Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN"

Transkript

1 Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

2 Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får du förtur att köpa nya tomter. Passa på att fundera och förbered dig - Var vill du bo? Typer av hus? Hur mycket får det kosta? 2 Hittat en tomt du gillar - anmäl intresse! Om tomten är ledig får du reservera den i ungefär en månad. 3 Undersök! Läs översiktsplaner, program, detaljplanen, geotekniska utredningen, förrättningshandlingen, kalkylera, prata vidare med husföretag, undersök marken, kontakta banker med mera. Planera din tomt så att huset hamnar på rätt plats och höjd, utfarter fungerar med mera. Om du tackar ja till tomten 4 skriver vi under ett köpekontrakt och du betalar 10 % av tomtens pris. Du har nu två år på dig att bygga klart och flytta in i ditt hus. 5 Beställ nybyggnadskarta och sök bygglov. När bygglovet är klart undertecknar vi ett köpebrev och du söker lagfart. Du har nu betalat in hela tomtpriset. 7 Bygg ditt hus - snart får du flytta in! Trädgården kan du ordna innan inflytt eller när du är på plats. 6 När ditt bygglov är klart får du också börja göra markarbeten på din tomt. Innan du börjar med grunden för huset ska husets hörn markeras, så kallad utsättning. Det gör du i samarbete med stadsingenjörsenheten. Hålltider att komma ihåg Senast fyra månader efter att vi skrivit under köpekontraktet ska bygglovet beviljats. Husbygget ska vara färdigt med godkänt slutbesked inom två år efter att köpekontraktet är undertecknat.

3 Villatomter och tomtkön Genom att ställa dig i tomtkön får du veta direkt när nya tomter släpps och möjlighet att anmäla ditt intresse för dessa! Tomterna säljs i turordning baserat på hur länge du har stått i kön och de med flest ködagar har första tjing. För att ställa dig i tomtkön registrerar du dig på vår hemsida Du kan också ringa till Kalmar kommuns kontaktcenter så hänvisas du till rätt person. Efter att tomterna erbjudits till tomtkön finns det ibland tomter kvar. Till dem är det först till kvarn som gäller oavsett om du är kund i tomtkön eller inte. Dessa tomter läggs upp på kommunens hemsida, Det lönar sig att ha funderat Ju mer du har funderat i förväg på vad för slags tomt och hus du önskar desto mer förberedd är du. Redan nu kan du prata med arkitekter, husföretag, läsa huskataloger, åka runt på husvisningar med mera för att bilda dig en uppfattning. Att ha några olika alternativ klara för dig är bra eftersom alla hus inte fungerar på alla tomter. Genom att förbereda dig på detta sätt får du också mer kunskap om hur byggprocessen går till hos olika husföretag och hur mycket det kan kosta. Du bestämmer själv vilket husföretag du vill anlita eller om du vill bygga med lösvirke. Nya tomter När kommunen har nya villatomter att erbjuda skickar vi först en e-post med kort information om tomterna och området till dig. Om du tycker att området är intressant är det viktigt att du redan nu läser igenom den information som finns, se stycket Tomtreservation nedan. Vi träffar dig gärna för att gå igenom informationen tillsammans med dig! En tid efter att du har fått informationsbrevet skickar vi ett e-postmeddelande med länk till din sida och du kan nu anmäla ditt intresse för en eller flera av tomterna. För att anmäla intresse loggar du in och klickar på Gör intresseanmälan. Svarstiden brukar vara några veckor. Erbjudande om tomt När svarstiden på intresseanmälan gått ut går vi igenom alla svar och skickar ut ett förmedlingsepost där vi erbjuder tomterna enligt turordningen i tomtkön. I vår e-post blir du ombedd att tacka ja eller nej till erbjudandet, det gör du genom att logga in på vår hemsida. Du får några veckor på dig att svara och hör vi ingenting ifrån dig går turen till nästa i tomtkön. 1

4 Tomtreservation När du tackar ja till en tomt får du reservera den i ungefär en månad - du får ett brev som bekräftar att tomten är reserverad för dig. Du har nu tid på dig att fundera, undersöka tomten ytterligare, fortsätta kontakterna med ditt husföretag, ta kontakt med din bank för eventuella lån med mera. Har vi inte träffats innan och gått igenom informationen om tomten och området så bestämmer vi en träff nu. Det är mycket arbete med att förbereda det kommande husbygget och vissa tomtköpare lämnar över allt ansvar till husföretaget, så kallad totalentreprenad, medan vissa väljer att hålla i det själva. Innan reservationstidens slut ska du höra av dig till oss för att antingen säga nej till tomten eller gå vidare genom att skriva under köpekontrakt. Hör vi inte någonting ifrån dig upphör tomtreservationen att gälla och tomten kan erbjudas någon annan i tomtkön. Undersök tomten/fastigheten I det här informationsmaterialet benämner vi din tomt både som tomten och fastigheten, det är samma sak. Det är viktigt att du undersöker tomten innan du bestämmer dig för att köpa den. I detaljplanen som gäller för tomten kan du se vad mark och vatten inom hela området får användas till. Detaljplanen kan också styra var på tomten du får bygga och hur byggnaderna ska se ut med till exempel byggnadshöjder, storlek, antal våningar och taklutningar. Här ser du också vad dina grannar får bygga. Information om aktuell detaljplan kan du få om du ringer kommunens kontaktcenter och ber att få prata med samhällsbyggnadskontoret, se telefonnummer i slutet av foldern. Exempel på detaljplan 2

5 forts. undersök tomten I Kalmar kommun har vi en kommunal lantmäterimyndighet. I handlingen från lantmäteriförrättningen kan du läsa tomtens storlek med exakta mått, om någon annan har en rättighet på din tomt (till exempel servitut eller ledningsrätt) med mera. Det är viktigt att du läser den för att få en tillräcklig kunskap om tomten som du funderar på att köpa. Innan Kalmar kommun säljer tomter görs en geoteknisk undersökning med ett provhål i varje tomt. Hålet är ungefär en decimeter i diameter. Resultatet av undersökningen finns på hemsidan, fråga efter den annars. Du kan behöva göra ytterligare undersökningar för att vara säker på vad som finns under markytan och vad som behöver göras vid grundläggning för ditt hus. De undersökningarna får du själv bekosta. Kalmar kommun kommer inte att ersätta dig för några kostnader och det är därför viktigt att du undersöker marken innan du köper tomten. Kommunen förbereder aldrig grundläggning, utan marken är eventuellt förberedd för plantering. Du får alltid själv gräva ur för att att förbereda för ditt hus. Tänk på kostnader förutom tomt och hus Nybyggnadskarta Grundläggning Färdigställande av tomt Bygglov Utsättning av tomt och hus med plantering Lagfartskostnad Anslutnig till vatten och avlopp, Kontrollansvarig Ev stämpelskatt bredband, el, tele och fjärrvärme Markarbeten Med mera Banklån För de flesta är det nödvändigt att låna pengar av en bank för att kunna bygga hus. Att tänka på är att du hos många banker har möjlighet att använda tomten som säkerhet vid belåning först när du och Kalmar kommun har undertecknat köpebrevet, det vill säga när köpet är genomfört och du har sökt lagfart på fastigheten (se stycke nedan). Hör vad som gäller för just din bank och boka gärna in ett möte så snart du har valt att tacka ja till en erbjuden tomt. Köpekontrakt När du har bestämt dig för att köpa tomten skriver vi ett köpekontrakt med dig. Detta innebär att du godkänner våra villkor för tomtköpet och betalar in en handpenning på tio procent av tomtens pris. Du får också ett kvitto på att kommunen godkänner dig som tomtköpare genom dokumentet Godkännande av tomtköpare som senare redovisas för kommunstyrelsen. När vi har undertecknat köpekontraktet ska du söka bygglov för det hus du har valt. Bygglovet måste beviljas senast fyra månader efter att vi skrivit under köpekontraktet, annars går köpet tillbaka och tomten erbjuds nästa person i tomtkön. Handpenningen återbetalas i så fall ej. När bygglovet är beviljat ska vi slutföra köpet genom att skriva under köpebrevet (se nedan). Husbygget ska vara färdigt inom två år efter att köpekontraktet är undertecknat. Datumet finns med i köpekontraktet och godkänt slutbesked för huvudbyggnaden av samhällsbyggnadsnämnden visar att huset är färdigt. Om du av någon anledning inte kan slutföra husbygget före den bestämda sluttiden har gått ut ska du i god tid begära förlängning. Gör du inte detta, eller om vi inte kan godta dina skäl till förlängning, har Kalmar kommun enligt köpekontraktet möjlighet att ta ut ett vite om kr per år fram till det att huset är färdigt. 3

6 Bygglov För att bygga nytt hus måste du söka bygglov, det gör du hos samhällsbyggnadskontoret. Tillsammans med ansökningsblankettet ska ritningar som plan- och fasadritningar på byggnaderna och en nybyggnadkarta lämnas in. Nybyggnadskartan beställer du av stadsingenjörsenheten. Kartan visar bland annat befintliga höjder på din tomt, projekterade färdiga gatuhöjder och även antingen befintlig eller projekterad höjd på vattengången i förbindelsepunkten och uppdämningshöjd för dagoch spillvatten. Kontrollera noga att alla höjder finns med. Saknas gatuhöjderna kontaktar du samhällsbyggnadskontorets trafikavdelning innan det tekniska samrådet (se nedan) för rätt höjder. För att ärendet ska anses komplett inför handläggning enligt plan- och bygglagen ska även en kontrollansvarig anmälas. Avgiften för ett bygglov tas enligt den taxa som kommunfullmäktige beslutat om. När bygglovet är beviljat skickas beslutet tillsammans med en kallelse till ett tekniskt samråd till byggherren (sökande) samt kontrollansvarig. Det är också nu vi ska underteckna köpebrevet (se nedan)! Det tekniska samrådet är en dialog mellan byggnadsinspektören, byggherren och kontrollansvarig om hur de tekniska egenskapskrav som ställs i Boverketets byggregler, BBR, ska uppfyllas. Innan byggnationen får påbörjas krävs ett startbesked, vilket lämnas av samhällsbyggnadsnämnden om de kan anta att byggherren kan uppfylla kraven. Kontrollansvarigs uppgift därefter är att se till att kontrollplanen följs, att nödvändiga kontroller utförs samt vara med på de platsbesök som byggnadsinspektören kommer att genomföra. I slutet av byggnationen är det dags för ett slutsamråd. Kontrollansvarig och byggnadsinspektören träffas då på arbetsplatsen för att kontrollera hur byggnationen gått och om alla kontroller, dokumentation och tekniska egenskapskrav är uppfyllda. Om allt är ok lämnas. ett slutbesked och man kan då ta byggnaden i bruk. Ansökningsblankett och mer information hittar du på Exempel på nybyggnadskarta. Din arkitekt ritar in husets placering med mått till tomtgräns inför bygglovsansökan. Köpebrev, värdeintyg och lagfart När du har fått bygglov för ditt hus meddelar du projektoch exploateringsenheten det så att vi kan förbereda köpebrevet och slutföra köpet. Vi bokar en tid för att träffas antingen på banken eller på Kalmar kommun för att underteckna köpebrevet. När vi ses tar du med dig ett kvitto som visar att resterande del av köpeskillingen är inbetald till vårt plusgiro. Köpebrevet behöver du när du nu ska söka lagfart på fastigheten. Banken brukar hjälpa till med ansökan. Obebyggda fastigheter saknar ofta taxeringsvärde. Vid köp av en fastighet som inte ännu har fått ett taxeringsvärde behövs ett värdeintyg för att få lagfart. Värdeintyget ska visa fastighetens värde vid överlåtelsetidpunkten och ska bifogas ansökan om lagfart. Lantmäterimyndigheten och andra sakknunniga kan utfärda värdeintyg. När du beviljats lagfart kommer du att stå som ägare till fastigheten i fastighetsregistret. 4

7 Markplanering Markarbeten När bygglovet är beviljat kan du nu börja göra markarbeten på din tomt, till exempel ta bort träd och annan växtlighet, schakta med mera. Trädgården ska planeras och när markarbetena görs för huset kan det vara smidigt att samtidigt få eventuell tomtdränering och planteringsgropar för häckar och rabatter grävda när ändå maskinerna är på plats. Observera att du inte får göra några ingrepp på tomten innan bygglovet är klart. Höjdsättning av tomt När du får tillgång till tomten är gatan utbyggd i körbart skick och i nya områden kommer ytterligare lager asfalt att läggas efter att husen har byggts för att nå den projekterade (slutliga) gatuhöjden. Höjdsättning av marken på en tomt och även golvhöjd inne i huset ska göras så att anpassning sker till projekterade nivåer på anslutande gata och/eller gång- och cykelväg samt uppdämningsnivå för dag- och spillvatten. Gatlyktor, elskåp och andra fysiska saker finns på plats när du köper din tomt. Ta hänsyn till dem och var noga med att anpassa din utfart så att inte exempelvis gatlyktan hindrar dig att köra in på din uppfart. Spara träd på tomten? Träd kan vara skyddade, det står i så fall i detaljplanen och då krävs marklov för att fälla träden. Träd som inte är skyddade har serviceförvaltningen rätt att ta ner innan du köper tomten. Rötter räknas som farligt avfall och serviceförvaltningen tar i så fall hand om dem. Det virke som fälls får serviceförvaltningen. Har du önskemål om att spara några träd kontaktar du en parkingenjör på serviceförvaltningen. Vatten, avlopp, el, fjärrvärme, fiber? Nu börjar det också bli dags att ordna med anslutning av vatten och avlopp, el, telefoni, bredband, fjärrvärme med mera. Kalmar Vatten AB försörjer stora delar av kommunen med vatten, och tar emot spill- och dagvatten. Bolaget ägs helt av Kalmar kommun. Efter att du köpt tomten betalar du anslutningsavgift till bolaget för att koppla på dig på deras ledningar. I kommunen finns två ledningsägare som transporterar el; det är Kalmar Energi och E.on. Vilket bolag som äger ledningarna till din tomt berättar vi gärna för dig så att du kan höra av dig till dem för att ansluta till deras ledningar. Kalmar Energi äger även kommunens fjärrvärmenät. Fjärrvärmen är väl utbyggd i Kalmar och produktionen (inklusive el) är till mer än 99 % förnyelsebar. Bränslet, avfall som annars skulle gått till spillo, kommer från småländska skogar och industrier. Hör gärna med oss om fjärrvärme finns i området med din tomt. Företag på marknaden kan välja att lägga ner ledningar med fiber till kommunens tomter. Fråga oss gärna om fiber finns framdraget till din tomt, och om det finns så kontaktar du din operatör för mer information. 5

8 Bygga hus och göra iordning din tomt Fastighetsgränser Fastighetsgränser med tillhörande gränsmarkeringar definierar fastighetens utberedning på marken och är viktig för dig som ägare att känna till när du ska bygga, plantera häck med mera. Gränsmarkingarna är oftast ett järnrör, men förekommer även som till exempel spik i asfalt och dubb i sten. Gränsmarkeringarna är utplacerade av lantmäterimyndigheten och dessa ska du vara rädd om. Du får aldrig rubba, flytta eller kapa en gränsmarkering. För att du lättare ska hitta dina gränsmarkeringar finns ofta en träkäpp placerad intill gränsmarkeringen. Kan du inte hitta fastighetens gränsmarkeringar kan stadsingenjörsenheten mot en kostnad göra en gränsvisning i samband med husutsättningen. Exempel på utmärkning av tomtgräns med järnrör och en träkäpp som leder dig till rätt plats. Husutsättning För att husets placering ska stämma med bygglovet ska även husets grund markeras i varje hörn eller vinkel inför grundläggningsarbetet, utsättning. En husutsättning innebär att personal från stadsingenjörsenheten kommer ut till fastigheten och markerar var huset ska byggas. Det normala förfarandet är att det först sker en grovutsättning som används som hjälp för att bereda marken. Därefter sker en finutsättning som används till själva byggnationen. Schaktmassor och matjord Schaktmassor som blir över vid schaktningsarbeten på fastigheten är tomtköparens ansvar och bör regleras med berörda entreprenörer. Massorna kan köras till deponi eller användas till utfyllnad i andra projekt, det sker i så fall på tomtköparens bekostnad. Fastigheter som innehåller överskott av matjord av överenskommen bra kvalitet, som ej går åt för finplanering av fastigheten, ska transporteras bort till av kommunen anvisad plats. Även det bekostas av dig som tomtköpare. Om massorna ska användas i annan plats än din tomt måste de godkännas av kommunens miljöavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. Vid frågor om möjlighet till plats för utfyllnad med överskottsmassor eller överenskommelse om plats för matjord kontaktar du serviceförvaltningens produktionsavdelning. 6

9 Vatten- och avloppsledningar Förbindelsepunkt för vatten- och avloppsledningar ligger 0,5 meter utanför tomtgräns och köparen ansvarar för servisledningarna fram till denna punkt. Vid eventuella problem med servisledningar i framtiden kan det vara bra att enkelt kunna utföra schakt till ledningarna. Mötet med grannar, gata och naturmarken I nybyggda områden vet du inte alltid vilken höjd dina grannar väljer på sina tomter. Om höjden på din och grannens tomt skiljer sig får ni själva komma överens om hur ni löser det med stödmur eller annan anordning. En stödmur kan kräva bygglov. Lösningen bekostas av dig och din granne. Bara den mark ni äger får användas - andra grannars mark, gaturum eller naturmark ska lämnas orörda. Anslutningar mot gata och gång- och cykelvägar ska utformas så att den blir tillgänglig för funktionshindrade. Vid utfarter till gata eller vid gatukorsning får inte häck, staket eller annan anordning utföras som försämrar sikten i anslutning till fastigheten. Se bilder nedan, mer information med riktlinjer finns på Kalmar kommuns hemsida. Att uppföra ett staket är inte en bygglovpliktig åtgärd, och med staket menas enligt Kalmar kommun högst 1,10 meter högt och minst 50 % genomsiktligt. Tänk på att vid korsningar och vid garageutfarten bör staket/växtlighet inte var högre än 0,8 meter pga. trafiksäkerhetssynpunkt. Murar får också uppföras utan bygglov om de inte är högre än 0,5 meter höga, räknat från lägsta sidan. Du och din granne ska vara överens om att sätta upp något av ovanstående i tomtgräns, annars får du anordna det på din sida om gränsen. Om du inte kan återfinna fstighetens gränsmarkeringar, eller om du och din granne av något annat skäl har svårigheter att komma överens om var era fastigheter börjar och slutar, kontaktar du lantmäterimyndigheten innan du bygger hägnad eller planterar häck. Tänk på att en häck behöver utrymme att växa på, den blir bredare med tiden och den ska rymmas inne på din tomt även då. Om din tomt gränsar till naturmark ska du anlägga din tomtmark så att naturmarken inte påverkas och ett naturligt möte uppnås mellan naturmark och tomt. 7

10 Dagvatten Du som fastighetsägare är skyldig att i första hand ta hand om ditt dagvatten (regnvatten snö med mera) på din egen tomt. Det är därför viktigt att du planerar din tomt med lutningar så att vattnet inte kan rinna ut på gatumark eller in på din grannes tomt. Hur man tar hand om sitt dagvatten varierar. Enligt kommunens dagvattenpolicy ska fastighetsägare i första hand försöka få vattnet att infiltrera i marken på sin egen tomt. Om kommunal dagvattenledning finns i området ska tomtens dagvatten anslutas till den, och det vatten som inte infiltreras eller fördröjs på tomten släpps ut i dagvattenledningen. Mer information finns på Kalmar kommuns hemsida. Nya bostadsområden tar tid Att arbeta med och färdigställa ett nytt område tar tid, ibland lång tid, innan alla husen är byggda och området är fullt iordningsställt med grönområden, gator, eventuell lekplats med mera. Du får därför räkna med bygg- och anläggningstrafik under en tid efter att du själv har flyttat in i ditt nya hus. När du får tillgång till tomten är första asfaltslagret lagt och sista lagret läggs först när alla tomterna är sålda. De tomter som under en tid saknar hus kommer inte att göras iordning av kommunen. När köpet med Kalmar kommun är genomfört kan du självklart fortfarande ringa till oss för råd och information. Tips på bra länkar kalmar.se - här kan du hitta kontaktuppgifter till kommunens olika enheter. mittbygge.se, boverket.se och lantmateriet.se. All information i denna folder är av stor vikt vid köp av tomt och alla moment finns inte med i checklistan på nästa sida. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Kalmar kommun. 8

11 Checklista Fastighetsbeteckning Undersök tomten! Jag/vi vet allt vi behöver Reservation till och med. Tackat JA NEJ Handpenningen inbetald Köpekontraktet undertecknat Nybyggnadskarta klar Bygglov: Ansökan inlämnad Bygglov beviljat Gatans slutliga höjd finns med i nybyggnadskartan Köpeskillingen inbetald Lagfart: Ansökan skickad Köpebrev undertecknat Lagfarten beviljad Gränsmarkeringar hittade Anslutning till vatten, avlopp, el, fjärrvärme, bredband med mera Bygga hus (och iordningsställa tomten)! Godkänt slutbesked Äntligen, fytta in! 9

12

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Tidslinje från tomtkö till tomtköp Villatomtsköpare Kristianstads kommun LYCKA TILL Ni är lagfarna ägare Lagfartsansökan till Lantmätriet, Fastighetsinskrivning,

Läs mer

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 3 Pantbrev... 3 Värdering av nuvarande boende... 3 Planritning... 3 Visning... 4 Kontroll av

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

VB-hus är en husfabrik som tillverkar arkitektritade hus där du själv kan vara med från skisstadiet.

VB-hus är en husfabrik som tillverkar arkitektritade hus där du själv kan vara med från skisstadiet. VB-hus är en husfabrik som tillverkar arkitektritade hus där du själv kan vara med från skisstadiet. Våra duktiga arkitekter tar utifrån dina förutsättningar fram förslag, ritningar och en produktionskalkyl.

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Checklista. (Bocka av den del som du är klar med, glöm ej att spara dokumentet) Insamling av information - Fastighetsinfo Prissättning/värdering Säljtext Besiktning

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

INFORMATION INNAN DU BÖRJAR

INFORMATION INNAN DU BÖRJAR Kundmanual Fastighet Vad är en fastighet? Sök fastighetsbeteckning Fastighetsinformation Lagfaren ägare sidan 3 sidan 3 sidan 6 sidan 7 Bygglov Ritningar/Bygglov sidan 8 Mejla, spara på usb eller skriva

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer