Skogsbruket. Obunden specialtidning för skogsägare i Finlands svenskbygd. Nr Årgång 77

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsbruket. Obunden specialtidning för skogsägare i Finlands svenskbygd. Nr 12 2007. Årgång 77"

Transkript

1

2 Skogsbruket Obunden specialtidning för skogsägare i Finlands svenskbygd Nr Årgång 77 4 Allemansrätten sätter regler för hästar, fyrhjulingar och snöskotrar Frågan om körning på skogsbilvägar är komplicerad Fyrhjulingar lämpar sig också för skogsbruket Användningsområdena varierar från utkörning av virke till transport av ved och plantor. Förädlingen av grovt virke börjar med brunnsröjning Sofia Storsjö i Petalax sköter plantskogsvården själv. Våra stora plantbolag kämpar med ekonomiska problem Finska plantor har gått åt i spåren efter de svenska stormarna. Hälsa, kärlek och ekonomi Placering kräver kompromisser, inget alternativ har hög avkastning, låg risk och inga skatter. Läcker nyårsmeny efter arbetsamt år Inspiration med trattkantareller, örtgallette och saltimbocca på älg. Ung företagsamhet i Korsholms högstadium Byggsatser, fågelholkar och korköppnare har högsäsong inför julen. Över en halv miljon julgranar säljs varje år i Finland Den kommersiella julgransodlingen började på 1960-talet. Slutspurt för älgjakten Älgjägarnas kunskaper behövs också för omhändertagande av trafikskadat vilt. På omslaget: I Finland finns mer än snöskotrar. Foto: Polaris

3 Skogsbruket ISSN Utgivare Föreningen för Skogskultur rf Redaktion Orrspelsgränden 4, Helsingfors tfn fax Chefredaktör Klaus Yrjönen tfn Redaktionssekreterare Maria Lindén tfn Redaktör Gerd Mattsson-Turku tfn Medarbetare Anne Manner tfn Christian Hildén tfn Bjarne Andersson tfn Annonser: Oy Adving Ab, Ingmar Qvist tfn fax Adressförändringar och prenumerationer Marianne Grundström tfn Tidningen Skogsbrukets helårsprenumeration (11 nummer) 36 i Finland 340 SEK i Sverige 43 övriga länder. Tidningen Skogsbrukets halvårsprenumeration (6 nummer) 22 i Finland 210 SEK i Sverige 26 övriga länder. Ledaren Konkreta besked om Metso II behövs Programmet för biodiversitet i södra Finlands skogar (METSO) som har inkluderat frivilliga metoder för att trygga den biologiska mångfalden har nu avslutats. METSO har omfattat både inventering och restaurering av befintliga skyddsområden samt utveckling och försök med metoder för att bevara mångfalden i ekonomiskogar. Erfarenheterna av det femåriga programmet är mycket positiva. Handeln med naturvärden har väckt intresse bland skogsägarna och har blivit en succé. Att bygga på skogsägarnas frivillighet är ett nytänkande som har ändrat attityderna inom skogsbruket. Resultaten är intressanta också i ett internationellt perspektiv. Sverige har ambitiösa mål för frivilliga avsättningar av skog och METSO har väckt stort intresse bland svenska skogsägarorganisationer. Det finns ett bra underlag för gemensamma utvecklingsinsatser med Sverige och också med de andra nordiska länderna. Två arbetsgrupper bereder fortsättning till METSO, s.k. METSO II för perioden Målet med METSO II är att ta i bruk de mest framgångsrika metoderna och utvidga verksamheten till hela södra Finland. Beredningen är på slutrakan och statsrådet ska fatta beslut om programmet och dess finansiering i januari-februari. Att övergå från en myndighetsdriven process till en skogsägarcentrerad process är mycket lyckat. Det finns också moln på METSO II-himlen. Finansieringen av det nya programmet är inte klar. Även om METSO II ingår i regeringsprogrammet är det ingen självklarhet att den föreslagna finansieringen beviljas. Den nya lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (KEMERA) som ska tillämpas bl.a. vid finansieringen av handeln med naturvärden har fastnat i EU. Det är oklart på hurudana villkor EU godkänner utbetalning av stöd till skogsägare för att trygga biodiversiteten. Också det politiska spelet hårdnar på slutrakan av beredningen. Organisationerna som är med i beredningen driver sina egna intressen och vill höja sin profil. Naturskyddsförbundet driver på stora enhetliga skyddsområden till södra Finland och vill använda andelen skyddad skog som mätare för mångfalden. Nu ska vi hålla huvudet kallt och försäkra oss om att arbetet med METSO II slutförs planenligt. Vårt budskap till beslutsfattarna är: Vi kan kombinera effektiv virkesproduktion och trygga den biologiska mångfalden genom frivilliga metoder. Det har skrivits mycket om METSO och de olika försöksprojekten. Ur skogsägarens synpunkt är det viktigaste att han får konkreta besked om och när det är möjligt att idka handel med naturvärden och på vilka villkor. SKOGSBRUKET följer med METSO-processen och vi återkommer med information och analyserar situationen när konkreta besked finns. m Ombrytning Margita Lindgren, Ekenäs Tryckeri Ab Tryckeri Ekenäs Tryckeri Ab, Ekenäs 2007

4 Vem får röra sig på min mark och hur? Fyrhjulningar och snöskotrar ökar i popularitet. Drygt snöskotrar och fyrhjulingar behöver mark att köra på. Omkring personer har ridning som hobby. För markägarna kan de nya hobbyerna medföra problem. Tolkningen av vad allemansrätten tillåter är inte helt entydig. Foto. Polaris. Gruppen snöskoteranvändare är en brokig grupp. I gruppen finns yrkesmänniskor samt även många som kör sällan eller sitter bakom styret på en snöskoter för första gången. Varje år dör skoteranvändare i snöskoterolyckor och trafikförsäkringen betalar ut ersättning till drygt 400 skadade. Av dödsfallen inträffar sjuttio procent vid körning på is och dödsorsaken är drunkning. I regel är den som förolyckas en årig man med över 1,2 promille alkohol i blodet och med minst tio års erfarenhet av skoterkörning. Snöskoter får framföras på stängd skogsväg En person som fyllt 15 år får köra snöskoter i terräng och på istäckta vattenområden. Körning i terräng kräver alltid markägarens tillstånd. För körning på officiella snöskoterleder, för att korsa en väg eller köra på en väg, måste föraren ha traktorkörkort. En snöskoter får tillfälligt framföras på väg om körning i terräng är orimligt svår eller om det är nödvändigt för att korsa vägen på ett säkert sätt. Föraren ska i första hand använda den oplogade delen av vägen. När det gäller körning med snöskoter på skogsbilvägar är frågan mer komplicerad. Lagen anger att det inte är tilllåtet att använda snöskoter på väg förutom att korsa en väg, köra över en bro eller om terrängen är orimligt svår. Men terrängtrafiklagen innehåller en paragraf (24 ) som gäller körning på skogsbilväg. Utdrag ur texten: Körning med snöskoter på skogsväg är tillåten under den tid marken är snötäckt, om väghållaren har stängt av vägen för trafik med andra motordrivna fordon än snöskotrar. På en avstängd skogsväg kan en snöskoterled anläggas. Öppen skogsväg sätter stopp för skoterkörning Jurist Helena Ålgars på Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund, SLC, uppger att det här tillåter körning med snöskoter på en skogsbilväg som är stängd med bom, kätting eller en skylt som förbjuder körning. Föraren behöver Det är inte tillåtet att framföra snöskoter på en väg. inte heller ha traktorkörkort. Det här är ett problem, säger Helena Ålgars på SLC. En skogsväg mår inte bra av att snöskotrar packar ihop snön. Frågan tangerar också allemansrättens allmänna principer som utgår ifrån att utnyttjandet av allemansrätten inte får orsaka skador. Väglaget kommer ifrån det här problemet om de öppnar sin väg vintertid, dvs. öppnar bommen eller tar bort kättingen som stoppar infart på vägen. Markägarna och vägdelägarna kan också hos den 4

5 regionala miljöcentralen anhålla om att få utfärda förbud mot användning av motordrivna fordon inom ett visst markområde eller ett isbelagt vattenområde för en viss tid eller tillsvidare. Det här är mera komplicerat och har inte utnyttjats i någon större utsträckning. Brokig skara fyrhjulingar För fyrhjulingarna, som också kallas terränghjulingar och mönkijä, gäller långt samma regler som för snöskotrar. Det som gör det lite svårare är att reglerna något verierar beronde på vilken typ av fyrhjuling det är fråga om. Enligt användning och storlek indelas fyrhjulingarna i tre grupper; terrängfyrhjulingar gatfyrhjulingar mopedfyrhjulingar Gemensamt för alla fyrhjulingar är att de måste ha en gällande trafikförsäkring både då de framförs i terräng och på vägen. Körkort för att korsa väg med fyrhjuling Föraren ska vara 15 år för att få köra i terräng. För att få köra på väg och redan för att enbart korsa en väg, krävs körkort. Föraren på en terrängfyrhjuling och gatfyrhjuling ska ha personbilskörkort. För att få framföra en mopedfyrhjuling krävs mopedkörkort. Terrängfyrhjulingarna var ursprungliga avsedda för terrängbruk, men de kan registreras även för användning i vägtrafik och blir då likställda med gatfyrhjulingar. En fyrhjuling som framförs i trafik ska besiktas på samma sätt som en bil och i december, januari och februari ska fyrhjulingen ha vinterdäck. Oregistrerad fyrhjuling får aldrig framföras på skogsväg För körning i terräng med fyrhjuling krävs alltid markägarens tillstånd. För körning på isbelagda vattenområden behövs inget tillstånd. För körning på väg, skogsväg inberäknade, är regelerna olika beroende på om fyrhjulingen är registrerad för vägtrafik eller inte. Om den inte är registrerad för vägtrafik, får den inte framföras på en skogsbilväg, inte ens om den är stängd. En fyrhjuling får korsa en väg under förutsättning att föraren har personbilskörkort. Ridning i naturen ökar Foto: Anki Väyrynen. Ridning i naturen ökar i popularitet. Sporadisk ridning, ett par gånger i veckan, faller inom ramen för allemansrätten. Ridning är populärt. De vuxnas antal har tredubblats de senaste tio åren och ridning i naturen ökar i popularitet. Risken för markskador är större vid ridning än när man tar sig fram till fots eller med skidor. I dagens läge finns inga riktigt klara regler för vad som faller inom ramen för allemansrätten, när det gäller ridning. Jurist Helena Ålgars på SLC säger att ridning är ett gränsfall när det gäller allemansrättens omfattning. Jag får regelbundet telefonsamtal från markägare som är bekymrade över att stallägare i grannskapet börjat använda deras marker, skogsvägar och stigar, för ridning i terrängen. Lagstiftningen har inga klara regler för vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet, utan det är allemansrättens allmänna principer som måste tillämpas. Här måste man igen komma ihåg den viktiga principen om att utnyttjandet av allemansrätten inte får orsaka skador. I lagen om enskilda vägar finns en paragraf (80 ) om användning av väg och annan mark tillfälligt såsom väg. Tillstånd av vägdelägare eller väglaget behövs för användning av väg för verksamhet som ordnas av någon annan än en vägdelägare och som klart höjer kostnaderna för vägunderhållet. Vägdelägarna eller väglaget kan för dem som inte har rätt till vägen utfärda allmänt förbud mot användning av vägen för trafik med alla eller vissa slag av motor- eller hästfordon. Olika parter har olika tolkningar Ridentusiasterna har tagit fast på ordalydelsen som klart höjer kostnaderna för vägunderhållet. De anser att ridning inte ger sådana skador på vägbottnen som skulle klart höja kostnaderna för vägunderhållet. Deras tolkning är att det är tillåtet att rida på privata vägar, inkl. skogsvägar, ensam eller i grupp och att det inte är någon skillnad ifall det är affärsverksamhet eller inte. Däremot är det klart förbjudet att rida på nyplanterade ytor i skogen och på odlingsmarker, säger Ålgars. Min åsikt är också att allemansrätten inte finns till för att utnyttjas kommersiellt. Enligt Ålgars har varken SLC eller MTK valt att föra ett ärenden till domstol eftersom processerna är långa och utslagen nödvändigtvis inte ger så mycket hjälp i praktiska situationer. Vi uppmanar markägarna att föra diskussioner med stallägarna och försöka komma fram till en kompromiss som båda parterna godkänner. När det är fråga om travträning med häst och kärra är situationen en annan. Då är ekipaget ett hästfordon som omfattas av vägtrafiklagen. Schema på följande sida belyser vad allemansrätten tillåter Jag har kommit överens med mina grannar Anki Väyrynen har i sitt islandshäststall i Lappböle,

6 Kyrkslätt, tio ridhästar samt några föl. Det är stor efterfrågan på ridning i naturen, större än utbudet. Anki är ridterapeut och har också ridterapikunder som får fina upplevelser av att rida i skog och mark. Anki har organiserad ridning i naturen 1 2 gånger per månad. Grupperna består av ca fem hästar med varsin ryttare. En tur i terrängen brukar räcka omkring 1,5 timme. Jag har ca trettio hektar egen skog och mark och förlägger största delen av terrängridningen i den, säger Anki Väyrynen. Jag har dessutom kommit överens med mina närmaste grannar om att få använda deras skog för ridturer. Jag har trevliga grannar och de förhåller sig väldigt positivt till stallets verksamhet. Det är viktigt att vi rör oss försiktigt och med hänsyn till omgivningen. När en häst bajsar på en sandväg, stiger ryttaren av och sparkar hästspillningen i diket. Eftersom jag är lärare till utbildningen blir det också miljöfostran under ridturerna. Det är fint att få uppleva naturen på nära håll den vårdar själen och ger människan nya krafter. Foto. Polaris. Det krävs alltid markägarens tillstånd för att köra i terräng med en fyrhjuling. och inte för att träna hästar. Enligt Sandbacka är slitaget av ridning på en skogsväg inte så stort. Hans uppmaning är att styra hästarna så att de går mitt på vägen. Vägens mitt är vanligen högre och blir småningom en grön sträng om vägen inte sladdas regelbundet. Hovarna luckrar upp strängen. Ridning i terrängen är en annan sak. På moss- och lavbevuxna berg slits mossan och lavarna bort. När marken är vattensjuk, blir spåren av hovarna djupa. Snöskotrarna är det stora problemet. När snön packats ihop av snöskoterkörning tar en vanlig snöslunga inte mera upp vägen. För vägägaren betyder det extra kostnader eftrsom han är tvungen att anlita en större och starkare plog. Det bästa är alltid att hålla skogsvägen körbar även vintertid, då torkar den också snabbare upp på våren. Om skogsvägen är byggd med statsstöd kräver finansieringslagen att vägen är farbar året runt. Den här klausulen har många väglag glömt, säger Sandbacka. En väg med packad snö behöver två till tre veckor längre tid för att torka upp på våren. m Styr hästarna så att de går mitt på skogsvägen Leif Sandbacka på Kustens skogscentral, expert på skogsvägbyggen ser inte hästarna som ett lika stort problem för skogsvägarna som snöskotrarna. I Österbotten använder vi vanligen 0 35 mm krossgrus som ytlager på skogsvägar, säger Leif Sandbacka. Travhästägare önskar att vi skulle använda 0 18 mm krossgrus, som inte skulle slita på hovarna, men skogsvägarna görs för skogsbrukets transporter Text: Gerd Mattsson-Turku Terräng Skogsväg Skogsväg Allmän väg öppen stängd Snöskoter markägarens förbjudet när vägen är förbjudet tillstånd snötäckt Fyrhjuling markägarens föraren har förbjudet föraren har (terränghjuling) tillstånd personbilskörkort personbilskörkört och fyrhjulingen och fyrhjulingen är registrerad är registrerad Häst, tillåtet tillåtet tillåtet tillåtet sporadisk ridning Travhäst förbjudet tillåtet förbjudet tillåtet med sulky

7 Bengt Sohlberg demonstrerar rätt körställning som hjälper att hålla balansen i terrängen. FYRHJULINGEN nytta och nöje Fyrhjulingarna har under de senaste åren blivit populära och används både till nytta och till nöje. Inom skogsbruket kan fyrhjulingen användas bl.a. till utkörning av virke och ved samt transport av plantor. Fyrhjulingen sparar pengar om den kan användas i stället för större och dyrare maskiner. Lantbrukare Bengt Sohlberg i Sjundeå har tidigare fungerat som vd för ett maskinförsäljningsföretag och varit med om att bevittna fyrhjulingarnas frammarsch, som började på 1990-talet. Den årliga försäljningen i Finland har ökat stadigt och uppskattas i år att vara ca maskiner. Sohlberg använder fyrhjulingen själv både inom jordbruket och skogsbruket till många olika sysslor. Stora besparingar Bengt Sohlberg konstaterar att de största besparingarna på gården kommer genom att han använder fyrhjulingen till ogräsbekämpning i stället för jordbrukstraktorn. Fyrhjulingen drar en mindre sprutanordning på släpvagn och besprutningen kan göras med stor precision på ställen där det verkligen behövs. Det minskar åtgången av bekämpningsmedel och driftskostnaderna för fyrhjulingen är betydligt mindre än för en traktor. Bengt Sohlberg berättar att 7

8 skäribönderna var de första som tog i bruk fyrhjulingarna. Det är mycket praktiskt att sköta virkestransporter vintertid på isen i skärgården. Sohlberg kommer själv att köra ut virke från en holme i vinter. Lägre priser med ökade försäljningsvolymer Bengt Sohlberg förklarar att fyrhjulingarna har varit förhållandevis dyra jämfört med traktorer. En basmodell kostar i dag euro. Priset på en kraftigare proffsmodell är euro. Priset på utrustning tillkommer; dragkrok, vinsch, transportlåda och släpvagn är de vanligaste. Det finns betydligt billigare fyrhjulingar på marknaden med då är kvaliteten en helt annan. Enligt Bengt Sohlberg går fyrhjulingen mycket skonsamt fram i terrängen om man kör försiktigt. Med lågt lufttryck i däcken, 0,3 bar är marktrycket mycket lågt och då är fyrhjulingen till och med skonsammare än en häst i terrängen. Å andra sidan kan fyrhjulingen med kedar och hård körning förorsaka en hel del skador i terrängen. Fyrhjulingen i beskattningen: Om fyrhjulingens användning i skogsbruket är minst 50 % av hela andvändningen, kan anskaffningskostnaden avskrivas i skogsbeskattningen enligt normal praxis. Om skogsbrukets andel av användningen är t.ex. 20 % under ett år, kan en motsvarande andel av totala driftskostnaderna avdras i beskattningen. Vid sporadisk användning kan kostnaderna avdras enligt en av skattestyrelsen fastställd timkostnad, 13,50 euro (2006). m Fyrhjulingarna går att utrusta men en skogsvagn och med en vajer- eller hydraulkran för att underlätta lastningen. Många tycker att det roligt att själv arbeta i egen skog och då har inte produktiviteten och enhetskostnaderna per kubikmeter sådan betydelse som för entreprenörer. Säkerhet och ofog i terrängen Bengt vid vagnen som är utrustad med en mindre sprutanordning. Fyrhjulingarna är tunga och kraftiga maskiner och säkerhetsföreskrifterna ska alltid följas. Det är viktigt att använda hjälm och dödmansgrepp (handledsögla) som stänger av motorn så fort föraren förlorar greppet, poängterar Bengt Sohlberg. Bengt Sohlberg är bekymrad över olovlig körning i terrängen. Lagen förbjuder användningen av motorfordon i terrängen utan lov av markägaren. Solhberg har inte under de senaste åren själv haft bekymmer med frågan men nog tidigare. I synnerhet plantbestånden kan få stora skador vid ovarsam körning i terrängen. m Text och foto: Klaus Yrjönen Innofor mångsidig skogsvård www. innofor.fi

9 Skogsägarutbildning En utbildning för skogsägare som vill lära sig sköta och använda sin skogslägenhet. Möjligt att avlägga yrkesexamen i samband med utbildningen. Närstudietillfällen två dagar/månad som du deltar i efter eget behov och intresse. Totalt erbjuder vi dig ca 35 närstudiedagar under två år. Förberedande utbildning: Plats och tidpunkt: Kursstart kl Utbildningen hålls vid enheten i Gamla Vasa, två dagar/månad kl Kostnader: Terminsavgift 40 samt en examensavgift 50,50 för den som deltar i examenstillfällena. Ansökan: Ansökningsblankett på eller kontakta Martina Uthardt, tfn Förfrågningar: Tomas Lundström, fortbildningsplanerare, tfn Svenska yrkesinstitutet Fortbildning och utvecklingstjänster Kungsgårdsvägen 30 A VASA Skogsvårdsföreningen Norrskog verkar i Karleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Oravais. Verksamhetsarealen är ca ha och föreningen har drygt medlemmar. Föreningen har 9 anställda funktionärer. Vi förstärker vår organisation och lediganslår en tjänst att sökas av skogsbrukstekniker eller skogsbruksingenjörer Vi värdesätter initiativrikedom och förmåga att arbeta självständigt. Kunskaper i skogsvårdsföreningarnas ADB-system och tvåspråkighet räknas som merit. Tjänsten besätts eller enligt överenskommelse. Lön enligt gällande avtal. Ansökningshandlingar, som inte returneras, insänds senast till Skogsvårdsföreningen Norrskog, Måns Åkerblom, Bärklarsvägen 3, Ytteresse. Märk kuvertet Ansökan. Tilläggsuppgifter: Verksamhetsledare Måns Åkerblom eller ordförande Olav Store Studera i Gamla Vasa till Skogsmaskinsförare Som skogsmaskinsförare jobbar du självständigt och kan kombinera ditt intresse för skog och mark med maskiner. Efterfrågan på yrkesskickliga skogs- maskinsförare förväntas öka de närmaste åren. Skogsmaskinsföraren får antingen anställning hos maskin- entreprenörer eller hos storföretag i branschen. Du kan även välja att bli egen företagare. Kontaktuppgifter: Kjell-Erik Lall, tfn Benita Gullblom, tfn Svenska yrkesinstitutet Kungsgårdsvägen Vasa Tfn (06)

10 Brunnsröjning grund för lönsamhet Sofia Storsjö ser brunnsröjningen som en nödvändig åtgärd. Av erfarenhet vet hon att insatsen är avgörande för plantbeståndets framtida utveckling. Skillnaden syns redan efter några år, och i första gallringen är den märkbar. SSofia Storsjö i Petalax, Malax, vill ha grovt virke av bra kvalitet i familjens skogar. Ett ytterst viktigt led i arbetet från planta till hög timmerandel är brunnsröjningen. Nyttan är påtaglig. Den syns i form av klart ökad tillväxt redan ett par år efter att brunnsröjningen är gjord. Plantornas välmående märks både på den gröna färgen och på topparnas utveckling. Det ger god grund för grovlekstillväxten. Behovet avgör tidpunkten Behovet av skötsel avgör tidpunkten för brunnsröjning. Någon särskild ålder kan jag därför inte nämna. Det är så stor skillnad på slyets framfart på de olika markerna. I våra trakter är det vanligt med torra backar varvat med fuktigare sänkor. Naturligtvis uppstår behovet av brunnsröjning snabbare på blöta marker. Sofia Storsjö poängterar vikten av att ta itu med brunnsröjningen medan barrplantorna fortfarande är i gott skick. Det är viktigt att de inte hinner börja lida av beskuggningen från det mera snabbväxande lövslyet. Själv håller hon särskild koll på plantskogen, och kan ett par år på förhand ana vilka bestånd som behöver hjälp av sin röjsågsutrustade ägare. Rationellt arbete Sofia Storsjö visar det bestånd som står i tur att bli brunnsröjt. Tallplantorna är fem år vid det här laget. I den mera backiga terrängen är slyet ställvis lika högt som tallarna, medan det fläckvis har hunnit få ett försprång. På de mera låglänta avsnitten är slyet längre hunnet, men tallarnas tillväxt har hittills inte lidit i konkurrensen. Jag brukar vänta tills ett bestånd behöver en helhetsinsats. Att springa genom en plantskog i flera omgångar för att fixa detaljer fungerar inte. Det är alltför tidskrävande, och det finns mycket annat En skogsbrukarkurs gav Sofia Storsjö en kick att ännu mera se till helheten i skogen. Tack vare brunnsröjningen är tillväxten här hög. som ska göras också. Storsjö är jordbrukare. Familjen har 140 hektar skog, och målsättningen är att hinna sköta den så bra som möjligt. Jag ligger nog efter med röjningarna, suckar den själverksamma skogsägaren. Brunnsröjning är dock ett arbete hon prioriterar högt. Offrar inte tillväxten I det aktuella beståndet får slyet, på en halv meters radie från varje tallpanta, inom kort skatta åt förgängelsen. Det här handlar om att befria plantorna. Det är först vid den egentliga plantskogsvården jag väljer vilka stammar jag satsar på framöver. Det är i huvudsak slyet jag tar bort, men jag glesar också ut ruggar av naturligt uppkomna tallar. Röjsågen är det enda redskapet Sofia Storsjö använder vid brunnsröjningen. Röjkniven kommer till användning enbart vid rågångar. Spar tid vid röjningen Efter brunnsröjningen får beståndet vara ifred under några år. Än en gång är det praktiken som avgör tidpunkten för insatsen. Topparnas utveckling och beståndets täthet bestämmer när jag tar itu med den egentliga röjningen. Och vid den åtgärden siktar jag på att få statliga stöd för arbetet. I det skedet ser hon redan nyttan av brunnsröjningen. Dels har plantornas tillväxt fått en ordentlig skjuts, och dels kommer röjaren själv lindri- 10

11 gare undan än om brunnsröjningen inte blivit utförd. Nu ser jag också tydligt vilka stammar jag kan satsa på. Idag vet jag att det är klokt att försöka få ett så jämnt bestånd som möjligt. Det har hon lärt sig genom egna misstag. Jag lämnade björkar som såg fina ut, och som var högre än tallarna. Det slutade inte särskilt lyckligt. I ett sådant bestånd blir björkarna riktiga överståndare. Numera fäller jag stora och vackra björkar utan pardon. Ofta räddar man omkring fyra tallar genom att fälla en enda björk, nämligen. Mums för börsen Det finns inga statliga stöd för brunnsröjningen. Men Sofia Storsjö utför arbetet ändå, eftersom hon vet att det ger slantar tillbaka. Redan vid första gallringen, faktiskt. Maken är skogsmaskinentreprenör, och när det blir dags för gallring är det hans tur att arbeta i den egna skogen. Sofia Storsjö sköter röjsågsarbetet, inklusive förhandsröjningen. Men behovet av förhandsröjning är betydligt mindre i ett bestånd som vårdats från första början. Skillnaden i lönsamhet är solklar. Mängden massaved är en helt annan än i ett ovårdat bestånd. Paret Storsjö har en hel del jämförelsematerial. Familjen har köpt skogsfastigheter, och kan därför se skillnaden mellan röjt och oröjt. I en del av de inköpta plantoch ungskogarna är eftersatt skötsel ett faktum. Men skogsägaren ger inte upp hoppet för det. Det går inte att reparera skadan i ett ovårdat bestånd. Men jag gör det bästa av varje situation, och bygger vidare på de mest lovande stammarna. m Text och foto: Anne Manner Beståndet är lika gammalt som det där Sofia Storsjö står. Här har ingen röjsåg gått fram. Det här slyet ska inte få chansen att piska tallen. Sofia Storsjö brunnsröjer, precis som föregående generationer i familjen gjort. 11 God Jul och Gott Nytt År önskar Svenska Småbruk och egna hem Ab

12 Plantbolag kämpar med stora problem Skogsägare har kunnat bli utan plantor de senaste åren. Orsaken är sannolikt export till Sverige. De större finska plantbolagen kämpar med stora ekonomiska problem. De har visat minusresultat många år i rad. Staten sitter som indirekt ägare, men ändå konkurrerar bolagen med varandra på den finska marknaden. I år har vi planterat ut 165 miljoner plantor i våra skogar. Med plantor per hektar blir det en planteringsareal som är lika stor som halva Åland. Årets mängd är långt från planteringsmängderna på 1980-talet då vi planterade 250 miljoner plantor per år. Den kraftiga minskningen beror främst på att vi på talet började förnya tall på naturlig väg genom avverkning i fröträdsställning. Täckrotsplantorna kom in på marknaden för drygt femton år sedan och i dag har de nästan helt konkurrerat ut barrotsplantor. Plantor till Sverige i stormens spår De senaste åren har efterfrågan på plantor ställvis varit större än utbudet. En orsak är de omfattande stormskadorna i Sverige. År 2005 exporterade vi till Sverige 2,5 miljoner plantor. Stormskadorna i Sverige har inte påverkat importen av plantor från Sverige till Finland, som de senaste åren har varit i storleksklassen tio miljoner plantor. Importen från övriga länder är omkring två miljoner. Fem bolag dominerar plantmarknaden Fem stora plantbolag produ- Foto: Holmen. cerar åttio procent av de inhemska skogsplantorna (inom parentes antalet plantskolor/ bolag). FinForelia Oy (7) ägs av Forststyrelsen och skogscentralerna i östra Finland Mellanå Plant Ab (2) ägs av Kustens skogscentral och Kristinestad stad Pohjan Taimi Oy (5) ägs av Tapio och skogscentralerna i norra Finland Taimitapio Oy (4) ägs av Tapio, skogscentralen Häme-Uusimaa och Tornator UPM (1) FinForelia uppstod i maj 2007 när Forelia som ägdes av Forststyrelsen gick ihop med Fin Taimi som ägdes av skogscentralerna i östra Finland. Forststyrelsen äger 57 procent av aktierna i det nya bolaget. UPM är det ända skogsbolag som har en egen plantskola. Plantprodukten sker i Joroinen och den uppgår till omkring 15 miljoner plantor per år. I Sverige har de stora plantbolagen ungefär samma antal plantskolor som de finska, men plantproduktionen är den dubbla. Plantbolagen visar minusresultat De större plantbolagen i Finland har staten som indirekt ägare, men ändå konkurrerar de med varandra på plantmarknaden. Fram till början av 1990-talet var det Forststyrelsen som fastställde priset på skogsplantor. Efter att systemet med enhetliga priser frångicks har plantproducenterna själva kunna prissätta sina produkter. Som en följd av detta har realpriserna på skogsplantor sjunkit med upp till tjugo procent. Sett ut plantproducenternas synvinkel och deras lönsamhet har prissänkningen inte varit på en sund bas. Ändå från början av 2000-talet har plantbolagens sammanlagda nettoresultat varit klart negativt. Situationen är såtillvida unik att de större plantbolagen har staten som indirekt ägare, men ändå konkurrerar de med varandra på plantmarknaden. Maskinell plantering ökar Omkring fem procent av plantorna planteras maskinellt. Den maskinella planteringen håller på att öka eftersom bristen på arbetskraft blir allt större. Maskinell plantering ökar inte efterfrågan på plantor, men den ställer andra krav på plantor och plantleveranser. Den största förändringen gäller planteringssäsongens längd. Plantorna ska kunna planteras från vår till höst utan sommaruppehåll. Plantorna ska också vara anpassade till planteringsmaskinernas tekniska utrustning. Både plantorna och torvklumpen ska ha en viss storlek för att maskinen ska kunna hantera dem. m Källa: TTS tutkimuksen tiedote 7/2007, Arbetseffektivitetsföreningen. Text: Gerd Mattsson-Turku 12

Skogsbruket 4??? 6??? 8??? ??? ??? ??? ??? ??????. ???. ???. ???. ???. ???. ???. ???.

Skogsbruket 4??? 6??? 8??? ??? ??? ??? ??? ??????. ???. ???. ???. ???. ???. ???. ???. Skogsbruket OBUNDEN SPECIALTIDNING FÖR SKOGSÄGARE I FINLANDS SVENSKBYGD NR 8 2007. ÅRGÅNG 77 4??????.??????. 6??????. 8??????. 12??? 16??????.???. 22??? 24 28???.??????. PÅ OMSLAGET:???. FOTO:??? 2 Skogsbruket

Läs mer

Skogsbruket 4 HUR STYRA RÄTT I RÄNTEDJUNGELN LÄTT OCH FÖRMÅNLIGT VÄGUNDERHÅLL TOM ANDERGÅRD FRÅN LILJENDAL HAR VARIT TRAKTORENTREPRENÖR PÅ

Skogsbruket 4 HUR STYRA RÄTT I RÄNTEDJUNGELN LÄTT OCH FÖRMÅNLIGT VÄGUNDERHÅLL TOM ANDERGÅRD FRÅN LILJENDAL HAR VARIT TRAKTORENTREPRENÖR PÅ Skogsbruket ORGAN FÖR SVENSKBYGDENS SKOGSHUSHÅLLNING I FINLAND NR 10 2003. ÅRGÅNG 73 4 HUR STYRA RÄTT I RÄNTEDJUNGELN DET FINNS EN HEL DEL ATT HÅLLA KOLL PÅ DÅ BANKERNA BJUDER EN LÅNG RAD OLIKA RÄNTETYPER.

Läs mer

Skogs bruket 3 2012. Krävande avverkning. efter stormen. Maskinerna tar över Grusvägar drabbas hårt av menföre Gör din egen vassmatta

Skogs bruket 3 2012. Krävande avverkning. efter stormen. Maskinerna tar över Grusvägar drabbas hårt av menföre Gör din egen vassmatta Skogs bruket 3 2012 Krävande avverkning efter stormen Maskinerna tar över Grusvägar drabbas hårt av menföre Gör din egen vassmatta Skogs bruket 3 2012 Krävande avverkning efter stormen Maskinerna tar över

Läs mer

Skogsbruket 4 MERA STOCK ELLER SNABBA PENGAR? TILLVÄXTEN LOCKAR, KOSTAR OCH GER ATT KÖPA SKOGSFASTIGHETER ÄR INGENTING FÖR DEN SOM SÖKER SNABBA

Skogsbruket 4 MERA STOCK ELLER SNABBA PENGAR? TILLVÄXTEN LOCKAR, KOSTAR OCH GER ATT KÖPA SKOGSFASTIGHETER ÄR INGENTING FÖR DEN SOM SÖKER SNABBA Skogsbruket ORGAN FÖR SVENSKBYGDENS SKOGSHUSHÅLLNING I FINLAND NR 12 2006. ÅRGÅNG 76 4 MERA STOCK ELLER SNABBA PENGAR? LAGEN TILLÅTER NUMERA TIDIGARE SLUTAVVERKNING. 6 8 12 TILLVÄXTEN LOCKAR, KOSTAR OCH

Läs mer

Skogsbruket. Obunden specialtidning för skogsägare i Finlands svenskbygd. Foto: Husqvarnas bildarkiv. Nr 2 2008. Årgång 78

Skogsbruket. Obunden specialtidning för skogsägare i Finlands svenskbygd. Foto: Husqvarnas bildarkiv. Nr 2 2008. Årgång 78 Skogsbruket Obunden specialtidning för skogsägare i Finlands svenskbygd Nr 2 2008. Årgång 78 5 8 10 12 16 20 22 24 28 Skogsmaskinsförare bristvara på arbetsmarknaden Bolagen har startat egna utbildningar.

Läs mer

Skogsbruket. Fördelar med kall vinter. Energivedsaffär kräver noggrannhet 2-2010

Skogsbruket. Fördelar med kall vinter. Energivedsaffär kräver noggrannhet 2-2010 Skogsbruket 2-2010 Fördelar med kall vinter Energivedsaffär kräver noggrannhet Skogsbruket Obunden specialtidningför skogsägare i Finlands svenskbygd Nr 2 2010. År g å n g 80 4 Många fördelar med kall

Läs mer

Skogsbruket VIRKESPRISERNA MÅSTE ANPASSAS TILL MARKNADSSITUATIONEN FINNS DET AVSÄTTNING PÅ ÖSTERBOTTNISK MASSAVED EFTER ATT

Skogsbruket VIRKESPRISERNA MÅSTE ANPASSAS TILL MARKNADSSITUATIONEN FINNS DET AVSÄTTNING PÅ ÖSTERBOTTNISK MASSAVED EFTER ATT Skogsbruket OBUNDEN SPECIALTIDNING FÖR SKOGSÄGARE I FINLANDS SVENSKBYGD NR 3 2009. ÅRGÅNG 79 4METSÄ-BOTNIA 7 LÄGGER NED SIN CELLULOSAFABRIK? VIRKESPRISERNA MÅSTE ANPASSAS TILL MARKNADSSITUATIONEN FINNS

Läs mer

9-2011. Hur mycket virke finns i ett träd? Naturvårdsträd är viktiga Vad är Rotstop?

9-2011. Hur mycket virke finns i ett träd? Naturvårdsträd är viktiga Vad är Rotstop? Skogsbruket 9-2011 Hur mycket virke finns i ett träd? Naturvårdsträd är viktiga Vad är Rotstop? Skogsbruket Obunden specialtidning för skogsägare i Finlands svenskbygd Nr 9 2011. Årgång 81 4 6 8 14 20

Läs mer

Certifiering tryggar. Skogs bruket 12 2014. hållbar utveckling

Certifiering tryggar. Skogs bruket 12 2014. hållbar utveckling Skogs bruket 12 2014 Certifiering tryggar hållbar utveckling Mera stöd för inhemska skogsbränslen En del beskogar, flera nyröjer åkermark Finländsk virkesexpert jobbar i Ryssland Skogsbruket 12 2014 g

Läs mer

SkogsÄgaren. Jag tycker om skog. Vindkraft sett med markägares ögon. Aktuellt på virkesmarknaden. 3 frågor om skog. Statsstöden är beskattningsbara

SkogsÄgaren. Jag tycker om skog. Vindkraft sett med markägares ögon. Aktuellt på virkesmarknaden. 3 frågor om skog. Statsstöden är beskattningsbara SkogsÄgaren Skogsvårdsföreningen Österbottens medlemstidning www.skogsvardsforeningen.fi Februari 1/2013 sid 3 Jag tycker om skog sid 4 Vindkraft sett med markägares ögon sid 6-7 Aktuellt på virkesmarknaden

Läs mer

SkogsÄgaren. Skogsägarna. Avvaktande start på året. Förstärkning i leden. Skogsägarens årsklocka. Rätten att köra över annans mark

SkogsÄgaren. Skogsägarna. Avvaktande start på året. Förstärkning i leden. Skogsägarens årsklocka. Rätten att köra över annans mark SkogsÄgaren Skogsvårdsföreningen Österbottens medlemstidning www.skogsvardsforeningen.fi Februari 1 / 2015 Skogsägarna ÖSTERBOTTEN sid 3 Avvaktande start på året sid 6 Förstärkning i leden sid 7 Skogsägarens

Läs mer

SkogsÄgaren. Skogsägarna. Ett nytt skede i livet tar vid. Flygekorren - sämre rykte än den förtjänar. Att lyckas med planteringen. Råd i god skogsvård

SkogsÄgaren. Skogsägarna. Ett nytt skede i livet tar vid. Flygekorren - sämre rykte än den förtjänar. Att lyckas med planteringen. Råd i god skogsvård SkogsÄgaren Skogsvårdsföreningen Österbottens medlemstidning www.skogsvardsforeningen.fi Maj 2 / 2014 Skogsägarna ÖSTERBOTTEN sid 4-5 Ett nytt skede i livet tar vid sid 6-7 Flygekorren - sämre rykte än

Läs mer

Elbolag får fälla. utan lov. Skogs bruket 11 2013

Elbolag får fälla. utan lov. Skogs bruket 11 2013 Skogs bruket 11 2013 Elbolag får fälla Pyrolysolja, grön energi ger värme Lotskutterförare tog kurs på skogen Ny lag möjliggör luck- och plockhuggning utan lov Skogsbruket 11 2013 r fälla Elbolag fåutan

Läs mer

Egen el sätter. Skogs bruket 2 2014. snurr på inkomsterna

Egen el sätter. Skogs bruket 2 2014. snurr på inkomsterna Skogs bruket 2 2014 Egen el sätter snurr på inkomsterna Minister vill ha större skogsfastigheter Med stockbil i halka och mörker Träden tar stryk av sen vinter Skogsbruket 2 2014 tter Egen esnl usrräpå

Läs mer

Så lyckas ni med generationsskiftet

Så lyckas ni med generationsskiftet EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2010 Så lyckas ni med generationsskiftet Märet travar segrar Karl-Arne brinner för motorsågar De vann varsin akvarell LEDAREN Tydliga priser gagnar skogsägaren Nya krav och

Läs mer

Vi finns till för dig

Vi finns till för dig Familjen Företaget Fastigheten NR 2 september 2009 Nu expanderar LRF konsult i Gävle Anders Björkman, Resultatenhetschef Gävle-Dala Rådgivning som ger kraft att växa Skogsmarkspriser Första halvåret 2009

Läs mer

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 6 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 1470E IT4 John Deeres effektivaste slutavverkare någonsin! JohnDeere.se 441 428 ingår som en medlemsförmån i landets fyra

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer:

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer: Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2009 Reagera i tid - viktigt för företagaren att säkerställa sin ekonomiska ställning s. 16-17 Lean production

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé Nr 2 2013 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms succé Hur smidig vill du ha din gallringsskotare? Minst plats tar förstås John Deere 810E. Ett annat mycket smidigt alternativ

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

Lindas produkter säljs världen över

Lindas produkter säljs världen över tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 67 2010 Nu jagas sista bokförings spöket bort Lindas produkter säljs världen över Företagsskolan: Bara nöjda kunder räcker inte Jobba alltid var

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin Nr 2 2003 Sveriges största skogsmagasin Pris 55 kronor inkl moms Starka bokslut i skogen Odla tryffel Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar med ett nytt träprogram. Hot mot skogen RÄTT FILAT I SKOGEN

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer