Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen"

Transkript

1 Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

2 Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson, VD Musik i Syd Projektkoordinator och redaktör: Maria Videll, Musik i Syd Konsult Sjælland: Kari Haugen Engberg, Reflect Art Layout och redigering: Robert Karlsson, Musik i Syd Ett varmt tack till alla de kulturaktörer i Öresundsregionen som hjälpt till med uppgifter om sin verksamhet. Ett speciellt tack också till följande personer och organisationer som på olika sätt bidragit till denna kartläggning; Lena Adelsohn Liljeroth Sveriges kulturminister, Brian Mikkelsen Danmarks Kulturminister, Vibeke Storm Rasmussen Ordförande Region Hovedstaden och Öresundskomiteen, Martin Geertsen Kultur- og fritidsborgmester Københavns Kommune, Rolf Tufvesson Kulturnämndens ordförande Region Skåne, Chris Marschall Kulturchef Region Skåne, Emma Stenström Handelshögskolan Stockholm, Lars Carmén Direktör Malmö Turism, Lars Bernhard Jørgensen Administrerende direktør Wonderful Copenhagen, Niels Boserup Administrerende direktør Københavns Lufthavne, Mads Øvlisen Tidligere administrerende direktør for NOVO nordisk, Birger Olofsson Tidigare direktör för Öresundskomiteen, Bengt Streijfert Öresundsuniversitetets sekretariatschef, Allis Helleland Tidligere Chef Statens Museum for Kunst, Elisabeth Alsheimer Intendent Wanås Utställningar, Claus Due Vice Operachef Den Kongelige Teater, Lars Tibell Operachef Malmö Opera och Musikteater, Signe Lopdrup Festivalchef Copehagen Jazz Festival, Lennart Stenkvist VD Malmö Symfoniorkester, Per Erik Veng Orkester- og Korchef DR Radiosymfoniorkestret, Niels Righolt Tidigare chef Dunkers Kulturhus, Katarina Carlsson Chef operativa verksamheter Kultur Skåne, Petter Møller Direktør Öresundskomiteen, Per Simonsson Tidigare på Öresundskomiteen, Elsebet Fristedt Öresundskomiteen, Anette Vedel Carlsen Öresundskomiteen, Anders Axelsson Öresundskomiteen, Ida Munk Kunststyrelsen, Jan Stenfell Kultur Skåne, Eva Dahl Kultur Skåne, Rosi Gerlach Kultur Skåne, Eva Klamméus Malmö Kulturförvaltning, Märta Lünner Malmö Kulturstöd, Ann Körling Malmö Kulturstöd, Peter Wilgotsson Musik i Syd, Therese Reitan Statens Kulturråd, Jakob Madsen Kulturarvsstyrelsen Museumsenheden, Lisbeth Vibeke Skjødt Københavns Kommune, Jane Nilsson - samt alla andra som möjliggjort denna publikation. Malmö, augusti 2007 Foto: Från Stream av Rui Horta med Skånes Dansteater. Fotograf: Anna Diehl

3 Innehållsförteckning Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 15 Sid 16 Sid 18 Sid 19 Sid 21 Sid 22 Sid 22 Sid 22 Sid 23 Sid 23 Sid 25 Sid 27 Sid 29 Sid 30 Sid 32 Sid 34 Sid 36 Sid 39 Sid 40 Sid 42 Sid 44 Sid 46 Sid 48 Sid 50 Sid 51 Sid 52 Sid 54 Sid 55 Sid 56 Sid 57 Sid 58 Sid 60 Sid 60 Sid 61 Sid 61 Sid 62 Sid 64 Sid 73 Sid 84 Förord - Vibeke Storm Rasmussen, Formand Öresundskomitéen samt Region Hovedstaden - Ett spännande uppdrag - Inledning av Martin Martinsson, VD Musik i Syd Kära Öresundsvänner - Lena Adelson Liljeroth, Kulturminister i Sverige Frugt og såsæd - Brian Mikkelsen, Kulturminister i Danmark - Bakgrund - Syfte och avgränsningar - Metod Om Öresundsregionen Integration och mångfald betyder styrka - Rolf Tufvesson, Ordförande Region Skånes kulturnämnd - Två länder - en region - Fakta om Öresundsregionen - Kulturen i Öresundsregionen Man taber næsten pusten - Martin Geertsen, Kultur och fritidsborgmästare København - Kulturen på Sjælland - Kulturen i Skåne Kulturregion Skåne - Chris Marschall, Kulturchef Region Skåne - Samarbeten mellan Öresundsregionens kulturaktörer - Biljettsystem - Öresundsregionens scener - Sysselsatta inom kulturnäringen Kulturkartläggning öresund - Dans - Teater - Opera & musikteater - Musikinstitutioner (med egna orkestrar eller ensembler) Ur ett symfoniskt perspektiv - Lennart Stenkvist, VD Malmö SymfoniOrkester - Musikarrangörer & musikscener - Övriga arrangörer & scener - Kulturhus - Konstinstitutioner & konsthallar Konstens förmåga att bygga kreativa nätverk - Elisabeth Alsheimer, Intendent Wanås Utställningar - Museer & kulturmiljöer - Festivaler i Öresundsregionen Kultur och samhällsekonomi Når kulturen spiller en rolle! - Niels Righolt, Fd. Chef Dunkers Kulturhus Kultur, turism och besöksnäring Turism - en mångmiljardindustri - Lars Carmén, Direktör Malmö Turism Fire gode grunde til at intressere sig for begivenhedsøkonomien i Øresundsregionen - Lars Bernhard Jørgensen, Administrerende Direktør Wonderful Copenhagen Kultur och utbildning Utvecklingen drivs av kreativitet och kultur - Bengt Streijfert, Sekretariatschef Öresundsuniversitetet Kultur och näringsliv Erhvervslivet - Niels Boserup, Administrerende Direktør Københavns Lufthavne Ska de inte bo i samma hus - Birger Olofsson Kultursponsring - Rättstillämpning i Sverige och Danmark - Jämförelse med andra länder i Europa - Sponsringens omfattning - Sammanfattning av sponsringsregler i Sverige och Danmark Bilaga 1 - Deltagande kulturaktörer Bilaga 2 - Scener i Öresundsregionen Bilaga 3 - Kultursponsring - enkätsvar från de svenska riksdagspartierna

4 Introduktion Förord Vibeke Storm Rasmussen, Formand Öresundskomiteen samt Region Hovedstaden Öresundskomiteen sætter i 2007 fokus på kulturen som regional udviklingsfaktor. Det gør vi bl.a. med nærværende kortlægning, som skal bidrage til at synliggøre og videreudvikle det eksisterende kulturliv og danne bro mellem kulturliv og erhvervsliv. Samtidig tager vi initiativ til en styrkelse af det kommunale samarbejde henover Øresund omkring fritidsliv, sportsaktiviteter, kulturelle begivenheder og events. Allerede før broen havde Region Hovedstaden en tiltrækning på svenskerne, som var hyppige gæster på f.eks. Lousiana og Arken. Nu er danskerne begyndt at få øjnene op for kulturlivet på den anden side, det være sig Malmøs Konsthal, Dunkers Kulturhus eller Sofieros smukke have. Trafikken over broen og med færgerne overgår nu langt forventningerne. Danskere og svenskere færdes hjemmevant i hele Øresundsregionen og nyder godt af den rige, fælles kulturarv og de mange kulturtilbud. Kulturelle arrangementer, institutioner og sport er med til at binde regionen sammen og danne mentale broer mellem Øresundsborgerne. Kortlægningen af kulturlivet i Øresundsregionen viser med al tydelighed det store potentiale der findes i regionen. Øresundsregionens samlede udbud af kulturinstitutioner er stort og flere af dem er i verdensklasse. Vi skal blive bedre til at synliggøre tilbudet og udnytte synergien. Uden for institutionerne udfolder der sig et kulturliv af et betydeligt omfang og af stor kunstnerisk betydning, hvor enkelte kunstnere eller mindre grupper møder deres publikum. På begge sider af Sundet udfolder der sig et rigt foreningsliv og en folkelig kultur. Og der findes videregående uddannelsesinstitutioner for teater, musik, film, design, kunst og arkitektur. Vi skal styrke samarbejdet mellem de frivillige foreninger og vi skal styrke uddannelsessamarbejdet. Sammen er vi stærke inden for områder som design, mode, film og arkitektur, hvor vi markerer os internationalt. Og i hverdagen sætter danske og svenske virksomheder præg på vores livsstil med møbelkunst og brugskunst mm. Et rigt kulturliv giver grobund for kreativitet. Kulturmøder fremmer forståelsen. Tolerante, kreative samfund tiltrækker talent, virksomheder og turister. Med en indsats på kulturområdet skal vi sætte Øresundsregionen på verdenskortet som en dynamisk og attraktiv region med en høj livskvalitet som kan tiltrække virksomheder og turister i konkurrence med andre metropolregioner. Det er Öresundskomiteens formål at styrke og synliggøre Øresundsregionen i såvel national som international henseende med det formål at skabe grundlag for øget vækst i hele regionen - økonomisk, kulturelt og socialt. Komiteen skal arbejde for en udvikling af hele Øresundsregionen hen imod en funktionelt integreret region. I den proces spiller kulturen en væsentlig rolle. Derfor sætter vi i 2007 kulturen på dagsordenen. Jeg ser frem til en inspirerende dialog med kommuner, institutioner, erhvervsliv og kulturlivets aktører om kulturen som drivkraft i den regionale udvikling. Kulturmetropol Øresund

5 Introduktion Inledning Ett spännande uppdrag Det är med glädje jag konstaterar att kulturen nu i ett brett perspektiv kommit på dagordningen och lyfts fram som en viktig regional utvecklingsfaktor. Inte minst tydliggörs detta genom att Öresundskomiteen i sin framtidsplanering pekar på kultur som ett viktigt utvecklingsområde. Som ansvarig för en institution med ett aktivt engagemang för kulturen, och dess utveckling i Öresundsregionen och med delaktighet i projekt som exempelvis Music Around och Nordiska Musikdagar har vi haft förmånen att få en inblick i en del av det rika utbud som finns och lärt känna institutioner och kollegor på båda sidor sundet. Det har också varit av största betydelse att styrelsen för Musik i Syd och kulturnämnden i Region Skåne haft en positiv inställning till vårt arbete med kulturprojekt i Öresundsregionen. Med detta som grund har vi kunnat påta oss uppdraget att genomföra denna kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen. Arbetet med kartläggningen har varit mycket stimulerande, men också visat sig vara en långt större och mer omfattande uppgift än vi hade förutsett. I mötet mellan två starkt profilerade regioner i två olika länder, och ett oerhört stort kulturutbud hur man än mäter kan en kartläggning göras i princip hur omfattande som helst. Gensvaret från regionens kulturaktörer har varit överväldigande positivt. I kartläggningen har vi valt att lyfta fram kulturutbudets volym, som t ex antal aktörer, produktioner, besökare - utan att bedöma eller värdera verksamheter. Vi har försökt beskriva och tydliggöra vad som finns med i kartläggningen framför det vi, av en rad olika skäl, inte har kunnat inkludera. Självklart finns det delar av detta rika och omfattande kulturutbud som återstår att kartlägga och lyfta fram. Det är vår förhoppning att denna kartläggning skall kunna användas i många olika sammanhang och bland annat kunna ligga till grund för ett kreativt utvecklingsarbete. Materialet kan förhoppningsvis stimulera till olika samarbeten, ge underlag för analyser och varför inte tjäna som grund för att också se var det finns brister och luckor. Ett annat syfte med kartläggningen har varit att ta fram ett underlag som kan tjäna som en inspiration för ökad samverkan mellan kultur, näringsliv, turism- och besöksnäring. Samtidigt med denna kartläggning har Musik i Syd arbetat med att ta fram ett förslag till en plattform för sådan samverkan. Målsättningen är att, som ett första steg, påbörja den processen genom ett Interreg-projekt under Till sist vill jag framföra ett stort tack till Öresundskomiteen, Kultur Skåne och Musik i Syds styrelse och medarbetare, samt inte minst till alla de institutioner och verksamheter som medverkat till att vi nu kan presentera denna omfattande kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen. Martin Martinsson, VD Musik i Syd Martin Martinsson, VD Musik i Syd Et rigt kulturliv giver grobund for kreativitet. Kulturmøder fremmer forståelsen. Tolerante, kreative samfund tiltrækker talent, virksomheder og turister Vibeke Storm Rasmussen, Formand Öresundskomiteen samt Region Hovedstaden Kulturmetropol Øresund

6 Introduktion Kära Öresundsvänner Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister Sverige Öresundsregionen imponerar med sitt kulturutbud och sin kultursamverkan. Denna samverkan över gränserna har naturligtvis inte bara en historisk förklaring utan beror även på en insikt om kulturens betydelse för utvecklingen. I dag ser vi kulturens roll mycket mer brett och förstår också dess mekanismer bättre även om mycket kvarstår att upptäcka. Kulturens olika uttryck har förenat oss människor genom årtusenden. Jag är övertygad om att den fortsättningsvis kommer att betyda ännu mer som Foto: Pawel Flato enande faktor i vår globaliserade värld. Kulturen har ju en härlig egenskap att inte göra halt vid landsgränser - utan den inspirerar, förenar och öppnar dörrar mellan människor, regioner och länder. Ett starkt kulturliv skapar kreativa människor. Och jag är övertygad om att kulturen har en mycket viktig roll i arbetet med att vidareutveckla Öresundssamarbetet, både för de dryga 3, 6 miljoner invånare som bor här - och för andra som kommer som besökare. Kulturen är en viktig faktor som bidrar till regioners utveckling. Inom EU har vi kulturministrar diskuterat en rapport som belyser kultursektorns betydelse för EU: s ekonomi och sysselsättning. Med 5,8 miljoner anställda svarade kultursektorn och relaterade branscher för en betydande del av EU:s BNP, och denna sektor har en högre tillväxttakt än ekonomin i övrigt. Kulturens ekonomiska roll är underskattad idag, och det är därför viktigt att vi ökar våra kunskaper om och främjar kulturens och de kulturella näringarnas betydelse och potential för ekonomisk tillväxt, sysselsättning på lokal, regional och nationell nivå, samt inom EU-samarbetet. Det är viktigt att verka för att öka kunskaperna om kulturens betydelse för tillväxt och utveckling. Jag är övertygad om att kulturen och näringslivet har mycket att vinna på ett utökat samarbete. En stark Öresundsregion är inte bara en regional fråga utan gagnar förutsättningarna för att våra länder, både Danmark och Sverige, skall bli attraktiva och konkurrenskraftiga länder att bo och verka i. Jag önskar er lycka till med er kartläggning om kulturens betydelse för Öresunds utveckling. Och jag ser fram emot att ta del av ert arbete. Kulturens olika uttryck har förenat oss människor genom årtusenden. Jag är övertygad om att den fortsättningsvis kommer att betyda ännu mer som enande faktor i vår globaliserade värld. Kulturen har ju en härlig egenskap att inte göra halt vid landsgränser - utan den inspirerar, förenar och öppnar dörrar mellan människor, regioner och länder. Kulturmetropol Øresund

7 Introduktion Frugt og såsæd Brian Mikkelsen, Kulturminister Danmark Det er karakteristisk, at det i Thomas Manns berømte slægtsroman Buddenbrooks fra forrige århundredeskifte først er den tredje beskrevne generation, som søger mod kunsten (og det ender i øvrigt ilde). Efter den solide købmandsgeneration, dernæst sønnen, den ambitiøse, men sluttelig tvivlshjemsøgte entreprenørtype Thomas, repræsenterer den skrøbelige sønnesøn Hanno - der dør som teenager - stræben efter det smukke og skønne. I denne optik er kunsten en flygtig luksus, vi først kan tillade os, når fundamentet - handel og ingeniørkunst - er på plads. Ganske anderledes ser vores verdensbillede ud i dag. Allerede i en planlægningsfase, når man skal igangsætte eller regenere en udvikling i et område eller en by, vil kunst og kultur indgå på markant vis såvel som udgangspunkt og slutmål. Lænende sig over arkitekttegninger vil planlæggere og byherrer spørge sig selv: Hvilke særlige kulturelle værdier har vi i det pågældende område - som vi skal værne om - og hvilke nye kulturelle herlighedsværdier vil opstå af den igangsatte udvikling? De tørre tal viser, at kultur ikke er en undværlig luksus, men derimod et parameter for udvikling. Det er snart mange år siden, at bysociologen Florida påviste en sammenhæng mellem antallet af korforeninger og den økonomiske vækst. På verdensplan er underholdningsindustrien en af de allerstørste eksportvarer. Kultur spiller en stadig vigtigere rolle i byers indbyrdes konkurrence om at tiltrække kreative mennesker, turister og investeringer. Kultur kan tilføre regioner en profil, en branding. For mange byer og regioner er det centralt at udvikle strategier for kunstens og kulturens rolle i regional udvikling. I erhvervslivet er kunstneriske værdier og færdigheder i høj kurs. En stille revolution har de sidste 20 år hjemsøgt virksomhederne fra kontorsiloerne og lagerrummene til direktionskontorerne. Kæft, trit og retning og snæver, målrettet rationalisme er ikke enerådende. Man efterlyser i højere grad kreativitet, proces-orientering, holdarbejde, empati, og evnen til Foto: Klaus Holsti at associere. Her har kunsten en masse at byde på, fordi den netop inddrager tidligere lidet påskønnede del af den menneskelige intelligens. Det er baggrunden for at kulturens folk i dag kan sidde til bords og spise kirsebær med de store. Kulturen har for længst forladt rollen som klassens særling og slapsvans. Kulturen tæller afgørende med, når det virkelige liv, det man kaldte forholdene i jernindustrien, skal gøres op. Thomas Manns pyramide er vendt om. Den gamle købmandsgård er endt på museum, og industrisiloen er forvandlet til teknohal eller kunstmuseum. Kunst er i dag lige del præmis og slutmål for regional udvikling. Kunstnerne og kulturfolkene leverer ikke bare for underlægningsmusikken. De er med til at gøde terrænet for regional udvikling. Og ofte er de blandt de første til at høste dens frugter. De tørre tal viser, at kultur ikke er en undværlig luksus, men derimod et parameter for udvikling. For mange byer og regioner er det centralt at udvikle strategier for kunstens og kulturens rolle i regional udvikling. 7 Kulturmetropol Øresund

8 Introduktion Bakgrund Öresundskomiteen uttalade 2005 en vision om en plattform för mötet kultur och näringsliv - som ett framtida fyrtorn i den regionala utvecklingen. Denna vision tog sin början vid ett möte mellan Öresundskomiteen och företrädare för kultur- och näringslivet. I det påföljande arbetet med Interreg-projektet En Öresundsregional Östersjöstrategi påtalades också behovet av en mötesplats för kultur, näringsliv, turism- och besöksnäring. För att samla kulturinstitutionerna runt frågan arrangerade Musik i Syd med start våren 2006, tillsammans med Öresundskomiteen och Kultur Skåne, tre konferenser i ämnet Kulturen som regional utvecklingsfaktor. Det konstaterades att en förutsättning för att en process skulle kunna påbörjas var att det togs fram ett underlag som ger en utförlig bild av kulturutbudet i Öresundsregionen, samtidigt som det pekar på utvecklingsmöjligheter. Musik i Syd påtog sig uppdraget att under hösten 2006 samt våren 2007 genomföra denna kartläggning. Syfte & avgränsningar Syftet med kartläggningen är att på ett tydligt och klargörande sätt presentera fakta och statistik om de kulturaktörer och det kulturutbud som finns i Öresundsregionen genom att presentera utbud, publik, omsättning och anställda i siffror. Förhoppningen är att kartläggningen tillsammans med bidragen från de olika textförfattarna skall tydliggöra kulturens roll som en viktig faktor för den regionala utvecklingen och visa på kulturens betydelse för regionens attraktionskraft, nationella och internationella image, påverkan på turism och besöksnäring samt företagsetablering. Det är också en förhoppning att den information och de fakta om utbudet i vår region som förmedlas genom denna kartläggning skall leda till utökade kontakter mellan kultur och näringsliv i regionen och positivt medverka till ett utökat samarbete mellan aktörer på båda sidor sundet. Kartläggningen redovisar stora delar av Öresundsregionens professionella kulturproducenter, arrangörer och scener inom områdena teater, dans, musik, museum och konst. Det geografiskt kartlagda området är avgränsat till Skåne och Sjælland. Studien gör inte anspråk på att vara en komplett inventering av regionens alla kulturaktörer och utbud, men ger förhoppningsvis en tillräckligt omfattande bild av utbudet. För att få med så många aktörer som möjligt i kartläggningen har vi tagit hjälp av olika branschorganisationer, kulturförvaltningarna i Skånes kommuner samt i Köpenhamns stad, Region Skåne, Danska Kulturministeriet, Statens kulturråd, Hovedstadens Udviklingsråd, kulturkollegor med flera. Kartläggningen omfattar därmed statistik från 351 av 392 kontaktade kulturaktörer varav 150 finns i Skåne och 242 finns på Sjælland. I anslutning till varje kulturområdesavsnitt, med fakta och statistik, anger vi ytterligare information om vilka avgränsningar vi gjort. Information, siffror och statistik är från 2005 eller Kartläggningen påbörjades hösten 2006 och de flesta skånska aktörer har inkommit med statistik från De flesta aktörerna på Sjælland har däremot inkommit med siffror och statistik från Många aktörer arbetar dessutom i säsonger som sträcker sig från hösten 2005 till Detalj från Ystads Teater - en av regionens många vackra teaterbyggnader. Du får ikke fornyelse eller styrkelse af erhvervslivet, specielt den innovative del, hvis der ikke ved siden af erhvervs logistikken er et varieret udbud af kulturelle muligheder. Mads Øvlisen, Tidl. adm. direktør for NOVO nordisk 8 Kulturmetropol Øresund

9 Introduktion våren 2006 och redovisar normalt sina siffror efter detta. De tillfrågade aktörerna är alla etablerade och eftersom statistik och siffror normalt varierar från år till år anser vi att den genomsnittliga statistiken som slutligen framkommer ger en bra och hållbar bild av hur utbudet i Öresundsregionen ser ut under ett år. Av sammanlagt 392 tillfrågade aktörer har 351 stycken (ca 90 %) återkommit med svar på åtminstone arrangemangs- och publikstatistik. Hur många som svarat inom varje respektive delområde, återges i de kommande avsnitten. 10 %, och tyvärr däribland en del stora publikdragande aktörer, har valt att inte delta i kartläggningen. Frågeställningarna kan ha uppfattats olika av aktörerna, då det alltid är svårt att hitta en frågeform som passar alla. Där vi har frågat efter antal föreställningar/opførelser har vi exempelvis ibland fått svar på antal produktioner per år. Där vi frågat efter antal utställningar har vi ibland fått svar på antal öppna visningar etc. Vi har gått igenom alla siffror och kontaktat aktörer där vi tror att svaret blivit något annorlunda än det vi åsyftade. Det finns givetvis också risk för att någon siffra kan ha förmedlats från två olika håll. Detta eftersom vi kontaktat både producerande aktörer och arrangerande aktörer, detta gäller särskilt inom teaterområdet. Även detta har vi där det varit möjligt försökt att ta hänsyn till. Så långt som möjligt har vi eftersträvat att presentera siffror som hellre är för låga än för höga vilket innebär att de verkliga siffrorna med största sannolikhet är högre än de vi presenterar i kartläggningen. Metod Kartläggningen bygger till största delen på inhämtat material där Musik i Syd kontaktat alla i studien ingående kulturaktörer. I övrigt är studien genomförd enligt sedvanlig metod med inhämtande av fakta och statistik från befintliga källor. Vid redovisningen av ekonomin har vi presenterat siffror i både svensk och dansk valuta. Vi har då använt en valutakurs om 1,23 SEK per 1,00 DKK. I kartläggningen ingår avsnitt med fria texter och citat från politiker, företagsledare och kulturföreträdare. Detta för att ge en ytterligare dimension till var Öresundskulturen befinner sig idag, vilken roll kulturen spelar i samhället och i den regionala utvecklingen samt vilka visioner som finns om den framtida Öresundsregionen. Maria Videll, Projektkoordinator Wanås Utställningar, Rainbow Warrior av Sánches Castillo. Foto: Stiftelsen Wanås Utställningar Cities need a peoples climate more than they need a business climate Prof. Richard Florida, George Mason University Kulturmetropol Øresund

10 Integration och mångfald betyder styrka Rolf Tufvesson, Ordförande Region Skånes kulturnämnd Öresundsregionen Region Skåne ansvarar för arbetet med den regionala tillväxten i Skåne. I detta ligger satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik, utveckling av näringsliv och arbetsmarknad, men också utveckling av kulturen. Mitt perspektiv, som ordförande i kulturnämnden i Region Skåne, innebär att ett rikt och mångsidigt kulturutbud starkt bidrar till en ökad tillväxt. Många studier runt om i världen pekar också på just detta. Närvaron av ett mångfacetterat kulturliv stärker en region och gör den betydligt mer attraktiv för människor, och företag, att etablera sig i. Forskning och utveckling frodas när det finns många kreativa människor i närmiljön. Det är därför en både viktig och stimulerande uppgift att arbeta med den skånska kulturen. Arbetet i Skåne skiljer sig dock väsentligt på en punkt i förhållande till resten av landet. I Skåne har vi inte enbart tillgång till ett rikt kulturliv utan två. Banden över Öresund är gamla och starka, och kulturutbudet på den danska sidan är imponerande. Sett i ett Öresundsperspektiv är kulturlivet här helt unikt för Norden i sin mångfald, bredd och kompetens. Inom ett litet geografiskt område samlas bl.a flera viktiga symfoniorkestrar, opera- och teaterscener och världsberömda konsthallar. Musiklivet frodas både på bredden och djupet. Film, spel och annan digital underhållning produceras i Öresundregionen i en omfattning som inte har sitt like någon annanstans i Norden. Kulturmiljöerna i Skåne och på Själland lockar människor från hela Europa. Människor rör sig dagligen från den ena sidan Öresund till den andra för att avnjuta kulturella evenemang. Kort sagt finns i vår region enorma resurser, men också en enorm utvecklingspotential. En huvuduppgift för att utnyttja potentialen tror jag är att utveckla nya former av samarbete inom marknadsföringen av utbudet. Genom att gemensamt marknadsföra vårt kulturutbud gentemot bl.a norra Europa kommer vi att kunna öka vår attraktionskraft ytterligare. Vi kan, inom några få timmars resväg, erbjuda allt ifrån världsberömda scener till underbara kulturmiljöupplevelser. Det är lätt att ta sig från det ena stället till det andra, och boende och service håller en hög nivå. Genom att befrukta varandras utbud och att marknadsföra det gemensamt kan vi locka människor från alla delar av världen. Jag ser fram emot några spännande år framöver. Öresundsintegrationen börjar nu ta fart på allvar även när det gäller boende och arbete. Över människor pendlar dagligen över Öresundsbron. Förhoppningsvis får vi även en fast förbindelse även mellan Helsingborg och Helsingör. Den svenska och danska regeringen förefaller börja förstå att deras viktigaste uppgift i detta är att ta bort hinder för integration. Besvärliga regelskillnader vad gäller bl.a skatter diskuteras idag som aldrig förr. Kulturen kan här bli en en förebild. Genom ett fördjupat samarbete inom kulturområdet illustreras fördelarna med integration för de centrala makthavarna. Skillnaderna som ändå finns mellan länderna slipas av genom ett livligt kulturellt utbyte. Det handlar inte om att vi till varje pris skall bli likadana, utan om att vi skall förstå våra olikheter, acceptera dem och förstå att i mångfald finns en styrka. Jag är mycket glad över att få vara med i denna spännande tid. 10 Kulturmetropol Øresund

11 Öresundsregionen Om Öresundsregionen Två länder en region Öresundsregionen är med sina 3,6 miljoner invånare nordens största och mest tätbefolkade region. Mötet mellan två länder, med olika språk och unik kultur, gör regionen till en multikulturell smältdegel, som bjuder på ett mångfacetterat, rikt och kvalificerat utbud av möjligheter och upplevelser. Huvudstaden Köpenhamn möter storstaden Malmö och bildar den idag tredje största investeringsregionen i Europa. Bara London och Paris är rankade högre 1. Utmärkt infrastruktur med nationella och internationella förbindelser, med bland annat två stora flygplatser Københavns Lufthavne - nordens största flygplats - och Sturup utanför Malmö, etablerar regionen som ett kommersiellt och industriellt nav. Öresundsregionen är utan tvekan ett av Europas mest spännande och framgångsrika utvecklingsområden en skandinavisk metropol med stor betydelse för hela Sveriges och Danmarks ekonomiska utveckling. Här produceras en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP, och tillväxten ligger på 2,7 % 2. Öresundsbrons öppnande år 2000 blev en vändpunkt för Öresundsregionen. Utvecklingen har de senaste sju åren gått mycket snabbt framåt och marknaden för boende, arbete, utbildning och kultur har integrerats och vuxit i rekordartad takt. Idag reser i genomsnitt drygt personer dagligen över sundet och resandet ökar hela tiden. Ungefär av de resande är pendlare, d.v.s. personer som bor på ena sidan och arbetar på andra sidan sundet 3. Öresundsregionen har den största koncentrationen av högutbildad befolkning i norra Europa och här finns flera innovationsmiljöer i världsklass. 4 På förhållandevis kort tid har ett välutvecklat samarbete mellan industri, universitetsvärlden och offentlig verksamhet genererats skapade Øresundsuniversitetet Öresund Science region som idag består av nio olika plattformar inom life science, livsmedel, IT, design och miljö. Den snabba utvecklingen får givetvis betydelse för både Sveriges och Danmarks respektive stads- och landsortsbilder. Ländernas olika förutsättningar, där exempelvis Sverige kan erbjuda lägre bostadspriser och Danmark högre löner, gör att fler danskar flyttar till Sverige och fler svenskar pendlar till Danmark för att arbeta. På kort tid har två länder smält samman till en region. Det som är unikt med respektive land fortsätter emellertid att vara unikt och det svenska och det danska kompletterar vartannat, både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Regionens förutsättningar, med optimala förbindelser till omvärlden och en väl utbyggd och fungerande infrastruktur, gör att Öresundsregionen idag kan positionerar sig som ett självklart turist- och besöksmål och en självklar plats för etableringar av nya företag och utbildningar. Utvecklingen i Europa drivs inte längre av tillgången på naturtillgångar eller fabriker som tillverkar produkter. Utvecklingen drivs av kreativitet och kultur. Öresundsregionen har sin stora möjlighet här. Bengt Streijfert, Sekretariatchef vid Öresundsuniversitetet 1. The European Investment Monitor, publicerad av Ernst & Young, International Herald Tribune, Advertising Supplement sid. 13, 12 oktober Fakta är hämtade från Öresundsportalen 3. Siffran är från Den är hämtad från Öresundsbrokonsortiets rapport Trafik över Öresundsbron från juli 2005 sid. 5 & 3. Se Analyser och Rapporter. 4. Fakta är hämtade från Öresundsportalen 11 Kulturmetropol Øresund

12 Öresundsregionen Fakta om Öresundsregionen Hämtade från bland annat Öresundsbron, Öresundskomiteen, Örestat/SCB & Visit Öresund Öresundsregionen har totalt: ca 3,6 miljoner invånare och är med det Nordens största och mest tätbefolkade storstadsregion. På danska sidan bor ca personer och på den svenska sidan ca personer. Öresundsregionens folkmängd förväntas öka med ca invånare under åren Öresundsregionen omfattar km2. Med utgångspunkt från Köpenhamn/Malmö tar man sig vart som helst i hela regionen på endast 90 minuter med bil. Cirka 1,9 miljoner personer har sitt arbete i Öresundsregionen. Av dessa arbetar ca på den danska sidan och ca på den svenska sidan. Det finns ca företag i regionen. Av dessa är ca utlandsägda. I regionen finns 14 universitet med ca studenter, ca doktorander, ca forskare, ca 4000 utlandsstudenter och aktivt samarbete med ungefär 800 andra universitet i världen. Öresundsregionen har 8 högre utbildningar (universitetsutbildningar) inom kulturområdet. År 2006 pendlade 900 studenter över Öresund med tåg vilket är en ökning med 50 % på 3 år. Regionen rymmer flera kluster och styrkepositioner inom life science, livsmedel, IT, design och miljö. 47 procent av alla anställda inom läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige finns i Öresundsregionen samt 52 procent av de anställda inom medicinalteknologisk industri. 32 % av de anställda inom kultursektorn i Sverige och Danmark finns i Öresundsregionen skapades Øresund Science Region av Øresundsuniversitetet. I dag består det av nio olika plattformar. Den första, Medicon Valley Academy, grundades 1997 som ett Interreg IIA-projekt bildades Øresund Food Network, Øresund IT Academy och Øresund Environment Academy tillkom Øresund Logistics och Øresund Design och slutligen 2005 Nano Øresund, Diginet Øresund och The Humanities Platform. Restiden med tåg mellan Malmö och Köpenhamn är 35 minuter. Idag reser i genomsnitt drygt personer dagligen över sundet och resandet ökar hela tiden. Ca personer pendlar med tåg eller bil över sundet, de bor på ena sidan och arbetar på andra sidan sundet. Sedan 2001 har den dagliga penlingen mer än fyrdubblats. Anledning till resor över Öresundsbron: 30 % arbete 23 % fritid/kultur 20 % pendling 13 % semester 14 % minisemester Kastrup har förbindelser till 129 destinationer och transporterar ca 20 miljoner passagerare varje år. Sturups flygplats har förbindelser till 24 destinationer och transporterar fler än 1,1 miljoner passagerare varje år flyttade närmare 5000 danskar till Skåne för att bosätta sig. Antalet danskar som flyttar till Skåne har mer än femdubblats sedan Ungefär 1000 personer har motsvarande tid flyttat från Sverige till Danmark, inflyttningen till Danmark har ökat med 45 procent personer bosatta i Skåne uppskattas ha sin huvudsakliga inkomst på den danska sidan etablerade sig 19 nordiska huvudkontor i Öresundsregionen. Motsvarande år etablerade sig 17,5 huvudkontor i Stockholm. 32 % av de skånska företagen har någon form av verksamhet i Danmark. 17 % av de danska företagen är verksamma i Skåne Antalet danska företag i Skåne ökade från ca 100 stycken 1998 till ca 350 stycken 2002 I Öresundsregionen finns inte mindre än 8 restauranger upptagna i Guide Michelin och cirka 90 golfbanor varav 20 är rankade som internationella mästerskapsbanor. Öresundsregionen svarar för 26 procent av Danmarks och Sveriges samlade BNP. Öresundsregionen har ett kulturutbud som omfattar 5 symfoniorkestrar (7 om vi också räknar operaorkestrarna), åtminstone 84 teatrar, 46 konstinstitutioner samt cirka 400 museer & samlingar. I regionen ges årligen mer än 7000 konserter. Källor: Kulturmetropol Øresund

13 Öresundsregionen Kulturen i Öresundsregionen Det nära mötet mellan två länder - med bl a huvudstaden Köpenhamn och storstaden Malmö - innebär att Öresundsregionen har unika förutsättningar att utvecklas till en kulturmetropol på hög internationell nivå. Regionens många kulturaktörer bjuder redan idag på ett rikt, mångkulturellt och kvalificerat kulturliv med både bredd och spets. Bland annat finns inte mindre än fem symfoniorkestrar (sju om man räknar operaorkestrarna) och två stora Operahus - Det Kongelige Teater och Malmö Opera och Musikteater. Under Music Around-festivalen 2006 framförde regionens symfoniorkestrar tillsammans med gästspelande orkestrar samtliga Sjostakovitjs 15 symfonier, en världsunik händelse. I Köpenhamn presenterar Parken de stora världsartisterna och gästades 2007 av både Justin Timberlake och The Rolling Stones. Roskildefestivalen är norra Europas största musikfestival och den besöks av ca personer årligen varav ca 40 % beräknas komma från andra länder än Danmark. Regionen kan också visa upp flera stora institutioner för samtidskonst där Louisiana är den internationellt mest kända och det finns ett stort antal museer av hög klass; Nationalmuseum i Köpenhamn, Glyptoteket, Malmö Museer, Kulturen i Lund för att bara nämna några. Rörligheten och närheten mellan Sverige och Danmark skapar nya förutsättningar och öppnar en ännu större marknad. Med korta avstånd reser man enkelt mellan två länder, storstad och landsbygd. Detta bidrar till att ge förutsättningar för ett ytterligare breddat, fördjupat och utvecklat utbud. Något som både publiken och kulturutövarna kan dra nytta av. Av Malmö Operas publik kommer till exempel redan nu 15 % från Danmark och samarbeten med någon aktör på andra sidan sundet är något som många av regionens kulturaktörer har upplevt som något positivt. Kulturaktörer Då vi kartlagt kulturutbudet i Öresundsregionen har vi kontaktat 392 kulturaktörer varav 242 är verksamma på Sjælland och 150 i Skåne. Aktörerna har ombetts att svara på frågor angående sitt utbud, publik samt ekonomi. Av de tillfrågade aktörerna har 351 (90 %) svarat och hjälpt till att möjliggöra denna kartläggning. Kartläggningen omfattar: 16 dansaktörer 84 teatrar 14 opera & musikteatrar 11 musikinstitutioner med egna orkestrar eller ensembler 27 musikarrangörer & musikscener, 28 scener & arrangörer 24 kulturhus 46 konstinstitutioner & konsthallar 139 museer & kulturmiljöer 3 festivaler Arrangemang i siffror 351 (90 %) av de tillfrågade kulturaktörerna har redovisat arrangemangsstatistik samt publiksiffror. Dessa aktörer presenterar tillsammans närmare arrangemang; föreställningar/opførelser, konserter eller utställningar på ett år. Av dessa arrangemang genomförs ca 95 % i Öresundsregionen och övriga ca 5 % på turné, nationellt och Operaen på Holmen - Det Kongelige Teaters nye operahus i København. Foto: Lars Schmidt Banden över Öresund är gamla och starka... Sett i ett Öresundsperspektiv är kulturlivet här helt unikt för Norden i sin mångfald, bredd och kompetens. Rolf Tufvesson, Ordförande Region Skånes kulturnämnd 13 Kulturmetropol Øresund

14 Öresundsregionen internationellt. Tillsammans bjuder arrangörerna på i snitt 58 arrangemang om dagen i Öresundsregionen, året om. Av de arrangemang som genomförs i regionen vänder sig ca 66 % till vuxna och ca 34 % till barn och unga. Tusent al 8 7 Teater Konserter Dans Opera & musikteater Museiutställningar Konstutställningar 815 Övriga Scenkonstarrangemang* * De tredje mest förekommande arrangemangen är olika scenkonstarrangemang. I denna redovisning blandas konserter, teaterföreställningar, musikteater, dansföreställningar etc. Anledningen till denna uppsamlingsredovisning är att flera av regionens scener och arrangörer har blandade arrangemang på programmet och inte har kunnat redovisa varje arrangemangsslag separat. Publik och besökare i siffror Kulturaktörerna når ut till en sammanlagd publik om fler än 18 miljoner på ett år. 99,6 % av publiken möter man i Öresundsregionen och resterande på turné. Ca 87 % av publiken i öresundsregionen är vuxna och ca 13 % är barn och unga. Tusent al Museer Malmö SymfoniOrkester tillsammans med Malmö Akademiska kör i samband med Music Around Foto: Lotta Schwartz Teater Dans Konserter Opera & musikteater Konstinstitutioner Övriga Scenkonstarrangemang Kulturaktörerna i kartläggningen presenterar tillsammans över 20-tusen arrangemang under ett år i Öresundsregionen. Sammanlagt når man en publik på över 18 miljoner. 0 Öresundskulturens omsättning 100 sjællandska aktörer och 87 skånska aktörer, sammanlagt 48 % av de 392 tillfrågade kulturaktörerna har bidragit med ekonomisk redovisning av intäkter och omsättning. Dessa aktörer har en samlad omsättning om ca 3,5 miljarder SEK om året (ca 2,9 miljarder DKK). Alla de stora institutionerna i regionen har bidragit med svar på frågorna om intäkter och kostnader. 14 Kulturmetropol Øresund

15 Öresundsregionen Man taber næsten pusten af Martin Geertsen, Kultur- og fritidsborgmester Københavns Kommune Overblik over kulturtilbuddet i Øresundsregionen? Ja, man taber næsten pusten. Men det er netop det, som vi nu har fået med kortlægningen af kulturlivet i Øresundsregionen. Kortlægningen er et vigtigt redskab for at kunne udvikle regionen i konkurrencen med de andre storbyregioner i Europa. Overblikket er en vigtig brik i øget indsigt i kulturen på tværs af sundet og dermed også i integrationen i regionen. Kortlægningen er med til at styrke den regionale identitet, som er så vigtig for at konsolidere os som porten til Norden. Vi skal fortsat udvikle vores dynamiske, kulturelle, intelligente og innovative profil. Og jeg synes, at vores region er imponerende. Den tiltrækker både arbejdskraft, investeringer og besøgende i rigt mål. Her spiller netop kulturen en central rolle i identitetsskabelsen og tiltrækningskraften. Derfor er jeg utrolig glad for at se det store udbud, når jeg kigger på listen over kulturelle aktiviteter og institutioner. Ja, så taber jeg faktisk pusten. For det er et imponerende kort over et landskab fyldt med kulturelle tilbud og samarbejdsprojekter på tværs af Øresund. Det er et kort, som viser, at vi har en levende kulturscene med rigtig mange kreative ildsjæle og iværksættere i skøn forening med stærke og professionelle kunstnere, organisationer og institutioner. Samtidig har vi et sundt og dygtigt erhvervsliv, der er med til at skabe fundamentet for kulturlivet. Man kan også sige, at vores levende kulturliv er fundamentet for erhvervslivet. En ting er i hvert fald sikkert: Vi skal dyrke begge dele for at holde liv i udviklingen af regionen. Tilsætter vi erhvervs- og kulturlivet det velfungerende samarbejde på tværs af sundet får vi en sprudlende cocktail, som puster liv i regionen. Samarbejdet giver et dynamisk kulturelt drive i regionen, som er så vigtig for integrationen i Øresundsregionen. Vores region har potentiale og derfor er jeg også glad for det frugtbare samarbejde, der hver dag foregår over Øresund. Jeg synes, at samarbejdet om Øresund Film Kommission har været fantastisk. Det er et arbejde, der gerne skulle være med til at tiltrække yderligere filmproduktioner til regionen og give filmområdet et generelt løft. Og vi har forudsætningerne for og viljen til at skabe en region, der er attraktiv for ikke bare danske og svenske filmproduktioner, men også udenlandske produktioner og investeringer. Investeringer der vil sprede sig som ringe i vandet og give vores region yderligere næring og sikre en levende kultur. Music Around har været endnu et succesfuldt samarbejde. Et fælles projekt, der til fulde har indfriet ønsket om en Øresundsfestival for klassisk musik. Sjostakovitj kunne sidste år høres over hele regionen og mennesker i Øresundsregionen oplevede festivalen. For ikke at glemme det store antal udøvende kunstnere på begge sider af sundet, som udgjorde kernen i samarbejdet. Et imponerende antal og en virkelig succeshistorie. Jeg kan også nævne Brønshøj-Limhamn Blues Festival, der er ved at være en institution på bluesscenen i regionen. En festival der er udsprunget fra mindre kulturinstitutioner med et stort ønske om at øge opmærksomheden på en musikgenre ved at samarbejde og derved få samlet kræfterne i regionen. Listen over samarbejdsprojekter er lang og jeg har kun nævnt et par stykker. Det er mit håb, at det kulturelle samarbejde i Øresundsregionen vil fortsætte og udvikle sig yderligere. For samarbejde er energikilden i vores Øresundsregion og et stort kulturudbud er livsvigtigt i den hårde europæiske storbyregionskonkurrence. Kulturlivet er tiltrækningskraften og kittet, der binder Øresundsregionen sammen som en enhed med en fælles identitet. Kortlægningen af de kulturelle ressourcer er med til at styrke regionen og åbner for nye samarbejdsprojekter og nye muligheder. Kortlægningen gør kulturlivet synligt og konsoliderer den dynamiske profil, der er nødvendig for fortsat at tiltrække opmærksomhed og investeringer til Øresundsregionen. Jeg byder med glæde kortlægningen af kulturlivet i vores region velkommen. Jeg håber, at den vil resultere i øget samarbejde på tværs af sundet og vil synliggøre vores enorme kulturtilbud til glæde for alle. 15 Kulturmetropol Øresund

16 Öresundsregionen Intäkter Den största delen intäkter, ca 68 %, härrör från offentliga bidrag från stat, region och kommun. De egna intäkterna såsom biljettintäkter, sålda föreställningar, uthyrning av lokaler, annan försäljning eller liknande uppgår till ca 24 %. Intäkter från stiftelser, fonder, donationer eller sponsring uppgår till ca 5 %. Ca 3 % redovisas som övriga intäkter. Större delen av den ekonomiska redovisningen för museer och konstinstitutioner på Sjælland kommer från Kulturarvsstyrelsens statistik. I denna skiljer man inte på vad som härrör från sponsring och vad som härrör från fonder och donationer. Av denna anledning har vi för den sammanlagda intäktsredovisningen slagit samman dessa poster. I varje kommande delavsnitt är posterna uppdelade för att ge en uppfattning om hur stor del av intäktssidan som härrör från sponsring respektive stiftelser, fonder och donationer, dock inte för museerna och konstinstitutionerna. Fonder, sponsring, donationer 5% Övriga intäkter 3% Egna intäkter 24% Offentliga bidrag 68% Kostnader 118 av de tillfrågade kulturaktörerna (cirka 30 %) har redovisat sina kostnader. Lönekostnader står för ca 53 % av de totala kostnaderna. Ca 44 % är övriga produktionskostnader dvs. scenografi, kostym, teknik, administration, lokalhyror etc. Ca 3 % av omsättningen läggs på marknadsföring. Övriga produktionskostnader 44% Marknadsföring 3% Lön 53% Sjællands kulturaktörer Då vi kartlagt kulturutbudet på Sjælland har vi kontaktat 242 kulturaktörer. 207 aktörer dvs 86 % av de tillfrågade aktörerna har svarat och hjälpt till att möjliggöra kartläggningen. Antalet tillfrågade aktörer fördelar sig enligt följande: 10 dansaktörer 56 teatrar 8 musikinstitutioner med egna orkestrar eller ensembler 8 opera & musikteatrar 16 musikarrangörer & musikscener 11 övriga scenkonstarrangörer & scener Kultur är en sektor med stor ekonomisk betydelse. Därför tycker jag inte att man ska se det offentliga stödet till kulturlivet som bidrag utan som investeringar. Emma Stenström, Handelshögskolan Stockholm 16 Kulturmetropol Øresund

17 Öresundsregionen 14 kulturhus 28 konstinstitutioner & konsthallar 89 museer & kulturmiljöer 2 festivaler Arrangemang i siffror 207 av de tillfrågade kulturaktörerna på Sjælland har redovisat arrangemangsstatistik samt publiksiffror. Dessa aktörer presenterar tillsammans närmare arrangemang, föreställningar/opførelser, konserter eller utställningar på ett år. Av dessa arrangemang genomförs ca 99 % i Öresundsregionen. Av de arrangemang som genomförs i regionen vänder sig ca 73 % till vuxna och ca 27 % till barn och unga Teater Konserter Gamle Scenen vid Kongens Nytorv - Det Kongelige Teater i København. Foto: Fabian Calcavechia Dans 662 Opera & Övrig musikteater Museiutställningar scenkonst 714 Konstutställningar Publik och besökare i siffror Kulturaktörerna på Sjælland når ut till en sammanlagd publik om nästan 11 miljoner på ett år. 99 % av publiken möter man inom Sjaelland. 90 % av publiken inom Sjaelland är vuxna och 10 % är barn och unga Teater Dans Konserter Opera & musikteater Musei utställningar Konstutställningar Övrig scenkonst Omsättning Sjællands kulturaktörer 100 sjaellandska aktörer ca 41 % av de 242 tillfrågade kulturaktörerna har bidragit med ekonomisk redovisning av intäkter och omsättning. Dessa aktörer har en samlad omsättning om ca miljoner DKK om året. De större institutionerna på Sjaelland har alla bidragit med svar på frågorna om intäkter och kostnader. Intäkter Den största delen intäkter, ca 66 %, härrör från offentliga bidrag från stat, region och kommun. De egna intäkterna såsom biljettintäkter, sålda föreställningar, uthyrning av lokaler, annan försäljning eller liknande uppgår till ca 24 %. Intäkter från stiftelser, fonder, donationer eller sponsring uppgår till ca 6 %. Ca 4 % redovisas som övriga intäkter. Kulturaktörerna på Sjælland presenterar tillsammans cirka arrangemang, föreställningar och utställningar på ett år som tillsammans når en publik om närmare 11 miljoner. 17 Kulturmetropol Øresund

18 Öresundsregionen Fonder, sponsring, donationer 6% Övriga intäkter 4% Egna intäkter 24% Offentliga bidrag 66% Kostnader 48 (ca 20 %) av de tillfrågade kulturaktörerna på Sjaelland har redovisat sina kostnader. Lönekostnader står för ca 51 % av de totala kostnaderna. Ca 46 % är övriga produktionskostnader dvs. scenografi, kostym, teknik, administration, lokalhyror etc. Ca 3 % läggs på marknadsföring. Övriga produktionskostnader 46% Datoranimerad skiss på Danmarks Radios nya konserthus som öppnar under Lön 51% Marknadsföring 3% Skånes kulturaktörer Då vi kartlagt kulturutbudet i Skåne har vi kontaktat 150 kulturaktörer. 144 aktörer dvs 96 % av de tillfrågade aktörerna har svarat och hjälpt till att möjliggöra kartläggningen. Antalet tillfrågade aktörer fördelar sig enligt följande: 6 dansaktörer 28 teatrar 3 musikinstitutioner med egna orkestrar eller ensembler 6 opera & musikteatrar 11 musikarrangörer & musikscener 17 övriga scenkonstarrangörer & scener 10 kulturhus 18 konstinstitutioner & konsthallar 50 museer & kulturmiljöer 1 festival Arrangemang i siffror 144 av Skånes kulturaktörer har redovisat arrangemangsstatistik samt publiksiffror. Dessa aktörer presenterar tillsammans ca arrangemang, föreställningar/opførelser, konserter eller utställningar på ett år. Av dessa arrangemang genomförs ca 93 % i Öresundsregionen. Av de arrangemang som genomförs i regionen vänder sig ca 56 % till vuxna och ca 44 % till barn och unga. Det är mixen mellan det institutionella kulturlivet och de många fria kulturentreprenörerna som skapar ett levande och dynamiskt kulturliv i vår region. Chris Marschall, Kulturchef, Region Skåne 18 Kulturmetropol Øresund

19 Öresundsregionen Kulturregion Skåne Av Chris Marschall, Kulturchef Region Skåne Vad kan Skåne erbjuda den kulturintresserade besökaren? - Massor! Mångfalden i kulturutbudet och variationsrikedomen i kulturlandskapet är regionens signum. Under de snart tio år som förflutit sedan Skåne i mer formell mening blev en sammanhållen region, har vi på Kultur Skåne kunnat följa tillkomsten av tusentals kulturinitiativ kreerade av minst lika många kulturaktörer institutioner, kulturproducenter och föreningar. Det är just mixen mellan det institutionella kulturlivet och de många fria kulturentreprenörerna som skapar ett levande och dynamiskt kulturliv i vår region. Skåne har en stark position nationellt inom scenkonsten med institutioner som Malmö Opera och Musikteater, Helsingborgs Stadsteater, Malmö Dramatiska Teater, Malmö SymfoniOrkester, Helsingborgs Symfoniorkester, Musik i Syd och Skånes Dansteater. Härtill skall läggas en stark fri sektor i form av ett flertal teater-, musik- och dansgrupper. På museiområdet finns större regionala institutioner i Malmö, Lund och Kristianstad, men även en rad kommuner driver egna stadsmuseer. Floran av mindre specialmuseer är omfattande. I regioner som domineras av en stor stad som i vårt fall Malmö är det inte ovanligt att kulturlivet är koncentrerat just dit, medan omlandet inte har så mycket att erbjuda. I Skåne stämmer inte detta alls! Av regionens 33 kommuner är många städer med lång historia. Simrishamn, Ystad, Trelleborg, Lund, Landskrona, Hässleholm, Helsingborg och Kristianstad, för att nämna några av de större, driver egna museer och konsthallar och arrangerar festivaler av både nationell och internationell karaktär på tema som musik, teater, litteratur och konst. Alla kommuner i Skåne har egna bibliotek, erbjuder undervisning i kultureller musikskolor och arrangerar publika kulturprogram. Det skånska landskapet visar på ett unikt kulturarv i ett nationellt perspektiv. Mängden av medeltida kyrkor och de skånska slotten och godsen (ca 200 stycken) speglar en rik bygd med minnen från den danska tiden. Megalitgravarna, de förhistoriska boplatserna, det omfattande och mångfacetterande arkeologiska fyndmaterialet är andra tecken på att människor levt ett gott liv i Skåne under lång tid och med aktiva relationer till sin omvärld. Mest spektakulärt är det material som successivt grävs fram från Uppåkra och som i mångt och mycket kräver omdatering av vår historia. Parallellt håller nya kulturföreteelser på att etablera sig; den samtida dansen har en stark plattform i Skåne som äger ett av landets få professionella danskompanier; Skånes Dansteater. Palladium, mitt i Malmö, hyser en gästspelscen för dans och musik, världskända koreografer har sökt sig hit och Europas största dansfestival för barn och unga Salto!- går av stapeln i oktober varje år. Filmen och den rörliga bilden håller på att bli ett intressant tillväxtkluster. Film i Skåne AB, etablerade i Ystad, samproducerar spel, kort- och dokumentärfilmer med det skånska landskapet som resurs. Och i Västra Hamnen i Malmö växer Moving Media Center fram arbetsnamn för ett nytt tillväxtcenter för rörlig bild (film, tv, dataspel) runt Sveriges Televisions nya byggnad. Konst och design har sedan länge varit ett profilområde i Skåne i form av numera nästan 10 konstrundor koncentrerade under påsken, större konstinstitutioner som Wanås Skulpturpark i Östra Göinge, Malmö Konstmuseum, Form Design Center i Malmö, Dunkers Kulturhus i Helsingborg, konsthallarna i Lund, Malmö, Kristianstad och Ystad m fl. Malmö planerar ett nytt konstmuseum och på Lilla Stenshuvud invid Kivik på Österlen, tar planerna för ett Kivik Art Center form. Konsthögskolan i Malmö, initiativ som Signal, nya utställningsrum som Wuthering Heights och Cirkulationscentralen, ett mycket aktivt galleriliv, närheten till Berlin och Köpenhamn gör att Malmö och Skåne lockar till sig unga konstnärer och har ett starkt renommé när det gäller samtidskonsten. Konsten är internationell, brukar man ju säga. I viss mån gäller det allt kulturliv. Skåne i Öresundsregionen och södra Östersjön, har en lång tradition av öppenhet mot omvärlden. Med en växande mångkulturell befolkning och en mångfald i kulturuttrycken, skapas här en särskild dynamik som bidrar till en attraktiv livsmiljö för alla som bor i och besöker Skåne. 19 Kulturmetropol Øresund

20 Öresundsregionen Teater Dans 611 Konserter Opera & musikteater 537 Museiutställningar 495 Konstutställningar 609 Övrig scenkonst Publik och besökare i siffror Kulturaktörerna i Skåne når ut till en sammanlagd publik om närmare personer på ett år. 99 % av publiken möter man i Öresundsregionen. Ca 83 % av publiken i Skåne är vuxna och ca 17 % är barn och unga Konserter Museiutställningar Teater Dans Opera & musikteater Konstutställningar Övrig scenkonst Skånekulturens omsättning 87 av Skånes aktörer, ca 58 % av de tillfrågade kulturaktörerna, har bidragit med ekonomisk redovisning av intäkter och omsättning. Dessa aktörer har en samlad omsättning om ca miljoner SEK om året. De större institutionerna i Skåne har alla bidragit med svar på frågorna om intäkter och kostnader. Intäkter Den största delen intäkter ca 74,3 % härrör från offentliga bidrag från stat, region och kommun. De egna intäkterna såsom biljettintäkter, sålda föreställningar, uthyrning av lokaler, annan försäljning eller liknande uppgår till ca 23,4 %. Intäkter från stiftelser och fonder uppgår till ca 0,4 % och intäkter från sponsring uppgår till ca 1,4 %. Ca 0,6 % redovisas som övriga intäkter. Kulturaktörerna i Skåne presenterar tillsammans ca 10-tusen arrangemang, föreställningar och utställningar på ett år som tillsammans når en publik om närmare 7,2 miljoner. Stiftelser & fonder 0,4 % Sponsring 1,4 % Övriga intäkter 0,6 % Egna intäkter 23,4 % Offentliga bidrag 74,3 % 20 Kulturmetropol Øresund

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

En kulturvision för. En resa för framtiden mellan Sverige och Danmark

En kulturvision för. En resa för framtiden mellan Sverige och Danmark En kulturvision för öresundsregionen En resa för framtiden mellan Sverige och Danmark Öresundsregionen Öresundsregionen består av Skåne på den svenska sidan av Öresund och Själland, Lolland, Falster och

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Music Around 2014. Öresundsfestival. 9-25 oktober. Stravinskij årets tema. Malmö den 24 september 2013

Music Around 2014. Öresundsfestival. 9-25 oktober. Stravinskij årets tema. Malmö den 24 september 2013 den 24 september 2013 Öresundsfestival Music Around 2014 9-25 oktober Till Kulturnämnden Region Skåne Härmed översänder Musik i Syd kompletterande uppgifter till den ansökan för Music Around 2014, som

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

KULTUR OCH UPPLEVELSER

KULTUR OCH UPPLEVELSER 40 KULTUR OCH UPPLEVELSER KULTUR Kultur och kreativitet är viktiga faktorer för den enskildes utveckling, för samhällets sammanhållning och för ekonomisk tillväxt. José Manuel Barroso, ordförande för Europakommissionen

Läs mer

VISION, HUVUDMÅL, LEDSTJÄRNOR OCH VERKSAMHETSIDÉ för Kulturen i Malmö

VISION, HUVUDMÅL, LEDSTJÄRNOR OCH VERKSAMHETSIDÉ för Kulturen i Malmö VISION, HUVUDMÅL, LEDSTJÄRNOR OCH VERKSAMHETSIDÉ för Kulturen i Malmö Malmö kulturnämnds uppdrag är att företräda och ha det samlade ansvaret för kommunens kulturverksamhet, främja samordning och utveckling

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND IBUbroshyr.indd 2 2009-07-14 11:57:38 Infrastrukturen slutar inte vid nationsgränsen. Därför krävs ett samlat grepp kring vägoch järnvägssatsningar i Öresundsregionen.

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Utgångspunkten är helt och hållet ekonomisk. Kostnaden för de använda resurserna jämförs med värdet

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Varmt välkommen till Karlstad Business Region Karlstad Business Region är en expansiv region med liv, rörelse och dynamik där det alltid händer intressanta

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Stockholm 11 juni 2015

Stockholm 11 juni 2015 Stockholm 11 juni 2015 Kulturutskottet genomförde en studieresa till Köpenhamn den 7 8 maj 2015. Resan företogs av 17 ledamöter och två medföljande tjänstemän från utskottskansliet. Programmet utformades

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg)

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) De 45 000 personerna som arbetspendlar i de nordiska gränsregionerna tas inte med i den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Detta motsvarar

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND med UPPLEVELSEINDUSTRIN på TECHNICHUS HÄRNÖSAND HÄRNÖSAND - ett kreativt kluster Information! Andreas Brännlund 070-7317076 18 mars - 4 April I samarbete med Under dessa veckor kommer Technichus förvandlas

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson 2014-01-30 KFN 2014/0032 50733 Kultur- och fritidsnämnden Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

MalmöLund-samarbetet. - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen. Cecilia Hansson och Johan Emanuelson

MalmöLund-samarbetet. - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen. Cecilia Hansson och Johan Emanuelson MalmöLund-samarbetet - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen Cecilia Hansson och Johan Emanuelson Avståndet mellan Malmö och Lund är jordens omkrets minus 20

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Resultatet av Flest röster på 20 minuter

Resultatet av Flest röster på 20 minuter i Avesta den 26 november 2011 Resultatet av Flest röster på 20 minuter Det här är sammanställning av svaren som kom in under deltagarnas insamling av åsikter från personer 14-26 år som tillfrågades på

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer