UNGA JOBB. Projekt Företagsam. Samarbete för stärkt företagsklimat, sid 14. Praktik som en väg in, sid Aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNGA JOBB. Projekt Företagsam. Samarbete för stärkt företagsklimat, sid 14. Praktik som en väg in, sid 10 11. Aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9"

Transkript

1 NOLASKOGS NUMMER EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN TVÅ 2013 Projekt Företagsam Samarbete för stärkt företagsklimat, sid 14 UNGA JOBB Praktik som en väg in, sid SOMMAREVENEMANG Aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9

2 INLEDAREN Folkbiblioteken växte fram utifrån tanken om alla människors rätt att utbilda sig och ta del av kunskap, en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. Bibliotekens uppgift var att göra litteraturen tillgänglig. Denna grund är lika stark idag även om mycket har förändrats. Biblioteken har gått från manuell hantering av lån till självbetjäning. Förr var samlingarna sökbara i kortlådor, nu finns webbkatalogen med e-tjänster 24-timmar om dygnet. BIBLIOTEKEN I TAKT MED TIDEN! HÄR FINNS DET MESTA. FORTFARANDE OCH GLÄDJANDE nog, är litteraturen den starka basen. Skönlitteraturen för liten som stor tappar inte i popularitet. Bibliotekens lässtimulerande aktiviteter för barn och läsecirklar för vuxna bidrar till att stärka litteraturens roll. Andelen lån bland barn och unga är avsevärt högre i Örnsköldsviks kommun än snittet i länet och riket. Detta är frukten av tydliga prioriteringar och ett gott samarbete mellan bibliotek och skola. Lån och besök på biblioteken ligger relativt konstanta medan användningen av bibliotekets webbsida skjuter i höjden. Idag har bibliotekswebben dubbelt så många besökare som de fysiska biblioteken och bibliotekswebben är också kommunens mest välbesökta! Här förlänger du dina lån, reserverar böcker, lämnar inköpsförslag m.m. Surfa in på och upptäck 24-timmarsbiblioteket! kompletteras av mer e-media. Biblioteken har en fortsatt viktig roll för att upprätthålla människors tillgång till information. En viktig uppgift är att sprida kunskap om hur internet fungerar samt tillhandahålla internetdatorer. Idag lägger myndig heter, banker, företag, o.s. v. sina tjänster via internet och vad händer då med den som saknar dator eller kunskap om hur man gör? Att motverka digitalt utanförskap är, förutom att tillhandahålla litteratur och stimulera läsning, bibliotekens nya viktiga uppdrag! Bibliotekens roll som kravlös mötesplats är oerhört viktig i vårt samhälle. Vi lovar att anstränga oss till det yttersta för att ge god service till alla som besöker biblioteken, vare sig det sker genom besök på Arkenbiblioteket, något av våra närbibliotek runt om i kommunen, eller om besöket sker via webben! Välkommen till ditt bibliotek! HUR SER FRAMTIDEN ut? Den fysiska boken kommer inte att försvinna, men KATARINA LARSSON, ENHETSCHEF, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KULTURENHET NOLASKOGS Nolaskogs är en informationstidning från Örnsköldsviks kommun. Tidningen delas ut till samtliga hushåll i kommunen fyra gånger per år. Nolaskogs finns även som taltidning och på kommunens webbplats: ANSVARIG UTGIVARE: Helén Sahlin REDAKTION: Elisabet Bårman, Maria Isaks son, Sven Alveryd och Ann- Sofie Mathiasson REDAKTIONSKOMMITTÉ: Irene Sellin Näsholm (samhällsbyggnadsförvaltningen), Kristin Herold (bildningsförvaltningen), Gunnar Holmberg (samhällsbyggnadsförvaltningen), Gabriella Röschman (kommunledningsförvaltningen), Maria Nilsson (välfärdsförvaltningen), Arne Persson (samhällsbyggnadsförvaltningen) ADRESS: Nolaskogs, Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik E-POST: ornskoldsvik.se Telefon: OMSLAGSBILD: Utevistelse på Båtsmanstorpets vård- och omsorgsboende OMSLAGSFOTO: Håkan Nordström LAYOUT: The Factory of Design TRYCK: Sörmlands grafiska PAPPER: Arctic Silk 100 g Nästa nummer av Nolaskogs kommer i oktober 2 NOLASKOGS

3 INNE att vara UTE på Båtsmanstorpet På vård- och omsorgsboendena i kommunen blir de boende ofta uppmuntrade att komma ut i friska luften. På Båtsmanstorpet läggs extra fokus på detta så att de äldre kommer ut oftare och personalen får mer tid tillsammans med de äldre. Eva-Karin Wikman och hennes medarbetare har sett möjligheterna med utevistelse. Solen gör att den gula tegelbyggnaden lyser upp lite extra där den ligger mitt bland de vanliga bostadshusen i Svedjeholmen. Här ligger utevistelse i fokus enligt ryktet och mycket riktigt: på uteplatserna längs med husväggen sitter en stor del av de boende och dricker kaffe, pratar och skrattar. Det började med att personalen på Båtsmanstorpet uttryckte att de ville ha mer tid tillsammans med de boende. Enhetschefen Eva-Karin Wikman tog tag i saken, men istället för att själv komma fram till vad som behövde ändras, lät hon personalens engagemang bli drivkraften. Vi pratade mycket i början, jag och personalen. Vi behövde bland annat ha en gemensam syn på vad vi menar när vi pratar om utevistelse eller vad en social aktivitet är. Vi är nu överens om att så fort den boende kommit utanför dörren är han eller hon ute. Det måste inte vara en promenad eller att göra något särskilt. ETT MÅL MED förändringen har varit att erbjuda alla boende att få komma ut varje vecka oavsett väder. Ett mål som kanske infriades även tidigare, men nu har personalen full koll på att så sker tack vare veckotavlor på varje avdelning. Där har de också koll på hur många som nappat och faktiskt kommit ut. Statistiken ger kontinuitet och gör att ingen glöms bort. Vi tvingar aldrig de boende att gå ut, men de blir alltid erbjudna att följa med, säger vårdaren Ann-Christine Schedin. Vi planerar bättre och vet vad vi ska göra och då är det lättare att prioritera. Att komma ut är viktigt för alla och vi märker ju att de äldre blir piggare och mår bättre av att vara ute, säger vårdaren Annmari Wallin. Ett annat mål är att ha en social aktivitet varje dag, vilket också planeras in och följs upp vid veckotavlorna. BÅTSMANSTORPET ÄR EN av sju verksamheter inom kommunen som är uttagen som pilot i ett övergripande förbättringsarbete. Förbättringsarbetet ska på lång sikt leda till högre kvalitet på kommunens verksamhet genom fokus på dem som verksamheten är till för och personalens delaktighet. Båtsmanstorpets förbättringsarbete kommer nu att ge lärdomar till andra verksamheter i kommunen. Solen gassar och några av de boende får hjälp att gå in igen med sina solkyssta kinder, medan de riktiga soldyrkarna dröjer sig kvar en stund till. TEXT: MARIA ISAKSSON FOTO: HÅKAN NORDSTRÖM Att ta med utevistelse i planeringen har inneburit att de boende är ute oftare än förut. Här njuter Marry Jennstad av vårsolen. 3 NOLASKOGS

4 VÄRLDSARVET AMBASSADÖRER MED DELAD VÅRDNAD Att vårda arvet för kommande generationer och att sprida kunskap om dess unika värden är uppgifter som följer av att förvalta ett av UNESCO utsett världsarv. Det är också syftet med projektet Världsarvsambassadörer. Världsarvsambassadörer samlade på Skulebergets topp. Att Höga Kusten är ett världsarv är nog välkänt bland oss som bor i trakten och även inom vissa besökargrupper. Men visste du att vi sedan 2006 delar ett gränsöverskridande världsarv med Finland? Tillsammans bildar Kvarkens skärgård i Finland och Höga Kusten en geologisk helhet som var för sig utgör varandras motsatser. Den flacka och låga kusten i Kvarken i kontrast mot Höga Kustens bergiga kust och branta stränder. Grunden för världsarvsutnämningen består i landhöjningen som på båda sidor är 8 millimeter per år. I Kvarken utökas markytan i den grunda skärgården med 150 fotbollsplaner per år. Om sådär år kan våra efterföljare vandra torrskodda till Finland om processen fortsätter. MED SYFTE ATT skapa en gemensam plattform för kunskapsförmedling, samverkan och vetenskapligt utbyte pågår sedan 2012 ett eu-finansierat projekt Världsarv i samverkan världsarvsambassadörer. Politiker och tjänstemän från båda länderna deltar i projektet som samordnas av Kvarkenrådet. Att ha med politiker är viktigt för att se hur vi strategiskt kan förvalta och utveckla arvet och jobba med styrdokument och planer. En annan grupp som har en betydelsefull roll som kun- skapsförmedlare är lärare, säger Tomas Birkö som arbetar med naturpedagogik inom Örnsköldsviks kommun. Världsarvsambassadörerna kan ses som en fortsättning på ett tidigare projekt, Världsarv 63 Nord. Där låg fokus på lärarfortbildning och pedagogiskt material. Det material som togs fram, och som också kan vara en resurs för t.ex. turistföretagare, finns tillgängligt på Kvarkenrådets webbplats: I MAJ TOG representanter från Höga Kustens kommuner och länsstyrelsen emot sina finska kollegor för att studera och uppleva Höga Kustens skärgård och berg. Vi behöver bli bättre på att marknadsföra det gemensamma världsarvet, besökare borde få uppleva båda sidor med skillnaden mellan högt och lågt, menade Monica Sirén-Aura från Korsholm. Det gäller även inom respektive världsarv. Är man på ett besöksmål ska man där, på plats, få information om vad mer som finns att upptäcka på andra platser. Det ger anledning till återbesök. Paketering med boende och besöksmål är också något att satsa på, menar Mikael Österberg från Vörå kommun. Upplevelserika dagar och bra diskussioner, så summerar ambassadörer från båda sidorna besöket. I höst möts gruppen på den finska sidan och då står konkreta samarbetsformer och gemensamma målbilder på agendan. I mars 2014 avslutas projektet. TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN

5 STORT LOKALT ENGAGEMANG INFÖR ASYLMOTTAGNING I höst beräknas de första av 200 asylsökande komma till kommunen. Många har engagerat sig för ett gott mottagande. Efter en förfrågan från Migrationsverket har Örnsköldsviks kommun ställt sig positiv till att ta emot 200 asylsökande. Med utgångspunkt i tillgång till bostäder, förskola, skola, m.m. kommer de asylsökande att beredas plats i Mellansel (100 personer), Björna (50), Trehörningsjö (35), Långviksmon (15). Siffrorna är ungefärliga, även placering i Gideå kan komma att bli aktuellt. Preliminärt kommer de första asylsökande till Mellansel i augusti. I den mån det är möjligt försöker man hålla samman grupper utifrån språk och kulturell bakgrund. De asylsökande kommer främst från Syrien, Somalia och Afghanistan. UNDER VÅREN HAR en rad föreberedelser gjorts för att ge de asylsökande och boende på de aktuella orterna förutsättningar för en bra start tillsammans. Det handlar bl.a. om att ordna mötesplatser, tillgång till publika datorer samt aktiviteter för barn och vuxna. Information till berörda verksamheter t.ex. skola, hälsovård samt till boende på orten har också varit en viktig del. Tanken är att det utbud som ordnas på mottagningsorterna ska komma hela lokalsamhället till godo. Exempelvis ska datorer i de möteslokaler som ordnas vara tillgängliga för alla. Fritidsaktiviteter och annat utbud ska också komma alla till del, säger Staffan Åsberg som är kommunens samordnare inför asylmottagningen. under pingsthelgen. Temat var gemenskap och människors lika värde. Vi som har förmånen att leva och verka i ett tryggt land, kan behöva påminna varandra om det. Med kören sprider vi budskapet samtidigt som vi bidrar till ett gott ändamål. Några av de aktiviteter vi pratat om är fotbollsskola, sång och musik där ortsbor och asylsökande kan mötas, berättar Göran Wåhlstedt som medverkat i körprojektet. MIGRATIONSVERKET KOMMER ATT ha viss bemanning i Mellansel för att hjälpa de nyanlända den första tiden och den personen planeras även besöka övriga orter vid något tillfälle varje vecka. Kommunen undersöker också möjligheten att komplettera Migrationsverkets bemanning med instegs-/nystartsjobb till stöd för asylsökande och samhället i övrigt. Migrationsverket kommer tillsammans med kommunen, arbetsförmedlingen, polisen, landstinget med flera att ge de nyanlända en grundläggande samhällsinformation. Kanaler som Anundsjö Aktuellt och blt-bladet kommer att användas för information till boende på orten. TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN I FÖRBEREDELSEARBETET HAR studieförbund, föreningsliv, svenska kyrkan och andra lokala aktörer visat ett stort engagemang. Bland annat har boende i Mellansel, Bredbyn och Gottne bildat en kör som samlat ihop pengar till gemensamma aktiviteter för nyanlända och ortsbor. Entusiastiska amatörer som med viss förstärkning satt ihop en proffsig föreställning som kunde avnjutas i Mellansel I Mellansel ordnade ortsborna en konsert till förmån för gemensamma aktiviteter med de asylsökande. 5 NOLASKOGS

6 KULTUR KULTURAKTIVITETER i Örnsköldsvik är Umeå Europas Kulturhuvudstad och hela regionen kommer att vara en del av evenemangsåret. I Örnsköldsvik planeras det för såväl egna lokala evenemang, som regionala samverkansprojekt. Hans Hedbergs Plommon i Köpmanholmens Örtagård en möjlig besökspunkt i Konstdalen. Vår satsning på Kulturhuvudstadsåret är viktig för att skapa och stärka relationer inom Örnsköldsvik-Umeåregionen. Men självfallet är det också en rejäl kraftsamling för att skapa fler besöksanledningar i Örnsköldsvik, säger Hanna Widén, en av tre samordnare för Kulturhuvudstadsåret i Örnsköldsvik. FÖR ATT UPPMUNTRA till fler aktiviteter och ett ökat kulturutbud, har stödfonden Kulturkicken skapats. Genom denna kan föreningar och fria aktörer i Örnsköldsvik ansöka om bidrag för att testa och utveckla projektidéer som kan bli programpunkter i Örnsköldsvik under kulturhuvudstadsåret. Intresset är stort. Ansökningarna har börjat rulla in och det rör sig om såväl stora som små satsningar. Det är fortfarande fritt fram, för var och en, som har en idé, att komma in med en ansökan, säger den andra samordnaren Ingrid Lundmark. Något som känns mycket positivt är att viljan att samarbeta har blivit allt starkare bland kulturaktörerna. Det talas också om i kulturkretsar att det borde göras en kraftsamling för att samla kulturutbudet så att det synliggörs och görs mer tillgängligt, fortsätter Lundmark. ETT STORT PROJEKT som är igång, oberoende av Kulturkicken, är projektet Konstdalen i Höga Kusten. Där har en förstudie inletts som utreder hur konstdonationen från Nätterlunds minnesfond, skulle kunna bli en utvecklingsfaktor i en bygds tillväxtarbete, skapa nya arbetstillfällen, generera ökad omsättning för näringen och bli en ny reseanledning till Örnsköldsvik. Rent konkret handlar det om att skapa ett konstbaserat turistmål i området Nätra- Sidensjö respektive Köpmanholmen. Genomförandet planeras att ske i tre etapper där Hans Hedbergs konstnärskap blir en grund i uppförandet av såväl ett skärgårdshotell som en konsthall, säger Ingrid Lundmark. ETT ANNAT PROJEKT där intresse undersöks, är ett samarbete med Norrlandsoperans River Stories, där Nätraälven, Moälven och Gideåälven skulle kunna vara aktuella för att inspirera till berättelser och sånger från både förr och nu. Ett tredje projekt är Kulturtåget med deltagare från Umeå 2014, Nordmalings, Örnsköldsviks, Kramfors, Härnösands, Timrå och Sundsvalls kommuner. En förstudie under namnet Konsten går på räls har genomförts för att undersöka möjligheterna att skapa konstupplevelser efter Botniabanan, både på tågen och i miljön runt omkring, som till exempel installationer på stationerna längs banan. Det fortsatta arbetet finansieras av Kulturbryggan, Örnsköldsviks kommun, Sundsvalls kommun och Umeå Det har även sökts eu-medel. Samordnarna för Kulturhuvudstadsåret i Örnsköldsvik 2014: Ingrid Lundmark, Hanna Widén och Lars Söderlind. TEXT: SVEN ALVERYD 6 NOLASKOGS

7 Alneskolans åttor har koll på hur teknikens lagar fungerar. ALNESKOLAN LÅNGT FRAM I KUNSKAPSTÄVLING Klass 8A på Alneskolan gav sig av till Göteborg i slutet av maj för att delta i riksfinalen i tävlingen Teknikåttan. Där gällde det bland annat att visa upp sitt självspelande instrument och svara på frågor om hälsa. Det är inte första gången som Alneskolan hamnar långt fram i kunskapstävlingar. Skolan har som tradition att anmäla sina åttor till just Teknikåttan en tävling i teknik och naturvetenskap. Där har skolans åttor hamnat i regionfinal många gånger och även varit i riksfinal tidigare. Även i Sigmaåttan, som är en nationell mattetävling, har Alneskolan haft stora framgångar. NÄR REGIONFINALEN I TEKNIKÅTTAN gick av stapeln i Umeå i april, visade sig eleverna i 8A vara riktiga baddare på att bygga ett simulerat fordon och ta sig genom en hinderrallybana i en simulator och på att svara på frågor om hälsa. Bedriften tog dem till semifinal på Chalmers i Göteborg tillsammans med 11 andra klasser från hela Sverige där se slutligen hamnade på en delad tredjeplats. För att förbereda sig koncentrerade sig en grupp på att bygga ett instrument som ska kunna spela upp en melodi automatiskt, medan en grupp pluggade i ämnet hälsa för kropp och själ. Lisa Odemyr, Hanna Näslund och Frans Johansson var de som deltog i tävlingsmomentet att svara på frågor. Vi har lärt oss mycket om kroppen och hälsa och det var jättekul att få göra den här klassresan, säger de. FINALISTERNA FICK RESAN till Göteborg, en hotellnatt betald och kronor, men eleverna har själva jobbat ihop extra pengar till resan genom att panta burkar och ordna loppis. Teknikåttan är en jättekul tävling att delta i. Det är så roligt att hela klassen får åka iväg istället för bara tre elever som kan vara fallet i andra tävlingar, säger no-läraren Anna Dahlin som följt med klassen på tävlingarna. Eleverna här på Alneskolan är väldigt studiemotiverade inte bara i de tekniska ämnena. Det är nog därför som det ofta går bra när de tävlar, säger Teres Ohlsson, stolt klassföreståndare. TEXT OCH FOTO: MARIA ISAKSSON ELEVERNA HÄR PÅ ALNESKOLAN ÄR VÄLDIGT STUDIE MOTIVERADE INTE BARA I DE TEKNISKA ÄMNENA 7 NOLASKOGS

8 Sommarevenemang 2013 Här finns ett axplock av sommarens evenemang njut av återkommande favoriter och passa på att testa något nytt HELA SOMMAREN I och vid Örnsköldsviks museum och konsthall T.o.m. 24 augusti. Glamm & damm föremål ur museets samlingar. T.o.m. 31 augusti. Mattias Klums fotografier från Borneo visas i Museiparken. T.o.m. 2 september. Ung i Örnsköldsvik förr och nu en nostalgitripp 1950-tal till 1980-tal. JUNI JULI 7 juli Gratiskonsert 7e i 7e med Petra Marklund, Strandparken juli Orienteringstävling High coast 2-days 18 juni MPC stjärngolf, Veckefjärden juni Örncupen, ungdomsturnering i fotboll, Skyttis juni Sommarfest, Inre hamnen Örnsköldsvik juni Polar Classic Rally, Örnsköldsvik 1 2 juli Europamästerskapen i Skytte, Gideå 4, 11, 18, 25 juli Sommarvågen familjeunderhållning, Inre hamnen 5-6 juli Skule musikfestival 6 juli 4 augusti Konstcafé, Per-Orslogen, Östergensjö 8-12 juli VM-läger i brottning, Ulvön juli Ulvöregattan juli Nätra marknad, Kornsjö 13 juli Landskamp brottning + Show Sean Banan, Husum 27 juli Ulvöruset. Motionstävling 28 juli Rock on the Docks, Fjällräven center 29 juni 13 juli Bill Olsons konst i trädgår n tillsammans med Jörgen Nilssons, konstutställning, Kläppa 15 nära färjeläget Köpmanholmen. 6 juli High Coast Meet, motoraktiviteter, gamla busstationen Örnsköldsvik 13 juli Trysundadagen, Trysunda 14 juli Övikscupen MTB, deltävling varvlopp, Hörnsjön 8 NOLASKOGS

9 AUGUSTI SEPTEMBER 3 augusti Gyllene tider, Strandparken 3 augusti Ulvödagen, Ulvön 3 augusti Jazzafton Per-Orslogen Östergensjö 4 augusti Skeppsmalndagen, Skeppsmalen 4 augusti Övikscupen MTB, deltävling långlopp, Långviksmon 9 augusti MPC Stjärnjakten, motorbåtstävling, Ulvön/Höga kusten 10 augusti Önskegäddan, fisketävling augusti High Coast festival 30 år (squaredance) augusti Träbåtsparad, Ulvön augusti Höstmarknad, Stora torget Örnsköldsvik 30 augusti 1 september Barnens dag, Fjällräven center 1 september Mo historiska marknad, Moliden 7 september Norrlandsmästerskaep i paintball, Vikingavallen september European food market, Stora torget Örnsköldsvik september Iron Woman ishockey, Fjällräven center/skyttis september Briggen Tre Kronor och projektet Hållbara hav, Inre hamnen 27 september Peter Jöback Fjällräven center Med reservation för ändringar i programmet 10 augusti Kubbyran, Sidensjö 11 augusti Övikscupen Mountainbike 17 augusti Cirkusskola, Per-Orslogen 17 augusti Three Corner Lake Meet bilträff, Trehörningsjö 23 augusti Swede on the Hill SOTH, Varvsberget. 9 NOLASKOGS

10 VÄRLDSKLASS 2015 UNGA JOBB Unga jobb är en av de idéer som checkats in och beviljats stöd via Världsklass Projektet ses som nytänkande genom sitt sätt att nyttja nätverk. Initiativtagare till Unga jobb är Swedbank i samarbete med Arbetsförmedlingen. Unga Jobb är en del av vår verksamhet på flera orter. Många unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden och vi ser att vi genom våra nätverk och företagskontakter, kan hjälpa till, säger Stina Nordin, biträdande kontorschef på Swedbank. I PROJEKTET SER man gärna att företag engagerar sig, oavsett om man kan ställa upp en gång eller har möjlighet att ta emot praktikanter regelbundet. Varje erfarenhet eller referens betyder mycket för ungdomarna. I ett läge då fler lämnar arbetsmarknaden jämfört med antalet som kommer in behöver vi ta vara på våra unga. De som är lite yrkesvilsna behöver få skapa ett intresse för något de vill ägna sig åt. Samtidigt är detta ett sätt för arbetsgivare att marknadsföra sina branscher, säger Monica Sjöblom på arbetsförmedlingen. De som kan bli aktuella är inskrivna på Arbetsförmedlingen och omfattas av Ungdomsgarantin. Praktikanten får ersättning från Arbetsförmedlingen. Företaget ställer upp med handledning. TEXT OCH FOTO: ELISABETH BÅRMAN 10 NOLASKOGS

11 Lisa Nordins (t.v.) praktik ledde till vikariat på banken där hon fått god vägledning av Stina Nordin. En fot in betyder så mycket LISA OCH LINUS är två ungdomar som via Unga jobb fått in en fot på arbetsmarknaden. Båda trivs och har dessutom haft turen att företagen velat satsa på dem. I brädgården på Bygma har Linus Runosson hittat sin grej. Efter tre månaders praktik har han fått möjlighet att fortsätta på företaget under den hektiska byggsäsongen. Det var jätteskönt att få det beskedet. Det har varit lätt att ta sig in gemenskapen och det är kul med kundkontakten. Jag plockar ihop ordrar, hjälper kunder att lasta virke och lossar gods. Allt är lika roligt och jag vill gärna fortsätta med detta i framtiden, säger Linus. LINUS ÄR INTE den första unga praktikanten på Bygma. När det finns meningsfulla uppgifter har man en positiv inställning till praktikanter och står även för internutbildning som kan behövas. Jag ser det som en vinn-vinn-situation. Vi får möjlighet att introducera en ungdom i arbetslivet och han eller hon får lära sig hur det fungerar på en bygghandel, för oss är det viktigt att ställa upp. För ungdomar med engagemang och motivation finns det dessutom goda utsikter att få fortsatt jobb, som i Linus fall, säger Magnus Häggström, försäljningschef på Bygma. Magnus Häggström (t.h.) gav Linus Runosson förlängt förtroende i byggvaruhandeln. PÅ SWEDBANK HAR Lisa Nordin fått möjlighet att fortsätta på ett föräldravikariat efter avslutad praktik. Praktiken gav mig en fördjupad bild av bankarbete. Branschen är rolig och intressant och kollegorna toppen. Det roligaste är ansvaret och att banken vill satsa på mig, säger Lisa. Idag handlar arbetet på bank mycket om placeringar och rådgivning. Bankernas rådgivare, ska enligt lag, vara licensierade. Lisa kommer att få en utbildning till certifierad rådgivare i bankens regi. Eftersom Lisa ska vara hos oss en längre tid behöver hon kunna jobba med många delar utan begränsning. De som är framåt och vill lära sig har alla möjligheter. Det är roligt att se ungdomar växa med uppgifterna, säger Stina Nordin, biträdande kontorschef på Swedbank. MAGNUS HÄGGSTRÖM OCH STINA NORDIN rekommenderar fler företag att ta emot en praktikant. Det finns så många fina ungdomar som behöver få en chans. Att hjälpa dem är ett ansvar som vi hoppas att fler vill vara med och dela. TEXT OCH FOTO: ELISABETH BÅRMAN Ett formellt övertagande av Genesmons friluftsmuseum skedde 22 maj då Liisi Hägglund, ord förande i stiftelsen Gene Fornby, lämnade över järnåldersnyckeln till kommunalrådet Glenn Nordlund. Gene Fornby blir Genesmons friluftsmuseum STIFTELSEN GENE FORNBY lämnade över ägandet av fornbyn till Örnsköldsviks kommun 22 maj. Den tidigare fornbyn blir nu ett öppet friluftsmuseum med namnet Genesmon där besökare kan ströva runt och uppleva järnåldern på egen hand. Det kommer också att vara möjligt för kommunens skolor att ha viss pedagogisk verksamhet på området. I området finns grillplats och badvik. För att göra friluftsområdet attraktivt även vintertid har kommunen planer på att anlägga en isbana för långfärdsskridskor samt att hålla promenadspåren öppna. Kommunen för också en dialog med föreningar och allmänhet kring möjligheter att bidra till områdets fortsatta utveckling. Vi är glada att kommunen tar över ägandet. Nu ska vi fullfölja det vi påbörjat och restaurera färdigt vissa rekonstruerade byggnader i fornbyn och även sätta upp nya skyltar. Vi ska också se till att föra över den kunskap vi fått om området till de nya ägarna, säger Liisi Hägglund ordförande i stiftelsen Gene Fornby. TEXT OCH FOTO: MARIA ISAKSSON 11 NOLASKOGS

12 OÖNSKADE VÄXTER Stoppa spridningen av förstörande växter Nya växter invaderar vår natur. Vissa av dem tar över så att andra arter försvinner, andra kan vara farliga för oss människor. Här listar vi de viktigaste växterna, vars spridning behöver stoppas. TEXT: MARIA ISAKSSON FOTO: DAN NORLIN Det är inte bara i vår del av världen som nya växter flyttar in. Allt fler arter flyttar runt på vår jord, kanske till följd av snabba transporter och klimatförändringar. I Sverige finns nu över 2000 främmande arter av djur och växter från alla jordens hörn. De flesta är harmlösa, men ca åtta procent av dem ställer till problem i vår miljö och de flesta av dem är växter. Somliga är vackra men förödande för den biologiska mångfalden. Var och en måste hjälpa till med bekämpningen, säger naturguiden Dan Norlin. Växterna måste bekämpas tålmodigt genom att tidigt på säsongen ta bort småplantor och genom upprepad slåtter. Växterna läggs i hela plastsäckar och lämnas på Må eller mobil återvinningscentral i containern för brännbart. I vår kommun finns fyra växter som är viktigast att bekämpa. Här beskriver Dan Norlin dem och problemen de medför: Jättebalsamin Jätteloka JÄTTEBALSAMIN JÄTTELOKA MALÖRTSAMBROSIA BLOMSTERLUPIN MÅSTE BEKÄMPAS ENERGISKT Jättebalsaminen är en trädgårdsväxt från Himalaya som började bli ett problem i stora delar av Europa för 50 år sedan. Den kväver andra växter och förstör stränder och vattenleder. EU rekommenderar nu att bekämpa balsaminen extra kraftfullt. Här i Örnsköldsvik ser man den överallt, nära trädgårdar, i komposter, längs vägrenar, hyggen och diken. Varje planta kan skjuta iväg sina tusentals frön upp till åtta meter. Plantorna måste dras upp eller skäras av nära marken. KAN GE SVÅRA UTSLAG Jättelokan kom hit på 70-talet från Kaukasien och har bekämpats framgångsrikt. Men många stora bestånd finns kvar framför allt på enskild mark. De stora bladen har vassa bladtänder. Jättelokans växtsaft innehåller ämnet furokumarin som i kontakt med solljus kan orsaka svårläkta, smärtsamma hudutslag som liknar brännskador. Följden kan bli livslångt hudeksem. Använd skyddsutrustning när du tar bort plantorna. ETT POLLENMONSTER Malörtsambrosia, som kommer från Nordamerika, har spridit sig snabbt och finns sedan några år i Örnsköldsvik. Den är extremt allergiframkallande. Frömjölet sprids från augusti ända in i november och orsakar pollensnuva och allvarlig astma dubbelt så ofta som andra pollenväxter. Det är en ört, vars frö ofta slinker med i fågelfröblandningar. Plantorna hittas i gräsmattor och rabatter, gärna i närheten av fågelbord. Plantan växer snabbt upp till en ljusgrön bladrik buske, bladen är flikiga och blomman en spolformad ljusgrön kolv överst på stjälken. Malörtsambrosian är en tickande bomb för allergiker och måste bekämpas. Trots att bladverket är vackert, ta genast bort den! SLÅR UT ANDRA Blomsterlupinen med sin härliga färg är en uppskattad trädgårdsväxt. För över 100 år sedan började den dock rymma ut ur rabatterna och har nu spritt sig i hela landet. I våra trakter har utbredningen längs vägarna och på gamla ängsmarker exploderat de senaste fem åren. Som ärtväxt binder lupinerna kväve till jorden. Följden blir att ängsblommorna inte längre trivs där. Ta bort alla blomstänglar. Mogna frön överlever i mer än 50 år. 12 NOLASKOGS Malörtsambrosia Blomsterlupin

13 SKÄRGÅRDSSATSNINGARNA FORTSÄTTER I Höga Kustens skärgård görs nu den största satsningen någonsin. Örnsköldsviks kommun har inlett den andra etappen av EU-projektet En skärgård i världsklass där totalt 64 miljoner investeras på infrastruktur, tillgänglighet och marknadsföring för att stärka besöksnäringen. Det blåser verkligen positiva vindar för besöksnäringen. Nätverk skapas och allt fler entreprenörer får upp ögonen för möjligheterna i de naturliga tillgångar vi har i Höga Kusten, däribland vår fantastiska skärgård, säger Siv Sandberg, turistchef i Örnsköldsviks kommun. Mycket har gjorts och mycket är på gång. Standarden kommer att höjas på kajer och serviceanläggningar, båtplatserna kommer att bli fler och tillgängligheten ska bli ännu bättre för båtturisterna. PÅ ULVÖN GJORDES stora satsningar i samband med bygget av Ulvö hotell. Nu har turen kommit till Sveriges vackraste ö Trysunda, vars vandrarhem har genomgått en omfattande renovering. Den 15 juni invigdes det nya Trysunda med pompa och ståt. Äntligen har Trysunda fått en anläggning som är uppdaterad för 2000-talet! Nytt och fräscht, med fler bekvämligheter som bastu samt fler gästbåtplatser. Det har även byggts en separat sovstuga som är anpassad för dem med rörelsehinder eftersom det inte gick att Trysunda fiskeläge. bygga en hiss i huvudbyggnaden. Dessutom har butiken/caféet fått ett nytt kök för tillagning av enklare rätter, säger Sandberg. MEN DET ÄR mer på gång. I Örnsköldsviks Inre hamn planeras för de nya saltmagasinen, som kommer att ersätta de gamla. I ett av magasinen blir det en helt ny gästhamnsanläggning med dusch, köks- och tvättmöjligheter. I närhet till magasinen förbereds även en uppställningsplats för husvagnar och husbilar. TEXT: SVEN ALVERYD FOTO: HÅKAN NORDSTRÖM ALLT FLER FÅR UPP ÖGONEN FÖR MÖJLIGHETERNA I DE NATURLIGA TILLGÅNGAR VI HAR I HÖGA KUSTEN. Vissa av kommunens verksamheter flyttar till Kronan i Inre hamnen. Kommunen byter lokaler Kommunfullmäktige väntas i juni besluta om att sälja fastigheten på Nygatan samt även intilliggande Fabriksgatan 10. På detta sätt blir det möjligt att i de fastigheterna skapa ett femtiotal bostadslägenheter i ett centralt läge. Kommunens berörda verksamheter koncentreras till dagens stadshus på Nygatan 16 samt till de lokaler som idag står tomma i fastigheten Kronan i Inre hamnen (Mittuniversitetets tidigare lokaler). Vilka verksamheter som i så fall ska finnas i Kronan respektive dagens stadshus kommer att utredas närmare under hösten. Utgångspunkten är att lokalerna ska vara ändamålsenliga för såväl medarbetare som besökande allmänhet. Flytt och fastighetsförsäljning beräknas kunna inledas under hösten Örnsköldsvik nu en del av Umeåregionen Det står nu klart att Örnsköldsvik är en del av Umeå regionen, där Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommun samarbetar för att främja näringsliv och tillväxt, samt för bra livsvillkor och samhällsservice. Den 7 augusti står Umeåregionen som värd på Nolia, då kommer Örnsköldsviks medlemskap att manifesteras, men även att Umeå regionen firar 20 år. 13 NOLASKOGS

14 VÅR ROLL ÄR ATT UNDER LÄTTA FÖR FÖRETAGARNA Inflytandefestival för unga Ett steg för ett ökat ungdomsinflytande i Örnsköldsviks kommun togs 17 maj genom den Inflytandefestival som arrangerades av Örnsköldsviks Ungdomsråd i samarbete med Örnsköldsviks Kommun. Arrangemanget vände sig till ungdomar i åldern år. Det var första gången som det arrangerades en festival i Örnsköldsvik där samtliga ungdomsförbund i Sverige, utom Sverigedemokraterna, hade sin ordförande eller vice ordföranden med och debatterade. Tanken är att festivalen ska bli återkommande och dyka upp igen våren En av programpunkterna var en utfrågning av ordförandena för nämnderna och leddes bland annat av ungdomsrådets ordförande Robin Hörnkvist på temat En trygg kommun. Ett av Örnsköldsviks kommuns mål är att vara en trygg och säker kommun. När vi 2012 frågade 450 elever i årskurs två på gymnasiet var de känner sig trygga såg vi att drygt hälften inte alltid upplever trygghet i stadens centrum och inte heller i sitt eget bostadsområde på kvällarna, berättar Camilla Larsson demokratisamordnare Örnsköldsviks kommun. Förutom fokus på en trygg kommun och de fem områdena skola, hälsa, kriminalitet, främlingsfientlighet, miljö och arbete så innehöll festivalen ett sidotema på temat hälsa där det bland annat bjöds på föreläsningar om skolmat och doping inom idrotten. På kvällen fortsatte inflytandefestivalen med musik på Sliperiet. TEXT: ANN-SOFIE MATHIASSON FOTO: PER-OLOF SEDIN Tanken är att festivalen ska bli återkommande och dyka upp igen våren Samarbete är nyckeln för ett företagsklimat som gör det enkelt att vara företagare och som gör att ännu fler företag utvecklas och etablerar sig i Örnsköldsvik. I projektet Företagsam samarbetar kommunen och organisationen Företagarna för ett ännu bättre företagsklimat. Projektet drivs under åren I Företagsam arbetar vi för att underlätta för företagarna. Det handlar om att fånga upp frågor och funderingar och utifrån dessa skapa den bästa service vi kan. Det kan röra sig om allt från personlig vägledning av ett ärende genom kommunens instanser till frågor om upphandling, service till företag och kommunikation, säger Ann-Marie Niemi, näringslivsutvecklare på Örnsköldsviks kommun. DET HANDLAR MYCKET om att finna effektiva arbetssätt internt i kommunen för att underlätta för företagen i olika ärenden. En del i metoden är att vi arbetar tillsammans med organisationen Företagarna samt andra företagsnätverk under devisen För ett bättre företagsklimat i Örnsköldsvik Vi arrangerar även seminarier och utbildningar med olika teman, samt skapar mötesplatser där företagen kan mötas och skapa kontakter som kan ge affärer, säger Niemi. Genom näringslivsenheten kan företagare även få rådgivning, tips på lediga lokaler och tillgänglig mark, förslag till finansieringslösningar m.m. Sedan många år tillbaka har näringslivsenheten ett inarbetat kontaktnätverk med Företagarna, Handelskammaren och Örnsköldsviks industrigrupp och de har suttit länge i gemensamma lokaler. Det täta samarbetet, är mycket viktigt och uppmärksammas också av många besökare utifrån är fantastiskt, fortsätter Niemi och framhåller även relationerna till organisationer som almi, Skatteverket, Nyföretagarcentrum, Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare, banker och andra finansiärer m.fl., säger Niemi. KOMMUNEN SPELAR ÄVEN en viktig roll som samordnare. I företagsnätverken Domsjö Utvecklingsområde och Gålnäsgruppen, träffas företagen regelbundet kring gemensamma frågor och ser möjligheter i att samordna och samverka. Kommunens näringslivsenhet stöttar nätverken genom att samordna och administrera det hela, däribland kalla till möten, upprätta agenda och arrangera själva mötet. När det gäller Domsjö handlar det om för företagen att vara uppdaterade om varandras verksamheter och hur produktionsläget ser ut, eftersom så många företag samsas på en begränsad yta. Gålnäsgruppens frågor är inte lika inriktade på produktion. De samlas kring mer praktiska frågor som samordning av bevakning, snöröjning, användning av konferenslokaler, arrangemang som öppet hus etc. Men de för även diskussioner angående kvalitetsfrågor och möjligheter i att nyttja varandras resurser, säger Lars Berglund, näringsutvecklare på Örnsköldsviks kommun. BEHOVET AV SAMVERKAN är stort. Fler nätverk är intresserade av vårt stöd, däribland företagen på Terminalvägen, där vi hoppas att kunna bidra, säger Berglund. TEXT OCH FOTO: SVEN ALVERYD Från vänster Lars Berglund, Ann-Marie Niemi från näringslivsenheten och Lena Sellin från Företagarna. 14 NOLASKOGS

15 Arkenbiblioteket är en tjugoåring som vill hänga med sin tid. Från 90-talets bokrobot till dagens interaktiva service vill man vara i teknikens framkant. Men här finns ändå rum för det personliga mötet. ARKENBIBLIOTEKET 20 ÅR I maj fyllde Arkenbiblioteket 20 år. En medarbetare som har varit med sedan biblioteket öppnade är Elisabeth Nilsson. De första åren hade vi många besökare och väldigt höga siffror för utlån. Vi var lite banbrytande. Vi var tidiga med datorer, sättet att skylta med böcker var nytt, för att inte tala om roboten Harry en sensation med robot som sorterar böcker. Det var helt enkelt en start i raketfart, minns Elisabeth. BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN är fortfarande stor. Biblioteket jobbar med tydligt fokus för att leda unga in i läsningens värld, från babybokprat via småbarnsramsor och sagostund till riktad verksamhet mot skolan. Lördagsstunderna med teater, musik, m.m. för barn är oftast fullbokade. Likaså är författarbesöken som riktar sig till vuxna välbesökta. Vi har mycket litteratur på andra språk och lånar hem om det inte finns. Tidskrifter på främmande språk cirkulerar vi mellan biblioteken i länet. Jag har det bästa jobb man kan tänka sig, säger Elisabeth Nilsson på barn- och ungdomsavdelningen. VID POESIHÖRNANS TRÄF- FAR kan vem som helst framföra sina texter och inspireras av andra. Till jubileumet hade man satt samman en skrift med deltagarnas egna texter. Vi har en stadig kärntrupp men alla som har något att berätta är välkomna. Det är särskilt roligt att en del ungdomar dykt upp, säger Kurt-Göran Öberg, drivande bakom Poesihörnan IDAG ÄR DET dubbelt så många som använder bibliotekets tjänster via webben jämfört med antalet fysiska besökare. Biblioteket har lanserat en ny webbplats som är integrerad med bibliotekskatalogen. Utan att behöva växla mellan katalog och webbplats kan användaren enkelt söka och reservera media, hitta boktips, se öppettider m m. Hur biblioteket ser ut om 20 år är svårt att föreställa sig. Det räcker med tio år för att fundera över vilka landvinningar vi gjort. Förmodligen är ännu mer nätbaserat. Ändå behövs det fysiska biblioteket. Alla har inte tillgång till internet, många kommer till oss och använder datorer här. Biblioteket har en viktig roll i demokratin, avslutar Elisabeth Nilsson. TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN Tyck till om nya hastighetsgränser Fram till 30 juni har du chans att tycka till om föreslagen hastighet på gatorna inom tätbebyggt område i Örnsköldsviks kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet har gjort en hastighetsöversyn och vill veta vad du tycker innan samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut under hösten Förseslagna hastigheter 30 km/h: föreslås på vägar med blandtrafik, vid skolor, bostadsområden och centrumområden där behovet av att korsa gatan är stort och bebyggelsen är tät. 40 km/h: föreslås på gator i huvudvägnätet, med gångbanor samt gator med cyklister på körbanan och på sträckor med blandtrafik och övergångsställen, t ex inom industriområden. 60 km/h: föreslås på trafikleder med i huvudsak separerad gång- och cykelväg längs vägen men inga övergångsställen och stora korsningsavstånd. Tyck till om hastigheten: BIBLIOTEKET JOBBAR MED TYDLIGT FOKUS FÖR ATT LEDA UNGA IN I LÄSNINGENS VÄRLD 15 NOLASKOGS

16 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN VAR MED OCH PÅVERKA FRAMTIDENS IDROTT I KOMMUNEN Med syfte att skapa goda förutsättningar för bra idrott i Örnsköldsvik ska kultur- och fritidsavdelningen ta fram ett idrottspolitiskt program som blir vägledande för hur kommunens alla nämnder och förvaltningar i framtiden ska stödja idrotten i Örnsköldsvik. För att få idrottsaktiva och -intresserade delaktiga i formuleringen av programmet, kommer fritidsenheten tillsammans med SISU Idrottsutbildarna i höst att arrangera möten på olika platser. På dessa möten får medborgare, idrottsföreningar och idrottsförbund möjlighet att ge kommentarer, synpunkter och feedback. Mötena kommer även att känna av intresset för att skapa ett idrottsråd bestående av representanter från kommunens idrottsföreningar. Ett idrottsråd kan bli en part för kommunen i framtida beslutsprocesser rörande idrotten för information, expertis, rådgivning, etc. TEXT: SVEN ALVERYD VÄLKOMMEN TILL MÖTE OM IDROTT Bjästa, Entrébyggnaden, 28 augusti kl. 18:30 Björna, Björna IP, 18 september kl. 18:30 Bredbyn, Olympia, 2 oktober kl. 18:30 Husum, Husumhallen, 16 oktober kl. 18:30 Örnsköldsvik, Skyttis cafeteria, 30 oktober kl. 18:30 TVÄTTA BILEN I EN BILTVÄTT Hur du väljer att tvätta din bil har stor betydelse för hur mycket föroreningar som sprids till din närmiljö. Om du tänker dig för innan du tvättar bilen kan du skona våra sjöar, vattendrag och grundvattnet från en del miljöskadliga ämnen. Rekommendationen från kommunens miljö- och hälsoenhet är att man tvättar sin bil i en biltvätt med reningsanläggning och inte på gatan eller garageuppfarten. Det finns en anledning till varför man inte bör tvätta bilen på gatan eller garageinfarten. Tvättvattnet som rinner ner i dagvattenbrunnen på gatan går utan rening till närmaste vattendrag, till exempel kan det rinna ut i Mycklingtjärnen, Höglandssjön eller Veckefjärden, förklarar Daniel Knutsson miljöinspektör vid Örnsköldsviks kommun. DET SMUTSIGA VATTNET efter en biltvätt innehåller bland annat tungmetaller, rester från bildäck, asfalt och oljor. Även själva tvättmedlet kan innehålla ämnen som är skadliga för människor och miljö. Effekterna på miljön när orenat tvättvatten från biltvätt rinner ut i Örnsköldsviks närliggande sjöar, vattendrag och skärgård kan ge konsekvenser för många år framåt. De gallerförsedda brunnar du ser på din gata saknar helt rening till skillnad från avloppet i en biltvätt med reningsanläggning. Där är avloppet kopplat till en oljeavskiljare och i vissa fall även en reningsanläggning som tvättvattnet passerar innan det förs vidare till avloppsrenings - verk. TEXT: ANN-SOFIE MATHIASSON TVÄTTA MED MINSTA MILJÖPÅVERKAN Om man istället för att tvätta bilen på garageinfarten eller gatan väljer att åka till en biltvätt med reningsanläggning, en automattvätt eller en gör-det-självhall och dessutom väljer miljömärkta rengöringsmedel så skonar man miljön extra. Tips på miljövänliga tvättprodukter finns på som Naturskyddsföreningen ansvarar för. Tvätta rätt tvätta i en biltvätt!

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

DIGITALA SURFARE FARTEN SÄNKS. VÄGBELYSNING tänds. Dialog med bybor, sid 11. Lugnare tempo i tätort, sid 10

DIGITALA SURFARE FARTEN SÄNKS. VÄGBELYSNING tänds. Dialog med bybor, sid 11. Lugnare tempo i tätort, sid 10 NOLASKOGS NUMMER EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN TRE 2013 VÄGBELYSNING tänds Dialog med bybor, sid 11 FARTEN SÄNKS Lugnare tempo i tätort, sid 10 DIGITALA SURFARE Eleverna på Alneskolan diggar de

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kulturhuvudstadsåret 2014 delas in enligt samernas åtta årstider: (December-Mars); vinter (Mars-April); (April-Maj); Försommar (Juni); Sommar (Juni-Juli);

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

~Al\.~... Paragrafer 44-55

~Al\.~... Paragrafer 44-55 .... ORNSKOLDSVIKS KOMMUN Landsbygdsgruppen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-04 l (17) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Ulvön, kl. 08:30-15:00 Ordröran de: Glenn Nordlund (S) Ledamot: Gunilla Hammarlund(S)

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Logotype. FRISKA VILJOR har valt att göra både logotype och symbol utifrån typsnittet Arial Black.

Logotype. FRISKA VILJOR har valt att göra både logotype och symbol utifrån typsnittet Arial Black. VISUELL ROFIL Visuell profil FRISKA VILJOR ska vara en välkänd förening med ett gott anseende. Det goda anseendet får vi genom vårt uppträdande. Välkända blir vi genom vårt sätt att agera såväl på fotbollsplanen

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik

Leader Höga Kusten. Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Leader Höga Kusten Kramfors Härnösand Örnsköldsvik Så är det i Höga Kusten 2013 - Leader Höga Kustens vision Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner gemenskap och samarbetar

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Bygd och stad i balans

Bygd och stad i balans Bygd och stad i balans Slutrapport Servicepunkten på Ulvön, en populär samlingsplats Örnsköldsviks Kommun Slutrapport Slutrapport Bygd och stad i balans Etapp 1 serviceutveckling på landsbygden Syfte och

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ärende: Förutsättningar för asylmottagning i Örnsköldsviks kommun baserat på Migrationsverkets förfrågan

Ärende: Förutsättningar för asylmottagning i Örnsköldsviks kommun baserat på Migrationsverkets förfrågan Kommunstyrelse Ärende: Förutsättningar för asylmottagning i Örnsköldsviks kommun baserat på Migrationsverkets förfrågan Bakgrund Migrationsverket ställde den 6:e december en fråga till Örnsköldsviks kommun

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Maj 2015 En gammal fråga. 1947: Hembygdsgården anordnas genom att ett äldre kokhus utrustas med insamlade inventarier 1980: I Länsstyrelsens utvecklingsplan

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr Flyingebygden ett Öresund i miniatyr 2003-01-01 av Gunnar Petersson, ordförande Flyinge Utveckling www.flyinge.nu Sammanfattning Föreningen Flyinge Utveckling (FU) vill skapa en väl integrerad bygd inom

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Vårens tematräff inom Hälsofrämjande skolutveckling hade temat utemiljö och fysisk aktivitet. Syftet med tematräffarna, som arrangeras inom ramen för

Läs mer

SKOLPROGRAM 2015/16 Förskolan

SKOLPROGRAM 2015/16 Förskolan SKOLPROGRAM 2015/16 Förskolan Ansvarig utgivare: Vetenskapens Hus 2015 Foto: Vetenskapens Hus Redaktör och grafisk formgivare: Elisabet Bergknut Vi möter 60 000 elever och lärare varje år Hos oss möter

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer