Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm"

Transkript

1 Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus Vikaholm

2 Ett modernt boende av högsta klass Vikaholm är ett nytt bostadsområde i Växjö. Det ligger söder om den nuvarande bebyggelsen på Teleborg och blir en naturlig fortsättning på stadsdelens södra del. Nära universitetet bygger vi ett variationsrikt bostadsområde där vi erbjuder dig ett lugnt boende nära natur och rekreation. Du som köper en villatomt i Vikaholm bidrar till en bra miljö i Europas grönaste stad. Det gör du bland annat genom att välja mellan två energieffektiva sätt att värma ditt hus fjärrvärme eller passivhus. Dessutom ser vi till att bussen går från området i ett tidigt skede. Det är det vi kallar hållbarhet för alla. Vi bygger De första gatorna håller på att byggas och kommer att stå klara hösten Vi kommer att fortsätta att bygga ut området utifrån detaljplanen i en lämplig takt för att kunna erbjuda tomter till försäljning. I den första etappen ingår en tomt för en ny förskola som enligt våra planer ska stå klar under I närområdet finns redan grundskolan Torparskolan. Vi har byggt en ny gångstig i Vikaholmsområdet och en ny båtbrygga i Södra Bergundasjön. Karta Vikaholm Vikaholms läge i Växjö. 2

3 Nyckelkrav för hållbarhet Vikaholm byggs för en hållbar framtid och här ska det kännas att du lever i Europas grönaste stad. Genom de sju nyckelkraven blir det enkelt för dig att leva med minimal miljöpåverkan. Nyckelkraven ställs på alla som bygger i Vikaholm, läs mer om våra nyckelkrav på 1. Odling Odling skapar en synligt grön karaktär åt Vikaholm samt ger dig en del av ditt behov av grönsaker, frukt, bär och blommor. Även gator och torg ska präglas av mycket träd, grönska och odling. 2. Energieffektiva hus Du minimerar din påverkan på miljön från energiförbrukning genom att bygga energisnålt. Du kan välja mellan två områden med olika energiprestanda i Vikaholm: Fjärrvärmeområdet för hus med indragen fjärrvärme. Lågenergiområdet för passivhus utan fjärrvärme. 3. Lite och lokalt dagvatten Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis vägar och hustak. För ett hållbart samhälle är det viktigt att du minskar andelen dagvatten som går till reningsverket och fördröjer så mycket som möjligt på egen tomt. Max 17% av tomtytan får kopplas till ledningsnätet eller ledas till gatumark. 4. Avfall I Vikaholm sorterar alla matavfall och ser till att det finns gott om plats i bostaden för att sortera avfall. Läs mer på För nytt eller ändrat abonnemang ta kontakt med kundtjänst för avfall och vatten, telefon , e-post 5. Hälsosamma byggnadsmaterial BASTA är ett verktyg som ska hjälpa dig att hitta hälsosamma byggnadsmaterial, utan farliga ämnen, till ditt hus. Läs mer på 6. Trafik Du som går och cyklar kommer lätt fram på gång- och cykelvägarna inom Vikaholm. Från Vikaholm till centrum och universitetet finns snabba och säkra cykelvägar. För dig som vill ta bussen kommer stadsbussarna att stanna vid en hållplats inom området från och med hösten Med bil kommer du till Vikaholm via Allmogevägen i det första skedet. På sikt kommer vi att bygga ytterligare en anslutning mot Torparvägen samt en anslutning till den framtida Södra Länken. 7. Tillgänglighet Du bygger tillgängligt redan från början. Då slipper du eller framtida ägare att göra anpassningar för att kunna bo bra i området. Du ska särskilt tänka på att entrén och uteplatsen är utan nivåskillnader. Uppföljning av nyckelkraven Nyckelkraven ställs på dig som tomtköpare och följs upp i samband med bygglovet, se särskild blankett för uppföljning av nyckelkraven. 3

4 Fakta för dig som ska bygga Bebyggelse i Vikaholm De villatomter som vi erbjuder i denna försäljning är mellan 883 m 2 och 1258 m 2. Hur tomterna och byggnaderna får utformas styrs av: Detaljplanen (se sidan 6 och 7). Nyckelkraven (se Var särskilt uppmärksam på att det finns två olika områden när det gäller energiprestanda: Fjärrvärmeområdet för hus med indragen fjärrvärme. Lågenergiområdet för passivhus utan fjärrvärme. Läs noga igenom detaljplanen och nyckelkraven och vad det innebär för dig som husbyggare innan du fyller i intresseanmälan. Byggnadsskyldighet Vårt syfte med att sälja tomter till tomtkön är att ge dig och andra möjlighet att börja bygga ett eget hus inom kort. Därför finns en vitesklausul i köpekontraktet som innebär att tomten ska vara bebyggd inom två år. Markförhållanden Hela lågenergiområdet samt tre tomter i fjärrvärmeområdet har grovterrasserats. Det innebär att organiskt skikt och stubbar är borttagna och att vi därefter har fyllt upp med moränmassor på den befintliga moränen och packat. Övriga tomter säljs i befintligt skick. Berg har inte påträffats någonstans i området. Samtliga tomters grundläggningsförhållanden bedöms vara goda. All skog är avverkad innan försäljning. Vatten och avlopp Tomterna ska anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. För dagvatten hänvisas till nyckelkravet Lite och lokalt dagvatten. Telefoni, TV och bredband Fastigheter i Vikaholm har möjlighet att ansluta sig till Wexnets stadsnät. Det är ett öppet nät där du är fri att välja tjänst bland Wexnets leverantörer av internet, telefoni och TV. Läs mer om Wexnet på El Växjö Energi (VEAB) Elnät ansvarar för elnätet i Växjö stad. Du anmäler ny anslutning till elnätet på Brevlådor För att minska resväg och antal stopp för brevutlämningen samlar posten brevlådorna på en lämplig plats på gatan. 4

5 Så säljer vi tomterna Viktiga datum för intresseanmälan, tomtfördelning, köpekontrakt och tillträde Du måste ha betalat 2012 års avgift till den kommunala tomtkön för att kunna köpa en tomt. Se för information om hur man ställer sig i kö. På sida hittar du en blankett för ansökan om tomt. Vi fördelar tomterna efter plats i tomtkön. Du kan läsa mer om hur fördelning och försäljning går till på 5

6 Detaljplan karta 6

7 Detaljplan bestämmelser Om du har frågor kring bestämmelserna är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontoret, se kontaktuppgifter på sista sidan. 7

8 Tomtkarta Samtliga tomter till försäljning. Tomtpris och köpeskilling Här kan du se hur mycket de olika tomterna kostar. Priset på tomterna i lågenergiområdet är lägre med anledning av att kommunen vill stödja byggande av hus med låg energiförbrukning. För de tomter som säljs grovterrasserade tillkommer en avgift i tomtpriset på 120 kr/m² för detta arbete. Läs mer om grovterrassering under rubriken markförhållanden. I tabellerna på sidan 9 och 10 kan du se priset för respektive tomt. Utöver tomtpriset tillkommer i köpeskillingen: Fastighetsbildningskostnad på 7600 kr. Fastighetsbildning innebär att lantmäterimyndigheten utefter inlämnad ansökan fattar beslut om att bilda lämplig fastighet förenligt med detaljplanen. Servisförlängningskostnad på 1250 kr. Servisförlängning innebär att kommunen låtit dra fram servisledningar ett par meter in på tomten för att undvika att tomtköparen åstadkommer skador på gatumarken vid ledningsarbetet. Priset inkluderar inte anslutningsavgift till kommunens vatten- och avloppsnät, bredband eller andra anslutningsavgifter. Läs mer om vilka kostnader som uppkommer vid tomtköp i våra kostnadsexempel på Priserna på tomterna har beslutats av kommunstyrelsen. 8

9 Tomtpriser lågenergiområde I lågenergiområdet är markpriset 250 kr/m 2. En avgift på 120 kr/m² för gjord grovterrassering tillkommer. Tomtpriset baseras på markpriset och avgift för terrassering. Tomt Markpris/m² Terrassering Tomtarea Tomtpris Balken kr/m² 120 kr/m² 952 m² kr Balken kr/m² 120 kr/m² 1116 m² kr Balken kr/m² 120 kr/m² 1205 m² kr Balken kr/m² 120 kr/m² 1063 m² kr Balken kr/m² 120 kr/m² 982 m² kr Balken kr/m² 120 kr/m² 980 m² kr Balken kr/m² 120 kr/m² 967 m² kr Lågenergiområdet. 9

10 Tomtpriser fjärrvärmeområde I fjärrvärmeområdet är markpriset 400 kr/m 2. För de tre tomter, Kv Golvet 1 3, som säljs grovterrasserade tillkommer en avgift på 120 kr/m². Tomtpriset baseras på markpriset och avgift för terrassering. Fjärrvärmeområdet. Tomt Markpris/m² Terrassering Tomtarea Tomtpris Frontespisen kr/m² ej utförd 1004 m² kr Frontespisen kr/m² ej utförd 915 m² kr Frontespisen kr/m² ej utförd 869 m² kr Frontespisen kr/m² ej utförd 883 m² kr Frontespisen kr/m² ej utförd 887 m² kr Frontespisen kr/m² ej utförd 871 m² kr Frontespisen kr/m² ej utförd 879 m² kr Frontespisen kr/m² ej utförd 898 m² kr Frontespisen kr/m² ej utförd 941 m² kr Frontespisen kr/m² ej utförd 899 m² kr Frontespisen kr/m² ej utförd 986 m² kr Fönstret kr/m² ej utförd 974 m² kr Fönstret kr/m² ej utförd 1085 m² kr Fönstret kr/m² ej utförd 1085 m² kr Fönstret kr/m² ej utförd 1060 m² kr Golvet kr/m² 120 kr/m² 1248 m² kr Golvet kr/m² 120 kr/m² 1181 m² kr Golvet kr/m² 120 kr/m² 1258 m² kr Spiltan kr/m² ej utförd 1073 m² kr 10

11 Välkommen för mer information! Samlat informationsmaterial på webben På har vi samlat mer material, information om att köpa tomt samt inspiration, fakta och möjlighet att ställa frågor till våra experter om nyckelkraven. Följande information finns på hemsidan: Informationsbroschyr Intresseanmälan, blankett Lathund för husbyggare i Växjö kommun Kostnadsexempel Tomtfördelning Förklaring Exempel köpekontrakt med bilagor Detaljplan, karta och beskrivning Nyckelkraven (Vikaholms kvalitetsprogram), uppföljningsblankett Välkommen att fråga oss Att bygga hus är en av de största affärerna man gör som privatperson. Tänk på att vara ute i god tid, bl.a. med tanke på semestrar. Vi finns här för att svara på dina frågor: Ingmari Bäckström på mark- och planeringsvdelningen svara på frågor om tomtkön, försäljning av tomt och avtal via e-post eller på telefon Mikael Johansson samt Paul Herbertsson på mark- och planeringsavdelningen svarar på övergripande frågor kring området, via e-post / eller på telefon Helena Åkerberg på stadsbyggnadskontoret svara på frågor om detaljplan och bygglov, via e-post eller på telefon Följ oss gärna på facebook.com/vikaholm eller twitter.com/vikaholm 11

12 etyd.se ver 2 Vikaholm vaxjo.se/vikaholm facebook.com/vikaholm twitter.com/vikaholm

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun

Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Köp av kommunal villatomt i Kristianstads kommun Tidslinje från tomtkö till tomtköp Villatomtsköpare Kristianstads kommun LYCKA TILL Ni är lagfarna ägare Lagfartsansökan till Lantmätriet, Fastighetsinskrivning,

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK Allmänt Höörs kommun har fastigheter till försäljning för enfamiljsbostäder inom populära Kvarnbäcksområdet som ligger nära naturen, centrum och

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

El till din fastighet

El till din fastighet Vattenfall Distribution El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Så här går det till att få el till din fastighet 8 enkla steg! 1. Var ute i god tid! Räkna med att det

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

TRANÅS direkt. Bospecial TOMTSLÄPP PA NORRABY UDDE SCHYSSTA LYOR MITT I STAN BYGGA NYTT HUR FUNKAR DET? HÄR FINNS FJÄRRVÄRME & FIBER

TRANÅS direkt. Bospecial TOMTSLÄPP PA NORRABY UDDE SCHYSSTA LYOR MITT I STAN BYGGA NYTT HUR FUNKAR DET? HÄR FINNS FJÄRRVÄRME & FIBER TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN Bospecial TOMTSLÄPP PA NORRABY UDDE o HÄR FINNS FJÄRRVÄRME & FIBER SCHYSSTA LYOR MITT I STAN BYGGA NYTT HUR FUNKAR DET? EXJOBB ÄR Gör ditt exjobb i Tranås

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift.

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift. Sommar 2013 Snart är framtiden här! Hyran, din viktigaste räkning? sid 2 Nyheter om fiber, Noltorp, Sollebrunn... sid 4-5 På väg mot framtiden sid 6-7 Riktad publicering sid 8 Sommartider sid 8 Obs! Detta

Läs mer

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 3 Pantbrev... 3 Värdering av nuvarande boende... 3 Planritning... 3 Visning... 4 Kontroll av

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad!

Bredband via fiber. Du hänger väl med... ...när fibern kommer till Råby. haka på. Till lägre kostnad! Bredband via fiber Du hänger väl med......när fibern kommer till Råby I Nyköpings centralort levererar det kommunala bolaget Gästabudstaden fibernät till bostäder och företag. Nu pågår även en utbyggnad

Läs mer

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt! Så här går det till att få el till din fastighet Det här ska Vattenfall stå

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer