Bonus Planera för det oförutsedda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bonus Planera för det oförutsedda"

Transkript

1 Planera för det oförutsedda

2 Best of Processmetodiska övningar enligt Riksutställningar. Riksutställningar arbetade också med processmetodiska workshops internt under Man ville lära sig mer om hur processmetodik kan fungera i praktiken och samtidigt använda den för verksamhetsutveckling och analysverktyg. 213

3 Best of Processmetodiska övningar enligt Riksutställningar. Riv ur och använd Din verksamhet är ett kök Om man tänker sin verksamhet som något helt annat så kan nya perspektiv och idéer dyka upp. Man kan också skapa begrepp och idéer för sånt som tidigare varit diffust. Eller skapa begrepp som inte kommer ur att någons perspektiv har vunnit över någon annans utan är gemensamt nyskapat. Det är viktigt att man väljer en tankemodell som ligger långt ifrån den egna verksamheten men som alla kan fantisera kring. Vi gillar ett kök men det är också roligt att tänka på till exempel en bilverkstad. Så här gjorde vi: Enas i gruppen eller låt den som leder övningarna föreslå ett antal funktioner som ska finnas i köket. Vi arbetade med omvärldsbevakning i vårt kök. Några funktioner som vi ville ha var: Finfördelare: hur man bryter ner information och vad man gör av de olika delarna. Korttidsförvaring, direkt tillagning och frys: hur man avgör och på vilket sätt man förpackar och kommunicerar olika delar av omvärldsbevakningen. Olika menyer. Vilka arbetar var i köket och vilka serverar? Sen är det frivilligt att slänga in hur många fritöser, bakmaskiner och kryddträdgårdar man vill så länge det har med omvärldsanalys att göra. Dela upp er i grupper om mellan tre och fem personer. Använd stora papper och färgglada tuschpennor. Grupparbete. Foto: Pernilla Glaser Rita upp ert kök tillsammans. 214

4 Best of Processmetodiska övningar enligt Riksutställningar. Riv ur och använd Kreativ mash-up Dela upp er i grupper om fyra till sex personer. Varje person säger en sak som den personen uppfattar som en trend. Skriv ner kort på ett papper vad det är. Byt papper med en annan grupp. Ta två av sakerna på listan och bygg ihop ett konkret projekt av dem. T.ex. Mikrobryggerier+Biolab, 3D-printade kläder+open Source. Redovisa era projekt. Drönarbesök. Foto: Pernilla Glaser 215

5 Best of Processmetodiska övningar enligt Riksutställningar. Riv ur och använd Brev till en utomjording Det kan vara spännande att bryta ner det som är stort och abstrakt till något som är litet och konkret. Vi delade upp oss två och två och pratade om hur ett bra samtal kan komma till i tio minuter. När förs det och vad är ett bra sätt att sätta igång bra samtal. Sen föreställde vi oss en utomjording som landar på planeten jorden. Två och två skrev vi en instruktion i konsten att samtala till utomjordingen. Det är viktigt att en sån här instruktion är så konkret som möjligt, gärna i punktform. Det går att skriva instruktioner i allt möjligt: Att komma på en idé, bilda familj, bjuda på middag fantasin bestämmer. Grupparbete. Foto: Pernilla Glaser 216

6 Kommunikation och marknadsföring i Lab 13 En viktig del i Lab 13 har varit att kommunicera och dela med sig av processmetodiken som använts och utvecklats i de olika labben med utställningssektorn samt med samarbetsparter från andra sektorer. Det har hela tiden gjorts i nära samarbete med projektgrupperna för respektive lab och med ansvarig för Lab 13. Mycket av arbetet med kommunikation och marknadsföring har handlat om att bjuda in deltagare, kommunicera vad som hänt live under workshops- och föreläsningsdagar, och dela med sig av material och erfarenheter i efterhand. Test av nya verktyg för kommunikation Lab 13 har haft experimenterandet och testandet som utgångspunkt, det har även gällt arbetet med kommunikation och marknadsföring. I flera fall har vi testat nya verktyg och arbetssätt. Vi delar med oss av några erfarenheter nedan. Facebookgrupp för Säkra samtal Lego och Pinterest - Rummet Livekommunikation och Storify - LärOM på Husby Träff Processblogg Lab 13 Interaktiv bild med Thinglink Facebookgrupp för Säkra samtal Vi skapade en sluten ( hemlig ) Facebookgrupp för kommunikation mellan deltagarna i Säkra samtal. Syftet var att testa att använda Facebook som ett integrerat verktyg i workshopen och samtidigt skapa ett forum som deltagarna kunde använda efter labbets slut för att stötta varandra. Vi valde medvetet Facebook, en plattform som så många som möjligt redan använder. Eftersom ambitionen med Säkra samtal var att skapa möjlighet till samtal i ett mindre sammanhang, utan att det var synligt för andra, skapade vi en stängd grupp. Facebook fungerande mycket bra som ett verktyg i workshopen redan från början i och med att deltagarna aktiverades att börja posta genom hemuppgifter. Mejl skulle drunknat i det dagliga flödet. FB är samlat och överskådligt. Efteråt tyckte deltagarna att en sluten Facebookgrupp kan vara användbart i många andra sammanhang och de tror att de kommer fortsätta använda gruppen för att stötta varandra i arbetet med mångfald. Ett problem som uppstod var hur man ska förhålla sig till personer som inte har eller inte vill använda Facebook. En möjlig lösning som vi såg var att skapa ett låtsasperson-konto för den som inte vill eller kan vara aktiv på Facebook i övrigt; ett konto som kan användas endast för deltagande i gruppen. För att lösa det skulle det krävts mer personlig direktkontakt med de som inte använder Facebook. Viktigt för att Facebookgruppen skulle fungera var att användningen av den var integrerad i workshopen, och att det gjordes på ett sätt så att deltagarna känner att det var för deras skull och inte för arrangörens skull. Läs mer om Facebookgruppen i Säkra samtal: 217

7 Lego och Pinterest - Rummet Här letade vi efter verktyg som kunde hjälpa oss att få in och samla idéer hur man skapa kreativa lokaler. Vi ville samtidigt formulera det som en mer allmän fråga kring kreativa rum och hitta sätt att nå olika personer för att få in idéer. Inledningsvis var vi inne på att använda en kombination av lego, Minecraft och Pinterest. Där idéer på kreativa rum skulle visualiseras med hjälp av lego eller Minecraft och sedan publiceras på Pinterest. Pinterest hade börjat användas av flera museer i USA och vi ville testa det i en svensk kontext. Minecraft valdes till sist bort vi visste helt enkelt för lite om hur Minecraft fungerar och det fanns inte tillräckligt med tid för att komma fram till hur vi skulle nå ut till spelets användare och få dem att delta. Lego är en utmärkt komponent i en workshop när man vill visualisera idéer. Roligt och lätt att samarbeta kring och samtidigt ett material som skapar något konkret utifrån idéer på kort tid. Att bjuda in till legobygge på distans kräver ett för stort eget engagemang från mottagaren, och vi märkte att det var svårt att motivera deltagandet då vi inte gav något i utbyte. Att enbart få se en bild av ett legobygge räcker kanske inte för att förstå idéerna bakom bygget och att vidare i nästa steg kunna använda dem i andra sammanhang. Får man däremot lyssna på de som byggt, höra deras tankar och förklaringar, ger det mycket mer. Pinterest är framförallt ett socialt nätverk byggt runt bilder. Liksom andra sociala medier krävs ett aktivt arbete över tid för att bygga upp ett nätverk av kontakter och kunna interagera med andra. Att bara publicera bilder som vi gjorde utnyttjar inte fördelarna med Pinterest, och det finns andra lösningar för bildpublicering som hade kunnat användas istället, t.ex. ett fotoalbum på Facebook eller Instagram. Läs mer om Rummet: Världens första Pinterest meet-up på ett museum: pin-p%c3%a5-museet Livekommunikation och Storify - LärOM på Husby Träff Ambitionen var att kommunicera och dokumentera live under ett event och att, i nästa steg, sammanställa materialet till något som gick att dela med deltagarna och andra i efterhand. Vi undersökte flera alternativ och verktyg som möjliggör att man i efterhand kan sammanställa och dela den form av kommunikation som sker i olika sociala medier live under ett event. Storify var det vi hittade som verkade passa bäst för ändamålet. Det krävdes inte något arbete med att anpassa verktyget, som exempelvis en Wordpressinstallation med plugins hade gjort. Det krävdes inte heller något eget arbete med att spara ner innehåll från sociala medier och infoga i ett dokument något som skulle behövts för att skapa någon annan form av digitalpublikation. Storify fungerade mycket bra för att samla innehåll från bland annat Facebook, Twitter, Instagram (deltagarnas kommentarer och bilder) Slideshare (föreläsarnas presentationer), YouTube (filmade föreläsningar). Det var också praktiskt att det sammanställda materialet kunde bäddas in på externa webbsajter. Eventet måste dock ha en egen hashtag som används på Twitter och Instagram för att det ska vara enkelt att inkludera dem i storyn. En nackdel är att bilder som man vill inkludera i Storifysammanställningen måste vara uppladdade på någon annan tjänst på nätet, t.ex. Flickr eller Facebook. Tweets måste läggas till inom en eller ett par veckor efter eventet, sedan är de inte längre sökbara på hashtaggen. För att materialet ska gå att ta till sig krävs att ta till sig krävs en del arbete med att curera vilket innehåll som ska tas med (i synnerhet för större event) och med 218

8 att göra tydliga indelningar av materialet i olika logiska kategorier, med rubriker och korta förklaringstexter som hjälper läsaren. Processblogg Lab 13 Syftet med processbloggen var att ge en inblick i arbetet med Lab 13 och samtidigt vara transparent och inbjudande. Vi valde att använda Wordpress då det är ett av de största och mest använda bloggplattformerna med stora möjligheter att anpassa utseende och funktionalitet. Hade vi haft mycket bildmaterial hade vi också övervägt tumblr.com. Bloggen levde i en början med blandat material. Ett problem var att vi inte från början gjorde något ordentligt tankearbete kring typ av innehåll som skulle publiceras på bloggen utifrån en analys av vem den skulle vara intressant för och varför. Sedan ledde tidsbrist för den som skulle publicera inlägg till att bloggen slutade uppdateras. I det skedet kunde vi fattat ett tydligare beslut att antingen prioritera upp bloggen som en kommunikationskanal och marknadsföra dess existens eller prioritera bort den. Slutsatsen är att en blogg är en bra kommunikationskanal men som skapas i ett vakuum, utan publik, och där man måste ha gjort sitt förarbete kring för vad och vem den ska vara till för och sedan krävs en löpande insats för att underhålla och marknadsföra för att den ska fylla något syfte. Interaktiv bild med Thinglink Här ville vi undersöka om man kunde göra en lockande och delningsbar bild/framsida som ingång till ett större digitalt material. Bilden skulle innehålla flera klickbara länkar och skulle kunna vara anpassningsbar utan hårdkodning, d.v.s. att någon med begränsade tekniska kunskaper skulle kunna ladda upp en bild och definiera vilka områden i bilden som skulle vara klickbara och vad som skulle hända när man klickade på dem. Ett krav var också att lösningen skulle kunna återanvändas i andra projekt och sammanhang. Alternativet till Thinglink var att beställa en lösning från utvecklare, antingen från grunden eller baserat på befintliga moduler från det content managent system som används för Riksutställningars hemsida. Thinglink visade sig vara ett bra alternativ som gick att bädda in i hemsidan. Ett premiumkonto hos Thinglink ger möjlighet att använda egna bilder/symboler som länkpunkter i bilden just det som vi efterfrågade. Vad hände sedan? På Riksutställningar arbetar vi nu vidare med flera av de verktyg som vi testat under Lab 13. De har blivit en del av den uppsättning verktyg och tjänster vi har att tillgå i vårt dagliga arbete. De nya verktygen har också gett oss erfarenheter som påverkar hur vi använder oss av tjänsterna generellt. Något som vi tar med oss är hur användningen av sociala medier kan integreras i t.ex. en workshop, kurs eller konferens. En viktig utmaning är att få deltagarna att uppleva användandet av sociala medier som en integrerad del av det man gör och inte som ett lager som är tillagt ovanpå, eller som något de uppmanas att göra som ska marknadsföra någon annan men inte ger något tillbaka till dem. Att involvera också de som är ovana användare av sociala medier, eller inte kan eller vill använda dem, är en annan utmaning. Vi fortsätter också experimentera med ett buffétänk i kommunikationen hur kan man dela samma innehåll på olika sätt, paketerat i olika stora munsbitar, för att möta olika behov och önskningar om hur var och en vill ta till sig innehåll? Omvärldsbevakning För att få inspiration kring trender och nya metoder för kommunikation/marknadsföring gjorde vi studiebesök hos teknikforskningscentret Mobile Life Centre och TocaBoca, tillverkare av framgångsrika lekappar för barn och unga. 219

9 Mobile Life Centre gav oss inspiration till hur man kan tänka kring fysiska, digitala objekt som t.ex. deltagare i en workshop eller besökare till en utställning kan interagera med. Ett exempel på en prototyp som interagerar med Spotify: https://www.youtube.com/ watch?v=p5q8sbixwks#t=0 TocaBoca gav oss inspiration kring att bygga relationer med målgrupper i sociala medier. TocaBoca har en heltidsanställd för att kommunicera med människor i sociala medier, men har aldrig köpt en annons. För att få in fler idéer och kunskap om vilka behov som finns kring kommunikation/marknadsföring hade vi i uppstarten av Lab 13 ett möte och bollade med några kloka kommunikatörer, verksamma i och utanför utställningssektorn. De delade generöst med sig av sina tankar och idéer. Tack till: Emma Reimfelt, kommunikatör LSH-museerna Jimmy Manning, digitala medier, Amnesty Tina Näsström, webbredaktör, Unionen Anneli Bäckman, curator & projektsamordnare, Botkyrka konsthall rubriker och korta förklaringstexter som hjälper läsaren. Processblogg Lab 13 Syftet med processbloggen var att ge en inblick i arbetet med Lab 13 och samtidigt vara transparent och inbjudande. Vi valde att använda Wordpress då det är ett av de största och mest använda bloggplattformerna med stora möjligheter att anpassa utseende och funktionalitet. Hade vi haft mycket bildmaterial hade vi också övervägt tumblr.com. Bloggen levde i en början med blandat material. Ett problem var att vi inte från början gjorde något ordentligt tankearbete kring typ av innehåll som skulle publiceras på bloggen utifrån en analys av vem den skulle vara intressant för och varför. Sedan ledde tidsbrist för den som skulle publicera inlägg till att bloggen slutade uppdateras. I det skedet kunde vi fattat ett tydligare beslut att antingen prioritera upp bloggen som en kommunikationskanal och marknadsföra dess existens eller prioritera bort den. Slutsatsen är att en blogg är en bra kommunikationskanal men som skapas i ett vakuum, utan publik, och där man måste ha gjort sitt förarbete kring för vad och vem den ska vara till för och sedan krävs en löpande insats för att underhålla och marknadsföra för att den ska fylla något syfte. Eventet måste dock ha en egen hashtag som används på Twitter och Instagram för att det ska vara enkelt att inkludera dem i storyn. En nackdel är att bilder som man vill inkludera i Storifysammanställningen måste vara uppladdade på någon annan tjänst på nätet, t.ex. Flickr eller Facebook. Tweets måste läggas till inom en eller ett par veckor efter eventet, sedan är de inte längre sökbara på hashtaggen. För att materialet ska gå att ta till sig krävs en del arbete med att curera vilket innehåll som ska tas med (i synnerhet för större event) och med att göra tydliga indelningar av materialet i olika logiska kategorier, med rubriker och korta förklaringstexter som hjälper läsaren. 220

10 Boktips Chris Anderson Makers Edward de Bono Lateral Thinking Anne Bamford The Wow Factor Matti Bergström Neuropedagogik en skola för hela hjärnan, Svarta och vita lekar Graham Black Transforming Museums in the Twenty-first Century Jennifer Barrett Museums and the Public Sphere Boken om pedagogerna redaktör Anna Forssell Buckminster Fuller Operating Manual for Spaceship Earth Mihaly Csikszentmihalyi Flow Cory Doctorow Makers John Dewey How We Think Education redaktör Felicity Allen, ur serien Documents of Contemporary Art Eva-Stina Hultinger & Christer Wallentin Mångkulturella Skolan George E. Hein Learning in the Museum Tommy Hellsten Flodhästen på arbetsplatsen Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani, René León Rosales m.fl. Om ras och vithet i det samtida Sverige 221

11 Steven Johnson Where Good Ideas Come From Keith Johnstone Impro Pat Kane The Play Ethic: A Manifesto for a Different Way of Living Gaynor Kavanagh Dream Spaces: Memory and the Museum Daniel Kahneman Thinking, Fast and Slow Bengt Kristensson Uggla Slaget om verkligheten: filosofi, omvärldsanalys, tolkning Torkel Klingberg Den lärande hjärnan Anne-Marie Körling Kiwimetoden Anders Ljungberg & Everth Larsson Processbaserad verksamhetsutveckling Hans Lorentz Skolan som mångkulturell arbetsplats: att tillämpa interkulturell pedagogik Jaron Lanier Who Owns the Future? Charles Leadbeater Innovation in Education Niklas Modig & Pär Åhlström Vad är lean? Museums at Play: Games, Interaction and Learning redaktör Katy Beale Donella H. Meadows Thinking in Systems: A Primer Nassim Nicholas Taleb Antifragile: Things That Gain from Disorder R. Keith Sawyer Explaining Creativity: The Science of Human Innovation James Surowiecki The Wisdom of Crowds Peter Senge The fifth discipline: Schools That Learn Leif Strandberg Vygotskij i praktiken Jörgen Sandberg & Axel Targama Ledning och förståelse: Ett kompetensperspektiv på organisationer Nina Simon The Participatory Museum Francisco J. Varela & Humberto R. Maturana Tree of Knowledge Ulla Wiklund Föra tanken vidare; reflekterande arbetssätt i skolan 222

12 Rapporter Att tänka nytt för att göra nytta om perspektivskiften i offentlig verksamhet Slutbetänkande av Innovationsrådet 2013 Audience building and the future Creative Europe Programme Anne Bamford and Michael Wimmer, for European expert network on culture Bryt! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia och RFSL Ungdom Size Matters. Notes towards a better understanding of the value, operation and potential of small Visual Arts Organisations Sara Thelwall for Common Practice Diskrimineringslag. svensk författningssamling Svenska Framtidsutmaningar Slutrapport från regeringens Framtidskommission Intoleransens pris. En socioekonomisk analys av vit makt-rörelsen och Kungsälvsmodellen Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson. Kulturanalys 2013 Myndigheten för Kulturanalys. Kulturvanor i Sverige SOM-Institutet. Towards Knowledge Societies UNESCO Whose cake is it anyway? A collaborative investigation into engagement and participation in 12 museums and galleries in the UK Dr Bernadette Lynch för Paul Hamlyn Foundation 223

13 Redaktör: Pernilla Glaser Medredaktör & korrektur: Lukas Sålby Formgivning: Maria Andersson Formgivning: Per Björklund, Riksutställningar Kommunikation och Marknadsföring: Dennis Josefson, Riksutställningar Projektassistent: Rikard Westeman, Riksutställningar Översättning: Space 360 Planera för det oförutsedda 224

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

FRÅN BETEENDE TILL VANA

FRÅN BETEENDE TILL VANA EPILOG: ATT SKAPA KREATIVA VANOR Upplägg 1. FRÅN BETEENDE TILL VANA 2. FORSKNING PÅ KREATIVITET OCH ANDRA TIPS 3. SAMMANFATTNING OCH AVSLUT FRÅN BETEENDE TILL VANA HUR VI SKAPAR VANOR STRATEGIER FÖR ATT

Läs mer

Unionens #twitterskola

Unionens #twitterskola Unionens #twitterskola Inledning Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar sig klart och tydligt

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi EUROPEAN CAPITALOF CULruRE #mnea2014 Digital Strategi Digital personlighet Umeå2014s tonalitet Personlighet Kommunikationen skall kännas levande, inspirerande, lekfull och i nuet. De sociala medierna är

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Sociala medier ur ett museiperspektiv

Sociala medier ur ett museiperspektiv Sociala medier ur ett museiperspektiv Erfarenheter från Nordiska museet Föredrag vid Institutet för Informationsteknologi, 2012-03-14 Även presenterat vid föreningen IdeK-labbets träff 2012-11-07 Kajsa

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Kommunikation i sociala medier

Kommunikation i sociala medier Kommunikation i sociala medier. 2 Tur drabbar bara de skickliga! Hallå? 3 4 Kommunikation 2014 5 Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Tumbler, Wordpress, Youtube, Pinterest, Ello eller Instagram? "Istället

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Varför Facebook? Facebook är ett socialt forum där det är enkelt att hålla kontakt, uppdatera medlemmar om aktuella händelser och så vidare.

Läs mer

En introduktion till Community i Mediakatalogen

En introduktion till Community i Mediakatalogen En introduktion till Community i Mediakatalogen Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediakatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas i

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Internationella vandringsutställningar Stefan Johansson 2014 03 03

Internationella vandringsutställningar Stefan Johansson 2014 03 03 Internationella vandringsutställningar Stefan Johansson 2014 03 03 Hälsning Hej! Vi på Riksutställningar spanar på utställningsmediet i världen för att kunna ta hem smarta tankar och lösningar till Sverige.

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

GAME OVER, PLAY AGAIN? OM BEVARANDE AV DATORSPEL PÅ KUNGLIGA BIBLIOTEKET

GAME OVER, PLAY AGAIN? OM BEVARANDE AV DATORSPEL PÅ KUNGLIGA BIBLIOTEKET Endast 25% av amerikansk stumfilm producerad mellan 1912-1929 finns idag bevarad, enligt en studie genomförd av Library of congress 2013. [ ] we have lost 75% of the creative record from the era that brought

Läs mer

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Först av allt så vill vi tacka er alla för ert engagemang och intresse

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Den här modulen har som mål att bidra till lärares kontinuerliga

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Sociala medier i arbetslivet

Sociala medier i arbetslivet Socialamedieriarbetslivet AvJennyEklund,SprindGlobalAB Vadärsocialamedier? Medsocialamedier,ellersocialawebben,menasinternettjänstersombyggerpå interaktivkommunikationochanvändargenereratinnehåll.webbplatserdär

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE #Twitterboken - smarta tips från första kvittret till att flyga fritt En grundläggande manual såväl som affärstips kring hur du får ut det bästa av twitter. Innehåller essutom

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

REALISTISK KREATIVITET

REALISTISK KREATIVITET REALISTISK KREATIVITET KREATIVITETSUTMANINGEN Upplägg 1. SORTERA OCH STRUKTURERA IDÉER 2. IDENTIFIERA RESURSER & HITTA RÄTT IDÉ 3. EXPERIMENT FÖR ATT TESTA RÄTT IDÉ 80 PERCENT OF SUCCESS IS JUST SHOWING

Läs mer

Ha koll! Håll på! Häng med! Håll i! Ha kul! Johanna Uddén

Ha koll! Håll på! Häng med! Håll i! Ha kul! Johanna Uddén Ha koll! Håll på! Häng med! Håll i! Ha kul! Johanna Uddén Bakgrund Jag arbetade i tre år med det ideella projektet Konsthuset Uppsala konsthall. Det uppkom ur frustration över ett blekt och alltför dolt

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Kreativa beteenden. Utfört själv: Sett någon annan utföra:

Kreativa beteenden. Utfört själv: Sett någon annan utföra: Se beteenden Alcoa är en av världens största aluminiumtillverkare. I oktober 1987 tillträde Paul O Neill som VD för företaget. O Neill var den första VD:n som inte hade sin bakgrund inom aluminiumbranschen.

Läs mer

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Översikt Att skapa en podd Poddar är en central del av dagens radioproduktion, och eftersom Studentradion 98,9 ska producera innehåll av en

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Intro. Hermods. Länk: http://www.youtube.com/watch?v=vu_d3s XXOY

Intro. Hermods. Länk: http://www.youtube.com/watch?v=vu_d3s XXOY Intro Hermods Länk: http://www.youtube.com/watch?v=vu_d3s XXOY Olin och Ravnskov har blivit Carlberg och Olin (bokstavsordning gäller!) Nils Carlberg, Learnways Maria ao Olin, Medieinstitutet e tutet 45

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det

Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Vi skapar din digitala närvaro - och vi älskar det Mscompanion.se We guide you in to the digital world for your business Ta steget in i den digitala världen med en mobilapp och/eller en hemsida Om oss

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Välkommen som testpilot av plattformen PictureMyLife!

Välkommen som testpilot av plattformen PictureMyLife! Kommunicera enkelt med bilder TESTPILOT Välkommen som testpilot av plattformen PictureMyLife! digitala verktyg för barn och unga med behov av särskilt stöd. Kul att du vill vara med och testa den första

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

XOVATION. Anneli Bengtsson

XOVATION. Anneli Bengtsson XOVATION Anneli Bengtsson Projekttid aug 2009 juli 2012 Triple Helix Om XOVATION XOVATION är ett spännande utvecklingsprojekt som vill finna nya vägar till dialog mellan människorna och det offentliga

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Eventportfölj. Malvina 14/15

Eventportfölj. Malvina 14/15 Hej! Har du kommit så här långt är DU säkert nyfiken på vilket sätt din organisation kan samarbeta med Malvina? Malvina är nätverket för kvinnliga studenter på KTH och vi har över 1000 medlemmar som ni

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt?

Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt? Demokrati/deltagande/påverkan i digital form Hur ska vi förhålla oss till sociala medier och nya arbetssätt? Seminarium 5:1 Föreläsare Hansi Carlsson, IT-strateg hansi.carlsson@skl.se Demokrati/deltagande/påverkan

Läs mer

Välkommen till PictureMyLife!

Välkommen till PictureMyLife! Kommunicera enkelt med bilder Välkommen till PictureMyLife! digitala verktyg för barn och unga med behov av särskilt stöd Roligt att du vill bli prenumerant på PictureMyLife! Du kan nu använda våra bildbaserade

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Copyright, Copyleft, Copytheft

Copyright, Copyleft, Copytheft Copyright, Copyleft, Copytheft Detta är en interaktiv PDF - klicka på bilder/filmer/ hemsidor etc så öppnas de på er dator De olika avtalen etc. ligger i samband frågorna I slutet av dokumentet finns ytterligare

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

bli nätkreativ - bloggen som ett museipedagogiskt verktyg Denise Laxén di Zazzo

bli nätkreativ - bloggen som ett museipedagogiskt verktyg Denise Laxén di Zazzo bli nätkreativ - bloggen som ett museipedagogiskt verktyg Denise Laxén di Zazzo prolog Den här handledningen vänder sig i första hand till museipedagoger och är resultatet av ett metodutvecklande projekt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Först några frågor...

Först några frågor... Kvällen program Internet och sociala media hur har det förändrat vårat beteende? Släktforskning på nätet Facebook som hjälpmedel i föreningen Först några frågor... Hur många av er släktforskar via internet?

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS FÖR WORDPRESS Surfa in på http://klubb.seko.se/< din sida >/wp-admin/ vet du inte vad < din sida > är kan du logga in direkt på http://klubb.seko.se/wp-admin 3. Fyll i ert användarnamn 3. Fyll även i ert

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

De här tipsen är 100% gratis. Du kan dela dom vidare enligt riktlinjerna för creative commons attribution 3.0 licens.

De här tipsen är 100% gratis. Du kan dela dom vidare enligt riktlinjerna för creative commons attribution 3.0 licens. De här tipsen är 100% gratis. Du kan dela dom vidare enligt riktlinjerna för creative commons attribution 3.0 licens. Innehållsförteckning Tips på länkar för dig som vill leva som digital nomad...3 Böcker...5

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

instruktionsmanual till föräldrar

instruktionsmanual till föräldrar instruktionsmanual till föräldrar Välkommen till Pluttra! Pluttra är ett digitalt verktyg för dokumentation, kommunikation och information för förskolan. Genom en helhetslösning där skolan genom utbildning,

Läs mer