Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN"

Transkript

1 Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

2 Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får du förtur att köpa nya tomter. Passa på att fundera och förbered dig - Var vill du bo? Typer av hus? Hur mycket får det kosta? 2 Hittat en tomt du gillar - anmäl intresse! Om tomten är ledig får du reservera den i ungefär en månad. 3 Undersök! Läs översiktsplaner, program, detaljplanen, geotekniska utredningen, förrättningshandlingen, kalkylera, prata vidare med husföretag, undersök marken, kontakta banker med mera. Planera din tomt så att huset hamnar på rätt plats och höjd, utfarter fungerar med mera. Om du tackar ja till tomten 4 skriver vi under ett köpekontrakt och du betalar 10 % av tomtens pris. Du har nu två år på dig att bygga klart och flytta in i ditt hus. 5 Beställ nybyggnadskarta och sök bygglov. När bygglovet är klart undertecknar vi ett köpebrev och du söker lagfart. Du har nu betalat in hela tomtpriset. 7 Bygg ditt hus - snart får du flytta in! Trädgården kan du ordna innan inflytt eller när du är på plats. 6 När ditt bygglov är klart får du också börja göra markarbeten på din tomt. Innan du börjar med grunden för huset ska husets hörn markeras, så kallad utsättning. Det gör du i samarbete med stadsingenjörsenheten. Hålltider att komma ihåg Senast fyra månader efter att vi skrivit under köpekontraktet ska bygglovet beviljats. Husbygget ska vara färdigt med godkänt slutbesked inom två år efter att köpekontraktet är undertecknat.

3 Villatomter och tomtkön Genom att ställa dig i tomtkön får du veta direkt när nya tomter släpps och möjlighet att anmäla ditt intresse för dessa! Tomterna säljs i turordning baserat på hur länge du har stått i kön och de med flest ködagar har första tjing. För att ställa dig i tomtkön registrerar du dig på vår hemsida Du kan också ringa till Kalmar kommuns kontaktcenter så hänvisas du till rätt person. Efter att tomterna erbjudits till tomtkön finns det ibland tomter kvar. Till dem är det först till kvarn som gäller oavsett om du är kund i tomtkön eller inte. Dessa tomter läggs upp på kommunens hemsida, Det lönar sig att ha funderat Ju mer du har funderat i förväg på vad för slags tomt och hus du önskar desto mer förberedd är du. Redan nu kan du prata med arkitekter, husföretag, läsa huskataloger, åka runt på husvisningar med mera för att bilda dig en uppfattning. Att ha några olika alternativ klara för dig är bra eftersom alla hus inte fungerar på alla tomter. Genom att förbereda dig på detta sätt får du också mer kunskap om hur byggprocessen går till hos olika husföretag och hur mycket det kan kosta. Du bestämmer själv vilket husföretag du vill anlita eller om du vill bygga med lösvirke. Nya tomter När kommunen har nya villatomter att erbjuda skickar vi först en e-post med kort information om tomterna och området till dig. Om du tycker att området är intressant är det viktigt att du redan nu läser igenom den information som finns, se stycket Tomtreservation nedan. Vi träffar dig gärna för att gå igenom informationen tillsammans med dig! En tid efter att du har fått informationsbrevet skickar vi ett e-postmeddelande med länk till din sida och du kan nu anmäla ditt intresse för en eller flera av tomterna. För att anmäla intresse loggar du in och klickar på Gör intresseanmälan. Svarstiden brukar vara några veckor. Erbjudande om tomt När svarstiden på intresseanmälan gått ut går vi igenom alla svar och skickar ut ett förmedlingsepost där vi erbjuder tomterna enligt turordningen i tomtkön. I vår e-post blir du ombedd att tacka ja eller nej till erbjudandet, det gör du genom att logga in på vår hemsida. Du får några veckor på dig att svara och hör vi ingenting ifrån dig går turen till nästa i tomtkön. 1

4 Tomtreservation När du tackar ja till en tomt får du reservera den i ungefär en månad - du får ett brev som bekräftar att tomten är reserverad för dig. Du har nu tid på dig att fundera, undersöka tomten ytterligare, fortsätta kontakterna med ditt husföretag, ta kontakt med din bank för eventuella lån med mera. Har vi inte träffats innan och gått igenom informationen om tomten och området så bestämmer vi en träff nu. Det är mycket arbete med att förbereda det kommande husbygget och vissa tomtköpare lämnar över allt ansvar till husföretaget, så kallad totalentreprenad, medan vissa väljer att hålla i det själva. Innan reservationstidens slut ska du höra av dig till oss för att antingen säga nej till tomten eller gå vidare genom att skriva under köpekontrakt. Hör vi inte någonting ifrån dig upphör tomtreservationen att gälla och tomten kan erbjudas någon annan i tomtkön. Undersök tomten/fastigheten I det här informationsmaterialet benämner vi din tomt både som tomten och fastigheten, det är samma sak. Det är viktigt att du undersöker tomten innan du bestämmer dig för att köpa den. I detaljplanen som gäller för tomten kan du se vad mark och vatten inom hela området får användas till. Detaljplanen kan också styra var på tomten du får bygga och hur byggnaderna ska se ut med till exempel byggnadshöjder, storlek, antal våningar och taklutningar. Här ser du också vad dina grannar får bygga. Information om aktuell detaljplan kan du få om du ringer kommunens kontaktcenter och ber att få prata med samhällsbyggnadskontoret, se telefonnummer i slutet av foldern. Exempel på detaljplan 2

5 forts. undersök tomten I Kalmar kommun har vi en kommunal lantmäterimyndighet. I handlingen från lantmäteriförrättningen kan du läsa tomtens storlek med exakta mått, om någon annan har en rättighet på din tomt (till exempel servitut eller ledningsrätt) med mera. Det är viktigt att du läser den för att få en tillräcklig kunskap om tomten som du funderar på att köpa. Innan Kalmar kommun säljer tomter görs en geoteknisk undersökning med ett provhål i varje tomt. Hålet är ungefär en decimeter i diameter. Resultatet av undersökningen finns på hemsidan, fråga efter den annars. Du kan behöva göra ytterligare undersökningar för att vara säker på vad som finns under markytan och vad som behöver göras vid grundläggning för ditt hus. De undersökningarna får du själv bekosta. Kalmar kommun kommer inte att ersätta dig för några kostnader och det är därför viktigt att du undersöker marken innan du köper tomten. Kommunen förbereder aldrig grundläggning, utan marken är eventuellt förberedd för plantering. Du får alltid själv gräva ur för att att förbereda för ditt hus. Tänk på kostnader förutom tomt och hus Nybyggnadskarta Grundläggning Färdigställande av tomt Bygglov Utsättning av tomt och hus med plantering Lagfartskostnad Anslutnig till vatten och avlopp, Kontrollansvarig Ev stämpelskatt bredband, el, tele och fjärrvärme Markarbeten Med mera Banklån För de flesta är det nödvändigt att låna pengar av en bank för att kunna bygga hus. Att tänka på är att du hos många banker har möjlighet att använda tomten som säkerhet vid belåning först när du och Kalmar kommun har undertecknat köpebrevet, det vill säga när köpet är genomfört och du har sökt lagfart på fastigheten (se stycke nedan). Hör vad som gäller för just din bank och boka gärna in ett möte så snart du har valt att tacka ja till en erbjuden tomt. Köpekontrakt När du har bestämt dig för att köpa tomten skriver vi ett köpekontrakt med dig. Detta innebär att du godkänner våra villkor för tomtköpet och betalar in en handpenning på tio procent av tomtens pris. Du får också ett kvitto på att kommunen godkänner dig som tomtköpare genom dokumentet Godkännande av tomtköpare som senare redovisas för kommunstyrelsen. När vi har undertecknat köpekontraktet ska du söka bygglov för det hus du har valt. Bygglovet måste beviljas senast fyra månader efter att vi skrivit under köpekontraktet, annars går köpet tillbaka och tomten erbjuds nästa person i tomtkön. Handpenningen återbetalas i så fall ej. När bygglovet är beviljat ska vi slutföra köpet genom att skriva under köpebrevet (se nedan). Husbygget ska vara färdigt inom två år efter att köpekontraktet är undertecknat. Datumet finns med i köpekontraktet och godkänt slutbesked för huvudbyggnaden av samhällsbyggnadsnämnden visar att huset är färdigt. Om du av någon anledning inte kan slutföra husbygget före den bestämda sluttiden har gått ut ska du i god tid begära förlängning. Gör du inte detta, eller om vi inte kan godta dina skäl till förlängning, har Kalmar kommun enligt köpekontraktet möjlighet att ta ut ett vite om kr per år fram till det att huset är färdigt. 3

6 Bygglov För att bygga nytt hus måste du söka bygglov, det gör du hos samhällsbyggnadskontoret. Tillsammans med ansökningsblankettet ska ritningar som plan- och fasadritningar på byggnaderna och en nybyggnadkarta lämnas in. Nybyggnadskartan beställer du av stadsingenjörsenheten. Kartan visar bland annat befintliga höjder på din tomt, projekterade färdiga gatuhöjder och även antingen befintlig eller projekterad höjd på vattengången i förbindelsepunkten och uppdämningshöjd för dagoch spillvatten. Kontrollera noga att alla höjder finns med. Saknas gatuhöjderna kontaktar du samhällsbyggnadskontorets trafikavdelning innan det tekniska samrådet (se nedan) för rätt höjder. För att ärendet ska anses komplett inför handläggning enligt plan- och bygglagen ska även en kontrollansvarig anmälas. Avgiften för ett bygglov tas enligt den taxa som kommunfullmäktige beslutat om. När bygglovet är beviljat skickas beslutet tillsammans med en kallelse till ett tekniskt samråd till byggherren (sökande) samt kontrollansvarig. Det är också nu vi ska underteckna köpebrevet (se nedan)! Det tekniska samrådet är en dialog mellan byggnadsinspektören, byggherren och kontrollansvarig om hur de tekniska egenskapskrav som ställs i Boverketets byggregler, BBR, ska uppfyllas. Innan byggnationen får påbörjas krävs ett startbesked, vilket lämnas av samhällsbyggnadsnämnden om de kan anta att byggherren kan uppfylla kraven. Kontrollansvarigs uppgift därefter är att se till att kontrollplanen följs, att nödvändiga kontroller utförs samt vara med på de platsbesök som byggnadsinspektören kommer att genomföra. I slutet av byggnationen är det dags för ett slutsamråd. Kontrollansvarig och byggnadsinspektören träffas då på arbetsplatsen för att kontrollera hur byggnationen gått och om alla kontroller, dokumentation och tekniska egenskapskrav är uppfyllda. Om allt är ok lämnas. ett slutbesked och man kan då ta byggnaden i bruk. Ansökningsblankett och mer information hittar du på Exempel på nybyggnadskarta. Din arkitekt ritar in husets placering med mått till tomtgräns inför bygglovsansökan. Köpebrev, värdeintyg och lagfart När du har fått bygglov för ditt hus meddelar du projektoch exploateringsenheten det så att vi kan förbereda köpebrevet och slutföra köpet. Vi bokar en tid för att träffas antingen på banken eller på Kalmar kommun för att underteckna köpebrevet. När vi ses tar du med dig ett kvitto som visar att resterande del av köpeskillingen är inbetald till vårt plusgiro. Köpebrevet behöver du när du nu ska söka lagfart på fastigheten. Banken brukar hjälpa till med ansökan. Obebyggda fastigheter saknar ofta taxeringsvärde. Vid köp av en fastighet som inte ännu har fått ett taxeringsvärde behövs ett värdeintyg för att få lagfart. Värdeintyget ska visa fastighetens värde vid överlåtelsetidpunkten och ska bifogas ansökan om lagfart. Lantmäterimyndigheten och andra sakknunniga kan utfärda värdeintyg. När du beviljats lagfart kommer du att stå som ägare till fastigheten i fastighetsregistret. 4

7 Markplanering Markarbeten När bygglovet är beviljat kan du nu börja göra markarbeten på din tomt, till exempel ta bort träd och annan växtlighet, schakta med mera. Trädgården ska planeras och när markarbetena görs för huset kan det vara smidigt att samtidigt få eventuell tomtdränering och planteringsgropar för häckar och rabatter grävda när ändå maskinerna är på plats. Observera att du inte får göra några ingrepp på tomten innan bygglovet är klart. Höjdsättning av tomt När du får tillgång till tomten är gatan utbyggd i körbart skick och i nya områden kommer ytterligare lager asfalt att läggas efter att husen har byggts för att nå den projekterade (slutliga) gatuhöjden. Höjdsättning av marken på en tomt och även golvhöjd inne i huset ska göras så att anpassning sker till projekterade nivåer på anslutande gata och/eller gång- och cykelväg samt uppdämningsnivå för dag- och spillvatten. Gatlyktor, elskåp och andra fysiska saker finns på plats när du köper din tomt. Ta hänsyn till dem och var noga med att anpassa din utfart så att inte exempelvis gatlyktan hindrar dig att köra in på din uppfart. Spara träd på tomten? Träd kan vara skyddade, det står i så fall i detaljplanen och då krävs marklov för att fälla träden. Träd som inte är skyddade har serviceförvaltningen rätt att ta ner innan du köper tomten. Rötter räknas som farligt avfall och serviceförvaltningen tar i så fall hand om dem. Det virke som fälls får serviceförvaltningen. Har du önskemål om att spara några träd kontaktar du en parkingenjör på serviceförvaltningen. Vatten, avlopp, el, fjärrvärme, fiber? Nu börjar det också bli dags att ordna med anslutning av vatten och avlopp, el, telefoni, bredband, fjärrvärme med mera. Kalmar Vatten AB försörjer stora delar av kommunen med vatten, och tar emot spill- och dagvatten. Bolaget ägs helt av Kalmar kommun. Efter att du köpt tomten betalar du anslutningsavgift till bolaget för att koppla på dig på deras ledningar. I kommunen finns två ledningsägare som transporterar el; det är Kalmar Energi och E.on. Vilket bolag som äger ledningarna till din tomt berättar vi gärna för dig så att du kan höra av dig till dem för att ansluta till deras ledningar. Kalmar Energi äger även kommunens fjärrvärmenät. Fjärrvärmen är väl utbyggd i Kalmar och produktionen (inklusive el) är till mer än 99 % förnyelsebar. Bränslet, avfall som annars skulle gått till spillo, kommer från småländska skogar och industrier. Hör gärna med oss om fjärrvärme finns i området med din tomt. Företag på marknaden kan välja att lägga ner ledningar med fiber till kommunens tomter. Fråga oss gärna om fiber finns framdraget till din tomt, och om det finns så kontaktar du din operatör för mer information. 5

8 Bygga hus och göra iordning din tomt Fastighetsgränser Fastighetsgränser med tillhörande gränsmarkeringar definierar fastighetens utberedning på marken och är viktig för dig som ägare att känna till när du ska bygga, plantera häck med mera. Gränsmarkingarna är oftast ett järnrör, men förekommer även som till exempel spik i asfalt och dubb i sten. Gränsmarkeringarna är utplacerade av lantmäterimyndigheten och dessa ska du vara rädd om. Du får aldrig rubba, flytta eller kapa en gränsmarkering. För att du lättare ska hitta dina gränsmarkeringar finns ofta en träkäpp placerad intill gränsmarkeringen. Kan du inte hitta fastighetens gränsmarkeringar kan stadsingenjörsenheten mot en kostnad göra en gränsvisning i samband med husutsättningen. Exempel på utmärkning av tomtgräns med järnrör och en träkäpp som leder dig till rätt plats. Husutsättning För att husets placering ska stämma med bygglovet ska även husets grund markeras i varje hörn eller vinkel inför grundläggningsarbetet, utsättning. En husutsättning innebär att personal från stadsingenjörsenheten kommer ut till fastigheten och markerar var huset ska byggas. Det normala förfarandet är att det först sker en grovutsättning som används som hjälp för att bereda marken. Därefter sker en finutsättning som används till själva byggnationen. Schaktmassor och matjord Schaktmassor som blir över vid schaktningsarbeten på fastigheten är tomtköparens ansvar och bör regleras med berörda entreprenörer. Massorna kan köras till deponi eller användas till utfyllnad i andra projekt, det sker i så fall på tomtköparens bekostnad. Fastigheter som innehåller överskott av matjord av överenskommen bra kvalitet, som ej går åt för finplanering av fastigheten, ska transporteras bort till av kommunen anvisad plats. Även det bekostas av dig som tomtköpare. Om massorna ska användas i annan plats än din tomt måste de godkännas av kommunens miljöavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. Vid frågor om möjlighet till plats för utfyllnad med överskottsmassor eller överenskommelse om plats för matjord kontaktar du serviceförvaltningens produktionsavdelning. 6

9 Vatten- och avloppsledningar Förbindelsepunkt för vatten- och avloppsledningar ligger 0,5 meter utanför tomtgräns och köparen ansvarar för servisledningarna fram till denna punkt. Vid eventuella problem med servisledningar i framtiden kan det vara bra att enkelt kunna utföra schakt till ledningarna. Mötet med grannar, gata och naturmarken I nybyggda områden vet du inte alltid vilken höjd dina grannar väljer på sina tomter. Om höjden på din och grannens tomt skiljer sig får ni själva komma överens om hur ni löser det med stödmur eller annan anordning. En stödmur kan kräva bygglov. Lösningen bekostas av dig och din granne. Bara den mark ni äger får användas - andra grannars mark, gaturum eller naturmark ska lämnas orörda. Anslutningar mot gata och gång- och cykelvägar ska utformas så att den blir tillgänglig för funktionshindrade. Vid utfarter till gata eller vid gatukorsning får inte häck, staket eller annan anordning utföras som försämrar sikten i anslutning till fastigheten. Se bilder nedan, mer information med riktlinjer finns på Kalmar kommuns hemsida. Att uppföra ett staket är inte en bygglovpliktig åtgärd, och med staket menas enligt Kalmar kommun högst 1,10 meter högt och minst 50 % genomsiktligt. Tänk på att vid korsningar och vid garageutfarten bör staket/växtlighet inte var högre än 0,8 meter pga. trafiksäkerhetssynpunkt. Murar får också uppföras utan bygglov om de inte är högre än 0,5 meter höga, räknat från lägsta sidan. Du och din granne ska vara överens om att sätta upp något av ovanstående i tomtgräns, annars får du anordna det på din sida om gränsen. Om du inte kan återfinna fstighetens gränsmarkeringar, eller om du och din granne av något annat skäl har svårigheter att komma överens om var era fastigheter börjar och slutar, kontaktar du lantmäterimyndigheten innan du bygger hägnad eller planterar häck. Tänk på att en häck behöver utrymme att växa på, den blir bredare med tiden och den ska rymmas inne på din tomt även då. Om din tomt gränsar till naturmark ska du anlägga din tomtmark så att naturmarken inte påverkas och ett naturligt möte uppnås mellan naturmark och tomt. 7

10 Dagvatten Du som fastighetsägare är skyldig att i första hand ta hand om ditt dagvatten (regnvatten snö med mera) på din egen tomt. Det är därför viktigt att du planerar din tomt med lutningar så att vattnet inte kan rinna ut på gatumark eller in på din grannes tomt. Hur man tar hand om sitt dagvatten varierar. Enligt kommunens dagvattenpolicy ska fastighetsägare i första hand försöka få vattnet att infiltrera i marken på sin egen tomt. Om kommunal dagvattenledning finns i området ska tomtens dagvatten anslutas till den, och det vatten som inte infiltreras eller fördröjs på tomten släpps ut i dagvattenledningen. Mer information finns på Kalmar kommuns hemsida. Nya bostadsområden tar tid Att arbeta med och färdigställa ett nytt område tar tid, ibland lång tid, innan alla husen är byggda och området är fullt iordningsställt med grönområden, gator, eventuell lekplats med mera. Du får därför räkna med bygg- och anläggningstrafik under en tid efter att du själv har flyttat in i ditt nya hus. När du får tillgång till tomten är första asfaltslagret lagt och sista lagret läggs först när alla tomterna är sålda. De tomter som under en tid saknar hus kommer inte att göras iordning av kommunen. När köpet med Kalmar kommun är genomfört kan du självklart fortfarande ringa till oss för råd och information. Tips på bra länkar kalmar.se - här kan du hitta kontaktuppgifter till kommunens olika enheter. mittbygge.se, boverket.se och lantmateriet.se. All information i denna folder är av stor vikt vid köp av tomt och alla moment finns inte med i checklistan på nästa sida. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Kalmar kommun. 8

11 Checklista Fastighetsbeteckning Undersök tomten! Jag/vi vet allt vi behöver Reservation till och med. Tackat JA NEJ Handpenningen inbetald Köpekontraktet undertecknat Nybyggnadskarta klar Bygglov: Ansökan inlämnad Bygglov beviljat Gatans slutliga höjd finns med i nybyggnadskartan Köpeskillingen inbetald Lagfart: Ansökan skickad Köpebrev undertecknat Lagfarten beviljad Gränsmarkeringar hittade Anslutning till vatten, avlopp, el, fjärrvärme, bredband med mera Bygga hus (och iordningsställa tomten)! Godkänt slutbesked Äntligen, fytta in! 9

12

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön 2016-01-05 Att köpa en småhustomt och bygga sitt egna hus är för många en stor dröm. Detta vägledningsdokument har tagits fram för att hjälpa dig i planeringen

Läs mer

LATHUND för köp av. kommunala villatomter. i Båstads kommun

LATHUND för köp av. kommunala villatomter. i Båstads kommun LATHUND för köp av kommunala villatomter i Båstads kommun Innehåll 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Att köpa villatomt För tomtkön gäller Fördelning av tomt Avtal och tillträde Nybyggnadskarta Bygglov Byggnation

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2012-04-25 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

KÖPEAVTAL. Teknik- och samhällsbyggnad Linköping Telefon växel: nedan kallad säljaren

KÖPEAVTAL. Teknik- och samhällsbyggnad Linköping Telefon växel: nedan kallad säljaren 1(7) KÖPEAVTAL Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 64 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn 1 personnummer ½-del Telefon, mobil Namn

Läs mer

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress Postnummer och ort nedan kallade köparen

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress Postnummer och ort nedan kallade köparen KÖPEKONTRAKT Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer

Läs mer

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad ETT SAMARBETE MELLAN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad ETT SAMARBETE MELLAN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN Lathund för fribyggartomter i Helsingborgs stad ETT SAMARBETE MELLAN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN LATHUND FÖR FRIBYGGARTOMTER Innehåll 3 Kort om fribyggartomter 4 Fastighetsbildning

Läs mer

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress nedan kallade köparen

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress nedan kallade köparen KÖPEKONTRAKT Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer

Läs mer

Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge

Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge Tomter till försäljning i Östra Gryet På Östra Gryet finns 8 stycken fribyggartomter till försäljning. Tomterna är belägna i den nordöstra delen

Läs mer

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för fribyggartomter i Helsingborgs stad Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för FRIBYGGARTOMTER Innehåll 3 Kort om fribyggartomter 4 Fastighetsbildning

Läs mer

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10 Bygga i Växjö kommun Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt Växjö kommun 2014-04-10 1 Här söker du bygglov Växjö kommun erbjuder två sätt att söka bygglov för en- och tvåbostadshus

Läs mer

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning

Ekgården. Villatomter i Södertälje. Med naturskön omgivning Ekgården Villatomter i Södertälje Med naturskön omgivning Figur 1 - Ekgården i Södertälje. Tomter till försäljning markerade med svart. Figur 2 Tomter med id-nummer och ungefärlig storlek i kvm. Välkommen

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

Framtiden bor i Östra Göinge

Framtiden bor i Östra Göinge Framtiden bor i Östra Göinge Reservation och köp av villatomter i Östra Göinge kommun Östra Göinge kommun är en del av det natursköna nordöstra Skåne. Ett anrikt gränsland där skogen möter slättlandet

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Bygglov/anmälan

Bygglov/anmälan Bygglov/anmälan 2016-11-24 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) reglerar byggnation. Vad kräver lov? Bygga nytt Bygga till Ändra användning Färga om hus Byta

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Anvisningar för dig som ska bygga i Bissgården etapp 3

Anvisningar för dig som ska bygga i Bissgården etapp 3 Anvisningar för dig som ska bygga i Bissgården etapp 3 Husen på bilden är illustrationer. Tomtköp Du reserverar den aktuella tomten under fyra veckor. Innan utgången av denna reservationstid skall köpekontrakt

Läs mer

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Adress Postadress nedan kallade köparen

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Adress Postadress nedan kallade köparen KÖPEKONTRAKT Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus Vikaholm Ett modernt boende av högsta klass Vikaholm är ett nytt bostadsområde i Växjö. Det ligger söder

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista för de flesta typer av bygglovsansökningar.

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Småhustomter i Sjömon

Småhustomter i Sjömon Småhustomter i Sjömon Östersunds kommun erbjuder 16 småhustomter till försäljning i attraktivt läge Kort beskrivning av området Tomterna är belägna i sydvästsluttning ner mot Storsjön på gränsen mellan

Läs mer

Informationshäfte. Försäljning av kommunala tomter

Informationshäfte. Försäljning av kommunala tomter Informationshäfte Försäljning av kommunala tomter Tilldelning av tomter Tilldelning sker efter tomtkönummer och prioritering Uppgifter om ev. ytterligare köpare ska snarast kompletteras i kontraktet Avstår

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL

TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 1 TILLBYGGNAD I det här häftet får du som ska bygga till ditt bostadshus, fritidshus eller komplementbyggnad information om hur du går

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK Allmänt Höörs kommun har fastigheter till försäljning för enfamiljsbostäder inom populära Kvarnbäcksområdet som ligger nära naturen, centrum och

Läs mer

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden Brittsbo Etapp III l Nära till naturen Nära till staden l Attraktivt naturskönt läge med närhet till både natur och service Några tomter har utsikt mot Storsjön och Frösön Etapp III som nu släpps till

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Villatomter på Dalbostrand

Villatomter på Dalbostrand Villatomter på Dalbostrand Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus hagavik Ett modernt boende av högsta klass Hagavik är ett område i Växjö stads norra utkant. Området

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Simrishamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Behandlat av Myndighetsnämnden den 8 april 2014 Bygglovspliktigt

Läs mer

Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

MURAR, PLANK OCH STAKET I BJUVS KOMMUN

MURAR, PLANK OCH STAKET I BJUVS KOMMUN Bjuvs kommun Box 501, 267 25 Bjuv BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS Mejerigatan 3 042-458 50 00 info@bjuv.se www.bjuv.se MURAR, PLANK OCH STAKET I BJUVS KOMMUN Riktlinjer och rådgivning Läs våra riktlinjer

Läs mer

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Tidslinje från tomtkö till tomtköp Villatomtsköpare Kristianstads kommun LYCKA TILL Ni är lagfarna ägare Lagfartsansökan till Lantmätriet, Fastighetsinskrivning,

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Informationsmaterial Fribyggartomt inom Löddeköpinge 33:8

Informationsmaterial Fribyggartomt inom Löddeköpinge 33:8 Informationsmaterial Fribyggartomt inom Löddeköpinge 33:8 Tomt till försäljning i Löddeköpinge I Löddeköpinge finns en fribyggartomt till försäljning. Tomten är belägen i närheten av Lödde centrum och

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Villatomter i Björkmossen

Villatomter i Björkmossen Samhällsbyggnadskontoret Villatomter i Björkmossen Till försäljning via Södertälje kommuns tomtkö Under hösten 2014 kommer 11 småhustomter i Björkmossen att förmedlas via Södertälje kommuns tomtkö. Eftersom

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM INPLACERING I TOMTKÖN FÖR EGNAHEMSTOMTER OCH OM VAL AV TOMT

FÖRESKRIFTER OM INPLACERING I TOMTKÖN FÖR EGNAHEMSTOMTER OCH OM VAL AV TOMT FÖRESKRIFTER OM INPLACERING I TOMTKÖN FÖR EGNAHEMSTOMTER OCH OM VAL AV TOMT Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Föreskrifter om inplacering i tomtkön för egnahemstomter och om

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL

ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 1 ATTEFALLSTILLBYGGNAD I det här häftet får du som ska göra en s.k. attefallstillbyggnad information om hur du går till väga och vilka handlingar

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Sydnärkes Byggförvaltning

Sydnärkes Byggförvaltning Sydnärkes Byggförvaltning Laxå Askersund Lekeberg 2016 830 st dokumenterade ärenden varav 87 i nämnden Totalt har Sydnärkes Byggnämnd handlagt: 384 bygglov, 70 st anmälan, 403 startbesked/slutbesked, 58

Läs mer

Informationsmaterial Fribyggartomter Furunäs 1:57-62 i Ålstorp

Informationsmaterial Fribyggartomter Furunäs 1:57-62 i Ålstorp Informationsmaterial Fribyggartomter Furunäs 1:57-62 i Ålstorp Tomter till försäljning i Ålstorp I Ålstorp finns 6 stycken fribyggartomter till försäljning. Tomterna, Furunäs 1:57 62, är belägna i den

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Försäljning av del av Tegelviken 2:4, blivande Bläcksvampen 20

Försäljning av del av Tegelviken 2:4, blivande Bläcksvampen 20 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Josefine Robertsson 2016-03-21 KS 2016/0096 50088 Kommunstyrelsen Försäljning av del av Tegelviken 2:4, blivande Bläcksvampen 20 Förslag till beslut

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

NYA VILLATOMTER I FOLKETS PARK NÄSSJÖ

NYA VILLATOMTER I FOLKETS PARK NÄSSJÖ NYA VILLATOMTER I FOLKETS PARK NÄSSJÖ Bygg din egen villa nära centrala Nässjö! Nässjö kommun erbjuder nu fyra villatomter på föredetta Folkets parkområdet i Nässjö. Lokalisering Området är beläget i stadsdelen

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress nedan kallade köparen. Linköping Maspelösa 1:XX

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress nedan kallade köparen. Linköping Maspelösa 1:XX KÖPEKONTRAKT Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

Informationsmöte Hällbacken, etapp 3

Informationsmöte Hällbacken, etapp 3 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret DAGORDNING 2014-12-02 Informationsmöte Hällbacken, etapp 3 18.00 Inledning Anna Henriksson, Stadsbyggnadskontoret 18.15 Allmänt Detaljplan, grönområden, skolor, service

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Försäljning av mark för parhus i Brittsbo

Försäljning av mark för parhus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för parhus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Östersunds kommun har planlagt Brittsbo i syfte att kunna erbjuda invånarna bostadsbyggande i ett attraktivt naturskönt

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus (hus 1, hus 2, hus 3, hus 4)

BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus (hus 1, hus 2, hus 3, hus 4) Datum Dnr 2015-08-19 BYGG.2015.56 1 Conrad Grut conrad.grut@varmdo.se 08-570 483 87 Bygglovhandläggare/Miljöinspektör BETSEDE ÄNG AB Tjänsteskrivelse BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov PLANK

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov PLANK Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov PLANK 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar att

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen, PEAB etapp 1

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen, PEAB etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Jakobsson 2016-08-25 KS 2013/0683 0480-45 00 81 Kommunstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen, PEAB etapp

Läs mer

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket ALLMÄNT Det finns olika anledningar varför man vill sätta upp någon form av inhägnad. Några exempel kan vara skydd mot buller, vind, insyn eller för att

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2010/0354 100 KFS 2011:16 Regler för fördelning av tomter för småhus m.m. i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 28 februari 2011) (Gäller

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer

VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV?

VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV? VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV? För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början. Följande handlingar

Läs mer

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus När krävs det bygglov? Plan- och bygglagen (PBL) är beslutad av Riksdagen och det är PBL som säger att det krävs bygglov för vissa åtgärder så som exempelvis nybyggnad,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur

Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur 2017-02-02 2016-6005 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Moskogen 1:1, del av Fastighetens adress: Moskogen 101 (mellan Smedby och Trekanten) Sökande:

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

MA 113. Detaljplan för del av Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Organisatoriska frågor. Tidplan

MA 113. Detaljplan för del av Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Organisatoriska frågor. Tidplan MA 113 Uppdragsbeslut 2009-11-11 Samrådsbeslut 2010-06-16 Utställningsbeslut 1 Utställningsbeslut 2 2010-08-31 2010-10-13 Antagande 2010-12-13 Laga kraft 2012-03-29 Figeholm, Oskarshamns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Simhall och evenemangshall

Simhall och evenemangshall Mars 2008 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Simhall och evenemangshall Fastigheterna Forellen 15, delar av Gimmersta 1:1 och Bollmora 1:94 m fl i Tyresö Centrum GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer