns näringslivsklimat Utvecklingschef Anna Wikstrand informerar om Arvika kommuns näringslivsklimat Kf

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer