Fler än en att vänta tvillingar. Margareta Ölwe Svenska Tvillingklubben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler än en att vänta tvillingar. Margareta Ölwe Svenska Tvillingklubben"

Transkript

1 Fler än en att vänta tvillingar Margareta Ölwe Svenska Tvillingklubben

2 2010 Svenska Tvillingklubben och Gothia Förlag AB ISBN kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Gothia Förlag AB, Stockholm. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande. Redaktör: Susanne Bardell Carlbring Omslag och grafisk form: Catharina Ekström Illustrationer: Maria Källström Fotografi: Birger Winbladh (s , A C) Wayne Evers (s. 31, D) Nionde upplagan, första tryckningen Första upplagan kom 1995 Tryck: Tryckt på miljövänligt framställt papper. Gothia Förlag Box 22543, Stockholm Kundservice , Fax

3 Innehåll Förord... 5 Tvillingfödslar historik...6 Myter...6 Tvillingbeskedet blandade känslor...8 Män och kvinnor känner olika...9 Föräldrakurser för blivande tvillingfamiljer...10 Tvillingfödslar i Sverige Befruktningen Den konstgjorda befruktningen De olika tvillingtyperna...13 Den tidigaste utvecklingen Diagnosen tvillingar...16 Ultraljud beskriver barnen Tvillinggraviditeten kräver speciell omsorg Graviditetsschema vid en okomplicerad tvillinggraviditet Under graviditeten...23 Fosterdiagnostik...23 Komplikationer kan uppstå...23 Sjukskrivning och inläggning på sjukhus När föder tvillinggravida? Planering inför förlossningen...25 Förlossningen Mycket personal God kontroll...27 Kejsarsnitt...27

4 På neonatalavdelningen Värme och mycket mat...32 Barn med andningsstörning...32 Närheten...33 Treenigheten...34 Enäggs- eller tvåäggstvillingar? Att mata tvillingar...37 Fasta tider och rutiner är A och O...37 Amma ett barn i taget...38 Dubbelamning...38 Flaskmatning eller lite av varje Att inte amma Flaskamning Pappans viktiga roll Att komma hem Att vänta trillingar...45 Monoamniotiska tvillinggraviditeter Svenska Tvillingklubben...47 Litteratur...47 Video eller dvd...47

5 Förord Grattis! Du väntar tvillingar. Det är få förunnat att få två barn samtidigt och du kan med rätta känna dig stolt och utvald. Nu vill du säkert veta mer om din nya och oväntade situation. Boken som du har fått i din hand är tänkt som en första information och vägledning. Fler än en bygger på ett samarbete mellan följande sakkunniga, som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med tvillinggravida och tvillingföräldrar: Psykologen fil dr Britta Alin Åkerman har forskat kring de psykologiska aspekterna på att vänta och få tvillingar och bidrar med sitt kunnande i flera avsnitt. Gynekologen docent Peter Thomassen har skrivit om graviditeten och förlossningen, och barnläkaren docent Birger Winbladh om nyföddhetstiden. Leg barnmorska Birgitta Froman har informerat om mödravården och Svenska Tvillingklubbens initiativtagare Margareta Ölwe och Nathalie Dahlin har skrivit om egna erfarenheter och varit projektledare. Folkhälsoinstitutet har bidragit ekonomiskt. Boken är baserad på fakta och beskriver kortfattat vad det innebär att vänta och få tvillingar. Den är tänkt som ett komplement till boken Vänta barn (Gothia Förlag) som handlar om graviditet och förlossning. All information i Vänta barn gäller även dig som väntar två eller flera barn. När det kommer tvillingar behövs bägge föräldrarna i större utsträckning än när det kommer ett barn. I boken talas det om mamma och pappa, men det kan givetvis läsas som partner i de olika familjekonstellationer som förekommer. Det viktiga är att man är två som delar på ansvaret. Av olika anledningar finns det ibland ingen pappa/partner med i bilden. Den nyblivna tvillingmamman bör då hitta någon annan i sitt nätverk som kan ge stöd och avlastning. Du kan läsa mer om att få tvillingar i del två som heter Tid för två vardag med tvillingar. 5

6 Tvillingfödslar historik Sverige har den äldsta registreringen av tvillingfödslar i världen. Ända sedan 1749 har det noterats i kyrkböckerna när tvillingar har fötts. Ärftlighetsforskaren Aldur Eriksson har studerat tvillingförekomsten historiskt genom att läsa kyrkböcker i Sverige och Finland. Han har upptäckt många intressanta fenomen, bl.a. att det förr föddes fler tvillingar på landet än i städerna och att det för 200 år sedan föddes många fler tvillingar än i dag. Sedan mitten av femtiotalet och fram till början av åttiotalet har antalet tvillingfödslar sjunkit. Men sedan nittiotalet har antalet tvillingar ökat markant. Ökningen beror framför allt på att kvinnorna väljer att få barn senare och därför har större chans att få tvåäggstvillingar. Men även ägglossningsstimulering och IVF-behandlingar bidrar till en del av ökningen. Myter Tvillingar har alltid fascinerat människor. Fantasin om att vara eller att ha en tvilling är ganska vanlig och har ofta utnyttjats som litterärt motiv. Önsketvillingen skapas som en kompensatorisk figur med perfekt förståelse för sin medtvilling. I fantasin är tvillingskapet ofta idealiserat och problemfritt. I vissa kulturer, speciellt afrikanska, har man betraktat tvillingar som en gudagåva, medan tvillingar i många andra samhällen har ansetts vara något mystiskt, kusligt och mot naturen. Det finns beskrivningar från 1700-talet av hur både tvillingar och deras mödrar ansågs besatta av djävulen och därför förvisades ur samhället. De sattes ut i skogen till föda för djuren. I delar av Västindien och Västaustralien dödades alltid förr olikkönade tvillingpar, eftersom de sågs som symboliskt gifta redan i livmodern vilket inte kunde tillåtas moraliskt eller lagligt. 6

7 20 sverige Diagram över antalet födda tvillingpar per graviditeter under 200 år i Sverige. Värdena anges i fem års intervaller från 1751 t o m Därefter anges värdena in på 1950-talet för högsta antalet flerbörder i något land någonsin. (Efter Aldur Eriksson) Man är inte heller i alla kulturer överens om vilket av de två barnen som föds som det äldre. I en del afrikanska stammar menar man, att det första barnet sänts ut för att annonsera ankomsten av nästa barn som betraktas som det äldre. Fortfarande anses det andra barnet som det äldre i Japan. 7

8 Tvillingbeskedet blandade känslor Budskapet om att man väntar tvillingar ger nästan alltid en chockreaktion. Även om man i dessa familjer har tvillingar i släkten, tror man inte att det kan hända en själv. För många är det naturligtvis en övergående positiv chock, medan det för andra i synnerhet om graviditeten inte var planerad eller den ekonomiska situationen är otrygg kan vara en stark negativ upplevelse. För de flesta är känslorna blandade. Å ena sidan kan de blivande föräldrarna oroa sig över praktiska ting som bostad, ekonomi och bil. Å andra sidan fascineras man av att få två barn samtidigt. En del familjer som från början har tänkt sig flera barn tycker att det är en utmärkt lösning. Om beskedet om att vara gravid med tvillingar kommer tidigt i graviditeten, finns det möjlighet att bearbeta dessa känslor och på ett bra sätt förbereda sig för den nya situationen. De allra flesta familjer känner efter hand glädje och förväntan och är stolta över att vänta tvillingar. 8

9 Män och kvinnor känner olika Både män och kvinnor påpekar ofta att förhållandet mellan dem fördjupas och förbättras under graviditeten. Men det är ändå en stor skillnad mellan att bli tvillingmamma eller tvillingpappa och att få ett barn. För kvinnans del innebär tvillinggraviditeten påtagliga kroppsförändringar som ökad vikt och otymplighet. Osäkerheten i kvinno-mammarollen kan bli mer accentuerad vid tanken på att klara av två barn i stället för ett. Om det redan finns barn i familjen kan oron bli stor för att inte räcka till. Kvinnan oroar sig oftare för praktiska problem än mannen. Mannen däremot kan endast spegla sina upplevelser av själva tvillinggraviditeten genom kvinnan. Han upplever ofta en känsla av ökad potens tänk vad jag har lyckats åstadkomma. Männens genuina glädjekänslor inför tvillingbeskedet kan också bero på att de som blivande tvillingfäder kan känna extra trygghet i vetskapen att de kommer att behövas på ett helt annat sätt än om de bara fått ett barn. Den speciella reaktion som mannen ofta visar vid tvillingbeskedet är ofta mycket positiv för kvinnan. Den stärker henne i känslan av duglighet och inte minst i tanken på det senare mödraskapet. Oavsett reaktion är det viktigt att de blivande tvillingföräldrarna får en möjlighet att bearbeta kluvna känslor och att de kommer i kontakt med andra tvillingföräldrar, så att de kan få bekräftelse på att deras känslor inte är konstiga eller annorlunda än andras i samma situation. Det är inte ovanligt att man är försiktig med att ta ut glädjen i förskott, ifall något skulle hända. Det tar en stund att riktigt förstå det stora med att man faktiskt väntar två barn och inte ett. Det är viktigt för blivande tvillingföräldrar att få kunskap och information om vad som skiljer en tvillinggraviditet från en enlinggraviditet. 9

10 b när ni fått beskedet om tvillingar Tänk positivt. Det är få förunnat att få två barn samtidigt. Ta reda på fakta. Köp eller låna hem böcker och läs informationsmaterial. Sök information på internet. Skriv ner plus och minus med att få tvillingar. Jämför sedan anteckningarna och diskutera känslor, tankar och förväntningar med varandra. Det är ett bra sätt att stärka sammanhållningen och undvika missförstånd. Ta kontakt med en tvillingförening. Bry er inte om omgivningens eventuella negativa reaktioner. Det är på grund av okunskap och avundsjuka som många fäller negativa kommentarer. Sist men inte minst: Förbered er mentalt på att få barn. Detta gäller alla gravida oavsett antal foster. Föräldrakurser för blivande tvillingfamiljer Fråga personalen på mödravårdscentralen om det finns en föräldrakurs för blivande tvillingfamiljer. Ett tips är att be dem att samla blivande föräldrar från flera olika mödravårdscentraler till en träff. Det är ett bra sätt att få kontakt med familjer i samma situation. Det är tyvärr inte så ofta som det erbjuds specialkurser. Svenska Tvillingklubben erbjuder en uppskattad specialutbildning för blivande tvillingföräldrar, som tar upp all viktig information om graviditet, förlossning, tvillingamning och andra praktiska frågor som familjen ställs inför i samband med att de får tvillingar. Kursen är välbesökt och hålls på flera platser i landet. Blivande tvillingföräldrar bör gå den ordinarie föräldrautbildningen mellan graviditetsvecka för att vara säkra på att inte missa den. 10

11 Tvillingfödslar i Sverige Under1990-talet och början av 2000-talet ökade tvillingfödslarna markant med anledning av att kvinnorna började föda barn allt högre upp i åldrarna. Kvinnor över trettio år har mycket större chans att få tvåäggstvillingar. år 2003 ändrade Socialstyrelsen rekommendationerna för assisterad befruktning och det blev inte längre godkänt att sätta in två befruktade ägg annat än i särskilda fall. Sedan dess har kurvan planat ut och genomsnittet ligger på 2,7-2,8 procent tvillingar per år. årtal tvillingpar pojkar flickor tvillingar totalt antal tvillingar totalt födda barn i procent ,3 % ,7 % ,7 % ,8% ,8% ,8 % ,8 % Minst trillingar , , , , , , ,7 Statistik från SCB, sept

12 Befruktningen De flesta kvinnor har en menscykel på cirka 28 dagar och ägglossningen sker vanligtvis mitt emellan två menstruationer, dvs. cirka två veckor före/efter menstruation. Normalt lossnar ett ägg från någon av äggstockarna och befruktningen sker som regel i den yttre delen av äggledarna. Det är en mycket komplicerad mekanism som gör att bara ett ägg mognar fram vid varje menscykel. Ju äldre kvinnan blir, desto större chans är det för störningar i denna mekanism. Resultatet kan bli att två ägg mognar fram och lossnar i samma menscykel. Om båda äggen blir befruktade uppstår en graviditet med tvåäggstvillingar. Den konstgjorda befruktningen I början av 1970-talet startade försöken på allvar med olika former av konstgjord befruktning. Man prövade hormonell stimulering av ägglossningsprocessen och ungefär tio år senare olika slag av provrörsbefruktning. Gemensamt för alla dessa tekniker är att chansen för flerbörd ökar och då inte bara av tvillingar utan även trillingar och fyrlingar. Sedan 1985 har antalet födda barn som resultat av medicinska behandlingar ökat närmast explosionsartat. Av födda barn är cirka 1 % eller barn resultatet av medicinska åtgärder. Varje år föds cirka tvillingpar i Sverige och 450 barn (15 %) efter medicinsk behandling. Möjligheten att få tvillingar efter den enklaste formen av ägglossningsstimulering är ungefär 5 %. 12

13 De olika tvillingtyperna Det är inte så svårt att föreställa sig att två ägg kan bli befruktade av två spermier och resultera i en tvillinggraviditet, att tre ägg kan bli befruktade av tre spermier och bli trillingar osv. I dessa fall får tvillingarna olika arvsmassa genom att olika ägg från modern smälter ihop med olika spermier från fadern. Tvillingar av denna typ blir i princip inte mer lika varandra än syskon med samma föräldrar. Enäggstvillingar blir till när en spermie befruktat ett ägg och detta ägg senare delar sig. De två fostren som då blir resultatet får identiskt lika arvsmassa och blir som spegelbilder av varandra. Medan antalet tvåäggstvillingar i en befolkning varierar mycket, uppstår graviditeter med enäggstvillingar tämligen konstant i alla länder och har gjort så i alla tider. Det rör sig om cirka 4 per förlossningar. Enäggsbefruktning Tvåäggsbefruktning 13

14 Den tidigaste utvecklingen Det tar 3 4 dygn från det att befruktningen ägt rum ytterst i äggledaren till dess att de befruktade äggen har vandrat ner i livmoderhålan. Äggen, som nu har hunnit dela sig några gånger och innehåller celler vardera, fastnar i livmoderslemhinnan som är väl förberedd för att förse äggen med allt vad de behöver för en fortsatt utveckling. Om äggen fastnar nära varandra växer så småningom moderkakorna ihop, och antingen det är frågan om en- eller tvåäggstvillingar så ser moderkakan ut som en enda. Om äggen däremot fastnar långt ifrån varandra i livmodern kommer det att utvecklas två skilda moderkakor. Detta sker oavsett om graviditeten från början utvecklas från ett eller två ägg. A 70 % av alla tvillingpar har varsin yttersäck och varsin innersäck. Av dessa har över hälften två separata moderkakor. Två moderkakor är dock inget bevis för att det är frågan om tvåäggstvillingar. B I många fall har tvillingarna gemensam moderkaka och varsin inre och varsin yttre säck. Det ger en skiljevägg med 4 hinnor. Gemensam moderkaka är inget bevis för att det är frågan om enäggstvillingar. 14

15 Celldelningen går nu snabbt och inom loppet av tre veckor (sålunda vid tiden för utebliven menstruation) har det uppstått två små foster med navelsträng och början till moderkaka och hinnor. Alla foster omges av två hinnor, en inre tunn (ägghinnan) och en yttre, något tjockare (fosterhinnan). Efter hand som fostren växer kommer hinnorna att fylla ut livmoderhålan, och där hinnsäckarna möts bildar de en vägg som skiljer de två fostren åt. Normalt har varje foster både den inre och den yttre fosterhinnan, men i vissa fall av enäggsgraviditeter har delningen av det befruktade ägget ägt rum så sent att båda fostren får en gemensam yttre fosterhinna. Vid dessa enäggsgraviditeter består skiljeväggen mellan fostren endast av de två tunna ägghinnorna. C) Cirka % av alla tvillingpar har gemensam yttre säck (men varsin inre säck). De är alltid enäggstvillingar från en äggcell som delats på ett något senare stadium. De har en tunn skiljevägg mellan sig som består av två hinnor. Skiljeväggen kan vara svår att urskilja. D Endast en procent av alla tvillingpar får samsas i samma innersäck och dela fostervatten. De är alltid enäggstvillingar och äggcellen har delats sent. Det är den minst gynnsamma situationen och graviditeten måste bevakas mycket noga. 15

16 Om antalet hinnor i skiljeväggen bara är två eller helt saknas är det alltid fråga om enäggstvillingar. (Om det helt saknas fosterhinnor mellan barnen bör speciella åtgärder vidtas. Läs mer om detta på sidan 46.) Vid alla andra tvillinggraviditeter består skiljeväggen av en tunn ägghinna från tvilling ett, sedan ett mittskikt med två tjocka yttre fosterhinnor (ibland sammansmälta) och på andra sidan igen en tunn ägghinna från tvilling två. Det är omöjligt att avgöra om det är fråga om enäggs- eller tvåäggstvillingar, när det är fyra hinnor och barnen är av samma kön. Ibland görs dock redan vid ultraljudsundersökningar felaktiga uttalanden baserade på skiljeväggens tjocklek. Diagnosen tvillingar I början av 1980-talet hade den tekniska utvecklingen av ultraljudsapparaturen nått en nivå som möjliggjorde diagnostik av ett eller flera foster i 2:a 3:e graviditetsmånaden. Fram till dess hade tvillingdiagnostiken varit mycket bristfällig. Även i länder med god mödrahälsovård fick många blivande mammor, som träget hade gått på sin mödravårdscentral, beskedet att de skulle få tvillingar först när de kom in på förlossningsavdelningen, och ibland till och med först efter det att tvilling ett hade fötts fram. Det är inte svårt att föreställa sig vilken chock det blev för föräldrarna! Det är endast med ultraljud man med säkerhet kan ställa diagnosen tvillingar tidigt i graviditeten. Vid den gynekologiska undersökning, som rutinmässigt utförs i 12:e graviditetsveckan, kan felbedömningar göras och bara i undantagsfall upptäcks då en tvillinggraviditet. Senare i graviditeten kan en observant barnmorska misstänka tvillinggraviditet om avståndet från blygdbenet till livmoderns topp (symfys fundusmåttet) hela tiden ligger över genomsnittet för graviditetslängden. Också den blivande mamman kan börja misstänka tvillingar mitt i graviditeten, när det sparkar överallt. 16

17 Även om det ytterst sällan förekommer, har det hänt att man missat en tvillinggraviditet vid den ultraljudsundersökning som numera görs rutinmässigt i 16:e 18:e graviditetsveckan. Något oftare händer att man med ultraljud tidigt i graviditeten upptäcker tvillingar, men att den ena tvillingen dör och återbildas, så att man vid nästa ultraljudsundersökning finner endast ett levande foster. Numera utförs ultraljudundersökningar rutinmässigt i vecka Detta innebär att de flesta tvillinggraviditeter blir diagnostiserade då, om det inte skett tidigare. Ganska många graviditeter kontrolleras tidigare på grund av en liten blödning, smärtor eller andra orsaker. Den tidiga vetskapen om att man väntar tvillingar är en av de största förtjänsterna med ultraljudsscreening. Senare i graviditeten, efter vecka 22 24, är ultraljudskontrollen också av värde. Man kan se hur mycket de båda fostren vuxit och tidigt upptäcka en eventuell bristande tillväxt hos ett eller båda fostren. Med ultraljud kan man bedöma mängden fostervatten, moderkakornas läge och skiljeväggens tjocklek. I sällsynta fall kan det vara viktigt att ta reda på fostrens kön. Med den moderna ultraljudstekniken kan detta göras med god säkerhet i över 95 % av fallen. När tiden för förlossningen närmar sig kan man också med ultraljudet ta reda på hur tvillingarna ligger i livmodern och utifrån detta planera förlossningssättet. 17

18 Ultraljud beskriver barnen Med hjälp av ultraljudsundersökningar har det blivit möjligt att iaktta tvillingar inne i livmodern, följa deras utveckling och redan då se personlighetsdrag som de sedan visar under barnaåren. Den italienska psykoanalytikern Alessandra Piontelli har kunnat bekräfta att varje blivande barn har sin specifika personlighet. Hon har med hjälp av ultraljud funnit att beteenden, som är tydliga hos tvillingar i livmodern, sedan återkommer i snarlika former under uppväxten. Tvillingar, som legat i olika hinnsäckar och brottats med varandra i livmodern, kan senare roa sig med att brottas på likartat sätt med exempelvis med ett draperi mellan sig. En del barn tycks redan i livmodern vara slagskämpar, medan andra drar sig tillbaka och på så sätt undviker att bli slagna av sitt tvillingsyskon. Man har också funnit att ultraljudsundersökningen för mammans del innebär en ökad bindning till fostren. Detta talar för vikten av att tidigt låta mamman se sina barn med ultraljud. Tvillinggraviditeten kräver speciell omsorg När man väntar tvillingar finns en ökad risk att föda för tidigt. På en del mödravårdscentraler har man därför som rutin att kontrollera livmoderhalsen med jämna mellanrum från cirka 24:e veckan. En tvillingmamma behöver också tänka ännu mer på att äta riktigt och att få i sig ett större järntillskott än vad som krävs vid en normal graviditet. En blivande tvillingmamma bör alltid bli sjukskriven efter cirka halva graviditeten, dock senast vecka 25, för att inte vara alltför uttröttad om barnen skulle komma för tidigt. Deltid är inte att rekommendera, eftersom det ofta innebär mer stress att hinna med arbetet på kortare tid. 18

19 Ibland kan det bli aktuellt med sjukhusinläggning, beroende på eventuella graviditetskomplikationer som förvärkar eller att livmoderhalsen vidgas i förtid. Det är naturligt att en blivande tvillingmamma känner av vissa graviditetsbesvär tidigare än andra gravida. I 30:e veckan är hon vanligen lika stor som en enlinggravid kvinna i vecka 40. Nästan alla vanliga besvär som uppträder under en graviditet illamående, trötthet, ryggont, svullna händer och fötter och halsbränna får tvillinggravida i högre grad än enlinggravida. Detta är ju inte konstigt, då tvillinggraviditeten i sig innebär en större belastning, inte bara på livmodern och kärlförsörjningen utan på hela kroppen. Därför är det viktigt att en tvillinggravid kvinna vilar mycket och kanske ändrar sin livsföring, så att tempot blir lugnare. b fyra viktiga kom ihåg 19

20 Graviditetsschema vid en okomplicerad tvillinggraviditet (Rutinerna kan variera på olika mödravårdscentraler.) vecka 5 Graviditetstestet visar sig vara positivt. Tid beställs för första barnmorskebesöket. Du blir inskriven. Brösten spänner. Du känner kanske illamående, ofta kraftigare än vid enlinggraviditet. Du har behov av att kissa oftare och kan känna stor trötthet. vecka 10 Tid beställs för första läkarbesöket. Livmodern brukar kännas större än vid enlinggraviditeter. vecka Du har genomgått en ultraljudsundersökning och diagnosen tvillingar ställs. vecka 20 Du gör ett nytt barnmorskebesök. Du börjar känna fosterrörelser i hela magen. vecka Man kontrollerar fostrens tillväxt. Om du känner dig trött, så vila mer. Det är viktigt att du lyssnar på din kropp. vecka 25 Nu är det dags att bli sjukskriven. Många försöker skjuta på sjukskrivningen, men det rekommenderas inte. Om man varvar ner, vilar och inte stressar så kan man påverka graviditetens längd. Många kvinnor känner en stor lättnad över att få släppa alla tankar på arbete och bara hinna förbereda sig. Barnen kan komma när som helst från och med nu och fram till vecka

21 vecka Ultraljudsundersökning utförs igen. Livmodern känns nu lika stor som vid en enlinggraviditet i fullgången tid. vecka 32 Det kan kännas riktigt tungt att gå och stå nu. Planera inte för många aktiviteter varje dag. En sak i taget. vecka 36 Vid varje ultraljud mäts tvillingarna noga för att avgöra ungefärlig vikt. Man genomför en obstetrisk bedömning inför förlossningen, dvs. ser på fosterlägen och kontrollerar bäckenmått. Förbered er att åka till BB. Förbered eventuella barnvakter och arbetsgivare. vecka Detta är genomsnittslängden för en tvillinggraviditet. Vila, vila och åter vila. vecka 38 Kanske den sista ultraljudsundersökningen. vecka 40 Man tar ställning till om förlossningen ska sättas igång. Detta är en individuell bedömning. 21

22 b under graviditeten Gläd er åt att ni ska få barn. Låt inte oron ta överhanden. Fråga på mödravårdscentralen hur många kontroller det blir under graviditeten och rutinerna kring dessa. Mannens viktiga roll börjar redan nu. Hjälp med ryggmassage är ovärderlig under en tuff tvillinggraviditet. Samlivet under graviditeten kan bli påverkat. Kvinnan blir stor och otymplig. Det är mycket individuellt hur man reagerar. Försök att tala om det och hitta lösningar. Ordna det praktiska, innan ni åker in till BB. När tvillingarna har kommit så är det svårt att hinna. Hämta barnvagnen. Handla hem mat, kläder, blöjor m.m. innan ni åker in till BB. Förbered i hemmet så mycket som möjligt. Kontrollera pappans arbetsschema i god tid före nedkomsten. Pappan behövs på sjukhuset och hemma en lång tid efter förlossningen. Förbered arbetsgivaren på att pappan kommer att vara borta länge eftersom tvillingföräldrar kan ta ut föräldraledighet samtidigt under minst tre månader. Planera inga längre resor efter vecka 25. Pappan bör också undvika att resa långt bort i arbetet. Ordna barnvakt för eventuella syskon. Informera er om sjukhusrutinerna före, under och efter förlossningen. 22

23 Under graviditeten Fosterdiagnostik Om det föreligger en ökad risk för missbildning (allvarliga ärftliga missbildningar finns i släkten) eller föräldraparet är över år, bör de få tillfälle att diskutera fosterdiagnostik med en förlossningsläkare, som har kunskap i dessa frågor, eller med en specialist i ärftliga sjukdomar. Fostervattenprov är tekniskt något svårare att utföra vid en tvillinggraviditet. Komplikationer kan uppstå Förutom de normala graviditetsbesvären, som förekommer lite oftare hos tvillinggravida, är det också något vanligare med vissa komplikationer som graviditetsdiabetes, högt blodtryck och graviditetsklåda. Några komplikationer är mer vanliga vid tvillinggraviditeter. Den allra vanligaste är för tidig förlossning, vilket beror på den större belastningen på livmodertappen som följer av en överfylld livmoderhåla. Det är inte helt ovanligt att livmodertappen öppnar sig för tidigt, och för att bedöma risken för detta brukar man göra regelbundna kontroller under andra hälften av graviditeten. En sällsynt komplikation kan uppstå hos enäggstvillingar med gemensam moderkaka och gemensam blodförsörjning. Små skillnader i blodtrycket mellan de båda fostren kan orsaka ett flöde av blod från den ena till den andra, s.k. tvillingtransfusion. I vissa fall kan detta tillstånd resultera i en ökad fostervattenmängd. Om magen växer kraftigt hos en kvinna som väntar enäggstvillingar, bör hon alltid omgående söka specialistvård. 23

24 Speciella problem kan också uppstå om en av tvillingarna inte växer i normal takt. Den lilla tvillingen kan då behöva födas i förtid samtidigt som hänsyn måste tas till vilka risker detta innebär för den större tvillingen. På samma sätt som hos en enlinggravid kvinna händer det om än mycket sällan att ett foster dör i livmodern. Detta kräver speciellt medicinskt omhändertagande. Det innebär också en stor psykisk påfrestning för föräldrarna som, utöver sorgen över fostret som har dött, känner oro för den andra tvillingens hälsa. Sjukskrivning och inläggning på sjukhus Eftersom belastningen på kvinnans kropp är större vid en tvillinggraviditet, bör hon i allmänhet avstå från arbete tidigare än om hon väntat ett barn. Om man vid kontroll av graviditeten finner att livmodertappen håller på att öppna sig, att tvillingarna växer olika eller att andra komplikationer föreligger, är det ofta lämpligt att kvinnan läggs in på sjukhus. Sjukhusvistelsen innebär inte bara bättre möjligheter till kontroll av graviditeten utan också till riktig vila för kvinnan. Hemma finns ju alltid mycket att göra. Denna form av vila har sina givna fördelar men nackdelen kan vara isoleringen från resten av familjen. Vid de flesta kvinnokliniker är man dock frikostig med permissioner i dessa fall. När föder tvillinggravida? Enligt statistiken föds det flest tvillingar runt graviditetsveckor. Det betyder dock inte att man ska räkna med att få sina barn just då. Många tvillingar föds mycket tidigare och det är viktigt att vara beredd redan från vecka 25 och framåt. Att få barn för tidigt är väldigt omtumlande och det underlättar om föräldrarna är förberedda. De blivande föräldrarna bör planera för en tidig födsel genom att varsko arbetsgivare, förbereda barnvakt till äldre syskon och inte företa några längre resor. 24

25 Tidig sjukskrivning för den blivande mamman innebär både att hon orkar med bättre och att hennes frånvaro från arbetet inte kommer utan förvarning. Att få barn för tidigt är ett heltidsarbete och man måste direkt kunna släppa alla andra åtaganden som man har. Eftersom belastningen på livmoderns kärl är större och utvecklingen av livmoderkakorna därigenom påverkas, räknar man med att en tvillinggravid blir överburen tidigare än en enlinggravid. En enlinggravid kvinna är inte överburen förrän veckor har passerat (räknat från sista mensens första dag). Gränsen för överburenhet hos en tvillinggravid varierar, men den brukar ligga omkring 40:e graviditetsveckan. Detta innebär också att man i de sällsynta fall, då en tvillinggraviditet fortsätter till 40 hela veckor, bör överväga att sätta igång förlossningen. Planering inför förlossningen Någon gång mellan vecka 34 och 36 börjar planeringen för förlossningen. Man vet då tvillingarnas ungefärliga storlek och läge. Om ena tvillingen ligger i sätesändläge, kan det vara Huvud/huvud 45 % Huvud/säte 37 % Säte/säte 10 % Tvillinglägen vid förlossningsstart Huvud/tvärläge 5 % Säte/tvärläge 2 % Tvärläge/tvärläge 0,5 % 25

26 värdefullt att göra en bäckenmätning. Vid tvärläge av en eller båda tvillingarna förordar de flesta idag planerat kejsarsnitt. Förlossningssätt bör bestämmas av den läkare som har ansvaret för förlossningen. Cirka 60 % av alla tvillingförlossningar i Sverige sker vaginalt. Kejsarsnitt (38 39 %) görs endast när det finns risk för barnets eller moderns hälsa. Ibland måste tvilling två förlösas med kejsarsnitt efter att tvilling ett fötts vaginalt. Det förhåller sig inte så, att antingen vaginal förlossning eller kejsarsnitt är det enda rätta i en given situation. Detta återspeglas också i det faktum att kejsarsnittsfrekvensen vid tvillinggraviditeter varierar mycket i olika länder. Förlossningen Att föda tvillingar innebär ett värkarbete och ett öppningsskede, men två utdrivningsskeden. Eftersom man numera kan följa båda fostrens tillstånd så väl, finns det egentligen ingen bestämd tidsgräns mellan födseln av tvilling ett och tvilling två. Tvilling två bör födas inom 0,5 1 timme efter det att tvilling ett fötts fram. Mycket personal Med förlossningsläkare och minst två barnmorskor samt ibland både barnläkare och narkosläkare kan det bli ganska trångt i förlossningsrummet. Det är viktigt att den blivande pappan håller sig framme! Oftast kan han göra en god insats under hela förlossningen. 26

Grattis, ni har blivit föräldrar!

Grattis, ni har blivit föräldrar! DEN NYA FAMILJEN Grattis, ni har blivit föräldrar! Den första tiden med ett nyfött barn är ofta omtumlande. Många kan uppleva att det inte händer så mycket efter att barnet är fött. Använd den tiden till

Läs mer

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TONE AHLBORG Lust och samliv att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TACK TILL Barnets Lyckopennings stipendiefond, som delas ut av Synskadades Riksförbund och Svenska Barnmorskeförbundet. 2008

Läs mer

Den första tiden. Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård

Den första tiden. Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård Den första tiden 1 Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård Till dig som blivande eller nybliven förälder Den här informationen vänder sig till dig som blivande förälder eller som nyligen fött barn.

Läs mer

Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar

Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar Stort tack till följande företag som genom generösa bidrag gjort denna bok möjlig att producera: c2 brand implementation ab för prepress

Läs mer

&sex. eller våra barn. Amma eller inte. år med. Mama Mia. Så undviks bristningar. Hannah Graaf & Peter Karyd: man är ju en familj.

&sex. eller våra barn. Amma eller inte. år med. Mama Mia. Så undviks bristningar. Hannah Graaf & Peter Karyd: man är ju en familj. Nr 1-2013 frågor svar Ung &sex Så undviks bristningar 25 år med Amma eller inte det är frågan Mama Mia porträttet Dina, mina eller våra barn Hannah Graaf & Peter Karyd: man är ju en familj 1 Annons Information

Läs mer

EVA SUNDBORG CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN ENHETEN FÖR FORTBILDNING. Berättelsen om Kvinnan och Mannen EN KORT UTBILDNING OM MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

EVA SUNDBORG CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN ENHETEN FÖR FORTBILDNING. Berättelsen om Kvinnan och Mannen EN KORT UTBILDNING OM MÄNS VÅLD MOT KVINNOR EVA SUNDBORG CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN ENHETEN FÖR FORTBILDNING EN KORT UTBILDNING OM MÄNS VÅLD MOT KVINNOR Huddinge den 8 november 03 Eva Sundborg Leg. barnmorska, distriktssköterska, med. mag. Vårdutvecklingsledare

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer

Första tiden med ett nyfött barn

Första tiden med ett nyfött barn Första tiden med ett nyfött barn Innehåll Inledning...4 Nattamning...5 Amning.6 Råmjölk Sökreflex Utdrivningsreflex Hur gör jag? Amningsställningar..7 Rätt tag.9 Små goda råd...10 Brösten...11 Sår på vårtorna

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER ANNONS. Våra Nyfödda Barn MED FOKUS PÅ VÅR FRAMTID

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER ANNONS. Våra Nyfödda Barn MED FOKUS PÅ VÅR FRAMTID Våra Nyfödda Barn NR 2 MARS 2014 MED FOKUS PÅ VÅR FRAMTID 2:a utgåvan! IVF När storken inte kommer UTRUSTNINGSGUIDE För din baby Ebba Kleberg von Sydow Författare, programledare, mamma MAN FÅR OANADE SUPERKRAFTER

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Välkommen till BB Sophia neonatalenhet

Välkommen till BB Sophia neonatalenhet Neonatalen Innehållsförteckning Välkommen till Neonatalen 3 Rutiner på avdelningen 4 Hud-mot-hud vård 6 Nidcap 7 Amning 8 Första tiden som nybliven mamma 9 För dig som har fött med kejsarsnitt 10 Bäckenbottenträning

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Turners syndrom Nyhetsbrev 215

Turners syndrom Nyhetsbrev 215 Nyhetsbrev 215 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer som har barn med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som

Läs mer

Att lära sig måste få ta sin tid

Att lära sig måste få ta sin tid Råd om amning Att lära sig måste få ta sin tid Starten kan vara lite kämpig, men efter några veckor infinner sig oftast en fungerande rutin och dygnsrytm. Ge inte upp för tidigt. Ge dig och din baby denna

Läs mer

Föräldrastöd i grupp

Föräldrastöd i grupp Föräldrastöd i grupp Innehållsförteckning Inledning.. 2 Bakgrund. 2 Definition av föräldrastöd enligt SOU 2008:131 Mål, syfte och grundprinciper... 3 Folkhälsomål... 3 Barnkonventionen..... 3 Manualen...

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Möt. Sveriges roligaste sexbarnsmamma. Allt om att amma Cilla har världens bästa jobb BabyBjörn en 52-årig framgångssaga

Möt. Sveriges roligaste sexbarnsmamma. Allt om att amma Cilla har världens bästa jobb BabyBjörn en 52-årig framgångssaga FAMILY #1 2013 Varsågod en tidning från bb stockholm family 39:- Allt om att amma Cilla har världens bästa jobb BabyBjörn en 52-årig framgångssaga Nybliven pappa? Häng med oss! Spiral även för dig som

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING RUTINMÄSSIGT ULTRALJUD UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING DENNA BROSCHYR ÄR UTGIVEN AV SBU FÖRFATTARE: GUN LEANDER FORM: TYPOFORM FOTON: THINKSTOCK SID 1,

Läs mer

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast 1 Inledning Sverigedemokraterna menar att politiker bär ett ansvar för att utforma ett samhälle där stöd ges till svaga och där möjligheter öppnas upp för varje medborgare att nå sin fulla potential. Ansvaret

Läs mer

TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR

TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR TILL ER SOM BLIVIT FÖRÄLDRAR INNEHÅLL SIDA Praktiska råd om barnet Amning 6 - amningens olika faser 7 - för att underlätta amning 8 - vanliga amningsproblem 9 - att inte amma 10 - handmjölkning 10 - förvaring

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

16år CAROLINA GYNNING OM MJÖLKSTOCKNING, RELATIONEN HYR EN NANNIE

16år CAROLINA GYNNING OM MJÖLKSTOCKNING, RELATIONEN HYR EN NANNIE #1 2014 VARSÅGOD EN TIDNING FRÅN BB STOCKHOLM FAMILY 39 KR FAM I LY 16år EN UNG PAPPAS BERÄTTELSE VÄCK BARNENS LÄSLUST Rätt försäkrad? TA REDA PÅ VAD SOM GÄLLER ALLTID STÖD PÅ UNGDOMS- MOTTAGNINGEN 7 sidor

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer