Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12"

Transkript

1 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl, Karin Strömberg, Johan Busk, Anton Olofsson, Cecilia Olsson 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 19:19 av föreningsordförande Annie. 2 Mötesbehörighet Mötet fanns vara behörigt. 3 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs till 10 personer. 4 Val av mötesordförande Mötet väljer Annie Fredriksson till mötesordförande. 5 Val av mötessekreterare Mötet väljer Karl Mikaelsson till mötessekreterare Annie Fredriksson Karl Mikaelsson Oscar Carlsson Ove Karlsson Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare

2 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 2 av 23 6 Val av två justerare tillika rösträknare Mötet väljer Oscar Carlsson och Ove Karlsson till justerare tillika rösträknare. 7 Adjungeringar Inga adjungeringar. 8 Fastställande av dagordning Mötet fastställer dagordningen. Bilaga: Dagordning 9 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året Styrelsen genom Annie föredrog verksamhetsberättelsen för Bilaga: Verksamhetsberättelse 10 Ekonomisk berättelse för förra året Styrelsen genom Karl föredrog den ekonomiska berättelsen samt resultaträkningen för Bilaga: Ekonomisk berättelse Bilaga: Resultaträkning 11 Revisorernas berättelse för förra året Annie föredrog revisorernas berättelse. Bilaga: Revisorernas berättelse 12 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse Årsmötet beslutar att ge ansvarsfrihet till styrelsen Annie Fredriksson Karl Mikaelsson Oscar Carlsson Ove Karlsson Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare

3 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 3 av Årets verksamhetsplan Annie föredrar årets verksamhetsplan. Bilaga: Verksamhetsplan 14 Motioner/propositioner Inga motioner eller propositioner har inkommit till styrelsen. 15 Årets budget och fastställande av medlemsavgift Medlemsavgiften bestäms till 100 kronor per halvår och 150 kronor per helår. Mötet beslutar att fastställa budgeten enligt förslaget. Bilaga: Budgetförslag 16 Val av årets styrelse Mötet beslutar att välja styrelsen i klump. Mötet beslutar att välja valberedningens förslag till styrelse för nästa verksamhetsåret. Bilaga: Valberedningens förslag 17 Val av årets revisorer Mötet beslutar att välja Oscar Carlsson till revisor. 18 Val av årets valberedare Mötet väljer styrelsen för kommande verksamhetsår till valberedning. 19 Övriga frågor Inga övriga frågor Annie Fredriksson Karl Mikaelsson Oscar Carlsson Ove Karlsson Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare

4 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 4 av Mötets avslutande Mötesordförande Annie förklarar mötet avslutat klockan 19: Annie Fredriksson Karl Mikaelsson Oscar Carlsson Ove Karlsson Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare

5 Bilaga: Dagordning

6 Linslusens årsmöte Mötets öppnande 2. Mötesbehörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av mötets ordförande 5. Val av mötets sekreterare 6. Val av två justerare tillika rösträknare 7. Adjungeringar 8. Fastställande av dagordning 9. Styrelsen verksamhetsberättelse för förra året. 10. Ekonomisk berättelse för förra året. 11. Revisorernas berättelse för förra året. 12. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse. 13. Årets verksamhetsplan. 14. Motioner/propositioner. 15. Årets budget och fastställande av medlemsavgift 16. Val av årets styrelse 17. Val av årets revisorernas 18. Val av årets valberedare 19. Övriga frågor 20. Mötets avslutande

7 Bilaga: Verksamhetsberättelse

8 Verksamhetsberättelse för fotoföreningen Linslusen Styrelsen Styrelsen för verksamhetsåret Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Annie Fredriksson Karl Mikaelsson Mattias Lindgren* Oscar Carlsson Ove Karlsson Dželila Pirić* Kristoffer Öfjäll Styrelsemedlemmarna markerade med en (*) har under året lämnat styrelsen av personliga skäl. Deras styrelseuppgifter har delats upp på kvarvarande medlemmar. Det har under verksamhetsåret hållits 10st protokollförda styrelsemöten. Ekonomi Föreningens ekonomi är fortsatt god och det finns gott om utrymme för kommande verksamhetsår att bedriva planerade och oplanerade projekt. Se Ekonomisk berättelse för ytterligare information. Medlemmar Föreningens medlemsantal har ökat kraftigt under det gångna året och är i skrivande stund uppe 44 betalande medlemmar med en medelålder på 26 år. Studio Under året har studion använts flitigt. Vid cirka 50 tillfällen har studion varit bokad eller uthyrd. Ny studioutrustning har köpts in. Två nya studioblixtar, kompletta med softboxar och stativ var den enskilt största utgiften, men även en större softbox (135x60cm), reflektorer, färgfilter, klaffar, vit bakgrund samt en ny hylla till förvaring har köpts in. Vi har även infört en ny studiohängskväll varje månad, där vi håller studion öppen så att våra medlemmar ska kunna träffas, experimentera eller bara diskutera studioarbete. 1

9 Mörkrum Föreningens verksamhet i mörkrummet har fortgått enligt plan, med regelbundna träffar på onsdagar jämna veckor (när det inte krockat med andra aktiviteter i föreningen, sjukdom etc). Under hösten 2013 har vi även hållit en grundkurs i framkallning och kopiering (svartvitt) som var välbesökt. Mörkrummet har även fortsatt köpa in förbrukningsmaterial (film- och pappersframkallare, fixer) och underhållit mörkrummet i övrigt. På medlemmars förfrågan planeras även en kurs i färgprocesser till våren 2014 (både framkalla film och göra förstoringar). Kurser Under verksamhetsåret har bland annat dessa kurser hållits i föreningens regi: Studiointroduktioner (ett flertal tillfällen). Mörkrumskurs (ett flertal tillfällen). Bakom bildbehandlingen (Kristoffer Öfjäll). Konsertfotografering (Shora Ahmadi). Ljussättningskurs (Göran Wiréen). Bröllopsfotokurs (Matilda Wik). Lär känna din kamera. Stort tack till alla talare! Månadsträffar Under verksamhetsåret har regelbundna månadsträffar hållits, med lite blandade teman. Nedan sammanfattar vi dessa möten med teman: April månad - tema självporträtt Maj månad - tema inspiration Juni månad - (inställd) sommaravslutning September månad - öppet hus (efter Kalasmottagningen) Oktober månad - bildvisning November månad - tema sommarbilder December månad - julavslutning Januari månad - finalen av Min jul -tävlingen Februari månad - tema vinter Mars månad - årsmöte 2

10 Utflykter Under året har vi arrangerat ett par mindre utflykter i Linköping, bland annat: Vinterljuspromenad (den 4:e december 2013) Höstpromenad (den 13:e oktober) Sensommarpromenad (den 15:e september) Vårpromenad (den 20:e april) Några ur föreningen var även på Fotomässan i Älvsjö den 23:e november. Kalasmottagningen 2013 års upplaga av kalasmottagningen stod föreningen på plats med bakgrund och blixtar. Vi delade ut visitkort och pratade med mycket folk. I vanlig ordning hade vi möjligheten att dela ut presspass till ett par av våra medlemmar. FotoÖl Ett flertal gånger har medlemmar i föreningen träffats under informella former för att umgås. Detta har huvudsakligen skett på studentpubar runtom i Linköping, och denna aktivitet har planerats av styrelsen (som styrt upp tid & plats). Evenemangen har varit mycket uppskattade, fler tillfällen är planerade att genomföras under kommande verksamhetsår. Utställningen Föreningen höll under september månad en utställning i Curmanska magasinet i Gamla Linköping. I utställningen deltog fem av föreningens medlemmar, och visade upp drygt 20 bilder. Utställningen kurerades av Oscar i styrelsen. Medlemsregister Under året har ett nytt webbaserat medlemsregister tagits fram. Det nya registret underlättar medlemshanteringen för styrelsen genom att t.ex. själv påminna medlemmar via e-post när deras medlemskap håller på att gå ut. Förhoppningen är att detta ger ett tydligare system för både styrelse och medlemmar, då man aldrig behöver fundera på om när man ska betala in sin medlemsavgift. Hemsidan/Facebook Föreningens hemsida har fått ett nytt utseende och har hållits uppdaterad med vad som händer i föreningen. Hemsidan har varit och kommer fortsätta vara den primära informationsplatsen om vad som händer i föreningen. Vi har under våren 2014 startat en stängd facebookgrupp för våra medlemmar, syftet med denna är att underlätta för medlemmarna att träffas och göra saker med andra medlemmar utan ledning från styrelsen. 3

11 Bilaga: Ekonomisk berättelse

12 Fotoföreningen Linslusen Ekonomisk berättelse Sida 1/1 Ekonomisk berättelse Linslusen Föreningens inkomster har varit större än budgeterat, trots att bidraget från Ung Media helt uteblev. Inkomsterna från uthyrning av studion och medlemsavgifter blev båda markant större än vad som var budgeterat för, vilket mer än väl vägde upp det uteblivna Ung Media bidraget. Utgiftsmässigt så har de största inköpen gällt studion. Två nya blixtar och en hel massa tillbehör samt en hylla att förvara utrustningen i har köpts in och kommit medlemmarna till gagn. Man kan även notera att utgifter för kurser har helt uteblivit, trots att ett flertal kurser och föredrag har hållits. Fakturering för uthyrning av studion har skett löpande, och för framtiden önskar avgående kassör att det finns ett bättre system för att hantera bokningar/uthyrningar så inget tappas bort. Ett delat kalkylblad skulle kunna göra att kassören slipper försöka komma ihåg allt för mycket. Trots detta har inkomsterna blivit mer än dubbelt så stora som budgeterat, vilket har gjort att styrelsen har valt att spendera mer pengar än vad budget tillät på andra poster. Budgeten för var lagd så att föreningen skulle få ett kassaflöde på 8400 kr. Utfallet blev på grund av ökade inkomster och minskade utgifter något mindre negativt och slutade på 1200 kr. Trots utökade inköp gick föreningen cirka 7000 kronor plus gentemot budget. Föreningen har därmed fortsatt gott om pengar på banken och därmed utrymme för framtida projekt. Karl Mikaelsson Kassör

13 Bilaga: Resultaträkning

14 Resultaträkning Intäkter Budget Resultat R-B Bidrag från Ung Media 3 500,00 kr 0,00 kr ,00 kr Försäljning av märken 0,00 kr 100,00 kr 100,00 kr Medlemsavgifter 4 500,00 kr 6 600,00 kr 2 100,00 kr Uthyrning av blixtar 7 000,00 kr ,00 kr 8 700,00 kr Project Mayhem 1 000,00 kr 0,00 kr ,00 kr Totalt intäkter ,00 kr ,00 kr 6 400,00 kr Utgifter Budget Resultat B-R Fika 600,00 kr 856,90 kr -256,90 kr Kurser 4 000,00 kr 0,00 kr 4 000,00 kr Lokaler 1 000,00 kr 598,00 kr 402,00 kr Mörkrummet 2 000,00 kr 3 297,71 kr ,71 kr Nya blixtar 7 500,00 kr 4 589,00 kr 2 911,00 kr PR 1 500,00 kr 1 730,00 kr -230,00 kr Project Mayhem 300,00 kr 0,00 kr 300,00 kr Studion 5 000,00 kr 9 534,00 kr ,00 kr Utställningar/fotomässan 2 500,00 kr 2 612,75 kr -112,75 kr Bank/administrativa avgifter 0,00 kr 452,21 kr -452,21 kr Totalt utgifter ,00 kr ,57 kr 729,43 kr Inkomster Utgifter Budgeterat resultat Resultat ,00 kr ,57 kr ,00 kr ,57 kr

15 Bilaga: Revisorernas berättelse

16 Revisionsberättelse Revisionsberättelse föreningen Linslusen Vid granskning av Fotoföreningen Linslusens räkenskaper för tiden har jag funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med erfoderliga verifikationer. Det kvarstående värdet på bank och plusgiro har kontrollerats. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Jönköping den 11:e Mars 2014 Adrian Arwedson Revisor

17 Bilaga: Verksamhetsplan

18 Verksamhetsplan för Linslusen Verksamhetsåret Föreningens kärnverksamhet är att förkovra våra medlemmar i deras fotografiska intressen, och detta är målet med kommande verksamhetsår. För att åstadkomma detta mål tänkte vi fortsätta hålla regelbundna månadsträffar, kurser inom studio och mörkrum, bjuda in inspirerande talare och mycket, mycket mer! Mörkrummet Under verksamhetsåret ämnar vi fortsätta hålla regelbundna kurser och träffar i mörkrummet. Under våren 2014 planeras en kurs i färgframkallning (både filmframkallning och att göra färgkopior) och sedvanliga mörkrumskvällar. Detta år ämnar vi köpa in förbrukningsmaterial, både den vanliga kemin (film- och pappersframkallare, fix) men även fotopapper för färg och svartvitt, som medlemmar fritt kan ta del av. Detta för att minska eventuella instegskostnader för medlemmar som bara vill testa att förstora någon enstaka gång. Fotostudion Kommande verksamhetsår tänkte vi fortsätta med studions kärnverksamheter, nämligen lära våra medlemmar hur man använder studion och även hyra ut utrustning till behövande studentföreningar vid Linköpings universitet. Vi ämnar även fortsätta med det relativt nyinstiftade studiohänget varje månad. Här är det tänkt att medlemmarna själva får möjlighet att experimentera i samarbete med andra, och att Linslusen tillhandahåller tid och plats att göra detta på. Utflykter Några mål för året är vår traditionella utflykt till Fotomässan till hösten, och vid intresse även annan Stockholmsutflykt på våren. Ett gemensamt besök på Fotografiska är ett planerat resmål sedan tidigare. Vi ämnar även hålla i fotoutflykter/promenader runt om i Linköping och kanske även någon i Norrköping. Kurser/Månadsmöten Ett mål med föreningen har varit att bjuda in andra fotografer, både från föreningen och från utanför föreningen för att prata om något de är bra på eller intresserade av. Tidigare har vi pratat om att driva företag som fotograf, om gatufotografi, om bröllopsfotografi och liknande. Detta tänkte vi givetvis fortsätta med. Vi vill även fortsätta ha månadsmöten där vi ses och diskuterar bilder/foto efter olika teman.

19 Sommar- och julavslutningar Innan sommar och jul planerar vi att hålla någon form av mer planerad avslutning, till sommaren kan det vara grillning och julen lite glöggmys. Syftet är att umgås och få lite extra tips på idéer på vad man hitta på under respektive uppehåll. Informationskanaler Hemsidan tillsammans med medlemsutskick kommer fortsatt vara huvudkällan till information. För medlemmar finns det en FB grupp där medlemmar på ett enkelt sätt kan kommunicera med övriga medlemmar samt dela med sig av bilder från promenader/träffar, vi har förhoppning att denna ska leda till mer spontana utflykter mellan medlemmar. Kalasmottagningen Vi planerar att vara närvarande på kalasmottagningen, exakt hur deltagande kommer att se ut kommer bestämmas längre fram.

20 Bilaga: Budgetförslag

21 Fotoföreningen Linslusen Budgetförslag Budgetpost Inkomst Utgift Bank och administrativa avgifter 500 Kurser/möten 4000 Lokaler 1000 Mörkrummet 3000 PR/Mässor 3000 Project Mayhem 500 Studion 5000 Utställningar 3000 Fritt styrelsen 500 Budgetpost Inkomst Utgift Försäljning av märken 100 Medlemsavgifter 5000 Project Mayhem 500 Uthyrning av blixtar Summa

22 Bilaga: Valberedningens förslag

23 Fotoföreningen Linslusen Sida 1/1 Valberedningens förslag för verksamhetsåret Annie Fredriksson (ordförande) Anton Olofsson (kassör) Adine Lundahl (sekreterare) Kristoffer Öfjäll Ove Karlsson Karin Strömberg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23 Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Från styrelsen: Jonas Nordlander Lina Weingård Linus Lindgern Robin Hallberg Isak Tegmark Micke

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Mötesprotokoll för Sverok Jönköping Kronobergs Årsmöte den 3 mars 2013

Mötesprotokoll för Sverok Jönköping Kronobergs Årsmöte den 3 mars 2013 J Ö N KÖ P - I N G S V E - R K RO N O B E R G O K - Mötesprotokoll för Sverok Jönköping Kronobergs Årsmöte den 3 mars 2013 1. Mötets öppnande. Tomas Skoglund öppnade mötet. 2. Fastställande av röstlängd.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Närvarande: Therése Svensson, Joakim Barvhed, Kristofer Åberg, Markus Eriksson, Tommy Bergman, Elisabet Drugge, Monica Johansson, Hanna Frank, Camilla Lindbom, Kerstin Björsson,

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer