Mötesplats Funktionshinder!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesplats Funktionshinder!"

Transkript

1 Välkommen till Mötesplats Funktionshinder! Illustration: Mattias Kvick, arbetar som habiliteringsassistent i Partille kommun med inriktning på musik, drama och skapande verksamhet. Ett GR-arrangemang. Finansieras till viss del av Svenska ESF-rådet april 2012 Eriksbergshallen, Maskinhallen 11, Göteborg Reviderad

2 Inspiration och utbyte av kunskap och erfarenheter nu större än någonsin! Mötesplats Funktionshinder är till för anställda inom verksamhetsområde Funktionshinder i GRs 13 medlemskommuner. Dagarna syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesroller. Nytt för denna Mötesplats är att vi både byter plats och tar mer plats! Hela Eriksbergshallen kommer att fyllas med utställningar, seminarier och speakers corner. Utställningsdelen är öppen för allmänheten! Mer information och dokumentation från tidigare mötesplatser hittar du på praktisk information Var och när? Tisdag och onsdag april 2012 Eriksbergshallen, Maskinhallen 11, Göteborg Utställningen öppen Seminarieprogram Hitta hit: Anmälan och kostnad Utställning: Att besöka utställningen på Mötesplats Funktionshinder är gratis, ingen anmälan krävs. Seminarium: Varje medlemskommun/stadsdel har ett givet antal platser som fördelas av respektive chef. Om du är intresserad av att gå på arrangemanget, kontakta din chef. Det går inte att anmäla sig direkt till GR. Fika och lunch: För seminariedeltagare ingår fika och lättare lunch. På Eriksbergshallen finns servering som är öpppen för allmänheten med möjlighet att köpa fika, lunch etc. Tillgänglighet Hur tillgänglig är Mötesplats Funktionshinder? Vår ambition är att Mötesplats Funktionshinder skall vara ett tillgängligt arrangemang. Ett antal seminarier samt Speakers Corner teckentolkas av elever från Teckentolksutbildningen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Har du funderingar och önskemål om tillgängligheten på Mötesplatsen, kontakta Upplysningar Nicholas Singleton, Tel Arrangör GR (Göteborgsregionens kommunalförbund). 2 Innehåll 17 april Program...sid 3 Seminariepass 1...sid 4 Seminariepass 2...sid 5 18 april Program...sid 6 Seminariepass 3...sid 7 Seminariepass 4...sid 8 Utställare...sid 9

3 Mötesplats Funktionshinder Registrering och fika startar Inledning Framtidens möjligheter och utmaningar för funktionshinderområdet (T*) Riitta-Leena Karlsson Utställningsytan öppnar, besök utställningar Seminariepass 1 OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller Lunch. Lättare lunch serveras i caféet. Besök utställare Seminariepass 2 OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller Besök utställare Från ovisshet till möjlighet aspergers syndrom. En resa genom ljus och mörker utifrån ett eget livsperspektiv. Er guide på resan är Carl Söderholm (T*) Carl Söderholm Besök utställare Utställningsytan stänger T* Teckentolkas av elever från Teckentolksutbildningen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. 3 Program 17 april Riitta-Leena Karlsson har varit funktionshinderombudsman (FO) i Stockholms stad sedan Funktionshinderombudsmannen ska vara en förstärkning och ett komplement till stadens ansvariga nämnder och styrelser i frågor som berör levnadsförhållanden och förutsättningarna för delaktighet för människor med funktionsnedsättning. Riitta-Lena är utbildad socionom och har arbetat bland annat som avdelningschef för funktionshinderfrågor inom Stockholms stads stadsdelsförvaltningar. Carl Söderholm är 32 år och från Göteborg. Han är verksam på heltid som föreläsare inom neuropsykiatriska funktionshinder, utifrån en specialanpassad daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Han har likaså medverkat i flera Tv-reportage, liksom i tidningar och radio. Carl har även föreläst i Danmark, Norge, Holland och Thailand.

4 SEMINARIEPASS 1 kl Parallella seminarier! 17 april Onödig ohälsa vad kan vi göra? (T*) Blir personer med funktionsnedsättning sjuka i onödan för att de inte kan vara med som alla andra? Kan delaktighet främja hälsa? Det är viktigt för alla att vara delaktiga, till exempel i fritidsaktiviteter. Det gör oss friskare. I detta seminarium får du ta del av erfarenheter från ett pågående projekt i Alingsås som vill motverka den onödiga ohälsan. Exempel varvas med personliga erfarenheter från Peter Ojala, konsult i projektet och elitidrottare inom handikappidrotten. Du får också ta del av resultat från rapporten Onödig ohälsa från Folkhälsoinstitutet, som är bakgrunden till projektet. Medverkande; Kristina Avaheden, projektledare och funktionshinderstrateg i Alingsås kommun tillsammans med Peter Ojala, konsult. Föräldrautbildning för föräldrar med intellektuella funktionshinder resultat från ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt Forskning visar att föräldrar som har intellektuella funktionshinder kan ha svårigheter med omhändertagandet av och samspelet med sitt barn. I andra länder har yrkesverksamma framgångsrikt använt föräldrautbildningsprogram för att utveckla och stödja föräldrarna i deras förmåga att ta hand om sina barn. Under drygt ett år har ett föräldrautbildningsprogram Parenting Young Children (PYC) prövats i en svensk kontext och presentationen kommer att innehålla resultat från de yrkesverksammas erfarenheter av att använda programmet samt föräldrarnas upplevelser av att delta i programmet. FoU i Väst/GR Mikaela Starke och Elisabeth Beijer ARBETSFOKUS i Örgryte-Härlanda (T*) ARBETSFOKUS finns tillgänglig för personer med LSS beslut och SoL beslut. Vi tillhör idag Daglig Verksamhet i Örgryte-Härlanda och jobbar med Arbetsförmågebedömningar. Vårt mål är att personer med LSS och SoL beslut ska utvecklas och ges möjlighet att, med stöd, prova ta sig ut på arbetsmarknaden. ARBETSFOKUS bedriver arbetsträning med arbetslika krav för att rusta personer mot nästa steg i sin utveckling. Arbetet består av fyra block där deltagare efter hand matchas ut i praktik, utflyttad Daglig Verksamhet, annan befintlig daglig verksamhet, kooperativ, studier eller till vården. Då praktiken fungerar samarbetar vi tätt med Arbetsförmedling och Försäkringskassan för att möjliggöra bidragsanställning. Hur personerna matchas beror på vad arbetsförmågebedömningen och kartläggande samtal visar. Vi utgår från den evidensbaserade metoden Supported Employment där matchning och samverkan fyller en central roll för att personen ska lyckas och utvecklas på sin praktik alternativt Dagliga Verksamhet/Sysselsättning. Interaktiv design Vad finns det för kunskap om interaktiv design och hur ser framtiden ut? Välkommen till ett seminarium där vi berättar om forskning kring interaktiva upplevelserum. Per-Olof Hedvall, forskare på Certec i Lund, berättar om ett pågående projekt där forskare ihop med vardagsaktörer försöker få fram interaktiva sinnesstimulerande aktiviteter. Därefter berättar Pernilla Halmedal, enhetschef, om den interaktiva miljön på Eldorado som nu tar stora kliv framåt. På kort tid har de tekniska möjligheterna utvecklats på Eldorado genom samverkan med externa aktörer inom interaktiv design. OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller! T* Teckentolkas av elever från Teckentolksutbildningen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. 4

5 SEMINARIEPASS 2 kl Parallella seminarier! Att bo med LSS (T*) Människor med psykiska funktionsnedsättningar och en komplex livssituation med missbruk och/eller kriminalitet kan ha särskilda svårigheter i att få ett varaktigt boende med god kvalitet. Göteborgs Stad har etablerat två gruppbostäder med särskild service riktade till personer dömda till rättspsykiatrisk vård respektive kvinnor med missbruk och psykiatrisk samsjuklighet. I båda fallen är det fråga om människor med omfattande funktionsnedsättningar på många livsområden och insatserna har beviljats med stöd av LSS. Anette Skårner vid Institutionen för socialt arbete och FoU i Väst/GR har undersökt hur de berörda personerna själva uppfattar denna boendeform och kommer vid seminariet att redogöra för resultaten. 17 april Unga vuxna (T*) Unga Vuxna A/B är ett treårigt ESF-finansierat projekt, som vänder sig till personer i åldern år, som har någon form av psykisk sjukdom/funktionsnedsättning/ohälsa. Vi erbjuder strukturerade aktiviteter måndag till fredag, med stor vikt på friskvård. Projektet har en nära samverkan med boendestödsteamet i Östra Göteborg, samt FK, socialtjänsten samt den psykiatriska öppenvården. Vi har som mål att förbättra livskvaliten och skapa förutsättningar för individen att närma sig egen försörjning. Vi föröker också hitta nya arbetsmetoder för att skapa effektivare stödinsatser kring individen, genom samverkan och samordning mellan huvudmännen (socialtjänst/ FK/sjukvård). Olika unga lika förutsättningar Projektet handlar om att göra det lättare för unga med funktionsnedsättning att komma ut i arbete eller studie efter studenten I samarbetet mellan FK, AF, Vuxenhabilitering och Funktionshinderverksamheten har vi vunnit erfarenheter som vi vill dela med oss av. Framgångs faktorer heter dialog och nätverkande. Vi kommer att berätta om hur vi gjorde och varför det blev så bra. För mer information: Ewa Wahlin, Susanne Borg TAKK på modersmålet Genom gestaltningar och samtal med seminariedeltagarna förmedlar föreningen m.i.m (mitt i det interkulturella mötet) kunskap om utveckling av flerspråkighet hos barn/ungdomar med kommunikativa funktionsnedsättningar. M.i.m, tillsammans med flera samarbetspartner, driver projektet TAKK för Språket. Projektet anordnar kurser i TAKK för familjer med annat modersmål än svenska. Dessutom anordnas informationsdagar för personal om användning av Alternativ Kommunikation tillsammans med olika modersmål. Välkomna! Medverkande: Projektledare och dramagruppen m.i.m OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller! T* Teckentolkas av elever från Teckentolksutbildningen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. 5

6 Mötesplats Funktionshinder Program 18 april Registrering och fika startar Inledning Framtidens möjligheter och utmaningar för funktionshinderområdet (T*) Riitta-Leena Karlsson Utställningsytan öppnar, besök utställningar Seminariepass 1 OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller Lunch. Lättare lunch serveras i caféet. Besök utställare Seminariepass 2 OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller Besök utställare Från ovisshet till möjlighet aspergers syndrom. En resa genom ljus och mörker utifrån ett eget livsperspektiv. Er guide på resan är Carl Söderholm (T*) Carl Söderholm Besök utställare Utställningsytan stänger Riitta-Leena Karlsson har varit funktionshinderombudsman (FO) i Stockholms stad sedan Funktionshinderombudsmannen ska vara en förstärkning och ett komplement till stadens ansvariga nämnder och styrelser i frågor som berör levnadsförhållanden och förutsättningarna för delaktighet för människor med funktionsnedsättning. Riitta-Lena är utbildad socionom och har arbetat bland annat som avdelningschef för funktionshinderfrågor inom Stockholms stads stadsdelsförvaltningar. Carl Söderholm är 32 år och från Göteborg. Han är verksam på heltid som föreläsare inom neuropsykiatriska funktionshinder, utifrån en specialanpassad daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Han har likaså medverkat i flera Tv-reportage, liksom i tidningar och radio. Carl har även föreläst i Danmark, Norge, Holland och Thailand. T* Teckentolkas av elever från Teckentolksutbildningen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. 6

7 SEMINARIEPASS 3 kl Parallella seminarier! Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet (T*) Ale kommun gjorde under 2011 en stor organisationsförändring, verksamheter inom LSS och meningsfull sysselsättning inom socialpsykiatrin, som tidigare tillhörde funktionshinderenheten tillhör numera arbetsmarknadsenheten. Kom och lyssna på hur verksamhetsutvecklare arbetade för att utveckla meningsfull sysselsättning och öppna upp möjligheter för en utvecklande arbetslivsrehabilitering i Ale. Brukaren som medaktör i kvalitetsarbetet? Brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling som utförs av brukare med utgångspunkt från ett brukarperspektiv. Brukarperspektivet beaktas dels genom att det är brukare som utför revisionen och dels genom att revisionen fokuserar på brukarnas upplevelse av inflytande/delaktighet respektive bemötande. På detta sätt tar man tillvara den kompetens som en person med egen brukarerfarenhet har. Tanken är att metoden kan användas inom verksamheter där man är intresserad av att tillföra ett brukarperspektiv och där man vill utveckla verksamheten och höja kvaliteten. Metoden har hitintills främst nyttjats inom enheter som vänder sig till psykiskt funktionsnedsatta eller intellektuellt funktionsnedsatta. Under 2011 testades metoden i nya sammanhang vilket innebar att metoden utvecklades ytterligare. Nytt för 2011 är att vi inlett ett samarbete med GR-kommunen Mölndal. På scen står ansvariga för brukarrevisionen, erfarna brukarrevisorer och samarbetspartners från Mölndals stad! Välkomna! www. kvalitet.goteborg.se/brukarrevision 7 18 april Införande av evidensbaserad praktik inom socialt arbete en Kungsbackamodell Förvaltningen för funktionshinder i Kungsbacka kommun har sedan 2011 valt att organisera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och metodutvecklare i en gemensam enhet, Resursenheten. Inom Resursenheten finns metodutvecklare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och sjukgymnaster. Det övergripande målet för förvaltningen har varit är möta Socialstyrelsens krav på att arbetsmetoderna inom socialt arbete ska vara evidensbaserade samt att möta medarbetares behov av kompetenshöjning inom området. Syftet med en gemensam enhet var att skapa tydlighet i vilka olika kompetenser som finns till stöd för våra brukare och medarbetare. Med en gemensam enhet är tanken att stärka teamarbetet mellan olika handledare. Vi kommer att presentera vårt uppdrag och arbetssätt. Skyttevägens gruppbostad, en resa i nöd och lust (T*)...en berättelse om en gruppbostads arbete med att resa sig ur en arbetsam situation till att bli ett boende och en arbetsplats med arbetsglädje och brukarnöjdhet. En personlig ärlig och öppen beskrivning av erfarenheter, glädje och svårigheter. Var kommer vi ifrån, hur kom vi vidare, vart är vi nu och vart är vi på väg. Berättelsen startar i planeringen av en ny gruppbostad för unga vuxna med autism. Med en hög ambition utifrån medbestämmande och brukarinflytande ville man skapa den moderna gruppbostaden. Det visade sig att kommunikationen misslyckades i flera led vilket gav upphov till en svår situation för alla inblandade. Akuta situationer tvingade fram en omvärdering av verksamheten. Från att diskussionen har handlat om ren överlevnad handlar samtalet idag om inkludering och demokrati. OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller! T* Teckentolkas av elever från Teckentolksutbildningen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

8 SEMINARIEPASS 4 kl Parallella seminarier! Afasiprogrammet på Dalheimers hus vad är det? Under drygt ett år ( ) pågick ett Afasi projekt på Dalheimers hus för att undersöka om man skulle kunna förbättra kommunikationsförmågan hos personer med afasi. Projektet blev framgångsrikt och resulterade i ett permanent program inom ramen för daglig verksamhet. Afasiprogrammets personalteam berättar om sina erfarenheter från sitt arbete med personer med afasi. Våga växa med projekt Mellansprånget (T*) Projekt Mellansprånget är ett samarbete mellan Sdf Angered, Sdf Östra Göteborg, Europeiska Socialfonden och Coop Forum Bäckebol. En av projektets utmaningar har varit att ta fram en lyckad modell för coachning som bidrar till individers växande och som i sin tur motverkar inlåsningseffekten inom daglig verksamhet. Hur kan man bidra till att individer växer och närmar sig arbetsmarknaden? Hur är man en bra coach? Hur får man coachningen att bli en central del av ett gemensamt förhållningssätt? Hur hittar man nycklar till en lyckad coachning? Hur möter man varje individ i ett projekt med ramar? Dessa och andra frågor resonerar projekt Mellansprånget runt. 18 april Att skapa hållbara strukturer för lärande på arbetsplatsen GRo är ett ESF-projekt som ska möta aktuella kompetensbehov och samtidigt utveckla arbetsorganisationen för ett ökat lärande och bättre hälsa på arbetsplatsen. Drygt 1000 personer från fem funktionshinderverksamheter och en måltidsverksamhet i sex av GRs medlemskommuner deltar. På seminariet berättar vi om möjligheter och utmaningar med att driva kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt. Deltagande personal berättar om några av de aktiviteter som genomförts i projektet så som studiebesök i Italien, studiecirklar och lärande besök på arbetsplatser. För mer info om GRo, se Väck den björn som sover! (T*) Frida Särén, sexualpedagog och Erika Gustafsson, teaterpedagog, från projektkollektivet forum SKILL föreläser om normer kring sexualitet och funktionalitet utifrån metodmaterialet FÖRDOM & STOLTHET. forum SKILL har tillsammans med Kvinnofolkhögskolan producerat detta material för att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Frida Särén och Erika Gustafsson har båda lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med personer med intellektuell funktionsnedsättning och har ett stort engagemang i frågor kring sexualitet, funktion och antidiskriminering. Läs mer på OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller! T* Teckentolkas av elever från Teckentolksutbildningen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. 8

9 Utställare på Mötesplats Funktionshinder Arbetskraften Arbetskraften är en daglig verksamhet inom Funktionshinder i Härryda kommun. Vi erbjuder bland annat våra deltagare meningsfulla arbetsuppgifter i form av praktikplatser med handledning, paketeringsarbeten för olika företag, klädsortering i ett samarbete med Emmaus Björkå, vår egen butik Händigt, samt Textilverkstan. Målsättningen är att utveckla den enskildes möjligheter till ökad delaktighet i samhällslivet och till förvärvsarbete. 02 Slussen En Daglig verksamhet ute på arbetsmarknaden Slussen är en verksamhet för personer som har en LSS-tillhörighet men önskar sin Dagliga verksamhet på en arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden. Innan resurspersonerna kommer ut på en arbetsplats görs det en kartläggning på två fasta arbetsplatser där aktiveringshandledarna är med och kartlägger förmågor och svårigheter. Kartläggningen ligger till grund för arbetskonsulenternas uppdrag att hitta rätt plats till rätt person. Arbetskonsulenterna på Slussen arbetar aktivt med att bygga nätverk på arbetsmarknaden så att det finns ett brett utbud för resurspersonerna, vilket möjliggör rätt plats till rätt person. Aktiveringshandledarna stöttar individen ute på arbetsplatsen under en introduktion, som kan vara allt ifrån några timmar till flera veckor. För dem som har som slutmål att nå en skyddad anställning hjälper arbetskonsulenterna resurspersonen att få stöd från Arbetsförmedlingen. 03 Daglig verksamhet Västra Göteborg Daglig Verksamhet Västra Göteborg representeras på Mötesplats Funktionshinder av Media/Musik På Lokattsbacken 76 och av våra två Durevallsinstruktörer Bengt och Kenneth. Mediagruppen visar prov på allt från egenproducerade musikvideos, bilder, film och animeringar. Vi facebookar och bloggar om händelserna på mässan direkt via vår hemsida och kanske blir det även lite livestreamad radiosändning på vår hemsida. Vi visar och berättar om vårt arbete med tidningen LOKATTSBLADET, hur vi arbetar med olika teman och studiebesök. Att vara reporter är att på ett naturligt och roligt sätt ta för sig av allt vi och våra läsare kan tänkas vara nyfikna på. Vi representerar hela Västra Göteborg så information om alla enheter inom daglig verksamhet finns naturligtvis i montern. Våra Doormans hälsar dig välkommen till vår monter och ser till att du trivs. Eva Hartlid Angela Wennersand 9 04 Formverkstan Konst & Design En dagligverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamhetsiden är att genom stark profilering på hantverk / bild erbjuda en skapande, kreativ miljö med inriktning på personlig utveckling, självständighet och produktion. 05 Bästa jobbet I Göteborgs Stad Centrum arbetar idag 65 personer på arbetsplatser anpassade efter varje individs förutsättningar, förmåga och utvecklingsbehov. Om du är intresserad av att göra ett studiebesök och kanske väljer att arbeta tillsammans med oss finns det 6 olika ställen att välja mellan; Viktoria, Läderverkstán, Stampen, Forseliusgruppen, Intryck samt Klara och Göta kafé. Välkomna till vår utställning där vi försöker visa varför vi är bästa jobbet i stan! 06 Daglig verksamhet i Partille Kom och se vad vi gör i Partille! Detta år visar vi upp följande verksamheter och projekt: Tidningen Solsidorna vår nystartade och mycket uppskattade tidning som når hela verksamheten samt särskilda boenden. Arbetslivscentrum utgångspunkten för praktikplatser och anställningar. Härifrån drivs Projekt Arbetsliv där vi bl.a. erbjuder deltagarna stöd enligt metoden Supported Employment och olika kurser såsom; Jobbkurs, Att arbeta i livsmedelsbutik samt Laga din egen lunchlåda. Galleriet konst och café i Jonsered och Säven Café och hantverk två av våra inspirerande konstnärliga och skapande verksamheter. Lexbyfixarnas second hand smart återvinning kommunala verksamheter emellan! 07 Daglig verksamhet 1 Västra Hisingen Inom daglig verksamhet 1 arbetar vi aktivt med individen i centrum. Genomförandeplan och kontinuerliga uppföljningar är grunden i den individuella dagliga verksamhetsplaceringen, intressen och önskemål tas på så sätt tillvara. Grundvärderingarna delaktighet och demokrati ger sig i uttryck i t. ex husmöte, brukarråd och den gemensamma tidningen som brukarna själva producerar. Våra åtta verksamheter har alla detta gemensamma tänk, där även medarbetarnas intressen och kompetens skräddarsyr verksamheterna. Vårt kugghjulstänk som baseras på ett daglig verksamhet med dess gemensamma plattformen ger stabilitet för brukare, medarbetare och vikarier. Detta är t. ex uppbyggnaden av vikariepärm, brandpärm, schemastrukturer samt regel och rutinbank. Eftersom vi ligger under arbetsmarknad/sysselsättning arbetar vi även aktivt med att få ut våra brukare mot utflyttad daglig verksamhet och studier. Välkomna att besöka vår monter

10 08 Björkbacken rehabilitering och aktivering Björkbacken är en rehabiliteringsenhet i Göteborgs kommun. Björkbacken ligger i stadsdelen Högsbo och består av rehabiliteringsbostäder, permanentbostäder och dagverksamhet. Verksamheten är ett komplement till sjukvårdens rehabilitering. Verksamheten vänder sig till personer, år, med funktionsnedsättningar orsakad av förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom. Personerna skall efter sjukvårdens insatser bedömts ha en förbättringsprognos och vara i behov av ytterligare rehabilitering. Personalgruppen består av arbetsterapeuter, kuratorer, pedagoger, sjukgymnast, rehabiliteringsassistenter och sjuksköterskor. Vi arbetar för att stödja personerna i deras förändrade livssituation. Vi ger stöd och stimulans i den fortsatta rehabiliteringsprocessen. 09 Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för hjälpmedel och tillgänglighet. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En stor del av vårt arbete handlar om att sprida kunskap om hjälpmedel och metoder till dem som arbetar inom hjälpmedelsområdet. Det gör vi genom försöksprojekt, utbildningar och nätverksarbete. Vi stödjer också företag och organisationer att utveckla idéer om nya hjälpmedel. 10 Titta och prova fria appar för tillgänglighet Kom och prova flera olika mobilappar och skrivbordsprogram, framtagna i ett europeiskt samarbetsprojekt! Vi visar bland annat en alternativ kontakthanterare med bild och ljud, andra sätt att styra och navigera i mobilen, och en app för att kommunicera med bilder och symboler. Du kan också prova att skriva med bildsymboler i OpenOffices ordbehandlare, och använda Daisy och punktskrift för att läsa texten. Alla appar och program är framtagna som öppen källkod och är fria att använda. De är utvecklade i AEGIS, ett projekt som har som målsättning att förbättra för personer med funktionsnedsättning att använda samma teknik som andra. Vi som ställer ut kommer från DART, ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning och är en av de svenska deltagarna i projektet. Vi arbetar med AKK - alternativ och kompletterande kommunikation - och datorstöd för alla åldrar och sysslar både med utredning, utbildning och utveckling på detta område. Kom till vår monter för att få veta mer om oss och våra projekt - och för att prova och klämma på något av det allra nyaste nya! 11 Hänger vi med? Resurscentret Eldorado utvecklas med ny teknik Kan interaktiv design medföra ökad kommunikation för målgruppen på tidig utvecklingsnivå? Med hjälp av finansiering och inspiration utifrån tar den interaktiva miljön nu stora kliv framåt för att ge ny stimulans åt gästerna på Eldorado. 10 Ny lots ska ge vägledning för barn med funktionsnedsättning En ny lots som hjälper barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar har inrättas i Göteborg 12 Kognitiva hjälpmedel i centrum AIR, Arbetsinriktad rehabilitering vid Sahlgrenska universitetssjukhuset berättar om sitt arbete och visar på praktiska hjälpmedel. 13 Yrkeshögskoleutbildningen Pedagogisk Vägledare vid funktionshinder En pedagogisk vägledare behöver medverka till att stödpersonal skapar samsyn och kan samverka i olika nätverk för att ge det kvalificerade vardagsstödet. Ett viktigt kompetensområde är därför att kunna ge pedagogisk vägledning och kollegial handledning både åt individen och åt en grupp med stödpersonal. En spetskompetens är att kunna förebygga konflikter och leda samtal om etiska dilemman. En annan är att ha coachande förhållningssätt när man arbetar med Supported employment Välkommen till vår utställning så får du veta mer! Yrkeshögskolan Göteborg. 14 Vill du verka genom aktivitet läs till aktiveringspedagog Aktiveringspedagogutbildningen leder till självständig yrkesutövning med kompetens att stimulera och rehabilitera till aktivitet i vardagligt liv på såväl individ-, grupp- som verksamhetsnivå. Under två år inbjuds du att använda kreativitet, sinnesstimulering och skapande likaväl som dialog och reflektion. Du utvecklar pedagogiska färdigheter och prövar hur man lär och verkar tillsammans med andra, samt hur man utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheter så att de blir verksamma för dem de är till för. Utbildningen sker på heltid i Mölndal i gamla Krokslätts fabrikers lokaler samt i Lärande i arbete på olika arbetsplatser runt om i regionen. Aktiveringspedagoger arbetar inom olika verksamheter för personer med såväl fysisk som kognitiv funktionsnedsättning, allt från särskola, daglig verksamhet till insatser för äldre personer med behov av stöd. 15 Medborgarskolan Medborgarskolan har nu startat funk. Vi finns för att utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Både fritids aktiviteter och inom den dagliga verksamheten. Med våra kunniga ledare erbjuder vi stimulerande verksamhet som inbjuder till utveckling för den enskilda individen. Vårt fokus är kunskap inom ämnesområden och att sprida den kunskapen vidare till alla. Välkomna till oss! 16 Se Kraften Vad kan Arbetsförmedlingen erbjuda arbetsgivare som tar emot personer med funktionsnedsättning. 17 HSO Västra Götaland HSO Västra Götaland arbetar som en påtryckningsgrupp över hela regionen med frågor som berör alla personer med funktionsnedsättningar och deras närstående. Vi arbetar aktivt inom bland annat områdena, tillgänglig-

11 het, hälso- och sjukvårdsfrågor, hjälpmedel, kommunikation/er, utbildning, kultur och fritid. För att förstärka arbetsmarknadsanknytningen för unga personer med funktionsnedsättningar har vi startat upp projektet Funkia, vilket vi fått medel för från både ESF och Allmänna Arvsfonden. 18 HSO Göteborg / Brukarstödcentrum HSO Göteborg arbetar för ett samhälle tillgängligt för alla människor, där alla har lika värde med samma rättigheter och skyldigheter. Vi är ett samarbetsorgan för 43 funktionshinderföreningar i staden i dagsläget. HSO Göteborgs uppdrag är att stödja medlemsföreningarna och ta tillvara på deras intressen i gemensamma och övergripande frågor. Vi ger konstruktiva förslag, driver frågor av principiell karaktär samt visar på brister och positiva exempel i samhället. Brukarstödcentrum är en av HOS Göteborgs verksamheter och arbetar med kostnadsfri individuell rådgivning i frågor som rör funktionshinder till medborgare i Göteborgskommun. Brukarstödcentrum kan hjälpa till med information om vart man vänder sig med en viss fråga, ge information om vad insatser och beslut kan innebära och ge stöd vid ansökningar, överklaganden eller tillsynsfrågor m.m. 19 Upplevelser för stunden ett minne för livet Genom att välja läger som form av korttidsvistelse enligt LSS så är vår förhoppning att vi inte bara erbjuder en upplevelseför stunden, vi vill med läger också att våra olika teman och aktiviteter som erbjuds skall bidra till en grund för inre motivation, till att fortsätta med en aktivitet utanför lägret. Mölndals stad 20 Lägerverksamheten Social resursförvaltning, Göteborg Lägerverksamhetens kärnverksamhet utgörs av korttidssvistelse enligt LSS där flera hundra deltagare är på läger under helger och skollov. Vi har även en mängd andra typer av läger tex läger för barn till föräldrar med funktionsnedsättning, familjeläger, där hela familjen erbjuds lägervistelse. Fritidsläger för deltagare med lättare funktionshinder och syskonläger, som riktar sig till barn som har ett syskon med funktionsnedsättning. Vistelsen ska främja en god utveckling och ge miljöombyte, erbjuda och stimulera till aktiviteter och gemenskap i en trygg miljö, samtidigt ska vistelsen ge anhöriga avkoppling. Lägervistelsen ska på så sätt ge ökad livskvalité för hela familjen Brukaren som medaktör i kvalitetsarbetet Brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling som utförs av brukare med utgångspunkt från ett brukarperspektiv. Besök Brukarrevisionens utställningsbord där du får höra om kvalitetsutvecklingsmetoden som utgår från brukarens uppfattning och erfarenhet av vad kvalitet är! Brukarperspektivet beaktas dels genom att det är brukare som utför revisionen och dels genom att revisionen fokuserar på brukarnas upplevelse av inflytande/delaktighet respektive bemötande. På detta sätt tar man tillvara den kompetens som en person med egen brukarerfarenhet har. Tanken är att metoden kan användas inom verksamheter där man är intresserad av att tillföra ett brukarperspektiv och där man vill utveckla verksamheten och höja kvaliteten. Välkomna förbi och smaka på vårt goda godis och diskutera brukarinflytande! www. kvalitet.goteborg.se/brukarrevision 22 Cabaree De É La Vi Vi är en Cabaree grupp från Partille Kommun De E La Vi, som hållit på i 14 år, numera i samarbete men Studieförbundet Vuxenskolan. Genom att lyssna, ställa rimliga krav, uppmuntra, bekräfta, skapa trygghet, förfina och utveckla var och ens förmågor skapar vi tillsammans vår verksamhet. 23 Personlig assistans i Göteborg Kvalité, Kompetens och Trygghet Personlig assistans i Göteborg står för kvalité, kompetens och trygghet. I vår verksamhet sätter vi brukaren i centrum. Både assistenter och chefer samarbetar mellan stadsdelar vilket gör att vi kan dela med oss av erfarenheter och lära av varandra. Besök oss så berättar vi mer. 24 Kognitiva resultat samma för alla Som en utflyttad verksamhet inom området funktionshinder i SDF Askim Frölunda Högsbo, arbetar vi individuellt enligt Supported Employment och Individuella praktikplaceringar med alla deltagare. I verksamheten finns bl.a. kontinuerlig uppföljning och fortsatt stöd i arbetslivet. En gemensam nämnare vi uppmärksammar i år är att se vårt arbete ur ett mer allmänmänskligt perspektiv, dvs. det är något vi alla har, något vi alla använder dagligen, något som är svårt att klara sig utan: Kognitiva förmågor- men vad är det? Vad innebär det rent konkret? Hur kan det ta sig uttryck då förmågan är nedsatt eller fungerar annorlunda än vi tror? 25 GRo-projektet Kom och besök vår monter där vi berättar om möjligheter och utmaningar med att driva kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt inom funktionshinderområdet med stöd av Svenska ESF-rådet. Deltagande personal berättar om några av de aktiviteter som genomförts i projektet såsom internationella studiebesök, studiecirklar, nätverk och lärande besök på arbetsplatser. 26 Göteborgsregionens kommunalförbund Tretton kommuner i Västsverige som tillsammans har nästan 1 miljon invånare, med uppdrag att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte. FoU i Väst som arbetar med forskning och utveckling utifrån kommunernas frågor. Meritea tar fram metoder för validering av befintlig kunskap inom yrket så att den formella utbildningen blir kortare. Praktikplatsen förmedlar praktikkontakter för elever och arbetslösa till arbetslivet. Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, kommuner och utbildare för att kvalitetssäkra och matcha utbildning utifrån behov. Kompetens erbjuder utbildningar och arrangerar mötesplatser som Mötesplats Funktionshinder.

12 27 Dalheimers hus ett hus utan trösklar i alla avseenden Dalheimers hus är byggt och anpassat för personer med fysiska funktionsnedsättningar. I första hand erbjuder vi stöd till personer i Göteborg genom att erbjuda daglig verksamhet, korttidsboende, friskvård och annat stöd. Men Dalheimers hus är också ett hus där alla med eller utan funktionsnedsättningar är välkomna. I vårt hus hittar du bland annat en restaurang, ett gym, en bassäng och ett bibliotek. Allt i fräscha och tillgängliga lokaler. Vår strävan är att livskvalité och välbefinnande skall genomsyra alla verksamheter. Välkommen att besöka vår monter! 28 Bräcke Diakoni Trygghet, Utmaningar och Utveckling för barn och ungdom med funktionsnedsättning 29 På Ågrenska är det sällsynta vanligt Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Vi kommer att presentera våra verksamheter och erfarenheter kring skola, arbetsliv och konsekvenser i vardagen. Kom och ta del av; - Att leva som vuxen med en sällsynt diagnos. Från fokusgruppsintervjuer under våra vuxenvistelser. - Lätt & Rätt, lättillgänglig information om sällsynta diagnoser. Ett tvåårigt arvsfondsfinansierat projekt. - Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon. Ett treårigt arvsfondsfinansierat projekt. - Sommaren på Ågrenska för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Ågrenska har dessutom vunnit Socialstyrelsens upphandling och därmed fått uppdraget att inrätta en nationell funktion för sällsynta diagnoser. Vi skall bland annat bidra till ökad samordning av resurser och sprida kunskap och information, exempelvis till försäkringskassa, arbetsförmedling, skola och socialtjänst. 30 Vi andas samma luft Jämställdhet är inget man pratar om för människor med funktionsnedsättning. Hur ser vi på varandra och väljer man sin identitet? Är det skillnad för killar och tjejer? Vad säger lagen och hur ser det ut på dagliga verksamheter? Det är frågeställningar som vi tar upp i vår monter. Föreningen Grunden har tagit fram ett utbildningsmaterial om jämställdhet, som bygger på egna erfarenheter och studier. I projektform har en film och en bok tagits fram. Den vänder sig till beslutsfattare, personal och personer själva som har LSS insats. 31 Ale Aktivitetscenter, arbetsmarknadsenheten Ale kommun Ale Aktivitetscenter är en öppen verksamhet som finns till för personer bosatta i Ale kommun, mellan år med psykisk ohälsa och/ eller befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Ale Aktivitetscenter hade nyinvigning i maj 2011, här erbjuds meningsfull sysselsättning, strukturerade aktiviteter och förberedelse inför arbetsträning. Varje 12 person deltar i verksamheten utifrån sin egen förmåga vilket kan innebära att ta en fika och finnas i ett socialt sammanhang, delta i de olika aktiviteterna eller att ha ett individuellt anpassat schema med vissa ansvarsområden. Välkomna till vår monter för att få mer information kring vår utveckling av verksamheten, aktiviteterna och hur vi arbetar för att förbereda personer mot en vidare arbetslivsrehabilitering. Alevira arbetskooperativ, Ale Alevira är ett socialt arbetskooperativ (en fristående sammanslutning av personer som p.g.a. någon arbetsnedsättning eller annan anledning har svårt att hitta arbete och därför samverkar för att lösa behov om arbete och social gemenskap genom ett samägt demokratiskt företag) i Ale kommun där medlemmarna driver en butik som säljer rättvisemärkta produkter och eget hantverk i Älvängen. Vi har med oss ett urval av p ro d u k t e r s o m v i s ä l j e r u n d e r m ö t e s p l a t s d a ga r n a. Alevira erbjuder även arbetsträning åt människor som vill komma ut på arbetsmarknaden igen. Kommunen, arbetsmarknadsenheten stödjer kooperativet genom anställda handledare och med lokalkostnader. Att skapa sinnesstimulering med enkla medel! Sinnescentrun och Macken är en verksamhet inom AME (arbetsmarknadsenheten) i Ale kommun. Kom till vår monter och se/upplev hur härlig en arbetsdag kan vara, blandat med riktiga och meningsfulla arbetsuppgifter. Vi berättar gärna hur vi arbetar med självständighet. Varför inte prova på en stunds mindfullness eller få känna på taktilmassage. Underbart för ALLA! Vi berättar/visar även fler spännande aktiviteter samt en fråga vill vi ställa till alla besökare! Välkommen till oss! Petra, Ann-sofie, Eva Borg, Eva Bd, RoeMarie 32 Mångfaldens Dagliga verksamhet Östra Göteborg Vi vill under mässans visa på den mångfald och idérikedom som finns inom vår Dagliga verksamhet oavsett stödbehov. Våra handledare och arbetstagare kommer genom film, bilder, provapåaktiviteter och andra upplevelser visa besökarna på den rikedom som finns hos oss. Vi kommer bland annat ge besökarna inblickar i våra upplevelse- och träningsverksamheter, caféer, textilverkstad, teater, administrativa grupper och utegrupper likväl som utflyttade platser på den vanliga arbetsmarknaden och mycket, mycket mer. 33 Grunden media Grunden Media visar guldkorn som förgyller vardagen. Guldkanter finns överallt, men ibland skiter det sig Aktivitetshus i Göteborg De sex aktivitetshusen i Göteborg är till för att främja sociala kontakter och stärka samhälligt deltagande av personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det gör vi genom att erbjuda social gemenskap, meningsfull sysselsättning, förberedelse till arbete och studier anpassade för våra deltagares behov. Aktivitetshusen är; Gunnareds Gård, Sekelhuset, Bjurslätts Torg 1, Centrum, Villa Söder och Opaltorget

13 35 Forum SKILL Projektkollektivet forum SKILL är en ideell förening som drivs med utgångspunkt från mänskliga rättigheter. Vi arbetar för ökad samverkan mellan föreningsliv, folkbildning, kommuner, forskning och utbildning. forum SKILL fungerar som en länk mellan forskning och praktik forum SKILL arbetar för ökat socialt entreprenörskap forum SKILL är en levande mötesplats där aktiviteter och förändring sker SKILL kommer från engelskans ord för färdighet, men står också för SAMARBETE, KOMPETENS, INTERSEKTIONALI- TET, LÄRANDE och sist men inte minst LUST. Välkommen att besöka vår monter där vi presenterar våra projekt Fördom & Stolthet om normer kring kärlek och sexualitet, samt Mamas Retro. Genom Mamas Retro erbjuds kvinnor med funktionsnedsättning och olika bakgrunder vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete. Läs mer på 36 LaSSe Brukarstödcenter LaSSe Brukarstödcenter arbetar med rådgivning till personer med funktionsnedsättningar och flerfunktionsnedsättningar på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att finnas som ett naturligt stöd för individen och närstående när problem uppstår. LaSSe har idag femton års erfarenhet av att möta personer med funktionsnedsättningar och rådgivarna har stor kunskap inom lagstiftningen på området. Detta gör LaSSe Brukarstödcenter till en unik verksamhet i Västra Sverige. Rådgivarna i LaSSes verksamhet har olika kompetensprofil med social-/beteendevetenskaplig/juridisk inriktning. Dessutom har rådgivarna egen erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning, vilket gör att verksamheten har ett tydligt brukarperspektiv. 37 Hemma hos... Begåvningsstödjande hjälpmedel i en brukares hem. Material som får hans vardag att fungera. Kvarnfallsvägens gruppbostad i Partille kommun. 38 GRYNING VÅRD AB, LSS kvalitet, engagemang och samhällsnytta Gryning Vård AB ägs av kommunalförbunden i Västra Götaland. Vi har två enheter som erbjuder bostad med särskild service (enligt 9 p. 8 LSS) för barn och ungdomar. Placering kan ske enl. LSS, Sol eller LVU. Claesborg i Skövde tar emot pojkar i åldern år med neuropsykiatriska funktionshinder och autismliknande problem ofta i kombination med social problematik. Kinnegatan i Lidköping riktar sig till pojkar och flickor med funktionshindret Asperger/högfungerande autism i åldern år, med insats enligt LSS. Grynings övriga verksamhet är huvudsakligen inom HVB verksamhet och öppenvårdsinsatser som vänder sig till Individ och Familjeomsorgen. Se mer på 39 NoHalc Norra Hisingens Arbetslivscentrum riktar sig till personer som är i behöv av stöd för att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Vi arbetar utifrån mottot en väg in för alla och fokuserar på de möjligheter individen har att nå arbetsmarknaden, oavsett om det finns ett diagnostiserat funktionshinder eller inte. Vi presenterar också information om våra dagliga verksamheter. 40 Aktivitetscentrum Frölundaborg Frölundaborg är en daglig verksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Här arbetar och trivs cirka 40 arbetstagare. Aktivitetscentrum Frölundaborg är en utåtriktad verksamhet som arbetar i nära kontakt med kunder i vardaglig arbetsmiljö. Dagligen tar vi emot beställningar av olika slag. Vi erbjuder och arbetar med service, tjänster och transporter till förvaltningar och allmänhet. Det finns också möjlighet att arbeta på vår egen bilverkstad. Välkommen att besöka vår monter! 13

14 Planeringsgruppen för Mötesplats Funktionshinder 2012 Helena Gidgård, Nordost, Göteborgs Stad, tel Eva Kock, Alingsås, tel Margareta Myrvold/Charlie Öfverholm, Region Hisingen, Göteborgs Stad, tel Elisabeth Orrö, Partille, tel Eva Regnell, Kungälv, tel Ann Wetterström, Tjörn, tel Hans Wrenne, Stadskansliet Göteborgs Stad, tel Lena Hasselgren, stadskansliet Göteborgs Stad, tel Nicholas Singleton, GR, tel Goda GRannar. Göteborgsregionens kommunalförbund Besök Gårdavägen 2 Post Box 5073, Göteborg Tel Fax e-post Program och information om Mötesplats Funktionshinder 2012 finns på Diskutera mötesplatsen på

Mötesplats Funktionshinder!

Mötesplats Funktionshinder! Välkommen till Mötesplats Funktionshinder! Illustration: Mattias Kvick, arbetar som habiliteringsassistent i Partille kommun med inriktning på musik, drama och skapande verksamhet. Ett GR-arrangemang.

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder!

Mötesplats Funktionshinder! Välkommen till Mötesplats Funktionshinder! Illustration: Mattias Kvick, arbetar som habiliteringsassistent i Partille kommun med inriktning på musik, drama och skapande verksamhet. Ett GR-arrangemang.

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder 2-3 april 2014

Mötesplats Funktionshinder 2-3 april 2014 Mötesplats Funktionshinder 2-3 april 2014 Inspiration och utbyte av kunskap och erfarenheter nu större än någonsin! Nu är det dags igen, för sjätte gången i ordningen! Vi ska lära av varandra, inspirera

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

Verksamhetsplan för Arbetskraften 2012

Verksamhetsplan för Arbetskraften 2012 Verksamhetsplan för Arbetskraften 2012 INLEDNING Daglig verksamhet Arbetets innehåll har i vårt samhälle förändrats genom en övergång till ökad betydelse av tjänsteproduktion och införande av ny teknik.

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Brukarinflytande KARLSTADS UNIVERSITET FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND. (Civildepartementet 1991)

Brukarinflytande KARLSTADS UNIVERSITET FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND. (Civildepartementet 1991) Brukarinflytande Med brukarinflytande avses således medborgarnas möjligheter att såsom användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet. (Civildepartementet 1991) Tre nivåer för

Läs mer

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen HSO Göteborgs nyhetsbrev, nr 6 2017. Läs nyhetsbrevet i din webbläsare. Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen För att uppmärksamma

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet. *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se

Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet. *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se Bakgrund Omorganisation Januari 2011 o Arbetsmarknadsenheten (AME) Sektor Arbete, Trygghet

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Verksamhetsplan för Gärdesgården 2012

Verksamhetsplan för Gärdesgården 2012 Verksamhetsplan för Gärdesgården 2012 2(6) INLEDNING Daglig verksamhet Arbetets innehåll har i vårt samhälle förändrats genom en övergång till ökad betydelse av tjänsteproduktion och införande av ny teknik.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Eva Dornerus Verksamhetsområde Funktionsstöd Vårt uppdrag Vi är anställda som utredare på enheten Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning i Social

Läs mer

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 4. Jakobstad (v. 48) Arbetsgrupp från Projekt Arbetsliv, Optimax 2. Helsingfors (v. 21) Projekt Arbetsliv, Arbetsförmedling, Försäkringskassa

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Pågående projekt mars 2009

Pågående projekt mars 2009 Senast uppdaterad 2009-04-01 Pågående projekt mars 2009 Information om projekten uppdateras kontinuerligt på www.finsamgotland.se/projekt Våren 2009 startar tre Finsam-projekt. 1. Arbetsgivarringen Skarphäll

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI Nacka hösten 2017 Vad handlar utbildningen om? Grundutbildning i neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och vuxna Diagnostik Styrkor och svårigheter Bemötande, kommunikation

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Norra Hisingen 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till för

Läs mer

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet?

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? En samverkan mellan Förvaltningen för funktionshindrade och Vuxen- och arbetsmarknadsförvaltningen Gunilla Andersson & Bodil Lundvall

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

ETIK för FRITIDS- LEDARE

ETIK för FRITIDS- LEDARE ETIK för FRITIDS- LEDARE KC KUNSKAPSCENTRUM FÖR FRITIDSLEDARSKAP Kunskapscentrum för fritidsledarskap har under flera år arbetat för att skapa samsyn kring fritidsledarens yrkesidentitet, såsom människosyn,

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Målsättning med föreläsningen Beskriva vårt arbete i Växjö

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund Anteckningar 9 sep 2016 Anteckningar FH chefsnätverket, GR 9 september 2016 Närvarande: Marie Bake, Lerum Tanja Mattsson, Alingsås Göran Hjertstrand, Mölndal Ewa Roslund, Härryda Agneta Lindell, Stenungsund

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

21 NOVEMBER 2016 KARLSTAD EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND

21 NOVEMBER 2016 KARLSTAD EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSKONFERENS LSS EN VÄRMLÄNDSK INSPIRATIONSDAG MED FOKUS PÅ VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 21 NOVEMBER 2016 KARLSTAD KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Parenting Young Children. Ett föräldrautbildningsprogram

Parenting Young Children. Ett föräldrautbildningsprogram Parenting Young Children Ett föräldrautbildningsprogram Föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) Evidensbaserad Designad för föräldrar med intellektuella svårigheter Barn upp till sju

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv Lättläst Detta är Frösunda Vi ger dig stöd till ett bättre liv Detta är viktigt för Frösunda Alla människor har samma värde. Alla människor kan utveckla sig. Det ska vara roligt att träffa andra människor.

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder

Mötesplats Funktionshinder Välkommen till Mötesplats Funktionshinder Se mig Livemålning av Eric Magassa baserad på Ulf Janssons diktläsning på Mötesplats Funktionshinder 2008. Ett -arrangemang 16 17 november 2010 Scandic Crown Polhemsplatsen

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete?

Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete? Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete? Samordningsförbundet DELTA bjöd tillsammans med FoU i Väst/GR in till dialogmöte den 12 maj 2015 Samordningsförbundet

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR per maj OM KARTLÄGGNINGEN Kartläggningen baseras på uppgifter erhållna från samtliga GR-kommuner under perioden 9. Göteborgs uppgifter har erhållits

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Till nytta för vem eller vad? Brukare - patienter? Kommuner, landsting och regioner? Verksamheten FoU? Forskare? Andra medarbetare? www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer