TNKA40-HT05 Grupp 6 Version 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TNKA40-HT05 Grupp 6 Version 1.0"

Transkript

1 TNKA4-HT5 Grupp 6 Version. Jonas Thelander Erik Johansson Mattias Lagergren Robin Velu Linköpings Universitet Norrköping

2 GRUPP 6 Projektrapport 2(3) Innehållsförteckning Inledning och Syfte Produktionsplanering Analys Research & Idéarbete Synopsis Tidplan Produktionskalkyl Produktionsavtal Manus Speakertext....9 Upphovsrätt... 3 Produktion Effektljud Musiksökning Speakerproduktion Postproduktion Grafik/animation Videoredigering Compositing Master & Komprimering DVD Fodral... 3 Bilaga-Mötesprotokoll Bilaga2-Projektdagbok Bilaga3-Tidrapport

3 GRUPP 6 Projektrapport 3(3) Inledning och Syfte Vi gör detta projekt i TNKA4, videoproduktion. Målet är att lära sig jobba i projektform och tillsammans skapa en kortare film utifrån givet råmaterial. Redovisning av färdig produkt sker inför övriga kursdeltagare.

4 GRUPP 6 Projektrapport 4(3) 2 Produktionsplanering. Analys Filmen skall visas på storbild inför en större skara människor bestående av universitetsstuderande. Handlingen är fiktiv och målet är att underhålla och visa vad vi har lärt oss under videoproduktionen. Detta är filmens mål och syfte..2 Research & Idéarbete Gruppen har kollat igenom filmmaterialet ett par gånger för att få idéer. Vi har testat olika musikspår till materialet för att kolla om våra idéer är genomförbara. Efter att vi kollat igenom allt material så har vi bestämt oss för att göra en sorts parodi på en dokumentär. Denna dokumentär kommer att innehålla ett reklamavbrott. Vi har fördjupat oss i Adobe Premier för att lära oss videoredigeringsteknik. Vi har bestämt oss att realismen inte får komma ivägen för handlingen..3 Synopsis Tanken med filmen är att göra en komiskt vinklad historiedokumentär. Programledaren, speakerrösten, driver handlingen framåt med hjälp av "arkiv bilder". Vi dubbar programledaren med en egen inspelad speakerröst. Själva läppsynkroniseringen när programledaren syns i bild ska inte vara perfekt utan bidrar till den humoristiska tonen. Filmen riktar sig till en målgrupp bestående av universitetsstuderande i 8 till 25 års ålder. Dokumentären behandlar järnvägens utbredning i USA och nybyggarnas möte med ursprungsbefolkningen. Vi kommer att arbeta mycket med olika tempo i bild och ljud för att skapa kontraster och känslor i filmen. Vi vill speciellt ha kontrast mellan indianer och nybyggare. Detta får genom att introducera indianerna i natursköna miljöer ackompanjerat av lugn musik i kontrast till nybyggarna med sina dånande maskiner och skräniga musik. Bildmaterialet begränsar realismen i och med att bilderna är filmade i modern tid. Konflikten trappas upp då nybyggarna börjar inkräkta på indianernas territorium. Indianerna står helt enkelt i vägen för järnvägens utbredning. Trots upprepade varningar, sabotage och hårt motstånd trängs indianerna undan. Filmen slutar med att indianerna placeras i reservat. Dokumentärfilmen kommer att brytas vid lämpligt tillfälle för reklam. Vid researchen såg vi klipp med stor potential till en Pripps reklam vilket vi valt att utnyttja. Tanken är att vi vill förstärka känslan av riktig tv.

5 GRUPP 6 Projektrapport 5(3).4 Tidplan * Bestäms efter möte med beställaren. Beslutspunkt : - Inlämning av rapport fram t.o.m. synopsis. - Research och Idéarbete är delvis klart. Beslutspunkt 2: - Mer research arbete. - Manuset är klart. Beslutspunkt 3: - Ljud och Musik är färdigt. - Speakertexten är inläst och klar. Visning: - Videoredigering. - Ljudläggning. - Grafik. - Videoeffekter. - Gör om produktionen till leveransformat.

6 GRUPP 6 Projektrapport 6(3).5 Produktionskalkyl Kostnadsposter tid/ant á pris summa Research 4 tim 3 2 Synopsis/Manus 6 tim 3 8 Fältinsamling Stillbildsfoto 5 tim 3 5 Film/Video Ljud Ateljé Foto Ljud 2 tim 3 6 Grafik 5 tim 3 5 Animation/Graf effekter 2 tim 3 6 Studio Förredigering/Granskning 8 tim 3 24 Ljudmix Videoredigering tim 3 3 Compositing 5 tim 3 45 Främmande tjänster/hyra Studio/Ateljé Rekvisita Skådespelare/Statister Specialteknik (pyro m.m.) Assistent Effektarkiv st Bildrätt (inköp) st Övriga Illustrationer/grafik Musikrättigheter st Specialkomponerad musik/effektljud Svensk speaker 8 tim 3 24 Dramatiserade röster mm 2:a språk (utländsk á 8:-) Material Film Magnetband ljud/video Grafiskt material Rekvisita Övrig förbrukningsmaterial/kostnader Övrigt Resor + omkostnader st 5 5 Frakter Summa exkl moms: 968

7 GRUPP 6 Projektrapport 7(3).6 Produktionsavtal Beställare: Dag Haugum Referens: Grupp 6 Produktionsavtal 5- Producent: Grupp 6 Referens: Grupp 6 Typ av produktion: Videoproduktion Titel/Arbetsnamn: Videoproduktionsprojekt Härmed har avtal träffats mellan ovanstående parter beträffande följande arbeten: Syfte: Videofilmen är framtagen i syfte att genomföra ett projektarbete inom videoproduktion i kursen TNKA4. Gruppen vill visa sina kunskaper inom ämnet videoproduktion och innehållet kommer att vara fiktivt och underhållande. Målgruppen är universitetsstuderande. Producentåtagande: Grupp 6 har åtagit sig att producera en 5 till minuter lång filmsnutt baserat på det videomaterial som beställaren har bidragit med. Produktionen kommer att innehålla en underhållande dokumentär om nybyggarnas framfart över den amerikanska kontinenten. Dokumentären leds av en speakerröst vilken vi åtar oss att spela in. Produktionen kommer även att innehålla miljö- effektljud och musik. Grupp 6 kommer att stå för allt från idé och manus till färdig produkt. Slutprodukten består av en DVD innehållandes kortfilmen. Rättigheter: Eftersom att filmen inte har något kommersielltsyfte och visas internt inom universitet så utelämnar vi detta. Produktionskostnad: 96 kronor exkl. moms. Betalningsform: /3 (32:- exkl moms) vid godkännande av produktionsavtal. 2/3 (64:- exkl moms) vid leverans och godkännande av färdigt material. Betalningsvillkor: 2 dagar netto. Dröjesmålsränta enligt gällande diskonto plus 25 %. Leveransdatum: 8 December 25 Vid uppsägning av kontrakt från beställarens sida av skäl som inte orsakats av fel eller försummelse av producenten, skall beställaren betala samtliga verifierade kostnader och nedlagd arbetstid som producenten dittills haft i samband med aktuellt produktionsarbete plus %. Vid uppsägning av kontrakt, utöver force majeure, från producentens sida debiteras endast de kostnader som är förknippade med eventuella delleveranser godkända av beställaren.

8 GRUPP 6 Projektrapport 8(3) Beställaren har rätt att utkräva vite för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 5% av värdet för den del av det material som är försenat. Dock skall vitet inte överstiga 5%. Beställaren har därefter rätt att häva detta avtal om leverans inte sker inom en månad efter avtalad tid. Ovanstående gäller inte om förseningen helt eller delvis förorsakats av beställaren eller pga force majeure. Undertecknade parter har tagit del av och godkänt ovanstående avtalstext i sin helhet den den (Beställare) (Producent) Grupp 6 innehar inte F-skattebevis xxxxxx-xxxx. Dvs. kontantbetalning föredras

9 GRUPP 6 Projektrapport 9(3).7 Manus N Action-anm. Ljud Bildbeskrivning r Intro till programmet. Programsignat ur och ljudeffekt. Grafiskillustration av programtitel. 2 Polman i studion, Polman introducerar dagens dokumentär. Studiobilder på Polman. 3 Dokumentärens titel övergår i dokumentären. 4 Naturskönt lugn, harmonisk stämning. Orörd natur. Lugn musik () och ljudeffekt. Lugn musik (), miljöljud. Grafiskillustration av dokumentärtiteln. Övergripande naturbilder. 5 Indianerna introduceras. Lever ett med naturen, fortsatt harmoniskt. Lugn musik () övergår lugnt i Indian musik (). Effektljud. Fiske, bär, kanoter, kåta, eld, fullmåne, uggla, hällristningar. 6 Européerna anländer till det nya landet och köper Manhattan för sprit. Effektljud och Nybyggarthe me (). Kartor transparanta över havsbilder. Animation av skepp, nybyggare samt indianer. 7 Musik och bild skapar en tung och intensiv stämning. Hård musik, effektljud. Konsertbilder, industri, maskin. 8 Nybyggarna presenteras, etablerar sig i det nya landet. Järnväg. Allt är frid och fröjd. 9 Reklampaus, Pripps blå. Nybyggarna breder ut sig över hela kontinenten, köper indianernas mark överallt dem kommer åt. Nybyggarna närmar sig den sista indianbyn som inte låter sig köpas för pengar. Två varningar utfärdas. Nybyggarthe me (). Effektljud. Musik: Åh vilken härlig dag. Nybyggarthe me (), Effektljud. Nybyggarthe me (), Effektljud. Bilder på nybyggarboningar. Bygger lite tåg, bygger lite väg, bygger lite industri. Sommarbilder i Bohuslän. Kartor och järnvägar. Amerikanska flaggor och dollartecken. Karta, indianby bild på uggla.

10 GRUPP 6 Projektrapport (3) 2 Indianerna gör ett tappert försök att sabotera utbredningen av järnväg. Indian musik, Nybyggarthe me, Effektljud. Skoterscenen N r 3 Action-anm. Ljud Bildbeskrivning Nybyggarna tar över den sista indianbyn. Man ser indianbyn samt omgivning samtidigt som man hör hur tåget och nybyggarna närmar sig. Nybyggarthe me, Effektljud. Karta går över i bilder på indianby och omgivningar. 4 Indianerna får flytta till sitt nya land: Reservatet. Indian sätts bakom galler. Fanfar, Effektljud. Karta som visar hur indianerna deporteras till Reservatet. Nybyggarna firar. 5 The End, Polman tackar för sig. Eftertexter. Signaturmelod i. Studiomaterial med eftertext.

11 GRUPP 6 Projektrapport (3).8 Speakertext -Hej och välkomna till veckans program av världens historia i kvällens avsnitt ska vi ta en liten närmare titt på den amerikanska kontinentens historia. -En gång bodde det ett folk på andra sidan atlanten. Som levde i harmoni med naturen. Där mitt var ditt och där djur och människa levde sida vid sida. Detta folk som en dag skulle komma att kallas indianer. -Till detta land där ägande var ett främmande ord kom så ett folk från andra sidan atlanten med helt andra värderingar. -De ont anande indianerna gav upp sin mark i utbyte mot sprit och pengar utan någon som helst tanke på vad detta skulle leda till. -Nybyggarna fattade snabbt tycke för det nya landet och över världens hav förde frihetens vind nyheten om ett land med oändliga möjligheter. Det var ett frihetens land. -Deras nya land var stort och behovet av snabba kommunikationer och transporter växte därför kraftigt hos nybyggarna. -Man jobbade dag som natt med att bygga och skaffa material till den nya järnvägen. -Och nu kommer vi ta en liten pause i programmet men stanna kvar för vi är strax tillbaka. -Nybyggarna spred sig snabbt och köpte upp allt land de kunde komma åt snart var hela kontinenten i deras ägo. Men ryktet hade spridit sig till en liten indian by som vägrade låta sig köpas för pengar. Nybyggarna struntade i varning och i ett sista desperat försök att stoppa nybyggarnas planer placerade indianhövdingen sin älskade snöskoter på järnvägsspåret. -För att få slut på nybyggarnas härjningar samlade indianerna ihop ett äldresråd. Här kom man fram till att en varning skulle utfärdas -Nybyggarna struntade i varning och i ett sista desperat försök att stoppa nybyggarnas planer placerade indianhövdingen sin älskade snöskoter på järnvägsspåret. -Indianernas tappra insatser misslyckades men de blev till slut lovade ett eget land kallat reservat. -Och det var allt vi hade för den här veckan. Nästa veckas program kommer att handla om lämmeltåg. Finns dom eller är dom endast en myt? En konspiration för att locka till sig turister. Missa inte det. God kväll..9 Upphovsrätt Eftersom projekt inte är kommersiellt eller i syfte att tjäna pengar samt endast kommer att visas för en liten grupp personer. Har vi valt att inte ta hänsyn till upphovsrättsfrågor.

12 GRUPP 6 Projektrapport 2(3) 3 Produktion. Effektljud Delar av effektljuden har vi plockat från hemsidor med gratis ljudbibliotek (independent.nu, ljudo.com, multimedia.skolutveckling.se). Vi använder ljuden för att förstärka det visuella intrycket i vissa scener. De ljud vi skapat själva är inspelade hos Robin Velu med hans studioutrustning..2 Musiksökning Den kommersiella musiken har vi plockat från olika CD-skivor. Mycket tid har lagts ner på att hitta passande musik till de olika scenerna. Robin Velu har även själv komponerat introsamt reklam-jingeln..3 Speakerproduktion Speakerproduktionen har Robin Velu ansvarat för och det är även hans röst som använts. På den har sedan en liten förvrängning lagts. Speakertexten har gruppen tillsammans arbetat fram.

13 GRUPP 6 Projektrapport 3(3) 4 Postproduktion. Grafik/animation Filmen innehåller ett antal animationer som vi skapat själva. *intro *patriot & indian *karta *tåg-åk *båten använd mjukvara. En del grafik är hämtat från webben och sedan ändrat för att passa våra behov..2 Videoredigering Videoredigeringen har utförts hemma hos Jonas Thelander med hjälp av programmet Adobe Premiere.5 Pro. Redigeringen har varit den tyngsta delen av projektet och stor möda har lagts till att få ett bra flyt i klippen och att få bra samspel mellan bilden och ljudet..3 Compositing Vi har använt en del grafiska animationer för att förtydliga och illustrera diverse händelser där material inte kunde hämtas från råmaterialet..4 Master & Komprimering Mastern ligger på en DVD med format 4:3 PAL komprimerat till mpeg-2. På DVDn ligger en meny..5 DVD Fodral Vi har även tagit fram ett DVD Fodral till våran film. Detta gjordes i Photoshop.

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur Redaktör: Mattias Vepsä Text och research: Thor Rutgersson Grafisk form: Andreas Kjellander Illustrationer: all-silhouetts.com & Sthlm Connection Arbetarnas Bildningsförbund 2014 INNEHÅLL Inledning 3 Steg

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Joanna Björkqvist & Kristina Svensson. Förverkliga din bokdröm en handbok för dig som vill ge ut böcker på eget förlag

Joanna Björkqvist & Kristina Svensson. Förverkliga din bokdröm en handbok för dig som vill ge ut böcker på eget förlag Joanna Björkqvist & Kristina Svensson Förverkliga din bokdröm en handbok för dig som vill ge ut böcker på eget förlag INNEHÅLL Innehåll Förverkliga din bokdröm Egenutgivarna 7 skäl att ge ut själv Dina

Läs mer

3. VÅRA OKÖTTSLIGA LUSTAR 7. LUKINZINE 12. TJEJREJV 15. BÖGMINISTERIET 18. EQUALIZER

3. VÅRA OKÖTTSLIGA LUSTAR 7. LUKINZINE 12. TJEJREJV 15. BÖGMINISTERIET 18. EQUALIZER 1 3. VÅRA OKÖTTSLIGA LUSTAR 7. LUKINZINE 12. TJEJREJV 15. BÖGMINISTERIET 18. EQUALIZER Tidningen GÖR Maj 2014 info@tidningengor.se www.tidningengor.se Tidningen är gjord av: Elias Lanninge www.lanninge.se

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

En bok och en DVD. Inspirationsmaterial från Film i Värmland. Roligt helt enkelt om att göra animerad film i särskolan. Roligt, helt enkelt

En bok och en DVD. Inspirationsmaterial från Film i Värmland. Roligt helt enkelt om att göra animerad film i särskolan. Roligt, helt enkelt Roligt helt enkelt om att göra animerad film i särskolan Sedan 2001 har Film i Värmland arbetat med animation i de värmländska skolorna. Tillsammans med våra handledare har elever och personal producerat

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

MORGAN. unga mobilvanor

MORGAN. unga mobilvanor unga mobilvanor Välkommen! För att få en dagsaktuell bild av hur ungdomar använder sina mobiler, vad som är viktigt när de väljer telefoner och operatörer, och vad de önskar sig av sin mobil framöver har

Läs mer

Gratis är gott. Eftersmaken är sur.

Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Det drabbar ingen fattig. Det går inte att stoppa ny teknik. Den som verkligen har talang kommer att skapa ändå. Om man lyssnar på några av argumentet som förts fram

Läs mer

Boende i Stockholm förr, nu och sen! Rapport i praktiskt examensarbete, 10 poäng

Boende i Stockholm förr, nu och sen! Rapport i praktiskt examensarbete, 10 poäng Boende i Stockholm förr, nu och sen! Rapport i praktiskt examensarbete, 10 poäng 1 Sammanfattning Mitt exjobb gick ut på att programmera och att vara med och designa en datorapplikation. Denna skulle handla

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Dalasmått. Affiliate. Test: Proffsen betygsätter fem olika webbutiker SID 16. Emylittle gör kläder för de allra minsta SID 6

Dalasmått. Affiliate. Test: Proffsen betygsätter fem olika webbutiker SID 16. Emylittle gör kläder för de allra minsta SID 6 FYNDIQ: Det nya fyndvaruhuset på nätet GUSTAF OSCARSON: Tydliga mål är nyckeln till framgång EN DAG MED: Proffsgarderoben.se NUMMER 3 SEPT NOV 2010 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Affiliate Nätsmart reder

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

C-UPPSATS. -En vecka till nästa avsnitt, nej du, det går inte jag med på

C-UPPSATS. -En vecka till nästa avsnitt, nej du, det går inte jag med på C-UPPSATS 2010:243 -En vecka till nästa avsnitt, nej du, det går inte jag med på - om hur ungdomar väljer att se sina tv-serier Marcus Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap,

Läs mer

Branschanalys KIN171. Författare: Linda Tång Kursansvarig: Bjarne Hindersson. Datum: 2011-02-24 Mälardalens högskola

Branschanalys KIN171. Författare: Linda Tång Kursansvarig: Bjarne Hindersson. Datum: 2011-02-24 Mälardalens högskola Författare: Kursansvarig: Bjarne Hindersson Datum: 20 Mälardalens högskola Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Problemformulering... 3 Metod... 4 Informationssökning... 4 Val av informanter...

Läs mer

Förarbetet. Redovisning av projektet Stor Nila och Lill Docka diarienummer: K2012-1090

Förarbetet. Redovisning av projektet Stor Nila och Lill Docka diarienummer: K2012-1090 Redovisning av projektet Stor Nila och Lill Docka diarienummer: K2012-1090 Genom att följa planeringsschema kan man se hur arbetet med projektet fortskred under perioden 2012-14. De skolorna som valde

Läs mer

Spelutveckling genom problembaserat lärande i den allra första högskolekursen

Spelutveckling genom problembaserat lärande i den allra första högskolekursen Spelutveckling genom problembaserat lärande i den allra första högskolekursen Thomas Larsson & Rikard Lindell Institutionen för datavetenskap (IDt) Mälardalens högskola (MdH) 17 augusti 2004 2 Förord I

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

Digitala material med egenskaper: Rådande trender inom media

Digitala material med egenskaper: Rådande trender inom media Digitala material med egenskaper: Rådande trender inom media En analys av en framstående designtrend. Richard Eklund Tomas Jönsson Institutionen för informatik Digital Medieproduktion Examensarbete på

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader?

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader? Den här lilla rapporten kan innebära att DU om 1-2 månad har tagit ett större kliv mot dina drömmar än du gjort under det senaste året. Det som vi tar upp här är EXREMT viktigt för alla som driver en verksamhet

Läs mer

Projekt 2, IT-Lots. NovAseptic AB -Ett medicintekniskt kunskapsföretag. Handledare: Otto Lundell, Anders Johansson och Lars Olof Blomdahl

Projekt 2, IT-Lots. NovAseptic AB -Ett medicintekniskt kunskapsföretag. Handledare: Otto Lundell, Anders Johansson och Lars Olof Blomdahl Ale Gymnasium Nödinge VÅRT FADDERFÖRETAG 2002-05-31 Gustav Persson Andreas Gustavsson Projekt 2, IT-Lots NovAseptic AB -Ett medicintekniskt kunskapsföretag Handledare: Otto Lundell, Anders Johansson och

Läs mer