Bonus Planera för det oförutsedda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bonus Planera för det oförutsedda"

Transkript

1 Planera för det oförutsedda

2 Best of Processmetodiska övningar enligt Riksutställningar. Riksutställningar arbetade också med processmetodiska workshops internt under Man ville lära sig mer om hur processmetodik kan fungera i praktiken och samtidigt använda den för verksamhetsutveckling och analysverktyg. 213

3 Best of Processmetodiska övningar enligt Riksutställningar. Riv ur och använd Din verksamhet är ett kök Om man tänker sin verksamhet som något helt annat så kan nya perspektiv och idéer dyka upp. Man kan också skapa begrepp och idéer för sånt som tidigare varit diffust. Eller skapa begrepp som inte kommer ur att någons perspektiv har vunnit över någon annans utan är gemensamt nyskapat. Det är viktigt att man väljer en tankemodell som ligger långt ifrån den egna verksamheten men som alla kan fantisera kring. Vi gillar ett kök men det är också roligt att tänka på till exempel en bilverkstad. Så här gjorde vi: Enas i gruppen eller låt den som leder övningarna föreslå ett antal funktioner som ska finnas i köket. Vi arbetade med omvärldsbevakning i vårt kök. Några funktioner som vi ville ha var: Finfördelare: hur man bryter ner information och vad man gör av de olika delarna. Korttidsförvaring, direkt tillagning och frys: hur man avgör och på vilket sätt man förpackar och kommunicerar olika delar av omvärldsbevakningen. Olika menyer. Vilka arbetar var i köket och vilka serverar? Sen är det frivilligt att slänga in hur många fritöser, bakmaskiner och kryddträdgårdar man vill så länge det har med omvärldsanalys att göra. Dela upp er i grupper om mellan tre och fem personer. Använd stora papper och färgglada tuschpennor. Grupparbete. Foto: Pernilla Glaser Rita upp ert kök tillsammans. 214

4 Best of Processmetodiska övningar enligt Riksutställningar. Riv ur och använd Kreativ mash-up Dela upp er i grupper om fyra till sex personer. Varje person säger en sak som den personen uppfattar som en trend. Skriv ner kort på ett papper vad det är. Byt papper med en annan grupp. Ta två av sakerna på listan och bygg ihop ett konkret projekt av dem. T.ex. Mikrobryggerier+Biolab, 3D-printade kläder+open Source. Redovisa era projekt. Drönarbesök. Foto: Pernilla Glaser 215

5 Best of Processmetodiska övningar enligt Riksutställningar. Riv ur och använd Brev till en utomjording Det kan vara spännande att bryta ner det som är stort och abstrakt till något som är litet och konkret. Vi delade upp oss två och två och pratade om hur ett bra samtal kan komma till i tio minuter. När förs det och vad är ett bra sätt att sätta igång bra samtal. Sen föreställde vi oss en utomjording som landar på planeten jorden. Två och två skrev vi en instruktion i konsten att samtala till utomjordingen. Det är viktigt att en sån här instruktion är så konkret som möjligt, gärna i punktform. Det går att skriva instruktioner i allt möjligt: Att komma på en idé, bilda familj, bjuda på middag fantasin bestämmer. Grupparbete. Foto: Pernilla Glaser 216

6 Kommunikation och marknadsföring i Lab 13 En viktig del i Lab 13 har varit att kommunicera och dela med sig av processmetodiken som använts och utvecklats i de olika labben med utställningssektorn samt med samarbetsparter från andra sektorer. Det har hela tiden gjorts i nära samarbete med projektgrupperna för respektive lab och med ansvarig för Lab 13. Mycket av arbetet med kommunikation och marknadsföring har handlat om att bjuda in deltagare, kommunicera vad som hänt live under workshops- och föreläsningsdagar, och dela med sig av material och erfarenheter i efterhand. Test av nya verktyg för kommunikation Lab 13 har haft experimenterandet och testandet som utgångspunkt, det har även gällt arbetet med kommunikation och marknadsföring. I flera fall har vi testat nya verktyg och arbetssätt. Vi delar med oss av några erfarenheter nedan. Facebookgrupp för Säkra samtal Lego och Pinterest - Rummet Livekommunikation och Storify - LärOM på Husby Träff Processblogg Lab 13 Interaktiv bild med Thinglink Facebookgrupp för Säkra samtal Vi skapade en sluten ( hemlig ) Facebookgrupp för kommunikation mellan deltagarna i Säkra samtal. Syftet var att testa att använda Facebook som ett integrerat verktyg i workshopen och samtidigt skapa ett forum som deltagarna kunde använda efter labbets slut för att stötta varandra. Vi valde medvetet Facebook, en plattform som så många som möjligt redan använder. Eftersom ambitionen med Säkra samtal var att skapa möjlighet till samtal i ett mindre sammanhang, utan att det var synligt för andra, skapade vi en stängd grupp. Facebook fungerande mycket bra som ett verktyg i workshopen redan från början i och med att deltagarna aktiverades att börja posta genom hemuppgifter. Mejl skulle drunknat i det dagliga flödet. FB är samlat och överskådligt. Efteråt tyckte deltagarna att en sluten Facebookgrupp kan vara användbart i många andra sammanhang och de tror att de kommer fortsätta använda gruppen för att stötta varandra i arbetet med mångfald. Ett problem som uppstod var hur man ska förhålla sig till personer som inte har eller inte vill använda Facebook. En möjlig lösning som vi såg var att skapa ett låtsasperson-konto för den som inte vill eller kan vara aktiv på Facebook i övrigt; ett konto som kan användas endast för deltagande i gruppen. För att lösa det skulle det krävts mer personlig direktkontakt med de som inte använder Facebook. Viktigt för att Facebookgruppen skulle fungera var att användningen av den var integrerad i workshopen, och att det gjordes på ett sätt så att deltagarna känner att det var för deras skull och inte för arrangörens skull. Läs mer om Facebookgruppen i Säkra samtal: 217

7 Lego och Pinterest - Rummet Här letade vi efter verktyg som kunde hjälpa oss att få in och samla idéer hur man skapa kreativa lokaler. Vi ville samtidigt formulera det som en mer allmän fråga kring kreativa rum och hitta sätt att nå olika personer för att få in idéer. Inledningsvis var vi inne på att använda en kombination av lego, Minecraft och Pinterest. Där idéer på kreativa rum skulle visualiseras med hjälp av lego eller Minecraft och sedan publiceras på Pinterest. Pinterest hade börjat användas av flera museer i USA och vi ville testa det i en svensk kontext. Minecraft valdes till sist bort vi visste helt enkelt för lite om hur Minecraft fungerar och det fanns inte tillräckligt med tid för att komma fram till hur vi skulle nå ut till spelets användare och få dem att delta. Lego är en utmärkt komponent i en workshop när man vill visualisera idéer. Roligt och lätt att samarbeta kring och samtidigt ett material som skapar något konkret utifrån idéer på kort tid. Att bjuda in till legobygge på distans kräver ett för stort eget engagemang från mottagaren, och vi märkte att det var svårt att motivera deltagandet då vi inte gav något i utbyte. Att enbart få se en bild av ett legobygge räcker kanske inte för att förstå idéerna bakom bygget och att vidare i nästa steg kunna använda dem i andra sammanhang. Får man däremot lyssna på de som byggt, höra deras tankar och förklaringar, ger det mycket mer. Pinterest är framförallt ett socialt nätverk byggt runt bilder. Liksom andra sociala medier krävs ett aktivt arbete över tid för att bygga upp ett nätverk av kontakter och kunna interagera med andra. Att bara publicera bilder som vi gjorde utnyttjar inte fördelarna med Pinterest, och det finns andra lösningar för bildpublicering som hade kunnat användas istället, t.ex. ett fotoalbum på Facebook eller Instagram. Läs mer om Rummet: Världens första Pinterest meet-up på ett museum: pin-p%c3%a5-museet Livekommunikation och Storify - LärOM på Husby Träff Ambitionen var att kommunicera och dokumentera live under ett event och att, i nästa steg, sammanställa materialet till något som gick att dela med deltagarna och andra i efterhand. Vi undersökte flera alternativ och verktyg som möjliggör att man i efterhand kan sammanställa och dela den form av kommunikation som sker i olika sociala medier live under ett event. Storify var det vi hittade som verkade passa bäst för ändamålet. Det krävdes inte något arbete med att anpassa verktyget, som exempelvis en Wordpressinstallation med plugins hade gjort. Det krävdes inte heller något eget arbete med att spara ner innehåll från sociala medier och infoga i ett dokument något som skulle behövts för att skapa någon annan form av digitalpublikation. Storify fungerade mycket bra för att samla innehåll från bland annat Facebook, Twitter, Instagram (deltagarnas kommentarer och bilder) Slideshare (föreläsarnas presentationer), YouTube (filmade föreläsningar). Det var också praktiskt att det sammanställda materialet kunde bäddas in på externa webbsajter. Eventet måste dock ha en egen hashtag som används på Twitter och Instagram för att det ska vara enkelt att inkludera dem i storyn. En nackdel är att bilder som man vill inkludera i Storifysammanställningen måste vara uppladdade på någon annan tjänst på nätet, t.ex. Flickr eller Facebook. Tweets måste läggas till inom en eller ett par veckor efter eventet, sedan är de inte längre sökbara på hashtaggen. För att materialet ska gå att ta till sig krävs att ta till sig krävs en del arbete med att curera vilket innehåll som ska tas med (i synnerhet för större event) och med 218

8 att göra tydliga indelningar av materialet i olika logiska kategorier, med rubriker och korta förklaringstexter som hjälper läsaren. Processblogg Lab 13 Syftet med processbloggen var att ge en inblick i arbetet med Lab 13 och samtidigt vara transparent och inbjudande. Vi valde att använda Wordpress då det är ett av de största och mest använda bloggplattformerna med stora möjligheter att anpassa utseende och funktionalitet. Hade vi haft mycket bildmaterial hade vi också övervägt tumblr.com. Bloggen levde i en början med blandat material. Ett problem var att vi inte från början gjorde något ordentligt tankearbete kring typ av innehåll som skulle publiceras på bloggen utifrån en analys av vem den skulle vara intressant för och varför. Sedan ledde tidsbrist för den som skulle publicera inlägg till att bloggen slutade uppdateras. I det skedet kunde vi fattat ett tydligare beslut att antingen prioritera upp bloggen som en kommunikationskanal och marknadsföra dess existens eller prioritera bort den. Slutsatsen är att en blogg är en bra kommunikationskanal men som skapas i ett vakuum, utan publik, och där man måste ha gjort sitt förarbete kring för vad och vem den ska vara till för och sedan krävs en löpande insats för att underhålla och marknadsföra för att den ska fylla något syfte. Interaktiv bild med Thinglink Här ville vi undersöka om man kunde göra en lockande och delningsbar bild/framsida som ingång till ett större digitalt material. Bilden skulle innehålla flera klickbara länkar och skulle kunna vara anpassningsbar utan hårdkodning, d.v.s. att någon med begränsade tekniska kunskaper skulle kunna ladda upp en bild och definiera vilka områden i bilden som skulle vara klickbara och vad som skulle hända när man klickade på dem. Ett krav var också att lösningen skulle kunna återanvändas i andra projekt och sammanhang. Alternativet till Thinglink var att beställa en lösning från utvecklare, antingen från grunden eller baserat på befintliga moduler från det content managent system som används för Riksutställningars hemsida. Thinglink visade sig vara ett bra alternativ som gick att bädda in i hemsidan. Ett premiumkonto hos Thinglink ger möjlighet att använda egna bilder/symboler som länkpunkter i bilden just det som vi efterfrågade. Vad hände sedan? På Riksutställningar arbetar vi nu vidare med flera av de verktyg som vi testat under Lab 13. De har blivit en del av den uppsättning verktyg och tjänster vi har att tillgå i vårt dagliga arbete. De nya verktygen har också gett oss erfarenheter som påverkar hur vi använder oss av tjänsterna generellt. Något som vi tar med oss är hur användningen av sociala medier kan integreras i t.ex. en workshop, kurs eller konferens. En viktig utmaning är att få deltagarna att uppleva användandet av sociala medier som en integrerad del av det man gör och inte som ett lager som är tillagt ovanpå, eller som något de uppmanas att göra som ska marknadsföra någon annan men inte ger något tillbaka till dem. Att involvera också de som är ovana användare av sociala medier, eller inte kan eller vill använda dem, är en annan utmaning. Vi fortsätter också experimentera med ett buffétänk i kommunikationen hur kan man dela samma innehåll på olika sätt, paketerat i olika stora munsbitar, för att möta olika behov och önskningar om hur var och en vill ta till sig innehåll? Omvärldsbevakning För att få inspiration kring trender och nya metoder för kommunikation/marknadsföring gjorde vi studiebesök hos teknikforskningscentret Mobile Life Centre och TocaBoca, tillverkare av framgångsrika lekappar för barn och unga. 219

9 Mobile Life Centre gav oss inspiration till hur man kan tänka kring fysiska, digitala objekt som t.ex. deltagare i en workshop eller besökare till en utställning kan interagera med. Ett exempel på en prototyp som interagerar med Spotify: https://www.youtube.com/ watch?v=p5q8sbixwks#t=0 TocaBoca gav oss inspiration kring att bygga relationer med målgrupper i sociala medier. TocaBoca har en heltidsanställd för att kommunicera med människor i sociala medier, men har aldrig köpt en annons. För att få in fler idéer och kunskap om vilka behov som finns kring kommunikation/marknadsföring hade vi i uppstarten av Lab 13 ett möte och bollade med några kloka kommunikatörer, verksamma i och utanför utställningssektorn. De delade generöst med sig av sina tankar och idéer. Tack till: Emma Reimfelt, kommunikatör LSH-museerna Jimmy Manning, digitala medier, Amnesty Tina Näsström, webbredaktör, Unionen Anneli Bäckman, curator & projektsamordnare, Botkyrka konsthall rubriker och korta förklaringstexter som hjälper läsaren. Processblogg Lab 13 Syftet med processbloggen var att ge en inblick i arbetet med Lab 13 och samtidigt vara transparent och inbjudande. Vi valde att använda Wordpress då det är ett av de största och mest använda bloggplattformerna med stora möjligheter att anpassa utseende och funktionalitet. Hade vi haft mycket bildmaterial hade vi också övervägt tumblr.com. Bloggen levde i en början med blandat material. Ett problem var att vi inte från början gjorde något ordentligt tankearbete kring typ av innehåll som skulle publiceras på bloggen utifrån en analys av vem den skulle vara intressant för och varför. Sedan ledde tidsbrist för den som skulle publicera inlägg till att bloggen slutade uppdateras. I det skedet kunde vi fattat ett tydligare beslut att antingen prioritera upp bloggen som en kommunikationskanal och marknadsföra dess existens eller prioritera bort den. Slutsatsen är att en blogg är en bra kommunikationskanal men som skapas i ett vakuum, utan publik, och där man måste ha gjort sitt förarbete kring för vad och vem den ska vara till för och sedan krävs en löpande insats för att underhålla och marknadsföra för att den ska fylla något syfte. Eventet måste dock ha en egen hashtag som används på Twitter och Instagram för att det ska vara enkelt att inkludera dem i storyn. En nackdel är att bilder som man vill inkludera i Storifysammanställningen måste vara uppladdade på någon annan tjänst på nätet, t.ex. Flickr eller Facebook. Tweets måste läggas till inom en eller ett par veckor efter eventet, sedan är de inte längre sökbara på hashtaggen. För att materialet ska gå att ta till sig krävs en del arbete med att curera vilket innehåll som ska tas med (i synnerhet för större event) och med att göra tydliga indelningar av materialet i olika logiska kategorier, med rubriker och korta förklaringstexter som hjälper läsaren. 220

10 Boktips Chris Anderson Makers Edward de Bono Lateral Thinking Anne Bamford The Wow Factor Matti Bergström Neuropedagogik en skola för hela hjärnan, Svarta och vita lekar Graham Black Transforming Museums in the Twenty-first Century Jennifer Barrett Museums and the Public Sphere Boken om pedagogerna redaktör Anna Forssell Buckminster Fuller Operating Manual for Spaceship Earth Mihaly Csikszentmihalyi Flow Cory Doctorow Makers John Dewey How We Think Education redaktör Felicity Allen, ur serien Documents of Contemporary Art Eva-Stina Hultinger & Christer Wallentin Mångkulturella Skolan George E. Hein Learning in the Museum Tommy Hellsten Flodhästen på arbetsplatsen Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani, René León Rosales m.fl. Om ras och vithet i det samtida Sverige 221

11 Steven Johnson Where Good Ideas Come From Keith Johnstone Impro Pat Kane The Play Ethic: A Manifesto for a Different Way of Living Gaynor Kavanagh Dream Spaces: Memory and the Museum Daniel Kahneman Thinking, Fast and Slow Bengt Kristensson Uggla Slaget om verkligheten: filosofi, omvärldsanalys, tolkning Torkel Klingberg Den lärande hjärnan Anne-Marie Körling Kiwimetoden Anders Ljungberg & Everth Larsson Processbaserad verksamhetsutveckling Hans Lorentz Skolan som mångkulturell arbetsplats: att tillämpa interkulturell pedagogik Jaron Lanier Who Owns the Future? Charles Leadbeater Innovation in Education Niklas Modig & Pär Åhlström Vad är lean? Museums at Play: Games, Interaction and Learning redaktör Katy Beale Donella H. Meadows Thinking in Systems: A Primer Nassim Nicholas Taleb Antifragile: Things That Gain from Disorder R. Keith Sawyer Explaining Creativity: The Science of Human Innovation James Surowiecki The Wisdom of Crowds Peter Senge The fifth discipline: Schools That Learn Leif Strandberg Vygotskij i praktiken Jörgen Sandberg & Axel Targama Ledning och förståelse: Ett kompetensperspektiv på organisationer Nina Simon The Participatory Museum Francisco J. Varela & Humberto R. Maturana Tree of Knowledge Ulla Wiklund Föra tanken vidare; reflekterande arbetssätt i skolan 222

12 Rapporter Att tänka nytt för att göra nytta om perspektivskiften i offentlig verksamhet Slutbetänkande av Innovationsrådet 2013 Audience building and the future Creative Europe Programme Anne Bamford and Michael Wimmer, for European expert network on culture Bryt! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia och RFSL Ungdom Size Matters. Notes towards a better understanding of the value, operation and potential of small Visual Arts Organisations Sara Thelwall for Common Practice Diskrimineringslag. svensk författningssamling Svenska Framtidsutmaningar Slutrapport från regeringens Framtidskommission Intoleransens pris. En socioekonomisk analys av vit makt-rörelsen och Kungsälvsmodellen Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson. Kulturanalys 2013 Myndigheten för Kulturanalys. Kulturvanor i Sverige SOM-Institutet. Towards Knowledge Societies UNESCO Whose cake is it anyway? A collaborative investigation into engagement and participation in 12 museums and galleries in the UK Dr Bernadette Lynch för Paul Hamlyn Foundation 223

13 Redaktör: Pernilla Glaser Medredaktör & korrektur: Lukas Sålby Formgivning: Maria Andersson Formgivning: Per Björklund, Riksutställningar Kommunikation och Marknadsföring: Dennis Josefson, Riksutställningar Projektassistent: Rikard Westeman, Riksutställningar Översättning: Space 360 Planera för det oförutsedda 224

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

Mångfald Planera för det oförutsedda: Mångfald

Mångfald Planera för det oförutsedda: Mångfald 12 Definitionen av vissa grupper som främlingar har utgjort en av de mest betydelsefulla strategierna för att urskilja det moderna nationsprojektet. (...) Ur den nationella diskursens perspektiv skiljer

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Lärarhandledning och kursöversikt.

Lärarhandledning och kursöversikt. Lärarhandledning och kursöversikt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer

Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer Lärarhandledning för högstadiet Vad är Statens medieråd? Statens medieråd är en myndighet med uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna

Läs mer

Power Shift Sverige 2014

Power Shift Sverige 2014 Power Shift Sverige 2014 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2014 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 8 Kommunikation... 8 Power Shift 2014 konferensen... 9 Umeå Universitet och

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll Jannika Hedblom Utbytesdeltagare 2002»Jag har lärt mig otroligt mycket. Framför allt har jag lärt mig att det aldrig blir som man har tänkt sig men också att det viktigaste för respekt mellan människor

Läs mer

Eddie the Worldsaver

Eddie the Worldsaver Eddie the Worldsaver Eddie är en konceptlösning som hjälper oss att minska energiförbrukningen genom att förändra våra beteenden. Att nå en bred folkgrupp är mer effektivt än att tillverka en produkt som

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Jag vill ha dialog, men bara så länge vi pratar om mig.

Jag vill ha dialog, men bara så länge vi pratar om mig. Jag vill ha dialog, men bara så länge vi pratar om mig. OM SVENSKA FINANSIELLA FÖRETAGS KOMMUNIKATION I SOCIALA MEDIER Författare: Silvia Barklund Wictoria Berglund Mårten Cronander Marknadskommunikationsprogrammet

Läs mer

Mönsteridentifikation på sociala medier

Mönsteridentifikation på sociala medier Framsida Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik C Höstterminen 2014 Programmet för IT, Medier och Design Mönsteridentifikation på sociala

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

KOMMUNEN - DEN SJÄLVKLARA ARBETSGIVAREN FÖR UNGA. Traineeprogrammet Skåne Nordväst 2011-2012

KOMMUNEN - DEN SJÄLVKLARA ARBETSGIVAREN FÖR UNGA. Traineeprogrammet Skåne Nordväst 2011-2012 KOMMUNEN - DEN SJÄLVKLARA ARBETSGIVAREN FÖR UNGA Traineeprogrammet Skåne Nordväst 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 2. INLEDNING... 4 3. METOD... 5 3.1 Övningarna... 5 3.1.1 Linjen...

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer