Trygg i Täby Lil och Botte känner Täby utan och innan Samarbeten som förändrar Ung och Vuxen i Täby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg i Täby 2011-2012. Lil och Botte känner Täby utan och innan Samarbeten som förändrar Ung och Vuxen i Täby"

Transkript

1 Trygg i Täby Lil och Botte känner Täby utan och innan Samarbeten som förändrar Ung och Vuxen i Täby

2 Utgiven i samarbete med: Trygg i Täby tillsammans TÄBY KOMMUN Täby E-post: Hemsida: Redaktion: Magnus Östnäs, Trygg i Täby och kommunikationsavdelningen, Täby kommun. Omslagsbild: Magnus Östnäs. Foto: Magnus Östnäs, Bildarkivet.se, Terese Bonnevier Täby kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom Täby kommun. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Tillsammans skulle kunna vara en sammanfattning av Trygg i Täbys verksamhet. För utan alla som samverkar skulle arbetet med att skapa trygghet för oss som bor, arbetar och besöker Täby inte fungera. I årets broschyr lyfter vi fram flera av de människor och verksamheter som bildar Trygg i Täbys nätverk. Möt Lil och Botte på nästa sida som samordnar alla våra aktiviteter eller läs om Kerstin, Anita och Rolf på Resursteamet Täby som jobbar med att skapa inre trygghet hos barn och föräldrar. Vi vill att alla våra ungdomar ska få en bra start i livet. En viktig del av vårt arbete är förebyggande insatser när det gäller ungdomars användning av alkohol, tobak och droger. Alla vuxna, och framför allt vi som är föräldrar, har ett stort ansvar att vara goda förebilder genom att prata med våra ungdomar om attityder, värderingar och gränssättningar. På de två sista sidorna finns tips både för dig som är ung och vuxen om var du kan vända dig med frågor. Om vi alla; kommunen, polisen, företag, föreningsliv, tillfälliga gäster och alla Täbybor samverkar och tar ett aktivt ansvar visar vi verkligen att här är man Trygg i Täby tillsammans! Sofia Paulsson (M) Ordförande Trygg i Täby Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Ivar Lunnemo Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2011 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR och Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. 2 Trygg i Täby-rådet med ordförande Sofia Paulsson sittande i rosa kappa. Foto:Terese Bonnevier Om Trygg i Täby Du som bor, arbetar eller rör dig i Täby ska uppleva att du kan göra det tryggt. Trygg i Täby är kommunens satsning för ett tryggare Täby. Utgångspunkten för Trygg i Täby är att alla - företag, myndigheter, organisationer och enskilda kommuninvånare har ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg miljö. Alla kan bidra på sitt sätt och efter sina förutsättningar. Trygg i Täby är ett samarbete mellan Täby kommun, Polisen samt flera andra aktörer. Tillsammans genomför vi en mängd trygghetsskapande aktiviteter. Telefon Eller E-post:

3 Samarbeten som förändrar Samarbete och dialog är två nyckelord i Täby kommuns trygghetsarbete. I sambandscentralen på Trygg i Täbys kansli sitter Lil Froby och Botte Hammerin, två eldsjälar som tillsammans har jobbat 50 år i Täby kommun och som är oljan i Trygg i Täby-maskineriet. Täby är en av de kommuner i landet som har arbetat längst med trygghetsarbetet. Först via Föräldrakraft och sedan 2001 genom Trygg i Täby. Familjen är det viktigaste om barn och ungdomar ska ha det bra. Genom att vända sig till föräldrar kan man göra skillnad för barnen, säger Lil Froby. Från att främst ha fokuserat ungdomsfrågor så innefattar Trygg i Täby nu ett trygghetsarbete för alla åldrar i kommunen. Vi jobbar både med den yttre och inre tryggheten. Samverkan är vår huvudgren. Utan den skulle det inte fungera. Vårt arbete blir aldrig klart. Det kommer nya årskullar, nya föräldrar, nya ungdomar, säger Botte Hammerin. Framgångsformeln för trygghetsarbetet i Täby är att man via Trygg i Täby-rådet tagit ett samlat grepp på alla delar av det förebyggande arbetet. Från polisen till skolan, från företagarna till socialtjänst och landsting. Dialogen är helt avgörande för att vi ska kunna utveckla verksamheten. Vi måste ut i myllan, säger Lil Froby. Och ut i myllan innebär trygghetsmöten, anti-drogprojekt och trygghetsvandringar. Det är att arbeta ihop med det mobila polisteamet ute i de olika kommundelarna. Att dela ut enkäter, att ha mejlkontakt med föräldragrupper och att ha möten i skolan. Alla kommuner har sin ande. Vi har Täbys ande i oss. Vi kan historien. Vi vet vem man kan vända sig till och hur man kan göra, men vi är inte ensamma: Trygg i Täby är alla tillsammans, säger Lil Froby. Lil Froby Yrke: Socionom. Fritidsintressen: Trädgårdsodling och fem barnbarn. Läser: Antologin Min mormors historia. Bakgrund: Har jobbat på socialkontoret med ungdomar som hade det knepigt på olika sätt. Kände en frustration över att ungdomars problem hade fått växa till sig och att det ibland inte hade funnits några stoppfunktioner på vägen. Då föddes mitt intresse för förebyggande arbete. Bo Hammerin Yrke: Fritidsledare. Fritidsintressen: Sina tre barn. Bandy, är aktiv som tränare i Goif Kåre i division två och har varit på de senaste 17 SMfinalerna. Läser: GI-metoden och Min far hade en dröm av Barack Obama. Bakgrund: Fritidsledare som bland annat varit med och byggt upp Musikhuset Runan och drivit många ungdomsprojekt. Lil Froby och Bo Hammerin utgör navet i Trygg i Täbys maskineri. Bilden är tagen på Ella Trädgård i Täby. Foto Magnus Östnäs. taby.kommunguide.se 3

4 Trygghetsfrågan står högt på agendan Samarbete, trygghet och beslutskraft. Det är tre nyckelord för samarbetet i Trygg i Täby-rådet där närpolisen i Täby finns med som en given aktör. Trygg i Täby-rådet är en mycket bra kanal med stor beslutskraft. Man gör det man ska inom ramen för sitt område och man vet vem man ska lämna över till, säger närpolischef Janne Berlin. Polisen i Täby har stort fokus på trygghetsarbetet Ett par tillfällen om året finns det mobila poliskontoret tillgängligt för de boende i de olika kommundelarna. Det blir en närmare kontakt och kommunborna får ett ansikte på oss, säger närpolis Kristina Majberg. För att öka tryggheten genomför polisen trygghetsvandringar tillsammans med politiker, ansvariga tjänstemän och de olika aktörer som finns i ett område, unga och gamla, skolelever och affärsidkare, där syftet är att få syn på otrygga miljöer och att lyfta goda exempel. Ett bra exempel är Gribbylunds torg där man har satt in belysning, tagit bort buskage och jobbat aktivt mot klotter, säger Kristina Majberg. Kontakten med elever och föräldrar är ett annat högt prioriterat område. Polisen gör regelbundna besök i skolorna och varje skola har en kontaktpolis, som de kan kontakta när de vill diskutera någonting. Närpolisen i Täby har också ett samarbete på länsnivå. När Stockholm håller den årliga 08-festivalen finns poliser från Täby på plats. Det är vi som känner våra ungdomar, säger Kristina Majberg. Grannsamverkan (GSV) Grannsamverkan är samverkan mellan polis och boende i ett avgränsat område där en kontaktperson utgör länken mellan de boende och polisen. Runt om i kommunen finns 300 sammverkansgrupper. Är du/ ni intresserade av att starta upp grannsamverkan i ert område, kontakta närpolisen i Täby: Stig-Ove Edholm, Volontärverksamheten Täby fick sina första volontärer våren Verksamheten bygger på frivillighet och engagemang. Den består av ett 20-tal engagerade från 20 till 80 år, som är med vid till exempel skolavslutningar Gammal som ung är välkommen att delta i våra olika uppdrag som utgörs av informationskampanjer och olika trygghetsskapande insatser. Är du intresserad: kontakta Eva Brage (volontärsamordnare i Roslagen). 4 Janne Berlin och Kristina Majberg fokuserar på trygghetsarbetet i Täby. Foto: Magnus Östnäs

5 Fritidsgård mitt i centrum Till fritidsgården Magic of Java i Täby centrum kommer ungdomar från hela Täby kommun. Ungdomarna är trygga här eftersom de känner sig sedda av personalen, säger Bibbi Olsson, chef för Ung Fritid i Täby. Av Täby kommuns åtta fritidsgårdar är Magic of Java i Täby centrum den som har öppet mest och längst, fredagar till 24 och lördagar till Mellan 80 och 100 ungdomar söker sig till gården varje dag. Hit kommer man för att träffa varandra eller för att tillsammans med personalen skapa olika arrangemang och umgås. Undersökningar visar att ungdomar i Täby har mycket aktiviteter på fritiden. Då kan det vara skönt att komma hit och bara få vara, säger Bibbi Olsson. På fredagar och lördagar utgår en av fältgruppens nattvandringar från Magic of Java och föräldrarna som nattvandrar är oerhört populära bland ungdomarna, säger Bibbi Olsson. Mikael Wallner är centrumchef för Täby Centrum. Som centrumchef jobbar han aktivt tillsammans med polisen, Täby kommun och SL för att se till att miljön kring centrum ska vara trygg. Det är oerhört viktigt att den här typen av fritidsverksamhet finns här. Här skapar ungdomarna sin historia, säger Mikael Wallner. Ansvarsfull alkoholservering Trygg i Täby samordnar utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Statistik visar att satsningar som ansvarsfull alkoholservering på restauranger markant minskar det alkoholrelaterade våldet. Det i sin tur gynnar såväl krogägare som besökare, som upplever en trevlig stämning och därför återvänder vid andra tillfällen. Polisen upplever dessutom ofta att det blir lugnare på gator och torg när restauranger genomför dessa utbildningsinsatser. Bibbi Olsson och Mikael Wallner siktar framåt, här på fritidsgården Magic of Java i Täby Centrum. Foto: Magnus Östnäs Restaurang Tegelbruket i Täby Centrum utbildar personalen I Täby Centrum finns Restaurang Tegelbruket. De låter regelbundet sin personal gå kurs i ansvarsfull alkoholservering. Personalen får bland annat handfasta tips när det gäller att kontrollera legitimation för att inte servera minderåriga samt att inte överservera, dvs. servera alkohol till redan berusade personer. Utbildningen syftar också till att skapa nätverk med närpolis och andra viktiga samarbetspartners för ett bra trygghetsarbete. Läs mer om utbildningen på Fakta Fritidsgårdar i Täby Magic of Java, Täby centrum Musikhuset Runan, Täby Kyrkby Myran, Vallatorp Gribby Gårds fritidsgård, Gribbylunds centrum Hermelinen, Byäng Humlan, Skarpäng Design Forum, Täby centrum Oasen, Vallatorp taby.kommunguide.se 5

6 Resursteamet har relationen i fokus Resursteamet finns till för Täbys föräldrar och pedagoger. Hit kan du ringa med frågor och funderingar, små eller större problem som du stöter på i livet som förälder. Som pedagog kan du höra av dig i frågor som rör samarbetet med föräldrar eller om du känner oro för ett barn. Min dröm var att ordna en utbildning för skolans personal i hur man talar tidigare och tydligare med föräldrarna, säger Kerstin Svart Eriksson, föreståndare för Resursteamet i Täby. Drömmen slog in, ryktet spred sig och nu är det till 75 procent föräldrar som hör av sig till Resursteamet. Vi säger aldrig nej, och kan vi inte hjälpa till så lotsar vi människor vidare, säger Anita Blom af Ekenstam, en av Resursteamets tre familjeterapeuter. Hos Resursteamet i Täby står relationen i fokus. Med utgångspunkten att förälder är något man blir tillsammans med sitt barn, arbetar teamet mest med familjesamtal och tar emot föräldrar som har frågor. Resursteamet ordnar också inspirationsföreläsningar, har telefonkonsultationer, öppna kvällar för tonårsföräldrar och utbildningar. Man har också grupper som vänder sig direkt till barn. Under hösten 2010 ordnade man till exempel gruppträffar under rubriken Skilda världar med barn till föräldrar som skiljt sig. Resursteamet Täby består av Anita Blom af Ekenstam, Rolf Ekvall och Kerstin Svart Eriksson. Foto: Magnus Östnäs Barn har sin egen skilsmässa och det har ett stort värde att få dela med sig av den till andra, säger Kerstin Svart Eriksson. Fakta Resursteamet är knutet till socialkontoret och omfattas av tystnadsplikt. Teamets tjänster är kostnadsfria och de familjer som kommer till Resursteamet registreras inte. På Resursteamet jobbar tre familjeterapeuter. Föräldraföreläsningar Trygg i Täby ger varje vår och höst en serie kostnadsfria föreläsningar som riktar sig till föräldrar. Aktuella ämnen tas upp för att inspirera och stötta i det viktiga uppdraget som förälder. Föreläsningarna hittar du på 6

7 Skolläkaren ser barnens behov Skolläkare Carin Bylund brinner för barnens hälsa. Foto: Magnus Östnäs Det är lätt att vara skolläkare i en kommun som fungerar, säger Carin Bylund, skolläkare i Täby kommun med elever under sina medicinska vingar. Tillsammans med sitt team av 18 skolsköterskor har Carin Bylund hand om 46 av Täbys 49 grundskolor och gymnasieskolor. För att klara den uppgiften är ett gott samarbete och en rak kommunikation avgörande. Vi måste se varje barn utifrån dess behov. Pedagogen måste hitta ett sätt att nå varje barn, säger Carin som menar att en av hennes främsta uppgifter är att utrota utanförskap. Skolsköterskorna gör ett fantastiskt jobb och kan lösa väldigt mycket. Det bästa är att vända sig till dem. Men har man som förälder önskemål att träffa mig så ordnar vi det, säger Carin Bylund, själv fembarnsmamma. Carin Bylund har bara gott att säga om sina samarbetspartners inom barn- och ungdomspsykiatrin, inom socialtjänsten och på Astrid Lindgrens barnsjukhus. För våra barn och ungdomars skull måste vi hela tiden hålla samarbetes låga levande, säger hon. Att coacha barn och ungdomar att prioritera i livet är en av de stora utmaningarna som dagens föräldrar står inför, menar Carin Bylund. Hon ser ett ökat behov av insatser för att lära ungdomar studieteknik, stresshantering och att få ned datoranvändandet. Det är viktigt att hjälpa barn och ungdomar att minska skärmtiden. Dygnet räcker liksom inte riktigt till och många sover för lite, säger hon. Örebro Preventionsprogram (ÖPP-EFFEKT) Forskning visar att det genom regelbunden information och diskussioner på föräldramöten under högstadiet, går att få föräldrar att sätta gränser och bevara sin restriktiva hållning gentemot sina barns drickande. I Täby erbjuder vi en metod för detta. Metoden är framtagen av Örebro Universitet och kallas ÖPP-EFFEKT (Örebro Preventionsprogram). Programmet genomförs vid korta föräldraträffar en gång per termin i anslutning till ordinarie föräldramöten i skolår 6-9. Kontakta Trygg i Täby för mer information om utbildningen. taby.kommunguide.se 7

8 GPS-system håller koll på klottret Ett IT-baserat system för klottersanering och utvalda emaljbestrukna gångtunnlar har halverat kostnaden för klotterrengöring på de kommunala fastigheterna i Täby. Inom 48 timmar ska klotter som upptäcks och anmäls på kommunala fastigheter eller kommunal egendom i Täby vara borta. Med hjälp av ett gps-baserat IT-system ser Therése på klotterkundtjänsten i Täby till att det löftet hålls. Systemet heter CCT, clean city trackning system, och är öppet för kommunen, klottersanerarna och polisen, som via systemet kan se klottret och när det sanerats. Men grunden för att klottersaneringen ska fungera är de Täbybor som rapporterar in klotter. Vi är beroende av att privatpersoner hör av sig och gör anmälan, säger Therése som tar emot samtal och mejl om klotter och skadegörelse. På ett år har klotterkundtjänsten halverat kostnaderna för klottersaneringen på de kommunala fastigheterna. Ett lyckat projekt är de två gångtunnlarna under Bergtorpsvägen och Stockholmsvägen som beklätts med emalj vilket är enkelt att sanera. För att rengöra de här tunnlarna från klotter så behövs inte lika mycket kemikalier. Det är både en ekonomisk och miljömässig vinst, säger Therése. Fakta klotter Sanering inom 48 timmar, en möjlighet att rapportera klotter och skadegörelse till en kundtjänst samt utbildning är några av satsningarna som Täby genomför för att minska klotter och skadegörelse. Läs mer om klotter på OM DU VILL HJÄLPA TILL Trygg i Täby stöttar gärna med följande om du vill hjälpa till i arbetet med att skapa en trivsam närmiljö utan klotter och skadegörelse: - Utbildning och information till skolpersonal, fritidsledare, föreningar och föräldrar. - Samordna nätverk så att polis, fastighetsägare, kollektivtrafik, hyresvärdar och andra företag samarbetar för att minska klottret. - Gratis klotterboxar till fastighetsägare och föreningar som själva vill hjälpa till att sanera enklare klotter i sin närmiljö. Kontakta klotterkundtjänsten om du vill hjälpa till! Klotterkundtjänsten Du kan hjälpa oss genom att göra oss uppmärksamma på klotter. Anmäl klottret på något av följande sätt: Telefon Mobilnummer och SMS: Mejl: 8 När du ringer klotterkundtjänsten är det Therése Korkeasalo som svarar. Foto: Magnus Östnäs.

9 Ung i Täby I Täby finns många ställen du som ung kan vända dig till om du har frågor, känner oro eller råkat ut för ett brott. Fältgruppen i Täby Fältgruppen finns för dig som är mellan år och arbetar med att skapa trygghet och ge stöd på platser och i sammanhang där du som är ung vistas. Varje fredag och lördag kväll finns fältarna ute mellan , samt andra kvällar när vi vet att många ungdomar är ute i kommunen, t ex Valborg, skolavslutningen, Allhelgonahelgen/Halloween och Lucia. Till oss kan du vända dig om du känner oro över något eller behöver hjälp i olika situationer som kan uppstå. Föräldrar är också hjärtligt välkomna att kontakta oss. Fältgruppen i Täby har ett nära samarbete med skolan, socialförvaltningen, polisen och arrangerar nattvandringar för föräldrar. Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen är till för unga mellan år. På mottagningen kan du till exempel prata om relationer, självförtroende, ensamhet, utanförskap, övergrepp och frågor om sex eller om kroppsutveckling och mensfrågor. Diskutera och få hjälp med preventivmedel, akutpiller och hämta gratis kondomer och ta gravidetstest och testa dig för könssjukdomar. Besöksadress: Kanalvägen 15 (Roslags Näsby station) Tel: Inga bestämda telefontider gäller, utan lämna namn och nummer så ringer vi upp. Mini-Maria Täby Har du som är under 20 år frågor eller funderingar kring ditt användande av alkohol eller droger kan du kontakta Mini-Maria. Du som är förälder är också välkommen att höra av dig om du känner oro över ditt barns förhållande till alkohol och droger. På mottagningen arbetar en socionom, en sjuksköterska och en läkare. Besöksadress: Stockholmsvägen 116A, Täby Socionom Sjuksköterska Akuta situationer Maria ungdomsmottagning i Stockholm. Stödcentrum för Unga i Södra Roslagen Stödcentrum för unga är till för dig som är brottsutsatt eller vittne i åldern år, är gärningsperson i åldern år eller är närstående såsom föräldrar och syskon. Hjälpen är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt. Du som är brottsutsatt eller vittne kan komma anonymt och du måste inte ha gjort en polisanmälan för att få stöd. Stödcentrum arbetar till exempel med att ge råd och stöd till föräldrar när någon i familjen drabbats av ett brott. Vi ger även praktisk hjälp i kontakt med polis- och åklagarmyndighet. Medling vid brott Medling är ett möte mellan en ung gärningsperson och en brottsutsatt som sker tillsammans med en opartisk medlare. Under medlingen kan du få en bild av den andra personens upplevelser, tankar och känslor kring brottshändelsen och du kan även få möjlighet att ge din bild av det som hänt. Besöksadress: Biblioteksgången 11, Täby centrum Ring eller , sms eller E-post: taby.kommunguide.se 9

10 Vuxen i Täby Anhöriga Mot Droger (AMD) Om du som förälder eller nära anhörig känner oro för att ditt barn använder droger är du välkommen att kontakta oss. Tel Alternativ till våld (ATV) Täby Alternativ till våld (ATV) är ett behandlings- och kompetenscenter för våld i nära relationer. Vi erbjuder stöd och behandling till män och kvinnor som har ett vålds- och aggressionsproblem eller blir utsatt för våld i en nära relation. Vi erbjuder också stöd till barn och unga som upplevt våld och/eller själv direkt blivit utsatta för misshandel. Kontakt: Kvinnor Män Samordnare Mer information: Annika E Mårs, Anne-Charlotte Berselius och Kersti Kempe nattvandrar i Skarpäng och Ellagård. Foto: Sune Fridell Anmäl brott Om du utsätts för brott ska du göra en anmälan så fort som möjligt. En polisanmälan är ofta en förutsättning för att dina rättigheter ska kunna tillvaratas. Försäkringsbolagen kräver t ex en anmälan för att pröva din rätt till ersättning. Vid akut behov av polis, ring Polisens tipstelefon Nattvandring Fredagskvällar samlas nattvandrarna på olika platser i kommunen. Ingen föranmälan krävs. Man pratar gemensamt igenom kvällen, samt blir tilldelad en jacka innan man beger sig ut. Som nattvandrare går man aldrig ensam, minst två och två. VARFÖR SKA MAN NATTVANDRA? Genom att nattvandra skapar du en trygghet för våra ungdomar ute. Det är också ett utmärkt sätt att lära sig om hur och var våra ungdomar rör sig i kommunen. Det skapar också viktiga nätverk mellan föräldrar som kan vara av stor glädje som tonårsförälder. Kvinnojouren och Brottsofferjouren För många brottsutsatta är det viktigt att prata med någon utomstående om det som hänt. Du kan då kontakta brottsofferjouren eller kvinnojouren. Jourerna är religiöst och politiskt obundna. Deras hjälp är kostnadsfri, sekretesskyddad och du kan vara anonym. Kontakt: Brottsofferjouren Kvinnojouren Täby , (lokalsida) 10

11 Kommunikation A Rekt. Exp Fsk. Exp Rekt. Exp En välkomnande mötesplats med rörelse i centrum friskissvettis.se/taby Futuraskolan Bergtorp är en fristående 6-9 skola som ligger i Viggbyholm i Täby Skolan har profilklasser med Idrott och ledarskap, Specialidrott, Musik/ensemblespel, Musik-drama-dans samt Kommunikation är framtiden. taby.kommunguide.se 11

12 To command the English language the key to the world Senior school year 7 9 Nytorpsvägen 7, Täby Junior school year 4 6 Nytorpsvägen 36, Täby Utbildningar Med fokus på: Vuxenutbildningar inom: - Läs mer på Tibble Fristående Gymnasium Futuraskolan Bergtorp är en fristående 6-9 skola som ligger i Viggbyholm i Täby Skolan har profilklasser med Idrott och ledarskap, Specialidrott, Musik/ensemblespel, Musik-drama-dans samt Kommunikation är framtiden. 12 taby.kommunguide.se

13 Vi är en montessoriskola för F-klass till år 9 där alla elever syns och efterfrågas. Vi erbjuder fördjupad NO undervisning, etikundervisning samt språkundervisning i språklabb med internationella kontakter och resor i år 6 och 9 som mål. Våra lokaler är modernt utrustade i Näsby Parks centrum Kontakta oss gärna för mer information på: Tel: Fax: Hemsida: Mail: Kommunikation A Rekt. Exp Fsk. Exp Rekt. Exp KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN Utbildningar Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå.. mindre skola - mer skola! Du är välkommen att söka våra kurser via Internet: I Ur och Skur Mulledalens Förskola Anders Qvarnström Box 5004, HÄSSELBY Tel/Fax: , Mobil: E-post: Förskolan Tel: Näsbydalsvägen TÄBY Trygghet-Närhet-Leka-Lära Information: Vi har 19 förskolor i Täby 3 i Vallentuna och 2 i Sollentuna taby.kommunguide.se 13

14 Utbildningar Foto: Bildarkivet.se De kommunala skolorna i Täby har mycket hög kvalitet enligt Skolverkets inspektion. I Täbys kommunala skolor går elever vars skolresultat är bättre än på många andra håll. Allt inom VVS-utbildning Skolan som ger eleverna goda kunskaper och färdigheter i en trygg miljö. Förskoleklass till år 9 med fritids. Grundsärskola F-10. * Engelska från år 1 * Spanska, franska och tyska redan i år 4 * Förstärkt engelska, matematik, svenska och idrott. Profilval år 6-9 i Idrott, Internationell, Engelska, Kultur, Matematik, Media, Handboll, Fotboll, Innebandy och Ridning. Ny bollhall till hösten 2010! telefon växel: Läs mer om skolan på vår hemsida Varmt välkomna att kontakta oss för besök i skolan Marknadsvägen 299 Täby tel taby.kommunguide.se

15 ADVOKATBYRÅER Advokatfirman Tuula Källbäck AB Tfn ALKOHOLRÅDGIVNING Alkohollinjen Tfn ANHÖRIGSTÖD OCH SERVICE Täby Kommun Anhörigkonsulent Sanna Öhman, TÄBY BAD, SIMHALLAR Myspoolen AB Tfn BADRUMSINREDNINGAR Täby Golv & Inredningar AB Marknadsv. 277, TÄBY Mobil BARNMORSKEMOTTAGNINGAR Täby Barnmorskemottagning Attundafältet 16 A, TÄBY BEVAKNINGSFÖRETAG Larm Assistans AB Broby Gård, TÄBY BILLACKERING Håge Lack & Plåtservice AB Tfn BILREPARATIONER Bilreparationer Däckservice Framvagnsinställning Bilbärgning Bilel & bilelektronik Datoriserad 4-hjulsmätning Bilrecond Tel , fax Vi hälsar nya och gamla kunder välkomna! Viggbyholmsv. 77 (Blå Huset), Täby AutoExperten-Rw Bilverkstad AB Viggbyholmsv. 77, Box 10, TÄBY BOSTADSFÖRETAG BESQAB Tfn BYGGMÄSTARE Bygg Ward AB Stationsv. 14, TÄBY BÄRGNING Krages Bilbärgning Norrort Enhagsvägen 3, TÄBY Tel ASSISTANCEKÅREN, Norrort, Krages Bilbärgning Enhagsv. 3, TÄBY Mobil DATORER - TILLBEHÖR, REPARATIONER Datagrottan Box 7393, Saluv. 2, Arninge Centrum, TÄBY Reparationer, försäkringsskador ENERGIRÅDGIVNING Energirådgivningen Täby TÄBY FRISK - OCH HÄLSOVÅRD Friskis&Svettis Täby Djursholmsv. 30, TÄBY FÖRENINGAR Hyresgästföreningen Täby-Vallentuna Östra Bangv. 62, TÄBY FÖRSKOLOR Futuraskolan Ensta Förskola Hasselgränd 2, TÄBY Futuraskolan Förskolan Myrlejonet Torvmossegränd 3, TÄBY Miklagårds Förskola AB Tfn Naturförskolor Mulledalen AB Näsbydalsv , TÄBY Mobil TäbyPedagogerna Förskolor AB Viggbyholmsv. 75, TÄBY GLASMÄSTERIER Riktnr 08 om inget annat anges U-V Glas Box 2093, UPPLANDS VÄSBY Jour dygnet runt GOLV BTS Golvfixarn AB Marknadsv. 217, TÄBY Bosse. K Badrum, Kakel Thomas.S Trägolv, Slipning Bosse. H Elinstallationer Täby Golv & Inredningar AB Marknadsv. 277, TÄBY Mobil HEMTJÄNST Allégårdens Hemtjänst Kemistv. 10 A, TÄBY Attendo Care Hemtjänst Lyktgränd 45, TÄBY Camillas Hemtjänst & Service Gribbylundsv. 3, TÄBY Hemtjänst Täby Kommun i EgenRegi Område Område Kristina s Omtanke AB Gjutarplan 2, JÄRFÄLLA Olivia Hemtjänst AB Kanalv. 17, TÄBY IDEELLA FÖRENINGAR AMD Anhöriga Mot Droger Täby Näsbylundsv. 3, TÄBY KVINNOJOURER Kvinnojouren Täby / Danderyd Tfn

16 Riktnr 08 om inget annat anges KYL, FRYS Cool Craft AB Tfn KYRKOR, SAMFUND Grindtorpskyrkan Täby Grindtorpsskolgränd 4, TÄBY Täby Församling Box 208, TÄBY Fax KÖKSINREDNINGAR Täby Golv & Inredningar AB Marknadsv. 277, TÄBY Mobil LIVSMEDEL ICA Supermarket Täby Kyrkby Midgårdsv. 2, TÄBY Fax LÅS - LÅSSMEDER AB Täby Danderyd Lås Enebybergsv. 16, DANDERYD Ensta Lås AB Biblioteksgången 2, TÄBY PIANOSTÄMMARE Claesson & Son Radarv. 4, TÄBY Mobil Eisleitner, Leonard Sångarv. 5, TÄBY Mobil POLIS Närpolisen i Täby Tfn POLITISKA ORGANISATIONER Folkpartiet i Täby Box 110, TÄBY Miljöpartiet i Täby Moderaterna i Täby Box 2, TÄBY Socialdemokraterna i Täby Åkerbyv. 94, TÄBY Täbycentern Gruppledare Annica Nordgren Tfn Ordförande Kurt Göran Eriksson Tfn Vänsterpartiet i Täby-Danderyd Tfn RESTAURANGER Restaurang & Pizzeria Rösjö Ljungmyrsv. 4, TÄBY Lunchöppet: Hälsopizza, glutenfri pizza. Lokal för fest. Fyller du år? Den som fyller år äter gratis. Lokal i Skarpäng för festen inkl.catering. Bäst i Täby REVISORER - GODKÄNDA Presteva Revision AB Propelllerv. 6 A, TÄBY Fax RÖRARBETEN Rörmekano AB Fabriksv. 5, VALLENTUNA SKOLOR Bergtorpsskolan AB Viggbyholmsv. 59, TÄBY Byängsskolan AB Marknadsv. 299, TÄBY EnergiGymnasiet Täby Stockholmsv. 116 C, TÄBY Frejaskolan Kanslihusgränd 8, TÄBY Habiliteket AB Kanalv. 17, TÄBY Internationella Engelska Skolan AB Nytorpsv. 7, TÄBY Kristinaskolan Ellagårdsv.19, TÄBY Marknadsv. 301, Täby Kryssarv. 1-3, Täby Se vår annons Kryssargymnasiet Gymnasiesärskola Kryssarv. 20, TÄBY Milstensskolan Fjätursv. 6, TÄBY Mimers Gymnasium med Aspergerprofil Enhagsslingan 5, TÄBY NTM / Montessoripärlan Eskaderv. 10, TÄBY Tibble Gymnasium Box 151, TÄBY Fax Täby Enskilda Gymnasium Box 2800, TÄBY Täby Friskola Armév , TÄBY Täby Kommun TÄBY Drakskeppsskolan Ellagårdsskolan Erikslundsskolan Gribby Gård Kyrkskolan Löttingelundsskolan Midgårdsskolan Myrängen Norskolan Näsbydalskolan Näsbyparksskolan Rösjöskolan Skarpängsskolan Skolhagenskolan Slottsparksskolan Vallatorpsskolan Viggbyskolan Ytterbyskolan Täby Komvux Box 220 Attundav. 1A, TÄBY Täby Specialförskolor Marknadsv. 301, TÄBY Åva Gymnasium Box 1450, TÄBY Fax TVÄTT, KEMTVÄTT KvickTvätt Ellagårdsv. 40 A, TÄBY

17 KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå.. Du är välkommen att söka våra kurser via Internet: Är ditt hem säkert? Vi har alla typer av larm och låssystem, passersystem, galler och gallergrindar. Söker du hemtjänst? Välkommen att kontakta Allégårdens Hemtjänst för fortsatt god livskvalitet med trygghet, säkerhet och professionalitet! En verksamhet i företaget Vårdstyrkan AB Tel: Internet: Välkommen! Föreningen Anhöriga mot Droger samarbetar med Trygg i Täby och Roslags-polisen Trygghet ger frihet. Det borde vara en självklarhet för alla människor att känna sig trygg på sin egen gata och röra sig fritt i vårt samhälle alla tider på dygnet, utan att uppleva en känsla av att kunna bli utsatt för brott. Därför är brottsbekämpning en av samhällets viktigaste uppgifter. Att känna sig trygg i sin vardag är en förutsättning för att känna sig fri. Det gäller i hela Sverige och inte minst för oss här i Täby. Bli medlem i moderaterna! Ring Allt inom VVS-utbildning Foto: Peter Knutsson taby.kommunguide.se 17

18 Söker du hemtjänst? Välkommen att kontakta Allégårdens Hemtjänst för fortsatt god livskvalitet med trygghet, säkerhet och professionalitet! En verksamhet i företaget Vårdstyrkan AB Tel: Internet: HEMTJÄNST ANNE STALIN AB Hemtjänst - ditt eget val Professionell vård och omsorg & ditt självklara val sen 1993 Tele/fax Hemtjänst, Område 1: Centrum, Grindtorp, Näsbydal, Roslags Näsby, Ella Ellagård, Vallabrink, Vallatorp, Erikslund, Visinge, Ensta, Kyrkbyn Ahola, tel När hjälpbehovet uppstår känns det tryggt att veta att kommunens hemtjänst kan erbjuda stöd och hjälp Hemtjänsten i Täby kan erbjuda dig hjälp i hemmet, efter biståndsbeslut. Det kan till exempel gälla: Avlösarservice Vi finns för dig som behöver hjälp dag, kväll samt helg. Vi finns tillgängliga i hela kommunen med följande indelning: Hemtjänst, Område 2: Eskaderv 1 och 3, Näsbypark, Lahäll, Norskogen, Näsbygård, Röhäll, Löttin, gelund, Hägernäs, Viggbyholm, Gribbylund För att få hemtjänst kontakta kommunens äldre- och handikappenhet. Tel Ni kan känna Er trygga. Vi har lång erfarenhet och god kompetens. 18 taby.kommunguide.se

19 Hemtjänst det är du som väljer! Våra medarbetare försöker alltid ge det lilla extra i mötet med dig. Hos oss är det du som står i fokus. Ring oss på telefon så berättar vi mer! Vi finns här för att göra vardagen lättare för er, utefter era egna behov Avlösarservice - Ledsagarservice Hjälp i hemmet - Omvårdnad Kontakta oss på eller Ribbings väg 89, Sollentuna En hjälpande hand nära dig. Önskar Du en personligt utformad hemtjänst från ett företag med nöjda kunder är vi alternativ nummer ett. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss! Anette Pettersson, enhetschef tfn Therese Wallin, gruppledare tfn Olivia Hemtjänst AB Råsundavägen 100, Solna Med hjärtat på rätt ställe Hemtjänst - ditt eget val Vi vill att alla ska känna sig trygga och nöjda med vår hemtjänst. Vårt mål är att utveckla och förbättra hemtjänsten. Vi ställer höga krav på att våra medarbetare är kunniga och ansvarsfulla i sitt arbetssätt. VÄLKOMNA TILL OSS! Gribbylundsvägen TÄBY taby.kommunguide.se 19

20 Ungdomscafé hitta fler aktiviteter på tel Eva Wittbom, kommunalråd Med hjärta och hjärna i Täbypolitiken Med hjärta och hjärna i Täbypolitiken tar Folkpartiet en ledande plats i den styrande alliansen. Vi står för borgerlig politik med socialt ansvar. Frihet, valfrihet och omtanke är viktigt för oss. Mats Hasselgren, kommunalråd Skola, förskola, kultur, fritid och idrott är några av våra hjärtefrågor. Vi vill också ha halva Täby grönt och att kommunen ska vara bra för både ung och gammal. 20 taby.kommunguide.se

Trygg i Täby 2014. Så arbetar vi brottsförebyggande. Häng med på trygghetsvandring i Hägernäs. Trygghet är att kunna vara sig själv

Trygg i Täby 2014. Så arbetar vi brottsförebyggande. Häng med på trygghetsvandring i Hägernäs. Trygghet är att kunna vara sig själv Trygg i Täby 2014 Så arbetar vi brottsförebyggande Trygghet är att kunna vara sig själv Häng med på trygghetsvandring i Hägernäs Utgiven i samarbete med: TÄBY KOMMUN 183 80 Täby E-post: tryggitaby@taby.se

Läs mer

Trygg i Täby. Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum. Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby

Trygg i Täby. Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum. Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby Trygg i Täby 2013 Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby Utgiven i samarbete med: TÄBY KOMMUN 183 80 Täby E-post: tryggitaby@taby.se

Läs mer

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Gå till taby.se/skolval 9 jan 5 feb 2012 Välkommen att välja grundskola! Som förälder till ett barn i Täby väljer du aktivt vilken skola du vill att

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i. Politiskt mål i Täby kommun

Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i. Politiskt mål i Täby kommun Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i Politiskt mål i Täby kommun FAKTA Täby Täby kommun 2 mil norr om Stockholm 66 080 invånare idag (80 000) regional stadskärna 8 000 företag,tjänste,handel,elektronik

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013.

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Polisområde Syd Datum Diarienummer 2012-12-19 Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Handlingsplan kopplad till samverkansavtal 2011-2014. Fokusområden

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-03-27 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Om några månader kommer studentens lyckliga dagar men redan i mars börjar de första

Läs mer

Visioner för nattvandrare

Visioner för nattvandrare Visioner för nattvandrare Vi skall som vuxna vara en bra förebild för våra ungdomar. Både för våra egna och för andras barn. När vi nattvandrar är det viktigt att skapa så bra relationer som möjligt mellan

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-04-17 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Brottsförebyggande projekt mot inbrott i Södra Järva Sedan i början av 2012 har Polisen

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Aktivitet Mål Ansvarig Uppföljning 2012-03-14 Våld i offentlig miljö

Aktivitet Mål Ansvarig Uppföljning 2012-03-14 Våld i offentlig miljö Aktivitet Mål Ansvarig Uppföljning 2012-03-14 Våld i offentlig miljö Gemensamma kontroller av krogar med serveringstillstånd. Upprätthålla ansvarsfull servering genom minst 1 årlig kontroll av samtliga

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län 2013-05-06 - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Dörrknackning i Södra Järva blev mycket uppskattad Ett brottsförebyggande projekt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 3, 2014. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 3, 2014. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Drogförebyggande Nyhetsbrev nr 3, 214 Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Nyhetsbrev nr 3, 214 Nyhetsbrevet till dig som är förälder i Vimmerby kommun. Syftet är att informera och stötta dig i arbetet

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Kvalitetsgaranti Öppna förskolan

Kvalitetsgaranti Öppna förskolan ÖPPNA FÖRSKOLAN Sid 1 (6) Giltig 2015 Genom öppna förskolan erbjuds familjer möjlighet att möta andra föräldrar och barn. Här erbjuds en planerad pedagogisk och social verksamhet vars innehåll påverkas

Läs mer

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012 VÅLD - hjälp och stöd Ring alltid 112 vid nödsituation! Produktion: socialkontoret 2012 www.sollentuna.se Kontaktuppgifter SOCIALKONTORET Mottagningen för barn och unga, tel 08-579 212 50 Mottagningen

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING FÖREBYGGANDE UNGDOMS INSATSER OCH MEDBORG ARSERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6.-821-2011 SID 1 (6) 2012-04-04 SDN 2012-04-19 Handläggare: Christina Hermansson Telefon:

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar mars 2011 Västerorts gemensamma sida Fotbollssäsongen 2011 börjar i år redan i april med ett derby mellan Djurgården och AIK på Råsunda. Västerortspolisen arbetar aktivt tillsammans

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Öppna förskolan

Kvalitetsgaranti - Öppna förskolan ÖPPNA FÖRSKOLAN Sid 1 (5) Giltig 2016 - E n m ö t e s p l a t s för f ö r ä l d r a r o c h små b a r n ( 0-5 å r ) so m t i l l sa m m a n s u t for skar världen, k ny t e r ny a soc i a l a ko n t a

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret FAQ. Nattvandring

Kultur- och fritidskontoret FAQ. Nattvandring Kultur- och fritidskontoret FAQ Nattvandring Info nattvandring Nattvandring har funnits i olika former under många år, främst för att öka vuxnas närvaro ute på gator och torg. Detta är en av flera trygghetsinsatser

Läs mer

Föräldrastöd. Enköpings kommun

Föräldrastöd. Enköpings kommun Föräldrastöd Enköpings kommun Beskrivning föräldrastödsprogram 1-3 år Program Att vara småbarnsförälder är inte alltid lätt! Barn är olika till sin läggning redan från tidig ålder. En del är följsamma,

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

Handlingsplan Köpings brottsförebyggande råd

Handlingsplan Köpings brottsförebyggande råd Handlingsplan 2016 Köpings brottsförebyggande råd Köpings kommun Rapporten skriven av: William Wikström Antagen av: Brå-Köping. 2016-06-02 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se/bra

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i. Förskoleklass, 9-11 nov kl. 18. Förskoleklass hösten 2016. Hägernäs / Lilla Gribbylund / Småskolan

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i. Förskoleklass, 9-11 nov kl. 18. Förskoleklass hösten 2016. Hägernäs / Lilla Gribbylund / Småskolan Förskoleklass hösten 2016 Hägernäs / Lilla Gribbylund / Småskolan INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i Förskoleklass, 9-11 nov kl. 18. VÅRT MOTTO Kunskap genom engagemang och kompetens VÅR VISION

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 1 Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2015 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Har du tänkt resa bort över julen? Informera gärna om att du ska resa bort över julen, men gör

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Foto Jesper Molin Jag vet inte vad jag skulle ha tagit mig till utan anhörigstödet. Kvinna, 65 + som vårdar sin make Som anhörig har man ofta inte

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Handlingsplan och checklista För mer tips om hur ni kan arbeta med policyn- se verktygslådan! Förening: År: Kontaktperson: Handlingsplan

Läs mer

ETT TryggaRE halmstad. samarbete mellan halmstads kommun och polismyndigheten i hallands län

ETT TryggaRE halmstad. samarbete mellan halmstads kommun och polismyndigheten i hallands län ETT TryggaRE halmstad samarbete mellan halmstads kommun och polismyndigheten i hallands län Foto: Lars Hedelin/RIKSPOLISSTYRELSEN. Halmstad ska vara en trygg kommun att bo och leva i. Därför samarbetar

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man kan behöva stöd och hjälp att kompensera det som skapar hinder i det dagliga livet.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Mina barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mina barn skulle aldrig klottra!...eller? Mina barn skulle aldrig klottra!...eller? Gribbylundstunneln skapar trivsel och trygghet och underlättar klottersaneringen avsevärt genom glasemaljmaterialet. Hjälp oss att göra skillnad! Nedsprejade busskurer,

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med 1 Se Sambandet! Forskning visar att det finns samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Det formuleras

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar december 2010 Västerorts gemensamma sida Under oktober har ett intensivt arbete pågått mot bostadsinbrott i Västerorts polismästardistrikt. En insats startade den 1 oktober

Läs mer

På väg Enkät för den unge

På väg Enkät för den unge På väg Enkät för den unge För dig som bor i familjehem eller HVB Du har rätt att få det stöd du behöver, både innan och efter det att du flyttat ut från ditt familjehem eller hem för vård eller boende

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från barn och ungdomars sida,

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN HAGFORS KOMMUN STÖD TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg om en närstående kan betyda mycket

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013 Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Ansvarig för sammanställningen: Helena Lindehag Folkhälsostrateg Piteå kommun september

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns förebyggargrupp består av representanter från sociala (IFO, Individ- och familje omsorg), elevhälsan, rektorer, fritidsgård, flyktingverksamhet,

Läs mer

Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse

Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse LULEÅ KOMMUN HANDLINGSPLAN 1 (6) 2011-04-11 Handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse Fastställt av kommunstyrelsen 2007-04-16 Reviderad 2011-04-11 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg Må bra i förskola och skola Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg 1 Barn och ungdomar som mår bra har bättre förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap. Vi vet att det finns

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Älvsjö Öppna förskola

Älvsjö Öppna förskola K V A L I T E T S G A R A N T I Älvsjö Öppna förskola Sid 1 (5) Öppna förskolan är öppen på heltid, med en heltidsanställd förskollärare och en på 80 %. Ledningen utgörs av förskolechef inom Solbergaskogens

Läs mer