Idrott och mångfald februari 2015 i Karlstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrott och mångfald. 11-12 februari 2015 i Karlstad"

Transkript

1 Text: Jonas Carplind / Foto: Patrik Norlin, Debora Karlsson och Alexia Gustavsson /Layout: Monika Wikström Idrott och mångfald februari 2015 i Karlstad Mer information från konferensen som; bilder, PP-presentationer och UR (filmer från konf.) hittar du på:

2 Dag 1, 11/2 Inledning För fjärde gången i ordningen arrangerades konferensen Idrott och mångfald i Karlstad. Denna gång med huvudtemat Dolda funktionsnedsättningar kan alla vara med? I Aula Magna på Karlstads universitet hölls föreläsningar och diskussioner, där rön inom forskning lades fram, olika projekt presenterades samt erfarenheter och tips delgavs, med fokus på att kunna se funktionsnedsättningar som styrkor istället för hinder. Arrangörer för årets konferens var Karlstads universitet, Karlstads kommun, Värmlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, Region Värmland, Riksidrottsförbundet, Sveriges kommuner och landsting och Centrum för Idrottsforskning. På konferensen var 98 kommuner, 5 förtroendevalda politiker, 69 personer från olika förbund, 15 föreningar samt 56 studenter representerade = 243 deltagare sammanlagt. Vi är alla olika men har lika värde, fortsatte Malin Olin. Vikten av bred och allomfattande mångfald poängterades samt att kunskapen om dolda funktionsnedsättningar måste bli bredare och bättre. I vår strategiska plan inom kommunen har vi en stad för alla som vision, avslutade Johanna Larsson och betonade hur viktigt det är att man arbetar mot samma mål överallt. Konferencierer för årets konferens var Sandra Sundbäck och Erika Bergkvist. Johanna Larsson, Malin Olin och Thomas Blom Vid öppnandet av årets konferens hälsade Karlstads universitets prorektor Thomas Blom, Malin Olin, ordförande Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Värmland och Johanna Larsson på Karlstads kommuns kultur- och fritidsnämnd gäster och åhörare välkomna. Thomas Blom inledde med att förtydliga att mångfald är att respektera att alla är olika, och att det finns kvaliteter hos alla. Vidare poängterades allas lika värde, oavsett kön, härkomst, etnicitet, sexuell läggning eller fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. 1

3 Idrott och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Slutligen uppmanar Maria till att våga fråga för att lära sig, och att dolda funktionsnedsättningar inte ska behöva ses som hinder, utan snarare som tillgångar. Detta för att personer med dolda funktionsnedsättningar ska kunna delta på idrottslektioner, vara aktiva i idrottsföreningar men även för att de ska bli bemötta med respekt och förståelse. Samarbeta med experter och då inte bara sådana som kan det ur ett kliniskt perspektiv, utan även människor som har erfarit det själva. Våga fråga: Vad var det som gjorde att det funkade? Alla vinner på att det fungerar bättre, menade Maria. Maria Unenge Hallebäck, Överläkare, med. dr. Till vardags är Maria överläkare och knuten till folkhälsovetenskap där hon arbetar med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon berättade om sina erfarenheter samt sådant som man bör tänka på. Maria Unenge Hallebäck Problematiken med funktionsnedsättningar som är dolda kan många gånger just bero på att de för det mesta inte märks. De som främst nämns är ADHD, ADD, autism och Tourettes syndrom. ADHD finns hela tiden men märks inte hela tiden. Vid engagemang märks den inte. Koncentrationssvårigheterna kan handla om att låta bli att göra något annat, förklarade Maria. Maria förklarar vidare att spontanitet och ett levande i nuet ofta förekommer, där aktiviteter inte ska bordläggas till en nära eller avlägsen framtid, utan göras här och nu. Detta är sådant som gemene man troligen känner igen sig i, menar Maria, där sådant som intresserar en ofta tar överhand till förmån för något som inte är lika roligt. Undanflykter vid vissa aktiviteter och sådant som ska göras har alla. Men om jag gör något som jag tycker är kul, inte tänker jag då att jag ska sortera lite på skrivbordet eller hänga lite tvätt, sade Maria. 2

4 Physical Activity as a Potential Strategy for Managing ADHD in Young Children - Forskning kring Idrott och ADHD Handboll för alla verksamhet för barn med ADHD Al Smith, professor vid Michigan State University Med utgångspunkt i både sin egen och andras forskning föreläste Al om hur ADHD kan ta uttryck i tidig ålder och hur den kan te sig i samband med fysisk aktivitet, både i och utanför skolan. Al har konstaterat att barn med ADHD är mer fysiskt aktiva än andra barn, både under skoldagen som på fritiden. Vidare verkar detta, inte helt överraskande, ha en positiv verkan på motorik och koordination. Med detta menade Al att det kan vara så att barn med ADHD kan använda sin funktionsnedsättning som en styrka. Slutligen menar Al att det inte finns något färdigt recept för hur man ska gå till väga för att använda fysisk aktivitet som medicin för barn med ADHD, men poängterar vikten av att skolan underlättar för barns idrottande i allmänhet. Malin Bisso, IK Bolton, Malin Bernt, Idrottsförvaltningen i Stockholm Stad och Håkan Nilsson, Stockholmsidrotten IK Bolton har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Stockholm startat projektet Handboll för alla, som riktar sig till barn med dolda funktionsnedsättningar. Detta för att den ordinarie verksamheten ofta kan vara jobbig för dessa barn, men även för att kunskaper och erfarenheter inom området saknas. Detta är ett pilotprojekt där barn med funktionsnedsättningar erbjuds att idrotta i en förening. Först får de börja i en mindre grupp för att, kanske, senare gå in i den vanliga verksamheten, sade Anna Bisso. I Idrottspolitiskt program för Stockholm Stad är barn, ungdomar och vuxna med dolda funktionsnedsättningar en av de prioriterade målgrupperna, och som det ska satsas extra på. Detta för att hitta nya sätt att jobba på för att nå de som är fysiskt inaktiva i dessa målgrupper. I fyra av de åtta projekt som för tillfället är igång ingår det personer med olika former av funktionsnedsättningar. Fritid för alla består av ett nätverk av ansvariga kontaktpersoner och i Fritidsnätet samlar vi fritidsaktiviteter för barn och vuxna med funktionsnedsättning, berättade Malin Bernt. Al Smith Håkan Nilsson på Stockholmsidrotten berättade att projektets upplägg och innehåll har lagts över på det ordinarie utbildningsprogrammet samt poängterar 3

5 vikten av att föreningar ser till att stötta det helhjärtat, med både sociala och ekonomiska resurser. Den förutsägbara ledaren Vi vill ge oss möjlighet att vara långsiktiga i vårt tänk, att inte bara skapa förutsättningar för projektåren, utan även för framtida utveckling, förklarade Håkan. Måns Lööf, Sjuksköterska inom psykiatrivården i Gävle I sitt arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin var Måns med och startade ett klättringsläger för barn och ungdomar med ADHD i Gävle, med syftet att träna dem i relationer och socialt samspel. Det här lägret gjorde funktionsnedsättningar till funktionstillgångar och föräldrarna som satt och såg sina barn lyckas var alldeles tagna av att få vara med, berättade Måns. Malin Bernt Som målsättning att träna barn och ungdomar i relationer och socialt samspel samt stärka deras självförtroende med en fritidsaktivitet som de tycker är rolig. Måns berättade att många föräldrar har upplevt en förändring till det bättre även i hemmiljön. Slutligen berättar Måns att drivkraften bottnar i att bredda kunskapen om dolda funktionsnedsättningar bland ledare och föräldrar. Idrott för alla, eller? Jag möter många barn som beskriver att de inte får vara med i idrotten. Vem är ledare? Det är oftast föräldrar. Föräldrar som till vardags jobbar på kontoret eller i en affär. Så jag kontaktade SISU Idrottsutbildarna och Gästriklands Idrottsförbund och blev mottagen med öppna armar! Vårt mål var att öka kunskapen hos ledare och föräldrar om neuropsykiatri, sade Måns. 4

6 Jag är inte dum i huvudet jag har Asperger Joanna Halvardsson, bloggare och föreläsare Mot bakgrund av sina egna erfarenheter berättar Joanna på ett gripande sätt om hur en funktionsnedsättning kan bli till en styrka; att kunna vända på tillvaron och se möjligheter istället för begränsningar. Likaså att inte stämpla människor och placera dem i fack, utan se det unika i alla. Joanna Halvardsson När jag behöver göra något tar jag fram min Aspergerkraft. Då gör jag allt med 420 procent. Det finns inte 48 timmar på ett dygn. Men jag skapar 48 timmar på ett dygn. Det finns ingen lista på hur vanliga människor är och det finns inte heller någon lista på hur människor med Asperger är, sade Joanna. Vidare menar Joanna att utbildning och mer kunskap om Asperger och andra dolda funktionsnedsättningar är av stor vikt och framförallt att man ska våga prata om det i större utsträckning. Visa att det är okej att prata om det. Visa att det är okej att vara olika. Visa att det är okej att inte vara normal. Hur normala är ni här inne liksom? Ingenting är omöjligt. Det är bara olika svårt. Som en sa till mig en gång: du har ingen funktionsnedsättning, du har en funktionsförbättring, avslutade Joanna. 5

7 Bilder från middagen på Karlstad CCC Underhållning med Tor och David 6

8 Dag 2, 12/2 Rörelse en underskattad medicin man gjorde. Hon menar vidare att primära rörelsemönster kombineras med beteende, vanor och emotionell respons. Som avslutning vävs allt samman på så vis att man kan konstatera att fysisk aktivitet för med sig mycket positivt, vare sig man har funktionsnedsättning eller inte. Det verkar vara väldigt viktigt att träna grundmotorik för att träna den sociala kompetensen. Socialt väl fungerande människor har ofta bättre möjlighet att utveckla sig både fysiskt och kognitivt. Men vilket kom först, hönan e ägget? avslutade Susanne. Susanne Wolmesjö, fil. mag. pedagogik, Bosön Idrottsfolkhögskola Med ett projekt i USA bakom sig, som syftade till att få barn att vara mer fysiskt aktiva, berättade Susanne att ohälsa i vuxen ålder ofta kan vara föranlett av dålig motorik i tidig ålder. Hon poängterade också att grovmotoriken måste komma före finmotoriken, eftersom glädjen i aktiviteter kan försvinna om man känner sig otillräcklig. Eftersom forskning pekar på att stillasittande i för stor utsträckning inte är bra för hälsan, pekar Susanne på vikten av att låta barn röra på sig så mycket som möjligt, så att både intresset och de motoriska färdigheterna utvecklas. Publiken får testa på olika övningar som Susanne visar. Det är både jobbigt och farligt att sitta stilla. Varför inte slå en twist tre gånger om dagen istället för att ta piller? Föreslog Susanne. Susanne berättar om en pojke med autism som inte ville kramas men som lärde sig när han fick se hur 7

9 Fritidsnätet ett lyckat samarbete över kommungränserna föreningslivet, som har flutit på så bra. Alla såg behov och så samarbetade vi omkring hur vi kunde möta behoven, fortsatte Markus. Förhoppningen är att de som har tagit del av Fritidsnätet så småningom ska kunna föra det vidare på egen hand. Jag har träffat många ungdomar som jag vet skulle få det svårt att få jobb idag. Vem skulle kunna göra ett bättre jobb om inte de? avslutade Markus. Samtal med aktiva, föräldrar och ledare våra erfarenheter från idrotten och livet Markus Blomqvist, verksamhetsansvarig på People and Technology AB Med stor passion för såväl människor som teknik och med bakgrund i både närings- och föreningslivet startade Markus en webbtjänst med syftet att hitta fritidsaktiviteter för människor med någon form av funktionsnedsättning. Efter att ha haltat i början tog projektet alltmer fart och ett långsiktigt arbete började gro. Vi ville inspirera, såklart. Vi ville inkludera. Men vi ville också instruera. Vad? När? Hur? Varför? Och vad kommer att hända sen? sade Markus. Efter fyra år avslutades projektet, men det tog inte slut där. Projektet hade berört och efter att ha kommit i kontakt med Fritid för alla tog arbetet ny fart. Envisheten segrar. Ett frö slår rot, fortsatte Markus. I en förstudie med 255 respondenter som deltagit i intervjuer och enkätundersökningar tillsattes en styrgrupp i syfte att föra projektet vidare och ta reda på hur man smidigast skulle göra det. Ni kan tänka hur det är att göra en sida för folk med funktionsnedsättning. Hur hittar vi det gyllene snittet? Hur når vi till precis alla? sade Markus invigdes Fritidsnätet och arbetet går vidare än idag i tron om att tillgängligheten ska bli ännu mer omfattande. Anna Wennerlund Cruickshank, Azita Iranipour och Helen Wesström I ett samtal mellan tre personer med olika perspektiv utifrån att leva med en funktionsnedsättning delgav och diskuterades erfarenheter och sådant som skulle kunna bli bättre. Som förälder har jag känt att jag måste finnas tillhands hela tiden. Å ena sidan vill jag inte att min dotter ska särbehandlas. Å andra sidan vill jag att hon ska särbehandlas när hon behöver särbehandlas, berättade Anna. Det är nya utmaningar varje dag. När han är på plats på hockeyn ska allt flyta på som det ska. Det kan vara lätt att fastna i en tanke och då är det viktigt att lotsa honom igenom, fortsatte Azita Iranipour. Helen, som har diagnostiserats med Asperger och ADHD, berättar om de erfarenheter som hon själv har och hur hon tror att man kan få en förändring till det bättre. Jag har aldrig varit med om ett samarbete mellan så många olika parter, i varken näringslivet eller 8

10 Det finns så mycket kunskap så ta vara på dessa ungdomar. Peppa dem, stärk dem, låt dem vara med! Idrotten har skapat struktur för mig. Så länge jag fick träna var det inte deppigt alls, berättade Helen. Allas rätt att vara med Helen Wesström Aila Ibanez Mengüc, Riksidrottsförbundet Efter att ha diagnostiserats med ADHD själv och har ett barn med ADHD berättade Aila om sina erfarenheter, både som förälder och som ledare, och hur hon hoppades att det ska bli i framtiden. Jag är övertygad om att det har funnits minst ett eller två barn med ADHD i varje grupp jag har haft under 20 år. När det inte riktigt fungerar beror det mycket på okunskap hos ledaren. Det är dock inte ledarnas fel. Det handlar om okunskap hos samhället i stort, sade Aila. Aila menar att varje ledare måste ställa sig frågan vem man är ledare för, och att svaret borde vara alla. Hon berättar om styrdokumentet Idrotten vill, där anvisningar om bland annat barn- och ungdomsidrott finns. Det är ett stort arbete som pågår just nu för att vi ska leva upp till vad idrotten vill. Det handlar också om att den egna individen, oavsett diagnos eller inte, ska få påverka sin verksamhet. Det finns något för alla inom idrotten, det lovar jag, berättade Aila. Slutligen förklarar Aila hur det är bra för samhället i stort om idrotten blir än mer inkluderande, där alla är välkomna oavsett fysisk, psykisk och social hälsa. Vi vet att barn och ungdomar utvecklas i olika takt. Vi vet att de lär sig på olika sätt. Finns det en bra verksamhet kan det vara så att det gör en jätteskillnad för den enskilda individen. Att vara en del av ett samhälle och känna att man är någonting, menade Aila. 9

11 Mr. Tourette och jag-version Classic Avslutningsvis Pelle Sandstrack, föreläsare, författare och ofrivillig ståuppare Som en rafflande avslutning på 2015 års upplaga av Idrott och mångfald berättade Pelle Sandstrack om sitt liv och sina erfarenheter med att ha Tourettes. Efter att ha presenterat sig själv som föreläsare, författare och ofrivillig ståuppare blandades hysterisk humor och många skratt med allvar och tystnad. Några budskap som sammanfattar hela konferensen på alla sätt och vis var: Våga prata om det! Lär av dem som vet och se till att Sverige får världens bästa idrott, där alla är välkomna och får inkluderas! Det är precis vad idrotten vill. Per Dalebjer, Värmlands Idrottsförbund, Karin Karlsson, Karlstads Kommun och Christian Augustsson, Karlstads universitet Som summering av årets konferens berättas kort om hur arbetet kommer att fortgå ur kommun-, forsknings- och föreningsperspektiv, gällande idrott och mångfald. Alla ska få plats i idrotten. Dessa kunskaper ska föras in i ledarutbildningar, så att vi som ledare kan möta deltagarna på rätt sätt, sade Per Dalebjer, Värmlands Idrottsförbund. Vår roll som kommun är att stödja det här. Ställ krav på oss. Vi jobbar tillsammans för att utforma hur det ska gå till, fortsatte Karin Karlsson, Karlstads kommun. Vi från forskningens sida som utgår från barnperspektiv anser vi att vi behöver bli bättre på att titta på barns miljö, även utanför lagidrotten. Att idrotten, som ska vara till för alla, kan göra att det är särskilt viktigt att ha kunskapen för att kunna möta alla barn. Det är av största vikt att tänka på att barnperspektiv innefattar alla barn, avslutade Christian Augustsson, Karlstads universitet. 10

12 Intervjuer Per Dalebjer, distriktsidrottschef på Värmlands Idrottsförbund Vad tycker du om årets konferens? Jag tycker att den har varit jättebra. Best ever! Temat var speciellt i år men den röda tråden från första konferensen hänger i. Det började med jämställdhet och integration bland annat, och allting hänger ihop. Är det något speciellt som Du tar med dig härifrån? Det som har varit speciellt i år är att vi hade ett upplägg mycket akademisk kunskap varvat med känsloupplevelser, och jag tror att det berör. De som delar med sig av sina livserfarenheter är oerhört värdefullt för oss att ta del av, och där tror jag att vi har mycket kunskap att hämta. Peter Bergwall Virtanen, Örebro Läns Idrottsförbund Vad tycker du om årets konferens? Jag tycker att det är ett angeläget ämne. Någonting som vi inom idrotten måste jobba med mycket mer, att göra idrotten tillgänglig för alla. Är det något speciellt som Du tar med dig härifrån? De tips och idéer om vad andra har jobbat med, så att vi kan ta upp nya trådar i vårt arbete. Mycket nyttiga saker som har sagts, inte minst när människors egna erfarenheter lyfts fram. Charles Carayol, Blackeberg Basket Är det något speciellt som Du tar med dig härifrån? Ledarrollen har jag läst och hört mycket om tidigare, men föräldraskapet var en intressant och värdefull ingång. Att föräldrarnas roll är stor och att kommunikationen mellan dem och föräldrar är viktig, och att man har mycket att lära från dem. Josefin Stolpen & Ida Karlsson, Kristinehamn Folkhögskola Vad tycker du om årets konferens? Jag tycker att den är jättebra. Lärorik. Vi läser specialpedagogik och detta är ju en viktig del som man absolut inte får glömma bort. Är det något speciellt som Du tar med dig härifrån? Joanna var väldigt bra. Hon blev personlig och det var inte bara sport, utan även hennes syn. Det var väldigt givande. Sen gör komiken en stor del, det blir bättre Johan Larsson, Sundbybergs Stad Vad tycker du om årets konferens? Bra, väldigt intressant. Variation på föreläsningarna och seminarierna. Allt från vetenskap och forskning till egna erfarenheter och upplevelser. Sen gör ju komiken mycket och man håller sig alert. Är det något speciellt som Du tar med dig härifrån? Jag är ganska ny i branschen så att säga, så det mesta är sådant som jag kommer att ha nytta av i mitt dagliga arbete med barn och unga. Vad tycker du om årets konferens? Riktigt lärorikt! Bra för mig både som lärare och ledare i förening på många sätt. Jag tycker att en del är väl ganska självklart för just mig men en hel del relativt nytt, vilket var bra. Jag känner att jag vill dela med mig av denna information till yngre ledare i min förening. 11

13 Fler bilder från dagarna 12

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Konferensdokumentation

Konferensdokumentation Konferensdokumentation Idrott och mångfald 4-5 november 2009 i Karlstad Är invandrare och homosexuella lika välkomna till idrotten som andra? Frågan diskuterades på den första nationella konferensen om

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar.

-Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. -Vi har gått från att vara en förening där man bara tränade och tävlade till att bli en förening som tar ett större samhällsansvar. BOLLNÄS SS Idrottslyftet har öppnat dörrarna för fler ÖPPNAT DÖRRARNA

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

21 NOVEMBER 2016 KARLSTAD EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND

21 NOVEMBER 2016 KARLSTAD EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSKONFERENS LSS EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 21 NOVEMBER 2016 KARLSTAD KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Program 4 juni. 09.30-10.00 Drop In fika Inledning Varje DF/SISU berättar kort om nuläget och ambitionen i arbetet med Idrottsskola

Program 4 juni. 09.30-10.00 Drop In fika Inledning Varje DF/SISU berättar kort om nuläget och ambitionen i arbetet med Idrottsskola IDROTTSSKOLA 4 juni Program 4 juni 09.30-10.00 Drop In fika Inledning Varje DF/SISU berättar kort om nuläget och ambitionen i arbetet med Idrottsskola Idrottsvetenskapen, Kau delger sina erfarenheter från

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

I samarbete med Nikolaus Koutakis Örebro universitet

I samarbete med Nikolaus Koutakis Örebro universitet I samarbete med Nikolaus Koutakis Örebro universitet 1 Aktiva föräldrar Att skapa bra förutsättningar för våra ungdomar både på planen och utanför En utgångspunkt för hur vi, föreningen och ni som föräldrar

Läs mer

➍ Mötas, lyssna och tala

➍ Mötas, lyssna och tala ➍ Mötas, lyssna och tala 26 Vi påverkas av hur möten genomförs. Vi kan också själva påverka möten. Bra möten kräver demokratiska mötesformer. Har du suttit på möte och inte förstått sammanhanget utan att

Läs mer

HÄLSA UTVECKLING ARBETE 2.0

HÄLSA UTVECKLING ARBETE 2.0 HÄLSA UTVECKLING ARBETE 2.0 HÄLSA UTVECKLING ARBETE HÄLSA UTVECKLING ARBETE HUA 2.0 Vi erbjuder långtidsarbetslösa och nyanlända praktik och kompetensutveckling för att komma närmare arbetslivet. Vår målsättning

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke 1 Arbetsterapeut ett framtidsyrke, 2016 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Gelinda Jonasson Foto: Peter Holgersson Tryck: Exakta Print ISBN: 978-91-87837-25-8 www.arbetsterapeuterna.se

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar ADHD? Elsa tycker att det ar som att ha myror i brallan och i huvudet. Robin tycker att det ar som en jattesnabb bergochdalbana. Att ha ADHD kan vara bade en styrka och en utmaning. Har hittar du

Läs mer

Svenska Boxningsförbundets LIKABEHANDLING

Svenska Boxningsförbundets LIKABEHANDLING 1 Svenska Boxningsförbundets LIKABEHANDLING 2 Svenska Boxningsförbundets värdegrund All verksamhet sker utifrån ett utövarperspektiv All verksamhet inom Svenska Boxningsförbundet sker med utövarens bästa

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi!

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi! Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015 Det här vill vi! Om oss... Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF),

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Maria Unenge Hallerbäck Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD /ADD Autismspektrumtillstånd autism, atypisk

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Från mivida 2013-03-12 15:18 Susanne Wolmesjö vill ha mer rörelse i skolan. Men hon tänker inte i första hand på extra idrotts- eller friskvårdstimmar. Nej, hon

Läs mer

Barns som utsätts för fysiska övergrepp

Barns som utsätts för fysiska övergrepp Barns som utsätts för fysiska övergrepp Birgitta Svensson Doktorand i Folkhälsovetenskap Karlstads universitet Stressutlöst våld mot barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning Upprepat fysiskt och

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

Bli en lysande Förening Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet

Bli en lysande Förening Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet Bli en lysande Förening 2014 - Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet Välkomna till projektet Lysande förening Mjölby kommun och SISU Idrottsutbildarna inbjuder härmed er till att medverka

Läs mer

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Habilitering inom BUP Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Neuropsykiatrisk behandling och habilitering inom BUP i Värmland Att begränsa symtom och förebygga psykisk ohälsa vid ASD Psykiatrisk problematik

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010 Behållning och rekrytering av ledare Köping 2010 Är ungas oberäkneliga livssituation ett argument för att inte välja in dom i styrelser? Det är ungas eget ansvar att ta initiativ till att vara med och

Läs mer

Vägval för Ungdomsrådet Idrotten ur ett ungdomsperspektiv.

Vägval för Ungdomsrådet Idrotten ur ett ungdomsperspektiv. Vägval för Ungdomsrådet Idrotten ur ett ungdomsperspektiv. Förord Att vara ung och påverka handlar inte nödvändigtvis om att göra revolution utan om att vi som unga uttrycker vår åsikt, är delaktiga i

Läs mer

Sportis. Idrottskola med barn i centrum

Sportis. Idrottskola med barn i centrum Sportis Idrottskola med barn i centrum 1 Bra barnidrott är när barnen trivs, har roligt och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 2 Idrottsskolan Sportis En idrottskola eller Sportis som vi väljer

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad

Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad Inledning Den svenska idrottsrörelsen, som är landets största folkrörelse är en unik kraft inte minst genom sitt arbete med verksamhet för barn och ungdomar.

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där varje enskilt barn har ett värde och respekteras,

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Idrottsskola i Småland

Idrottsskola i Småland Idrottsskola i Småland Allsidig och lekfull idrott för barn och ungdomar Idrottsskola I en Idrottsskola får barn prova på flera olika idrotter under organiserade former. Idrottsskolan: - bygger på lek

Läs mer

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Barnidrotten och barnrättsperspektivet Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet SVEBI Karlstad 2011

Läs mer

Sundbyberg .

Sundbyberg  . Till: Barn- och Ungdomsförvaltningen 172 92 Sundbyberg Från: Duvbo IK 172 33 Sundbyberg Ansökan om Verksamhetsbidrag Höstlovsbasket 2016 Duvbo IK ansöker härmed om 19 000:- i verksamhetsbidrag för 2016

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund KUNSKAP GÖR SKILLNAD Katherine Wiklund TILLGÄNGLIGHET Fysisk miljö Psykosocial miljö Kommunikation Information Bemötande Attityder TILLGÄNGLIGHET OM Lättillgängligt Mångfald Demokrati Glädje Oberoende

Läs mer

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.!

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.! assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning. Vi välkomnar människor som vill göra ett avstamp mot ett friskare och liv oavsett om det

Läs mer

Projektmaterial NÄTTIDNING. Dalarö folkhögskola

Projektmaterial NÄTTIDNING. Dalarö folkhögskola Projektmaterial NÄTTIDNING Dalarö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...3

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping Fråga Respondenter Antal svar Fördelning % 1) Hur upplevde DU dagen i helhet? 38 38. 3 5 5 13,2 4 16 16 42,1 5 17 17 44,7 2a) Hur upplevde du inledning framförd av Jan Cederborg och Ann-Margret Månsson

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE Studerar till personalvetare på Karlstads Universitet. Omvårdnadsprogrammet gav mig ett stort intresse för människor, deras beteende och relationer. Att lära sig hur man bemöter

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Simidrottsforum 2015. Program

Simidrottsforum 2015. Program Simidrottsforum 2015 Program 13-15 mars 2015 Simidrottsforum 2015 Simidrottsforum 2013 Simidrottsforum 2011 Fredag 13 mars Besök utställningar från våra samarbetspartners 13.00 15.00 Registrering och kaffe

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013 RF Elitidrott 2013 Elittränarkonferens 2013 Prestera i vardag och mästerskap Tankar, känslor och beteende Göran Kenttä & Karin Moesch Teknikern /Metoder Teknikerna: ACT, exponering, visualisering, avslappning,

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman JEFFREY IGE VÄGEN TILL PARALYMPICS av Martin Nauclér Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa den här boken i grupp inom till exempel

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Mycket trevlig helg med många nya kontakter från andra föreningar och andra idrotter

Mycket trevlig helg med många nya kontakter från andra föreningar och andra idrotter Välkommen till SISU-helgen den 29-30 september 2012! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande och duktiga föreningsmänniskor

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Trialthlet, coach, författare, föreläsare, hälso- och livsstilsdebattör, barfotalöpare

Trialthlet, coach, författare, föreläsare, hälso- och livsstilsdebattör, barfotalöpare Trialthlet, coach, författare, föreläsare, hälso- och livsstilsdebattör, barfotalöpare JONAS COLTING har etablerat sig som en av de mest uppskattade och välrenommerade livsstilsföreläsarna, och hälsodebattörerna

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid Inbjudan till konferens Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp 28 januari 2016 INBJUDAN: KONFERENS Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp Hur

Läs mer

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 1(5) Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 Hej! Linköping, november 2015 Först och främst vill jag på förhand rikta ett stort tack till dig som ska medverka som föreläsare och/eller

Läs mer

»INGEN SKA BEHÖVA HA EN DIAGNOS FÖR ATT FÅ STÖD«

»INGEN SKA BEHÖVA HA EN DIAGNOS FÖR ATT FÅ STÖD« 16 Reportage. Diagnoser i skolan»ingen SKA BEHÖVA HA EN DIAGNOS FÖR ATT FÅ STÖD«text & foto Erika Granath Frågan»varför?«glöms ofta bort när en elev inte klarar kunskapsmålen, menar Ulla Ek, professor

Läs mer

Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention

Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Barnidrott på barns villkor

Barnidrott på barns villkor BARNIDROTTS- PROGRAMMET Barnidrott på barns villkor Idrottsrörelsen i Jämtland-Härjedalen har sagt JA till Barnidrottsprogrammet Glädje - Lek - Kamratskap - Hälsa - Lust Barnidrott i centrum Barnidrott

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun Barn- och ungdomspolitiskt program Eksjö kommun Barn och ungdomar känner stolthet och glädje över sin hemort Antaget av kommunfullmäktige 2007-01-25, 121 Innehållsförteckning INLEDNING OCH BAKGRUND...

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer