Trygg i Täby Så arbetar vi brottsförebyggande. Häng med på trygghetsvandring i Hägernäs. Trygghet är att kunna vara sig själv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg i Täby 2014. Så arbetar vi brottsförebyggande. Häng med på trygghetsvandring i Hägernäs. Trygghet är att kunna vara sig själv"

Transkript

1 Trygg i Täby 2014 Så arbetar vi brottsförebyggande Trygghet är att kunna vara sig själv Häng med på trygghetsvandring i Hägernäs

2 Utgiven i samarbete med: TÄBY KOMMUN Täby E-post: Hemsida: Redaktion: Trygg i Täby och kommunikationsavdelningen, Täby kommun. Omslagsbild: Trygghetsvandring i Hägernäs. Foto: Linnea Uddenmyr, Olof Holdar och Martina Skowronska Täby kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom Täby kommun. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Ivar Lunnemo Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2013 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Täby ska vara Sveriges tryggaste kommun Min vision är att Täby ska vara Sveriges tryggaste kommun. Trygg i Täby startade som ett litet utvecklingsprojekt och är idag en kommunövergripande verksamhet som berör alla i Täby på ett eller annat sätt och de allra viktigaste aktörerna i Trygg i Täby är du och jag. Genom att våga visa civilkurage, ta hand om och känna ett ansvar för vårt närsamhälle kan vi tillsammans göra underverk för tryggheten i vår kommun. Enkla insatser som nattvandring och grannsamverkan gör skillnad. I Täby kommun har vi nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Vi arbetar ständigt med uppfräschning av gångtunnlar, förbättrad belysning och olika förebyggande insatser riktade mot barn och unga. Vi ser att det ger goda resultat och kommer därför att intensifiera arbetet ännu mer. Täby närpolis är en mycket viktig aktör i vårt gemensamma trygghetsarbete. Genom vårt goda samarbete har vi byggt upp ett nätverk som gör att vi kan arbeta proaktivt. Jag känner en stor glädje och stolthet över det engagemang som så många Täbybor och andra verksamma i Täby har för att öka tryggheten och att vi gemensamt arbetar för att Täby ska vara Sveriges tryggaste kommun. Sofia Paulsson (M) Ordförande Trygg i Täby Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR/Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. 2 taby.se/tryggitaby

3 Vad är trygghet för dig? Trygghet är ett brett begrepp som kan ha olika innebörd. Vi frågade några som bor och verkar i Täby: Vad är trygghet för dig? Och hur kan du hjälpa till för att göra Täby till en ännu tryggare plats? Ylva Wängelin-Ringhag, pensionär, Roslags-Näsby: Jag tycker att det känns lugnt och tryggt här. Men en sak som är viktig är att det byggs fler hyresrätter i Täby. Boendesituationen är svår och hyresrätter är en trygghet för barnfamiljer. Sen tycker jag att kommunen ska ha en konsumentvägledare! Jag har bra kontakt med mina grannar och vi hjälps åt. Lennart Markusson, pensionär, Täby centrum: Trygghet är att ha bra kontakt med sin familj, framför allt nu när man är gammal. Min dotter och hennes barn bor också i Täby. Det är skönt. Jag försöker ha koll på vad som händer i min närhet och världen i stort. Sen är jag väldigt social och gillar att snacka med folk, det är väl en form av trygghet? Martin Hesselgren, studerande Åva gymnasium, Åkersberga: Trygghet är att kunna vara sig själv. Och att man inte alltid behöver ha koll på sina saker för att man är rädd att någon ska ta dem. Att man ingriper om man ser något hända som är fel. Att man står upp för sina vänner och säger till när något inte är okej. Robin Sjöberg, tränare i Täby bowlingklubb, Vallentuna: Jag känner mig trygg när det är mycket folk omkring som till exempel i Täby centrum, jämfört med mindre vägar som är dåligt upplysta. Jag tycker att vuxna borde organisera sig mer och vara ute på kvällarna. Gärna föräldrar som nattvandrar. Malin Nilsson, IT-konsult, Ensta: Trygghet i trafiken är viktigt för oss som har barn. Vi bor nära Stockholmsvägen där det skett flera olyckor och vi måste gå förbi där varje dag när vi ska till dagis. Vi brukar alltid ha utebelysningen tänd så här på vintern. Då blir det ljusare även för våra grannar. Julia Retzius, studerande NTM-skolan, Åkersberga: Det ska vara trevlig stämning och människor runtomkring. Då känner jag mig trygg. Inte folk som bråkar och är stökiga. Att man tänker på hur man uppför sig bland andra och känner av så ingen känner sig otrygg. taby.kommunguide.se 3

4 Så här fungerar Trygg i Täby RÅDET Trygg i Täbys verksamhet styrs av Trygg i Täby-rådet. Rådet består av både politiker, valda av kommunstyrelsen, och tjänstemän. Här sitter till exempel kommunens säkerhetschef, vår stadsträdgårdsmästare och grundskolechef. Även närpolisen finns representerad i rådet. Rådet har en politisk ordförande och en tjänsteman som samordnare. DU Det är du som bor eller verkar i Täby som vi är till för, att du ska trivas och känna dig trygg. Och vi vill gärna veta vad du tycker. Vår utgångspunkt är att alla företag, myndigheter, organisationer och enskilda kommuninvånare har ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg miljö. KANSLIET På Trygg i Täbys kansli arbetar två personer, Lil Froby och Bo Hammerin. De koordinerar och utvecklar kommunens trygghetsarbete. Varje år får kansliet i uppdrag av rådet att arbeta extra med ett specifikt fokusområde. Det kan till exempel vara mobbning, tryggare närmiljöer eller brotts- och drogförebyggande insatser. Under 2015 kommer Trygg i Täby fokusera på att få ner tobaksanvändningen bland unga i kommunen. Trygg i Täby genomför ett stort antal aktiviteter varje år. Vi håller i föreläsningar, trygghetsvandringar, seminarier och utbildar medarbetare. Kansliets uppgift är också att öka intresset för trygghetsfrågor bland medborgarna då blir vi fler som kan hjälpas åt! 4 taby.se/tryggitaby

5 SAMVERKAN För att vi ska nå ut och verkligen kunna göra skillnad är det viktigt att vi samverkar både inom och utanför kommunen. Trygg i Täby har nära kontakt med skolor, polis, näringsliv och andra myndigheter. Hur det fungerar kan du läsa mer om i den här guiden. HELA KOMMUNEN För att lyckas med vår vision har alla verksamheter i kommunen egna trygghetsmål som är kopplade till just deras specialområde. TRYGG I TÄBY Är en kommunal verksamhet som arbetar med trygghetsfrågor, alltifrån att skapa en tryggare utomhusmiljö till att stärka människors inre. Vår vision är att Täby ska vara Sveriges tryggaste kommun att leva och verka i. KONTAKTA OSS På vår sida på kommunens webbplats tipsar vi om intressanta aktiviteter som vi arrangerar. Här hittar du också information om vart du kan vända dig när problem och otrygghet uppstår: Du kan även mejla på: Eller ring oss: Lil Froby , Bo Hammerin taby.kommunguide.se 5

6 Utvecklingsgruppen för grannsamverkan fick Trygg i Täby-stipendiet förra året. Det är många inom en kommun som arbetar med trygghetsrelaterade frågor; vi utbildar barn, vi tar hand om äldre och ser till att våra vägar är säkra att köra på. Trygg i Täbys uppgift är att jobba kommunövergripande, strategiskt och förebyggande. Vi ska samordna och utveckla trygghetsarbetet inom kommunen. VARFÖR FÖREBYGGANDE ARBETE? I Täby arbetar vi med en kombination av främjande och förebyggande åtgärder. Med främjande åtgärder menar vi sådant som stärker människors hälsa och förmågor generellt. Ibland handlar det om att stärka de skyddsnät vi redan har och ibland om att minska riskfaktorer. Det finns inte någon faktor som ensam är avgörande, utan det är viktigt att påverka många faktorer samtidigt. Vi vinner alltid på att arbeta förebyggande med barn och ungdomar. Unga ska fångas upp tidigt och erbjudas det stöd de behöver för en positiv utveckling. VÅR NÄRMILJÖ Om vi ser till att vår närmiljö är ren och snygg Trygg i Täby-stipendiet Så här arbetar vi ökar vi trivseln samtidigt som vi minskar vardagsbrotten. Klotter, skadegörelse och nedskräpning ska åtgärdas så fort det är möjligt. På olika sätt försöker vi ständigt att lokalisera de platser i vår kommun som upplevs som otrygga. Det gör vi genom undersökningar, trygghetsvandringar, direkta tips till vår Klotterkundtjänst eller felanmälan till kommunen. Läs mer om våra trygghetsvandringar på sidan 8! BROTTSFÖREBYGGANDE Sedan 2011 har vi en samverkansöverenskommelse med polisen. Tillsammans med närpolisen har vi regelbundna möten med representanter från skolan, socialtjänst och kulturoch fritidsverksamheten. På så vis formar vi ett gemensamt synsätt, får kunskap om varandras arbete och blir mer effektiva brottsförebyggare. FÄRRE FÖRÄLDRAR BJUDER PÅ ALKOHOL Vartannat år går vi ut med en enkät för att undersöka Täbyungdomarnas användande av tobak, alkohol och narkotika. De centrala frå- KÄNNER DU EN ELDSJÄL? Täby kommun delar årligen ut ett stipendium till en person eller grupp som strävar efter att göra Täby till en tryggare och trivsammare plats. Stipendiet är på kronor och ska användas till att utveckla en verksamhet eller idé. Gå in på taby.se/tryggitaby för att nominera din kandidat före den 9 mars! 6 taby.se/tryggitaby

7 Vi sitter med i olika samarbetsprojekt, skateparken är ett exempel. Vill du veta mer om drogvanestatistiken i Täby? Ladda hem broschyren Tobak, cannabis och alkohol och kika på filmen på vår hemsida. gorna i undersökningarna har varit desamma sedan vi började Täbyenkäten ger oss möjlighet att analysera utvecklingen över tid och ger oss goda förutsättningar att styra våra resurser till de områden där de gör mest nytta. Alkohol och bjudvanor är ett sådant område där vi arbetat för en attitydförändring svarade 40 procent av ungdomarna i årskurs sju att de fick smaka på alkohol hemma, idag är den siffran 14 procent. Även andelen ungdomar som dricker alkohol regelbundet har minskat. MINDRE KLOTTER I KOMMUNEN 2010 lade kommunen 2,2 miljoner kronor på att sanera klotter, under 2013 var kostnaden drygt en miljon. 96 procent av all anmäld skadegörelse till vår Klotterkundtjänst saneras inom 48 timmar enligt vår klotterpolicy. Allt färre medborgare upplever att klottret är ett problem och vi tror att det effektiva arbetssättet har minskat nyrekryteringen och därmed klottret i Täby. Fokusområde: Tobak. HALLÅ DÄR LIL FROBY, UTVECKLINGSLEDARE PÅ TRYGG I TÄBYS KANSLI. Fokusområdet under 2015 är att få ner tobaksanvändandet men ni smygstartar redan nu, vad ska ni göra? Vi kommer framför allt jobba mycket med opinionsbildning och då med fokus på ungas tobakskonsumtion. Skola, fritid, föreningsliv och föräldrar kommer bli våra självklara samarbetspartners. Det kommer också bli ökad tillsyn av tobaksförsäljningen och av rökfria miljöer. Vid årsskiftet införde Täby kommun rökfri arbetstid det känns som en bra start. Hur ser användandet ut idag? Rökningen bland vuxna har minskat stort över tid. Det är en fantastiskt positiv utveckling. Men rökningen bland unga ligger fortfarande på en mycket hög nivå. I Täby röker fyra av tio flickor i gymnasiets årskurs två, totalt röker var tredje gymnasieelev. Det vill vi göra något åt. Varför är det här arbetet viktigt? Rökning är den vanligaste orsaken till sjukdom. Nästan alla börjar röka innan de fyllt 18 år, så vi måste rikta insatserna där. När det gäller unga finns dessutom ett starkt samband mellan tobaksrökning och cannabisrökning. I Täby svarar 39 procent av de som använder tobak i årskurs nio att de testat cannabis. Motsvarande siffra för de som inte använder tobak är tre procent. 7

8 Det vi gör syns! TRYGGHETSVANDRINGAR Cirka 15 personer har samlats i den ombonade butikslokalen i Hägernäs. Det är goda grannar, engagerade i bostadsrättsföreningen, närpolis och representanter från kommunen. Tillsammans ska vi ut i novembermörkret för att lokalisera Hägernäs centrums otrygga platser. Jag trivs väldigt bra i Hägernäs. Men det är nyttigt att träffas så här med sina grannar och verkligen reflektera över hur det ser ut där man bor, säger Kia Holfve. Kia har bott i Hägernäs från och till sedan Hon har sett hur stadsdelen utvecklats och hon hoppas att butikerna får bli kvar så att inte centrumet dör. Truppen promenerar upp mot torget och lekplatsen. Bo Hammerin från Trygg i Täby uppmanar alla att studera sin närmiljö ur olika perspektiv: Vad är tryggt för äldre, för barn och för unga? Torget är fruktansvärt mörkt. De här buskarna har vuxit en del sedan 1966! Nu är de stora och täta, vem som helst kan gömma sig där bakom, säger Kia Holfve. Kommunens landskapsarkitekt och belysningsansvarig kommer med tips och svarar på frågor. Efter promenaden lämnar alla in sina blanketter med synpunkter och diskussionen sätter igång. Vad var bra, vad var otryggt och vad händer nu? Vi kommer kika på vad ni har skrivit, sammanfatta det och sedan har vi gärna ett uppföljningsmöte med bostadsrättsföreningarna. Alla åtgärder behöver inte kosta massor med pengar, man kan göra ganska mycket med enkla medel, säger Bo Hammerin. Jag hoppas att vi bostadsrättsföreningar kommer samordna oss och gå ihop kring frågor som rör torget och centrumet nu gör vi det här tillsammans! säger Kia Holfve. 8 taby.se/tryggitaby

9 Föräldraföreläsningar Cirka sex gånger per termin bjuder Trygg i Täby in till föräldraföreläsningar med olika aktuella teman och gästföreläsare. Föreläsningarna riktar sig till föräldrar med barn i alla åldrar men även till de som arbetar med unga. Kicki Erdös är förskollärare på öppna förskolan i Näsbypark, hon besöker nästan alltid föreläsningarna. VAD TYCKER DU ÄR BRA MED FÖRÄLDRAFÖRELÄSNINGARNA? Det är som gratis kompetensutveckling varje gång. Jag har lärt mig mycket och känner ofta wow när jag går därifrån. Vi brukar fråga föräldrar som vi träffar vad de har för önskemål, vad som skulle intressera dem, och så tipsar vi Trygg i Täby om spännande ämnen. VAD TYCKER FÖRÄLDRARNA? Att det är jättebra. Vi som jobbar här upplever ibland att föräldrar inte riktigt vågar lita på sig själva. Det är viktigt att man stöttar dem, berättar att de duger och att de ska lita på sin magkänsla. De som känner sig osäkra vänder sig ibland till internet för råd och får svar som inte alltid är de bästa. Ansvarsfull alkoholservering Tillsammans med Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddskontor anordnar Trygg i Täby utbildningar för kommunens krögare. Emilio Munoz som äger Emilios kök, är en av dem som gått utbildningen och lärt sig mer om ansvarsfull alkoholservering. VAD LÄRDE DU DIG PÅ KURSEN? Mycket! Det var lärorikt. Det var både teori och mer praktiska moment. Det bästa var när vi gick igenom olika situationer som man kan hamna i när man arbetar i restaurangen. Självklart ska man inte servera alkohol till minderåriga, men vad gör man till exempel om föräldrar blir berusade när deras barn är med? Såna situationer diskuterade vi. GER DET DIG NÅGOT I DITT DAGLIGA ARBETE? Ja absolut. Jag ska kolla om några i serveringspersonalen också kan gå kursen. taby.kommunguide.se 9

10 Kontaktuppgifter Här hittar du kontaktuppgifter till flera kommunala verksamheter men även andra myndigheter som arbetar med trygghetsfrågor. För din familj RESURSTEAMET. Hit kan du som förälder eller pedagog vända dig med frågor och funderingar, ALTERNATIV TILL VÅLD, ATV. Stöd och behandling till de som har vålds- och aggressionsproblem eller själva blivit utsatta för våld i en nära relation, ANHÖRIGA MOT DROGER. Hjälper föräldrar eller anhöriga som känner oro för att ett barn använder droger, JOURSTÖD. Kvinnojouren, , Brottsofferjouren, Samtalsstöd till de som utsatts för brott. För ungdomar FRITIDSGÅRDAR. I kommunen finns sju stycken fritidsgårdar med ett stort utbud av aktiviteter. UNGDOMSMOTTAGNINGEN. Här kan du, år, få hjälp med de mesta som rör relationer, sex, kroppsutveckling och känslor. Kanalvägen 15, Täby, MINI-MARIA. För dig under 20 år som har frågor eller funderingar kring ditt användande av alkohol eller droger. Föräldrar är också välkomna att höra av sig. Stockholmsvägen 116A, Täby, Trygghet i din närmiljö KLOTTERKUNDTJÄNSTEN. Uppmärksamma oss på klotter, , E-post: FELANMÄLAN. Anmäl dina fel och kom med synpunkter, service.taby.se/ffs. Brister och fel i gatumiljön, parker och torg, Gatubelysning, GRANNSAMVERKAN. Kontakta närpolisen i Täby om du vill vara delaktig, Stig-Ove Edholm, För äldre TÄBY SENIORCENTER. Träffpunkt för dig som är 65+. Biblioteksgången 10, plan 3, BISTÅNDSHANDLÄGGARE. Hit vänder du dig med frågor om stöd och hjälp i hemmet, ANHÖRIGSTÖD. För dig som vårdar eller stödjer en närstående, ÄLDRELOTS. För dig som vill veta mer om vad kommunen har att erbjuda dig som senior, STÖDCENTRUM FÖR UNGA I ROSLAGEN. För dig som är brottsutsatt eller vittne i åldern år. Biblioteksgången 11, Täby centrum. Telefon: eller taby.se/tryggitaby

11 Etablerat 1954 VÅR KUNSKAP - ER SÄKERHET Tel Näsbydalsv. 9 TÄBY Enebybergsv. 16, Danderyd Täbys viktigaste livsmedel Hemma hos dig har du ett av världens bästa vatten. Det kommer från Norrvatten. Vi producerar och distribuerar dricksvatten till mer än en halv miljon människor i norra Storstockholm. Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer! DAGLIG VERKSAMHET Täby kommun erbjuder individuellt anpassad daglig verksamhet som ger stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dina önskemål. Vi strävar efter med den lokala arbetsmaknaden. Besök oss på taby.se/dagligverksamhet och läs mer om våra åtta olika verksamheter. Tfn: ÅNGARENS VÅRDBOENDE När behovet av hjälpinsatser blir större, kan det kännas tryggt med ett boende där du kan få stöd och hjälp dygnet runt. Ångaren erbjuder vårdboende och gruppboende med service och omvårdnad dygnet runt. bor hemma och behöver lite extra stimulans. Ångaren är vackert beläget i hjärtat av Näsbypark. Vi på Ångaren vill att du känner välbefinnande och har ett värdigt liv när du bor hos oss. Besök oss på taby.se/angarensvardboende och läs mer om boendet eller kontakta kommunen på taby.kommunguide.se 11

12 Kristdemokraterna i Täby WP.KRISTDEMOKRATERNA.SE/TABY Vi vill ha ett varmt samhälle där barn får leka och lära. Där barn får växa upp till trygga och starka personer. ENGAGERA DIG I TÄBYS FRAMTID DU OCKSÅ: Kristdemokraterna.se/blimedlem Eva Wittbom, kommunalråd Med hjärta och hjärna i Täbypolitiken Med hjärta och hjärna i Täbypolitiken tar Folkpartiet en ledande plats i den styrande alliansen. Vi står för borgerlig politik med socialt ansvar. Frihet, valfrihet och omtanke är viktigt för oss. Mats Hasselgren, kommunalråd Skola, förskola, kultur, fritid och idrott är några av våra hjärtefrågor. Vi vill också ha halva Täby grönt och att kommunen ska vara bra för både ung och gammal. 12 taby.kommunguide.se

13 Täbyhus AB Välkommen att kontakta vår Söker BoButik du mellan lägenhet? Besök Tel: vår hemsida Vi vet inte vad du måste orka. Bara hur. taby.friskissvettis.se Är ditt hem säkert? Vi har alla typer av larm och låssystem, passersystem, galler och gallergrindar. Välkommen! Föreningen Anhöriga mot Droger samarbetar med Trygg i Täby och Roslags-polisen Trygghet ger frihet. Det borde vara en självklarhet för alla människor att känna sig trygg på sin egen gata och röra sig fritt i vårt samhälle alla tider på dygnet, utan att uppleva en känsla av att kunna bli utsatt för brott. Därför är brottsbekämpning en av samhällets viktigaste uppgifter. Att känna sig trygg i sin vardag är en förutsättning för att känna sig fri. Det gäller i hela Sverige och inte minst för oss här i Täby. Bli medlem i moderaterna! Ring Funderar du över dina alkoholvanor? RING och prata med våra rådgivare Öppet mån - tors kl fre kl Det är kostnadsfritt, du kan vara anonym och ringa från hela landet. Läs mer på alkohollinjen.se Foto: Peter Knutsson taby.kommunguide.se 13

14 Larm Assistans Sverige AB är Ert lokala bevakningsföretag med auktorisation över hela Sverige, EU godkänd samt med 25 års erfarenhet. Vi ska garanterat vara billigare och bättre än andra leverantörer gällande larmabonnemang samt utryckningar, ring / maila gärna och jämnför. Nedan följer starka argument för att koppla Ert larm eller bevakning till Ert lokala bevakningsföretag Larm Assistans Sverige AB. Garanterade uttryckningstider inom hela norrort, medeltid: 9,8 minuter (2012). Vi tillhandahåller branschens samtliga tjänster. Högsta kvalitén bland bevakningsföretag i Sverige senaste 5 åren. Erfarna, rutinerade väktare från norrort. Regional förankring Alla våra kunder är våra referenser Egen certifierad och auktoriserad larmcentral (Svensk larmcentral AB) Larm Assistans AB Tel Brobygård, TÄBY 14 taby.kommunguide.se

15 Ny skola i Täby lägger grunden till Sveriges framtid! Vi vill att eleverna ska utvecklas för att möta framtiden. Framtiden byggs av ansvarstagande och kreativa individer med goda kunskaper. Inspiras förskolor & skolor ger barn och elever förutsättningar att utvecklas, växa och lära. Vi utgår från att alla är unika, att alla har lika värde och vi bemöter alla med respekt! Hösten 2014 startar Runborgs skola F-6. Vi erbjuder en skola med elevdemokrati på riktigt verklighetsförankrad undervisning tydliga kunskapsmål en trygg och stimulerande skolmiljö UTBILDNING Besök vår hemsida för mer information Internationella Engelska Skolan Täby Internationella Engelska Skolan prepares students for success in a safe environment where teachers teach and students learn Performance based learning and support for each child to reach his or her potential. Junior School, Grades 4-6 Nytorpsvägen 36, Täby Senior School, Grades 7-9 Nytorpsvägen 7, Täby ÅVA GYMNASIUM Med blick för kunskap och sikte på framtiden Trygghet-Närhet-Leka-Lära Information: Vi har 19 förskolor i Täby 3 i Vallentuna och 2 i Sollentuna taby.se/ava taby.kommunguide.se 15

16 TÄBY KOMMUNALA SKOLOR KomTek teknikkurser UTBILDNING Roliga teknikkurser för dig mellan 6-16 år Läs mer på Var och en är unik - tillsammans är vi starka. Skolan som ger eleverna goda kunskaper och färdigheter i en trygg miljö. Förskoleklass till år 9 med fritids. Grundsärskola F-9 * Engelska från år 1 * Spanska, franska och tyska redan i år 4 * Mer engelska, matematik, svenska och idrott Profilval år 6-9 i engelska, idrott och ledarskap, matematik, media, kultur, naturvetenskapslära, fotboll, musik och ridning. Läs mer om skolan på vår hemsida Hjärtligt välkomna att kontakta oss för besök i skolan Marknadsvägen 299 Täby tel taby.kommunguide.se

17 Praktiska Gymnasiet Täby - det här är vi! Vårt mål som skola är inte bara att du ska få en utbildning vi vill att du ska få ett jobb! 2013 hade 73 % av våra studenter på Praktiska Gymnasiet jobb redan i juni. Vi ser fram emot att också få lotsa dig hela vägen till din framtidsdröm oavsett om det är ett jobb, eget företagande eller fortsatta studier. Läs mer om våra program på praktiska.se/taby eller kontakta rektor Stefan Säll UTBILDNING BARNMORSKEMOTTAGNINGAR Täby Barnmorskemottagning Attundafältet 16 A, TÄBY BEVAKNINGSFÖRETAG Larm Assistans AB Broby Gård, TÄBY BYGGMÄSTARE Vik Entreprenad AB Girestav. 4, UPPLANDS VÄSBY BÄRGNING Krages Bilbärgning Norrort Svetsarvägen 4, TÄBY Tel ASSISTANCEKÅREN, Norrort, Krages Bilbärgning Svetsarv. 4, TÄBY Mobil DATORER - TILLBEHÖR, REPARATIONER Datagrottan Box 7393, Saluv. 2, Arninge Centrum, TÄBY Tfn Reparationer, försäkrningsskador BRANSCHREGISTER ENERGIRÅDGIVNING Energirådgivningen Täby Tfn FASTIGHETSBOLAG Akelius AB, Bo-butiken Tfn Öppettider mellan FRISK-, HÄLSOVÅRD Friskis&Svettis Täby Djursholmsv. 30, TÄBY FÖRSKOLOR Miklagårds Förskola AB Tfn GLASMÄSTERIER U-V Glas Tfn Entreprenad och service, bilglas och stenskottslagningar HEMTJÄNST AB Vårdproffsen i Stockholm Kryssarv. 6, nb, Lyktgränd 2, 2tr. TÄBY Tfn Allégårdens Hemtjänst Kemistv. 10 A, TÄBY Attendo Kundvall Norrort Vasav. 34, STOCKSUND Enklare Vardag AB Skepparg. 7, STOCKHOLM Riktnr 08 om inget annat anges Hemtjänst Anne Stalin AB Ättehagsvägen 52, TÄBY IDEELLA FÖRENINGAR AMD Anhöriga Mot Droger Täby Näsbylundsv. 3, TÄBY Täby Hembygdsförening Östra Banv. 78, TÄBY KYRKOR, SAMFUND Täby Församling Attundav. 3, TÄBY Fax LIVSMEDEL ICA Supermarket Täby Kyrkby Midgårdsv. 2, TÄBY LÅS - LÅSSMEDER AB Täby Danderyd Lås Enebybergsv. 16, DANDERYD Ensta Lås AB Biblioteksgången 2, TÄBY PIANOSTÄMMARE Claesson & Son i Täby AB Åsv. 3 A, TÄBY Mobil Eisleitner, Leonhard Sångarv. 5, TÄBY Mobil POLITISKA ORGANISATIONER Folkpartiet i Täby Box 110, TÄBY taby.kommunguide.se 17

18 Riktnr 08 om inget annat anges Kristdemokraterna Täby Miljöpartiet i Täby Moderaterna i Täby Box 2, TÄBY Socialdemokraterna i Täby Åkerbyv. 84, TÄBY Tfn Täbycentern Gruppledare Annica Nordgren Tfn Ordförande Kurt Göran Eriksson Tfn RESTAURANGER Restaurang & Pizzeria Rösjö Ljungmyrsv. 4, TÄBY Lunchöppet: Hälsopizza, glutenfri pizza, Västerbottenost pizza. Lokal för fest. Fyller du år? Den som fyller år äter gratis. Lokal i Skarpäng för festen inkl. catering. Bäst i Täby ROSTSKYDDSBEHANDLING Täby Bilrostskydd HB Tumstocksv. 7 C, Ingång 6 B, TÄBY Tfn RÖRARBETEN Rörmekano AB Fabriksv. 5, VALLENTUNA SKOLOR Byängsskolan AB Marknadsväg. 299, TÄBY Helleborusskolan Kutterv. 1, TÄBY Internationella Engelska Skolan AB Nytorpsv. 7, TÄBY Mimers Gymnasium med Asbergprofil Enhagsslingan 5, TÄBY TP Förskolor AB Viggbyholmsv. 75, TÄBY Täby Enskilda Gymnasium Box 28 00, TÄBY Täby Kommun Drakskeppsskolan Ellagårdsskolan Erikslundsskolan Kyrkskolan Löttingelundsskolan Midgårdsskolan Myrängen Norskolan Näsbydalskolan Näsbyparksskolan Rösjöskolan Skarpängsskolan Skolhagenskolan Slottsparksskolan Vallatorpsskolan Viggbyskolan Ytterbyskolan Täby Praktiska Gymnasium Kemistv. 10 A, TÄBY Åva Gymnasium Box 1450, TÄBY Tfn taby.se/ava TVÄTT, KEMTVÄTT KvickTvätt Ellagårdsv. 40 A, TÄBY Tfn UNGDOMSMOTTAGNINGEN Ungdomsmottagningen Täby Kommun Kanalv. 15, TÄBY Tfn För öppettider se vår hemsida; taby.se/ungdomsmottagning Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer! Ett stort tack till alla de företag som genom sin annonsering gjort det möjligt att ge ut denna guide till kommunens invånare! 18 taby.kommunguide.se

19 Vi erbjuder Dig professionella tjänster. Hemtjänst, Personlig Assistans, Boendestöd, Ledsagar- och avlösarservice, Bemanning & Rekrytering och Verksamhetsutveckling. Välkommen till oss! För mer information ring Hemtjänst eller hushållsnära tjänster det är du som väljer Ring oss på så berättar vi mer. Hemtjänst med ett engagemang utöver det vanliga. HEMTJÄNST - DITT VAL! Kryssarv. 6 nb, Lyktgränd 2 2tr i Täby Marknadsvägen 43 i Täby centrum Önskar du hjälp i hemmet så anlita oss som din hemtjänstutförare. Vi värnar om dig med Kontinuitet, Kärlek och Kompetens. FÅNGA DAGEN tillsammans. taby.kommunguide.se

20 För dig - nu och i framtiden ODR Total till hushåll tel Vi är till för Täbyborna. Vår verksamhet är inriktad på att stimulera intresset för vår hembygd och vårt gemensamma kulturarv. Kunskapen om vår hembygd ger samhörighet och trygghet och gör det möjligt att verka för ett trivsamt Täby även i framtiden... Intresserad? Hör av Dig per telefon (telefonsvarare när ingen kan ta emot) eller besök oss på någon av våra aktiviteter i Ytterbystugan, Östra Banvägen 78 i Roslags-Näsby. Läs mer på

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

Trygg i Täby. Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum. Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby

Trygg i Täby. Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum. Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby Trygg i Täby 2013 Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby Utgiven i samarbete med: TÄBY KOMMUN 183 80 Täby E-post: tryggitaby@taby.se

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

Trygg i Täby 2011-2012. Lil och Botte känner Täby utan och innan Samarbeten som förändrar Ung och Vuxen i Täby

Trygg i Täby 2011-2012. Lil och Botte känner Täby utan och innan Samarbeten som förändrar Ung och Vuxen i Täby Trygg i Täby 2011-2012 Lil och Botte känner Täby utan och innan Samarbeten som förändrar Ung och Vuxen i Täby Utgiven i samarbete med: Trygg i Täby tillsammans TÄBY KOMMUN 183 80 Täby E-post: tryggitaby@taby.se

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

ETT TryggaRE halmstad. samarbete mellan halmstads kommun och polismyndigheten i hallands län

ETT TryggaRE halmstad. samarbete mellan halmstads kommun och polismyndigheten i hallands län ETT TryggaRE halmstad samarbete mellan halmstads kommun och polismyndigheten i hallands län Foto: Lars Hedelin/RIKSPOLISSTYRELSEN. Halmstad ska vara en trygg kommun att bo och leva i. Därför samarbetar

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Mina barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mina barn skulle aldrig klottra!...eller? Mina barn skulle aldrig klottra!...eller? Gribbylundstunneln skapar trivsel och trygghet och underlättar klottersaneringen avsevärt genom glasemaljmaterialet. Hjälp oss att göra skillnad! Nedsprejade busskurer,

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 3, 2014. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 3, 2014. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Drogförebyggande Nyhetsbrev nr 3, 214 Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Nyhetsbrev nr 3, 214 Nyhetsbrevet till dig som är förälder i Vimmerby kommun. Syftet är att informera och stötta dig i arbetet

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Gå till taby.se/skolval 9 jan 5 feb 2012 Välkommen att välja grundskola! Som förälder till ett barn i Täby väljer du aktivt vilken skola du vill att

Läs mer

Tumba dialogforum Hur främjar vi tryggheten i Tumba?

Tumba dialogforum Hur främjar vi tryggheten i Tumba? 1 [5] 2016-12-14 Referens Charlotte Rydberg Tumba dialogforum 2016-12-14 Hur främjar vi tryggheten i Tumba? Dag och tid 14 december kl. 18.30-20.30 Plats Närvarande Ej närvarande Tumba gymnasiums matsal

Läs mer

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun

Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun Verksamheten Trygg i Norrtälje kommun - TiNk Norrtälje ska vara Sveriges tryggaste kommun att bo, leva och verka i. För att nå dit bildades Trygg i Norrtälje kommun (TiNk), som

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Handlingsplan och checklista För mer tips om hur ni kan arbeta med policyn- se verktygslådan! Förening: År: Kontaktperson: Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

ANTAGEN KF 2012-06-18 118

ANTAGEN KF 2012-06-18 118 ANTAGEN KF 2012-06-18 118 2 (5) INLEDNING Folkhälso- och Trygghetsplanen omfattar alla kommunmedborgare i Borgholm och utgör grunden för ett framgångsrikt och långsiktigt arbete med folkhälso- och trygghetsfrågor.

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=479) (N=410) Djäkneparksskolan

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-03-27 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Om några månader kommer studentens lyckliga dagar men redan i mars börjar de första

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i. Politiskt mål i Täby kommun

Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i. Politiskt mål i Täby kommun Täby ska vara en trygg kommun att leva och bo i Politiskt mål i Täby kommun FAKTA Täby Täby kommun 2 mil norr om Stockholm 66 080 invånare idag (80 000) regional stadskärna 8 000 företag,tjänste,handel,elektronik

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Hej! Din mötesplats är med i KEKS, ett nätverk där vi tillsammans samarbetar för att göra verksamheten bättre, bland annat genom att genomföra denna Mötesplatsenkät.

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun

Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun 2016-11-01 Sid 1/7 Kartläggning av trygghet och brott i Lysekils kommun Del 1- rapport Inledning Denna kartläggning är en första överblick över brotts- och trygghetssituationen i Lysekils kommun. Kartläggningen

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-04-17 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Brottsförebyggande projekt mot inbrott i Södra Järva Sedan i början av 2012 har Polisen

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Datum Dnr Dpl 2010-11-17 Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Närvarande under kvällen fanns representanter från Lilla

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE POLICY

DROGFÖREBYGGANDE POLICY DROGFÖREBYGGANDE POLICY 2 DROGFÖREBYGGANDE POLICY Nacka kommuns policy för drogförebyggande arbete för åldrarna 0 18 år. Antagen av Kommunstyrelsen 4 maj 2009. NACKA KOMMUNS DROGFÖREBYGGANDE POLICY Det

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Foto Jesper Molin Jag vet inte vad jag skulle ha tagit mig till utan anhörigstödet. Kvinna, 65 + som vårdar sin make Som anhörig har man ofta inte

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre 80 år i år Tips och råd till dig som är äldre 1 Inledning I den här foldern har vi samlat kort information om socialförvaltningens verksamheter som du kan ha nytta av. Flera av våra verksamheter är behovsprövade,

Läs mer

Drogvaneundersökning 2014

Drogvaneundersökning 2014 Drogvaneundersökning 214 Drogvaneundersökning 214 Genomfördes på Ala skola den 25 augusti och Arenaskolan den 26 augusti 214 522 av 587 elever deltog Åk 7: 173 av 191 elever Åk 8: 186 av 25 elever Åk 9:

Läs mer

Redovisning av synpunkter vid de fem dialogtillfällena om Hur vill du att förskolan på Gotland skall vara som genomfördes våren 2009

Redovisning av synpunkter vid de fem dialogtillfällena om Hur vill du att förskolan på Gotland skall vara som genomfördes våren 2009 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-06-16 Redovisning av synpunkter vid de fem dialogtillfällena om Hur vill du att förskolan på Gotland skall vara som genomfördes våren 2009 Sammanställning

Läs mer

Conny Fogelström Oppositionsråd för Socialdemokraterna

Conny Fogelström Oppositionsråd för Socialdemokraterna möjligheternas Täby På jakt efter möjligheternas Täby I höstens kommunval den 19 september kandiderar jag till uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Jag vill se ett Täby som är landets bästa plats

Läs mer

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Gävle Sjukhus Primärvården Det är din framtid det handlar om Sommaren 2010 anordnas fyra sommarkurser. Syftet med kurserna är bland annat att du ska få möjlighet

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 4, 2015. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 4, 2015. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Drogförebyggande Nyhetsbrev nr 4, 215 Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Nyhetsbrev nr 4, 215 Nyhetsbrevet till dig som är förälder i Vimmerby kommun. Syftet är att informera och stötta dig i arbetet

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten 2010 Stockholmsenkäten Temarapport - Droger och spel Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, träffar följande överenskommelse

Läs mer

Visioner för nattvandrare

Visioner för nattvandrare Visioner för nattvandrare Vi skall som vuxna vara en bra förebild för våra ungdomar. Både för våra egna och för andras barn. När vi nattvandrar är det viktigt att skapa så bra relationer som möjligt mellan

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen utanför Tensta konsthall till en levande

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Klippan Vi jobbar bra tillsammans!

Klippan Vi jobbar bra tillsammans! Klippan Vi jobbar bra tillsammans! Välkommen till Klippan Vi lägger stor vikt vid bra livskvalité; att våra medarbetare trivs och kan utvecklas både personligt och professionellt. Marianne N. Claesson,

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Brottsförebyggande arbete i Piteå Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet. Därför behövs ett planerat

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer