MSC:s miljömärkning på skolmatsedeln information för kommuner som vill certifiera sig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSC:s miljömärkning på skolmatsedeln information för kommuner som vill certifiera sig"

Transkript

1 MSC:s miljömärkning på skolmatsedeln information för kommuner som vill certifiera sig Skäl till att använda MSC:s miljömärkning på skolmatsedeln? Marine Stewardship Council (MSC) är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation som stödjer hållbart fiske genom ett frivilligt certifieringsprogram och en miljömärkning för fisk och skaldjur. MSC-certifierade fiskerier (fiskefartygsföretag) och fiskproducenter har granskats av ett oberoende certifieringsorgan. Det blå MSC-märket garanterar att fisken inte kommer från ett överfiskat bestånd eller är fångad på ett sätt som skadar havets ekosystem. Det är den enda internationellt erkända miljömärkningen av fisk och skaldjur och får bara användas på matsedlar och annat marknadsföringsmaterial om kommunen är MSCcertifierad. En MSC-certifiering innebär att du tillåter en årlig revision av att din verksamhet bedrivs enligt MSC:s regler. Fördelar med en MSC-certifiering: - Visar på att kommunen gör ansvarsfulla inköp av fisk. Genom att köpa MSC-märkta fiskprodukter som är fiskade på ett hållbart sätt motverkar kommunen överfiskning. - Stärker miljöprofilen intern såväl som externt. Genom MSC-certifieringen säkerställer ni som kommun att fisken ni köper håller det ni lovar, vilket skapar förtroende hos matgästen, föräldrar och lärare. - Bidra till hållbar utveckling. Genom det här projektet har kommunen ett tillfälle att samarbeta med en internationell miljöorganisation (MSC) för att aktiv stödja ett hållbart fiske. - Stimulerande för ledning och personal. En MSC-certifiering medför arbetsglädje och stolthet över det viktiga arbete som utförs. - Läromedel från MSC. Lärare kan ta del av ett inspirerande material (årskurs 1-4) om hur man väcker elevers engagemang för våra hav och ett hållbart fiske. - Agera som föredöme. Kommunen kan uppmärksamma sina ansvarsfulla fiskinköp och sprida kännedom kring problemet med överfiskning bland elever, föräldrar och lärare. - Medieuppmärksamhet Fira certifieringen med en temadag om fisk och hav på en eller två skolor i kommunen. Bjud gärna in lokaltidningar och uppmärksamma ert miljöengagemang på er och på MSC:s hemsida. - Låg kostnad. MSC begär inga förändringar i kommunens upphandlingslinjer. Kommunen behöver inte heller betala för användningen av miljömärkningen i och med att maten som serveras är avgiftsfri. Den enda kostnaden är själva certifieringen samt den årliga revisionen. Vad är MCS:s spårbarhetsstandard? MCS:s spårbarhetsstandard fastställer de krav som måste uppfyllas för att kunna spåra all MSCcertifierad fisk som köps av kommunen. Det är MSC:s metod att säkerställa att certifierade och ickecertifierade produkter inte förväxlas i leveranskedjan utan att fisken lätt kan spåras från båt till tallrik. Matgästen kan då lita på att den MSC-märkta fisken verkligen kommer från ett certifierat fiske. Mer information finns att läsa i handboken Bli certifierad! Spårbarhetscertifiering som kan laddas ner från: 1

2 Hur blir kommunens skolmatsverksamhet certifierad? Köp MSC-märkt fisk För närvarande finns det 102 MSC-certifierade fiskerier runt om i världen (december 2010)och på den svenska storköksmarknaden finns det redan mer än 180 stycken MSC-märkta fiskprodukter. från en MSC-certifierad storköksgrossist Om er storköksgrossist inte är MSC-certifierad, be dem kontakta MSC för mer information ). Här är en lista på MSC-certifierade storköksgrossister: Gunnar Dafgård AB Servera R&S AB Menigo Foodservice AB Anlita ett certifieringsorgan Här är en lista med godkända certifierare: Alternativt kontakta MSC för mer information. Skicka en offertförfrågan till utvalda certifieringsorgan. Ingå ett avtal med det certifieringsorgan som ska utföra certifieringen Förbered verksamheten för den revision (kontroll) som certifieraren ska genomföra. I revisionen måste skolrestaurangerna kunna visa att MSC-certifierad fisk aldrig förväxlas med icke-certifierad fisk, varken under förvaring, produktion eller servering. Så här går det till att certifiera sig Man kan antingen certifiera enskilda skolkök eller flera skolkök genom en gruppcertifiering. I en gruppcertifiering kontrolleras inte varje restaurang/kök för sig. Kontrollen sker centralt i bokföring och på de platser där livsmedel lagras. Köken kontrolleras med stickprov. Certifieraren tillbringar ungefär en dag centralt i bokföringen och en till två timmar på varje kök som ska kontrolleras. Antalet stickprov beror på hur stor risken är att icke MSC-certifierad fisk kan märkas med MSC:s miljömärkning. I den kommun som beskrivs nedan med ungefär 30 skolkök, kontrolleras mellan 3 och 4 skolkök. Förberedelse för certifiering Det är lättare än du tror att certifiera din verksamhet. I de flesta fall använder kommunen sig redan av ett tillförlitligt spårbarhetssystem som bara behöver anpassas lite så att det följer MSC:s regler. Checklistan på nästa sida har utformats för att hjälpa kommunala skolkök att möta MSC:s krav och att kunna förbereda sig inför revisionen. Checklistan är baserad på ett typiskt kommunalt skolkök, med följande kännetecken: - All mat levereras av en eller två storköksgrossister - Kommunen har ett avtal som styr skolkökens inköp - Kommunens livsmedelsavtal tillåter inte kökpersonalen att köpa fisk utanför avtalet - Kommunens skolkök styrs centralt av kostenheten (eller liknande) Om din kommun inte passar in på den här beskrivningen, kan man ändå genomföra MSC-certifieringen Men man måste kanske utveckla andra tillvägagångssätt för att garantera att icke MSC-certifierad fisk 2

3 inte serveras med MSC-märket. MSC:s standard är anpassningsbar så att kommunen kan implementera egna system för att möta dess krav. Hur får man MSC-märket när certifieringen genomförts? Licensavtalet När den kommunala skolmatsverksamheten har blivit certifierad ingås ett licensavtal med MSC:s handelsföretag Marine Stewardship Council International (MSCI). Avtalet berättigar kommunen att använda MSC-märket på skolmatsedeln och marknadsföringsmaterial. Avtalet är nödvändigt då MSCmärket är ett inregistrerat varumärke. Genom licensavtalet går kommunen med på att: - bara använda MSC-märket bredvid MSC-certifierade fiskrätter - MSC-märket bara får användas när en avgiftsfri lunch serveras, annars tillkommer en årsavgift och en royalty som är baserad på volymen - när MSC-märket används på matsedel/hemsida/broschyr måste underlaget först skickas till MSC för godkännande. - följa de riktlinjer som gäller för att använda MSC-märket, se - följande ska inkluderas på matsedeln: o o o Det ovala MSC-märket bredvid den certifierade fiskrätten Det rektangulära MSC-märket med text Det certifieringsnummer som kommunen tilldelas efter certifieringen När kan MSC-märket användas på matsedeln? En maträtt kan beskrivas som MSC-märkt om den innehåller MSC-märkt fisk (98 % MSC-märkt fisk och 2 % smaksättning/buljong). Man får använda MSC-märket bredvid en sådan här maträtt. En maträtt får inte beskrivas som MSC-märkt om den innehåller en kombination av MSC-märkt och icke MSC-märkt fisk. Exempelvis kan en fiskgratäng med både icke MSC-märkt kolja och MSC-märkt lax beskrivas som Fiskgratäng med kolja och MSC-märkt Alaskalax men får inte beskrivas som MSC-märkt fiskgratäng. Man får inte använda MSC-loggan bredvid en sådan här maträtt. 3

4 Riktlinjer 1 för en kommunal skolmatsverksamhet när det gäller inköp, servering och marknadsföring av MSC-märkt fisk Gå igenom materialet med det certifieringsorgan som ska utföra kommunens MSC-certifiering. Anpassa den här checklistan så att den passar in på er verksamhet. Det här är ett användbart sätt för er att dokumentera era procedurer. Använd det till att: - Göra en kontroll för att vara säkra på att ni gör det ni ska göra. - Hjälpa till att beskriva för certifieraren hur ni kontrollerar att MSC-märkt fisk tas hand om på rätt sätt i era kök. - Se till att all kökspersonal som har ansvar för MSC-certifieringen i respektive enhet är medvetna om de regler och procedurer som gäller, om till exempel den ansvarige skulle vara sjuk eller vara på semester. MSC:s certifieringsprocess Exempel på dokumentation Åtgärd som krävs (av vem och när?) Kostenhetens uppgifter Projektledning Leverans av MSCcertifierade varor till skolor Utse en MSC representant med kännedom om MSC:s regler Skriv ett policydokument om hur verksamheten ska tillmötesgå MSC:s regler Ingå ett avtal med varje kök Köp fisk från en certifierad storköksgrossist. Se till att det står inskrivet i avtalet att husmor inte kan köpa in fisk från andra ställen. Förteckning över de skolor/enheter som faller under kommunens MSC-certifiering med adress, kontaktperson, telefon, fax och mejl. Storköksgrossisten är MSC-certifierad (gå regelbundet in på för att se att certifieringen fortfarande gäller). Varuförpackningar är märkta med MSCmärket och visar fiskproducentens (t ex Findus, Feldts Fisk) certifieringsnummer. Leveranssedel och faktura visar tydligt att Policydokument Kopia på avtal Kopia på avtalet Förteckning över skolor En ny utskrift från MSC:s hemsida som visar storköksgrossistens certifieringsnummer och förfallodatum 1 FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Dessa riktlinjer garanterar inte att ni blir certifierade enligt MSC:s spårbarhetsstandard. Ni måste se till att de anpassas så att de passar in på ER verksamhet och på ERA procedurer för att kunna spåra MSC-certifierad fisk i er organisation. Detta är ert ansvar och dessa riktlinjer är bara till för att göra ert jobb lättare. Använd MSC:s spårbarhetsstandard som referens. 4

5 Beställning av MSCmärkta produkter MSC-märkt fisk som beställs, säljes eller slängs bort Hur personal hålls uppdaterad om MSC:s regler Interna kontroller det handlar om MSC-märkt fisk och innehåller storköksgrossistens certifieringsnummer. Kommunen har avtal som styr skolkökens inköp MSC-certifierade produkter är tydligt utmärkta på inköpslistorna. Inköpslistan får inte innehålla liknande icke MSC-märkta produkter. Man får till exempel inte ha både MSC-märkta fiskpinnar och icke MSC-märkta fiskpinnar på inköpslistan. Ett avtal mellan kostenheten och kökspersonnalen ser till att endast MSCmärkt fisk kan serveras på den dag MSCmärket står på matsedeln. Om den MSCmärkta fisken är slut så får alternativet inte vara fisk. Kontrollera hur många MSC-märkta produkter som köps in, säljes och slängs bort. Detta görs med hjälp av fakturor och inventeringar. Enhetschefer och kökspersonal får utbildning om MSC genom presentationer och annan information. De ska även skriftligt försäkra att de förstår vad MSCcertifieringen innebär. MSC- informationen är inbakad i introduktionsprogrammet för nyanställda och finns tillgänglig för vikarier och annan personal. Projektledaren ska kontrolleras internt minst en gång om året. Skolköken ska kontrolleras internt minst en gång om året. Leverans Noteringar/fakturor En kopia av livsmedelsavtalet En kopia av avtalet mellan kostenhet och kökspersonnal Månatlig eller årlig sammanställning Kopior av presentationer. Underskrivna närvaropapper och en kopia av avtalet mellan kostenhet och kökspersonnal Skriftlig information om MSC för ny personal med ett personalavtal Kopia av rapport Kopia av rapport 5

6 Leverans Förvaring Tillagning/ Servering Utbildning Förteckningar Kökspersonalens uppgifter Kontrollera att MSC-märkta produkter levereras i enlighet med den lagda ordern. När leveransen anländer ska den kontrolleras av personalen för att se till att samma mängd MSC-märkt fisk är levererad som fakturan anger. (Fakturan anger MSC-märkta produkter och storköksgrossistens certifieringsnummer.) Förvara MSC-märkta produkter i originalförpackningen. Om de tas ur originalförpackningen, måste de märkas med MSC:s information så att de lätt kan identifieras som MSC-certifierade produkter. Se till att icke MSC-märkta fisk inte serveras på den dag då det står att MSC-märkt fisk ska serveras. Exempelvis när matvaror är slut på lager. Se till att förvara information om MSC i skolköken. En MSC-mapp hålls uppdaterat med: material från MSC leveranssedlar, inventeringar och förteckningar över mat som slängs bort Kontrollera med personalen Kontrollera fakturor Kontrollera med personalen Kontrollera förvaring Utbildning/ vägledning från huvudkontoret MSC-mappen Saldo för en specifik period 6

Bli certifierad! Spårbarhetscertifiering

Bli certifierad! Spårbarhetscertifiering CERTIFIERAT HÅLLBART FISKE Bli certifierad! Spårbarhetscertifiering En praktisk handbok om MSC:s spårbarhetscertifiering Innehåll Det här dokumentet är en vägledning till de av MSC uppsatta reglerna för

Läs mer

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD!

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD! Bli certifierad! Fisken TM BLI CERTIFIERAD! En praktisk handbok om MSC-certifiering Det bästa rådet jag kan ge ett fiske som vill bli MSC-certifierat är att förbereda sig väl och utse en bra projektledare

Läs mer

Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering. 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1. 2012 Version 1.

Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering. 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1. 2012 Version 1. Allmän information om grunderna i FSC spårbarhetscertifiering 1 Grunderna i FSC spårbarhetscertifiering Mars 2012 Version 1.1 2012 Version 1.1 Innehåll Några ord om NEPCon och denna spårbarhetsguide...2

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER

HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER HANDLEDNING FÖR KONTROLLANTER Handledning för kontrollanter 1 Omslagsfoto: UNICEF//Tanzania/2014 Denna broschyr är framtagen med stöd av Trosa Tryckeri 2 Operation Dagsverke TACK FÖR DITT ANSVAR I OPERATION

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning Kalix kommun Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer