Bakgrunds beskrivning... 2 Övergripande policy NHRK... 2 Vision... 2 Ändamål/föreningsidé... 2 Mål... 3 Långsiktiga mål... 3 Förutsättningar för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrunds beskrivning... 2 Övergripande policy NHRK... 2 Vision... 2 Ändamål/föreningsidé... 2 Mål... 3 Långsiktiga mål... 3 Förutsättningar för"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2011

2 Bakgrunds beskrivning... 2 Övergripande policy NHRK... 2 Vision... 2 Ändamål/föreningsidé... 2 Mål... 3 Långsiktiga mål... 3 Förutsättningar för 2010/ Kvantitet... 3 Kvalitet... 4 Kompetens... 5 Strategier... 6 Marknadsplanen... 6 Kundnytta... 6 Konkurrens- och substitut... 7 Segmentering... 7 Marknadsstrategi... 8 Marknadsföringsstrategi... 9 Genomförandeplan... 9 Organisation Styrelse Värderingar SWOT-analys Resultatbudget/prognos Balansbudget/prognos Likviditetsbudget/prognos

3 Bakgrunds beskrivning Nordhallands Ridklubb är en ideell förening som bygger på den enskilde medlemmens insats, för att hålla de priser för verksamheten vi har idag. Allt för att alla medlemmar skall kunna ta del av vår fantastiska klubb med omgivning. Nordhallands Ridklubb är en klubb med ca 600 medlemmar. Klubben driver ridskola, tränings- och tävlingsverksamhet för privatryttare. Vår anläggning består av: ridhus 20X60, ridhus 27X78 samt 3 gruspaddockar. NHRK bildades 1967 på Särögården, och var då en efterföljare till Kållereds Ridklubb som lades ned och som skänkte kassan till den nya klubben. Orsaken var att Lars-Åke Larssons systrar, Anita och Ingela, som varit anställda som ridlärare på Sporred, öppnade en egen ridskola i Lunna när Sporred upphörde som ridskola. Klubben var därefter placerad i flera år runt Lunna Ridskola. De flesta tävlingarna var dock på Staragården innan Ledet i Lerkil blev klubbens plats, tack vare dåvarande ordföranden Henry Gustafson bildades Kungsbacka Ridklubb som en privathästklubb på Gåsevadsholm. En poäng i det hela är att både RidF och SRC (de förbund som då fanns) endast ville ha en klubb i varje kommun, och KRK fick be NHRK om tillstånd för att få komma med i riksförbunden! Övergripande policy NHRK För att få tyngd och hållbarhet i våra policys kommer vi att lyfta fram dem vid årsmöten, gemensamma träffar (såsom teorilektioner), representations- och informationsmöten samt för sponsorer och kommun. Dessutom skall våra policys finnas beskrivna på vår hemsida samt i vår verksamhetsbeskrivning. Vision "NHRK är Sveriges trevligaste ridklubb Ändamål/föreningsidé Nordhallands Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl. a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar. Föreningen skall driva en ridsportanläggning och ridskola som präglas av säkerhet och hög kvalité. 2

4 Mål Att grundlägga och stimulera ett livslångt intresse för hästar, ridsport och friskvård i gott kamratskap med fokus på god hästhållning. Att föreningen skall gå med vinst som återinvesteras i verksamheten Att genom aktiva medlemmars insatser arrangera tävlingsverksamhet för alla kategorier av ryttare, såväl på ponny som till häst. Långsiktiga mål Ekonomi i balans. Nöjda kunder/medlemmar, såväl ridskoleelever som övriga medlemmar. Engagerade och kompetenta medarbetare som trivs med sitt arbete. Modern och funktionell anläggning, inne och ute Material i toppklass, hästar, utrustning, hinder etc. Klubben skall ytterligare marknadsföra sig och göras känd. Förutsättningar för 2010/2011 Aktivt jobba efter verksamhetsplanen och uppnå uppsatta mål och handlingsplaner. Utreda och förbättra anläggningsunderhållet. Utreda och påbörja arbetet med ett säkert ute-ridspår Påbörja planeringen för ett nytt privatstall under hösten Vara delaktiga i Kommunens planer på flytten av Lerkils IF och möjligheten att överta mark för ny ute-tävlingsbana, utreda vad detta skapar för nya förutsättningar. Fullfölja och avsluta påbörjade projekt. Kvantitet Öka antalet medlemmar i föreningen och att ridskolan uppnår 400 ridande elever/vecka. Öka antalet hästar i ridskoleverksamheten framförallt stor häst. Vilket minskar sårbarheten vid skador och möjligheten till större variation för ryttarna. Bibehålla antalet egna tävlingar/år och stimulera till fler tävlande under klubbens flagga. Utnyttja anläggningen på ett optimalt sätt även med externa ryttare/aktiviteter. 3

5 Kvalitet Förutsättningar/mål: Kvaliteten på verksamheten och anläggningen skall sikta på att vara bäst i sin klass och alltid i varje medlems/anställds handlande sikta på våran vision. Verksamheten skall följa alla tillämpliga regler, lagar och föreskrifter kopplat till densamma. Resultat av diskussioner under styrelsens arbetsdag januari 2011: Övergripande Kvalitativ fritidssysselsättning för privatryttare, ridskoleelever Förhållandet mellan ridklubben och kommunen Kvalitet på verksamheten och anläggningen ska sikta på att vara bäst i sin klass och alltid i varje medlems/anställds handlande sikta på vår vision Att gentemot kommunen hålla en kvalitet i verksamheten så att kommunen vet att de får valuta för insatta medel. Koppla till ungdomsverksamhet. Bra relation med kommunen gör att det blir lättare att få ekonomiskt stöd. Alla som är engagerade i verksamheten upplever harmoni och tillfredsställelse i sitt arbete En känsla av att få valuta för pengarna, upplevelsen (leveransen) stämmer överens med förväntningarna. Förväntningarna ska överträffas. Verksamheten ska följa alla tillämpliga regler, lagar och föreskrifter kopplat till densamma. Uttalat ha personer som omvärldsbevakar ex. mot ridsportsförbundet, myndigheter Nya idéer/satsa mer på: 1. Rotation på ridskolelärare 2. Grupper där både föräldrar och barn rider på samma lektion, familjeridpass, provapåridning för vuxna och barn 3. Omedelbar återkoppling på ridlektionen kvalitetshöjande. * Färdiga lappar som är lätta att fylla i, finns lättillgängliga i riskolestallet och utanför expedition 4. Tydliggöra busstider och busslinjer till NHRK på hemsida och i annat material 5. Satsa på att få upp andelen ridande män. 6. Riktad marknadsföring till olika åldersgrupper 7. Förnya hindermaterialet kontinuerligt. 8. Förbättra förvaringsutrymmen för hindermaterial. Använd utrymmet under gamla manegens cafeteria. 9. Göra något bra av gamla cafeterian alt riva bort 10. Hantera reparationsbehov och anläggningsskötsel på ett sådant sätt att vi har kontroll på behovet av åtgärder. Upprätta en underhållsplan. 4

6 Finansiell analys av klubben Klubben behöver fler betalande elever för att kunna få en balans i budgeten. Nivån bör ligga någon stans mellan , idag har vi 123 lediga lektionsplatser. Räkneexempel: 10 st förberedande nybörjare gör 80 kkr på ett helt år. 40 st extra f.nybörjare ger oss balans i budget (0-resultat). 10 st senior 60 min gör 110 kkr på ett helt år. Kompetens Förutsättningar/mål: Inom klubben skall alla nödvändiga kompetenser finnas tillgängliga. Personalen skall alltid vara utbildad enligt gällande lagar och förordningar kopplad till ridsportsverksamhet, säkerhet och djurskyddsbestämmelser. Stor vikt skall läggas på ridskoleverksamheten med fokus på stor insikt inom Ledarskap, Pedagogik och Metodik (LPM). Social kompetens och bra kommunikation är av yttersta vikt i den dagliga verksamheten. Ryttare skall utvecklas till att kunna fungera i olika roller och uppdrag inom klubben. Resultat av diskussioner under styrelsens arbetsdag januari 2011: Vi har personalbrist och mycket tid går åt att lösa akuta problem varför vi inte är helt rustade att möta nya utmaningar. Privatstallet tar mkt tid. Ytterligare timmar skulle behövas för stallpersonal. Kompetens finns. Blandad utbildningskompetens men hög social kompetens och relationen till eleverna är mkt bra. Ridlärarkompetens, kontorskompetens men ej tillräcklig kompetens att sköta anläggningen. Fastighetsskötare behövs. Produkt = ridlektion och vi anser att ridlektionerna mer än väl håller måttet. Så även lägerverksamhet etc. NHRK känt för att ridskolan är mindre och mer familjärt. Trevlig stämning. Mål: ekonomin i balans o bli av med betalningsanmärkningar etc. För att gå med vinst behöver vi komma upp i åtminstone 350 elever. Idrottslyftspengar, exempelvis för barn med lättare utvecklingsstörning osv. På detta sätt kanske även elevantalet kan ökas med syskon etc. Ponnyridning på ex vis lördagar kan vara ett alternativ. Annonsering, utskick, ponnyridning, prova 2 ggr gratis om de fortsätter. Lappar med flikar, stå utanför Freeport ex vis. 5

7 Strategier Klassisk strategimodell Omvärldsanalys Affärsidé Målformulering Handlingsplan Strategiformulering Genomförande Feedback & kontroll Företagsanalys Figur 2: Klassisk strategiprocess enligt Philip Kotler. Marknadsplanen Kundnytta Familjärt och trevlig stämning Två maneger, stora och kvalitativa. Tillgänglighet för ridskola och för privatryttare. Arrangerar tävlingar med bra kvalitet och stort säkerhet Säkerhet prioriteras högt för anläggningen och verksamheten Stor klubb med många olika utvecklingsmöjligheter för medlemmarna Kompetent och engagerad personal Uthyrning av anläggningen Ingen åldersgräns 6

8 Konkurrens- och substitut Företag Inriktning/produkter Prisläge Profil på marknaden NHRK Ridskola Arrangerar tävling Läger Konferenser Privatstall Tävlande för klubben Kungsbacka Ridskola Samma Ridklubb Arrangerar tävling Läger Privatstall Tävlande för klubben Billdal Ridklubb Ridskola Samma Arrangerar tävling Läger Privatstall Tävlande för klubben Askim Ridhus o Fältrittklubb Fjärås Ryttarförening Övrig lägerverksamhet Ridskola Privatstall Tävlande för klubben Ridskola Arrangerar tävling Läger Tävlande för klubben Övernatting Special/inriktning Mat Trygghet/säkerhet Hjälpledare Något lägre pris Något lägre pris Alla prislägen Övriga idrotter Bra ungdomsverksamhet Alla prislägen Stor utvecklingspotential för NHRK Hotgrad Stor Stor Liten Medel Stor Stor I ovan matris så har vi beaktat klubbens ridskola, tävlings- och lägerverksamhet. Önskemål om en studie av befintliga medlemmar. Hur gjorde jag mitt val av klubben när jag skulle börja här? Kulturellt arv? Segmentering Produkt och marknadsmatris som bilaga. 7

9 Marknadsstrategi Produkt: Våra huvudsakliga produktkategorier: Ridskola Tävling Läger/kurser Uthyrning Pris: Ridskola: Hålla sig i samma nivå som närliggande konkurrerande ridskolor Tävling: Hålla sig i samma prisläge som övriga arrangörer av tävlingar Läger/kurser: Befintliga grupper konkurrenskraftiga priser, övriga grupper högre prisnivå Uthyrning: Alltid ett positivt resultat Plats: Styrka: anläggningen och storleken Svaghet: brist på allmänna kommunikationer Promotion: Budget och en marknadsföringsgrupp som arbetar nära personalen och verksamheten. Personal: Säkerhet och kvalitet och engagemang. Diskutera om verksamheten når sina kunder via: Traditionell reklam: annonsering i tidningar, tidskrifter och fackpress. Direktmarknadsföring: direktreklam till utvalda kunder, telefonförsäljning. Media: artiklar om företagets produkt/er etc., publicitet. Utställningar och mässor: kommer företaget att vara med på strategiskt viktiga mässor m.m. 8

10 Marknadsföringsstrategi Marknadsföringen skall kommunicera och uppnå klubbens vision ("NHRK är Sveriges trevligaste ridklubb ) genom att stärka varumärket och klubbens alla verksamheter i sin helhet. Marknadsföringen skall vara drivas i en process så att elevantal i ridskolan är stabilt och konstant. Marknadsföringen skall kommunicera NHRK som den familjära klubben med hög säkerhet. Marknadsföringen skall aktivt bidra till att alla som tävlar för klubben skall känna sig stolta över sin klubb. Marknadsföringen skall kommunicera att klubben genomför kvalitativa tävlingar med hög säkerhet och trevlig atmosfär. Fyra prioriterade målgrupper; - att få befintliga elever att rida fler gånger - att få före detta elever att komma tillbaka - att bearbeta tidigare definierade geografiska områden via annonsering och direkt reklam (nya elever). - att få andra klubbar att tävla på våra tävlingar Genomförandeplan Aktivitet Tidsram Ansvar och kostnad Erbjudande till tidigare medlemmar (målsman). Säljbrev redan framtaget (av US för ca 3 år sedan). Utskick via e-post november och juni Ingen kostnad Erbjudande till nuvarande elever att värva nya elever. Text finns på hemsidan. Erbjudande till nuvarande elever om rabatt vid extra lektion/fler tillfällen. Text finns på hemsidan. Erbjudande till befintliga ridgrupper om läger, speciellt anpassade. Tex fegishoppning. Affisch för att värva nya medlemmar. A4 att sätta upp på arbetsplatser etc. Utskick skolor. Västra och södra Göteborg. Se bif dok. Utskick skolor i närområdet. Samma skolor som tidigare. DR i brevlådan. Genom att bif dokument delas ut till Utskick via e-post november och juni Utskick via e-post januari och augusti Utskick via e-post med god framförhållning Utskick via e-post november och juni Utskick januari och augusti ca 10 skolor Utskick januari och augusti ca 10 skolor Augusti 250 ridskole-elever Ingen kostnad Ingen kostnad Ingen kostnad Ingen kostnad ca 2500 kr ca 1000 kr 7500 kr 9

11 samtliga ridskole-elever som ombeds distribuera i sitt eget närområde. 20 ex per familj. Eniro, Hitta och övriga kataloger Annonser: Lokaltidningar Annonser: I närliggande geografiska områden, västra och södra Göteborg. Repetition av tidigare annonser. Annonser för att få in fler privathästar till privatstallet. Hela året Publicering december + januari och juni + augusti Publicering december + januari och juni + augusti kr kr Ulrika kr Publicering vid behov kr Annonser tävling och övrigt Publicering vid behov Reportage i samband med klubbens aktiviteter såsom tex läger, tävlingar/sm mm. Lobbying/personlig kontakt för att få till ett reportage. Aktivitetskalendern på KBA kommuns hemsida Facebook aktiviteter. Förmånliga erbjudande och läger Bearbetning via telefon kr Susanne Susanne Susanne Sponsring av licenryttare???? Camilla Hemsidan Medvetet välja foton, så att det stärker vår strategi Komplettera med säljandeoch informerande texter som stärker vår strategi Djupare information om verksamheten, såsom tex foton på ridskole-hästar Om det är möjligt att koppla sidan med sociala medier för att erhålla hög sökoptimering på webben Inlänkar och adwords Få någon ungdom/ar att blogga för klubben, kanske ungdomssektionen alternativt tävlande medlem Susanne kr 10

12 11

13 Organisation Idrottens organisation består av Riksidrottsförbundet, distriktidrottsförbunden (DF), specialidrottsförbunden (SF), specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) och idrottsföreningarna. I figuren nedan visar var NHRK hör hemma i strukturen och till vilket SF, SDF eller DF vi tillhör. Riksidrottsförbundet Riksidrottsförbundet Specialidrottsförbund/SF Svenska Ridsportförbundet Specialidrottsdistriktsförbund/SDF Hallands Ridsportförbund Idrott Nordhallands RK - Ridsport Förening Nordhallands RK 12

14 Styrelse Birgitta Gustafsson, Per-Anders Melin, Camilla Billö, Malin Friis-Liby, Susanne Bengtsson, Elisabeth Byröd-Carlsson, Annika Berndtsson, Gunilla Tochtermann, Malla Sjöholm. Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör/Ekonomi Ungdomssektionen Ridskolan Personal Information/ Media / Marknadsföring Distrikt Bidrag Birgitta Gustafsson Per-Anders Melin Malin Friis-Liby Camilla Billö Per-Anders Melin Birgitta Gustafsson Elisabeth Byröd-Carlsson Camilla Billö Karina Bohlin Birgitta Gustafsson Camilla Billö Malin Friis-Liby Mia Zelander Camilla Billö Susanne Bengtsson Mia Zelander Hemsida Tävling Sponsring Susanne Bengtsson Susanne Bengtsson Camilla Billö Annika Berndtsson Mia Zelander Cafeterian Gunilla Tochtermann Malla Sjöholm Kikki Söderqvist Säkerhet Gunilla Tochtermann Lisa Nordahl Anläggningen Per-Anders Melin ( Skall leda till en framtida sektion, Camilla Billö tillfällig grupp som uppstart och behovsanalys ) Anmärkning: För personer som har ett ansvarsområde, men som inte sitter i styrelsen, skrivs namnet i kursiv stil. 13

15 Värderingar SWOT-analys SWOT-analysen är ett enkelt analysverktyg för att utröna ett företags olika förutsättningar utifrån fyra olika aspekter: Företagets interna styrkor och svagheter Styrkor Möjligheter Svagheter Hot Företagets externa möjligheter och hot 14

16 Resultatbudget/prognos Resultatbudgeten bör baseras på en försäljningsbudget/prognos (beräknad försäljning per marknadssegment) och en kostnadsbudet/prognos där de vanligaste kostnadsposterna definieras. Balansbudget/prognos Balansbudgeten är till för att visa rörelsens beräknade tillgångar och skulder samt eget kapital i rörelsen på balansdagen och ger information om varifrån företagets kapital kommer och hur det har investerats. Likviditetsbudget/prognos Kassaflödesanalyser ger upplysningar om företagets likvida status och eventuella behov av kapitaltillskott. Resultaträkningen och likviditetsbudgeten ger till viss del samma information men det finns avgörande skillnader då resultaträkningen ser till företagets lönsamhet och likviditetsbudgeten ser till tillgången av kapital (dvs. vad som faktiskt betalas in eller ut ur företaget). 15

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET FINANSIERING NULÄGESANALYS

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET FINANSIERING NULÄGESANALYS SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET FINANSIERING NULÄGESANALYS GENOMFÖRANDE Kartläggning av ekonomiska fakta och analys Regionalt - nitton distriktsorganisationer Lokalt Föreningar Idrottslyftet Bidrag Centralt

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

Varför är det bra att utveckla sitt ledarskap?

Varför är det bra att utveckla sitt ledarskap? Ledstjärnorna är en satsning som genomförs här på Varbergs Ridskola. Målet är att ge barn och ungdomar möjligheten att utveckla sina ledaregenskaper, vilket kommer till nytta både i och utanför stallet.

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 1/2015

Protokoll styrelsemöte 1/2015 Sidan 1 av 6 Protokoll styrelsemöte 1/2015 Partille Ridklubb 2015-03-22 kl 17 Klubbstugan, Åstebo Närvarande: Jessica Ahlström, Björn Aronsson, Jenny Björkqvist, Ulrika Hallberg, Jens Howander, Martina

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 De viktigaste frågorna att ta tag i direkt! Utbilda domare, överdomare och banbyggare inom klubben. Arrangera nationell tävling i någon form: Samverka med andra

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN

2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN 2. UTBUDET ATT ERBJUDA I FÖRENINGEN RIDSKOLA TÄVLING ANNAN VERKSAMHET MOTIONÄRER TÄVLINGSRYTTARE AVSUTTNA MEDLEMMAR Ledare Förtroendevalda Tränare Uppfödare Funktionärer Familj RIDSKOLERYTTARE ANLÄGGNING

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Foto: Theresia Bråkenhielm. Ridskolornas Riksorganisation. Projektredovisning En riktig ridskola

Foto: Theresia Bråkenhielm. Ridskolornas Riksorganisation. Projektredovisning En riktig ridskola Foto: Theresia Bråkenhielm Projektredovisning En riktig ridskola 2008 12 14 Sid 2 Projektet En riktig ridskola en process i flera steg Bakgrund, RRO, är en företagarorganisation som bildades 1971. RRO

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Karlstads ridklubb styrelsemöte

Karlstads ridklubb styrelsemöte Karlstads ridklubb styrelsemöte Tid: Måndagen den 20 april 2009, kl 18.30 Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb Närvarande: Frånvarande: Kjell Magnusson Per Holm Lena Persson Pia Ek Bosse Ericsson Gita

Läs mer

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSÅRET 2014 Vi har under året jobbat vidare med att utveckla verksamheten. Personalen och styrelsen har aktivt agerat med information på ett effektivare och tydligare sätt. Man märker det genom

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Manual för privatryttare

Manual för privatryttare MANUAL PRIVATRYTTARE 1 (6) Manual för privatryttare Denna manual är framtagen för att ge information till de privatryttare som använder Tyresö Ryttarförenings ridhus och utebana. Bakomliggande ramar för

Läs mer

Framtid för Färgelanda Ridklubb

Framtid för Färgelanda Ridklubb Framtid för Färgelanda Ridklubb Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget,

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 1 Styrelse:... Anställda under året:... Ridskola och anläggning:... Hästar:... Investeringar och förbättringar som gjorts under året:... 2 Styrelsen Ordförande:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Värnamobygdens Ryttarförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelsen som valdes på årsmötet 2013-02-22 har bestått av:

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Foto: Per Groth. VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet

Foto: Per Groth. VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet Foto: Per Groth VÄLKOMMEN till Svenska Ridsportförbundet Sverige är ett riktigt hästland. Det näst hästtätaste i Europa (efter Island) faktiskt, med ungefär 350 000 hästar totalt. Här finns många sätt

Läs mer

BORÅS FÄLTRITTKLUBB En mötesplats för alla

BORÅS FÄLTRITTKLUBB En mötesplats för alla BORÅS FÄLTRITTKLUBB En mötesplats för alla Innehåll Ny i stallet sid 3 - Ridskolan - Stallvärdinnor Säkerhet vid ridning & hästhantering sid 3 BFK s hästpolicy sid 4 Stallet hästens hem sid 6 - Hästens

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA

KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA MEDLEMMEN ERBJUDER Tid Erfarenhet Kunskap Kontakter Perspektiv Idéer Förmåga MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR Bekräftelse Stöd Motivation Utveckling Nätverk Meriter

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

5. SKAPA ENGAGEMANG OCH DIALOG

5. SKAPA ENGAGEMANG OCH DIALOG 5. SKAPA ENGAGEMANG OCH DIALOG KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA MEDLEMMEN ERBJUDER Tid Erfarenhet Kunskap Kontakter Perspektiv Idéer Förmåga MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR Bekräftelse Stöd Motivation Utveckling Nätverk

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Kenneth. Kista. Bo Bjunér, Förhinder. Gruppen. att föredra. bild.

Kenneth. Kista. Bo Bjunér, Förhinder. Gruppen. att föredra. bild. Deltagare Magnus Fantenberg, Badminton Sweden Kia Altemark, Badminton Sweden Kenneth Nordh, Badminton Sweden Jan Samuelsson, Badminton Sweden Jens Grill, Badmintonn Sweden Jon Norrgren, den unga generationen

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Sommaraktiviteter 2010

Sommaraktiviteter 2010 Sommaraktiviteter 2010 Bodens Ridklubb Bodens Ridkubb anordnar följande aktiviteter under sommaren 2010 1.) Träningsläger dagtid 21-24 juni 2.) Extralektion häst och ponny (kvällstid) 21-24 juni 3.) Helpensionsläger

Läs mer

Ridsport, en möjlighet till att må bättre på alla sätt.

Ridsport, en möjlighet till att må bättre på alla sätt. Kungsör juni 2004 Ridsport, en möjlighet till att må bättre på alla sätt. På Klämsbo strax utanför Kungsör har det bedrivits ridskoleverksamhet sedan mitten av 1970 talet, 1977 startade Kungsörs Ridklubb.

Läs mer

Guiden till Grönt kort

Guiden till Grönt kort Guiden till Grönt kort Alla som tävlar, från lokal tävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Det gäller oavsett om du är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör, och oavsett i vilken gren du tävlar.

Läs mer

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm Kent Sjöström VÅR HEMBYGD Ridskolan Strömsholm Mars 2015 För oss som är uppvuxna i Kolbäck har ridskolan i Strömsholm alltid funnits. När vi var små, var det Arméns kör- och ridskola, som började sin verksamhet

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

1) Mötets öppnande. Mötet öppnades och Carina hälsar alla välkomna.

1) Mötets öppnande. Mötet öppnades och Carina hälsar alla välkomna. Ärende Subject Protokoll styrelsemöte 1 (7) Datum: 2012-03-11 Plats: Fryele Närvarande: Kurt Sjöberg Felicia Stigsson Viktoria Bergman Gunilla Grimståhl Carina Manestam Angelika Lang Anna Skärin Marita

Läs mer

Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015

Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015 Valberedningens förslag till årsmötet 19/2 2015 Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete. Valberedningen har bestått av Andreas Dahlander (sammankallande), Birgitta Kihl, Louise Ribbing

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010 Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 15 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning

En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning 2013 En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning Claudia Doria Strömsholm KURSLEDARE: Elisabeth Lundholm och Lars Parmler Arbete vid B tränarkurs 2012-2013 INLEDNING Syftet med mitt arbete är

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Intresset växer utvärdering

Intresset växer utvärdering Intresset växer utvärdering Om att bli ponnyägare och ta steget från läktaren till att bli hästskötare. Innehåll: Om att bli ponnyägare och ta steget från läktaren till att bli hästskötare. Målgrupp Varför?

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Ridpriser för höstterminen 2015 med arbetsrabatt (900 kr) avdragen: 100% 90% 75%

Ridpriser för höstterminen 2015 med arbetsrabatt (900 kr) avdragen: 100% 90% 75% ! FAKTURA Välkommen till höstterminen. Lektionerna börjar måndag 10 augusti och sista lektionsdagen för terminen blir söndag 20 december. Inga lektioner under höstlov då är det andra aktiviteter istället.

Läs mer

1. Så sponsrar PiteEnergi

1. Så sponsrar PiteEnergi Sida 1 (7) 1. Så sponsrar PiteEnergi 1.1. Syfte Vi skall genom en god sponsringsverksamhet, skapa goda relationer med alla våra intressenter så att det på lång sikt stödjer vårt varumärke och våra affärer.

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 14 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Motion 1: Organisation

Motion 1: Organisation Motion 1: Organisation Förslag till beslut, att styrelsen tar fram en organisationsstruktur där roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter i föreningen klargörs. Styrelsens roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

Höstterminen 2015. www.stjarnholmsrf.se

Höstterminen 2015. www.stjarnholmsrf.se www.stjarnholmsrf.se Stort Tack till er som sponsrat vår nya fina hinder park Coop Forum REAL Gymnasiet KRAFFT Q&T Steel Consulting Natur och Fritid J-O Björk Konsult AB Höstterminen 2015 Höstterminen

Läs mer

Svensk Ridlärare I - SRL I

Svensk Ridlärare I - SRL I KOMPETENSBESKRIVNING FÖR Svensk Ridlärare I - SRL I 2011-01-24/2013-12-01 Svensk Ridlärare I SRL I 1 RIDSPORTENS YRKESPROV OCH DIPLOM Yrkesdiplomet är ridsportens kompetensbeskrivning och bekräftelse på

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Låt din hobby bli din framtid

Låt din hobby bli din framtid Låt din hobby bli din framtid HÄR GÅR RIDNING OCH GODA STUDIERESULTAT HAND I HAND Sveriges Ridgymnasium är en privatägd friskola som startade 2005. På våra tre skolor i Varberg, Kungsbacka och Svedala

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Tycker det är synd att man inte tar in "sommarleksakerna" innan vintern kommer!

Tycker det är synd att man inte tar in sommarleksakerna innan vintern kommer! 1. Vill skicka en fråga (motion) till årsmötet. Har TBR gott om pengar? Tycker det är synd att man inte tar in "sommarleksakerna" innan vintern kommer! Poolen och Studsmattan mår inte bra av att stå ute

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsutvecklingen-

Verksamhetsutvecklingen- Verksamhetsutvecklingen- lönsam och långsiktig hästverksamhet Vill du utveckla din verksamhet långsiktigt och hållbart? Få en ökad lönsamhet och inspireras i ditt ledarskap? Under våren 2014 startar en

Läs mer

Stallet en jordnära ledarskola

Stallet en jordnära ledarskola Stallet en jordnära ledarskola Färska fakta kring forskning om stalltjejer 1 Hjältar i en kompromisslös värld Gemenskapen och kommunikationen med både hästar och kompisar i stallet bär på en inneboende

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

ENSKEDE RIDSÄLLSKAP. Org.nr. 802003-3869 RESULTATRÄKNING 2004-01-01--12-31

ENSKEDE RIDSÄLLSKAP. Org.nr. 802003-3869 RESULTATRÄKNING 2004-01-01--12-31 ENSKEDE RIDSÄLLSKAP Org.nr. 802003-3869 RESULTATRÄKNING 2004-01-01--12-31 INTÄKTER Not 2004 2003 Medlemsavgifter 1 102 100,00 89 900,00 Bidrag 2 203 544,50 209 851,72 Tävlingsverksamheten 3 236 573,00

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer