Fler än en att vänta tvillingar. Margareta Ölwe Svenska Tvillingklubben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler än en att vänta tvillingar. Margareta Ölwe Svenska Tvillingklubben"

Transkript

1 Fler än en att vänta tvillingar Margareta Ölwe Svenska Tvillingklubben

2 2010 Svenska Tvillingklubben och Gothia Förlag AB ISBN kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Gothia Förlag AB, Stockholm. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande. Redaktör: Susanne Bardell Carlbring Omslag och grafisk form: Catharina Ekström Illustrationer: Maria Källström Fotografi: Birger Winbladh (s , A C) Wayne Evers (s. 31, D) Nionde upplagan, första tryckningen Första upplagan kom 1995 Tryck: Tryckt på miljövänligt framställt papper. Gothia Förlag Box 22543, Stockholm Kundservice , Fax

3 Innehåll Förord... 5 Tvillingfödslar historik...6 Myter...6 Tvillingbeskedet blandade känslor...8 Män och kvinnor känner olika...9 Föräldrakurser för blivande tvillingfamiljer...10 Tvillingfödslar i Sverige Befruktningen Den konstgjorda befruktningen De olika tvillingtyperna...13 Den tidigaste utvecklingen Diagnosen tvillingar...16 Ultraljud beskriver barnen Tvillinggraviditeten kräver speciell omsorg Graviditetsschema vid en okomplicerad tvillinggraviditet Under graviditeten...23 Fosterdiagnostik...23 Komplikationer kan uppstå...23 Sjukskrivning och inläggning på sjukhus När föder tvillinggravida? Planering inför förlossningen...25 Förlossningen Mycket personal God kontroll...27 Kejsarsnitt...27

4 På neonatalavdelningen Värme och mycket mat...32 Barn med andningsstörning...32 Närheten...33 Treenigheten...34 Enäggs- eller tvåäggstvillingar? Att mata tvillingar...37 Fasta tider och rutiner är A och O...37 Amma ett barn i taget...38 Dubbelamning...38 Flaskmatning eller lite av varje Att inte amma Flaskamning Pappans viktiga roll Att komma hem Att vänta trillingar...45 Monoamniotiska tvillinggraviditeter Svenska Tvillingklubben...47 Litteratur...47 Video eller dvd...47

5 Förord Grattis! Du väntar tvillingar. Det är få förunnat att få två barn samtidigt och du kan med rätta känna dig stolt och utvald. Nu vill du säkert veta mer om din nya och oväntade situation. Boken som du har fått i din hand är tänkt som en första information och vägledning. Fler än en bygger på ett samarbete mellan följande sakkunniga, som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med tvillinggravida och tvillingföräldrar: Psykologen fil dr Britta Alin Åkerman har forskat kring de psykologiska aspekterna på att vänta och få tvillingar och bidrar med sitt kunnande i flera avsnitt. Gynekologen docent Peter Thomassen har skrivit om graviditeten och förlossningen, och barnläkaren docent Birger Winbladh om nyföddhetstiden. Leg barnmorska Birgitta Froman har informerat om mödravården och Svenska Tvillingklubbens initiativtagare Margareta Ölwe och Nathalie Dahlin har skrivit om egna erfarenheter och varit projektledare. Folkhälsoinstitutet har bidragit ekonomiskt. Boken är baserad på fakta och beskriver kortfattat vad det innebär att vänta och få tvillingar. Den är tänkt som ett komplement till boken Vänta barn (Gothia Förlag) som handlar om graviditet och förlossning. All information i Vänta barn gäller även dig som väntar två eller flera barn. När det kommer tvillingar behövs bägge föräldrarna i större utsträckning än när det kommer ett barn. I boken talas det om mamma och pappa, men det kan givetvis läsas som partner i de olika familjekonstellationer som förekommer. Det viktiga är att man är två som delar på ansvaret. Av olika anledningar finns det ibland ingen pappa/partner med i bilden. Den nyblivna tvillingmamman bör då hitta någon annan i sitt nätverk som kan ge stöd och avlastning. Du kan läsa mer om att få tvillingar i del två som heter Tid för två vardag med tvillingar. 5

6 Tvillingfödslar historik Sverige har den äldsta registreringen av tvillingfödslar i världen. Ända sedan 1749 har det noterats i kyrkböckerna när tvillingar har fötts. Ärftlighetsforskaren Aldur Eriksson har studerat tvillingförekomsten historiskt genom att läsa kyrkböcker i Sverige och Finland. Han har upptäckt många intressanta fenomen, bl.a. att det förr föddes fler tvillingar på landet än i städerna och att det för 200 år sedan föddes många fler tvillingar än i dag. Sedan mitten av femtiotalet och fram till början av åttiotalet har antalet tvillingfödslar sjunkit. Men sedan nittiotalet har antalet tvillingar ökat markant. Ökningen beror framför allt på att kvinnorna väljer att få barn senare och därför har större chans att få tvåäggstvillingar. Men även ägglossningsstimulering och IVF-behandlingar bidrar till en del av ökningen. Myter Tvillingar har alltid fascinerat människor. Fantasin om att vara eller att ha en tvilling är ganska vanlig och har ofta utnyttjats som litterärt motiv. Önsketvillingen skapas som en kompensatorisk figur med perfekt förståelse för sin medtvilling. I fantasin är tvillingskapet ofta idealiserat och problemfritt. I vissa kulturer, speciellt afrikanska, har man betraktat tvillingar som en gudagåva, medan tvillingar i många andra samhällen har ansetts vara något mystiskt, kusligt och mot naturen. Det finns beskrivningar från 1700-talet av hur både tvillingar och deras mödrar ansågs besatta av djävulen och därför förvisades ur samhället. De sattes ut i skogen till föda för djuren. I delar av Västindien och Västaustralien dödades alltid förr olikkönade tvillingpar, eftersom de sågs som symboliskt gifta redan i livmodern vilket inte kunde tillåtas moraliskt eller lagligt. 6

7 20 sverige Diagram över antalet födda tvillingpar per graviditeter under 200 år i Sverige. Värdena anges i fem års intervaller från 1751 t o m Därefter anges värdena in på 1950-talet för högsta antalet flerbörder i något land någonsin. (Efter Aldur Eriksson) Man är inte heller i alla kulturer överens om vilket av de två barnen som föds som det äldre. I en del afrikanska stammar menar man, att det första barnet sänts ut för att annonsera ankomsten av nästa barn som betraktas som det äldre. Fortfarande anses det andra barnet som det äldre i Japan. 7

8 Tvillingbeskedet blandade känslor Budskapet om att man väntar tvillingar ger nästan alltid en chockreaktion. Även om man i dessa familjer har tvillingar i släkten, tror man inte att det kan hända en själv. För många är det naturligtvis en övergående positiv chock, medan det för andra i synnerhet om graviditeten inte var planerad eller den ekonomiska situationen är otrygg kan vara en stark negativ upplevelse. För de flesta är känslorna blandade. Å ena sidan kan de blivande föräldrarna oroa sig över praktiska ting som bostad, ekonomi och bil. Å andra sidan fascineras man av att få två barn samtidigt. En del familjer som från början har tänkt sig flera barn tycker att det är en utmärkt lösning. Om beskedet om att vara gravid med tvillingar kommer tidigt i graviditeten, finns det möjlighet att bearbeta dessa känslor och på ett bra sätt förbereda sig för den nya situationen. De allra flesta familjer känner efter hand glädje och förväntan och är stolta över att vänta tvillingar. 8

9 Män och kvinnor känner olika Både män och kvinnor påpekar ofta att förhållandet mellan dem fördjupas och förbättras under graviditeten. Men det är ändå en stor skillnad mellan att bli tvillingmamma eller tvillingpappa och att få ett barn. För kvinnans del innebär tvillinggraviditeten påtagliga kroppsförändringar som ökad vikt och otymplighet. Osäkerheten i kvinno-mammarollen kan bli mer accentuerad vid tanken på att klara av två barn i stället för ett. Om det redan finns barn i familjen kan oron bli stor för att inte räcka till. Kvinnan oroar sig oftare för praktiska problem än mannen. Mannen däremot kan endast spegla sina upplevelser av själva tvillinggraviditeten genom kvinnan. Han upplever ofta en känsla av ökad potens tänk vad jag har lyckats åstadkomma. Männens genuina glädjekänslor inför tvillingbeskedet kan också bero på att de som blivande tvillingfäder kan känna extra trygghet i vetskapen att de kommer att behövas på ett helt annat sätt än om de bara fått ett barn. Den speciella reaktion som mannen ofta visar vid tvillingbeskedet är ofta mycket positiv för kvinnan. Den stärker henne i känslan av duglighet och inte minst i tanken på det senare mödraskapet. Oavsett reaktion är det viktigt att de blivande tvillingföräldrarna får en möjlighet att bearbeta kluvna känslor och att de kommer i kontakt med andra tvillingföräldrar, så att de kan få bekräftelse på att deras känslor inte är konstiga eller annorlunda än andras i samma situation. Det är inte ovanligt att man är försiktig med att ta ut glädjen i förskott, ifall något skulle hända. Det tar en stund att riktigt förstå det stora med att man faktiskt väntar två barn och inte ett. Det är viktigt för blivande tvillingföräldrar att få kunskap och information om vad som skiljer en tvillinggraviditet från en enlinggraviditet. 9

10 b när ni fått beskedet om tvillingar Tänk positivt. Det är få förunnat att få två barn samtidigt. Ta reda på fakta. Köp eller låna hem böcker och läs informationsmaterial. Sök information på internet. Skriv ner plus och minus med att få tvillingar. Jämför sedan anteckningarna och diskutera känslor, tankar och förväntningar med varandra. Det är ett bra sätt att stärka sammanhållningen och undvika missförstånd. Ta kontakt med en tvillingförening. Bry er inte om omgivningens eventuella negativa reaktioner. Det är på grund av okunskap och avundsjuka som många fäller negativa kommentarer. Sist men inte minst: Förbered er mentalt på att få barn. Detta gäller alla gravida oavsett antal foster. Föräldrakurser för blivande tvillingfamiljer Fråga personalen på mödravårdscentralen om det finns en föräldrakurs för blivande tvillingfamiljer. Ett tips är att be dem att samla blivande föräldrar från flera olika mödravårdscentraler till en träff. Det är ett bra sätt att få kontakt med familjer i samma situation. Det är tyvärr inte så ofta som det erbjuds specialkurser. Svenska Tvillingklubben erbjuder en uppskattad specialutbildning för blivande tvillingföräldrar, som tar upp all viktig information om graviditet, förlossning, tvillingamning och andra praktiska frågor som familjen ställs inför i samband med att de får tvillingar. Kursen är välbesökt och hålls på flera platser i landet. Blivande tvillingföräldrar bör gå den ordinarie föräldrautbildningen mellan graviditetsvecka för att vara säkra på att inte missa den. 10

11 Tvillingfödslar i Sverige Under1990-talet och början av 2000-talet ökade tvillingfödslarna markant med anledning av att kvinnorna började föda barn allt högre upp i åldrarna. Kvinnor över trettio år har mycket större chans att få tvåäggstvillingar. år 2003 ändrade Socialstyrelsen rekommendationerna för assisterad befruktning och det blev inte längre godkänt att sätta in två befruktade ägg annat än i särskilda fall. Sedan dess har kurvan planat ut och genomsnittet ligger på 2,7-2,8 procent tvillingar per år. årtal tvillingpar pojkar flickor tvillingar totalt antal tvillingar totalt födda barn i procent ,3 % ,7 % ,7 % ,8% ,8% ,8 % ,8 % Minst trillingar , , , , , , ,7 Statistik från SCB, sept

12 Befruktningen De flesta kvinnor har en menscykel på cirka 28 dagar och ägglossningen sker vanligtvis mitt emellan två menstruationer, dvs. cirka två veckor före/efter menstruation. Normalt lossnar ett ägg från någon av äggstockarna och befruktningen sker som regel i den yttre delen av äggledarna. Det är en mycket komplicerad mekanism som gör att bara ett ägg mognar fram vid varje menscykel. Ju äldre kvinnan blir, desto större chans är det för störningar i denna mekanism. Resultatet kan bli att två ägg mognar fram och lossnar i samma menscykel. Om båda äggen blir befruktade uppstår en graviditet med tvåäggstvillingar. Den konstgjorda befruktningen I början av 1970-talet startade försöken på allvar med olika former av konstgjord befruktning. Man prövade hormonell stimulering av ägglossningsprocessen och ungefär tio år senare olika slag av provrörsbefruktning. Gemensamt för alla dessa tekniker är att chansen för flerbörd ökar och då inte bara av tvillingar utan även trillingar och fyrlingar. Sedan 1985 har antalet födda barn som resultat av medicinska behandlingar ökat närmast explosionsartat. Av födda barn är cirka 1 % eller barn resultatet av medicinska åtgärder. Varje år föds cirka tvillingpar i Sverige och 450 barn (15 %) efter medicinsk behandling. Möjligheten att få tvillingar efter den enklaste formen av ägglossningsstimulering är ungefär 5 %. 12

13 De olika tvillingtyperna Det är inte så svårt att föreställa sig att två ägg kan bli befruktade av två spermier och resultera i en tvillinggraviditet, att tre ägg kan bli befruktade av tre spermier och bli trillingar osv. I dessa fall får tvillingarna olika arvsmassa genom att olika ägg från modern smälter ihop med olika spermier från fadern. Tvillingar av denna typ blir i princip inte mer lika varandra än syskon med samma föräldrar. Enäggstvillingar blir till när en spermie befruktat ett ägg och detta ägg senare delar sig. De två fostren som då blir resultatet får identiskt lika arvsmassa och blir som spegelbilder av varandra. Medan antalet tvåäggstvillingar i en befolkning varierar mycket, uppstår graviditeter med enäggstvillingar tämligen konstant i alla länder och har gjort så i alla tider. Det rör sig om cirka 4 per förlossningar. Enäggsbefruktning Tvåäggsbefruktning 13

14 Den tidigaste utvecklingen Det tar 3 4 dygn från det att befruktningen ägt rum ytterst i äggledaren till dess att de befruktade äggen har vandrat ner i livmoderhålan. Äggen, som nu har hunnit dela sig några gånger och innehåller celler vardera, fastnar i livmoderslemhinnan som är väl förberedd för att förse äggen med allt vad de behöver för en fortsatt utveckling. Om äggen fastnar nära varandra växer så småningom moderkakorna ihop, och antingen det är frågan om en- eller tvåäggstvillingar så ser moderkakan ut som en enda. Om äggen däremot fastnar långt ifrån varandra i livmodern kommer det att utvecklas två skilda moderkakor. Detta sker oavsett om graviditeten från början utvecklas från ett eller två ägg. A 70 % av alla tvillingpar har varsin yttersäck och varsin innersäck. Av dessa har över hälften två separata moderkakor. Två moderkakor är dock inget bevis för att det är frågan om tvåäggstvillingar. B I många fall har tvillingarna gemensam moderkaka och varsin inre och varsin yttre säck. Det ger en skiljevägg med 4 hinnor. Gemensam moderkaka är inget bevis för att det är frågan om enäggstvillingar. 14

15 Celldelningen går nu snabbt och inom loppet av tre veckor (sålunda vid tiden för utebliven menstruation) har det uppstått två små foster med navelsträng och början till moderkaka och hinnor. Alla foster omges av två hinnor, en inre tunn (ägghinnan) och en yttre, något tjockare (fosterhinnan). Efter hand som fostren växer kommer hinnorna att fylla ut livmoderhålan, och där hinnsäckarna möts bildar de en vägg som skiljer de två fostren åt. Normalt har varje foster både den inre och den yttre fosterhinnan, men i vissa fall av enäggsgraviditeter har delningen av det befruktade ägget ägt rum så sent att båda fostren får en gemensam yttre fosterhinna. Vid dessa enäggsgraviditeter består skiljeväggen mellan fostren endast av de två tunna ägghinnorna. C) Cirka % av alla tvillingpar har gemensam yttre säck (men varsin inre säck). De är alltid enäggstvillingar från en äggcell som delats på ett något senare stadium. De har en tunn skiljevägg mellan sig som består av två hinnor. Skiljeväggen kan vara svår att urskilja. D Endast en procent av alla tvillingpar får samsas i samma innersäck och dela fostervatten. De är alltid enäggstvillingar och äggcellen har delats sent. Det är den minst gynnsamma situationen och graviditeten måste bevakas mycket noga. 15

16 Om antalet hinnor i skiljeväggen bara är två eller helt saknas är det alltid fråga om enäggstvillingar. (Om det helt saknas fosterhinnor mellan barnen bör speciella åtgärder vidtas. Läs mer om detta på sidan 46.) Vid alla andra tvillinggraviditeter består skiljeväggen av en tunn ägghinna från tvilling ett, sedan ett mittskikt med två tjocka yttre fosterhinnor (ibland sammansmälta) och på andra sidan igen en tunn ägghinna från tvilling två. Det är omöjligt att avgöra om det är fråga om enäggs- eller tvåäggstvillingar, när det är fyra hinnor och barnen är av samma kön. Ibland görs dock redan vid ultraljudsundersökningar felaktiga uttalanden baserade på skiljeväggens tjocklek. Diagnosen tvillingar I början av 1980-talet hade den tekniska utvecklingen av ultraljudsapparaturen nått en nivå som möjliggjorde diagnostik av ett eller flera foster i 2:a 3:e graviditetsmånaden. Fram till dess hade tvillingdiagnostiken varit mycket bristfällig. Även i länder med god mödrahälsovård fick många blivande mammor, som träget hade gått på sin mödravårdscentral, beskedet att de skulle få tvillingar först när de kom in på förlossningsavdelningen, och ibland till och med först efter det att tvilling ett hade fötts fram. Det är inte svårt att föreställa sig vilken chock det blev för föräldrarna! Det är endast med ultraljud man med säkerhet kan ställa diagnosen tvillingar tidigt i graviditeten. Vid den gynekologiska undersökning, som rutinmässigt utförs i 12:e graviditetsveckan, kan felbedömningar göras och bara i undantagsfall upptäcks då en tvillinggraviditet. Senare i graviditeten kan en observant barnmorska misstänka tvillinggraviditet om avståndet från blygdbenet till livmoderns topp (symfys fundusmåttet) hela tiden ligger över genomsnittet för graviditetslängden. Också den blivande mamman kan börja misstänka tvillingar mitt i graviditeten, när det sparkar överallt. 16

17 Även om det ytterst sällan förekommer, har det hänt att man missat en tvillinggraviditet vid den ultraljudsundersökning som numera görs rutinmässigt i 16:e 18:e graviditetsveckan. Något oftare händer att man med ultraljud tidigt i graviditeten upptäcker tvillingar, men att den ena tvillingen dör och återbildas, så att man vid nästa ultraljudsundersökning finner endast ett levande foster. Numera utförs ultraljudundersökningar rutinmässigt i vecka Detta innebär att de flesta tvillinggraviditeter blir diagnostiserade då, om det inte skett tidigare. Ganska många graviditeter kontrolleras tidigare på grund av en liten blödning, smärtor eller andra orsaker. Den tidiga vetskapen om att man väntar tvillingar är en av de största förtjänsterna med ultraljudsscreening. Senare i graviditeten, efter vecka 22 24, är ultraljudskontrollen också av värde. Man kan se hur mycket de båda fostren vuxit och tidigt upptäcka en eventuell bristande tillväxt hos ett eller båda fostren. Med ultraljud kan man bedöma mängden fostervatten, moderkakornas läge och skiljeväggens tjocklek. I sällsynta fall kan det vara viktigt att ta reda på fostrens kön. Med den moderna ultraljudstekniken kan detta göras med god säkerhet i över 95 % av fallen. När tiden för förlossningen närmar sig kan man också med ultraljudet ta reda på hur tvillingarna ligger i livmodern och utifrån detta planera förlossningssättet. 17

18 Ultraljud beskriver barnen Med hjälp av ultraljudsundersökningar har det blivit möjligt att iaktta tvillingar inne i livmodern, följa deras utveckling och redan då se personlighetsdrag som de sedan visar under barnaåren. Den italienska psykoanalytikern Alessandra Piontelli har kunnat bekräfta att varje blivande barn har sin specifika personlighet. Hon har med hjälp av ultraljud funnit att beteenden, som är tydliga hos tvillingar i livmodern, sedan återkommer i snarlika former under uppväxten. Tvillingar, som legat i olika hinnsäckar och brottats med varandra i livmodern, kan senare roa sig med att brottas på likartat sätt med exempelvis med ett draperi mellan sig. En del barn tycks redan i livmodern vara slagskämpar, medan andra drar sig tillbaka och på så sätt undviker att bli slagna av sitt tvillingsyskon. Man har också funnit att ultraljudsundersökningen för mammans del innebär en ökad bindning till fostren. Detta talar för vikten av att tidigt låta mamman se sina barn med ultraljud. Tvillinggraviditeten kräver speciell omsorg När man väntar tvillingar finns en ökad risk att föda för tidigt. På en del mödravårdscentraler har man därför som rutin att kontrollera livmoderhalsen med jämna mellanrum från cirka 24:e veckan. En tvillingmamma behöver också tänka ännu mer på att äta riktigt och att få i sig ett större järntillskott än vad som krävs vid en normal graviditet. En blivande tvillingmamma bör alltid bli sjukskriven efter cirka halva graviditeten, dock senast vecka 25, för att inte vara alltför uttröttad om barnen skulle komma för tidigt. Deltid är inte att rekommendera, eftersom det ofta innebär mer stress att hinna med arbetet på kortare tid. 18

19 Ibland kan det bli aktuellt med sjukhusinläggning, beroende på eventuella graviditetskomplikationer som förvärkar eller att livmoderhalsen vidgas i förtid. Det är naturligt att en blivande tvillingmamma känner av vissa graviditetsbesvär tidigare än andra gravida. I 30:e veckan är hon vanligen lika stor som en enlinggravid kvinna i vecka 40. Nästan alla vanliga besvär som uppträder under en graviditet illamående, trötthet, ryggont, svullna händer och fötter och halsbränna får tvillinggravida i högre grad än enlinggravida. Detta är ju inte konstigt, då tvillinggraviditeten i sig innebär en större belastning, inte bara på livmodern och kärlförsörjningen utan på hela kroppen. Därför är det viktigt att en tvillinggravid kvinna vilar mycket och kanske ändrar sin livsföring, så att tempot blir lugnare. b fyra viktiga kom ihåg 19

20 Graviditetsschema vid en okomplicerad tvillinggraviditet (Rutinerna kan variera på olika mödravårdscentraler.) vecka 5 Graviditetstestet visar sig vara positivt. Tid beställs för första barnmorskebesöket. Du blir inskriven. Brösten spänner. Du känner kanske illamående, ofta kraftigare än vid enlinggraviditet. Du har behov av att kissa oftare och kan känna stor trötthet. vecka 10 Tid beställs för första läkarbesöket. Livmodern brukar kännas större än vid enlinggraviditeter. vecka Du har genomgått en ultraljudsundersökning och diagnosen tvillingar ställs. vecka 20 Du gör ett nytt barnmorskebesök. Du börjar känna fosterrörelser i hela magen. vecka Man kontrollerar fostrens tillväxt. Om du känner dig trött, så vila mer. Det är viktigt att du lyssnar på din kropp. vecka 25 Nu är det dags att bli sjukskriven. Många försöker skjuta på sjukskrivningen, men det rekommenderas inte. Om man varvar ner, vilar och inte stressar så kan man påverka graviditetens längd. Många kvinnor känner en stor lättnad över att få släppa alla tankar på arbete och bara hinna förbereda sig. Barnen kan komma när som helst från och med nu och fram till vecka

21 vecka Ultraljudsundersökning utförs igen. Livmodern känns nu lika stor som vid en enlinggraviditet i fullgången tid. vecka 32 Det kan kännas riktigt tungt att gå och stå nu. Planera inte för många aktiviteter varje dag. En sak i taget. vecka 36 Vid varje ultraljud mäts tvillingarna noga för att avgöra ungefärlig vikt. Man genomför en obstetrisk bedömning inför förlossningen, dvs. ser på fosterlägen och kontrollerar bäckenmått. Förbered er att åka till BB. Förbered eventuella barnvakter och arbetsgivare. vecka Detta är genomsnittslängden för en tvillinggraviditet. Vila, vila och åter vila. vecka 38 Kanske den sista ultraljudsundersökningen. vecka 40 Man tar ställning till om förlossningen ska sättas igång. Detta är en individuell bedömning. 21

22 b under graviditeten Gläd er åt att ni ska få barn. Låt inte oron ta överhanden. Fråga på mödravårdscentralen hur många kontroller det blir under graviditeten och rutinerna kring dessa. Mannens viktiga roll börjar redan nu. Hjälp med ryggmassage är ovärderlig under en tuff tvillinggraviditet. Samlivet under graviditeten kan bli påverkat. Kvinnan blir stor och otymplig. Det är mycket individuellt hur man reagerar. Försök att tala om det och hitta lösningar. Ordna det praktiska, innan ni åker in till BB. När tvillingarna har kommit så är det svårt att hinna. Hämta barnvagnen. Handla hem mat, kläder, blöjor m.m. innan ni åker in till BB. Förbered i hemmet så mycket som möjligt. Kontrollera pappans arbetsschema i god tid före nedkomsten. Pappan behövs på sjukhuset och hemma en lång tid efter förlossningen. Förbered arbetsgivaren på att pappan kommer att vara borta länge eftersom tvillingföräldrar kan ta ut föräldraledighet samtidigt under minst tre månader. Planera inga längre resor efter vecka 25. Pappan bör också undvika att resa långt bort i arbetet. Ordna barnvakt för eventuella syskon. Informera er om sjukhusrutinerna före, under och efter förlossningen. 22

23 Under graviditeten Fosterdiagnostik Om det föreligger en ökad risk för missbildning (allvarliga ärftliga missbildningar finns i släkten) eller föräldraparet är över år, bör de få tillfälle att diskutera fosterdiagnostik med en förlossningsläkare, som har kunskap i dessa frågor, eller med en specialist i ärftliga sjukdomar. Fostervattenprov är tekniskt något svårare att utföra vid en tvillinggraviditet. Komplikationer kan uppstå Förutom de normala graviditetsbesvären, som förekommer lite oftare hos tvillinggravida, är det också något vanligare med vissa komplikationer som graviditetsdiabetes, högt blodtryck och graviditetsklåda. Några komplikationer är mer vanliga vid tvillinggraviditeter. Den allra vanligaste är för tidig förlossning, vilket beror på den större belastningen på livmodertappen som följer av en överfylld livmoderhåla. Det är inte helt ovanligt att livmodertappen öppnar sig för tidigt, och för att bedöma risken för detta brukar man göra regelbundna kontroller under andra hälften av graviditeten. En sällsynt komplikation kan uppstå hos enäggstvillingar med gemensam moderkaka och gemensam blodförsörjning. Små skillnader i blodtrycket mellan de båda fostren kan orsaka ett flöde av blod från den ena till den andra, s.k. tvillingtransfusion. I vissa fall kan detta tillstånd resultera i en ökad fostervattenmängd. Om magen växer kraftigt hos en kvinna som väntar enäggstvillingar, bör hon alltid omgående söka specialistvård. 23

24 Speciella problem kan också uppstå om en av tvillingarna inte växer i normal takt. Den lilla tvillingen kan då behöva födas i förtid samtidigt som hänsyn måste tas till vilka risker detta innebär för den större tvillingen. På samma sätt som hos en enlinggravid kvinna händer det om än mycket sällan att ett foster dör i livmodern. Detta kräver speciellt medicinskt omhändertagande. Det innebär också en stor psykisk påfrestning för föräldrarna som, utöver sorgen över fostret som har dött, känner oro för den andra tvillingens hälsa. Sjukskrivning och inläggning på sjukhus Eftersom belastningen på kvinnans kropp är större vid en tvillinggraviditet, bör hon i allmänhet avstå från arbete tidigare än om hon väntat ett barn. Om man vid kontroll av graviditeten finner att livmodertappen håller på att öppna sig, att tvillingarna växer olika eller att andra komplikationer föreligger, är det ofta lämpligt att kvinnan läggs in på sjukhus. Sjukhusvistelsen innebär inte bara bättre möjligheter till kontroll av graviditeten utan också till riktig vila för kvinnan. Hemma finns ju alltid mycket att göra. Denna form av vila har sina givna fördelar men nackdelen kan vara isoleringen från resten av familjen. Vid de flesta kvinnokliniker är man dock frikostig med permissioner i dessa fall. När föder tvillinggravida? Enligt statistiken föds det flest tvillingar runt graviditetsveckor. Det betyder dock inte att man ska räkna med att få sina barn just då. Många tvillingar föds mycket tidigare och det är viktigt att vara beredd redan från vecka 25 och framåt. Att få barn för tidigt är väldigt omtumlande och det underlättar om föräldrarna är förberedda. De blivande föräldrarna bör planera för en tidig födsel genom att varsko arbetsgivare, förbereda barnvakt till äldre syskon och inte företa några längre resor. 24

25 Tidig sjukskrivning för den blivande mamman innebär både att hon orkar med bättre och att hennes frånvaro från arbetet inte kommer utan förvarning. Att få barn för tidigt är ett heltidsarbete och man måste direkt kunna släppa alla andra åtaganden som man har. Eftersom belastningen på livmoderns kärl är större och utvecklingen av livmoderkakorna därigenom påverkas, räknar man med att en tvillinggravid blir överburen tidigare än en enlinggravid. En enlinggravid kvinna är inte överburen förrän veckor har passerat (räknat från sista mensens första dag). Gränsen för överburenhet hos en tvillinggravid varierar, men den brukar ligga omkring 40:e graviditetsveckan. Detta innebär också att man i de sällsynta fall, då en tvillinggraviditet fortsätter till 40 hela veckor, bör överväga att sätta igång förlossningen. Planering inför förlossningen Någon gång mellan vecka 34 och 36 börjar planeringen för förlossningen. Man vet då tvillingarnas ungefärliga storlek och läge. Om ena tvillingen ligger i sätesändläge, kan det vara Huvud/huvud 45 % Huvud/säte 37 % Säte/säte 10 % Tvillinglägen vid förlossningsstart Huvud/tvärläge 5 % Säte/tvärläge 2 % Tvärläge/tvärläge 0,5 % 25

26 värdefullt att göra en bäckenmätning. Vid tvärläge av en eller båda tvillingarna förordar de flesta idag planerat kejsarsnitt. Förlossningssätt bör bestämmas av den läkare som har ansvaret för förlossningen. Cirka 60 % av alla tvillingförlossningar i Sverige sker vaginalt. Kejsarsnitt (38 39 %) görs endast när det finns risk för barnets eller moderns hälsa. Ibland måste tvilling två förlösas med kejsarsnitt efter att tvilling ett fötts vaginalt. Det förhåller sig inte så, att antingen vaginal förlossning eller kejsarsnitt är det enda rätta i en given situation. Detta återspeglas också i det faktum att kejsarsnittsfrekvensen vid tvillinggraviditeter varierar mycket i olika länder. Förlossningen Att föda tvillingar innebär ett värkarbete och ett öppningsskede, men två utdrivningsskeden. Eftersom man numera kan följa båda fostrens tillstånd så väl, finns det egentligen ingen bestämd tidsgräns mellan födseln av tvilling ett och tvilling två. Tvilling två bör födas inom 0,5 1 timme efter det att tvilling ett fötts fram. Mycket personal Med förlossningsläkare och minst två barnmorskor samt ibland både barnläkare och narkosläkare kan det bli ganska trångt i förlossningsrummet. Det är viktigt att den blivande pappan håller sig framme! Oftast kan han göra en god insats under hela förlossningen. 26

Är du eller ska du bli tvillingförälder? GRATTIS! http://www.enkopings-tvillingklubb.com/

Är du eller ska du bli tvillingförälder? GRATTIS! http://www.enkopings-tvillingklubb.com/ Är du eller ska du bli tvillingförälder? GRATTIS! http://www.enkopings-tvillingklubb.com/ Förord Hur ska det här gå? Beskedet att vänta tvillingar tas ofta emot med både glädje och skräck. Man brukar ofta

Läs mer

Erbjudande om fosterdiagnostik

Erbjudande om fosterdiagnostik Erbjudande om fosterdiagnostik Landstingen i norra regionen det vill säga Jämtland, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten har fattat beslut om ett enhetligt erbjudande till blivande föräldrar som

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Patientinformation om Tvillingtransfusionssyndrom TTS

Patientinformation om Tvillingtransfusionssyndrom TTS Patientinformation om Tvillingtransfusionssyndrom TTS Karolinska Universitetssjukhuset Centrum för Fostermedicin Bakgrund TTS Det finns två helt olika former av tvillinggraviditeter. Den vanligaste är

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Information inför planerat kejsarsnitt Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Inskrivningsdagen Din partner eller annan anhörig är varmt välkommen att vara med vid inskrivningen som sker några

Läs mer

Fosterdiagnostik och riskvärdering

Fosterdiagnostik och riskvärdering Fosterdiagnostik och riskvärdering Information till gravida Centrum för fostermedicin CFM Karolinska Universitetssjukhuset INNEHÅLLSFÖRTECKNING Graviditeten en tid av glädje och förväntan 3 Fosterdiagnostik

Läs mer

Välkomna att föda barn i Västerås!

Välkomna att föda barn i Västerås! Välkomna att föda barn i Västerås! Praktisk information till alla blivande föräldrar i Västmanland! 2010-12-20 Graviditetsproblem före vecka 22+0 Vid problem i tidig graviditet: Före vecka 22+0 ska du

Läs mer

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD.

TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD. TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD. PATIENTINFORMATION 1 INNEHÅLL Depo-Provera ger dig skydd mot graviditeter i upp till tre månader...4 Depo-Provera har tre preventiva egenskaper...6

Läs mer

Preventivmedel till dig som fött barn

Preventivmedel till dig som fött barn Preventivmedel till dig som fött barn Tiden efter förlossningen Tiden efter förlossningen kallas puerperiet och omfattar sex till åtta veckor. Under denna period sker hormonella förändringar som bland

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Amning. Välkommen till BB-avdelningen på Sjukhuset i Varberg! Den här pärmen innehåller information och råd om amning.

Hälsa Sjukvård Tandvård. Amning. Välkommen till BB-avdelningen på Sjukhuset i Varberg! Den här pärmen innehåller information och råd om amning. Hälsa Sjukvård Tandvård Amning Välkommen till BB-avdelningen på Sjukhuset i Varberg! Den här pärmen innehåller information och råd om amning. Den här pärmen innehåller information och råd om amning som

Läs mer

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats

Läs mer

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar Neonatalavdelningen Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Information till föräldrar 2 Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Målet med den här foldern är att hjälpa

Läs mer

MAM:s amningsinformation

MAM:s amningsinformation MAM:s amningsinformation Amning ett samspel När du ammar ditt barn är det inte bara mat det handlar om. Det handlar även om närhet, kärlek, tillit men även ibland oro, smärta och sorg. För en del tar osäkerheten

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Behandla din barnlöshet

Behandla din barnlöshet Behandla din barnlöshet - med tre enkla punkter Hur du kan börja behandla din barnlöshet genom att massera tre zonterapipunkter på fötterna. Carin Hertnäs Hur du behandlar din barnlöshet genom att massera

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Fakta om provrörsbefruktning IVF

Fakta om provrörsbefruktning IVF Fakta om provrörsbefruktning IVF Provrörsbefruktning eller IVF (in-vitro fertilisering) är en framgångsrik metod för behandling av barnlöshet, oavsett om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen eller

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN SAMT SKÖTA OM SITT BARN DEN FÖRSTA TIDEN. en broschyr om att bli förälder

VÄNTA OCH FÖDA BARN SAMT SKÖTA OM SITT BARN DEN FÖRSTA TIDEN. en broschyr om att bli förälder VÄNTA OCH FÖDA BARN SAMT SKÖTA OM SITT BARN DEN FÖRSTA TIDEN en broschyr om att bli förälder 1 Den här broschyren Vänta och föda barn samt sköta om sitt barn den första tiden innehåller information för

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans!

Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans! Styrande lokalt dokument 1 (5) Omvårdnads PM Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av Vätskebalans! Utarbetat av Kristin Svensson, Leg. Barnmorska Godkänd av Agneta Rudels, Vårdchef

Läs mer

Till dig som ska börja med Zoely

Till dig som ska börja med Zoely Till dig som ska börja med Zoely nomegestrolacetat/estradiol Innehållsförteckning Introduktion till Zoely 3 Så förhindrar Zoely graviditet 4 Så använder du Zoely 5 Så startar du med Zoely 6 Om du glömt

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

Välkomna till ultraljudsmottagningen

Välkomna till ultraljudsmottagningen Välkomna till ultraljudsmottagningen för gravida Verksamhetsområde kvinnor och barn Telefon 08-550 240 40 (direkt, även telefonsvarare) 08-550 242 00 (vx) Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård Ultraljudsmottagning

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING RUTINMÄSSIGT ULTRALJUD UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING DENNA BROSCHYR ÄR UTGIVEN AV SBU FÖRFATTARE: GUN LEANDER FORM: TYPOFORM FOTON: THINKSTOCK SID 1,

Läs mer

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL En provrörsbefruktning (IVF, in vitrofertilisering) börjar med att kvinnans egna hormoner nedregleras, för att bättre kunna kontrollera ägglossningen och tidpunkten

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obstetriska och gynekologiska symtom Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE.

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. MIN20130213PSE09 TILL DIG SOM TILLANVÄNDER DIG SOM MINI-PE, DET ÖSTROGENFRIA ANVÄNDER MINI-PE. P-PILLRET.. PATIENTINFORMATION 91493_Mini-Pe_patientinformation.indd 1 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa

Läs mer

Amning/rådgivning på BVC

Amning/rådgivning på BVC Amning/rådgivning på BVC Verksamhetsutvecklare BVCs styrdokument och basprogram Amningssamtalet på BVC Amning rökning, alkohol Amningsstatistik Avsluta amningsperioden Styrdokument BVC Artikel 2 Alla barn

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Ett glas vin kan väl inte. skada?

Ett glas vin kan väl inte. skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Kvinnors dryckesvanor skiljer sig idag markant från hur det var för bara några år sedan. Vid trettio har man ofta hunnit skaffa sig vanor

Läs mer

Ett barn är fött. En rapport om förlossningsvård och föräldrautbildning

Ett barn är fött. En rapport om förlossningsvård och föräldrautbildning Ett barn är fött En rapport om förlossningsvård och föräldrautbildning Förlossningsvården bättre än Betlehem? Många av oss känner till historien om de överfulla härbärgena i Betlehem och om stallet dit

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE.

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats alltmer. Pfizer satsar mer resurser på forskning och utveckling

Läs mer

Flaskmatning - så funkar det

Flaskmatning - så funkar det Flaskmatning - så funkar det En broschyr för dig som vill flaskmata din bäbis Flaskmatning - så funkar det! Petra Jankov Picha Ett annat förlag 2012 Omslagsfoto: Ola Gäverth Texterna är faktagranskade

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

Information till dig som har fött barn på SUS

Information till dig som har fött barn på SUS Information till dig som har fött barn på SUS FamiljeBB Du kommer till FamiljeBB om allt är bra med dig och ditt barn efter förlossningen. Man måste dock stanna på förlossningen i minst 3 timmar för observation.

Läs mer

Till dig som fått Cerazette förskrivet

Till dig som fått Cerazette förskrivet Till dig som fått Cerazette förskrivet 1 2 Cerazette är ett preventivmedel som bl a kan användas av dig som inte vill eller bör använda p-piller som innehåller östrogen. Cerazette ger ett bra skydd mot

Läs mer

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort.

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset - Viktig information

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Kvinnosjukvård Dalarna KUB KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BIOKEMISKT BLODPROV

Kvinnosjukvård Dalarna KUB KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BIOKEMISKT BLODPROV Kvinnosjukvård Dalarna KUB KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BIOKEMISKT BLODPROV Fosterdiagnostik du väljer själv! De allra flesta barn föds friska, men alla kvinnor har - oavsett ålder en viss risk att föda ett

Läs mer

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Att få barn: HDBuzz s reportage om olika fertilitetstekniker som kan hjälpa

Läs mer

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal 1 AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal Författare: Hannula Leena, (arbetsgruppens ordförande),

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

Att få barn och bli förälder en omtumlande upplevelse Om samliv och sexualitet med ett nytt barn i familjen Författare och copyright: Birgitta

Att få barn och bli förälder en omtumlande upplevelse Om samliv och sexualitet med ett nytt barn i familjen Författare och copyright: Birgitta Att få barn och bli förälder en omtumlande upplevelse Om samliv och sexualitet med ett nytt barn i familjen Författare och copyright: Birgitta Hulter, SESAM AB ATT LÄNGTA EFTER BARN Möjligheten till fortplantning

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Fosterscreeningar GUIDE FÖR DEM SOM VÄNTAR BARN

Fosterscreeningar GUIDE FÖR DEM SOM VÄNTAR BARN Den här broschyren är avsedd för alla föräldrar som väntar barn. Det är önskvärt att föräldrarna tillsammans bekantar sig med broschyren. Att delta i fosterscreening är frivilligt. Fosterscreeningar GUIDE

Läs mer

Stockholms PGD-center

Stockholms PGD-center Stockholms PGD-center Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms PGD-center 1 2 Stockholms PGD-center Välkommen till Stockholms PGD-center Reproduktionsmedicin Karolinska och Klinisk genetik vid Karolinska

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken Till dig som är nyförlöst Efter förlossningen Tanken med detta häfte är att du med hjälp av dessa övningar, råd och tips ska kunna få kroppen

Läs mer

En skrift till hjälp och stöd. Om upplevelsen och bearbetning av sorgen vid missfall. Kvinnokliniken, Skaraborg Sjukhus, 2010-11-24

En skrift till hjälp och stöd. Om upplevelsen och bearbetning av sorgen vid missfall. Kvinnokliniken, Skaraborg Sjukhus, 2010-11-24 En skrift till hjälp och stöd Om upplevelsen och bearbetning av sorgen vid missfall Kvinnokliniken, Skaraborg Sjukhus, 2010-11-24 Missfall... 4 Efter missfallet... 5 Kvinnors upplevelse av missfall...

Läs mer

rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim

rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim W at Information can expect rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim Levosert ingår i högkostnadsskyddet W at s Levosert och kan därmed delbetalas. and ow does t ork? Innehåll Om Levosert... 4 Så får du

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Pärm - amningsråd på BVC

Pärm - amningsråd på BVC Pärm - amningsråd på BVC Innehåll: Handledning angående amningsråd på BVC Flik 1 Inledning sid 2 Bakgrund sid 2 Barnets första levnadsdagar sid 2 Syfte sid 3 Mål sid 3 Amningsråd på BVC Flik 2 1. Amningsråd

Läs mer

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras.

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras. , Patientinformation Det här är Jaydess Vi hoppas att denna broschyr ska ge dig svar på dina frågor och funderingar kring Jaydess. Vad är Jaydess? Jaydess är ett inlägg som består av en hormonkapsel som

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Välkommen till BB-enheten

Välkommen till BB-enheten Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn Måltider serveras i matsalen: OBS Spritavtvätta händerna innan du tar din mat. Frukost 07.30 09.30 Lunch 12.00 13.00 serveras

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Läpp-käk-gomspalter är vanliga missbildningar. De är välkända och finns beskrivna långt tillbaka i tiden.

Läpp-käk-gomspalter är vanliga missbildningar. De är välkända och finns beskrivna långt tillbaka i tiden. Kunskapssökning Maria Andersson M6 Dalslands folkhögskola 1997 Innehållsförteckning Inledning...2 Vad är en läpp-käk-gomspalt...3 Varför har barnet fått denna missbildning?...3 Allmän skötsel...3 Allmän

Läs mer

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren Stöd i din föräldraroll Från graviditet till tonåren Du spelar inte längre huvudrollen i ditt liv Att få barn är det största i livet. Det är de flesta överens om. Den gränslösa kärlek barnet ger är obeskrivbar.

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Urakut kejsarsnitt. Tvärprofessionell teamträning på Metodikum Jönköping September 2012. Metodikum Jönköping, Karina Wahl 2013-03-21

Urakut kejsarsnitt. Tvärprofessionell teamträning på Metodikum Jönköping September 2012. Metodikum Jönköping, Karina Wahl 2013-03-21 Urakut kejsarsnitt Tvärprofessionell teamträning på Metodikum Jönköping September 2012 Intervjuer med medarbetare Master programmet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg Barnkliniken:

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1 VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1. Gör något och gör det nu. Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand och att visa att du förstår och tror

Läs mer

Graviditeten vecka för vecka

Graviditeten vecka för vecka Graviditeten vecka för vecka Graviditetskalender - beräkna vecka Mycket händer under graviditeten I den här texten kan du bland annat läsa om hur kvinnans kropp påverkas, till exempel hur moderkakan och

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn

Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn Välkommen till BB-enheten Personalen på BB gratulerar till ert nyfödda barn Måltider serveras i matsalen: OBS Spritavtvätta händerna innan du tar din mat. Frukost 07.30 09.30 Lunch 12.00 13.00 Middag 17.00

Läs mer

Frågeformulär 3 månader

Frågeformulär 3 månader Frågeformulär 3 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

Planering. Sexualkunskap

Planering. Sexualkunskap Planering Sexualkunskap Planering Lektion 1: Könsorganens biologi Lektion 2: Varför sex? Lektion 3: sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel Lektion 4: Prov Könsorganens biologi Kromosomer DNA

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Jag blev frisk av kärlek. Cecilia Johansson

Jag blev frisk av kärlek. Cecilia Johansson Jag blev frisk av kärlek Cecilia Johansson 1 Jag blev frisk av kärlek Copyright 2012, Cecilia Johansson Ansvarig utgivare: Cecilia Johansson Framställt på vulkan.se ISBN 978-91-637-1519-8 2 Räddningen

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

GRAVIDITETSTESTET VISAR POSITIVT

GRAVIDITETSTESTET VISAR POSITIVT GRAVIDITETSTESTET VISAR POSITIVT - SÅ HÄR GÖR DU NU VERKSAMHETSOMRÅDE KVINNOKLINIKEN 1 Graviditetstestet visar positivt - så här gör du nu Grattis och välkommen till oss! Med den här foldern vill vi ge

Läs mer

Kvinnor och epilepsi. Information för kvinnor om epilepsi. Brought to you by

Kvinnor och epilepsi. Information för kvinnor om epilepsi. Brought to you by Kvinnor och epilepsi Information för kvinnor om epilepsi Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av: Vad är epilepsi? God livskvalitet med epilepsi

Läs mer

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 När jag skulle operera mitt öga fick jag komma till sjukhuset tidigt på morgonen. Jag fick inte äta eller dricka något innan jag åkte hemifrån.

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Till Dig som behöver minska Dina rikliga menstruationer. Cyklokapron. tranexamsyra

Till Dig som behöver minska Dina rikliga menstruationer. Cyklokapron. tranexamsyra Till Dig som behöver minska Dina rikliga menstruationer Cyklokapron tranexamsyra Var går gränsen mellan normal och riklig menstruation? Gränsen mellan normal och riklig menstruation (som på läkarspråk

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer