mer än en klubb 1890 och dess historia. En tillbakablick hösten 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mer än en klubb 1890 och dess historia. En tillbakablick hösten 2012."

Transkript

1 1 mer än en klubb 1890 och dess historia. En tillbakablick hösten I slutet av 1880-talet spelades det tennis på några platser i Sverige. Inspirationen kom från England där det som där kallades för lawntennis spelats sedan en tid tillbaka. Spelet blev vid denna tid mer och mer populärt i Sverige, säkert påverkat av att dåvarande kronprins Gustaf senare Gustaf V eller Mr. G som hade ett stort intresse för sporten. Tennisen fick sin första organisatoriska form genom bildandet av Stockholms Lawntennis Klubb, den första tennisklubben i Sverige. (år 1913 då Salk bildades lades av 1890 till) Grundare var teknologen vid Kungliga Tekniska Högskolan Agnar Engström och två av hans kollegor, bröderna Holger och Torben Grut. Klubbens tennis spelades då i Norra Reals gymnastiksal. Andra klubbar som bildades vid denna tid var bl.a. H.K.H. Kronprinsens Lawntennisklubb sedermera KLTK -, Göteborgs L.T.K. och fröken Saléns Lawntennisklubb i Stockholm 1890 bestod från början av 40 medlemmar, varav 20 var damer. Från hösten år 1899 kom Klubben dock att bestå enbart av herrar. Historien förtäljer tyvärr inte om det var dessa damer som tröttnade på egotrippade herrspelare eller om ev. någon annan rimlig förklaring fanns. Antalet medlemmar i Klubben har under åren varierat men kom relativt snart att stabiliseras på 20 aktiva. En praxis som etablerades tidigt var att så länge man kunde spela hygglig tennis trots sin ålder, så var man välkommen att delta på banan. Men man hade också ansvaret att inse när man inte längre hängde med. Efter avslutat spel på banan var man fortsatt medlem i Klubben och välkommen att delta i de aktiviteter som ständigt ordnades i Klubbens sociala anda. När man vill sluta sin aktiva tid på tennisbanan övergår man till att bli Apa i Klubben. Trots omfattande forskning har det inte gått att utröna varifrån denna hederstitel kommer. Alla ev. insinuationer om likheter med den lägre stående primatarten är helt tagna ur luften. Många fantastiska och fantasirika förslag har kommit från nyblivna Apor, vilka förslag dock samtliga förkastats av den i dessa sammanhang alenarådande Sekreteraren. Att vara Apa är en ynnest, säger Sekreteraren och något som alla bör se fram emot med tillförsikt.

2 2 Klubben skapade sig från början en logotyp sannolikt inspirerad av den studentikosa anda som grundarna stod för. Klubbens initialer kombinerades med en tennisracket och en utsmyckning som kan leda tanken till ett ansikte! Den studentikosa andan märks också tydligt i notat och protokoll alltifrån tidig start och genom Klubbens hela historia. Att skapa gemenskap med humorns hjälp synes ha varit en stark ambition, en anda som sedan varit en ledstjärna genom alla år för Klubben. Redan från start var man noga med att rekrytera personer som, utöver en viss spelstandard, även var gladlynta och roade av umgänge utanför tennisbanan. Viktigt har under åren i Klubben varit att bevara de traditioner inom tennisen som fanns inom sporten från början. Tennis var en gentlemannasport med tydlig etikett och med strikt vit klädsel. Klubben ser som en uppgift att bevara dessa traditioner och har också idag antagit som sitt valspråk tradition i tiden. Om någon som exempel kommer till spel under träningskvällarna med någon del av klädseln med annan färg än vitt, så blir vederbörande genast visad av banan. Klubben arrangerade den första tennistävlingen i Sverige år Mästare blev klubbmedlemmen Torben Grut. Tävlingen ägde rum i Katarina Allmänna läroverk. Fem år senare, år 1897, arrangerade Kronprinsens Lawntennisklubb tävlingar med andra klubbar att spelas i Idrottsparkens ståtliga lawn-tennis-sal (Nuvarande C-hallen vid TSK). Främst stod tävlingen mellan värdklubben och De av Lawn Tennis Association i England utfärdade reglerna kom att tillämpas. Tävlingen pågick under fem dagar. Det spelades både fyrhandsspel, dvs. dubbel, och tvåhandsspel, singel, för såväl herrar som damer. En summering av resultatet synes vara att Kronprinsen segrade i fyrhands- och 1890 i tvåhandsspel. Klubben har som nämnts inga damer som medlemmar. Dock inbjuds idag medlemmarnas damer att vara med vid högtidliga tillfällen, ofta i samband med en årstämma i Klubben, eller i samband med klubbmatcher vilka oftast spelas utomlands. Senare tids praxis är att årsstämmor med damer sker vart femte år. Från år 1900 spelade Klubben tennis i den av nämnde Torben Grut ritade Tennispaviljongen, som låg norr om nuvarande Stadion samt i Östermalms Tennispaviljong nuvarande C-hallen. Den förra hallen brann ner till grunden år 1920 och lämnade Klubben utan stadig hemvist för några år. Redan år 1923 ritade Torben en ny hall, nuvarande B-hallen. Torben hade också varit arkitekt för Stockholms Stadium som färdigställdes inför Olympiaden När sedan Alvikshallen byggdes år 1937 fick Klubben en ny stadig hemvist, en plats som Klubben alltsedan dess har huserat i. Den studentikosa andan i Klubben har satt många spår. Klubben saknar stadgar då en sådan ansågs onödig eftersom det inte var av behovet påkallat för Klubbens medlemmar som i regel är stadgade till ålder och visdom. Från starten uttogs heller ingen spelavgift då medlemmarna i allmänhet tillhört eller haft förbindelse med den högre finansen varför en sådan bagatell som klubbavgift inte behövs. Det bildades tidigt en informell struktur av ansvariga inom Klubben, något som lever kvar än idag. Nedanstående utdrag är till dels hämtat från Klubbens minnesskrift med anledning av dess 60-års jubileum år 1950.

3 3 Ålderspresidenten Ålderspresidenten, är inte blott Klubbens äldste, utan även den mest hedrade. Som sådan håller han, så gott han kan, reda på vad Klubben har för sig, framförallt att Klubbens traditioner bevaras. På årsmötet förklarar han, vad han anser om Klubbens bedrifter och ev. ofullkomligheter. Sekreteraren Ålderspresidenten är visserligen den främste bland Klubbens funktionärer, men ingalunda den viktigaste. Den verkliga makten utövas av sekreteraren, som kallar till Klubbens sammanträden, föreslår nya medlemmar och kan skriva vad honom lyster i Klubbens protokoll, vilka ytterst sällan ålderspresidenten med sin namnteckning får eller kan godkänna. Sekreteraren har att berika nya medlemmar med en titel och ett smeknamn. Medlemmen ifråga skall acceptera dessa sina namn och också förklara att han tycker att de är utmärkta. Sekreteraren står i ständig fejd med Mamman. Den senare accepterar inte den upplysta diktatur som sekreteraren bedriver utan vill verka i mer demokratiska former, något som medlemmarna på uppmaning av sekreteraren tycker är förkastligt. Mamman En mycket viktig post inom Klubben är den som är Mamma. Hennes uppgift var från början att till allas belåtenhet ordna lokal -, mat- och dryckesfrågor samt inkassera kostnader mm. mm. Kort sagt, få allt att fungera, vara ett allt i allo. Mamman skall dessutom vara allmänt rar, omtänksam, demokratisk och tillagsinställd intill självutplåning. Under åren har denna arbetsbörda blivit alltför betungande, varför ett antal nya funktioner har inrättats: - Mammans lilla hjälpreda, som har till främsta uppgift att ständigt beundra Mamman. - Ekonomibiträdet, som skall hålla Klubbens lilla kassa under uppsikt. Ekonomibiträdet har avsagt sig all insyn från revisorer. - Event Managern, som är en ny modern titel, köper ut i Blå Näsan till årsmötesmiddagen och håller en hand över menyn. Genom sin relation med systembolaget har Event Managern blivit ännu en viktig person i Klubben. - Paparazzon, som skall föreviga allt händelserikt i Klubben. Arkivarien Då klubben bland sina medlemmar kunnat räkna ett otal versmakare, högtidstalare, prosaister och protokollister, vilka ansetts sig litterärt begåvade har man ansett sig nödsakad att tillsätta en arkivarie att tillvarata och ordna den överväldigande mängd alster som hopat sig. Barden Barder har sällan eller aldrig saknats vid klubbens glada samkväm. De ha spontant och utan anmaning själva framträtt som tongivande medlemmar med eller utan röst. Barden har den angenäma uppgiften att även vara viskompositör. Nya visor skall komponeras, självfallet på tema tennisen i Klubben. Melodier får hämtas från visor som medlemmarna kan tänkas känna till, vilket barden ofta påpekar är en begränsning. Tennisklubbarna var från början slutna klubbar. Men i och med det vaknande tennisintresset togs ett nytt initiativ av medlemmarna i var man med och bildade den första

4 4 allmänna tennisklubben, Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb - SALK. SALKs första logotyp var också en förenkling av den som 1890 hade, dock med det studentikosa inslaget borttaget. Den nära relationen till förortsklubben SALK har medfört att de som inträder i Klubben oftast har ett förflutet där. Har man dessutom engagerat sig i någon funktion inom förortsklubben, har en stark social ådra, och kan spela god tennis, så kan det finnas möjligheter att bli medlem. Till Klubbens historia hör även under senare år ett antal klubbmatcher mot klubbar utomlands och med spel på främmande banor. Således firades Klubbens 100-årsjubileum i New York med spel på Piping Rock, Forest Hills, Flushing Meadows och Westchester Country Club årsjubiléet ägde rum i Eastbourne på Englands sydkust, där tyvärr gräsdebuten ställdes in p.g.a. regn. 110-årsjubiléet gick till Åbo och 115-årsjubiléet förlänades Tallinn vår glans. Vid 120- årsjubiléet drog Klubben åter österut och kämpade mot den ärevördiga tennisklubben i Ekenäs. Ojämna födelsedagar 1996 och 2002 spelades i Mariehamn på Åland resp. i Paphos på Cypern. År 2008 spelade Klubben mot f.d. fotbolsproffset Kurre Hamrin och hans anrika klubb i Florens, Circolo del Tennis de Firenze. År 2012 spelades en klubbmatch mot ärevördiga The Queen's Club i London. Detta innebar spel på gräs, något man inte utövat sedan den inställda matchen i England år Men man tänkte ge sina kära värdar en dust och räknade med att all den tradition som finns i Klubben skulle komma att vara av värde och naturligtvis utslagsgivande. Tyvärr underskattade man såväl svårigheten med gräsunderlag som spelstyrkan hos motståndarna. Vi har dock inbjudit till revansch på hemmaunderlag, och räknar då med att utfallet skall bli ett annat. Det går inte att skriva om Klubbens historia utan att nämna medlemmarnas kavajer. Inom världshistorien finns många exempel på att gränsen mellan snille och dåraktighet är hårfin. De kavajer som Klubbens ledamöter bär på i högtidliga sammanhang pratas det ibland om, i dessa termer. Är de ett exempel på fantasifull kreativitet med stor känsla för tradition och stundens allvar eller är de kort och gott fel färg och mönster på fel plats. Intressant att notera var den kommentar som kom från The Queen s Club i deras interna skrivelser efter klubbmatchen mot dem senast: and the brightest striped blazer in the Northern Hemisphere. Vi medlemmar i Klubben bär dessa kavajer med stolthet! Klubben tog ett viktigt utvecklingssteg under år På initiativ av Ålderspresidenten föreslogs att all medlemskap i Stockholms Lawntennis Klubb av 1890 skall upphöra. Medlem skall nu benämnas ledamot efter föredöme i Svenska Akademin och Högsta Domstolen. En intressant komplettering till klubbens logotyp gjordes nyligen. De värderingar och den ambitionen beträffande de sociala aktiviteterna i Klubben bör synas tydligt. Därför fick logotypen komplementet mer än en klubb Genom åren har många intressanta, kompetenta, prominenta, framstående, och även i många andra avseenden framgångsrika medlemmar funnits i Klubben. Att nämna alla de som skulle passa in i denna beskrivning är inte görligt. Nedan nämns några som under åren gjort avtryck i Klubbens historia. Det är dock viktigt att komma ihåg, att alla de som haft parollen verka men inte synas naturligtvis kommer i skymundan. Och de är många till antalet Redan på 1890-talet fanns flera prominenser i Klubben. Calle Rahm kom tidigt med, och utmärkte sig under sina mer än 50 år i Klubben genom ständiga humoristiska inlägg. Han var

5 5 även den förste ordföranden i SALK och sedan ordförande i Svenska Tennisförbundet. Calle var den som introducerade curlingspelet i vårt land. Under årsmötena i Klubben arrangerades därför under en tid en curlingtävling på matborden - efter maten. Marcus Macke Wallenberg har gjort tydliga avtryck i Klubbens annaler. Marcus var en framstående tennisspelare med många SM-titlar samt ordförande i Svenska Tennisförbundet. Marcus visade också en stor generositet gentemot Klubben och dess medlemmar bl.a. genom att bjuda på vin och sprit på årsmötena. Marcus var aktiv i Klubben under 23 år och blev på grund av sin generositet SuperApa under ytterligare 22 år. Genom åren har Klubben haft ett flertal elitspelare som medlemmar. Ingvar Garell är ett exempel. Ett annat namn, främst knutet till Davis Cup och Klubben, är Mats Hasselquist. Mats, som nyligen intagit Åderspresidentens plats, gjorde sitt inträde i Klubben redan år 1975, och har under många år betytt mycket för Klubbens utveckling. Mats var Davis Cup-kapten under många år och har haft ett flertal svenska såväl som internationella uppdrag. Mats var ansvarig för tennisen i Båstad under många år Mr. Båstad och också ansvarig för tävlingen Champion Cup, som spelades där under ett antal år. Mats var Klubbens Sekreterare under 35 år. Internationellt inom tennissporten har också Johan Flink utmärkt sig. Johan var under 20 års tid Tornament Director och vd för Stockholm Open och också ledamot i ATPs Européen Board under ett antal år. Birger Birren Folke har många meriter knutna till sig. Birren har varit kapten för såväl Davis Cup- som Kings Cup-laget och var under en tid framgångsrik på den internationella touren. Jan Francke var ordförande i såväl Salk som Svenska Tennisförbundet. Vi vill också lyfta fram Stellan Mohlin som, förutom att han var en framstående tennisspelare, flera gånger blev svensk mästare i badminton! Stellan var också president i Internationella Badmintonförbundet och vice president i World Games. Spanar vi in i framtiden så kan det finnas möjlighet att få ytterligare förstärkning i Klubben vad avser tenniskunnande. Under hösten 2012 finns nämligen som provspelare i Klubben, Tenny Svenson f.d. svensk mästare i tennis, Davis Cup-spelare, och med en internationell ranking strax över 100 som bäst, samt Mikael Stig SALKs nuvarande ordförande. Ålderspresidenter under åren har varit i ordning: Jean Drakenberg, Thor Thorén, Carl Olof Rahm, Axel Ax:son Lindquist, Sten Frösell, Lennart Schöldin, och idag Mats Hasselquist. Sekreterare under åren har bl.a. varit: Emil Henriques (Mille), Thorsten Svensson (Putte), Ragnar Hagman, Bengt Oldmark, Mats Hasselquist och idag Arne Wieslander. Dagens 1890 är ett resultat av tålmodigt arbete av Sekreteraren Mats Hasselquist ( ) tillsammans med Mammorna Torkel Gauffin ( ) och Björn Bentzer ( ) samt Ekonomibiträdena Olle Ögren ( ) och Peter Lyth ( ). Att rekrytera rätt personer till Klubben har alltid varit en granlaga uppgift. Många äro kallade men få blevo utvalda. Som exempel kan nämnas den generation SALK-juniorer från 1950-talet som återknutits till tennisen i Salkhallen. När Mats Hasselquist år 2011 lämnade över ansvaret till nästa generation var naturligtvis oron stor att mycket skulle förflackas och moderna fluffigheter ta över. Det som hänt sedan dess är att den nya ledningen gett klubben ett valspråk, placerat Klubben på internet genom en egen hemsida, och, för att kompensera bortfallet av erfaren sekreterare, bildat en ny ledning med

6 6 knytning också till de franska tennismusketörernas traditioner och etik med tennisspelare som bl.a. Borotra och Lacoste. Man kallar sig nu den nya fortsatt skickliga ledningen idag håller en hög spelstandard med ett antal spelare placerade bland de bästa inom sina respektive åldersgrupper. Medelåldern är över 70 år, vilket bevisar vårt tennisspels goda inverkan på kropp och själ. Lite trist dock för alla yngre förmågor i 50-årsåldern vars främsta åstundan är att bli invalda i Sveriges äldsta tennisklubb, att få vänta så länge Det kan vara på sin plats att avsluta med slutorden från det protokoll där Mats Hasselquist överlämnade ansvaret för Klubbens fortsatta öden: Efter 35 år av möda och slit Har jag baxat den ända hit På ny ledning jag nu hoppas Värsta nymodigheter stoppas Nu får Arne Wiese från mig ta över Kan han vara vad Klubben behöver? Ödmjukt svar från den nye Sekreteraren: Med lite hjälp jag det nog klarar Och alla våra traditioner bevarar Då vi ju nu fyra musketörer är Som Klubbens vidare öden bär Tillsammans med alla er andra Skall vi nog den rätta vägen vandra Nedskrivet av Sekreterare Arne Wieslander i december 2012 med benägen hjälp från sina musketörsbröder tradition i tiden

Extra tävlingsnerv i klubbmästerskapen Spelarna trivs i Nordnet Open Vad innebär det att vara tennisförälder? Hitta framgångsrutiner

Extra tävlingsnerv i klubbmästerskapen Spelarna trivs i Nordnet Open Vad innebär det att vara tennisförälder? Hitta framgångsrutiner Medlemstidning för Djursholms Tennisklubb Nummer 1 maj 2008 Extra tävlingsnerv i klubbmästerskapen Spelarna trivs i Nordnet Open Vad innebär det att vara tennisförälder? Hitta framgångsrutiner En del miljonärer

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

EVERGREEN-BLADET // NUMMER 5 // FEBRUARI 2008 RESULTAT I EVERGREENS OMRÖSTNING - MAI:S BÄSTA FRIIDROTTARE GENOM TIDERNA:

EVERGREEN-BLADET // NUMMER 5 // FEBRUARI 2008 RESULTAT I EVERGREENS OMRÖSTNING - MAI:S BÄSTA FRIIDROTTARE GENOM TIDERNA: EVERGREEN-BLADET // NUMMER 5 // FEBRUARI 2008 RESULTAT I EVERGREENS OMRÖSTNING - MAI:S BÄSTA FRIIDROTTARE GENOM TIDERNA: LENNART STRANDBERG GUNILLA CEDERSTRÖM WARCHALOWSKI ANNETTE TÅNNANDER BANK MAI:S

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Framfabs säregna kultur

Framfabs säregna kultur Lunds universitet Sociologiska institutionen Framfabs säregna kultur Författare: Uppsats: Jenny Åsenlund Soc 240, 41-60 p Framläggning: Vårterminen 2001 Handledare: Mats Beronius Abstract Abstract Författare:

Läs mer

Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. 40 år 1964-2004

Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. 40 år 1964-2004 Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 40 år 1964-2004 Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 1964-2004 INLEDNING Det är nu 40 år sedan Göteborg Kungsporten Rotaryklubb bildades och med anledning av det har denna

Läs mer

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande.

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande. Protokoll fört vid IOGT-NTO:s tjugoförsta kongress, 29 juni 3 juli 2011 på TV4 Sport Arena, Åre. Onsdagen den 29 juni FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Anna Carlstedt Pia Magnusson Anders Häregård Sekr: Mikaela Bexar

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Får jag numera säga ni till dig?

Får jag numera säga ni till dig? Lunds universitet SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM Nordiska språk SVE 303 Linda Johnsson Ht 2006 Handledare: Gunlög Josefsson Får jag numera säga ni till dig? -en studie om användandet av tilltalsordet ni

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi 4 juni 2010 Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi Vi är förberedda inför en generationsväxling Jeanette Saveros, Affärsområdeschef Öst, Hifab Sociala medier

Läs mer

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS KIM ANDERSSON Fil kand., Leg. Psykoterapeut, Handledare Hösten 2007 Inledning... 2 Handledning Konsultation... 3 Min bakgrund, att ha stått på golvet... 3 Lagen... 4

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia

Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia av Olle Eriksson En uppsats om Pingströrelsen i Nynäshamn under 20 och 30-talet. Första upplagan juni 1993 Hur en stillastående utpost blev en växande församling

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 BYGGNATIONEN SID 4, 12

BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 BYGGNATIONEN SID 4, 12 BORÅS GOLFKLUBB KLUBBNYTT NR 23-2007 LAG-SM 2007 Golf Camp 2007 SID 8-9 BYGGNATIONEN lägesrapport SID 4, 12 DAMERNAS HEMLIGA RESA SID 6 ORDFÖRANDENS SPALT klubbnytt borås golfklubb Östra Vik, Kråkered

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Jubileumsskrift Gryning under 10 år

Jubileumsskrift Gryning under 10 år Jubileumsskrift Gryning under 10 år 1! 2 Innehåll 10 år med Gryning 4 Vi är kommunernas Gryning 6 Kan samhällsnyttiga företag vara framtidens vinnare? 8 Det roligaste och mest intensiva arbete jag någonsin

Läs mer