10MILA Skåne 2009 Slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10MILA Skåne 2009 Slutrapport"

Transkript

1 10MILA Skåne 2009 Slutrapport 10MILA Skåne

2 Innehåll Styrelse / Tävlingsorganisation... 4 Styrelse Tävlingsorganisation... 4 Tävlingsledarens rapport Roland Nilsson... 5 Styrelse och Tävlingsorganisation... 5 Övriga funktionärer... 5 Medlemmar i 10MILA-organisationen... 5 Anslutningar till förbund etc... 5 Orienteringstävlingen 10MILA Skåne Kartor... 5 Slutord... 5 Ekonomisk Rapport 10MILA 2009 Thure Månsson, kassör MILA en tillbakablick ur Arenaansvarigs perspektiv Mats Nilsson... 7 Planeringsfasen... 7 Genomförandefasen... 7 Bildande av arbetsgrupper... 7 Hantering av beställningar... 7 Byggnationsfasen... 7 Tävlingsveckan... 8 Tävlingshelgen... 8 Efterarbetet... 8 Sammanfattning eller personliga reflektioner... 8 Slutredovisning Elförsörjning 10MILA Stefan Dahl, elansvarig... 9 Administrationsblocket Sven-Eric Ericson, blockchef Sekretariat Före tävling Under tävling Efter tävling Tävlingsexpedition Före tävling Utcheckning/Röd utgång Före tävling Under tävling Trac-Trac utlämning/inlämning Före tävling Under/efter tävling Sportident Före tävling Online Före tävling Övrigt Matansvarig för 10MILA 2009 Ingemar Smen Nilsson Lager Restaurangen Stormarkan Småmarkorna Godis Övrigt Press/Info Ulla Olsson MILA Skåne

3 Anmälda lag per land Sponsring/Ceremoni/VIP - Christer Ljungdahl Block Logistik Leif-Åke Andersson Förarbete Markarbeten Kontakter med markägare Tävlingsdags Åtgärder för säkerställande av trafikflöde utan stopp Kvantiteter VIP-/ Pressparkering Att tänka på Sist men inte minst Sponsorer MILA Skåne

4 Styrelse / Tävlingsorganisation Styrelse Tävlingsorganisation Ordförande Bengt-Göran Johansson Örkelljunga FK Tävlingsledare Roland Nilsson Vice Ordförande Susanne Burström FK Boken Sekreterare Bo-Arne Ståhl IS Kullen Bitr Tävlingsledare Peter Larsson Administration Sven-Eric Ericson Kassör Thure Månsson OK Kompassen Ledamot Lennart Hultgren OK Origo Tävlingscentrum (TC) Mats Nilsson Skogen Roine Schölin Ledamot Roy Owesson Helsingborgs SOK Ledamot Bo Svensson Tockarps IK Logistik Leif-Åke Andersson Sponsorer / Ceremonier / VIP Christer Ljungdahl Ledamot Fredrik Ståhl Hjärnarps GH OL Ledamot David Andersson IS Skanne Info / Press Ulla Olsson Marketenteri Ingemar Nilsson Ledamot Peter Lincoln FK Snapphanarna Övrigt Gert Olsson Sprint (fredag) Helsingborgs SOK 10MILA Skåne

5 Tävlingsledarens rapport Roland Nilsson Styrelse och Tävlingsorganisation Sammansättningen av styrelse resp tävlingsorganisation framgår av föregående sida. Övriga funktionärer Revisorer har varit Paul Schanong och Arne Andersson. Medlemmar i 10MILA-organisationen Medlemmar var 10 st representanter från orienteringsklubbarna OK Kompassen, FK Boken, FK Snapphanarna, Helsingborgs SOK, OK Origo, IS Kullen, Hjärnarp GHOL, Tockarps IK, IS Skanne samt Örkelljunga FK. Anslutningar till förbund etc Föreningen har ej varit ansluten till något förbund. Orienteringstävlingen 10MILA Skåne 2009 Arenan förlades till Äktaboden, en vacker och mycket ändamålsenlig plats för Arena, men det saknades el, vatten, bredband, mobiltäckning samt ett fungerande vägnät för den mängd deltagare som vi hoppades få. Arenan byggdes vid Äktaboden i strålande solsken under några hektiska påskdagar med över 100 funktionärer närvarande. Mobiltäckning ordnades med en mobil station i skogen ovanför Arenan. Bredband riggades med radiolänk mellan två 60 m höga byggkranar, en vid Perstorps golfbana och en på en höjd ca 1 km från TC. Fiberkabel fick läggas ut mellan sista antennen och TC för att få tillräcklig hastighet på bredbandet. Elförsörjning fixades elegant med generatorer. Vatten levererades av markägaren Sydvatten och logistiken löstes med omfattande markarbete och inte minst med en Ringlinje av bussar mellan Arenan, Perstorp och Ljungbyhed. Totalt deltog ca 550 funktionärer, varav ett mycket stort antal från FK Boken. Tävlingsdeltagandet blev i nivå med tidigare år. De lag från Sveriges norra delar som saknades kompenserades av ett större antal utländska deltagare. Totalt antal startande Totalt antal personer på Arenan uppskattas till ca personer, vilket knappast kommer att upprepas på Äktaboden inom överskådlig tid. Ett speciellt 10 Mila tåg fanns för första gången. Tävlingen genomfördes på ett strålande sätt. Funktionärer ställde upp som förväntat. Vädrets makter var med oss och deltagarna var nöjda. Kartor Föreningen 10MILA Skåne 2009 övertog det ekonomiska ansvaret för arbetet med att producera en nyritad karta som FK Boken påbörjat, karträtten till kartan såldes sedan tillbaka till FK Boken och en mindre del till OK Kompassen. Karta och banläggning fick enbart goda vitsord. Slutord Samarbetet mellan 10 st klubbar har fungerat utomordentligt och stärkt den sociala kontakten mellan klubbmedlemmar från olika klubbar. Avslutningsvis vill styrelsen tacka markägare, myndigheter, företag och andra som stöttat oss under året, liksom alla klubbmedlemmar som genom olika insatser bidragit till ett gott resultat. 10MILA Skåne

6 Ekonomisk Rapport 10MILA 2009 Thure Månsson, kassör Föreningen 10MILA Skåne 2009 bildades i maj Därefter anskaffades bankgiro och bankkonto i Swedbank. Tillsammans med bankkontot erhölls även ett IBAN nummer. Organisationsnummer beställdes hos Skatteverket. Under hösten 2007 påbörjades kontoplanen och lite funderingar på budgeten, men någon större ekonomisk verksamhet var det inte. Det stora bekymret var hur vi skulle lösa pengafrågan för det stundande kartprojektet som stod i startgropen hösten Eftersom 10MILA-föreningen i Stockholm inte hade några pengar att låna ut så ställde en av arrangörsklubbarna upp med ett lån till en skälig ränta. Vid O-ringen 2008 erbjöds klubbarna att anmäla lag och plats för vindskydd till ett nersatt pris. Gjordes inbetalningen omgående, så fick de en plats i det främre ledet. Nästa anmälningsstopp var den 30/ , där man fick ett lägre pris på anmälan. 100 herrlag samt lika måna damlag anmäldes och villkoret var att anmälningsavgiften betalades i samband med anmälan. Dock behövdes det påminnelse till klubbarna för att få in avgiften. På detta sätt skaffade vi likvida medel för att finansiera verksamheten. Under året pågick även arbetet med att skapa en budget för arrangemanget. Som underlag användes tidigare års budget. En del ändringar krävdes för 2009 eftersom vi hade andra krav då vi skulle bygga upp en Arena från grunden. Täckningen för telefon o bredband var dålig (obefintlig), vilket också medförde kostnader. Det var också svårt för blockansvariga att få fram de uppgifter som behövdes för att få underlag till budgetarbetet. Efter en del pussel fastställde styrelsen en budget med ett överskott på :-. Intäktssidan beräknades till 4 milj. 28/2 var sista dag för anmälan till ordinarie avgift. Ett omfattande arbete med registrering av klubbarnas betalning på nätet samt bokföring vidtogs. Även här behövde klubbarna påminnelse om inbetalning av avgifterna. Mycket e-post skickades både till svenska och utländska klubbar. Efteranmäla kunde man göra fram till den 11 april. Dagarna före tävlingshelgen hämtades ett antal kronor för växelkassorna till servering, marka, bussar etc. Under tävlingsdygnet hade jag två medhjälpare som skulle hjälpa till med att samla in pengar från respektive försäljningsställe så att det inte fanns för mycket kontanter ute. Till vår samlingsplats hade vi en husvagn, där vi också hade ett dokumentskåp som i första hand var en förvaringsplats för pengarna om det skulle inträffa en brand. Vi hade avtalat med banken om inlämning av pengar både lördag och söndag och detta fungerade utmärkt. Inför 10MILA var det många klubbar som var nere i Skåne och tränade. Alla dessa träningspaket skulle faktureras. Omkring 2700 paket såldes fördelat på många klubbar. Ännu en arbetsam period påbörjades med bokföring o betalning av lev. fakturor, redovisning m.m. Det budgeterade överskottet ser ut att bli det verkliga resultatet. För att genomföra arbetet så har Spcs bokföring för förening använts. Betalningar har skett över Internet. Någon kontantkassa har inte förekommit utom vid tävlingsdygnet. Redovisning har skett i excelformat. Tidsmässigt är det c:a 450 timmar som har nerlagts. 10MILA Skåne

7 10MILA en tillbakablick ur Arenaansvarigs perspektiv Mats Nilsson Jag hade förmånen att ingå i den centrala planeringsgruppen för 10MILA Skåne Mitt ansvarsområde blev TC, eller som det senare döptes om till, Arenan. I den här typen av stora prestigefyllda arrangemang finns det ett stort antal intressenter som vill ha sitt specifika behov tillfredsställt. Därför var det viktigt att tidigt vara klar över att min uppgift som Arenaansvarig var att lyckas kompromissa alla synpunkter som levererades, med huvudfokus på att det är ett idrottsevenemang av elitkaraktär som ska genomföras. Nedan har jag gjort en kort sammanställning över arbetsgången. Det finns ett antal bilagor som kan användas för ytterligare förklaring vid behov. Planeringsfasen Planeringsfasen är lång. Dessutom är behovet av planeringstid helt avgörande för ett framgångsrikt genomförande. I det inledande arbetet blev det tydligt att det fanns ett stort behov av att skapa ett antal arbetsgrupper inom Arenaavdelningen. För min del skapade jag en gemensam arbetsgrupp för Arenan med sex personer som i sin tur hade ansvar för olika delar. De tre huvuddelarna blev elförsörjning, byggnationshantering och planeringssamordnare. Den här gruppen bildades i inledningen av april 2008 och hade därefter ca 1 möte per månad fram till oktober Därefter ökade mötesfrekvensen efter hand för att efter den 1 februari vara i stort sett varje vecka. Problematiken som blir är att hur mycket planering som man än försöker göra där allt funderas igenom så dyker det ändå upp delar som ingen uppmärksammat. Därför gäller det att ha beredskap även för detta. Samordningsansvaret för att hålla ihop andra delar som logistik, försäljning, IT-frågor etc är oerhört viktig för Arenautformningen. Det fanns i vårt arrangemang en stark tendens att alla ville nyttja samma ytor. Anskaffning av materiel såsom tält, virke etc gjordes för vår del av sponsorgruppen utifrån vår beställning. Genomförandefasen Bildande av arbetsgrupper För att hantera alla de olika moment som skulle genomföras under tävlingshelgen bröts de olika delarna ner enligt bifogad fil Arbetsuppgifter 10MILA Skåne. I varje del utsågs ansvariga personer som informerades om uppgiften. Vi hade också ett möte ute på Arenan som förberedelse med de här personerna. Hantering av beställningar I min uppgift låg också att fördela vindskyddsplatser, tältplatser och militärtält. Så här i efterhand kan jag konstatera att den arbetsuppgiften var mycket mer tidskrävande än jag planerat för. Vår idé var att hålla hög servicenivå för klubbarna. Det gjorde att beställningar av tillbehör till tält togs emot fram till 14 dagar före tävling. Det skapade mycket administration i ett sent skede när tiden egentligen borde använts till annat. Framförallt borde uppgiften lagts ut på andra personer. Byggnationsfasen I vår planering utgick vi från beräkningarna i bifogat dokument och räknade med att klara av merparten under påskhelgen, som var en vecka före tävling. I allt väsentligt höll den uppgjorda planeringen tidsmässigt - däremot genomfördes arbetsmomenten i en annan ordning. I slutskedet blev det, som det tyvärr ofta blir, ett antal uppgifter som tillkom på andra områden inom arrangemanget. Lösningen blev att 10MILA Skåne

8 använda de personer som avsatts för Arenabygget till andra arbetsuppgifter. Det gjorde att vi fick planera om och istället för som tänkt, att ha avgränsade uppgifter för olika grupper, samordna insatserna och slutföra olika delprojekt efter hand och sedan ta oss an nästa. Det löste sig men var frustrerande då jag inte visste vilka eller hur många jag hade tillgång till vid olika tidpunkter. Min rekommendation är därför att ni i planeringsarbetet ställer höga krav på varandra att precisera arbetsuppgifter och tidplaner så att alla uppgifter kan genomföras som planerat. När det var som mest intensivt deltog drygt 100 personer i uppbyggnadsarbetet. Tävlingsveckan Jag väljer att beskriva det som tävlingsveckan. De sista fem dagarna innehöll ett stort antal anpassningar till rådande omständigheter. En del orsakat av oss själva, annat av väder och vind och ytterligare saker berodde på nya önskemål som kom till och behövde hanteras. Även här kan jag i efterhand konstatera att jag hade lite för liten personalresurs för den här typen av extra arbeten som tillkom. Jag tror att det är nödvändigt att ha en mindre arbetsstyrka på 3 5 personer ständigt tillgänglig för Arenaansvarig som har till uppgift att lösa oförutsedda behov. Tävlingshelgen Under tävlingens genomförande fungerade det mesta enligt planeringen. Däremot tillkom det även här arbetsuppgifter från andra funktioner som underskattats vid planeringen eller av karaktären tappats mellan stolarna. Även här behövs det större samordning mellan olika delar av arrangemanget. I det här läget kan de detaljfrågor som i tidigare skede känts som små och hanterliga blir svårhanterliga då all personal i stort sett är upptagen. Det blir då svårt att flytta från den ena funktionen till den andra utan att det blir haltande. Alltså underskatta inte smådetaljerna vid samordningsmötena redan i ett tidigt skede. Exempel på smått som kan tappas bort är resultat under natten, olika passagekontroller som behöver bemannas, vätska, kotroll av tältområden, service till press och VIP under natten och en mängd andra detaljer. Efterarbetet Fungerade fantastiskt bra. Bemanningen från arrangörsklubbarna var i stort sett mangrann. Vi hade redan på söndag eftermiddag klarat av det mesta av rivningsarbetet. Vi följde i stort samma upplägg som i uppbyggnaden att vi arbetade oss fram efterhand. I efterarbetet på söndagen deltog cirka 200 personer bara på Arenan. Under måndagen arbetade ett 20-tal av klubbarnas piggare pensionärer med det som fanns kvar och sent måndag kväll var allt rivet, packat och undankört förutom alla tält och övrigt som vi hyrt in från hyrföretag. Mitt engagemang i det praktiska arbetet avslutades därför måndag kväll. Sammanfattning eller personliga reflektioner Det är fantastiskt kul att ha varit med om att genomföra ett arrangemang av den här typen. Det har varit utmanande och spännande under den tid vi arbetat. Det har varit oerhört mycket arbete, de sista tre veckorna innehöll i stort sett inget annat än 10MILA. Det blev cirka 160 timmars arbete bara de sista 14 dagarna men jag är en stor erfarenhet rikare. De delar som kunde fungerat bättre utifrån min horisont har jag beskrivit ovan. Jag skickar också med de arbetsdokument jag använt under tiden. 10MILA Skåne

9 Slutredovisning Elförsörjning 10MILA Stefan Dahl, elansvarig Tillgången till fast elleverans var så gott som obefintlig. Vi fick en fast matning från Eon Elnät på 16A. Övrig ström fick tillverkas med dieseldrivna reservkraft generatorer. För att få en så trygg elförsörjning som möjligt delades anläggningen upp i mindre öar där vi körde med totalt fyra st generatorer med effekt mellan 40kVA och 150kVA. Vid restaurang och sporttält fanns den största elförbrukningen. Datorutrustningen i Tävlingssekretariatet, som var inrymt i tre st kontorsvagnar, matades med den fasta 16A anslutningen. Uppmätt strömförbrukningen vid de olika matningspunkterna EL1-EL4 (se bif översikt) OH-Buss och Storbildsskärm EL 3 ca 50A Marka EL 4 ca 60A Kaffevagn Belysningsmast Försäljningsstånd Speakerbod EL 2 ca 35A Ljudbuss Belysning Kartplank Värme, Kopiatorer Skrivare i Tävlingsexp Presstält Sporttält EL 1 ca 140A Restaurang: 2 st Kylvagnar 2 st Varmluftsugnar 3 st Kokerier 1 st Värmeskåp 1 st Kylcontainer 2 st Kökscontainrar Belysningsmast Belysning i restaurangtält I duschtält och sjukvård kördes två st mindre 230V elverk. 10MILA Skåne

10 Administrationsblocket Sven-Eric Ericson, blockchef Sekretariat Före tävling Testning av ny SiTimec version tillsammans med SportIdent o Stöd för ny förkortad bana vid omstart o Inläsning av gafflingar o Import av anmälningar klubbar/personer Problem att importera banor Webanmälan o Export till excel för att kunna se bokningar och betalningar (dock gick det inte att få ut ändringar i datumintervall) o Kassören kunde pricka av betalningar direkt på webben Röstdator, specialprogram Onlineresultat, specialprogram Inläsning av brickor lag för lag, automatisk lagsammanställningslista Fel tider till tv-produktion Lagändringar Fållaräkningsprogram Henrik Persson tilldelade startnummer enligt 10MILAs regler och lades in av honom i nätdatan. Var med i export till SiTimec Under tävling Problem med gafflingarna för damerna. Men tack vare nya rutinen för inläsning av gafflar avhjälptes felet snabbt. Problem med att få in uppgifter om omstartade lag. Rättades till för herrkavlen. Mest ändringar av lag. Resultatutskrifter, skrev alltid ut allting även sidor som ej ändrades Online resultatsida hämtade grafik från 10MILA sidan vilket belastade ner 10MILA webserver. Tog bort grafiken för att fixa det. Efter tävling Problem med sträcktider på WinSplits, 24 timmars problem(winsplit-problem), felstämplade lag kontroll försvann ur sträcktider. Rättning gjordes i SiTimec och en ny export gjordes till WinSplits. Resultatlista. Sträckplacering på avkortad bana skiljer inte mot de andra, dvs de omstartande lagen hamnar före de vanliga..fel i SiTimec (ej rättat) 10MILA Skåne

11 Tävlingsexpedition Före tävling Lämna ut hyrbrickor Lagändringar. 100 kr per lagändring för att inte få så många, men det fick vi ändå. Bra inkomst! Inga ändringar i systemet utan det gjordes i sek. Utcheckning/Röd utgång Före tävling Lång fålla mellan utcheckning o röd utgång. Ifall problem på bana mm. Fungerade fint. Under tävling Bra interface i SiTimec för utcheckning och att man ser kartan visuellt i röd utgång. Problem att hitta en specifik karta under tävlingen. Trac-Trac utlämning/inlämning Före tävling Testning av GPS-täckning och GSM-täckning. Obefintlig täckning oavsett operatör. Beslut att låna mast (torsdag) och köra mot Tele2. Täckning i hela området. Trac-Trac lyriska. 40 enheter och 40 sim-kort, dvs 20 stycken per gång danska kort. Under/efter tävling Inga problem Sportident Före tävling Utdragen test av banor före tävling och ändringar i programmet. Online Före tävling Test av radiolänk mellan kontroll och mål. Problem med hårdvaran. Löstes med ny hårdvara. Övrigt För lite folk i en del funktioner. Många som fick jobba under hela 10MILA dygnet. Windows update gick in under natten (de som var uppkopplade mot internet) och automatiskt startade om datorer. 10MILA Skåne

12 Matansvarig för 10MILA 2009 Ingemar Smen Nilsson Att vara matansvarig för 10MILA Skåne 2009 var en stor utmaning. Listor på vad som hade gått åt tidigare år fanns inte, lika så fanns det ingen statistik när köerna började, så det kändes lite som att man famlade i intet. Alla trodde det var en vanlig tävling, men jag sa från början; för att klara matbiten behöver man var ca 180 st. 1 person skall serva ca 50 st med mat. Under helgen var vi 185 st (se flödesschema). Man måste även ha tillstånd av kommunen. Så här efteråt så har man lite mer att komma med: Det gäller att bestämma sig för vad man har tänkt servera och knyta upp grossister på detta med ett förbehåll - att man skall få lämna tillbaka om det blir över, bara man har hållit kyl-, frys- och torrkedjan. Sätta ett pris på förköpta biljetter och ett högre under tävling. Jag byggde ett system där vi hade ett lager och därifrån flyttades varorna ut till de olika enheterna. När varorna lämnat vårt lager kunde vi inte lämna dem i retur till våra grossister, så det gällde att varje enhet inte plockade ut för mycket. Vi hade ett gäng som skötte lagret. De fick in beställningar från de olika enheterna. Därefter tog nästa gäng fatt och transporterade det ut till beställarna. Beställarna bestod av Restaurang, 1 st stor marka, 3 st små markor och 1 st godisstånd. Här kommer lite synpunkter från varje enhet hur de såg på det i efterhand: Lager Inköpen på natten var inte helt lätt med kvantiteter, vi skulle varit med vid förhandling med grossisterna. Listorna vi förde vid utlämning fungerade mycket bra. Vi visste när det började ta slut och var det slut förde vi detta med röd penna. Att öppna kyl-, frys-, och lagersläp på samma håll skall man sträva efter då det blir många steg samt ett kontor med värme i, för det blev kallt på natten. Restaurangen Vi skulle haft tre ugnar, två värmeskåp, tre nyare kokerier från Electrolux - vi hade två ugnar, ett värmeskåp och två gamla kokerier. Varm mat gick bäst och alla sorter gick åt hela tiden. Vi hade räknat med köer efter damstarten och fram till herrarnas start, men det började redan kl 11 och höll på fram till ca 23 på kvällen - sedan lugnade sig det lite. Grötfrukosten serverades från kl 05. Vi gjorde av med 45 kg havregryn. Glöm inte kaffe till frukosten. När vi serverade som mest gick det ut 30 portioner per minut. Lägg lite mer på inköp av tallrikar och få bättre kvalitet. Det är tyngre än man tror så det är bra om man kan vara både män och kvinnor. 10MILA Skåne

13 Stormarkan Öppnade redan fredagslunch med ett begränsat sortiment och sålde otroligt mycket. Stängde kanske lite tidigt vid kl 20 - kunde varit bra till kl 21. Lördag start kl 08. Detta var en timme för sent - hade kunder redan halv 8 som ville köpa kaffe. Glöm inte termosar - det går åt fler än man tror, både kaffe och vatten. Småmarkorna Fungerade otroligt bra. Hade begränsat sortiment hamburgare, mackor, kakor och kaffe. Vi startade kl 12, men dessa skulle varit igång från kl 10. Den marka som ingen trodde på var den vid duschen och den sålde bäst av alla de små. Godis Vi satsade på ett godisstånd och att det skulle skötas av tre personer. Som mest var de sju stycken som sålde. Det skulle varit en som hela tiden såg till att det fanns godis och fyllde på och städade. Vi hann inte med! Övrigt Man måste ha ett gäng som serverar sponsorer, VIP och inte minst TV-folket, som skall ha mat varannan timme. Sponsorer och VIP skall ha mat ute i skogen. Till sist Ta gärna kontakt med mig och 25-manna så skall ni få lite tips när ni skall till kommunen och få tillfälligt serveringstillstånd m.m. Ni behöver inte uppfinna hjulet som redan finns. Det finns listor på mycket hos oss båda. Ni kan även få alla översättningar till finska som vi har m.m. 10MILA Skåne

14 Press/Info Ulla Olsson Min erfarenhet av Press/Info har tidigare inskränkt sig till klubbnivå. 10MILA är nånting helt annat! Men med mycket hjälp bl a av Ulf Rask, pressansvarig 10MILA 2008 m m, lyckades vi nog ganska bra. En sak som var mindre bra var att informationstältet och pressrummet låg långt ifrån varandra. Eftersom jag var i informationstältet nästan hela tiden, blev det lite missar i pressrummet p g a att funktionärerna där inte var tillräckligt insatta i vissa bitar och den utlovade komradion saknades. Mobiltelefonerna fungerade inte alltid där informationstältet var uppsatt. Här följer lite synpunkter från de funktionärer som bemannade informationstältet och pressrummet och som kanske kan vara till hjälp för kommande arrangörer: Delat ansvar - infoansvarig respektive pressansvarig. Många av de inbjudna pressrepresentanterna anmälde sig mycket sent några t o m samma dag trots att sista datum för anmälan stod i inbjudan. Detta gjorde att presskorten, >100 st, fick skrivas ut under tidspress de sista dagarna. Svårt att kontrollera om de som ackrediterade sig verkligen var pressfolk, gäller speciellt utländskt press. En hel del, främst från Finland, var förklädda löpare som ville komma nära Arenan vad gäller parkeringen samt ha tillgång till pressrummet och målfållor. SOFT hjälpte till med utskick av pressinbjudningar bra. Packningen av lagkuverten gjordes måndagen före tävlingen och fungerade mycket bra. På torsdagen kompletterades lagkuverten med bl a efteranmälda. Det måste finnas ett PM i lagkuverten. Att PM saknades vållade en hel del irritation, särskilt som vi inte heller kunde hänvisa till anslagna PM eftersom vi inte visste var dessa fanns. Vi hade gjort mycket smala fållor (en för open och ungdom, en för damer och två för herrar) en inoch en utgång för varje fålla. 99 % ställde ifrån sig ryggsäckarna innan de gick in i fållorna - bra. Fållorna var endast 4-5 meter långa. Inte vid något tillfälle hade vi något som kan kallas kö - max 4 st i någon fålla under hela utdelningen. Den förväntade anstormningen kanske uteblev p g a att många kom med bussarna med en halv timmes mellanrum, varför en bussomgång ledigt hann expedieras före nästa anlände. På grund av att vi aldrig fick någon anstormning var det ingen som kom på tanken att ställa sig i kö för nästa fålla utan man gick direkt i sidled till nästa fålla för att hämta kuvert för damer, herrar osv. Själva utlämningen gjorde vi så att en funktionär plockade kuverten, och en prickade av - fungerade bra. Vi var som mest 6 personer som betjänade funktionen. 99 % av de som hämtade ut lagkuverten tog samtliga kuvert för hela klubben. Det hade gått ännu smidigare att dela ut lagkuverten om varje klubb getts ett klubbnummer och att vi sedan haft en lista med klubbnummer kompletterat med lagnr så att vi kunnat pricka av enskilda lag i de fåtal fall som man inte tog hela klubben. Klubbar som inte betalat eller varit sena med betalningen ställde till trassel och missförstånd. Det klart bästa hade varit om informationen/kuverten legat vägg i vägg med tävlingsexpeditionen. Då hade mycket kunnat lösas direkt. Nu kom det inte så många allmänna frågor som man kunde befara men jag tror servicen hade blivit bättre om informationen legat mer centralt. Vi hade också snabbare kunnat svara om det funnits en 10MILA Skåne

15 informationshandledning om småsaker som när det är prisutdelning, var det och det finns, när får man köra in efter tävling o s v. Press hade nog behövt en person till under förmiddagen till tidig eftermiddag då de flesta pressfolket kom och behövde hjälp med datorer och hade olika frågor. Närheten till Arenan var mycket positiv och inglasningen upplevdes vara en hit. De flesta pressmän/kvinnor skötte sig själv utan någon hjälp från oss. Pressfolket upplyste oss om en del saker som vi inte hade riktig koll på p g a att vi inte varit med på så här stora arrangemang tidigare, t ex besöka sista kontrollen, gå ut i skogen själva. Avspärrat område för pressen i själva målfållan samt vid sista kontrollen/varvningskontrollen. Målfållan bredvid sistasträckan används för växling för långt tidigare sträcka så att endast få löpare kommer in i samband med målgång. Fållan kan då delas på mitten och press stå längs kanten för fotografering. Möjlighet ta fram presslista med alla löpares namn och växlingsplaceringar. En sak som skulle vara guld värd för upplevelsen på plats för journalisterna skulle vara om det fanns ett "live resultat" som rullar på tältväggen från en projektor från en dator som kan visa de senaste resultaten utan fördröjning. Borde gå att lösa, frågan är bara hur. En sak som många eftersökte men inte kunde levereras var en resultatlista med hela laguppställningen för varje lag med sträcktider och placeringar inbakade. Detta endast för det slutliga resultatet i varje klass, alltså efter sista sträckan. Det går åt en del kakor och kaffe under detta dygn, vilket vi inte hade full koll på men till nästa gång vet vi att vi ska ha åtminstone dubbelt upp. Anmälda lag per land Distrikt/land Ungdom Dam Herr Öppen Totalt Anm Bulgarien 1 1 kom ej Danmark Finland Frankrike 1 1 Italien 2 2 Lettland Norge Polen Schweiz Sverige Tjeckien Tyskland 1 1 Österrike Totalt MILA Skåne

16 Sponsring/Ceremoni/VIP - Christer Ljungdahl Mitt uppdrag inför 10MILA Skåne 2009 var att skaffa fram sponsorer. I första hand var det tänkt att ta fram avtal som gav pengar in till 10MILA. Det stod ganska tidigt klart för oss att det skulle bli svårt att få in cash pengar från både lokala företag samt större företag utanför Skåne, detta som en följd av det ekonomiska läget som uppstod under Det blev istället mycket fokus på att skaffa leverantörer av utrustning, mat, dryck och tjänster som vi behövde till arrangemanget. Det mesta av detta arbete skedde på ordinarie arbetstid vilket innebar att några företag fick släppa till många timmar i förlorad arbetstid. Vår första tanke var att knyta någon utomstående till oss som kunde jobba med dessa saker på ett professionellt sätt - som ett projekt med ersättning efter resultat. Tyvärr kunde vi inte hitta någon som ville ta sig an detta. Vi kan konstatera att vi inte var tillräckligt bra på att skriva och läsa de avtal som hängde samman med vissa av sakerna som vi bl.a. hyrde in. Arbetet med att planera ceremonier och VIP:s omhändertagande och service blev åsidosatt då det blev ett tungt jobb att få fram allt som behövdes till de olika blocken. Till kommande arrangörer så skickar jag med följande uppmaning; Försök att få någon som är proffsig på att skaffa sponsorer och skriva avtal, personen skall inte ha andra uppdrag i 10MILAorganisationen. Uppdragstagaren behöver inte vara orienterare för då ser han på det med lite vidare syn och inte låser. Jag är övertygad om att det lönar sig att betala en del för detta uppdrag, ersättningen sker i förhållande till intäkterna. 10MILA Skåne

17 Block Logistik Leif-Åke Andersson Förarbete Förarbete och planering var svårt då tiden mellan beslut och tävlingens genomförande var lång. Efterhand som vi närmade oss tävlingsdagen blev det lättare vilket innebar att samordningsfrågorna också blev bättre. En av de svåraste uppgifterna i planeringen var personalbemanningen eftersom vi var 10 klubbar som samarbetade. Detta innebar att klubbarnas medlemmar fick sena besked om sina arbetsuppgifter. En del tog då egna initiativ vad de skulle arbeta med och samordningen hängde inte alltid med. Markarbeten Markarbeten för parkering och bussvändplats gjordes tre veckor före tävlingen. En yta på ca 300 x 200 meter jämnades ut till personbilsparkering samt att en ny väg för bussar, ca 75 x 8 m, byggdes. I planeringen för parkering, bussavlastningsplats och framkörning för avlastningar prövades ett antal alternativ under vintern. Vart och ett med sina för- och nackdelar. Den lösning som till slut valdes bedömdes vara den mest optimala med hänsyn till avstånd och kostnader. Till ovanstående markarbeten genomfördes också förbättringar inne på Arenaområdet. Kontakter med markägare Ett mycket viktigt arbete även när det gäller logistiken är samarbetet med områdets markägare. Mycket möda har lagts ner på att personligen informera markägare och boende utmed vägarna in till parkeringen och Arenan. I efterhand har responsen varit positiv trots de påfrestningar det innebar under den 14-dagars period som transporterna i området var intensiva. Tävlingsdags Torsdag Vägvisningen på alla allmänna vägar färdigställdes. Skyltning och förberedelser på parkeringsytorna färdigställdes tillsammans med skyltningen till Arenan. Fredag Vägarna enkelriktades och vakter/funktionärer bemannade alla korsningar och tillfarter till parkering och Arena. Alla infarter bemannades och trafik in stoppades från kl på fredagen. Saltning och vattning av vägar gjordes också under fredagen, 1 dygn före tävlingsdag, beroende på den extremt torra väderleken. Lördag Funktionärerna samlades kl De första bilarna kom kl och de första bussarna Personbilar och bussar separerades redan vid infarterna och hade både separata infarter och parkeringar. Minibussar, husbilar och bil med släp parkerades i anslutning till bussarna för att inte stoppa upp flödena för personbilarna. Inga husvagnar släpptes in på parkeringsytorna utan hänvisades till Ljungbyhed och huvudförläggningen där. Våra egna funktionärer parkerade bland övriga deltagare med gångavstånd på m. Detta var viktigt för att inte hamna i separeringsbekymmer vid infarterna. Söndag 10MILA Skåne

18 På söndag morgonen ökade trafikflödet till cirka 200 bilar i timmen som kom för att hämta, lämna eller titta. Under morgontimmarna började deltagarna efter hand att lämna Arenan. De klubbar som ville ha hjälp med transporter till parkeringen fick sätta upp sig på en lista efterhand som de blev klara. Från cirka var det hårt tryck på transporthjälp där dimensioneringen var densamma som vid intransport. Det innebar lite längre väntetider då koncentrationen var större än vid ankomsten. Från klockan släpptes alla bilar och bussar ut det närmaste hållet då det inte längre fanns trafik in i området. De sista bilarna lämnade parkeringen klockan och funktionärer fanns på plats tills den sista bilen lämnade parkeringen. Funktionärerna säkerställde också att inget skräp lämnades kvar på parkeringen eller på vägen till Arenan. Åtgärder för säkerställande av trafikflöde utan stopp En tung bärgare fanns på plats mellan kl och under lördagen för beredskap vid eventuellt haveri. Den behövde inte användas. Transporthjälp av packning fanns tillgänglig, mestadels vid bussarna, från kl till Vi hade tre stycken minitraktorer, en traktor med dubbla vagnar och två bilar med släp. Det räckte till för att inte ha allt för långa väntetider för intransport. Polisen var behjälplig med trafikdirigering i Spångenkorset, den korsning där alla deltagare passerade, mellan 9.30 och Kvantiteter Den största mängden, trafiktoppen, var för bussar och för bilar Vår egen busslinje från Perstorp resp Ljungbyhed började köra 8.00 med minst 2 x 2 bussar/timme. Bilparkeringen var beräknad att klara av 1300 bilar. Till detta fanns 300 reservplatser med längre gångavstånd. Huvudplatsen blev nästan full under eftermiddagen. Klockan var det 980 bilar som stod stilla på parkeringen. Till dessa fanns det under hela dygnet stort trafikflöde ut och in till parkeringen. Bara under natten var det ca 100 bilar/timme som kom och lämnade och hämtade. Detta utöver de som använde sig av den speciella avsläppningsskylten eller press -skyltade bilar. Avsläppningsskylten delades ut till cirka 100 klubbar vid anmälan/info för avsläppning av löpare under natten. Ett antal fortkörare blev tagna av Polisen under dygnet. VIP-/ Pressparkering VIP-/Pressparkering fanns ca 200 m från Arenan, på samma plats som linjebussen vände. Parkeringen för VIP/Press var vissa tider nästan full, ca 200 bilar. Ungefär 25 % av bilarna skulle inte parkera där. Det förekommer ett utbrett fusk med påhittade press/vip-anledningar. Det inträffade flera incidenter med en del förare under natten, då de inte åtlydde funktionärernas anvisningar. Att tänka på De båda toavagnarna med totalt 8 toaletter vid parkeringen var flitigt använda. Kanske skulle kapaciteten varit ännu högre med tanke på att många deltagare kommer långväga ifrån och att vi hade cirka 15 minuters gångväg till Arenan. Alla som arbetar med parkering eller vägvisning m m måste ha reflexväst. Vi borde haft en servicepatrull för funktionärer som arbetade långt från Arenan vad gäller mat och andra förnödenheter. Parkeringen är det första och sista intrycket från tävlingen, därför måste stor kraft läggas på planering av denna. 10MILA Skåne

19 Det måste finnas skriftliga instruktioner till funktionärer och telefonlistor till alla de funktioner som kan vara aktuella att kontakta under dygnet. Under planeringsarbetet är det viktigt att göra en riskanalys med utgångspunkt från olika scenarier. Det gäller för olyckor på olika platser, vägalternativ eller olika väderförhållanden. Det är viktigt att ha funderat igenom i förväg vilka handlingsalternativ som skulle kunna användas. Sist men inte minst Det skall finnas skriftliga avtal på alla överenskommelser. Exempel är markägare, boende, sponsorer, företag som man köper in tjänster av m m. Det är alldeles för osäkert med muntliga överenskommelser vid arrangemang av den här storleken. 10MILA Skåne

20 Sponsorer Huvudsponsor 10MILA MILA 2009 samarbetade med 10MILA Skåne

Bilaga 7 Planeringsförutsättningar Logistik

Bilaga 7 Planeringsförutsättningar Logistik Lars Gerhardsson 2010-05-01 1 (9) Bilaga 7 Planeringsförutsättningar Logistik Innehållsförteckning Översiktlig 10MILA-statistik 2001-2008 1 Materiel 2 Militärtält 3 Utspisning och marketenteri 4 Övergripande

Läs mer

Skåne 2009. Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009

Skåne 2009. Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009 Skåne 2009 Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009 Flygbild over TC för 10MILA 2009. Bilden tagen den 7 maj 2008 På uppdrag av 10milaföreningen hälsar Föreningen 10MILA Skåne 2009 orienterare och publik

Läs mer

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (9)

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (9) Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (9) Bilaga 8 Planeringsförutsättningar Logistik Innehåll Översiktlig 10MILA-statistik 2003-2010 1 Materiel och militärtält 2 Utspisning och marketenteri 3 Övergripande beskrivning

Läs mer

Bilaga 8 till Anvisningar 10MILA Skapad av Lars Gerhardsson Ändrad av EXEMPEL CHECKLISTA - ANSVARSFÖRDELNING. Revidering

Bilaga 8 till Anvisningar 10MILA Skapad av Lars Gerhardsson Ändrad av EXEMPEL CHECKLISTA - ANSVARSFÖRDELNING. Revidering Bilaga 8 Exempel på checklista och ansvarsfördelning Anvisningar 10MILA 1 (10) Bilaga 8 till Anvisningar 10MILA Skapad av Lars Gerhardsson Ändrad av Senast ändrad 2009-05-11 EXEMPEL CHECKLISTA - ANSVARSFÖRDELNING

Läs mer

Program söndag. Före tävlingen. Frukost. Utcheckning logi Packning och grovstädning görs innan tävlingen. Till arenan. Söndag 18 september

Program söndag. Före tävlingen. Frukost. Utcheckning logi Packning och grovstädning görs innan tävlingen. Till arenan. Söndag 18 september PM Stafett Söndag 18 september Program söndag 06:00-08:30 Frukost serveras på Rudsskolan. 07:30-13:00 Tävlingsexpeditionen på arenan öppen 09:00 Sista tid för utcheckning från Rudsskolan. 09:00 Start distriktsstafett

Läs mer

LOGI - PM. Vallentuna gymnasium 2015. Välkommen till Vallentuna kommun! Logi i skolsal i Vallentuna gymnasium, fredagen den 9 okt söndagen den 11 okt

LOGI - PM. Vallentuna gymnasium 2015. Välkommen till Vallentuna kommun! Logi i skolsal i Vallentuna gymnasium, fredagen den 9 okt söndagen den 11 okt LOGI - PM Vallentuna gymnasium 2015 Välkommen till Vallentuna kommun! Logi i skolsal i Vallentuna gymnasium, fredagen den 9 okt söndagen den 11 okt ADRESS: Vallentuna gymnasium, Gymnasievägen 4, 186 86

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

Världens bästa klubb vinner. Inbjudan. 25manna Lördagen den 8 oktober

Världens bästa klubb vinner. Inbjudan. 25manna Lördagen den 8 oktober Inbjudan 25manna 2016 Lördagen den 8 oktober Upplysningar Hemsida: www.25manna.se Förfrågningar: info@25manna.se Tävlingsarena Kungens Kurva ca 15 km söder om Stockholm centrum. Start och beräknad målgång

Läs mer

För anmälda enligt program ovan. Packning och städning görs innan tävlingen. Samma arena som på lördagens långdistans.

För anmälda enligt program ovan. Packning och städning görs innan tävlingen. Samma arena som på lördagens långdistans. PM Stafett Söndag 21 september Program söndag 06:00-08:30 Frukost serveras i Karlbergsskolans matsal. 09:00 Sista tid för utcheckning från logit på Karlbergsskolan. Start distriktsstafett samt kombinationslag

Läs mer

Startguide, stafettävling

Startguide, stafettävling Startguide, stafettävling Baserad på OLA 5.0.0-26 Dokumentversion: 20120131 Författare: Redigering och layout: Oskar Berg, Halmstad Henrik Bengtsson, SOFT Niklas Wrane, SOFT Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (9)

Läs mer

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram Fredag 7 juni 17.00 Logi öppnar Deltagarkuvert med nummerlappar, PMmm finns vid entrén till Fässbergsgymnasiet 17.00-20.00 Träningskontroller med Sportident

Läs mer

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (5) Bilaga 3 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehåll Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 1 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter 2 Organisatin

Läs mer

Ny upplaga med ändringar och tillägg markerat med röd rubrik!

Ny upplaga med ändringar och tillägg markerat med röd rubrik! Ny upplaga med ändringar och tillägg markerat med röd rubrik! Du är hjärtligt välkommen på agilitytävling i Piteå. Vi håller till på Piteå brukshundklubb under tre tävlingsdagar. Startordningen är agilityklass

Läs mer

Nationellt SM 300m. Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 23-24 Augusti 2014. Upplands skyttesportförbund hälsar alla

Nationellt SM 300m. Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 23-24 Augusti 2014. Upplands skyttesportförbund hälsar alla Nationellt SM 300m. Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 23-24 Augusti 2014 Upplands skyttesportförbund hälsar alla välkomna till Ekebyboda skyttecenter i Uppsala Upplands skyttesportförbunds gevärssektion har

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. INBJUDER till Vårsimiaden 2015 Distrikt. 18 19 april 2015 i Höganäs Sportcenter 1(5)

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. INBJUDER till Vårsimiaden 2015 Distrikt. 18 19 april 2015 i Höganäs Sportcenter 1(5) Höganäs Simsällskap i samarbete med INBJUDER till Vårsimiaden 2015 Distrikt 18 19 april 2015 i Höganäs Sportcenter 1(5) Tävlingsplats Bassängen Höganäs Sportcenter, Höganäs. Nya bassängen, 6 banor, 25

Läs mer

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16 INBJUDAN / PM 40km H17-, D17-20km F12-16, P12-16, H17-, D17-8km F12-16, P12-16 2.5km NYBÖRJARE F/P-12 TOLVTJÄRNSloppetR CK ÖRNEN ÖRNSKÖLDSVIK L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2 Inbjudan/PM Tolvtjärnsloppet

Läs mer

PM Sportson Adventure Race

PM Sportson Adventure Race Tibro, 2 juni 2012 PM Sportson Adventure Race Version 1.1 (uppdaterat 2012-05-22) Vägbeskrivning och parkering vid tävlingscentrum Tävlingscentrum (TC) kommer att vara i centrala Tibro. Parkering för de

Läs mer

PM Lag-SM

PM Lag-SM www.workingstest.se PM Lag-SM SSRK / Västra hälsar alla hjärtligt välkomna till 2017 års Lag-SM i Skövde som går av stapeln helgen 8 9 juli. Lag-SM fick 22 lag anmälda till de 28 platser som fanns så lottning

Läs mer

PM för 2-dagars 21-22 maj 2016

PM för 2-dagars 21-22 maj 2016 PM för 2-dagars 21-22 maj 2016 Samling Tävlingsarenan är belägen utmed vägen mellan Skravelsjö och Klabböle, strax norr om Skravelsjö by. Vägvisning i Skravelsjö utmed vägen mellan Umeå och Gräsmyr. Parkering

Läs mer

Så här går det till att tävla i orientering

Så här går det till att tävla i orientering Så här går det till att tävla i orientering Anmälan till tävling en till två veckor innan tävlingsdagen För att tävla måste du anmäla dig till tävlingen. Din ungdomsledare hjälper dig med vilka tävlingar

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

PM 10MILA-korten söndag 5 maj 2013

PM 10MILA-korten söndag 5 maj 2013 PM 10MILA-korten söndag 5 maj 2013 10MILA-korten Samling/Arena är en ny individuell medeldistanstävling som avgörs på samma arena och i samma område som 10MILA. I de öppna klasserna ges bland annat möjlighet

Läs mer

PM - Kolmården Adventure Race 2014

PM - Kolmården Adventure Race 2014 PM - Kolmården Adventure Race 2014 Vägbeskrivning Tävlingscentrum (TC) är vid Skogsvallen i Simonstorp ca 20 km norr om Norrköping. Se karta. Boende Sörsjöns camping erbjuder bland annat stugor. Campingen

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

INBJUDAN. StOF:s SOMMARLÄGER MAJ 2015 vid Lida Friluftsgård. Arrangör: Tullinge SK. Programmet i korthet

INBJUDAN. StOF:s SOMMARLÄGER MAJ 2015 vid Lida Friluftsgård. Arrangör: Tullinge SK. Programmet i korthet INBJUDAN StOF:s SOMMARLÄGER 29 31 MAJ 2015 vid Lida Friluftsgård Arrangör: Tullinge SK Programmet i korthet Fredag kväll: Incheckning och sommarlägersprinten (UP) Lördag förmiddag: OL-teknikträning Lördag

Läs mer

Informationsbrev om OL-Academy!!

Informationsbrev om OL-Academy!! NR 1 2012 Informationsbrev om OL-Academy!! Hej på er! Nytt år och nya möjligheter. Jag skall i detta informationsbrev som kommer att utkomma 1ggr/månad till studenter och andra personer kopplade till vår

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14

FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 FALSTERBO HORSE SHOW 5-13 juli 2013 2014-01-27 14:14 Folksam Scandinavian Open 2014 Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda

Läs mer

*** PM *** Höganäs Simsällskap

*** PM *** Höganäs Simsällskap *** PM *** Höganäs Simsällskap i samarbete med Skånes Simförbund INBJUDER till Vårsimiaden 2012 Distrikt 5 6 maj 2012 i Höganäs Sportcenter 1(5) Tävlingsplats Bassängen Höganäs Sportcenter, Höganäs. Nya

Läs mer

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak!

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak! PM Välkommen till 2012 års upplaga av Utmaningen 2012. Utmaningen är den 4:e deltävlingen i Svenska Multisportcupens långa klass. Utmaningen är en tuff tävling för dig som vill prova på multisport för

Läs mer

Program: Fredag eftermiddag: Sprint-Tävling. Lördag förmiddag: Teknikträning. Lördag eftermiddag: Äventyrsstafett. Söndag förmiddag: Lägerstafett

Program: Fredag eftermiddag: Sprint-Tävling. Lördag förmiddag: Teknikträning. Lördag eftermiddag: Äventyrsstafett. Söndag förmiddag: Lägerstafett Täby Orientering har nöjet att bjuda in alla orienteringsintresserade ungdomar till Stockholms Orienteringsförbunds tältläger som kommer att äga rum den 30 maj till 1 juni vid Skavlötens motionsgård i

Läs mer

Lördagen den 8/8. Ho Lag S (3) Ag Lag L (8) Ho Lag M (3) Prisutdelning

Lördagen den 8/8. Ho Lag S (3) Ag Lag L (8) Ho Lag M (3) Prisutdelning Östersunds och Brunflo Brukshundsklubbar hälsar dig varmt välkommen till vår officiella Agilitytävling den 8-9/8 I år håller vi till på det gamla stället, Krokoms Sportcentrum. Våra domare är Johan Lindahl,

Läs mer

PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint

PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint Samling Bäckängsgymnasiet, vägvisning med OL-skärm från korsningen Kungsleden/Arlagatan- Åsbogatan, därifrån 200 m. Från Göteborg (R40), följ skyltning mot Karlskrona,

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-04-17 15:19 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Dressyr Samarbetspartner: Folksam Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade.

Läs mer

PM Högbo Multi. OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 9e juli 2016

PM Högbo Multi. OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 9e juli 2016 PM Högbo Multi OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 9e juli 2016 Samling och arena: Högbo Bruk, Sandviken, vägvisning med orienteringsskärm från väg 272. Parkering på Högbo

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasaloppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör vi distanslopp

Läs mer

INBJUDAN. StOF:s SOMMARLÄGER MAJ 2015 vid Lida Friluftsgård. Arrangör: Tullinge SK. Programmet i korthet

INBJUDAN. StOF:s SOMMARLÄGER MAJ 2015 vid Lida Friluftsgård. Arrangör: Tullinge SK. Programmet i korthet INBJUDAN StOF:s SOMMARLÄGER 29 31 MAJ 2015 vid Lida Friluftsgård Arrangör: Tullinge SK Programmet i korthet Fredag kväll: Incheckning och sommarlägersprinten (UP) Lördag förmiddag: OL-teknikträning Lördag

Läs mer

Täby OK - Information 10MILA-resan

Täby OK - Information 10MILA-resan Täby OK - Information 10MILA-resan Det börjar äntligen att dra ihop sig till en av årets stora höjdpunkter 10MILA! Vi har tre lag anmälda i ungdomsklassen, ett lag i damklassen och två lag i herrklassen.

Läs mer

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Till alla föreningar anslutna till Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund (VIF) DEFINITIV INBJUDAN SKID-VM 2009. Nu är dags att anmäla sig till

Läs mer

** PM ** Höganäs Simsällskap

** PM ** Höganäs Simsällskap ** PM ** Höganäs Simsällskap i samarbete med INBJUDER till Vårsimiaden 2016 Distrikt 23 24 april 2016 i Höganäs Sportcenter 1(5) Tävlingsplats Bassängen Tävlingstid Insimning Deltagare Åldersklasser Anmälan

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. Skånes Simförbund. INBJUDER till Vårsimiaden 2013 Distrikt. 20 21 april 2013 i Höganäs Sportcenter 1(5)

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. Skånes Simförbund. INBJUDER till Vårsimiaden 2013 Distrikt. 20 21 april 2013 i Höganäs Sportcenter 1(5) Höganäs Simsällskap i samarbete med Skånes Simförbund INBJUDER till Vårsimiaden 2013 Distrikt 20 21 april 2013 i Höganäs Sportcenter 1(5) Tävlingsplats Bassängen Höganäs Sportcenter, Höganäs. Nya bassängen,

Läs mer

Inbjudan Närkekvartetten 1 & 2 Örebro maj 2015

Inbjudan Närkekvartetten 1 & 2 Örebro maj 2015 Inbjudan Närkekvartetten 1 & 2 Örebro 14-15 maj Hagaby GOIF och KFUM Örebro OK inbjuder till nationella tävlingar i medel- och långdistansorientering i Suttarboda i Kilsbergen. Kring de gamla slåtterängarna

Läs mer

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 8-9 februari WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 INBJUDAN Jag känner mig hedrad att än en gång kunna hälsa Er välkomna till Trelleborg. Vi bjuder alltid på det bästa

Läs mer

OK Nolaskogsarnas - Kom ihåg vid orienteringstävling ver

OK Nolaskogsarnas - Kom ihåg vid orienteringstävling ver 1 OK Nolaskogsarnas - Kom ihåg vid orienteringstävling ver 2008-05-23 Innan tävling: Hemma: Läs tävlings-pm (kontrollera din starttid gärna redan dagen innan). I tävlings-pm framgår vilket stämplingssystem

Läs mer

Söndagen den 30 mars Ingår i Vårtrippeln med Nyköpingsnatten på fredagen, Nyköpingsorienteringen på lördagen och Måsenstafetten på söndagen

Söndagen den 30 mars Ingår i Vårtrippeln med Nyköpingsnatten på fredagen, Nyköpingsorienteringen på lördagen och Måsenstafetten på söndagen PM Måsenstafetten Söndagen den 30 mars 2014 Ingår i Vårtrippeln med Nyköpingsnatten på fredagen, Nyköpingsorienteringen på lördagen och Måsenstafetten på söndagen Obs! Sommartiden börjar söndagen den 30

Läs mer

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE ! 16 juni 2012 PM TSOK MULTISPORT RACE 16 juni 2012 1 Välkomna till Trollhättan och den 13:e upplagan av TSOK multisportrace! På följande sidor ges information som är gemensam för alla klasser. Därefter

Läs mer

PM STAFETT-DM 2012 Söndagen den 9:e september

PM STAFETT-DM 2012 Söndagen den 9:e september PM STAFETT-DM 2012 Söndagen den 9:e september Samling TC är beläget vid Ängsjö friluftsgård i Järfälla. Det är begränsat med parkeringsutrymme vid TC och följande samlingsplatser gäller: Bilar med minst

Läs mer

Att Tävla - en lathund för Tumba-Mälarhöjdens ungdomar och andra nybörjare

Att Tävla - en lathund för Tumba-Mälarhöjdens ungdomar och andra nybörjare Att Tävla - en lathund för Tumba-Mälarhöjdens ungdomar och andra nybörjare För Tumba-Mälarhöjdens ungdomar som betalat medlemsavgiften är det gratis att tävla. Det verkar som om det är jättejobbigt att

Läs mer

PM UNGDOMS-SM CYKEL 1-3 AUGUSTI

PM UNGDOMS-SM CYKEL 1-3 AUGUSTI PM UNGDOMS-SM CYKEL 1-3 AUGUSTI Höllviken CK, Vellinge kommun och Svenska Cykelförbundet hälsar tävlande, ledare och publik välkomna till 2014 års Svenska Mästerskap i cykel på landsväg för ungdomar. Tävlingarna

Läs mer

Marstrandskajaker Melin Software

Marstrandskajaker Melin Software PM Version 1 Uppdaterat 2015-04-18 Marstrandskajaker Melin Software 1 West Coast Adventure Race 15-16 maj 2015 på Marstrand Tidsschema Dag Tid Aktivitet Plats Torsdag Fredag Lördag Söndag 15:00-21:00 Cykelinlämning

Läs mer

Förfrågningsunderlag varuförsörjning

Förfrågningsunderlag varuförsörjning Förfrågningsunderlag varuförsörjning Idrottsföreningarna IK Gandvik ( Skara ) och Lidköpings Vintersportklubb, LVSK står som värd för Götalandsmästerskapen i orientering ( GM ) under helgen vecka 32-2010.

Läs mer

PATRULLTÄVLING ULTRALÅNG DISTANS FÖR UNGDOMAR 16 11.00 17 - JUNIORER

PATRULLTÄVLING ULTRALÅNG DISTANS FÖR UNGDOMAR 16 11.00 17 - JUNIORER I N B J U D A N 2010 Tvådagarstävling för ungdomar juniorer med etapp- och sammanlagt resultat. För att få sammanlagt resultat ska samma par springa både stafetten och patrulltävlingen. Det är dock inget

Läs mer

Detta löpar PM är indelat i 5 stycken. Tällberg Halvmarathon - Tällberg Kvartsmarathon - Tällberg Minimarathon Gemensam information Övrigt.

Detta löpar PM är indelat i 5 stycken. Tällberg Halvmarathon - Tällberg Kvartsmarathon - Tällberg Minimarathon Gemensam information Övrigt. LÖPAR PM 2013 Välkommen till Tällberg! Lördagen den 3 augusti är det dags för den tredje upplagan av Tällberg Halvmarathon. Förutom halvmarathon genomförs även minimarathon samt kvartsmarathon. Detta löpar

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

Tävlingsinstruktioner Stjärntävling/A-tävling. Utgåva 2016

Tävlingsinstruktioner Stjärntävling/A-tävling. Utgåva 2016 Tävlingsinstruktioner Stjärntävling/A-tävling Utgåva 2016 Sekretariat (1 pers/pass) Tävlingsdagen Ankomst 7.15 Bygg tävlingens datornätverk i ishallen Starta upp online nätverket Slutet dag 1 Spara alla

Läs mer

Bekräftelse nr 1 2015

Bekräftelse nr 1 2015 Bekräftelse nr 1 2015 Det är en glädje för oss att bekräfta att vi har tagit emot er anmälan och att ni har kommit med till den 26:e upplagan av Piteå Summer Games. Mångfalden av turneringens deltagare

Läs mer

Första start för juniorbanan är kl. 1200 från barnbadet på Älgö.

Första start för juniorbanan är kl. 1200 från barnbadet på Älgö. Tävlings PM Lördag den 22/8 Första start för juniorbanan är kl. 1200 från barnbadet på Älgö. Seniorstarten är kl. 1400 från samma ställe. Utlämning av startmaterial från kl. 10:30 vid startområdet. Startmaterial

Läs mer

Bornholms 2-dagars oktober 2017

Bornholms 2-dagars oktober 2017 Allan Sunnergren mobil 0708-629802 ( sällan påslagen) Karstorpsvägen 162 tel 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Du inbjudes till den 28:e resan till Bornholms 2-dagars 27-29

Läs mer

Bornholms 2-dagars. 25-27 oktober 2013. Sunnergrens AB mobil 0708-629802. Alternativ A: BUSSRESA

Bornholms 2-dagars. 25-27 oktober 2013. Sunnergrens AB mobil 0708-629802. Alternativ A: BUSSRESA Sunnergrens AB mobil 0708-629802 Karstorpsvägen 164 tel 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475 Bankkonto 6730-275646122 Du inbjudes till den 23:e resan till Bornholms

Läs mer

PM Kolmården EXtreme 2016

PM Kolmården EXtreme 2016 PM Kolmården EXtreme 2016 Va gbeskrivning Tävlingscentrum (TC) är vid Yxbacken, ca 10 km norr om Norrköping (längs väg 55 mot Katrineholm) Parkering Parkering sker vid Yxbacken där det finns gott om parkeringsplatser.

Läs mer

ÅSS race 6 oktober 2012

ÅSS race 6 oktober 2012 Funktionärer Vi behöver fler funktionärer för att kunna genomföra ÅSS race. Kent Wiklund kommer att hålla i en funktionärsutbildning den 10 och den 18 september, klockan 18-21. Detta ger en stor fördel

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Inbjudan till WUOC Tour

Inbjudan till WUOC Tour 2010-07-07 Inbjudan till WUOC Tour Publiktävlingar i samband med Student-VM Borlänge 20-22 juli 2010 OBS! Det inte vara tillåtet att starta på Sprinten med i spikskor eller skor med metalldubb! WUOC Tour

Läs mer

Haningeträffen 2007 x 2

Haningeträffen 2007 x 2 Långdistans Lördagen den 5 maj deltävling i StOF:s UP och Medeldistans Söndagen den 6maj Samling Höglundabadet i Jordbro. Vägvisning från Gamla Nynäsvägen vid infart till Jordbro centrum. Gångavstånd från

Läs mer

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. Skånes Simförbund. INBJUDER till Vårsimiaden 2011 Distrikt. 7 8 maj 2011 i Höganäs Sportcenter 1(5)

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. Skånes Simförbund. INBJUDER till Vårsimiaden 2011 Distrikt. 7 8 maj 2011 i Höganäs Sportcenter 1(5) Höganäs Simsällskap i samarbete med Skånes Simförbund INBJUDER till Vårsimiaden 2011 Distrikt 7 8 maj 2011 i Höganäs Sportcenter 1(5) Tävlingsplats Bassängen Höganäs Sportcenter, Höganäs. Nya bassängen,

Läs mer

Programmet kommer bli roligt och vi hoppas att solen lyser på oss och att det är varmare i vattnet.

Programmet kommer bli roligt och vi hoppas att solen lyser på oss och att det är varmare i vattnet. Lägerbrev 2 Hej Det kommer bli ett toppen läger med mycket scouter vi blir ca 80 st när vi är som flest. På Vässarö kommer det vara nästan 2 000 scouter totalt under delar av den tid vi är där. Programmet

Läs mer

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. Skånes Simförbund. INBJUDER till Vårsimiaden 2014 Distrikt april 2014 i Höganäs Sportcenter 1(5)

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. Skånes Simförbund. INBJUDER till Vårsimiaden 2014 Distrikt april 2014 i Höganäs Sportcenter 1(5) Höganäs Simsällskap i samarbete med Skånes Simförbund INBJUDER till Vårsimiaden 2014 Distrikt 26 27 april 2014 i Höganäs Sportcenter 1(5) Tävlingsplats Bassängen Höganäs Sportcenter, Höganäs. Nya bassängen,

Läs mer

Centrum OK styrelsemöte 9 juni 2009. Protokoll

Centrum OK styrelsemöte 9 juni 2009. Protokoll Närvarande vid mötet: Oskar Karlin (Ordförande) Lotta Magnusson (Kassör) Mette Petersson (Ledamot) Fredrik Holmström (Ledamot) Joel Berring (Ledamot) Josefina Ekström (Sekreterare) Plats: hemma hos Lotta

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475 Bornholms 2-dagars 29-31 oktober 2010 3 alternativ att välja: A. Bussresa

Läs mer

Tävlings-PM. Gällivare 1-3 april 2016

Tävlings-PM. Gällivare 1-3 april 2016 Tävlings-PM Gällivare 1-3 april 2016 TÄVLINGS PM SM-AVSLUTNING 2016 GÄLLIVARE Som tävlingsarrangör välkomnar Gellivare Skidallians IK alla tävlande och besökare. PM med information kring både Sprintstafett

Läs mer

Tävlings PM 2007-08-09 Kristinehamn Adventure Race 2007

Tävlings PM 2007-08-09 Kristinehamn Adventure Race 2007 Tävlings PM 2007-08-09 Kristinehamn Adventure Race 2007 Välkomna! Kristinehamn Multisport hälsar alla tävlande varmt välkomna till den fjärde upplagan av Kristinehamn Adventure Race! Nedan finns all den

Läs mer

Köket. Om du jobbar i köket har du följande uppgifter:

Köket. Om du jobbar i köket har du följande uppgifter: Köket Om du jobbar i köket har du följande uppgifter: Hjälpa till med att förbereda matserveringen. Köksansvariga Carina J (0702390425) informerar er på plats vad hon behöver hjälp med. Ställa fram / Servera

Läs mer

För oss funktionärer

För oss funktionärer Hej alla glada sommarfirare PM För oss funktionärer Sprint med masstart - 4 juli Stafett - 5 juli SM-veckan är här! Anmälningarna till vår tävling har inte strömmat in, i dagsläget har vi drygt 60 anmälda

Läs mer

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014 Välkomna Arrangemangs- konferens 2014 Agenda Utvärdering årets arrangemang Nyheter 2015 Saknad stämpling Rapport Regionkonferensen Rapport SOFT Tävlingskonferens Tävlingsprogram Blekinge 2015 Avgifter

Läs mer

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan 2015-02-20 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av dessa

Läs mer

PM Kolmården EXtreme 2015

PM Kolmården EXtreme 2015 PM Kolmården EXtreme 2015 Va gbeskrivning Tävlingscentrum (TC) är vid Yxbacken, ca 10 km norr om Norrköping (längs väg 55 mot Katrineholm) Parkering Parkering sker vid Yxbacken där det finns gott om parkeringsplatser.

Läs mer

2012 Ett intensivt år med O-Ringen, Hallands 3-dagars och Snötrampen arrangemang och som avslutas med 70-års jubileum

2012 Ett intensivt år med O-Ringen, Hallands 3-dagars och Snötrampen arrangemang och som avslutas med 70-års jubileum 2012 Ett intensivt år med O-Ringen, Hallands 3-dagars och Snötrampen arrangemang och som avslutas med 70-års jubileum 2012 blir ett intensivt men spännande år. Fjärås AIK är med och arrangerar både Hallands

Läs mer

till den internationella 64:e Jukola-kavlen och 35:e Venla-kavlen, Valio-Jukola 16-17.6.2011.

till den internationella 64:e Jukola-kavlen och 35:e Venla-kavlen, Valio-Jukola 16-17.6.2011. TÄVLINGSINBJUDAN till den internationella 64:e Jukola-kavlen och 35:e Venla-kavlen, Valio-Jukola 16-17.6.2011. 64:e Jukolakavlen Budkavle med sju sträckor öppen för orienteringsklubbar och andra sammanslutningar.

Läs mer

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv

Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Ansvarsfördelning före, under och efter ett lajv Att arrangera ett lajv är en stor process med mycket att tänka på och mycket som ska göras. Det är ofta ett antal personer inblandade och många arbetsområden

Läs mer

Från A till Ö 2015. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna.

Från A till Ö 2015. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna. Från A till Ö 2015 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

Rutiner LB07 inomhuscuper

Rutiner LB07 inomhuscuper Rutiner LB07 inomhuscuper Denna lathund är till för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. För att vi ska kunna göra så bra arrangemang/cuper som möjligt. Tänk på att cuper för pojkar och flickor 9 år

Läs mer

Östersunds och Brunflo Brukshundsklubbar hälsar dig varmt välkommen till vår officiella Agilitytävling den 31/8-1/9

Östersunds och Brunflo Brukshundsklubbar hälsar dig varmt välkommen till vår officiella Agilitytävling den 31/8-1/9 Östersunds och Brunflo Brukshundsklubbar hälsar dig varmt välkommen till vår officiella Agilitytävling den 31/8-1/9 Pga sjukdom har det blivit domarändring. Våra domare båda dagarna är Lotta Näslund, Johan

Läs mer

Program 25-manna 2012

Program 25-manna 2012 Program 25-manna 2012 Fredag 5/10 15:00 Avresa minibuss 1 Sarah Lindström (chaufför), Aron Thoren, Anton Johansson, Torgny Lindström, Ida Johansson, Mattis Lindström, Carl Johansson, Elias Lindström (hoppar

Läs mer

Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans. 8 augusti i Ljusdal

Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans. 8 augusti i Ljusdal PM Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans Klasser och banlängder enligt startlista Strukna klasser: D 75 8 augusti i Ljusdal Samling: Slottegymnasiet, Ljusdal. Vägvisning från genomfarten i centrala

Läs mer

PM Sum-Sim (25m) Svenska Simförbundet & Helsingborgs Simsällskap hälsar er varmt VÄLKOMNA

PM Sum-Sim (25m) Svenska Simförbundet & Helsingborgs Simsällskap hälsar er varmt VÄLKOMNA PM Sum-Sim (25m) Svenska Simförbundet & Helsingborgs Simsällskap hälsar er varmt VÄLKOMNA till Sim-Sim Riksfinal (25 m) i Helsingborg den 5-7 december 2014 Tävlingsplats Arrangör Hemsida Filborna Arena

Läs mer

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Tävlingsdag Torsdagen den 31 december 2010. Starttider Första start klockan 12.00 Start 1 Startnummer: 2201-2500 12.00 - Lilla Sylvesterloppet, 3km Start 2 12.05 - Sylvesterloppet,

Läs mer

SM SPRINT - individuella finaltävlingar tisdag 30 juni

SM SPRINT - individuella finaltävlingar tisdag 30 juni SM SPRINT - individuella finaltävlingar tisdag 30 juni PM Samlingsplats för tävlande Dansbanan i Sundsvalls Stadspark, Norra stadsberget koordinater: N62 23`56.8", E17 18`7.7" Vägvisning för gående 1 Avlysning

Läs mer

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person Från A till Ö 2014 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN Alla lagen med spelare och föräldrar har under många år gjort en stor insats för sitt lag och föreningen genom att jobba i kiosken. Nedan finns en guide och tips för vad

Läs mer

Dags för start dag 1, vi har 220 km framför oss. Glada miner trots regn stora delar av vägen till Åmål.

Dags för start dag 1, vi har 220 km framför oss. Glada miner trots regn stora delar av vägen till Åmål. Rapport från VÄNERN RUNT 2009 av Peter Lindberg Startnummer 734 (Grupp 8). Jag och Janne Funcke har varit och cyklat Vänern runt i Helgen 22-24 Maj. Det är ett motionslopp på 560 km som sträcker sig över

Läs mer

4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM

4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM 4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM Ordföranden har ordet Hej på er! Jag hoppas ni alla haft en skön och avkopplande sommar! Min sommar innehöll bland annat bröllop och flytt till

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Första Formel Ford tävlingen i Sverige

Första Formel Ford tävlingen i Sverige Första Formel Ford tävlingen i Sverige Nu var det dags igen, Endast en vecka efter vår formel ford premiär så var det dags att tävla igen, nu på Svensk mark och platsen var Anderstorp nere i småland. Vi

Läs mer

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. INBJUDER till Vårsimiaden 2016 Distrikt april 2016 i Höganäs Sportcenter 1(6)

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. INBJUDER till Vårsimiaden 2016 Distrikt april 2016 i Höganäs Sportcenter 1(6) Höganäs Simsällskap i samarbete med INBJUDER till Vårsimiaden 2016 Distrikt 23 24 april 2016 i Höganäs Sportcenter 1(6) Tävlingsplats Bassängen Höganäs Sportcenter, Höganäs. Nya bassängen, 6 banor, 25

Läs mer

Helsingborgs Simsällskap välkomnar er till: Sum-Sim i samarbete med 17-18 december 2011

Helsingborgs Simsällskap välkomnar er till: Sum-Sim i samarbete med 17-18 december 2011 Helsingborgs Simsällskap välkomnar er till: Sum-Sim i samarbete med 17-18 december 2011 Tävlingsplats Hemsida Filborna Arena, Helsingborg, 25 meter 8 banor www.svenskalag.se/sumsim Tävlingstider Pass 1

Läs mer