Utgiven med stöd av OPC och Sida. Libertas antologi 3 år 2014 Form: Felix Antman Debels Tryck: Scandbook 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgiven med stöd av OPC och Sida. Libertas antologi 3 år 2014 Form: Felix Antman Debels Tryck: Scandbook 2015 www.tidskriftenlibertas."

Transkript

1

2 Libertas är Socialdemokratiska Studentförbundets idépolitiska tidskrift. Libertas drivs av en redaktion självständig från förbundets styrelse. Vårt syfte är att föra en progressiv socialdemokratisk idédebatt. Utgiven med stöd av OPC och Sida Libertas antologi 3 år 2014 Form: Felix Antman Debels Tryck: Scandbook 2015

3 PROVISORISKA UTOPIER

4 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER MÖJLIGHETERNAS FÄLT SKA ODLAS Madeleine Bengtsson INGENTING Alma Kirlic VÅGA VARA VISIONÄR Peter Gustavsson FÖR EN DEMOKRATISK KULTUR Sara Abdollahi EN HÅLLBAR OCH KVALITATIV HÖGSKOLA FÖR ALLA Emma Nilsson UTAN UTOPIER INGEN FRAMTID Felix Antman Debels VÅR FRAMTIDS DAGLIGA BRÖD Ludvig Fahlvik 20 ÅR EFTER APARTHEID Simon Andersson

5 LIBERTAS ANTOLOGI ÅTSTRAMNINGSDOKTRINEN Karin Kristensson PÅ JAKT EFTER EN SVENSK SOCKERSKATT Johan Frick TIDEN SOM MAKT Charlotte Malmborg, Helena Smith ÄN GÅR INGA SNABBTÅG I NORRLANDS INLAND Liss Jonasson A DEMOKRATISERA SAMHÄLLSPLANERINGEN Nils Harnesk UTOPIER OCH VERKLIGHET Ernst Wigforss ÖNSKELISTA Björn Wiechel REFERENSER

6 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER

7 MÖJLIGHETERNAS FÄLT SKA ODLAS MÖJLIGHETERNAS FÄLT SKA ODLAS Madeleine Bengtsson Vad fick dig att gå med i en rörelse? Var det rörelsens senaste finanspolitiska ramverk, 90-dagarsgarantin eller systemet med etablerings -lotsar? Eller var det tron på något större, något vackrare, något mer rättfärdigt och meningsfullt? Ett annat sätt att leva, organisera, producera? Agitation utan utopiska inslag blir torr och smaklös. Utan tron på något annat och en lust att röra sig ditåt, vad är då en rörelse? Av alla levande varelser är människan den enda som kan föreställa sig det som inte finns. Hundar kan längta, katter följa osynliga spår: men människan kan i sitt inre bygga upp imaginära världar, gå in i dem och för en stund glömma sin omgivning. Ronny Ambjörnsson, Fantasin till makten (2004) Utopins syfte är att ge en bild av något som inte är, men skulle kunna vara. Grekiska negationen ou (inte) och grekiskans topos (plats) bildar ordet som direktöversatt skulle kunna betyda ingenstans. Ännu finns inte den plats som utopisten talar om, men visste vore det skönt om vi var där? 9

8 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER Arbetarrörelsen har genom sin historia utformat och lockat med olika mer eller mindre utopiska förslag. Det har rört sig om 8-timmars arbetsdag, rösträtt, barnbidrag, åtskillnad mellan kyrka och stat, maxtaxa, avgiftsfri utbildning, tvåstatslösning mellan Israel och Palestina med mera. Vad har dessa olika mål gemensamt? De är delmål. De är inte socialismen, de är inte svaret på vilket samhälle vi vill ha. Men de gör livet bättre för dem som lever idag. Ökar demokratin, jämlikheten och friheten. Det är denna form av delmål som vi kallar provisoriska utopier. Vissa skulle kalla det reformism, att medelst reformer förändra samhället (istället för med revolution). Och det är det ju också. Men de provisoriska utopierna är något mer: de är vackra, nåbara visioner. De tänder eldar och samlar, på ett sätt som en reform per se inte gör. En reform måste vara åtminstone lite utopisk för att få folk att kämpa för den. SOCIALISMENS KÄRNA Socialdemokraten, språkvetaren, finansministern och ideologen Ernst Wigforss ( ) myntade begreppet provisoriska utopier. Förutom att leda finansdepartementet och forska på halländska dialekter skrev han flera volymer i vilka han utvecklade och förklarade sina politiska teorier. Han menade att socialismen till sin kärna är empirisk och experimentell. Trots marxismens deterministiska drag har det alltid i socialistiska rörelser funnits en stor lust att prova idéer och praktisera ideal, enligt honom. En förmåga att först lokalisera ett problem, varefter ett lösningsförslag formuleras för att sedan prövas och slutligen utvärderas. För Wigforss var socialdemokratins uppgift att gärna i samarbete med liberaler för att ytterligare stärka demokratin utforma reformförslag som syftade till att stegvis närma sig olika värden som frihet, jämlikhet och demokrati. Han var inte mycket för slagord, fraser eller enkla format. Snarare handlar hans teorier om förhållningssätt. 10

9 MÖJLIGHETERNAS FÄLT SKA ODLAS Det finns intet paradis vid början av mänskligheten, och det finns intet vid dess slut. Vi lever inte för att förbereda ett samhälle så och så många tiotal eller hundratal år härefter, där människorna till sist ska vara lyckliga. Varje framtid blir en gång ett nu, och det kan inte heller ha ett eget värde om det nu vari vi själva lever synes värdelöst. Ernst Wigforss, Kan dödläget brytas (2013) Han själv bjöd på en del utopier, såsom ett ökat demokratiskt inflytande över näringslivet. En idé som dagens socialdemokrater, efter förlusten med löntagarfonderna, borde ta tag i är Wigforss tanke om ett samhällsföretag utan ägande. Hur skulle ett sådant se ut? I en underhållande text från 1927 gör han också upp med reklamen som folkuppfostrare och ifrågasätter att om nu en produkt är så bra, varför behöver företagen lägga 100-tals miljoner på att uppfostra folk att hålla med? Han ifrågasätter konsumismen och vill se, om inte ett förbud, så åtminstone en skarp begränsning av reklamen. DE FARLIGA UTOPIERNA Utopier, utopier. Det var mer populärt med utopier förr. Idag anses de vara för dyra. Eller skogstokiga. Eller inte passa det aktuella parlamentariska läget. Förr kunde det drömmas om att bryta ensidigheten i arbetet, om att alla skulle utöva både manuellt och intellektuellt arbete. Att alla skulle dela det hushålleliga arbetet och omvårdnaden av barn och gamla. Att pendlare och gästarbetare skulle återfå ett bättre liv genom arbetsplatser nära bostäderna. Att folk skulle få syssla med olika kulturverksamheter varje dag Människan som kulturvarelse måste sättas i främsta rummet som C H Hermansson formulerade det. Socialisten William Norris målar i sin utopi Nytt från en ny värld (1892) ett London där förgiftade vattendrag har blivit rena och staden genomsyras av stadsodlingar och välbehag. Folk arbetar inte arbetar för lön, utan för att de finner nöje i det. 11

10 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER Arbetet blir sin egen belöning. Visst förekommer där våld, men det möts inte med bestraffning utan med försoning och gottgöring. Idén om historiens slut har onekligen lagt sordin på utopismen. Men utopierna är heller inte oskyldiga till smutskastningen. De tänkta utopiska samhällena tenderar ofta att bli totalitära. De bygger på rigid ordning, utgörs av förutbestämda mallar som alla måste passa in. Utopisten blir ofta diktator. Utopisten vid makten är en olycka. Den konservative filosofen Edmund Burke ( ) kritiserade utopier för att vara godtyckliga tankebilder, produkter av ett abstrakt teoretiserande. Han menade att samhället är såpass komplext, omöjligt att helt och fullt begripa, att det inte går att dra upp några ritningar eller förvänta sig ett visst utfall av en viss åtgärd. Och visst har vi i världen exempel på utopier som varit skadliga för människan, för mänskligheten. Som den om frihandelns väl och ve. Eller trickle down-teorin. Svetlana Aleksijevitjs författarskap gestaltar vad utopin om sovjeterna och proletariatets diktatur inneburit för människor i innanför unionens gränser. Kommunismen var en vanvettig plan: att göra om den gamla människan, den skröplige Adam. Och man lyckades... kanske var detta också det enda man lyckades med. Svetlana Aleksijevitj, Tiden second hand (2013) Avkulakisering, expropriation, personkult och missväxt var visst pris som fick betalas för att upprätthålla utopin om det sovjetiska och påstått kommunistiska samhället. Censur, arbetsläger och säkerhetspolis var bara nödvändiga ont för att nå hela folkets lycka och välgång. Att det gick åt skogen med Sovjetunionen och att det var en avskyvärd regim råder det ingen tvekan om, hur vackert det än lät i utopin. Här hjälpte inte sköna ord och visioner. Men samtidigt blev det bättre sen då? Är kapitalismens utopi så mycket bättre? 12

11 MÖJLIGHETERNAS FÄLT SKA ODLAS Nu har lyckan kommit, inte sant? Vi har fått korv och bananer. Vi vältrar oss i dynga och äter bara utländsk mat. Istället för fosterland har vi fått en supermarket. Om det kallas frihet har jag inget behov av den friheten. Svetlana Aleksijevitj, Tiden second hand (2013) Är det korv och bananer vi ska nöja oss med? Shoppa snällt i vår supermarket? Vill vi inget mer än så? PRAKTIKENS BETYDELSE Människan lyckas med det hon vill, sa den italienska ideologen och författaren Antonio Gramsci ( ). Han talade om möjligheternas fält, som skulle kunna ses som en motsvarighet till provisoriska utopier. Att lokalisera det fält inom vilket vi har möjligheter att faktiskt förändra och skapa. Gramsci förespråkade en demokrati snarare än en socialism, en folkrörelsekamp mot nedhållande tänkesätt. Han la stor vikt vid praktikens betydelse. Människans faktiska förmåga att förändra de förhållanden som format henne. Utopier pekar framförallt på det existerande samhällets ofullkomlighet. Med provisoriska utopier är tanken att också visa på ett bättre samhälle som kan uppnås relativt omgående. Förslag som kan och ska förkastas om det kommer befogad kritik. Utopier öppna för förändring, helt enkelt. Pragmatism säger vissa. Wigforss formulerar sig så här: Den dygd som inte kan praktiseras är falsk. Vad som inte är genomförbart, är inte önskvärt. Det finns ingenting verkligen gagneligt i världen som inte ligger inom räckhåll för ett upplyst förstånd och en målmedveten strävan. Ernst Wigforss, Kan dödläget brytas (2013) De kittlande, smått otroliga (men ändå realiserbara) idéerna ger kraft att ta itu med de små problemen, de vardagliga bestyren. 13

12 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER De ger pragmatismen som ofta är nödvändig om demokrati ses som ett värde att slå vakt om ledning och guidning. Men framförallt ska de provisoriska utopierna ska fungera som ett motvärn mot den utbredande likgiltigheten, mot politikerföraktet och det apolitiska samhället. Med utopier som kan uppskattas av det stora folkflertalet (som exempelvis välfärdssamhället) kan vi bygga såväl land som folkrörelse. Vi kan låta historien återuppstå, återge demokratin sitt existensberättigande och göra politiska samtal relevanta igen. Visst kommer misstag att begås. Dåliga förslag kommer läggas fram och prövas. Men om siktet är inställt på att stegvis uppnå mer jämlikhet, demokrati och frihet, så är tokiga förslag bättre än inga förslag. Då återstår bara ingenting. I den här antologin har vi samlat olika visioner, idéer och planer. Stora som små, abstrakta som konkreta. De behandlar kulturpolitiken, sockerkonsumtionen, arbetstiden, högskolan och samhällsplaneringen. S-studenter och andra har fått fria händer och de har resulterat i en oväntad, brokig skara förslag. Alla ändå inom räckhåll. Förhoppningen är att du som läser ska känna lust, inspiration och framtidstro av att läsa antologin. Kanske starta en studiecirkel. Skriva en motion. Eller utforma din egna utopi. Varför gick du med i den där rörelsen egentligen? MADELEINE BENGTSSON Libertas redaktör 14

13 MÖJLIGHETERNAS FÄLT SKA ODLAS 15

14 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER

15 INGENTING INGENTING Alma Kirlic En gång var ingen ute och gick vägen var tom och fri och när ingen gick och varken visslade eller sjöng eller var tyst sprang ingen annan förbi. Ingen vinkade till ingen som vinkade tillbaka. Inga vindpustar kändes mellan ingens fingrar ingen känsla av välbehag inga utrop: Vad härligt det är att få finnas. Ingen kom på sig själv med att tänka tanken: Nu lyckades jag minsann leva i nuet. Ingen hörde de nutida profeternas predikan den studsade tröstlöst mellan ingens väggar och träffade ingens öron som varken var idel eller döva. Ingen gick på kvällstidningarnas tips om att gå ner i vikt. Ingen längtade efter sommaren varken med eller utan dåligt samvete över en kropp som varken var överviktig, underviktig eller normal ingen åt en glass i vårvärmen ingen hade det bra

16 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER Ingen hade det dåligt ingen tjänade pengar ingen hade sparade semesterdagar som skulle tas ut innan årets slut ingen köpte restresor till Thailand ingen köpte nåt annat i Thailand ingen badade i Thailands klara vatten eller blev bränd av en mördarmanet. Ingen var rädd för maneten som trots att den var brännande het tog livet av ingen. Ingen gav upphov till kvällstidningsrubriker ingen stod i det främsta ledet och tittade på Victorias klänning när hon gifte sig med Westling. Ingen undrade vad som skulle hända om Victoria dädanefter skulle heta Victoria Westling. Ingen ifrågasatte ordet dädanefter. Ingen var varken bättre eller sämre än någon annan ingen ställde upp i otaliga tävlingar där ingen vann där ingen stod på en prispall och när nationalsången ljöd över den tomma arenan smekte ingen bröstet med sin hand. Ingen smekte nån annans bröst ingen grät tröstlöst ingen köpte en brödröst. Ingen fick cancer efter att ha ätit för många brända brödskivor i sina dar ingen bajsade blod ingen blev rädd för vad som komma skall. 18

17 INGENTING Ingen hörde de nutida profeternas predikan: Du väljer ditt eget liv allt du gör projiceras tillbaka på dig själv vill du vara frisk får du se till att bli det och om du inte lyckas tough luck my friend. Engelska var ett språk som ingen talade varken flytande eller med brytning ingen delade ut en snyting varken metaforisk eller bokstavlig. Ingen borrade efter olja i någon annans land ingen hade ett land ingen ljög ingen krigade under falska förevändningar ingen var arg ingen mindes historia ingen sprängde sig själv i självmordsattentat ingen hyste agg. Ingen förlorade sitt hopp ingen shoppade loss ingen hade råd ingen var rädd för varken liv eller död. Ingen solade tills ingen blev röd ingen rimmade illa ingen kallades gorilla ingen kallades gul ingen firade jul ingen var varken vacker eller ful ingen spenderade liv på ett kontor. Ingen skrek abort är mord. 19

18 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER Ingen kämpade ingen gav upp ingen var djärv ingen saknade mod ingen levde ingen dog. En gång var ingen ute och gick och på vägen fanns ingenting. ALMA KIRLIC poet och författare 20

19 INGENTING 21

20 22 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER

21 VÅGA VARA VISIONÄR VÅGA VARA VISIONÄR Peter Gustavsson Av någon anledning har arbetarrörelsen valt att presentera sin historia på ungefär samma sätt som överklassen presenterat sin. Det är stora män och en och annan kvinna agitatorer, pragmatiker och landsfäder som passerar revy framför våra ansikten. Men arbetarrörelsens historia handlar framför allt om något helt annat. Den handlar om känslan av frihet och framtid när arbetarna på bruket byggde Folkets Hus tillsammans. Om frihetskänslan när den arbetslösa familjen fick ut sina första slantar i arbetslöshetsersättning eller barnbidrag. Om det vardagliga fackliga organiseringsarbetet på arbetsplatser, expeditioner och kursgårdar. Om tvåbarnsfamiljen som flyttade in i en lägenhet i stan med elspis, rinnande vatten och toalett inomhus, och om hur deras barn fick möjlighet att utbilda sig. Avtrycken av 1900-talets framstegshistoria finns i miljontals svenskars familjekrönikor, men också i den rika flora av tidningar, tidskrifter och litteratur som arbetarrörelsen producerat. Där flödar argumenten för de stora reformerna fram längs sidorna. Och med tiden hittar den socialdemokratiska reformismen sitt eget språk och sina egna begrepp för att beskriva vägen och målet med samhällsförändringen. MÅL OCH MEDEL Genom den långa berättelsen om hur arbetarrörelsen lade grunden till den svenska demokratin och välfärdsstaten har rörelsens aktiva ständigt brottats med samma dilemma. Det handlar om relationen 23

22 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER mellan idépolitik och dagspolitik, mellan vision och verklighet, mellan drömmen om ett bättre samhälle och vad som går att åstadkomma här och nu. Inledningsvis i diskussionen om ministersocialismen kan en socialdemokrat vara minister i en regering som inte genomför partiets maximiprogram? Sedan i frågan om i vilket läge en regering ska avgå när den inte kan genomföra grunderna i sin politik. Och i åtskilliga diskussioner om när det är rätt att söka konflikt respektive kompromiss för att genomföra olika reformer. Som en utpräglad idépolitiker och mångårig finansminister var Ernst Wigforss väl bevandrad både i idén och praktiken bakom socialdemokratisk samhällsförändring. Han formulerade den reformismens terminologi som fortfarande är i allra högsta grad brukbar för att bringa reda i dagens frågeställningar. Wigforss vägrade acceptera att man skulle behöva välja mellan ideologisk övertygelse och pragmatiskt samhällsbygge. Han tog avstånd från idén om framtiden som ödesbestämd, samtidigt som han vägrade se dagspolitiken som bara en fråga om här och nu. I Socialismen dogm eller arbetshypotes? (1925) menade Wigforss att Det inflytande vi kan öva på framtiden, det utövar vi genom att ändra den verklighet som just nu är. Vi gräver dubbelt flera diken för oss själva, och för efterkommande. Vi gör grunden vidare och lägger nya stenar i muren, för att man efter oss ska kunna resa samhällsbyggnaden ännu vidare och högre. [...] [Idén om framtiden] blir i stället en ledstjärna att ställa kursen efter, en hjälp att finna bästa utvägen ur ögonblickets svårigheter. Men den låter oss också gå in som led i släktets stora sammanhang, ger vår dagliga strävan en djupare innebörd och vårt liv en rikare mening. Wigforss metod för att brygga över spänningen mellan ideologi och dagspolitik var idén om provisoriska utopier. Genom att formulera mål som är möjliga att genomföra på medellång sikt blir vägen mot det klasslösa samhället farbar. Den provisoriska utopin är inte ett slutmål för det perfekta samhället, men däremot en bra utgångspunkt för att sätta kursen i dagspolitiken. Den utopiska framtidsbildens kraft att driva människors känslor och engagemang för att åstadkomma förändringar är för viktig för att inte användas också av tålmodiga samhällsreformatorer, tycks Wigforss mena. 24

23 VÅGA VARA VISIONÄR Idén om provisoriska utopier förenas med fördel med idén om vikten av strukturreformer. Reformer som inte bara gör situationen bättre för människor i nuet, utan också utgör vad Wigforss beskrev som grund för en vidare frammarsch. Genom att höja människors kunskapsnivå och bygga en stark välfärdsstat skapas en bas för den demokratisering av arbetslivet som Wigforss såg som nödvändig för att skapa ett verkligt demokratiskt samhälle. INITIATIVETS MAKT En av Wigforss mest kända texter går under namnet Kan dödläget brytas? (1959). Och det är värt att påminna sig själv om att allt inte är nytt under solen. Att socialdemokratiska minoritetsregeringar förhandlat sig fram genom tuffa parlamentariska lägen förr, och lyckats åstadkomma viktiga förändringar som fått varaktig betydelse. Men vi behöver också förstå vikten av att våga formulera provisoriska utopier som kan väcka människors engagemang och bygga upp stöd i samhället för en tydlig reformpolitik. Om vi ska lära något alls av vår historia är vikten av att våga vara visionär kanske den viktigaste lärdomen av de alla. Att vi inte är mer handlingsförlamade än vad vi gör oss. En socialdemokrati i regeringsställning sitter på initiativets makt och kan göra väldigt mycket för att förändra det politiska landskapet. Men det kräver att vi väljer att leda opinionen snarare än ledas av den. Att vi skapar nya verkligheter som lägger grunden till en vidare frammarsch och låter kommuner med goda förutsättningar gå före och skapa skyltfönster för en progressiv politik. Men också att vi mäter opinionssiffror inte för att bli slavar under dem utan för att få ett underlag till vad vi ska göra för att öka stödet för de reformer vi som rörelse ser som angelägna. För det största hotet mot förtroendet för en socialdemokratisk regering är ifall väljarna upplever att den bara sysslar med förvaltning och sjunker ner i politisk apati. För efter de senaste decenniernas utsträckta försvarsstrid för välfärdsstaten befinner vi oss i ett läge där verklighetens upp- 25

24 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER fordrande krav tillsammans med nyliberalismens kapsejsning skapar helt nya förutsättningar för politiken. Vid sidan av att rätta upp kursen efter det borgerliga vanstyrets år behöver vi genomföra genomgripande reformer på många områden. Om vi inte kan formulera dessa reformer, kommer andra att göra det. Vi behöver nya provisoriska utopier, nya djärva reformer för vår tids samhällsproblem. UTOPITIPS Vi behöver offensiva klimatinvesteringar för en snabb omställning till hållbarhet. Det innebär stora satsningar på förnyelsebar energi och en helt ny prioritering av järnvägen. Underhåll och utbyggnad av befintliga tågsträckor behöver ske parallellt med byggandet av framtidens infrastruktur med nya sträckor på stambanan och nya höghastighetståg mellan storstäderna och ut mot kontinenten. Vi behöver arbetslivsreformer som ökar anställdas trygghet och minskar stressen på arbetsplatserna, ett massivt nytt kunskapslyft, starkare socialförsäkringar, individualiserad föräldraförsäkring och en aktiv regionalpolitik som gör det möjligt för människor att leva och utvecklas också på mindre orter. Vi behöver mindre vinstjakt och ökad förtroende för kompetensen och förmågan hos personalen i offentlig sektor. För att finansiera detta behöver vi låneinvestera infrastruktursatsningar och omformulera överskottsmålet till ett mål att inte öka statsskuldens andel av BNP. Vi behöver också röra oss bort ifrån ett avdragstätt skattesystem som allt mer börjar likna en schweizerost till en enhetligare och robustare beskattning. Och mest av allt måste vi förstå att göra en arbetsfördelning inom arbetarrörelsen. För att vara framgångsrika i de förhandlingar som krävs såväl i politiken som på arbetsmarknaden måste vi samtidigt vara framgångsrika i den ständiga kampen om hegemonin i samhällsdebatten för att flytta fram positionerna och skapa ett starkare stöd för en progressiv politik. Det är vi som avgör vad det kommer att stå i historieböckerna om vår tid. Berättelsen om det tidiga 2000-talet kan bli en berät- 26

25 VÅGA VARA VISIONÄR telse om en framåtsyftande reformera. En era då vi tillsammans tog tag i vår tids utmaningar, byggde grunden vidare och lade nya stenar i muren, för att man efter oss skulle kunna resa samhällsbyggnaden ännu vidare och högre. Men det kan också bli en berättelse om en socialdemokrati som successivt tappade fotfästet under trycket från en stark global trend mot ojämlikhet. Historikerna kan tänkas skriva om hur välfärden och demokratin undangrävdes av en allt mer professionaliserad och avideologiserad politik och en allt starkare högerextremism som närdes av arbetarrörelsens oförmåga att formulera positiva provisoriska utopier. Då är framtidsutsikterna inte goda, vare sig för vårt land eller för den lilla planet vi lever på. Framtiden är vår om vi förmår att greppa tag i den. Vi bygger den tillsammans. PETER GUSTAVSSON verksamhetsutvecklare och facklig-politiskt ansvarig på ABF 27

26 28 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER

27 FÖR EN DEMOKRATISK KULTUR FÖR EN DEMOKRATISK KULTUR Sara Abdollahi If I didn t define myself for myself, I would be crunched into other people s fantasies for me and eaten alive. Orden kommer från den afroamerikanska poeten, feministen och aktivisten Audre Lorde och sätter fingret på faran med att ständigt definieras av alla andra. Att själv aldrig få vara med och skriva sin historia och definiera världen. Utan istället ständigt bli krossad av andra människors fantasier. Hur ser kulturlandskapet i Sverige ut; vilka äger rätten att definiera och tolka de olika berättelser som finns i vårt samhälle? Solidaritet, det kräver förmågan att sätta sig in i andra människors skor och tänka: hur skulle jag vilja att andra agerade mot mig, för mina rättigheter som människa? Det som försvårar solidaritet är individualismen, att inte kunna sätta sig in i andras situation. Kanske är det därför kulturen är så segrererad och centererad kring enfald; enfald när det gäller vilka kroppar och blickar som har tillträde att producera och konsumera kultur. Det är svårt att tvinga aktörer som finansieras av privata bolag och koncerner att fördela kulturresurser jämnt. Men hur är det när det gäller den kultur som finansieras genom våra gemensamma skattepengar? Hur kan endast en enfald ha tillgång till den kultur som vi alla är med och bekostar genom att betala skatt? Vilka har tillgång till den kultur som finansieras med våra gemensamma skattepengar, som till exempel statliga museer? 29

28 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER Skatt betalar vi för att gemensamt bygga upp samhället på olika sätt. Statliga museer är en av våra gemensamma och viktiga tillgångar. De förvaltar och visar oss vår historia och samtid. Som institution har de därför en enorm makt; de kan välja vad de anser vara viktigt att synliggöra och inte. Varför är det fortfarande till största del en homogen skara som hörs och syns när det gäller konst, litteratur och kulturella sammanhang? Beror det på att till exempel rasifierade och arbetarklassen inte är intresserade av kultur? Att de inte vill skapa och konsumera kultur? Knappast. OJÄMLIK TILLGÅNG TILL KULTUREN För en tid sedan fick jag förmånen att under en dag, tillsammans med några museichefer, vara med på en dialog kring hur vi ska tillgängliggöra våra museer för att komma bort från att de tilltalar en homogen skara. Uppdraget var ett samarbete mellan Kulturdepartementet och Riksutställningar och vi deltagare hade olika ingångar, förslag och analysmodeller. Men en sak var de flesta av oss ense om: den kultur och de museer som finansieras genom våra gemensamma skattepengar bör också vara till för alla, både när det gäller deltagande och skapande, oavsett härkomst, klass eller kön. Jag minns när regeringen offentliggjorde att det ska kosta noll kronor att gå på statliga museer. Jag blev först väldigt glad. Därför att pengar och kommers ska inte få styra tillgången till kultur, och för den som är fattig är gratis en förutsättning att överhuvudtaget kunna delta. Samtidigt är glädjen falsk. För om alla betalar skatt ska alla också självklart få åtnjuta de byggnader, aktiviteter och saker som skatten går till. Därför är gratis entré bra, men inte tillräckligt. Journalisten Jan Gradvall skriver: Frågan om gratis entré blir väldigt abstrakt för den som inte har råd att åka till det som är gratis. Vad spelar det för roll att inträdet är gratis om byggnaderna är centrerade till vissa delar i staden och landet, och alla inte har råd att åka dit? Får de som inte kan ta sig till kulturen skylla sig själva? 30

29 FÖR EN DEMOKRATISK KULTUR Varför kan inte kulturen decentraliseras och spridas ut? Platsen som avgörande för tillgång till kultur har också i högsta grad med kulturellt kapital att göra. Om vi vill göra kulturen demokratisk behöver vår utgångspunkt vara jämn resursfördelning av makt. Det är något som ska appliceras på platser där kulturen finns, vilka som styr över kulturproduktionen och resurstilldelningen. Det är en fråga om klass att kunna bestämma vilka bilder vi får se eller inte, vilka texter som publiceras eller inte, vilka som kränks eller hyllas. Därför är det viktigt att bryta segregation och maktkoncentration även när det gäller kulturen; institutioner, redaktioner och kulturpolitik. BLINDHET INFÖR DEN EGNA MAKTEN Det som utmärker den kulturella medelklassen är tillgången till kulturellt kapital; att kulturarbetare inte är rika men har ett stort nätverk är inte något som är helt okänt för de flesta av oss. Tillgången till ett rikt kulturellt kapital innebär att vara välorienterad med de koder och referenser som krävs för att öppna dörrarna till olika kulturella sammanhang, och väl där inne få stanna kvar och släppas in genom fler dörrar till fler kulturella sammanhang. Kulturklassen, om vi kan tala om en sådan, har möjlighet att höras i radion, tidningar och i olika panelsamtal. Man är också väl införstådd med vilka kulturdebatter som är fina och viktiga att sätta sig in i och ha åsikter kring. Även de koder som gäller kring klädsel är något som den klass som är insvept i kulturen har koll på: man vet när det är dags att bära kläder för kultförklarade märket Marimekko och inte. I ett samtal där jag deltog med en rad viktiga personer inom kulturvärlden kände jag ett motstånd mot en mer jämlik fördelning av resurser. Att personer som sitter på en viss makt inte ville se sitt eget ansvar för att kulturen är så centrerad kring en enfald. Under början av samtalet befann sig nivån på Jag som är vit man får aldrig säga något och Att vara vit betyder lika mycket/lite som att gilla fotboll. Jag som inte alls sitter på samma makt som dessa personer kände en irritation men också en oro, därför att de 31

30 LIBERTAS ANTOLOGI 3 PROVISORISKA UTOPIER försökte kidnappa frågor som berör maktstruktur att handla om de själva som personer; vithet som maktstruktur blev plötslig centrerad kring dem som enskilda personer, och de tyckte synd om sig själva som aldrig fick säga något. Likväl satt de i samtalet och tog upp värdefull tid för att säga saker som dessa. Ganska tidigt i samtalet var jag tvungen att säga ifrån. Jag kände att målet med samtalet, att brainstorma hur vi ska göra kultursverige mer inkluderande förtjänade bättre än så. Jag fick förklara att prata om enskilda vita män inte var relevant, för vithet var en struktur. Jag fick även förklara att spela fotboll inte alls är samma sak som att tillhöra en vit kulturklasskara, eftersom makt och intresse är åtskilda saker. Då kunde vi äntligen fokusera på vad vi var där för att göra. VAR FINNS DEBATTEN? Att inte kunna prata om de hinder och problem som står i vägen för att kulturen ska bli allas vår att producera och konsumera är ett demokratiskt problem. Att scrolla genom olika kultursidor jag skriver scrolla för jag läser ofta tidningar på nätet är också att bevittna kulturkändisar i eviga diskussioner med varandra. Hyllande och dissande av och med samma personer. Aftonbladet Kultur mot Expressen Kultur, höger mot vänster, tecken efter tecken som slösas på ryggdunkande och positioneringar. Ibland får vi läsa värdefulla och viktiga kulturtexter, men det är sällan oväntade röster och analyser släpps igenom. När högern inte bryr sig om klass, delar in kulturen i fin/ ful och vill bygga upp en slags elit, inom kulturvärlden, precis som överallt, är jag inte förvånad. Men från vänstern förväntar jag mig något annat, något mer. Om vi kollar vilka som producerar kulturen i vänstertidningar är det likväl en enfald. Samma personer som får vara experter på viktiga kulturella frågor. Att inte alla kan eller vill skriva komplicerade kulturella analyser är ingen hemlighet, men att aldrig vilja se de som kan och/eller vill skaver. Vi som bekänner oss till erkännande av ideologier som tror på strukturer behöver också se vår egen makt och ansvar i struktur- 32

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 3: Sara Karlsson

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 3: Sara Karlsson Att svära i kyrkan Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet Röst 3: Sara Karlsson Kapitelvis publicering Detta är ett av tjugofyra dokument som tillsammans utgör hela innehållet i antologin

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm.

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. 1 Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. Hemsida: www.öppnastockholm.se Mail: oppnastockholm@gmail.com Telefon: 070-726 88

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Båda dessa grundtyper av organisationer, dessutom organisationer som blandar frivillighet och företagande, finns med i nätverket för social ekonomi.

Båda dessa grundtyper av organisationer, dessutom organisationer som blandar frivillighet och företagande, finns med i nätverket för social ekonomi. I processens inledning genomfördes ett längre seminarium där regionens och Nätverket för social ekonomis representanter diskuterade vilken typ av organisationer den kommande överenskommelsen skulle handla

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Språkrevitalisering och ortografi

Språkrevitalisering och ortografi *!"#$%&'(#)"*+,-*'(#)"&."/+0+1$2*3450$1-.&.#*+,-*6&37/$/17#*%4#*($&.'73$'"7* 8#5.(0+1*9:*375*;

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer