HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt"

Transkript

1 HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK Allmänt Höörs kommun har fastigheter till försäljning för enfamiljsbostäder inom populära Kvarnbäcksområdet som ligger nära naturen, centrum och järnvägsstationen. Försäljning av tomter sker etappvis. Försäljning sker nu inom etapp I, där ett antal tomter återstår till försäljning. Lediga tomter är markerade på kartan med röda hus, de är inte bebyggda. Därefter kommer tomter inom etapp II att iordningställas genom att marken schaktas och fastigheter avstyckas samt gator och infrastruktur byggs ut, innan försäljning av tomter för enfamiljsbostäder inom etapp II påbörjas. I den första etappen på Kvarnbäcksområdet finns 29 villatomter, 9 hyres- och 10 bostadsrättsradhus. Etapp två kommer att innehålla 13 (15) villatomter och ca 6 radhus.

2 På Kvarnbäck är det möjligt att välja och bygga sitt eget favorithus. Men tänk på att olika hus passar på olika tomter och då området är kuperat och planerat för en följsam bebyggelse i södersluttningen, innebär det att olika hus får byggas i olika lägen, se gällande detaljplan. Storleken på tomterna inom Kvarnbäck varierar mellan ca kvm. Etapp två ligger i en mera kuperad terräng och har därför indelats i något större tomter än etapp I. Likaså har husens utformning (II, I½ och I-plan) reglerats att följa terrängen. Det finns många fördelar med tomterna på Kvarnbäck. En tomt i södersluttning ger goda möjligheter för odling och taken kan användas för solpaneler och solfångare för uppvärmning av husen. De gröna dalgångarna i området bevaras för att ge utblickar i landskapet. Med gångavstånd till centrum, tågstation, bussar och skolor med flera målpunkter i Höör, finns goda möjligheter för en miljövänlig och hälsosam livsstil! Höör har fördelen att ligga mitt i Skåne. På 20 minuter tar du dig med tåg till Lund, på 35 minuter är du i Malmö och Kristianstad når du på 40 minuter. Natursköna gångoch cykelvägar tar dig till fantastiska naturmiljöer som Vaxsjön som är en populär bad- och fiskesjö, Frostavallen, Skånes Djurpark samt frodiga skogar med många vandringsleder. Gång- och cykelstråken som är kopplade till området är både säkra och attraktiva. Biltrafiken till Kvarnbäck leds in från väg 13 där en ny cirkulationsplats planeras. Inom bostadsområdet finns lekplats och bollplan som kommunen sköter. Här finns också kulturspår som stengärdsgårdar, natur med attraktiv mångfald med bland annat öppna vattendrag som gör boplatsen unik. 2

3 Tomterna Tomterna säljs avstyckade och i byggbart skick inklusive ca 100 kubikmeter matjord upplagd på varje tomt. Detaljplanerna är dokument som anger hur tomterna får bebyggas När du väljer tomt och hus, tänk på att välja hustyp och tomt som passar ihop! Detaljplaner är de juridiska dokument som styr utformningen av området. Inom Kvarnbäck gäller två detaljplaner, varav en med tillägg. Den som gäller för etapp I och III, nr 135, vann laga kraft , med tillägg, nr 146, gällande eldning i lokal eldstad Därefter har en ändring gjorts för etapp II, nr 167, som vann laga kraft , se länkar. För att få mer information om detaljplanebestämmelserna på tomten du tänkt köpa, kontaktar du kommunens ansvariga för plan- och bygglovsfrågor, se Kontakter sist i dokumentet. I den första detaljplanen ingår ett område öster om etapp II, kallad etapp III, som kommer att bebyggas framöver, men som kan komma att få ändrad utformning. Etapp II och III kommer att länkas samman med gata utifrån slingan i etapp II. Fördelning av tomter Höörs kommun har ingen tomtkö. Om du är intresserad av en tomt på Kvarnbäck kontaktar du fastighetsmäklare Nina Swenning eller Mark- och fastighetsförvaltare Lars Frostemark, se Kontakter. Tomtpris: Grundkostnad är kr/tomt samt 207 kr/kvm? Se dokumentet Tomtpriser och arealer Kvarnbäck. 3

4 Nybyggnadskarta Vid köp av tomt inom etapp I, ska nybyggnadskarta, så snart tilldelning av tomt skett, beställas av kommunen. Blankett finns på kommunens hemsida, se Kontakter. Nybyggnadskartan beställs av och debiteras tomtköparen/beställaren. Vid köp av tomt inom etapp II, kommer nybyggnadskarta att ingå vid köp av tomt. Syftet med nybyggnadskartan är att underlätta val av hustyp, vilket bör ske redan i samband med val av tomt, och husens inplacering på tomten, så att byggnader anpassas efter befintliga och anslutande markhöjder, projekterade gatuhöjder och anslutande ledningar. I samband med husköp krävs alltid kvalificerad rådgivning och att redan från början anlita hjälp är en god investering. Se vidare längre ner i detta dokument under rubriken Tänk på detta när du skall bygga hus! Ledningar och avvattning Ledningar för vatten, avlopp, el och bredband kommer vara framdraget till tomtgräns då ni köpt tomten. Anslutningsavgifter för dessa tillkommer utöver priset för fastigheten och betalas av den som köpt fastigheten i enlighet med de ledningsdragande företagens egna taxor. Anslutningsavgift vatten och avlopp: Är beroende av tomtytans areal, kontakta Mittskåne Vatten, se Kontakter. Dagvatten och dränering Höörs kommun har antagit en policy för dagvattenhantering. Där framgår bl.a. att dagvattnet ska omhändertas lokalt på den egna tomten om förutsättningarna medger detta. Ta gärna kontakt med dina blivande grannar för att i tidigt skede lösa eventuella frågor nära och i gräns som påverkar grannar eller byggnader. Exempel är behov av stödmur och avvattningslösningar. Grundregeln är att markplaneringen ska göras så att stödmurar undviks. Där de är nödvändiga ska de hållas så låga som möjligt. 4

5 Anslutningsavgift El: Enligt Kraftringens gällande taxa, se Kontakter. Bredband/fiber För frågor rörande bredband/fiber, kontakta Skanova, se Kontakter. Tänk på detta när du skall bygga hus! Det är viktigt att arkitekten eller husfirman har tillgång till nybyggnadskartan och gällande detaljplan (obs, det är inte samma detaljplan som gäller för etapp I och II), och att omfattande husförhandlingar inte påbörjas förrän nybyggnadskartan är tillgänglig. Tomtköparen skall själv förvissa sig om att rätt grundläggningsmetod väljs samt beställa och bekosta eventuella kompletterande grundundersökningar. Kontakta aktuell husleverantör angående ovanstående frågor. Kontakta bygglovsarkitekt Ulrika Larsson för råd inför ansökan om bygglov, se Kontakter. Hos kommunen får du också kostnadsfri rådgivning inför val av uppvärmningssystem, kontakta energirådgivare Anna-Karin Nilsgart, se Kontakter. Av nybyggnadskartan framgår bl.a. nivåer inom fastigheten samt vilken höjd angränsande gata och övrig allmän platsmark kommer att ha i färdigt skick =projekterade höjder. Det ankommer på tomtköparen/byggherren att bevaka husets höjdsättning så att framtida skador, exempelvis av bakfall eller vattensamlingar på tomten undviks. Tomten ska planeras så att stödmurar mot allmän platsmark undviks, eller om de är nödvändiga hållas så låga som möjligt. Höjder för byggnader och mark ska tydligt redovisas i bygglov/marklov. Kontakter Försäljning och avtalsfrågor: Lars Frostemark, Mark- och fastighetsförvaltare, telefon: , e-post: Nina Swenning, Fastighetsmäklare, telefon: eller , e-post: Nybyggnadskarta: Blankett finns på: Har du frågor angående nybyggnadskartan, kontakta Tarek Ghandour, Kart- och mätningsingenjör, Geoinfo Mittskåne, telefon: , e-post: Energirådgivning: Anna-Karin Nilsgart, Energirådgivare, telefon: , e-post: Tekniska frågor ex. markförhållanden, anslutning för VA m.m.: Jesper Sundbärg, Projektingenjör, telefon: , e-post: Mittskåne Vatten, telefon: , e-post: tekniska frågor: Faktura frågor VA: Elanslutningar: Kraftringen Kundservice, telefon: eller via e-post, se hemsidan Plan- och bygglovsfrågor: Ulrika Larsson, Bygglovsarkitekt, telefon: , e-post: Maria Dahlgren, Bygglovshandläggare, telefon: , e-post: Senast ändrad Höörs kommuns Samhällsbyggnadssektor 5

Vad är en karta? Geografisk Information

Vad är en karta? Geografisk Information Vad är en karta? En karta beskriver "verkligheten" för ett större eller mindre område. Den kan se ut på många olika sätt, både till innehåll och till utförande. Den kan t ex vara en enkel skiss, en skolatlas,

Läs mer

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Kan Du tänka dig att bo bättre? I en genuin havsnära Gotlandsmiljö hittar Du dessa vackra naturtomter för permanent-, weekend- eller fritidsbyggnation. Området

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Trevlig lägenhet belägen på första våningen. 3 r o k varav två sovrum. Hasselvägen 10A, lugnt läge i sydvästra Rimbo. Liten (8 lgh) och trivsam bostadsrättsförening

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

TRANÅS direkt. Bospecial TOMTSLÄPP PA NORRABY UDDE SCHYSSTA LYOR MITT I STAN BYGGA NYTT HUR FUNKAR DET? HÄR FINNS FJÄRRVÄRME & FIBER

TRANÅS direkt. Bospecial TOMTSLÄPP PA NORRABY UDDE SCHYSSTA LYOR MITT I STAN BYGGA NYTT HUR FUNKAR DET? HÄR FINNS FJÄRRVÄRME & FIBER TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN Bospecial TOMTSLÄPP PA NORRABY UDDE o HÄR FINNS FJÄRRVÄRME & FIBER SCHYSSTA LYOR MITT I STAN BYGGA NYTT HUR FUNKAR DET? EXJOBB ÄR Gör ditt exjobb i Tranås

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen M A R K A N V I S N I N G S Ö D R A L A D U GÅ R D S Ä N G E N Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15 orebro.se/sodraladugardsangen 1 Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Stadsbyggnad

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer