Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016"

Transkript

1 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för

2 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet. De flesta av oss behöver någonting, någon gång. Allra tydligast är detta inom vår gemensamma, kommunala verksamhet. Kommunal verksamhet är en mänsklig verksamhet: - Den rör och berör människor (kommuninvånarna) - Vår viktigaste resurs är människor (medarbetarna) Kommunen är en politiskt styrd organisation, men att inte ta tillvara på och stötta våra kompetenta medarbetare är ett stort misstag. Vänsterpartiet väljer att i sitt förslag till budget inte vara allt för detaljerade. Vi har tankar om hur den kommunala verksamheten ska kunna gynna våra kommuninvånare på ett bättre sätt, men vi tror att våra medarbetare är bäst lämpade att mer i detalj genomföra förbättringarna. Vi bör också ta till vara möjligheten med ökad medborgardialog och kommunala folkomröstningar. Den kommunala verksamheten måste byggas på trygghet och stabilitet, men det är allt annat än vad som präglat de senaste åren. Vi ser inte heller någon tanke, hos den styrande Femklövern, på hur kommunens ekonomi långsiktigt ska förbättras. Vi kan inte år efter år förlita oss på eventuella återbetalningar och skuldavskrivningar, vilket Sveriges Kommuner och Landsting avrått från att budgetera med eftersom de är så osäkra. Vänsterpartiet ser resursbristen och vill höja ambitioner på en rad områden. Idag tycks målet ofta bara vara att ha så lika jämförelsekostnader som möjligt med andra kommuner, något som knappast kan kallas ambitioner. Vi anser att vi måste se till kvaliteten och ge utrymme att utveckla Karlskrona. Framförallt vill vi se en satsning på barn, ungdomar och arbetslösa. För att kunna göra dessa satsningar, för att kunna göra en budget som håller även för det oförutsedda och som håller in i framtiden, krävs resursförstärkningar. Det är inte ärligt mot kommuninvånarna att ha en så slimmad ekonomi att vi år efter år får låta medel gå före mål. Det är inte framåtsyftande att i slutet av budgetåret tvingas att skjuta till pengar för att klara volymökningar eller att tvingas sänka en verksamhets kvalitet för att klara dessa. Vänsterpartiet menar att vi måste fundera över det rimliga att fördela som vi alltid gjort. Om vi alltid häller samma mängd i ett glas utan att ta reda på hur stor volym glaset har rinner det antingen över eller blir halvtomt, det är också rimligt att ta reda på vad den törstige vill dricka. 2

3 Vänsterpartiet anser att vi inte ska nöja oss med att vara lika bra som alla andra (vilket ju också kan betyda lika dåliga). Vi har tanken att vi ska bli bäst: Att våra kommuninvånare ska känna att Karlskrona är den bästa kommunen att bo i och att våra kommunanställda ska känna att Karlskrona kommun är det bästa stället att arbeta inom. Ska vi bygga ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Karlskrona måste vi börja nu! Vi kan inte längre stå med mössan i handen och vänta på att staten kommer att ge oss allmosor med en borgerlig regering kommer inga pengar. Särskilt inte nu när ett femte jobbskatteavdrag verkar vara mer prioriterat än en politik där kommun-sverige får en chans att ge landets medborgare den välfärd de är värda. Vänsterpartiet vill se möjligheter, vilket har fått oss att inse att inkomstsidan måste förstärkas. Därför föreslår vi att den kommunala inkomstskatten höjs med 75 öre (per 100 kr), vilket innebär 187,50 kronor i månaden för de med en inkomst på :-/mån. Pengar som kommer möjliggöra en höjning av kvaliteten inom de kommunala verksamheterna. Det är också viktigt för Vänsterpartiet och, framför allt, för kommuninvånarna att vi har en budget med tilltagen buffert. Kommuninvånarna ska inte behöva betala varje gång yttre händelser, som exempelvis kris i världsekonomin eller snörika vintrar, påverkar oss. Med en marginal på 0.08 % (2,6 miljoner kronor) samt det faktum att vi är så skuldsatta att vi snart inte får låna mer av Kommuninvest, lever kommunen och kommuninvånarna farligt om Femklöverns förslag till budget går igenom. Vänsterpartiet vill ta Karlskrona in i en ljusare framtid, därför väljer vi i denna budget att börja betala tillbaka på det gigantiska lån Karlskrona kommun har. Vi lever på lånade pengar, det är allt annat än att ta ansvar för framtiden. Genom att börja betala tillbaka på lånet, kommer Karlskrona om endast två år ha minskade ränteutgifter motsvarande den marginal Femklövern har i sitt förslag till budget. Nedan följer en punktlista på, för Vänsterpartiet, viktiga satsningar. Alla är inte budgeterade för, eftersom även vi ser att resurserna inte är oändliga. Men med en ansvarsfull budget är vår avsikt att tillsammans börja lägga en stabil grund att bygga världens bästa Karlskrona på, idag och framöver. Åsa Gyberg-Karlsson Vänsterpartiet Karlskrona 3

4 Bästa tänkbara förutsättningar för varje barn. Fler vuxna i skolan. Mindre barngrupper i förskola, skola och fritidshem. Utbyggd stödundervisning och elevhälsovård. Låt behoven styra, lägg pengarna där de behövs mest. Mer resurser till den kommunala gymnasieskolan. Gratis läxhjälp till alla barn. Utveckla fritidsgårdarna. Ökat stöd till föreningar med ungdomsverksamhet (gemensamt bidragssystem). Fler platser på kulturskolan. Sommarjobb för alla ungdomar som vill ha. Kurser i feministiskt självförsvar. Bästa tänkbara förutsättningar för varje kommundel. Bättre allmänna kommunikationer. Bygg fler cykelvägar. Arbeta för att bryta boendesegregeringen. Fler kommunala hyresrätter Bästa tänkbara förutsättningar för livskvalitet och miljö. Minska ungdomsarbetslösheten. Premiera klimatsmart byggande. Minst 25 % ekologisk mat och minst en köttfri lunch i veckan i de kommunala verksamheterna. System med cykeluthyrning. Ökat stöd till folkhälsoprocesser. Ökat stöd för arbete mot våld i nära relationer. Stärkt stöd till föreningar och studieförbund Arbeta för att Karlskrona ska bli ett Safe Community. Fortsätta arbetet med att planera för byggandet av ett nytt kulturhus. Bästa tänkbara förutsättningar för omsorgen. Fler händer inom omsorgen Boendealternativ för alla Ett konsekvent genomförande av tillgänglighetsmålen Stimulerande aktivitetsplats/er för äldre. Fler arbetstillfällen för funktionsnedsatta. Mer kultur inom omsorgen. 4

5 Barn- och ungdomsnämnden Ökade ramar enligt tidigare beslut 2014: 9 mkr o 2015: 8 mkr 0,0 0,0 0,0 Kvalitetshöjning, avgiftsfriskola, frukost, läxhjälp -10,0-10,0-10,0 Ramförändring -10,0-10,0-10,0 Handikappnämnden Ökade ramar enligt tidigare beslut 2014: 7 mkr o 2015: 4 mkr 0,0 0,0 0,0 Volymökning -4,0-4,0-4,0 Ramförändring -4,0-4,0-4,0 Idrott- och fritidsnämnden Konstgräsplaner 0,0-5,0-5,0 Fritidsgårdar -2,0-2,0-2,0 Skatepark -0,5-0,5-0,5 Ramförändring -2,5-7,5-7,5 Kulturnämnden Satsning på mellanstaden - Sunnateatern -1,2-1,2-1,2 Ramförändring -1,2-1,2-1,2 Miljö- och byggnadsnämnden Satsning på översiktsplan skärgården beslutad tidigare 2014: 0,3 mkr 0,0 0,0 0,0 Ramförändring 0,0 0,0 0,0 Socialnämnden individ- och familjeomsorg Behovsanpassning -15,0-15,0-15,0 Förebyggande arbete -2,0-2,0-2,0 Ramförändring -17,0-17,0-17,0 Socialnämnden ekonomiskt bistånd Satsning jobb, utbildning, praktik 5,0 15,0 25,0 Ramförändring 5,0 15,0 25,0 Tekniska nämnden Extra underhållsinsatser gator o vägar -5,0-5,0-5,0 Ramförändring -5,0-5,0-5,0 Utbildningsnämnden Kvalitetshöjning, särskilt stöd, Komvux, feministisk självförsvar -5,0-5,0-5,0 Ramförändring -5,0-5,0-5,0 Valnämnden Inte valår 2015 o ,0 2,5 2,5 Ramförändring 0,0 2,5 2,5 5

6 Äldrenämnden Kvalitetssäkring, strukturanalys -25,0-20,0-15,0 Ramförändring -25,0-20,0-15,0 Kommunstyrelsen Föreningsstöd (fördelas idrott o kultur) -2,0-2,0-2,0 Satsning utbildning, jobb o praktik -15,0-15,0-15,0 Östersjöhallen och Pottholmen (inkl brandstation etapp II) 0,0 1,0 9,0 Reserv för kulturhus 0,0 0,0-5,0 Blekingetrafiken, obeskattad reserv inkl Emmabodabanan -5,0 0,0 0,0 Ramförändring -22,0-16,0-13,0 Centrala poster Effektivare Karlskrona, kommunalrådsarvoden 5,0 5,0 5,0 Återbetalning av lån -13,5-27,0-27,0 Ramförändring -8,5-22,0-22,0 Finansiering Lösa upp reserv för brandstation och stadsbibliotek 0,0 4,0 4,0 Upplösa välfärdsreserv enligt gällande plan 4,0 14,0 14,0 Utdelning från Moderbolaget flyttad från 2013 till ,0 0,0 0,0 Ökad utdelning från Moderbolaget 15,0 12,0 0,0 Utdelning från Karlskronahem till sociala åtaganden 0,0 0,0 0,0 Upplösning av reserv avseende hemsjukvården 1,4 2,0 2,7 Justering av kommunalskatten med 75 öre (75x1,2 mkr=90,0 mkr) 90,0 90,0 90,0 Ramförändring 117,4 122,0 110,7 Summa förändringar 22,2 31,8 38,5 BUDGETERAT RESULTAT ,0 38,2 99,0 RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL SKATTEINTÄKTER OCH STADSBIDRAG 0,49% 1,13% 2,81% 6

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sundsvall. 2013-2014 med plan för 2015-2016. Mål & Resursplan

Kunskap och arbete bygger Sundsvall. 2013-2014 med plan för 2015-2016. Mål & Resursplan Kunskap och arbete bygger Sundsvall 1 2013-2014 med plan för 2015-2016 Mål & Resursplan INNEHÅLL 1 Kunskap och arbete bygger Sundsvall... 1.1 Avsiktsförklaring... 1.2 Kort sammanfattning av våra prioriteringar

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Budget 2012. Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum

Budget 2012. Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum Budget 2012 Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum Vi tror på möjligheten att förbättra i kommunen. Vi är övertygade om att en politik som förenar tillväxt och social sammanhållning, utveckling

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Förslag till budget 2008

Förslag till budget 2008 Förslag till budget 2008 - för ett grönare Sollentuna Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 www.ungvanster.se Vi förtjänar bättre! Gå med i Ung Vänster, www.ungvanster.se VI SKA BYGGA LANDET Sverige har förändrats. Vi som är unga idag är den

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA - TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT Budget för 2012 samt ramar för 2013 och 2014 Karlskrona den 17 maj 2011 För mer än 300 år sedan föddes idén om att ianspråkta

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010.

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010. ANTECKNINGAR Datum Sida 2010-08-27 1 (8) Instans Kommunfullmäktige Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 19.00-21.10 Plats Kinna Teater, Kinna Närvarande Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden Sverigedemokraterna Karlshamn budgetförslag 2015 Innehållsförteckning Med ansvar för framtiden 3 Omsorg för äldre och funktionshindrade 3 En kunskapsinriktad grund- och gymnasieskola

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 SOCIALDEMOLKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012 2014 reviderad 2010-11-16 SOCIALDEMOLKRATERNAS

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna V Tillsammans gör vi Österåker bättre 2014-11-20 ÖSTERÅKERS mt-, KOMMUNSTYRCLS 2014 "11- l 4 IH Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna 2 Vi Socialdemokrater har en idé om

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer