mer än en klubb 1890 och dess historia. En tillbakablick hösten 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mer än en klubb 1890 och dess historia. En tillbakablick hösten 2012."

Transkript

1 1 mer än en klubb 1890 och dess historia. En tillbakablick hösten I slutet av 1880-talet spelades det tennis på några platser i Sverige. Inspirationen kom från England där det som där kallades för lawntennis spelats sedan en tid tillbaka. Spelet blev vid denna tid mer och mer populärt i Sverige, säkert påverkat av att dåvarande kronprins Gustaf senare Gustaf V eller Mr. G som hade ett stort intresse för sporten. Tennisen fick sin första organisatoriska form genom bildandet av Stockholms Lawntennis Klubb, den första tennisklubben i Sverige. (år 1913 då Salk bildades lades av 1890 till) Grundare var teknologen vid Kungliga Tekniska Högskolan Agnar Engström och två av hans kollegor, bröderna Holger och Torben Grut. Klubbens tennis spelades då i Norra Reals gymnastiksal. Andra klubbar som bildades vid denna tid var bl.a. H.K.H. Kronprinsens Lawntennisklubb sedermera KLTK -, Göteborgs L.T.K. och fröken Saléns Lawntennisklubb i Stockholm 1890 bestod från början av 40 medlemmar, varav 20 var damer. Från hösten år 1899 kom Klubben dock att bestå enbart av herrar. Historien förtäljer tyvärr inte om det var dessa damer som tröttnade på egotrippade herrspelare eller om ev. någon annan rimlig förklaring fanns. Antalet medlemmar i Klubben har under åren varierat men kom relativt snart att stabiliseras på 20 aktiva. En praxis som etablerades tidigt var att så länge man kunde spela hygglig tennis trots sin ålder, så var man välkommen att delta på banan. Men man hade också ansvaret att inse när man inte längre hängde med. Efter avslutat spel på banan var man fortsatt medlem i Klubben och välkommen att delta i de aktiviteter som ständigt ordnades i Klubbens sociala anda. När man vill sluta sin aktiva tid på tennisbanan övergår man till att bli Apa i Klubben. Trots omfattande forskning har det inte gått att utröna varifrån denna hederstitel kommer. Alla ev. insinuationer om likheter med den lägre stående primatarten är helt tagna ur luften. Många fantastiska och fantasirika förslag har kommit från nyblivna Apor, vilka förslag dock samtliga förkastats av den i dessa sammanhang alenarådande Sekreteraren. Att vara Apa är en ynnest, säger Sekreteraren och något som alla bör se fram emot med tillförsikt.

2 2 Klubben skapade sig från början en logotyp sannolikt inspirerad av den studentikosa anda som grundarna stod för. Klubbens initialer kombinerades med en tennisracket och en utsmyckning som kan leda tanken till ett ansikte! Den studentikosa andan märks också tydligt i notat och protokoll alltifrån tidig start och genom Klubbens hela historia. Att skapa gemenskap med humorns hjälp synes ha varit en stark ambition, en anda som sedan varit en ledstjärna genom alla år för Klubben. Redan från start var man noga med att rekrytera personer som, utöver en viss spelstandard, även var gladlynta och roade av umgänge utanför tennisbanan. Viktigt har under åren i Klubben varit att bevara de traditioner inom tennisen som fanns inom sporten från början. Tennis var en gentlemannasport med tydlig etikett och med strikt vit klädsel. Klubben ser som en uppgift att bevara dessa traditioner och har också idag antagit som sitt valspråk tradition i tiden. Om någon som exempel kommer till spel under träningskvällarna med någon del av klädseln med annan färg än vitt, så blir vederbörande genast visad av banan. Klubben arrangerade den första tennistävlingen i Sverige år Mästare blev klubbmedlemmen Torben Grut. Tävlingen ägde rum i Katarina Allmänna läroverk. Fem år senare, år 1897, arrangerade Kronprinsens Lawntennisklubb tävlingar med andra klubbar att spelas i Idrottsparkens ståtliga lawn-tennis-sal (Nuvarande C-hallen vid TSK). Främst stod tävlingen mellan värdklubben och De av Lawn Tennis Association i England utfärdade reglerna kom att tillämpas. Tävlingen pågick under fem dagar. Det spelades både fyrhandsspel, dvs. dubbel, och tvåhandsspel, singel, för såväl herrar som damer. En summering av resultatet synes vara att Kronprinsen segrade i fyrhands- och 1890 i tvåhandsspel. Klubben har som nämnts inga damer som medlemmar. Dock inbjuds idag medlemmarnas damer att vara med vid högtidliga tillfällen, ofta i samband med en årstämma i Klubben, eller i samband med klubbmatcher vilka oftast spelas utomlands. Senare tids praxis är att årsstämmor med damer sker vart femte år. Från år 1900 spelade Klubben tennis i den av nämnde Torben Grut ritade Tennispaviljongen, som låg norr om nuvarande Stadion samt i Östermalms Tennispaviljong nuvarande C-hallen. Den förra hallen brann ner till grunden år 1920 och lämnade Klubben utan stadig hemvist för några år. Redan år 1923 ritade Torben en ny hall, nuvarande B-hallen. Torben hade också varit arkitekt för Stockholms Stadium som färdigställdes inför Olympiaden När sedan Alvikshallen byggdes år 1937 fick Klubben en ny stadig hemvist, en plats som Klubben alltsedan dess har huserat i. Den studentikosa andan i Klubben har satt många spår. Klubben saknar stadgar då en sådan ansågs onödig eftersom det inte var av behovet påkallat för Klubbens medlemmar som i regel är stadgade till ålder och visdom. Från starten uttogs heller ingen spelavgift då medlemmarna i allmänhet tillhört eller haft förbindelse med den högre finansen varför en sådan bagatell som klubbavgift inte behövs. Det bildades tidigt en informell struktur av ansvariga inom Klubben, något som lever kvar än idag. Nedanstående utdrag är till dels hämtat från Klubbens minnesskrift med anledning av dess 60-års jubileum år 1950.

3 3 Ålderspresidenten Ålderspresidenten, är inte blott Klubbens äldste, utan även den mest hedrade. Som sådan håller han, så gott han kan, reda på vad Klubben har för sig, framförallt att Klubbens traditioner bevaras. På årsmötet förklarar han, vad han anser om Klubbens bedrifter och ev. ofullkomligheter. Sekreteraren Ålderspresidenten är visserligen den främste bland Klubbens funktionärer, men ingalunda den viktigaste. Den verkliga makten utövas av sekreteraren, som kallar till Klubbens sammanträden, föreslår nya medlemmar och kan skriva vad honom lyster i Klubbens protokoll, vilka ytterst sällan ålderspresidenten med sin namnteckning får eller kan godkänna. Sekreteraren har att berika nya medlemmar med en titel och ett smeknamn. Medlemmen ifråga skall acceptera dessa sina namn och också förklara att han tycker att de är utmärkta. Sekreteraren står i ständig fejd med Mamman. Den senare accepterar inte den upplysta diktatur som sekreteraren bedriver utan vill verka i mer demokratiska former, något som medlemmarna på uppmaning av sekreteraren tycker är förkastligt. Mamman En mycket viktig post inom Klubben är den som är Mamma. Hennes uppgift var från början att till allas belåtenhet ordna lokal -, mat- och dryckesfrågor samt inkassera kostnader mm. mm. Kort sagt, få allt att fungera, vara ett allt i allo. Mamman skall dessutom vara allmänt rar, omtänksam, demokratisk och tillagsinställd intill självutplåning. Under åren har denna arbetsbörda blivit alltför betungande, varför ett antal nya funktioner har inrättats: - Mammans lilla hjälpreda, som har till främsta uppgift att ständigt beundra Mamman. - Ekonomibiträdet, som skall hålla Klubbens lilla kassa under uppsikt. Ekonomibiträdet har avsagt sig all insyn från revisorer. - Event Managern, som är en ny modern titel, köper ut i Blå Näsan till årsmötesmiddagen och håller en hand över menyn. Genom sin relation med systembolaget har Event Managern blivit ännu en viktig person i Klubben. - Paparazzon, som skall föreviga allt händelserikt i Klubben. Arkivarien Då klubben bland sina medlemmar kunnat räkna ett otal versmakare, högtidstalare, prosaister och protokollister, vilka ansetts sig litterärt begåvade har man ansett sig nödsakad att tillsätta en arkivarie att tillvarata och ordna den överväldigande mängd alster som hopat sig. Barden Barder har sällan eller aldrig saknats vid klubbens glada samkväm. De ha spontant och utan anmaning själva framträtt som tongivande medlemmar med eller utan röst. Barden har den angenäma uppgiften att även vara viskompositör. Nya visor skall komponeras, självfallet på tema tennisen i Klubben. Melodier får hämtas från visor som medlemmarna kan tänkas känna till, vilket barden ofta påpekar är en begränsning. Tennisklubbarna var från början slutna klubbar. Men i och med det vaknande tennisintresset togs ett nytt initiativ av medlemmarna i var man med och bildade den första

4 4 allmänna tennisklubben, Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb - SALK. SALKs första logotyp var också en förenkling av den som 1890 hade, dock med det studentikosa inslaget borttaget. Den nära relationen till förortsklubben SALK har medfört att de som inträder i Klubben oftast har ett förflutet där. Har man dessutom engagerat sig i någon funktion inom förortsklubben, har en stark social ådra, och kan spela god tennis, så kan det finnas möjligheter att bli medlem. Till Klubbens historia hör även under senare år ett antal klubbmatcher mot klubbar utomlands och med spel på främmande banor. Således firades Klubbens 100-årsjubileum i New York med spel på Piping Rock, Forest Hills, Flushing Meadows och Westchester Country Club årsjubiléet ägde rum i Eastbourne på Englands sydkust, där tyvärr gräsdebuten ställdes in p.g.a. regn. 110-årsjubiléet gick till Åbo och 115-årsjubiléet förlänades Tallinn vår glans. Vid 120- årsjubiléet drog Klubben åter österut och kämpade mot den ärevördiga tennisklubben i Ekenäs. Ojämna födelsedagar 1996 och 2002 spelades i Mariehamn på Åland resp. i Paphos på Cypern. År 2008 spelade Klubben mot f.d. fotbolsproffset Kurre Hamrin och hans anrika klubb i Florens, Circolo del Tennis de Firenze. År 2012 spelades en klubbmatch mot ärevördiga The Queen's Club i London. Detta innebar spel på gräs, något man inte utövat sedan den inställda matchen i England år Men man tänkte ge sina kära värdar en dust och räknade med att all den tradition som finns i Klubben skulle komma att vara av värde och naturligtvis utslagsgivande. Tyvärr underskattade man såväl svårigheten med gräsunderlag som spelstyrkan hos motståndarna. Vi har dock inbjudit till revansch på hemmaunderlag, och räknar då med att utfallet skall bli ett annat. Det går inte att skriva om Klubbens historia utan att nämna medlemmarnas kavajer. Inom världshistorien finns många exempel på att gränsen mellan snille och dåraktighet är hårfin. De kavajer som Klubbens ledamöter bär på i högtidliga sammanhang pratas det ibland om, i dessa termer. Är de ett exempel på fantasifull kreativitet med stor känsla för tradition och stundens allvar eller är de kort och gott fel färg och mönster på fel plats. Intressant att notera var den kommentar som kom från The Queen s Club i deras interna skrivelser efter klubbmatchen mot dem senast: and the brightest striped blazer in the Northern Hemisphere. Vi medlemmar i Klubben bär dessa kavajer med stolthet! Klubben tog ett viktigt utvecklingssteg under år På initiativ av Ålderspresidenten föreslogs att all medlemskap i Stockholms Lawntennis Klubb av 1890 skall upphöra. Medlem skall nu benämnas ledamot efter föredöme i Svenska Akademin och Högsta Domstolen. En intressant komplettering till klubbens logotyp gjordes nyligen. De värderingar och den ambitionen beträffande de sociala aktiviteterna i Klubben bör synas tydligt. Därför fick logotypen komplementet mer än en klubb Genom åren har många intressanta, kompetenta, prominenta, framstående, och även i många andra avseenden framgångsrika medlemmar funnits i Klubben. Att nämna alla de som skulle passa in i denna beskrivning är inte görligt. Nedan nämns några som under åren gjort avtryck i Klubbens historia. Det är dock viktigt att komma ihåg, att alla de som haft parollen verka men inte synas naturligtvis kommer i skymundan. Och de är många till antalet Redan på 1890-talet fanns flera prominenser i Klubben. Calle Rahm kom tidigt med, och utmärkte sig under sina mer än 50 år i Klubben genom ständiga humoristiska inlägg. Han var

5 5 även den förste ordföranden i SALK och sedan ordförande i Svenska Tennisförbundet. Calle var den som introducerade curlingspelet i vårt land. Under årsmötena i Klubben arrangerades därför under en tid en curlingtävling på matborden - efter maten. Marcus Macke Wallenberg har gjort tydliga avtryck i Klubbens annaler. Marcus var en framstående tennisspelare med många SM-titlar samt ordförande i Svenska Tennisförbundet. Marcus visade också en stor generositet gentemot Klubben och dess medlemmar bl.a. genom att bjuda på vin och sprit på årsmötena. Marcus var aktiv i Klubben under 23 år och blev på grund av sin generositet SuperApa under ytterligare 22 år. Genom åren har Klubben haft ett flertal elitspelare som medlemmar. Ingvar Garell är ett exempel. Ett annat namn, främst knutet till Davis Cup och Klubben, är Mats Hasselquist. Mats, som nyligen intagit Åderspresidentens plats, gjorde sitt inträde i Klubben redan år 1975, och har under många år betytt mycket för Klubbens utveckling. Mats var Davis Cup-kapten under många år och har haft ett flertal svenska såväl som internationella uppdrag. Mats var ansvarig för tennisen i Båstad under många år Mr. Båstad och också ansvarig för tävlingen Champion Cup, som spelades där under ett antal år. Mats var Klubbens Sekreterare under 35 år. Internationellt inom tennissporten har också Johan Flink utmärkt sig. Johan var under 20 års tid Tornament Director och vd för Stockholm Open och också ledamot i ATPs Européen Board under ett antal år. Birger Birren Folke har många meriter knutna till sig. Birren har varit kapten för såväl Davis Cup- som Kings Cup-laget och var under en tid framgångsrik på den internationella touren. Jan Francke var ordförande i såväl Salk som Svenska Tennisförbundet. Vi vill också lyfta fram Stellan Mohlin som, förutom att han var en framstående tennisspelare, flera gånger blev svensk mästare i badminton! Stellan var också president i Internationella Badmintonförbundet och vice president i World Games. Spanar vi in i framtiden så kan det finnas möjlighet att få ytterligare förstärkning i Klubben vad avser tenniskunnande. Under hösten 2012 finns nämligen som provspelare i Klubben, Tenny Svenson f.d. svensk mästare i tennis, Davis Cup-spelare, och med en internationell ranking strax över 100 som bäst, samt Mikael Stig SALKs nuvarande ordförande. Ålderspresidenter under åren har varit i ordning: Jean Drakenberg, Thor Thorén, Carl Olof Rahm, Axel Ax:son Lindquist, Sten Frösell, Lennart Schöldin, och idag Mats Hasselquist. Sekreterare under åren har bl.a. varit: Emil Henriques (Mille), Thorsten Svensson (Putte), Ragnar Hagman, Bengt Oldmark, Mats Hasselquist och idag Arne Wieslander. Dagens 1890 är ett resultat av tålmodigt arbete av Sekreteraren Mats Hasselquist ( ) tillsammans med Mammorna Torkel Gauffin ( ) och Björn Bentzer ( ) samt Ekonomibiträdena Olle Ögren ( ) och Peter Lyth ( ). Att rekrytera rätt personer till Klubben har alltid varit en granlaga uppgift. Många äro kallade men få blevo utvalda. Som exempel kan nämnas den generation SALK-juniorer från 1950-talet som återknutits till tennisen i Salkhallen. När Mats Hasselquist år 2011 lämnade över ansvaret till nästa generation var naturligtvis oron stor att mycket skulle förflackas och moderna fluffigheter ta över. Det som hänt sedan dess är att den nya ledningen gett klubben ett valspråk, placerat Klubben på internet genom en egen hemsida, och, för att kompensera bortfallet av erfaren sekreterare, bildat en ny ledning med

6 6 knytning också till de franska tennismusketörernas traditioner och etik med tennisspelare som bl.a. Borotra och Lacoste. Man kallar sig nu den nya fortsatt skickliga ledningen idag håller en hög spelstandard med ett antal spelare placerade bland de bästa inom sina respektive åldersgrupper. Medelåldern är över 70 år, vilket bevisar vårt tennisspels goda inverkan på kropp och själ. Lite trist dock för alla yngre förmågor i 50-årsåldern vars främsta åstundan är att bli invalda i Sveriges äldsta tennisklubb, att få vänta så länge Det kan vara på sin plats att avsluta med slutorden från det protokoll där Mats Hasselquist överlämnade ansvaret för Klubbens fortsatta öden: Efter 35 år av möda och slit Har jag baxat den ända hit På ny ledning jag nu hoppas Värsta nymodigheter stoppas Nu får Arne Wiese från mig ta över Kan han vara vad Klubben behöver? Ödmjukt svar från den nye Sekreteraren: Med lite hjälp jag det nog klarar Och alla våra traditioner bevarar Då vi ju nu fyra musketörer är Som Klubbens vidare öden bär Tillsammans med alla er andra Skall vi nog den rätta vägen vandra Nedskrivet av Sekreterare Arne Wieslander i december 2012 med benägen hjälp från sina musketörsbröder tradition i tiden

Du hittar alla resultat här: http://www.primesite.se/tentour/public/startsida_result.asp?step=2&action=step2&klu bbid=15042&id=2284

Du hittar alla resultat här: http://www.primesite.se/tentour/public/startsida_result.asp?step=2&action=step2&klu bbid=15042&id=2284 Hej VIP - medlem! Det är söndag kväll, söndagen den 1december 2013. Tennistävlingen Sundbyberg Veteran Cup 2013 är avslutad. Du hittar alla resultat här: http://www.primesite.se/tentour/public/startsida_result.asp?step=2&action=step2&klu

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 2 Beslutande organ 3 Verksamhet 4 Tävlingsform 5 Arrangemanget Liberian Open 6 Vandringspris

Läs mer

HTKs Nätverksprogram 2015

HTKs Nätverksprogram 2015 HTKs Nätverksprogram 2015 Helsingborgs TK bjuder in er till att delta i vårt nätverksprogram under 2015. Vi är en klubb med höga ambitioner. Både gällande sportsliga framgångar nationellt och internationellt

Läs mer

Notat från Årsmöte i Stockholms Lawntennis Klubb av 1890, dec. 18 2013. samt vad som sig i klubben sedan dess förehafvit hafver.

Notat från Årsmöte i Stockholms Lawntennis Klubb av 1890, dec. 18 2013. samt vad som sig i klubben sedan dess förehafvit hafver. Bromma dec. 16 2014 Mer än en klubb Notat från Årsmöte i Stockholms Lawntennis Klubb av 1890, dec. 18 2013 samt vad som sig i klubben sedan dess förehafvit hafver. Mamman hälsade alla välkomna och kunde

Läs mer

Innovatören som älskar tennis

Innovatören som älskar tennis Innovatören som älskar tennis Föreställ dig en halvö med vidunderlig utsikt mot Kattegatt, skärgårdsbåtar, klippbad och pensionat. Ja, då tänker du på platsen där vår nye tränare Richard Rohdén växte upp

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4-2015

Nyhetsbrev nr 4-2015 Nyhetsbrev nr 4-2015 Det har väl inte undgått någon att HTK numera har en färsk WTA-segrarinna i klubben? Johanna Larsson gjorde återigen succé i Båstad och denna gång fick hon med sig båda titlarna hem

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

Nya tävlingsformer frågor och svar

Nya tävlingsformer frågor och svar Nya tävlingsformer frågor och svar De nya tävlingsformerna för barn och ungdom som införs från och med hösten 2015 påverkar dig som spelar och arrangerar tennistävlingar för de yngre åldrarna. Vi försöker

Läs mer

TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING

TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING TBB Upptäck RAMSÖN i juli Vad gör KOMMUNEN för Timmervik? NYA BADBRYGGOR! Ordförande har ordet För dem som gillar skridskoåkning,

Läs mer

DETTA ÄR TÄBY BASKET

DETTA ÄR TÄBY BASKET DETTA ÄR TÄBY BASKET VÄLKOMMEN TILL TÄBY BASKET! Vår verksamhet handlar om att lära barn och ungdomar att spela basket. Med träningar, matcher, cuper och läger pågår verksamheten i stort sett alla dagar

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Kombinera bild och text i Word97

Kombinera bild och text i Word97 SYDSOL Handledning Win 2000-02-23 Kombinera bild och text i Word97 Syfte: Kombinera text och bild till en enhet Att arbeta med text kombinerat med bild har varit omständligt i Word. Word är ju i första

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Lugi TF svenska lagmästare H75 inomhus 2012

Lugi TF svenska lagmästare H75 inomhus 2012 Lugi TF svenska lagmästare H75 inomhus 2012 Resultat 2012-04-13 Mälarhöjdens IK - Lag 1 Lugi TF - Lag 1 0-3 Singel 1 77014, Bo Hemborg 45470, Roul Rohlsson 0-6, 1-6 2 34985, Stig Gustafsson 70933, Carl-Gustaf

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Club 100-träff i Stockholm 111218

Club 100-träff i Stockholm 111218 Club 100-träff i Stockholm 111218 Ovanstående datum hölls Club100s näst största möte någonsin efter årsmötet i Rättvik 2010. Hela 30 medlemmar, aspiranter och andra resglada dök upp (i Rättvik var vi 34).

Läs mer

Söderling. Intervju Robin söderling. always travelling

Söderling. Intervju Robin söderling. always travelling Robin Söderling always travelling Text: Fredrik Thorén Foto: Anton Renborg Han gillar inte att resa, trots att han reser 30-35 veckor per år. Han är den fjärde bästa tennisspelaren i världen. Och när alla

Läs mer

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017

Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Proposition till extra Förbundsmöte 21 februari 2010 Vår framtid som golfnation en satsning på idrotten golf 2011-2017 Bakgrund På några decennier gick golf från att vara en överklassport utan förankring

Läs mer

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs (Svenska Squaredansförbundet) 1. Ändamål 1.1 Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC) är en riksorganisation

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Tre tennismusketörer!

Tre tennismusketörer! Tre tennismusketörer! Tisdagen den 29 maj kommer för mig att i all framtid vara en historisk dag. Då hade jag nämligen förmånen att äta lunch med de två legendarerna Jan-Erik Lundqvist och Ulf Schmidt

Läs mer

Hur man blir en av svensk fotbolls viktigaste spelare

Hur man blir en av svensk fotbolls viktigaste spelare Hur man blir en av svensk fotbolls viktigaste spelare Sverige älskar fotboll Inledning Hur mycket kan man älska fotboll? Mycket. Det finns en stor grupp svenska supportrar som följer våra landslag på

Läs mer

Apor Klippblom, Figaro, Apmamma Ovemaltin, Nils, Konsult Sjöbo, Biggles, Bard

Apor Klippblom, Figaro, Apmamma Ovemaltin, Nils, Konsult Sjöbo, Biggles, Bard 1 Protokoll fört vid ordinarie möte med medlemmarna i Stockholms Lawntennis Klubb av 1890 den 14 december 2010 i SALK-hallen, Bromma samt noteringar från skeenden under spelåret 2011. Närvarande Aktiva

Läs mer

Regionmästerskap Stockholm utomhus 2011

Regionmästerskap Stockholm utomhus 2011 Regionmästerskap Stockholm utomhus 2011 Huddinge TK har för tredje året i rad arrangerat Regionmästerskap Stockholm utomhus (RM Stockholm ute 2011). Den minnesgode kommer väl ihåg att tävlingsledaren Claes

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Välkommen som förälder till barn i Lerums Tennisklubb

Välkommen som förälder till barn i Lerums Tennisklubb Välkommen som förälder till barn i Lerums Tennisklubb Vi tycker det är roligt att ditt barn valt att spela tennis i Lerums Tennisklubb. Något som förhoppningsvis kommer att pågå under många år framöver.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong Nyhetsbrev #1 2016 Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong kallelse Sida 1 av 6 Kallelse årsmöte Frösåker Golfklubb

Läs mer

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren J Jag älskar de internationella kontakterna i mitt jobb. De är oerhört berikande och den ena kontakten leder ofta till nästa. Ett möte i New York ledde till fabriken i Italien där jag tillverkar en del

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK)

Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK) Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK) Antagna den 22 november 1968, 20 november 1971, 28 november 1981, 23 november 1991 och, 5 mars 2008 och den 21 mars 2017. 1 Klubbens uppgift Klubben

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

För dem som är på behandling Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen.

För dem som är på behandling Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. För dem som är på behandling Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 1998 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här pamfletten

Läs mer

Personalgruppen består av två förskollärare, två barnskötare, en elevassistent och en kokerska.

Personalgruppen består av två förskollärare, två barnskötare, en elevassistent och en kokerska. Föräldrakooperativet Möllekullen har funnits sen augusti 1992 då en grupp entusiastiska föräldrar startade en förskola med ambition att erbjuda ett bättre barnomsorgsalternativ än vad kommunen kunde. Just

Läs mer

Vi bidrar till ett levande Veberöd

Vi bidrar till ett levande Veberöd Vi bidrar till ett levande Veberöd Vi är stolt samarbetspartner med Veberöds tennisklubb På 80-talet rådde tennisfeber i Veberöd! Det byggdes tennishall! Förre justitieministern Gun Hellsvik, då fullmäktigeordförande

Läs mer

KALLE ANKA CUP Matchskola

KALLE ANKA CUP Matchskola KALLE ANKA CUP Matchskola Kalle Anka Cup matchskola är uppdelad i fem avsnitt Sida Så ser tennisbanan ut 2 Så räknar du 4 Så spelar du singel 5 Så spelar du dubbel 7 Första matchen 8 Sida 1 av 10 Så ser

Läs mer

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar 2015-04-13 Det talade ordet gäller! Palle Borgströms inledningstal Guldmedaljen 2015 Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar Det är en ära

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Det blev en upplevelse! Tack Per Hjärtquist m fl som arrangerar tävlingen

Det blev en upplevelse! Tack Per Hjärtquist m fl som arrangerar tävlingen Hej VIP medlem! Onsdagen den 14 mars fick jag uppleva vad jag aldrig trodde jag skulle få uppleva under min numera ganska långa tid som veteran: Jag fick se John McEnroe spela tennis live med Björn Borg

Läs mer

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte

Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Protokoll från Föreningen Samhällsvetarna Uppsala Styrelsemöte Organisationsnummer: 802439-0711 2015-09-16, 18.00 H432, Ekonomikum Närvarande: Axel Göras Sofia De Waal Viktor Fornander Carl Hofverberg

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med!

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med! Nya Linjer Unga tar inget ansvar Unga går inte att lita på Unga ledare har inte modet att ta på sig ideella uppdrag Unga kommer och går precis som de vill Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Rapport från ungerska internationella mästerskapen i tennis för veteraner 2008

Rapport från ungerska internationella mästerskapen i tennis för veteraner 2008 Rapport från ungerska internationella mästerskapen i tennis för veteraner 2008 Hammarö TK:s flygande veteran, Håkan Ellwe, och STV:s reporter, Bo Hemborg, har f n nöjet att tillsammans representera de

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2011-09-06

Verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2011-09-06 Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2011-09-06 Innehåll Inledning Medlemmar webhotell är Altefur Webdesign med Inledning Föreningen bildades den 1 april 2000 av Föreningen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

If SO Tour. Originalet. Världens första Mini-, Midi-, Maxitennistour

If SO Tour. Originalet. Världens första Mini-, Midi-, Maxitennistour If SO Tour Originalet. Världens första Mini-, Midi-, Maxitennistour Projektledare Anders Heimklo Till vardags Stockholms Tennisförbund Historik Gunnar Lindahl, Stefan Malmqvist, Per Henricsson, Jan Himberg

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Kommittémöte

Kommittémöte Kommittémöte 2007-04-14 Cafeterian Alleby Mötesdeltagare Agneta Kindholm Anders Gustafsson Ann-Sofie Jonasson Cecilia Adolfsson Gunilla Jonsson Kicki Olsson Kim Strach Nisse Adolfsson Robert Persson Susanne

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Syftet med verksamhetsplanen Med denna verksamhetsplan vill vi kortfattat kommunicera föreningens ambitioner, målsättningar och prioriteringar till klubbens medlemmar och till externa

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män.

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män. Original 27 27 Styrelsens sammansättning Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige

GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige GAF Golf Administratörernas Förening, Sverige VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ALLMÄNT Styrelsen avger sin redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2014/01/01 2014/12/31. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

16 januari: Runners World artikel

16 januari: Runners World artikel Det har varit ett framgångsrikt år för Stockholm Frontrunners IF. Vid årets slut hade vi hela 102 betalande medlemmar. Träningsverksamhet pågick hela året och vi deltog i många tävlingar i Sverige såväl

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Storebro Royal Cruiser Club

Storebro Royal Cruiser Club Sida 1 av 5 Storebro Royal Cruiser Club - 2016 1 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för ägare av Storebrobåtar och skall tillvarata medlemmarnas intresse för Storebrobåtar och sjöliv samt

Läs mer

1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF).

1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF). Stadgar för Irländsk Röd Setterförening 1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF). 2 Föreningens ändamål skall vara att på ideell basis väcka intresse för irländsk röd setter, sprida

Läs mer

Medlemsbladet I D E T H Ä R N U M R E T : O K T O B E R 2 0 1 3. Nya styrelsen. UBC = Fastum. Bedrägeriförsök. Städdagen. Hängrännor.

Medlemsbladet I D E T H Ä R N U M R E T : O K T O B E R 2 0 1 3. Nya styrelsen. UBC = Fastum. Bedrägeriförsök. Städdagen. Hängrännor. Brf. Oden 2 i Märsta Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet O K T O B E R 2 0 1 3 I D E T H Ä R N U M R E T : Nya styrelsen UBC = Fastum Bedrägeriförsök Städdagen Hängrännor Stadgar Valberedning

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Välkommen som tennisförälder i

Välkommen som tennisförälder i Välkommen som tennisförälder i Inledning Vi som skrivit dessa rader är föräldrar till barn/ungdomar som spelar tennis i ATL. Våra barn har under ett antal år spelat tennis i klubben och gör det fortfarande.

Läs mer

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 Yttranden 2014-10-20 2 17 Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 2 Inledningsanförande Anförande nr 1 Ålderspresident B e r t h o l d G u s t a v s s o n (M): Ärade

Läs mer

Ut med domarn! Kenta. Ut med domarn! ur Två par mockasiner av Lars Collmar (Argument Förlag) 33

Ut med domarn! Kenta. Ut med domarn! ur Två par mockasiner av Lars Collmar (Argument Förlag) 33 Ut med domarn! Kenta Äntligen! Där satt den! Fyra sekunder före full tid, ställning 3 3, kom bollen farande rakt mot Kentas klubba. Nån från motståndarlaget 8 C gav honom en hård tackling. Kenta fick en

Läs mer

Indian Wells-turneringen är på väg mot avslutande semifinaler och finaler.

Indian Wells-turneringen är på väg mot avslutande semifinaler och finaler. Hej VIP medlem! Det är fredag eftermiddag, fredagen den 14 mars 2014. 1. Internationell tennis Indian Wells Indian Wells-turneringen är på väg mot avslutande semifinaler och finaler. Roger Federer är på

Läs mer

Går Du in på TenTour Sista dagen för anmälan

Går Du in på TenTour  Sista dagen för anmälan Hej VIP medlem! Är man idrottsfanatiker så gläds man speciellt mycket när vår egen Marcus Hellner gör det omöjliga och passerar norrmannen Petter Northug i sista loppet i Tour de ski herrar och går in

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Verksamheten är indelad i tre kommittéer med olika utskott och arbetsgrupper inom områdena tävling, utveckling och administration.

Verksamheten är indelad i tre kommittéer med olika utskott och arbetsgrupper inom områdena tävling, utveckling och administration. HFF jobbar för fotbollens bästa Hallands Fotbollförbund tillhör landets ledande distriktsförbund i svensk fotboll. HFF:s präglas av öppenhet, drivs i demokratisk ordning och styrs av stadgar som beslutas

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016 Inledning Året inleddes lite turbulent och det var först en bit in på året som styrelsen fick mandat att fatta framåtriktade beslut. Vi som sitter i

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Tennis och matematik

Tennis och matematik Tennis och matematik Ett tema som berör alla läroplanens huvudmoment. Några exempel från en Biennal-tennismatch mellan Arne Ernestam och Hasse Olsson, Uppsala, tidigare DC-kapten. Tennis och matematik

Läs mer

3-dubblat medlemsantal - arbetet bakom 08/08 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

3-dubblat medlemsantal - arbetet bakom 08/08 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 3-dubblat medlemsantal - arbetet bakom 700 600 500 400 300 200 100 0 08/08 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Vem är jag André Malmaeus Ordförande Idrottsutskottet, Handelshögskolans i Stockholms Studentkår

Läs mer