Visita Stockholm. verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visita Stockholm. verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Visita Stockholm verksamhetsberättelse 2013

2 Ordföranden har ordet Stockholm En besöksdestination i världsklass! Turismen och privatresandet i Stockholm ökade under 2013 och Stockholm fortsätter att vara motorn i Sveriges besöksnäring. Under 2013 nådde Stockholm en ny toppnotering med 11 miljoner gästnätter, en ökning med 2 procent i jämförelse med föregående år. Det senaste decenniet har antalet gästnätter fördubblats och förutsättningarna att växa finns. Utvecklingen av lönesumman inom restaurangbranschen i länet pekar på en kraftig sysselsättningstillväxt under Det är mycket glädjande, medlemmarna i Visita Stockholm är till största delen restaurangföretag, små företag med låga vinstmarginaler. En eventuell dubbelstöt (en fördubbling av arbetsgivaravgiften för unga och en fördubbling av moms på restaurangmat) mot dessa företag skulle innebära att en liten vinst vänds till en förlust. Det har därför varit särskilt viktigt för oss under året att arbeta med information till våra beslutsfattare om hur dessa två reformer skulle påverka näringen. Under 2013 har vi fortsatt att arbeta med Stockholmsstrategin. Den kanske viktigast frågan för Stockholmstrategin har varit att uppnå en samordning i en många gånger fragmenterad och otydlig besöksnäring. Samordning för att med gemensamma insatser och finansiering nå vårt mål, att öka antalet gästnätter i Stockholm till 15 miljoner Vi har fortfarande en bra bit kvar till att nå målet. En kraftsamling måste till för att befästa besöksnäringen som den snabbast växande basnäringen i Stockholm. Nytänkande, samsyn och en långsiktig samverkan i länet är avgörande för en konkurrenskraftig destination. Ett brev som sammanfattar mina tankar finns att läsa i verksamhetsberättelsen. Jag ser ljust på På Visita Stockholms medlemsmöte Nu tar vi tempen på Stockholmsmarknaden spåddes ett positivt Vi ser nu fram emot ett år med ökad efterfrågan, bättre lönsamhet och högre beläggning. För att Visita Stockholms verksamhet ska utvecklas och förbättras hoppas jag att du som medlem i Visita Stockholm ger oss ännu mer synpunkter på vad vi ska fokusera på. Vi behöver dina åsikter. I den här verksamhetsberättelsen har vi kortfattat sammanfattat vår verksamhet under Som ordförande i Visita Stockholm vill jag tacka för mitt och styrelsens förtroende. Lars Sandberg Ordförande Visita Stockholm

3 Stockholmsstrategin Lars Sandberg har haft förtroende som styrgruppens ordförande även under I styrgruppen ingår representanter för Stockholmsmässan, VisitSweden, SVB, Swedavia, Svensk Handel, Stockholms Hamnar och Kulturförvaltningen. Det kan konstateras att det blir en tuff utmaning att uppnå Stockholmsstrategins mål, att öka antalet gästnätter ytterligare, öka det turistekonomiska inflödet och därmed öka antalet anställda i branschen. Men det är viktiga mål. Stockholm Visitors Board, SVB, har på uppdrag av Stockholms stad till uppgift att bedriva destinationsmarknadsföring mot den utländska marknaden samt sälja in stora kongresser och möten till Stockholm. Efter att ha arbetat med strategin nu i tre år kan konstateras att detta uppdrag är för begränsat och motsvarar inte näringslivets behov. I ett brev till länets ledande politiker och ledare i besöksnäringen i Stockholm sammanfattar Lars sina egna intryck och redogör för var han själv står i de olika frågor som rör Stockholmsstrategin och besöksnäringen i länet. Du kan läsa hela brevet i sin helhet på

4 Året som gått Restaurangbranschen fortsatte att bryta ett historiskt mönster och utvecklas mot konjunkturen under Det finns ännu inga siffror tillgängliga för omsättningsutvecklingen för restaurangbranschen i Stockholm Dock pekar utvecklingen av restaurangbranschens lönesumma i länet på en kraftig sysselsättningstillväxt under året. Lönesumman ökade med nästan 10 procent under 2013, vilket enligt Visitas beräkningar motsvarar ca helårsarbeten på Stockholms restaurangmarknad. Den sänkta momsen på mat serverad på restaurang är såklart en starkt bidragande orsak till denna positiva utveckling. Även 2014 bedöms restaurangmarknaden utvecklas starkt till följd av förbättrad konjunktur i kombination med att effekten av den sänkta momsen ännu inte har fått fullt genomslag. Den svaga allmänna konjunkturen i världen innebar att belagda hotellrum i Stockholm av affärs- och konferensgästerna låg kvar på samma nivå som Trots det så ökade efterfrågan på hotellrum totalt sett. Orsaken var att privatboendet ökade i god takt. Det är ett mönster som känns igen historiskt i Stockholm, dvs. att när konjunkturen är svag ökar privatboendet snabbt. Sammantaget innebar detta att hotellens snittintäkt per belagt rum och RevPAR i genomsnitt var oförändrad under året. Konjunkturen är nu på väg att förbättras och Visita bedömer att under 2014 kommer efterfrågan på hotellrum från affärs- och konferensgäster börja öka igen. Det kommer både förbättra beläggningsraden och snittintäkterna per belagt rum i Stockholmsområdet. Tabell 1 Procentuell utveckling jämför med föregående år Disponibla rum per dag Stockholms 3,4 4,2 7,8 6,4 0,0 stad Disponibla rum per dag Stockholms län 1,7 4,3 6,0 5,5 2,6 Beläggningsgrad Stockholms -3,3 2,8-1,5-3,1 1,7 stad Beläggningsgrad Stockholms län -4,9 4,2-0,1-3,1 0,2 Snittintäkt per belagt Stockholms -7,2 4,3 2,4-2,5 0,5 rum stad Snittintäkt per belagt Stockholms län -6,1 4,2 2,3-2,2-0,3 rum RevPAR 1 Stockholms -10,2 7,3 0,8-5,5 2,2 stad RevPAR Stockholms län -11,7 8,7 2,3-5,3-0,1 Källa: Tillväxtverket/SCB 1 RevPAR= Revenue per available room (Intäkt per disponibelt rum)

5 Politikerpåverkan och Dubbelstöten Under 2013 upplevde Stockholm en restaurangboom. Ett växande utbud av restauranger, nattklubbar och nöjen stärker stadens attraktivitet. Och det är inte bara i city utvecklingen märks. Under nya Tele2 Arena i nöjesgallerian Tolv Stockholm öppnades fem nya restauranger på en yta om totalt 2600 kvadratmeter. Gemensamt för alla dessa satsningar är att de aldrig blivit av om det inte vore för att momsen på restaurangmat sänktes I den allmänna debatten påstås ibland att reformen inte skulle ha haft någon effekt. Det är fel. I vår bransch där marginalerna överlag är små har sänkningen av momsen från 25 till 12 procent varit helt avgörande för våra investeringar. Inom Visita Stockholms styrelse är vi bekymrade över denna dubbelstöt mot branschen att oppositionen vill fördubbla momsen på restaurangmat och fördubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar. Sänkt arbetsgivaravgift för unga, tillsammans med sänkt moms på restaurangmat, har varit viktiga verktyg för att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden. Dubbelstöten skulle rasera mycket av det arbete som gjorts när det behövs som allra mest. Statistiken för 2013 talar sitt tydliga språk, det är vår näring som levererat jobben när ekonomin stått stilla, vi har levererat framtidshopp och ett viktigt steg in i arbetslivet för ungdomar när andra dörrar varit stängda. Under året har Visita Stockholm ordnat företagsbesök och politikerluncher runt om i Stockholms kommuner. Vi har inte bara uppvaktat oppositionspartier, vi anser att det även varit viktigt att informera allianspartierna om vilka effekter dessa reformer skulle innebära för näringen och ungdomsarbetslösheten. På bilden ser vi Alexander Bhatt, hotelldirektör på Story Signalfabriken och kommunpolitiker Mattias T Eriksson och Bino Drummond som gjorde ett företagsbesök på hotellet.

6 Visita Stockholms medlemsaktiviter Visita Stockholm är en aktiv förening. Under året har vi anordnat medlemsmöten, nätverk, utbildningar, events, mingel och seminarier för drygt personer. Då frågor inom arbetsrätt och juridik ofta är anledningar till att man kontaktar Visita så har vi under 2013 fortsatt med vårt tema arbetsgivarträffar där huvudfokus varit arbetsrätt men där vi också smugit in andra teman. Det är Torbjörn Granevärn, regionansvarig chefsjurist som föreläser på de flesta av våra träffar. De rubriker som vi har haft under året har varit: Röda dagar, så knäcker du koden! Kommande krav på allergiinformation till restauranggäster Träffar 2014 Så lägger du budgetpusslet inför 2014 Så förhandlar du framgångsrikt med facket Varumärke och Lönsamhet Betydelsen av de mjuka värdena Nätverk Visita Stockholm anordnar ett antal nätverk. Bland annat ett uppskattat nätverk för hotelldirektörer, under året har nätverket diskuterat marknadsföring av Stockholm och andra branschgemensamma intressefrågor. Henrik von Arnold, chef för Stockholm Convention Bureau deltar alltid i mötena för att kunna ge en bild av framtida kongresser, events och stora möten. Visita Stockholm håller också i ett nätverk för chefer inom housekeeping på hotell. Värdskapet roterar mellan hotellen i Stockholm och inleds alltid med en visning ur houskeeping perspektiv och efterföljs av en föreläsning eller en diskussion i nätverket med ett aktuellt tema. Under 2013 har nätverken bland annat haft teman så som Stå inte i vägen för din egen förmåga, mingelträff och på speed date med en annan superhjälte.

7 Visita Stockholms nätverk för säkerhetschefer är ett annat nätverk som Visita Stockholm driver. Under 2013 tog föreningen ett nytag om krögarnätverket. Vd:ar för Stockholms största restaurangföretag bjöds in till ett första möte med fokus på dubbelstöten och Stockholmsstrategin. Mötet hade en väldigt god uppslutning och kommer att fortsätta att träffas under Branschmingel på Solidaritet Arena Den 10 februari höll Visita Stockholm sitt traditionsenliga branschmingel på nyöppnade Solidaritet Arena i Tolv vid Globenområdet. På scen deltog bland andra Visitas vd Eva Östling, Tele 2 Arenas vd Ninna Engberg, krögaren Mathias Dahlgren m.fl. Visita Stockholms branschmingel har vuxit till att bli ett av besöksnäringens viktigaste mötesplatser med bra tillfälle att nätverka och knyta nya kontakter kombinerat med matnyttig information om vad som är aktuellt i Stockholm. Drygt 450 personer deltog på årets branschmingel.

8 Morgonmål med Visita Stockholm Morgonmål med Visita Stockholm är ett etablerat och mycket populärt frukostseminarium som arrangeras två gånger per år för att stimulera och inspirera chefer om ledarskap och för att samla branschens nuvarande och framtida chefer. Morgonmål med Visita Stockholm pågår under två timmar med frukost, mingel och ett spännande samtal på scenen års frukostseminarium lockade drygt 300 chefer. Teman under 2013 var Jakten på talangerna och Att leda i motvind. På bilden nedan ser ni det glada och inspirerande gänget som talade om hur man leder i motvind, Martin Höckenström ledde samtalet på scen där Susanne Dahlberg, Sverigechef på Scandic, Lena Snygg, vd på SPG Arena och Kristoffer Schött Quist ägare till Eventyr deltog. Till höger Lars Sandberg. Visita Stockholm växer Under 2013 har 105 nya arbetsplatser i Stockholms län blivit medlemmar i Visita. Samtidigt valde 73 företag att gå ur Visita. Det innebär nettoökning på 32 företag. Den 31 december 2013 hade föreningen 1085 medlemsföretag fördelade på 1567 arbetsplatser.

9 Årets unga branschstjärnor 2013 På Visita Stockholms branschmingel koras Årets unga branschstjärna. De lyckliga vinnarna var Johan Eriksson, kökschef på Oaxen Slipen och Sanna Strandqvist, konferenschef på Sabis hotell och möten. En stor ära och ett pris på kronor är vinsten. Pengarna ska användas till vidare förkovran i branschen så som en inspirationsresa eller utbildning. Syftet med priset är att få unga människor att stanna kvar i branschen och utvecklas. Utbildning och kompetensförsörjning Som ett led i Visita Stockholms arbete att arbeta för att säkra den framtida arbetskraftsförsörjningen i näringen deltog Visita Stockholm i gymnasiemässan. Mässan lockar både föräldrar och elever. Många föräldrar och lärare uttryckte uppskattning över att en neutral avsändare av information fanns på plats. I montern fick eleverna testa Framtidsgeneratorn där man genom en undersökning för svara på ett antal frågor om vad man har för intressen. Framtidsgeneratorn räknar sedan ut vilket yrke inom besöksnäringen som skulle passa. Det hela var mycket spännande och lockade till många skratt hos eleverna. Under Skolforum på Stockholmsmässan höll Visita Stockholm en branschfrukost med inbjudna lärare inom gymnasieskolans HT och RL Gymnasium. I princip alla länets skolor var representerade och det blev en intressant diskussion om utbildningsväsende, samarbete mellan skola och bransch, praktikplatser och anställningsbarhet.

10 Styrelsen som haft förtroendet Under året har Lars Sandberg, hotelldirektör för Scandic Grand Central, varit ordförande för Visita Stockholm. Katarina Romell, Vår Gård Saltsjöbaden, har varit vice ordförande. Lars har, tillsammans med Katarina, representerat Stockholmsföreningen i Visitas styrelse. Följande har varit ledamöter: Niklas Ahlbom Mats Bengtsson Eva Helmersen Kenneth Kovanen Pontus Mannestig Monika Malmén Lena Snygg Anna Spjuth Andreas Häggqvist Stefan Söderman Restaurang Göteborg och Himlen Därtill Collector s Hotel Stockholms restauranger & Wärdshus AB Nygårds Värdshus Långholmen Konferens & Hotell Stockholm City Conference Centre Stureplansgruppens Arena Catering AB Yasuragi Hasseludden Flottsbro Friluftsområde Familjen Ahlbom Restauranger Maria Tielman har varit kommunikationsansvarig och sekreterare. Torbjörn Granevärn har varit föreningens förbundsjurist. Föreningens revisorer har varit den godkända revisorn Kent Sahlsten, PWC, och förtroendevald revisor Gunnar Ekdahl, Restaurang Tennstopet. Valnämnden har bestått av Sunniva Fallan Röd som ordförande och sammankallande, samt ledamöterna Sören Ahlbom, Maria Stridh och Catharina Roos.

11 Visita Stockholms bokslut

12

13

14

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 ORDFÖRANDE HAR ORDET Vilket fantastiskt år! 21 var året var då den finansiella krisen i Sverige snabbt övergick till rekordartad tillväxt och högkonjunktur. Visst

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta

Läs mer

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen Omvärldsanalys Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro Besöksnäringen Version: 1.0, 2010-02-28 Författare: Robert Norberg, Razormind Uppdragsgivare: Maria Svensson, Regionförbundet Örebro Razormind

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

SHR Stockholm. SHR 2011 Sidan 1

SHR Stockholm. SHR 2011 Sidan 1 SHR Stockholm v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e 2 1 1 SHR 211 Sidan 1 Ordförande har ordet 211, ännu ett fantastiskt år för besöksnäringen i Stockholm! Ja, så kan man nog enklast sammanfatta det

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS i Karlskoga Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

nuvabnytt ANSIKTSLYFT Det hände 2011 Svensk Vattenbilningsteknik i nya lokaler SID 6-7 Samverkan Skola-Näringsliv SID 12 Vetlanda Trävaror 40 år

nuvabnytt ANSIKTSLYFT Det hände 2011 Svensk Vattenbilningsteknik i nya lokaler SID 6-7 Samverkan Skola-Näringsliv SID 12 Vetlanda Trävaror 40 år nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 1 2012 ANSIKTSLYFT Svensk Vattenbilningsteknik i nya lokaler Det hände 2011 SID 4 Sätter Vetlanda på kartan SID 6-7 Samverkan Skola-Näringsliv

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi 4 juni 2010 Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi Vi är förberedda inför en generationsväxling Jeanette Saveros, Affärsområdeschef Öst, Hifab Sociala medier

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar,

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer