Trygg i Täby Lil och Botte känner Täby utan och innan Samarbeten som förändrar Ung och Vuxen i Täby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg i Täby 2011-2012. Lil och Botte känner Täby utan och innan Samarbeten som förändrar Ung och Vuxen i Täby"

Transkript

1 Trygg i Täby Lil och Botte känner Täby utan och innan Samarbeten som förändrar Ung och Vuxen i Täby

2 Utgiven i samarbete med: Trygg i Täby tillsammans TÄBY KOMMUN Täby E-post: Hemsida: Redaktion: Magnus Östnäs, Trygg i Täby och kommunikationsavdelningen, Täby kommun. Omslagsbild: Magnus Östnäs. Foto: Magnus Östnäs, Bildarkivet.se, Terese Bonnevier Täby kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom Täby kommun. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Tillsammans skulle kunna vara en sammanfattning av Trygg i Täbys verksamhet. För utan alla som samverkar skulle arbetet med att skapa trygghet för oss som bor, arbetar och besöker Täby inte fungera. I årets broschyr lyfter vi fram flera av de människor och verksamheter som bildar Trygg i Täbys nätverk. Möt Lil och Botte på nästa sida som samordnar alla våra aktiviteter eller läs om Kerstin, Anita och Rolf på Resursteamet Täby som jobbar med att skapa inre trygghet hos barn och föräldrar. Vi vill att alla våra ungdomar ska få en bra start i livet. En viktig del av vårt arbete är förebyggande insatser när det gäller ungdomars användning av alkohol, tobak och droger. Alla vuxna, och framför allt vi som är föräldrar, har ett stort ansvar att vara goda förebilder genom att prata med våra ungdomar om attityder, värderingar och gränssättningar. På de två sista sidorna finns tips både för dig som är ung och vuxen om var du kan vända dig med frågor. Om vi alla; kommunen, polisen, företag, föreningsliv, tillfälliga gäster och alla Täbybor samverkar och tar ett aktivt ansvar visar vi verkligen att här är man Trygg i Täby tillsammans! Sofia Paulsson (M) Ordförande Trygg i Täby Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Ivar Lunnemo Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2011 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR och Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. 2 Trygg i Täby-rådet med ordförande Sofia Paulsson sittande i rosa kappa. Foto:Terese Bonnevier Om Trygg i Täby Du som bor, arbetar eller rör dig i Täby ska uppleva att du kan göra det tryggt. Trygg i Täby är kommunens satsning för ett tryggare Täby. Utgångspunkten för Trygg i Täby är att alla - företag, myndigheter, organisationer och enskilda kommuninvånare har ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg miljö. Alla kan bidra på sitt sätt och efter sina förutsättningar. Trygg i Täby är ett samarbete mellan Täby kommun, Polisen samt flera andra aktörer. Tillsammans genomför vi en mängd trygghetsskapande aktiviteter. Telefon Eller E-post:

3 Samarbeten som förändrar Samarbete och dialog är två nyckelord i Täby kommuns trygghetsarbete. I sambandscentralen på Trygg i Täbys kansli sitter Lil Froby och Botte Hammerin, två eldsjälar som tillsammans har jobbat 50 år i Täby kommun och som är oljan i Trygg i Täby-maskineriet. Täby är en av de kommuner i landet som har arbetat längst med trygghetsarbetet. Först via Föräldrakraft och sedan 2001 genom Trygg i Täby. Familjen är det viktigaste om barn och ungdomar ska ha det bra. Genom att vända sig till föräldrar kan man göra skillnad för barnen, säger Lil Froby. Från att främst ha fokuserat ungdomsfrågor så innefattar Trygg i Täby nu ett trygghetsarbete för alla åldrar i kommunen. Vi jobbar både med den yttre och inre tryggheten. Samverkan är vår huvudgren. Utan den skulle det inte fungera. Vårt arbete blir aldrig klart. Det kommer nya årskullar, nya föräldrar, nya ungdomar, säger Botte Hammerin. Framgångsformeln för trygghetsarbetet i Täby är att man via Trygg i Täby-rådet tagit ett samlat grepp på alla delar av det förebyggande arbetet. Från polisen till skolan, från företagarna till socialtjänst och landsting. Dialogen är helt avgörande för att vi ska kunna utveckla verksamheten. Vi måste ut i myllan, säger Lil Froby. Och ut i myllan innebär trygghetsmöten, anti-drogprojekt och trygghetsvandringar. Det är att arbeta ihop med det mobila polisteamet ute i de olika kommundelarna. Att dela ut enkäter, att ha mejlkontakt med föräldragrupper och att ha möten i skolan. Alla kommuner har sin ande. Vi har Täbys ande i oss. Vi kan historien. Vi vet vem man kan vända sig till och hur man kan göra, men vi är inte ensamma: Trygg i Täby är alla tillsammans, säger Lil Froby. Lil Froby Yrke: Socionom. Fritidsintressen: Trädgårdsodling och fem barnbarn. Läser: Antologin Min mormors historia. Bakgrund: Har jobbat på socialkontoret med ungdomar som hade det knepigt på olika sätt. Kände en frustration över att ungdomars problem hade fått växa till sig och att det ibland inte hade funnits några stoppfunktioner på vägen. Då föddes mitt intresse för förebyggande arbete. Bo Hammerin Yrke: Fritidsledare. Fritidsintressen: Sina tre barn. Bandy, är aktiv som tränare i Goif Kåre i division två och har varit på de senaste 17 SMfinalerna. Läser: GI-metoden och Min far hade en dröm av Barack Obama. Bakgrund: Fritidsledare som bland annat varit med och byggt upp Musikhuset Runan och drivit många ungdomsprojekt. Lil Froby och Bo Hammerin utgör navet i Trygg i Täbys maskineri. Bilden är tagen på Ella Trädgård i Täby. Foto Magnus Östnäs. taby.kommunguide.se 3

4 Trygghetsfrågan står högt på agendan Samarbete, trygghet och beslutskraft. Det är tre nyckelord för samarbetet i Trygg i Täby-rådet där närpolisen i Täby finns med som en given aktör. Trygg i Täby-rådet är en mycket bra kanal med stor beslutskraft. Man gör det man ska inom ramen för sitt område och man vet vem man ska lämna över till, säger närpolischef Janne Berlin. Polisen i Täby har stort fokus på trygghetsarbetet Ett par tillfällen om året finns det mobila poliskontoret tillgängligt för de boende i de olika kommundelarna. Det blir en närmare kontakt och kommunborna får ett ansikte på oss, säger närpolis Kristina Majberg. För att öka tryggheten genomför polisen trygghetsvandringar tillsammans med politiker, ansvariga tjänstemän och de olika aktörer som finns i ett område, unga och gamla, skolelever och affärsidkare, där syftet är att få syn på otrygga miljöer och att lyfta goda exempel. Ett bra exempel är Gribbylunds torg där man har satt in belysning, tagit bort buskage och jobbat aktivt mot klotter, säger Kristina Majberg. Kontakten med elever och föräldrar är ett annat högt prioriterat område. Polisen gör regelbundna besök i skolorna och varje skola har en kontaktpolis, som de kan kontakta när de vill diskutera någonting. Närpolisen i Täby har också ett samarbete på länsnivå. När Stockholm håller den årliga 08-festivalen finns poliser från Täby på plats. Det är vi som känner våra ungdomar, säger Kristina Majberg. Grannsamverkan (GSV) Grannsamverkan är samverkan mellan polis och boende i ett avgränsat område där en kontaktperson utgör länken mellan de boende och polisen. Runt om i kommunen finns 300 sammverkansgrupper. Är du/ ni intresserade av att starta upp grannsamverkan i ert område, kontakta närpolisen i Täby: Stig-Ove Edholm, Volontärverksamheten Täby fick sina första volontärer våren Verksamheten bygger på frivillighet och engagemang. Den består av ett 20-tal engagerade från 20 till 80 år, som är med vid till exempel skolavslutningar Gammal som ung är välkommen att delta i våra olika uppdrag som utgörs av informationskampanjer och olika trygghetsskapande insatser. Är du intresserad: kontakta Eva Brage (volontärsamordnare i Roslagen). 4 Janne Berlin och Kristina Majberg fokuserar på trygghetsarbetet i Täby. Foto: Magnus Östnäs

5 Fritidsgård mitt i centrum Till fritidsgården Magic of Java i Täby centrum kommer ungdomar från hela Täby kommun. Ungdomarna är trygga här eftersom de känner sig sedda av personalen, säger Bibbi Olsson, chef för Ung Fritid i Täby. Av Täby kommuns åtta fritidsgårdar är Magic of Java i Täby centrum den som har öppet mest och längst, fredagar till 24 och lördagar till Mellan 80 och 100 ungdomar söker sig till gården varje dag. Hit kommer man för att träffa varandra eller för att tillsammans med personalen skapa olika arrangemang och umgås. Undersökningar visar att ungdomar i Täby har mycket aktiviteter på fritiden. Då kan det vara skönt att komma hit och bara få vara, säger Bibbi Olsson. På fredagar och lördagar utgår en av fältgruppens nattvandringar från Magic of Java och föräldrarna som nattvandrar är oerhört populära bland ungdomarna, säger Bibbi Olsson. Mikael Wallner är centrumchef för Täby Centrum. Som centrumchef jobbar han aktivt tillsammans med polisen, Täby kommun och SL för att se till att miljön kring centrum ska vara trygg. Det är oerhört viktigt att den här typen av fritidsverksamhet finns här. Här skapar ungdomarna sin historia, säger Mikael Wallner. Ansvarsfull alkoholservering Trygg i Täby samordnar utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Statistik visar att satsningar som ansvarsfull alkoholservering på restauranger markant minskar det alkoholrelaterade våldet. Det i sin tur gynnar såväl krogägare som besökare, som upplever en trevlig stämning och därför återvänder vid andra tillfällen. Polisen upplever dessutom ofta att det blir lugnare på gator och torg när restauranger genomför dessa utbildningsinsatser. Bibbi Olsson och Mikael Wallner siktar framåt, här på fritidsgården Magic of Java i Täby Centrum. Foto: Magnus Östnäs Restaurang Tegelbruket i Täby Centrum utbildar personalen I Täby Centrum finns Restaurang Tegelbruket. De låter regelbundet sin personal gå kurs i ansvarsfull alkoholservering. Personalen får bland annat handfasta tips när det gäller att kontrollera legitimation för att inte servera minderåriga samt att inte överservera, dvs. servera alkohol till redan berusade personer. Utbildningen syftar också till att skapa nätverk med närpolis och andra viktiga samarbetspartners för ett bra trygghetsarbete. Läs mer om utbildningen på Fakta Fritidsgårdar i Täby Magic of Java, Täby centrum Musikhuset Runan, Täby Kyrkby Myran, Vallatorp Gribby Gårds fritidsgård, Gribbylunds centrum Hermelinen, Byäng Humlan, Skarpäng Design Forum, Täby centrum Oasen, Vallatorp taby.kommunguide.se 5

6 Resursteamet har relationen i fokus Resursteamet finns till för Täbys föräldrar och pedagoger. Hit kan du ringa med frågor och funderingar, små eller större problem som du stöter på i livet som förälder. Som pedagog kan du höra av dig i frågor som rör samarbetet med föräldrar eller om du känner oro för ett barn. Min dröm var att ordna en utbildning för skolans personal i hur man talar tidigare och tydligare med föräldrarna, säger Kerstin Svart Eriksson, föreståndare för Resursteamet i Täby. Drömmen slog in, ryktet spred sig och nu är det till 75 procent föräldrar som hör av sig till Resursteamet. Vi säger aldrig nej, och kan vi inte hjälpa till så lotsar vi människor vidare, säger Anita Blom af Ekenstam, en av Resursteamets tre familjeterapeuter. Hos Resursteamet i Täby står relationen i fokus. Med utgångspunkten att förälder är något man blir tillsammans med sitt barn, arbetar teamet mest med familjesamtal och tar emot föräldrar som har frågor. Resursteamet ordnar också inspirationsföreläsningar, har telefonkonsultationer, öppna kvällar för tonårsföräldrar och utbildningar. Man har också grupper som vänder sig direkt till barn. Under hösten 2010 ordnade man till exempel gruppträffar under rubriken Skilda världar med barn till föräldrar som skiljt sig. Resursteamet Täby består av Anita Blom af Ekenstam, Rolf Ekvall och Kerstin Svart Eriksson. Foto: Magnus Östnäs Barn har sin egen skilsmässa och det har ett stort värde att få dela med sig av den till andra, säger Kerstin Svart Eriksson. Fakta Resursteamet är knutet till socialkontoret och omfattas av tystnadsplikt. Teamets tjänster är kostnadsfria och de familjer som kommer till Resursteamet registreras inte. På Resursteamet jobbar tre familjeterapeuter. Föräldraföreläsningar Trygg i Täby ger varje vår och höst en serie kostnadsfria föreläsningar som riktar sig till föräldrar. Aktuella ämnen tas upp för att inspirera och stötta i det viktiga uppdraget som förälder. Föreläsningarna hittar du på 6

7 Skolläkaren ser barnens behov Skolläkare Carin Bylund brinner för barnens hälsa. Foto: Magnus Östnäs Det är lätt att vara skolläkare i en kommun som fungerar, säger Carin Bylund, skolläkare i Täby kommun med elever under sina medicinska vingar. Tillsammans med sitt team av 18 skolsköterskor har Carin Bylund hand om 46 av Täbys 49 grundskolor och gymnasieskolor. För att klara den uppgiften är ett gott samarbete och en rak kommunikation avgörande. Vi måste se varje barn utifrån dess behov. Pedagogen måste hitta ett sätt att nå varje barn, säger Carin som menar att en av hennes främsta uppgifter är att utrota utanförskap. Skolsköterskorna gör ett fantastiskt jobb och kan lösa väldigt mycket. Det bästa är att vända sig till dem. Men har man som förälder önskemål att träffa mig så ordnar vi det, säger Carin Bylund, själv fembarnsmamma. Carin Bylund har bara gott att säga om sina samarbetspartners inom barn- och ungdomspsykiatrin, inom socialtjänsten och på Astrid Lindgrens barnsjukhus. För våra barn och ungdomars skull måste vi hela tiden hålla samarbetes låga levande, säger hon. Att coacha barn och ungdomar att prioritera i livet är en av de stora utmaningarna som dagens föräldrar står inför, menar Carin Bylund. Hon ser ett ökat behov av insatser för att lära ungdomar studieteknik, stresshantering och att få ned datoranvändandet. Det är viktigt att hjälpa barn och ungdomar att minska skärmtiden. Dygnet räcker liksom inte riktigt till och många sover för lite, säger hon. Örebro Preventionsprogram (ÖPP-EFFEKT) Forskning visar att det genom regelbunden information och diskussioner på föräldramöten under högstadiet, går att få föräldrar att sätta gränser och bevara sin restriktiva hållning gentemot sina barns drickande. I Täby erbjuder vi en metod för detta. Metoden är framtagen av Örebro Universitet och kallas ÖPP-EFFEKT (Örebro Preventionsprogram). Programmet genomförs vid korta föräldraträffar en gång per termin i anslutning till ordinarie föräldramöten i skolår 6-9. Kontakta Trygg i Täby för mer information om utbildningen. taby.kommunguide.se 7

8 GPS-system håller koll på klottret Ett IT-baserat system för klottersanering och utvalda emaljbestrukna gångtunnlar har halverat kostnaden för klotterrengöring på de kommunala fastigheterna i Täby. Inom 48 timmar ska klotter som upptäcks och anmäls på kommunala fastigheter eller kommunal egendom i Täby vara borta. Med hjälp av ett gps-baserat IT-system ser Therése på klotterkundtjänsten i Täby till att det löftet hålls. Systemet heter CCT, clean city trackning system, och är öppet för kommunen, klottersanerarna och polisen, som via systemet kan se klottret och när det sanerats. Men grunden för att klottersaneringen ska fungera är de Täbybor som rapporterar in klotter. Vi är beroende av att privatpersoner hör av sig och gör anmälan, säger Therése som tar emot samtal och mejl om klotter och skadegörelse. På ett år har klotterkundtjänsten halverat kostnaderna för klottersaneringen på de kommunala fastigheterna. Ett lyckat projekt är de två gångtunnlarna under Bergtorpsvägen och Stockholmsvägen som beklätts med emalj vilket är enkelt att sanera. För att rengöra de här tunnlarna från klotter så behövs inte lika mycket kemikalier. Det är både en ekonomisk och miljömässig vinst, säger Therése. Fakta klotter Sanering inom 48 timmar, en möjlighet att rapportera klotter och skadegörelse till en kundtjänst samt utbildning är några av satsningarna som Täby genomför för att minska klotter och skadegörelse. Läs mer om klotter på OM DU VILL HJÄLPA TILL Trygg i Täby stöttar gärna med följande om du vill hjälpa till i arbetet med att skapa en trivsam närmiljö utan klotter och skadegörelse: - Utbildning och information till skolpersonal, fritidsledare, föreningar och föräldrar. - Samordna nätverk så att polis, fastighetsägare, kollektivtrafik, hyresvärdar och andra företag samarbetar för att minska klottret. - Gratis klotterboxar till fastighetsägare och föreningar som själva vill hjälpa till att sanera enklare klotter i sin närmiljö. Kontakta klotterkundtjänsten om du vill hjälpa till! Klotterkundtjänsten Du kan hjälpa oss genom att göra oss uppmärksamma på klotter. Anmäl klottret på något av följande sätt: Telefon Mobilnummer och SMS: Mejl: 8 När du ringer klotterkundtjänsten är det Therése Korkeasalo som svarar. Foto: Magnus Östnäs.

9 Ung i Täby I Täby finns många ställen du som ung kan vända dig till om du har frågor, känner oro eller råkat ut för ett brott. Fältgruppen i Täby Fältgruppen finns för dig som är mellan år och arbetar med att skapa trygghet och ge stöd på platser och i sammanhang där du som är ung vistas. Varje fredag och lördag kväll finns fältarna ute mellan , samt andra kvällar när vi vet att många ungdomar är ute i kommunen, t ex Valborg, skolavslutningen, Allhelgonahelgen/Halloween och Lucia. Till oss kan du vända dig om du känner oro över något eller behöver hjälp i olika situationer som kan uppstå. Föräldrar är också hjärtligt välkomna att kontakta oss. Fältgruppen i Täby har ett nära samarbete med skolan, socialförvaltningen, polisen och arrangerar nattvandringar för föräldrar. Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen är till för unga mellan år. På mottagningen kan du till exempel prata om relationer, självförtroende, ensamhet, utanförskap, övergrepp och frågor om sex eller om kroppsutveckling och mensfrågor. Diskutera och få hjälp med preventivmedel, akutpiller och hämta gratis kondomer och ta gravidetstest och testa dig för könssjukdomar. Besöksadress: Kanalvägen 15 (Roslags Näsby station) Tel: Inga bestämda telefontider gäller, utan lämna namn och nummer så ringer vi upp. Mini-Maria Täby Har du som är under 20 år frågor eller funderingar kring ditt användande av alkohol eller droger kan du kontakta Mini-Maria. Du som är förälder är också välkommen att höra av dig om du känner oro över ditt barns förhållande till alkohol och droger. På mottagningen arbetar en socionom, en sjuksköterska och en läkare. Besöksadress: Stockholmsvägen 116A, Täby Socionom Sjuksköterska Akuta situationer Maria ungdomsmottagning i Stockholm. Stödcentrum för Unga i Södra Roslagen Stödcentrum för unga är till för dig som är brottsutsatt eller vittne i åldern år, är gärningsperson i åldern år eller är närstående såsom föräldrar och syskon. Hjälpen är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt. Du som är brottsutsatt eller vittne kan komma anonymt och du måste inte ha gjort en polisanmälan för att få stöd. Stödcentrum arbetar till exempel med att ge råd och stöd till föräldrar när någon i familjen drabbats av ett brott. Vi ger även praktisk hjälp i kontakt med polis- och åklagarmyndighet. Medling vid brott Medling är ett möte mellan en ung gärningsperson och en brottsutsatt som sker tillsammans med en opartisk medlare. Under medlingen kan du få en bild av den andra personens upplevelser, tankar och känslor kring brottshändelsen och du kan även få möjlighet att ge din bild av det som hänt. Besöksadress: Biblioteksgången 11, Täby centrum Ring eller , sms eller E-post: taby.kommunguide.se 9

10 Vuxen i Täby Anhöriga Mot Droger (AMD) Om du som förälder eller nära anhörig känner oro för att ditt barn använder droger är du välkommen att kontakta oss. Tel Alternativ till våld (ATV) Täby Alternativ till våld (ATV) är ett behandlings- och kompetenscenter för våld i nära relationer. Vi erbjuder stöd och behandling till män och kvinnor som har ett vålds- och aggressionsproblem eller blir utsatt för våld i en nära relation. Vi erbjuder också stöd till barn och unga som upplevt våld och/eller själv direkt blivit utsatta för misshandel. Kontakt: Kvinnor Män Samordnare Mer information: Annika E Mårs, Anne-Charlotte Berselius och Kersti Kempe nattvandrar i Skarpäng och Ellagård. Foto: Sune Fridell Anmäl brott Om du utsätts för brott ska du göra en anmälan så fort som möjligt. En polisanmälan är ofta en förutsättning för att dina rättigheter ska kunna tillvaratas. Försäkringsbolagen kräver t ex en anmälan för att pröva din rätt till ersättning. Vid akut behov av polis, ring Polisens tipstelefon Nattvandring Fredagskvällar samlas nattvandrarna på olika platser i kommunen. Ingen föranmälan krävs. Man pratar gemensamt igenom kvällen, samt blir tilldelad en jacka innan man beger sig ut. Som nattvandrare går man aldrig ensam, minst två och två. VARFÖR SKA MAN NATTVANDRA? Genom att nattvandra skapar du en trygghet för våra ungdomar ute. Det är också ett utmärkt sätt att lära sig om hur och var våra ungdomar rör sig i kommunen. Det skapar också viktiga nätverk mellan föräldrar som kan vara av stor glädje som tonårsförälder. Kvinnojouren och Brottsofferjouren För många brottsutsatta är det viktigt att prata med någon utomstående om det som hänt. Du kan då kontakta brottsofferjouren eller kvinnojouren. Jourerna är religiöst och politiskt obundna. Deras hjälp är kostnadsfri, sekretesskyddad och du kan vara anonym. Kontakt: Brottsofferjouren Kvinnojouren Täby , (lokalsida) 10

11 Kommunikation A Rekt. Exp Fsk. Exp Rekt. Exp En välkomnande mötesplats med rörelse i centrum friskissvettis.se/taby Futuraskolan Bergtorp är en fristående 6-9 skola som ligger i Viggbyholm i Täby Skolan har profilklasser med Idrott och ledarskap, Specialidrott, Musik/ensemblespel, Musik-drama-dans samt Kommunikation är framtiden. taby.kommunguide.se 11

12 To command the English language the key to the world Senior school year 7 9 Nytorpsvägen 7, Täby Junior school year 4 6 Nytorpsvägen 36, Täby Utbildningar Med fokus på: Vuxenutbildningar inom: - Läs mer på Tibble Fristående Gymnasium Futuraskolan Bergtorp är en fristående 6-9 skola som ligger i Viggbyholm i Täby Skolan har profilklasser med Idrott och ledarskap, Specialidrott, Musik/ensemblespel, Musik-drama-dans samt Kommunikation är framtiden. 12 taby.kommunguide.se

13 Vi är en montessoriskola för F-klass till år 9 där alla elever syns och efterfrågas. Vi erbjuder fördjupad NO undervisning, etikundervisning samt språkundervisning i språklabb med internationella kontakter och resor i år 6 och 9 som mål. Våra lokaler är modernt utrustade i Näsby Parks centrum Kontakta oss gärna för mer information på: Tel: Fax: Hemsida: Mail: Kommunikation A Rekt. Exp Fsk. Exp Rekt. Exp KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN Utbildningar Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå.. mindre skola - mer skola! Du är välkommen att söka våra kurser via Internet: I Ur och Skur Mulledalens Förskola Anders Qvarnström Box 5004, HÄSSELBY Tel/Fax: , Mobil: E-post: Förskolan Tel: Näsbydalsvägen TÄBY Trygghet-Närhet-Leka-Lära Information: Vi har 19 förskolor i Täby 3 i Vallentuna och 2 i Sollentuna taby.kommunguide.se 13

14 Utbildningar Foto: Bildarkivet.se De kommunala skolorna i Täby har mycket hög kvalitet enligt Skolverkets inspektion. I Täbys kommunala skolor går elever vars skolresultat är bättre än på många andra håll. Allt inom VVS-utbildning Skolan som ger eleverna goda kunskaper och färdigheter i en trygg miljö. Förskoleklass till år 9 med fritids. Grundsärskola F-10. * Engelska från år 1 * Spanska, franska och tyska redan i år 4 * Förstärkt engelska, matematik, svenska och idrott. Profilval år 6-9 i Idrott, Internationell, Engelska, Kultur, Matematik, Media, Handboll, Fotboll, Innebandy och Ridning. Ny bollhall till hösten 2010! telefon växel: Läs mer om skolan på vår hemsida Varmt välkomna att kontakta oss för besök i skolan Marknadsvägen 299 Täby tel taby.kommunguide.se

15 ADVOKATBYRÅER Advokatfirman Tuula Källbäck AB Tfn ALKOHOLRÅDGIVNING Alkohollinjen Tfn ANHÖRIGSTÖD OCH SERVICE Täby Kommun Anhörigkonsulent Sanna Öhman, TÄBY BAD, SIMHALLAR Myspoolen AB Tfn BADRUMSINREDNINGAR Täby Golv & Inredningar AB Marknadsv. 277, TÄBY Mobil BARNMORSKEMOTTAGNINGAR Täby Barnmorskemottagning Attundafältet 16 A, TÄBY BEVAKNINGSFÖRETAG Larm Assistans AB Broby Gård, TÄBY BILLACKERING Håge Lack & Plåtservice AB Tfn BILREPARATIONER Bilreparationer Däckservice Framvagnsinställning Bilbärgning Bilel & bilelektronik Datoriserad 4-hjulsmätning Bilrecond Tel , fax Vi hälsar nya och gamla kunder välkomna! Viggbyholmsv. 77 (Blå Huset), Täby AutoExperten-Rw Bilverkstad AB Viggbyholmsv. 77, Box 10, TÄBY BOSTADSFÖRETAG BESQAB Tfn BYGGMÄSTARE Bygg Ward AB Stationsv. 14, TÄBY BÄRGNING Krages Bilbärgning Norrort Enhagsvägen 3, TÄBY Tel ASSISTANCEKÅREN, Norrort, Krages Bilbärgning Enhagsv. 3, TÄBY Mobil DATORER - TILLBEHÖR, REPARATIONER Datagrottan Box 7393, Saluv. 2, Arninge Centrum, TÄBY Reparationer, försäkringsskador ENERGIRÅDGIVNING Energirådgivningen Täby TÄBY FRISK - OCH HÄLSOVÅRD Friskis&Svettis Täby Djursholmsv. 30, TÄBY FÖRENINGAR Hyresgästföreningen Täby-Vallentuna Östra Bangv. 62, TÄBY FÖRSKOLOR Futuraskolan Ensta Förskola Hasselgränd 2, TÄBY Futuraskolan Förskolan Myrlejonet Torvmossegränd 3, TÄBY Miklagårds Förskola AB Tfn Naturförskolor Mulledalen AB Näsbydalsv , TÄBY Mobil TäbyPedagogerna Förskolor AB Viggbyholmsv. 75, TÄBY GLASMÄSTERIER Riktnr 08 om inget annat anges U-V Glas Box 2093, UPPLANDS VÄSBY Jour dygnet runt GOLV BTS Golvfixarn AB Marknadsv. 217, TÄBY Bosse. K Badrum, Kakel Thomas.S Trägolv, Slipning Bosse. H Elinstallationer Täby Golv & Inredningar AB Marknadsv. 277, TÄBY Mobil HEMTJÄNST Allégårdens Hemtjänst Kemistv. 10 A, TÄBY Attendo Care Hemtjänst Lyktgränd 45, TÄBY Camillas Hemtjänst & Service Gribbylundsv. 3, TÄBY Hemtjänst Täby Kommun i EgenRegi Område Område Kristina s Omtanke AB Gjutarplan 2, JÄRFÄLLA Olivia Hemtjänst AB Kanalv. 17, TÄBY IDEELLA FÖRENINGAR AMD Anhöriga Mot Droger Täby Näsbylundsv. 3, TÄBY KVINNOJOURER Kvinnojouren Täby / Danderyd Tfn

16 Riktnr 08 om inget annat anges KYL, FRYS Cool Craft AB Tfn KYRKOR, SAMFUND Grindtorpskyrkan Täby Grindtorpsskolgränd 4, TÄBY Täby Församling Box 208, TÄBY Fax KÖKSINREDNINGAR Täby Golv & Inredningar AB Marknadsv. 277, TÄBY Mobil LIVSMEDEL ICA Supermarket Täby Kyrkby Midgårdsv. 2, TÄBY Fax LÅS - LÅSSMEDER AB Täby Danderyd Lås Enebybergsv. 16, DANDERYD Ensta Lås AB Biblioteksgången 2, TÄBY PIANOSTÄMMARE Claesson & Son Radarv. 4, TÄBY Mobil Eisleitner, Leonard Sångarv. 5, TÄBY Mobil POLIS Närpolisen i Täby Tfn POLITISKA ORGANISATIONER Folkpartiet i Täby Box 110, TÄBY Miljöpartiet i Täby Moderaterna i Täby Box 2, TÄBY Socialdemokraterna i Täby Åkerbyv. 94, TÄBY Täbycentern Gruppledare Annica Nordgren Tfn Ordförande Kurt Göran Eriksson Tfn Vänsterpartiet i Täby-Danderyd Tfn RESTAURANGER Restaurang & Pizzeria Rösjö Ljungmyrsv. 4, TÄBY Lunchöppet: Hälsopizza, glutenfri pizza. Lokal för fest. Fyller du år? Den som fyller år äter gratis. Lokal i Skarpäng för festen inkl.catering. Bäst i Täby REVISORER - GODKÄNDA Presteva Revision AB Propelllerv. 6 A, TÄBY Fax RÖRARBETEN Rörmekano AB Fabriksv. 5, VALLENTUNA SKOLOR Bergtorpsskolan AB Viggbyholmsv. 59, TÄBY Byängsskolan AB Marknadsv. 299, TÄBY EnergiGymnasiet Täby Stockholmsv. 116 C, TÄBY Frejaskolan Kanslihusgränd 8, TÄBY Habiliteket AB Kanalv. 17, TÄBY Internationella Engelska Skolan AB Nytorpsv. 7, TÄBY Kristinaskolan Ellagårdsv.19, TÄBY Marknadsv. 301, Täby Kryssarv. 1-3, Täby Se vår annons Kryssargymnasiet Gymnasiesärskola Kryssarv. 20, TÄBY Milstensskolan Fjätursv. 6, TÄBY Mimers Gymnasium med Aspergerprofil Enhagsslingan 5, TÄBY NTM / Montessoripärlan Eskaderv. 10, TÄBY Tibble Gymnasium Box 151, TÄBY Fax Täby Enskilda Gymnasium Box 2800, TÄBY Täby Friskola Armév , TÄBY Täby Kommun TÄBY Drakskeppsskolan Ellagårdsskolan Erikslundsskolan Gribby Gård Kyrkskolan Löttingelundsskolan Midgårdsskolan Myrängen Norskolan Näsbydalskolan Näsbyparksskolan Rösjöskolan Skarpängsskolan Skolhagenskolan Slottsparksskolan Vallatorpsskolan Viggbyskolan Ytterbyskolan Täby Komvux Box 220 Attundav. 1A, TÄBY Täby Specialförskolor Marknadsv. 301, TÄBY Åva Gymnasium Box 1450, TÄBY Fax TVÄTT, KEMTVÄTT KvickTvätt Ellagårdsv. 40 A, TÄBY

17 KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå.. Du är välkommen att söka våra kurser via Internet: Är ditt hem säkert? Vi har alla typer av larm och låssystem, passersystem, galler och gallergrindar. Söker du hemtjänst? Välkommen att kontakta Allégårdens Hemtjänst för fortsatt god livskvalitet med trygghet, säkerhet och professionalitet! En verksamhet i företaget Vårdstyrkan AB Tel: Internet: Välkommen! Föreningen Anhöriga mot Droger samarbetar med Trygg i Täby och Roslags-polisen Trygghet ger frihet. Det borde vara en självklarhet för alla människor att känna sig trygg på sin egen gata och röra sig fritt i vårt samhälle alla tider på dygnet, utan att uppleva en känsla av att kunna bli utsatt för brott. Därför är brottsbekämpning en av samhällets viktigaste uppgifter. Att känna sig trygg i sin vardag är en förutsättning för att känna sig fri. Det gäller i hela Sverige och inte minst för oss här i Täby. Bli medlem i moderaterna! Ring Allt inom VVS-utbildning Foto: Peter Knutsson taby.kommunguide.se 17

18 Söker du hemtjänst? Välkommen att kontakta Allégårdens Hemtjänst för fortsatt god livskvalitet med trygghet, säkerhet och professionalitet! En verksamhet i företaget Vårdstyrkan AB Tel: Internet: HEMTJÄNST ANNE STALIN AB Hemtjänst - ditt eget val Professionell vård och omsorg & ditt självklara val sen 1993 Tele/fax Hemtjänst, Område 1: Centrum, Grindtorp, Näsbydal, Roslags Näsby, Ella Ellagård, Vallabrink, Vallatorp, Erikslund, Visinge, Ensta, Kyrkbyn Ahola, tel När hjälpbehovet uppstår känns det tryggt att veta att kommunens hemtjänst kan erbjuda stöd och hjälp Hemtjänsten i Täby kan erbjuda dig hjälp i hemmet, efter biståndsbeslut. Det kan till exempel gälla: Avlösarservice Vi finns för dig som behöver hjälp dag, kväll samt helg. Vi finns tillgängliga i hela kommunen med följande indelning: Hemtjänst, Område 2: Eskaderv 1 och 3, Näsbypark, Lahäll, Norskogen, Näsbygård, Röhäll, Löttin, gelund, Hägernäs, Viggbyholm, Gribbylund För att få hemtjänst kontakta kommunens äldre- och handikappenhet. Tel Ni kan känna Er trygga. Vi har lång erfarenhet och god kompetens. 18 taby.kommunguide.se

19 Hemtjänst det är du som väljer! Våra medarbetare försöker alltid ge det lilla extra i mötet med dig. Hos oss är det du som står i fokus. Ring oss på telefon så berättar vi mer! Vi finns här för att göra vardagen lättare för er, utefter era egna behov Avlösarservice - Ledsagarservice Hjälp i hemmet - Omvårdnad Kontakta oss på eller Ribbings väg 89, Sollentuna En hjälpande hand nära dig. Önskar Du en personligt utformad hemtjänst från ett företag med nöjda kunder är vi alternativ nummer ett. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss! Anette Pettersson, enhetschef tfn Therese Wallin, gruppledare tfn Olivia Hemtjänst AB Råsundavägen 100, Solna Med hjärtat på rätt ställe Hemtjänst - ditt eget val Vi vill att alla ska känna sig trygga och nöjda med vår hemtjänst. Vårt mål är att utveckla och förbättra hemtjänsten. Vi ställer höga krav på att våra medarbetare är kunniga och ansvarsfulla i sitt arbetssätt. VÄLKOMNA TILL OSS! Gribbylundsvägen TÄBY taby.kommunguide.se 19

20 Ungdomscafé hitta fler aktiviteter på tel Eva Wittbom, kommunalråd Med hjärta och hjärna i Täbypolitiken Med hjärta och hjärna i Täbypolitiken tar Folkpartiet en ledande plats i den styrande alliansen. Vi står för borgerlig politik med socialt ansvar. Frihet, valfrihet och omtanke är viktigt för oss. Mats Hasselgren, kommunalråd Skola, förskola, kultur, fritid och idrott är några av våra hjärtefrågor. Vi vill också ha halva Täby grönt och att kommunen ska vara bra för både ung och gammal. 20 taby.kommunguide.se

Trygg i Täby 2014. Så arbetar vi brottsförebyggande. Häng med på trygghetsvandring i Hägernäs. Trygghet är att kunna vara sig själv

Trygg i Täby 2014. Så arbetar vi brottsförebyggande. Häng med på trygghetsvandring i Hägernäs. Trygghet är att kunna vara sig själv Trygg i Täby 2014 Så arbetar vi brottsförebyggande Trygghet är att kunna vara sig själv Häng med på trygghetsvandring i Hägernäs Utgiven i samarbete med: TÄBY KOMMUN 183 80 Täby E-post: tryggitaby@taby.se

Läs mer

Trygg i Täby. Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum. Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby

Trygg i Täby. Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum. Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby Trygg i Täby 2013 Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby Utgiven i samarbete med: TÄBY KOMMUN 183 80 Täby E-post: tryggitaby@taby.se

Läs mer

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Gå till taby.se/skolval 9 jan 5 feb 2012 Välkommen att välja grundskola! Som förälder till ett barn i Täby väljer du aktivt vilken skola du vill att

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i. Politiskt mål i Täby kommun

Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i. Politiskt mål i Täby kommun Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i Politiskt mål i Täby kommun FAKTA Täby Täby kommun 2 mil norr om Stockholm 66 080 invånare idag (80 000) regional stadskärna 8 000 företag,tjänste,handel,elektronik

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-03-27 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Om några månader kommer studentens lyckliga dagar men redan i mars börjar de första

Läs mer

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns förebyggargrupp består av representanter från sociala (IFO, Individ- och familje omsorg), elevhälsan, rektorer, fritidsgård, flyktingverksamhet,

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder.

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. Föräldra KRAFT Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. P E R S O N A L F O L D E R Barn behöver föräldrar.

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 1 Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2015 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet

Läs mer

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan HANDLINGSPLAN

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Stöttar du också någon? Anhörigstöd

Stöttar du också någon? Anhörigstöd Stöttar du också någon? Anhörigstöd Enköpings kommun Enköpings kommun 2012. Formgivning: Elin Hjelm. Här kan anhöriga i alla åldrar få stöd och hjälp Du kan få stöd från kommunen om du vårdar, hjälper

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar april 2011 Västerorts gemensamma sida Under april månad har insatser bedrivits mot ungdomar och alkohol och då framförallt under valborgsmässoafton som avlöpte lugnt i hela

Läs mer

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren Stöd i din föräldraroll Från graviditet till tonåren Du spelar inte längre huvudrollen i ditt liv Att få barn är det största i livet. Det är de flesta överens om. Den gränslösa kärlek barnet ger är obeskrivbar.

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen beslutar ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2011-09-19 1 Ks 1 Dnr 00228/2011 106 Handlingsplan Gemensamma krafter för barn och unga i Arvidsjaurs kommun En handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Inledning Det här temanumret producerades i samband med projektet No More Violence. Det är ett samarbete mellan vänkommunerna Haninge,

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Information & råd från Brottsförebyggande rådet i Hylte 1 Du ska känna dig trygg! Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgift är att inspirera till och sprida

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Drogpolicy Formtoppen, Höllviken och Skanör

Drogpolicy Formtoppen, Höllviken och Skanör 2011-02-13 Drogpolicy Formtoppen, Höllviken och Skanör Innehåll Inledning...3 Drogpolicy...4 Riktlinjer gällande tobak...4 Riktlinjer gällande alkohol...5 Riktlinjer gällande narkotika...6 Riktlinjer gällande

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in Vård och omsorgsboende Information till dig som snart ska flytta in 1 Ett meningsfullt liv i Luleå Av olika skäl är det nu dags för dig att förändra din tillvaro och flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Flera inbrottstjuvar gripna och gods återlämnat! Polisen har under den senaste månaden rönt

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter 2013

Utbildningar och aktiviteter 2013 Utbildningar och aktiviteter 2013 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare och chefer inom förskolan i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare och chefer inom förskolan, pelle.matton@gavle.se

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se

om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se Jag vill veta om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det kan hända till exempel hemma, i skolan, på

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

LEK I TÄBY! - guide till Täbys roligaste lek- och aktivitetsplatser FOTO: OLOF HALDAR

LEK I TÄBY! - guide till Täbys roligaste lek- och aktivitetsplatser FOTO: OLOF HALDAR EK I TÄBY! - guide till Täbys roligaste lek- och aktivitetsplatser FOTO: OOF HADAR Täby kommun 2013 FOTO: OOF HADAR TECKENFÖRKARING A P ekplats Aktivitetsyta Parkering Grillplats Tak/vindskydd Tillgänglighetsanpassad

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN HAGFORS KOMMUN STÖD TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg om en närstående kan betyda mycket

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för volontärverksamhet 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2014

Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2014 Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2014 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet genom coachning. Målgrupp: Skolledare, pelle.matton@gavle.se

Läs mer

Drogpolicy. Formtoppen

Drogpolicy. Formtoppen 2015-02-06 Drogpolicy Formtoppen Höllviken och Skanör Innehåll Inledning... 3 Drogpolicy... 4 Riktlinjer gällande tobak... 4 Riktlinjer gällande alkohol... 5 Riktlinjer gällande narkotika... 6 Riktlinjer

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer