Trygg i Täby Lil och Botte känner Täby utan och innan Samarbeten som förändrar Ung och Vuxen i Täby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg i Täby 2011-2012. Lil och Botte känner Täby utan och innan Samarbeten som förändrar Ung och Vuxen i Täby"

Transkript

1 Trygg i Täby Lil och Botte känner Täby utan och innan Samarbeten som förändrar Ung och Vuxen i Täby

2 Utgiven i samarbete med: Trygg i Täby tillsammans TÄBY KOMMUN Täby E-post: Hemsida: Redaktion: Magnus Östnäs, Trygg i Täby och kommunikationsavdelningen, Täby kommun. Omslagsbild: Magnus Östnäs. Foto: Magnus Östnäs, Bildarkivet.se, Terese Bonnevier Täby kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom Täby kommun. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Tillsammans skulle kunna vara en sammanfattning av Trygg i Täbys verksamhet. För utan alla som samverkar skulle arbetet med att skapa trygghet för oss som bor, arbetar och besöker Täby inte fungera. I årets broschyr lyfter vi fram flera av de människor och verksamheter som bildar Trygg i Täbys nätverk. Möt Lil och Botte på nästa sida som samordnar alla våra aktiviteter eller läs om Kerstin, Anita och Rolf på Resursteamet Täby som jobbar med att skapa inre trygghet hos barn och föräldrar. Vi vill att alla våra ungdomar ska få en bra start i livet. En viktig del av vårt arbete är förebyggande insatser när det gäller ungdomars användning av alkohol, tobak och droger. Alla vuxna, och framför allt vi som är föräldrar, har ett stort ansvar att vara goda förebilder genom att prata med våra ungdomar om attityder, värderingar och gränssättningar. På de två sista sidorna finns tips både för dig som är ung och vuxen om var du kan vända dig med frågor. Om vi alla; kommunen, polisen, företag, föreningsliv, tillfälliga gäster och alla Täbybor samverkar och tar ett aktivt ansvar visar vi verkligen att här är man Trygg i Täby tillsammans! Sofia Paulsson (M) Ordförande Trygg i Täby Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Ivar Lunnemo Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2011 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR och Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. 2 Trygg i Täby-rådet med ordförande Sofia Paulsson sittande i rosa kappa. Foto:Terese Bonnevier Om Trygg i Täby Du som bor, arbetar eller rör dig i Täby ska uppleva att du kan göra det tryggt. Trygg i Täby är kommunens satsning för ett tryggare Täby. Utgångspunkten för Trygg i Täby är att alla - företag, myndigheter, organisationer och enskilda kommuninvånare har ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg miljö. Alla kan bidra på sitt sätt och efter sina förutsättningar. Trygg i Täby är ett samarbete mellan Täby kommun, Polisen samt flera andra aktörer. Tillsammans genomför vi en mängd trygghetsskapande aktiviteter. Telefon Eller E-post:

3 Samarbeten som förändrar Samarbete och dialog är två nyckelord i Täby kommuns trygghetsarbete. I sambandscentralen på Trygg i Täbys kansli sitter Lil Froby och Botte Hammerin, två eldsjälar som tillsammans har jobbat 50 år i Täby kommun och som är oljan i Trygg i Täby-maskineriet. Täby är en av de kommuner i landet som har arbetat längst med trygghetsarbetet. Först via Föräldrakraft och sedan 2001 genom Trygg i Täby. Familjen är det viktigaste om barn och ungdomar ska ha det bra. Genom att vända sig till föräldrar kan man göra skillnad för barnen, säger Lil Froby. Från att främst ha fokuserat ungdomsfrågor så innefattar Trygg i Täby nu ett trygghetsarbete för alla åldrar i kommunen. Vi jobbar både med den yttre och inre tryggheten. Samverkan är vår huvudgren. Utan den skulle det inte fungera. Vårt arbete blir aldrig klart. Det kommer nya årskullar, nya föräldrar, nya ungdomar, säger Botte Hammerin. Framgångsformeln för trygghetsarbetet i Täby är att man via Trygg i Täby-rådet tagit ett samlat grepp på alla delar av det förebyggande arbetet. Från polisen till skolan, från företagarna till socialtjänst och landsting. Dialogen är helt avgörande för att vi ska kunna utveckla verksamheten. Vi måste ut i myllan, säger Lil Froby. Och ut i myllan innebär trygghetsmöten, anti-drogprojekt och trygghetsvandringar. Det är att arbeta ihop med det mobila polisteamet ute i de olika kommundelarna. Att dela ut enkäter, att ha mejlkontakt med föräldragrupper och att ha möten i skolan. Alla kommuner har sin ande. Vi har Täbys ande i oss. Vi kan historien. Vi vet vem man kan vända sig till och hur man kan göra, men vi är inte ensamma: Trygg i Täby är alla tillsammans, säger Lil Froby. Lil Froby Yrke: Socionom. Fritidsintressen: Trädgårdsodling och fem barnbarn. Läser: Antologin Min mormors historia. Bakgrund: Har jobbat på socialkontoret med ungdomar som hade det knepigt på olika sätt. Kände en frustration över att ungdomars problem hade fått växa till sig och att det ibland inte hade funnits några stoppfunktioner på vägen. Då föddes mitt intresse för förebyggande arbete. Bo Hammerin Yrke: Fritidsledare. Fritidsintressen: Sina tre barn. Bandy, är aktiv som tränare i Goif Kåre i division två och har varit på de senaste 17 SMfinalerna. Läser: GI-metoden och Min far hade en dröm av Barack Obama. Bakgrund: Fritidsledare som bland annat varit med och byggt upp Musikhuset Runan och drivit många ungdomsprojekt. Lil Froby och Bo Hammerin utgör navet i Trygg i Täbys maskineri. Bilden är tagen på Ella Trädgård i Täby. Foto Magnus Östnäs. taby.kommunguide.se 3

4 Trygghetsfrågan står högt på agendan Samarbete, trygghet och beslutskraft. Det är tre nyckelord för samarbetet i Trygg i Täby-rådet där närpolisen i Täby finns med som en given aktör. Trygg i Täby-rådet är en mycket bra kanal med stor beslutskraft. Man gör det man ska inom ramen för sitt område och man vet vem man ska lämna över till, säger närpolischef Janne Berlin. Polisen i Täby har stort fokus på trygghetsarbetet Ett par tillfällen om året finns det mobila poliskontoret tillgängligt för de boende i de olika kommundelarna. Det blir en närmare kontakt och kommunborna får ett ansikte på oss, säger närpolis Kristina Majberg. För att öka tryggheten genomför polisen trygghetsvandringar tillsammans med politiker, ansvariga tjänstemän och de olika aktörer som finns i ett område, unga och gamla, skolelever och affärsidkare, där syftet är att få syn på otrygga miljöer och att lyfta goda exempel. Ett bra exempel är Gribbylunds torg där man har satt in belysning, tagit bort buskage och jobbat aktivt mot klotter, säger Kristina Majberg. Kontakten med elever och föräldrar är ett annat högt prioriterat område. Polisen gör regelbundna besök i skolorna och varje skola har en kontaktpolis, som de kan kontakta när de vill diskutera någonting. Närpolisen i Täby har också ett samarbete på länsnivå. När Stockholm håller den årliga 08-festivalen finns poliser från Täby på plats. Det är vi som känner våra ungdomar, säger Kristina Majberg. Grannsamverkan (GSV) Grannsamverkan är samverkan mellan polis och boende i ett avgränsat område där en kontaktperson utgör länken mellan de boende och polisen. Runt om i kommunen finns 300 sammverkansgrupper. Är du/ ni intresserade av att starta upp grannsamverkan i ert område, kontakta närpolisen i Täby: Stig-Ove Edholm, Volontärverksamheten Täby fick sina första volontärer våren Verksamheten bygger på frivillighet och engagemang. Den består av ett 20-tal engagerade från 20 till 80 år, som är med vid till exempel skolavslutningar Gammal som ung är välkommen att delta i våra olika uppdrag som utgörs av informationskampanjer och olika trygghetsskapande insatser. Är du intresserad: kontakta Eva Brage (volontärsamordnare i Roslagen). 4 Janne Berlin och Kristina Majberg fokuserar på trygghetsarbetet i Täby. Foto: Magnus Östnäs

5 Fritidsgård mitt i centrum Till fritidsgården Magic of Java i Täby centrum kommer ungdomar från hela Täby kommun. Ungdomarna är trygga här eftersom de känner sig sedda av personalen, säger Bibbi Olsson, chef för Ung Fritid i Täby. Av Täby kommuns åtta fritidsgårdar är Magic of Java i Täby centrum den som har öppet mest och längst, fredagar till 24 och lördagar till Mellan 80 och 100 ungdomar söker sig till gården varje dag. Hit kommer man för att träffa varandra eller för att tillsammans med personalen skapa olika arrangemang och umgås. Undersökningar visar att ungdomar i Täby har mycket aktiviteter på fritiden. Då kan det vara skönt att komma hit och bara få vara, säger Bibbi Olsson. På fredagar och lördagar utgår en av fältgruppens nattvandringar från Magic of Java och föräldrarna som nattvandrar är oerhört populära bland ungdomarna, säger Bibbi Olsson. Mikael Wallner är centrumchef för Täby Centrum. Som centrumchef jobbar han aktivt tillsammans med polisen, Täby kommun och SL för att se till att miljön kring centrum ska vara trygg. Det är oerhört viktigt att den här typen av fritidsverksamhet finns här. Här skapar ungdomarna sin historia, säger Mikael Wallner. Ansvarsfull alkoholservering Trygg i Täby samordnar utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Statistik visar att satsningar som ansvarsfull alkoholservering på restauranger markant minskar det alkoholrelaterade våldet. Det i sin tur gynnar såväl krogägare som besökare, som upplever en trevlig stämning och därför återvänder vid andra tillfällen. Polisen upplever dessutom ofta att det blir lugnare på gator och torg när restauranger genomför dessa utbildningsinsatser. Bibbi Olsson och Mikael Wallner siktar framåt, här på fritidsgården Magic of Java i Täby Centrum. Foto: Magnus Östnäs Restaurang Tegelbruket i Täby Centrum utbildar personalen I Täby Centrum finns Restaurang Tegelbruket. De låter regelbundet sin personal gå kurs i ansvarsfull alkoholservering. Personalen får bland annat handfasta tips när det gäller att kontrollera legitimation för att inte servera minderåriga samt att inte överservera, dvs. servera alkohol till redan berusade personer. Utbildningen syftar också till att skapa nätverk med närpolis och andra viktiga samarbetspartners för ett bra trygghetsarbete. Läs mer om utbildningen på Fakta Fritidsgårdar i Täby Magic of Java, Täby centrum Musikhuset Runan, Täby Kyrkby Myran, Vallatorp Gribby Gårds fritidsgård, Gribbylunds centrum Hermelinen, Byäng Humlan, Skarpäng Design Forum, Täby centrum Oasen, Vallatorp taby.kommunguide.se 5

6 Resursteamet har relationen i fokus Resursteamet finns till för Täbys föräldrar och pedagoger. Hit kan du ringa med frågor och funderingar, små eller större problem som du stöter på i livet som förälder. Som pedagog kan du höra av dig i frågor som rör samarbetet med föräldrar eller om du känner oro för ett barn. Min dröm var att ordna en utbildning för skolans personal i hur man talar tidigare och tydligare med föräldrarna, säger Kerstin Svart Eriksson, föreståndare för Resursteamet i Täby. Drömmen slog in, ryktet spred sig och nu är det till 75 procent föräldrar som hör av sig till Resursteamet. Vi säger aldrig nej, och kan vi inte hjälpa till så lotsar vi människor vidare, säger Anita Blom af Ekenstam, en av Resursteamets tre familjeterapeuter. Hos Resursteamet i Täby står relationen i fokus. Med utgångspunkten att förälder är något man blir tillsammans med sitt barn, arbetar teamet mest med familjesamtal och tar emot föräldrar som har frågor. Resursteamet ordnar också inspirationsföreläsningar, har telefonkonsultationer, öppna kvällar för tonårsföräldrar och utbildningar. Man har också grupper som vänder sig direkt till barn. Under hösten 2010 ordnade man till exempel gruppträffar under rubriken Skilda världar med barn till föräldrar som skiljt sig. Resursteamet Täby består av Anita Blom af Ekenstam, Rolf Ekvall och Kerstin Svart Eriksson. Foto: Magnus Östnäs Barn har sin egen skilsmässa och det har ett stort värde att få dela med sig av den till andra, säger Kerstin Svart Eriksson. Fakta Resursteamet är knutet till socialkontoret och omfattas av tystnadsplikt. Teamets tjänster är kostnadsfria och de familjer som kommer till Resursteamet registreras inte. På Resursteamet jobbar tre familjeterapeuter. Föräldraföreläsningar Trygg i Täby ger varje vår och höst en serie kostnadsfria föreläsningar som riktar sig till föräldrar. Aktuella ämnen tas upp för att inspirera och stötta i det viktiga uppdraget som förälder. Föreläsningarna hittar du på 6

7 Skolläkaren ser barnens behov Skolläkare Carin Bylund brinner för barnens hälsa. Foto: Magnus Östnäs Det är lätt att vara skolläkare i en kommun som fungerar, säger Carin Bylund, skolläkare i Täby kommun med elever under sina medicinska vingar. Tillsammans med sitt team av 18 skolsköterskor har Carin Bylund hand om 46 av Täbys 49 grundskolor och gymnasieskolor. För att klara den uppgiften är ett gott samarbete och en rak kommunikation avgörande. Vi måste se varje barn utifrån dess behov. Pedagogen måste hitta ett sätt att nå varje barn, säger Carin som menar att en av hennes främsta uppgifter är att utrota utanförskap. Skolsköterskorna gör ett fantastiskt jobb och kan lösa väldigt mycket. Det bästa är att vända sig till dem. Men har man som förälder önskemål att träffa mig så ordnar vi det, säger Carin Bylund, själv fembarnsmamma. Carin Bylund har bara gott att säga om sina samarbetspartners inom barn- och ungdomspsykiatrin, inom socialtjänsten och på Astrid Lindgrens barnsjukhus. För våra barn och ungdomars skull måste vi hela tiden hålla samarbetes låga levande, säger hon. Att coacha barn och ungdomar att prioritera i livet är en av de stora utmaningarna som dagens föräldrar står inför, menar Carin Bylund. Hon ser ett ökat behov av insatser för att lära ungdomar studieteknik, stresshantering och att få ned datoranvändandet. Det är viktigt att hjälpa barn och ungdomar att minska skärmtiden. Dygnet räcker liksom inte riktigt till och många sover för lite, säger hon. Örebro Preventionsprogram (ÖPP-EFFEKT) Forskning visar att det genom regelbunden information och diskussioner på föräldramöten under högstadiet, går att få föräldrar att sätta gränser och bevara sin restriktiva hållning gentemot sina barns drickande. I Täby erbjuder vi en metod för detta. Metoden är framtagen av Örebro Universitet och kallas ÖPP-EFFEKT (Örebro Preventionsprogram). Programmet genomförs vid korta föräldraträffar en gång per termin i anslutning till ordinarie föräldramöten i skolår 6-9. Kontakta Trygg i Täby för mer information om utbildningen. taby.kommunguide.se 7

8 GPS-system håller koll på klottret Ett IT-baserat system för klottersanering och utvalda emaljbestrukna gångtunnlar har halverat kostnaden för klotterrengöring på de kommunala fastigheterna i Täby. Inom 48 timmar ska klotter som upptäcks och anmäls på kommunala fastigheter eller kommunal egendom i Täby vara borta. Med hjälp av ett gps-baserat IT-system ser Therése på klotterkundtjänsten i Täby till att det löftet hålls. Systemet heter CCT, clean city trackning system, och är öppet för kommunen, klottersanerarna och polisen, som via systemet kan se klottret och när det sanerats. Men grunden för att klottersaneringen ska fungera är de Täbybor som rapporterar in klotter. Vi är beroende av att privatpersoner hör av sig och gör anmälan, säger Therése som tar emot samtal och mejl om klotter och skadegörelse. På ett år har klotterkundtjänsten halverat kostnaderna för klottersaneringen på de kommunala fastigheterna. Ett lyckat projekt är de två gångtunnlarna under Bergtorpsvägen och Stockholmsvägen som beklätts med emalj vilket är enkelt att sanera. För att rengöra de här tunnlarna från klotter så behövs inte lika mycket kemikalier. Det är både en ekonomisk och miljömässig vinst, säger Therése. Fakta klotter Sanering inom 48 timmar, en möjlighet att rapportera klotter och skadegörelse till en kundtjänst samt utbildning är några av satsningarna som Täby genomför för att minska klotter och skadegörelse. Läs mer om klotter på OM DU VILL HJÄLPA TILL Trygg i Täby stöttar gärna med följande om du vill hjälpa till i arbetet med att skapa en trivsam närmiljö utan klotter och skadegörelse: - Utbildning och information till skolpersonal, fritidsledare, föreningar och föräldrar. - Samordna nätverk så att polis, fastighetsägare, kollektivtrafik, hyresvärdar och andra företag samarbetar för att minska klottret. - Gratis klotterboxar till fastighetsägare och föreningar som själva vill hjälpa till att sanera enklare klotter i sin närmiljö. Kontakta klotterkundtjänsten om du vill hjälpa till! Klotterkundtjänsten Du kan hjälpa oss genom att göra oss uppmärksamma på klotter. Anmäl klottret på något av följande sätt: Telefon Mobilnummer och SMS: Mejl: 8 När du ringer klotterkundtjänsten är det Therése Korkeasalo som svarar. Foto: Magnus Östnäs.

9 Ung i Täby I Täby finns många ställen du som ung kan vända dig till om du har frågor, känner oro eller råkat ut för ett brott. Fältgruppen i Täby Fältgruppen finns för dig som är mellan år och arbetar med att skapa trygghet och ge stöd på platser och i sammanhang där du som är ung vistas. Varje fredag och lördag kväll finns fältarna ute mellan , samt andra kvällar när vi vet att många ungdomar är ute i kommunen, t ex Valborg, skolavslutningen, Allhelgonahelgen/Halloween och Lucia. Till oss kan du vända dig om du känner oro över något eller behöver hjälp i olika situationer som kan uppstå. Föräldrar är också hjärtligt välkomna att kontakta oss. Fältgruppen i Täby har ett nära samarbete med skolan, socialförvaltningen, polisen och arrangerar nattvandringar för föräldrar. Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen är till för unga mellan år. På mottagningen kan du till exempel prata om relationer, självförtroende, ensamhet, utanförskap, övergrepp och frågor om sex eller om kroppsutveckling och mensfrågor. Diskutera och få hjälp med preventivmedel, akutpiller och hämta gratis kondomer och ta gravidetstest och testa dig för könssjukdomar. Besöksadress: Kanalvägen 15 (Roslags Näsby station) Tel: Inga bestämda telefontider gäller, utan lämna namn och nummer så ringer vi upp. Mini-Maria Täby Har du som är under 20 år frågor eller funderingar kring ditt användande av alkohol eller droger kan du kontakta Mini-Maria. Du som är förälder är också välkommen att höra av dig om du känner oro över ditt barns förhållande till alkohol och droger. På mottagningen arbetar en socionom, en sjuksköterska och en läkare. Besöksadress: Stockholmsvägen 116A, Täby Socionom Sjuksköterska Akuta situationer Maria ungdomsmottagning i Stockholm. Stödcentrum för Unga i Södra Roslagen Stödcentrum för unga är till för dig som är brottsutsatt eller vittne i åldern år, är gärningsperson i åldern år eller är närstående såsom föräldrar och syskon. Hjälpen är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt. Du som är brottsutsatt eller vittne kan komma anonymt och du måste inte ha gjort en polisanmälan för att få stöd. Stödcentrum arbetar till exempel med att ge råd och stöd till föräldrar när någon i familjen drabbats av ett brott. Vi ger även praktisk hjälp i kontakt med polis- och åklagarmyndighet. Medling vid brott Medling är ett möte mellan en ung gärningsperson och en brottsutsatt som sker tillsammans med en opartisk medlare. Under medlingen kan du få en bild av den andra personens upplevelser, tankar och känslor kring brottshändelsen och du kan även få möjlighet att ge din bild av det som hänt. Besöksadress: Biblioteksgången 11, Täby centrum Ring eller , sms eller E-post: taby.kommunguide.se 9

10 Vuxen i Täby Anhöriga Mot Droger (AMD) Om du som förälder eller nära anhörig känner oro för att ditt barn använder droger är du välkommen att kontakta oss. Tel Alternativ till våld (ATV) Täby Alternativ till våld (ATV) är ett behandlings- och kompetenscenter för våld i nära relationer. Vi erbjuder stöd och behandling till män och kvinnor som har ett vålds- och aggressionsproblem eller blir utsatt för våld i en nära relation. Vi erbjuder också stöd till barn och unga som upplevt våld och/eller själv direkt blivit utsatta för misshandel. Kontakt: Kvinnor Män Samordnare Mer information: Annika E Mårs, Anne-Charlotte Berselius och Kersti Kempe nattvandrar i Skarpäng och Ellagård. Foto: Sune Fridell Anmäl brott Om du utsätts för brott ska du göra en anmälan så fort som möjligt. En polisanmälan är ofta en förutsättning för att dina rättigheter ska kunna tillvaratas. Försäkringsbolagen kräver t ex en anmälan för att pröva din rätt till ersättning. Vid akut behov av polis, ring Polisens tipstelefon Nattvandring Fredagskvällar samlas nattvandrarna på olika platser i kommunen. Ingen föranmälan krävs. Man pratar gemensamt igenom kvällen, samt blir tilldelad en jacka innan man beger sig ut. Som nattvandrare går man aldrig ensam, minst två och två. VARFÖR SKA MAN NATTVANDRA? Genom att nattvandra skapar du en trygghet för våra ungdomar ute. Det är också ett utmärkt sätt att lära sig om hur och var våra ungdomar rör sig i kommunen. Det skapar också viktiga nätverk mellan föräldrar som kan vara av stor glädje som tonårsförälder. Kvinnojouren och Brottsofferjouren För många brottsutsatta är det viktigt att prata med någon utomstående om det som hänt. Du kan då kontakta brottsofferjouren eller kvinnojouren. Jourerna är religiöst och politiskt obundna. Deras hjälp är kostnadsfri, sekretesskyddad och du kan vara anonym. Kontakt: Brottsofferjouren Kvinnojouren Täby , (lokalsida) 10

11 Kommunikation A Rekt. Exp Fsk. Exp Rekt. Exp En välkomnande mötesplats med rörelse i centrum friskissvettis.se/taby Futuraskolan Bergtorp är en fristående 6-9 skola som ligger i Viggbyholm i Täby Skolan har profilklasser med Idrott och ledarskap, Specialidrott, Musik/ensemblespel, Musik-drama-dans samt Kommunikation är framtiden. taby.kommunguide.se 11

12 To command the English language the key to the world Senior school year 7 9 Nytorpsvägen 7, Täby Junior school year 4 6 Nytorpsvägen 36, Täby Utbildningar Med fokus på: Vuxenutbildningar inom: - Läs mer på Tibble Fristående Gymnasium Futuraskolan Bergtorp är en fristående 6-9 skola som ligger i Viggbyholm i Täby Skolan har profilklasser med Idrott och ledarskap, Specialidrott, Musik/ensemblespel, Musik-drama-dans samt Kommunikation är framtiden. 12 taby.kommunguide.se

13 Vi är en montessoriskola för F-klass till år 9 där alla elever syns och efterfrågas. Vi erbjuder fördjupad NO undervisning, etikundervisning samt språkundervisning i språklabb med internationella kontakter och resor i år 6 och 9 som mål. Våra lokaler är modernt utrustade i Näsby Parks centrum Kontakta oss gärna för mer information på: Tel: Fax: Hemsida: Mail: Kommunikation A Rekt. Exp Fsk. Exp Rekt. Exp KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN Utbildningar Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå.. mindre skola - mer skola! Du är välkommen att söka våra kurser via Internet: I Ur och Skur Mulledalens Förskola Anders Qvarnström Box 5004, HÄSSELBY Tel/Fax: , Mobil: E-post: Förskolan Tel: Näsbydalsvägen TÄBY Trygghet-Närhet-Leka-Lära Information: Vi har 19 förskolor i Täby 3 i Vallentuna och 2 i Sollentuna taby.kommunguide.se 13

14 Utbildningar Foto: Bildarkivet.se De kommunala skolorna i Täby har mycket hög kvalitet enligt Skolverkets inspektion. I Täbys kommunala skolor går elever vars skolresultat är bättre än på många andra håll. Allt inom VVS-utbildning Skolan som ger eleverna goda kunskaper och färdigheter i en trygg miljö. Förskoleklass till år 9 med fritids. Grundsärskola F-10. * Engelska från år 1 * Spanska, franska och tyska redan i år 4 * Förstärkt engelska, matematik, svenska och idrott. Profilval år 6-9 i Idrott, Internationell, Engelska, Kultur, Matematik, Media, Handboll, Fotboll, Innebandy och Ridning. Ny bollhall till hösten 2010! telefon växel: Läs mer om skolan på vår hemsida Varmt välkomna att kontakta oss för besök i skolan Marknadsvägen 299 Täby tel taby.kommunguide.se

15 ADVOKATBYRÅER Advokatfirman Tuula Källbäck AB Tfn ALKOHOLRÅDGIVNING Alkohollinjen Tfn ANHÖRIGSTÖD OCH SERVICE Täby Kommun Anhörigkonsulent Sanna Öhman, TÄBY BAD, SIMHALLAR Myspoolen AB Tfn BADRUMSINREDNINGAR Täby Golv & Inredningar AB Marknadsv. 277, TÄBY Mobil BARNMORSKEMOTTAGNINGAR Täby Barnmorskemottagning Attundafältet 16 A, TÄBY BEVAKNINGSFÖRETAG Larm Assistans AB Broby Gård, TÄBY BILLACKERING Håge Lack & Plåtservice AB Tfn BILREPARATIONER Bilreparationer Däckservice Framvagnsinställning Bilbärgning Bilel & bilelektronik Datoriserad 4-hjulsmätning Bilrecond Tel , fax Vi hälsar nya och gamla kunder välkomna! Viggbyholmsv. 77 (Blå Huset), Täby AutoExperten-Rw Bilverkstad AB Viggbyholmsv. 77, Box 10, TÄBY BOSTADSFÖRETAG BESQAB Tfn BYGGMÄSTARE Bygg Ward AB Stationsv. 14, TÄBY BÄRGNING Krages Bilbärgning Norrort Enhagsvägen 3, TÄBY Tel ASSISTANCEKÅREN, Norrort, Krages Bilbärgning Enhagsv. 3, TÄBY Mobil DATORER - TILLBEHÖR, REPARATIONER Datagrottan Box 7393, Saluv. 2, Arninge Centrum, TÄBY Reparationer, försäkringsskador ENERGIRÅDGIVNING Energirådgivningen Täby TÄBY FRISK - OCH HÄLSOVÅRD Friskis&Svettis Täby Djursholmsv. 30, TÄBY FÖRENINGAR Hyresgästföreningen Täby-Vallentuna Östra Bangv. 62, TÄBY FÖRSKOLOR Futuraskolan Ensta Förskola Hasselgränd 2, TÄBY Futuraskolan Förskolan Myrlejonet Torvmossegränd 3, TÄBY Miklagårds Förskola AB Tfn Naturförskolor Mulledalen AB Näsbydalsv , TÄBY Mobil TäbyPedagogerna Förskolor AB Viggbyholmsv. 75, TÄBY GLASMÄSTERIER Riktnr 08 om inget annat anges U-V Glas Box 2093, UPPLANDS VÄSBY Jour dygnet runt GOLV BTS Golvfixarn AB Marknadsv. 217, TÄBY Bosse. K Badrum, Kakel Thomas.S Trägolv, Slipning Bosse. H Elinstallationer Täby Golv & Inredningar AB Marknadsv. 277, TÄBY Mobil HEMTJÄNST Allégårdens Hemtjänst Kemistv. 10 A, TÄBY Attendo Care Hemtjänst Lyktgränd 45, TÄBY Camillas Hemtjänst & Service Gribbylundsv. 3, TÄBY Hemtjänst Täby Kommun i EgenRegi Område Område Kristina s Omtanke AB Gjutarplan 2, JÄRFÄLLA Olivia Hemtjänst AB Kanalv. 17, TÄBY IDEELLA FÖRENINGAR AMD Anhöriga Mot Droger Täby Näsbylundsv. 3, TÄBY KVINNOJOURER Kvinnojouren Täby / Danderyd Tfn

16 Riktnr 08 om inget annat anges KYL, FRYS Cool Craft AB Tfn KYRKOR, SAMFUND Grindtorpskyrkan Täby Grindtorpsskolgränd 4, TÄBY Täby Församling Box 208, TÄBY Fax KÖKSINREDNINGAR Täby Golv & Inredningar AB Marknadsv. 277, TÄBY Mobil LIVSMEDEL ICA Supermarket Täby Kyrkby Midgårdsv. 2, TÄBY Fax LÅS - LÅSSMEDER AB Täby Danderyd Lås Enebybergsv. 16, DANDERYD Ensta Lås AB Biblioteksgången 2, TÄBY PIANOSTÄMMARE Claesson & Son Radarv. 4, TÄBY Mobil Eisleitner, Leonard Sångarv. 5, TÄBY Mobil POLIS Närpolisen i Täby Tfn POLITISKA ORGANISATIONER Folkpartiet i Täby Box 110, TÄBY Miljöpartiet i Täby Moderaterna i Täby Box 2, TÄBY Socialdemokraterna i Täby Åkerbyv. 94, TÄBY Täbycentern Gruppledare Annica Nordgren Tfn Ordförande Kurt Göran Eriksson Tfn Vänsterpartiet i Täby-Danderyd Tfn RESTAURANGER Restaurang & Pizzeria Rösjö Ljungmyrsv. 4, TÄBY Lunchöppet: Hälsopizza, glutenfri pizza. Lokal för fest. Fyller du år? Den som fyller år äter gratis. Lokal i Skarpäng för festen inkl.catering. Bäst i Täby REVISORER - GODKÄNDA Presteva Revision AB Propelllerv. 6 A, TÄBY Fax RÖRARBETEN Rörmekano AB Fabriksv. 5, VALLENTUNA SKOLOR Bergtorpsskolan AB Viggbyholmsv. 59, TÄBY Byängsskolan AB Marknadsv. 299, TÄBY EnergiGymnasiet Täby Stockholmsv. 116 C, TÄBY Frejaskolan Kanslihusgränd 8, TÄBY Habiliteket AB Kanalv. 17, TÄBY Internationella Engelska Skolan AB Nytorpsv. 7, TÄBY Kristinaskolan Ellagårdsv.19, TÄBY Marknadsv. 301, Täby Kryssarv. 1-3, Täby Se vår annons Kryssargymnasiet Gymnasiesärskola Kryssarv. 20, TÄBY Milstensskolan Fjätursv. 6, TÄBY Mimers Gymnasium med Aspergerprofil Enhagsslingan 5, TÄBY NTM / Montessoripärlan Eskaderv. 10, TÄBY Tibble Gymnasium Box 151, TÄBY Fax Täby Enskilda Gymnasium Box 2800, TÄBY Täby Friskola Armév , TÄBY Täby Kommun TÄBY Drakskeppsskolan Ellagårdsskolan Erikslundsskolan Gribby Gård Kyrkskolan Löttingelundsskolan Midgårdsskolan Myrängen Norskolan Näsbydalskolan Näsbyparksskolan Rösjöskolan Skarpängsskolan Skolhagenskolan Slottsparksskolan Vallatorpsskolan Viggbyskolan Ytterbyskolan Täby Komvux Box 220 Attundav. 1A, TÄBY Täby Specialförskolor Marknadsv. 301, TÄBY Åva Gymnasium Box 1450, TÄBY Fax TVÄTT, KEMTVÄTT KvickTvätt Ellagårdsv. 40 A, TÄBY

17 KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå.. Du är välkommen att söka våra kurser via Internet: Är ditt hem säkert? Vi har alla typer av larm och låssystem, passersystem, galler och gallergrindar. Söker du hemtjänst? Välkommen att kontakta Allégårdens Hemtjänst för fortsatt god livskvalitet med trygghet, säkerhet och professionalitet! En verksamhet i företaget Vårdstyrkan AB Tel: Internet: Välkommen! Föreningen Anhöriga mot Droger samarbetar med Trygg i Täby och Roslags-polisen Trygghet ger frihet. Det borde vara en självklarhet för alla människor att känna sig trygg på sin egen gata och röra sig fritt i vårt samhälle alla tider på dygnet, utan att uppleva en känsla av att kunna bli utsatt för brott. Därför är brottsbekämpning en av samhällets viktigaste uppgifter. Att känna sig trygg i sin vardag är en förutsättning för att känna sig fri. Det gäller i hela Sverige och inte minst för oss här i Täby. Bli medlem i moderaterna! Ring Allt inom VVS-utbildning Foto: Peter Knutsson taby.kommunguide.se 17

18 Söker du hemtjänst? Välkommen att kontakta Allégårdens Hemtjänst för fortsatt god livskvalitet med trygghet, säkerhet och professionalitet! En verksamhet i företaget Vårdstyrkan AB Tel: Internet: HEMTJÄNST ANNE STALIN AB Hemtjänst - ditt eget val Professionell vård och omsorg & ditt självklara val sen 1993 Tele/fax Hemtjänst, Område 1: Centrum, Grindtorp, Näsbydal, Roslags Näsby, Ella Ellagård, Vallabrink, Vallatorp, Erikslund, Visinge, Ensta, Kyrkbyn Ahola, tel När hjälpbehovet uppstår känns det tryggt att veta att kommunens hemtjänst kan erbjuda stöd och hjälp Hemtjänsten i Täby kan erbjuda dig hjälp i hemmet, efter biståndsbeslut. Det kan till exempel gälla: Avlösarservice Vi finns för dig som behöver hjälp dag, kväll samt helg. Vi finns tillgängliga i hela kommunen med följande indelning: Hemtjänst, Område 2: Eskaderv 1 och 3, Näsbypark, Lahäll, Norskogen, Näsbygård, Röhäll, Löttin, gelund, Hägernäs, Viggbyholm, Gribbylund För att få hemtjänst kontakta kommunens äldre- och handikappenhet. Tel Ni kan känna Er trygga. Vi har lång erfarenhet och god kompetens. 18 taby.kommunguide.se

19 Hemtjänst det är du som väljer! Våra medarbetare försöker alltid ge det lilla extra i mötet med dig. Hos oss är det du som står i fokus. Ring oss på telefon så berättar vi mer! Vi finns här för att göra vardagen lättare för er, utefter era egna behov Avlösarservice - Ledsagarservice Hjälp i hemmet - Omvårdnad Kontakta oss på eller Ribbings väg 89, Sollentuna En hjälpande hand nära dig. Önskar Du en personligt utformad hemtjänst från ett företag med nöjda kunder är vi alternativ nummer ett. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss! Anette Pettersson, enhetschef tfn Therese Wallin, gruppledare tfn Olivia Hemtjänst AB Råsundavägen 100, Solna Med hjärtat på rätt ställe Hemtjänst - ditt eget val Vi vill att alla ska känna sig trygga och nöjda med vår hemtjänst. Vårt mål är att utveckla och förbättra hemtjänsten. Vi ställer höga krav på att våra medarbetare är kunniga och ansvarsfulla i sitt arbetssätt. VÄLKOMNA TILL OSS! Gribbylundsvägen TÄBY taby.kommunguide.se 19

20 Ungdomscafé hitta fler aktiviteter på tel Eva Wittbom, kommunalråd Med hjärta och hjärna i Täbypolitiken Med hjärta och hjärna i Täbypolitiken tar Folkpartiet en ledande plats i den styrande alliansen. Vi står för borgerlig politik med socialt ansvar. Frihet, valfrihet och omtanke är viktigt för oss. Mats Hasselgren, kommunalråd Skola, förskola, kultur, fritid och idrott är några av våra hjärtefrågor. Vi vill också ha halva Täby grönt och att kommunen ska vara bra för både ung och gammal. 20 taby.kommunguide.se

Trygg i Täby. Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum. Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby

Trygg i Täby. Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum. Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby Trygg i Täby 2013 Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby Utgiven i samarbete med: TÄBY KOMMUN 183 80 Täby E-post: tryggitaby@taby.se

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2013 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2012 solna.kommunguide.se Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Vi står för: Hållbar utveckling Ny kollektivtrafik Tydligare stadskaraktär Kunskap och lärande Jobb före bidrag Fastighetsbolaget

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

äldreliv Ett gott om Täby FRAMTID

äldreliv Ett gott om Täby FRAMTID NR 4, DECEMBER 2012 7 frågor om Täby Aktuellt En oas för ungdomar FRAMTID Så skapas framtidens jobb Ett gott Täbys seniorer mår bra. Det visar kommunens uppsökande verksamhet som startade 2008. Följ med

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Om Landskrona. för Landskrona

Om Landskrona. för Landskrona Om Landskrona för Landskrona Denna bilaga är en annons från Kanske ses vi i helgen? Det är många grupper som hjälper till för att vi ska få ett trevlig helg- och nattliv i Landskrona. Några av dem möter

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer