Svensk Trafikmedicinsk Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Trafikmedicinsk Förening"

Transkript

1 Svensk Trafikmedicinsk Förening STMF Sektion av Svenska Läkaresällskapet Rundbrev nr 1: 2015 Mars 2015 Föreningens adress: STMF, c/o Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet, STOCKHOLM. Plusgiro: Hemsida: Ordandes ruta Skicka din e-postadress till styrelsen Året 2015 har börjat med flera goda nyheter och STMF:s räkning ber jag få frama eningens gratulationer till vår forskningsfonds ordande, docent Maria Krafft som kommer bli ny måldirektör i Trafikverket, från den 1 juni i år. Hon kommer således sett och vis efterträda Clas Tingvall, men med ett bredare uppdrag, som också kommer innefa miljö- och hållbarhetsfrågor, samt ett ansvar verkliga de transportpolitiska målen. Hon är närvarande chef Folksams enhet som ansvarar motsvarande hållbarhetsfrågor. Hennes forskning spänner över ett brett fält och hennes erfarenhet omsätta forskningsresultat till praktiskt tillämpbara åtgärder låter lovande framtiden. Ett bra sådant exempel från senaste åren är utvecklingen av raktiva axelskydd cyklister, eftersom visat sig dessa skador genererar betydande långtidskonsekvenser de drabbade. Kassören vill gärna komplettera medlemsregistret med e-postadresser minska kostnader kommande utskick. Det finns i registret e-postuppgifter ungefär hälften, men några verkar vara inaktuella. Mejla där din aktuella e-postadress till: STMF:s årsmöte genoms den 25 mars Den 25 mars genoms eningens årsmöte. Platsen mötet är SOS Alarm, adress: Malmskillnadsgatan 64. Vi inleder med ett studiebesök kl. 13 som handlar om hur larmfunktionen fungerar i praktiken samt om SOS Alarms roll den prehospitala verksamheten. Årsmötet börjar kl Verksamhetsberättelse och kallelse till årsmötet bifogas med samma utskick som rundbrevet. Lägesrapport från den trafikmedicinska fronten Transportstyrelsen Vi inbjuder också i ta nummer till årsmöte som kommer kombineras med ett intressant studiebesök hos SOS Alarm i Stockholm, vilket vi hoppas medlemmarna finner intressant och anmäler sig till. Se separat notis. Jag har från STMF ombetts skriva lite om vad vi jobbar med just nu Trafikmedicinska Rå Transportstyrelsens Väg- och Järnvägsavdelning. Jag vill där ge Rundbrevets läsare en inblick i några nyheter från myndighetshållet, som fram allt rör körkortsfrågorna. Ulf Björnstig/ ordande STMF 1

2 En dag kan arstödssystemen kanske vara så bra de kan bedömas klara kompensera den risk som sjukdomen i sig innebär. Dessa idéer har presenterats Tylösandsdagarna sommaren 2014 och Transortforum i Linköping i januari 2015 och har tagit emot väl. Power Pointbilderna från edraget från Tranportforum 2015 finns läsa Session%2065/TF15_65_Englund.pdf?epsla nguage=sv Här finns också några exempel vid vilka sjukdomstillstånd skulle kunna vara aktuellt. Det är dock viktigt peka ännu finns stora svagheter i de system som finns och som i de flesta fall fortfarande litar sig arens möjlighet ta över i en kritisk situation. Att ge möjlighet till mobilitet den som har en sjukdom känns som ett mer meningsfullt sätt använda den nya tekniken än uppdatera sin facebooksida medan man kör. Lars Englund, chefsläkare Är automatiserade arstöd lösningen de som grund av sjukdom inte får inneha körkort? På initiativ från vår GD, Staffan Widlert arbetar vi trafikmedicinsektionen tillsammans med andra experter inom Transportstyrelsen med perspektivet i en inte allt avlägsen framtid ett nytt sätt kunna ge dispens från de regler om medicinsk lämplighet inneha körkort som gäller i TSFS 2013:2. Det handlar om få dispens med villkor om använda ett specificerat fordon, med ett i relation till sjukdomen i fråga, särskilt lämpligt automatiserat arstöd. Simulatorutveckling VTI testa arlämplighet vid synfältsdefekter. Arbetet fortgår Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) med konstruera en simulator som kan värdera en ares måga genom huvudrörelser eller genom flytta blicken kunna kompensera de blinda områden man har vid synfältsdefekter. Det har visat sig svårt konstruera en tillräckligt utmanande och realistisk simulatormiljö i den avancerade simulator man använder VTI. Att klara komplicerad stadstrafik med körning i korsningar med konkurrerande trafik av olika trafikslag har inte gått åstadkomma utan allt mycket problem med illamående grund av så kallad simulatorsjuka. Studien är därmed senad och möjligheten använda den utvecklade testmetoden i mindre simulatorer, som också kan komma till bruk i en sjukvårdsmiljö där annan trafikmedicinsk lämplighetsprövning sker, har blivit aktuell. Det sker en rasande snabb utveckling områ. Även om de självkörande bilarna, som nu kör en slinga av enkelriktad trafik i Göteborg, bara skulle stanna i en mer komplicerad trafikmiljö, som i en korsning i stadsmiljö där både cyklister, bilar, bussar och gångtrafikanter ska samsas, hoppas vi andra system kan avlasta aren och kompensera ouppmärksamhet eller till exempel synfältsdefekter. Eller var inte ge ett trafiksäkert nödstopp om aren plötsligt blir omögen köra. Som vid epilepsi, medvetslöshet grund av lågt blodsocker eller hjärtstopp? 2

3 Tidsplanen idag är under våren 2015 ska göras avslutande körningar med personer med olika typer av synfältsdefekter jäma med den stora referensgrupp av friska i motsvarande ålder som redan kört. Det finns idag en kölista några hundra personer som anmält sitt intresse bli testade. Arbetet med simulatorn bedrivs i ett fruktbart samarbete med berörda patienteningar Diabetesbun, Glaukombun och Strokebun. har börjats. Ett tvingande krav a in text om obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) från EG gör dessa måste vara klara e sista december Samtidigt ges möjligheten ändra med anledning av kommande EU-ändringar när gäller hjärtsjukdomar. Både gäller hjärtsjukdomar och OSAS har EG-direktivet blivit mycket mer aljerat och mer tvingande medlemsstaterna. Överväganden om andra ändringar i den svenska eskriften, som anletts av den medicinska utvecklingen sker också, men i mindre skala. ITMA I den trafikmedicinska världsorganisationen ITMA där jag ännu är ordande hålls nästa världskongress i Doha, Qatar 16-18/ Förutsättningarna en lyckad kongress är goda och ambitionen hos de lokala arrangörerna är integrera trafikmedicinska läkarperspektivet med alla andra aspekter trafiksäkerhet. Alla STMFmedlemmar som har projekt redovisa är välkomna. STMF:s ordande Ulf Björnstig är ITMA:s representant (regional director) i Västeuropa. Idag kompletterar en del EU-länder de delar av eskriften som är tydliga med en ganska liberal dispenspraxis som grundas arprov. Detta är en utveckling som vi i Sverige inte stödjer. Dels vår hållning alltid varit arprovet inte säger så mycket om framtida risker i trafiken som sjukdomar innebär, då är ett allt kortvarigt stickprov av sådana faromoment som kan uppstå i trafiken. Dessutom sker i de länder där man ger frikostiga dispenser ingen bra uppföljning som kan ge svar frågan om deras praxis innebär någon ökad trafiksäkerhetsrisk i framtiden. Kongressen stöds högsta ministernivå i Qatar och har gett upphov till tankar om utvidgat samarbete mellan Sverige och Qatar när gäller trafiksäkerhetsarbete. Den svenska ambassaden i lan vill underlätta arbetet och har kallat till rundabordssamtal dit också representanter från svensk bil- och trafiksäkerhetsindustri kommer bjudas in. Detta kan till exempel handla om utvecklingsarbete om automatiserade arstöd personer med sjukdomar. Planer bygga trafikmedicinska centrum utreda driver fitness utifrån svenska ebilder är långt gångna. Det svenska myndighetsperspektivet som Transportstyrelsen representerar efterfrågas också. Man kan säga ta är en fråga som belyser avvägningen mellan trafiksäkerhet och mobilitet personer med funktionsnedsättningar. På kongressen i Doha kommer en representant mobilitetsperspektivet hålla en plenar eläsning ta tema och också belysa vilket utfallsmått som är relevant säga nog går bra. Det är ITMA:s tidigare ordande Wiebo Brouwer som talar under den preliminära titeln Balancing safety and mobility in the assessment and rehabilitation of driving in perceptual and cognitive impairments. Nya trafikmedicinska eskrifter gång Arbetet med revidera de nu gällande medicinska eskrifterna körkortsinnehav Alkolås problem med läkarintyg Idag är cirka 3000 personer som har villkor om alkolås efter ha begått 3

4 rfylleribrott. Villkoret går i 1 år om brottet inte varit grovt och i 2 år om brottet är grovt eller upprepat samt om också kan ställas en diagnos alkoholberoende eller alkoholmissbruk. Kraven provtagning under den tid man har sitt alkolås, är tvååringarna mest inriktat, i möjligaste mån, utesluta droganvändning. Först under de sista 6 månaderna behöver nykterhet styrkas beträffande alkohol återfå sitt vanliga körkort. Däremot, den som har en alkoholdiagnos, kan tiden som krävs vara upp till 2 år av provtagning. Detta måste både läkaren och den som begått brottet veta i god tid. Ibland måste observationstiden hos läkaren, den parallella process som ger möjlighet återfå sitt körkort utan en skarv, börjas direkt när man får sitt alkolås. Lars Englund, Chefsläkare, Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd PS. Vi har fortfarande en vakant läkartjänst hos oss i Borlänge och om någon läsare av Rundbrevet är intresserad kan man kontakta mig mer information Trafikmedicinska nyheter 1. Trafikdödade 2014 Transportstyrelsen har publicerat preliminär statistik över trafikdödade Den visar 275 personer omkommit vilket är 15 fler än året innan. Hela ökningen återfinns bland cyklister 34 (+ 19) och gående 53 (+11), Hälften av de omkomna i dessa grupper har varit i åldern 65+, Antal omkomna i bil har minskat något. Närmare uppgifter finns hämta från under flikarna vägtrafik/statistik. samt under rubriken "Brüdes barometer". Detta har många läkare som ordinerar provtagningen inte stått. Och informationen från Transportstyrelsen kunde varit tydligare. Numera får den enskilde en kom-ihåg-lista med alla datum som ska beaktas och informationen om vad som krävs bedöms nu vara tydlig i enskilda fallet. Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd arbetar också med bättra informationen den webbplats läkarinformation som finns /sv/vagtrafik/korkort/trafikmedicin/alkoholdroger-och-lakemedel/alkolas/alkolas-efterrfylleri/information_till_lakare/. Även text som kan publiceras i medicinsk fackpress är skriven. Trafikanalys, som är ansvarig den officiella statistiken, kommer publicera den definitiva statistiken i tabellform den 9 april. De planerar publicera den officiella statistiken med kommentarer, diagram m.m. i mitten av juni. 2. Resultatkonferensen 2015 Diabetes Trafikmedicinska Rå kommer bjuda in flera av lans ledande eträdare de medicinska discipliner som arbetar med diabetiker till ett diskussionsmöte. De frågor som kan komma diskuteras är dispenspraxis när gäller diabetes typ 1 och körkort högre behörigheter, begreppet LADA-diabetes, lämpliga rutiner läkares anmälan efter allvarliga hypoglykemier samt utformning och rutiner vid intygsskrivande. Den årliga s.k. Resultatkonferensen, som arrangeras av Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI kommer äga rum i Münchenbryggeriet den 21 april. Mer information kommer finnas Trafikverkets hemsida under rubriken "Tillsammans mot Nollvisionen". 4

5 5

afikmedicin Körkort med alkolås

afikmedicin Körkort med alkolås Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Sektion trafikmedicin Nr 21 november 2011 Prenumerera gratis på Nyhetsbladet s. 13 Ny lag och ny förordning om behörighet för lokförare s. 8 Körkort

Läs mer

Trafikmedicin. Ny definition av grupp I, II och III s. 5. Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7

Trafikmedicin. Ny definition av grupp I, II och III s. 5. Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7 Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Trafikantenheten Nr 19 november 2009 Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7 Nytt utseende på blanketter och ny e-tjänst för beställning

Läs mer

Trafikmedicin. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet. Nr 13, November 2006. Foto: Ulf Palm

Trafikmedicin. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet. Nr 13, November 2006. Foto: Ulf Palm Trafikmedicin Nr 13, November 2006 Foto: Ulf Palm Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Titel: Trafikmedicin nr 13 Utgivningsdatum: November 2006 Redaktion: Elisabet Kandell-Eriksson, 0243-757 39 och

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Medicinska körkortskrav vid Neurologiska och Psykiska sjukdomar

Medicinska körkortskrav vid Neurologiska och Psykiska sjukdomar Medicinska körkortskrav vid Neurologiska och Psykiska sjukdomar Patient-Läkare-Myndighet Lars Widman Vägverkets ändrade föreskrifter om medicinska krav, VVFS 2008:158 2 Körkort och Rörelseorganens funktioner

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart. Tema: Ledarskap & medarbetarskap

Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart. Tema: Ledarskap & medarbetarskap Tema: Ledarskap & medarbetarskap Nr 4 2012 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart Bör vi ställa höga krav på

Läs mer