Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och effektivare förbindelser än Du tror Föreningen för handikappforskning i Väst - HafV inbjuder alla intresserade till den 5:e Västsvenska forskningskonferensen om personer med funktionsnedsättningar. I Västsverige finns ett stort antal aktörer och intressenter som har gått samman i en förening för att stödja och främja möjligheterna till ett gränsöverskridande och dynamiskt samarbete mellan brukare, verksamhet/personal och forskare. Tidigare konferenser har arrangerats i Göteborg, men nu vill vi visa att HafV är en aktiv förening i hela länet genom att denna gång förlägga konferensen till Borås. Funktionsnedsättning kan påverka livets alla skeenden och förutsättningar för delaktighet i samhällslivet. Att ha ett arbete eller sysselsättning är en av de viktigaste aspekterna för att leva ett gott liv. Konferensen kommer att belysa olika aspekter av temat arbete/sysselsättning; hur tänker man (på statlig/nationell nivå), vad gör man i länet (kommuner, region m fl) och hur upplevs det (brukare och närstående). Vi hälsar alla varmt välkomna och hoppas på en aktiv dialog mellan alla som har intresse av fortsatt samarbete när det gäller forskning och utveckling kring människor med funktionsnedsättning i Västsverige. Varmt välkomna!

2 Program Moderator Jonas Andersson, regionråd i Västra Götalandsregionen Inledning Sirpa Niemi, ordförande HafV och Jonas Andersson, moderator Grisen som besteg berg En musikteater om drömmar, självförtroende och andras ibland begränsande värderingar. Teater Banderoll Kaffe Om arbetets betydelse Hans-Erik Hermansson Daglig verksamhet en del av arbetslivet och samhället? Helene Wirandi Lunch Delaktighet i olika världar om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv Martin Molin Arbetsgivares motiv att anställa personer med intellektuell funktionsnedsättning på arbetsplatsen Per Olof Larsson Parallella seminarier se nästa sida Kaffe Ett funktionshindrande arbetsliv en ohälsofaktor? Hans von Axelsson Moderatorn sammanfattar Jonas Andersson Konferensen slutar

3 Parallella seminarier Kl Du väljer ett av fem seminarier som du sedan anger på anmälningssidan. 1. Arbete som mänsklig rättighet för personer med funktionsnedsättning Annika Åkerberg 2. Från kommunal verksamhet till riktiga jobb Sirpa Niemi och Anette Olsson 3. Unga vuxnas möjligheter till utbildning som kan leda fram till ett arbetsliv Karin Gavér 4. Personer med Asperger syndrom: en resurs i arbetslivet Helene Mellström och Ann Björkdahl 5. Morganeffekten från identitet oresurs till resurs Rune Yttersjö och Morgan Karlsson Snabba och effektiva förbindelser till Borås Med tåg: från Göteborg 7:35 och framme i Borås 8:44 ni som reser från annat håll, se Västtrafiks hemsida: Med buss: från Göteborg 7:50 och framme 8:41 eller ni som reser från annat håll, se Västtrafiks hemsida: Med bil - se nedanstående länk: bf html

4 Presentationer Jonas Andersson är regionråd i Västra Götalandsregion med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågorna och är bl a aktiv när det gäller forsknings- och utvecklingsfrågor i såväl Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som i Västra Götalandsregionen. Teater Banderoll består av sex skådespelare/musiker/pedagoger som arbetar på olika arbetsplatser inom Göteborgsområdet inom skola, universitet och handikappomsorg. Teater Banderoll arbetar med såväl föreställningar som med elevanpassade workshops och består av Karl Bjerkeli, Frida Börjesson, Maja Fredriksson, Linn Johnels, Moa Millgård och Jakob Åsberg. Hans-Erik Hermansson är professor i socialt arbete med inriktning mot specialpedagogik. Hans-Erik är verksam vid institutionen för individ och samhälle vid Högskolan Väst i Trollhättan. Helene Wirandi är utredare inom enheten för funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen. Helene arbetar med frågor med anknytning till socialtjänstlagen och LSS, särskilt inom områdena arbete och sysselsättning, samt kompetens och kvalitetsarbete. Martin Molin är fil dr i handikappvetenskap och lektor i socialt arbete. Arbetar som lärare och forskare vid Högskolan i Väst, Trollhättan. Per Olof Larsson är universitetsadjunkt vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och har under många år arbetat med arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Hans von Axelsson är utredare i utvecklingsfrågor på Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, som har till uppgift att främja ett strategiskt genomförande av handikappolitiken. Annika Åkerberg är jurist, specialiserad inom området mänskliga rättigheter med särskilt fokus på mänskliga rättigheter i relation till människor med funktionsnedsättning. Annika har arbetat med mänskliga rättigheter på såväl internationell, nationell som lokal nivå. Sirpa Niemi är verksamhetschef på funktionshinderenheten i Ale kommun. Sirpa har sedan flera år varit med i HafV:s styrelse och är detta verksamhetsår dess ordförande. Anette Olsson är enhetschef i Ale Kommun och initiativtagare till en genomgripande förändringsprocess av den dagliga verksamheten i kommunen. Karin Gavér är speciallärare med erfarenhet av särskoleundervisning inom särskolan. Hon arbetar idag med en tvåårig heltidsutbildning Service inom äldreomsorg på Komvux i Norrköping. Helene Mellström är projektledare för FAS-projektet (Framtid Arbete Stöd) och är till yrket leg arbetsterapeut. Har arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering inom socialförsäkringen och är nu verksam vid Bräcke Diakoni. Ann Björkdahl är disputerad arbetsterapeut inom område rehabilitering. Är ansvarig för utvärderingen av FAS-projektet. Arbetar idag på Bräcke Diakonis forskningsavdelning och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rune Yttersjö är marknadschef på Pomona Balance AB, arbetssätt och metod. Pomonas verksamhetsområde är förändringsarbete och kvalificerat förändringsarbete. Drivkraften är det egna medvetna valet och att arbeta med nätverk för att göra förändringsarbete möjligt. Morgan Karlsson är maskinförare i Lidköping som beskriver sin etablering i arbetslivet tillsammans med Rune Yttersjö.

5 Anmälan Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV- Föreningen för handikappforskning i Västsverige - konferens den 17 november 2008 Lokal: Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8 i Borås. Pris: 575 kr, inklusive lunch och kaffe. Faktureras vid anmälan. Föreningen är momsbefriad. Senaste anmälningsdag: Måndagen den 20 oktober Anmälan är bindande men kan överlåtas. Anmälan skickas till: Specialpedagogiska skolmyndigheten Kruthusgatan 17, Göteborg E-post: Tel: , Fax: Namn: Arbetsplatsens namn:. Adress: Postnummer och ort... Telefon...Fax... E-post... Vegetarisk Specialkost Vilken? Val av seminarium. Sätt [A] för förstahandsval och [B] för andrahandsval. Sem nr 1 Sem nr 2 Sem nr 3 Sem nr 4 Sem nr 5 Fakturaadress E-post...Tel... Kontaktperson/mottagarkod:... Upplysningar om föreläsningar och seminarier: Ulla Alexandersson tfn ; e-post: Elaine Johansson tfn ; e-post: Jan Terneby tfn ; e-post: Frågor om anmälningar och fakturering: Lena Singleton, tfn ; e-post: Arbetsgruppen för konferensen: Institutionen för pedagogik och didaktik/göteborgs universitet, HSO Västra Götaland, Avdelningen funktionshinder och delaktighet/västra Götalandsregionen, FoU i Väst/GR och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Livets möjligheter. - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning

Livets möjligheter. - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning Välkommen till nationell konferens i Stockholm 10-11 mars 2014 på Essinge konferenscenter. Konferensen fokuserar på livets möjligheter

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Erfarenhetsutbyte för kommuner och andra offentliga organisationer Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Hälften av Sveriges kommuner arbetar med miljöledning i delar

Läs mer

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 2 3 juni 2014 Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Göteborgs Stad Grafiska ruppen 140108-011-130

Läs mer

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Välfärd Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog om välfärdsfrågor inom vård och omsorg med lokal, regional nationell

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta 2015-02-05 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för äldre och funktionsnedsatta Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Söker du inspiration att fördjupa eller sätta igång arbetet med bostäder för äldre? Välkommen till en konferens om bostäder och boendemiljöer för framtidens äldre

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård Utbildningar för Familjehem Arrangerade av Gryning Vård Hösten 2015 våren 2016 2 Innehåll En mötesplats för familjehem!... sid 4 TEATER: Jag är ett barnhemsbarn... sid 5 Traumamedveten omsorg... sid 6

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder 2-3 april 2014

Mötesplats Funktionshinder 2-3 april 2014 Mötesplats Funktionshinder 2-3 april 2014 Inspiration och utbyte av kunskap och erfarenheter nu större än någonsin! Nu är det dags igen, för sjätte gången i ordningen! Vi ska lära av varandra, inspirera

Läs mer

Kunskap gör skillnad

Kunskap gör skillnad Kunskap gör skillnad 2012-09-24 Inbjudan till utbildning! Projekt Kunskap gör skillnad är ett projekt inom samverkansarenan Vårdsamverkan Fyrbodal. Ingående parter är Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lilla

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen. 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm

Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen. 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm Välkomna till Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm rikskonferens för familjedaghem Konferensen är en unik mötesplats

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB Utbildningar för Familjehem Arrangerade av Gryning Vård AB Hösten 2013 våren 2014 Innehåll UTBILDNINGAR En mötesplats för familje- och jourhem... sid 3 Hur har det sett ut för de ensamkommande barnen från

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M aj 2014 Förbundsdirektören har ordet Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Jag vill i maj månads krönika lyfta fram ett av de arbeten

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Möjligheter, utmaningar och kompetens inom funktionshinderområdet! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Program

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg 8:e Familjehemskonferensen 9 11 september 2015 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 8:e Familjehems k o n f e r e n s e n 9 11 september 2015 Anmälningsformulär hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus

Läs mer

Utbildning för familjehem. arrangerade av Gryning Vård AB hösten 2005 våren 2006.

Utbildning för familjehem. arrangerade av Gryning Vård AB hösten 2005 våren 2006. A k t u e l l t o m u t b i l d n i n g 2 0 05 / 2 0 06 Utbildning för familjehem arrangerade av Gryning Vård AB hösten 2005 våren 2006. En mötesplats för familjehem Genom vårt utbildningsprogram vill

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer