Utgiven med stöd av OPC och Sida. Libertas antologi 3 år 2014 Form: Felix Antman Debels Tryck: Scandbook 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgiven med stöd av OPC och Sida. Libertas antologi 3 år 2014 Form: Felix Antman Debels Tryck: Scandbook 2015 www.tidskriftenlibertas."

Transkript

1

2 Libertas är Socialdemokratiska Studentförbundets idépolitiska tidskrift. Libertas drivs av en redaktion självständig från förbundets styrelse. Vårt syfte är att föra en progressiv socialdemokratisk idédebatt. Utgiven med stöd av OPC och Sida Libertas antologi 3 år 2014 Form: Felix Antman Debels Tryck: Scandbook 2015

3 PROVISORISKA UTOPIER

4 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER MÖJLIGHETERNAS FÄLT SKA ODLAS Madeleine Bengtsson INGENTING Alma Kirlic VÅGA VARA VISIONÄR Peter Gustavsson FÖR EN DEMOKRATISK KULTUR Sara Abdollahi EN HÅLLBAR OCH KVALITATIV HÖGSKOLA FÖR ALLA Emma Nilsson UTAN UTOPIER INGEN FRAMTID Felix Antman Debels VÅR FRAMTIDS DAGLIGA BRÖD Ludvig Fahlvik 20 ÅR EFTER APARTHEID Simon Andersson

5 LIBERTAS ANTOLOGI ÅTSTRAMNINGSDOKTRINEN Karin Kristensson PÅ JAKT EFTER EN SVENSK SOCKERSKATT Johan Frick TIDEN SOM MAKT Charlotte Malmborg, Helena Smith ÄN GÅR INGA SNABBTÅG I NORRLANDS INLAND Liss Jonasson A DEMOKRATISERA SAMHÄLLSPLANERINGEN Nils Harnesk UTOPIER OCH VERKLIGHET Ernst Wigforss ÖNSKELISTA Björn Wiechel REFERENSER

6 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER

7 MÖJLIGHETERNAS FÄLT SKA ODLAS MÖJLIGHETERNAS FÄLT SKA ODLAS Madeleine Bengtsson Vad fick dig att gå med i en rörelse? Var det rörelsens senaste finanspolitiska ramverk, 90-dagarsgarantin eller systemet med etablerings -lotsar? Eller var det tron på något större, något vackrare, något mer rättfärdigt och meningsfullt? Ett annat sätt att leva, organisera, producera? Agitation utan utopiska inslag blir torr och smaklös. Utan tron på något annat och en lust att röra sig ditåt, vad är då en rörelse? Av alla levande varelser är människan den enda som kan föreställa sig det som inte finns. Hundar kan längta, katter följa osynliga spår: men människan kan i sitt inre bygga upp imaginära världar, gå in i dem och för en stund glömma sin omgivning. Ronny Ambjörnsson, Fantasin till makten (2004) Utopins syfte är att ge en bild av något som inte är, men skulle kunna vara. Grekiska negationen ou (inte) och grekiskans topos (plats) bildar ordet som direktöversatt skulle kunna betyda ingenstans. Ännu finns inte den plats som utopisten talar om, men visste vore det skönt om vi var där? 9

8 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER Arbetarrörelsen har genom sin historia utformat och lockat med olika mer eller mindre utopiska förslag. Det har rört sig om 8-timmars arbetsdag, rösträtt, barnbidrag, åtskillnad mellan kyrka och stat, maxtaxa, avgiftsfri utbildning, tvåstatslösning mellan Israel och Palestina med mera. Vad har dessa olika mål gemensamt? De är delmål. De är inte socialismen, de är inte svaret på vilket samhälle vi vill ha. Men de gör livet bättre för dem som lever idag. Ökar demokratin, jämlikheten och friheten. Det är denna form av delmål som vi kallar provisoriska utopier. Vissa skulle kalla det reformism, att medelst reformer förändra samhället (istället för med revolution). Och det är det ju också. Men de provisoriska utopierna är något mer: de är vackra, nåbara visioner. De tänder eldar och samlar, på ett sätt som en reform per se inte gör. En reform måste vara åtminstone lite utopisk för att få folk att kämpa för den. SOCIALISMENS KÄRNA Socialdemokraten, språkvetaren, finansministern och ideologen Ernst Wigforss ( ) myntade begreppet provisoriska utopier. Förutom att leda finansdepartementet och forska på halländska dialekter skrev han flera volymer i vilka han utvecklade och förklarade sina politiska teorier. Han menade att socialismen till sin kärna är empirisk och experimentell. Trots marxismens deterministiska drag har det alltid i socialistiska rörelser funnits en stor lust att prova idéer och praktisera ideal, enligt honom. En förmåga att först lokalisera ett problem, varefter ett lösningsförslag formuleras för att sedan prövas och slutligen utvärderas. För Wigforss var socialdemokratins uppgift att gärna i samarbete med liberaler för att ytterligare stärka demokratin utforma reformförslag som syftade till att stegvis närma sig olika värden som frihet, jämlikhet och demokrati. Han var inte mycket för slagord, fraser eller enkla format. Snarare handlar hans teorier om förhållningssätt. 10

9 MÖJLIGHETERNAS FÄLT SKA ODLAS Det finns intet paradis vid början av mänskligheten, och det finns intet vid dess slut. Vi lever inte för att förbereda ett samhälle så och så många tiotal eller hundratal år härefter, där människorna till sist ska vara lyckliga. Varje framtid blir en gång ett nu, och det kan inte heller ha ett eget värde om det nu vari vi själva lever synes värdelöst. Ernst Wigforss, Kan dödläget brytas (2013) Han själv bjöd på en del utopier, såsom ett ökat demokratiskt inflytande över näringslivet. En idé som dagens socialdemokrater, efter förlusten med löntagarfonderna, borde ta tag i är Wigforss tanke om ett samhällsföretag utan ägande. Hur skulle ett sådant se ut? I en underhållande text från 1927 gör han också upp med reklamen som folkuppfostrare och ifrågasätter att om nu en produkt är så bra, varför behöver företagen lägga 100-tals miljoner på att uppfostra folk att hålla med? Han ifrågasätter konsumismen och vill se, om inte ett förbud, så åtminstone en skarp begränsning av reklamen. DE FARLIGA UTOPIERNA Utopier, utopier. Det var mer populärt med utopier förr. Idag anses de vara för dyra. Eller skogstokiga. Eller inte passa det aktuella parlamentariska läget. Förr kunde det drömmas om att bryta ensidigheten i arbetet, om att alla skulle utöva både manuellt och intellektuellt arbete. Att alla skulle dela det hushålleliga arbetet och omvårdnaden av barn och gamla. Att pendlare och gästarbetare skulle återfå ett bättre liv genom arbetsplatser nära bostäderna. Att folk skulle få syssla med olika kulturverksamheter varje dag Människan som kulturvarelse måste sättas i främsta rummet som C H Hermansson formulerade det. Socialisten William Norris målar i sin utopi Nytt från en ny värld (1892) ett London där förgiftade vattendrag har blivit rena och staden genomsyras av stadsodlingar och välbehag. Folk arbetar inte arbetar för lön, utan för att de finner nöje i det. 11

10 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER Arbetet blir sin egen belöning. Visst förekommer där våld, men det möts inte med bestraffning utan med försoning och gottgöring. Idén om historiens slut har onekligen lagt sordin på utopismen. Men utopierna är heller inte oskyldiga till smutskastningen. De tänkta utopiska samhällena tenderar ofta att bli totalitära. De bygger på rigid ordning, utgörs av förutbestämda mallar som alla måste passa in. Utopisten blir ofta diktator. Utopisten vid makten är en olycka. Den konservative filosofen Edmund Burke ( ) kritiserade utopier för att vara godtyckliga tankebilder, produkter av ett abstrakt teoretiserande. Han menade att samhället är såpass komplext, omöjligt att helt och fullt begripa, att det inte går att dra upp några ritningar eller förvänta sig ett visst utfall av en viss åtgärd. Och visst har vi i världen exempel på utopier som varit skadliga för människan, för mänskligheten. Som den om frihandelns väl och ve. Eller trickle down-teorin. Svetlana Aleksijevitjs författarskap gestaltar vad utopin om sovjeterna och proletariatets diktatur inneburit för människor i innanför unionens gränser. Kommunismen var en vanvettig plan: att göra om den gamla människan, den skröplige Adam. Och man lyckades... kanske var detta också det enda man lyckades med. Svetlana Aleksijevitj, Tiden second hand (2013) Avkulakisering, expropriation, personkult och missväxt var visst pris som fick betalas för att upprätthålla utopin om det sovjetiska och påstått kommunistiska samhället. Censur, arbetsläger och säkerhetspolis var bara nödvändiga ont för att nå hela folkets lycka och välgång. Att det gick åt skogen med Sovjetunionen och att det var en avskyvärd regim råder det ingen tvekan om, hur vackert det än lät i utopin. Här hjälpte inte sköna ord och visioner. Men samtidigt blev det bättre sen då? Är kapitalismens utopi så mycket bättre? 12

11 MÖJLIGHETERNAS FÄLT SKA ODLAS Nu har lyckan kommit, inte sant? Vi har fått korv och bananer. Vi vältrar oss i dynga och äter bara utländsk mat. Istället för fosterland har vi fått en supermarket. Om det kallas frihet har jag inget behov av den friheten. Svetlana Aleksijevitj, Tiden second hand (2013) Är det korv och bananer vi ska nöja oss med? Shoppa snällt i vår supermarket? Vill vi inget mer än så? PRAKTIKENS BETYDELSE Människan lyckas med det hon vill, sa den italienska ideologen och författaren Antonio Gramsci ( ). Han talade om möjligheternas fält, som skulle kunna ses som en motsvarighet till provisoriska utopier. Att lokalisera det fält inom vilket vi har möjligheter att faktiskt förändra och skapa. Gramsci förespråkade en demokrati snarare än en socialism, en folkrörelsekamp mot nedhållande tänkesätt. Han la stor vikt vid praktikens betydelse. Människans faktiska förmåga att förändra de förhållanden som format henne. Utopier pekar framförallt på det existerande samhällets ofullkomlighet. Med provisoriska utopier är tanken att också visa på ett bättre samhälle som kan uppnås relativt omgående. Förslag som kan och ska förkastas om det kommer befogad kritik. Utopier öppna för förändring, helt enkelt. Pragmatism säger vissa. Wigforss formulerar sig så här: Den dygd som inte kan praktiseras är falsk. Vad som inte är genomförbart, är inte önskvärt. Det finns ingenting verkligen gagneligt i världen som inte ligger inom räckhåll för ett upplyst förstånd och en målmedveten strävan. Ernst Wigforss, Kan dödläget brytas (2013) De kittlande, smått otroliga (men ändå realiserbara) idéerna ger kraft att ta itu med de små problemen, de vardagliga bestyren. 13

12 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER De ger pragmatismen som ofta är nödvändig om demokrati ses som ett värde att slå vakt om ledning och guidning. Men framförallt ska de provisoriska utopierna ska fungera som ett motvärn mot den utbredande likgiltigheten, mot politikerföraktet och det apolitiska samhället. Med utopier som kan uppskattas av det stora folkflertalet (som exempelvis välfärdssamhället) kan vi bygga såväl land som folkrörelse. Vi kan låta historien återuppstå, återge demokratin sitt existensberättigande och göra politiska samtal relevanta igen. Visst kommer misstag att begås. Dåliga förslag kommer läggas fram och prövas. Men om siktet är inställt på att stegvis uppnå mer jämlikhet, demokrati och frihet, så är tokiga förslag bättre än inga förslag. Då återstår bara ingenting. I den här antologin har vi samlat olika visioner, idéer och planer. Stora som små, abstrakta som konkreta. De behandlar kulturpolitiken, sockerkonsumtionen, arbetstiden, högskolan och samhällsplaneringen. S-studenter och andra har fått fria händer och de har resulterat i en oväntad, brokig skara förslag. Alla ändå inom räckhåll. Förhoppningen är att du som läser ska känna lust, inspiration och framtidstro av att läsa antologin. Kanske starta en studiecirkel. Skriva en motion. Eller utforma din egna utopi. Varför gick du med i den där rörelsen egentligen? MADELEINE BENGTSSON Libertas redaktör 14

13 MÖJLIGHETERNAS FÄLT SKA ODLAS 15

14 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER

15 INGENTING INGENTING Alma Kirlic En gång var ingen ute och gick vägen var tom och fri och när ingen gick och varken visslade eller sjöng eller var tyst sprang ingen annan förbi. Ingen vinkade till ingen som vinkade tillbaka. Inga vindpustar kändes mellan ingens fingrar ingen känsla av välbehag inga utrop: Vad härligt det är att få finnas. Ingen kom på sig själv med att tänka tanken: Nu lyckades jag minsann leva i nuet. Ingen hörde de nutida profeternas predikan den studsade tröstlöst mellan ingens väggar och träffade ingens öron som varken var idel eller döva. Ingen gick på kvällstidningarnas tips om att gå ner i vikt. Ingen längtade efter sommaren varken med eller utan dåligt samvete över en kropp som varken var överviktig, underviktig eller normal ingen åt en glass i vårvärmen ingen hade det bra

16 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER Ingen hade det dåligt ingen tjänade pengar ingen hade sparade semesterdagar som skulle tas ut innan årets slut ingen köpte restresor till Thailand ingen köpte nåt annat i Thailand ingen badade i Thailands klara vatten eller blev bränd av en mördarmanet. Ingen var rädd för maneten som trots att den var brännande het tog livet av ingen. Ingen gav upphov till kvällstidningsrubriker ingen stod i det främsta ledet och tittade på Victorias klänning när hon gifte sig med Westling. Ingen undrade vad som skulle hända om Victoria dädanefter skulle heta Victoria Westling. Ingen ifrågasatte ordet dädanefter. Ingen var varken bättre eller sämre än någon annan ingen ställde upp i otaliga tävlingar där ingen vann där ingen stod på en prispall och när nationalsången ljöd över den tomma arenan smekte ingen bröstet med sin hand. Ingen smekte nån annans bröst ingen grät tröstlöst ingen köpte en brödröst. Ingen fick cancer efter att ha ätit för många brända brödskivor i sina dar ingen bajsade blod ingen blev rädd för vad som komma skall. 18

17 INGENTING Ingen hörde de nutida profeternas predikan: Du väljer ditt eget liv allt du gör projiceras tillbaka på dig själv vill du vara frisk får du se till att bli det och om du inte lyckas tough luck my friend. Engelska var ett språk som ingen talade varken flytande eller med brytning ingen delade ut en snyting varken metaforisk eller bokstavlig. Ingen borrade efter olja i någon annans land ingen hade ett land ingen ljög ingen krigade under falska förevändningar ingen var arg ingen mindes historia ingen sprängde sig själv i självmordsattentat ingen hyste agg. Ingen förlorade sitt hopp ingen shoppade loss ingen hade råd ingen var rädd för varken liv eller död. Ingen solade tills ingen blev röd ingen rimmade illa ingen kallades gorilla ingen kallades gul ingen firade jul ingen var varken vacker eller ful ingen spenderade liv på ett kontor. Ingen skrek abort är mord. 19

18 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER Ingen kämpade ingen gav upp ingen var djärv ingen saknade mod ingen levde ingen dog. En gång var ingen ute och gick och på vägen fanns ingenting. ALMA KIRLIC poet och författare 20

19 INGENTING 21

20 22 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER

21 VÅGA VARA VISIONÄR VÅGA VARA VISIONÄR Peter Gustavsson Av någon anledning har arbetarrörelsen valt att presentera sin historia på ungefär samma sätt som överklassen presenterat sin. Det är stora män och en och annan kvinna agitatorer, pragmatiker och landsfäder som passerar revy framför våra ansikten. Men arbetarrörelsens historia handlar framför allt om något helt annat. Den handlar om känslan av frihet och framtid när arbetarna på bruket byggde Folkets Hus tillsammans. Om frihetskänslan när den arbetslösa familjen fick ut sina första slantar i arbetslöshetsersättning eller barnbidrag. Om det vardagliga fackliga organiseringsarbetet på arbetsplatser, expeditioner och kursgårdar. Om tvåbarnsfamiljen som flyttade in i en lägenhet i stan med elspis, rinnande vatten och toalett inomhus, och om hur deras barn fick möjlighet att utbilda sig. Avtrycken av 1900-talets framstegshistoria finns i miljontals svenskars familjekrönikor, men också i den rika flora av tidningar, tidskrifter och litteratur som arbetarrörelsen producerat. Där flödar argumenten för de stora reformerna fram längs sidorna. Och med tiden hittar den socialdemokratiska reformismen sitt eget språk och sina egna begrepp för att beskriva vägen och målet med samhällsförändringen. MÅL OCH MEDEL Genom den långa berättelsen om hur arbetarrörelsen lade grunden till den svenska demokratin och välfärdsstaten har rörelsens aktiva ständigt brottats med samma dilemma. Det handlar om relationen 23

22 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER mellan idépolitik och dagspolitik, mellan vision och verklighet, mellan drömmen om ett bättre samhälle och vad som går att åstadkomma här och nu. Inledningsvis i diskussionen om ministersocialismen kan en socialdemokrat vara minister i en regering som inte genomför partiets maximiprogram? Sedan i frågan om i vilket läge en regering ska avgå när den inte kan genomföra grunderna i sin politik. Och i åtskilliga diskussioner om när det är rätt att söka konflikt respektive kompromiss för att genomföra olika reformer. Som en utpräglad idépolitiker och mångårig finansminister var Ernst Wigforss väl bevandrad både i idén och praktiken bakom socialdemokratisk samhällsförändring. Han formulerade den reformismens terminologi som fortfarande är i allra högsta grad brukbar för att bringa reda i dagens frågeställningar. Wigforss vägrade acceptera att man skulle behöva välja mellan ideologisk övertygelse och pragmatiskt samhällsbygge. Han tog avstånd från idén om framtiden som ödesbestämd, samtidigt som han vägrade se dagspolitiken som bara en fråga om här och nu. I Socialismen dogm eller arbetshypotes? (1925) menade Wigforss att Det inflytande vi kan öva på framtiden, det utövar vi genom att ändra den verklighet som just nu är. Vi gräver dubbelt flera diken för oss själva, och för efterkommande. Vi gör grunden vidare och lägger nya stenar i muren, för att man efter oss ska kunna resa samhällsbyggnaden ännu vidare och högre. [...] [Idén om framtiden] blir i stället en ledstjärna att ställa kursen efter, en hjälp att finna bästa utvägen ur ögonblickets svårigheter. Men den låter oss också gå in som led i släktets stora sammanhang, ger vår dagliga strävan en djupare innebörd och vårt liv en rikare mening. Wigforss metod för att brygga över spänningen mellan ideologi och dagspolitik var idén om provisoriska utopier. Genom att formulera mål som är möjliga att genomföra på medellång sikt blir vägen mot det klasslösa samhället farbar. Den provisoriska utopin är inte ett slutmål för det perfekta samhället, men däremot en bra utgångspunkt för att sätta kursen i dagspolitiken. Den utopiska framtidsbildens kraft att driva människors känslor och engagemang för att åstadkomma förändringar är för viktig för att inte användas också av tålmodiga samhällsreformatorer, tycks Wigforss mena. 24

23 VÅGA VARA VISIONÄR Idén om provisoriska utopier förenas med fördel med idén om vikten av strukturreformer. Reformer som inte bara gör situationen bättre för människor i nuet, utan också utgör vad Wigforss beskrev som grund för en vidare frammarsch. Genom att höja människors kunskapsnivå och bygga en stark välfärdsstat skapas en bas för den demokratisering av arbetslivet som Wigforss såg som nödvändig för att skapa ett verkligt demokratiskt samhälle. INITIATIVETS MAKT En av Wigforss mest kända texter går under namnet Kan dödläget brytas? (1959). Och det är värt att påminna sig själv om att allt inte är nytt under solen. Att socialdemokratiska minoritetsregeringar förhandlat sig fram genom tuffa parlamentariska lägen förr, och lyckats åstadkomma viktiga förändringar som fått varaktig betydelse. Men vi behöver också förstå vikten av att våga formulera provisoriska utopier som kan väcka människors engagemang och bygga upp stöd i samhället för en tydlig reformpolitik. Om vi ska lära något alls av vår historia är vikten av att våga vara visionär kanske den viktigaste lärdomen av de alla. Att vi inte är mer handlingsförlamade än vad vi gör oss. En socialdemokrati i regeringsställning sitter på initiativets makt och kan göra väldigt mycket för att förändra det politiska landskapet. Men det kräver att vi väljer att leda opinionen snarare än ledas av den. Att vi skapar nya verkligheter som lägger grunden till en vidare frammarsch och låter kommuner med goda förutsättningar gå före och skapa skyltfönster för en progressiv politik. Men också att vi mäter opinionssiffror inte för att bli slavar under dem utan för att få ett underlag till vad vi ska göra för att öka stödet för de reformer vi som rörelse ser som angelägna. För det största hotet mot förtroendet för en socialdemokratisk regering är ifall väljarna upplever att den bara sysslar med förvaltning och sjunker ner i politisk apati. För efter de senaste decenniernas utsträckta försvarsstrid för välfärdsstaten befinner vi oss i ett läge där verklighetens upp- 25

24 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER fordrande krav tillsammans med nyliberalismens kapsejsning skapar helt nya förutsättningar för politiken. Vid sidan av att rätta upp kursen efter det borgerliga vanstyrets år behöver vi genomföra genomgripande reformer på många områden. Om vi inte kan formulera dessa reformer, kommer andra att göra det. Vi behöver nya provisoriska utopier, nya djärva reformer för vår tids samhällsproblem. UTOPITIPS Vi behöver offensiva klimatinvesteringar för en snabb omställning till hållbarhet. Det innebär stora satsningar på förnyelsebar energi och en helt ny prioritering av järnvägen. Underhåll och utbyggnad av befintliga tågsträckor behöver ske parallellt med byggandet av framtidens infrastruktur med nya sträckor på stambanan och nya höghastighetståg mellan storstäderna och ut mot kontinenten. Vi behöver arbetslivsreformer som ökar anställdas trygghet och minskar stressen på arbetsplatserna, ett massivt nytt kunskapslyft, starkare socialförsäkringar, individualiserad föräldraförsäkring och en aktiv regionalpolitik som gör det möjligt för människor att leva och utvecklas också på mindre orter. Vi behöver mindre vinstjakt och ökad förtroende för kompetensen och förmågan hos personalen i offentlig sektor. För att finansiera detta behöver vi låneinvestera infrastruktursatsningar och omformulera överskottsmålet till ett mål att inte öka statsskuldens andel av BNP. Vi behöver också röra oss bort ifrån ett avdragstätt skattesystem som allt mer börjar likna en schweizerost till en enhetligare och robustare beskattning. Och mest av allt måste vi förstå att göra en arbetsfördelning inom arbetarrörelsen. För att vara framgångsrika i de förhandlingar som krävs såväl i politiken som på arbetsmarknaden måste vi samtidigt vara framgångsrika i den ständiga kampen om hegemonin i samhällsdebatten för att flytta fram positionerna och skapa ett starkare stöd för en progressiv politik. Det är vi som avgör vad det kommer att stå i historieböckerna om vår tid. Berättelsen om det tidiga 2000-talet kan bli en berät- 26

25 VÅGA VARA VISIONÄR telse om en framåtsyftande reformera. En era då vi tillsammans tog tag i vår tids utmaningar, byggde grunden vidare och lade nya stenar i muren, för att man efter oss skulle kunna resa samhällsbyggnaden ännu vidare och högre. Men det kan också bli en berättelse om en socialdemokrati som successivt tappade fotfästet under trycket från en stark global trend mot ojämlikhet. Historikerna kan tänkas skriva om hur välfärden och demokratin undangrävdes av en allt mer professionaliserad och avideologiserad politik och en allt starkare högerextremism som närdes av arbetarrörelsens oförmåga att formulera positiva provisoriska utopier. Då är framtidsutsikterna inte goda, vare sig för vårt land eller för den lilla planet vi lever på. Framtiden är vår om vi förmår att greppa tag i den. Vi bygger den tillsammans. PETER GUSTAVSSON verksamhetsutvecklare och facklig-politiskt ansvarig på ABF 27

26 28 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER

27 FÖR EN DEMOKRATISK KULTUR FÖR EN DEMOKRATISK KULTUR Sara Abdollahi If I didn t define myself for myself, I would be crunched into other people s fantasies for me and eaten alive. Orden kommer från den afroamerikanska poeten, feministen och aktivisten Audre Lorde och sätter fingret på faran med att ständigt definieras av alla andra. Att själv aldrig få vara med och skriva sin historia och definiera världen. Utan istället ständigt bli krossad av andra människors fantasier. Hur ser kulturlandskapet i Sverige ut; vilka äger rätten att definiera och tolka de olika berättelser som finns i vårt samhälle? Solidaritet, det kräver förmågan att sätta sig in i andra människors skor och tänka: hur skulle jag vilja att andra agerade mot mig, för mina rättigheter som människa? Det som försvårar solidaritet är individualismen, att inte kunna sätta sig in i andras situation. Kanske är det därför kulturen är så segrererad och centererad kring enfald; enfald när det gäller vilka kroppar och blickar som har tillträde att producera och konsumera kultur. Det är svårt att tvinga aktörer som finansieras av privata bolag och koncerner att fördela kulturresurser jämnt. Men hur är det när det gäller den kultur som finansieras genom våra gemensamma skattepengar? Hur kan endast en enfald ha tillgång till den kultur som vi alla är med och bekostar genom att betala skatt? Vilka har tillgång till den kultur som finansieras med våra gemensamma skattepengar, som till exempel statliga museer? 29

28 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER Skatt betalar vi för att gemensamt bygga upp samhället på olika sätt. Statliga museer är en av våra gemensamma och viktiga tillgångar. De förvaltar och visar oss vår historia och samtid. Som institution har de därför en enorm makt; de kan välja vad de anser vara viktigt att synliggöra och inte. Varför är det fortfarande till största del en homogen skara som hörs och syns när det gäller konst, litteratur och kulturella sammanhang? Beror det på att till exempel rasifierade och arbetarklassen inte är intresserade av kultur? Att de inte vill skapa och konsumera kultur? Knappast. OJÄMLIK TILLGÅNG TILL KULTUREN För en tid sedan fick jag förmånen att under en dag, tillsammans med några museichefer, vara med på en dialog kring hur vi ska tillgängliggöra våra museer för att komma bort från att de tilltalar en homogen skara. Uppdraget var ett samarbete mellan Kulturdepartementet och Riksutställningar och vi deltagare hade olika ingångar, förslag och analysmodeller. Men en sak var de flesta av oss ense om: den kultur och de museer som finansieras genom våra gemensamma skattepengar bör också vara till för alla, både när det gäller deltagande och skapande, oavsett härkomst, klass eller kön. Jag minns när regeringen offentliggjorde att det ska kosta noll kronor att gå på statliga museer. Jag blev först väldigt glad. Därför att pengar och kommers ska inte få styra tillgången till kultur, och för den som är fattig är gratis en förutsättning att överhuvudtaget kunna delta. Samtidigt är glädjen falsk. För om alla betalar skatt ska alla också självklart få åtnjuta de byggnader, aktiviteter och saker som skatten går till. Därför är gratis entré bra, men inte tillräckligt. Journalisten Jan Gradvall skriver: Frågan om gratis entré blir väldigt abstrakt för den som inte har råd att åka till det som är gratis. Vad spelar det för roll att inträdet är gratis om byggnaderna är centrerade till vissa delar i staden och landet, och alla inte har råd att åka dit? Får de som inte kan ta sig till kulturen skylla sig själva? 30

29 FÖR EN DEMOKRATISK KULTUR Varför kan inte kulturen decentraliseras och spridas ut? Platsen som avgörande för tillgång till kultur har också i högsta grad med kulturellt kapital att göra. Om vi vill göra kulturen demokratisk behöver vår utgångspunkt vara jämn resursfördelning av makt. Det är något som ska appliceras på platser där kulturen finns, vilka som styr över kulturproduktionen och resurstilldelningen. Det är en fråga om klass att kunna bestämma vilka bilder vi får se eller inte, vilka texter som publiceras eller inte, vilka som kränks eller hyllas. Därför är det viktigt att bryta segregation och maktkoncentration även när det gäller kulturen; institutioner, redaktioner och kulturpolitik. BLINDHET INFÖR DEN EGNA MAKTEN Det som utmärker den kulturella medelklassen är tillgången till kulturellt kapital; att kulturarbetare inte är rika men har ett stort nätverk är inte något som är helt okänt för de flesta av oss. Tillgången till ett rikt kulturellt kapital innebär att vara välorienterad med de koder och referenser som krävs för att öppna dörrarna till olika kulturella sammanhang, och väl där inne få stanna kvar och släppas in genom fler dörrar till fler kulturella sammanhang. Kulturklassen, om vi kan tala om en sådan, har möjlighet att höras i radion, tidningar och i olika panelsamtal. Man är också väl införstådd med vilka kulturdebatter som är fina och viktiga att sätta sig in i och ha åsikter kring. Även de koder som gäller kring klädsel är något som den klass som är insvept i kulturen har koll på: man vet när det är dags att bära kläder för kultförklarade märket Marimekko och inte. I ett samtal där jag deltog med en rad viktiga personer inom kulturvärlden kände jag ett motstånd mot en mer jämlik fördelning av resurser. Att personer som sitter på en viss makt inte ville se sitt eget ansvar för att kulturen är så centrerad kring en enfald. Under början av samtalet befann sig nivån på Jag som är vit man får aldrig säga något och Att vara vit betyder lika mycket/lite som att gilla fotboll. Jag som inte alls sitter på samma makt som dessa personer kände en irritation men också en oro, därför att de 31

30 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER försökte kidnappa frågor som berör maktstruktur att handla om de själva som personer; vithet som maktstruktur blev plötslig centrerad kring dem som enskilda personer, och de tyckte synd om sig själva som aldrig fick säga något. Likväl satt de i samtalet och tog upp värdefull tid för att säga saker som dessa. Ganska tidigt i samtalet var jag tvungen att säga ifrån. Jag kände att målet med samtalet, att brainstorma hur vi ska göra kultursverige mer inkluderande förtjänade bättre än så. Jag fick förklara att prata om enskilda vita män inte var relevant, för vithet var en struktur. Jag fick även förklara att spela fotboll inte alls är samma sak som att tillhöra en vit kulturklasskara, eftersom makt och intresse är åtskilda saker. Då kunde vi äntligen fokusera på vad vi var där för att göra. VAR FINNS DEBATTEN? Att inte kunna prata om de hinder och problem som står i vägen för att kulturen ska bli allas vår att producera och konsumera är ett demokratiskt problem. Att scrolla genom olika kultursidor jag skriver scrolla för jag läser ofta tidningar på nätet är också att bevittna kulturkändisar i eviga diskussioner med varandra. Hyllande och dissande av och med samma personer. Aftonbladet Kultur mot Expressen Kultur, höger mot vänster, tecken efter tecken som slösas på ryggdunkande och positioneringar. Ibland får vi läsa värdefulla och viktiga kulturtexter, men det är sällan oväntade röster och analyser släpps igenom. När högern inte bryr sig om klass, delar in kulturen i fin/ ful och vill bygga upp en slags elit, inom kulturvärlden, precis som överallt, är jag inte förvånad. Men från vänstern förväntar jag mig något annat, något mer. Om vi kollar vilka som producerar kulturen i vänstertidningar är det likväl en enfald. Samma personer som får vara experter på viktiga kulturella frågor. Att inte alla kan eller vill skriva komplicerade kulturella analyser är ingen hemlighet, men att aldrig vilja se de som kan och/eller vill skaver. Vi som bekänner oss till erkännande av ideologier som tror på strukturer behöver också se vår egen makt och ansvar i struktur- 32

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Hemtentamen politisk teori II.

Hemtentamen politisk teori II. Hemtentamen politisk teori II. Inledning: Att kunna formulera en fråga som är politisk-filosofiskt var inte det lättaste för mig, eftersom det inom vilken gräns kan man skapa en sådan fråga. Något som

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Inkomstfördelning: En konfliktfråga.

Inkomstfördelning: En konfliktfråga. Martine Barikore Polkand 3 Politisk Teori Grupp B Hemtenta Inkomstfördelning: En konfliktfråga. Inledning Idag är inkomstfördelningen en fråga som diskuteras ganska mycket på den politiska arenan. Vad

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Lektion 5 Livsåskådningar. Requiem for the american dream.

Lektion 5 Livsåskådningar. Requiem for the american dream. Lektion 5 Livsåskådningar Requiem for the american dream. Uppgifter till filmen: Skriv ner tre frågor var som ni vill ställa utifrån filmen. Skriv ner tre saker ni reagerade på i filmen. Vad har vi sett

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

Eventuell spänning mellan kapitalism och demokrati? Är det möjligt för ett kapitalistiskt samhälle att uppfylla kriterierna för en ideal demokrati?

Eventuell spänning mellan kapitalism och demokrati? Är det möjligt för ett kapitalistiskt samhälle att uppfylla kriterierna för en ideal demokrati? Matilda Falk Eventuell spänning mellan kapitalism och demokrati? Är det möjligt för ett kapitalistiskt samhälle att uppfylla kriterierna för en ideal demokrati? Inledning Kapitalism är inte följden av

Läs mer

Båda dessa grundtyper av organisationer, dessutom organisationer som blandar frivillighet och företagande, finns med i nätverket för social ekonomi.

Båda dessa grundtyper av organisationer, dessutom organisationer som blandar frivillighet och företagande, finns med i nätverket för social ekonomi. I processens inledning genomfördes ett längre seminarium där regionens och Nätverket för social ekonomis representanter diskuterade vilken typ av organisationer den kommande överenskommelsen skulle handla

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 1 Fi Lund vill se en annan utveckling och en ny syn på politiken. Vår politik handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Vi vill

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND!

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND! Lördag 19/3-2016 Jennifer Black Vi är alla samlade här idag av en och samma anledning, att vi på ett eller annat sätt känner ett enormt missnöje över någonting. Det är ingen skillnad på någon utav oss.

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Det sociala landskapet. Magnus Nilsson

Det sociala landskapet. Magnus Nilsson Det sociala landskapet Magnus Nilsson Det sociala landskapet vad är det? Består av interagerande delar Helheten framträder bara på avstånd De olika delarna har olika påverkan på varandra Hur lanskapet

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se vad som är bra för alla innan man ser vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 VALMANIFEST antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 I valet 1970 skall vi för första gången samtidigt välja riksdag och förtroendemän i landsting och kommuner.

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Det här är Folkuniversitetet

Det här är Folkuniversitetet Kanske minns du hur det kändes när du lärde dig läsa? Hur du öppnade en dörr och såg världen på ett helt nytt sätt. Hur tecknen som tidigare varit oförståeliga plötsligt fick mening. Hur du i början läste

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism

Lektion 4 Livsåskådningar. Humanismen och liberalism Lektion 4 Livsåskådningar Humanismen och liberalism Ett luddigt begrepp Humanism kan betyda många olika saker beroende på vem som använder ordet och i vilket sammanhang. Det kan handla om humanistiska

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark Allt färre svenskar uppger att de har förtroende för regeringens

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Historia, 150 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur människor har levt i det förflutna och hur samhällen har utvecklats. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 3: Sara Karlsson

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 3: Sara Karlsson Att svära i kyrkan Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet Röst 3: Sara Karlsson Kapitelvis publicering Detta är ett av tjugofyra dokument som tillsammans utgör hela innehållet i antologin

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Ett långt brev... Diskussionshäfte. Av Bo Elmgren

Ett långt brev... Diskussionshäfte. Av Bo Elmgren Ett långt brev... Av Bo Elmgren Tillsammans kan vi göra så mycket Samhällskritiken är livlig. Och den är viktig. Men den stannar ofta vid just bara kritik. Betydligt oftare än som sker borde den få en

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund VI TROR på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver

Läs mer

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Av Henrik Ståhlberg Det sägs ibland att människor med autism inte kan tycka synd om andra. Hos människor som inte kan så mycket

Läs mer

Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR.

Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR. ATLAS Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR. Ofärdsland Kent Werne och Bokförlaget Atlas, 2014 Omslag och grafisk form: Conny Lindström Författarporträtt: Jessica Segerberg Tryck: Nørhaven,

Läs mer

Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen.

Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen. Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen. Stå upp för mänskliga rättigheter under valåret Nästa år är det val i Sverige. Det sker i en tid

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

MAD MEN MANAGEMENT MMM

MAD MEN MANAGEMENT MMM MAD MEN MANAGEMENT MMM av Paula Liukkonen Alla människor och i synnerhet de som arbetar i akademier är jämlika men somliga människor i akademin är mera jämlika än andra. Fritt efter Georg Orwells Animal

Läs mer

Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning

Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning Framtiden börjar nu #nr Förslag Avsändare Stöd av 255 Rad 8-16 Stryk Rad 8-16: ändra till SSU kämpar för jämlikheten. Vi kämpar för alla människors lika värde för en

Läs mer

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Svenska Bio lämnar härmed sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Sammanfattning Att människor tillsammans

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel Lurad var dag Noveller och dikter om det oväntat uppenbara Erik Thiel En förändring krävs Ta en titt omkring er, det är allt ni behöver göra för att se att vi måste ändra vårt sätt att leva, att vi måste

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Stegen in i arbetslivet Processtöd - SIA-modellens metod

Stegen in i arbetslivet Processtöd - SIA-modellens metod Stegen in i arbetslivet M Processtöd - SIA-modellens metod Ann-Christine Gullacksen Docent i socialt arbete Hälsa och Samhälle Malmö högskola december 2012 Förloppets faser i SIA-modellen Fas 1 Fas 2 Fas

Läs mer