Mötesplats Funktionshinder!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesplats Funktionshinder!"

Transkript

1 Välkommen till Mötesplats Funktionshinder! Illustration: Mattias Kvick, arbetar som habiliteringsassistent i Partille kommun med inriktning på musik, drama och skapande verksamhet. Ett GR-arrangemang. Finansieras till viss del av Svenska ESF-rådet april 2012 Eriksbergshallen, Maskinhallen 11, Göteborg Reviderad

2 Inspiration och utbyte av kunskap och erfarenheter nu större än någonsin! Mötesplats Funktionshinder är till för anställda inom verksamhetsområde Funktionshinder i GRs 13 medlemskommuner. Dagarna syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesroller. Nytt för denna Mötesplats är att vi både byter plats och tar mer plats! Hela Eriksbergshallen kommer att fyllas med utställningar, seminarier och speakers corner. Utställningsdelen är öppen för allmänheten! Mer information och dokumentation från tidigare mötesplatser hittar du på praktisk information Var och när? Tisdag och onsdag april 2012 Eriksbergshallen, Maskinhallen 11, Göteborg Utställningen öppen Seminarieprogram Hitta hit: Anmälan och kostnad Utställning: Att besöka utställningen på Mötesplats Funktionshinder är gratis, ingen anmälan krävs. Seminarium: Varje medlemskommun/stadsdel har ett givet antal platser som fördelas av respektive chef. Om du är intresserad av att gå på arrangemanget, kontakta din chef. Det går inte att anmäla sig direkt till GR. Fika och lunch: För seminariedeltagare ingår fika och lättare lunch. På Eriksbergshallen finns servering som är öpppen för allmänheten med möjlighet att köpa fika, lunch etc. Tillgänglighet Hur tillgänglig är Mötesplats Funktionshinder? Vår ambition är att Mötesplats Funktionshinder skall vara ett tillgängligt arrangemang. Ett antal seminarier samt Speakers Corner teckentolkas av elever från Teckentolksutbildningen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Har du funderingar och önskemål om tillgängligheten på Mötesplatsen, kontakta Upplysningar Nicholas Singleton, Tel Arrangör GR (Göteborgsregionens kommunalförbund). 2 Innehåll 17 april Program...sid 3 Seminariepass 1...sid 4 Seminariepass 2...sid 5 18 april Program...sid 6 Seminariepass 3...sid 7 Seminariepass 4...sid 8 Utställare...sid 9

3 Mötesplats Funktionshinder Registrering och fika startar Inledning Framtidens möjligheter och utmaningar för funktionshinderområdet (T*) Riitta-Leena Karlsson Utställningsytan öppnar, besök utställningar Seminariepass 1 OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller Lunch. Lättare lunch serveras i caféet. Besök utställare Seminariepass 2 OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller Besök utställare Från ovisshet till möjlighet aspergers syndrom. En resa genom ljus och mörker utifrån ett eget livsperspektiv. Er guide på resan är Carl Söderholm (T*) Carl Söderholm Besök utställare Utställningsytan stänger T* Teckentolkas av elever från Teckentolksutbildningen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. 3 Program 17 april Riitta-Leena Karlsson har varit funktionshinderombudsman (FO) i Stockholms stad sedan Funktionshinderombudsmannen ska vara en förstärkning och ett komplement till stadens ansvariga nämnder och styrelser i frågor som berör levnadsförhållanden och förutsättningarna för delaktighet för människor med funktionsnedsättning. Riitta-Lena är utbildad socionom och har arbetat bland annat som avdelningschef för funktionshinderfrågor inom Stockholms stads stadsdelsförvaltningar. Carl Söderholm är 32 år och från Göteborg. Han är verksam på heltid som föreläsare inom neuropsykiatriska funktionshinder, utifrån en specialanpassad daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Han har likaså medverkat i flera Tv-reportage, liksom i tidningar och radio. Carl har även föreläst i Danmark, Norge, Holland och Thailand.

4 SEMINARIEPASS 1 kl Parallella seminarier! 17 april Onödig ohälsa vad kan vi göra? (T*) Blir personer med funktionsnedsättning sjuka i onödan för att de inte kan vara med som alla andra? Kan delaktighet främja hälsa? Det är viktigt för alla att vara delaktiga, till exempel i fritidsaktiviteter. Det gör oss friskare. I detta seminarium får du ta del av erfarenheter från ett pågående projekt i Alingsås som vill motverka den onödiga ohälsan. Exempel varvas med personliga erfarenheter från Peter Ojala, konsult i projektet och elitidrottare inom handikappidrotten. Du får också ta del av resultat från rapporten Onödig ohälsa från Folkhälsoinstitutet, som är bakgrunden till projektet. Medverkande; Kristina Avaheden, projektledare och funktionshinderstrateg i Alingsås kommun tillsammans med Peter Ojala, konsult. Föräldrautbildning för föräldrar med intellektuella funktionshinder resultat från ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt Forskning visar att föräldrar som har intellektuella funktionshinder kan ha svårigheter med omhändertagandet av och samspelet med sitt barn. I andra länder har yrkesverksamma framgångsrikt använt föräldrautbildningsprogram för att utveckla och stödja föräldrarna i deras förmåga att ta hand om sina barn. Under drygt ett år har ett föräldrautbildningsprogram Parenting Young Children (PYC) prövats i en svensk kontext och presentationen kommer att innehålla resultat från de yrkesverksammas erfarenheter av att använda programmet samt föräldrarnas upplevelser av att delta i programmet. FoU i Väst/GR Mikaela Starke och Elisabeth Beijer ARBETSFOKUS i Örgryte-Härlanda (T*) ARBETSFOKUS finns tillgänglig för personer med LSS beslut och SoL beslut. Vi tillhör idag Daglig Verksamhet i Örgryte-Härlanda och jobbar med Arbetsförmågebedömningar. Vårt mål är att personer med LSS och SoL beslut ska utvecklas och ges möjlighet att, med stöd, prova ta sig ut på arbetsmarknaden. ARBETSFOKUS bedriver arbetsträning med arbetslika krav för att rusta personer mot nästa steg i sin utveckling. Arbetet består av fyra block där deltagare efter hand matchas ut i praktik, utflyttad Daglig Verksamhet, annan befintlig daglig verksamhet, kooperativ, studier eller till vården. Då praktiken fungerar samarbetar vi tätt med Arbetsförmedling och Försäkringskassan för att möjliggöra bidragsanställning. Hur personerna matchas beror på vad arbetsförmågebedömningen och kartläggande samtal visar. Vi utgår från den evidensbaserade metoden Supported Employment där matchning och samverkan fyller en central roll för att personen ska lyckas och utvecklas på sin praktik alternativt Dagliga Verksamhet/Sysselsättning. Interaktiv design Vad finns det för kunskap om interaktiv design och hur ser framtiden ut? Välkommen till ett seminarium där vi berättar om forskning kring interaktiva upplevelserum. Per-Olof Hedvall, forskare på Certec i Lund, berättar om ett pågående projekt där forskare ihop med vardagsaktörer försöker få fram interaktiva sinnesstimulerande aktiviteter. Därefter berättar Pernilla Halmedal, enhetschef, om den interaktiva miljön på Eldorado som nu tar stora kliv framåt. På kort tid har de tekniska möjligheterna utvecklats på Eldorado genom samverkan med externa aktörer inom interaktiv design. OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller! T* Teckentolkas av elever från Teckentolksutbildningen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. 4

5 SEMINARIEPASS 2 kl Parallella seminarier! Att bo med LSS (T*) Människor med psykiska funktionsnedsättningar och en komplex livssituation med missbruk och/eller kriminalitet kan ha särskilda svårigheter i att få ett varaktigt boende med god kvalitet. Göteborgs Stad har etablerat två gruppbostäder med särskild service riktade till personer dömda till rättspsykiatrisk vård respektive kvinnor med missbruk och psykiatrisk samsjuklighet. I båda fallen är det fråga om människor med omfattande funktionsnedsättningar på många livsområden och insatserna har beviljats med stöd av LSS. Anette Skårner vid Institutionen för socialt arbete och FoU i Väst/GR har undersökt hur de berörda personerna själva uppfattar denna boendeform och kommer vid seminariet att redogöra för resultaten. 17 april Unga vuxna (T*) Unga Vuxna A/B är ett treårigt ESF-finansierat projekt, som vänder sig till personer i åldern år, som har någon form av psykisk sjukdom/funktionsnedsättning/ohälsa. Vi erbjuder strukturerade aktiviteter måndag till fredag, med stor vikt på friskvård. Projektet har en nära samverkan med boendestödsteamet i Östra Göteborg, samt FK, socialtjänsten samt den psykiatriska öppenvården. Vi har som mål att förbättra livskvaliten och skapa förutsättningar för individen att närma sig egen försörjning. Vi föröker också hitta nya arbetsmetoder för att skapa effektivare stödinsatser kring individen, genom samverkan och samordning mellan huvudmännen (socialtjänst/ FK/sjukvård). Olika unga lika förutsättningar Projektet handlar om att göra det lättare för unga med funktionsnedsättning att komma ut i arbete eller studie efter studenten I samarbetet mellan FK, AF, Vuxenhabilitering och Funktionshinderverksamheten har vi vunnit erfarenheter som vi vill dela med oss av. Framgångs faktorer heter dialog och nätverkande. Vi kommer att berätta om hur vi gjorde och varför det blev så bra. För mer information: Ewa Wahlin, Susanne Borg TAKK på modersmålet Genom gestaltningar och samtal med seminariedeltagarna förmedlar föreningen m.i.m (mitt i det interkulturella mötet) kunskap om utveckling av flerspråkighet hos barn/ungdomar med kommunikativa funktionsnedsättningar. M.i.m, tillsammans med flera samarbetspartner, driver projektet TAKK för Språket. Projektet anordnar kurser i TAKK för familjer med annat modersmål än svenska. Dessutom anordnas informationsdagar för personal om användning av Alternativ Kommunikation tillsammans med olika modersmål. Välkomna! Medverkande: Projektledare och dramagruppen m.i.m OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller! T* Teckentolkas av elever från Teckentolksutbildningen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. 5

6 Mötesplats Funktionshinder Program 18 april Registrering och fika startar Inledning Framtidens möjligheter och utmaningar för funktionshinderområdet (T*) Riitta-Leena Karlsson Utställningsytan öppnar, besök utställningar Seminariepass 1 OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller Lunch. Lättare lunch serveras i caféet. Besök utställare Seminariepass 2 OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller Besök utställare Från ovisshet till möjlighet aspergers syndrom. En resa genom ljus och mörker utifrån ett eget livsperspektiv. Er guide på resan är Carl Söderholm (T*) Carl Söderholm Besök utställare Utställningsytan stänger Riitta-Leena Karlsson har varit funktionshinderombudsman (FO) i Stockholms stad sedan Funktionshinderombudsmannen ska vara en förstärkning och ett komplement till stadens ansvariga nämnder och styrelser i frågor som berör levnadsförhållanden och förutsättningarna för delaktighet för människor med funktionsnedsättning. Riitta-Lena är utbildad socionom och har arbetat bland annat som avdelningschef för funktionshinderfrågor inom Stockholms stads stadsdelsförvaltningar. Carl Söderholm är 32 år och från Göteborg. Han är verksam på heltid som föreläsare inom neuropsykiatriska funktionshinder, utifrån en specialanpassad daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Han har likaså medverkat i flera Tv-reportage, liksom i tidningar och radio. Carl har även föreläst i Danmark, Norge, Holland och Thailand. T* Teckentolkas av elever från Teckentolksutbildningen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. 6

7 SEMINARIEPASS 3 kl Parallella seminarier! Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet (T*) Ale kommun gjorde under 2011 en stor organisationsförändring, verksamheter inom LSS och meningsfull sysselsättning inom socialpsykiatrin, som tidigare tillhörde funktionshinderenheten tillhör numera arbetsmarknadsenheten. Kom och lyssna på hur verksamhetsutvecklare arbetade för att utveckla meningsfull sysselsättning och öppna upp möjligheter för en utvecklande arbetslivsrehabilitering i Ale. Brukaren som medaktör i kvalitetsarbetet? Brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling som utförs av brukare med utgångspunkt från ett brukarperspektiv. Brukarperspektivet beaktas dels genom att det är brukare som utför revisionen och dels genom att revisionen fokuserar på brukarnas upplevelse av inflytande/delaktighet respektive bemötande. På detta sätt tar man tillvara den kompetens som en person med egen brukarerfarenhet har. Tanken är att metoden kan användas inom verksamheter där man är intresserad av att tillföra ett brukarperspektiv och där man vill utveckla verksamheten och höja kvaliteten. Metoden har hitintills främst nyttjats inom enheter som vänder sig till psykiskt funktionsnedsatta eller intellektuellt funktionsnedsatta. Under 2011 testades metoden i nya sammanhang vilket innebar att metoden utvecklades ytterligare. Nytt för 2011 är att vi inlett ett samarbete med GR-kommunen Mölndal. På scen står ansvariga för brukarrevisionen, erfarna brukarrevisorer och samarbetspartners från Mölndals stad! Välkomna! www. kvalitet.goteborg.se/brukarrevision 7 18 april Införande av evidensbaserad praktik inom socialt arbete en Kungsbackamodell Förvaltningen för funktionshinder i Kungsbacka kommun har sedan 2011 valt att organisera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och metodutvecklare i en gemensam enhet, Resursenheten. Inom Resursenheten finns metodutvecklare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och sjukgymnaster. Det övergripande målet för förvaltningen har varit är möta Socialstyrelsens krav på att arbetsmetoderna inom socialt arbete ska vara evidensbaserade samt att möta medarbetares behov av kompetenshöjning inom området. Syftet med en gemensam enhet var att skapa tydlighet i vilka olika kompetenser som finns till stöd för våra brukare och medarbetare. Med en gemensam enhet är tanken att stärka teamarbetet mellan olika handledare. Vi kommer att presentera vårt uppdrag och arbetssätt. Skyttevägens gruppbostad, en resa i nöd och lust (T*)...en berättelse om en gruppbostads arbete med att resa sig ur en arbetsam situation till att bli ett boende och en arbetsplats med arbetsglädje och brukarnöjdhet. En personlig ärlig och öppen beskrivning av erfarenheter, glädje och svårigheter. Var kommer vi ifrån, hur kom vi vidare, vart är vi nu och vart är vi på väg. Berättelsen startar i planeringen av en ny gruppbostad för unga vuxna med autism. Med en hög ambition utifrån medbestämmande och brukarinflytande ville man skapa den moderna gruppbostaden. Det visade sig att kommunikationen misslyckades i flera led vilket gav upphov till en svår situation för alla inblandade. Akuta situationer tvingade fram en omvärdering av verksamheten. Från att diskussionen har handlat om ren överlevnad handlar samtalet idag om inkludering och demokrati. OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller! T* Teckentolkas av elever från Teckentolksutbildningen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

8 SEMINARIEPASS 4 kl Parallella seminarier! Afasiprogrammet på Dalheimers hus vad är det? Under drygt ett år ( ) pågick ett Afasi projekt på Dalheimers hus för att undersöka om man skulle kunna förbättra kommunikationsförmågan hos personer med afasi. Projektet blev framgångsrikt och resulterade i ett permanent program inom ramen för daglig verksamhet. Afasiprogrammets personalteam berättar om sina erfarenheter från sitt arbete med personer med afasi. Våga växa med projekt Mellansprånget (T*) Projekt Mellansprånget är ett samarbete mellan Sdf Angered, Sdf Östra Göteborg, Europeiska Socialfonden och Coop Forum Bäckebol. En av projektets utmaningar har varit att ta fram en lyckad modell för coachning som bidrar till individers växande och som i sin tur motverkar inlåsningseffekten inom daglig verksamhet. Hur kan man bidra till att individer växer och närmar sig arbetsmarknaden? Hur är man en bra coach? Hur får man coachningen att bli en central del av ett gemensamt förhållningssätt? Hur hittar man nycklar till en lyckad coachning? Hur möter man varje individ i ett projekt med ramar? Dessa och andra frågor resonerar projekt Mellansprånget runt. 18 april Att skapa hållbara strukturer för lärande på arbetsplatsen GRo är ett ESF-projekt som ska möta aktuella kompetensbehov och samtidigt utveckla arbetsorganisationen för ett ökat lärande och bättre hälsa på arbetsplatsen. Drygt 1000 personer från fem funktionshinderverksamheter och en måltidsverksamhet i sex av GRs medlemskommuner deltar. På seminariet berättar vi om möjligheter och utmaningar med att driva kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt. Deltagande personal berättar om några av de aktiviteter som genomförts i projektet så som studiebesök i Italien, studiecirklar och lärande besök på arbetsplatser. För mer info om GRo, se Väck den björn som sover! (T*) Frida Särén, sexualpedagog och Erika Gustafsson, teaterpedagog, från projektkollektivet forum SKILL föreläser om normer kring sexualitet och funktionalitet utifrån metodmaterialet FÖRDOM & STOLTHET. forum SKILL har tillsammans med Kvinnofolkhögskolan producerat detta material för att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Frida Särén och Erika Gustafsson har båda lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med personer med intellektuell funktionsnedsättning och har ett stort engagemang i frågor kring sexualitet, funktion och antidiskriminering. Läs mer på OBS! Ingen föranmälan, du väljer på plats och först till kvarn gäller! T* Teckentolkas av elever från Teckentolksutbildningen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. 8

9 Utställare på Mötesplats Funktionshinder Arbetskraften Arbetskraften är en daglig verksamhet inom Funktionshinder i Härryda kommun. Vi erbjuder bland annat våra deltagare meningsfulla arbetsuppgifter i form av praktikplatser med handledning, paketeringsarbeten för olika företag, klädsortering i ett samarbete med Emmaus Björkå, vår egen butik Händigt, samt Textilverkstan. Målsättningen är att utveckla den enskildes möjligheter till ökad delaktighet i samhällslivet och till förvärvsarbete. 02 Slussen En Daglig verksamhet ute på arbetsmarknaden Slussen är en verksamhet för personer som har en LSS-tillhörighet men önskar sin Dagliga verksamhet på en arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden. Innan resurspersonerna kommer ut på en arbetsplats görs det en kartläggning på två fasta arbetsplatser där aktiveringshandledarna är med och kartlägger förmågor och svårigheter. Kartläggningen ligger till grund för arbetskonsulenternas uppdrag att hitta rätt plats till rätt person. Arbetskonsulenterna på Slussen arbetar aktivt med att bygga nätverk på arbetsmarknaden så att det finns ett brett utbud för resurspersonerna, vilket möjliggör rätt plats till rätt person. Aktiveringshandledarna stöttar individen ute på arbetsplatsen under en introduktion, som kan vara allt ifrån några timmar till flera veckor. För dem som har som slutmål att nå en skyddad anställning hjälper arbetskonsulenterna resurspersonen att få stöd från Arbetsförmedlingen. 03 Daglig verksamhet Västra Göteborg Daglig Verksamhet Västra Göteborg representeras på Mötesplats Funktionshinder av Media/Musik På Lokattsbacken 76 och av våra två Durevallsinstruktörer Bengt och Kenneth. Mediagruppen visar prov på allt från egenproducerade musikvideos, bilder, film och animeringar. Vi facebookar och bloggar om händelserna på mässan direkt via vår hemsida och kanske blir det även lite livestreamad radiosändning på vår hemsida. Vi visar och berättar om vårt arbete med tidningen LOKATTSBLADET, hur vi arbetar med olika teman och studiebesök. Att vara reporter är att på ett naturligt och roligt sätt ta för sig av allt vi och våra läsare kan tänkas vara nyfikna på. Vi representerar hela Västra Göteborg så information om alla enheter inom daglig verksamhet finns naturligtvis i montern. Våra Doormans hälsar dig välkommen till vår monter och ser till att du trivs. Eva Hartlid Angela Wennersand 9 04 Formverkstan Konst & Design En dagligverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamhetsiden är att genom stark profilering på hantverk / bild erbjuda en skapande, kreativ miljö med inriktning på personlig utveckling, självständighet och produktion. 05 Bästa jobbet I Göteborgs Stad Centrum arbetar idag 65 personer på arbetsplatser anpassade efter varje individs förutsättningar, förmåga och utvecklingsbehov. Om du är intresserad av att göra ett studiebesök och kanske väljer att arbeta tillsammans med oss finns det 6 olika ställen att välja mellan; Viktoria, Läderverkstán, Stampen, Forseliusgruppen, Intryck samt Klara och Göta kafé. Välkomna till vår utställning där vi försöker visa varför vi är bästa jobbet i stan! 06 Daglig verksamhet i Partille Kom och se vad vi gör i Partille! Detta år visar vi upp följande verksamheter och projekt: Tidningen Solsidorna vår nystartade och mycket uppskattade tidning som når hela verksamheten samt särskilda boenden. Arbetslivscentrum utgångspunkten för praktikplatser och anställningar. Härifrån drivs Projekt Arbetsliv där vi bl.a. erbjuder deltagarna stöd enligt metoden Supported Employment och olika kurser såsom; Jobbkurs, Att arbeta i livsmedelsbutik samt Laga din egen lunchlåda. Galleriet konst och café i Jonsered och Säven Café och hantverk två av våra inspirerande konstnärliga och skapande verksamheter. Lexbyfixarnas second hand smart återvinning kommunala verksamheter emellan! 07 Daglig verksamhet 1 Västra Hisingen Inom daglig verksamhet 1 arbetar vi aktivt med individen i centrum. Genomförandeplan och kontinuerliga uppföljningar är grunden i den individuella dagliga verksamhetsplaceringen, intressen och önskemål tas på så sätt tillvara. Grundvärderingarna delaktighet och demokrati ger sig i uttryck i t. ex husmöte, brukarråd och den gemensamma tidningen som brukarna själva producerar. Våra åtta verksamheter har alla detta gemensamma tänk, där även medarbetarnas intressen och kompetens skräddarsyr verksamheterna. Vårt kugghjulstänk som baseras på ett daglig verksamhet med dess gemensamma plattformen ger stabilitet för brukare, medarbetare och vikarier. Detta är t. ex uppbyggnaden av vikariepärm, brandpärm, schemastrukturer samt regel och rutinbank. Eftersom vi ligger under arbetsmarknad/sysselsättning arbetar vi även aktivt med att få ut våra brukare mot utflyttad daglig verksamhet och studier. Välkomna att besöka vår monter

10 08 Björkbacken rehabilitering och aktivering Björkbacken är en rehabiliteringsenhet i Göteborgs kommun. Björkbacken ligger i stadsdelen Högsbo och består av rehabiliteringsbostäder, permanentbostäder och dagverksamhet. Verksamheten är ett komplement till sjukvårdens rehabilitering. Verksamheten vänder sig till personer, år, med funktionsnedsättningar orsakad av förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom. Personerna skall efter sjukvårdens insatser bedömts ha en förbättringsprognos och vara i behov av ytterligare rehabilitering. Personalgruppen består av arbetsterapeuter, kuratorer, pedagoger, sjukgymnast, rehabiliteringsassistenter och sjuksköterskor. Vi arbetar för att stödja personerna i deras förändrade livssituation. Vi ger stöd och stimulans i den fortsatta rehabiliteringsprocessen. 09 Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för hjälpmedel och tillgänglighet. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En stor del av vårt arbete handlar om att sprida kunskap om hjälpmedel och metoder till dem som arbetar inom hjälpmedelsområdet. Det gör vi genom försöksprojekt, utbildningar och nätverksarbete. Vi stödjer också företag och organisationer att utveckla idéer om nya hjälpmedel. 10 Titta och prova fria appar för tillgänglighet Kom och prova flera olika mobilappar och skrivbordsprogram, framtagna i ett europeiskt samarbetsprojekt! Vi visar bland annat en alternativ kontakthanterare med bild och ljud, andra sätt att styra och navigera i mobilen, och en app för att kommunicera med bilder och symboler. Du kan också prova att skriva med bildsymboler i OpenOffices ordbehandlare, och använda Daisy och punktskrift för att läsa texten. Alla appar och program är framtagna som öppen källkod och är fria att använda. De är utvecklade i AEGIS, ett projekt som har som målsättning att förbättra för personer med funktionsnedsättning att använda samma teknik som andra. Vi som ställer ut kommer från DART, ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning och är en av de svenska deltagarna i projektet. Vi arbetar med AKK - alternativ och kompletterande kommunikation - och datorstöd för alla åldrar och sysslar både med utredning, utbildning och utveckling på detta område. Kom till vår monter för att få veta mer om oss och våra projekt - och för att prova och klämma på något av det allra nyaste nya! 11 Hänger vi med? Resurscentret Eldorado utvecklas med ny teknik Kan interaktiv design medföra ökad kommunikation för målgruppen på tidig utvecklingsnivå? Med hjälp av finansiering och inspiration utifrån tar den interaktiva miljön nu stora kliv framåt för att ge ny stimulans åt gästerna på Eldorado. 10 Ny lots ska ge vägledning för barn med funktionsnedsättning En ny lots som hjälper barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar har inrättas i Göteborg 12 Kognitiva hjälpmedel i centrum AIR, Arbetsinriktad rehabilitering vid Sahlgrenska universitetssjukhuset berättar om sitt arbete och visar på praktiska hjälpmedel. 13 Yrkeshögskoleutbildningen Pedagogisk Vägledare vid funktionshinder En pedagogisk vägledare behöver medverka till att stödpersonal skapar samsyn och kan samverka i olika nätverk för att ge det kvalificerade vardagsstödet. Ett viktigt kompetensområde är därför att kunna ge pedagogisk vägledning och kollegial handledning både åt individen och åt en grupp med stödpersonal. En spetskompetens är att kunna förebygga konflikter och leda samtal om etiska dilemman. En annan är att ha coachande förhållningssätt när man arbetar med Supported employment Välkommen till vår utställning så får du veta mer! Yrkeshögskolan Göteborg. 14 Vill du verka genom aktivitet läs till aktiveringspedagog Aktiveringspedagogutbildningen leder till självständig yrkesutövning med kompetens att stimulera och rehabilitera till aktivitet i vardagligt liv på såväl individ-, grupp- som verksamhetsnivå. Under två år inbjuds du att använda kreativitet, sinnesstimulering och skapande likaväl som dialog och reflektion. Du utvecklar pedagogiska färdigheter och prövar hur man lär och verkar tillsammans med andra, samt hur man utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheter så att de blir verksamma för dem de är till för. Utbildningen sker på heltid i Mölndal i gamla Krokslätts fabrikers lokaler samt i Lärande i arbete på olika arbetsplatser runt om i regionen. Aktiveringspedagoger arbetar inom olika verksamheter för personer med såväl fysisk som kognitiv funktionsnedsättning, allt från särskola, daglig verksamhet till insatser för äldre personer med behov av stöd. 15 Medborgarskolan Medborgarskolan har nu startat funk. Vi finns för att utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Både fritids aktiviteter och inom den dagliga verksamheten. Med våra kunniga ledare erbjuder vi stimulerande verksamhet som inbjuder till utveckling för den enskilda individen. Vårt fokus är kunskap inom ämnesområden och att sprida den kunskapen vidare till alla. Välkomna till oss! 16 Se Kraften Vad kan Arbetsförmedlingen erbjuda arbetsgivare som tar emot personer med funktionsnedsättning. 17 HSO Västra Götaland HSO Västra Götaland arbetar som en påtryckningsgrupp över hela regionen med frågor som berör alla personer med funktionsnedsättningar och deras närstående. Vi arbetar aktivt inom bland annat områdena, tillgänglig-

11 het, hälso- och sjukvårdsfrågor, hjälpmedel, kommunikation/er, utbildning, kultur och fritid. För att förstärka arbetsmarknadsanknytningen för unga personer med funktionsnedsättningar har vi startat upp projektet Funkia, vilket vi fått medel för från både ESF och Allmänna Arvsfonden. 18 HSO Göteborg / Brukarstödcentrum HSO Göteborg arbetar för ett samhälle tillgängligt för alla människor, där alla har lika värde med samma rättigheter och skyldigheter. Vi är ett samarbetsorgan för 43 funktionshinderföreningar i staden i dagsläget. HSO Göteborgs uppdrag är att stödja medlemsföreningarna och ta tillvara på deras intressen i gemensamma och övergripande frågor. Vi ger konstruktiva förslag, driver frågor av principiell karaktär samt visar på brister och positiva exempel i samhället. Brukarstödcentrum är en av HOS Göteborgs verksamheter och arbetar med kostnadsfri individuell rådgivning i frågor som rör funktionshinder till medborgare i Göteborgskommun. Brukarstödcentrum kan hjälpa till med information om vart man vänder sig med en viss fråga, ge information om vad insatser och beslut kan innebära och ge stöd vid ansökningar, överklaganden eller tillsynsfrågor m.m. 19 Upplevelser för stunden ett minne för livet Genom att välja läger som form av korttidsvistelse enligt LSS så är vår förhoppning att vi inte bara erbjuder en upplevelseför stunden, vi vill med läger också att våra olika teman och aktiviteter som erbjuds skall bidra till en grund för inre motivation, till att fortsätta med en aktivitet utanför lägret. Mölndals stad 20 Lägerverksamheten Social resursförvaltning, Göteborg Lägerverksamhetens kärnverksamhet utgörs av korttidssvistelse enligt LSS där flera hundra deltagare är på läger under helger och skollov. Vi har även en mängd andra typer av läger tex läger för barn till föräldrar med funktionsnedsättning, familjeläger, där hela familjen erbjuds lägervistelse. Fritidsläger för deltagare med lättare funktionshinder och syskonläger, som riktar sig till barn som har ett syskon med funktionsnedsättning. Vistelsen ska främja en god utveckling och ge miljöombyte, erbjuda och stimulera till aktiviteter och gemenskap i en trygg miljö, samtidigt ska vistelsen ge anhöriga avkoppling. Lägervistelsen ska på så sätt ge ökad livskvalité för hela familjen Brukaren som medaktör i kvalitetsarbetet Brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling som utförs av brukare med utgångspunkt från ett brukarperspektiv. Besök Brukarrevisionens utställningsbord där du får höra om kvalitetsutvecklingsmetoden som utgår från brukarens uppfattning och erfarenhet av vad kvalitet är! Brukarperspektivet beaktas dels genom att det är brukare som utför revisionen och dels genom att revisionen fokuserar på brukarnas upplevelse av inflytande/delaktighet respektive bemötande. På detta sätt tar man tillvara den kompetens som en person med egen brukarerfarenhet har. Tanken är att metoden kan användas inom verksamheter där man är intresserad av att tillföra ett brukarperspektiv och där man vill utveckla verksamheten och höja kvaliteten. Välkomna förbi och smaka på vårt goda godis och diskutera brukarinflytande! www. kvalitet.goteborg.se/brukarrevision 22 Cabaree De É La Vi Vi är en Cabaree grupp från Partille Kommun De E La Vi, som hållit på i 14 år, numera i samarbete men Studieförbundet Vuxenskolan. Genom att lyssna, ställa rimliga krav, uppmuntra, bekräfta, skapa trygghet, förfina och utveckla var och ens förmågor skapar vi tillsammans vår verksamhet. 23 Personlig assistans i Göteborg Kvalité, Kompetens och Trygghet Personlig assistans i Göteborg står för kvalité, kompetens och trygghet. I vår verksamhet sätter vi brukaren i centrum. Både assistenter och chefer samarbetar mellan stadsdelar vilket gör att vi kan dela med oss av erfarenheter och lära av varandra. Besök oss så berättar vi mer. 24 Kognitiva resultat samma för alla Som en utflyttad verksamhet inom området funktionshinder i SDF Askim Frölunda Högsbo, arbetar vi individuellt enligt Supported Employment och Individuella praktikplaceringar med alla deltagare. I verksamheten finns bl.a. kontinuerlig uppföljning och fortsatt stöd i arbetslivet. En gemensam nämnare vi uppmärksammar i år är att se vårt arbete ur ett mer allmänmänskligt perspektiv, dvs. det är något vi alla har, något vi alla använder dagligen, något som är svårt att klara sig utan: Kognitiva förmågor- men vad är det? Vad innebär det rent konkret? Hur kan det ta sig uttryck då förmågan är nedsatt eller fungerar annorlunda än vi tror? 25 GRo-projektet Kom och besök vår monter där vi berättar om möjligheter och utmaningar med att driva kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt inom funktionshinderområdet med stöd av Svenska ESF-rådet. Deltagande personal berättar om några av de aktiviteter som genomförts i projektet såsom internationella studiebesök, studiecirklar, nätverk och lärande besök på arbetsplatser. 26 Göteborgsregionens kommunalförbund Tretton kommuner i Västsverige som tillsammans har nästan 1 miljon invånare, med uppdrag att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte. FoU i Väst som arbetar med forskning och utveckling utifrån kommunernas frågor. Meritea tar fram metoder för validering av befintlig kunskap inom yrket så att den formella utbildningen blir kortare. Praktikplatsen förmedlar praktikkontakter för elever och arbetslösa till arbetslivet. Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, kommuner och utbildare för att kvalitetssäkra och matcha utbildning utifrån behov. Kompetens erbjuder utbildningar och arrangerar mötesplatser som Mötesplats Funktionshinder.

12 27 Dalheimers hus ett hus utan trösklar i alla avseenden Dalheimers hus är byggt och anpassat för personer med fysiska funktionsnedsättningar. I första hand erbjuder vi stöd till personer i Göteborg genom att erbjuda daglig verksamhet, korttidsboende, friskvård och annat stöd. Men Dalheimers hus är också ett hus där alla med eller utan funktionsnedsättningar är välkomna. I vårt hus hittar du bland annat en restaurang, ett gym, en bassäng och ett bibliotek. Allt i fräscha och tillgängliga lokaler. Vår strävan är att livskvalité och välbefinnande skall genomsyra alla verksamheter. Välkommen att besöka vår monter! 28 Bräcke Diakoni Trygghet, Utmaningar och Utveckling för barn och ungdom med funktionsnedsättning 29 På Ågrenska är det sällsynta vanligt Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Vi kommer att presentera våra verksamheter och erfarenheter kring skola, arbetsliv och konsekvenser i vardagen. Kom och ta del av; - Att leva som vuxen med en sällsynt diagnos. Från fokusgruppsintervjuer under våra vuxenvistelser. - Lätt & Rätt, lättillgänglig information om sällsynta diagnoser. Ett tvåårigt arvsfondsfinansierat projekt. - Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon. Ett treårigt arvsfondsfinansierat projekt. - Sommaren på Ågrenska för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Ågrenska har dessutom vunnit Socialstyrelsens upphandling och därmed fått uppdraget att inrätta en nationell funktion för sällsynta diagnoser. Vi skall bland annat bidra till ökad samordning av resurser och sprida kunskap och information, exempelvis till försäkringskassa, arbetsförmedling, skola och socialtjänst. 30 Vi andas samma luft Jämställdhet är inget man pratar om för människor med funktionsnedsättning. Hur ser vi på varandra och väljer man sin identitet? Är det skillnad för killar och tjejer? Vad säger lagen och hur ser det ut på dagliga verksamheter? Det är frågeställningar som vi tar upp i vår monter. Föreningen Grunden har tagit fram ett utbildningsmaterial om jämställdhet, som bygger på egna erfarenheter och studier. I projektform har en film och en bok tagits fram. Den vänder sig till beslutsfattare, personal och personer själva som har LSS insats. 31 Ale Aktivitetscenter, arbetsmarknadsenheten Ale kommun Ale Aktivitetscenter är en öppen verksamhet som finns till för personer bosatta i Ale kommun, mellan år med psykisk ohälsa och/ eller befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Ale Aktivitetscenter hade nyinvigning i maj 2011, här erbjuds meningsfull sysselsättning, strukturerade aktiviteter och förberedelse inför arbetsträning. Varje 12 person deltar i verksamheten utifrån sin egen förmåga vilket kan innebära att ta en fika och finnas i ett socialt sammanhang, delta i de olika aktiviteterna eller att ha ett individuellt anpassat schema med vissa ansvarsområden. Välkomna till vår monter för att få mer information kring vår utveckling av verksamheten, aktiviteterna och hur vi arbetar för att förbereda personer mot en vidare arbetslivsrehabilitering. Alevira arbetskooperativ, Ale Alevira är ett socialt arbetskooperativ (en fristående sammanslutning av personer som p.g.a. någon arbetsnedsättning eller annan anledning har svårt att hitta arbete och därför samverkar för att lösa behov om arbete och social gemenskap genom ett samägt demokratiskt företag) i Ale kommun där medlemmarna driver en butik som säljer rättvisemärkta produkter och eget hantverk i Älvängen. Vi har med oss ett urval av p ro d u k t e r s o m v i s ä l j e r u n d e r m ö t e s p l a t s d a ga r n a. Alevira erbjuder även arbetsträning åt människor som vill komma ut på arbetsmarknaden igen. Kommunen, arbetsmarknadsenheten stödjer kooperativet genom anställda handledare och med lokalkostnader. Att skapa sinnesstimulering med enkla medel! Sinnescentrun och Macken är en verksamhet inom AME (arbetsmarknadsenheten) i Ale kommun. Kom till vår monter och se/upplev hur härlig en arbetsdag kan vara, blandat med riktiga och meningsfulla arbetsuppgifter. Vi berättar gärna hur vi arbetar med självständighet. Varför inte prova på en stunds mindfullness eller få känna på taktilmassage. Underbart för ALLA! Vi berättar/visar även fler spännande aktiviteter samt en fråga vill vi ställa till alla besökare! Välkommen till oss! Petra, Ann-sofie, Eva Borg, Eva Bd, RoeMarie 32 Mångfaldens Dagliga verksamhet Östra Göteborg Vi vill under mässans visa på den mångfald och idérikedom som finns inom vår Dagliga verksamhet oavsett stödbehov. Våra handledare och arbetstagare kommer genom film, bilder, provapåaktiviteter och andra upplevelser visa besökarna på den rikedom som finns hos oss. Vi kommer bland annat ge besökarna inblickar i våra upplevelse- och träningsverksamheter, caféer, textilverkstad, teater, administrativa grupper och utegrupper likväl som utflyttade platser på den vanliga arbetsmarknaden och mycket, mycket mer. 33 Grunden media Grunden Media visar guldkorn som förgyller vardagen. Guldkanter finns överallt, men ibland skiter det sig Aktivitetshus i Göteborg De sex aktivitetshusen i Göteborg är till för att främja sociala kontakter och stärka samhälligt deltagande av personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det gör vi genom att erbjuda social gemenskap, meningsfull sysselsättning, förberedelse till arbete och studier anpassade för våra deltagares behov. Aktivitetshusen är; Gunnareds Gård, Sekelhuset, Bjurslätts Torg 1, Centrum, Villa Söder och Opaltorget

13 35 Forum SKILL Projektkollektivet forum SKILL är en ideell förening som drivs med utgångspunkt från mänskliga rättigheter. Vi arbetar för ökad samverkan mellan föreningsliv, folkbildning, kommuner, forskning och utbildning. forum SKILL fungerar som en länk mellan forskning och praktik forum SKILL arbetar för ökat socialt entreprenörskap forum SKILL är en levande mötesplats där aktiviteter och förändring sker SKILL kommer från engelskans ord för färdighet, men står också för SAMARBETE, KOMPETENS, INTERSEKTIONALI- TET, LÄRANDE och sist men inte minst LUST. Välkommen att besöka vår monter där vi presenterar våra projekt Fördom & Stolthet om normer kring kärlek och sexualitet, samt Mamas Retro. Genom Mamas Retro erbjuds kvinnor med funktionsnedsättning och olika bakgrunder vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete. Läs mer på 36 LaSSe Brukarstödcenter LaSSe Brukarstödcenter arbetar med rådgivning till personer med funktionsnedsättningar och flerfunktionsnedsättningar på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att finnas som ett naturligt stöd för individen och närstående när problem uppstår. LaSSe har idag femton års erfarenhet av att möta personer med funktionsnedsättningar och rådgivarna har stor kunskap inom lagstiftningen på området. Detta gör LaSSe Brukarstödcenter till en unik verksamhet i Västra Sverige. Rådgivarna i LaSSes verksamhet har olika kompetensprofil med social-/beteendevetenskaplig/juridisk inriktning. Dessutom har rådgivarna egen erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning, vilket gör att verksamheten har ett tydligt brukarperspektiv. 37 Hemma hos... Begåvningsstödjande hjälpmedel i en brukares hem. Material som får hans vardag att fungera. Kvarnfallsvägens gruppbostad i Partille kommun. 38 GRYNING VÅRD AB, LSS kvalitet, engagemang och samhällsnytta Gryning Vård AB ägs av kommunalförbunden i Västra Götaland. Vi har två enheter som erbjuder bostad med särskild service (enligt 9 p. 8 LSS) för barn och ungdomar. Placering kan ske enl. LSS, Sol eller LVU. Claesborg i Skövde tar emot pojkar i åldern år med neuropsykiatriska funktionshinder och autismliknande problem ofta i kombination med social problematik. Kinnegatan i Lidköping riktar sig till pojkar och flickor med funktionshindret Asperger/högfungerande autism i åldern år, med insats enligt LSS. Grynings övriga verksamhet är huvudsakligen inom HVB verksamhet och öppenvårdsinsatser som vänder sig till Individ och Familjeomsorgen. Se mer på 39 NoHalc Norra Hisingens Arbetslivscentrum riktar sig till personer som är i behöv av stöd för att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Vi arbetar utifrån mottot en väg in för alla och fokuserar på de möjligheter individen har att nå arbetsmarknaden, oavsett om det finns ett diagnostiserat funktionshinder eller inte. Vi presenterar också information om våra dagliga verksamheter. 40 Aktivitetscentrum Frölundaborg Frölundaborg är en daglig verksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Här arbetar och trivs cirka 40 arbetstagare. Aktivitetscentrum Frölundaborg är en utåtriktad verksamhet som arbetar i nära kontakt med kunder i vardaglig arbetsmiljö. Dagligen tar vi emot beställningar av olika slag. Vi erbjuder och arbetar med service, tjänster och transporter till förvaltningar och allmänhet. Det finns också möjlighet att arbeta på vår egen bilverkstad. Välkommen att besöka vår monter! 13

14 Planeringsgruppen för Mötesplats Funktionshinder 2012 Helena Gidgård, Nordost, Göteborgs Stad, tel Eva Kock, Alingsås, tel Margareta Myrvold/Charlie Öfverholm, Region Hisingen, Göteborgs Stad, tel Elisabeth Orrö, Partille, tel Eva Regnell, Kungälv, tel Ann Wetterström, Tjörn, tel Hans Wrenne, Stadskansliet Göteborgs Stad, tel Lena Hasselgren, stadskansliet Göteborgs Stad, tel Nicholas Singleton, GR, tel Goda GRannar. Göteborgsregionens kommunalförbund Besök Gårdavägen 2 Post Box 5073, Göteborg Tel Fax e-post Program och information om Mötesplats Funktionshinder 2012 finns på Diskutera mötesplatsen på

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder 2-3 april 2014

Mötesplats Funktionshinder 2-3 april 2014 Mötesplats Funktionshinder 2-3 april 2014 Inspiration och utbyte av kunskap och erfarenheter nu större än någonsin! Nu är det dags igen, för sjätte gången i ordningen! Vi ska lära av varandra, inspirera

Läs mer

Välkommen till Mötesplats IFO Göteborg 15 oktober 2014

Välkommen till Mötesplats IFO Göteborg 15 oktober 2014 Tavlan Abstract resistance i huvudet på en tonåring, en live-målning av Eric Magassa, vid Mötesplats IFO 2013. Välkommen till Mötesplats IFO Göteborg 15 oktober 2014 Seminarier och workshops för Dig som

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Författare: Christina Norman Sofia Vilén Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Vi vill tacka: Henrik Ehrlington, (Brukarstödscentrum samt Brukarrevisionens arbetsutskott) Lena Johansson-G, (kvalitetssamordnare,

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning.

Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning. Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning. Oscar Lagerstedt FoU-trainee Uppsats nr 14 Juni 2010 Förord Detta arbete är resultatet

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

LSS-utbildning ger Ava nya infallsvinklar

LSS-utbildning ger Ava nya infallsvinklar INOM VÅRD & OMSORG LSS-utbildning ger Ava nya infallsvinklar SIDAN 11 DEC 2013 MÅNGA INTRESSANTA ÄMNEN PÅ MMM-DAGARNA SIDAN 4 9 BO ÄR UNIK IT-SEKRETERARE INOM VÅRDEN MITTEN PERSONLIGT STÖD SKA GE FLER

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer