Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression"

Transkript

1 Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Sex, Aetiology, Help-Seeking and Assessment Karin Sonnby Överläkare BUP Västmanland Med dr Handledare Professor Kent W. Nilsson Centrum för klinisk forskning Västerås Uppsala universitet Docent Mia Ramklint Institutionen för Neurovetenskap Uppsala universitet

2 Delarbeten i avhandlingen I Sonnby K., Åslund C., Leppert J., Nilsson K.W. (2011) Symptoms of ADHD and depression in a large adolescent population: Co-occurring symptoms and associations to experiences of sexual abuse. Nordic Journal of Psychiatry, 65 (5): II Nilsson K.W., Sonnby K., Nordquist N., Comasco E., Leppert J., Oreland L., Sjöberg R.L. (2013) Transcription Factor Activating Protein-2β (TFAP-2β) genotype and symptoms of attention deficit hyperactivity disorder in relation to symptoms of depression in two independent samples. European Journal of Child and Adolescent Psychiatry, Jul 4.[Epub ahead of print] III Sonnby K., Nilsson K.W., Ramklint M. Influence of the parent adolescent relationship on mental health help-seeking. (Manuscript) IV Sonnby K., Skordas K., Olofsdotter S.,Vadlin S, Nilsson K.W., Ramklint M. Validation of the World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale for use in adolescents. (Manuscript)

3 Förekomst av diagnoserna ADHD 5-9% Dubbelt så många pojkar hos ungdomar Depression 6% Dubbelt så många flickor Stora patientgrupper inom barnpsykiatrin Både ADHD & depression förknippade med hög samsjuklighet i andra psykiatriska tillstånd (=regel)

4 ADHD med samtidig depression Befolkningen 15 % ADHD Psykiatrin upp till 75% Depression Vanligare bland flickor Könsskillnader i ärftlighet

5 ADHD med samtidig depression Visar stark ärftlig komponent hos flickor Finns subtyp av ADHD med samtidiga symtom på depression hos flickor?

6 Etiologi-Orsak Interaktion mellan biologi & miljö Motståndskraft Sårbarhet

7 Vårdsökande

8 Flickor med ADHD upptäcks inte i samma omfattning som pojkar med ADHD Konsekvenser Sämre stöd i skolan Ingen vård Sämre prognos

9 Diagnostisk bedömning Psykiatrisk diagnostik är svårt! Tydlig gräns mellan normalt och sjukligt saknas Bara svårt att sova? Depression?

10 Diagnostisk bedömning Samma symtom del av flera diagnoser Depression ADHD KONCENTRATIONS SVÅRIGHETER Posttraumatiskt stressyndrom Generaliserat ångestsyndrom Samsjuklighet regel bland patienter

11 Diagnostisk bedömning Problem A A B C Problem B+C D Patient Metod: Kliniskt samtal Otillförlitlig metod Överrensstämmelse lägre än slumpen

12 Diagnostisk bedömning ABE ABE ABE ABDE Patient Metod: Diagnostisk intervju Hög tillförlitlighet Hittar samsjuklighet Kiddie Schedule of Affective Disorders and Schizophrenia (K-SADS)

13 Avhandlingens Övergripande syfte Öka kunskapen om samtidiga symtom på ADHD & depression Fokus på: Könsskillnader E ologi Orsak Vårdsökande Diagnostisk bedömning

14 Delstudie I-III: Metod Studiedeltagare: Liv och Hälsa Ung i Västmanland Åk 9 + åk 2 gymnasiet (n= ca 5000) Data från år 2001, 2006, 2012

15 Delstudie I-III: Metod forts. Design: Tvärsnittsstudier Procedur: Frågeformulär Fylls i på skoltid Frivilligt & anonymt deltagande Frågor om psykosociala faktorer och hälsa

16 Delstudie I-III: Metod forts. Symtom på ADHD The Adult ADHD Self-Report Scale för ungdomar i screening version (ASRS-A-S) Symtom på depression The Depression Self-Rating Scale för ungdomar (DSRS-A)

17 Delstudie I-III: Metod forts. DSRS-A; exempel Följande frågor handlar om hur du känt dig de senaste två veckorna: Ja Nej Har du under de senaste två veckorna känt dig nedstämd, ledsen eller tom, mest hela tiden, i stort sett varje dag? Har du under de senaste två veckorna känt dig irriterad, arg eller uppriven mest hela tiden, i stort sett varje dag? Gränsvärde för symtom på depression: Ett huvudsymtom + minst fyra andra symtom + funktionsnedsättning

18 Delstudie I-III: Metod forts. ASRS-A-S Hur ofta.? Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 1 har du svårigheter med att riktigt avsluta en uppgift/ett projekt när du är nästan färdig? 2 har du svårigheter med att få ordning på saker och ting när du ska utföra en uppgift som kräver planering? 3 har du svårigheter att komma ihåg avtalade möten, t.ex. skolsyster, eller om du bestämt att träffa en kompis? 4 händer det att du låter bli eller inte sätter igång med en uppgift där du behöver tänka mycket? 5 händer det att du sitter och pillar med något, eller skruvar på dig och rör händer eller fötter när du är tvungen att sitta en längre stund? 6 känner du dig sprallig och tvungen att fara runt som om du har spring och hopp i kroppen? Gränsvärde för symtom på ADHD: Enligt Kessler: 4 av 6 på skuggning (I-III) Snäv : Ofta / Mycket ofta på alla frågor(i)

19 Delstudie I Symptoms of ADHD and depression in a large adolescent population: Cooccurring symptoms and associations to experiences of sexual abuse Sonnby K., Åslund C., Leppert J., Nilsson K.W. (2011) Nordic Journal of Psychiatry Oct 2011, Vol. 65, No. 5:

20 Delstudie I: Frågeställningar (1)Vilken är förekomsten av samtidiga symtom på ADHD & depression? (2) Vilken är relationen mellan samtidiga symtom på ADHD & depression med erfarenhet av sexuella övergrepp? Psykisk ohälsa

21 Delstudie I : Metod forts. Har någon. tafsat på dig eller tvingat dig att ta på dem på ett sexuellt sätt försökt att ha samlag (oralt, vaginalt eller analt) med dig haft samlag (oralt, vaginalt eller analt) utan att du velat?

22 Delstudie I: Resultat Förekomst av samtidiga symtom på ADHD & depression 1 % av pojkarna 4 % av flickorna 13 % Symtom på depression 2 % 21% 7 % Symtom på ADHD Hälften av dem med samsjuklighet rapporterade sexuella övergrepp 21% Erfarenhet av Sexuella övergrepp

23 Delstudie I: Resultat Relation mellan symtom och sexuella övergrepp POJKAR Odds Ratio (95%Konfidens intervall ) FLICKOR Odds Ratio (95%Konfidens intervall) Inga symtom Referens=1 Referens=1 Symtom på ADHD 1.9 ( ) 2.6 ( ) Symtom på Depression Samtidiga symtom på ADHD & Depression 2.4 ( ) 5.1 ( ) 2.2 ( ) 2.9 ( )

24 Delstudie I: Slutsats Samtidiga symtom på ADHD & depression är vanligt drabbar oftare flickor än pojkar hos båda könen relaterat till ökad sannolikhet för att ha varit med om sexuella övergrepp

25 Delstudie II Transcription Factor Activating Protein- 2β (TFAP-2β) genotype and symptoms of attention deficit hyperactivity disorder in relation to symptoms of depression in two independent samples Nilsson K. W., Sonnby K., Nordquist N., Comasco E., Leppert J., Oreland L., Sjöberg R. L. Eur Child Adolesc Psychiatry Jul 4. [Epub ahead of print]

26 Delstudie II TFAP-2β-genen en polymorfism Det finns i olika varianter O.S.V Upprepning av DNA-kod Påverkar produktion av transkriptionsfaktorn

27 Delstudie II: Frågeställning Är symtom på ADHD och depression hos flickor relaterade till varianten av TFAP-2β? Aktiv variant enligt tidigare forskning 9 upprepningar 8 el. 10 upprepningar

28 Delstudie II: Metod Grupp A År 2001: Slumpmässigt urval, n=175 Grupp B År 2006: Elever åk 2 på gymnasiet, n= 1506 Genotypning: Blod-/Salivprover

29 Delstudie II: Resultat Flickor med symtom på ADHD som hade TFAP-2β-9-varianten hade färre samtidiga symtom på depression Resultaten replikerades i grupp B

30 Delstudie II: Slutsats Resultaten stödjer att TFAP-2β av 9-varianten skyddar flickor med ADHD symtom från symtom på depression.

31 Delstudie III Influence of the Parent-Adolescent Relationship on Mental Health Help- Seeking Sonnby K., Nilsson K. W., Ramklint M. (Manuscript)?

32 Delstudie III: Frågeställning Ökar trygg anknytning mellan ungdomar och föräldrar sannolikheten för vårdsökande till barn- och ungdomspsykiatrin??

33 Delstudie III: Metod Självrapporterat anknytningmönster: Experiences of Close Relationships-RC9 (ECR-RC9): Mamma / Pappa Vårdsökande: Psykiatrikontakt senaste 3 månaderna

34 Delstudie III: Metod Ökar trygg anknytning sannolikheten för vårdsökande? Binär logistisk regression Anknytning Mamma Anknytning Pappa Symtom ADHD/Depression Kön Psykosociala variabler Sökt hjälp från psykiatrin

35 Delstudie III: Resultat Samtidiga symtom på ADHD & depression Den variabel som var starkast associerad med vårdsökande Ökade sannolikheten mer än 5 gånger Trygg anknytning Ökade inte sannolikheten för vårdsökande

36 Delstudie III: Slutsats Trygg anknytning ökar inte sannolikheten för vårdsökande till barn-och ungdomspsykiatrin

37 Delstudie IV Validation of the World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale for use in adolescents Sonnby K., Skordas K., Olofsdotter S.,Vadlin S., Nilsson K.W., Ramklint M. Nordic Journal of Psychiatry Apr;69(3):216-23

38 Delstudie IV: Metod ASRS-A 18 frågor Gränsvärde: 9 av 18 ASRS-A-S (Screening) = första 6 frågorna i ASRS-A Gränsvärde: 4 av 6 Hur ofta.? 1 har du svårigheter med att riktigt avsluta en uppgift/ett projekt när du är nästan färdig? Aldrig Sällan Ibland Ofta Mycket ofta

39 Delstudie IV: Frågeställning ADHD diagnos enligt ASRS-A / ASRS-A-S? ADHD diagnos enligt gold standard = K-SADS Är formulären tillförlitliga?

40 Delstudie IV: Metod Studiedeltagare Nya psykiatriska patienter år n =134 (53 pojkar, 81 flickor) Design Tvärsnittsstudie/ Valideringsstudie

41 Delstudie IV: Metod forts. ABE ABE ABE ABD E Patient Metod: Diagnostisk intervju Utbildning i metoden Kontroll av interbedömar-reliabilitet

42 Delstudie IV: Resultat forts. ASRS-A Diagnostisk intervju K-SADS EJ Totalt ADHD ADHD antal patienter Under gränsvärde Över gränsvärde Totalt antal patienter

43 Delstudie IV: Resultat ASRS-A Sensitivitet 79 % Specificitet 60% Positivt prediktivt värde 51% Negativt prediktivt värde 84%

44 Delstudie IV: Resultat ASRS-A-S Sensitivitet 74 % Specificitet 59% Positivt prediktivt värde 49% Negativt prediktivt värde 81%

45 Delstudie IV: Slutsats ASRS-A & ASRS-A-S har lovande diagnostisk tillförlitlighet för användning bland tonåriga psykiatriska patienter

46

Kent Nilsson Professor Huvudhandledare Sheilagh Hodgins Professor Bihandledare Peter Larm Med. Dr. Bihandledare Cecilia Åslund Med. Dr.

Kent Nilsson Professor Huvudhandledare Sheilagh Hodgins Professor Bihandledare Peter Larm Med. Dr. Bihandledare Cecilia Åslund Med. Dr. Handledare Kent Nilsson Professor Huvudhandledare Sheilagh Hodgins Professor Bihandledare Peter Larm Med. Dr. Bihandledare Cecilia Åslund Med. Dr. Bihandledare Medlemmar i betygskommittén Thomas Lundqvist

Läs mer

Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk

Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk Kent W. Nilsson, professor Centrum för klinisk forskning Uppsala universitet Landstinget Västmanland Först av allt; livet är långt ifrån rättvist!

Läs mer

Psykisk ohälsa och missbruk, hur hänger det ihop i ett arv och miljöperspektiv?

Psykisk ohälsa och missbruk, hur hänger det ihop i ett arv och miljöperspektiv? Centrum för klinisk forskning Uppsala universitet, Västmanlands sjukhus Västerås Psykisk ohälsa och missbruk, hur hänger det ihop i ett arv och miljöperspektiv? Kent W. Nilsson www.ltv.se/salve Drogfokus,

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem

Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Christina Scheffel Birath Ulla Beijer 3 Valerie DeMarinis 2 Britt af Klinteberg* 3, 4, 5 1, 2, 3 1 Beroendecentrum Stockholm 2 Public Mental Health Promotion

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2012 Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn - En enkätstudie riktad till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet termin 6 Malin Pettersson Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD En intervjustudie

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen svenska DIVA 2.0 Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010,

Läs mer

# 4 BETEENDESTÖRNINGAR SUPPLEMENT. Amerikanska original som använts: II 10/1 1996, III 18/2 2009. Intervjupersonens ID# och Initialer

# 4 BETEENDESTÖRNINGAR SUPPLEMENT. Amerikanska original som använts: II 10/1 1996, III 18/2 2009. Intervjupersonens ID# och Initialer # 4 Amerikanska original som använts: II 10/1 1996, III 18/2 2009 BETEENDESTÖRNINGAR SUPPLEMENT Intervjupersonens ID# och Initialer Datum för Intervjun Intervjuare Svensk översättning av Leila Lönnroth

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

Att ge syskon utrymme

Att ge syskon utrymme Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Att ge syskon utrymme - om utveckling av hälsofrämjande stöd till syskon i familjer som har barn med funktionshinder Författare Tina Granat Ingrid Nordgren

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrins metoder. En nationell inventering

Barn- och ungdomspsykiatrins metoder. En nationell inventering Barn- och ungdomspsykiatrins metoder En nationell inventering Artikelnr 2009-126-146 Tryck Edita Västra Aros, Västerås, juni 2009 2 Förord Socialstyrelsen fick våren 2007 i uppdrag av regeringen att inrätta

Läs mer

Levnadsvanor och självskattad hälsa

Levnadsvanor och självskattad hälsa Rapport från Barn- och vuxenhabiliteringen Levnadsvanor och självskattad hälsa hos ungdomar med funktionshindret ADHD och ungdomar med rörelsehinder En enkätstudie Juni 2007 Cathrine Göransson Elisabet

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Utvärdering av effekten av programmet DISA (Depression in Swedish Adolescents) med syfte att förebygga depressiva symtom hos tonårsflickor

Utvärdering av effekten av programmet DISA (Depression in Swedish Adolescents) med syfte att förebygga depressiva symtom hos tonårsflickor Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Utvärdering av effekten av programmet DISA (Depression in Swedish Adolescents) med syfte att förebygga depressiva

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra?

Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? En jämförelse med andra åldersgrupper RAPPORT 2014:2 Citera gärna Centrum

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden.

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet, Vetenskapligt arbete HT 2010 Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Gabrielle Holmström

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest.

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Sofia Samuelsson Marie Wiberg Psykoterapeutexamensuppsats

Läs mer

KVINNOR SOM UTSATTS FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP SOM BARN

KVINNOR SOM UTSATTS FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP SOM BARN Område psykiatri KVINNOR SOM UTSATTS FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP SOM BARN kvinnors hälsa före gruppsykoterapi Illustration av Ingela Landén, ur Ut ur mörket. Leve & Laere, 2003. Inger Broman 2005 Handledare:

Läs mer

VÅLDSUTS INOM HÄLSO - OCH SJUKVÅRDEN. Kritik och förslag från Rädda Barnen 2012

VÅLDSUTS INOM HÄLSO - OCH SJUKVÅRDEN. Kritik och förslag från Rädda Barnen 2012 VÅLDSUTS VÅLDSUTS AT A T T A BARN INOM HÄLSO - OCH SJUKVÅRDEN Kritik och förslag från Rädda Barnen 2012 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer