Verksamhetsberättelse Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

2 Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet och Landstinget Dalarna. CKFs uppdrag är att stödja den kliniska forskningen inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap inom hälso-och sjukvården i Dalarna. Mars 2011 Peter Nygren Professor Ordförande i Centrumrådet Marianne Omne-Pontén Föreståndare CKF

3 CKF i Landstinget Dalarna CKF har uppdraget att stödja en patientnära klinisk forskning inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Arbetet sker inom ramen för det avtal som år 2000 skrevs mellan Landstinget Dalarna och den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Avtalet syftar till att förutom en aktiv forskningsverksamhet också medverka i utvecklingen av vården relaterat till såväl kunskapsstyrning som kraven på en evidensbaserad vård. Vid CKF finns idag cirka 50 forskningsaktiva landstingsanställda varav merparten bedriver sin forskning i samarbete med Uppsala universitet. Sedan CKF startades har 32 personer disputerat och drygt 330 vetenskapliga artiklar publicerats i vilka LD bidragit med finansiellt stöd. För att utöka dialogen mellan den kliniska verksamheten etablerades år 2009 en referensgrupp med verksamhetschefer och där bl.a. frågor relaterat till behovet av utbildningsinsatser på olika nivåer diskuteras. För att bistå LD i det utbildningsansvar som finns relaterat till ST-läkarnas utbildning och krav på ett vetenskapligt arbete har tjänster som lektorer och FoU-handledare inrättats. Vid CKF arbetar vi med följande aktiviteter: Utbildning och undervisning på olika nivåer Seminarier Föreläsningar Erfarenhetsutbyte Handledning Statistisk rådgivning Bedömning av ansökningar Hantering av beviljade anslag Disputerade distriktsläkare vid Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge

4 Innehållsförteckning CKFs organisation...1 Centrumrådet vid CKF...1 Referensgrupp vid CKF...2 Disputationer vid CKF...3 Doktorandtjänster vid CKF...5 Anslag vid CKF...6 Post doc månader vid CKF...8 Seminarier vid CKF...9 Utbildning vid CKF...10 Vetenskapliga artiklar och presentationer vid CKF...12 Internationella/nationella föredrag/poster...19 Referee-uppdrag för vetenskapliga tidskrifter...25

5 CKFs organisation CKF har redan från början haft en uttalad ambition att ha en liten administrativ stab och därmed frigöra medel för anslag till angelägen patientnära, klinisk forskning. Anställda idag vid CKF är en föreståndare, en sekreterare, personer med deltidsanställning som handledare samt två lektorer. Som extra resurs finns vid CKF dessutom en statistiker. November 2010 anställdes sex disputerade personer med uppdraget att bemanna Projektmottagning och utbildningssatsningen SWEPET. Tjänsten som FoUhandledare är tidsbegränsad och omfattar 10-20%. Innehavaren erhåller dessutom en post doc månad (vid 20% tjänstgöring) utan krav på ansökan. Följande personer har en anställning vid CKF: Marianne Omne-Pontén 50% Maria Pilawa 100% Peter Fritzell 20% (samt 40% egen forskning) Monica Löfvander 20% (samt 40% egen forskning) Lars Englund 10% Dan Hellberg 30% Lena von Koch timanställd Jan Ifver timanställd FoU-handledare: Distriktsläkare Karin Lisspers 20% Distriktsläkare Nicke Rodhe 20% Distriktsläkare Björn Ställberg 20% Barnmorska Erica Schytt 10% Gynekolog Eva-Britta Råssjö 20% Kirurg Helgi Örn-Johannsson 10% Centrumrådet vid CKF Verksamheten vid CKF leds av Centrumrådet CR. Avtalet föreskriver att Uppsala universitet utser tre ledamöter med vetenskaplig kompetens. Den av LD tillsatta referensgruppen utser de fyra kliniskt verksamma ledamöter med vetenskaplig kompetens som representerar hälso- och sjukvårdsverksamheten i LD. CR huvudsakliga uppgift är att fatta beslut om forskningsanslag. Dessutom fattar CR beslut om verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och andra frågor som rör verksamheten. Eftersom verksamheten vid CKF berör både medicinsk vetenskap och vårdvetenskap finns sedan starten ett samarbete med Högskolan Dalarna och ämnena medicinsk vetenskap och omvårdnad. I CR finns därför även adjungerad ledamot från Högskolan Dalarna. CR har under 2010 haft två sammanträden. 1

6 Följande ledamöter ingår i CR Uppsala universitet Peter Nygren, professor, Inst för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, Enheten för onkologi Karin Nordin, professor, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap Ingvar Lundberg, professor, Inst för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin Landstinget Dalarna Barbro Hedin Skogman, överläkare, med dr, Barn- och ungdomskliniken, Falun Lars Jerdén, distriktsläkare, med dr, Vårdcentral Jakobsgårdarna, Borlänge Helena Laurell, överläkare, med dr, Kirurgkliniken, Mora Per Söderberg, psykolog, fil dr, Psykiatrin, Säter Adjungerande Helena Lindgren, lektor, Högskolan Dalarna Leif Hernefalk, chefsläkare, Ledningskontoret, Landstinget Dalarna Kansli Marianne Omne-Pontén, föreståndare Maria Pilawa, sekreterare Referensgrupp vid CKF Ledamöter i referensgruppen är: Ulf Börjesson, distriktsläkare, Gagnefs vårdcentral Sören Kerslow, distriktsläkare, Mora vårdcentral Jörgen Lysholm, reumatolog, Reumatologen, Falu lasarett Asbjörn Österberg, kirurg, Kirurgkliniken, Falu lasarett Hanne Hedin, ortoped, Ortopedkliniken, Falu lasarett Lisbeth Isacsson, v-chef, Svärdsjö vårdcentral Leif Hernefalk, chefsläkare, representerar förvaltningsledningen. Referensgruppen har under 2010 träffats två gånger och då diskuterat följande frågor: o beslutsordningen vid CKF o verksamhetsplan för CKF o CKFs roll i utbildningssammanhang - tjänster som FoU-handledare - ämnesbank - SWEPET och Projektmottagning o CKFs roll vad gäller vetenskaplig handledning av ST-arbeten o Riktlinjer i samband med kliniska prövningar och forskningsförfrågningar o Doktorandtjänster o Ansvarsfördelning mellan klinikerna och CKF. 2

7 Disputationer vid CKF I avtalet med Uppsala Universitet finns inskrivet att CKF äger rättigheten att genomföra disputationer. Eftersom CKF arbetar med att stödja doktorander i ett avhandlingsarbete och stödja disputerade till en fortsatt vetenskaplig verksamhet utgör både disputationer och vetenskapliga artiklar väsentliga mått på verksamheten. I verksamhetsplanen för CKF anges som mål att årligen ha 2-3 disputationer. Följande disputationer genomfördes under år 2010 Sjuksköterska Lena Olai disputerade den 6 mars 2010 i Falun. Opponent: Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Life after Stroke Event. With Special Reference to Aspects on Prognosis, Health and Municipality Care Utilization, and Life Satisfaction Among Patients and Their Informal Caregivers Opponent Mai-Lis Hellénius och Lena Olai vid disputationen i Falun mars 2010 Sjuksköterska Karolina Krakau disputerade den 25 mars 2010 i Uppsala Opponent: Folke Hammarqvist, professor, Karolinska Institutet Energy Balance out of Balance after Severe Traumatik Brain Injury Läkare Corinne Pedroletti disputerade den 8 juni 2010 i Uppsala. Opponent: Christian Falconer, professor, Danderyds sjukhus Tension-free Vaginal Tape at a Medium Sized Hospital in Sweden: Short- and Long-term Results in Different Patient Groups 3

8 Läkare Annika Lindström disputerade den 12 juni 2010 i Umeå Opponent: Sonia Andersson, docent, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset Prognostic factors for squamous cell cervical cancer: tumor markers, hormones, smoking, and S-phase fraction Susanne Römsing disputerade den 16 november 2010, Högskolan Dalarna, Borlänge Opponent: Åsa Emmer, docent, KTH, Avdelningen för Analytisk kemi Development and Validation of Bioanalytical Methods: Application to Melatonin and Selected Anti-Infective Drugs Överläkare Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin disputerade den 19 november 2010 i Lund Opponent: Solveig Wållberg-Jonsson, docent, Umeå universitet Extra-articular Rheumatoid Arthritis Risk Factors and Consequences Sjuksköterska Eva Österlund Efraimsson disputerade den 17 december 2010 i Stockholm Opponent: Hans Gilljam, professor, Inst för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet Communication in Smoking Cessation and Self-management. A Study at Nurseled COPD-clinics in Primary Health Care Karolina Krakau disputerade mars 2010 i Uppsala Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin disputerade november

9 Doktorandtjänster vid CKF Landstinget Dalarna har idag tio doktorandtjänster med placering vid CKF. I de flesta fall är doktoranden inskriven vid en institution vid Uppsala universitet. Tjänsterna syftar till att ytterligare stärka den patientnära kliniska forskning inom LD och skall ses som ett av många led i det pågående arbetet med att systematiskt och brett utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Tjänsten medger en forskarutbildning på halvtid och klinisk tjänstgöring på den andra halvtiden fram till en doktorsexamen (maximalt halvtid 8 år). Lön och andra förmåner under studierna motsvarar ordinarie lön. Doktoranderna ges under tiden med avhandlingsarbetet en tillfällig arbetsplats på CKF. CR fattar beslut om tillsättning samt bedömer doktorandernas progress genom årlig uppföljning. Uppföljningen följer de kriterier som tillämpas vid Uppsala Universitet. Följande personer har en doktorandtjänst vid CKF: Doktorand/arbetsenhet/yrke Institution Ämne Annerbo, Maria Kirurg Kirurgkliniken, Falu las Inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet Calciumomsättning hos giftstrumapatienter Carlsson, Lars Distriktsläkare Solsidans vc, Ludvika Gustavsson, Catharina Sjukgymnast Primärvårdsrehab, Borlänge Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet Studier av faktorer som påverkar sjukskrivning i primärvård Smärt- och stresshantering som gruppbehandling vid muskuloskeletal nacksmärta Hagman, Carina Sjukgymnast Sjukgymnastiken, Falu las. Hambraeus, Kristina Kardiolog Kardiologen, Falu las Iggman, David ST-läkare Vc Svärdsjö Inst för neurovetenskap och Inst för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet Inst för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet Inst för folkhälso- och Vårdvetenskap/Klinisk Nutrition och metabolism, Uppsala universitet Beskrivning och behandling av patienter med dysfunktionell andning Effekter av och kostnader för tidiga interventioner vid hjärtinfarkt i den kliniska verkligheten Kostbehandling av det metabola syndromet och fetmarelaterade sjukdomar Källman, Hans-Erik Sjukhusfysiker Röntgenkliniken, Falu las Inst för onkologi, radiologi, klinisk immunologi, Uppsala universitet Optimering av bildkvalitet och stråldos inom diagnostisk radiologi Svärd, Anna Reumatolog Reumatologkliniken. Falu las Wesström, Jan Gynekolog Kvinnokliniken, Falu las Inst för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet Inst för kvinnors och barn hälsa, Uppsala universitet Betydelsen av auto-antikroppar vid ledgångsreumatism Kvinnors sömn i Dalarna 5

10 Anslag vid CKF CKF delar årligen ut forskningsanslag i storleksordningen 3 miljoner kronor/år. Beviljade anslag har en dispositionstid på 2 år och årlig avrapportering sker till Centrumrådet (CR). Ansvarig forskningsledare och dennes verksamhet undertecknar de kontrakt som upprättas då anslag beviljas. Då forskningsprojekt är en aktivitet som regleras via ett flertal förordningar (ex. Etikprövningslagen) bedöms att ett avhandlingsarbete idag kräver en tid av fyra års heltidsarbete/-studier. Då CKFs uppgift är att ge stöd till verksamma kliniker, som har sin dagliga gärning inom vården, måste också projekttiden regleras i förhållande till de behov som sjukvården och respektive verksamhet har av sin personal. Detta gör att CKF har en skyldighet gentemot pågående forskning att trygga en långsiktighet i finansieringen av beslutade forskningsprojekt. Under 2010 beviljades kr av CR i forskningsanslag. 7,0 6,0 Miljoner kronor 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Sökta medel Beviljade medel 0, År Sökta och beviljade medel år

11 Under 2010 har CKF beviljat följande anslag: Projektledare Titel på projektet Beslutade medel Byrskog, Ulrika Barnmorska Nyhäll-Wåhlin, B-M Läkare Janeslätt, Gunnel Arbetsterapeut Hedin-Skogman, Barbro Läkare Tejde, Mattias Läkare Hedin, Göran Läkare Lisspers, Karin Svensjö, Sverker Läkare Sennerby, Ulf Läkare Hårdstedt, Maria Läkare Källberg, Ann-Sofie Sjuksköterska Nilsson, Kenneth Läkare Lindström, Annika Läkare Johan Ärnlöv Läkare, docent Elfving, Karin Molekylärbiolog Hellberg, Dan Läkare Iggman, David Läkare Health care utilization among female refugees in Sweden with experience of war trauma Svår reumatoid artrit prognostiska faktorer för allvarlig sjukdomsutveckling och komplikationer Utveckling av nytt självskattningsformulär för barn år med bristande tidshantering i sin vardag Fästingburna infektioner hos svenska barn etiologi och diagnostik Kalk, fosfat och bisköldkörtelhormon som riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom vid njursvikt Smittspridning på sjukhus via patienternas händer och tagytor i miljön Vilka faktorer påverkar symtomkontroll, akuta försämringsepisoder, livskvalitet och mortalitet hos patienter med astma och KOL i regionen? Screening av 70-åriga kvinnor för bukaortaaneurysm i Dalarna och Uppland Kardiovaskulär sjukdom och samband med benskörhet och fraktur Akut immunrespons vid allogen cellötransplantation - koppling mellan naturlig (innate) och specifik (aquired) alloimmunitet. Emergency Department work environment and its impact on patient safety. Studie av spotted fever rickettsios i Sverige.. Betydelse av tumörmarkör LRIG1,2,3 vid CIN och LRIG3 Cathepsiner och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar Rickettsia, reservoar och bakteriologisk studie Påverkan av rökning, p-piller och endogena könshormoner Dietära fettsyrors inverkan på leverfett, insulinresistens

12 Post doc månader vid CKF Avtalet föreskriver att CKF även har i uppdrag att stimulera disputerade till en fortsatt vetenskaplig meritering. LD har därför avsatt totalt 24 månader post doc för att möjliggöra en sådan verksamhet. Utlysning av post doc sker 1 gång per år (hösten) och maximalt 3 månader kan beviljas per individ/ansökan. Beslut om post doc månader baseras på ansökan och fattas av CR. Beviljade post doc månader för år 2010: Forskare Klinik Ämne Antal månader Hedin Skogman, Barbro Barnläkare Lindquist, David AT-läkare Janeslätt, Gunnel Arbetsterapeut Jerdén, Lars Distriktsläkare Lisspers, Karin Distriktsläkare Rodhe, Nils Distriktsläkare Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarett AT-centrum, Falu lasarett Habiliteringen i Dalarna Vårdcentralen Jakobsgårdarna, Borlänge Neuroeborrelios hos barn och ungdomar kliniska, immunologiska och diagnostiska aspekter Molekylära skillnader mellan cancer i mellansvalget. Tidshantering i vardagen hos barn år utan funktionshinder. Status, makt och skam: epidemiologiska och kvalitativa studier av ungdomars hälsa. Gagnefs vårdcentral Vilka faktorer påverkar symtomkontroll, exacerbationer, livskvalitet och mortalitet hos pat med asta i regionen. En 5-års uppföljning. Svärdsjö vårdcentral, Falun RCT för att utvärdera effekten av antibiotikabehandling vid ospecifika symtom hos äldre med bakteriuri. 3 månader 3 månader 1 månad 2 månader 1 månad 1 månad Antal post doc månader år

13 Seminarier vid CKF Seminarieverksamheten utgör en central del i CKFs ambition att bygga upp en livaktig FoU-miljö. Under året har ett flertal seminarier genomförts oftast på initiativ av doktorander eller forskare vid CKF. Samtliga seminarier anslås på hemsidan. Seminarierna är öppna för alla FoU-intresserade men vänder sig primärt till de som arbetar med vetenskapligt upplagda studier. Inom ramen för tjänsten som doktorand åligger att årligen genomföra ett metodseminarium vid CKF gärna i samverkan med aktuell huvudhandledare. Högskolan Dalarna och CKF erbjuder båda seminarier som är öppna för alla. Samtliga seminarier registreras för att möjliggöra tillgodoräknande av poäng i forskarutbildningen. Under året har vi genomfört följande seminarier: Datum Ämne Ansvarig forskare 27/1 Analys vid obalanserad longitudinell design Jakob Bergström, statistiker. LIME, KI 17/2 Predisputation Lena Olai, doktorand, sjuksköterska 11/2 Självskattad hälsa Kristina Orth Gomér, professor KI 15/2 Forskningsfusk Mats G Hansson, professor Uppsala universitet och Peter Fritzell, lektor CKF 19/3 Statistikprogram R Maj-Britt Felleki 25/3 När resultatet blir nästan signifikant Lars Carlsson, doktorand, distriktsläkare fast tvärt om 4/5 Att utforska amning i två kulturer Renée Flacking, RN, Dr Med Sci samt göra ett post doc projekt i England 22/4 Somatoforma smärtsyndrom: Exemplet halva kroppen fem år senare Monica Löfvander, lektor CKF 25/5 Predisputation Annika Lindström, doktorand, gynekolog 27/5 The power of personality: Prediction of important life outcomes. Petter Gustavsson, professor KI 14/9 Från ax till limpa Holger Theobald, docent CEFAM, KI 29/9 Hur kommer man fram till kliniska riktlinjer? Ulf Risérus, professor, Uppsala universitet 19/10 Metodseminarium Johannes Lindh, allergolog, Medicinklin, Falun 20/10 Introduktion till sex sigma, ett stöd för Peter Hammersberg projektarbete med fokus på såväl organisation som statistiska hjälpmedel 26/10 Seminarium EPN, videoutsändning Erik Lempert, domare och Bengt Simonsson, professor, Etikprövningsnämnden Uppsala 9

14 5/11 Registerhantering Peter Fritzell, lektor CKF och Kristina Hambraeus, doktorand, kardiolog 9/11 Predisputation Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, doktorand, reumatolog 9/11 "Vad får vi ut av longitudinella studier vid astma och KOL? 10/11 Hälsoekonomi - ett sätt att förbättra vården? Christer Jansson, professor UAS Björn Ställberg och Karin Lisspers, med dr, distriktsläkare Peter Fritzell, lektor CKF 25/11 Presentation av avhandlingen Extra-articular Rheumatoid Arthritis Risk Factors and Consequences Britt-Marie Nyhälll Wåhlin, med dr, reumatolog Utbildning vid CKF Grundläggande forskningsmetodik I samverkan med studierektorsorganisationen ansvarar CKF för kursen Grundläggande utbildning i forskningsmetodik för 25 ST-läkare. Följande föreläsare medverkade: Hans Stenlund, PhD, statistiker Helena Laurell, kirurg, PhD Johan Ärnlöv doc, MD Kristina Hambraeus, doktorand vid CKF Monica Löfvander, distriktsläkare, doc, lektor Marianne Omne-Pontén, föreståndare CKF, PhD Peter Fritzell, ortoped, doc, lektor Carina Blom, assistent 10

15 SWEPET en utbildningsverksamhet som inrättades hösten 2010 i syfte att i första hand stödja de ST-läkare som arbetar med sitt vetenskapliga arbete. Utbildningen innefattar följande områden: Statistik/Sökning i databaser, Webban (= att skriva PM/ansökan), EndNote, PowerPoint/Poster, Excel och Test (= eg instrument). Parallellt genomförs möten av karaktären work-shop och under namnet Projektmottagning. Den erbjuds var 3:e vecka på CKF och är ett Öppet Hus och öppen för alla som bedriver FoU-arbete och har behov av handledning i metodinriktade frågor. Ansvariga för SWEPET och Projektmottagningen är FoU-handledare samt de som erhållit post doc månader. Evidensbaserad vård Under 2010 har CKF genomfört fyra utbildningar i Evidensbaserad vård för grupperna sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Utbildningen som löper under 3 dagar ges i samverkan med bl.a. Örebro universitet och innehåller följande moment: Genomgång av forskningsrelaterade begrepp inklusive evidens och risk, kritisk granskning, litteratursökning, PowerPoint samt hur skriva ett PM baserat på en klinisk frågställning hämtad från den egna arbetsenheten. Utbildningen genomförs i samverkan med personal från Falu lasarettsbibliotek. Tillsammans med läkemedelskommittén har CKF medverkat till utbildning av läkemedelsansvariga läkare. Medverkande föreläsare har hämtas bl.a. från forskarna vid CKF. Följande café-gäster besökte Falun under 2010 Onsdagen den 10 februari Sociala nätverkets betydelse för hälsan Professor Kristina Orth-Gomér Tisdagen den 11 maj Före och efter influensaepidemin. Professor Sven Britton Torsdagen den 23 september Epigenitik Professor Fredrik Öberg Cafégäst Sven Britton och föreståndare Marianne Omne-Pontén 11

16 Vetenskapliga artiklar och presentationer vid CKF En central del i all forskningsverksamhet är publicering av studier i internationella tidskrifter. Eftersom CKF har en bred forskningsverksamhet, som även inbegriper nyare kunskapsområden såsom rehabilitering och omvårdnad, utgör de tidskrifter i vilka forskare vid CKF publicerar sig en mångfald och med en varierande vetenskaplig tyngd. I verksamhetsberättelsen redovisar vi endast den kunskapsöverföring som sker i form av den traditionella vetenskapliga avrapporteringen. I princip samtliga forskare och doktorander som återfinnes nedan har dessutom medverkat med en omfattande verksamhet vad gäller utbildning, erfarenhetsutbyte och information till kollegor, arbetsenheter, professionella nätverk och föreningar samt till andra intressegrupper i det omgivande samhället. För mer specifik information om detta hänvisas till presentationen av enskilda forskare på CKFs hemsida. Dessutom har enstaka forskare medverkat som ledamot i betygsnämnder i samband med disputationer vid andra universitet. I verksamhetsplanen för CKF anges som mål att årligen ha 2-3 disputationer samt att 30-talet vetenskapliga artiklar produceras. På följande sidor redovisas den vetenskapliga produktion som förevarit vid CKF under 2010 inbegripet posterpresentationer och föredrag i samband med konferenser/kongresser Antal publicerade artiklar

17 Publicerade artiklar Andén A, André M, Rudebeck CE. What happened? GPs' perceptions of consultation outcomes and a comparison with the experiences of their patients. Eur J Gen Pract Jun;16(2):80-4. Andre M et al. A survey of public knowledge and awareness related to antibiotic use and resistance in SwedenJ Antimicrob Chemother Jun;65(6): Epub 2010 Apr 1. André M et al, Cohort differences in personality in middle-aged women during a 36-year period. Results from the Population Study of Women in Gothenburg. Scand J Public Health : Arvidsson E, André M, Borgquist L, Carlsson P. Priority setting in primary health care - dilemmas and opportunities: a focus group study. BMC Fam Pract Sep 23;11:71. Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Boman G, Hedenström H, Janson C, Emtner M. How often is diagnosis of COPD confirmed with spirometry? Respir Med Apr;104(4): Bernhardt J, von Koch L, Kwakkel G. Physiotherapists should ensure their representation in measures of the quality of patient care. J Physiother. 2010;56(4): Blessborn D, Susanne Römsing S, Bergqvist Y,Lindegardh N Assay for screening for six antimalarial drugs and one metabolite using dried blood spot sampling, sequential extraction and ion-trap detection. Bioanalysis (2010) 2(11), Bruce M, Omne-Pontén M, Gustavsson P (2010). "Active- and emotional student engagement. A nationwide, prospective, longitudinal study of Swedish nursing students." Health behaviour, nursing self-efficacy and egagement among nursing students : A longitudinal cohort study International Journal of Nursing Education Scholarship 11 Chavannes N, Ställberg B, Lisspers K, Roman M, Moran A, Langhammer A, Crockett A, Cave A, Williams S, Jones R, Tsiligianni I, van der Molen T, Price D. UNLOCK: Uncovering and Noting Long-term Outcomes in COPD to enhance Knowledge. Prim Care Respir J Dec;19(4):408. Cunningham A, Gottberg K, von Koch L, Hillert J. Non-adherence to interferon-beta therapy in Swedish patients with multiple sclerosis. Acta Neurol Scand Mar;121(3): Epub 2010 Jan 6. 13

18 Darj E, Mirembe FM, Råssjö E-B. STI-prevalence and differences in social background and sexual behavior among urban and rural young women in Uganda. Sex Reprod Healthc Aug;1(3): Epub 2010 Apr 1. Dykes F, Flacking R. Encouraging breastfeeding: a relational perspective. Early Hum Dev 2010; 86: Elfving K., et al. Dissemination of Spotted fever rickettsia agents in Europe by migrating birds. PLoS One, (1):e8572. Flacking R, Dykes F, Ewald U. The influence of fathers socioeconomic status and paternity leave on breastfeeding duration: a population based cohort study. Scand J of Publ Health 2010;38: Fritzell P, Berg S, Borgström F, Tullberg T, Tropp H. Cost effectiveness of disc prosthesis versus lumbar fusion in patients with chronic low back pain: randomized controlled trial with 2-year follow-up. Eur Spine J Nov 5. Gustavsson C, Denison E, von Koch L. Self-management of persistent neck pain: A randomized controlled trial of a multicomponent group intervention in primary health care. Eur J Pain. 2010;14(6):630.e1-630.e11. Guidetti S, Andersson K, Andersson M, Tham K, von Koch L. Client-centred self-care intervention after stroke: a feasibility study. Scand J Occup Ther Dec;17(4): Epub 2010 Feb 27. Hedman H. Lindström AK. Tot T. Stendahl U. Henriksson R. Hellberg D. LRIG2 in contrast to LRIG1 predicts poor survival in early-stage squamous cell carcinoma of the uterine cervix. Acta Oncologica. 49:812-5, Hedin K, Andre M, Håkansson A, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C. Infectious morbidity in 18-month-old children with and without older siblings. Fam Pract Oct;27(5): Epub 2010 Jun 17. Henricson A et al. The AES total ankle replacement: A mid-term analysis of 93 cases. Foot Ankle Surg 2010;16: Henricson A, Rydholm U. Use of trabecular metal implant in ankle arthrodesis after failed total ankle replacement. A short-term follow-up of 13 patients. Acta Orthop 2010;81:

19 Holmberg L, Hellberg D. Sexually abused children. Characterization of these girls when adolescents. Int J Adolesc Med Health Apr-Jun;22(2): Iggman, D et al Adipose tissue fatty acids and insulin sensitivity in elderly men. Diabetologia 2010; May;53(5): Janeslätt, G., Granlund, M., Kottorp, A. & Almqvist, L. (2010). Patterns of Time Processing Ability in Children with and without Developmental Disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23(3), Lerdal A, Johansson S, Kottorp A, von Koch L. Psychometric properties of the Fatigue Severity Scale: Rasch analyses of responses in a Norwegian and a Swedish MS cohort. Mult Scler Jun;16(6): Lindblom A. Severinsson K, Nilsson K. Rickettsia felis infection in Sweden: Report of two cases with subacute meningitis and review of the literature. Scand J Infect Dis Aug 25. Lisspers K, Ställberg B, Hasselgren M, Johansson G, Svärdsudd K. Primary health care centres with asthma clinics effects on patients knowledge and asthma control. Prim Care Respir J Mar;19(1): Magnusson N, Hedberg M, Österberg J, Sandblom G. Sensory disturbances and neuropathic pain after inguinal hernia surgery. Scandinavian Journal of Pain 2010:1: Magnusson N, Nordin P, Hedberg M, Gunnarsson U, Sandblom G. The time profile of groin hernia recurrences. Hernia 2010:14: Nilsson K, Elfving K, Påhlson C. Rickettsia helvetica in patient with meningitis, Sweden, Emerg Inf Dis March : Peterson E, Kielhofner G, Tham K, von Koch L. Falls Self-Efficacy among adults with Multiple Sclerosis: A Phenomenological Study. OTJR: Occupation, Participation and Health 2010;30: Pinnock H, Thomas M, Tsiligianni I, Lisspers K, Ostrem A, Ställberg B et al. The International Primary Care Respiratory Group s (IPCRG) Research Needs Statement Prim Care Respir J Jun;19 Suppl 1:S

20 Rudman A, Omne-Pontén M, Wallin L, Gustavsson P J Monitoring the Newly Qualified Nurses in Sweden; the Longitudinal Analysis of Nursing Education (the Lane) Study. Human Resources for Health 2010, 8:10 Råssjö E-B, Kiwanuka R Views on social and cultural influence on sexuality and sexual health in groups of Ugandan adolescents Sexual & Reproductive Healthcare 2010, 1(4): Samir R, Tot T, Asplund A, Pekar G, Hellberg D. Increased levels of serum progesterone and estradiol correlate to increased Cox-2 tissue expression in CIN and some pitfalls in evaluation of expression of other tumor markers. Anticancer Research 30(4): , Samir R, Asplund A, Tot T, Pekar G, Hellberg D. Tissue tumor marker expression in smokers, including serum cotinine concentrations, in women with cervical intraepithelial neoplasia (CIN) or normal squamous cervical epithelium. Am J Obstet Gyn 2010;202:579e1-e7. Severinsson K, Jaenson T, Petterson J, Falk K, Nilsson K. Detection and prevalence of Anaplasma phagocytophilum and Rickettsia helvetica in Ixodes ricinus ticks in seven study areas in Sweden. Parasite Vectors Aug 4;4:66. Skogman Hedin B, Ekerfelt C, Ludvigsson J, Forsberg P. Seroprevalence of Borrelia IgG antibodies among young Swedish children in relation to reported tick bites, symptoms and previous treatment for Lyme borreliosis: a populationbased survey. Arch Dis Child 2010: 95: Strömberg R, Backlund LG, Löfvander M. A comparison between the Beck's Depression Inventory and the Gotland Male Depression Scale in detecting depression among men visiting a drop-in clinic in primary care. Nord J Psychiatry. 2010;64(4): Klint M, Hadad R, Christersson L, Loré B, Anagrius C et al Prevalence trend in Sweden for the new variant of Chlamydia trachomatis. Clin. Microb. Inf. July Schytt E, Waldenström U. Epidural analgesia for labor pain: whose choice? Acta Obstet Gynecol Scand. 2010;89(2):

21 Schytt E, Draper-Pedersen C, Halvarsson A, Mårtensson L. Local clinical guidelines for acupuncture treatment in Swedish labour and postnatal wards. Acta Obstet Gynaecol Scand On-line publication December Tot T, Pekár G, Hofmeyer S, Gere M, Tarján M, Hellberg D, Lindquist D Molecular phenotypes of unifocal, multifocal and diffuse invasive breast carcinomas. Patholog Res Int Nov 3;2011: Tot T, Pekár G. Multifocality in "Basal-Like" Breast Carcinomas and its Influence on Lymph Node Status. Ann Surg Oncol Dec 16. [Epub ahead of print] Tot T, Tabár L. The role of radiologic - pathologic correlation in diagnosing early breast cancer: the pathologist s perspective. Virchows Archive, Published online, e pub ahead, DOI /s Tot T The origins of early breast carcinoma. Semin Diagn Pathol 27:62-8, Tot T. Towards a renaissance of subgross breast morphology. Editorial. Eur J Cancer, 46(11): , Tot T Cost-benefit analysis of using large-format histology sections in routine diagnostic breast care. Invited article. The Breast 19(4): , Ytterberg C, Thorsén AM, Liljedahl M, Holmqvist LW, von Koch L. Changes in perceived health between one and five years after stroke: a randomized controlled trial of early supported discharge with continued rehabilitation at home versus conventional rehabilitation. J Neurol Sci Jul 15;294(1-2):86-8. Epub 2010 May 5. Östlund Å, Nordström M, Dykes F, Flacking R. Breastfeeding in preterm and term twins maternal factors associated with early cessation: a population based study. J Hum Lact 2010; 26(3): Accepterade artiklar Andren M, Löfvander M. Pain intensity measured by immigrant patients and professionals (Submitted) Bruce M, Gustavsson P, Omne-Pontén M (2010). "Health and differences in health behaviour among first-year nursing students a nationwide study." (Submitted) 17

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 1 / 7 2015-01-20 Kontaktperson: Kristina Alexanderson kristina.alexanderson@ki.se Projektet Läkares arbete med sjukskrivning,

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad 2012 Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP Publicerad Målsättning: Registrets uppgift är att fortlöpande samla och analysera patientdata från Svensk sjukvård

Läs mer

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera. Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders (doktorsavhandling) Forskningsområden

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms P R I U S Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms Doktorand: Robert Ivic, leg ssk, fil.mag Karolinska Institutet; Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset,

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2009. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2009 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2009 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Arbetsterapi hos personer med multipel skleros

Arbetsterapi hos personer med multipel skleros Inst. för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng HT 2008 Författare: Linda Torsell Leg. arbetsterapeut

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV FORSKNING OCH TILLÄMPNING AV EVIDENSBASERAD VÅRD

NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV FORSKNING OCH TILLÄMPNING AV EVIDENSBASERAD VÅRD NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV FORSKNING OCH TILLÄMPNING AV EVIDENSBASERAD VÅRD Lars Wallin, Henrietta Forsman, Anna Ehrenberg (Petter Gustavsson, Ann Rudman, Anne-Marie Boström, Jan Florin)

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2012. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2012 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2012 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2011. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2011 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2011 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

What is evidence? Real life studier vs RCT. Real life studier vs RCT Falun februari 2017 Karin Lisspers. RCT-studier - patienter i verkligheten

What is evidence? Real life studier vs RCT. Real life studier vs RCT Falun februari 2017 Karin Lisspers. RCT-studier - patienter i verkligheten Real life studier vs RCT Falun 20 februari 2017 What is evidence? RCT-studier - patienter i verkligheten 1 Astma Herland K, et al. Respiratory Medicine (2005) 99, 11 19 Real-life studier jämfört RCTstudier

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell

Läs mer

Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige. Ett förslag till allmän hälsokontroll av 4-åringar

Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige. Ett förslag till allmän hälsokontroll av 4-åringar Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige Monica Westerlund, leg logoped, docent vid Medicinska fakulteten, Uppsala universitet monica.westerlund@kbh.uu.se

Läs mer

Muskuloskeletal smärtrehabilitering

Muskuloskeletal smärtrehabilitering Muskuloskeletal smärtrehabilitering ETTÅRSUPPFÖLJNING AV AKTIVITETSFÖRMÅGA, PSYKOSOCIAL FUNKTION OCH FYSISK AKTIVITETSBEGRÄNSNING Elisabeth Persson Leg Arbetsterapeut, Dr Med vet Skånes Universitetssjukhus

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

Svenska Gynekologiska CancerGruppen (SweGCG) en nationell multidisciplinär forskningsgrupp

Svenska Gynekologiska CancerGruppen (SweGCG) en nationell multidisciplinär forskningsgrupp Svenska Gynekologiska CancerGruppen (SweGCG) en nationell multidisciplinär forskningsgrupp Elisabeth Åvall Lundqvist, överläkare, professor, ordf SweGCG Onkologiska kliniken, Institutionen för klinisk

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2008. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2008 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2008 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR?

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? Iréne Linddahl Hälsohögskolan Jönköping MULTIMODAL REHABILITERING Ett bio-psyko-socialt synsätt Ett antal välplanerade och synkroniserade åtgärder under

Läs mer

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan 1 Forskningsplan Kvinnans body mass index (BMI) under graviditeten och fosterviktens betydelse för förekomsten av bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen Leg läkare Maria Gyhagen Avdelningen för obstetrik

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Uppdaterad 2015-11-04 Sid 1 / 5. Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Uppdaterad 2015-11-04 Sid 1 / 5. Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2015-11-04 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, KI DS Andrea Hållstam, leg sjuksköterska, doktorand, KI SÖS Varför förändring?

Läs mer

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet, VI Li\&A L-S 'g 0ro A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-05-27 Sida 1 (4) Dnr LD13/01185 Uppdnr 520 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper Utgångsläge den stora utmaningen! Fördubbling

Läs mer

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS)

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS) Uppdaterad 2015-08-27 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie

Läs mer

Docent & Barnläkare. Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet

Docent & Barnläkare. Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet CELIAKI Var står vi idag? Anneli Ivarsson Docent & Barnläkare BARNVECKAN I JÖNKÖPING 2010 Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet The

Läs mer

Barn och unga i palliativ vård

Barn och unga i palliativ vård Barn och unga i palliativ vård Ulrika Kreicbergs, Leg. Ssk, Med.Dr Gålöstiftelsens professur i palliativ vård av barn och unga Ulrika.Kreicbergs@esh.se WHO s DEFINITION AV PALLIATIV VÅRD AV BARN Palliativ

Läs mer

Vetenskap och evidens

Vetenskap och evidens Vetenskap och evidens Specialistkurs för psykologer SYFTE Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? - erfarenheter från PARA 2010

Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? - erfarenheter från PARA 2010 Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? - erfarenheter från PARA 2010 Fil dr, leg sjg Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska Institutet 2013-04-26 1 Översikt

Läs mer

Exklusiv enteral nutritionsbehandling

Exklusiv enteral nutritionsbehandling Exklusiv enteral nutritionsbehandling Varför? Till vem? Vad använda? Hur göra? Exklusiv enteral nutritionsbehandling Tillförsel av en komplett nutritionslösning (oralt eller via nasogastrisk sond) samtidigt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2007. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2007 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 1 Året som gått en sammanfattande text om år 2007 CKF har i och med år 2007 påbörjat sin andra avtalsperiod. Under den första avtalsperioden

Läs mer

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem HAGOS Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc DOI 10.1007/s00167-013-2721-7 H I P Cross-cultural adaptation to Swedish and validation of the Copenhagen Hip and

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Vad betyder patientens förväntningar? Malin André, allmänläkare, Uppsala Patientens sjukdomsbild 450 Antibiotics 2009, prescriptions/1000 inhabitants, per county Data source: The National Board of Health

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Allergenfri luft i andningszonen nattetid

Allergenfri luft i andningszonen nattetid Allergenfri luft i andningszonen nattetid Christophe Pedroletti MD, PhD Verksamhetschef Pediatrik Akademiska Barnsjukhuset Bindningar och jäv Publikation av de första två studierna på tekniken. Ekonomiskt

Läs mer

Left Ventricular Assisted Device (LVAD) inom öppenvård. Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention

Left Ventricular Assisted Device (LVAD) inom öppenvård. Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Left Ventricular Assisted Device (LVAD) inom öppenvård Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Utvärdering av ADL-träning efter stroke

Utvärdering av ADL-träning efter stroke Utvärdering av ADL-träning efter stroke Susanne Guidetti Med dr., leg.arbetsterapeut 1) Sektionen för arbetsterapi, Institutionen neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 2) Arbetsterapikliniken,

Läs mer

Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön

Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön Marie Elf Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) samt Forum för vårdbyggnads höstkonferens 2011 Marie Elf mel@du.se

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery)

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) --9 AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) Inclusion -9 Prospective controlled nonrandomized Stockholm, Gothenburg, Malmö Surgery at Sahlgrenska, Gothenburg Gothenburg Malmö Stockholm Inclusion

Läs mer

Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv. Bertil Jonsson Medical Products Agency

Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv. Bertil Jonsson Medical Products Agency Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv Bertil Jonsson Medical Products Agency Vad? Godkännande Visst det finns riktlinjer Riskhantering (RMP, PhV) Original och kopia Uppföljning i Sverige Spårbarhet PhV

Läs mer

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Uppsala 2016 Infektioner i skelett och leder är vanligen förekommande och de förorsakar stort lidande och höga kostnader. Det finns idag på många håll ett välfungerande

Läs mer

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd Bilaga 2 - Artikelgranskning enligt Polit Beck & Hungler (2001) Bendz M (2003) The first year of rehabilitation after a stroke from two perspectives. Scandinavian Caring Sciences, Sverige Innehåller 11

Läs mer

Appendix IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier

Appendix IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier Appendix IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier APPENDIX IV GRANSKNINGSMALL OCH DATAEXTRAKTION FÖR INTERVENTIONSSTUDIER 367 Kariesprevention SBU Första författare:... Titel:...

Läs mer

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André Allmänläkare Uppsala Stramas nationella råd

Vad betyder patientens förväntningar? Malin André Allmänläkare Uppsala Stramas nationella råd Vad betyder patientens förväntningar? Malin André Allmänläkare Uppsala Stramas nationella råd Patientens sjukdomsbild prescriptions/ 1000 inhabitants and year 450 Antibiotics 2009, prescriptions/1000 inhabitants,

Läs mer

Geriatrics in the Nordic Countries

Geriatrics in the Nordic Countries Geriatrics in the Nordic Countries Nils Holand, Norway! Sören Jacobsen, Denmark! Pálmi Jónsson, Iceland! Anne Ekdahl, Sweden Geriatrics in Sweden! Number of geriatricians: 550 Aprox. 1/1000 inhabitans

Läs mer

STODS: the Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence

STODS: the Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence Uppdaterad 2015-11-06 1 / 6 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin STODS: the Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence I projektet STODS är syftet

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping VOLTAIRE - the art of medicine To keep the patient occupied while the disease

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk Children at risk Steven Lucas, MD PhD Pediatrician Akademiska barnsjukhuset Uppsala Why do we need to protect children? 1. Children can t (and shouldn t need to) protect themselves from adults 2. Children

Läs mer

Bilaga p Bilaga p Bilaga p. 276

Bilaga p Bilaga p Bilaga p. 276 Sid 1 (6) Anders Bergh, ordförande Maria Fällman Birgitta Bernspång Marianne Hultmark Carina Wallmark Patrick Mauritzon Anna Olson, sekreterare STIPENDIUM: 274. Beslut Stipendium inom grundutbildning för

Läs mer

Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation SQRP http://www.ucr.uu.se/nrs/

Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation SQRP http://www.ucr.uu.se/nrs/ Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS Swedish Quality Registry for Pain Rehabilitation SQRP http://www.ucr.uu.se/nrs/ Presentation HAD till NRS hemsida -7-4/EP HAD består av 4 frågor som ger

Läs mer

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet.

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet. Sida 1(6) KURSPLAN VÅ3052 Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Public Health and Public Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Delkurs 1: Distriktssköterskans

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experiences and the effects of a case management intervention Ulrika Olsson Möller Paper I Prevalence and predictors of falls and dizziness in people

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma. Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin

Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma. Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin Hälsokonsekvenser av avgaser/pm förekommande i HIA Mortalitet (långtidseffekter) Sjukhusinläggningar etc (akut

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Förskriva hälsa Utveckling av Tobaksavvänjning på Recept i primärvården i utsatta områden i Stockholm

Förskriva hälsa Utveckling av Tobaksavvänjning på Recept i primärvården i utsatta områden i Stockholm Förskriva hälsa Utveckling av Tobaksavvänjning på Recept i primärvården i utsatta områden i Stockholm Pilotstudie LUFT Umeå 2 oktober 2014 Tanja Tomson, projektledare Olivia Biermann, koordinator Jess

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

MED101, Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin, 22,5 högskolepoäng Certificate course in Insurance medicine, 22.5 higher education credits

MED101, Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin, 22,5 högskolepoäng Certificate course in Insurance medicine, 22.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED101, Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin, 22,5 högskolepoäng Certificate course in Insurance medicine, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Moa Bjerner, ST-läkare Kalix Vårdcentral Handledare: Med Dr Annika Andén

Läs mer

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning 8ME019 Behandling och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Uppdragsutbildning 7.5 hp 8ME019 Nursing in Asthma, Allergy and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Läs mer

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Uppsala 2016 Infektioner i skelett och leder är vanligen förekommande och de förorsakar stort lidande och höga kostnader. Det finns idag på många håll ett välfungerande

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Etiska aspekter inom ST-projektet

Etiska aspekter inom ST-projektet Etiska aspekter inom ST-projektet Barbro Hedin Skogman Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Landstinget Dalarna 2016-10-05 Upplägg Allmänt om etik Etik inom forskning Etiska aspekter inom ST-projektet Allmänt

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre

Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre Marina Näsman, Doktorand i socialpolitik vid Åbo Akademi och forskare i samhällsvetenskaper vid Svenska Litteratursällskapet

Läs mer

Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering. Anna Sarkadi

Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering. Anna Sarkadi Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering Anna Sarkadi BRAINS Barnhälsovårdens uppdrag: att skapa optimala förutsättningar för BRAINS, Better Relations And Interconnected

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer