Nätverk och habitatnätverk Exempel från Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverk och habitatnätverk Exempel från Stockholm"

Transkript

1 Nätverk och habitatnätverk Exempel från Stockholm Andreas Zetterberg eller Mobil: Gröna samband Slutseminarium Regionplanekontoret, 25 januari 2011

2 Innehåll Nätverk i andra sammanhang Skillnaden mellan nätverk och habitatnätverk Traditionell Landskapsekologi Metapatch-konceptet är grunden för habitatnätverket Andra patchar Exempel från Stockholm : Storlek på största komponent Exempel från Stockholm : Betweenness centrality

3 Innehåll Nätverk i andra sammanhang Skillnaden mellan nätverk och habitatnätverk Traditionell Landskapsekologi Metapatch-konceptet är grunden för habitatnätverket Andra patchar Exempel från Stockholm : Storlek på största komponent Exempel från Stockholm : Betweenness centrality

4 Nätverk i andra sammanhang Välkänd modell

5 Nätverksgraf över sammankopplade Internetrouters och överföringstider mellan dessa

6 Spårvägsnätet i Stockholms län

7 Två olika typer av grafer av ett socialt nätverk

8 Nätverksgraf över flygrutter

9 Nätverksgraf över flygrutter Rumsligt representerat

10 Väletablerade koncept och gott om kraftfulla analysmetoder Connectivity Shortest path Maximum Flow Sårbarhetsanalyser (vad händer om man tar bort en nod/länk?) En uppsjö av mått och indikatorer Används även inom fysisk planering

11 RUFS 2010 Elnät och VA-nät

12 Innehåll Nätverk i andra sammanhang Skillnaden mellan nätverk och habitatnätverk Traditionell Landskapsekologi Metapatch-konceptet är grunden för habitatnätverket Andra patchar Exempel från Stockholm : Storlek på största komponent Exempel från Stockholm : Betweenness centrality

13 Habitatnätverk Mörtberg, U. M., Zetterberg, A., & Gontier, M. (2007). Dnr: , bilaga 1. Stockholm: Miljöförvaltningen, Stockholms stad

14

15

16 Ett flertal ekologiska profiler

17 Zetterberg, A. (2009). Licentiate Thesis. Royal Institute of Technology: Stockholm

18 Örjans exempel Bodin, O. & Norberg, J. (2007). Landscape Ecology, 22(1),

19 Hur förhåller sig dessa till varandra?

20 Innehåll Nätverk i andra sammanhang Skillnaden mellan nätverk och habitatnätverk Traditionell Landskapsekologi Metapatch-konceptet är grunden för habitatnätverket Andra patchar Exempel från Stockholm : Storlek på största komponent Exempel från Stockholm : Betweenness centrality

21 Patch-Matrix Paradigmen

22 Flygfoto från Skurupstrakten i Skåne

23 Habitat = Lövskog Habitat = Miljön i vilken en organism eller organismgrupp normalt lever eller återfinns

24 Patch Matrix Patch-Matrix-modellen

25

26

27 Hur förhåller sig dessa till varandra?

28 Så vad är egentligen habitat? Och vad är egentligen en patch? Vanlig padda (Bufo bufo)

29 Paddhabitat Reproduktion Sommarhabitat Övervintring

30 Innehåll Nätverk i andra sammanhang Skillnaden mellan nätverk och habitatnätverk Traditionell Landskapsekologi Metapatch-konceptet är grunden för habitatnätverket Andra patchar Exempel från Stockholm : Storlek på största komponent Exempel från Stockholm : Betweenness centrality

31 Metapatch-konceptet (Livscykelbaserat) Livscykel-/resursbaserat Matrix är inte bara ett ogästvänligt hav Zetterberg, A. (2009). Licentiate Thesis. Royal Institute of Technology: Stockholm Zetterberg, A., Mörtberg, U. M., & Balfors, B. (2010). Landscape and Urban Planning, 95(4),

32 Resources Food Shelter Reproduction Resurserna är ofta inte sammanhängande i fragmenterade landskap. Problem m traditionell metod Zetterberg, A. (2009). Licentiate Thesis. Royal Institute of Technology: Stockholm Zetterberg, A., Mörtberg, U. M., & Balfors, B. (2010). Landscape and Urban Planning, 95(4),

33 Resources Food Shelter Reproduction Friction High Low Zetterberg, A. (2009). Licentiate Thesis. Royal Institute of Technology: Stockholm Zetterberg, A., Mörtberg, U. M., & Balfors, B. (2010). Landscape and Urban Planning, 95(4),

34 Resources Food Shelter Reproduction Accessibility Low High Friction High Low Meta-patches i ett Habitatnätverk OBS! Detta är en funktionell modell! Jämför med strukturell dvs. korridor, värdekärna, grönstruktur Zetterberg, A. (2009). Licentiate Thesis. Royal Institute of Technology: Stockholm Zetterberg, A., Mörtberg, U. M., & Balfors, B. (2010). Landscape and Urban Planning, 95(4),

35 Habitatnätverk för Tofsmes Mörtberg, U. M., Zetterberg, A., & Gontier, M. (2007). Dnr: , bilaga 1. Stockholm: Miljöförvaltningen, Stockholms stad

36 Metapatch Matrix Egentligen finns inga spridningslänkar ännu i habitatnätverket! (Meta-)patch = årshemområde Nu återstår bara länkarna. Det är här Matrix Green kommer in i bilden.

37 Innehåll Nätverk i andra sammanhang Skillnaden mellan nätverk och habitatnätverk Traditionell Landskapsekologi Metapatch-konceptet är grunden för habitatnätverket Andra patchar Exempel från Stockholm : Storlek på största komponent Exempel från Stockholm : Betweenness centrality

38 Andra exempel på möjliga patchar Naturreservat Nyckelbiotoper Lekplatser Gröna kilar Med mera...

39 Innehåll Nätverk i andra sammanhang Skillnaden mellan nätverk och habitatnätverk Traditionell Landskapsekologi Metapatch-konceptet är grunden för habitatnätverket Andra patchar Exempel från Stockholm : Storlek på största komponent Exempel från Stockholm : Betweenness centrality

40 Profil A (medium spridningsförmåga) Storlek på största komponenten= 70% of totala arean

41 Profil B (hög spridningsförmåga) Storlek på största komponenten= 100% of totala arean

42 Patch-Distance Diagram

43 Area of largest component / Total available area [%] 100 Profile C Profile B Profile A Maximum dispersal distance [m]

44 Zetterberg, A. (2009). Licentiate Thesis. Royal Institute of Technology: Stockholm

45 Matrix Green Landscape Ecological Network Analysis Tool Bodin. Ö. & Zetterberg. A. 2010

46

47 Area of largest component/total available area [%] 100% Konnektivitet som funktion av spridningsavstånd 90% 80% 70% Indikator för konnektivitet? Miljömål Miljöbedömning av scenarios? 60% 50% 40% Grassland Wetland Coniferous Oaks 30% 20% 10% 0% Maximum dispersal distance [m] Zetterberg, A. (in prep.)

48 Innehåll Nätverk i andra sammanhang Skillnaden mellan nätverk och habitatnätverk Traditionell Landskapsekologi Metapatch-konceptet är grunden för habitatnätverket Andra patchar Exempel från Stockholm : Storlek på största komponent Exempel från Stockholm : Betweenness centrality

49 Centrality Interna strukturen Hitta kritiska strukturer inom nätverket OBS! En av många(ibland konflikterande) egenskaper. Andra egenskaper är t ex. Viktiga reproduktionsområden Värdekärnor Viktiga områden för kontakten mellan djur och människor

50 Betweenness centrality (gammal barrskog (regionplanekontoret)) Kom ihåg ett av flera perspektiv!!! (viktiga stepping-stones) Zetterberg, A. (in prep.)

51 Home Range Patches Urban/Suburban Land Peri-urban/Rural Land Open Water Kritiska strukturen inom systemet Betweenness Centrality för groddjur Betweenness, Class 1 Betweenness, Class 2 Urban/Suburban Land Peri-urban/Rural Land Open Water Märsta Åkersberga Stockholm Haninge C B n i i n j j N ij ij n km km (a) (b) Zetterberg, A., Mörtberg, U. M., & Balfors, B. (2010). Landscape and Urban Planning, 95(4),

52 km High betweenness patch Low betweenness patch Dispersal links Improvement potential Developed land Forest (a) Open land Open water (b) (a) Regional improvement potential (b) Local improvement potential Zetterberg, A., Mörtberg, U. M., & Balfors, B. (2010). Landscape and Urban Planning, 95(4),

53 Tack! Andreas Zetterberg

54 Erfarenheter 1 Metodens användbarhet ja, passar bra på många sätt Stort intresse Stort behov Lättbegriplig analys och resultatet (inte minst visuellt)

55 Erfarenheter 2 Kanske ibland förföriskt lättbegriplig, och man tror man begripigt men ändå inte.. bakomliggande ekologi är betydligt mer komplicerad än vad modellen ger sken av Behov av att vara tydligt att vi endast prioriterar map. Konnektivitet, inget annat (tex habitatkvalitet, biotop, rödlistade arter, kulturlandskap, etc) Visar på databehov! Geografiska data, exempelvis vegetationskarta över regionen samt ekologiska parametrar

56 Databehov 1 Ekologisk kunskap och parametrar

57 Ekologiska profiler Hur många profiler? Utgångspunkt för val av profiler (miljömålen?) Vilka parametrar? Parameteråtkomst via Nationell databas?

58 Databehov 2 Geografiska data för input, kalibrering och verifiering

59 Geografiska data Input: Vegetationsdata? Höjdmodell (Laserdata)? Klimatdata? Kalibrering och verifiering: Inventeringar och förekomstdata Kvalitetssäkrade och matchade mot ekologiska profiler!

60 Nästa steg Underlagsdataprojekt Pilot (RTK?) Forskningsstudie? Börja använda för de hugande

Ekologiska landskapssamband. i Järfälla kommun

Ekologiska landskapssamband. i Järfälla kommun Ekologiska landskapssamband i Järfälla kommun Analyser Ädellövträdsnätverk Barrskogsnätverk Groddjursnätverk Innehåll Uppdraget... 4 Sammanfattning... 4 Ädellövträdsnätverket med gamla ekar!... 4 Groddjursnätverket!...

Läs mer

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning fallstudier rapport 5855 februari 2009 Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning

Läs mer

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen NATURHÄNSYN Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer

Landskapsnoden. Förutsättningar. Anders Esselin, december 2014. på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA)

Landskapsnoden. Förutsättningar. Anders Esselin, december 2014. på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) Landskapsnoden Förutsättningar Anders Esselin, december 2014 på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) Innehållsförteckning Förord 3 Möjligheter 4 Utmaningar 5 Sektorisering 5 Avsaknad

Läs mer

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås?

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? R A P P O RT 5413 OKTOBER 2005 Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Redaktörer Johnny de Jong och Malin Almstedt

Läs mer

FORSKNING OCH PRAKTIK KRING STOCKHOLM-MÄLARREGIONENS FRAMTID - EN DAG FÖR GEMENSAMT LÄRANDE

FORSKNING OCH PRAKTIK KRING STOCKHOLM-MÄLARREGIONENS FRAMTID - EN DAG FÖR GEMENSAMT LÄRANDE Sustainability Science for Biosphere Stewardship FORSKNING OCH PRAKTIK KRING STOCKHOLM-MÄLARREGIONENS FRAMTID - EN DAG FÖR GEMENSAMT LÄRANDE Dokumentation från konferensen 7 november 2014 1 En dag för

Läs mer

Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS

Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS Åsa Eriksson, Åke Berg, Karl-Olof Bergman, Erik Cronvall, Anders Glimskär, Anna Hedström

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Sex enkla tips om hur du övertygar kunderna

Sex enkla tips om hur du övertygar kunderna Sex enkla tips om hur du övertygar kunderna DU måste känna att det du säljer är bra och att du gör köparen en tjänst när du säljer till honom/henne. Då går ofta resten av sig självt du säljer mer, sover

Läs mer

Det är ett nöje att leta bostad! En liten handledning i konsten att hitta ett nytt hem. www.hemnet.se Sveriges största bostadsmarknad

Det är ett nöje att leta bostad! En liten handledning i konsten att hitta ett nytt hem. www.hemnet.se Sveriges största bostadsmarknad Det är ett nöje att leta bostad! En liten handledning i konsten att hitta ett nytt hem www.hemnet.se Sveriges största bostadsmarknad Välkommen till Hemnet Sveriges största bostadsmarknad Alla som har letat

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING ID: 12836 E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING Analys av miljöcertifieringssystemen BREEAM COMMUNITIES, BREEAM-SE OCH CEEQUAL Jeanette Green, NCC, Charlotte Bejersten Nalin, NCC, Petra Brinkhoff,

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Lite info först. Kom ihåg! Deadline på lab1 på onsdag. Övning 2 på onsdag: gör en kalender för olika slags användare

Lite info först. Kom ihåg! Deadline på lab1 på onsdag. Övning 2 på onsdag: gör en kalender för olika slags användare Lite info först Kom ihåg! Deadline på lab1 på onsdag. Övning 2 på onsdag: gör en kalender för olika slags användare Förra veckan... GUI = Graphical User Interface (grafiskt användargränssnitt) Gör så här

Läs mer

Ungas attityd till de gröna näringarna, vad vet vi idag? Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna.

Ungas attityd till de gröna näringarna, vad vet vi idag? Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna. Ungas attityd till de gröna näringarna, vad vet vi idag? Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna. » Befintligt material - Ungdomsbarometerns rapporter - Undersökningar

Läs mer

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget.

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. 1. Inledning Vid ett styrgruppsmöte i IEC den 15 november diskuterades IEC:s möjligheter att agera

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

symbiotic city - om potentialen i mötet mellan natur och kultur

symbiotic city - om potentialen i mötet mellan natur och kultur symbiotic city - om potentialen i mötet mellan natur och kultur Examensarbete i arkitektur, LTH hösten 2010 Student: Kristina Philipson Handledare Gunilla Kronvall Examinator: Lars-Henrik Ståhl CO 2 O

Läs mer

Bevaka samarbetsprofiler inom Enterprise Europe Network

Bevaka samarbetsprofiler inom Enterprise Europe Network Bevaka samarbetsprofiler inom Enterprise Europe Network Genom Enterprise Europe Networks bevakningstjänst kan man registrera sig för prenumeration av samarbetsprofiler. Det kan vara: - Teknikerbjudanden

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

ArtArken Stockholms artdata-arkiv

ArtArken Stockholms artdata-arkiv Rapport från ArtArken Stockholms artdata-arkiv MILJÖMÄRKT 341 065 Stockholm 9904. 3000ex. Enskede Offset AB. TRYCKSAK Omslagsfoto: Kjell Olsson/Naturreportage. Bilden visar en ung hornuggla (Asio otus).

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Värderosen för regional nivå

Värderosen för regional nivå Värderosen för regional nivå 1 livsbetingelser för Samverkan inom livspusslet Kollektivtrafik Författare: Maria Habazin Baserat på Arken SE arkitekter AB s och Ekologigruppen AB s värderos 1 Innehåll Förord

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer