Framtiden på värmemarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtiden på värmemarknaden"

Transkript

1 Framtiden på värmemarknaden Energinätverk Sverige John Johnsson

2 Profu Profu Ett forsknings- och konsultföretag Energi Avfall Lokalt Nationellt Internationellt Miljö

3 Värmemarknad Sverige Ett tvåårigt forskningsprojekt som med ett systemperspektiv skall visa på kostnadseffektiva framtida utvecklingsvägar för värmemarknaden, som med hög energieffektivitet, låg klimatpåverkan och hög andel förnybar energi kan medverka till att uppfylla nationella och internationella energi- och klimatmålsättningar

4 Deltagare AMEM Konsulter Akademiska Hus E.ON Värme Sverige Eskilstuna Energi & Miljö Fortum Värme Göteborg Energi Hyresgästföreningens Riksförbund Tekniska Verken i Linköping Umeå Energi Svensk Energi Svensk Fjärrvärme SP SVEP Vattenfall Öresundkraft, Kraft & Värme

5 Vad kommer jag berätta om Perspektiv på värmemarknaden Något från fördjupningsprojekten Värmemarknadens ekologiska hållbarhet Framtidsscenarier Värmemarknadens ekonomiska omslutning Vad händer nu i projektet

6 Värmemarknaden 2012 Industri, konv uppvärmda 7 Lokaler 23 Småhus 37 Flerbostadshus 27 Nettovärme 2012 TWh, normalårskorr Summa 94 TWh

7 17 perspektiv på värmemarknaden kwh/m2 180 En allt energieffektivare marknad: 160 Fortsatt / ökad effektivisering 140 Effektivare nybyggnation och ombyggnation Implementering 120 av Energieffektiviseringsdirektivet Systemgräns för effektivitetsmått? 100 Minskad ökningstakt, stagnerande eller minskande volymer? Beräknad nettovärme Sveriges bebyggelse kwh/m2 uppvärmd area Lokaler trend -0,9% per år Flerbostadshus trend -0,6% per år Småhus trend -0,1% per år 0

8 Kr/år 17 perspektiv på värmemarknaden En ökande konkurrens Kostnaden för fjärrvärme ökar snabbare än värmepumpslösningar Värmepumpar börjar bli vanligare i lokaler och flerbostadshus Svårt för fjärrvärme i nybyggnationen Skattesubvention vindkraft + värmepumpar Värmekostnad för olika alternativ Rörliga Fasta Kapital 0 Fjärrvärme Bergvärme Luft-/vatten VP Pellets

9 17 perspektiv på värmemarknaden Värmeköparna (kunderna) ställer allt större krav Prisvärt Enkelt Miljöriktigt Resurseffektivt Kundorienterade leverantörer Inomhusmiljön grader Rimlig kostnad Kyla

10 17 perspektiv på värmemarknaden Teknikutveckling och kombinerade tekniklösningar Ökande värmefaktor på värmepumparna Solenergi Kombinera kraftvärme och värmepumpar m.m. Temperaturnivåer i byggnaderna Småskalig elproduktion Helhetslösningar Kundnära Fler aktörer på värmemarknaden Arkitekter Energikonsulter Kommuner Universitet Vaktbolag IT-företag

11 Fördjupningsprojekten Värmeanvändning Värmeproduktionstekniker: Värmepumpar Pellets Solvärme Fjärrvärme Omvärldsfaktorer Kombinerade lösningar

12 Framtida värmeanvändning - Diverse bakgrundsdata SPMC 6% Stark/normal marknad Vikande marknad LEC 7% AC 1% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

13 SPF Uppvärmningstekniker - Värmepumpar Pris F-gasförordningen Energieffektiviseringsdirektivet Eco-design Boverket byggregler NäraNollEnergi Annan utveckling 7, , , ,0 3,0 2,0 BAU HT BAU LT 1,0 motorer, vvx, vsd LLT värmesystem, HT köldbärare 0, År Pris Pris exkl installation Pris justerat för inflation Linjär (Pris justerat för inflation)

14 SEK/MWh SEK(2010)/MWh SEK (2010)/MWh Omvärldsfaktorer - Diverse Profus intervjuer Modellberäkningar Historisk spotprisutveckl Energimyndighetens kortsiktsprognos Höga klimatambitioner, primärt CO 2 -handel Profus kort- och medelsiktsprognos Energimyndighetens prisblad lågt 2010 EUA-pris" Stöd till förnybart, effektiviseringar 350 i kombination med CO 2 -handel Electricity Nordic Forward, NASDAQOMX 250 (sept 2013) "Måttliga" ambitioner "Fortsatt 0

15 Kombinerade system Oavsett hur, så kommer resursknapphet och kapitalknapphet att driva fram integration, samverkan och optimering. Vilka som driver och vilka som vinner är ännu en öppen fråga, men att tillvarata energi som annars går till spillo är rätt. Integration, samverkan och optimering sker i två dimensioner: Mellan kundproduktion och leverantörsproduktion Mellan olika energislag, först värme och kyla, sedan kanske el

16 Fyra scenarier Långsam utveckling Energisnålare hus Mer individuellt Kombinerade lösningar

17 Framtida värmeanvändning - Nettoenergibehov, Långsam utveckling TWh/år ,8 28,8 37,2 36,8 36,3 27,0 26,2 25,3 35,2 23,6 Lokaler, nybyggt Flerbostadshus, nybyggt Småhus, nybyggt Småhus, nuvarande stock ,6 23,1 22,2 21,0 18, Flerbostadshus, nuvarande stock Lokaler, nuvarande stock

18 Framtida värmeanvändning - Nettoenergibehov, Energisnålare hus TWh/år ,8 37,2 31,5 27,6 28,8 27,0 24,5 21,0 17,4 15,1 24,6 23,1 15,7 12,8 11, Lokaler, nybyggt Flerbostadshus, nybyggt Småhus, nybyggt Småhus, nuvarande stock Flerbostadshus, nuvarande stock Lokaler, nuvarande stock

19 Framtida värmeanvändning - Köpt energi, Långsam utveckling TWh/år , ,3 2,8 2,3 1,9 13,0 12,6 12,1 1,0 11,1 Olja+gas ,6 19,5 18,1 16,3 12,9 Biobränsle El Fjärrvärme ,2 47,5 48,8 49,7 51,

20 Framtida värmeanvändning - Köpt energi, Energisnålare hus TWh/år ,2 80 2, ,3 25,6 38,2 13,0 19,5 47,5 1,8 10,6 14,9 38,1 1,3 8,7 0,6 7,2 11,7 8,3 33,8 32,5 Olja+gas Biobränsle El Fjärrvärme

21 Hur mycket bidrar värmemarknaden till den hållbara ekologiska utvecklingen? - Ett försök att mäta värmemarknadens hållbarhet

22 Värmemarknaden historisk utveckling 120% 100% 80% Hållbart 60% 40% 20% Ej hållbart 0%

23 Värmemarknaden historisk utveckling av index 120% 100% 80% Hållbart 60% Basindex 40% 20% Ej hållbart 0%

24 Våra sex indikatorer Koldioxidutsläpp: Lika med skorstensutsläppen i basfallet, men vi har också gjort beräkningar utifrån ett LCA-perspektiv. Förnybart: Angivet som andel icke förnybart. Energieffektivisering: Specifik energianvändning per nytta. Svavel(dioxid)utsläpp: Lika med skortensutsläppen i basfallet. Naturresursindex : Anger knappheten för en resurs, utifrån Tillgängligheten dvs. potentialen att öka uttaget på ett hållbart sätt Uthålligheten dvs. hur robust ett varaktigt uttag av resursen är Primärenergi: Beräknat enligt EU:s metod (t.ex. för eff-direktivet). För viktning av indikatorerna till vårt basindex, har vi normerat till år 1970

25 Hållbarhetsindikatorer historisk utveckling 120% 100% 80% 60% 40% 20% CO2-utsläpp Förnybart Effektivisering Svavel-utsläpp Naturresursindex Primärenergi 0%

26 Vårt index Värmemarknaden historisk utveckling av index 120% 100% 80% 60% Basindex 40% 20% 0%

27 Hållbarhetsindex som används GRI (Global Reporting Initiative) DJSI (Dow Jones Sustainability Indexes) WEC (Energy Sustainability Index) WWF (Ecological Foot Print) Nordic Sustainability Stars ECPI (Global Carbon Equility Index) FTSE4 Good

28 Hållbarhetsindex - Våra tre viktningar Svavel CO2 Förnybart Effektivisering Naturresursindex Primärenergi Basindex 30% 20% 15% 10% 15% 10% EU-mål-index 50% 35% 10% 5% Lika viktning 17% 17% 17% 17% 17% 17%

29 Hållbarhetsindex - Våra tre viktningar 120% Värmemarknaden 100% 80% 60% 40% Basindex EU-mål-index Lika viktning 20% 0%

30 Hållbarhetsindex - Värmemarknaden historiska utveckling 120% 100% 80% Hållbart 60% 40% 20% Ej hållbart 0%

31 Hållbarhetsindex - Industrins historiska utveckling 120% 100% 80% Hållbart 60% 40% 20% Ej hållbart 0%

32 Hållbarhetsindex - Sektorsjämförelse historisk utveckling Basindex EU-mål-index 140% 140% 120% 120% 100% 100% 80% 80% Värmemarknad Värmemarknad 60% 40% 60% 40% Industri Transport Industri Transport 20% 20% 0% %

33 Vårt index Värmemarknaden - Framtida utveckling 120% 100% 80% Fortsättning följer 60% 40% 20% Nedre gräns 0% ???

34 Värmemarknadens värde

35 Värmemarknadens omsättning , kundperspektiv Nästan 100 miljarder Service & tjänster Anläggningskostnad Värmekostnad/ pris

36 Värmemarknadens omsättning , kundperspektiv Nästan 100 miljarder Olja Övrigt Lokaler Fjärrvärme Biobränsle Flerbostadshus Småhus El

37 Fortsättningen Hur mycket bidrar värmemarknaden till den hållbara utvecklingen i framtiden? - Exempel från två scenarier

38 Scenariot: Långsam utveckling 120% 120% 100% 80% 100% 60% 40% 20% 0% % 100% 80% 60% 40% 80% 60% 40% 20% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 60% 50% 40% 30% 20% Basindex EU-mål-index Lika viktning Basindex EU-mål-index Lika viktning 10% 20% 0% 0% 0%

39 Scenariot: Energisnålare hus 120% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Nedre gräns 0% % 100% 80% 60% 40% 20% 0% % 80% 60% 40% 20% 0% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Basindex EU-mål-index Lika viktning Basindex EU-mål-index Lika viktning

40 Vad händer nu i projektet?

41

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Sammanfattning Värmemarknad Sverige Denna skrift kan beställas via Värmemarknad Sveriges hemsida: www.varmemarknad.se Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Projektbeskrivning för det tvååriga forskningsprojektet

Projektbeskrivning för det tvååriga forskningsprojektet Profu p r o j e k t i n r i k t a d f o r s k n i n g o c h u t v e c k l i n g 2012-10-31 Projektbeskrivning för det tvååriga forskningsprojektet Värmemarknad Sverige I enlighet med diskussioner med många

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1

energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1 energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1 energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden ingrid nyström martin erlandsson torbjörn lindholm morgan fröling jan-olof dalenbäck

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Framtida värmeanvändning i Sverige

Framtida värmeanvändning i Sverige Framtida värmeanvändning i Sverige Underlagsrapport för Värmemarknad Sverige projeket Anders Göransson, Profu Slutlig version 2014-03-20 Värmemarknad Sverige Sammanfattning Denna rapport beskriver bebyggelsens

Läs mer

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030?

Juli 2014. Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Juli 2014 Biobränslescenarier hur mycket biobränsle kan vi använda i det svenska energisystemet år 2030? Sammanfattning Idag uppgår den svenska användningen av biobränslen, avfall och torv för energiändamål

Läs mer

Elanvändningen i historiskt ljus - NEPP:s scenarier för 2030/2050, utifrån en historisk tillbakablick

Elanvändningen i historiskt ljus - NEPP:s scenarier för 2030/2050, utifrån en historisk tillbakablick Elanvändningen i historiskt ljus - NEPP:s scenarier för 23/25, utifrån en historisk tillbakablick Bo Rydén Mars 215 Scenarier för elanvändningens utveckling 1. Elanvändningen i Sverige har legat relativt

Läs mer

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN Underlagsrapport UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN - en genomgång inför analysen av hur fjärrvärmens affärsmodeller kan komma att påverkas April 2011, uppdaterad december 2011 Innehåll

Läs mer

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 Foto Ture Göransson Författare Kickan Grimstedt December 2010 2 INNEHÅLL Visioner och strategier för kommunens fortsatta energi- och klimatarbete... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att respektive kommun ska använda materialet i ett strategiskt

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader + PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader 2015-04-17 Mattias Bisaillon & John Johnsson, Profu Sammanfattning Enligt Gävle kommuns miljöstrategiska program skall energianvändningen

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen

Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen Underlagsmaterial till Boverkets regeringsuppdrag beträffande energieffektivisering i byggnader (M2004/4246/Kb) Chalmers EnergiCentrum - CEC Göteborg

Läs mer

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020 Vägval och utmaningar för energisystemet Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Energiindikatorer 2008

Energiindikatorer 2008 Energiindikatorer 28 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål Tema: Förnybar energi Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Profu. Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Slutrapport 2005-12-22

Profu. Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Slutrapport 2005-12-22 Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv Slutrapport 2005-12-22 Syftet med detta projekt är att studera nyttan med fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Vi gör detta genom en kombination av

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

1. INLEDNING. 6 1.1 6 1.2 6 1.3 7 1.4 7 2 BAKGRUND. 8 2.1 8 2.2 9 3. STADENS ENERGIPOLITISKA VISION. 10 4. ENERGIPLAN FÖR EN GOD LIVSMILJÖ I GÖTEBORG

1. INLEDNING. 6 1.1 6 1.2 6 1.3 7 1.4 7 2 BAKGRUND. 8 2.1 8 2.2 9 3. STADENS ENERGIPOLITISKA VISION. 10 4. ENERGIPLAN FÖR EN GOD LIVSMILJÖ I GÖTEBORG 1. INLEDNING... 6 1.1 Uppdraget och arbetet...6 1.2 Budget, planer, styrning och uppföljning... 6 1.3 Avgränsning... 7 1.4 Samverkan och dialog...7 2 BAKGRUND... 8 2.1 Ändrade förutsättningar de senaste

Läs mer

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem ER 2015:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer