csv-filen göra Format genom att siffrorna Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "csv-filen göra Format genom att siffrorna Sida 1"

Transkript

1 Avancerad excel del 1 Vi ska jobba med Riksdagens data, så gå till data.riksdagen.se och o välj Data och Anföranden. Det finns en mängd olika sätt att ladda ner data, men vi vill tittaa på vilka som har varitt uppe i talarstolen och kanske vilka partier som är bäst representerade. Välj csv-fil för 2012/13, laddaa ner zip-filen och extrahera upp den till ett bibliotek. Öppna csv-filen inifrån Excel. Börja med att ändra avgränsaren till komma och se till att textavgränsaren är ett dubbelt citattecken ( ). I nästa steg är det möjligt att styra formatet på kolumnerna genom att ändra från f allmäntt till text på en del av dem: d Det viktigaste är att ändra den tionde kolumnen den innehållerr id för varje ledamot och där finns det en risk attt du tappar de inledande nollorna om du inte ändrar ä till text. Det kan göra det svårt att exempelvis samköra den här filen med andra. Csv-filen innehåller inga rubriker men Riksdagen har talat omm vad rubrikerna heter dock i fel ordning. Infoga en ny rad överst i dokumentet och mata in rubrikerna. Det här är rätt ordning: dok_id, dok_rm, dok_nummer, dok_datum, avsnittsrubrik, kammaraktivitet, anforande_nummer, talare, parti, intressent_id, rel_dok_id, replik Spara filen som Excel arbetsbok innan vi fortsätter arbeta med den. d Och omm man ska vara riktigt säker så bör du spara undan filen och sedan fortsätta arbeta med en kopia. Format Vi börjar med att ändra formatet på datumkolumnen. Markera kolumnen k och välj Format och Formatera celler. Se till att du står på Tal-flikeett numeriskt värde har blivit formaterat som text det syns genom att siffrorna står till vänster, och man kan se en liten grönn trekant i varje cell. Om du och välj Datumm och klicka på formatet Ibland har man problemet att markerar cellerna så dyker dett upp ett litet utropstecken. Enklast att ändra formatet är att klicka på pilen bredvid utropstecknet ochh välja Konvertera till tal. Sida 1

2 Text till kolumn När vi tittar på kolumnen med ledamöter ser vi att det ibland står replik efter namnet. För att kunna räkna hur många gånger en person n är uppe i talarstolen måste m vi plocka bort detta så att vi kan summera antalet anföranden per person. Ett enkelt sätt att göra dettaa är att använda kommandot Text till kolumn. Kopiera kolumnen med ledamöterna och läggg den längst till höger. Markera kolumnen och gå till Data-fliken välj kommandot Text till kolumn. Välj Avgränsade fält och klicka på Nästa. Varje namn slutar med partibeteckning inom parenteser. Det kan vi använda. Välj högerparentes, ), som Avgränsare och klicka på Slutför: Nu kan du ta bort kolumn N, som s ju bara innehåller ordet replik. Om du vill snygga till kolumn M så kan du markera kolumnen och välja Ersätt. Sök efter mellanslag vänsterparentes och ändra till komma och mellanslag. Formler Det finns också ett antal talare som är ministrar eller statsråd. Det vore kanske intressant att göra en kolumn där vi markerar vilken sorts person det är som talar. Då kann vi bryta ut dem eller räkna dem separat. Vi kan använda kolumn N till detta. Om man tittar på hur riksdagen skriver såå ser vi att titeln står framför namnet och attt det står med små bokstäver. Ett namn på en ledamot är skrivet helt i versaler. Det kan vi använda. Formeln =EXAKT skiljer på stora s och små bokstäver. Så om vi hämtar de första tre bokstäverna och så använderr vi formelnn =VERSALER för att göra dem till stora bokstäver. Om vi sedan jämför dem så blir det sant om det är en ledamot och falskt om det är ett statsråd eller en minister. Vi kan göra det t i steg. Låt oss strunta i talmannenn för ett ögonblick och börja på rad 4. Ställ markören i N4 och skriv =VÄNSTER(N4;3). I celll O4 skriverr du =VERSALER(N4) ). I cell P4 skriver s du = =EXAKT(N4;O4). Kopiera ner de tre formlerna och titta vad som händer. Gå upp igen i och skriv =OM(P4;"Ledamot";"Minister/Statsråd").. Eller så sätter man ihop all formler till en: =OM(EXAKT(VÄNSTER(N4;3);VERSALER (VÄNSTER(N4;3)));"Ledamot";"Minister/Statsråd") Sida 2

3 Kopiera formeln hela vägen ner. Markeraa sedan kolumnen och tryck t Ctrl-C. Klicka på pilen nedanför Klistra in och välj Värden. Då görs formlerna om till värden v ochh man kan ta t bort alla extra kolumner. Innan vi slutar s måstee vi fixa till talmannen också. Sortera tabellen efter talare och ändra så att det står Talmannenn i kolumn N för de raderna. Pivottabell Pivottabeller är ett kraftfullt sätt att få koll på ett större material. För att använda pivottabeller måste man ha rubriker för allaa kolumner. Så skriv titel överst i kolumn k N innan vi gör något annat. Markera sedan hela tabellen och gåå till flik Infoga. Välj Pivottabell P och klicka OK i rutan som dyker upp. Då öppnas ett nytt blad i din Excel-fil. Vi kan börja med att se vilket parti som pratar mest. Dra parti ner till radetiketter och dra sedan talare till värden. Tabellen skapas och naturligtvis är M och S de två största partierna. För att bedöma detta måste vi veta fördelningen i riksdagen den finns på massa ställen, ett av dem är valmyndigheten: Kopiera tabellen överst och lägg in den påå ett nytt blad i Excel-filen. Använd Format, Formatera celler och Justera för att fixa till tabellen. Ta bort de kolumner k som du inte behöver och sortera tabellen i bokstavsordning efter partibeteckning. Gå sedan tillbaka till din pivottabell och markera bara partierna och deras siffror och tryck Ctrl-C för att kopiera. Gå till det nya bladet och klistra in värden. Se till att t samma parti kommer på sammaa rad. Och räkna ut hur många gånger partiet har h talat perr ledamot. Sida 3

4 Om vi vill kan vi lägga till titeln för att see om det är statsråd ochh ministrar som pratar med från Alliansens håll. Gå tillbaka din pivottabell och dra titel ner till Kolumnetiketter och se hur tabellen förändras. Då ser vi att det finns tolv anföranden där en miljöpartist är statsråd det verkar konstigt. Filter För att kolla detta måste vi gå tillbaka till l tabellen och kolla vadd detta är. Enklast sätt att ställa frågor till materialet är att använda filter. Så markeraa rubrikraden och välj Sortera och Filtrera och sedan Filter. Små pilar dyker upp vidd varje rubrik. Gå först till titel-kolumnen och välj Minister/Statsråd. Då visas endast de anföranden som har gjorts av dessa. Gå sedan till partikolumnen och välj MP. Då serr vi att det är en talman som har partibeteckningen MP. Det innebär att vi måste ändra hans titel från Minister/Statsråd till Talmannen. Men, det innebär ju att det kan finnas fler. Vi kan använda filter för det också. Ta bort de två filter som du har genom att klicka i rutan med Markera allt. Gå sedan till kolumnenn med talare och fäll ner pilen. Välj Textfilterr och Innehåller. Skriv talman i rutan och se attt det finns ganska många rader därr olika talmän har gjort anföranden. Se till att fixa till alla dem. Var dock noggrannn med att duu inte kan kopiera alla på en gång du måste hålla koll till höger så att du bara kopierar inom m de rader som hör ihop. Om du drar neråt så kommer titeln även på de dolda raderna att kopieras. Välj sedan Radera filter för attt få tillbaka hela tabellen. Gå tillbaka till din pivottabell och gå till Data-fliken. Välj Uppdatera alla för att uppdatera tabellen. Om du vill spara detta kan du markera och kopiera tabellen till ettt annat blad. Slutligen ska vi kolla vem som pratat mest hittills. Klicka ur rutorna framför kolumnnamnen så att du är tillbakaa till en tom pivottabell. Dra sedan talare2 till radetiketterr och exempelvis avsnittsrubrik till värden. Sortera genom att klicka på pilen bredvid radetiketter. Välj Fler sorteringsalternativ och Fallande (Ö till A). Fäll ner menyn och välj Antal av avsnittsrubrik klicka på OK. Och då ser vi, inte i så förvånande att det är Borg och Reinfeldt i topp. Man kan naturligtvis fortsätta att jobba med det härr genom attt plocka hemm fler år och ta in allaa ledamöter från riksdagen.se kanske hittaa de som inte säger ett knyst. Sida 4

5 Avancerad excel del 2 Nu ska vi titta på hus man kan jobba medd att hämta hem uppgifter från nätet och in i Excel. Som exempel har vi de senastee årens guldspadevinnare på Uppgifterna för varje vinnare står på fem rader. Vi markerar allaa vinnare, trycker ctrl-c och öppnar Word för att klistra in. Tänk då påå att klicka på den lilla pilen vid Klistra in och välja Text för att slippa få med formateringar och länkar. Vi ser att det är två tomrader mellan varje person, åtminstone för 2012 års vinnare. Och när du fortsätter att klistra in vinnarna för 2011 och tidigare så är det viktigt att man är konsekvent och ser till att det alltid finns minstt en tomrad mellan varje. Nu ska vi ta bort alla radbrytningar utom just den som finns mellan vinnarna. Det gör vi i tre steg: Först ersätter vi de två radbrytningarna med ett unikt tecken, sedan tarr vi bort allaa övriga radbrytningar och slutningenn tar vi det unika tecknet och lägger tillbaka radbrytningarna. Ställ dig längst uppp i dokumentet och klicka på Ersätt. Skriv ^p^p i sök-rutan och exempelvis i ersätt-rutan. Det är viktigt att välja ett unikt tecken somm inte finns någonstans i dokumentet. Tryck på Ersätt alla. Skriv sedan ^p i ersätt-rutan och ^t i sök-rutan. Och slutligen ska vi lägga tillbaka radbrytningarna genom att skriva i sök-rutan och ^p i ersätt-rutan. Markeraa allt och tryck på ctrl-i cell B2. Tryck ctrl-v för att klistra in allt material. m för att kopiera all text. Öppna sedan ett nytt excel-dokument och ställ markören På det här sättet har vi lagt in ett tabb-tecken mellan varje uppgift och en ny rad mellan varje vinnare. Det gör det enkelt att fortsätta att bearbeta materialet i Excel. Genom att lägga in materialet i B2 har duu utrymme för att både numrera rader och skriva in rubrikerr på raderna. Sida 5

6 Vi börjar med att numrera raderna. Skriv 1 i cell A2 och 2 i cell A3. Markera båda cellerna och ta tag i den lilla fyrkanten i nedre högra hörnet. Dra neråt eller dubbelklicka så att alla rader numreras. Vi behöver också lägga till året. Med baraa två år kan vi naturligtvis göra detta manuellt, men det finns också ett knep att ta till t som kann vara bra att veta om man m har många år att fylla i. Skapa en ny kolumn, mellan radnumren och den kolumn som innehåller året. Ställ markören bredvid d det första året och skriv =OM(VÄNSTER(C2;2)="20";C2;B1). Det vill säga, kolla om det två första tecknen i cellen bredvidd är 20, i så fall hämta innehållet i i cellen annars hämta innehållet i cellen ovanför. Kopieraa ner kommandot för alla a rader. Markera sedan hela kolumnen, tryck ctrl-c och välj Klistra inn och Klistra in värden för att göra a om resultaten av formeln till värden: Så behöver vi få lite struktur på raderna börja med att sortera materialet m utifrån de olika kolumnerna. Se tilll att flytta raderna så att samma typ av data kommer under varandra. Så om man sorterar kolumn C så är det elva rader som behöver flyttas ett steg åt höger och två rader som behöver flyttas ett steg s åt vänster. Fortsättt genom att sortera de följande kolumnerna du kan ju alltid återställa ordningen genom att sortera efter kolumn ett rader. Flytta delar av raderna genom att klicka på de små pilarna vid Infoga eller Ta bort välj celler och sedan Flytta åt vänster resp höger. Slutligen behöver vi koda om materialet för att räkna hur mångaa priser olika medier har fått. Skapa en ny kolumn och gå igenom rad för rad. Se till att alla SVT heter SVT, alla SR får heta Sveriges Radio och allaa Dagens Nyheter får heta DN osv. Gör slutligen en pivot-tabell över alla vinnare med och utan klass. Sida 6

7 Formler och Tips Formler SAMMANFOGA VÄNSTER HÖGER EXTEXT NU DATUMVÄRDE UDDA =SAMMANFOGA(CELL1; TEXT ELLER TECKEN ;CELL2) =SAMMANFOGA(A2;, ;B2; ;C2) Eller använd &, ex =A2&, &B2& C2 =VÄNSTER(CELL1; antal tecken att hämta) antal tecken från början av texten i cell1. =VÄNSTER(A2;7) =HÖGER(CELL1; antal tecken att hämta) antal tecken från SLUTET av texten i cell1. =HÖGER(A2;4) =EXTEXT(CELL1; startposition; antal tecken) =EXTEXT(A2;5;2) =NU() ger dagens datum. =DATUMVÄRDE(CELL1) transformerar text som ser ut som datum till ett faktiskt datum som går att räkna med. =ÄRUDDA(CELL1) ger SANT om talet är udda. Används ofta i villkor: =OM(ÄRUDDA(B3)); OM =OM(villkor; text om sant; text om falskt) (Specialtips: Fyll i text nedåt genom att först skapa en ny kolumn, kopiera det första värdet till den nya cellen bredvid, t.ex A3, i cellen under (A3) skriv: =OM(B3= ;A2;B3), dvs. så länge det är tomt i kolumn B, ta då texten över, annars ta den nya texten i B. Glöm inte att kopiera och Klistra in special för att bevara texten när du sorterar.) HITTA LÄNGD EXAKT TEXTNUM =HITTA(tecken att hitta, CELL1) ger felmeddelande om tecknet inte finns i cellen ;C2) =LÄNGD(CELL1) =EXAKT(CELL1;CELL2) jämför två cellers innehåll =TEXTNUM(CELL1) gör om ett tal formaterat som text till tal För att göra om resultat av formler till värden gör du så här: Markera en kolumn där du har en formel, välja Ctrl-C, kopiera och välj sedan Klistra in Klistra in värden. Då försvinner formlerna och du har bara resultatet kvar. Koder (Word) ^p radbrytning, enter ^t tabb-tecken ^# en siffra ^$ en bokstav ^& allt som står i sökrutan används exempelvis när du vill leta efter siffror. Man söker efter 20^#^# för att hitta årtal, men man vill ju inte förlora det man söker efter. Alltså ersätter man med ^& plus ett specialtecken som för att markera läget för årtalet. Man kan sedan använda för att lägga in en tabb eller radbrytning före eller efter årtalet. Sida 7

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office Dan Haldin 2013 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office... 7 Effektivisera Microsoft Office Word... 7 Autokorrigering...

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Webbpublicering med. Thord Daniel Hedengren. För WordPress version 3.4 och senare

Webbpublicering med. Thord Daniel Hedengren. För WordPress version 3.4 och senare Webbpublicering med WordPress Thord Daniel Hedengren För WordPress version 3.4 och senare Webbpublicering med WordPress Först publicerad 2012 av Cylinder Labs AB Layout av Odd Alice AB Satt med Gotham

Läs mer

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2 Hur du skriver en argumenterande text Svenska B/Svenska 2 1 Att skriva en argumenterande text steg för steg Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! Visst, vi lärare tjatar alltid om disposition

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

1 Vikt och hälsa. Veckans vikt

1 Vikt och hälsa. Veckans vikt 1 Vikt och hälsa Du som har gått med i kursen Viktkontroll har gjort ett hälsosamt val. Övervikt kan orsaka en mängd sjukdomar och problem och därför är viktkontroll en förutsättning för att du ska hålla

Läs mer

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Wordread Plus USB Manual

Wordread Plus USB Manual Wordread Plus USB Manual Artikel.nr. 30240 www.icap.nu 1 W ord Re ad Plus Öve r s ik t W ordread Plus erbjuder en lättläst flytande verktygsrad som låser sig till det programfönster som för tillfället

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer