Bakgrunds beskrivning... 2 Övergripande policy NHRK... 2 Vision... 2 Ändamål/föreningsidé... 2 Mål... 3 Långsiktiga mål... 3 Förutsättningar för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrunds beskrivning... 2 Övergripande policy NHRK... 2 Vision... 2 Ändamål/föreningsidé... 2 Mål... 3 Långsiktiga mål... 3 Förutsättningar för"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2011

2 Bakgrunds beskrivning... 2 Övergripande policy NHRK... 2 Vision... 2 Ändamål/föreningsidé... 2 Mål... 3 Långsiktiga mål... 3 Förutsättningar för 2010/ Kvantitet... 3 Kvalitet... 4 Kompetens... 5 Strategier... 6 Marknadsplanen... 6 Kundnytta... 6 Konkurrens- och substitut... 7 Segmentering... 7 Marknadsstrategi... 8 Marknadsföringsstrategi... 9 Genomförandeplan... 9 Organisation Styrelse Värderingar SWOT-analys Resultatbudget/prognos Balansbudget/prognos Likviditetsbudget/prognos

3 Bakgrunds beskrivning Nordhallands Ridklubb är en ideell förening som bygger på den enskilde medlemmens insats, för att hålla de priser för verksamheten vi har idag. Allt för att alla medlemmar skall kunna ta del av vår fantastiska klubb med omgivning. Nordhallands Ridklubb är en klubb med ca 600 medlemmar. Klubben driver ridskola, tränings- och tävlingsverksamhet för privatryttare. Vår anläggning består av: ridhus 20X60, ridhus 27X78 samt 3 gruspaddockar. NHRK bildades 1967 på Särögården, och var då en efterföljare till Kållereds Ridklubb som lades ned och som skänkte kassan till den nya klubben. Orsaken var att Lars-Åke Larssons systrar, Anita och Ingela, som varit anställda som ridlärare på Sporred, öppnade en egen ridskola i Lunna när Sporred upphörde som ridskola. Klubben var därefter placerad i flera år runt Lunna Ridskola. De flesta tävlingarna var dock på Staragården innan Ledet i Lerkil blev klubbens plats, tack vare dåvarande ordföranden Henry Gustafson bildades Kungsbacka Ridklubb som en privathästklubb på Gåsevadsholm. En poäng i det hela är att både RidF och SRC (de förbund som då fanns) endast ville ha en klubb i varje kommun, och KRK fick be NHRK om tillstånd för att få komma med i riksförbunden! Övergripande policy NHRK För att få tyngd och hållbarhet i våra policys kommer vi att lyfta fram dem vid årsmöten, gemensamma träffar (såsom teorilektioner), representations- och informationsmöten samt för sponsorer och kommun. Dessutom skall våra policys finnas beskrivna på vår hemsida samt i vår verksamhetsbeskrivning. Vision "NHRK är Sveriges trevligaste ridklubb Ändamål/föreningsidé Nordhallands Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl. a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar. Föreningen skall driva en ridsportanläggning och ridskola som präglas av säkerhet och hög kvalité. 2

4 Mål Att grundlägga och stimulera ett livslångt intresse för hästar, ridsport och friskvård i gott kamratskap med fokus på god hästhållning. Att föreningen skall gå med vinst som återinvesteras i verksamheten Att genom aktiva medlemmars insatser arrangera tävlingsverksamhet för alla kategorier av ryttare, såväl på ponny som till häst. Långsiktiga mål Ekonomi i balans. Nöjda kunder/medlemmar, såväl ridskoleelever som övriga medlemmar. Engagerade och kompetenta medarbetare som trivs med sitt arbete. Modern och funktionell anläggning, inne och ute Material i toppklass, hästar, utrustning, hinder etc. Klubben skall ytterligare marknadsföra sig och göras känd. Förutsättningar för 2010/2011 Aktivt jobba efter verksamhetsplanen och uppnå uppsatta mål och handlingsplaner. Utreda och förbättra anläggningsunderhållet. Utreda och påbörja arbetet med ett säkert ute-ridspår Påbörja planeringen för ett nytt privatstall under hösten Vara delaktiga i Kommunens planer på flytten av Lerkils IF och möjligheten att överta mark för ny ute-tävlingsbana, utreda vad detta skapar för nya förutsättningar. Fullfölja och avsluta påbörjade projekt. Kvantitet Öka antalet medlemmar i föreningen och att ridskolan uppnår 400 ridande elever/vecka. Öka antalet hästar i ridskoleverksamheten framförallt stor häst. Vilket minskar sårbarheten vid skador och möjligheten till större variation för ryttarna. Bibehålla antalet egna tävlingar/år och stimulera till fler tävlande under klubbens flagga. Utnyttja anläggningen på ett optimalt sätt även med externa ryttare/aktiviteter. 3

5 Kvalitet Förutsättningar/mål: Kvaliteten på verksamheten och anläggningen skall sikta på att vara bäst i sin klass och alltid i varje medlems/anställds handlande sikta på våran vision. Verksamheten skall följa alla tillämpliga regler, lagar och föreskrifter kopplat till densamma. Resultat av diskussioner under styrelsens arbetsdag januari 2011: Övergripande Kvalitativ fritidssysselsättning för privatryttare, ridskoleelever Förhållandet mellan ridklubben och kommunen Kvalitet på verksamheten och anläggningen ska sikta på att vara bäst i sin klass och alltid i varje medlems/anställds handlande sikta på vår vision Att gentemot kommunen hålla en kvalitet i verksamheten så att kommunen vet att de får valuta för insatta medel. Koppla till ungdomsverksamhet. Bra relation med kommunen gör att det blir lättare att få ekonomiskt stöd. Alla som är engagerade i verksamheten upplever harmoni och tillfredsställelse i sitt arbete En känsla av att få valuta för pengarna, upplevelsen (leveransen) stämmer överens med förväntningarna. Förväntningarna ska överträffas. Verksamheten ska följa alla tillämpliga regler, lagar och föreskrifter kopplat till densamma. Uttalat ha personer som omvärldsbevakar ex. mot ridsportsförbundet, myndigheter Nya idéer/satsa mer på: 1. Rotation på ridskolelärare 2. Grupper där både föräldrar och barn rider på samma lektion, familjeridpass, provapåridning för vuxna och barn 3. Omedelbar återkoppling på ridlektionen kvalitetshöjande. * Färdiga lappar som är lätta att fylla i, finns lättillgängliga i riskolestallet och utanför expedition 4. Tydliggöra busstider och busslinjer till NHRK på hemsida och i annat material 5. Satsa på att få upp andelen ridande män. 6. Riktad marknadsföring till olika åldersgrupper 7. Förnya hindermaterialet kontinuerligt. 8. Förbättra förvaringsutrymmen för hindermaterial. Använd utrymmet under gamla manegens cafeteria. 9. Göra något bra av gamla cafeterian alt riva bort 10. Hantera reparationsbehov och anläggningsskötsel på ett sådant sätt att vi har kontroll på behovet av åtgärder. Upprätta en underhållsplan. 4

6 Finansiell analys av klubben Klubben behöver fler betalande elever för att kunna få en balans i budgeten. Nivån bör ligga någon stans mellan , idag har vi 123 lediga lektionsplatser. Räkneexempel: 10 st förberedande nybörjare gör 80 kkr på ett helt år. 40 st extra f.nybörjare ger oss balans i budget (0-resultat). 10 st senior 60 min gör 110 kkr på ett helt år. Kompetens Förutsättningar/mål: Inom klubben skall alla nödvändiga kompetenser finnas tillgängliga. Personalen skall alltid vara utbildad enligt gällande lagar och förordningar kopplad till ridsportsverksamhet, säkerhet och djurskyddsbestämmelser. Stor vikt skall läggas på ridskoleverksamheten med fokus på stor insikt inom Ledarskap, Pedagogik och Metodik (LPM). Social kompetens och bra kommunikation är av yttersta vikt i den dagliga verksamheten. Ryttare skall utvecklas till att kunna fungera i olika roller och uppdrag inom klubben. Resultat av diskussioner under styrelsens arbetsdag januari 2011: Vi har personalbrist och mycket tid går åt att lösa akuta problem varför vi inte är helt rustade att möta nya utmaningar. Privatstallet tar mkt tid. Ytterligare timmar skulle behövas för stallpersonal. Kompetens finns. Blandad utbildningskompetens men hög social kompetens och relationen till eleverna är mkt bra. Ridlärarkompetens, kontorskompetens men ej tillräcklig kompetens att sköta anläggningen. Fastighetsskötare behövs. Produkt = ridlektion och vi anser att ridlektionerna mer än väl håller måttet. Så även lägerverksamhet etc. NHRK känt för att ridskolan är mindre och mer familjärt. Trevlig stämning. Mål: ekonomin i balans o bli av med betalningsanmärkningar etc. För att gå med vinst behöver vi komma upp i åtminstone 350 elever. Idrottslyftspengar, exempelvis för barn med lättare utvecklingsstörning osv. På detta sätt kanske även elevantalet kan ökas med syskon etc. Ponnyridning på ex vis lördagar kan vara ett alternativ. Annonsering, utskick, ponnyridning, prova 2 ggr gratis om de fortsätter. Lappar med flikar, stå utanför Freeport ex vis. 5

7 Strategier Klassisk strategimodell Omvärldsanalys Affärsidé Målformulering Handlingsplan Strategiformulering Genomförande Feedback & kontroll Företagsanalys Figur 2: Klassisk strategiprocess enligt Philip Kotler. Marknadsplanen Kundnytta Familjärt och trevlig stämning Två maneger, stora och kvalitativa. Tillgänglighet för ridskola och för privatryttare. Arrangerar tävlingar med bra kvalitet och stort säkerhet Säkerhet prioriteras högt för anläggningen och verksamheten Stor klubb med många olika utvecklingsmöjligheter för medlemmarna Kompetent och engagerad personal Uthyrning av anläggningen Ingen åldersgräns 6

8 Konkurrens- och substitut Företag Inriktning/produkter Prisläge Profil på marknaden NHRK Ridskola Arrangerar tävling Läger Konferenser Privatstall Tävlande för klubben Kungsbacka Ridskola Samma Ridklubb Arrangerar tävling Läger Privatstall Tävlande för klubben Billdal Ridklubb Ridskola Samma Arrangerar tävling Läger Privatstall Tävlande för klubben Askim Ridhus o Fältrittklubb Fjärås Ryttarförening Övrig lägerverksamhet Ridskola Privatstall Tävlande för klubben Ridskola Arrangerar tävling Läger Tävlande för klubben Övernatting Special/inriktning Mat Trygghet/säkerhet Hjälpledare Något lägre pris Något lägre pris Alla prislägen Övriga idrotter Bra ungdomsverksamhet Alla prislägen Stor utvecklingspotential för NHRK Hotgrad Stor Stor Liten Medel Stor Stor I ovan matris så har vi beaktat klubbens ridskola, tävlings- och lägerverksamhet. Önskemål om en studie av befintliga medlemmar. Hur gjorde jag mitt val av klubben när jag skulle börja här? Kulturellt arv? Segmentering Produkt och marknadsmatris som bilaga. 7

9 Marknadsstrategi Produkt: Våra huvudsakliga produktkategorier: Ridskola Tävling Läger/kurser Uthyrning Pris: Ridskola: Hålla sig i samma nivå som närliggande konkurrerande ridskolor Tävling: Hålla sig i samma prisläge som övriga arrangörer av tävlingar Läger/kurser: Befintliga grupper konkurrenskraftiga priser, övriga grupper högre prisnivå Uthyrning: Alltid ett positivt resultat Plats: Styrka: anläggningen och storleken Svaghet: brist på allmänna kommunikationer Promotion: Budget och en marknadsföringsgrupp som arbetar nära personalen och verksamheten. Personal: Säkerhet och kvalitet och engagemang. Diskutera om verksamheten når sina kunder via: Traditionell reklam: annonsering i tidningar, tidskrifter och fackpress. Direktmarknadsföring: direktreklam till utvalda kunder, telefonförsäljning. Media: artiklar om företagets produkt/er etc., publicitet. Utställningar och mässor: kommer företaget att vara med på strategiskt viktiga mässor m.m. 8

10 Marknadsföringsstrategi Marknadsföringen skall kommunicera och uppnå klubbens vision ("NHRK är Sveriges trevligaste ridklubb ) genom att stärka varumärket och klubbens alla verksamheter i sin helhet. Marknadsföringen skall vara drivas i en process så att elevantal i ridskolan är stabilt och konstant. Marknadsföringen skall kommunicera NHRK som den familjära klubben med hög säkerhet. Marknadsföringen skall aktivt bidra till att alla som tävlar för klubben skall känna sig stolta över sin klubb. Marknadsföringen skall kommunicera att klubben genomför kvalitativa tävlingar med hög säkerhet och trevlig atmosfär. Fyra prioriterade målgrupper; - att få befintliga elever att rida fler gånger - att få före detta elever att komma tillbaka - att bearbeta tidigare definierade geografiska områden via annonsering och direkt reklam (nya elever). - att få andra klubbar att tävla på våra tävlingar Genomförandeplan Aktivitet Tidsram Ansvar och kostnad Erbjudande till tidigare medlemmar (målsman). Säljbrev redan framtaget (av US för ca 3 år sedan). Utskick via e-post november och juni Ingen kostnad Erbjudande till nuvarande elever att värva nya elever. Text finns på hemsidan. Erbjudande till nuvarande elever om rabatt vid extra lektion/fler tillfällen. Text finns på hemsidan. Erbjudande till befintliga ridgrupper om läger, speciellt anpassade. Tex fegishoppning. Affisch för att värva nya medlemmar. A4 att sätta upp på arbetsplatser etc. Utskick skolor. Västra och södra Göteborg. Se bif dok. Utskick skolor i närområdet. Samma skolor som tidigare. DR i brevlådan. Genom att bif dokument delas ut till Utskick via e-post november och juni Utskick via e-post januari och augusti Utskick via e-post med god framförhållning Utskick via e-post november och juni Utskick januari och augusti ca 10 skolor Utskick januari och augusti ca 10 skolor Augusti 250 ridskole-elever Ingen kostnad Ingen kostnad Ingen kostnad Ingen kostnad ca 2500 kr ca 1000 kr 7500 kr 9

11 samtliga ridskole-elever som ombeds distribuera i sitt eget närområde. 20 ex per familj. Eniro, Hitta och övriga kataloger Annonser: Lokaltidningar Annonser: I närliggande geografiska områden, västra och södra Göteborg. Repetition av tidigare annonser. Annonser för att få in fler privathästar till privatstallet. Hela året Publicering december + januari och juni + augusti Publicering december + januari och juni + augusti kr kr Ulrika kr Publicering vid behov kr Annonser tävling och övrigt Publicering vid behov Reportage i samband med klubbens aktiviteter såsom tex läger, tävlingar/sm mm. Lobbying/personlig kontakt för att få till ett reportage. Aktivitetskalendern på KBA kommuns hemsida Facebook aktiviteter. Förmånliga erbjudande och läger Bearbetning via telefon kr Susanne Susanne Susanne Sponsring av licenryttare???? Camilla Hemsidan Medvetet välja foton, så att det stärker vår strategi Komplettera med säljandeoch informerande texter som stärker vår strategi Djupare information om verksamheten, såsom tex foton på ridskole-hästar Om det är möjligt att koppla sidan med sociala medier för att erhålla hög sökoptimering på webben Inlänkar och adwords Få någon ungdom/ar att blogga för klubben, kanske ungdomssektionen alternativt tävlande medlem Susanne kr 10

12 11

13 Organisation Idrottens organisation består av Riksidrottsförbundet, distriktidrottsförbunden (DF), specialidrottsförbunden (SF), specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) och idrottsföreningarna. I figuren nedan visar var NHRK hör hemma i strukturen och till vilket SF, SDF eller DF vi tillhör. Riksidrottsförbundet Riksidrottsförbundet Specialidrottsförbund/SF Svenska Ridsportförbundet Specialidrottsdistriktsförbund/SDF Hallands Ridsportförbund Idrott Nordhallands RK - Ridsport Förening Nordhallands RK 12

14 Styrelse Birgitta Gustafsson, Per-Anders Melin, Camilla Billö, Malin Friis-Liby, Susanne Bengtsson, Elisabeth Byröd-Carlsson, Annika Berndtsson, Gunilla Tochtermann, Malla Sjöholm. Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör/Ekonomi Ungdomssektionen Ridskolan Personal Information/ Media / Marknadsföring Distrikt Bidrag Birgitta Gustafsson Per-Anders Melin Malin Friis-Liby Camilla Billö Per-Anders Melin Birgitta Gustafsson Elisabeth Byröd-Carlsson Camilla Billö Karina Bohlin Birgitta Gustafsson Camilla Billö Malin Friis-Liby Mia Zelander Camilla Billö Susanne Bengtsson Mia Zelander Hemsida Tävling Sponsring Susanne Bengtsson Susanne Bengtsson Camilla Billö Annika Berndtsson Mia Zelander Cafeterian Gunilla Tochtermann Malla Sjöholm Kikki Söderqvist Säkerhet Gunilla Tochtermann Lisa Nordahl Anläggningen Per-Anders Melin ( Skall leda till en framtida sektion, Camilla Billö tillfällig grupp som uppstart och behovsanalys ) Anmärkning: För personer som har ett ansvarsområde, men som inte sitter i styrelsen, skrivs namnet i kursiv stil. 13

15 Värderingar SWOT-analys SWOT-analysen är ett enkelt analysverktyg för att utröna ett företags olika förutsättningar utifrån fyra olika aspekter: Företagets interna styrkor och svagheter Styrkor Möjligheter Svagheter Hot Företagets externa möjligheter och hot 14

16 Resultatbudget/prognos Resultatbudgeten bör baseras på en försäljningsbudget/prognos (beräknad försäljning per marknadssegment) och en kostnadsbudet/prognos där de vanligaste kostnadsposterna definieras. Balansbudget/prognos Balansbudgeten är till för att visa rörelsens beräknade tillgångar och skulder samt eget kapital i rörelsen på balansdagen och ger information om varifrån företagets kapital kommer och hur det har investerats. Likviditetsbudget/prognos Kassaflödesanalyser ger upplysningar om företagets likvida status och eventuella behov av kapitaltillskott. Resultaträkningen och likviditetsbudgeten ger till viss del samma information men det finns avgörande skillnader då resultaträkningen ser till företagets lönsamhet och likviditetsbudgeten ser till tillgången av kapital (dvs. vad som faktiskt betalas in eller ut ur företaget). 15

Föreningspolicy för Nordhallands Ridklubb

Föreningspolicy för Nordhallands Ridklubb Föreningspolicy för Nordhallands Ridklubb Innehållsförteckning 1. Övergripande policy NHRK... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Ändamål/föreningsidé... 3 1.3 Mål... 3 1.4 Långsiktiga mål... 3 1.5 Kvantitet... 4 1.6

Läs mer

KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA

KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA MEDLEMMEN ERBJUDER Tid Erfarenhet Kunskap Kontakter Perspektiv Idéer Förmåga MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR Bekräftelse Stöd Motivation Utveckling Nätverk Meriter

Läs mer

5. SKAPA ENGAGEMANG OCH DIALOG

5. SKAPA ENGAGEMANG OCH DIALOG 5. SKAPA ENGAGEMANG OCH DIALOG KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA MEDLEMMEN ERBJUDER Tid Erfarenhet Kunskap Kontakter Perspektiv Idéer Förmåga MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR Bekräftelse Stöd Motivation Utveckling Nätverk

Läs mer

Rapport Förstudie Laddat medlemskap

Rapport Förstudie Laddat medlemskap Rapport Förstudie Laddat medlemskap Bakgrund Rapport Förstudie Laddat medlemskap Förstudien Laddat medlemskap har sitt ursprung i Framtidsspaning 2.0 som 2011 genomfördes i samtliga till HUS knutna organisationer.

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

Framtidsspaning 2.1 1. Nya former för engagemang. Framtidsspaning 2.1 Sep-nov 2012 Författare: Fanny Gustaver fanny.gustaver@ridsport.

Framtidsspaning 2.1 1. Nya former för engagemang. Framtidsspaning 2.1 Sep-nov 2012 Författare: Fanny Gustaver fanny.gustaver@ridsport. Framtidsspaning 2.1 1 Nya former för engagemang Framtidsspaning 2.1 Sep-nov 2012 Författare: Fanny Gustaver fanny.gustaver@ridsport.se 0220-456 29 Innehåll Bakgrund 3 Aktörer/roller 3 Frågeställningar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Tillsammans stärker vi ridsporten

Tillsammans stärker vi ridsporten HANDLEDARMATERIAL Tillsammans stärker vi ridsporten En utbildning inom ramen för Svenska Ridsportförbundets medlemssatsning. 1 En miljon människor är intresserade av hästar och ridning och ridsporten rider

Läs mer

Fyra regionala lärprojekt

Fyra regionala lärprojekt Projektrapport 2010 Regionala forum för hästsektorn - Regionala Lärprojekt Projektet är finansierat av Jordbruksverket via Livskraftigt Hästföretagande 2010 Fyra regionala lärprojekt 1 Stockholms Läns

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Ordförande har ordet........ När jag skriver detta har vi kommit en bra bit in på 2011. Vintern, som har varit kall, både i slutet på 2010

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling. Verksamhetsidé Värdegrund Visioner Verksamhetsområden Fokusområden Övergripande mål

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling. Verksamhetsidé Värdegrund Visioner Verksamhetsområden Fokusområden Övergripande mål Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Värdegrund Visioner Verksamhetsområden Fokusområden Övergripande mål 1 Introduktion VI 2016 Syftet med en verksamhetsinriktning är att alla

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten

Läs mer

VÄLJ SMART Så ARbeTAR en VALbeRedning

VÄLJ SMART Så ARbeTAR en VALbeRedning VÄLJ SMART Så arbetar en valberedning INNEHÅLL Varför valberedning? 3 Valberedningens uppdrag 4 Valberedningens arbetsår 5 På årsmötet 8 Styrelsen bör spegla föreningen 10 Världens bästa styrelse 12 Styrelsen

Läs mer

SIF Projekt Laddat Medlemskap

SIF Projekt Laddat Medlemskap SIF Projekt Laddat Medlemskap 1. På vilket sätt är du aktiv med islandshästar/islandshästaktiviteter? Fler alternativ kan väljas. Response Percent Response Count Har egen häst/hästar 86,2% 704 Rider på

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

LINKÖPING UNIVERSITET. Linköping Innebandy. Hur ett amatörlag kan göra ett proffsigt intryck

LINKÖPING UNIVERSITET. Linköping Innebandy. Hur ett amatörlag kan göra ett proffsigt intryck LINKÖPING UNIVERSITET Linköping Innebandy Hur ett amatörlag kan göra ett proffsigt intryck Kristian Göransson, Anton Hakegård och Axel Ingolf 2011-03-18 Innehåll INLEDNING... 1 Bakgrund... 1 Bakgrund till

Läs mer

Maja Connysson, Anna Hansson, Malin Johansson, Erika Petersson 2010-11-08

Maja Connysson, Anna Hansson, Malin Johansson, Erika Petersson 2010-11-08 Linköpings universitet Marknadsföring 722G86 Marknadsplan Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings universitet Maja Connysson, Anna Hansson, Malin Johansson, Erika Petersson 2010-11-08 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb

Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb 2014 Årsmöteshandlingar Nyby Torshälla Ridklubb -02-14 Nyby Torshälla Ridklubb vill framföra ett varmt tack till våra sponsorer 2014 Agria Djurförsäkring Torshälla Fastighets AB Eskilstuna Energi & Miljö

Läs mer

UNGDOMARS MOTIV KRING AVHOPP FRÅN RIDSKOLA

UNGDOMARS MOTIV KRING AVHOPP FRÅN RIDSKOLA Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Hippologiskt Examensarbete nr 391 2010 UNGDOMARS MOTIV KRING AVHOPP FRÅN RIDSKOLA Mikaela Brorsson, Stina

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Fakultet för ekonomi, kommunikation och IT Louise Bolands Eklund & Ulla Eråker Marknadsundersökning Produkter för hästsport Market Research Products for Equestrian Sport Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Granlo Fritidsgård Sundsvall Granskning genomförd i maj 2013 av Malin Grotherus och Per Burén Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Granlo fritidsgård drivs i kommunal regi

Läs mer

Förstudie Ljungsberg den nya ridskolan i Lammhult Material av Frida Holm Johansson i samarbete med en projektgrupp och Lammhults ridklubbsstyrelse.

Förstudie Ljungsberg den nya ridskolan i Lammhult Material av Frida Holm Johansson i samarbete med en projektgrupp och Lammhults ridklubbsstyrelse. Förstudie Ljungsberg den nya ridskolan i Lammhult Material av Frida Holm Johansson i samarbete med en projektgrupp och Lammhults ridklubbsstyrelse. Projektet är finansierat av Leader Linné Innehållsförteckning

Läs mer