Från e-handel till e-affärer (Föreläsning 3, )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från e-handel till e-affärer (Föreläsning 3, 031104)"

Transkript

1 Från e-handel till e-affärer (Föreläsning 3, ) Några tumregler e-affärer, svenska siffror Content, container Mass Customization Supply Chain Management

2 Definitioner E-commerce is the buying and selling over digital media. E-business, in addition to encompassing e- commerce, includes both front- and back-office applications that form the engine for modern business. E-business is not just about e-commerce transactions; it s about redefining old business models, with the aid of technology, to maximize customer value. E-business is the overall strategy, and e-commerce is an extremely important facet of e-business. Kalakota, Robinson

3 Mognad Fyra trappsteg i nätverksekonomin alla" ".com" "Dell" "CISCO" Web-Site Marknads broschyrer e-commerce Sälja dagens produkter/ tjänster över webben e-business Nya marknader Partner med andra produkt/service företag Ändrade relationer med kunderna Nätverk av leverantörer e-corporation Navet i marknaden Äger" en gemenskap med kunden Navet bland leverantörerna Ledarskap över leverantörspartners

4 Några av 10 regler om e-affärer Regel 1: Technology is no longer an afterthought in forming business strategy, but the actual cause and driver IT har nått företagsledningar e-handel har störst enskild påverkan på organisationers affärsmodeller om en i värdekedjan börjar måste alla hänga med e-affärer har att göra med strukturella förändringar

5 2:a regeln The ability to streamline the structure of information and to influence and control the flow of information is dramatically more powerful and cost-effective than is that of moving and manufacturing physical products. The information surrounding a product or service is more important than the product or service itself. Värde återfinns allt mindre i produkter och tangibla tillgångar Mycket viktigt för strukturella förändringar Varumärke, kundrelationer, leverantörsintegration allt viktigare

6 3:e regeln Inability to overthrow the dominant, outdated business design often leads to business failure Hur ska en organisation utformas för att kunna konkurrera i en nätverksekonomi Affärsutformningen måste vara flexibel och snabbt kunna anpassas till nya förutsättningar Value chain disaggregation och reaggregation outsourcing allianser (e-business communities, clusters, coalitions) ett sätt

7 Arbetsförändringar om affärsprocesser förändras (fritt efter Hammer och Champy) Arbetsenheter förändras, från funktionell enheter till lagarbete kring processer Arbetsinnehållet ändras, från enkla moment till sammansatt och mer varierat arbete Arbetsrollerna förändras, från övervakning till självstyrning Arbetsförberedelserna förändras, från träning till utbildning Mått på prestation och kompensation ändras, från aktivitet till resultat

8 Mer om arbetspåverkan baserat på förändring av processer Kriteria för avancemang ändras, från prestanda till möjlighet Värderingar ändras, från bevarande och inåtvänd till öppen och utåtvänd Managers förändras, från övervakare till inspiratörer och lagledare Organisationsstrukturer förändras, från hierarkiska till nätverk Den yttersta ledningen förändras, från resultatövervakare till ledare

9 8:e regeln For urgent e-business projects, it s easy to minimize application infrastructure needs and to focus on the glitzy front-end apps. The oversight can be costly in more ways than one. Planering och helhetsansats nödvändig Det svåra är att få sin strategi genomförd

10 9:e regeln The ability to plan an e-business infrastructure course swiftly and to implement it ruthlessly are key to the success. Ruthless execution is the norm. Allt snabbare förändring och ökad komplexitet kräver nya ansatser till ledning och styrning av infrastrukturen för applikationer Ständiga processförbättringar i kombination med en långsiktig strategi för förbättring av infrastrukturen

11 Strategi Steg, Leveranser, Tid Steg 1 Informationsinsamling 2 Generera affärsmöjligheter inom ebusiness 3 Affärsmodell ROI Riskhantering 4 Färdigställ realiseringsplan Leveranser Status för ebusiness inom ledningsgrupp och företag Klar bild av företagets omgivning och förutsättningar ebusiness- Möjligheter Implikationer för förändring Formulera mål för förändring Färdigställ en Affärsmodell/ Case ROI, K/I analys Riskanalys Definiera grupper av aktiviteter inom ebusiness Realiseringsplan för att utveckla affärsmodell Tid 4 8 Veckor

12 10:e regeln The tough task for management is to align business strategies, processes, and applications quickly, correctly, and at once. Strong leadership is imperative. Hoten kommer lika mycket inifrån som utifrån för många företag Ledningen måste förstå teknologin konceptuellt Se Cisco s modell

13

14 Utvecklingen från e-handel till e-affärer E-business is the complex fusion of business processes, enterprise applications, and organizational structure to create a highperformance business model Ökad konkurrens och nya tekniska möjligheter tvingar organisationer att bygga nya affärsmodeller

15 E-affärer är viktigt för Kemisk ind Elektronik Trpt-mtrl Handel Turism Alla Källa: e-business Livsmedel

16 E-affärer som prioriterat område Danmark Norge Finland Sverige Källa: PLS Ramboll Industrin Alla verksamheter

17 Man avsätter otillräckligt med resurser anst Danmark Norge Finland Sverige Källa: PLS Ramboll

18 Integrerade e-affärssystem anst Danmark Norge Finland Sverige EU: 26 % har integrerat systemen. Källa: PLS Ramboll

19 Kommentarer E-affärer strategiskt för stora företag. För SME är det betydligt lägre prioriterat. SME har låg kompetensnivå Låg integrationsnivå Stor outnyttjad potential Kund- och leverantörskommunikation Finland och Sverige ligger före.

20 Antal kommuner (av 290) som infört e-handel beslut om e-handel och inlett förstudie beslut om e-handel kan tänka sig e-handel närmaste åren 51 kommuner vill samarbeta regionalt/nationellt

21 Anslutningsgraden Antal kommuner > 10 leverantörer 5-10 leverantörer 1-5 leverantörer

22 60 Nyttan med e-handel i kommunen Antal kommuner Bättre trohet Ökad prismedvetenhet faktura- av ekonomi och Kortare Bättre styrning mot ramavtal med avtal och hanteringstid inköp priser elektroniskt Frigjort resurser personellt för kärnverksamheten Bättre uppföljning av inköp genom statistik

23 Content and Container Content, or the message: Information, data, experience, or knowledge that provides value or a framework for action (A company that provides content is one that generates information, data, methods, knowledge or wisdom in any form print, broadcast, text or multimedia) Container, or delivery vehicle: The infrastructure by which content is transformed, accessed, delivered, or applied. (Containers can represent products, services, transactions, industries, value chains, and many other entities by which value can be created) Digitaliseringen framtvingar förståelse för om värde skapas med content eller container

24

25

26

27 Utvecklingen från e-handel till e- affärer E-business is the complex fusion of business processes, enterprise applications, and organizational structure to create a highperformance business model Ökad konkurrens och nya tekniska möjligheter tvingar organisationer att bygga nya affärsmodeller

28 Value proposition A Company s strategy must enable it to deliver a value proposition, or a set of benefits, different from those that competitors offer. (Porter) Presenting customers with a value proposition means understanding what they are trying to achieve even when they themselves may not be fully aware of it and how the product or service will get them closer to that goal. (Hartman, Sifonis)

29 The Limits to Mass Customization, Zipkin Internet ökar variationsmöjligheterna men.. Mass Customization måste granskas kritiskt Mass Customization försöker förena fullständig kundanpassning med massproduktion Den viktiga skillnaden är att istället för att ett antal variationer av en produkt så får varje kund beskriva sina krav sen tillverkas produkten MIT Sloan Management review, spring 2001

30 Grundelementen Tre förutsättningar måste vara uppfyllda: (1) En mekanism för att interagera med kunden för att fånga kraven (2) Processflexibilitet (3) Logistik för att nå rätt kund Alla tre måste fungera var för sig och integrerat Mass-customization sträcker sig över funktionella gränser särskilt mellan försäljning och produktion

31 Begränsningar för Mass-Customization Kräver en mycket flexibel produktionsteknik Kräver ett system för att fånga kundens krav och önskemål Kräver ett system för att klara logistik och distribution till individuell kund Kräver att kunden är villig att betala för extra kostnader Slutsats: Många talar om det, få förstår vad det är, ännu färre har gjort det

32 EBCs enligt Tapscott The Internetworked enterprice is the basic functional unit of an industry environment. It relies on internetworked, knowledge-based systems to enhance its capacity to learn, be agile, and respond quickly to customers requirements. It collaborates and competes in industry environments and e-business communities - often in several EBCs at once. In software industry, the leading EBCs are Wintel (led by Microsoft and Intel) and Java (led by Sun, IBM, Oracle, and Netscape) The term coopetition best describes these dynamics

33 E-business community EBC är en ny form av kommersiell organisation som möjliggörs av digital teknik. Drivna av behovet att reducera kostnader i supply chain och kravet att snabbare svara på slutanvändarens behov, använder (grupper av) företag nätverk för att handla med varandra och för att skapa produkter eller tjänster som är beroende av flera organisationers skicklighet.

34 Coopetition Digitala media och elektronisk handel påverkar konkurrensreglerna. Framgångskraven ändras, liksom affärsmålen Företag som utvecklas tillsammans med partners kommer att nå framgång i värdeskapande. En EBC-ledare fokuserar på att förstärka både sina med-leverantörers och kundernas framgång att skapa långsiktiga förhållande, som är fördelaktiga för alla parter, värdehöjning, systemförstärkande åtgärder (offerten blir mer attraktiv)

35 Två grundmodeller; Tillverka-och-sälj, Känn-och-svara Tillverka-och-sälj Industrialismens underliggande förebild, den mest vanliga Förutspår vad marknaden vill ha Tillverkar en produkt, går ut och säljer den Ser sig själv som en effektiv instans för att komma med erbjudanden, förlitar sig i första hand på utbytbara delar och stordrift

36 Interaktivitet Känn-och-svara hjälp mig att identifiera dina behov och arbeta tillsammans med mig för att tillfredsställa dem Ser sig själv som ett anpassningsbart system för att svara på oförutsedda förfrågningar Bygger på dynamiskt sammanlänkade affärsprocesser

37 Supply Chain som processer Supply Chain Planning Information Flows Product Product Product Product Flows Flows Flows Flows Supplier Manufacturing Distribution Retailer Consumer Payment Flows Supply Chain Execution

38 Materialflöden och informationsflöden När företag blir nätverk till funktion och form, och när informationsflöden blir digitala, finns det ändå ett behov av att flytta fysiska varor, speciellt från leverantörer till kunder. Logistik blir mer, inte mindre, viktigt

39 Old Music Industri Few artists CD Record Company Distribution Retail Consumer Album $1 $.50 $9 $1 $5 $16-$17 New Music Industri Many artists E-Commerce Website Internet Consumer Album $3.00 Song $0.30 $7.00 $.70 $ 10 $ 1

40 Supply Chain Execution Forecasting Aggregate Inventory Planning Capacity Planning MPS / Sourcing Replenishment Process Order Entry & Processing Order Confirmation Fulfillment Planning Inventory Availability -Schedule Production Order Planning Process Allocate Inventory -Priority Orders Production Process Production Scheduling Distribution Scheduling Pick and Load Schedule Home Delivery Customer Service Distribution Process

41 Application view of the Supply Chain Complete order Lifecycle Commit Schedule Make Deliver Partial Functional Solutions Order Commitment Advanced Planning Demand Planning Transportation Planning Manufacturing Planning Distribution Planning Complete Integrated Solutions Integrated Supply Chain Applications

42 ss l ise Supply Chain evolution Busine ogic ERP Enterpr Collaborative connectivity

43 ss l ise Market position Busine ogic ERP Enterpr Internet Collaborative connectivity

44 ss l ise Market position Information integration extension Busine ogic ERP Enterpr Functional extension Internet Collaborative connectivity

45 Enterprise Business logic Market position Collaborative Su pply Chain Integration & M ana gement ERP Internet Collaborative connectivity

46 ss l ise Market position Collaborative Supply Chain Integration & Management Enterpr Busine ogic ERP QAD ibaan Open World i2 Skyva IBS,Virtual Enterprise SAP Col. Sol. Internet Collaborative connectivity

47 ss l ise Market position Collaborative Supply Chain Integration & Management IBS,Virtual Enterprise Supply Chain distribution focus ERP QAD ibaan Open World SAP Col. Sol. Enterpr Busine ogic i2 Skyva Information connectors Collaborative connectivity

Dagens föreläsning 030909. e-business Affärsmässig och systemmässig integration Exemplet Cisco Net Readiness

Dagens föreläsning 030909. e-business Affärsmässig och systemmässig integration Exemplet Cisco Net Readiness Dagens föreläsning 030909 e-business Affärsmässig och systemmässig integration Exemplet Cisco Net Readiness E-business Now like it or not, e stands for everything: e-banking, e-books, e-travel, e-training,

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

PROGRAM INNEHÅLL 19 november

PROGRAM INNEHÅLL 19 november PROGRAM INNEHÅLL 19 november Keynote I Dag 1: 9.15 Anders Quist, Axfood: Hur leder man hjärt- och lungbyte för en hel organisation? 1 Dag 1: 11.00 Axfood och Närlivs tjänsteportal för butiker Thomas Borgström

Läs mer

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC

2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars. Exempelbroschyr Utställare vid WTC 2014 Clarion Arlanda Airport 25-26 Mars broschyr Utställare vid WTC 2 m 37 m 12 m 0,26 m 12 m 0,26 m 12 m 1,2 m 6,7 m 1,4 m 6,1 m 0,95 m 9,3 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 3,1 m 1,7 m 1. accure 10. Epam 12. Advectas

Läs mer

från strategi till verklighet

från strategi till verklighet IBM Global Business Services - från strategi till verklighet IBM Global Business Services 34008-IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd 1 25/02/09 14:39:29 Hur ser framtidens företag ut? IBM GBS globala CEO-studie

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Forskningsrapport 2007:1

Forskningsrapport 2007:1 Forskningsrapport 2007:1 Kartläggning av logistikforskning för handeln av Magnus Lundevall 2007 Förord Författaren Magnus Lundevall, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Göteborg har under hösten 2006

Läs mer

Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling

Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling The use of Lean principles in Product development David Måhede Maria Collin Examensarbetet omfattar 20 poäng och ingår som ett obligatoriskt moment i

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Rationaliseringsstrategier och säkerhet

Rationaliseringsstrategier och säkerhet SKI Rapport 01:50 Forskning Rationaliseringsstrategier och säkerhet Karin Lundqvist September 2001 ISSN 1104 1374 ISRN SKI-R-01/50-SE SKI - Perspektiv Bakgrund Elmarknaden har avreglerats och är utsatt

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50 Föredrag IMPULS 2012 Tid och Datum kl: 12.00-12.50 Nr Spår/Tema Föredragsrubrik: (75 tecken) Abstract (ca 400 tecken texten kommer att användas i programmet och schemat: 2 ehandel ebusiness platform at

Läs mer

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #4 november 2008 IMIT seminarium sid 3 En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade

Läs mer

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Web 2.0:s påverkan på bankers framtid av Per Lidestedt Examensarbete INDEK 2008:35 KTH Industriell teknik och management

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Positionering under strategisk osäkerhet

Positionering under strategisk osäkerhet Utdrag 2007-08-27 ur: Kapitel 2 Positionering under strategisk osäkerhet En studie av positionering i en ny bransch Roland Sjöström Linköping 1996 Ekonomiska institutionen Linköpings tekniska högskola

Läs mer

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning En behovsanalys för värdeskapande lösningar MARTINA KETTNER Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Serviceorienterade IT-lösningar

Läs mer

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform

Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform. Significant Factors for an Investment in an Integration Platform Betydelsefulla Faktorer för Investering i en Integrationsplattform Ett Top Management Perspektiv Significant Factors for an Investment in an Integration Platform A Top Management Perspective Mathias Karlsson

Läs mer

En innovationspolitik för tjänster?

En innovationspolitik för tjänster? A2009:007 En innovationspolitik för tjänster? Med exempel på drivkrafter och instrument i USA Sara Modig och Anne Kolmodin En innovationspolitik för tjänster? Med exempel på drivkrafter och instrument

Läs mer

Tjänsteorienterad Integration, ESB

Tjänsteorienterad Integration, ESB Avdelning för datavetenskap Martin Bood och Karl-Johan Fisk Tjänsteorienterad Integration, ESB Service Oriented Integration, ESB Examensarbete 10 poäng Datum: 07-10-12 Handledare: Examinator: Löpnummer:

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 3 : 1 1 RETURLOGISTIK Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden L E I F E N A R S S O N, I D A H E L I N & S U S A N N E H O F M A N N V Ä X J Ö U N I V E R

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess

Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Informationsflödet i byggbranschens varuförsörjningsprocess Elin Larsson Emelie Rising Examensarbete för civilingenjörsutbildning vid Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet Lunds Universitet Lunds Tekniska

Läs mer

Argument bakom valet av affärssystem

Argument bakom valet av affärssystem Institutionen för Informatik Kandidatuppsats April 2005 Argument bakom valet av affärssystem Handledare Erdogan Ucan Författare Erik Nilsson Annika Sundqvist Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Sammanfattning Anders Bystedt Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412)

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Agneta Jacobsson (a98agnja@student.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128 Skövde, SWEDEN Examensarbete

Läs mer