Trygg i Täby. Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum. Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg i Täby. Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum. Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby"

Transkript

1 Trygg i Täby 2013 Det är en familjekänsla Carina, Familjecentrum Senior? Här håller du igång kroppen och knoppen! Trygghet i framtidens Täby

2 Utgiven i samarbete med: TÄBY KOMMUN Täby E-post: Hemsida: Redaktion: Trygg i Täby och kommunikationsavdelningen, Täby kommun. Omslagsbild: Hägernäs Familjecentrum, foto: Olof Holdar. Foto: Linnea Uddenmyr, Siran Aleksandrian, Olof Holdar Täby kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom Täby kommun. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. Ett stort tack till alla de företag som genom sin annonsering gjort det möjligt att ge ut denna guide till kommunens invånare! Producerad av: Här finns trygghet för alla Alla har rätt att känna sig trygga och säkra i sin vardag här i Täby. Trygga människor kan utvecklas och forma det liv de önskar, medan otrygghet kan begränsa oss och göra oss osäkra. Oavsett vem jag är, hur gammal jag är eller var jag kommer i från är tryggheten en rättighet. Med rättigheter följer också skyldigheter för alla oss i Täby. Kommun och närpolis har ett stort ansvar men det är min absoluta övertygelse att vi som lever och verkar i Täby, genom att värna vårt närsamhälle, respektera våra medmänniskor och våga visa civilkurage bidrar till att Täby är den trygga kommun som vi vill ha och är stolta över. I den här guiden kan du läsa mer om hur vi jobbar och få en inblick i en del av det enorma trygghetsarbete som pågår för alla Täbybor, i alla åldrar, varje dag. Följ med på en rundresa i kommunen! Sofia Paulsson (M) Ordförande, Trygg i Täby-rådet Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Ivar Lunnemo Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2012 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR/Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. 2

3 Trygg i Täby är en kommunal verksamhet som arbetar med trygghetsfrågor, alltifrån att skapa en tryggare utomhusmiljö till att stärka människors inre. Vad är Trygg i Täby? RÅDET. Trygg i Täbys verksamhet styrs av Trygg i Täby-rådet, ett råd som består av både politiker och tjänstemän. Kansliet. På Trygg i Täbys kansli arbetar två personer, Lil Froby och Bo Hammerin. De samordnar och utvecklar kommunens trygghetsarbete. Kansliets uppgift är också att öka intresset för trygghetsfrågor då blir vi fler som kan hjälpas åt! Samverkan. För att allt ska fungera samarbetar vi i kommunen. Trygg i Täby har nära kontakt med skolor, polis och många andra aktörer. Flera av dem finns representerade i den här guiden. kontakt. På vår hemsida tipsar vi om intressanta aktiviteter som vi arrangerar. Här hittar du också information om vart du kan vända dig när problem och otrygghet uppstår. Du kan även mejla på: Eller ring oss: Lil Froby , Bo Hammerin Aktiviteter. Trygg i Täby genomför ett stort antal aktiviteter varje år. Vi håller i föreläsningar, trygghetsvandringar och seminarier. Vi fokuserar främst på barn och ungdomars uppväxtvillkor, därför är brotts- och drogförebyggande en stor del av vårt arbete. taby.kommunguide.se 3

4 Carina Palm-Bardach är förskollärare på Hägernäs Familjecentrum som blivit en trygghet för många barn. När Familjecentrums dörr står öppen är alla välkomna. Här finns massor med tid och plats för lek men även hjälp och stöd till mammor och pappor. Det här är ett trygghetsställe för dem som bor i Hägernäs. En del familjer i området har jag känt i tio år. Alla vet att vi finns här om man kanske har glömt hemnycklarna, är törstig, hungrig eller behöver hjälp med läxorna, säger Carina Palm-Bardach, förskollärare. En vanlig eftermiddag kommer runt 20 barn till Familjecentrum i Hägernäs för att pyssla, leka och umgås med kompisar. Det finns många familjer som bor trångt med barn som inte kan, får eller vill ta hem kompisar. Då kan det här vara ett sätt att träffa sina vänner, säger Carina Palm-Bardach. Utbyta erfarenheter Många föräldrar besöker Familjecentrum för att träffa andra vuxna, utbyta erfarenheter eller få råd och stöd av personalen. Carina har två kollegor, en socionom och en församlingspedagog. 4 Där inget problem är för litet eller för stort Vi lär känna alla som kommer hit. Vi ser de föräldrar som behöver extra stöd och kan hjälpa dem. Vi har enskilda samtal men kan också lotsa dem vidare till exempelvis socialtjänsten eller Alternativ till våld, om det skulle behövas, säger Carina. Tillsammans med barn och föräldrar planeras verksamheten och nya initiativ dyker upp hela tiden. Familjecentrum gör utflykter, har samtalsgrupper och temakvällar. Det är en familjekänsla här. Jag försöker ha barnperspektivet med mig hela tiden i allt jag gör vad är det bästa för dem? Välbesökta babygrupper Två förmiddagar i veckan har Carina och hennes kollegor öppet för de allra minsta. Babygrupperna är populära, då kommer föräldrar från hela kommunen och hälsar på. - Då blir det mycket prat om mat och sömn, viktiga frågor för nyblivna föräldrar. Förmiddagens babygrupp har just slutat.

5 Jenny Lindholm besöker gärna Familjecentrums babygrupper tillsammans med dottern Alba. Overaller och mössor sätts på medan barnen ligger på ett stort täcke på golvet och jollrar nöjt. Det är så lugnt och skönt att komma hit, konstaterar en av mammorna. Trygghet för din familj familjecentrum hittar du i Hägernäs, Flygkårsvägen 47. Telefon: föräldraföreläsningar Trygg i Täby ger varje höst och vår en serie kostnadsfria föreläsningar om aktuella ämnen som inspirerar och stöttar dig som förälder. REsURsTEamET Hit kan du som förälder eller pedagog vända dig med frågor och funderingar. Telefon: alternativ Till VÅlD, atv Stöd och behandling till dem som har vålds- och aggressionsproblem eller själva blivit utsatt för våld i en nära relation. Telefon: anhöriga mot DRogER Hjälper föräldrar eller anhöriga som känner oro för att ett barn använder droger. Telefon: KVinnojoUREn och brottsofferjouren Samtalsstöd till de som utsatts för brott. Telefon: Kvinnojouren , Brottsofferjouren taby.kommunguide.se 5

6 Lena Ländin är rektor på Ellagårdsskolan där man har emotionell intelligens på schemat. Att vara trygg i skolan är en viktig start Förutsättningen för en bra arbetsmiljö är att eleverna känner sig trygga i skolan. I förlängningen får man barn och ungdomar som vågar tro på sig själva. Så här jobbar två Täbyskolor med trivsel och trygghet. Syftet är att stärka barnen genom självkännedom, ansvarstagande, konflikthantering och empati. På Ellagårdsskolan har alla elever från förskoleklass till årskurs fem - EQ, emotionell intelligens, på schemat en gång i veckan. Det kan handla om värderingsövningar där eleverna får prata om hur de skulle reagera i olika situationer. Man kan också jobba med bilder eller dramaövningar. Många lärare väver in EQ-arbetet i den övriga undervisningen, säger Lena Ländin, rektor på Ellagårdsskolan. Sätta ord på känslorna Grunden är att lära känna sig själv och våga sätta ord på sina känslor. Där börjar de yngsta eleverna. Konflikthantering och kommunikation är en utmaning för de äldre. De här bitarna är centrala för självkänslan. Vi ger dem redskapen, språket, att hantera situationer och reda ut konflikter. Det har man nytta av hela livet, säger Lena Ländin. När konflikter dyker upp i klassrummen eller på skolgården tar man hjälp av stoppljuset : 6 stanna upp, formulera problemet, tänk ut en lösning och pröva den. Det är en metod bland många andra och ingen metod kan ge svaret på allt. Vi har en trygghetsgrupp, kamratstödjare, trygghetsenkäter och en likabehandlingsplan det här arbetet blir man aldrig färdig med. Men det viktigaste är att vi alltid är lyhörda för hur eleverna mår, varje dag, säger Lena Ländin. Nära till en vuxen I en annan del av kommunen hittar vi Täby Enskilda Gymnasium. En stor liten skola, som rektorn Jan Liljegren vill kalla den. Här är lyhördhet minst lika viktigt. När vi startade hade vi 140 elever, i dag har vi drygt 500. Även om vi är många fler nu vill vi behålla känslan av den lilla och trygga skolan. Alla ska känna sig sedda och det ska vara lätt att ta kontakt med en vuxen, säger Jan Liljegren började skolan med ett introduktionsprogram för sina förstaårselever. När höstterminen startar har ettorna skolan för sig själva en vecka innan tvåorna och treorna börjar. På schemat står bland annat teambuildning och trygghetsövningar. Då får de möjlighet att komma in i det nya

7 Lovisa von Feilitzen och Izabella Bjurman Lindberg går tredje året på Täby Enskilda Gymnasium där Marianne Eklund är skolsköterska och Jan Liljegren är rektor. arbetssättet och lära känna varandra. Det är också ett sätt att bryta den negativa kränkningstradition i form av nollning som har funnits tidigare, säger Jan Liljegren. nollningen UppHöRDE Under introduktionen får de också träffa vårt likabehandlingsteam, personal från ungdomsmottagingen och sjuksyster, säger Marianne Eklund, skolsköterska. Intresset för nollning, eller inspark, har minskat. I höstas lyckades man avstyra aktiviteten helt. Alla grundskolor och gymnasieskolor i kommunen har regelbunden kontakt med Trygg i Täby. I en grupp med representanter från bland annat polisen och Mini-Maria träffas man för att prata trygghetsfrågor. Genom Trygg i Täby kan vi hålla oss ajour med vad som händer i kommunen. Då kan vi uppmärksamma problem på ett tidigt stadium, säger Marianne Eklund. Trygghet för ungdomar fritidsgårdarna I kommunen finns sju stycken fritidsgårdar med ett stort utbud av aktiviteter. UngDomsmoTTagningEn Här kan du, år, få hjälp med det mesta som rör relationer, sex, kroppsutveckling och känslor. Kanalvägen 15, Täby. Telefon: mini-maria För dig under 20 år som har frågor eller funderingar kring ditt användande av alkohol eller droger. Föräldrar är också välkomna att höra av sig. Stockholmsvägen 116A, Täby. Telefon: stödcentrum för Unga i RoslagEn För dig som är brottsutsatt eller vittne i åldern år. Stödjer även gärningspersoner i åldern år och närstående familjemedlemmar. Hjälper också till med medling mellan unga personer när brott begåtts. Biblioteksgången 11, Täby centrum. Telefon: eller taby.kommunguide.se 7

8 Per Lagheim, stadsarkitekt, och Poa Collins, stadsträdgårdsmästare, samarbetar för att utveckla Täby. En genomtänkt stad växer fram Kommunen växer så att det knakar. Nästan nya hushåll planeras i framtidens Täby. Att känna sig trygg är att trivas i sin närmiljö nu och i framtiden. Träffa Per och Poa som vet hur man bygger tryggt. Det är viktigt att alltid ha en bra blandning och inte bygga ensidiga områden. När vi går in i nya projekt måste vi tänka både på bostäder, verksamheter och mötesplatser. Det är också viktigt att vi bygger tillsammas med de som berörs, säger Per Lagheim, stadsarkitekt. Fräscha tunnlar och bättre ljus Parallellt med de stora byggprojekten arbetar kommunen kontinuerligt med de befintliga områdena och att åtgärda det som uppfattas som otryggt. Genom Trygg i Täby anordnas bland annat trygghetsvandringar då boende får komma med synpunkter på sin närmiljö. Ofta kan enkla lösningar göra stor skillnad. Det kan handla om att ta ner ett buskage, fräscha upp gångtunnlar och sätta upp bättre belysning, säger Poa Collins ska Täby centrum stå klart. De nya kvarteren kommer ge 850 lägenheter men det blir även mer handel, trevligare gångstråk och ett stort torg. Med verksamheter som caféer och restauranger i bottenvåningen på bostadshusen skapar man en stadskänsla. Då blir det liv och rörelse i staden dygnet runt. Det blir tryggare när det finns vakande ögon som ser vad som händer, säger Per Lagheim. I Täby centrum har det tidigare saknats bra utemiljöer och mötesplatser. Torget ska erbjuda något för alla. Det blir en lekplats, plats för marknadshandel och en utomhusscen, säger Poa Collins, stadsträdgårdsmästare. 8 En annan trygghetsfaktor är bra kommunikationer, säkra gång- och cykelvägar och parker med ett utbud som gör att alla åldersgrupper kan mötas. Äldre ska kunna ta sig fram lätt och tryggt och barnen ska kunna cykla till sina kompisar. Vi måste tänka på alla, säger Poa Collins. Mycket har förbättras Bo Grönlund är lektor i stadsbyggnad vid Arkitekthögskolan i Köpenhamn. Han är expert på trygg stadsplanering och har följt utvecklingen i Täby. Det har hänt mycket de senaste fem åren. Jag

9 Illustration: Dynagraph Nya Täby centrum kommer bli en trevligare mötesplats. Bo Grönlund är expert på trygg stadsbyggnad. upplever att trygghetsfrågor har fått ett större mandat i kommunen, säger Bo Grönlund besökte Bo Grönlund Täby första gången. På uppdrag av kommunen gav han sig ut för att lokalisera otrygga platser. Det blev en gedigen bildsamling av gångtunnlar, parkeringar och torg. Nu tycker jag att kommunen tänker rätt när man bygger nytt. I Täby centrum ger man plats för ett torg och grönområden. Placeringen av bussterminalen är också mycket bättre, närmare tågstationen där det är liv och rörelse, säger Bo Grönlund. skönt, TRyggT och spännande Det finns två sätt att analysera trygghet i stadsbebyggelse. Det ena är invånarnas känsla av trygghet, det andra är den faktiska brottsstatistiken. Säkrare bostäder, förråd och parkeringar är en förbättring. En dynamisk stadsmiljö är en annan. En stad ska var både skön, trygg och spännande. Täby är uppdelat och består av många olika områden. Det är viktigt att rörelsen till och från ett område fungerar. Att bygga bostäder längs med de vardagliga rörelsestråken skapar trygghet och binder samman kommunen. Trygghet i din närmiljö KloTTERKUnDTjänsTEn Uppmärksamma oss på klotter, anmäl på något av följande sätt: Telefon , E-post: TRyggHETsmöTEn och TRyggHETsVanDRingaR Trygg i Täby kan organisera möten mellan boende, representanter från kommunen och polisen i ditt område. Telefon: , E-post: grannsamverkan Gå ihop med dina grannarna, välj ut en kontaktperson och samverka med polisen. Kontakta närpolisen i Täby för mer information. Telefon: Stig-Ove Edholm, taby.kommunguide.se 9

10 Gunnel Hansson och Barbro Bjerlöv deltar i flera aktiviteter, här är det dags för gympa. barbro och gunnel är med och skapar trivsel Det är måndag förmiddag och smockfullt utanför Täby seniorcenters träningslokal. Här väntar ett späckat schema med roliga aktiviteter för dig som 65+. Kom förbi på en fika, dra på dig träningsskorna och lär dig något nytt! Det här är en stor trygghet i mitt liv. Alla blir vi ensammare med åren. Att få komma hit, träffa folk och hålla igång är toppen, säger Barbro Bjerlöv. Barbro har varit med från start. I dag hjälper hon till som värdinna på Täby seniorcenter. Hon är på plats de flesta dagar i veckan; pysslar i köket, tipsar om vad som är på gång och ser till att folk trivs. Dessutom leder hon egna gympapass. Det är också en trygghet att hålla kroppen i form och känna sig frisk, säger Gunnel Hansson, också värdinna. allt från Qigong Till DaToRER Här kan man träna styrka, balans, dans och qigong. Det finns också studiecirklar i allt från akvarellmålning till data. Täby seniorcenter är ett sätt att träffa andra och umgås. Att komma in på en kopp kaffe och en pratstund kan vara lika avgörande för hälsan som ett träningspass. Verksamheten bygger på att besökarna är delaktiga och påverkar utbudet av aktiviteter. Varje termin startar nya kurser. Meningen är att vi seniorer själva ska utforma verksamheten, den har vuxit fram med åren. Det är fler och fler som kommer hit. Vi har i 10 snitt fem nya besökare per dag, säger Barbro Bjerlöv. På Täby seniorcenter finns också värdefull information för dig som är äldre. En TRyggHET att bevara Hälsan På torsdagstimmen har vi föreläsningar. Ofta är det information från kommunen. Här om veckan var det fullsatt när det handlade om hemtjänst, säger Gunnel Hansson. Julia Svahn är verksamhetsansvarig på Täby seniorcenter: Att fokusera på det som ger upphov till och bevarar hälsan har varit en röd tråd från start. Nu står vi inför ett spännande utvecklingsar- bete, vilket ger fantastiska möjligheter att nå ut till ännu fler av Täbys seniorer. Trygghet för äldre Täby seniorcenter hittar du på Biblioteksgången 10, plan 3. Telefon: biståndshandläggare Hit vänder du dig med frågor om stöd och hjälp i hemmet. Telefon: anhörigstöd För dig som vårdar eller stödjer en närstående. Telefon: äldrelots För dig som vill veta mer om vad kommunen har att erbjuda dig som senior. Telefon:

11 Hemtjänst Nu kan du göra ditt eget val Från: Datum: Sarah Edström AB Vårdproffsen i Stockholm Torkhusg. 9 bv Stockholm ANNONSKORREKTUR NR: Var vänlig att noga kontrollera detta annonskorrektur och vid eventuella ändringar kontakta snarast redaktionen på nedanstående tel/fax/mail. Annonsen kommer att införas i Enterprise Magazine nr: Aug/Sep Annonsstorlek: 1/6 OBS! Har ni inte inkommit med ändringar innan angivet datum så kommer annonsen att tryckas som detta annonskorrektur visar. Kryssarv. 6 nb, Lyktgränd 2 2tr i Täby Önskar du hjälp i hemmet så anlita oss som din Sista hemtjänstutförare. datum ändringar av detta annonskorrektur: Vi värnar om dig med Kontinuitet, Kärlek och Kompetens. Utges av R&D Förlag AB Voltavägen 2-4, Bromma. Tel , Fax E-post: Hemsida: Org.nr FÅNGA DAGEN tillsammans. Vill du ha hjälp i hemmet? Anlita vår Hem- och RUT-tjänst Kontakta Christina Reichenberg på telefon eller mejla till Hem och vård åt äldre - se Hemtjänst med ett engagemang utöver det vanliga Allégårdens Hemtjänst Äldreomsorg med: Delaktighet, Insyn, Respekt och Utveckling :: Oavsett Oavsett var var Katastrofen är Katastrofen Inom 36 timmar är kan vi vara där Inom 36 timmar kan vi vara där I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt. I katastrofsituationer hänger Hjälp oss allt att på vara att i agera ständig snabbt. beredskap så att vi kan rädda katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt. Hjälp oss att vara i ständig fler liv. beredskap Sms:a LÄKARE så att vi till kan rädda så skänker du 50 kr eller Hjälp oss att vara ständig beredskap så att vi kan rädda fler liv. Sms:a LÄKARE gå till in på lakareutangranser.se så skänker du 50 kr eller för att ge din gåva. Tack. fler liv. Sms:a LÄKARE till så skänker du 50 kr eller gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack. gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack. taby.kommunguide.se 11

12 KomTek teknikkurser Täbys viktigaste livsmedel Hemma hos dig har du ett av världens bästa vatten. Det kommer från Norrvatten. Vi producerar och distribuerar dricksvatten till mer än en halv miljon människor i norra Storstockholm. Roliga teknikkurser för dig mellan 6-16 år Läs mer på 12 taby.kommunguide.se

13 S:t Lukas erbjuder individer, grupper och organisationer - utveckling och kunskap - samtal i livssituationer och arbetssituationer tel Täbyhus AB Välkommen att kontakta vår BoButik mellan Tel: AMD_ann:Layout Sida 1 En välkomnande mötesplats med rörelse i centrum friskissvettis.se/taby Välkommen! Föreningen Anhöriga mot Droger samarbetar med Trygg i Täby och Roslags-polisen Ångarens Vårdboende När behovet av hjälpinsatser blir större, kan det kännas tryggt med ett boende där du kan få stöd och hjälp dygnet runt. Ångaren erbjuder vårdboende och gruppboende med service och omvårdnad dygnet runt. bor hemma och behöver lite extra stimulans. Ångaren är vackert beläget i hjärtat av Näsby Park. Vi på Ångaren vill att du känner välbefinnande och har ett värdigt liv när du bor hos oss. Besök oss på och läs mer om boendet eller kontakta kommunens växel Köp en hemsida + webbhotell Betala NÄSTA år! Låt hemsidan betala sig själv! tel taby.kommunguide.se 13

14 Milstenskolan Liten skola - stora möjligheter Grundskola F-9 Fritids F-6 TÄBY KOMMUNALA SKOLOR UtbildNiNg Täbys högsta meritvärde Pedagogik i framkant Lärare med stort engagemang Arbetsro och trygghet Ta?bypedagogerna_ann:Täbypedagogerna_ann Trygghet-Närhet-Leka-Lära Information: Vi har 20 förskolor i Täby 3 i Vallentuna och 2 i Sollentuna Var och en är unik - tillsammans är vi starka. Allt inom VVS-utbildning Vi utbildar elever inom området VVS, driftteknik, ventilation, industrirör samt kyl- och värmepumpsteknik. Efter utbildningen har du goda förutsättningar att få jobb på en framtidsmarknad som har många intressanta yrkesutmaningar att erbjuda. På vår lilla skola med små klasser och välutbildade lärare har du all möjlighet att bli sedd och få den hjälp du behöver både i lektionssalen och i verkstaden. Teori blandas med praktiska färdigheter genom en väl tilltagen praktik vilket ger dig dom bästa förutsättningarna att lyckas som anställd eller som egen företagare. Stockholmsvägen 116 C, TÄBY Hemsida: E-post: 14 taby.kommunguide.se

15 Internationella Engelska Skolan Täby Internationella Engelska Skolan prepares students for success in a safe environment where teachers teach and students learn Performance based learning and support for each child to reach his or her potential. Junior School, Grades 4-6 Nytorpsvägen 36, Täby Senior School, Grades 7-9 Nytorpsvägen 7, Täby NTM_ann:Layout Sida 1 Utbildning Vi är en montessoriskola för F-klass till år 9 där alla elever syns och efterfrågas. Vi erbjuder fördjupad NO undervisning, etikundervisning samt språkundervisning i språklabb med internationella kontakter och resor i år 6 och 9 som mål. Våra lokaler är modernt utrustade i Näsby Parks centrum Kontakta oss gärna för mer information på: Tel: Fax: Hemsida: Mail: Bya?ngskolan_ann:Byängsk 72_107_ann Skolan som ger eleverna goda kunskaper och färdigheter i en trygg miljö. Förskoleklass till år 9 med fritids. Grundsärskola F-10. * Engelska från år 1 * Spanska, franska och tyska redan i år 4 * Förstärkt engelska, matematik, svenska och idrott. Profilval år 6-9 i Idrott och ledarskap, Media, Internationell, Engelska, Kultur, Matematik, No-medicin/teknik, Fotboll, och Ridning. Ny bollhall intill skolan Läs mer om skolan på vår hemsida Varmt välkomna att kontakta oss för besök i skolan Marknadsvägen 299 Täby tel taby.kommunguide.se 15

16 Trygghet ger frihet. Det borde vara en självklarhet för alla människor Ensta Lås Servicestation Ensta Lås för att känna sig trygg på sin egen gata och röra vid gallergrindar. Täby Centrum vid Täby Centrum sig fritt i vårt samhälle alla tider på dygnet, utan Servicestation Biblioteksgången för 2 Biblioteksgången 2 Ensta Lås Butik och servicebilar vid Täby Butik Centrum och servicebilar att uppleva en känsla av att kunna bli utsatt för Biblioteksgången Tel Tel Butik Mobil och servicebilar brott. Ensta Lås Mobil Servicestation för Tel vid Täby Centrum Mobil Därför är brottsbekämpning en av samhällets Biblioteksgången 2 Butik och servicebilar Ensta Lås viktigaste uppgifter. Tel vid Täby Centrum Mobil Biblioteksgången Att känna sig trygg i sin vardag är en förutsättning för att känna sig fri. Det gäller i hela Mobil Butik och servicebilar Tel Sverige och inte minst för oss här i Täby. Etablerat 1954 VÅR KUNSKAP - ER SÄKERHET Bli medlem i moderaterna! Ring Är ditt hem säkert? Vi har alla typer Är ditt av larm hem säkert? Är ditt och Är hem låssystem, ditt säkert? Vi har passersystem, galler och och låssystem, passer- alla typer av larm Är hem ditt hem säkert? Vi har alla Är Vi typer ditt har av alla hem Vi larm system, har typer alla säkert? typer galler av larm av och och och låssystem, gallergrindar. låssystem, och passersystem, gallergrindar. låssystem, passersystem, galler och gallergrindar. Vi har alla passersystem, typer av larm galler gallergrindar. Servicestation och galler låssystem, och för passersystem, galler Servicestation för gallergrindar. och Tel Näsbydalsv. 9 TÄBY Enebybergsv. 16, Danderyd Foto: Peter Knutsson MODERNISERING PÅGÅR! Miljöpartiet de gröna arbetar för att: - Skapa Miljöpartiet en giftfri de Gröna miljö verkar i förskola att och skapa skola. trygghet. Vi vill öka stödet till föreningsliv - Förbättra och skapa medborgardialogen fler ickekommersiella för mötes Täbys platser utveckling. för alla åldrar som är öppna både dag- och kvällstid, året runt. - Bebyggelsen ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Besök om du vill veta mer. Besök om du vill veta mer. Eva Wittbom, kommunalråd Med hjärta och hjärna i Täbypolitiken Med hjärta och hjärna i Täbypolitiken tar Folkpartiet en ledande plats i den styrande alliansen. Vi står för borgerlig politik med socialt ansvar. Frihet, valfrihet och omtanke är viktigt för oss. Mats Hasselgren, kommunalråd Skola, förskola, kultur, fritid och idrott är några av våra hjärtefrågor. Vi vill också ha halva Täby grönt och att kommunen ska vara bra för både ung och gammal. 16 taby.kommunguide.se

17 Riktnr 08 om inget annat anges BARNMORSKEMOTTAGNINGAR Täby Barnmorskemottagning Attundafältet 16 A, TÄBY BEVAKNINGSFÖRETAG Larm Assistans AB Broby Gård, TÄBY BYGGMÄSTARE Bygg Ward AB Stationsv.14, TÄBY Fax BÄRGNING Krages Bilbärgning Norrort Svetsarvägen 4, TÄBY Tel ASSISTANCEKÅREN, Norrort, Krages Bilbärgning Svetsarv. 4, TÄBY Mobil DATORER - TILLBEHÖR, REPARATIONER Datagrottan Box 7393, Saluv. 2, Arninge Centrum, TÄBY Reparationer, försäkringsskador ENERGIRÅDGIVNING Energirådgivningen Täby Tfn FASTIGHETSFÖRVALTNING Akelius Lägenheter, Bo-butik Tfn Öppettider mellan FRISK-, HÄLSOVÅRD Friskis&Svettis Täby Djursholmsv. 30, TÄBY FÖRSKOLOR TäbyPedagogerna Förskolor AB Viggbyholmsv. 75, TÄBY GLASMÄSTERIER U-V Glas Tfn Entreprenad och service, bilglas och stenskottslagningar HEMTJÄNST AB Vårdproffsen i Stockholm Kryssarv. 6 nb, Lyktgräng 2, 2tr i TÄBY Allégårdens Hemtjänst Kemistv. 10 A, TÄBY IDEELLA FÖRENINGAR AMD Anhöriga Mot Droger Täby Näsbylundsv. 3, TÄBY KVINNOJOURER Kvinnojouren Täby/Danderyd Tfn KYRKOR, SAMFUND Täby Församling Box 208, TÄBY Fax LIVSMEDEL ICA Supermarket Täby Kyrkby Midgårdsv. 2, TÄBY LÅS - LÅSSMEDER AB Täby Danderyd Lås Enebybergsv. 16, DANDERYD Ensta Lås AB Biblioteksgången 2, TÄBY PIANOSTÄMMARE Claesson & Son Radarv. 4, TÄBY Mobil Eisleitner, Leonard Sångarv. 5, TÄBY Mobil POLITISKA ORGANISATIONER Folkpartiet i Täby Box 110, TÄBY Miljöpartiet i Täby Moderaterna i Täby Box 2, TÄBY Socialdemokraterna i Täby Åkerbyv. 94, TÄBY Täbycentern Gruppledare Annica Nordgren Tfn Ordförande Kurt Göran Eriksson Tfn Vänsterpartiet i Täby-Danderyd Tfn RESTAURANGER Restaurang & Pizzeria Rösjö Ljungmyrsv. 4, TÄBY Lunchöppet: Hälsopizza, glutenfri pizza, Västerbottenost pizza Lokal för fest. Fyller du år? Den som fyller år äter gratis. Lokal i Skarpäng för festen inkl. catering. Bäst i Täby ROSTSKYDDSBEHANDLINGAR Täby Bilrostskydd HB Tumstocksv. 7 C, Ingång B 6, TÄBY RÖRARBETEN Rörmekano AB Fabriksv. 5, VALLENTUNA SANERING, FUKT, MÖGEL, RADON Uams AB Box 39, BÅLSTA SKOLOR Byängsskolan AB Marknadsväg. 299, TÄBY EnergiGymnasiet Täby Stockholmsv. 116 C, TÄBY taby.kommunguide.se 17

18 Riktnr 08 om inget annat anges Internationella Engelska Skolan AB Nytorpsv. 7, TÄBY Mimers Gymnasium med Aspergerprofil Enhagsslingan 5, TÄBY NTM/Montessoripärlan Eskaderv. 10, TÄBY Täby Enskilda Gymnasium Box 28 00, TÄBY Täby Friskola Armév , TÄBY Täby Kommun Drakskeppsskolan Ellagårdsskolan Erikslundsskolan Gribby Gård Kyrkskolan Löttingelundsskolan Midgårdsskolan Myrängen Norskolan Näsbydalskolan Näsbyparksskolan Rösjöskolan Skarpängsskolan Skolhagenskolan Slottsparksskolan Vallatorpsskolan Viggbyskolan Ytterbyskolan Åva Gymnasium Box 1450, TÄBY TVÄTT, KEMTVÄTT KvickTvätt Ellagårdsv. 40 A, TÄBY UNGDOMSMOTTAGNINGAR Ungdomsmottagningen Täby Kommun Kanalv. 15, TÄBY För öppettider se vår hemsida; taby.se/ungdomsmottagning % för för 00 kr. kr. Vi är en ideell förening som står för 70% av sjöräddningen i Sverige utan en krona från staten. Vi är en ideell förening som står för 70% av sjöräddningen i Sverige utan en krona från staten. Bli medlem på sjöräddning.se eller ring Bli medlem på sjöräddning.se eller ring Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer! taby.kommunguide.se

19 larm Assistance_ann:larm Assistance_ann Sida 1 Larm Assistans AB är Ert lokala bevakningsföretag med auktorisation över hela Sverige samt EU godkänd. Nedan följer starka argument för att anlita Ert lokala bevakningsföretag Larm Assistans AB. Garanterade uttryckningstider inom hela norrort Vi tillhandahåller branschens samtliga tjänster Högsta kvalitén bland bevakningsföretag i Sverige Erfarna, rutinerade väktare från norrort Regional förankring Alla våra kunder är våra referenser Egen godkänd larmcentral (Svensk larmcentral AB) Larm Assistans AB Tel Fax Brobygård, TÄBY taby.kommunguide.se

20 För dig - nu och i framtiden ODR Total till hushåll tel Täby kommun erbjuder individuellt anpassad daglig verksamhet som ger stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dina önskemål. Vi strävar efter med den lokala arbetsmaknaden. Besök oss på och läs mer om våra åtta olika verksamheter. Tfn: Uams_ann:Layout Sida 1 Vi tar hand om hela fastigheten. Inom företaget arbetar bl.a. SSI-godkända radonkonsulter, fuktskadeutredare, snickare samt erfarna sanerare inom olika områden t.ex. fukt/mögelskador, asbest, PCB m.m. Företaget är certifierat av SEMKO Certification inom standarderna SS-EN ISO 9001:2000 och 14001:2004. Tel

Trygg i Täby 2014. Så arbetar vi brottsförebyggande. Häng med på trygghetsvandring i Hägernäs. Trygghet är att kunna vara sig själv

Trygg i Täby 2014. Så arbetar vi brottsförebyggande. Häng med på trygghetsvandring i Hägernäs. Trygghet är att kunna vara sig själv Trygg i Täby 2014 Så arbetar vi brottsförebyggande Trygghet är att kunna vara sig själv Häng med på trygghetsvandring i Hägernäs Utgiven i samarbete med: TÄBY KOMMUN 183 80 Täby E-post: tryggitaby@taby.se

Läs mer

Trygg i Täby 2011-2012. Lil och Botte känner Täby utan och innan Samarbeten som förändrar Ung och Vuxen i Täby

Trygg i Täby 2011-2012. Lil och Botte känner Täby utan och innan Samarbeten som förändrar Ung och Vuxen i Täby Trygg i Täby 2011-2012 Lil och Botte känner Täby utan och innan Samarbeten som förändrar Ung och Vuxen i Täby Utgiven i samarbete med: Trygg i Täby tillsammans TÄBY KOMMUN 183 80 Täby E-post: tryggitaby@taby.se

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Gå till taby.se/skolval 9 jan 5 feb 2012 Välkommen att välja grundskola! Som förälder till ett barn i Täby väljer du aktivt vilken skola du vill att

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk. 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten 2015. Enhagen

INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk. 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen. Årskurs 6 hösten 2015. Enhagen Årskurs 6 hösten 2015 Enhagen INFORMATIONSTRÄFFAR Lär känna verksamheten i åk 6-9 den 18 nov kl 18 i Enhagen Vårt motto Kunskap genom engagemang och kompetens Vår vision Alla elever ska känna glädje och

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar

Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar För vilka? Grupperna vänder sig till barn i åldern 7-12 år (uppdelat i 7-9 år och 10-12 år) och omfattar 10 träffar, en eftermiddag i veckan. Varje grupp består av 6-8 barn och två gruppledare. Under kursens

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar Sociala resursförvaltningen Malmö Ensamkommande barn Sociala resursförvaltningen Sevdjan Ömer Utslussansvarig Put Boende och Integration Sevdjan.omer@malmo.se

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Mina barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mina barn skulle aldrig klottra!...eller? Mina barn skulle aldrig klottra!...eller? Gribbylundstunneln skapar trivsel och trygghet och underlättar klottersaneringen avsevärt genom glasemaljmaterialet. Hjälp oss att göra skillnad! Nedsprejade busskurer,

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Hållbara kommunikationstjänster i äldreomsorgen, som utvecklats med seniorer i Täby och personal i Vallentuna Isabella Scandurra

Hållbara kommunikationstjänster i äldreomsorgen, som utvecklats med seniorer i Täby och personal i Vallentuna Isabella Scandurra Hållbara kommunikationstjänster i äldreomsorgen, som utvecklats med seniorer i Täby och personal i Vallentuna Isabella Scandurra FoU Seniorium Svärdvägen 27 182 33 Danderyd [T] Mörby Centrum 2 Hållbara

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor Umeå universitet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 1 1. Skolans vision för likabehandlingsarbete 2. Inledning 2.1 Presentation av verksamheten Trollets fsk har 21 st barn.

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Nyhetsbrev september 2013

Nyhetsbrev september 2013 Annica Nordgren Gruppledare/kommunalråd Tel: 08-5555 90 59 e-post: annica.nordgren@centerpartiet.se Nyhetsbrev september 2013 Mina nyhetsbrev innehåller lite axplock av det som hänt under månaden, framför

Läs mer

Hälsoträdgård i Malmö

Hälsoträdgård i Malmö Hälsoträdgård i Malmö Grönt är skönt Forskning, både internationell och på närmare håll från SLU i Alnarp, visar att regelbunden vistelse och aktivet i grön miljö förbättrar både vårt fysiska och psykiska

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer