ANSÖKAN TILL ÅRETS STADSKÄRNA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN TILL ÅRETS STADSKÄRNA 2015"

Transkript

1 UPPSALA CITY ANSÖKAN TILL ÅRETS STADSKÄRNA 2015 STORSTAD MÖTER SMÅSTAD

2 Innehåll 4 BAKGRUND OCH HISTORIA 7 SAMVERKANSORGANISATION 12 ARBETSPROCESSEN 16 MARKNADSFÖRING, EVENEMANG OCH VARUMÄRKET 24 FYSISKA FÖRÄNDRINGAR OCH PROJEKT 28 MÅLUPPFYLLNING 32 FRAMTID Vi är stolta över att sedan 2011 vara en av Sveriges fyra storstäder. I Uppsala finns storstadens utbud av shopping, nöjen och upplevelser. Fyll påsarna med namnkunniga designers. Ha after work i skybar. Tillbringa en natt på lyxhotell. Men ännu stoltare är vi över att fortfarande ha småstadskänslan i behåll. Här ackompanjeras stadsbruset av fågelkvitter. Här korsas asfaltgator med charmiga kullerstensgränder. Här kan du ta med dig en Caffè espresso macchiato freddo från Waynes Coffee, men du kan lika gärna besöka café Ofvandahls och beställa en slät kopp kaffe utan konstigheter. Visst är det stressigt här med. Visst rusar det fort. Visst kan det handla om yta, pengar, karriär. Men inte bara. Och inte alltid. Genom staden slingrar sig Fyrisån som bjuder på en stunds andhämtning ta av dig skorna och doppa en tå eller två. Det är det mötet vi gillar allra mest. Mötet mellan storstad och småstad. Vi är varken det ena eller det andra. Vi är både och, lite av allt och ett trivsamt mittemellan. Uppsala City storstad möter småstad 3

3 Bakgrund och historia Staden som aldrig står still. Uppsala är en stad i ständig utveckling. Här finns en gedigen historia: Gustav Vasa ligger begravd i Domkyrkan, i slottet abdikerade Drottning Kristina från tronen och i Universitetet utnämndes Carl von Linné till medicinprofessor. Samtidigt är det en modern metropol med växande befolkning, en levande stadskärna och ett blomstrande näringsliv. Uppsala är en stad med rik historia som spelat en viktig roll i Sveriges utveckling. Staden grundades under namnet Östra Aros, men på 1280-talet började namnet Uppsala användas. Sedan 1164 är staden ett kyrkligt centrum och än idag säte för ärkebiskopen. Uppsala universitet, grundat 1477, har haft stor påverkan på staden och är idag ett av världens främsta universitet. Stadens läge vid Fyrisån, som mynnar ut i Mälaren, gav tidigt rollen av handelscentrum i området. På 1800-talet utvecklades en stark industri med varumärken såsom Nylund och Sons pianofabrik, Upsala- Ekeby keramik och Apotekarnes läsk. Sedan 1950-talet, då Pharmacia flyttade till området, har läkemedelstillverkning och det vi idag kallar Life Science industrin varit en viktig del av Uppsalas näringsliv. Uppsala växer så det knakar Uppsala är Sveriges fjärde storstad och en del av Europas mest expansiva tillväxtområde. Närheten till universitet, framstående branschkluster och internationellt ansedda forskningscentra, lockar expansiva och högteknologiska företag och tillväxten i näringslivet är stark. Den unika kopplingen mellan akademi och näringsliv gör Uppsala högintressant för företag inom kreativa och kunskapsintensiva branscher som till exempel Life Science, Clean Tech samt informations- och kommunikationsteknologi. Idag är Uppsala den snabbast växande regionen i landet. I en jämförelse med Sveriges tio största städer har arbetsmarknaden i Uppsala vuxit mest, med lägre genomsnittlig arbetslöshet än landet i övrigt. Här bor över invånare varav studenter. Inpendlingen till regionen är stor, under 2014 omfattade den Fler och fler väljer att bosätta sig här, vid mitten av seklet förväntas Uppsala ha ca invånare. Bostadsboom I Uppsala utvecklas nya, attraktiva stadsdelar med plats för boende, arbete och rekreation. Här byggs fler bostäder per capita än i någon annan del av landet. Det investeras i infrastruktur och kollektivtrafik. Stora satsningar görs även inom den växande besöksnäringen, möten, idrott och kultur i nya arenor. Fram växer en modern, urban stadsmiljö, med gång- och cykelavstånd till det mesta och en bevarad historisk prägel. En klimatsmart stad är det också utsåg Världsnaturfonden Uppsala till Sveriges klimatstad, för sitt långsiktiga och framsynta arbete inom klimat och hållbarhet. Årtal Antal invånare

4 Samverkansorganisation Tillsammans för en mer levande stadskärna. För att lyckas skapa en stadskärna med liv och rörelse räcker det inte med bara en engagerad aktör. Det krävs ett engagemang från både fastighetsägare, kommunen, handeln och flera andra parter. I samverkan har vi möjlighet att öka värdet och attraktiviteten för alla som bor i, verkar i och besöker vår vackra stad. Uppsala är en plats där storstad möter småstad. Här finns storstadens utbud av shopping, upplevelser och restauranger och samtidigt småstadens charm med mindre butiker, kullerstensgränder, caféer och vacker natur. Ett levande city dygnet runt, året om. Uppsalas citys stora utmaning är att, i en snabbt växande region, genom samverkan utveckla stadskärnan till en ännu mer levande plats. Vi ser mycket positivt på ökad inflyttning och etablering liksom på att antalet studerande, pendlare och utländska besökare som hela tiden växer. Konkurrensen är dessutom tuff från externhandel och andra attraktiva stadskärnor. Det kräver att vi utvecklas som handels- och mötesplats och det innebär att vi ska erbjuda ett city som lever 24 timmar om dygnet med shopping, fika, restaurangbesök, och spontana möten. Vi ska vara en plats där storstad möter småstad. Kärnfrågan är hur vi utvecklar stadskärnan. Uppsala är, liksom alla städer, beroende av en levande stadskärna. För att uppnå det krävs att butiker, caféer, restauranger och hotell mår bra och frodas. Utan handeln försvinner livet från city. Blir det folktomt på stadens gator leder det snart till klotter och nedskräpning, vilket i sin tur leder till en otrygg miljö med hög brottslighet. Därför ligger vår utmaning i att behålla en levande stadskärna som ger möjlighet till rekreation och intressanta möten. Vår stadskärna utvecklas ständigt och både boende- och besökssiffrorna ökar välkomnade vi mötesdelegater och antalet gästnätter var , en ökning med drygt 12 % jmf med De senaste åren har Uppsala City gjort många stadsutvecklingsprojekt som inneburit utveckling av fastigheter, både vad gäller kontor och kommersiella ytor. Det i sig har stärkt stadskärnan i att vara stadens hjärta en plats där man vill ses över en kopp kaffe, shoppa och slå sig ner vid ån för att bara vara. I den senaste varumärkesmätningen tycker 93,5 % att stadskärnan känns trevlig. 79,4 % handlar minst en gång i månaden och 74,6 % tycker att utbudet är bra eller mycket bra. Redan 1996 bildades Vi i Stan för att skapa samverkan mellan aktörerna för en attraktivare stadskärna, man började tillsammans göra olika evenemang i city för att bibehålla och öka flödet. En person halvtidsanställdes för att göra aktiviteter och nätverka med syfte att knyta samman olika aktörer i city. Efter några år ökade medlemskapet markant. Då fokuserade man på att med fler aktörer tillsammans bli en tydligare handelsplats. Många aktiviteter med god genomslagskraft gjordes och man började hitta hur man i stadsutvecklingsprojekt skulle samverka med Uppsala kommun. Utvecklingen har varit långsiktig och målmedveten. Nätverket mellan fastighetsägarna, handlare, hotell, restauranger/caféer och företag i city i samverkan med Uppsala kommun, har varit och är viktigt för att skapa utveckling. Vår organisation idag Uppsala Citysamverkan är ett aktiebolag. Bolaget verkar för att skapa en attraktiv stadskärna genom aktiv samverkan med näringslivet i city. Årtal Medlemmar Uppsala Citysamverkan Uppsala Citysamverkan AB ägs av Upsala Handelsförening och Fastighetsägarna MittNord med vardera 50% ägarandel. Ägare Uppsala Citysamverkan AB ägs av Upsala Handelsförening och Fastighetsägarna MittNord med vardera 50 % ägarandel. Intressenter Intressenter är förutom ägarna och Uppsala kommun, en intressant mix av butiker, fastighetsägare, hotell, banker, advokatbyråer, restauranger, medieföretag, fastighetsmäklare, byggföretag m fl. Ledning och personal Bolaget har sedan 1997 haft en anställd som Cityledare, från 2003 på 100 %. Sedan 2008 är ytterligare en person anställd på 60%. Cityledaren är ansvarig för verksamheten och rapporterar till styrelsen det finns ett arbetsutskott som 6 7

5 djupdyker i frågor inför styrelsemöten, samt en referensgrupp bestående av representanter från galleriorna, stora och små butiker samt fastighetsägare. Syftet är att skapa förankring kring och genomföra vad som efterfrågas. Styrelse Styrelsen består av representanter från Upsala Handelsförening och Fastighetsägarna Mellan- Sverige. Adjungerade är Cityledaren och från Uppsala kommun, Stadsdirektören. Styrelsen är utökad och kompletteras med restaurang-, Café- och butiksägare i city. Bolagets styrelse träffas ca sju gånger per år. Ordinarie ledamöter i styrelsen Arne Skoglund, Masmästaren ordförande Urban Sand, Bergmans konfektion ledamot Sture Caesar, Vasakronan ledamot Kent Berg, Uppsala Akademiförvaltning ledamot Björn Johansson, Aspholmen ledamot Cajsa Johansson, Cajsas kök ledamot Snezana Oscarsson, Diligentia ledamot Uppsala Citysamverkan består således av tre huvudaktörer i city Samarbetsavtal med Uppsala kommun Samverkan med Uppsala kommun har funnits under lång tid då det i början var under projektet Glad Stad. Dialogen har alltid varit god sedan 2004 finns ett avtal med ett ekonomisk bidrag. Uppsala Citysamverkan AB har idag samarbetsavtal med Uppsala kommun med förlängning tre år i taget i syfte att samverka för en attraktiv och levande stadskärna. Det uppdaterades senast Avtalet ger Uppsala Citysamverkan ett utökat årligt verksamhetsbidrag. Finansieringsmodell Fastighetsägarna, handlare, restauranger och näringsidkare är alla medlemmar i Uppsala Citysamverkan och betalar en årlig serviceavgift baserad på taxeringsvärde, omsättning, läge och antal anställda (beroende på verksamhet). Avtalen gäller löpande och förlängs med ett år i taget om de inte sägs upp tre månader innan avtalstidens utgång. Grundbudgeten är relativt liten och täcker personal, fasta kostnader samt vissa marknadsföringsinsatser och aktiviteter. Stadsutvecklingsprojekten finansieras genom Uppsala Citysamverkans finansieringsmodell med Uppsala kommun om en 50 % lösning på uppgradering av gator och torg. En modell vi haft sedan Uppsala Citysamverkan Årtal Omsättning i tkr Samverkansprojekt vi är stolta över. Idag är Uppsala i princip klara med två fantastiska projekt, som skapar ett stort mervärde för stadskärnan. Det ena är upprustningen av årummet som gör att vi idag har ett fantastiskt utestadsliv hela sommaren. Fyrisån rinner genom staden och längs åkanten har det rustats med bänkar, soldäck, bryggor, spänger, gräsmattor, planteringar och belysning. Rosénparken, Artedi park och Gotlandsparken blir som små blommande extrarum i kontrast till de dramatiska Kvarnfallet och Islandsfallet. Längs hela stråket står blomsterutsmyckningar och blommande brolådor och olika konstverk ger en ytterligare dimension av upplevelsen. Årummet har vunnit priser och är en förebild för stadsutvecklare från andra städer. Det andra är resecentrum Uppsalas genom tiderna största infrastrukturprojekt som omfattar hela stationsområdet, inklusive busshållplatser på båda sidor om spåren. Här finns nu en ny centralstation, nya perronger, spår, ny gång- och cykelgenomfart, ny Stationsgata och ett nytt parkeringsgarage. Stationshuset, som invigdes 1866, är idag en krog och restaurang. Uppsala är Sveriges näst största järnvägsort efter Stockholm. Resecentrum är idag navet för all kollektivtrafik, dagligen möts här 1000-tals in- och utpendlare. Projektet startade 2005 och invigdes den 12 december I vårt senaste stora omdaningsprojekt Dragarbrunnsgatan har fastighetsägarna bidragit med ca 20 miljoner extra för stadsutveckling av gatan. De har även upprustat sina egna fastigheter. Samverkan har fungerat utmärkt med täta möten mellan genomförare, finansiärer, verksamheter och besökare i city. När det gäller större aktiviteter så som exempelvis Allt ljus på Uppsala är aktiviteten helt beroende av samverkan. Vi har huvudvärdar som bidrar extra till varje objekt och ljussättarna hittar egna lösningar med partners. Alla ser detta som en rolig och spännande aktivitet/plats med chans att synas med sitt varumärke. Det är ett lysande exempel på hur man hittar lösningar på det mesta bara man har ett gemensamt och tydligt mål. I det här fallet: tre veckor ljusfestival mitt i city med värdeord som energisnålt, miljövänligt, hälsofrämjande, trygghet och festivalkänsla. Uppsalas stadskärna är ett riksintresse för kulturmiljövården vilket medför ett gemensamt ansvar för kulturhistoriska kvaliteter i stadskärnan. Fastighetsägarna Handlarna Kommunen = Uppsala Citysamverkan 8 9

6 Så in i norden bra. Gammalt möter nytt. Natur möter city. Storslagna evenemang möter lugn och ro. Så ser vi Uppsala framför oss som en levande stad med en spännande mix av människor, hus, butiker, restauranger, caféer, parker och händelser. Vår vision är att vi ska vara en av nordens mest levande och attraktiva stadskärnor Och vi är på god väg. Bilden visar en framtidsvision för Södra Rosendal.

7 Arbetsprocessen Vi strävar mot samma mål: framåt, uppåt. Precis som att Uppsala City är vårt gemensamma varumärke, är vår gemensamma vision den ledstjärna vi delar. Den ligger till grund för vårt arbete i Uppsala City och gäller för alla som är verksamma i stadskärnan. Uppsala ARLANDA Uppsala Citysamverkan förvaltar varumärket Uppsala City, som vi alla agerar under när vi är aktiva i stadskärnan. Vision Vision: År 2020 är Uppsala City en av Nordens mest levande och attraktiva stadskärnor. Målgrupperna bör därför: VETA Att Uppsala City är en levande stadskärna med mycket att erbjuda. TYCKA Att Uppsala City har en personlig karaktär och är en intressant, välkomnande stad att besöka. Stockholm 38 min Tierp 37 min Arlanda 18 min Knivsta 9 min Stockholm 45 min Tierp 30 min Arlanda 30 min Knivsta 20 min Göteborg 1 tim Malmö 1 tim 5 min Köpenhamn 1 tim 10 min Bryssel 2 tim 10 min Stockholm Målsättningar Vi har fastställt våra övergripande och mer långsiktiga mål. Dessa är svåra att mäta och därför har vi tagit fram mer kortsiktiga och mätbara mål för att kontrollera att de långsiktiga målen verkligen uppnås. Målgrupp: I Uppsala City har vi en gemensam målgrupp för ögonen. De som bor, verkar och besöker Uppsala City. Det är genom att nå ut med vår kommunikation till målgruppen som vi kan nå våra mål. GÖRA Tillbringa tid och konsumera i Uppsala City. Strategi Vi ska stärka varumärket och dess attraktionskraft genom att låta vision och mål styra vad vi ska göra. Varje aktivitet/projekt prövar vi mot vår vision och de uppsatta målen så att vår budget och våra arbetsinsatser läggs där vi skapar störst värde. Vår gemensamma avsändaren är alltid Uppsala City, så målgruppen känner igen sig. Våra kärnvärden är: SAMVERKAN INSPIRERANDE LUSTFYLLT NÄRHET Vad lockar med Uppsala City? Uppsala är en av Sveriges mest välkända städer. Historiska händelser, personer och byggnader präglar staden. Universitetet är nordens äldsta (grundat 1477) och ligger på världens topp 100-lista inom alla discipliner. Uppsalas internationella närhet, med endast 18 minuter till Arlanda, sätter även den en prägel på staden. Till Arlanda tar man sig snabbt och enkelt från Uppsala med bil, buss eller tåg invigdes Uppsala resecentrum som var Uppsalas största byggprojekt genom tiderna. Universitetet med forskare från hela världen och närheten till Arlanda och Stockholm lockar besökare och företag att etablera sig i Uppsala. Men vad är det som får oss att trivas så bra i Uppsala och vad är det som gör att besökarna vill komma tillbaka? Övergripande mål med samarbetet är att ha en levande och attraktiv stadskärna som: har ett attraktivt utbud av handel, service och mötesplatser är levande 24 timmar om dygnet upplevs som en trivsam, trygg och tillgänglig plats uppfattas spännande och rolig Mätbara mål 2020 öka antalet besök (med 12 %) verka för ökad lönsamhet öka nöjdkundindex med 8 % höja intressentindex med 5 % stödja utvecklingen av en attraktiv stadsmiljö (NKI) Uppsala City har det som stora städer har: ett rikt utbud av shopping ett blomstrande kultur- och nöjesliv många restauranger och caféer Men Uppsala City har även något som inte alla stora städer har: småstadskänslan i behåll närhet charmiga kullerstensgränder och Fyrisån små butiker/caféer med större personlighet 12 13

8 Olika ansvar samma mål. I Uppsala City samverkar vi med en gemensam vision om vad vi vill uppnå. Vi strävar mot samma mål och prioriterar våra aktiviteter och åtaganden för att de ska ge önskat resultat oavsett om de är kommersiella eller stadsutvecklingsprojekt. Genom våra olika roller får vi en gemensam förståelse för komplexiteten i vissa frågor, som exempelvis parkeringsfrågan. Därför är våra arenor för samarbeten så otroligt viktiga. Inom grupperna ges både utrymme åt att visionera och att praktiskt prioritera tillsammans. Styrgrupp Stadsutveckling Utbud & marknad Trivsel & trygghet Bilden visar hur vi organiserar vårt samarbete i city. Kommun, handel och fastighetsägare arbetar tillsammans för citys bästa. Styrgrupp Styrgruppen ansvarar för att ta fram en årlig verksamhetsplan för vårt samarbete. De bereder ärenden till de möten som årligen ordnas mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och Uppsala Citysamverkans styrelse. De ansvarar även för den gemensamma omvärldsbevakningen, att fokusområden i arbetsgrupperna och att samarbetsavtal följs upp. I Styrgruppen finns representanter från kommunen, fastighetsägare och Uppsala Citysamverkan. Från kommunen ingår kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. Stadsutvecklingsgrupp Stadsutvecklingsgruppen behandlar frågor som rör stadsförnyelse och långsiktiga fysiska förändringar i stadskärnan. Gruppens uppgift är att lägga fast gemensamma ombyggnadsprojekt samt praktiskt samordna parternas respektive insatser på ett resurseffektivt sätt. Ekonomistyrning är en tydlig del initialt i projekten och redan i tidiga skeden ska avtal om medfinansiering ingå. Gruppen består av representanter från kommunen, fastighetsägare och Uppsala Citysamverkan. Från kommunen ingår stadsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen. Utbud- och marknadsgrupp Denna grupp behandlar frågor som rör etableringar, evenemang, marknadsföring och utbud i stadskärnan. Fokus är levande utbud. Gruppen har representanter från kommunen (stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret), fastighetsägare, handlare, Destination Uppsala och Uppsala Citysamverkan. Trivsel- och trygghetsgrupp Gruppen ansvarar för löpande samverkan kring drifts- och trygghetsfrågor i stadskärnan. Arbetsgruppen samråder med berörda organisationer och myndigheter. Parterna samordnar olika driftsprojekt i stadskärnan efter särskild överenskommelse i varje enskilt fall. Gruppen har representanter från kommunen (bl a stadsbyggnadsförvaltningen), fastighetsägare, handlare, Polisen och Uppsala Citysamverkan. Ytterligare ett viktigt nätverk Vartannat år bjuder Uppsala City och Uppsala kommun in alla de nationella fastighetscheferna till ett möte där vi presenterar utvecklingen och möjligheterna i Uppsala. Genom att vara öppna med vad som är på gång i Uppsala underlättar vi för aktörer som vill utvecklas vidare med oss eller kanske flytta hit. Årtal Uteserveringar

9 Marknadsföring, evenemang och varumärket Var ska vi synas och vad ska vi säga? Vi använder varumärket Uppsala City oavsett om det gäller samhällsutveckling eller kommersiella projekt. I samarbetsprojekt adderar vi våra samarbetspartners, men det är Uppsala City som är avsändaren. På det sättet når vi ut till besökare med budskap om shopping samtidigt som vi tydligt visar när det handlar om utvecklingsprojekt i city. Våren slår ut den 21 mars Springbreak! MIQMAQ 20% rabatt i hela butiken, Myrra 20% rabatt på valfri vara, Våren slår ut den 21 mars Springbreak! August Johansson Skor catwalk med skor Creative Zone hårvisning Varumärket Vi har ett varumärkeslöfte; Världsvant och genuint i kombination. Det säger vi aldrig men vi agerar det, oavsett om det gäller bemötande, erbjudanden, företagsklimat eller evenemang i city. I Uppsala City har vi småstadens och storstadens fördelar. Storstad möter småstad. Kommunikationsplan Uppsala Citysamverkan är ansvarig för att sätta samman en kommunikationsplan som även innehåller en aktivitetsplan samt evenemang som berör aktörerna i city. Så har vi arbetat sedan 2008 och det har vi väl inarbetade rutiner för. Med en gemensam plan drar vi alla åt samma håll och kan få större effekt för våra budgetar. Den stora vinsten är att Uppsalaborna känner igen sig i kommunikationen och lätt kan avgöra när det är Uppsala City som kommunicerar. Uppsala Citysamverkan är koordinator oavsett om det gäller skyltning i city, marknadsaktiviteter, press eller sociala medier. Är det samhällsbyggande projekt så är det kommunen som använder Uppsala Citys logotyp tillsammans med sin egen. Vid större evenemang i city samverkar vi med Destination Uppsala som ägs av kommunen och näringslivet. Mediastrategi Vår egen tidning Upsalia är vår starkaste mediekanal där vi har möjlighet att bygga och stärka varumärket samtidigt som vi på ett personligt och redaktionellt sätt är tydliga med vårt utbud. Annonsering i valda media sker konsekvent och frekvent underlättar inarbetning gentemot besökare. Lokalpress Uppsala Nya Tidning Uppsala Tidningen Övriga media, Radio, TV Social media PR är ett strategiskt redskap för att skapa bestående värden genom att stärka varumärket, ge stöd åt marknadsföringen, bilda opinion och skapa uppmärksamhet i redaktionell miljö. Det är en effektiv kanal för att sprida information och bygga varumärket. Även sociala medier är något vi medvetet arbetar med. För att snabbt kunna förse media och andra intresserade med information om Uppsala City och dess aktiviteter så finns ett presskit tillgängligt vid större arrangemang. En uppdaterad och interaktiv webbplats ger allmänheten möjlighet att kontakta Uppsala City och enkelt få tillgång till fakta. S:t Per Gallerian CatWalk kl 13 & 15 Clarion Hotel Gillet after-shopping och happenings Kvartersloppis framför Stationshuset Nu pirrar vårkänslorna i vår stad och butikerna är fullproppade med det senaste modet. Här hittar du allt från storstadens välkända märken till småstadens charmiga shoppingutbud och loppisar. Fira in våren Storstad möter småstad Vår kommunikation ska, både i bild och text, gå under konceptet Storstad möter småstad. Bianco Footwear 20% rabatt på hela sortimentet Brothers Bjuder på klassisk barbering med oss den 21 mars. Under dagen bjuder vi bland annat på modevisning, stylingtips och glada rabatter, avsluta med ett riktigt vår-aw på Clarion Hotell. Se hela programmet på Gå in på för att se hela dagens program Storstad möter småstad 16 17

10 Uppsa l at i d n Uppsala i händelsernas centrum. ingen sfavorit folkets lju v le b n r e Las ber ber 10 decem 4 decem n laserstråle ivas Den gröna ina Rediv ts från Carol blev folke ttabalkong Enligt ljussä favorit. inget tekniken sren var r det svåra bekymme tillstånden. få te var att röms anders Ångst Färgstarkt. Carolina. av sättningen ina n från Carol Laserstråle synts miltals uthar Rediviva ala. Obser vatios från anför Upps rapporterat. ner har a och Gimo både Alund intensiva ljuset Men det problem för del en ställde till, Markus Ettemo ljussättaren i Uppsala. knik på Scente ndstekniskt blev n fick Tillstå licerat. Stråle det komp högt, då kunde fick helinte gå för flyget. Den kunde den störa för lågt, då ler inte gå folk, säger Mara den bländ som utförde ino, kus Ettem n tillsa mma ns stalla tionelindell från Lasemed Johan tuna. rimage, Eskils upptäckt till inspirerade Foto: Kattis U p p s a l at i d n i n g e n Bil&Trafik Ak tue llt 18 september 24 september 2014 ljus- strömgren/a rkiv as av eknik utfråg n från scent Foto: inger nilsso s ettemo u. marku mverkan. la Citysa segerintervj från Uppsa lisa thörn De nya luftpumparna ska placeras ut på platser som trafikeras av många cyklister och där det finns tillgängliga ytor och tekniska möjligheter. Bland annat får den nya snabbcykelleden mellan Valsätra och Hamnspången snart ett pumpställe. (Uppsalatidningen har för övrigt testat cykelleden, se sid ) Fler än kommunen bjuder gatan ut parad sets Märkte miska sjukhu Från Akade till en början man sida var sk till idén. mycket skepti de att laserstrå De befara sjukhushelistöra det len skulle till sist blev koptern. Menfyra dagar innan ett ja bara skulle börja! festivalen med laserstrålen Tanken den skulannat att bland oskovann juvar Kings plan on/arkiv na om spektr n luther le påmin säga hur man kan en på marti Foto: staffan Claess s tävling. pin, det vill a via olika meinstallation latidningen gren/arkiv jurypris. röster i Uppsa Foto: Kattis ström studera spektr skap som fyfick flest ryns pris. veten sala 20148, toder. En rs Ångström var laserstrålen t att det. den gröna ljus på upp och funni så sattes objekt sikern Ande ade. de stråle på plats grund priser i Alltvanns av scenteknik och vi VINNaN t kajor i inte var någon fara Alla med och antale trålen ville t, tning lasers 9, Javiss omrös erats vä- den på igen. Med las paför objekt Årets ra Uppsa atan den, sä- Uppsala har reduc v teknik rediviva. U p ber p småa l at i d n i n g e n a gillade 8 marke 18 september 24 september 2014 också Carolina novem des av Kreati kvar Drott ningg sam- att så mångs Ettemo. na pris erövra plan. sentligt under s Ettemo. Bara lyktorna blir släcktes radgata 6, fåglar och Juryns ger Marku då ljusfestivalen nad, svarade Marku r Kings lagatan för objekt förgskvällen och Vaksa ut ljusfestivalen ett skämt, martin luthespris gick till glöd för gott. På sönda I söndags, ta emot Men det var lite senare: ttningar objekt Heder tidigt flytta kärna n, vilke t avslutades, fick han teknik men. ska lyk Årets alla ljussä han sign ab med s/svandam pris (Scen sera tydligade har inte va- Alla utom de kinesi De får från stads ågat. vid svetti is blev Kempe ljusde n. diplom och ränd. a Laserstrålen snack på Bredg rsitetsparke adsfritt annonlatidjul. många efterfr någon. Först Årets får kostn statyn i Unive i Uppsa farlig för stänga av den torna gen vara kvar över stråle 10, geijer ljusa idéer samtidigt en rit vi Inger Nilsson n fickstörsta dödande Javisst, rap- nämlileder Uppsala en städer fick Bostadsbrist? bland landets kvälletio alltså sina men fick och Pris till byggligan. Här byggs det just nu flest vi gick n) från för n , ninge ngen y Och satsni alatidningens fråga av Lisa Thöran. Hon en stund att någon i Gränb tidningen.se Text: Inger Nilsson bostäder per invånare. Här är ett litet urval av alla pågående bostadsbyggen. hem. I Uppsom bästa ljus- Uppsala Citysamverk sant att port om sig bländad. Men t saken upplevde objekt om det var omröstning undrade döda fåg- efter att vi kontrollera 2014 blev sättni ng Carolina Redivi- laserstrålen kunde 8, e. nummer gsen segrar bra lar? va, överlä Det känns Jättekul! källa: trafikanalys Mer luft till stans alla cyklister Det närmaste året ska Upp salas cyklister få tio nya luft stationer. Därmed finns det snart runt 60 platser i stan att fylla däcken på. Sex pumpar installeras nu i höst, övriga nästa år. I dagsläget finns fem kommunala luftpumpar i Uppsala. Men det är inte bara kommunen som tillhandahåller denna service. Det går som bekant även att pumpa däcken hos många cykelhandlare, vid bensinstationer och intill uni- 35 visste du att... det säkraste sättet att resa i sverige är att åka tunnelbana? där har ingen resenär ombord avlidit de senaste tio åren på grund av trafikolycka. tipsa redaktionen Telefon: E-post: ingen.se Under sommaren för längs gågatan i Uppsala. Härligt tycker många men bland affärsinne havare och förbipasse rande som Uppsalatid ningen talar med hade vissa hellre sett en gåfartsgata. Vid stadsträdgårdens entré, mellan pumphuset och svandammen. Korsningen svartbäcksgatan skolgatan. Korsningen dragarbrunnsgatan Vretgränd (olrogs plats). Korsningen salagatan Ros- RäddaRe I NödeN. sedan 2012 har det funnits kommunala luftstationer för cyklister i Uppsala. Bland annat vid svandammen. här versitetens institutioner. Vid de flesta luftstationer kan man även fylla på luft i exempelvis barnvagns Korsningen gamla Uppsalagatan svartbä och rullstolsdäck. cksgatan. Totalt finns ett 50-tal pumpstäl- Korsningen gamla Uppsalagatan Vattholmavägen. len i Uppsala i dag. Om ett år ska de Korsningen Bergsbrunnagatan alsikegatan. Korsningen salagatan s:t persgatan. alltså ha ökat till ett 60-tal. Carolinaparken, bakom Carolina Rediviva. Mer 6 luftiga platser i höst Inger Nilsson dag Hammarskjölds väg, i höjd med infarten till Uppsala science park. Ford Focus till kalaspris! Foto: Kattis strömgren Fler 4 pumpar nästa år Resecentrum, västra sidan, korsningen Bredgränd stadshusgatan. Korsningen Kungsgatan Kungsäng sesplanaden. intill parksnäckan, i stadsträdgården. Korsningen Kyrkogårdsgatan s:t Johannesgatan.,NL IM NCH OQNUJ Q RALS OARRA O ASS FQ GA NRR NL 1QIUASKE ARIMG DES K MAQ RIG Just nu har vi ett begränsat antal stylade Ford Focus till kalaspris. Kom in och hitta just din favorit. Aktuellt 2 maj 8 maj 2014 ska främja ett Här kan du fylla på lagsgatan (Vaksala torg). Korsningen torsgatan Börjegatan. 10 U p p s a l at aktue llt Nu blir det mer BESTÄLL DEN NU! NYA FORD MONDEO ÄTT! OFFSTV REN PR or 30% rikare gatuliv men alla är inte helt nöjda Vad tycker du om att gågatan blir längre? Så tycker Vi Text: Fredrik Dahlström Förra veckan beslöt gatu- och samhällsmiljönämnde gågatan blir längre n att under sommaren. Från 30 september blir 15 maj till keltrafik förbjudenbil- och cypå den del av Svartbäck sgatan som sträcker sig mellan S:t Olofsgatan och Linnégatan Beslutet är en del. av kommunens strategi för den där man redaninnerstatidigare har byggt en upphöjning på Svartbäcksgatan, över gen vid S:t Olofsgatan. passasyftet är att skapa ett rikare gatuliv och förbättra framkomlig heten för fotgängarna. vajer Ka264 0% Mattor 3 25:-/st Skjortor lägenheter för ungdomar byggs av Uppsalahem i Rosendal. det handlar om bostäder om 1 3 rum och r. kök på kvm. Mellan ress. kjorto ruket/p smokings lägenheterna blir detdst han trapp och hus loftgångar. frack- och ttmed lägenheter per år i fem år ska Wallenstam ab uppföra i Uppsala. r fr. de två första produktionerna t fyra veckoav hyresrätter Mins är nu på gång, vilket nyligen firades med ett stort ballongsläpp vid Johannesbäcksgatan. ecka 1 799kr/v TVÄT TO Tvä ler ej OBS! Gäl 145 bostadsrätter producerar sh Bygg för HsB:s res pektive Riksbyggens räkning i gränby backe kronor veckor från Volvo V40) och librobäck. inflytt i minst fyra p D ex. Hyr2016. ning vintern empel bilgrup 200 e i jul Kör billigar (prisex Boka på hertz.se eller telefon storg Heidenstam(lunch byggs g. 25 nya hyresrätter Öppe t 8-18 stängt Svartbäcks(lunch i södra Rosendal, 13-14), lörd Öppe t 9-18 stängt längs Vårdsätravägen. Byggherre 13-14), lörd 119 sg. 13, Syssloman (lunch 13-14) Öppe t 9-18 ar lördag är Byggvesta, som planerar totalt cirka hyresrätter i området. småskalig gestaltning präglar de nya hyreshusen som uppförs i korsningen Rosendals vägen Vårdsätravägen Foto: Kattis Strömgren Moa Björk, 19, butiksbiträde på The American Food & Gift Store det är jättebra, det är en så pass trevlig gata och många som går här. Om man sitter på en uteservering Mer harmonisk t så är det inte så nice Med en längre med avgaser. gågata så blir För oss på buuppsala en mer tiken så kanske harmonisk vi får fler plats att promenera som kommer på och till oss, man när Uppsalatid vet aldrig. Jag ningen besöhörde ker Svartbäcksg ligen att cykelhandla visseratan så trängs fotgängare på trottoaren. rna inte är lika nöjda. Men för mig Costas Kartsidis, Skönt att slippa känns det väldigt 53, ägare till bilar, sä- Mycket Costas Taverna rörigt här ger förbipasser bra. det här har nu och det är ande Anna- på & Bar jag väntat synd för det är Sara Persson i dragarbrunn. en jättemysig personligen gillar på länge, ända sedan jag flyttade enkäten här sätta gata. intill. jag inte heller ut blommor och hit. Men det vi helst att det här inte förbättra uteserverin hade haft är en är en permanent Men inte alla är gåfartsgata, som gen. det kostar lösning. nu kan lika nöjda. mycket pengar. jag inte satsa För oss som Och kommunen långsiktigt, måste ta bort butik så kan det nystartad där kommunen trottoarerna. tar här att vi blir tvungna innebära toarerna och gör bort trotfint. att flytta, säger Lars Christense Förlängningen av ta gågatan hade n på sker på prov varit en mycket Cykel- och Skidstället. och efter bättre lösning rioden ska försöket testpe gärna borttagna trottoarer med utvärderas. Man bygger Vill ha gåfartsgat inte notting Hill-känsla. och tan under försöksperom garestauran gägare a tiskt och praktiskt. esteioden Kartsidis har längtat Costas och en skillnad som det mot resten av ska bli nu så kommer förändring i flera efter en gågatan är att förbudet inte ändå ha boendepark vi han. Ändå anser år säger gäller yrkestrafik och vissa taxi och transporter ering, vore ännu bättre han att det mopeder. Undantag här så det här blir ingen görs kallad gåfartsgata, med en så också för boende gågata. med parkedär bilister ringsplats. Och det kommer Hampus Sundin, och cyklister liksom inte att 26, budvara positivt för på Drabilschaufför, garbrunnsgatan våra affärer. Märsta får köra men Centrumha Lars Bra och dåligt. Cristensen, 44, ndeln har sammåste anpassa Bra sig ma problem med ägare till Cykelblir mindre trafik, att det gängarnas tempo. till fottillgängligoch Skidför oss Fredrik Dahlström stället Och så vill het i hela landet. Anna-Sara Persson, som sitter och han se en permanent Vi har fikar, men 28, ad- dåligt provkontrak lösning, ministratö Jag hatar ur ett t för alatidningen.s e kompromisser men det här med gåfartsga- Uppsala högst upp i byggtoppen & Jack 200 idningen gågata åt folket butiken och det här kan innebära att vi blir tvungna att flytta. r, Kvarngärde t Bra, skönt att slippa bilar. det är bättre att leda trafiken runt stan. yrkesperspektiv. För oss som kör så blir det drygare budbil med en massa folk på gatan. Man kommer inte fram alls. FÅ GLASSBILSGODIS PÅ KÖPET! FORD FOCUS KOMBI TITANIUM 1,OT 100 HK ECOBOOST Nya Ford Mondeo. Snart är den härmen du kan b beställa täll de den redan da nu. Välkommen in! Endast ett fåtal kvar! :- 125 hk tillägg :- Du får Teknik- och säkerhetspake t och exteriört stylingpaket på köpet. Som om det inte vore nog, lägg till serviceavtal från endast 249 kr/mån. Ford Focus EcoBoost Titanium 100 hk, Bränsledeklaration bl. körning: 4,7 l/100 km, CO2-utsläpp 109 Bilen på bilden är extrautrustad. g/km. ford.se upplandsmotor.se Vi tror på riktigt bra service. Det gäller både dig och din bil nya bo städer bygger HsB och Riks byggen vid Fyrisån där Hall sjö Brädgård tidigare låg. tanken är att bostäderna i projektet, som kallas Åsikten, ska stå klara 2016/2017. lägenheter bygger Rosen dals fastigheter i Rosendal. Femvåningshuset smaragden innehål ler främst smålä genheter. en grön takterrass samt kafé och restaurang ingår. Evenemang är en viktig del av Uppsala City och gör staden trevligare att besöka, bo och verka i samt bidrar till ökad omsättning och en hållbar utveckling. De senaste åren har staden öppnat upp för evenemang i nya och unika miljöer, både inomhus och utomhus. Vi ska stärka och bygga vidare på de stora och framgångsrika, men vill också addera flera intressanta uppstickare som ger liv och rörelse i vår gatubild. En stor del av marknadsföringen kopplar vi till dessa evenemang tillsammans med handlarna. Uppsala City gör även ett antal varumärkesbyggande insatser. 100 bostadsrätter byggs vid gottsunda allé av Hökerum Bygg ab. Första etappen med 49 lägenheter är på börjad och ska vara klar för inflyttning hösten Uppsala Citys största evenemang senaste åren 86 nya bo stadsrätter bygger Besqab mitt i luthagen. Första spadtaget tas på nu onsdag 24 septem ber. lägenheterna blir 1 6 rum och kök med stor variation av spännande planlösningar. 81 bostadsrätter med namnet Rosendalen byggs av HsB i Rosendal. på taket finns en penthouse våning med möjlighet till bastu. 72 nya lägenheter i ett nytt vårdboende för äldre byggs på Kungsängsgatan. Boendet ska stå klart i början av Byggher rar är skanska och Vardaga. 72 bostadsrätter (soluppgång en) bygger HsB i gränby backe. deras 53 bostadsrätter i Brf gryningsljuset på samma ställe är nu inflyttningsklara. 63 bostadsrätter byggs i Rosendal av Rekab entre prenad enad ab. Men det är ara första etappen. bar tottalt ska det bli fyra huskroppar med 112 huskr lägenhe lägenheter. Husen ska samman av ett bindas s underjordiskt delvis underjor garage. Allt ljus på Uppsala 58 smålägenheter om 1 rum och kök på 32 kvm uppförs vid stabby allé av Besqab. Första inflyttning sker hösten syftet med Brf living, som projektet kallas, är att skapa prisvärda lägen heter som kan bli den första bostaden för dig som är ung. Genom att stärka vår närvaro i sociala kanaler får vi en stark relation och en givande dialog med både Uppsalabor och våra besökare. Instagram är Uppsala Citys senaste kanal och på tre månader har vi fått över 500 följare. Kring Allt Ljus på Uppsala byggde vi upp och spred hashtagen #alltljuspåuppsala som fick över 2100 inlägg. Uppsala City har en mycket god relation till stadens dagstidningar. Hundratals ar tiklar har skrivits om city i den lokala pressen och i digital media. Våra mest använda kanaler är: 18 Uppsala City och kommunen har tagit initiativet till Allt ljus på Uppsala. En ljusfestival som anordnats fyra gånger och görs i samverkan med ett stort antal företag och institutioner. Festivalen projektleds av Uppsala City. Syftet med Allt ljus på Uppsala är, förutom att skapa trygghet, att bjuda på upplevelser, glädje, överraskningar och hälsosamma promenader. Längs med en trevlig promenadslinga ca 3,5 5 km lång finns ca olika belysningspunkter som varierar allt från fasader, skulpturer, vatten och olika platser lyste varje kväll en grön laserstråle 8 mil från Carolina Redeviva rakt österut. Hemsidan Affischer och flyers 42,1 % har besökt en eller flera ljusinstallationer i årets upplaga av Allt ljus på Uppsala * Facebook Uppsala City Banderoll gågatan Musikhjälpen Instagram #uppsalacity Storbildsskärm Dragarbrunn Dagspress Mediehuset UNT och Uppsalatidningen Radio - Mix Megapol 8 14 december 2014 blev Stora torget i Uppsala Kärlekens torg en helt makalös vecka. Programledare var Linnea Henriksson, Petter och Kodjo Akolor personers och Upsalia citys egna magasin Brandad bil TV4 *Varumärkeskollen genomförd av Komson AB dec 2014-jan 2015, antal svarande 657 uppsalabor män och kvinnor mellan jämt fördelade. företags engagemang ledde till att slutsumman blev otroliga kronor. Under 144 timmar i december, sänder Sveriges Radio P3 dygnet runt för att lyfta fram en undangömd humanitär katastrof. Tre kända programledare blir inlåsta i en studio på ett torg och får besök av människor och artister som på olika sätt bidrar till kampanjen. Julklappshögen Uppsalaborna bildar lång, lång kö till julklappshögen som är möjlig tack vare alla butiker och företag som skänker paket. Varje paket kostar 60 kr, innehållet är värt minst 100 kr. Naturligtvis har vi kryddat julklappshögen med några extra värdefulla paket värda över kr. Intäkterna går oavkortat till välgörenhet. Påsk i city Traditionen lever. På tisdagen i påskveckan pyntar vi påskbjörken på Vaksala torg till Blåkulla. 400 barn och föräldrar deltar i Antalet gästnätter 2014 uppgick till En ökning med 12% sedan

11 pyntandet. Det är allt från påskkärringar, tuppar, kycklingar, ägg och en och annan påskgubbe som barn har knåpat ihop i form av påskpynt. Alla påskkärringar samlas på Stora torget på Skärtorsdagen för parad mot Vaksala torg där det bjuds på underhållning i högt tempo och alla barn får påskägg. Uppsala Fashion Weekend Årets modehelg i city arrangerades för fjärde året i rad! Under tre fartfyllda dagar 2014 hade vi fler än 129 aktiviteter. Det är allt från föredrag, utställningar, modevisningar och erbjudanden i city till SM i Rally. Aktiviteten talar direkt till den modeintresserade som under dagarna erbjuds inspiration, utveckling, puls och upplevelser. Fashion goes rally Uppsala Fashion Weekend 4-6 oktober Vi bjuder in till 3 fartfyllda dagar med modevisningar, trend spaningar med moderådet och mycket mer. Hela programmet hittar du på Så dra i handbromsen och du är välkommen in till Uppsala City. Vi ses!^ Isfestivalen Succén från 2011 och 2013 kommer tillbaka 2016 när Isfestivalen återuppstår i centrala Uppsala. Isfestivalen ger mitt i vintern, alla besökare gammal som ung en unik kultur-, natur- och sportupplevelse. Stadsträdgården kläs i vinterskrud med en spännande skulpturpark skapas i is från Torne älv i Jukkasjärvi, Lappland. En särskild lekplats för barnen har byggs upp och Svandammen är upplyst för skridskoåkning till musik. Uppsala lucia Ingen december utan Uppsala lucia! Luciatåget besöker bl a en mängd äldreboenden, Akademiska barnsjukhuset, Stadsmissionen, Uppsala slott samt gallerierna i city. Uppsalavimmel Award Priset lyfter fram duktiga och härliga människor och företag som gör Uppsala till den fantastiska stad den är. Det delas in i 13 kategorier med fem kandidater i varje. Kategorin Årets service nomineras och delas ut av Uppsala Citysamverkan gick priset till Feskarn i Saluhallen. Ett axplock av evenemangsenaste åren: Julklappshög, Drömshopping, Nationaldagsfirande, Linnékalas med barnpromenad, Uppsala lucia, Tjejkväll med extra öppet och erbjudanden, Allt ljus på Uppsala, Isfestival, Uppsala Fashion Weekend, Påskfirande björk och barnparad, Sommarloppet lopp för barn och vuxna i city, Uppsala Magic & Comedy, Musikhjälpen, Spring break mode, inredning och hälsa, Pelle Svanslös Cykeldag, Uppsalavimmel Award, Jul i city

12 Genomförda gemensamma marknadsaktiviteter/kampanjer Upsalia Vår ambition med Upsalia är att erbjuda ett magasin som får boende i Uppsala att känna stolthet över sin stad och att bli nyfikna på citys utbud. Besökarna ska få en inblick i vad som händer här samt läsa om intressanta personer som har kopplingar till Uppsala. Det är ett slow magasine som mycket väl kan sparas och läsas flera gånger. Planen för 2015 är 6 nya nummer med mingel vid varje lansering. Upplagan är ökad till ex. I samarbete med Upplands lokaltrafik ser vi till att få effektiv spridning på bussar och tåg kommer Upsalia att ingå i kommunens välkomstkasse. Uppsala City broschyren Broschyren visar ett axplock av vad Uppsalas stadskärna har att erbjuda besökande och boende som caféer och restauranger, shopping, platser, evenemang och aktiviteter. Broschyren finns i butikerna, hotell, informationsställen och Uppsalas besöksmål. Den har delats ut till pendlare på stationen samt ingår i kommunens välkomstkasse. Ta bussen till shopping Med reklamfilmen Ta bussen till shopping vill vi lyfta enkelheten att hitta fler vägar för att skapa ökad tillgänglighet till city. Alla olika färdmedel till city ska lyftas fram och här pratar vi om bussen som ett bra alternativ, speciellt på helgen med familjerabatten då 2 barn åker gratis med betalade vuxen. Filmen visades i Kanal 5, i TV4 och Kanal 7 under För att ytterligare stärka kampanjen hade vi även radioreklam i Mix Megapol, annons i dagspress och på vår egen hemsida. https://vimeo.com/ https://vimeo.com/ Han tar stjärnorna till Uppsala Högaktuella Uppsalaparet Jonas Curling och Ylva Liljefors om mode, musik och kärleken i Uppsala Han tar stjärnorna till Uppsala Högaktuella Uppsalaparet Jonas Curling och Ylva Liljefors om mode, musik och kärleken magisk vår i city premiärnummer Han tar stjärnorna till Uppsala Högaktuella Uppsalaparet Jonas Curling och Ylva Liljefors om mode, musik och kärleken Jag är bäst! Högaktuella Lisa Anckarman om Top Model, bloggen, podcasts och mardrömmarna från tsunamin oktober/november 2013 magisk vår i city Jag är bäst! Högaktuella Lisa Anckarman om Top Model, bloggen, podcasts och mardrömmarna från tsunamin magisk vår i city Jag är bäst! Högaktuella Lisa Anckarman om Top Model, bloggen, podcasts och mardrömmarna från tsunamin Hösthett i Uppsala Andreas Lundstedt Our choice: Aaltos In bed with: Lisa Thörn maj/juni 2014 Syster Sol Our Choice: Dryck Exported: Mai-Li Hammargren missa inte kupongerbjudanden inne i tidningen Hösthett i Uppsala Andreas Lundstedt Our choice: Aaltos In bed with: Lisa Thörn oktober/november 2013 maj/juni 2014 Hösthett i Uppsala Andreas Lundstedt Our choice: Aaltos In bed with: Syster Sol Our Choice: Dryck Exported: Mai-Li Hammargren Lisa Thörn missa inte kupongerbjudanden inne i tidningen maj/juni 2014 Syster Sol Our Choice: Dryck Exported: Mai-Li Hammargren missa inte kupongerbjudanden inne i tidningen Han tar stjärnorna till Uppsala Högaktuella Uppsalaparet Jonas Curling och Ylva Liljefors om mode, musik och kärleken magisk vår i city Högaktuella Lisa Anckarman om Top Model, bloggen, podcasts och mardrömmarna från tsunamin vi firar jul och nyår Kokheta Ulrika Ekblom och Liselotte Forslin har 20 egna böcker bakom sig. De hjälper även kändisarna med sina. november/januari Matkreatörer/ Daniel Adams-Ray /Här är ständige sekreterarens stamfik Jag är bäst! Kokheta Ulrika Ekblom och Liselotte Forslin har 20 egna böcker bakom sig. De hjälper även kändisarna med sina. oktober/november 2013 Skön Sommar i City Syster Sol Our Choice: Dryck Exported: Mai-Li Hammargren missa inte kupongerbjudanden inne i tidningen Upsalia är vårt eget magasin. I 6 nummer varje år får vi visa upp vårt varumärke och berätta om vad som är på gång just nu i city. Matkreatörer/ Daniel Adams-Ray /Här är ständige sekreterarens stamfik r jul och nyår Kokheta Ulrika Ekblom och Liselotte Forslin har 20 egna böcker bakom sig. De hjälper även kändisarna med sina. november/januari Skön Sommar i City Hösthett i Uppsala Andreas Lundstedt Our choice: Aaltos In bed with: Lisa Thörn Matkreatörer/ Daniel Adams-Ray /Här är ständige sekreterarens stamfik Skön Sommar i City maj/juni 2014 juni/augusti 2014 InvIted: veronica maggio our choice: m/s LInnea/ SkarhoLmen exported: erik nordström Emmas bucket list! juni/augusti 2014 InvIted: veronica maggio our choice: m/s LInnea/ SkarhoLmen exported: erik nordström Emmas bucket list! Årets Unga Företagare Årets Unga Företagare juni/augusti 2014 InvIted: veronica maggio our choice: m/s LInnea/ SkarhoLmen exported: erik nordström Emmas bucket list! Årets Unga Företagare Pernilla Andersson Our Choice: Churchill Arms Fenomen: Hantverkare i firar jul och nyår Vårnytt i city För att lyckas externt måste vi vara aktiva internt. Kokheta Pernilla Andersson Our Choice: Churchill Arms Fenomen: Hantverkare Ulrika Ekblom och Liselotte Forslin har 20 egna böcker bakom sig. De hjälper även kändisarna med sina. mars/april 2014 Uppsala City har även en plan för vårt interna arbete med att få alla medlemmar att känna sig delaktiga och involverade. Genom ett högt engagemang skapar vi en arena för nätverkande som leder till aktiva samarbeten: Matkreatörer/ Daniel Adams-Ray /Här är ständige sekreterarens stamfik Vårnytt i city Lever sin dröm Upsalia hänger med Beautiful Uppsala fotografen Johannes Rousseau Lever sin dröm Upsalia hänger med Beautiful Uppsala fotografen Johannes Rousseau Ola Andersson Skön Sommar i City Lever sin dröm Medlemsmöten Uppsala City bjuder in till medlemsmöten 8 gånger per år. Vi träffas på frukostmöten ute hos medlemmarna, som då har möjlighet att informera UPPSALA om FASHION sin WEEKEND verksamhet. Varje möte har ett tema där vi bjuder in föreläsare gällande något aktuellt ämne. Uppsala City informerar september/oktober 2014 och nätverkar. Upsalia hänger med Beautiful Uppsala fotografen Johannes Rousseau Utbildningar Vi vill vara en stadskärna som är beredd när det händer. Uppsala City erbjöd sex kurstillfällen där 80 personer deltog i en HLR-utbildning. Under 2014 arrangerade vi en utbildningsdag inom sociala medier med fokus på handel/butik. Ola Andersson november/januari UPPSALA FASHION WEEKEND Ola Andersson juni/augusti 2014 InvIted: veronica maggio our choice: m/s LInnea/ SkarhoLmen exported: erik nordström Emmas bucket list! Årets Unga Företagare september/oktober 2014 sprungen ur gräs mattan UPPSALA FASHION WEEKEND sprungen ur gräs mattan Uppsala Fashion Weekend september/oktober 2014 Uppsala Fashion Weekend HÖSTTRENDER: BUTIKERNA TIPSAR FENOMEN: DESIGNERS EXPORTED: CARIN WESTER MODETIPS MED :ROBIN FRÖSTRÖM mars/april 2014 HÖSTTRENDER: BUTIKERNA TIPSAR FENOMEN: DESIGNERS EXPORTED: CARIN WESTER MODETIPS MED :ROBIN FRÖSTRÖM sprungen ur gräs mattan Sociala möten Uppsala City anordnar personalfest för alla som är med att skapa en attraktivare stadskärna. Här får gästerna möjlighet att träffa andra som också jobbar i city. Uppsala Fashion Weekend HÖSTTRENDER: BUTIKERNA TIPSAR FENOMEN: DESIGNERS EXPORTED: CARIN WESTER MODETIPS MED :ROBIN FRÖSTRÖM Pernilla Andersson Our Choice: Churchill Arms Fenomen: Hantverkare Vårnytt i city Lever sin dröm Upsalia hänger med Beautiful Uppsala fotografen Johannes Rousseau Ola Andersson UPPSALA FASHION WEEKEND sprungen ur gräs mattan Uppsala Fashion Weekend HÖSTTRENDER: BUTIKERNA TIPSAR FENOMEN: DESIGNERS EXPORTED: CARIN WESTER MODETIPS MED :ROBIN FRÖSTRÖM Medlemsförmåner Förmånerna förnyas kontinuerligt, t ex annonsering i UNT, Uppsalatidningen och Upsalia. Rabatter i samarbete med Addici Security gällande ett trygghetspaket med civila väktare. Nyhetsbrev Löpande håller vi alla informerade via nyhetsbrev till medlemmar och samarbetspartners två gånger i månaden. september/oktober 2014 mars/april

13 Fysiska förändringar och projekt Mycket på gång. Stadsutvecklingen i city påverkar och attraherar handlare och restauratörer till nytänkande och förändring. Här berättar vi om en rad olika stadsutvecklingsprojekt och andra förbättringar som bidragit till en ännu mer levande stadskärna i Uppsala. För att vara en levande stadskärna 24 timmar om dygnet utvecklas city och ökar utbudet av butiker, caféer, restauranger och hotell. Resecentrum Nytt resecentrum Uppsalas genom tiderna största infrastrukturprojekt som omfattar hela stationsområdet, inklusive busshållplatser på båda sidor om spåren. Här finns nu en ny centralstation, nya perronger, spår, ny gång- och cykelgenomfart, ny Stationsgata och ett nytt parkeringsgarage. Stationsgallerian och Radisson Blu Stationsgallerian ligger ett stenkast från resecentrum och erbjuder trivsamma caféer, restauranger, butiker och service. I en lugn och avslappnande atmosfär kan man invänta tåg och buss. Stationsgallerian skapar, tillsammans med nya Radisson Blu Hotel, porten till City Öst Uppsala. Årummet Årummet sträcker sig längs Fyrisåns stränder genom centrala Uppsala, Upprustningen av stans viktigaste rum Årummet med nya kajer, bryggor och utsmyckningar har blivit en succé. I Årummet finns bänkar, soldäck och långa sittbryggor, strandpromenader och cykelstråk, gröna och blommande parker med konstnärlig utsmyckning. Livingroom När Vretgränd öppnades blev det en helt ny möjlighet för gång- och cykeltrafikanter att ta sig fram i city. Gaturummet har öppnats och planteringar, träd och bänkar ramar in ytan till ett trevligt torg, som fick Stadsmiljöpriset En trivsam plats med inspiration från ett hemtrevligt vardagsrum med vardagsrumslik belysning, bänkar som påminner om hörnsoffor och en matta av små gatstenar som ger intryck av en ryamatta. En husvägg pryds av en målad spetsgardin, mönstret av en spetsduk har blästrats in i bänkarna och krukväxter i brons växer upp ur marken. Här möts storstad och småstad. Dragarbrunnstorg Ett nytt torg i centrala staden med planteringar, sittplatser, cykelparkeringar och en fontän. Torget kan användas för evenemang och aktiviteter. Dragarbrunn Dragarbrunnsgatans utformning spelar en viktig roll i utvecklingen av stadskärna. Visionsarbetet togs fram 2007 i samverkan mellan Uppsala City och Uppsala kommun. Arbetet har lett till en breddning och utökning av de kommersiella ytorna, vilket möter den ökade efterfrågan på lokaler och behovet av utveckling. Med sitt centrala läge parallellt med gågatan är det ett självklart stråk för handel och rörelser har vi bara en etapp kvar. atan Odensgatan Slottsg Svartmang Götgatan Sturegatan S:t Johannesg Kyrkogårdsgatan Thunbergsvägen Fyrisg Torsgatan Skolgatan S:t Larsgatan Övre Slottsgatan Svartbäcksgatan V Strandg Kungsgatan Kungsgatan Gropgr Plantskolegr gränd Akademigatan Slottsgränd Tropiska Rundelsgr Martin Luther Kings plan Gustavianum Linnéanum Haglunds bro von Kr Eddagatan Elleg I Berg mansg Christinas väg Drottning Ö Ågatan S:t Eriks gränd Ubbo Blåsenhus Biskopsgatan Carolina Rediviva Botaniska trädgården Orphei Drängars pl S:t Olofsbron. Linnémuseet Domkyrkan - Gunnar Leches Olof park Palmes plats Centralstation Universitetshuset Vasaborgen Valvg Drottninggatan Svartbäcksg Nedre Slottsgatan Kung Jans väg gatan gatan Västra Ågatan Hög S:t Persgatan Smedsgr Munkgatan Storgatan Salagatan Dragarbrunnsgatan Dragarbrunnsgatan Dombron Fredens Hus Slottet Nybron Slottsstigen Österplan Pingst- kyrkan Järnvägsprom. Bussterminal Alvénsalen Dag Hammarskjöldsbibl. Saluhallebadet Central- Kyrkans Hus Rosén-Upplandsparken Torget muséet Gamla S:t Eriks torg Dragarbrunns Torg Påvel Snickares gr Stora Torget a 20 Katolska kyrkan Akademiska sjukhuset Flustergränd Österplan Rådhuset Uppsala tingsrätt Bredgr Bangårdsgatan Flustret bron Stadsteatern Geijersgården Vårfrutorg Vretgränd Fyrisån Stadshusg Väderkvarnsgatan Vaksalagatan gatan Bäverns gränd Kålsängsgränd Östra Ågatan Hamnplan Parksnäckan Roslagsgatan Hamnesplanaden S:t Persgatan Vaksala torg Konsert och kongress Tornerparken Carolinaparken Slottsbacken Stadsträdgården Odinslund Fyrisparken Svandammshallarna Godsmagasinet Hamnspången Uppsala Konstmuseum Stadshuset Stadsbiblioteket Linnéträdgården Centralpassagen Kungsängstorg E Boströms gata Strandbodgatan Islandsgat Trädgårds- Ås- Linnégatan S:t Olofsgatan S:t Olofsgatan Klosteran Kungsängs- Eddaspången Järnbron Mikaelsplan Islands- Fyristorg Riddartorget Kvarnengallerian Gallerian får nya entréer, där pågår en omfattande upprustning och nya koncept flyttar in, först ut är butiken Piccard. Vaksala torg På Vaksala torg har vi skapat utrymme så torghandel, lördagsloppis och konserter kan samsas. Gränderna Dragarbrunnsgatan korsas mellan varje kvarter av gator och gränder. Dessa tvärgränder är viktiga för rörelse och därmed väsentliga för att det kommersiella centrum skall utvidgas till mer än gågatan. Stadshuset Ett mer öppet och tillgängligt stadshus kopplat till såväl Paradgatan som till stråket mot järnvägen, beräknas stå färdigt Paradgatan Stråket från Vaksala torg till Carolina Rediviva rustas upp och omvandlas till en paradgata. Här ges utrymme för fotgängare, kultur och folkliv. Målet är att binda ihop Vaksalagatan i öst med Drottninggatan i väst och därmed skapa ett större och mer sammanhållet centrum. Under sommaren 2015 breddas trottoarerna och entréer till fastigheter kommer att handikappanpassas, allt för att skapa en tillgänglig och mer sammanhållen gata. Hela sträckan beräknas vara klar Rådhuset Rådhuset byggdes om 2012 till modevaruhus. Livsstilsmagasinet Monocle har utsett Rådhuset till en av de mest intressanta platserna för modeshopping. Svavagallerian Uppsalas nyombyggda matgalleria med butiker, caféer, juicebarer och restauranger. Här kan besökarna njuta av allt från en god frukost till shopping. Stora torget I Uppsalas hjärta ses möblering och belysning över, för att torget ska bli en ännu bättre mötesplats. Forumtorget Åhlénsvaruhuset får nya fasader och entréer. Forumtorgets nya utformning, gör det till en attraktiv mötesplats för alla. Sivia torg Sivia torg ska byggas om och stå färdigt samtidigt som Stadshuset. Dag Ha

14 En ren, trygg och levande citykärna. Upplands Lokaltrafik kör 108 biogasbussar och 352 dieselbusser. Från våren 2014 finns även tre elhybrider i trafik i Uppsala. Målet är att vara helt fossilfria För att lyckas skapa en attraktiv stadskärna gäller det att tänka på och förbättra varje liten detalj allt från att jobba mot nedskräpning och klotter till att ha generösa öppettider. Vi vill skapa en trygg och tillgänglig stad 24 timmar om dygnet, året om. Hållbar utveckling Ordet Hållbarhet har många innebörder. I Uppsala står det för god kvalitet och lång livslängd åt det som byggs. Det innebär god tillgänglighet för alla grupper och vad vi väljer för transportmedel. Hållbarhet innebär också att energisnåla och klimatvänliga lösningar ska väljas så som till exempel grönska och vatten som temperatursänkare i den uppvärmda stadsmiljön. Nedskräpning Uppsala har länge jobbat i nära samarbete med Håll Sverige Rent. City samverkar långsiktigt för att ändra attityden till nedskräpning, vilket gynnar trivseln och tryggheten i stadskärnan. Vi har flertalet kampanjer för att förebygga nedskräpning. Big Belly papperskorgar finns i stadskärnan, i dessa kan man källsortera direkt, de komprimerar soporna och larmar när det börjar bli fullt. Skolklasser deltar i skräpplockardagen och årummet städas av både kommunen och frivilligorganisationer. Parkeringskupongen Med parkeringskupongen kan kunderna parkera gratis i p-husen i city söndagar kl Fritt Wifi Runt stora torget och på gågatan med omnejd kan du idag surfa fritt, uppskattat och använt av besökarna i city. Öppettider Uppsala Citysamverkan arbetar för gemensamma öppettider i city. Här har utvecklingen verkligen gått framåt de senaste åren. Rekommenderade öppettider 2015: Vardagar Lördagar Söndagar Söndagsöppet Uppsala City startade med söndagsöppet redan Nu är söndagarna välbesökta så några butiker började 2014 hålla öppet till Cykelstaden Mer än en fjärdedel av resorna i Uppsala görs med cykel. Här finns en djupt rotad cykelkultur, mycket tack vare många studenter. Även i Landstinget cyklar man, 32 % av de anställda tar cykeln till jobbet. Trots det ökande antalet cyklister så minskar antalet cykelstölder i Uppsala, på 20 år har stölderna minskat med 45 %. Genom kampanjer som parkera schysst, vintercyklister och cykelrapportörer kommunicerar kommunen flitigt för att förbättra framkomlighet och säkerhet för cyklisterna. Trafik I Uppsala City sker trafik på de gåendes villkor. Busstrafiken har flyttats bort från Dragarbrunnsgatan och mellan Bredgränd och S:t Persgatan är gatan utformad som gåfartsgata. Gående Det ska vara lätt att ta sig fram för gående och cyklister. Utformningen av gator underlättar för gående att röra sig till och från butiker och andra målpunkter i stadskärnan. 26

15 Måluppfyllning Bra kan alltid bli ännu bättre. Vi nöjer oss inte med bra utan vill ständigt förbättra. Men hur vet man att man har lyckats? Genom värdemätare och attitydundersökningar tar vi temperaturen på stan och lär oss på så sätt hur vi kan bli ännu bättre. Utbudet i City har förändrats genom åren vilket bland annat leder till att del verksamheter förändras under Exempelvis kommer två Stadium bli en stor butik, vilket i sin tur ger utrymme att skapa nya koncept som tillför besöket i city ytterligare upplevelser. Värdemätare Vi har sedan hösten 2012 haft en mätare mitt i city för att hålla koll på besöksflödet. Det är en bra värdemätare för oss och siffrorna används på många olika sätt. Butikerna använder det för att sätta upp egna mål för sina verksamheter. Den totala siffran är hög och vi har ett rikt flöde på den här punkten. Stadsutvecklingsarbetet har pågått under många år och de senaste åren har vi avslutat många etapper vilket gjort att flödena ändras något. Detta tyder på att vi lyckats med målet att bredda city. Under första kvartalet 2015 sätter vi därför upp fem mätpunkter till för att se hur flödena förändras nu när vi utvecklat och ökat attraktiviteten på fler gator YoY Change Busiest week * ,5% Busiest day ** ,0% Year to date ,0% * Busiest week for 2014 week 50, 2013 week 51 * Busiest day for , Öppettider Vi har sedan 2002 haft söndagsöppet i Uppsala City och idag är det en naturlig del i vår tillgänglighet. Under 2015 kommer ca 50 butiker att hålla öppet till kl då vi har ett ökat kundflöde på söndagar. Övriga öppettider är vardagar och lördagar ,4 % Känner till att butikerna i stadskärnan har söndagsöppet till kl * Parkeringar För att stödja söndagsbesök har vi sedan 2002 gratis söndagsparkering i parkeringsgaragen kl En långsiktig och bra satsning som bidragit till att vi ökat besöksantalet. Avgifterna på parkeringsplatserna i city är en viktig fråga. Vi har en bra dialog kring detta och 2014 började vi ha differentierad taxa i ett av de centrala garagen för att se om det kan bidra till ökad beläggning. En parkeringsutredning är framtagen, här har vi i dialogen pratat om att skapa ytterligare 600 parkeringsplatser i och intill de centrala delarna av city. Det senaste tillskottet har varit Centralgaraget som tillgodoser behov på den östra sidan av city. 55,9 % tycker det finns tillräckligt med P-platser i stadskärnan * Kollektivtrafiken Ta bussen till shopping är en kampanj som vi gjorde i samverkan med UL för att visa på smidigheten att ta bussen till shopping. En kampanj med mkt hög uppmärksamhet då den visades i TV4 och då även i kombination med print. Den har genomförts vid 3 tillfällen. Cyklar Vi har tydliga planer och är flexibla på var och hur vi ska tillåta cykelparkeringar och framkomlighet så att det blir en bra kombination i stadslivet. *Varumärkeskollen genomförd av Komson AB dec 2014 jan 2015, antal svarande 657 uppsalabor män och kvinnor mellan jämt fördelade. 28

16 Gående Att ta sig fram till fots är högt prioriterat i city längs gågatan, tvärgatorna och i Årummet. Här ska vi öka utbudet för rekreation, shopping, äta, fika och bara umgås med familj och vänner. Fastighetsutveckling/Nyetablering I Uppsala City utvecklas det, de senaste åren har det investerats för cirka 1 miljard kronor. Det tillför massor med energi till staden och centrumbilden med byggkranar är snart lika välkänd som domkyrkans torn. Dragarbrunnsgatan har en investering på ca 20 miljoner för omdaningen och då tillkommer Uppsala kommuns del i investeringen. Fastighetsägarna ser att investeringarna lönar sig eftersom hyrorna sedan 2010 stigit från cirka 2000 /kvm till mellan Nu när vi breddar vi stadskärnan tillskapar vi också ett bredare utbud. När rådhuset för tre år byggdes om och blev stadens modeflaggskepp så innebar det att många nya varumärken kom till Uppsala för att stanna. Det har sedan tillkommit flera nya butiker och varumärken som inte fanns i city innan. Digital Inn, English food, Picard, Miq Maq, Marco Polo, Norrgavel, Gant, Newhouse är bara några exempel. Ytterligare en nyetablering som stått högt på önskelistan har invigning hösten 2015, vi välkomnar Zara. Omsättningsutveckling Den totala omsättningen (detaljhandel, hotell, restaurang och annan service) för City ligger 2013 på 3,9 miljarder ökning med 2,0 % Uppsala har klarat sig väldigt bra genom åren och bibehållit marknadsandelarna i city. Vart femte detaljhandelsköp görs i Uppsala City, 19 %. E-handelns andel i Uppsala är 7 % och snitt i riket ligger på 12 %. Antalet butiker i City har ökat med 7 st från Efter en liten nedgång 2013 har vi under 2014 kommit tillbaka på 2012 års omsättning igen. 79,4 % brukar besöka stadskärnan för att handla, minst en gång i månaden. * Attitydundersökningar Uppsalaborna svarar i olika enkätundersökningar att de upplever Uppsala som en trevlig, vacker, mysig och inbjudande stad. Nu senaste var det i Varumärkeskollen från januari Även besökare/turister tycker att Uppsala levererar på den punkten. Det man gärna lyfter är det nya satsningarna kring Årummet, stadsträdgårdens utveckling och stadsutveckling generellt. Det andas positivitet och utveckling. 93,5 % säger att stadskärnan känns trevlig * Hållbar utveckling Uppsala är en bra plats för att arrangera hållbara möten och festivaler, ett resultat av ett långsiktigt och fokuserat hållbarhetsarbete av staden och av den lokala mötesindustrins aktörer. Med övertygelsen om sociala, miljö- och klimatfördelar, såväl som ekonomiska vinning, har den lokala mötesindustrin i Uppsala samlat kunskapen på ett och samma ställe. Man kommer inte ifrån det faktum att resandet till och från mötesdestinationen har en miljöpåverkan. Uppsala har en väl utbyggd kollektivtrafik och från Stockholm Arlanda Airport transporteras besökarna smidigt direkt till Uppsala resecentrum på 18 minuter. Väl på plats tar man sig enkelt runt i stan, till fots eller på cykel. Här är det enkelt att arrangera hållbara möten ökade antalet internationella möten i staden med hela 50 % och de utländska fördubblades i jämförelse med föregående år. Uppsala klättrar till en delad 38:e plats i Europa. Miljöfördelar: 80 % av hotellrummen är miljöcertifierade Festivalerna Kulturnatten och Peace party är miljömärkta enligt Håll Sverige Rents kriterier Uppsala utmärker sig. Vi är stolta så vi nästan spricker över de utmärkelser vår vackra stad har kammat hem under åren. Här bjuder vi på några smakprov. Uppsala kommun utsågs av Världsnaturfonden och WWF till Sveriges klimatstad 2013, för sitt samarbete mellan kommun, näringsliv och akademi. Därmed vinner Uppsala den svenska delen i den globala utmaningen Earth Hour Capital. ICC Scandinavian har utsett Uppsala till den mest hållbara mötesdestinationen i Norden. Internetworld korade vinnarna av årets bästa sajter under Topp100-galan. Destination Uppsala, vann 2013 det prestigefyllda priset Årets turistsajt. Uppsala tilldelades priset Tripadvisor Travellers Choice Award. Uppsala har röstats fram som ett av Sveriges tio populäraste resmål av resenärer världen över. Enligt Småföretagarbarometern (Företagarna och Swedbank) har Uppsala län den högsta tillväxttakten i riket. Uppsala Innovation Centre är rankad som världens 18:e bästa företagsinkubator. Uppsala är den kommun som ligger i topp när det gäller utveckling och framgång, enligt forskare på Handelshögskolan i Jönköping. Tidningen Fokus har rankat Uppsala som Sveriges bästa storkommun att bo i och fjärde bästa kommun att bo i totalt. Uppsala beskrivs som en av de bästa universitetsstäderna i världen av brittiska BBC. Årets studentstad *Varumärkeskollen genomförd av Komson AB dec 2014 jan 2015, antal svarande 657 uppsalabor män och kvinnor mellan jämt fördelade

17 Nära till framgång. Juvelen är namnet på Uppsalas nya landmärke som planeras vara klart i slutet av Det är en skimrande trekantig byggnad och blir det första som möter resenärerna när tågen rullar in i Uppsala. I Uppsala är det nära till framgång. Här verkar företag i en attraktiv storstadsmiljö, med tillgång till god kompetens och effektiva nätverk i staden. Hela Huvudstadsregionens och världens marknader via Arlanda är nära. Fler företag kommer att upptäcka innovationskraften och tillväxtmöjligheterna i Uppsala framöver! Göran Brocknäs, Regionchef Handelskammaren i Uppsala län. Allt fler vill bo i Uppsala. Uppsalas befolkningskurva pekar rakt upp och ingenting tyder på att inflyttningen avtar. Fram till år 2050 finns planer på att öka befolkningen till invånare. Vi räknar med en byggtakt på lägenheter per år, så byggkranarna kommer att fortsätta vara ett inslag i vår stadsbild. Allt fler vill jobba i Uppsala. Arbetsmarknaden växer dubbelt så fort i Uppsala som riket i övrigt och med en arbetslöshetssiffra på bara 4 % utmärker vi oss ordentligt. Här finns växande företag som GE Healthcare Biosciences AB, Thermo Fisher Scientific och Fresenius Kabi. Stadskärnan rustas, breddas, förlängs och utvecklas för att ge möjlighet till fler A-lägen för kontor och handel. I konkurrens med de tio största städerna i landet så står Uppsala City starkt. Nu gör vi allt för att bli ännu bättre. Uppsala City kommer att fortsätta vårt arbete med förbättringsåtgärder i stadskärnan allt för att vara redo att möta framtidens behov. Och vi gör det i samverkan för att trots expansionen behålla allt det som är unikt för vår stora lilla stad

18 Uppsala växer. Stadskärnan är både stadens hjärta och själ, det är det som finns här som ligger till grund för hur Uppsala uppfattas. Jag vet att vi redan är en levande och attraktiv stad att både bo i och besöka, samtidigt som vi givetvis kan bli vassare. Än är vi inte nöjda och vi kommer inte att börja luta oss tillbaka. Här i Uppsala bygger vi bostäder i ett rasande tempo och lika snabbt som nya hus tar form flyttar människor in och förvandlar bostäderna till hem. När inflyttningen ökar skapas behovet av fler mötesplatser och önskemålen om vad Uppsala ska erbjuda blir allt fler. Vi strävar efter att uppfylla varenda en av alla önskningarna och fast vi vet att det är omöjligt kommer vi ändå försöka. Det ser ljust ut Uppsala City! Lisa Thörn vd Cityledare Producerad av Spider Stockholm AB. Fotografer: Niklas Lundeng, Xulio Gonzalez samt Martin Kelam. 34

19 Tack för ordet. Uppsala växer så det knakar och det tänker vi fortsätta med. Samtidigt ska vi bevara vår karakteristiska mix av storstadspuls och småstadscharm. Hur mycket vi än bygger, hur många som än flyttar hit och vilka storslagna planer vi än genomför i framtiden ska vi aldrig bli så stora att växer ur oss själva. Vi ska alltid måna om det unika mötet mellan storstad och småstad. För vi är stolta över att vara både och, lite av allt och ett trivsamt mittemellan. Uppsala Citysamverkan AB, Box 1110, Uppsala ,

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på.

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på. Resecentrum är den viktigaste noden för kommunikation i Uppsala. Här möts tåg, buss, cykel och gångtrafik. I resecentrums förlängning ingår även Vretgränd och Kungsgatan på den västra sidan och Stationsgatan

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Öppet 365. dagar om året. Vision för Centrumtorget

Öppet 365. dagar om året. Vision för Centrumtorget klar vec Vi ut Upplevelser, handel och kultur i centrum Öppet 365 Vision för Centrumtorget Allt du behöver på nära håll dagar om året Lommas centrum växer så det knakar. En jämn ström av nya Lommabor har

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 4 000 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

En kilometer shared space berättelsen om Dragarbrunnsgatan som en ny typ av innerstadsgata i Uppsala

En kilometer shared space berättelsen om Dragarbrunnsgatan som en ny typ av innerstadsgata i Uppsala En kilometer shared space berättelsen om Dragarbrunnsgatan som en ny typ av innerstadsgata i Uppsala Bakgrund & förutsättningar Vision Arbetsprocess Resultat Lärdomar Tove Västibacken, trafikplanerare,

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Centrumutveckling är Moderat politik!

Centrumutveckling är Moderat politik! Hur skapar vi en attraktionskraft som lockar? Vanligtvis så talar man om områden som: Invånarantal Näringsliv Bostäder Arbetstillfällen Skola och välfärd Handel och turism Livskvalitet När vi under året

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen

- Den moderna och attraktiva mötesplatsen LINKÖPINGS CITY - Den moderna och attraktiva mötesplatsen Utvecklingen av Linköpings city har under de senaste åren varit mycket positiv ur en rad aspekter. Stadskärnan upplevs av både invånare och besökare

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall

I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall Därför ska bolaget vara en självklar drivkraft i att skapa tillväxt, ge goda förutsättningar för nyetableringar,

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Göteborg - Svenska Mässan - 2015

Göteborg - Svenska Mässan - 2015 Digital Commerce in Change Göteborg - Svenska Mässan - 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers Samarbetet mellan Svensk

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

WWW.LUND.SE VISION 2025

WWW.LUND.SE VISION 2025 WWW.LUND.SE 02 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 VISION 2 0 2 5 04 Vision 2025 07 Bilden av framtiden 11 Från ord till handling 17 2025 år 2009 Lund idéernas

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Här blir vardagen lite roligare!

Här blir vardagen lite roligare! välkommen 2014! Här blir vardagen lite roligare! Vissa saker måste man. Storhandla. Köpa nya stövlar till barnen. Hitta en ersättare till tvättmaskinen som plötsligt gav upp. Och med endast ett par skälvande

Läs mer

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Målbild Dynamisk Stadskärna självverkande energisk aktiv driftig initiativrik företagsam Bostäder, näringsliv, arbetsplatser, kultur, fritidssysselsättningar,

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Säter en levande stad

Säter en levande stad Säter en levande stad Projektet har bidragit till etablering av nya affärsverksamheter i Säter. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Säters köpmannaförening Projektledare: Jonas Lindgren Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Ditt nästa kontor? Torggatan 4

Ditt nästa kontor? Torggatan 4 Ditt nästa kontor? Torggatan 4 340 kvm, Centrum Torggatan 4 Centrum Ledig yta: 340 m 2 Typ: Kontor Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Enligt överenskommelse Utsikt Garage Miljöcertifierad byggnad

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 4 100M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 HYR ETT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 4100 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007 En presentation av Rättvisemärkts kampanj 2007 Under våren 2007, den 9-22 april, genomförde Rättvisemärkt en rikstäckande kampanj med syfte att skapa ökad uppmärksamhet och kännedom kring Rättvisemärkt

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Sundsvall växer. Gatu- och parkdagarna maj 2017 Anders Bolin, tf Stadsbyggnadsdirektör

Sundsvall växer. Gatu- och parkdagarna maj 2017 Anders Bolin, tf Stadsbyggnadsdirektör Sundsvall växer Gatu- och parkdagarna maj 2017 Anders Bolin, tf Stadsbyggnadsdirektör Hur ser man hur en stad mår? Man tittar uppåt Sundsvall arbetar utifrån RIKARE (strategi för Hållbar Tillväxt 2021)

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015 DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978 Svenska Mässan Göteborg 2015 Samarbetet mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan skapar fantastiska möjligheter för dig och ditt nätverk. Gothia Towers

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Byggplatsen som arena. Pilotprojekt 2015 Presentation och utvärdering

Byggplatsen som arena. Pilotprojekt 2015 Presentation och utvärdering Byggplatsen som arena Pilotprojekt 2015 Presentation och utvärdering Bakgrund Göteborg firar 400 år 2021 Staden vara internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Göteborg ska vara en

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

UPPSALA, LUTHAGEN KAPRIFOLEN. Vackra bostäder med klassisk känsla

UPPSALA, LUTHAGEN KAPRIFOLEN. Vackra bostäder med klassisk känsla UPPSALA, LUTHAGEN KAPRIFOLEN Vackra bostäder med klassisk känsla Skönt boende som rymmer livet I Kaprifolen i anrika Luthagen erbjuder vi vackra och funktionella bostäder för dig över 55 år. Arkitektritade

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Attraktiva. städer. Antoni

Attraktiva. städer. Antoni Attraktiva städer Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena för upplevelser Från

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP DELTAGANDE ORGANISATIONER: UDDEVALLA CENTRUMUTVECKLING FÖRETAGARNA I UDDEVALLA UDDEVALLA HANDEL UDDEVALLA NÄRINGSLIV FASTIGHETSÄGARNA DESTINATION UDDEVALLA Tillväxt Uddevalla

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö

Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö En stad där livspusslet går ihop. Närhet till stadsliv, naturliv och kulturliv. /Sebastian Villabos på Remium Aktiv Förvaltning, Klas Qvarnström

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5 Förord Det har varit mycket roligt att få arbeta med detta projekt och vi är glada över att No Limit mottagits så positivt av Boråsare såväl som besökare. Vi är överraskade över det stora mediala intresset

Läs mer

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 INLEDNING Magasinsgatan har haft en positiv utveckling under en längre tid som formligen exploderat dom senaste åren från skum bakgata till shoppinggata med fokus på design,

Läs mer

Cultural planning. Haparanda. Uppsala 3 juni 2014. Sophie Nyblom och Christina Hjorth

Cultural planning. Haparanda. Uppsala 3 juni 2014. Sophie Nyblom och Christina Hjorth Cultural planning Haparanda Uppsala 3 juni 2014 Sophie Nyblom och Christina Hjorth Uppdraget Kartlägga kulturella resurser Utveckla de kreativa näringarna Genomförande Oktober 2013 April 2014 Research,

Läs mer

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen...

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Lindholmen Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Förmodligen stöter du på en blivande kund eller samarbetspartner redan på färjan över älven. Till lunch kommer du i samspråk med några branschkollegor

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer