VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STARKT VARUMÄRKE. Vår Nya Byggutveckling. 4:e. Sven Landelius. utgåvan! BOSTADSBRISTEN ÖKAR VI BYGGER SVERIGES ARENOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STARKT VARUMÄRKE. Vår Nya Byggutveckling. 4:e. Sven Landelius. utgåvan! BOSTADSBRISTEN ÖKAR VI BYGGER SVERIGES ARENOR"

Transkript

1 ANNONS Vår Nya Byggutveckling NR 4 AUGUSTI 2014 MED FOKUS PÅ ÖRESUNDSREGIONENS FRAMTID BOSTADSBRISTEN ÖKAR Det byggs för lite 4:e utgåvan! CHRISTER LARSSON Malmö investerar för framtiden Sven Landelius Styrelseordförande i ESS VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STAD I FÖRVANDLING Malmö fortsätter växa STARKT VARUMÄRKE Medföljer som bilaga i Sydsvenskan den 31 augusti 2014 KLIMATSMARTA STADSDELAR Hyllie leder H+ I HELSINGBORG Nytt ansikte mot sundet DAGS FÖR STAMBYTE? Anlita ett proffs VI BYGGER SVERIGES ARENOR Se på alla arenor vi har varit med och byggt på strangbetong.se

2 2 LEDARE NR 4 AUGUSTI 2014 Malmö måste hitta vägar för att i samverkan med näringsliv, ideella sektorn, akademin och malmöborna utveckla hela staden. Jag vill tipsa om artikeln om stambyten på sidan 14, det är en bra förberedelse för något vi alla någon gång kommer behöva erfara! Aleksis Riihijärvi, Projektledare Innehåll ALEKSIS TIPSAR! 4 Byggprojekt Helsingborg Christer Larsson Stadsbyggnadsdirektör 6 Innerstan utvecklas 8 Profilintervjun Sven Landelius MALMÖ INVESTERAR FÖR FRAMTIDEN vackert Malmö har genomgått en och stor förändring och hållbart kommit stärkt en är i full gång. I Hyllie trä är två nya hotell på väg upp tillsammans med ur den som en ung, modern global kunskapsstad. bostäder på Hyllie Boulevarden och det nya badhuset som öppnar Våra ansträngningar att skapa en socialt, miljömässigt nästa sommar. och ekonomiskt hållbar stad har påtagligt ökat många För att anknyta till rubriken vill jag nämna stadens och hamnens Malmöbors livskvalitet men också skapat förutsättningar för företag, högskola, innovationsområden och regionalt samarbete. Just nu förutom den trimodala satsningen även ger möjligheter för ett bussi- investeringar i Norra hamnen. Ett starkt utvecklingsområde som skördar vi framgångar för vårt tidigare strategiska arbete, jag tänker på ness-cluster. En förutsättning för en vidare utveckling i Norra hamnen utmärkseler för staden som Sveriges miljöbästa stad (för tredje gången), årets fritidsstad, årets cykelstad och så vidare. Men också ranking- rondell. Allt i syfte att stärka investeringen i Norra Hamnen. är den pågående utbyggnaden av Spillepengsrondellen till en planskild en som världens fjärde mest innovativa stad. Alla dessa utmärkelser Malmö måste hitta vägar för att i samverkan med näringsliv, ideella och internationella positioneringar till trots har vi stora utmaningar i sektorn, akademin och malmöborna utveckla hela staden. För om vi våra sociala obalanser. Här krävs en fortsatt social mobilisering där vi inte hittar fungerande lösningar blir effekterna för regionens tillväxt redan gjort stora insatser genom Områdesprogrammen och Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Ökad bostadsproduktion och utmaning, även vårt befintliga byggnadskapital är i stort behov av för- stora. Viktigt är också att det inte bara är nyproduktionen som är en sysselsättning är ytterligare viktiga faktorer. nyelse. Bygga om dialogen är ett arbete som jag gärna lyfter fram inom Vår nya översiktsplan antogs av kommunfullmäktige före sommaren detta område. Ett utvecklingsarbete där investeringar i fastigheter Få vackert och hållbart trä vilket innebär att vi skall bygga staden inåt och i första hand utveckla kopplas till investeringar i människor. Nyligen skrev Malmö stad ett den staden vi har. Vi har redan startat med den rumsliga minimalt reorganiseringen underhåll avtal med Trianon fastigheter som innebär 140 nya lägenheter och 40 av staden genom förtätningar men också genom omvandling av äldre årsarbeten till arbetslösa i Lindängen. Det är den här typen av socialt och vilande industriområden till andra Sioo verksamheter. är det svenska I vår översiktsplan öppnar vi för ett scenario med allt en befolkning trä, nytt 2032 som på gammalt. cirka 400 Avslutningsvis vill jag även nämna ett viktigt symbolprojekt och originalet för engagemang miljövänlig som är kiselbehandling de nya verktygen i Malmö. av 000, vilket förutsätter en fortsatt reorganisering, men också ytterligare det är Malmö Live, det vill säga satsningen på ett nytt konserthus, kongress och hotell. För att säkerställa områdets attraktivitet och liv över Du får en ljus, vacker yta som är behaglig att ta på och gå på. Dessutom förhindrar Sioo förbättrade kollektivtrafiklösningar. vanliga problem med alger, mögel och röta och är brand Fortsatt stor aktivitet i två av våra utpekade utbyggnadsområden, dygnet innehåller Träskydd hämmande. projektet utan biocider Räkna med smidig även bostäder och arbetsplatser. Malmö applicering och lång håll barhet. Och glöm alla årliga oljningar! Västra hamnen och Hyllie. Norra Sorgenfri, som är vårt tredje, startar Live-projektet och är en lösningsmedel investering på mellan tre till fyra miljarder och nu med cirka 700 Få lägenheter vackert i kvarteret Sioo säljs Spårvägen. i färgfackhandel, På och Västra hamnen K-rauta hållbart eller tillsammans hos egna återförsäljare. med övriga projekt träi omgivningen tillförs området runt kan jag inte låta bli att nämna Masthusen Läs mer (före på detta Mässområdet) där finns också Malmö mer info C om ny åter yta för på säljare över 120 samt 000 utförlig kvadratmeter. folder En mätare för fortsatt som är Sveriges/Nordens första Breeamcertifiering för nedladdning. och där utveckling- Malmökraft. ed minimalt underhåll är det svenska originalet för miljövänlig kiselbehandling av rä, nytt som gammalt. en ljus, vacker yta som är behaglig att ta på och gå på. Dessutom förhindrar Sioo a problem med alger, mögel och röta och är brand hämmande. Räkna med smidig ering och lång håll barhet. Och glöm alla årliga oljningar! äljs i färgfackhandel, K-rauta eller hos egna återförsäljare. er på där finns också mer info om åter för säljare samt utförlig folder dladdning. med minimalt underhåll Få vackert och hållbart trä Sioo är det svenska originalet för miljövänlig kiselbehandling av allt trä, nytt som gammalt. med minimalt underhåll Träskydd utan biocider Få vackert och hållbart trä och lösningsmedel Du får en ljus, vacker yta som är behaglig att ta på och gå på. Dessutom förhindrar Sioo vanliga problem med alger, mögel och röta och är brand hämmande. Räkna med smidig applicering och lång håll barhet. Och glöm alla årliga oljningar! Sioo är det svenska originalet för miljövänlig kiselbehandling av allt trä, nytt som gammalt. med minimalt underhåll Sioo Du säljs får en i färgfackhandel, ljus, vacker yta som K-rauta är behaglig eller hos att egna ta på återförsäljare. och gå på. Dessutom förhindrar Sioo Sioo är det Läs svenska mer på originalet för där miljövänlig finns också mer kiselbehandling info om åter för av säljare allt samt trä, nytt utförlig som vanliga problem med alger, mögel och röta och är brand hämmande. Räkna med folder gammalt. smidig Du får en ljus, för vacker applicering nedladdning. yta som är behaglig att ta på och gå på. Dessutom förhindrar Sioo vanliga problem med alger, och lång håll barhet. Och glöm alla årliga oljningar! mögel och röta och är brandhämmande. Räkna med smidig applicering och lång hållbarhet. Och glöm alla årliga oljningar! Sioo säljs i färgfackhandel, K-rauta eller hos egna återförsäljare. Sioo säljs i färgfackhandel, Läs mer på K-rauta eller hos där egna finns återförsäljare. också mer info om åter för säljare samt Träskydd utförlig utan biocider folder Läs mer på för nedladdning. där finns också mer info om återförsäljare samt utförlig folder för nedladdning. och lösningsmedel Få vackert och hållbart trä med minimalt underhåll Träskydd utan biocider och lösningsmedel Sioo är det svenska originalet för miljövänlig kiselbehandling av allt trä, nytt som gammalt. Du får en ljus, vacker yta som är behaglig att ta på och gå på. Dessutom förhindrar Sioo vanliga problem med alger, mögel och röta och är brand hämmande. Räkna med smidig applicering och lång håll barhet. Och glöm alla årliga oljningar! 10 Nyproduktion Hyllie i fokus 12 Bostäder 14 Stambyten Vår Nya Byggutveckling Projektledare: Aleksis Riihijärvi Försäljning: Rebecca Pettersson VD: Fredrik Thorsson Redaktionschef: Mats Gylldorff Textbearbetning: Anna Sigvardsson Annonsproduktion: Amanda Ghidoni Layout: Camilla Alm Text: Fredrik Dhejne, Ina Simonsen Omslagsfoto: Region Skåne Distribution: Sydsvenskan, augusti 2014 Tryck: Sydsvenskan Tryck European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, Malmö Tel: European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddarsydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder. Sioo Wood Protection AB Sioo Wood Protection AB Sioo säljs i färgfackhandel, K-rauta eller hos egna återförsäljare. Läs mer på där finns också mer info om åter för säljare samt utförlig folder för nedladdning. Sioo Wood Protection AB Träskydd utan biocider och lösningsmedel Sioo Wood Protection AB

3 Malmö är idag en snabbt växande, ung, modern och global stad. Ett internationellt föredöme som miljöstad och en stad som lockar till sig de stora evenemangen. Malmö är också det ekonomiska och kulturella navet i Skåne, rankad av OECD som en av världens mest innovativa regioner. Och med MFFs fantastiska insats i veckan så stärktes vår position som Sveriges Fotbollshuvudstad. Nu spelar både Malmös fotbollsherrar och damer i Champions League. Både människor och företag söker sig hit. Det är här allt fler vill leva och verka. Mercedes, Peugeot, Orkla och många fler har valt att flytta sina huvudkontor till Malmö och IKEA väljer att lägga sitt globala kontor i Hyllie, Malmös nya snabbväxande område. Det vittnar om att Malmö fungerar som en tillväxtmotor i den expansiva Öresundsregionen. Staden erbjuder en närhet till kontinenten och en befolkning som talar nästan alla språk i världen. Omvärlden tittar självklart nyfiket på Öresundsregionen. Människor rör sig över en gräns som blivit mindre påtaglig. Istället för två länder, har det börjat bli en mer samlad region. Men det finns en outnyttjad potential. Sverige behöver därför en ny nationell strategi för Öresundsregionens utveckling. En stark Öresundsregion innebär ett starkare Sverige. På dansk nationell nivå har regeringen initierat en huvudstrategi som syftar till att frigöra potential och undanröja barriärer för att stärka Köpenhamn och Öresundsregionen. Jag menar att det på samma sätt behövs en svensk samlad strategi. Strategiska satsningar på infrastruktur och för en välfungerande arbetsmarknad är ett måste. Vi socialdemokrater vill satsa på fyra spår längs hela södra stambanan och spåren måste förberedas för höghastighetståg, som knyter ihop oss med det europeiska trafiksystemet. Med höghastighetståg förkortas restiderna och befintliga banor avlastas för regional tågtrafik och godstrafik. Jag välkomnar att Socialdemokraterna vill satsa 46 miljarder kronor mer än regeringen på Sveriges transportinfrastruktur. Socialdemokraterna satsar även 10 miljarder mer än regeringen på underhåll av järnvägen. Sverige har inte råd med dagens kaos i tågtrafiken. Näringslivet behöver fungerande godstransporter och pendlarna måste kunna lita på att de kommer fram i tid. Det är tillsammans med näringslivet och föreningslivet som vi skapar arbetstillfällen och stärker regionens attraktionskraft. Det är också tillsammans vi bygger Malmö helt. Katrin Stjernfeldt Jammeh Kommunstyrelsens ordförande i Malmö

4 4 AKTUELLT NR 4 AUGUSTI 2014 H+ HELSINGBORGS NYA ANSIKTE Många svenska städer arbetar nu med att omdana tidigare industriområden till blandade stadsdelar med bostäder, kommersiella lokaler och arbetsplatser. Helsingborg är inget undantag och satsar stort på att utveckla hamnområdet söder om Knutpunkten. Projektet kallas för H+. H+ området omfattar cirka en miljon kvadratmeter och är nästan dubbelt så stort som nuvarande centrala Helsingborg, Norra hamnen, Centrum och Söder tillsammans. Området gränsar i norr till centrala Helsingborg där resecentrumet Knutpunkten fungerar som en definierad avslutning mot den centrala innerstaden. I väster gränsar området, mot Öresund, Helsingborgs hamn och flera av stadens viktiga funktioner som reningsverk och kraftvärmeverk. I söder gränsar H+ området till stadsdelen Planteringen och Ramlösa godsbangård. H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till år 2035 ska södra centrala Helsingborg planeras, utvecklas och förnyas för att ge plats åt fler företag, fler människor och nya kvaliteter. Det gamla hamn- och industriområdet nära Öresund ska i framtiden vara en central del av staden och rymma bostäder, kontor, handel, service och nya mötesplatser. Området H+ omfattar cirka en miljon kvadratmeter mark och delas in i fem delområden från norr till söder: Södra hamnen-oceanpiren, Södra hamnen-knutpunkten, Söder-Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. Varför gör ni det här nu, Projektledare Anders Landsbo? Helsingborg växer med cirka till personer per år och behöver plats för fler bostäder och moderna kontor. Genom förändringar av hamnverksamheten och företag har staden fått tillbaka områden. Det frigör attraktiva ytor nära vattnet som hamn och industri tidigare blockerat. De södra stadsdelarna får därmed bättre tillgång till vattnet. Vi vill bygga en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och kommersiella lokaler. Vi vill också skapa något annat än Norra hamnen men vi vet ännu inte riktigt hur. Området ska ju utvecklas under 20 år, säger han. Han säger också att tidigare planer på att gräva ned järnvägen har skjutits fram och spåren kommer att ligga kvar under en ganska lång tid. Dess placering påverkas också av en ny HH-förbindelse. H+ har därför fått en större utmaning och utvecklingen av området måste därmed ta hänsyn till detta och under tiden planeras för andra temporära och permanenta kopplingar för att binda ihop H+ området med centrala staden. Tyvärr innebär osäkerheten kring en eventuell järnvägstunnel att området söder om Knutpunkten tillsvidare får behålla den barriär som genom spåren tillsammans med Malmöleden skiljer stadens södra delar från vattnet. Om spåren kunde gå i en tunnel skulle det bli mer meningsfullt att bygga om Malmöleden till stadsgata med allé och korsande gator. På så sätt blir det också möjligt att binda ihop dagens centrum och söder med de framtida delarna i H+ området till ett sammanhängande centralt område. Södertunneln planeras bli 1,3 kilometer lång och leda fram till befintliga spår på Västkustbanan norr om Ramlösa station. I nuläget är det dock oklart om och när tunneln kan byggas. Den första exploateringen av H+ sker på Oceanpiren och omfattar cirka 300 bostäder plus kontor. Här ska vi också skapa förutsättningar för butiker, restauranger och så vidare. Vi har också chansen att bygga ganska tätt här. Vi ska dock inte bygga för höga hus även om vi kan ha några höga byggnader. Anders Landsbo säger att fastighetsbolaget Wihlborgs planerar att bygga ut Knutpunkten med nya moderna kontorsytor och att staden kommer att komplettera med en bro över Södra hamnbassängen som ett nytt stråk mellan Knutpunkten och den inre piren som nu ska exploateras. Vi kommer också att bygga en ny uppgång från centralstationens perronger på södra sidan av Knutpunkten. Helsingborgs näringsliv omfattar bland annat livsmedelsföretag, läkemedelstillverkare, kafferosteri, kemiföretag (Bostik) Målet med H+ är att bygga en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och kommersiella VI KAN ALLT INOM RENOVERING AV BETONG, FASADER OCH FÖNSTER Med vår erfarenhet och kompetens är vi mycket eftertraktade när det gäller fasadrenovering och betongrenovering samt fönsterrenovering. Vi hjälper konsulter med åtgärdsförslag samt vilka material som är lämpliga att använda. Välkommen att kontakta oss via mail eller telefon för mer information!.. Charly Ortberg Grundare till Fasadgruppen och Fasad & Balkong Besök gärna vår hemsida för bl.a. före/efterbilder! HELSINGBORG PUTS & MÅLNING AB Tel

5 5 MOT SUNDET lokaler. Området ska ju utvecklas under 20 år, säger Anders Landsbo. Foto: Trofotodesign Illustration: David Wiberg Vi vill bygga en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och kommersiella lokaler. med mera. Helsingborg är också en stor logistikstad med bland annat ett stort ICA-lager och mycket av livsmedelsimporten går via staden. Även om hamnen friställer ytor kommer den fortfarande vara en viktig del av stadens näringsliv. Vi jobbar även med Gåsebäcksområdet. Här finns många småföretag och vi arbetar med en dialogprocess kring planeringen av området. Hur ser era miljöambitioner ut? Vi ska ligga långt fram avseende hållbarhet. Samtidigt ska våra mål vara realistiska. Vi kommer att se över avloppssystemet och funderar på om vi kan separera toalettvatten och vanligt gråvatten för att göra reningen mer effektiv. Vi vill också utvinna biogas och rötslam och för det här arbetar vi med en innovationsupphandling. Är byggarna intresserade? Ja det är de. Till kontorslokalerna i första etappen har vi redan intressenter och för bostadsprojekten kommer vi att gå ut med markanvisningar. Jag tror inte det blir något stort problem att få byggare till området. Vilka utmaningar ser du? Vi har tekniska utmaningar från E4:an och hamnen (bland annat buller). Dessa är inte helt lätta att hantera. Vi arbetar hårt med frågan om att det krävs nya regler och ett mer nyanserat sätt att se på detta för att vi ska kunna bygga, och vi räknar med att det kommer nya regler som underlättar för oss. Vi har också ett reningsverk i området som är dyrt att flytta, det blir troligen kvar och vi kommer att behöva göra vissa anpassningar för att vi ska kunna bygga intill. Anders Landsbo säger att målet för staden som helhet är att bygga 700 nya bostäder per år. Det finns plats för invånare i H+ och vi räknar med att stadsdelen kommer att byggas ut under en 20-årsperiod. Det finns också planer på en fast förbindelse till Helsingör. Den kommer naturligtvis att påverka utformningen av H+. Planeringen måste därför ta hänsyn till denna så att man inte försvårar en anläggning av denna? Det jobbas på att ta fram underlag för en HH-förbindelse. Men danskarna är nu mest upptagna med projekteringen av förbindelsen över Fehmarn Bält till Tyskland. På sikt tror vi dock att det måste till ytterligare en fast förbindelse över sundet, säger Anders Landsbo. REGERINGEN SATSAR PÅ BREDBAND FÖR LANDSBYGDEN Regeringen satsar 2,8 miljarder kronor i Landsbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad och stöd till lokal service. Pengarna fördelas mellan De första 400 miljonerna skjuts till redan i år genom vårbudgeten. Att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt i hela landet är avgörande för att minska arbetslösheten. Vi behöver fler jobb såväl i Sorsele som i Solna, säger Annie Lööf. De nya medlen möjliggör stora satsningar på bredbandsutbyggnad och kommersiell service. Insatser för bredband på landsbygden ger möjlighet att stödja landsbygdsbefolkningen och besökare att få bättre service och skapa förutsättningar för företagande och ett attraktivt boende. Nu fördubblar vi pengarna till bredbandsutbyggnad på landsbygden, det är en förutsättning för företagande, distansjobb och studier oavsett var man bor, säger Annie Lööf.

6 6 FRAMTID NR 4 AUGUSTI 2014 STATIONSOMRÅDE I FÖRVANDLING När Malmö växer är utmaningen att göra det på ett sätt som ger plats för både boende och verksamheter och som är hållbart, grönt och nära. Nu står Nyhamnen på tur för en förvandling. Malmös innerstad fortsätter att förtätas. Att området kring Triangeln har genomgått en förvandling och blivit en ännu mer attraktiv del av city har knappast undgått någon besökare. Bland de utbyggnadsområden som står på tur finns Nyhamnen, som sträcker sig från stationsområdet i Frihamnen i norr till Västkustvägen i öster. Här kan det på sikt finnas plats för bostäder, arbetsplatser och verksamheter. Malmö förväntas växa med invånare fram till år 2030, och det måste vi planera för. Kommunfullmäktige har antagit en översiktsplan som fokuserar på att Malmö ska vara en tät, nära och grön stad i framtiden, och Nyhamnen en pärla i Malmös framtida utbyggnad. Nyhamnen är en del av framtiden, men området speglar också Malmös historia med sin gamla bebyggelse och det är anledningen till att vi ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för området, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande. Södra Nyhamnen planeras att bli en mångsidig stadsdel där man bygger högt och hållbart så att Glasvasen är steg ett i förvandlingen av Södra Nyhamnen. Den spektakulära kontorsbyggnaden ska sätta ribban för resten av bebyggelsen. många människor kan bo och arbeta här. De högsta husen ska ge en ny profil åt stadssiluetten och ge utsikt över Malmös gamla stadsdelar och kvarteren som växer upp kring Universitetsholmen. Stadsdelen, som byggs i etapper, ska också präglas av nya typer av urban grönska på väggar och tak. Bland annat finns planer på en så kallad biodukt. Med inspiration från High Line i New York, där en nerlagd högbana blivit en prunkande park svävande en liten bit ovanför stadslivet, är tanken att anlägga ett upphöjt parkstråk med utsikt över kanalen. Den så kallade Bangårdsterrassen ska också ansluta till en framtida gångoch cykelbro över kanalen som Illustration: Kanozi Arkitekter/Jernhusen förbinder Södra Nyhamnen med Drottningtorget. Genom att bygga på stationsområdet är idén att förbättra stadsmiljön samtidigt som flera centrala bostäder och kontor skapas, utan att slösa på den åkermark som finns kvar runt staden. Förhoppningen är också att minska koldioxidutsläppen när fler får nära till kollektivtrafiklösningar och bilberoendet därmed minskar. När Malmö växer är det viktigt att vi utnyttjar de stationsnära lägena, och Nyhamnen kan komma att bli ett nytt spännande område i Malmö med både bostäder och arbetsplatser. Att området ligger nära havet är också något som gör att området kan bli attraktivt, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för framtidens trafik. Malmö förväntas växa med invånare fram till år 2030, och det måste vi planera för. Första etappen av arbetet har påbörjats. Strax före sommaren gick startskottet för bygget av Glasvasen, en spektakulär kontorsbyggnad som fått sitt namn eftersom den till formen påminner om en vas. Fasaden går i grönt och byggnaden får ett så kallat grönt tak. Detta lägger ribban för de kommande byggena: detta område ska bli Malmös vackra port mot havet, säger Carina Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande. l Projektförsäkring Entreprenadförsäkring l Byggfelsförsäkring Fullgörandeförsäkring Insats- och förskottsgarantiförsäkring för bostadsrätter l Projektförsäkring Entreprenadförsäkring Byggfelsförsäkring Fullgörandeförsäkring Insats- och förskottsgarantiförsäkring för bostadsrätter Brims affärsidé är att genom en unik kunskap om affärsvillkoren och genom ett brett nätverk erbjuda den mest kostnadseffektiva riskhanteringen för enskilda projekt, hela verksamheter och grupper av företag. Fokus ligger på de branscher där Brim besitter specialistkompetens. Brims målsättning är att öka våra kunders lönsamhet genom effektiv riskhantering såväl i enskilda affärsuppgörelser som i den övergripande verksamheten. Box 19572, Stockholm Tel: Fax:

7 Burlöv C Burlöv Center Södra stambanan MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR BOSTÄDER Presenteras på Business Arena Stockholm September Lundavägen Kronetorpsvägen Kronetorps gård Det vinnande bidraget burlove av Nyréns arkitektkontor AB, Sweco Infrastructure AB, NAI Svefa AB. Framtidens Burlöv Det är mycket som är på gång i Burlövs kommun nu! I våras antogs den nya översiktsplanen Framtidsplan för Burlövs kommun som ger möjlighet till stationsnära bostäder och verksamheter mitt i den attraktiva Öresundsregionen. Planeringen för fyra spår på Södra stambanan pågår för fullt. Järnvägen kommer att sänkas ned i Åkarp och Burlövs station kommer att bli en pendlarstation, Burlöv C, med både Pågatåg och Öresundståg. Metro Arkitekter För det stationsnära cirka 100 ha stora Kronetorpsområdet avslutades en arkitekttävling innan sommaren. Det vinnande förslaget burlove rymmer bland annat ett flexibelt gatunät, en central stadspark, fickparker, små mötesplatser och en stark koppling till Burlöv Center och Burlöv C. Teamet bakom förslaget ska nu ta fram en skelettdetaljplan, visionsbilder samt färdigställa ett kvalitetsprogram. Dessa dokument ska utgöra underlag för den fortsatta utvecklingen och för framtida detaljplaner i Kronetorpsområdet. En första detaljplan för ungefär 300 lägenheter närmast Kronetorps gård är under framtagande. Burlöv har även färdiga detaljplaner för bostäder i både Arlöv och Åkarp som nu håller på att förverkligas. Läs mer på: OCEANHAMNEN SVERIGES MEST KONTINENTALA BYGGLÄGE helsingborg.se/oceanhamnen

8 8 PROFIL NR 4 AUGUSTI 2014 ÖRESUNDSBRON BLEV SÅ BRA SOM VI HADE TÄNKT! Det stora engagemanget från Öresundsbromotståndarna gjorde att brokonsortiet tvingades att hitta de bästa lösningarna för miljön. Det säger Sven Landelius, tidigare VD i brokonsortiet och högste ansvarig för projektets genomförande följde Sven Landelius intresserat debatten kring en fast förbindelse till Danmark. När avtalet med Danmark skrevs våren 1991 kände jag yes ; äntligen kan den gamla drömmen gå i uppfyllelse. Hösten 1992 hade Danmark och Sverige bildat var sitt brobolag vars uppgift blev att bygga anslutningarna till lands. De två skulle också forma ett svensk-danskt bolag, Öresundsbrokonsortiet, som skulle planera, projektera, bygga och drifta den fasta förbindelsen. I januari 1993 började jag jobba på det svenska ägarbolaget. På våren 1994 fick man ledningsproblem i det svensk-danska bolaget och jag fick då frågan om att bli VD för detta, vilket jag med glädje tackade ja till. Var alla politiska beslut tagna då? Ja och nej. Det fanns ju ett avtal mellan Danmark och Sverige om att bygga den fasta förbindelsen men den öppna frågan var miljön. Enligt avtalet skulle förbindelsen underställas svensk och dansk miljöprövning. Kring detta blev det i Sverige ett väldigt politiskt rabalder. Avtalet med Danmark skrevs på av en s-regering i mars 1991 efter en skarp debatt. Hösten 1991 blev det regeringsskifte. Bildt-regeringen tillträdde och Olof Johansson (c), som var en mycket kraftfull bromotståndare, fick miljöministerposten. Sommaren 1994 gav regeringen klartecken att bygga bron genom ett så kallat tillåtlighetsbeslut och detta fick till följd att Olof Johansson lämnade regeringen. Sven Landelius understryker att det stora engagemanget från motståndare som Greenpeace och Aktion Skånemiljö, tvingade projektörerna att hitta de miljömässigt bästa lösningarna. Det blev ett uppvaknande för oss i projektet och gav oss insikten att miljöfrågorna var avgörande. Det är enormt viktigt att vara ordentligt påläst och ta dessa på djupaste allvar. I början på juli 1995 kom det definitiva klartecknet till byggnationen genom ett domslut i dåvarande Vattendomstolen och några dagar senare tecknades det första entreprenadkontraktet. Vad såg du då framför dig? Vi hade en god uppfattning hur förbindelsen skulle kunna se ut och hur vi skulle agera för att uppfylla de tuffa miljövillkoren. Men vi hade massor med tekniska utmaningar framför oss. Vi hade bestämt att vi skulle använda känd teknik. Men i sättet för att genomföra projektet i samarbete med våra entreprenörer, i valet av produktionsmetoder och logistik var vi innovativa och kunde bygga förbindelsen efter en mycket tuff tidsplan. Vi insåg tidigt att vår uppgift också var att bygga ett starkt varumärke för regionen som skulle laddas med positiva förtecken. Därför måste vi undvika tvister, arbetsolyckor, svartjobb och inte förorsaka miljöproblem. Vi var tvungna att uppfylla stränga miljökrav. Vår anläggning skulle också bli estetiskt tilltalande. Givetvis måste vi hålla budget och tidplan. Sven Landelius säger att bron byggdes på ett avancerat industriellt sätt och med hjälp av duktiga entreprenörer. Produktionstekniken för tunnlarna var extremt innovativ och såsom alla oprövade metoder innebar den ett risktagande. Men den fungerade som väntat och den bidrog till att vi klarade tidplanen med råge. Mötte ni några tekniska bakslag? Ja vi hade några allvarliga incidenter. Totalt tillverkade vi 20 tunnelelement. När nummer 13 (fast det döptes till 12b) skulle bogseras ut och sänkas på plats i den muddrade rännan, brast ett av tunnelns gavelskott precis innan vi hade touch down i rännan. Elementet fylldes med vatten och fick snabbt sättas på plats. Säkerhetsrutinerna fungerade och ingen människa kom till skada. Vår entreprenör undersökte snabbt elementet, tog reda på orsaken, byggde ett nytt skott och tömde det på vatten och satte det på plats exakt där det skulle ligga. Ett annat bakslag kom vid utplacering av en av kassunerna som skulle bli fundament till pylonerna. Efter utplacering måste undergjutning ske och vid ett tillfälle utsattes vi för naturens krafter; en plötslig och kraftig ström i Öresund sköljde bort delar av undergjutningen, som måste ersättas i en komplicerad aktion. Vi hade några alltså några missöden men effekterna blev begränsade. Genom att vi gjorde återkommande riskinventeringar kunde vi styra förbi de flesta risker och ligga före tidplanen såg vi att projektet gick så bra att vi kunde tidigarelägga den planerade öppningen till den 1 juli Vi bestämde då att entreprenörerna skulle få en bonus om den nya tidsplanen kunde hållas. Det blev ett bra incitament att jobba smartare och samarbeta bättre en för alla, alla för en. Blev bron som du hade tänkt det? Ja och jag glömmer aldrig när den högtidliga invigningen var över. Jag stod på taket till betalstationen vid Lernacken och såg när trafiken släpptes på klockan Det var ett stort ögonblick. Tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt klarade vi uppgiften med råge och Öresundsförbindelsen har bidragit positivt till regionen. Vi hade till exempel aldrig fått ESS till Lund och Köpenhamn utan bron. Behövs det nya förbindelser? Själva kust-till-kust förbindelsen har, som jag ser det, ännu tillräcklig kapacitet. Det är lite sämre med anslutningarna på land, särskilt spårförbindelserna, här behövs först bättre kapacitet innan det är dags för nya förbindelser. Du är ordförande i ESS-bolaget, berätta? Det är ett bolag som kommer att ägas och finansieras av Sverige, Danmark och 15 andra europeiska stater och som ska bygga, äga och driva den europeiska spallationskällan, världens mest kraftfulla anläggning för materialforskning med hjälp av neutroner. Vårt mål är att bygga ESS så att morgondagens forskare står på kö för att använda anläggningen för att utveckla läkemedel, nya material och så vidare. Den ger arbetstillfällen, men den stora spinoffen är om forskningsresultaten resulterar i nya produkter och nya företag för alla bidragande länder, avslutar Sven Landelius. Renovera eller bygga till? Ring oss! Suger & Blåser material Makadam Trossbottenmaterial Grus/Sand Isolering Lera/Jord Betong Slam Aska Blästersand Spannmål Mjöl m.m. Tel

9 9 Foto: Region Skåne MALMÖ EN CYKELSTAD I VÄRLDSKLASS FAKTA Sven Landelius Bor: Lund Familj: Fru, 3 döttrar och 3 barnbarn Utbildning/erfarenhet: Civilingenjör, väg och vatten i Lund, Hedersdoktor vid LTH, VD för Öresundsbrokonsortiet Nuvarande jobb: Egen konsulterande verksamhet. Styrelseledamot i InfraNord och styrelseordförande i European Spallation Source ESS AB Aktuell med: Sven Landelius tilldelades Region Skånes årliga pris för Synnerliga insatser för Skånes utveckling tidigare i år. Enligt The Copenhagenize Index var Malmö den sjunde mest cykelvänliga staden i världen förra året. En stor anledning till detta är den omfattande cykelsatsning som Malmö stad har gjort där 420 miljoner ska fördelas under sju år på olika projekt i staden. Vi behöver bara blicka några kilometer västerut för att se världens näst mest cykelvänliga stad, nämligen Köpenhamn. Om det är cykelvänligheten som gör danskarna till världens gladaste folk låter vi vara osagt. Dock är cyklisterna många. Världens mest cykelvänliga stad är föga förvånande Amsterdam. Här har man mer eller mindre satt cyklisterna i första rummet och låtit bilisterna och gångtrafikanter få mindre utrymme. Det är nog en del turister som fått höra Amsterdamborna ringa högt i sin cykelklocka när man strosat runt i staden på fel sid av vägen. Malmö har ett mål att bli världens mest klimatsmarta stad och då måste staden bli bättre för cyklisterna. Det är alltså inte helt oväntat om Malmö klättrar några placeringar redan nästa år.

10 10 AKTUELLT NR 4 AUGUSTI 2014 Illustration: Fojab Arkitekter Det kommer att växa fram kvarterstät och småskalig bebyggelse längs Hyllie Allé. Uppförandet av nya kontorshuset Isblocket börjar inom kort. HÖGRE VÄXEL I HYLLIE Det ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel energieffektiv, resurssnål och grön med 100 procent förnybar energianvändning. I höst sätts spaden i marken för 500 nya bostäder i Malmös utbyggnadsområde Hyllie. Med arena, mässa, köpcentrum, kontor och inte minst ny station har Hyllie redan genomgått en stor förvandling men mycket återstår. Byggstarten för uppförande av fler bostäder har dröjt, bland annat beroende på det generella läget på byggmarknaden, men nu planerar man att lägga i en högre växel. I dagsläget finns och byggs runt 350 bostäder här. Snart blir det 500 till med tänkt inflyttning under vintern och våren Längs Hyllie allé, som sträcker sig i en östlig riktning från Stationstorget till infarten från Pildammsvägen, växer småskalig och kvarterstät bostadsbebyggelse fram. Här kommer runt lägenheter med blandade upplåtelseformer att successivt uppföras under de närmaste åren. Som markägare har staden en viktig roll att skapa förutsättningar för en ökad hyresrättsproduktion. Vår modell för att stimulera denna har gett positiv effekt i Hyllie. Men området har också växt med sin egen attraktionskraft, vilket gör att även bostadsrättsbyggandet är igång, säger Klas Johansson, fastighetsdirektör i Malmö stad. Det pågår också ett intensivt bostadsbyggande längs områdets andra huvudgata Hyllie boulevard. Även den utgår från Stationstorget men sträcker sig i en nordlig riktning, förbi Emporia, Malmö Arena och MalmöMässan mot infarten från Annetorpsleden fram till badhuset som är under uppbyggnad. Fullt utbyggt räknar man med att området ska omfatta runt bostäder och lika många arbetsplatser. Att Hyllie centrum ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel innebär att man här testar lösningar som sedan kan komma att användas i hela Som markägare har staden en viktig roll att skapa förutsättningar för en ökad hyresrättsproduktion. Malmö. För att lyckas tecknade Malmö stad, E.ON och VA Syd för ett par år sedan ett klimatkontrakt med syftet att energiförsörjningen ska bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi Det handlar om att sätta människan i centrum och om att bland annat skapa smarta fastigheter, hållbara transporter och energilösningar som baseras på kretslopp och där avfall behandlas som en resurs. Genom nära samarbete med byggherrarna, som sätter upp egna konkreta mål för respektive projekt, utarbetas gemensamma välfungerande system. Det är inte bara på bostadssidan som det händer mycket i Hyllie. Under kommande två år förväntas dagens runt kontorsarbetsplatser att fördubblas. Det centrala läget lockar allt fler företag att etablera sig här. Redan i höst är det inflyttningsklart i Skanskas fastighet Klipporna, tre byggnader sammanbundna av en trädgård, och inom kort börjar också Otto Magnusson uppförandet av kontorshuset Isblocket. Dessutom byggstartar ytterligare två kontorsprojekt. Det ena uppförs av NCC Property Development vid MalmöMässan och det andra av Midroc Property Development vid hörnet av Hyllie Allé och Arenagatan. Hyllie tillhör ett av regionens större utbyggnadsområden med en tillväxtpotential för cirka arbetsplatser och vi känner ett starkt gensvar från kontorsmarknadens aktörer då allt fler väljer att satsa här, säger Magnus Alfredsson, projektledare för Hyllie i Malmö stad. Läget, med närheten och de goda förbindelserna till såväl Köpenhamn som resten av Skåne, är svårslaget och ger goda förutsättningar för en levande stadsdel. Åt norr är det bara tre minuter med tåg till station Triangeln, mot söder ligger milsvida Söderslätt och åt väster väntar Kastrup och resten av världen. FAKTA Storlek: 200 hektar Bostäder: Totalt cirka 9 000, varav minst 50 % hyresrätter Arbetsplatser: Totalt cirka Shopping: Cirka 220 butiker, restauranger och caféer Multiarena: Publikkapacitet Mässanläggning: kvm Hotell: Cirka 600 rum Högsta byggnad: Point Hyllie, ca: 100 m Parkeringsplatser: bilplatser, cykelplatser Resande per dag: Kommunikationer: Tåg, stadsbussar, regionbussar, cykelvägar, förbereds för spårvagnslinje Restider Malmö-Köpenhamn: Hyllie-Kastrup: Hyllie-Malmö C: Hyllie-Triangeln: 30 min 12 min 6 min 3 min

11 EUROPEAN MEDIA PARTNER SÖKER JUST NU NYA JUNIOR PROJEKTLEDARE ÄR DU EN ENTREPRENÖR MED ENORMT SÄLJDRIV SOM VILL UTVECKLAS TILLSAMMANS MED OSS? European Media Partner är just nu inne i en expansiv fas och söker därför nya säljande projektledare till vårt kontor i centrala Malmö, med start den 1 oktober. Vi är ledande inom Content Marketing och producerar annonsfinansierade kampanjer som distribueras i den ledande dagspressen, samt digitalt. Vårt företag präglas av en stark säljkultur, stora karriärsmöjligheter och en enorm entreprenörsanda. På European Media Partner har vi en stark sammanhållning med högt i tak och en skön stämning i ett stort öppet kontorslandskap. I rollen som säljande projektledare driver du varje kampanj, det vill säga tematidning, från idé till färdig produkt. Du har ett självständigt ansvar för annonsförsäljningen och du gör allt i säljprocessen, från prospektering och avancerad konceptförsäljning, till avslut och projektledning. Förutom att finansiera tidningen så har du ansvar för att bygga upp det redaktionella innehållet tillsammans med vår chefredaktör, vilket gör detta till ett väldigt varierande säljjobb. Under ett år håller du i sex olika temakampanjer med eget budgetansvar. Du är ensam ansvarig för annonsförsäljningen som upptar ca. 95 % av din arbetstid. VI ERBJUDER DIG En varierande arbetsroll. Du är säljare, redaktör och projektledare samtidigt. EMP Sales School En gedigen säljutbildning. Erfarenhet av försäljning är en fördel men inte ett krav. Stor möjlighet att påverka din lön. Fast marknadsmässig lön med provision utan tak. Utveckling och karriär: hos oss är möjligheterna stora och du bestämmer själv hur långt du vill nå. Det finns även möjlighet att göra en internationell karriär. Anställningen är en fast heltidstjänst - provanställningstiden är sex månader. Låter detta som något för dig? Då är du välkommen med din ansökan till

12 12 UTMANING NR 4 AUGUSTI 2014 SAMARBETE NYCKEL TILL FRAMGÅNG HALLÅ DÄR KATRIN STJERNFELDT JAMMEH Det byggs bostäder i Skåne, men för få och av fel typ. Det konstaterar länsstyrelsen i sin senaste rapport om läget i länet. För att vända skutan måste alla aktörer samarbeta. Varje år publicerar länsstyrelsen i Skåne en rapport om läget på bostadsmarknaden. Årets analys visar att det råder bostadsbrist i 25 skånska kommuner. Bostadsbyggandet hänger inte med i den takt som befolkningen ökar och det har sett ut på samma sätt under större delen av 2000-talet. I nuläget växer Skånes befolkning med runt invånare per år, vilket motsvarar orterna Lomma eller Svedala, och inget tyder på att trenden kommer att brytas. Bristen på framförallt hyreslägenheter som kommunerna rapporterat om i tio års tid blir därför allt mer kännbar. Enligt kommunerna är de största hindren för ökat bostadsbyggande höga produktionskostnader, brist på detaljplanelagd mark i attraktiva lägen och svårigheter att få långivare. Byggherrarna anser i en ny rapport Varför byggs det inte detaljplanelagd mark i Skåne? att kunderna saknas. Oavsett ingång är det uppenbart att en lång lågkonjunktur satt sina spår. Det byggs bostäder i Skåne, men för få och av fler sätt. Nu krävs krafttag från samtliga aktörer för att komma ikapp underskottet. I sin rapport konstaterar länsstyrelsen att det är dyrt att bygga bostäder i dag. Man nämner att det ibland höjs röster som menar det byggs ett nytt miljonärsprogram för dem som har det gott ställt, medan de med sämre ekonomiska förutsättningar hamnar utanför. Enligt statistiken är de som flyttar till länet och behöver bostad framförallt unga vuxna och personer med mindre ekonomiska resurser, vilket naturligtvis rimmar illa med uppförandet av dyra bostadsrätter. För Malmös del kan man konstatera att befolkningen ökade med drygt personer under fjolåret. Samma år påbörjades uppförandet av runt bostäder, vilket är en minskning jämfört med drygt under De färdigställda bostäderna var också något färre 2013 jämfört med året innan. Precis som gäller för länet i övrigt behöver bostadsbyggandet alltså öka, och framförallt handlar det om att få fram bostäder till hushåll med låga inkomster och unga personer. Vi måste få igång ett ökat bostadsbyggande. Bostadsbristen slår hårt mot inkomstsvaga grupper och unga som vill flytta hemifrån, och leder till både hemlöshet och trångboddhet. Därför är frågan synnerligen viktig, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd. I början av sommaren fick stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att uppnå de bostadspolitiska målen. För att lyckas ska arbetet ske i samverkan mellan Malmö stad, MKB, privata fastighetsägare, byggherrar och Malmöbor. En välfungerande bostadsmarknad är en viktig förutsättning för Malmös tillväxt och välfärd och för att Malmö ska fortsätta vara en attraktiv stad. Det är därför det är så viktigt att vi ställer krav på att bostadsproduktionen hålls på en hög nivå, och det är anledningen till att kommunstyrelsen nu ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan, säger Milan Obradovic (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur. Det byggs alltså för lite i Skåne i dag, och det som byggs är fel. Det konstaterar länsstyrelsen i sammanfattning, och uppmanar samtliga aktörer till att ta gemensamma krafttag. Kommunerna måste satsa på intern och extern dialog, använda hel registret av sina verktyg Byggherrarna och långivarna måste våga ta fler risker. Länsstyrelsen måste hjälpa till med råd, information, underlag och samordning. Regeringen måste fortsätta vända på rätt stenar och skapa långsiktiga spelregler på bostadsmarknaden som siktar mot en hållbar bostadsutveckling. Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Varför har så många företag och huvudkontor börjat söka sig till Malmö? Malmö har blivit en modern kunskapsstad och det är nära till Köpenhamn och Kastrup. Det är i Malmö som de nya idéerna och Malmöborna finns. Vi satsar på bra förskolor, skolor och på ett rikt kulturliv. Vi har också skapat mer riktade insatser som exempelvis inkubatorer, där företag kan växa och mötas för att utbyta erfarenheter. Staden har också ett högt förtroende hos företagen som har skapats av ett politiskt mod och strategiska investeringar men också genom att vi under lång tid visat att vi tar ansvar och sköter ekonomin. Hur ser du på stadens ekonomi? Malmö stad fick i veckan Standard & Poor s högsta betyg och det innebär att Malmö bedöms vara en förstklassig låntagare på penning- och kapitalmarknaden. Standard & Poor s är en av världens ledande kreditvärderingsorganisationer och beskriver Malmö som en snabbt växande ekonomi med starka finansiella prestationer i den dynamiska Öresundsregionen. Det tycker jag är ett gott betyg då det gäller kommunens ekonomi. Vi vill ha dig. Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och kanske din kompis. För tillsammans kan vi göra världen bättre. Vill du vara med? Sms:a medlem till eller gå in på Ett medlemskap kostar 24 kr/mån. Hjälp oss att hålla Sverige rent Lämna ditt bidrag på vårt 90-konto, PlusGiro Läs mer om oss på

13 Vi behöver din röst för att göra Malmö starkt igen. Ordning och reda i Malmös ekonomi Malmö saknar 300 miljoner kronor för att kommunen ska gå runt De styrande rödgröna planerar för skattehöjningar men de försöker dölja för Malmöborna vad ett fortsatt rödgrönt styre innebär. Vi ser redan nu hur Malmös ekonomi ger sämre kvalitet inom skola och äldreomsorg. Ska vi säkra kvaliteten behövs det maktskifte i Malmö. Vi behöver fler skattebetalare i Malmö Bidragspolitiken måste bytas ut mot en politik för jobb och företagande. Malmö är en av de kommuner i landet som har högst andel långvariga bidragsmottagare och den högsta andelen barn som växer upp i familjer med försörjningsstöd. Arbetslösheten i Malmö är över 15 procent. Det är i princip dubbelt så högt som riksgenomsnittet 8,5 procent. Vad Malmö behöver är en politik för tillväxt och livskraftiga arbeten och företag. Förbättrad skola och omsorg i Malmö Malmöbor ska känna förtroende för skola och förskola. Det måste t ex finnas tillräckligt med förskoleplatser till våra barn. Skolan ska erbjuda modern teknik och ge en bra grund för arbetslivet. Våra äldre ska mötas med värdighet och respekt. Valfriheten och egenbestämmandet för våra äldre ska tillvaratas och stärkas. Vi behöver din röst i valet den 14 september för att: skapa ordning och reda i Malmös ekonomi få fler skattebetalare i Malmö, jobb istället för bidrag anställa fler lärare och höja kvaliteten i Malmös skolor garantera förskoleplats när du behöver det För att kunna lyfta Malmö ur dagens fattigdom vill vi ändra perspektiv, från en bidragspolitik till en jobbskapande politik. Stefan Lindhe (M), oppositionsråd Foto: Linda Andersson Moderaterna 248x258 mm 24 aug.indd

14 14 ÖVERBLICK NR 4 AUGUSTI 2014 Foto: Kurhan Återkommande stopp och läckage kan vara tecken på att fastighetens stammar behöver ses över. SE ÖVER DINA STAMMAR Vi är många som bävar inför tanken på ett stambyte men det måste inte alltid innebära utrivna kök och badrum. Anlita ett proffs för att ta reda på vad du faktiskt behöver så har du redan kommit en bra bit på vägen. Ett stambyte är ett omfattande projekt och en stor investering som kräver en hel del eftertanke. Att vara noggrann i sin analys av vad man faktiskt behöver är en förutsättning för ett lyckat slutresultat. En fastighets stammar har begränsad livslängd som brukar uppskattas till mellan 30 till 60 år. Att avgöra när det är dags för någon typ av stambyte är inte Elinstallation alltid enkelt, men återkommande stopp, läckage och fuktskador kan vara en indikation på att det är läge att se över husets installationer. För en lekman kan det vara klokt att anlita en besiktningsman eller byggkonsult som stöd. Med en bra behovsanalys blir det också lättare för aktuella entreprenörer att lämna ett fast pris på arbetet. Om den anlitade konsulten kommer fram till att rör och badrum är i ett sådant skick att ett stambyte krävs skriver han eller hon ihop ett så kallat förfrågningsunderlag, som du som fastighetsägare sedan har möjlighet att skicka ut till ett antal entreprenörer. Innan du begär in offerter måste du emellertid bestämma dig för vilken teknisk lösning som ska användas. Även i det här fallet är byggkonsulten eller besiktningsmannen ett stöd och kan informera om de varianter som finns nämligen traditionellt stambyte, prefabstambyte (kallas också preroom eller rum i rum-metoden) och relining. Ett traditionellt stambyte innebär att man inledningsvis river ut de befintliga badrummen för att komma åt alla rör och stammar. När detta är gjort och rör och stammar är utbytta bygger man upp badrummet igen. I köket är ingreppet något mindre och går därför snabbare. Efter att ha plockat ner köksskåp och annat för att komma åt rör och stammar återställer man köket i sitt ursprungliga skick. Vid ett prefabricerat stambyte river man så lite som möjligt i det befintliga badrummet och bygger sedan upp ett nytt badrum inuti det gamla genom att montera färdiga badrumsmoduler. Runt det nya badrummet skapas en luftspalt på några centimeter som tillåter luften att cirkulera och minskar risken för framtida fuktskador. Den tredje varianten relining innebär att man fodrar rören med ny plast. Det är en bra metod för att renovera befintliga rör, så länge man håller i minnet att den inte alls förbättrar ytskikt etcetera. Har dessa förlorat sin fuktavvisande funktion är relining alltså inte tillräckligt. FAKTA Vad är stammar? Med stammar avser man alla huvudledningar för installationer i fastigheten, såsom vattenledningar, spillvattenrör (avlopp), ventilationskanaler, värmerör och el- och teleledningar. Elinstallation Låt vår kompetens lysa upp din dag Låt vår kompetens lysa upp din dag Elinstallation ROT-avdrag Låt ROT avdrag vår kompetens lysa upp din dag Elsanering, ledningsbyten ROT-avdrag Låt Elsanering, vår kompetens ledningsbyten lysa upp din dag All elinstallation Elsanering, ledningsbyten n ROT-avdrag All elinstallation All MALMÖ elinstallation Elsanering, ELEKTRISKA ledningsbyten BYRÅ AB Tel , Sedan 1979 etens lysa All Ring upp Yvette MALMÖ elinstallation din och boka dag ELEKTRISKA in! BYRÅ AB Vi kommer Tel ut och 16 tittar 61, Sedan 1979 rag kostnadsfritt MALMÖ ELEKTRISKA BYRÅ AB ng, ledningsbyten Tel , Sedan 1979 tallation Högsta kreditvärdighet Högsta kreditvärdighet Högsta kreditvärdighet Ring Yvette och boka in! Vi kommer ut och tittar konstnadsfritt Ring Yvette och boka in! Vi kommer ut och tittar konstnadsfritt Ring Yvette och boka in! Vi kommer ut och tittar konstnadsfritt ELEKTRISKA BYRÅ AB , Högsta kreditvärdighet Sedan 1979 Ring Yvette och boka in! Vi kommer ut och tittar konstnadsfritt Sedan 1979 MALMÖ ELEKTRISKA BYRÅ AB TEL ,

15 ST O R T S O R TI ME N T A V KA KE L KL I N KE R M O S A IK N A T U R S T E N prontokakel.se Nytt! Perfekt på takterass, altan och balkong. Upphöjt från 2,8-55cm Lätt att lägga, se hur man gör på klinkerdäck.se Storlekar 40x80cm, 40x120cm, 60x60cm och 60x120cm Flera olika utseenden, trä- och stenliknande Naturmaterial Pronto klinkerdäck -den moderna uteplatsen Går att lägga direkt i gräset, i sand eller på uppfarten. Går även bra att köra bil på. Finns i flera utseenden som är identiska med t ex sjödränkt ek, kalksten och skiffer. Pronto klinkerdäck istället för trädäck med många fördelar. Lätt att lägga, håller en livstid med samma utseende, underhållsfritt och enkelt att lyfta upp en platta vid behov. Skapa en unik plats i solen med Pronto klinkerdäck på uteserveringen, takterassen och balkongen. Kombinera samma klinker i trapphuset, gångar och uteplatser. På vår hemsida klinkerdäck.se hittar du mer inspiration och även hur man gör. Öppet: Måndag-Torsdag Fredag Lördag Söndag (sep-nov) Kompanigatan 29, Vellinge. Tel Ö k a v ä r d et på din bost ad, v i hj älper dig g ä rn a!

16 NY KAMPANJ UTE NU! BESÖK VÅRA BUTIKER I ESLÖV, LUND OCH MALMÖ. VÄLKOMMEN! RÄTT RÅD KAN VARA SKILLNADEN MELLAN EN BRA DAG OCH EN DÅLIG DAG. Varje arbetsdag har tillfällen då allt kan vända. En bra dag blir plötsligt sällsynt dålig. Det kan hända alla, oavsett om du är hantverkare, servicetekniker eller industriarbetare. Ibland beror det på hur du är utrustad, och att du inte fått rätt råd vid inköpet. Det är där TOOLS kommer in. Vårt arbete går ut på att ställa rätt frågor, så att vi kan rekommendera rätt produkter från vår ojämförbart långa lagerhylla. Allt för att våra kunder ska kunna undvika de dåliga dagarna på jobbet.

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Fler skattebetalare i Malmö

Fler skattebetalare i Malmö Rapport Fler skattebetalare i Malmö jobb istället för bidrag En granskningsrapport från Moderaterna i Malmö 1 Introduktion Bidragspolitiken måste bytas ut mot en politik för jobb och företagande. Malmö

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmö regionens tillväxtcentrum - Motiv till utredning Malmö växer snabbast bland Sveriges 10 största städer sedan 2000,

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo VAD FÅR BOSTADSBRISTEN FÖR KONSEKVENSER? Individuella Demokratiska Finansiella Samhälleliga Malmö ska husera Sveriges

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

Klipporna nya utsikter i Hyllie

Klipporna nya utsikter i Hyllie Klipporna nya utsikter i Hyllie Hyllie där Malmö möter kontinenten Klipporna i Hyllie Se film om Hyllie Hyllie i händelsernas centrum Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel Ekologiskt, socialt och

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun.

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun. Jörgen Palm Stora Projekt Telefon: 08-508 263 04 jorgen.palm@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-08-26 Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Malmö staden som samverkansarena Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Ja. och kanske lite mer.. Den stora

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Hållbar förtätning genom kulturdriven stadsutveckling behöver unika partnerskap för mellanrummen. Josephine Nellerup, Malmö stad

Hållbar förtätning genom kulturdriven stadsutveckling behöver unika partnerskap för mellanrummen. Josephine Nellerup, Malmö stad Hållbar förtätning genom kulturdriven stadsutveckling behöver unika partnerskap för mellanrummen Josephine Nellerup, Malmö stad KLIMATHOT RESURSBRIST MIGRATION URBANISERING DIGITALISERING FOLKHÄLS SOCIAL

Läs mer

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD ANSÖKAN OM MARKANVISING 2017-03-13 ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD BAKGRUND & SYFTE Schottegården Invest AB ansöker om markanvisning och planbesked för del av fastigheten Sundbybergs

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva

Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Intresseanmälan skapa en resort i Kungens kurva Kungens kurva Delta i utvecklingen av Kungens kurva som destination välkommen med din intresseanmälan att skapa Skandinaviens modernaste resort Varje år

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad carl.welin@malmo.se Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning UTMANINGAR befolkningstillväxt social balans plats för samhällsservice

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære

Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære 26 mars 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Löser en bro eller tunnel alla problem? NEJ ofta är förhoppningarna orimligt höga Ny infrastruktur

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Reflektion från seminarium 4

Reflektion från seminarium 4 Reflektion från seminarium 4 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Från Trafikverkets stationshandbok till goda exempel i verkligheten - Henrik Rundquist & Rundquist Stationen behöver planeras

Läs mer

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Nya byggförslag i Folkpartiet liberalernas förslag till budget för Stockholms stad 2016 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Folkpartiet liberalerna står

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING EN SATSNING PÅ SKÅNE ÄR EN SATSNING PÅ SVERIGE I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell

Läs mer

Nybyggarland i Kungens Kurva

Nybyggarland i Kungens Kurva Frågor och svar Uppdaterad i april 2013 Nybyggarland i Kungens Kurva Förslag till ny stadsdel för trähusbyggande Huddinge kommun Vi vill gärna ha en dialog om vårt förslag till ny stadsdel. För synpunkter

Läs mer

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass.

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Hagastaden på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/hagastaden Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser, inräknat befintliga arbetsplatser

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo 288 900 UNGA I SVERIGE SAKNAR IDAG BOSTAD VARFÖR ÄR UNGA SÅ UTSATTA PÅ BOSTADSMARKNADEN? Hög arbetslöshet Osäkra

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

emporia butikerna den magiska mixen bygget Vad händer just nu på Emporia? Gert wingårdh Häftiga kontorslokaler med fantastisk utsikt

emporia butikerna den magiska mixen bygget Vad händer just nu på Emporia? Gert wingårdh Häftiga kontorslokaler med fantastisk utsikt emporia bygget butikerna den magiska mixen Vad händer just nu på Emporia? Gert wingårdh Häftiga kontorslokaler med fantastisk utsikt Emporia växer och snart är entréerna på plats. Både Bärnstensentrén

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Staden har en plan nu ska den uppdateras! Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och

Läs mer

Markanvisningstävling Oceanhamnen. Helsingborg. Cecilia Johansson exploateringsingenjör

Markanvisningstävling Oceanhamnen. Helsingborg. Cecilia Johansson exploateringsingenjör Markanvisningstävling Oceanhamnen Helsingborg Cecilia Johansson exploateringsingenjör Upplägg H+ området Detaljplanen Tävlingen Erfarenheter Stadsparken Söder Campus E4 centrum Oceanpiren Oslopiren nya

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Region Skånes arbete med Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Flerkärnig ortstruktur Sysselsättningsgrad 2010 Strukturbild för Skåne sedan 2005 Arena för dialogen

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

BREDARE SAMHÄLLSANSVAR OCH FÄRRE STORA BYGGPROJEKT FÖR DANSK FILANTROPIFÖRENING

BREDARE SAMHÄLLSANSVAR OCH FÄRRE STORA BYGGPROJEKT FÖR DANSK FILANTROPIFÖRENING NEWS ØRESUNDS MÅNADSINTERVJU: Reportage: JENNY ANDERSSON BREDARE SAMHÄLLSANSVAR OCH FÄRRE STORA BYGGPROJEKT FÖR DANSK FILANTROPIFÖRENING Royal Arena, Den Blå Planet och Kulturhavn Kronborg är några danska

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer