Svensk Trafikmedicinsk Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Trafikmedicinsk Förening"

Transkript

1 Svensk Trafikmedicinsk Förening STMF Sektion av Svenska Läkaresällskapet Rundbrev nr 1: 2014 Mars 2014 Föreningens adress: STMF, c/o Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet, STOCKHOLM. Plusgiro: Hemsida: Ordförandes ruta År 2014 har hittills karaktäriserats av relativt snöfattig vinter i stora delar av landet och begränsat med snökaos i trafiken. Vi i norr räknar dock med att snön kommer förr eller senare så det är för tidigt att hoppas på våren. STMF arbetar dock oförtrutet vidare och planerar inför den kommande utbildningen av konsultläkare som ska gå av stapeln i maj månad. Birgitta Stener har gjort ett jättejobb med denna planering och vi försöker nu sprida information om kursen i så vida kretsar som möjligt. Inom trafiksäkerhetsområdet har vi fått en ny lag som ska adressera användningen av mobiltelefon i bil. Denna lag blev dock uppenbarligen så oklar att ingen, allra minst polisen, vet hur den ska tolkas. Förmodligen var avsikten att inkludera också andra kringaktiviteter som distraherar förare. Då jag nyligen har deltagit i ett möte för trafikpoliser kan jag bara vidimera att i den församlingen var förvirringen total. Som en åklagare uttryckte det man vet inte hur detta ska tolkas förrän det har tagits upp i högre rätt. Tingsrätternas domar ansåg han vara som att skjuta med hagelbössa när det gäller prejudikat. Tragiskt att man inte förmått ta ställning, ty i de flesta europeiska länder har man ju infört restriktioner - från totalförbud till mer eller mindre omfattande lagstiftning mot exempelvis SMS:ande. Den vetenskapliga litteraturen är inte alltid lätt att tolka heller. Budskapen är således lite varierande men majoriteten visar på den negativa effekten av att hålla på med mobiltelefon inklusive SMS:ande och sunda förnuftet säger väl att ett totalförbud är det enda riktigt effektiva. Utredarna av e-call frågan kommer att avlämna sitt betänkande i slutet av februari. Det ska bli intressant att se resultatet av deras omfattande arbete. En faktor som inget EUland tidigare har tagit upp är möjligheten att larma vid akut sjukdom såsom hjärtinfarkt vilket undertecknad pekat på. En nyligen publicerad studie visar att i ett distrikt i Finland så hade 25% av de bilförare som avlidit i bil dött av naturliga orsaker de flesta på grund av hjärtinfarkt, eller i några fall av stroke. Det motsvarar åtminstone ca 50 personer årligen i Sverige vilket inte är så långt från data i gamla publicerade studier från Umeå (50 fall år 1999 och 20% av bilförare som avlidit i bil 1980-talet). Vid ett snabbt larm skulle, åtminstone i tätort, några av dessa kunna räddas kanske fler än vad som räddas med snabbt larm vid krasch. Årets årsmöte arrangeras av vår sekreterare Göran Kecklund på Stockholms universitet, där vi också kommer att få ta del av den forskning beträffande trötthet i trafiken som bedrivs där så välkomna till årsmötet. Ulf Björnstig/ ordförande STMF 1

2 Skicka din e-postadress till styrelsen Kassören vill gärna komplettera medlemsregistret med e-postadresser för att minska kostnader för kommande utskick. Det finns i registret e-postuppgifter för ungefär hälften, men några verkar vara inaktuella. Mejla därför din aktuella e-postadress till: STMF:s årsmöte genomförs den 20 mars Den 20 mars genomförs föreningens årsmöte. Platsen för mötet är Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, adress: Frescati hagväg 16A. Årsmötet börjar kl och inleds med att Göran Kecklund och Anna Anund presenterar aktuell forskning om trötthet i trafiken. Verksamhetsberättelse och kallelse tillårsmötet bifogas med samma utskick som rundbrevet. Kurs i trafik- och körkortsmedicin, maj 2014 STMF har tidigare år arrangerat kurser i trafik- och körkortsmedicin. Efter ett par års uppehåll planerar nu föreningen en två-dagarskurs i maj Föreläsare kommer att vara flera av de experter som anlitas av Transportstyrelsens Sektion trafikmedicin (tidigare Trafikmedicinska rådet) vid särskilt svåra bedömningar och principiellt viktiga frågeställningar. Kurt Johansson vid TrMC (Trafikmedicinsk Centrum, Huddinge), som tidigare varit kursansvarig, kommer att delta som föreläsare och kunskapskälla. Lipus har granskat och godkänd denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på kärlsjukdomar, trötthet i trafiken inkl. sömnoch vakenhetsstörningar och trafiksyn kommer att avhandlas. Även rubriker som alkolås, trafik och läkemedel, körkortsmedicinska utredningar samt juridiska aspekter står på schemat. Fallbeskrivningar och utrymme för diskussioner planeras in. Kursen vänder sig i första hand till färdiga specialister inom olika specialistområden samt till intresserade ST-läkare. Den kan även intressera andra yrkeskategorier som arbetar med trafikmedicinska frågor. Föreläsarna på kursen listas nedan: Anna Anund, forskare, VTI Christian Berne, prof. emeritus, Endokrin och diabetessektionen, Uppsala universitet Lars Englund, chefsöverläkare, Transportstyrelsen Karl Franklin, docent, Kirurgcentrum, Umeå Carl Grenfors, leg. läkare, Prima vuxenpsykiatri, Liljeholmen, Stockholms universitet Anders Helander, adj. professor i Beroendeforskning, Karolinska Institutet Sven Hultman, jurist, tidigare på Vägverket och Transportstyrelsen (TS) Kurt Johansson, överläkare, grundare av Trafikmedicinskt centrum, Huddinge sjukhus Göran Kennebäck, överläkare, specialist hjärtkärlsjukdomar, Karolinska sjukhuset Bertil Lindblom, professor, ögonläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal Catarina Lundberg, leg psykolog, MD, enhetschef Trafikmedicinskt centrum, Huddinge sjukhus Sofie Mååg, utredare, körkortsavd, TS Trafikmedicinska aspekter på demens och kognitiva störningar, neurologiska sjukdomar, missbruk- och beroendesjukdomar, alkoholoch droganalyser, diabetes och hjärt- och 2

3 Peder Rassmusen, överläkare, Barn- och Neuropsykiatriska vårdenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Östa sjukhuset, Göteborg Dorota Religa, specialist i geriatrik, överläkare, Trafikmedicinskt centrum, Huddinge Sjukhus Anders Sundqvist, överläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska Sjukhuset En viss förkunskap med kännedom om de medicinska föreskrifterna rekommenderas. Mer information finns att hämta i Lipus kurskatalog (Lipus-nr: ) samt på STMF:s hemsida (www.stmf.nu). Trafikmedicinska nyheter Autobroms olycksreducerande effekt På VTI-dagarna i januari 2014 presenterade Folksam uppdaterade effektberäkningar på autobromssystem för stadstrafik. De autobromssystem som är vanligast på småbilar är s.k. City AEB-system. De stödjer personbilsförare att undvika eller minska konsekvenserna av påkörningar bakifrån i lägre hastigheter, mestadels i stadstrafik. Om föraren inte reagerar när en kollision är oundviklig, bromsar systemet automatiskt i hastighetsområden under 50km/h. Under en viss hastighet, kan systemet helt undvika kollisionen och i annat fall reduceras kollisionshastigheten. Folksam har utvärderat effektiviteten hos City AEB-system på personbilar från verkliga krascher. Studien är baserad på polisrapporterade olyckor matchade med fordonsdata. På grund av att AEB är tillval på många modeller, valdes endast personbilar med AEB som standard, mestadels Volvobilar. Analysen gjordes med två olika jämförelsegrupper. AEB bilarna har jämförts med Volvobilar utan AEB och med grupper av bilar utan AEB i samma storlek. Den statistiska analysen som användes var odds-kvot beräkningar med inducerad exponering. Grundtanken med denna metod är att identifiera minst en krasch typ där systemet som analyseras är minst effektiva. Förhållandet mellan dessa icke - känsliga händelser, med och utan systemet, anses då vara den verkliga exponeringen. I det här fallet antogs bilar som blev påkörda bakifrån vara okänslig för AEB, medan bilar som körde in i framförvarande bil ansågs känsliga för AEB. Endast tvåbilskollisioner ingick vilket gav cirka 1100 påkörningar bakifrån för analys. De preliminära resultaten visar att minskningen av påkörningar bakifrån med hastighetsbegränsning 50 km/h eller lägre varierade mellan 52 % och 62 %. Reduktionen av alla påkörningar bakifrån, oavsett hastighetsområde, varierade mellan 36 % och 49 %. Resultaten var statistiskt signifikant. Dessa resultat är i linje med tidigare forskning från USA. Anders Ydenius, Folksam ADHD-medicin räddar liv i trafiken Ny forskning från Karolinska institutet (KI) visar att trafikolyckor där män med ADHD är inblandade skulle kunna undvikas om förarna tog medicin mot tillståndet. ADHD innebär besvär med koncentrationsförmågan, dålig impulskontroll och hyperaktivitet. Ungefär 5% 3

4 av barnen i skolåldern är drabbade och det är vanligare bland pojkar. Även vuxna kan ha nedsatt funktionsförmåga till följd av ADHD och detta kan ha negativa konsekvenser för trafiksäkerheten. Studien som genomfördes av forskare vid KI har följt svenskar med ADHD under tre år och finner att män med diagnosen har ungefär 50% högre risk att vara inblandade i allvarliga trafikolyckor. När deltagarna i undersökningen tog medicin mot ADHD minskade risken för trafikolycka med nära 60%. En av forskarna som genomförde studien Henrik Larsson menar att många som har ADHD kan vara utmärkta bilförare, men det finns också förare med ADHD som blir stressade och har problem i trafiken. Och dessa är antagligen i behov av läkemedel. Källa: svt.se (reporter: Helena Nosti, publicerad 30 januari, 2014), samt JAMA Psychiatry, January 29, 2014, titel Serious transport accidents in adults with attention-deficit/ hyperactivity disorder and the effect of medication. A population-based study. Hur ser du ut? När Bilprovningen och Synoptik genomförde den årliga synundersökningen blev resultatet mycket negativt personer fick möjlighet att testa sin syn i samband med bilbesiktningen. 9 av 10 ansåg sig ha tillräckligt god syn för att köra bil. När synen sedan testades behövde varannan person annan synkorrigering och hela 15% hade ett okorrigerat synfel som översteg säkra nivåer. Främst var det män som överskattade sin förmåga men båda könen var I behov av synkorrigering. Äldre över 50 år- inte minst. Notiser från domstolarna 1. Åtal för grovt rattfylleri avvisas - åtal får inte väckas om körkortet redan återkallats Den som har fått sitt körkort återkallat på grund av misstanke om grovt rattfylleri får inte också åtalas för brottet. Det slår Helsingborgs tingsrätt fast och avvisar därför två åtal för grovt rattfylleri. 2. Djupt oenig tingsrätt friar bilist för grov olovlig körning - "visste inte att körkortet var falskt". 3. Bilist med 0,76 promille i blodet frias för rattfylleri -"jag måste ha kört i sömnen". 4. Bilist med 1,71 promille frias från rattfylleri - handlade i nöd efter ha antastats av halvbror. 5. Asiat frias för rattfylleri - Rätten: "allmänt känt att personer från olika folkgrupper reagerar olika på alkohol". Advokat Anitha Jabin Aktuella konferenser April 8-10, 2014, Detroit, Michigan Society of Automotive Engineers (SAE) 2014 World Congress and Exhibition, Cobo Center. May 7, 2014, London, UK 5th International Speed Congress 2014, Institution of Mechanical Engineers (IMechE), central London. October 14-17, 2014, München, Tyskland AAAM:s 58th Annual Scientific Conference, BMW Welt. När många inte testar sina ögon mer än vart tionde år måste något göras. Kanske måste man införa att ett syntestintyg skall lämnas I samband med att körkortet förnyas. Källa: Synoptik 4

5 5

Trafikmedicin. Ny definition av grupp I, II och III s. 5. Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7

Trafikmedicin. Ny definition av grupp I, II och III s. 5. Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7 Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Trafikantenheten Nr 19 november 2009 Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7 Nytt utseende på blanketter och ny e-tjänst för beställning

Läs mer

Svensk Trafikmedicinsk Förening

Svensk Trafikmedicinsk Förening Svensk Trafikmedicinsk Förening STMF Sektion av Svenska Läkaresällskapet Rundbrev nr 1: 2015 Mars 2015 Föreningens adress: STMF, c/o Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet,

Läs mer

afikmedicin Körkort med alkolås

afikmedicin Körkort med alkolås Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Sektion trafikmedicin Nr 21 november 2011 Prenumerera gratis på Nyhetsbladet s. 13 Ny lag och ny förordning om behörighet för lokförare s. 8 Körkort

Läs mer

Trafikmedicin. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet. Nr 13, November 2006. Foto: Ulf Palm

Trafikmedicin. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet. Nr 13, November 2006. Foto: Ulf Palm Trafikmedicin Nr 13, November 2006 Foto: Ulf Palm Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Titel: Trafikmedicin nr 13 Utgivningsdatum: November 2006 Redaktion: Elisabet Kandell-Eriksson, 0243-757 39 och

Läs mer

Vad en allmänläkare behöver veta om Trafikmedicin. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd

Vad en allmänläkare behöver veta om Trafikmedicin. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Vad en allmänläkare behöver veta om Trafikmedicin Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Körschema Ny organisation Trafikmedicinska Rådet Sjukdomar i trafiken allmänt Läkares

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Rättspraxis vid rattfylleri

Rättspraxis vid rattfylleri Rättspraxis vid rattfylleri en lägesbeskrivning med krav på förändringar Rapport mars 2007 Christer Folkesson och Lars Olov Sjöström Innehållsförteckning Inledning...3 Syften...3 Är rattfylleribrottens

Läs mer

Forensisk psykologi i hetluften

Forensisk psykologi i hetluften Psykolog TIdNINgEN nr 7 2012 sveriges psykologförbund AKTUELLT: Försenad legitimation ledde till sämre lön Finalisterna till Stora Psykologpriset DEBATT: Kritik mot hantering av arbetspsykologiska utredningar

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet

Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet Gjord av: Maria Nordqvist - SMC Nils Petter Gregersen - NTF Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Metod och

Läs mer

Medicinska körkortskrav vid Neurologiska och Psykiska sjukdomar

Medicinska körkortskrav vid Neurologiska och Psykiska sjukdomar Medicinska körkortskrav vid Neurologiska och Psykiska sjukdomar Patient-Läkare-Myndighet Lars Widman Vägverkets ändrade föreskrifter om medicinska krav, VVFS 2008:158 2 Körkort och Rörelseorganens funktioner

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Ur innehållet. 4 Tema Lätta Hjärnskador. 5 Bättre samordning hjälper hjärnskadade. 8 Desirée har en hjärnskada men har svårt att få hjälp

Ur innehållet. 4 Tema Lätta Hjärnskador. 5 Bättre samordning hjälper hjärnskadade. 8 Desirée har en hjärnskada men har svårt att få hjälp Ur innehållet 4 Tema Lätta Hjärnskador 5 Bättre samordning hjälper hjärnskadade 8 Desirée har en hjärnskada men har svårt att få hjälp 14 Andreas fick en andra chans! Lätt hjärnskada inte så lätt Vi bestämde

Läs mer

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar Nyhetsbrev nr 3 2009 Uppskattad höstkickoff Lyckad och informativ höstkickoff för CPAP-förskrivare i Stockholm. Läs mer på sid 3 Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Läs mer

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal

Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal ÅSA MURRAY Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal Utvecklingen under 1990-talet Individ, omvärld och lärande/forskning nr 8 Åsa Murray Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal Utvecklingen under 1990-talet

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

KÖRKORTS. Körkort. Körskolor. Emma, 29 år, utbildningen. som anpassar. Lars Englund. Frågor & svar. tog körkort på körskoleinternat

KÖRKORTS. Körkort. Körskolor. Emma, 29 år, utbildningen. som anpassar. Lars Englund. Frågor & svar. tog körkort på körskoleinternat KÖRKORTS koll Körskolor som anpassar utbildningen Emma, 29 år, tog körkort på körskoleinternat Vad säger doktorn? Frågor & svar med chefsläkare Lars Englund Körkort med ADHD, Asperger eller Tourette? 1

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Utvärdering av ett fordonsbundet varningssystem

Utvärdering av ett fordonsbundet varningssystem VTI rapport 549 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Utvärdering av ett fordonsbundet varningssystem Vibrationer i sätet vid risk för överträdande av kant- eller mittlinje Birgitta Thorslund Anna

Läs mer

D iabetes B ladet. Typ 2 diabetes. Miste sitt körkort tack vare läkarmiss! Läs mer på sid 20-21. högstatus-sjukdom? Nr 1 2011 Årgång 13

D iabetes B ladet. Typ 2 diabetes. Miste sitt körkort tack vare läkarmiss! Läs mer på sid 20-21. högstatus-sjukdom? Nr 1 2011 Årgång 13 G öt e b o r g s D i a b e t e s f ö r e n i n g D iabetes B ladet Nr 1 2011 Årgång 13 Typ 2 diabetes högstatus-sjukdom? Läs mer på sid 16-18 Miste sitt körkort tack vare läkarmiss! Läs mer på sid 20-21

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Musiken blev vägen tillbaka efter Marcus skallskada. Blödning i hjärnan - en operation. Dålig strokevård skördar liv. Godis gjorde råttor friskare

Musiken blev vägen tillbaka efter Marcus skallskada. Blödning i hjärnan - en operation. Dålig strokevård skördar liv. Godis gjorde råttor friskare HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN HJÄRNSKADEKONFERENSEN 2006 I KARLSTAD * 8 APRIL 2006 * En tidning från Hjärnskadekonferensen 2006 Intensivvårdshelikoptern räddar liv Dålig strokevård skördar liv Bildreportage

Läs mer

Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13

Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13 NR 34 2007 ETT NYHETSMAGASIN A SI N FRÅN MEDTRONIC SVERIGE Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13 TEMA: Utbildning SID 4-11 Ryggmärgsstimulering effektiv

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer