Trygg i Täby Så arbetar vi brottsförebyggande. Häng med på trygghetsvandring i Hägernäs. Trygghet är att kunna vara sig själv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg i Täby 2014. Så arbetar vi brottsförebyggande. Häng med på trygghetsvandring i Hägernäs. Trygghet är att kunna vara sig själv"

Transkript

1 Trygg i Täby 2014 Så arbetar vi brottsförebyggande Trygghet är att kunna vara sig själv Häng med på trygghetsvandring i Hägernäs

2 Utgiven i samarbete med: TÄBY KOMMUN Täby E-post: Hemsida: Redaktion: Trygg i Täby och kommunikationsavdelningen, Täby kommun. Omslagsbild: Trygghetsvandring i Hägernäs. Foto: Linnea Uddenmyr, Olof Holdar och Martina Skowronska Täby kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom Täby kommun. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Ivar Lunnemo Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2013 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Täby ska vara Sveriges tryggaste kommun Min vision är att Täby ska vara Sveriges tryggaste kommun. Trygg i Täby startade som ett litet utvecklingsprojekt och är idag en kommunövergripande verksamhet som berör alla i Täby på ett eller annat sätt och de allra viktigaste aktörerna i Trygg i Täby är du och jag. Genom att våga visa civilkurage, ta hand om och känna ett ansvar för vårt närsamhälle kan vi tillsammans göra underverk för tryggheten i vår kommun. Enkla insatser som nattvandring och grannsamverkan gör skillnad. I Täby kommun har vi nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Vi arbetar ständigt med uppfräschning av gångtunnlar, förbättrad belysning och olika förebyggande insatser riktade mot barn och unga. Vi ser att det ger goda resultat och kommer därför att intensifiera arbetet ännu mer. Täby närpolis är en mycket viktig aktör i vårt gemensamma trygghetsarbete. Genom vårt goda samarbete har vi byggt upp ett nätverk som gör att vi kan arbeta proaktivt. Jag känner en stor glädje och stolthet över det engagemang som så många Täbybor och andra verksamma i Täby har för att öka tryggheten och att vi gemensamt arbetar för att Täby ska vara Sveriges tryggaste kommun. Sofia Paulsson (M) Ordförande Trygg i Täby Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR/Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. 2 taby.se/tryggitaby

3 Vad är trygghet för dig? Trygghet är ett brett begrepp som kan ha olika innebörd. Vi frågade några som bor och verkar i Täby: Vad är trygghet för dig? Och hur kan du hjälpa till för att göra Täby till en ännu tryggare plats? Ylva Wängelin-Ringhag, pensionär, Roslags-Näsby: Jag tycker att det känns lugnt och tryggt här. Men en sak som är viktig är att det byggs fler hyresrätter i Täby. Boendesituationen är svår och hyresrätter är en trygghet för barnfamiljer. Sen tycker jag att kommunen ska ha en konsumentvägledare! Jag har bra kontakt med mina grannar och vi hjälps åt. Lennart Markusson, pensionär, Täby centrum: Trygghet är att ha bra kontakt med sin familj, framför allt nu när man är gammal. Min dotter och hennes barn bor också i Täby. Det är skönt. Jag försöker ha koll på vad som händer i min närhet och världen i stort. Sen är jag väldigt social och gillar att snacka med folk, det är väl en form av trygghet? Martin Hesselgren, studerande Åva gymnasium, Åkersberga: Trygghet är att kunna vara sig själv. Och att man inte alltid behöver ha koll på sina saker för att man är rädd att någon ska ta dem. Att man ingriper om man ser något hända som är fel. Att man står upp för sina vänner och säger till när något inte är okej. Robin Sjöberg, tränare i Täby bowlingklubb, Vallentuna: Jag känner mig trygg när det är mycket folk omkring som till exempel i Täby centrum, jämfört med mindre vägar som är dåligt upplysta. Jag tycker att vuxna borde organisera sig mer och vara ute på kvällarna. Gärna föräldrar som nattvandrar. Malin Nilsson, IT-konsult, Ensta: Trygghet i trafiken är viktigt för oss som har barn. Vi bor nära Stockholmsvägen där det skett flera olyckor och vi måste gå förbi där varje dag när vi ska till dagis. Vi brukar alltid ha utebelysningen tänd så här på vintern. Då blir det ljusare även för våra grannar. Julia Retzius, studerande NTM-skolan, Åkersberga: Det ska vara trevlig stämning och människor runtomkring. Då känner jag mig trygg. Inte folk som bråkar och är stökiga. Att man tänker på hur man uppför sig bland andra och känner av så ingen känner sig otrygg. taby.kommunguide.se 3

4 Så här fungerar Trygg i Täby RÅDET Trygg i Täbys verksamhet styrs av Trygg i Täby-rådet. Rådet består av både politiker, valda av kommunstyrelsen, och tjänstemän. Här sitter till exempel kommunens säkerhetschef, vår stadsträdgårdsmästare och grundskolechef. Även närpolisen finns representerad i rådet. Rådet har en politisk ordförande och en tjänsteman som samordnare. DU Det är du som bor eller verkar i Täby som vi är till för, att du ska trivas och känna dig trygg. Och vi vill gärna veta vad du tycker. Vår utgångspunkt är att alla företag, myndigheter, organisationer och enskilda kommuninvånare har ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg miljö. KANSLIET På Trygg i Täbys kansli arbetar två personer, Lil Froby och Bo Hammerin. De koordinerar och utvecklar kommunens trygghetsarbete. Varje år får kansliet i uppdrag av rådet att arbeta extra med ett specifikt fokusområde. Det kan till exempel vara mobbning, tryggare närmiljöer eller brotts- och drogförebyggande insatser. Under 2015 kommer Trygg i Täby fokusera på att få ner tobaksanvändningen bland unga i kommunen. Trygg i Täby genomför ett stort antal aktiviteter varje år. Vi håller i föreläsningar, trygghetsvandringar, seminarier och utbildar medarbetare. Kansliets uppgift är också att öka intresset för trygghetsfrågor bland medborgarna då blir vi fler som kan hjälpas åt! 4 taby.se/tryggitaby

5 SAMVERKAN För att vi ska nå ut och verkligen kunna göra skillnad är det viktigt att vi samverkar både inom och utanför kommunen. Trygg i Täby har nära kontakt med skolor, polis, näringsliv och andra myndigheter. Hur det fungerar kan du läsa mer om i den här guiden. HELA KOMMUNEN För att lyckas med vår vision har alla verksamheter i kommunen egna trygghetsmål som är kopplade till just deras specialområde. TRYGG I TÄBY Är en kommunal verksamhet som arbetar med trygghetsfrågor, alltifrån att skapa en tryggare utomhusmiljö till att stärka människors inre. Vår vision är att Täby ska vara Sveriges tryggaste kommun att leva och verka i. KONTAKTA OSS På vår sida på kommunens webbplats tipsar vi om intressanta aktiviteter som vi arrangerar. Här hittar du också information om vart du kan vända dig när problem och otrygghet uppstår: Du kan även mejla på: Eller ring oss: Lil Froby , Bo Hammerin taby.kommunguide.se 5

6 Utvecklingsgruppen för grannsamverkan fick Trygg i Täby-stipendiet förra året. Det är många inom en kommun som arbetar med trygghetsrelaterade frågor; vi utbildar barn, vi tar hand om äldre och ser till att våra vägar är säkra att köra på. Trygg i Täbys uppgift är att jobba kommunövergripande, strategiskt och förebyggande. Vi ska samordna och utveckla trygghetsarbetet inom kommunen. VARFÖR FÖREBYGGANDE ARBETE? I Täby arbetar vi med en kombination av främjande och förebyggande åtgärder. Med främjande åtgärder menar vi sådant som stärker människors hälsa och förmågor generellt. Ibland handlar det om att stärka de skyddsnät vi redan har och ibland om att minska riskfaktorer. Det finns inte någon faktor som ensam är avgörande, utan det är viktigt att påverka många faktorer samtidigt. Vi vinner alltid på att arbeta förebyggande med barn och ungdomar. Unga ska fångas upp tidigt och erbjudas det stöd de behöver för en positiv utveckling. VÅR NÄRMILJÖ Om vi ser till att vår närmiljö är ren och snygg Trygg i Täby-stipendiet Så här arbetar vi ökar vi trivseln samtidigt som vi minskar vardagsbrotten. Klotter, skadegörelse och nedskräpning ska åtgärdas så fort det är möjligt. På olika sätt försöker vi ständigt att lokalisera de platser i vår kommun som upplevs som otrygga. Det gör vi genom undersökningar, trygghetsvandringar, direkta tips till vår Klotterkundtjänst eller felanmälan till kommunen. Läs mer om våra trygghetsvandringar på sidan 8! BROTTSFÖREBYGGANDE Sedan 2011 har vi en samverkansöverenskommelse med polisen. Tillsammans med närpolisen har vi regelbundna möten med representanter från skolan, socialtjänst och kulturoch fritidsverksamheten. På så vis formar vi ett gemensamt synsätt, får kunskap om varandras arbete och blir mer effektiva brottsförebyggare. FÄRRE FÖRÄLDRAR BJUDER PÅ ALKOHOL Vartannat år går vi ut med en enkät för att undersöka Täbyungdomarnas användande av tobak, alkohol och narkotika. De centrala frå- KÄNNER DU EN ELDSJÄL? Täby kommun delar årligen ut ett stipendium till en person eller grupp som strävar efter att göra Täby till en tryggare och trivsammare plats. Stipendiet är på kronor och ska användas till att utveckla en verksamhet eller idé. Gå in på taby.se/tryggitaby för att nominera din kandidat före den 9 mars! 6 taby.se/tryggitaby

7 Vi sitter med i olika samarbetsprojekt, skateparken är ett exempel. Vill du veta mer om drogvanestatistiken i Täby? Ladda hem broschyren Tobak, cannabis och alkohol och kika på filmen på vår hemsida. gorna i undersökningarna har varit desamma sedan vi började Täbyenkäten ger oss möjlighet att analysera utvecklingen över tid och ger oss goda förutsättningar att styra våra resurser till de områden där de gör mest nytta. Alkohol och bjudvanor är ett sådant område där vi arbetat för en attitydförändring svarade 40 procent av ungdomarna i årskurs sju att de fick smaka på alkohol hemma, idag är den siffran 14 procent. Även andelen ungdomar som dricker alkohol regelbundet har minskat. MINDRE KLOTTER I KOMMUNEN 2010 lade kommunen 2,2 miljoner kronor på att sanera klotter, under 2013 var kostnaden drygt en miljon. 96 procent av all anmäld skadegörelse till vår Klotterkundtjänst saneras inom 48 timmar enligt vår klotterpolicy. Allt färre medborgare upplever att klottret är ett problem och vi tror att det effektiva arbetssättet har minskat nyrekryteringen och därmed klottret i Täby. Fokusområde: Tobak. HALLÅ DÄR LIL FROBY, UTVECKLINGSLEDARE PÅ TRYGG I TÄBYS KANSLI. Fokusområdet under 2015 är att få ner tobaksanvändandet men ni smygstartar redan nu, vad ska ni göra? Vi kommer framför allt jobba mycket med opinionsbildning och då med fokus på ungas tobakskonsumtion. Skola, fritid, föreningsliv och föräldrar kommer bli våra självklara samarbetspartners. Det kommer också bli ökad tillsyn av tobaksförsäljningen och av rökfria miljöer. Vid årsskiftet införde Täby kommun rökfri arbetstid det känns som en bra start. Hur ser användandet ut idag? Rökningen bland vuxna har minskat stort över tid. Det är en fantastiskt positiv utveckling. Men rökningen bland unga ligger fortfarande på en mycket hög nivå. I Täby röker fyra av tio flickor i gymnasiets årskurs två, totalt röker var tredje gymnasieelev. Det vill vi göra något åt. Varför är det här arbetet viktigt? Rökning är den vanligaste orsaken till sjukdom. Nästan alla börjar röka innan de fyllt 18 år, så vi måste rikta insatserna där. När det gäller unga finns dessutom ett starkt samband mellan tobaksrökning och cannabisrökning. I Täby svarar 39 procent av de som använder tobak i årskurs nio att de testat cannabis. Motsvarande siffra för de som inte använder tobak är tre procent. 7

8 Det vi gör syns! TRYGGHETSVANDRINGAR Cirka 15 personer har samlats i den ombonade butikslokalen i Hägernäs. Det är goda grannar, engagerade i bostadsrättsföreningen, närpolis och representanter från kommunen. Tillsammans ska vi ut i novembermörkret för att lokalisera Hägernäs centrums otrygga platser. Jag trivs väldigt bra i Hägernäs. Men det är nyttigt att träffas så här med sina grannar och verkligen reflektera över hur det ser ut där man bor, säger Kia Holfve. Kia har bott i Hägernäs från och till sedan Hon har sett hur stadsdelen utvecklats och hon hoppas att butikerna får bli kvar så att inte centrumet dör. Truppen promenerar upp mot torget och lekplatsen. Bo Hammerin från Trygg i Täby uppmanar alla att studera sin närmiljö ur olika perspektiv: Vad är tryggt för äldre, för barn och för unga? Torget är fruktansvärt mörkt. De här buskarna har vuxit en del sedan 1966! Nu är de stora och täta, vem som helst kan gömma sig där bakom, säger Kia Holfve. Kommunens landskapsarkitekt och belysningsansvarig kommer med tips och svarar på frågor. Efter promenaden lämnar alla in sina blanketter med synpunkter och diskussionen sätter igång. Vad var bra, vad var otryggt och vad händer nu? Vi kommer kika på vad ni har skrivit, sammanfatta det och sedan har vi gärna ett uppföljningsmöte med bostadsrättsföreningarna. Alla åtgärder behöver inte kosta massor med pengar, man kan göra ganska mycket med enkla medel, säger Bo Hammerin. Jag hoppas att vi bostadsrättsföreningar kommer samordna oss och gå ihop kring frågor som rör torget och centrumet nu gör vi det här tillsammans! säger Kia Holfve. 8 taby.se/tryggitaby

9 Föräldraföreläsningar Cirka sex gånger per termin bjuder Trygg i Täby in till föräldraföreläsningar med olika aktuella teman och gästföreläsare. Föreläsningarna riktar sig till föräldrar med barn i alla åldrar men även till de som arbetar med unga. Kicki Erdös är förskollärare på öppna förskolan i Näsbypark, hon besöker nästan alltid föreläsningarna. VAD TYCKER DU ÄR BRA MED FÖRÄLDRAFÖRELÄSNINGARNA? Det är som gratis kompetensutveckling varje gång. Jag har lärt mig mycket och känner ofta wow när jag går därifrån. Vi brukar fråga föräldrar som vi träffar vad de har för önskemål, vad som skulle intressera dem, och så tipsar vi Trygg i Täby om spännande ämnen. VAD TYCKER FÖRÄLDRARNA? Att det är jättebra. Vi som jobbar här upplever ibland att föräldrar inte riktigt vågar lita på sig själva. Det är viktigt att man stöttar dem, berättar att de duger och att de ska lita på sin magkänsla. De som känner sig osäkra vänder sig ibland till internet för råd och får svar som inte alltid är de bästa. Ansvarsfull alkoholservering Tillsammans med Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddskontor anordnar Trygg i Täby utbildningar för kommunens krögare. Emilio Munoz som äger Emilios kök, är en av dem som gått utbildningen och lärt sig mer om ansvarsfull alkoholservering. VAD LÄRDE DU DIG PÅ KURSEN? Mycket! Det var lärorikt. Det var både teori och mer praktiska moment. Det bästa var när vi gick igenom olika situationer som man kan hamna i när man arbetar i restaurangen. Självklart ska man inte servera alkohol till minderåriga, men vad gör man till exempel om föräldrar blir berusade när deras barn är med? Såna situationer diskuterade vi. GER DET DIG NÅGOT I DITT DAGLIGA ARBETE? Ja absolut. Jag ska kolla om några i serveringspersonalen också kan gå kursen. taby.kommunguide.se 9

10 Kontaktuppgifter Här hittar du kontaktuppgifter till flera kommunala verksamheter men även andra myndigheter som arbetar med trygghetsfrågor. För din familj RESURSTEAMET. Hit kan du som förälder eller pedagog vända dig med frågor och funderingar, ALTERNATIV TILL VÅLD, ATV. Stöd och behandling till de som har vålds- och aggressionsproblem eller själva blivit utsatta för våld i en nära relation, ANHÖRIGA MOT DROGER. Hjälper föräldrar eller anhöriga som känner oro för att ett barn använder droger, JOURSTÖD. Kvinnojouren, , Brottsofferjouren, Samtalsstöd till de som utsatts för brott. För ungdomar FRITIDSGÅRDAR. I kommunen finns sju stycken fritidsgårdar med ett stort utbud av aktiviteter. UNGDOMSMOTTAGNINGEN. Här kan du, år, få hjälp med de mesta som rör relationer, sex, kroppsutveckling och känslor. Kanalvägen 15, Täby, MINI-MARIA. För dig under 20 år som har frågor eller funderingar kring ditt användande av alkohol eller droger. Föräldrar är också välkomna att höra av sig. Stockholmsvägen 116A, Täby, Trygghet i din närmiljö KLOTTERKUNDTJÄNSTEN. Uppmärksamma oss på klotter, , E-post: FELANMÄLAN. Anmäl dina fel och kom med synpunkter, service.taby.se/ffs. Brister och fel i gatumiljön, parker och torg, Gatubelysning, GRANNSAMVERKAN. Kontakta närpolisen i Täby om du vill vara delaktig, Stig-Ove Edholm, För äldre TÄBY SENIORCENTER. Träffpunkt för dig som är 65+. Biblioteksgången 10, plan 3, BISTÅNDSHANDLÄGGARE. Hit vänder du dig med frågor om stöd och hjälp i hemmet, ANHÖRIGSTÖD. För dig som vårdar eller stödjer en närstående, ÄLDRELOTS. För dig som vill veta mer om vad kommunen har att erbjuda dig som senior, STÖDCENTRUM FÖR UNGA I ROSLAGEN. För dig som är brottsutsatt eller vittne i åldern år. Biblioteksgången 11, Täby centrum. Telefon: eller taby.se/tryggitaby

11 Etablerat 1954 VÅR KUNSKAP - ER SÄKERHET Tel Näsbydalsv. 9 TÄBY Enebybergsv. 16, Danderyd Täbys viktigaste livsmedel Hemma hos dig har du ett av världens bästa vatten. Det kommer från Norrvatten. Vi producerar och distribuerar dricksvatten till mer än en halv miljon människor i norra Storstockholm. Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer! DAGLIG VERKSAMHET Täby kommun erbjuder individuellt anpassad daglig verksamhet som ger stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dina önskemål. Vi strävar efter med den lokala arbetsmaknaden. Besök oss på taby.se/dagligverksamhet och läs mer om våra åtta olika verksamheter. Tfn: ÅNGARENS VÅRDBOENDE När behovet av hjälpinsatser blir större, kan det kännas tryggt med ett boende där du kan få stöd och hjälp dygnet runt. Ångaren erbjuder vårdboende och gruppboende med service och omvårdnad dygnet runt. bor hemma och behöver lite extra stimulans. Ångaren är vackert beläget i hjärtat av Näsbypark. Vi på Ångaren vill att du känner välbefinnande och har ett värdigt liv när du bor hos oss. Besök oss på taby.se/angarensvardboende och läs mer om boendet eller kontakta kommunen på taby.kommunguide.se 11

12 Kristdemokraterna i Täby WP.KRISTDEMOKRATERNA.SE/TABY Vi vill ha ett varmt samhälle där barn får leka och lära. Där barn får växa upp till trygga och starka personer. ENGAGERA DIG I TÄBYS FRAMTID DU OCKSÅ: Kristdemokraterna.se/blimedlem Eva Wittbom, kommunalråd Med hjärta och hjärna i Täbypolitiken Med hjärta och hjärna i Täbypolitiken tar Folkpartiet en ledande plats i den styrande alliansen. Vi står för borgerlig politik med socialt ansvar. Frihet, valfrihet och omtanke är viktigt för oss. Mats Hasselgren, kommunalråd Skola, förskola, kultur, fritid och idrott är några av våra hjärtefrågor. Vi vill också ha halva Täby grönt och att kommunen ska vara bra för både ung och gammal. 12 taby.kommunguide.se

13 Täbyhus AB Välkommen att kontakta vår Söker BoButik du mellan lägenhet? Besök Tel: vår hemsida Vi vet inte vad du måste orka. Bara hur. taby.friskissvettis.se Är ditt hem säkert? Vi har alla typer av larm och låssystem, passersystem, galler och gallergrindar. Välkommen! Föreningen Anhöriga mot Droger samarbetar med Trygg i Täby och Roslags-polisen Trygghet ger frihet. Det borde vara en självklarhet för alla människor att känna sig trygg på sin egen gata och röra sig fritt i vårt samhälle alla tider på dygnet, utan att uppleva en känsla av att kunna bli utsatt för brott. Därför är brottsbekämpning en av samhällets viktigaste uppgifter. Att känna sig trygg i sin vardag är en förutsättning för att känna sig fri. Det gäller i hela Sverige och inte minst för oss här i Täby. Bli medlem i moderaterna! Ring Funderar du över dina alkoholvanor? RING och prata med våra rådgivare Öppet mån - tors kl fre kl Det är kostnadsfritt, du kan vara anonym och ringa från hela landet. Läs mer på alkohollinjen.se Foto: Peter Knutsson taby.kommunguide.se 13

14 Larm Assistans Sverige AB är Ert lokala bevakningsföretag med auktorisation över hela Sverige, EU godkänd samt med 25 års erfarenhet. Vi ska garanterat vara billigare och bättre än andra leverantörer gällande larmabonnemang samt utryckningar, ring / maila gärna och jämnför. Nedan följer starka argument för att koppla Ert larm eller bevakning till Ert lokala bevakningsföretag Larm Assistans Sverige AB. Garanterade uttryckningstider inom hela norrort, medeltid: 9,8 minuter (2012). Vi tillhandahåller branschens samtliga tjänster. Högsta kvalitén bland bevakningsföretag i Sverige senaste 5 åren. Erfarna, rutinerade väktare från norrort. Regional förankring Alla våra kunder är våra referenser Egen certifierad och auktoriserad larmcentral (Svensk larmcentral AB) Larm Assistans AB Tel Brobygård, TÄBY 14 taby.kommunguide.se

15 Ny skola i Täby lägger grunden till Sveriges framtid! Vi vill att eleverna ska utvecklas för att möta framtiden. Framtiden byggs av ansvarstagande och kreativa individer med goda kunskaper. Inspiras förskolor & skolor ger barn och elever förutsättningar att utvecklas, växa och lära. Vi utgår från att alla är unika, att alla har lika värde och vi bemöter alla med respekt! Hösten 2014 startar Runborgs skola F-6. Vi erbjuder en skola med elevdemokrati på riktigt verklighetsförankrad undervisning tydliga kunskapsmål en trygg och stimulerande skolmiljö UTBILDNING Besök vår hemsida för mer information Internationella Engelska Skolan Täby Internationella Engelska Skolan prepares students for success in a safe environment where teachers teach and students learn Performance based learning and support for each child to reach his or her potential. Junior School, Grades 4-6 Nytorpsvägen 36, Täby Senior School, Grades 7-9 Nytorpsvägen 7, Täby ÅVA GYMNASIUM Med blick för kunskap och sikte på framtiden Trygghet-Närhet-Leka-Lära Information: Vi har 19 förskolor i Täby 3 i Vallentuna och 2 i Sollentuna taby.se/ava taby.kommunguide.se 15

16 TÄBY KOMMUNALA SKOLOR KomTek teknikkurser UTBILDNING Roliga teknikkurser för dig mellan 6-16 år Läs mer på Var och en är unik - tillsammans är vi starka. Skolan som ger eleverna goda kunskaper och färdigheter i en trygg miljö. Förskoleklass till år 9 med fritids. Grundsärskola F-9 * Engelska från år 1 * Spanska, franska och tyska redan i år 4 * Mer engelska, matematik, svenska och idrott Profilval år 6-9 i engelska, idrott och ledarskap, matematik, media, kultur, naturvetenskapslära, fotboll, musik och ridning. Läs mer om skolan på vår hemsida Hjärtligt välkomna att kontakta oss för besök i skolan Marknadsvägen 299 Täby tel taby.kommunguide.se

17 Praktiska Gymnasiet Täby - det här är vi! Vårt mål som skola är inte bara att du ska få en utbildning vi vill att du ska få ett jobb! 2013 hade 73 % av våra studenter på Praktiska Gymnasiet jobb redan i juni. Vi ser fram emot att också få lotsa dig hela vägen till din framtidsdröm oavsett om det är ett jobb, eget företagande eller fortsatta studier. Läs mer om våra program på praktiska.se/taby eller kontakta rektor Stefan Säll UTBILDNING BARNMORSKEMOTTAGNINGAR Täby Barnmorskemottagning Attundafältet 16 A, TÄBY BEVAKNINGSFÖRETAG Larm Assistans AB Broby Gård, TÄBY BYGGMÄSTARE Vik Entreprenad AB Girestav. 4, UPPLANDS VÄSBY BÄRGNING Krages Bilbärgning Norrort Svetsarvägen 4, TÄBY Tel ASSISTANCEKÅREN, Norrort, Krages Bilbärgning Svetsarv. 4, TÄBY Mobil DATORER - TILLBEHÖR, REPARATIONER Datagrottan Box 7393, Saluv. 2, Arninge Centrum, TÄBY Tfn Reparationer, försäkrningsskador BRANSCHREGISTER ENERGIRÅDGIVNING Energirådgivningen Täby Tfn FASTIGHETSBOLAG Akelius AB, Bo-butiken Tfn Öppettider mellan FRISK-, HÄLSOVÅRD Friskis&Svettis Täby Djursholmsv. 30, TÄBY FÖRSKOLOR Miklagårds Förskola AB Tfn GLASMÄSTERIER U-V Glas Tfn Entreprenad och service, bilglas och stenskottslagningar HEMTJÄNST AB Vårdproffsen i Stockholm Kryssarv. 6, nb, Lyktgränd 2, 2tr. TÄBY Tfn Allégårdens Hemtjänst Kemistv. 10 A, TÄBY Attendo Kundvall Norrort Vasav. 34, STOCKSUND Enklare Vardag AB Skepparg. 7, STOCKHOLM Riktnr 08 om inget annat anges Hemtjänst Anne Stalin AB Ättehagsvägen 52, TÄBY IDEELLA FÖRENINGAR AMD Anhöriga Mot Droger Täby Näsbylundsv. 3, TÄBY Täby Hembygdsförening Östra Banv. 78, TÄBY KYRKOR, SAMFUND Täby Församling Attundav. 3, TÄBY Fax LIVSMEDEL ICA Supermarket Täby Kyrkby Midgårdsv. 2, TÄBY LÅS - LÅSSMEDER AB Täby Danderyd Lås Enebybergsv. 16, DANDERYD Ensta Lås AB Biblioteksgången 2, TÄBY PIANOSTÄMMARE Claesson & Son i Täby AB Åsv. 3 A, TÄBY Mobil Eisleitner, Leonhard Sångarv. 5, TÄBY Mobil POLITISKA ORGANISATIONER Folkpartiet i Täby Box 110, TÄBY taby.kommunguide.se 17

18 Riktnr 08 om inget annat anges Kristdemokraterna Täby Miljöpartiet i Täby Moderaterna i Täby Box 2, TÄBY Socialdemokraterna i Täby Åkerbyv. 84, TÄBY Tfn Täbycentern Gruppledare Annica Nordgren Tfn Ordförande Kurt Göran Eriksson Tfn RESTAURANGER Restaurang & Pizzeria Rösjö Ljungmyrsv. 4, TÄBY Lunchöppet: Hälsopizza, glutenfri pizza, Västerbottenost pizza. Lokal för fest. Fyller du år? Den som fyller år äter gratis. Lokal i Skarpäng för festen inkl. catering. Bäst i Täby ROSTSKYDDSBEHANDLING Täby Bilrostskydd HB Tumstocksv. 7 C, Ingång 6 B, TÄBY Tfn RÖRARBETEN Rörmekano AB Fabriksv. 5, VALLENTUNA SKOLOR Byängsskolan AB Marknadsväg. 299, TÄBY Helleborusskolan Kutterv. 1, TÄBY Internationella Engelska Skolan AB Nytorpsv. 7, TÄBY Mimers Gymnasium med Asbergprofil Enhagsslingan 5, TÄBY TP Förskolor AB Viggbyholmsv. 75, TÄBY Täby Enskilda Gymnasium Box 28 00, TÄBY Täby Kommun Drakskeppsskolan Ellagårdsskolan Erikslundsskolan Kyrkskolan Löttingelundsskolan Midgårdsskolan Myrängen Norskolan Näsbydalskolan Näsbyparksskolan Rösjöskolan Skarpängsskolan Skolhagenskolan Slottsparksskolan Vallatorpsskolan Viggbyskolan Ytterbyskolan Täby Praktiska Gymnasium Kemistv. 10 A, TÄBY Åva Gymnasium Box 1450, TÄBY Tfn taby.se/ava TVÄTT, KEMTVÄTT KvickTvätt Ellagårdsv. 40 A, TÄBY Tfn UNGDOMSMOTTAGNINGEN Ungdomsmottagningen Täby Kommun Kanalv. 15, TÄBY Tfn För öppettider se vår hemsida; taby.se/ungdomsmottagning Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer! Ett stort tack till alla de företag som genom sin annonsering gjort det möjligt att ge ut denna guide till kommunens invånare! 18 taby.kommunguide.se

19 Vi erbjuder Dig professionella tjänster. Hemtjänst, Personlig Assistans, Boendestöd, Ledsagar- och avlösarservice, Bemanning & Rekrytering och Verksamhetsutveckling. Välkommen till oss! För mer information ring Hemtjänst eller hushållsnära tjänster det är du som väljer Ring oss på så berättar vi mer. Hemtjänst med ett engagemang utöver det vanliga. HEMTJÄNST - DITT VAL! Kryssarv. 6 nb, Lyktgränd 2 2tr i Täby Marknadsvägen 43 i Täby centrum Önskar du hjälp i hemmet så anlita oss som din hemtjänstutförare. Vi värnar om dig med Kontinuitet, Kärlek och Kompetens. FÅNGA DAGEN tillsammans. taby.kommunguide.se

20 För dig - nu och i framtiden ODR Total till hushåll tel Vi är till för Täbyborna. Vår verksamhet är inriktad på att stimulera intresset för vår hembygd och vårt gemensamma kulturarv. Kunskapen om vår hembygd ger samhörighet och trygghet och gör det möjligt att verka för ett trivsamt Täby även i framtiden... Intresserad? Hör av Dig per telefon (telefonsvarare när ingen kan ta emot) eller besök oss på någon av våra aktiviteter i Ytterbystugan, Östra Banvägen 78 i Roslags-Näsby. Läs mer på

Trygg i Täby. Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum. Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby

Trygg i Täby. Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum. Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby Trygg i Täby 2013 Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby Utgiven i samarbete med: TÄBY KOMMUN 183 80 Täby E-post: tryggitaby@taby.se

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2013 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2012 solna.kommunguide.se Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Vi står för: Hållbar utveckling Ny kollektivtrafik Tydligare stadskaraktär Kunskap och lärande Jobb före bidrag Fastighetsbolaget

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Om Landskrona. för Landskrona

Om Landskrona. för Landskrona Om Landskrona för Landskrona Denna bilaga är en annons från Kanske ses vi i helgen? Det är många grupper som hjälper till för att vi ska få ett trevlig helg- och nattliv i Landskrona. Några av dem möter

Läs mer

äldreliv Ett gott om Täby FRAMTID

äldreliv Ett gott om Täby FRAMTID NR 4, DECEMBER 2012 7 frågor om Täby Aktuellt En oas för ungdomar FRAMTID Så skapas framtidens jobb Ett gott Täbys seniorer mår bra. Det visar kommunens uppsökande verksamhet som startade 2008. Följ med

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning 2009. profilen Slagverkare

Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning 2009. profilen Slagverkare Journalen Sollentuna Årgång 45. #3 vecka 20 23/2010. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. w w w.sollentuna.se Så kan du skydda dig mot brand Aktuellt Socialkontoret har antagit en ny värdegrund.

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer