Trygg i Täby. Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum. Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg i Täby. Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum. Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby"

Transkript

1 Trygg i Täby 2013 Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby

2 Utgiven i samarbete med: TÄBY KOMMUN Täby E-post: Hemsida: Redaktion: Trygg i Täby och kommunikationsavdelningen, Täby kommun. Omslagsbild: Hägernäs Familjecentrum, foto: Olof Holdar. Foto: Linnea Uddenmyr, Siran Aleksandrian, Olof Holdar Täby kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom Täby kommun. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. Ett stort tack till alla de företag som genom sin annonsering gjort det möjligt att ge ut denna guide till kommunens invånare! Producerad av: Här finns trygghet för alla Alla har rätt att känna sig trygga och säkra i sin vardag här i Täby. Trygga människor kan utvecklas och forma det liv de önskar, medan otrygghet kan begränsa oss och göra oss osäkra. Oavsett vem jag är, hur gammal jag är eller var jag kommer i från är tryggheten en rättighet. Med rättigheter följer också skyldigheter för alla oss i Täby. Kommun och närpolis har ett stort ansvar men det är min absoluta övertygelse att vi som lever och verkar i Täby, genom att värna vårt närsamhälle, respektera våra medmänniskor och våga visa civilkurage bidrar till att Täby är den trygga kommun som vi vill ha och är stolta över. I den här guiden kan du läsa mer om hur vi jobbar och få en inblick i en del av det enorma trygghetsarbete som pågår för alla Täbybor, i alla åldrar, varje dag. Följ med på en rundresa i kommunen! Sofia Paulsson (M) Ordförande, Trygg i Täby-rådet Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Ivar Lunnemo Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2012 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR/Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. 2

3 Trygg i Täby är en kommunal verksamhet som arbetar med trygghetsfrågor, alltifrån att skapa en tryggare utomhusmiljö till att stärka människors inre. Vad är Trygg i Täby? RÅDET. Trygg i Täbys verksamhet styrs av Trygg i Täby-rådet, ett råd som består av både politiker och tjänstemän. Kansliet. På Trygg i Täbys kansli arbetar två personer, Lil Froby och Bo Hammerin. De samordnar och utvecklar kommunens trygghetsarbete. Kansliets uppgift är också att öka intresset för trygghetsfrågor då blir vi fler som kan hjälpas åt! Samverkan. För att allt ska fungera samarbetar vi i kommunen. Trygg i Täby har nära kontakt med skolor, polis och många andra aktörer. Flera av dem finns representerade i den här guiden. kontakt. På vår hemsida tipsar vi om intressanta aktiviteter som vi arrangerar. Här hittar du också information om vart du kan vända dig när problem och otrygghet uppstår. Du kan även mejla på: Eller ring oss: Lil Froby , Bo Hammerin Aktiviteter. Trygg i Täby genomför ett stort antal aktiviteter varje år. Vi håller i föreläsningar, trygghetsvandringar och seminarier. Vi fokuserar främst på barn och ungdomars uppväxtvillkor, därför är brotts- och drogförebyggande en stor del av vårt arbete. taby.kommunguide.se 3

4 Carina Palm-Bardach är förskollärare på Hägernäs Familjecentrum som blivit en trygghet för många barn. När Familjecentrums dörr står öppen är alla välkomna. Här finns massor med tid och plats för lek men även hjälp och stöd till mammor och pappor. Det här är ett trygghetsställe för dem som bor i Hägernäs. En del familjer i området har jag känt i tio år. Alla vet att vi finns här om man kanske har glömt hemnycklarna, är törstig, hungrig eller behöver hjälp med läxorna, säger Carina Palm-Bardach, förskollärare. En vanlig eftermiddag kommer runt 20 barn till Familjecentrum i Hägernäs för att pyssla, leka och umgås med kompisar. Det finns många familjer som bor trångt med barn som inte kan, får eller vill ta hem kompisar. Då kan det här vara ett sätt att träffa sina vänner, säger Carina Palm-Bardach. Utbyta erfarenheter Många föräldrar besöker Familjecentrum för att träffa andra vuxna, utbyta erfarenheter eller få råd och stöd av personalen. Carina har två kollegor, en socionom och en församlingspedagog. 4 Där inget problem är för litet eller för stort Vi lär känna alla som kommer hit. Vi ser de föräldrar som behöver extra stöd och kan hjälpa dem. Vi har enskilda samtal men kan också lotsa dem vidare till exempelvis socialtjänsten eller Alternativ till våld, om det skulle behövas, säger Carina. Tillsammans med barn och föräldrar planeras verksamheten och nya initiativ dyker upp hela tiden. Familjecentrum gör utflykter, har samtalsgrupper och temakvällar. Det är en familjekänsla här. Jag försöker ha barnperspektivet med mig hela tiden i allt jag gör vad är det bästa för dem? Välbesökta babygrupper Två förmiddagar i veckan har Carina och hennes kollegor öppet för de allra minsta. Babygrupperna är populära, då kommer föräldrar från hela kommunen och hälsar på. - Då blir det mycket prat om mat och sömn, viktiga frågor för nyblivna föräldrar. Förmiddagens babygrupp har just slutat.

5 Jenny Lindholm besöker gärna Familjecentrums babygrupper tillsammans med dottern Alba. Overaller och mössor sätts på medan barnen ligger på ett stort täcke på golvet och jollrar nöjt. Det är så lugnt och skönt att komma hit, konstaterar en av mammorna. Trygghet för din familj familjecentrum hittar du i Hägernäs, Flygkårsvägen 47. Telefon: föräldraföreläsningar Trygg i Täby ger varje höst och vår en serie kostnadsfria föreläsningar om aktuella ämnen som inspirerar och stöttar dig som förälder. REsURsTEamET Hit kan du som förälder eller pedagog vända dig med frågor och funderingar. Telefon: alternativ Till VÅlD, atv Stöd och behandling till dem som har vålds- och aggressionsproblem eller själva blivit utsatt för våld i en nära relation. Telefon: anhöriga mot DRogER Hjälper föräldrar eller anhöriga som känner oro för att ett barn använder droger. Telefon: KVinnojoUREn och brottsofferjouren Samtalsstöd till de som utsatts för brott. Telefon: Kvinnojouren , Brottsofferjouren taby.kommunguide.se 5

6 Lena Ländin är rektor på Ellagårdsskolan där man har emotionell intelligens på schemat. Att vara trygg i skolan är en viktig start Förutsättningen för en bra arbetsmiljö är att eleverna känner sig trygga i skolan. I förlängningen får man barn och ungdomar som vågar tro på sig själva. Så här jobbar två Täbyskolor med trivsel och trygghet. Syftet är att stärka barnen genom självkännedom, ansvarstagande, konflikthantering och empati. På Ellagårdsskolan har alla elever från förskoleklass till årskurs fem - EQ, emotionell intelligens, på schemat en gång i veckan. Det kan handla om värderingsövningar där eleverna får prata om hur de skulle reagera i olika situationer. Man kan också jobba med bilder eller dramaövningar. Många lärare väver in EQ-arbetet i den övriga undervisningen, säger Lena Ländin, rektor på Ellagårdsskolan. Sätta ord på känslorna Grunden är att lära känna sig själv och våga sätta ord på sina känslor. Där börjar de yngsta eleverna. Konflikthantering och kommunikation är en utmaning för de äldre. De här bitarna är centrala för självkänslan. Vi ger dem redskapen, språket, att hantera situationer och reda ut konflikter. Det har man nytta av hela livet, säger Lena Ländin. När konflikter dyker upp i klassrummen eller på skolgården tar man hjälp av stoppljuset : 6 stanna upp, formulera problemet, tänk ut en lösning och pröva den. Det är en metod bland många andra och ingen metod kan ge svaret på allt. Vi har en trygghetsgrupp, kamratstödjare, trygghetsenkäter och en likabehandlingsplan det här arbetet blir man aldrig färdig med. Men det viktigaste är att vi alltid är lyhörda för hur eleverna mår, varje dag, säger Lena Ländin. Nära till en vuxen I en annan del av kommunen hittar vi Täby Enskilda Gymnasium. En stor liten skola, som rektorn Jan Liljegren vill kalla den. Här är lyhördhet minst lika viktigt. När vi startade hade vi 140 elever, i dag har vi drygt 500. Även om vi är många fler nu vill vi behålla känslan av den lilla och trygga skolan. Alla ska känna sig sedda och det ska vara lätt att ta kontakt med en vuxen, säger Jan Liljegren började skolan med ett introduktionsprogram för sina förstaårselever. När höstterminen startar har ettorna skolan för sig själva en vecka innan tvåorna och treorna börjar. På schemat står bland annat teambuildning och trygghetsövningar. Då får de möjlighet att komma in i det nya

7 Lovisa von Feilitzen och Izabella Bjurman Lindberg går tredje året på Täby Enskilda Gymnasium där Marianne Eklund är skolsköterska och Jan Liljegren är rektor. arbetssättet och lära känna varandra. Det är också ett sätt att bryta den negativa kränkningstradition i form av nollning som har funnits tidigare, säger Jan Liljegren. nollningen UppHöRDE Under introduktionen får de också träffa vårt likabehandlingsteam, personal från ungdomsmottagingen och sjuksyster, säger Marianne Eklund, skolsköterska. Intresset för nollning, eller inspark, har minskat. I höstas lyckades man avstyra aktiviteten helt. Alla grundskolor och gymnasieskolor i kommunen har regelbunden kontakt med Trygg i Täby. I en grupp med representanter från bland annat polisen och Mini-Maria träffas man för att prata trygghetsfrågor. Genom Trygg i Täby kan vi hålla oss ajour med vad som händer i kommunen. Då kan vi uppmärksamma problem på ett tidigt stadium, säger Marianne Eklund. Trygghet för ungdomar fritidsgårdarna I kommunen finns sju stycken fritidsgårdar med ett stort utbud av aktiviteter. UngDomsmoTTagningEn Här kan du, år, få hjälp med det mesta som rör relationer, sex, kroppsutveckling och känslor. Kanalvägen 15, Täby. Telefon: mini-maria För dig under 20 år som har frågor eller funderingar kring ditt användande av alkohol eller droger. Föräldrar är också välkomna att höra av sig. Stockholmsvägen 116A, Täby. Telefon: stödcentrum för Unga i RoslagEn För dig som är brottsutsatt eller vittne i åldern år. Stödjer även gärningspersoner i åldern år och närstående familjemedlemmar. Hjälper också till med medling mellan unga personer när brott begåtts. Biblioteksgången 11, Täby centrum. Telefon: eller taby.kommunguide.se 7

8 Per Lagheim, stadsarkitekt, och Poa Collins, stadsträdgårdsmästare, samarbetar för att utveckla Täby. En genomtänkt stad växer fram Kommunen växer så att det knakar. Nästan nya hushåll planeras i framtidens Täby. Att känna sig trygg är att trivas i sin närmiljö nu och i framtiden. Träffa Per och Poa som vet hur man bygger tryggt. Det är viktigt att alltid ha en bra blandning och inte bygga ensidiga områden. När vi går in i nya projekt måste vi tänka både på bostäder, verksamheter och mötesplatser. Det är också viktigt att vi bygger tillsammas med de som berörs, säger Per Lagheim, stadsarkitekt. Fräscha tunnlar och bättre ljus Parallellt med de stora byggprojekten arbetar kommunen kontinuerligt med de befintliga områdena och att åtgärda det som uppfattas som otryggt. Genom Trygg i Täby anordnas bland annat trygghetsvandringar då boende får komma med synpunkter på sin närmiljö. Ofta kan enkla lösningar göra stor skillnad. Det kan handla om att ta ner ett buskage, fräscha upp gångtunnlar och sätta upp bättre belysning, säger Poa Collins ska Täby centrum stå klart. De nya kvarteren kommer ge 850 lägenheter men det blir även mer handel, trevligare gångstråk och ett stort torg. Med verksamheter som caféer och restauranger i bottenvåningen på bostadshusen skapar man en stadskänsla. Då blir det liv och rörelse i staden dygnet runt. Det blir tryggare när det finns vakande ögon som ser vad som händer, säger Per Lagheim. I Täby centrum har det tidigare saknats bra utemiljöer och mötesplatser. Torget ska erbjuda något för alla. Det blir en lekplats, plats för marknadshandel och en utomhusscen, säger Poa Collins, stadsträdgårdsmästare. 8 En annan trygghetsfaktor är bra kommunikationer, säkra gång- och cykelvägar och parker med ett utbud som gör att alla åldersgrupper kan mötas. Äldre ska kunna ta sig fram lätt och tryggt och barnen ska kunna cykla till sina kompisar. Vi måste tänka på alla, säger Poa Collins. Mycket har förbättras Bo Grönlund är lektor i stadsbyggnad vid Arkitekthögskolan i Köpenhamn. Han är expert på trygg stadsplanering och har följt utvecklingen i Täby. Det har hänt mycket de senaste fem åren. Jag

9 Illustration: Dynagraph Nya Täby centrum kommer bli en trevligare mötesplats. Bo Grönlund är expert på trygg stadsbyggnad. upplever att trygghetsfrågor har fått ett större mandat i kommunen, säger Bo Grönlund besökte Bo Grönlund Täby första gången. På uppdrag av kommunen gav han sig ut för att lokalisera otrygga platser. Det blev en gedigen bildsamling av gångtunnlar, parkeringar och torg. Nu tycker jag att kommunen tänker rätt när man bygger nytt. I Täby centrum ger man plats för ett torg och grönområden. Placeringen av bussterminalen är också mycket bättre, närmare tågstationen där det är liv och rörelse, säger Bo Grönlund. skönt, TRyggT och spännande Det finns två sätt att analysera trygghet i stadsbebyggelse. Det ena är invånarnas känsla av trygghet, det andra är den faktiska brottsstatistiken. Säkrare bostäder, förråd och parkeringar är en förbättring. En dynamisk stadsmiljö är en annan. En stad ska var både skön, trygg och spännande. Täby är uppdelat och består av många olika områden. Det är viktigt att rörelsen till och från ett område fungerar. Att bygga bostäder längs med de vardagliga rörelsestråken skapar trygghet och binder samman kommunen. Trygghet i din närmiljö KloTTERKUnDTjänsTEn Uppmärksamma oss på klotter, anmäl på något av följande sätt: Telefon , E-post: TRyggHETsmöTEn och TRyggHETsVanDRingaR Trygg i Täby kan organisera möten mellan boende, representanter från kommunen och polisen i ditt område. Telefon: , E-post: grannsamverkan Gå ihop med dina grannarna, välj ut en kontaktperson och samverka med polisen. Kontakta närpolisen i Täby för mer information. Telefon: Stig-Ove Edholm, taby.kommunguide.se 9

10 Gunnel Hansson och Barbro Bjerlöv deltar i flera aktiviteter, här är det dags för gympa. barbro och gunnel är med och skapar trivsel Det är måndag förmiddag och smockfullt utanför Täby seniorcenters träningslokal. Här väntar ett späckat schema med roliga aktiviteter för dig som 65+. Kom förbi på en fika, dra på dig träningsskorna och lär dig något nytt! Det här är en stor trygghet i mitt liv. Alla blir vi ensammare med åren. Att få komma hit, träffa folk och hålla igång är toppen, säger Barbro Bjerlöv. Barbro har varit med från start. I dag hjälper hon till som värdinna på Täby seniorcenter. Hon är på plats de flesta dagar i veckan; pysslar i köket, tipsar om vad som är på gång och ser till att folk trivs. Dessutom leder hon egna gympapass. Det är också en trygghet att hålla kroppen i form och känna sig frisk, säger Gunnel Hansson, också värdinna. allt från Qigong Till DaToRER Här kan man träna styrka, balans, dans och qigong. Det finns också studiecirklar i allt från akvarellmålning till data. Täby seniorcenter är ett sätt att träffa andra och umgås. Att komma in på en kopp kaffe och en pratstund kan vara lika avgörande för hälsan som ett träningspass. Verksamheten bygger på att besökarna är delaktiga och påverkar utbudet av aktiviteter. Varje termin startar nya kurser. Meningen är att vi seniorer själva ska utforma verksamheten, den har vuxit fram med åren. Det är fler och fler som kommer hit. Vi har i 10 snitt fem nya besökare per dag, säger Barbro Bjerlöv. På Täby seniorcenter finns också värdefull information för dig som är äldre. En TRyggHET att bevara Hälsan På torsdagstimmen har vi föreläsningar. Ofta är det information från kommunen. Här om veckan var det fullsatt när det handlade om hemtjänst, säger Gunnel Hansson. Julia Svahn är verksamhetsansvarig på Täby seniorcenter: Att fokusera på det som ger upphov till och bevarar hälsan har varit en röd tråd från start. Nu står vi inför ett spännande utvecklingsar- bete, vilket ger fantastiska möjligheter att nå ut till ännu fler av Täbys seniorer. Trygghet för äldre Täby seniorcenter hittar du på Biblioteksgången 10, plan 3. Telefon: biståndshandläggare Hit vänder du dig med frågor om stöd och hjälp i hemmet. Telefon: anhörigstöd För dig som vårdar eller stödjer en närstående. Telefon: äldrelots För dig som vill veta mer om vad kommunen har att erbjuda dig som senior. Telefon:

11 Hemtjänst Nu kan du göra ditt eget val Från: Datum: Sarah Edström AB Vårdproffsen i Stockholm Torkhusg. 9 bv Stockholm ANNONSKORREKTUR NR: Var vänlig att noga kontrollera detta annonskorrektur och vid eventuella ändringar kontakta snarast redaktionen på nedanstående tel/fax/mail. Annonsen kommer att införas i Enterprise Magazine nr: Aug/Sep Annonsstorlek: 1/6 OBS! Har ni inte inkommit med ändringar innan angivet datum så kommer annonsen att tryckas som detta annonskorrektur visar. Kryssarv. 6 nb, Lyktgränd 2 2tr i Täby Önskar du hjälp i hemmet så anlita oss som din Sista hemtjänstutförare. datum ändringar av detta annonskorrektur: Vi värnar om dig med Kontinuitet, Kärlek och Kompetens. Utges av R&D Förlag AB Voltavägen 2-4, Bromma. Tel , Fax E-post: Hemsida: Org.nr FÅNGA DAGEN tillsammans. Vill du ha hjälp i hemmet? Anlita vår Hem- och RUT-tjänst Kontakta Christina Reichenberg på telefon eller mejla till Hem och vård åt äldre - se Hemtjänst med ett engagemang utöver det vanliga Allégårdens Hemtjänst Äldreomsorg med: Delaktighet, Insyn, Respekt och Utveckling :: Oavsett Oavsett var var Katastrofen är Katastrofen Inom 36 timmar är kan vi vara där Inom 36 timmar kan vi vara där I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt. I katastrofsituationer hänger Hjälp oss allt att på vara att i agera ständig snabbt. beredskap så att vi kan rädda katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt. Hjälp oss att vara i ständig fler liv. beredskap Sms:a LÄKARE så att vi till kan rädda så skänker du 50 kr eller Hjälp oss att vara ständig beredskap så att vi kan rädda fler liv. Sms:a LÄKARE gå till in på lakareutangranser.se så skänker du 50 kr eller för att ge din gåva. Tack. fler liv. Sms:a LÄKARE till så skänker du 50 kr eller gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack. gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack. taby.kommunguide.se 11

12 KomTek teknikkurser Täbys viktigaste livsmedel Hemma hos dig har du ett av världens bästa vatten. Det kommer från Norrvatten. Vi producerar och distribuerar dricksvatten till mer än en halv miljon människor i norra Storstockholm. Roliga teknikkurser för dig mellan 6-16 år Läs mer på 12 taby.kommunguide.se

13 S:t Lukas erbjuder individer, grupper och organisationer - utveckling och kunskap - samtal i livssituationer och arbetssituationer tel Täbyhus AB Välkommen att kontakta vår BoButik mellan Tel: AMD_ann:Layout Sida 1 En välkomnande mötesplats med rörelse i centrum friskissvettis.se/taby Välkommen! Föreningen Anhöriga mot Droger samarbetar med Trygg i Täby och Roslags-polisen Ångarens Vårdboende När behovet av hjälpinsatser blir större, kan det kännas tryggt med ett boende där du kan få stöd och hjälp dygnet runt. Ångaren erbjuder vårdboende och gruppboende med service och omvårdnad dygnet runt. bor hemma och behöver lite extra stimulans. Ångaren är vackert beläget i hjärtat av Näsby Park. Vi på Ångaren vill att du känner välbefinnande och har ett värdigt liv när du bor hos oss. Besök oss på och läs mer om boendet eller kontakta kommunens växel Köp en hemsida + webbhotell Betala NÄSTA år! Låt hemsidan betala sig själv! tel taby.kommunguide.se 13

14 Milstenskolan Liten skola - stora möjligheter Grundskola F-9 Fritids F-6 TÄBY KOMMUNALA SKOLOR UtbildNiNg Täbys högsta meritvärde Pedagogik i framkant Lärare med stort engagemang Arbetsro och trygghet Ta?bypedagogerna_ann:Täbypedagogerna_ann Trygghet-Närhet-Leka-Lära Information: Vi har 20 förskolor i Täby 3 i Vallentuna och 2 i Sollentuna Var och en är unik - tillsammans är vi starka. Allt inom VVS-utbildning Vi utbildar elever inom området VVS, driftteknik, ventilation, industrirör samt kyl- och värmepumpsteknik. Efter utbildningen har du goda förutsättningar att få jobb på en framtidsmarknad som har många intressanta yrkesutmaningar att erbjuda. På vår lilla skola med små klasser och välutbildade lärare har du all möjlighet att bli sedd och få den hjälp du behöver både i lektionssalen och i verkstaden. Teori blandas med praktiska färdigheter genom en väl tilltagen praktik vilket ger dig dom bästa förutsättningarna att lyckas som anställd eller som egen företagare. Stockholmsvägen 116 C, TÄBY Hemsida: E-post: 14 taby.kommunguide.se

15 Internationella Engelska Skolan Täby Internationella Engelska Skolan prepares students for success in a safe environment where teachers teach and students learn Performance based learning and support for each child to reach his or her potential. Junior School, Grades 4-6 Nytorpsvägen 36, Täby Senior School, Grades 7-9 Nytorpsvägen 7, Täby NTM_ann:Layout Sida 1 Utbildning Vi är en montessoriskola för F-klass till år 9 där alla elever syns och efterfrågas. Vi erbjuder fördjupad NO undervisning, etikundervisning samt språkundervisning i språklabb med internationella kontakter och resor i år 6 och 9 som mål. Våra lokaler är modernt utrustade i Näsby Parks centrum Kontakta oss gärna för mer information på: Tel: Fax: Hemsida: Mail: Bya?ngskolan_ann:Byängsk 72_107_ann Skolan som ger eleverna goda kunskaper och färdigheter i en trygg miljö. Förskoleklass till år 9 med fritids. Grundsärskola F-10. * Engelska från år 1 * Spanska, franska och tyska redan i år 4 * Förstärkt engelska, matematik, svenska och idrott. Profilval år 6-9 i Idrott och ledarskap, Media, Internationell, Engelska, Kultur, Matematik, No-medicin/teknik, Fotboll, och Ridning. Ny bollhall intill skolan Läs mer om skolan på vår hemsida Varmt välkomna att kontakta oss för besök i skolan Marknadsvägen 299 Täby tel taby.kommunguide.se 15

16 Trygghet ger frihet. Det borde vara en självklarhet för alla människor Ensta Lås Servicestation Ensta Lås för att känna sig trygg på sin egen gata och röra vid gallergrindar. Täby Centrum vid Täby Centrum sig fritt i vårt samhälle alla tider på dygnet, utan Servicestation Biblioteksgången för 2 Biblioteksgången 2 Ensta Lås Butik och servicebilar vid Täby Butik Centrum och servicebilar att uppleva en känsla av att kunna bli utsatt för Biblioteksgången Tel Tel Butik Mobil och servicebilar brott. Ensta Lås Mobil Servicestation för Tel vid Täby Centrum Mobil Därför är brottsbekämpning en av samhällets Biblioteksgången 2 Butik och servicebilar Ensta Lås viktigaste uppgifter. Tel vid Täby Centrum Mobil Biblioteksgången Att känna sig trygg i sin vardag är en förutsättning för att känna sig fri. Det gäller i hela Mobil Butik och servicebilar Tel Sverige och inte minst för oss här i Täby. Etablerat 1954 VÅR KUNSKAP - ER SÄKERHET Bli medlem i moderaterna! Ring Är ditt hem säkert? Vi har alla typer Är ditt av larm hem säkert? Är ditt och Är hem låssystem, ditt säkert? Vi har passersystem, galler och och låssystem, passer- alla typer av larm Är hem ditt hem säkert? Vi har alla Är Vi typer ditt har av alla hem Vi larm system, har typer alla säkert? typer galler av larm av och och och låssystem, gallergrindar. låssystem, och passersystem, gallergrindar. låssystem, passersystem, galler och gallergrindar. Vi har alla passersystem, typer av larm galler gallergrindar. Servicestation och galler låssystem, och för passersystem, galler Servicestation för gallergrindar. och Tel Näsbydalsv. 9 TÄBY Enebybergsv. 16, Danderyd Foto: Peter Knutsson MODERNISERING PÅGÅR! Miljöpartiet de gröna arbetar för att: - Skapa Miljöpartiet en giftfri de Gröna miljö verkar i förskola att och skapa skola. trygghet. Vi vill öka stödet till föreningsliv - Förbättra och skapa medborgardialogen fler ickekommersiella för mötes Täbys platser utveckling. för alla åldrar som är öppna både dag- och kvällstid, året runt. - Bebyggelsen ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Besök om du vill veta mer. Besök om du vill veta mer. Eva Wittbom, kommunalråd Med hjärta och hjärna i Täbypolitiken Med hjärta och hjärna i Täbypolitiken tar Folkpartiet en ledande plats i den styrande alliansen. Vi står för borgerlig politik med socialt ansvar. Frihet, valfrihet och omtanke är viktigt för oss. Mats Hasselgren, kommunalråd Skola, förskola, kultur, fritid och idrott är några av våra hjärtefrågor. Vi vill också ha halva Täby grönt och att kommunen ska vara bra för både ung och gammal. 16 taby.kommunguide.se

17 Riktnr 08 om inget annat anges BARNMORSKEMOTTAGNINGAR Täby Barnmorskemottagning Attundafältet 16 A, TÄBY BEVAKNINGSFÖRETAG Larm Assistans AB Broby Gård, TÄBY BYGGMÄSTARE Bygg Ward AB Stationsv.14, TÄBY Fax BÄRGNING Krages Bilbärgning Norrort Svetsarvägen 4, TÄBY Tel ASSISTANCEKÅREN, Norrort, Krages Bilbärgning Svetsarv. 4, TÄBY Mobil DATORER - TILLBEHÖR, REPARATIONER Datagrottan Box 7393, Saluv. 2, Arninge Centrum, TÄBY Reparationer, försäkringsskador ENERGIRÅDGIVNING Energirådgivningen Täby Tfn FASTIGHETSFÖRVALTNING Akelius Lägenheter, Bo-butik Tfn Öppettider mellan FRISK-, HÄLSOVÅRD Friskis&Svettis Täby Djursholmsv. 30, TÄBY FÖRSKOLOR TäbyPedagogerna Förskolor AB Viggbyholmsv. 75, TÄBY GLASMÄSTERIER U-V Glas Tfn Entreprenad och service, bilglas och stenskottslagningar HEMTJÄNST AB Vårdproffsen i Stockholm Kryssarv. 6 nb, Lyktgräng 2, 2tr i TÄBY Allégårdens Hemtjänst Kemistv. 10 A, TÄBY IDEELLA FÖRENINGAR AMD Anhöriga Mot Droger Täby Näsbylundsv. 3, TÄBY KVINNOJOURER Kvinnojouren Täby/Danderyd Tfn KYRKOR, SAMFUND Täby Församling Box 208, TÄBY Fax LIVSMEDEL ICA Supermarket Täby Kyrkby Midgårdsv. 2, TÄBY LÅS - LÅSSMEDER AB Täby Danderyd Lås Enebybergsv. 16, DANDERYD Ensta Lås AB Biblioteksgången 2, TÄBY PIANOSTÄMMARE Claesson & Son Radarv. 4, TÄBY Mobil Eisleitner, Leonard Sångarv. 5, TÄBY Mobil POLITISKA ORGANISATIONER Folkpartiet i Täby Box 110, TÄBY Miljöpartiet i Täby Moderaterna i Täby Box 2, TÄBY Socialdemokraterna i Täby Åkerbyv. 94, TÄBY Täbycentern Gruppledare Annica Nordgren Tfn Ordförande Kurt Göran Eriksson Tfn Vänsterpartiet i Täby-Danderyd Tfn RESTAURANGER Restaurang & Pizzeria Rösjö Ljungmyrsv. 4, TÄBY Lunchöppet: Hälsopizza, glutenfri pizza, Västerbottenost pizza Lokal för fest. Fyller du år? Den som fyller år äter gratis. Lokal i Skarpäng för festen inkl. catering. Bäst i Täby ROSTSKYDDSBEHANDLINGAR Täby Bilrostskydd HB Tumstocksv. 7 C, Ingång B 6, TÄBY RÖRARBETEN Rörmekano AB Fabriksv. 5, VALLENTUNA SANERING, FUKT, MÖGEL, RADON Uams AB Box 39, BÅLSTA SKOLOR Byängsskolan AB Marknadsväg. 299, TÄBY EnergiGymnasiet Täby Stockholmsv. 116 C, TÄBY taby.kommunguide.se 17

18 Riktnr 08 om inget annat anges Internationella Engelska Skolan AB Nytorpsv. 7, TÄBY Mimers Gymnasium med Aspergerprofil Enhagsslingan 5, TÄBY NTM/Montessoripärlan Eskaderv. 10, TÄBY Täby Enskilda Gymnasium Box 28 00, TÄBY Täby Friskola Armév , TÄBY Täby Kommun Drakskeppsskolan Ellagårdsskolan Erikslundsskolan Gribby Gård Kyrkskolan Löttingelundsskolan Midgårdsskolan Myrängen Norskolan Näsbydalskolan Näsbyparksskolan Rösjöskolan Skarpängsskolan Skolhagenskolan Slottsparksskolan Vallatorpsskolan Viggbyskolan Ytterbyskolan Åva Gymnasium Box 1450, TÄBY TVÄTT, KEMTVÄTT KvickTvätt Ellagårdsv. 40 A, TÄBY UNGDOMSMOTTAGNINGAR Ungdomsmottagningen Täby Kommun Kanalv. 15, TÄBY För öppettider se vår hemsida; taby.se/ungdomsmottagning % för för 00 kr. kr. Vi är en ideell förening som står för 70% av sjöräddningen i Sverige utan en krona från staten. Vi är en ideell förening som står för 70% av sjöräddningen i Sverige utan en krona från staten. Bli medlem på sjöräddning.se eller ring Bli medlem på sjöräddning.se eller ring Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer! taby.kommunguide.se

19 larm Assistance_ann:larm Assistance_ann Sida 1 Larm Assistans AB är Ert lokala bevakningsföretag med auktorisation över hela Sverige samt EU godkänd. Nedan följer starka argument för att anlita Ert lokala bevakningsföretag Larm Assistans AB. Garanterade uttryckningstider inom hela norrort Vi tillhandahåller branschens samtliga tjänster Högsta kvalitén bland bevakningsföretag i Sverige Erfarna, rutinerade väktare från norrort Regional förankring Alla våra kunder är våra referenser Egen godkänd larmcentral (Svensk larmcentral AB) Larm Assistans AB Tel Fax Brobygård, TÄBY taby.kommunguide.se

20 För dig - nu och i framtiden ODR Total till hushåll tel Täby kommun erbjuder individuellt anpassad daglig verksamhet som ger stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dina önskemål. Vi strävar efter med den lokala arbetsmaknaden. Besök oss på och läs mer om våra åtta olika verksamheter. Tfn: Uams_ann:Layout Sida 1 Vi tar hand om hela fastigheten. Inom företaget arbetar bl.a. SSI-godkända radonkonsulter, fuktskadeutredare, snickare samt erfarna sanerare inom olika områden t.ex. fukt/mögelskador, asbest, PCB m.m. Företaget är certifierat av SEMKO Certification inom standarderna SS-EN ISO 9001:2000 och 14001:2004. Tel

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2013 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2012 solna.kommunguide.se Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Vi står för: Hållbar utveckling Ny kollektivtrafik Tydligare stadskaraktär Kunskap och lärande Jobb före bidrag Fastighetsbolaget

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Målsättning och motivation EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Pigg hjärna och kropp på äldre dar. Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering

Målsättning och motivation EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Pigg hjärna och kropp på äldre dar. Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering friska täby dagarna OMSLAG 25 26 APRIL, NYA UTETORGET, TÄBY CENTRUM Pigg hjärna och kropp på äldre dar EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Målsättning och motivation Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen hela detta omslag är en ANNONS i södra innerstadens stadsdelstidning Hej! följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen Vårt vardagsrum är 580 kvadratmeter stort. Det innehåller 3 601 böcker,

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Villaägarnas höga beskattning

Villaägarnas höga beskattning TILL TÄBYS SMÅHUSÄGARE NR 3 OKTOBER 2013 Dialog om den nya stadsdelen på galoppfältet Här skulle kunna skapas möjligheter för ett bättre kulturutbud. En naturlig samlingsplats som inte bara är ett shoppingcentrum.

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer