VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STARKT VARUMÄRKE. Vår Nya Byggutveckling. 4:e. Sven Landelius. utgåvan! BOSTADSBRISTEN ÖKAR VI BYGGER SVERIGES ARENOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STARKT VARUMÄRKE. Vår Nya Byggutveckling. 4:e. Sven Landelius. utgåvan! BOSTADSBRISTEN ÖKAR VI BYGGER SVERIGES ARENOR"

Transkript

1 ANNONS Vår Nya Byggutveckling NR 4 AUGUSTI 2014 MED FOKUS PÅ ÖRESUNDSREGIONENS FRAMTID BOSTADSBRISTEN ÖKAR Det byggs för lite 4:e utgåvan! CHRISTER LARSSON Malmö investerar för framtiden Sven Landelius Styrelseordförande i ESS VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STAD I FÖRVANDLING Malmö fortsätter växa STARKT VARUMÄRKE Medföljer som bilaga i Sydsvenskan den 31 augusti 2014 KLIMATSMARTA STADSDELAR Hyllie leder H+ I HELSINGBORG Nytt ansikte mot sundet DAGS FÖR STAMBYTE? Anlita ett proffs VI BYGGER SVERIGES ARENOR Se på alla arenor vi har varit med och byggt på strangbetong.se

2 2 LEDARE NR 4 AUGUSTI 2014 Malmö måste hitta vägar för att i samverkan med näringsliv, ideella sektorn, akademin och malmöborna utveckla hela staden. Jag vill tipsa om artikeln om stambyten på sidan 14, det är en bra förberedelse för något vi alla någon gång kommer behöva erfara! Aleksis Riihijärvi, Projektledare Innehåll ALEKSIS TIPSAR! 4 Byggprojekt Helsingborg Christer Larsson Stadsbyggnadsdirektör 6 Innerstan utvecklas 8 Profilintervjun Sven Landelius MALMÖ INVESTERAR FÖR FRAMTIDEN vackert Malmö har genomgått en och stor förändring och hållbart kommit stärkt en är i full gång. I Hyllie trä är två nya hotell på väg upp tillsammans med ur den som en ung, modern global kunskapsstad. bostäder på Hyllie Boulevarden och det nya badhuset som öppnar Våra ansträngningar att skapa en socialt, miljömässigt nästa sommar. och ekonomiskt hållbar stad har påtagligt ökat många För att anknyta till rubriken vill jag nämna stadens och hamnens Malmöbors livskvalitet men också skapat förutsättningar för företag, högskola, innovationsområden och regionalt samarbete. Just nu förutom den trimodala satsningen även ger möjligheter för ett bussi- investeringar i Norra hamnen. Ett starkt utvecklingsområde som skördar vi framgångar för vårt tidigare strategiska arbete, jag tänker på ness-cluster. En förutsättning för en vidare utveckling i Norra hamnen utmärkseler för staden som Sveriges miljöbästa stad (för tredje gången), årets fritidsstad, årets cykelstad och så vidare. Men också ranking- rondell. Allt i syfte att stärka investeringen i Norra Hamnen. är den pågående utbyggnaden av Spillepengsrondellen till en planskild en som världens fjärde mest innovativa stad. Alla dessa utmärkelser Malmö måste hitta vägar för att i samverkan med näringsliv, ideella och internationella positioneringar till trots har vi stora utmaningar i sektorn, akademin och malmöborna utveckla hela staden. För om vi våra sociala obalanser. Här krävs en fortsatt social mobilisering där vi inte hittar fungerande lösningar blir effekterna för regionens tillväxt redan gjort stora insatser genom Områdesprogrammen och Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Ökad bostadsproduktion och utmaning, även vårt befintliga byggnadskapital är i stort behov av för- stora. Viktigt är också att det inte bara är nyproduktionen som är en sysselsättning är ytterligare viktiga faktorer. nyelse. Bygga om dialogen är ett arbete som jag gärna lyfter fram inom Vår nya översiktsplan antogs av kommunfullmäktige före sommaren detta område. Ett utvecklingsarbete där investeringar i fastigheter Få vackert och hållbart trä vilket innebär att vi skall bygga staden inåt och i första hand utveckla kopplas till investeringar i människor. Nyligen skrev Malmö stad ett den staden vi har. Vi har redan startat med den rumsliga minimalt reorganiseringen underhåll avtal med Trianon fastigheter som innebär 140 nya lägenheter och 40 av staden genom förtätningar men också genom omvandling av äldre årsarbeten till arbetslösa i Lindängen. Det är den här typen av socialt och vilande industriområden till andra Sioo verksamheter. är det svenska I vår översiktsplan öppnar vi för ett scenario med allt en befolkning trä, nytt 2032 som på gammalt. cirka 400 Avslutningsvis vill jag även nämna ett viktigt symbolprojekt och originalet för engagemang miljövänlig som är kiselbehandling de nya verktygen i Malmö. av 000, vilket förutsätter en fortsatt reorganisering, men också ytterligare det är Malmö Live, det vill säga satsningen på ett nytt konserthus, kongress och hotell. För att säkerställa områdets attraktivitet och liv över Du får en ljus, vacker yta som är behaglig att ta på och gå på. Dessutom förhindrar Sioo förbättrade kollektivtrafiklösningar. vanliga problem med alger, mögel och röta och är brand Fortsatt stor aktivitet i två av våra utpekade utbyggnadsområden, dygnet innehåller Träskydd hämmande. projektet utan biocider Räkna med smidig även bostäder och arbetsplatser. Malmö applicering och lång håll barhet. Och glöm alla årliga oljningar! Västra hamnen och Hyllie. Norra Sorgenfri, som är vårt tredje, startar Live-projektet och är en lösningsmedel investering på mellan tre till fyra miljarder och nu med cirka 700 Få lägenheter vackert i kvarteret Sioo säljs Spårvägen. i färgfackhandel, På och Västra hamnen K-rauta hållbart eller tillsammans hos egna återförsäljare. med övriga projekt träi omgivningen tillförs området runt kan jag inte låta bli att nämna Masthusen Läs mer (före på detta Mässområdet) där finns också Malmö mer info C om ny åter yta för på säljare över 120 samt 000 utförlig kvadratmeter. folder En mätare för fortsatt som är Sveriges/Nordens första Breeamcertifiering för nedladdning. och där utveckling- Malmökraft. ed minimalt underhåll är det svenska originalet för miljövänlig kiselbehandling av rä, nytt som gammalt. en ljus, vacker yta som är behaglig att ta på och gå på. Dessutom förhindrar Sioo a problem med alger, mögel och röta och är brand hämmande. Räkna med smidig ering och lång håll barhet. Och glöm alla årliga oljningar! äljs i färgfackhandel, K-rauta eller hos egna återförsäljare. er på där finns också mer info om åter för säljare samt utförlig folder dladdning. med minimalt underhåll Få vackert och hållbart trä Sioo är det svenska originalet för miljövänlig kiselbehandling av allt trä, nytt som gammalt. med minimalt underhåll Träskydd utan biocider Få vackert och hållbart trä och lösningsmedel Du får en ljus, vacker yta som är behaglig att ta på och gå på. Dessutom förhindrar Sioo vanliga problem med alger, mögel och röta och är brand hämmande. Räkna med smidig applicering och lång håll barhet. Och glöm alla årliga oljningar! Sioo är det svenska originalet för miljövänlig kiselbehandling av allt trä, nytt som gammalt. med minimalt underhåll Sioo Du säljs får en i färgfackhandel, ljus, vacker yta som K-rauta är behaglig eller hos att egna ta på återförsäljare. och gå på. Dessutom förhindrar Sioo Sioo är det Läs svenska mer på originalet för där miljövänlig finns också mer kiselbehandling info om åter för av säljare allt samt trä, nytt utförlig som vanliga problem med alger, mögel och röta och är brand hämmande. Räkna med folder gammalt. smidig Du får en ljus, för vacker applicering nedladdning. yta som är behaglig att ta på och gå på. Dessutom förhindrar Sioo vanliga problem med alger, och lång håll barhet. Och glöm alla årliga oljningar! mögel och röta och är brandhämmande. Räkna med smidig applicering och lång hållbarhet. Och glöm alla årliga oljningar! Sioo säljs i färgfackhandel, K-rauta eller hos egna återförsäljare. Sioo säljs i färgfackhandel, Läs mer på K-rauta eller hos där egna finns återförsäljare. också mer info om åter för säljare samt Träskydd utförlig utan biocider folder Läs mer på för nedladdning. där finns också mer info om återförsäljare samt utförlig folder för nedladdning. och lösningsmedel Få vackert och hållbart trä med minimalt underhåll Träskydd utan biocider och lösningsmedel Sioo är det svenska originalet för miljövänlig kiselbehandling av allt trä, nytt som gammalt. Du får en ljus, vacker yta som är behaglig att ta på och gå på. Dessutom förhindrar Sioo vanliga problem med alger, mögel och röta och är brand hämmande. Räkna med smidig applicering och lång håll barhet. Och glöm alla årliga oljningar! 10 Nyproduktion Hyllie i fokus 12 Bostäder 14 Stambyten Vår Nya Byggutveckling Projektledare: Aleksis Riihijärvi Försäljning: Rebecca Pettersson VD: Fredrik Thorsson Redaktionschef: Mats Gylldorff Textbearbetning: Anna Sigvardsson Annonsproduktion: Amanda Ghidoni Layout: Camilla Alm Text: Fredrik Dhejne, Ina Simonsen Omslagsfoto: Region Skåne Distribution: Sydsvenskan, augusti 2014 Tryck: Sydsvenskan Tryck European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, Malmö Tel: European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddarsydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder. Sioo Wood Protection AB Sioo Wood Protection AB Sioo säljs i färgfackhandel, K-rauta eller hos egna återförsäljare. Läs mer på där finns också mer info om åter för säljare samt utförlig folder för nedladdning. Sioo Wood Protection AB Träskydd utan biocider och lösningsmedel Sioo Wood Protection AB

3 Malmö är idag en snabbt växande, ung, modern och global stad. Ett internationellt föredöme som miljöstad och en stad som lockar till sig de stora evenemangen. Malmö är också det ekonomiska och kulturella navet i Skåne, rankad av OECD som en av världens mest innovativa regioner. Och med MFFs fantastiska insats i veckan så stärktes vår position som Sveriges Fotbollshuvudstad. Nu spelar både Malmös fotbollsherrar och damer i Champions League. Både människor och företag söker sig hit. Det är här allt fler vill leva och verka. Mercedes, Peugeot, Orkla och många fler har valt att flytta sina huvudkontor till Malmö och IKEA väljer att lägga sitt globala kontor i Hyllie, Malmös nya snabbväxande område. Det vittnar om att Malmö fungerar som en tillväxtmotor i den expansiva Öresundsregionen. Staden erbjuder en närhet till kontinenten och en befolkning som talar nästan alla språk i världen. Omvärlden tittar självklart nyfiket på Öresundsregionen. Människor rör sig över en gräns som blivit mindre påtaglig. Istället för två länder, har det börjat bli en mer samlad region. Men det finns en outnyttjad potential. Sverige behöver därför en ny nationell strategi för Öresundsregionens utveckling. En stark Öresundsregion innebär ett starkare Sverige. På dansk nationell nivå har regeringen initierat en huvudstrategi som syftar till att frigöra potential och undanröja barriärer för att stärka Köpenhamn och Öresundsregionen. Jag menar att det på samma sätt behövs en svensk samlad strategi. Strategiska satsningar på infrastruktur och för en välfungerande arbetsmarknad är ett måste. Vi socialdemokrater vill satsa på fyra spår längs hela södra stambanan och spåren måste förberedas för höghastighetståg, som knyter ihop oss med det europeiska trafiksystemet. Med höghastighetståg förkortas restiderna och befintliga banor avlastas för regional tågtrafik och godstrafik. Jag välkomnar att Socialdemokraterna vill satsa 46 miljarder kronor mer än regeringen på Sveriges transportinfrastruktur. Socialdemokraterna satsar även 10 miljarder mer än regeringen på underhåll av järnvägen. Sverige har inte råd med dagens kaos i tågtrafiken. Näringslivet behöver fungerande godstransporter och pendlarna måste kunna lita på att de kommer fram i tid. Det är tillsammans med näringslivet och föreningslivet som vi skapar arbetstillfällen och stärker regionens attraktionskraft. Det är också tillsammans vi bygger Malmö helt. Katrin Stjernfeldt Jammeh Kommunstyrelsens ordförande i Malmö

4 4 AKTUELLT NR 4 AUGUSTI 2014 H+ HELSINGBORGS NYA ANSIKTE Många svenska städer arbetar nu med att omdana tidigare industriområden till blandade stadsdelar med bostäder, kommersiella lokaler och arbetsplatser. Helsingborg är inget undantag och satsar stort på att utveckla hamnområdet söder om Knutpunkten. Projektet kallas för H+. H+ området omfattar cirka en miljon kvadratmeter och är nästan dubbelt så stort som nuvarande centrala Helsingborg, Norra hamnen, Centrum och Söder tillsammans. Området gränsar i norr till centrala Helsingborg där resecentrumet Knutpunkten fungerar som en definierad avslutning mot den centrala innerstaden. I väster gränsar området, mot Öresund, Helsingborgs hamn och flera av stadens viktiga funktioner som reningsverk och kraftvärmeverk. I söder gränsar H+ området till stadsdelen Planteringen och Ramlösa godsbangård. H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till år 2035 ska södra centrala Helsingborg planeras, utvecklas och förnyas för att ge plats åt fler företag, fler människor och nya kvaliteter. Det gamla hamn- och industriområdet nära Öresund ska i framtiden vara en central del av staden och rymma bostäder, kontor, handel, service och nya mötesplatser. Området H+ omfattar cirka en miljon kvadratmeter mark och delas in i fem delområden från norr till söder: Södra hamnen-oceanpiren, Södra hamnen-knutpunkten, Söder-Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. Varför gör ni det här nu, Projektledare Anders Landsbo? Helsingborg växer med cirka till personer per år och behöver plats för fler bostäder och moderna kontor. Genom förändringar av hamnverksamheten och företag har staden fått tillbaka områden. Det frigör attraktiva ytor nära vattnet som hamn och industri tidigare blockerat. De södra stadsdelarna får därmed bättre tillgång till vattnet. Vi vill bygga en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och kommersiella lokaler. Vi vill också skapa något annat än Norra hamnen men vi vet ännu inte riktigt hur. Området ska ju utvecklas under 20 år, säger han. Han säger också att tidigare planer på att gräva ned järnvägen har skjutits fram och spåren kommer att ligga kvar under en ganska lång tid. Dess placering påverkas också av en ny HH-förbindelse. H+ har därför fått en större utmaning och utvecklingen av området måste därmed ta hänsyn till detta och under tiden planeras för andra temporära och permanenta kopplingar för att binda ihop H+ området med centrala staden. Tyvärr innebär osäkerheten kring en eventuell järnvägstunnel att området söder om Knutpunkten tillsvidare får behålla den barriär som genom spåren tillsammans med Malmöleden skiljer stadens södra delar från vattnet. Om spåren kunde gå i en tunnel skulle det bli mer meningsfullt att bygga om Malmöleden till stadsgata med allé och korsande gator. På så sätt blir det också möjligt att binda ihop dagens centrum och söder med de framtida delarna i H+ området till ett sammanhängande centralt område. Södertunneln planeras bli 1,3 kilometer lång och leda fram till befintliga spår på Västkustbanan norr om Ramlösa station. I nuläget är det dock oklart om och när tunneln kan byggas. Den första exploateringen av H+ sker på Oceanpiren och omfattar cirka 300 bostäder plus kontor. Här ska vi också skapa förutsättningar för butiker, restauranger och så vidare. Vi har också chansen att bygga ganska tätt här. Vi ska dock inte bygga för höga hus även om vi kan ha några höga byggnader. Anders Landsbo säger att fastighetsbolaget Wihlborgs planerar att bygga ut Knutpunkten med nya moderna kontorsytor och att staden kommer att komplettera med en bro över Södra hamnbassängen som ett nytt stråk mellan Knutpunkten och den inre piren som nu ska exploateras. Vi kommer också att bygga en ny uppgång från centralstationens perronger på södra sidan av Knutpunkten. Helsingborgs näringsliv omfattar bland annat livsmedelsföretag, läkemedelstillverkare, kafferosteri, kemiföretag (Bostik) Målet med H+ är att bygga en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och kommersiella VI KAN ALLT INOM RENOVERING AV BETONG, FASADER OCH FÖNSTER Med vår erfarenhet och kompetens är vi mycket eftertraktade när det gäller fasadrenovering och betongrenovering samt fönsterrenovering. Vi hjälper konsulter med åtgärdsförslag samt vilka material som är lämpliga att använda. Välkommen att kontakta oss via mail eller telefon för mer information!.. Charly Ortberg Grundare till Fasadgruppen och Fasad & Balkong Besök gärna vår hemsida för bl.a. före/efterbilder! HELSINGBORG PUTS & MÅLNING AB Tel

5 5 MOT SUNDET lokaler. Området ska ju utvecklas under 20 år, säger Anders Landsbo. Foto: Trofotodesign Illustration: David Wiberg Vi vill bygga en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och kommersiella lokaler. med mera. Helsingborg är också en stor logistikstad med bland annat ett stort ICA-lager och mycket av livsmedelsimporten går via staden. Även om hamnen friställer ytor kommer den fortfarande vara en viktig del av stadens näringsliv. Vi jobbar även med Gåsebäcksområdet. Här finns många småföretag och vi arbetar med en dialogprocess kring planeringen av området. Hur ser era miljöambitioner ut? Vi ska ligga långt fram avseende hållbarhet. Samtidigt ska våra mål vara realistiska. Vi kommer att se över avloppssystemet och funderar på om vi kan separera toalettvatten och vanligt gråvatten för att göra reningen mer effektiv. Vi vill också utvinna biogas och rötslam och för det här arbetar vi med en innovationsupphandling. Är byggarna intresserade? Ja det är de. Till kontorslokalerna i första etappen har vi redan intressenter och för bostadsprojekten kommer vi att gå ut med markanvisningar. Jag tror inte det blir något stort problem att få byggare till området. Vilka utmaningar ser du? Vi har tekniska utmaningar från E4:an och hamnen (bland annat buller). Dessa är inte helt lätta att hantera. Vi arbetar hårt med frågan om att det krävs nya regler och ett mer nyanserat sätt att se på detta för att vi ska kunna bygga, och vi räknar med att det kommer nya regler som underlättar för oss. Vi har också ett reningsverk i området som är dyrt att flytta, det blir troligen kvar och vi kommer att behöva göra vissa anpassningar för att vi ska kunna bygga intill. Anders Landsbo säger att målet för staden som helhet är att bygga 700 nya bostäder per år. Det finns plats för invånare i H+ och vi räknar med att stadsdelen kommer att byggas ut under en 20-årsperiod. Det finns också planer på en fast förbindelse till Helsingör. Den kommer naturligtvis att påverka utformningen av H+. Planeringen måste därför ta hänsyn till denna så att man inte försvårar en anläggning av denna? Det jobbas på att ta fram underlag för en HH-förbindelse. Men danskarna är nu mest upptagna med projekteringen av förbindelsen över Fehmarn Bält till Tyskland. På sikt tror vi dock att det måste till ytterligare en fast förbindelse över sundet, säger Anders Landsbo. REGERINGEN SATSAR PÅ BREDBAND FÖR LANDSBYGDEN Regeringen satsar 2,8 miljarder kronor i Landsbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad och stöd till lokal service. Pengarna fördelas mellan De första 400 miljonerna skjuts till redan i år genom vårbudgeten. Att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt i hela landet är avgörande för att minska arbetslösheten. Vi behöver fler jobb såväl i Sorsele som i Solna, säger Annie Lööf. De nya medlen möjliggör stora satsningar på bredbandsutbyggnad och kommersiell service. Insatser för bredband på landsbygden ger möjlighet att stödja landsbygdsbefolkningen och besökare att få bättre service och skapa förutsättningar för företagande och ett attraktivt boende. Nu fördubblar vi pengarna till bredbandsutbyggnad på landsbygden, det är en förutsättning för företagande, distansjobb och studier oavsett var man bor, säger Annie Lööf.

6 6 FRAMTID NR 4 AUGUSTI 2014 STATIONSOMRÅDE I FÖRVANDLING När Malmö växer är utmaningen att göra det på ett sätt som ger plats för både boende och verksamheter och som är hållbart, grönt och nära. Nu står Nyhamnen på tur för en förvandling. Malmös innerstad fortsätter att förtätas. Att området kring Triangeln har genomgått en förvandling och blivit en ännu mer attraktiv del av city har knappast undgått någon besökare. Bland de utbyggnadsområden som står på tur finns Nyhamnen, som sträcker sig från stationsområdet i Frihamnen i norr till Västkustvägen i öster. Här kan det på sikt finnas plats för bostäder, arbetsplatser och verksamheter. Malmö förväntas växa med invånare fram till år 2030, och det måste vi planera för. Kommunfullmäktige har antagit en översiktsplan som fokuserar på att Malmö ska vara en tät, nära och grön stad i framtiden, och Nyhamnen en pärla i Malmös framtida utbyggnad. Nyhamnen är en del av framtiden, men området speglar också Malmös historia med sin gamla bebyggelse och det är anledningen till att vi ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för området, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande. Södra Nyhamnen planeras att bli en mångsidig stadsdel där man bygger högt och hållbart så att Glasvasen är steg ett i förvandlingen av Södra Nyhamnen. Den spektakulära kontorsbyggnaden ska sätta ribban för resten av bebyggelsen. många människor kan bo och arbeta här. De högsta husen ska ge en ny profil åt stadssiluetten och ge utsikt över Malmös gamla stadsdelar och kvarteren som växer upp kring Universitetsholmen. Stadsdelen, som byggs i etapper, ska också präglas av nya typer av urban grönska på väggar och tak. Bland annat finns planer på en så kallad biodukt. Med inspiration från High Line i New York, där en nerlagd högbana blivit en prunkande park svävande en liten bit ovanför stadslivet, är tanken att anlägga ett upphöjt parkstråk med utsikt över kanalen. Den så kallade Bangårdsterrassen ska också ansluta till en framtida gångoch cykelbro över kanalen som Illustration: Kanozi Arkitekter/Jernhusen förbinder Södra Nyhamnen med Drottningtorget. Genom att bygga på stationsområdet är idén att förbättra stadsmiljön samtidigt som flera centrala bostäder och kontor skapas, utan att slösa på den åkermark som finns kvar runt staden. Förhoppningen är också att minska koldioxidutsläppen när fler får nära till kollektivtrafiklösningar och bilberoendet därmed minskar. När Malmö växer är det viktigt att vi utnyttjar de stationsnära lägena, och Nyhamnen kan komma att bli ett nytt spännande område i Malmö med både bostäder och arbetsplatser. Att området ligger nära havet är också något som gör att området kan bli attraktivt, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för framtidens trafik. Malmö förväntas växa med invånare fram till år 2030, och det måste vi planera för. Första etappen av arbetet har påbörjats. Strax före sommaren gick startskottet för bygget av Glasvasen, en spektakulär kontorsbyggnad som fått sitt namn eftersom den till formen påminner om en vas. Fasaden går i grönt och byggnaden får ett så kallat grönt tak. Detta lägger ribban för de kommande byggena: detta område ska bli Malmös vackra port mot havet, säger Carina Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande. l Projektförsäkring Entreprenadförsäkring l Byggfelsförsäkring Fullgörandeförsäkring Insats- och förskottsgarantiförsäkring för bostadsrätter l Projektförsäkring Entreprenadförsäkring Byggfelsförsäkring Fullgörandeförsäkring Insats- och förskottsgarantiförsäkring för bostadsrätter Brims affärsidé är att genom en unik kunskap om affärsvillkoren och genom ett brett nätverk erbjuda den mest kostnadseffektiva riskhanteringen för enskilda projekt, hela verksamheter och grupper av företag. Fokus ligger på de branscher där Brim besitter specialistkompetens. Brims målsättning är att öka våra kunders lönsamhet genom effektiv riskhantering såväl i enskilda affärsuppgörelser som i den övergripande verksamheten. Box 19572, Stockholm Tel: Fax:

7 Burlöv C Burlöv Center Södra stambanan MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR BOSTÄDER Presenteras på Business Arena Stockholm September Lundavägen Kronetorpsvägen Kronetorps gård Det vinnande bidraget burlove av Nyréns arkitektkontor AB, Sweco Infrastructure AB, NAI Svefa AB. Framtidens Burlöv Det är mycket som är på gång i Burlövs kommun nu! I våras antogs den nya översiktsplanen Framtidsplan för Burlövs kommun som ger möjlighet till stationsnära bostäder och verksamheter mitt i den attraktiva Öresundsregionen. Planeringen för fyra spår på Södra stambanan pågår för fullt. Järnvägen kommer att sänkas ned i Åkarp och Burlövs station kommer att bli en pendlarstation, Burlöv C, med både Pågatåg och Öresundståg. Metro Arkitekter För det stationsnära cirka 100 ha stora Kronetorpsområdet avslutades en arkitekttävling innan sommaren. Det vinnande förslaget burlove rymmer bland annat ett flexibelt gatunät, en central stadspark, fickparker, små mötesplatser och en stark koppling till Burlöv Center och Burlöv C. Teamet bakom förslaget ska nu ta fram en skelettdetaljplan, visionsbilder samt färdigställa ett kvalitetsprogram. Dessa dokument ska utgöra underlag för den fortsatta utvecklingen och för framtida detaljplaner i Kronetorpsområdet. En första detaljplan för ungefär 300 lägenheter närmast Kronetorps gård är under framtagande. Burlöv har även färdiga detaljplaner för bostäder i både Arlöv och Åkarp som nu håller på att förverkligas. Läs mer på: OCEANHAMNEN SVERIGES MEST KONTINENTALA BYGGLÄGE helsingborg.se/oceanhamnen

8 8 PROFIL NR 4 AUGUSTI 2014 ÖRESUNDSBRON BLEV SÅ BRA SOM VI HADE TÄNKT! Det stora engagemanget från Öresundsbromotståndarna gjorde att brokonsortiet tvingades att hitta de bästa lösningarna för miljön. Det säger Sven Landelius, tidigare VD i brokonsortiet och högste ansvarig för projektets genomförande följde Sven Landelius intresserat debatten kring en fast förbindelse till Danmark. När avtalet med Danmark skrevs våren 1991 kände jag yes ; äntligen kan den gamla drömmen gå i uppfyllelse. Hösten 1992 hade Danmark och Sverige bildat var sitt brobolag vars uppgift blev att bygga anslutningarna till lands. De två skulle också forma ett svensk-danskt bolag, Öresundsbrokonsortiet, som skulle planera, projektera, bygga och drifta den fasta förbindelsen. I januari 1993 började jag jobba på det svenska ägarbolaget. På våren 1994 fick man ledningsproblem i det svensk-danska bolaget och jag fick då frågan om att bli VD för detta, vilket jag med glädje tackade ja till. Var alla politiska beslut tagna då? Ja och nej. Det fanns ju ett avtal mellan Danmark och Sverige om att bygga den fasta förbindelsen men den öppna frågan var miljön. Enligt avtalet skulle förbindelsen underställas svensk och dansk miljöprövning. Kring detta blev det i Sverige ett väldigt politiskt rabalder. Avtalet med Danmark skrevs på av en s-regering i mars 1991 efter en skarp debatt. Hösten 1991 blev det regeringsskifte. Bildt-regeringen tillträdde och Olof Johansson (c), som var en mycket kraftfull bromotståndare, fick miljöministerposten. Sommaren 1994 gav regeringen klartecken att bygga bron genom ett så kallat tillåtlighetsbeslut och detta fick till följd att Olof Johansson lämnade regeringen. Sven Landelius understryker att det stora engagemanget från motståndare som Greenpeace och Aktion Skånemiljö, tvingade projektörerna att hitta de miljömässigt bästa lösningarna. Det blev ett uppvaknande för oss i projektet och gav oss insikten att miljöfrågorna var avgörande. Det är enormt viktigt att vara ordentligt påläst och ta dessa på djupaste allvar. I början på juli 1995 kom det definitiva klartecknet till byggnationen genom ett domslut i dåvarande Vattendomstolen och några dagar senare tecknades det första entreprenadkontraktet. Vad såg du då framför dig? Vi hade en god uppfattning hur förbindelsen skulle kunna se ut och hur vi skulle agera för att uppfylla de tuffa miljövillkoren. Men vi hade massor med tekniska utmaningar framför oss. Vi hade bestämt att vi skulle använda känd teknik. Men i sättet för att genomföra projektet i samarbete med våra entreprenörer, i valet av produktionsmetoder och logistik var vi innovativa och kunde bygga förbindelsen efter en mycket tuff tidsplan. Vi insåg tidigt att vår uppgift också var att bygga ett starkt varumärke för regionen som skulle laddas med positiva förtecken. Därför måste vi undvika tvister, arbetsolyckor, svartjobb och inte förorsaka miljöproblem. Vi var tvungna att uppfylla stränga miljökrav. Vår anläggning skulle också bli estetiskt tilltalande. Givetvis måste vi hålla budget och tidplan. Sven Landelius säger att bron byggdes på ett avancerat industriellt sätt och med hjälp av duktiga entreprenörer. Produktionstekniken för tunnlarna var extremt innovativ och såsom alla oprövade metoder innebar den ett risktagande. Men den fungerade som väntat och den bidrog till att vi klarade tidplanen med råge. Mötte ni några tekniska bakslag? Ja vi hade några allvarliga incidenter. Totalt tillverkade vi 20 tunnelelement. När nummer 13 (fast det döptes till 12b) skulle bogseras ut och sänkas på plats i den muddrade rännan, brast ett av tunnelns gavelskott precis innan vi hade touch down i rännan. Elementet fylldes med vatten och fick snabbt sättas på plats. Säkerhetsrutinerna fungerade och ingen människa kom till skada. Vår entreprenör undersökte snabbt elementet, tog reda på orsaken, byggde ett nytt skott och tömde det på vatten och satte det på plats exakt där det skulle ligga. Ett annat bakslag kom vid utplacering av en av kassunerna som skulle bli fundament till pylonerna. Efter utplacering måste undergjutning ske och vid ett tillfälle utsattes vi för naturens krafter; en plötslig och kraftig ström i Öresund sköljde bort delar av undergjutningen, som måste ersättas i en komplicerad aktion. Vi hade några alltså några missöden men effekterna blev begränsade. Genom att vi gjorde återkommande riskinventeringar kunde vi styra förbi de flesta risker och ligga före tidplanen såg vi att projektet gick så bra att vi kunde tidigarelägga den planerade öppningen till den 1 juli Vi bestämde då att entreprenörerna skulle få en bonus om den nya tidsplanen kunde hållas. Det blev ett bra incitament att jobba smartare och samarbeta bättre en för alla, alla för en. Blev bron som du hade tänkt det? Ja och jag glömmer aldrig när den högtidliga invigningen var över. Jag stod på taket till betalstationen vid Lernacken och såg när trafiken släpptes på klockan Det var ett stort ögonblick. Tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt klarade vi uppgiften med råge och Öresundsförbindelsen har bidragit positivt till regionen. Vi hade till exempel aldrig fått ESS till Lund och Köpenhamn utan bron. Behövs det nya förbindelser? Själva kust-till-kust förbindelsen har, som jag ser det, ännu tillräcklig kapacitet. Det är lite sämre med anslutningarna på land, särskilt spårförbindelserna, här behövs först bättre kapacitet innan det är dags för nya förbindelser. Du är ordförande i ESS-bolaget, berätta? Det är ett bolag som kommer att ägas och finansieras av Sverige, Danmark och 15 andra europeiska stater och som ska bygga, äga och driva den europeiska spallationskällan, världens mest kraftfulla anläggning för materialforskning med hjälp av neutroner. Vårt mål är att bygga ESS så att morgondagens forskare står på kö för att använda anläggningen för att utveckla läkemedel, nya material och så vidare. Den ger arbetstillfällen, men den stora spinoffen är om forskningsresultaten resulterar i nya produkter och nya företag för alla bidragande länder, avslutar Sven Landelius. Renovera eller bygga till? Ring oss! Suger & Blåser material Makadam Trossbottenmaterial Grus/Sand Isolering Lera/Jord Betong Slam Aska Blästersand Spannmål Mjöl m.m. Tel

9 9 Foto: Region Skåne MALMÖ EN CYKELSTAD I VÄRLDSKLASS FAKTA Sven Landelius Bor: Lund Familj: Fru, 3 döttrar och 3 barnbarn Utbildning/erfarenhet: Civilingenjör, väg och vatten i Lund, Hedersdoktor vid LTH, VD för Öresundsbrokonsortiet Nuvarande jobb: Egen konsulterande verksamhet. Styrelseledamot i InfraNord och styrelseordförande i European Spallation Source ESS AB Aktuell med: Sven Landelius tilldelades Region Skånes årliga pris för Synnerliga insatser för Skånes utveckling tidigare i år. Enligt The Copenhagenize Index var Malmö den sjunde mest cykelvänliga staden i världen förra året. En stor anledning till detta är den omfattande cykelsatsning som Malmö stad har gjort där 420 miljoner ska fördelas under sju år på olika projekt i staden. Vi behöver bara blicka några kilometer västerut för att se världens näst mest cykelvänliga stad, nämligen Köpenhamn. Om det är cykelvänligheten som gör danskarna till världens gladaste folk låter vi vara osagt. Dock är cyklisterna många. Världens mest cykelvänliga stad är föga förvånande Amsterdam. Här har man mer eller mindre satt cyklisterna i första rummet och låtit bilisterna och gångtrafikanter få mindre utrymme. Det är nog en del turister som fått höra Amsterdamborna ringa högt i sin cykelklocka när man strosat runt i staden på fel sid av vägen. Malmö har ett mål att bli världens mest klimatsmarta stad och då måste staden bli bättre för cyklisterna. Det är alltså inte helt oväntat om Malmö klättrar några placeringar redan nästa år.

10 10 AKTUELLT NR 4 AUGUSTI 2014 Illustration: Fojab Arkitekter Det kommer att växa fram kvarterstät och småskalig bebyggelse längs Hyllie Allé. Uppförandet av nya kontorshuset Isblocket börjar inom kort. HÖGRE VÄXEL I HYLLIE Det ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel energieffektiv, resurssnål och grön med 100 procent förnybar energianvändning. I höst sätts spaden i marken för 500 nya bostäder i Malmös utbyggnadsområde Hyllie. Med arena, mässa, köpcentrum, kontor och inte minst ny station har Hyllie redan genomgått en stor förvandling men mycket återstår. Byggstarten för uppförande av fler bostäder har dröjt, bland annat beroende på det generella läget på byggmarknaden, men nu planerar man att lägga i en högre växel. I dagsläget finns och byggs runt 350 bostäder här. Snart blir det 500 till med tänkt inflyttning under vintern och våren Längs Hyllie allé, som sträcker sig i en östlig riktning från Stationstorget till infarten från Pildammsvägen, växer småskalig och kvarterstät bostadsbebyggelse fram. Här kommer runt lägenheter med blandade upplåtelseformer att successivt uppföras under de närmaste åren. Som markägare har staden en viktig roll att skapa förutsättningar för en ökad hyresrättsproduktion. Vår modell för att stimulera denna har gett positiv effekt i Hyllie. Men området har också växt med sin egen attraktionskraft, vilket gör att även bostadsrättsbyggandet är igång, säger Klas Johansson, fastighetsdirektör i Malmö stad. Det pågår också ett intensivt bostadsbyggande längs områdets andra huvudgata Hyllie boulevard. Även den utgår från Stationstorget men sträcker sig i en nordlig riktning, förbi Emporia, Malmö Arena och MalmöMässan mot infarten från Annetorpsleden fram till badhuset som är under uppbyggnad. Fullt utbyggt räknar man med att området ska omfatta runt bostäder och lika många arbetsplatser. Att Hyllie centrum ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel innebär att man här testar lösningar som sedan kan komma att användas i hela Som markägare har staden en viktig roll att skapa förutsättningar för en ökad hyresrättsproduktion. Malmö. För att lyckas tecknade Malmö stad, E.ON och VA Syd för ett par år sedan ett klimatkontrakt med syftet att energiförsörjningen ska bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi Det handlar om att sätta människan i centrum och om att bland annat skapa smarta fastigheter, hållbara transporter och energilösningar som baseras på kretslopp och där avfall behandlas som en resurs. Genom nära samarbete med byggherrarna, som sätter upp egna konkreta mål för respektive projekt, utarbetas gemensamma välfungerande system. Det är inte bara på bostadssidan som det händer mycket i Hyllie. Under kommande två år förväntas dagens runt kontorsarbetsplatser att fördubblas. Det centrala läget lockar allt fler företag att etablera sig här. Redan i höst är det inflyttningsklart i Skanskas fastighet Klipporna, tre byggnader sammanbundna av en trädgård, och inom kort börjar också Otto Magnusson uppförandet av kontorshuset Isblocket. Dessutom byggstartar ytterligare två kontorsprojekt. Det ena uppförs av NCC Property Development vid MalmöMässan och det andra av Midroc Property Development vid hörnet av Hyllie Allé och Arenagatan. Hyllie tillhör ett av regionens större utbyggnadsområden med en tillväxtpotential för cirka arbetsplatser och vi känner ett starkt gensvar från kontorsmarknadens aktörer då allt fler väljer att satsa här, säger Magnus Alfredsson, projektledare för Hyllie i Malmö stad. Läget, med närheten och de goda förbindelserna till såväl Köpenhamn som resten av Skåne, är svårslaget och ger goda förutsättningar för en levande stadsdel. Åt norr är det bara tre minuter med tåg till station Triangeln, mot söder ligger milsvida Söderslätt och åt väster väntar Kastrup och resten av världen. FAKTA Storlek: 200 hektar Bostäder: Totalt cirka 9 000, varav minst 50 % hyresrätter Arbetsplatser: Totalt cirka Shopping: Cirka 220 butiker, restauranger och caféer Multiarena: Publikkapacitet Mässanläggning: kvm Hotell: Cirka 600 rum Högsta byggnad: Point Hyllie, ca: 100 m Parkeringsplatser: bilplatser, cykelplatser Resande per dag: Kommunikationer: Tåg, stadsbussar, regionbussar, cykelvägar, förbereds för spårvagnslinje Restider Malmö-Köpenhamn: Hyllie-Kastrup: Hyllie-Malmö C: Hyllie-Triangeln: 30 min 12 min 6 min 3 min

11 EUROPEAN MEDIA PARTNER SÖKER JUST NU NYA JUNIOR PROJEKTLEDARE ÄR DU EN ENTREPRENÖR MED ENORMT SÄLJDRIV SOM VILL UTVECKLAS TILLSAMMANS MED OSS? European Media Partner är just nu inne i en expansiv fas och söker därför nya säljande projektledare till vårt kontor i centrala Malmö, med start den 1 oktober. Vi är ledande inom Content Marketing och producerar annonsfinansierade kampanjer som distribueras i den ledande dagspressen, samt digitalt. Vårt företag präglas av en stark säljkultur, stora karriärsmöjligheter och en enorm entreprenörsanda. På European Media Partner har vi en stark sammanhållning med högt i tak och en skön stämning i ett stort öppet kontorslandskap. I rollen som säljande projektledare driver du varje kampanj, det vill säga tematidning, från idé till färdig produkt. Du har ett självständigt ansvar för annonsförsäljningen och du gör allt i säljprocessen, från prospektering och avancerad konceptförsäljning, till avslut och projektledning. Förutom att finansiera tidningen så har du ansvar för att bygga upp det redaktionella innehållet tillsammans med vår chefredaktör, vilket gör detta till ett väldigt varierande säljjobb. Under ett år håller du i sex olika temakampanjer med eget budgetansvar. Du är ensam ansvarig för annonsförsäljningen som upptar ca. 95 % av din arbetstid. VI ERBJUDER DIG En varierande arbetsroll. Du är säljare, redaktör och projektledare samtidigt. EMP Sales School En gedigen säljutbildning. Erfarenhet av försäljning är en fördel men inte ett krav. Stor möjlighet att påverka din lön. Fast marknadsmässig lön med provision utan tak. Utveckling och karriär: hos oss är möjligheterna stora och du bestämmer själv hur långt du vill nå. Det finns även möjlighet att göra en internationell karriär. Anställningen är en fast heltidstjänst - provanställningstiden är sex månader. Låter detta som något för dig? Då är du välkommen med din ansökan till

12 12 UTMANING NR 4 AUGUSTI 2014 SAMARBETE NYCKEL TILL FRAMGÅNG HALLÅ DÄR KATRIN STJERNFELDT JAMMEH Det byggs bostäder i Skåne, men för få och av fel typ. Det konstaterar länsstyrelsen i sin senaste rapport om läget i länet. För att vända skutan måste alla aktörer samarbeta. Varje år publicerar länsstyrelsen i Skåne en rapport om läget på bostadsmarknaden. Årets analys visar att det råder bostadsbrist i 25 skånska kommuner. Bostadsbyggandet hänger inte med i den takt som befolkningen ökar och det har sett ut på samma sätt under större delen av 2000-talet. I nuläget växer Skånes befolkning med runt invånare per år, vilket motsvarar orterna Lomma eller Svedala, och inget tyder på att trenden kommer att brytas. Bristen på framförallt hyreslägenheter som kommunerna rapporterat om i tio års tid blir därför allt mer kännbar. Enligt kommunerna är de största hindren för ökat bostadsbyggande höga produktionskostnader, brist på detaljplanelagd mark i attraktiva lägen och svårigheter att få långivare. Byggherrarna anser i en ny rapport Varför byggs det inte detaljplanelagd mark i Skåne? att kunderna saknas. Oavsett ingång är det uppenbart att en lång lågkonjunktur satt sina spår. Det byggs bostäder i Skåne, men för få och av fler sätt. Nu krävs krafttag från samtliga aktörer för att komma ikapp underskottet. I sin rapport konstaterar länsstyrelsen att det är dyrt att bygga bostäder i dag. Man nämner att det ibland höjs röster som menar det byggs ett nytt miljonärsprogram för dem som har det gott ställt, medan de med sämre ekonomiska förutsättningar hamnar utanför. Enligt statistiken är de som flyttar till länet och behöver bostad framförallt unga vuxna och personer med mindre ekonomiska resurser, vilket naturligtvis rimmar illa med uppförandet av dyra bostadsrätter. För Malmös del kan man konstatera att befolkningen ökade med drygt personer under fjolåret. Samma år påbörjades uppförandet av runt bostäder, vilket är en minskning jämfört med drygt under De färdigställda bostäderna var också något färre 2013 jämfört med året innan. Precis som gäller för länet i övrigt behöver bostadsbyggandet alltså öka, och framförallt handlar det om att få fram bostäder till hushåll med låga inkomster och unga personer. Vi måste få igång ett ökat bostadsbyggande. Bostadsbristen slår hårt mot inkomstsvaga grupper och unga som vill flytta hemifrån, och leder till både hemlöshet och trångboddhet. Därför är frågan synnerligen viktig, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd. I början av sommaren fick stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att uppnå de bostadspolitiska målen. För att lyckas ska arbetet ske i samverkan mellan Malmö stad, MKB, privata fastighetsägare, byggherrar och Malmöbor. En välfungerande bostadsmarknad är en viktig förutsättning för Malmös tillväxt och välfärd och för att Malmö ska fortsätta vara en attraktiv stad. Det är därför det är så viktigt att vi ställer krav på att bostadsproduktionen hålls på en hög nivå, och det är anledningen till att kommunstyrelsen nu ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan, säger Milan Obradovic (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur. Det byggs alltså för lite i Skåne i dag, och det som byggs är fel. Det konstaterar länsstyrelsen i sammanfattning, och uppmanar samtliga aktörer till att ta gemensamma krafttag. Kommunerna måste satsa på intern och extern dialog, använda hel registret av sina verktyg Byggherrarna och långivarna måste våga ta fler risker. Länsstyrelsen måste hjälpa till med råd, information, underlag och samordning. Regeringen måste fortsätta vända på rätt stenar och skapa långsiktiga spelregler på bostadsmarknaden som siktar mot en hållbar bostadsutveckling. Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Varför har så många företag och huvudkontor börjat söka sig till Malmö? Malmö har blivit en modern kunskapsstad och det är nära till Köpenhamn och Kastrup. Det är i Malmö som de nya idéerna och Malmöborna finns. Vi satsar på bra förskolor, skolor och på ett rikt kulturliv. Vi har också skapat mer riktade insatser som exempelvis inkubatorer, där företag kan växa och mötas för att utbyta erfarenheter. Staden har också ett högt förtroende hos företagen som har skapats av ett politiskt mod och strategiska investeringar men också genom att vi under lång tid visat att vi tar ansvar och sköter ekonomin. Hur ser du på stadens ekonomi? Malmö stad fick i veckan Standard & Poor s högsta betyg och det innebär att Malmö bedöms vara en förstklassig låntagare på penning- och kapitalmarknaden. Standard & Poor s är en av världens ledande kreditvärderingsorganisationer och beskriver Malmö som en snabbt växande ekonomi med starka finansiella prestationer i den dynamiska Öresundsregionen. Det tycker jag är ett gott betyg då det gäller kommunens ekonomi. Vi vill ha dig. Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och kanske din kompis. För tillsammans kan vi göra världen bättre. Vill du vara med? Sms:a medlem till eller gå in på Ett medlemskap kostar 24 kr/mån. Hjälp oss att hålla Sverige rent Lämna ditt bidrag på vårt 90-konto, PlusGiro Läs mer om oss på

13 Vi behöver din röst för att göra Malmö starkt igen. Ordning och reda i Malmös ekonomi Malmö saknar 300 miljoner kronor för att kommunen ska gå runt De styrande rödgröna planerar för skattehöjningar men de försöker dölja för Malmöborna vad ett fortsatt rödgrönt styre innebär. Vi ser redan nu hur Malmös ekonomi ger sämre kvalitet inom skola och äldreomsorg. Ska vi säkra kvaliteten behövs det maktskifte i Malmö. Vi behöver fler skattebetalare i Malmö Bidragspolitiken måste bytas ut mot en politik för jobb och företagande. Malmö är en av de kommuner i landet som har högst andel långvariga bidragsmottagare och den högsta andelen barn som växer upp i familjer med försörjningsstöd. Arbetslösheten i Malmö är över 15 procent. Det är i princip dubbelt så högt som riksgenomsnittet 8,5 procent. Vad Malmö behöver är en politik för tillväxt och livskraftiga arbeten och företag. Förbättrad skola och omsorg i Malmö Malmöbor ska känna förtroende för skola och förskola. Det måste t ex finnas tillräckligt med förskoleplatser till våra barn. Skolan ska erbjuda modern teknik och ge en bra grund för arbetslivet. Våra äldre ska mötas med värdighet och respekt. Valfriheten och egenbestämmandet för våra äldre ska tillvaratas och stärkas. Vi behöver din röst i valet den 14 september för att: skapa ordning och reda i Malmös ekonomi få fler skattebetalare i Malmö, jobb istället för bidrag anställa fler lärare och höja kvaliteten i Malmös skolor garantera förskoleplats när du behöver det För att kunna lyfta Malmö ur dagens fattigdom vill vi ändra perspektiv, från en bidragspolitik till en jobbskapande politik. Stefan Lindhe (M), oppositionsråd Foto: Linda Andersson Moderaterna 248x258 mm 24 aug.indd

14 14 ÖVERBLICK NR 4 AUGUSTI 2014 Foto: Kurhan Återkommande stopp och läckage kan vara tecken på att fastighetens stammar behöver ses över. SE ÖVER DINA STAMMAR Vi är många som bävar inför tanken på ett stambyte men det måste inte alltid innebära utrivna kök och badrum. Anlita ett proffs för att ta reda på vad du faktiskt behöver så har du redan kommit en bra bit på vägen. Ett stambyte är ett omfattande projekt och en stor investering som kräver en hel del eftertanke. Att vara noggrann i sin analys av vad man faktiskt behöver är en förutsättning för ett lyckat slutresultat. En fastighets stammar har begränsad livslängd som brukar uppskattas till mellan 30 till 60 år. Att avgöra när det är dags för någon typ av stambyte är inte Elinstallation alltid enkelt, men återkommande stopp, läckage och fuktskador kan vara en indikation på att det är läge att se över husets installationer. För en lekman kan det vara klokt att anlita en besiktningsman eller byggkonsult som stöd. Med en bra behovsanalys blir det också lättare för aktuella entreprenörer att lämna ett fast pris på arbetet. Om den anlitade konsulten kommer fram till att rör och badrum är i ett sådant skick att ett stambyte krävs skriver han eller hon ihop ett så kallat förfrågningsunderlag, som du som fastighetsägare sedan har möjlighet att skicka ut till ett antal entreprenörer. Innan du begär in offerter måste du emellertid bestämma dig för vilken teknisk lösning som ska användas. Även i det här fallet är byggkonsulten eller besiktningsmannen ett stöd och kan informera om de varianter som finns nämligen traditionellt stambyte, prefabstambyte (kallas också preroom eller rum i rum-metoden) och relining. Ett traditionellt stambyte innebär att man inledningsvis river ut de befintliga badrummen för att komma åt alla rör och stammar. När detta är gjort och rör och stammar är utbytta bygger man upp badrummet igen. I köket är ingreppet något mindre och går därför snabbare. Efter att ha plockat ner köksskåp och annat för att komma åt rör och stammar återställer man köket i sitt ursprungliga skick. Vid ett prefabricerat stambyte river man så lite som möjligt i det befintliga badrummet och bygger sedan upp ett nytt badrum inuti det gamla genom att montera färdiga badrumsmoduler. Runt det nya badrummet skapas en luftspalt på några centimeter som tillåter luften att cirkulera och minskar risken för framtida fuktskador. Den tredje varianten relining innebär att man fodrar rören med ny plast. Det är en bra metod för att renovera befintliga rör, så länge man håller i minnet att den inte alls förbättrar ytskikt etcetera. Har dessa förlorat sin fuktavvisande funktion är relining alltså inte tillräckligt. FAKTA Vad är stammar? Med stammar avser man alla huvudledningar för installationer i fastigheten, såsom vattenledningar, spillvattenrör (avlopp), ventilationskanaler, värmerör och el- och teleledningar. Elinstallation Låt vår kompetens lysa upp din dag Låt vår kompetens lysa upp din dag Elinstallation ROT-avdrag Låt ROT avdrag vår kompetens lysa upp din dag Elsanering, ledningsbyten ROT-avdrag Låt Elsanering, vår kompetens ledningsbyten lysa upp din dag All elinstallation Elsanering, ledningsbyten n ROT-avdrag All elinstallation All MALMÖ elinstallation Elsanering, ELEKTRISKA ledningsbyten BYRÅ AB Tel , Sedan 1979 etens lysa All Ring upp Yvette MALMÖ elinstallation din och boka dag ELEKTRISKA in! BYRÅ AB Vi kommer Tel ut och 16 tittar 61, Sedan 1979 rag kostnadsfritt MALMÖ ELEKTRISKA BYRÅ AB ng, ledningsbyten Tel , Sedan 1979 tallation Högsta kreditvärdighet Högsta kreditvärdighet Högsta kreditvärdighet Ring Yvette och boka in! Vi kommer ut och tittar konstnadsfritt Ring Yvette och boka in! Vi kommer ut och tittar konstnadsfritt Ring Yvette och boka in! Vi kommer ut och tittar konstnadsfritt ELEKTRISKA BYRÅ AB , Högsta kreditvärdighet Sedan 1979 Ring Yvette och boka in! Vi kommer ut och tittar konstnadsfritt Sedan 1979 MALMÖ ELEKTRISKA BYRÅ AB TEL ,

15 ST O R T S O R TI ME N T A V KA KE L KL I N KE R M O S A IK N A T U R S T E N prontokakel.se Nytt! Perfekt på takterass, altan och balkong. Upphöjt från 2,8-55cm Lätt att lägga, se hur man gör på klinkerdäck.se Storlekar 40x80cm, 40x120cm, 60x60cm och 60x120cm Flera olika utseenden, trä- och stenliknande Naturmaterial Pronto klinkerdäck -den moderna uteplatsen Går att lägga direkt i gräset, i sand eller på uppfarten. Går även bra att köra bil på. Finns i flera utseenden som är identiska med t ex sjödränkt ek, kalksten och skiffer. Pronto klinkerdäck istället för trädäck med många fördelar. Lätt att lägga, håller en livstid med samma utseende, underhållsfritt och enkelt att lyfta upp en platta vid behov. Skapa en unik plats i solen med Pronto klinkerdäck på uteserveringen, takterassen och balkongen. Kombinera samma klinker i trapphuset, gångar och uteplatser. På vår hemsida klinkerdäck.se hittar du mer inspiration och även hur man gör. Öppet: Måndag-Torsdag Fredag Lördag Söndag (sep-nov) Kompanigatan 29, Vellinge. Tel Ö k a v ä r d et på din bost ad, v i hj älper dig g ä rn a!

16 NY KAMPANJ UTE NU! BESÖK VÅRA BUTIKER I ESLÖV, LUND OCH MALMÖ. VÄLKOMMEN! RÄTT RÅD KAN VARA SKILLNADEN MELLAN EN BRA DAG OCH EN DÅLIG DAG. Varje arbetsdag har tillfällen då allt kan vända. En bra dag blir plötsligt sällsynt dålig. Det kan hända alla, oavsett om du är hantverkare, servicetekniker eller industriarbetare. Ibland beror det på hur du är utrustad, och att du inte fått rätt råd vid inköpet. Det är där TOOLS kommer in. Vårt arbete går ut på att ställa rätt frågor, så att vi kan rekommendera rätt produkter från vår ojämförbart långa lagerhylla. Allt för att våra kunder ska kunna undvika de dåliga dagarna på jobbet.

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Håkan Sörman. Framgångsrika kommuner. Den moderna stadsplaneringen. vd, Sveriges kommuner och landsting. Norra Länken. Karlstads nytänkande

Håkan Sörman. Framgångsrika kommuner. Den moderna stadsplaneringen. vd, Sveriges kommuner och landsting. Norra Länken. Karlstads nytänkande annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons Framgångsrika kommuner december 2011 TILLVÄXT I SIKTE Den moderna stadsplaneringen fler aspekter att väga in Norra Länken bygget med nya influenser

Läs mer

MKB FASTIg HETS AB Å RSREd O v ISNINg 2011

MKB FASTIg HETS AB Å RSREd O v ISNINg 2011 Klk MKB FASTIg HETS AB Å RSREd O v ISNINg 2011 K/F H Kök 15,5 kvm Balkong v ARd A g SNÄRA MÅNg SId I g A MOd I g A REFLEKTIONER När människans kropp är för liten så skrattar och gråter hon. Tåren och glädjen

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB Västra Hamnen där Malmö möter havet FOTO: JOAKIM LLOYD RABOFF Sommar i Västra Hamnen sidan 2 Varvsstaden ska bli en mötesplats för alla malmöbor

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Tema Region Skåne Göteborg

Tema Region Skåne Göteborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nr 5 MAJ 2008 Göteborg attraktivt läge Göteborgsandan, det geografiska läget och en stor utvecklingspotential i centrala om - rå

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA REFLEKTIONER MITT MALMÖ Jag har rest mycket i mitt liv och det gör jag fortfarande. Jag trivs i mitt resande. Alltid

Läs mer

I pampiga Suellska villan i Malmö har 35 konsulter slagit en modern, ung och global kunskapsstad, skriver Katrin

I pampiga Suellska villan i Malmö har 35 konsulter slagit en modern, ung och global kunskapsstad, skriver Katrin Kaxig, ung och nytänkande Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Kollektiv för kreativa tankar Malmö har gjort en resa från framgångsrik industristad till I pampiga Suellska villan i Malmö har

Läs mer

Stadens Entré Nyproduktion av ett köp- och upplevelsecentra

Stadens Entré Nyproduktion av ett köp- och upplevelsecentra Teknik och Samhälle Fastighetsmarknad och värdering Uppsats HT 2007 Stadens Entré Nyproduktion av ett köp- och upplevelsecentra - Hur påverkas området Värnhem i Malmö? Författare: Veena Andersson Anders

Läs mer

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar

Brobyggarna. Bostadsbubbla. Tema: Så vill experterna lösa bostadsbristen. Banar väg för barnens drömmar limten# 1 2015 80 SIDOR SOMMARLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Bostadsbubbla Så vill experterna lösa bostadsbristen Brobyggarna Banar väg för barnens drömmar SIGTUNAHEM REDAKTÖRSORDET

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Malmö den hållbara staden Familjen Raboff bor i Västra Hamnen stadsdelen som blev startskottet för Malmös intensiva klimatarbete. Här har man planerat med

Läs mer

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6 Haninge MED SIKTE PÅ EN LEVANDE STAD Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen 10 Nybyggare i Vega Familjen Hanser från Sollentuna tillhör nybyggarna i Haninges Vega. Här ska det

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta:

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: limten# 2 2014 88 SIDOR VINTERLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Så bor vi i framtiden True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: SIGTUNAHEM 60 ÅR KÄRLEK TILL MÄRSTA REDAKTÖRSORDET

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från:

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från: ANNONS Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013 ANNONS 2013 ALMEDALSVECKAN 30 juni till 7 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Dagens

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer