Idrott och mångfald februari 2015 i Karlstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrott och mångfald. 11-12 februari 2015 i Karlstad"

Transkript

1 Text: Jonas Carplind / Foto: Patrik Norlin, Debora Karlsson och Alexia Gustavsson /Layout: Monika Wikström Idrott och mångfald februari 2015 i Karlstad Mer information från konferensen som; bilder, PP-presentationer och UR (filmer från konf.) hittar du på:

2 Dag 1, 11/2 Inledning För fjärde gången i ordningen arrangerades konferensen Idrott och mångfald i Karlstad. Denna gång med huvudtemat Dolda funktionsnedsättningar kan alla vara med? I Aula Magna på Karlstads universitet hölls föreläsningar och diskussioner, där rön inom forskning lades fram, olika projekt presenterades samt erfarenheter och tips delgavs, med fokus på att kunna se funktionsnedsättningar som styrkor istället för hinder. Arrangörer för årets konferens var Karlstads universitet, Karlstads kommun, Värmlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, Region Värmland, Riksidrottsförbundet, Sveriges kommuner och landsting och Centrum för Idrottsforskning. På konferensen var 98 kommuner, 5 förtroendevalda politiker, 69 personer från olika förbund, 15 föreningar samt 56 studenter representerade = 243 deltagare sammanlagt. Vi är alla olika men har lika värde, fortsatte Malin Olin. Vikten av bred och allomfattande mångfald poängterades samt att kunskapen om dolda funktionsnedsättningar måste bli bredare och bättre. I vår strategiska plan inom kommunen har vi en stad för alla som vision, avslutade Johanna Larsson och betonade hur viktigt det är att man arbetar mot samma mål överallt. Konferencierer för årets konferens var Sandra Sundbäck och Erika Bergkvist. Johanna Larsson, Malin Olin och Thomas Blom Vid öppnandet av årets konferens hälsade Karlstads universitets prorektor Thomas Blom, Malin Olin, ordförande Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Värmland och Johanna Larsson på Karlstads kommuns kultur- och fritidsnämnd gäster och åhörare välkomna. Thomas Blom inledde med att förtydliga att mångfald är att respektera att alla är olika, och att det finns kvaliteter hos alla. Vidare poängterades allas lika värde, oavsett kön, härkomst, etnicitet, sexuell läggning eller fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. 1

3 Idrott och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Slutligen uppmanar Maria till att våga fråga för att lära sig, och att dolda funktionsnedsättningar inte ska behöva ses som hinder, utan snarare som tillgångar. Detta för att personer med dolda funktionsnedsättningar ska kunna delta på idrottslektioner, vara aktiva i idrottsföreningar men även för att de ska bli bemötta med respekt och förståelse. Samarbeta med experter och då inte bara sådana som kan det ur ett kliniskt perspektiv, utan även människor som har erfarit det själva. Våga fråga: Vad var det som gjorde att det funkade? Alla vinner på att det fungerar bättre, menade Maria. Maria Unenge Hallebäck, Överläkare, med. dr. Till vardags är Maria överläkare och knuten till folkhälsovetenskap där hon arbetar med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon berättade om sina erfarenheter samt sådant som man bör tänka på. Maria Unenge Hallebäck Problematiken med funktionsnedsättningar som är dolda kan många gånger just bero på att de för det mesta inte märks. De som främst nämns är ADHD, ADD, autism och Tourettes syndrom. ADHD finns hela tiden men märks inte hela tiden. Vid engagemang märks den inte. Koncentrationssvårigheterna kan handla om att låta bli att göra något annat, förklarade Maria. Maria förklarar vidare att spontanitet och ett levande i nuet ofta förekommer, där aktiviteter inte ska bordläggas till en nära eller avlägsen framtid, utan göras här och nu. Detta är sådant som gemene man troligen känner igen sig i, menar Maria, där sådant som intresserar en ofta tar överhand till förmån för något som inte är lika roligt. Undanflykter vid vissa aktiviteter och sådant som ska göras har alla. Men om jag gör något som jag tycker är kul, inte tänker jag då att jag ska sortera lite på skrivbordet eller hänga lite tvätt, sade Maria. 2

4 Physical Activity as a Potential Strategy for Managing ADHD in Young Children - Forskning kring Idrott och ADHD Handboll för alla verksamhet för barn med ADHD Al Smith, professor vid Michigan State University Med utgångspunkt i både sin egen och andras forskning föreläste Al om hur ADHD kan ta uttryck i tidig ålder och hur den kan te sig i samband med fysisk aktivitet, både i och utanför skolan. Al har konstaterat att barn med ADHD är mer fysiskt aktiva än andra barn, både under skoldagen som på fritiden. Vidare verkar detta, inte helt överraskande, ha en positiv verkan på motorik och koordination. Med detta menade Al att det kan vara så att barn med ADHD kan använda sin funktionsnedsättning som en styrka. Slutligen menar Al att det inte finns något färdigt recept för hur man ska gå till väga för att använda fysisk aktivitet som medicin för barn med ADHD, men poängterar vikten av att skolan underlättar för barns idrottande i allmänhet. Malin Bisso, IK Bolton, Malin Bernt, Idrottsförvaltningen i Stockholm Stad och Håkan Nilsson, Stockholmsidrotten IK Bolton har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Stockholm startat projektet Handboll för alla, som riktar sig till barn med dolda funktionsnedsättningar. Detta för att den ordinarie verksamheten ofta kan vara jobbig för dessa barn, men även för att kunskaper och erfarenheter inom området saknas. Detta är ett pilotprojekt där barn med funktionsnedsättningar erbjuds att idrotta i en förening. Först får de börja i en mindre grupp för att, kanske, senare gå in i den vanliga verksamheten, sade Anna Bisso. I Idrottspolitiskt program för Stockholm Stad är barn, ungdomar och vuxna med dolda funktionsnedsättningar en av de prioriterade målgrupperna, och som det ska satsas extra på. Detta för att hitta nya sätt att jobba på för att nå de som är fysiskt inaktiva i dessa målgrupper. I fyra av de åtta projekt som för tillfället är igång ingår det personer med olika former av funktionsnedsättningar. Fritid för alla består av ett nätverk av ansvariga kontaktpersoner och i Fritidsnätet samlar vi fritidsaktiviteter för barn och vuxna med funktionsnedsättning, berättade Malin Bernt. Al Smith Håkan Nilsson på Stockholmsidrotten berättade att projektets upplägg och innehåll har lagts över på det ordinarie utbildningsprogrammet samt poängterar 3

5 vikten av att föreningar ser till att stötta det helhjärtat, med både sociala och ekonomiska resurser. Den förutsägbara ledaren Vi vill ge oss möjlighet att vara långsiktiga i vårt tänk, att inte bara skapa förutsättningar för projektåren, utan även för framtida utveckling, förklarade Håkan. Måns Lööf, Sjuksköterska inom psykiatrivården i Gävle I sitt arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin var Måns med och startade ett klättringsläger för barn och ungdomar med ADHD i Gävle, med syftet att träna dem i relationer och socialt samspel. Det här lägret gjorde funktionsnedsättningar till funktionstillgångar och föräldrarna som satt och såg sina barn lyckas var alldeles tagna av att få vara med, berättade Måns. Malin Bernt Som målsättning att träna barn och ungdomar i relationer och socialt samspel samt stärka deras självförtroende med en fritidsaktivitet som de tycker är rolig. Måns berättade att många föräldrar har upplevt en förändring till det bättre även i hemmiljön. Slutligen berättar Måns att drivkraften bottnar i att bredda kunskapen om dolda funktionsnedsättningar bland ledare och föräldrar. Idrott för alla, eller? Jag möter många barn som beskriver att de inte får vara med i idrotten. Vem är ledare? Det är oftast föräldrar. Föräldrar som till vardags jobbar på kontoret eller i en affär. Så jag kontaktade SISU Idrottsutbildarna och Gästriklands Idrottsförbund och blev mottagen med öppna armar! Vårt mål var att öka kunskapen hos ledare och föräldrar om neuropsykiatri, sade Måns. 4

6 Jag är inte dum i huvudet jag har Asperger Joanna Halvardsson, bloggare och föreläsare Mot bakgrund av sina egna erfarenheter berättar Joanna på ett gripande sätt om hur en funktionsnedsättning kan bli till en styrka; att kunna vända på tillvaron och se möjligheter istället för begränsningar. Likaså att inte stämpla människor och placera dem i fack, utan se det unika i alla. Joanna Halvardsson När jag behöver göra något tar jag fram min Aspergerkraft. Då gör jag allt med 420 procent. Det finns inte 48 timmar på ett dygn. Men jag skapar 48 timmar på ett dygn. Det finns ingen lista på hur vanliga människor är och det finns inte heller någon lista på hur människor med Asperger är, sade Joanna. Vidare menar Joanna att utbildning och mer kunskap om Asperger och andra dolda funktionsnedsättningar är av stor vikt och framförallt att man ska våga prata om det i större utsträckning. Visa att det är okej att prata om det. Visa att det är okej att vara olika. Visa att det är okej att inte vara normal. Hur normala är ni här inne liksom? Ingenting är omöjligt. Det är bara olika svårt. Som en sa till mig en gång: du har ingen funktionsnedsättning, du har en funktionsförbättring, avslutade Joanna. 5

7 Bilder från middagen på Karlstad CCC Underhållning med Tor och David 6

8 Dag 2, 12/2 Rörelse en underskattad medicin man gjorde. Hon menar vidare att primära rörelsemönster kombineras med beteende, vanor och emotionell respons. Som avslutning vävs allt samman på så vis att man kan konstatera att fysisk aktivitet för med sig mycket positivt, vare sig man har funktionsnedsättning eller inte. Det verkar vara väldigt viktigt att träna grundmotorik för att träna den sociala kompetensen. Socialt väl fungerande människor har ofta bättre möjlighet att utveckla sig både fysiskt och kognitivt. Men vilket kom först, hönan e ägget? avslutade Susanne. Susanne Wolmesjö, fil. mag. pedagogik, Bosön Idrottsfolkhögskola Med ett projekt i USA bakom sig, som syftade till att få barn att vara mer fysiskt aktiva, berättade Susanne att ohälsa i vuxen ålder ofta kan vara föranlett av dålig motorik i tidig ålder. Hon poängterade också att grovmotoriken måste komma före finmotoriken, eftersom glädjen i aktiviteter kan försvinna om man känner sig otillräcklig. Eftersom forskning pekar på att stillasittande i för stor utsträckning inte är bra för hälsan, pekar Susanne på vikten av att låta barn röra på sig så mycket som möjligt, så att både intresset och de motoriska färdigheterna utvecklas. Publiken får testa på olika övningar som Susanne visar. Det är både jobbigt och farligt att sitta stilla. Varför inte slå en twist tre gånger om dagen istället för att ta piller? Föreslog Susanne. Susanne berättar om en pojke med autism som inte ville kramas men som lärde sig när han fick se hur 7

9 Fritidsnätet ett lyckat samarbete över kommungränserna föreningslivet, som har flutit på så bra. Alla såg behov och så samarbetade vi omkring hur vi kunde möta behoven, fortsatte Markus. Förhoppningen är att de som har tagit del av Fritidsnätet så småningom ska kunna föra det vidare på egen hand. Jag har träffat många ungdomar som jag vet skulle få det svårt att få jobb idag. Vem skulle kunna göra ett bättre jobb om inte de? avslutade Markus. Samtal med aktiva, föräldrar och ledare våra erfarenheter från idrotten och livet Markus Blomqvist, verksamhetsansvarig på People and Technology AB Med stor passion för såväl människor som teknik och med bakgrund i både närings- och föreningslivet startade Markus en webbtjänst med syftet att hitta fritidsaktiviteter för människor med någon form av funktionsnedsättning. Efter att ha haltat i början tog projektet alltmer fart och ett långsiktigt arbete började gro. Vi ville inspirera, såklart. Vi ville inkludera. Men vi ville också instruera. Vad? När? Hur? Varför? Och vad kommer att hända sen? sade Markus. Efter fyra år avslutades projektet, men det tog inte slut där. Projektet hade berört och efter att ha kommit i kontakt med Fritid för alla tog arbetet ny fart. Envisheten segrar. Ett frö slår rot, fortsatte Markus. I en förstudie med 255 respondenter som deltagit i intervjuer och enkätundersökningar tillsattes en styrgrupp i syfte att föra projektet vidare och ta reda på hur man smidigast skulle göra det. Ni kan tänka hur det är att göra en sida för folk med funktionsnedsättning. Hur hittar vi det gyllene snittet? Hur når vi till precis alla? sade Markus invigdes Fritidsnätet och arbetet går vidare än idag i tron om att tillgängligheten ska bli ännu mer omfattande. Anna Wennerlund Cruickshank, Azita Iranipour och Helen Wesström I ett samtal mellan tre personer med olika perspektiv utifrån att leva med en funktionsnedsättning delgav och diskuterades erfarenheter och sådant som skulle kunna bli bättre. Som förälder har jag känt att jag måste finnas tillhands hela tiden. Å ena sidan vill jag inte att min dotter ska särbehandlas. Å andra sidan vill jag att hon ska särbehandlas när hon behöver särbehandlas, berättade Anna. Det är nya utmaningar varje dag. När han är på plats på hockeyn ska allt flyta på som det ska. Det kan vara lätt att fastna i en tanke och då är det viktigt att lotsa honom igenom, fortsatte Azita Iranipour. Helen, som har diagnostiserats med Asperger och ADHD, berättar om de erfarenheter som hon själv har och hur hon tror att man kan få en förändring till det bättre. Jag har aldrig varit med om ett samarbete mellan så många olika parter, i varken näringslivet eller 8

10 Det finns så mycket kunskap så ta vara på dessa ungdomar. Peppa dem, stärk dem, låt dem vara med! Idrotten har skapat struktur för mig. Så länge jag fick träna var det inte deppigt alls, berättade Helen. Allas rätt att vara med Helen Wesström Aila Ibanez Mengüc, Riksidrottsförbundet Efter att ha diagnostiserats med ADHD själv och har ett barn med ADHD berättade Aila om sina erfarenheter, både som förälder och som ledare, och hur hon hoppades att det ska bli i framtiden. Jag är övertygad om att det har funnits minst ett eller två barn med ADHD i varje grupp jag har haft under 20 år. När det inte riktigt fungerar beror det mycket på okunskap hos ledaren. Det är dock inte ledarnas fel. Det handlar om okunskap hos samhället i stort, sade Aila. Aila menar att varje ledare måste ställa sig frågan vem man är ledare för, och att svaret borde vara alla. Hon berättar om styrdokumentet Idrotten vill, där anvisningar om bland annat barn- och ungdomsidrott finns. Det är ett stort arbete som pågår just nu för att vi ska leva upp till vad idrotten vill. Det handlar också om att den egna individen, oavsett diagnos eller inte, ska få påverka sin verksamhet. Det finns något för alla inom idrotten, det lovar jag, berättade Aila. Slutligen förklarar Aila hur det är bra för samhället i stort om idrotten blir än mer inkluderande, där alla är välkomna oavsett fysisk, psykisk och social hälsa. Vi vet att barn och ungdomar utvecklas i olika takt. Vi vet att de lär sig på olika sätt. Finns det en bra verksamhet kan det vara så att det gör en jätteskillnad för den enskilda individen. Att vara en del av ett samhälle och känna att man är någonting, menade Aila. 9

11 Mr. Tourette och jag-version Classic Avslutningsvis Pelle Sandstrack, föreläsare, författare och ofrivillig ståuppare Som en rafflande avslutning på 2015 års upplaga av Idrott och mångfald berättade Pelle Sandstrack om sitt liv och sina erfarenheter med att ha Tourettes. Efter att ha presenterat sig själv som föreläsare, författare och ofrivillig ståuppare blandades hysterisk humor och många skratt med allvar och tystnad. Några budskap som sammanfattar hela konferensen på alla sätt och vis var: Våga prata om det! Lär av dem som vet och se till att Sverige får världens bästa idrott, där alla är välkomna och får inkluderas! Det är precis vad idrotten vill. Per Dalebjer, Värmlands Idrottsförbund, Karin Karlsson, Karlstads Kommun och Christian Augustsson, Karlstads universitet Som summering av årets konferens berättas kort om hur arbetet kommer att fortgå ur kommun-, forsknings- och föreningsperspektiv, gällande idrott och mångfald. Alla ska få plats i idrotten. Dessa kunskaper ska föras in i ledarutbildningar, så att vi som ledare kan möta deltagarna på rätt sätt, sade Per Dalebjer, Värmlands Idrottsförbund. Vår roll som kommun är att stödja det här. Ställ krav på oss. Vi jobbar tillsammans för att utforma hur det ska gå till, fortsatte Karin Karlsson, Karlstads kommun. Vi från forskningens sida som utgår från barnperspektiv anser vi att vi behöver bli bättre på att titta på barns miljö, även utanför lagidrotten. Att idrotten, som ska vara till för alla, kan göra att det är särskilt viktigt att ha kunskapen för att kunna möta alla barn. Det är av största vikt att tänka på att barnperspektiv innefattar alla barn, avslutade Christian Augustsson, Karlstads universitet. 10

12 Intervjuer Per Dalebjer, distriktsidrottschef på Värmlands Idrottsförbund Vad tycker du om årets konferens? Jag tycker att den har varit jättebra. Best ever! Temat var speciellt i år men den röda tråden från första konferensen hänger i. Det började med jämställdhet och integration bland annat, och allting hänger ihop. Är det något speciellt som Du tar med dig härifrån? Det som har varit speciellt i år är att vi hade ett upplägg mycket akademisk kunskap varvat med känsloupplevelser, och jag tror att det berör. De som delar med sig av sina livserfarenheter är oerhört värdefullt för oss att ta del av, och där tror jag att vi har mycket kunskap att hämta. Peter Bergwall Virtanen, Örebro Läns Idrottsförbund Vad tycker du om årets konferens? Jag tycker att det är ett angeläget ämne. Någonting som vi inom idrotten måste jobba med mycket mer, att göra idrotten tillgänglig för alla. Är det något speciellt som Du tar med dig härifrån? De tips och idéer om vad andra har jobbat med, så att vi kan ta upp nya trådar i vårt arbete. Mycket nyttiga saker som har sagts, inte minst när människors egna erfarenheter lyfts fram. Charles Carayol, Blackeberg Basket Är det något speciellt som Du tar med dig härifrån? Ledarrollen har jag läst och hört mycket om tidigare, men föräldraskapet var en intressant och värdefull ingång. Att föräldrarnas roll är stor och att kommunikationen mellan dem och föräldrar är viktig, och att man har mycket att lära från dem. Josefin Stolpen & Ida Karlsson, Kristinehamn Folkhögskola Vad tycker du om årets konferens? Jag tycker att den är jättebra. Lärorik. Vi läser specialpedagogik och detta är ju en viktig del som man absolut inte får glömma bort. Är det något speciellt som Du tar med dig härifrån? Joanna var väldigt bra. Hon blev personlig och det var inte bara sport, utan även hennes syn. Det var väldigt givande. Sen gör komiken en stor del, det blir bättre Johan Larsson, Sundbybergs Stad Vad tycker du om årets konferens? Bra, väldigt intressant. Variation på föreläsningarna och seminarierna. Allt från vetenskap och forskning till egna erfarenheter och upplevelser. Sen gör ju komiken mycket och man håller sig alert. Är det något speciellt som Du tar med dig härifrån? Jag är ganska ny i branschen så att säga, så det mesta är sådant som jag kommer att ha nytta av i mitt dagliga arbete med barn och unga. Vad tycker du om årets konferens? Riktigt lärorikt! Bra för mig både som lärare och ledare i förening på många sätt. Jag tycker att en del är väl ganska självklart för just mig men en hel del relativt nytt, vilket var bra. Jag känner att jag vill dela med mig av denna information till yngre ledare i min förening. 11

13 Fler bilder från dagarna 12

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats.

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. RESURSNYTT ser dina resurser #5 Tema: Utbildning och personlig utveckling Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. Lasse börjar sina arbetsdagar med mindfulness LEDARE

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon Dokumentation från heldagskonferensen 22 november 2012 på Ersta konferens & hotell i Stockholm. En dag för erfarenhetsutbyte och inspiration med personal som

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

DOKUMENTATION. Idrott och mångfald. 12-13 februari 2013 i Karlstad

DOKUMENTATION. Idrott och mångfald. 12-13 februari 2013 i Karlstad DOKUMENTATION!? d e m a r a v la al n a K ga - tt o r d I : Tema rå f s s a l en k Idrott och mångfald 12-13 februari 2013 i Karlstad Idrott en klassfråga - kan alla vara med?! Den 12-13 februari 2013

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER Umeå Universitet Sociologiska institutionen Samhällsvetarprogrammet baskurs moment 2B HT 2007 Rickard Tjernqvist Daniel

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer