Kulturpolitiskt program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturpolitiskt program 2008-2013"

Transkript

1 Kulturpolitiskt program

2 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september Vi är glada att så många solnabor bidragit med sina tankar, idéer och önskemål under den medborgardialog som genomfördes i början av året. Det har varit en stor tillgång under arbetet med programmet, och fortsätter vara en källa att ösa ur i framtiden. Dialogen om kulturhuset fortsätter dessutom ännu en tid. Programmet omfattar kultur för alla åldrar och målgrupper och gäller för åren Utifrån ambitionen att fler solnabor ska kunna ta del av kulturen framöver lyfter vi fram fyra huvudområden i ett långsiktigt perspektiv: - Kulturstadens identitet, kulturmiljöer och kulturarv - Kulturstadens mötesplatser och aktörer - Kulturstadens unga invånare - Kulturstadens nätverk och framtid Vi tycker att kulturen har en given och självklar plats i utvecklingen av framtidens Solna. Ett levande kulturliv bidrar till invånarnas trivsel, trygghet och livskvalitet. I en stad känd för sin öppenhet och framåtanda är kulturen tillgänglig för alla. Den bjuder på överraskningar, bryter mot vardagen och bidrar till en attraktiv stad där människor gärna vill bo och verka. Solnas kulturella identitet bärs upp av det lokala kulturlivet. Från stadens kulturföreningar, organisationer, institutioner och kulturaktörer strålar den verksamhet ut som fyller ordet kultur med mening och innehåll. Tillsammans utgör vi ett kulturellt nätverk som har alla förutsättningar att utveckla Solna som kulturstad under de närmaste åren. Lise-Lotte Berthrand ordf. kultur- och fritidsnämnden

3 Foto & grafisk form: R Oxfält

4 Kulturstadens identitet, Stadens identitet präglas i stor utsträckning av mångfalden i stadsdelarna. De har alla sin egen unika historia och utveckling. Stadsdelarna sjuder av liv, här finns allt från folklustspel i Augustendal och Hagalundsdagen med mångkulturell inriktning till Olle Olsson museet och en stor modern nationalarena i Arenastaden. Att skapa förutsättningar för alla Solnabors delaktighet i kulturlivet är att investera i framtiden. Genom kulturen kan vi förstå vår historia, vår nutid och skapa oss visioner om vår framtid. Unika slotts- och 1700-talsmiljöer, Confidencen Ulriksdals slottsteater, Gamla Filmstaden, museerna, Överjärva Gård, Solna kyrka, Karolinska Institutet med flera berättar Solnas historia på olika sätt och påverkar också stadens fortsatta utveckling. Solnas rika kulturarv ska vårdas och vara tillgängligt för såväl Solnabor som stadens besökare.

5 .. kulturmiljoer och kulturarv vi vill... att kulturlivet i hela Solna stad ska frodas vi vill... öka tillgängligheten ur flera aspekter vi vill... levandegöra stadens olika historiska epoker.. Detta gor vi Ökar tillgängligheten genom att se över öppettider, e-tjänster, skyltning, framkomlighet, information på flera språk, med mera Låter fler få tillgång till Solnas rika historia genom att digitalisera Solnabilder från olika tider Arrangerar program som levandegör Solnas fantastiska kultur- och naturmiljöer, exempelvis tidsresor i Sadelmakare Öbergs hus och Hagadagen

6 .. Kulturstadens motesplatser Det kommande kulturhuset ser vi som ett nav i Solnas kulturliv, en samlande arena där man oavsett ålder kan mötas, uppleva och utöva kultur i gränsöverskridande och bred bemärkelse. Kulturhuset stimulerar stadsdelarnas kulturella utveckling samtidigt som stadsdelarnas egen kultur fortsätter blomstra. Biblioteket är en viktig del av det lokala kulturlivet och utgör en mötesplats för kulturella upplevelser. Livslångt lärande stimuleras genom ett brett och aktuellt urval av böcker och andra medier. Utställningslokalen Vingen ger möjlighet för stadens konstnärer, skolor och andra aktörer att möta en publik. Andra platser där människor möts är Solnas parker och torg. Fler intressenter än staden ska erbjudas att medverka till att göra dessa områden vackra och attraktiva. En mångfald av kulturaktörer ger även mångfald i form av uttryck och upplevelser som Solnaborna kan ta del av och vara delaktiga i. Engagemanget och kompetensen hos det lokala kulturlivet ska därför uppmuntras och stödjas.

7 .. och aktorer vi vill... ge goda förutsättningar för scenkonst och utställningsverksamhet vi vill... höja kvalitén på stadens konstsamling vi vill... fortsätta satsa på konst i parker och på torg vi vill... höja intresset för stadens kulturaktiviteter.. Detta gor vi Intensifierar den påbörjade medborgardialogen kring kulturhuset. Kulturnätverket har här en viktig funktion. Förbättrar marknadsföringen av stadens kulturevenemang Förädlar stadens konstsamling genom gallring och nyinköp Stimulerar läs- och kunskapsutveckling genom tillgång till god litteratur och andra medier i ett aktivt bibliotek

8 Kulturstadens Genom kulturen utvecklar man sitt språk, sin fantasi och empati. I Solna ska barn och ungdomar ges möjlighet till såväl intryck som uttryck inom bild, musik, teater etc. Det är angeläget att arbetet med kultur för och av barn och unga sker både långsiktigt och gränsöverskridande. Kulturprogram för stadens yngre finns redan idag och efterfrågan är stor. Förskolor och skolor ska uppmuntras att ta med barnen på olika kulturevenemang och låta barnen medverka i olika produktioner. Ett samspel mellan eget skapande och möten med professionella konstnärer ger näring åt växande idéer. Kulturskolan bedriver en verksamhet där man får möjlighet att upptäcka både sin egen och andras talang och lära sig utveckla den. Här stimuleras barn och ungas lärande genom undervisningsmodeller som utgår från ett estetiskt synsätt. Man tar utgångspunkt i scenkonsten och ett rikt spektra av ämneskurser säkrar kvalitén. På biblioteket inspireras unga att utveckla sitt språk och sina kunskaper genom en bred programverksamhet som spänner från litteraturpresentationer och inspiraturer till poesiprojekt. Ungdomstiden är en period av identifikationssökande och personlig utveckling där ungdomskulturbegreppet omfattar det mesta som händer under dessa år. Därför är det viktigt att stadens unga får möjlighet att utveckla sin kreativitet på egna villkor och i fria former. Ungdomscaféet, Musik- och arrangemansgruppsverksamheten Black Sheep, kamratföreningen Blue Hill och deras Skate-projekt och Streetstar är alla utanför Solna kända verksamheter som bygger på idén om stort ungdomsinflytande. Hela tiden tillkommer nya uttrycksformer som exempelvis Manga och dataspel inom ungdomskulturen. Staden ska även i fortsättningen vara lyhörd och stödja idéer som faller utanför de gängse verksamhetsramarna.

9 . unga invanare vi vill... stimulera ungas egen kreativitet och skaparkraft vi vill... skapa förutsättningar för nyskapande och kreativa mötesplatser för ungdomskultur vi vill... föra Solnas filmarv vidare in i framtiden vi vill... ge ungdomar möjlighet till inflytande över ungdomskulturens utveckling och utbud i staden vi vill... utveckla Musik- och Kulturstipendierna.. Detta gor vi Utvecklar och ökar utbudet av kulturprogram för barn och unga Uppmuntrar förskolor och skolor att ta del av utbudet Tar fram en Kulturguide för barnfamiljer Höjer Kulturskolans kvalitet och ökar utbudet av kurser på olika nivåer Utvecklar bibliotekets barn- och ungdomsverksamhet Skapar bra förutsättningar för unga att engagera sig och utöva olika grenar inom film och media Tar tillvara ungdomars egna initiativ, i synnerhet inom musik-, dans- och skateverksamheten

10 .. Kulturstadens natverk Kultur och kreativitet är viktiga faktorer för en stads utveckling och tillväxt. I det nystartade kulturnätverket ingår representanter för såväl stadens kulturaktörer som näringsliv. Nätverket får möjlighet att spela en viktig roll för kulturens framtida utveckling i Solna. I Solna finns ett stort antal aktiva företag inom olika branscher. Med ett kulturhus som stadens kulturella nav öppnas nya möjligheter. Kulturaktiviteter och upplevelser kan lätt kombineras med möten av olika slag. Med fantasins hjälp kan nya perspektiv uppenbaras och fruktbara idéer födas, vilket i sig främjar innovationer och entreprenörskap. Spännande lek- och lärmiljöer för Solna är exempel på intressanta utvecklingsområden där kultur- och näringsliv tillsammans med forskning kan finna spännande lösningar. Det kan exempelvis handla om utställningar av Tom Tits typen. Förutom nätverksbyggande inom landet är det viktigt att även fortsättningsvis utveckla samarbeten med intressanta kulturaktörer och producenter i andra länder. Vi vill att världen kommer till Solna och självklart också att Solna kommer till världen!

11 och framtid vi vill... etablera stadens kulturnätverk vi vill... utveckla större intressanta kulturevenemang med turistpotential vi vill... genomföra ett årligt återkommande Solnaprofilerat kulturevenemang av festivaltyp vi vill... inrätta en kulturfond.. Detta gor vi Utvecklar och fördjupar stadens samarbete med kulturaktörer, näringsliv och forskning Utvecklar, stödjer och genomför, tillsammans med stadens kulturnätverk, ett första Solnaprofilerat kulturevenemang hösten 2009 Undersöker förutsättningarna för en kulturfond

12

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning med resultat 1.1 Uppdrag 1.2 Syfte och

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Mötesplatser för unga. aktörerna, vägvalen och politiken

Mötesplatser för unga. aktörerna, vägvalen och politiken Mötesplatser för unga aktörerna, vägvalen och politiken Mötesplatser för unga aktörerna, vägvalen och politiken ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer