Sökoptimering. Hur öka synligheten på webben. Konstantin Berger. Examensarbete Mediekultur Förnamn Efternamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sökoptimering. Hur öka synligheten på webben. Konstantin Berger. Examensarbete Mediekultur Förnamn Efternamn"

Transkript

1 Sökoptimering Hur öka synligheten på webben Konstantin Berger Examensarbete Mediekultur Förnamn Efternamn 2011

2 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Mediekultur - Multimedia Identifikationsnummer: 3036 Författare: Konstantin Berger Arbetets namn: Sökoptimering - hur öka synligheten på webben Handledare (Arcada): Jutta Törnqvist Uppdragsgivare: Sammandrag: Det finns miljoner sidor på internet, därför är det viktigt att veta hur man kan öka synligheten och få en sida att synas på sökmotorerna. Denna studie går ut på att forska hur olika delar av en webbsida påverkar sökoptimeringen av sidan. Att sökoptimera en webbsida innebär inte bara att göra tekniska ändringar i själva koden utan också ändringar i strukturen och sidans innehåll. Syftet med denna forskning är att ge en inblick hur sökmotorerna fungerar och vad som påverkar en sidas förmåga att synas i dem. Hur man bygger upp en välstrukturerad sida så att den möjligast bra kan hittas med hjälp av en sökmotor. Det finns en hel del information om vilka faktorer påverkar sökmotorerna. Forskningen går ut på att tolka den information som finns tillhanda och få en uppfattning om vilka faktorer som påverkar sökoptimeringen och varför just dessa faktorer ger resultat. Genom att känna till sökoptimering kan man förstå varför en del av sidorna på nätet rangordnas högt på sökmotorernas listor och varför en del inte blir lika högt rangordnade. Frågan lyder är det möjligt att få en webbsida att rangordnas högt utan av att måsta betala någon att göra det. Nyckelord: Sökoptimering, SEO, SEM, Search engine optimization, Google Sidantal: 54 Språk: Svenska Datum för godkännande:

3 DEGREE THESIS Arcada Degree Programme: Mediekultur - Multimedia Identification number: 3036 Author: Konstantin Berger Title: Search Engine Optimization - how to increase visibility on the web Supervisor (Arcada): Jutta Törnqvist Commissioned by: Abstract: There are millions of webpages on the internet, so visibility and how the site is found are key things when designing or building a webpage. The aim of this study is to build an understanding about search engine optimization. I will study the elements that are essential for making a webpage visible on the web. The aim of this thesis is to give an insight how search engines work and what affect the visibility of a site. How to build a well-structured site that search engines can easily find. There is a lot of information about how to use search engine optimization, this study is to interpret the facts and make a perception of the key thing that effect search engine optimization. By knowing the key facts that interpret search engine optimization one can understand why some of the sites on the web rank higher on search engines and some doesn t rank at all. The key question is is it possible to optimize a website without using a company that is specialized in search engine optimization to get high ranking on search engines Keywords: Search Engine Optimization, SEO, SEM, Google Number of pages: 54 Language: Swedish Date of acceptance:

4 OPINNÄYTE Arcada Koulutusohjelma: Mediekultur - Multimedia Tunnistenumero: 3036 Tekijä: Konstantin Berger Työn nimi: Hakukoneoptimointi Miten lisätä näkyvyyttä verkossa Työn ohjaaja (Arcada): Jutta Törnqvist Toimeksiantaja: Tiivistelmä: Maailmassa on miljoonia internetsivuja, joten näkyvyys ja löydettävyys ovat tärkeitä peruspilareita kun suunnittelee tai toteuttaa sivuja. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitkä tekijät vaikuttavat internetsivujen näkyvyyteen hakukoneissa. Tämän tutkielman keskeisin asia on tarkastella miten hakukoneet toimivat ja mitkä asiat vaikuttavat verkkosivun näkyvyyteen hakukoneissa. Miten rakentaa hakukoneille optimoitu sivu. Hakukoneoptimointia on tutkittu monesta eri näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena on tulkita nämä näkökulmat ja antaa käsitys siitä mitkä ovat tärkeimmät vaikuttajat hakukoneoptimoinnin kannalta. Tiedostamalla mitkä asiat vaikuttavat hakukoneoptimointiin on mahdollista ymmärtää miksi jotkut verkkosivut näkyvät hakokoneissa paremmin kuin toiset. Kysymys kuuluu onko mahdollista saada verkkosivu hakukoneiden tuloksien kärkeen ilman että tarvitsee palkata ulkopuolinen hakukoneoptimoinnin osaaja. Avainsanat: Hakukoneoptimointi, web-markkinointi, google, SEO, Sivumäärä: 54 Kieli: Ruotsi Hyväksymispäivämäärä:

5 INNEHÅLL / CONTENTS 1 INLEDNING Problemformulering Syfte Målgrupp Metod och centrala källor Val av ämnet Avgränsningar Terminologi SÖKOPTIMERING Bakgrund Historia Vad är sökoptimering SÖKOPTIMERING I PRAKTIKEN Sidans rubrik / Page title Deskription Textrubriker Sökoptimering och bra webbdesign Mångsidigt innehåll Google Maps som sökmotor Sökmotorernas funktioner Organiska och betalda resultat Nyckelord Placering av nyckelord Länkar Textlänkar Länkarnas och bildernas Titel attribut Sökoptimera bilder Metoder du INTE skall använda SÄTT ATT YTTERLIGARE ÖKA SYNLIGHETEN Låt Google veta att du finns Framsidan (Landingpage) Youtube Facebook Twitter Bloggar... 41

6 4.7 Internetforum SÖKOPTIMERINGSRESULTAT FRAMTIDVISIONER SAMMANFATTNING EleKtroniska Källor LitTerära Källor... 54

7 Figurer Figur 1, Totala sidor på alla domäner från august 1995 till maj Figur 2, Exempel på webbläsarens rubrik. Källa: 21 Figur 3. Exempel på hur Google visar titeln och sidans beskriving i sökresultaten. Källa: google.fi Figur 4. En sidkarta är bra att ha om man sökoptimerar webbsidor med flera undersidor (Källa: 24 Figur 5, Bild på Googlemaps. På vänster sida relevanta platser. 26 Figur 6. När man söker på ordet autokorjaamo eller bilverkstad ger Google svar beroende på var du befinner dig. Med att trycka på de röda punkterna visar Google var verkstaden finns på Google maps.www.google.fi Figur 7. Hur Googles sökmotor fungerar. (http://www.google.com/corporate/tech.html) Figur 8. Exempel på Googles sätt att visa organiska eller betalda sökresultat. (google.fi) Figur 9. Ett sökresultat på googles sökning.(google.fi) Figur 10. En bildsökning på ordet jaffa ger följande resultat.om exempelvis Hatwall sökoptimerade sina bilder kunde dessa hamna på första plats när man söker på ordet jaffa. (google.fi) Figur 11. Googles anmälningssida för webbadresser (http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl )... 37

8 1 INLEDNING Marknadsföring på nätet har ökat exponentiellt och tillväxten ser ut att fortsätta, för tillfället finns det över 2 miljarder internet användare i världen (Daily Mirror, 2011). Webbplatser som toppar rankingen på Google får stor volym av besökare och detta ökar försäljningen av marknadsplatser. Det enda sättet att öka synligheten och att komma på Googles topp listor är att sökoptimera sina sidor (www.seoguys.net, 2010). Det fanns över 255 miljoner nätsidor i december 2010 och 21.4 miljoner lades till under året (http://royal.pingdom.com, 2010). Till dessa websidor räknades inte undersidor som hör till samma domän. Man förstår varför sökning har blivit allt mer populärt bland användarna, att hitta det man söker kan vara mycket tidskrävande och man måste använda rätt nyckelord för att kunna definiera sin sökning. På grund av det enorma utbudet av material på nätet skulle det vara mycket svårt om inte omöjligt att hitta relevanta sidor utan att använda sig av en sökmotor. Sökmotorerna har blivit porten till allt material som finns på internet beroende på vad sökaren matar in för sökord i sökmotorn. Sökoptimering har blivit en stor del av professionell webbdesign och de som jobbar med att utveckla eller designa sidor på nätet förväntas kunna sökoptimera sidor även om sökoptimering inte bara har att göra med hur sidan är tekniskt uppbyggd eller vilken struktur designen av sidan har. Allt fler företag vill öka synligheten på webben. Facebook, twitter och andra sociala medier erbjuder en bra möjlighet till detta men kräver ofta en person som uppdaterar de sociala sidorna och detta är en extra kostnad för företaget. Just på grund av att allt fler vill öka synligheten på nätet och locka fler besökare har många sökoptimeringsföretag, kurser och konsulter vuxit fram. Sökoptimeringsföretagen erbjuder tjänster för att förbättra synligheten i sökmotorerna och lovar att få sidan att rangordnas högre i sökresultaten, i vissa fall lovas också en första plats i googles sökresultat (www.stayonsearch.com, 2010, Ju högre webbplatsen rangordnas i sökresultaten för ett sökord, desto mer besökare är det sannolikt att få. Generellt gäller det att ju populärare ett sökord är, desto mer utmanande är det att få en topplacering. 8

9 1.1 Problemformulering Att få en sida att synas på sökmotorernas topplistor kan anses som ett svårt jobb. Beroende på vad för innehåll man har på sin webbsida varierar resultaten mycket. Om man till exempel skall sökoptimera en webbsida som säljer flygbiljetter räcker det inte bara med att man använder sig av gratis metoder för att göra sin sida synlig. Om man däremot har ett företag som säljer något mera unikt är det inte lika svårt att nå topp positioner i sökresultaten. Sökning på internet är en vardaglig sak för de flesta men att göra en webbplats som hittas bland sökresultaten är inte något som alla funderar på. Kan man med hjälp av gratismetoder nå resultat? Jag tänker fördjupa mig i dessa gratismetoder för att en uppfattning om vilka metoder som anses vara sådana som ger resultat. Att få en uppfattning om hur sökmotorerna fungerar kan vara svårt att få på grund av mängden material och teorier som finns tillgängliga. Jag tänker bekanta mig med det material som finns för att få en överblick om de gratismetoder som går att använda för att öka synligheten på webben. Varför skall man betala någon att göra en webbsida sökoptimerad om man kan med hjälp av de gratismetoder som finns tillgängliga göra en sida synligare och för sökaren lättare att finna. Vad är då ett bra sökresultat och varför? Är det användaren som bestämmer vad som är bra för just det sökordet dvs. nyckelordet eller bestämmer sökmotorn det? Till arbetets grundläggande problemfrågor hör: Viktigheten av sökoptimering Påverkar de sökoptimeringsfaktorer som man med hjälp av gratismetoder kan uppnå webbsidans synlighet. Hur viktig del av webbsidan är sökoptimeringen, lönar det sig att sätta tid på det. Metoder Vilka metoder skall man använda för att göra en webbsida som är optimerad både för användaren och sökmotorerna? Vilka är dessa metoder om det finns sådana? 9

10 1.2 Syfte Det primära syftet med detta examensarbete är att bygga upp en förståelse hur sökoptimering fungerar samt hur man skall bygga sökmotorvänliga sidor som hamnar på sökmotorernas topplistor utan att använda sig av köpta tjänster (Google AdWords, Snoobi etc.). Vilka saker bör man fundera över före man köper reklam eller anställer någon för att sökoptimera sin webbsida. Kan man med hjälp av gratis metoder få sin sida att synas och rangordnas högt bland Googles sökresultat. Vilka metoder skall man använda för att kunna optimera sin sida. Kan man påverka dessa resultat med hjälp av sökoptimeringen. 1.3 Målgrupp Detta arbete riktar sig till de som vill utnyttja de gratis metoder som finns tillhanda för att kunna sökoptimera en webbsida möjligast bra. Webbutvecklare, designers och de som jobbar med marknadsföring av olika slag har nytta av att veta hur deras webbsidor kan med hjälp av gratis metoder stiga i sökmotorernas rangordning. Man måste veta de faktorer som påverkar optimeringen för att kunna göra en väl optimerad sida för sitt företag eller sig själv till exempel i form av en grafisk portfolio. 1.4 Metod och centrala källor I detta arbete har jag utgått från det material som finns tillgängligt om sökoptimering. Böcker och artiklar som skrivits om ämnet samt internet och diskussionsforum är mina centrala källor i detta arbete. Jag tänker analysera vilka metoder är de mest prövade och anses ge bästa resultat. I arbetet presenterar jag de olika metoderna som med enkla medel ökar chansen att lyckas med sökoptimering. Jag använder mig mycket av elektroniska källor på grund av att sökoptimering och teori hur man skall göra för att öka synligheten går i snabb takt framåt och de faktorer som ökar synligheten ändras hela tiden. 10

11 Eftersom sökoptimering är mera en konst än ett tekniskt kunnande kommer jag att förhålla mig skeptiskt till de påstående som internet och andra källor ger. Sökoptimering är en svår konst att lära sig för utveckling av sökmotorer sker i snabb takt och nya algoritmer som sökmotorerna använder kommer hela tiden. När jag började forska i ämnet tyckte jag det fanns för mycket med oväsentligt material och teorier kring ämnet som på riktigt kunde hjälpa att öka synligheten. Med hjälp av allt detta material har jag fått en uppfattning om hur man skall göra för att göra en bra sökoptimerad webbsida. 1.5 Val av ämnet Jag valde att skriva om sökoptimering på grund av att det är ett ämne som diskuterats mycket i olika sammanhang av marknadsföring och webbdesign. Det finns många företag som säljer dyra sökoptimeringstjänster eller ordnar kurser för företag för att öka besökarantalet, de metoder som sökoptimeringsföretagen använder kan tillämpas gratis om man vet hur man skall göra. Jag har jobbat inom mediabranschen i flera år redan och har den uppfattningen att sidor som reklambyråer och webbutvecklare bygger upp inte alltid är optimerade för sökmotorerna utan man förlitar sig bara på de siffror man får från Google Analytics eller motsvarande system som registrerar besökare. Den information som jag samlar på mig genom detta arbete kommer att öka min uppfattning om hur bygga upp webbsidor så att också sökmotorerna hittar dem. Genom att undersöka detta ämne kommer jag att kunna bygga bättre hemsidor som ger mervärde till kunden eller projektet. 1.6 Avgränsningar Sökoptimering kan tillämpas till allt material på nätet. Jag har därför avgränsat mitt arbete till metoder som lätt går att göra i planeringsskede av en webbplats. Jag lägger fokus framförallt på hur Googles sökmotor ser och handskas med information som den får från webbsidan. De flesta sökoptimerings metoder fungerar också på andra sökmotorer men jag går inte in på detalj hur andra sökmotorer fungerar eller hur de påverkas av olika delar av forskningen. Det finns många olika sökmotorer på marknaden som t.ex. Microsofts Bing (före detta MSN search), Yahoo samt Altavista. Jag avgränsar mitt ar- 11

12 bete på Googles sökmotor på grund av att Googles marknadsandel är över 80 procent utan att ta hänsyn i användargruppen eller var i världen användaren befinner sig. (googlesystem.blogspot.com, 2009) 1.7 Terminologi SEO Search engine optimization SEO är en teknik som hjälper sökmotorerna att hitta och rangordna din webbplats högre än de miljontals andra webbplatser som svar på en sökfråga. SEO hjälper på så sätt att få trafik från sökmotorer. SEM Search engine Marketing Search Engine Marketing är processen för att få trafik från eller synlighet på sökmotorerna. Frasen är också ibland förkortas till "Search Marketing. Webbmästare (Webmaster) Webmastern är den person som planerar, utvecklar och tar ansvarar för det tekniska på webbplatser. Det är ofta webmastern som utvecklar och ansvarar för sökoptimering på företag. Webbläsare (Web browser) Ett datorprogram för hämtning, visning och överflyttning av information på nätet. De mest kända för tillfället är Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer och Googles Chrome. Sökmotor (Search engine) Ett program för automatisk sökning på nätet eller databaser. Sökmotorn ger nätets användare möjligheten att hitta information i organiserad form. En sökmotor använder sig av ett specifikt program som använder sig av algoritmer för att värdera sidornas innehåll. Sökmotorn är ett program som söker dokument och specifika nyckelord och returnerar en lista med de dokument och nyckelord som hittas på sökordet. Även om ordet sökmotor är en allmän definition på ett program som söker någon slags information 12

13 används ofta termen för att speciellt beskriva söktjänster som Google, Bing och Altavista. Sökmotor ordet har etablerat sig i sökningar på nätet. Spindel (Spider) Ett program som går igenom internet för att finna och indexera ny, offentlig tillgänglig information. Google använder sin egen spindel kallad Googlebot som använder sig av ett stort antal datorer för att gå (eller "crawl") igenom miljardtals sidor på webben. Googlebot använder en algoritmisk process: ett datorprogram bestämmer vilka sidor som ska genomsökas, hur ofta och hur många sidor hämtas från varje webbplats. Sök algoritm Sök algoritmen är gjord för att hitta ett objekt med specifika egenskaper bland det innehåll som algoritmen går igenom. Objekten sparas var och en skilt i en databas eller som en del av en större helhet. Google Adwords, AdSense Google AdWords är ett gratis program där man kan skapa och visa annonser. Annonserna är förknippade med nyckelord och visas till sökaren då denna gör en sökning med det specifika nyckelordet. Google Adwords är ett system där människor betalar för att få sin annons visad. Kunden betalar bara för de gånger någon besökt sidan via annonsen. AdWord är en form av betala per klick (pay-per-click, PPC) marknadsföring. Googles AdSense är det system som visar Adwords på sidor som inte är ägda av Google. Websidorna upprätthållare kan lägga annonser på de sidor han eller hon upprätthåller. Sidornas ägare kan med hjälp av AdSense få inkomster beroende på besökarnas mängd och klickaktivitet. Google PageRank PageRank är ett system som analyserar länkar. PageRank används av Googles sökmaskin för att mäta hur relevanta eller och viktiga länkarna är. 13

14 HTML (Hyper Text Markup Language) HTML är en dator språk gjort för att möjliggöra skapandet av webbsidor. Med HTML skapar man strukturerade dokument med semantiskt innehåll. Webbläsaren visar inte HTML-koden, men använder taggarna i den för att tolka innehållet på sidan. Meta Tags Meta taggar eller meta element är HTML eller XHTML element som används för att ge strukturerad data om en webbsida. Flera meta element används ofta på samma sida för att ge strukturerad data, elementen är samma men attributen (egenskaperna) varierar. Meta element kan användas för att ange sidan beskrivning, nyckelord mm. Meta elementen har två användningsområden: att antingen emulera användningen httpsvarshuvud, eller att bädda in ytterligare metadata i html dokumentet. Meta data måste placeras inom HTML eller XHML dokumentets <head> taggar. Google Analytics Ett gratis program på nätet där man kan följa med och analysera data från de hemsidor man upprätthåller eller ansvarar för. Google Analytics ger inte information av besökare som har stängt webbläsarens javascript, därför är den inte lika tillförlitlig som betalda program som sparar information i webblogen förlitar sig inte bara på javascript. On-Page Factors Med On-page Factors menar man de sökoptimerings metoder som kan tillämpas på webbsidan som man vill optimera. Hur sidans innehåll, struktur länkar mm påverkar sökoptimeringen. De viktigaste on-page faktorerna är sidans titel innehåll och länkar. Off-Page Factors Till off-page faktorerna räknar man de faktorer som kan påverkas utanför webbsidan. Bloggar, internetforum och andra Sociala medier räknas till Off-Page faktorer. Också länkar som kommer in från andra sidor räknas till Off-Page faktorer fastän de oftast bildas med hjälp On-Page faktorer. 14

15 2 SÖKOPTIMERING Om du trodde att sökoptimering var någonting som inte påverkade mängden trafik du fick på dina sidor hade du fel. Sökmotoroptimeringen är en stor del av marknadsföring på webben och vem som helst kan lära sig tekniken bakom det. Sökmotor optimering kan användas för att exponentiellt öka trafiken till sidorna som ökar försäljningen eller medlemsantalet på sidorna. För att få besökare på webbsidor du upprätthåller eller gör för andra är det viktigt att man försöker uppehålla sidan på Googles eller andra sökmotorers top tio lista. 80 % procent av all trafik på internet kommer från sökmotorer och därför är det viktigt att komma ihåg att ha en webbsida som är väl sökoptimerad. (www.hitwise.com, 2011) Många kritiker är misstänksamma på sökoptimering på grund av att mängden växlande variabler (varav några av dem man känner till men många är sådana som inte är offentliga för allmänheten) är så stor. (econsultancy.com, 2009) För att få din sida att synas på topp tio listan måste du följa en progressiv sökoptimerings strategi. Den vanligaste är att bara lägga in nyckelord i sidan huvudtitel, deskriptions och meta tags. Meta taggar är bitar av html kod som är gjord speciellt för att göra sidan mera synlig för sökmotorer. Sökspindlarna och bots ser dessa sökord men de är inte synliga för de som besöker sidorna. Det finns en debatt kring huruvida viktiga metataggarna eller sidans deskriptions är för sökmotorerna. Man tror att Google och andra sökmotorer inte tar i beaktande dessa för att detta ger en orättvis fördel över webbplatser som kan vara mera legitima än de som döljer sina sökord i meta- och deskription taggarna. Om man vill vara på den säkra sidan skall man använda sig av all den information man har för att göra sidan synlig så bra som möjligt. Sökoptimering har blivit en stor del av helheten när man planerar och gör hemsidor. Sökoptimering kan beskrivas som vetenskap och marknadsföring som man satt ihop. Det är sätt att öka sannolikheten att få sin sida att synas när människor söker något på nätet. Man använder sig av olika tekniker som man lägger på själva nätsidan (on page) men också utanför själva sidan (off page) för att öka trafiken från söksidorna till webbsidan i fråga. 15

16 Det är viktigt att komma ihåg att med hjälp av bara sökoptimering kommer man till nöjaktiga resultat men för att nå bra resultat måste man inte bara sökoptimera utan också ha intressanta sidor som tillfredsställer besökarna med användarupplevelsen. Detta leder oftast till bra sökresultat. Det är sökmotorns uppgift att erbjuda sökarna bästa resultat men det är användarna som bestämmer vilka resultat är de mest väsentliga. Man kan aldrig bli fullärd i sökoptimering men genom att förstå de viktigaste principerna om sökoptimering är det lättare att börja sökoptimera sin sida och när man börjat är det svårt sluta göra allt för att rangordnas högt bland sökresultaten. Figur. De algoritmer sökmotorerna använder är mycket svårtolkade. (www.seodesignsolutions.com) 2.1 Bakgrund Webmasters och innehållsleverantörer började optimera webbplatser för sökmotorer i mitten av 1990-talet då de första sökmotorerna började indexera sidor på webben. (Brian Pinkerton, 2000) Ursprungligen skickade webmastern den sidas adress eller URL till olika sökmotorer som skickade en spindel för att indexerade sidan, spindeln gick igenom innehållet och länkarna på sidan och skickade tillbaka information som sedan sökmotorn kunde indexera. I processen ingick att sökmotorns spindel laddade ner en hel 16

17 sida och lagrade den på sökmotorns egen server, där ett annat program känt som indexerare, gick igenom sidans information som t.ex. vilka ord förkom ofta på sidan och var orden var placerade. Indexeraren gick också igenom vilken vikt orden hade i förhållande till all annan text, länkar som sidan hade och vart länkarna förde. Denna information placeras i en schemaläggare för genomsökning vid ett senare tillfälle. När webbplatsägare började inse värdet av att ha sina webbplatser högt rankade och synliga i sökmotorernas resultat, gav det möjligheter för olika former av fusk, beroende på metoden och allvarligheten man fuskat kallas det vit hatt white hat eller svart hatt black hat. Enligt branschens analytiker Danny Sullivan kom frasen "sökmotoroptimering" (SEO) förmodligen i bruk först år 1997 (www.audettemedia.com, 2008). Tidiga versioner av sökmotorernas sökalgoritmer litade på den information som webmastern (sidornas upprätthållare) tillhandahöll. Denna metod ansågs senare vara opålitlig på grund av att den webbansvariga kunde ge felaktig information om det riktiga innehållet. Felaktiga ofullständiga och inkonsekvent data kunde och gjorde ofta också så att sidan i fråga rankades högre i sökmotorerna. Webbsidornas innehållsleverantörer manipulerade antalet attribut i HTML-källan på en sida för att försöka rangordnas bättre i sökmotorerna. Sökmotorerna såg i början bara på sökordens täthet och detta gjorde det lätt för webmasterna att manipulera. Webmasterna satt in nyckelordet flera gånger på sidan och detta ledde till att sidan rangordnades högre. Tidiga versioner av sökmotorer led på grund av detta av missbruk och manipulation av rangordningen. För att ge bättre resultat till sina användare, anpassade sig sökmotorerna till detta och började visa de mest relevanta sökresultat på resultatsidorna, istället för irrelevanta sidor fyllda med många sökord. Eftersom framgång och popularitet av en sökmotor avgörs av dess förmåga att producera de mest relevanta resultaten måste också sökmotorerna hela tiden förnyas och ge bättre sökreslutat. 17

18 2.2 Historia Historiskt har administratörer tillbringat månader eller år att optimera webbplatser för att öka sökmotorernas ranking. Från och med 2004 har sökföretagen haft en stor del hemliga faktorer i deras sökalgoritmer för att minska antalet bedrägerier och länkmanipulation. Google antas ha över 200 olika faktorer som påverkar rangordningen på sökresultaten. Ledande sökmotorerna, Google, Bing och Yahoo avslöjar inte de algoritmer som de använder för att rangordna sidor. För att få insyn i dessa påverkande faktorer kan man studera de patent som innehas av olika sökmotorer började Google personifiera sökresultaten för inloggade användare. Beroende på användarens tidigare sökhistoria kunde Google rikta sökresultaten så att det gav användaren så bra resultat som möjligt. Bruce Clay författaren till boken search engine optimization for dummies sade i en intervju 2008 på PubCon konferensen att rangordning i sökresultaten inte mera existerar på grund av personifierade sökresultat. Han påpekade att det vore meningslöst att diskutera huruvida en sida var rangordnad om sökresultaten för varje sökare skulle vara olika. (http://www. webpronews.com, 2008) Google gjorde 2007 en kampanj emot betalda länkar som skulle minska antalet fusk som tillkom från så kallade nofollow länkar. Nofollow är en metod för webbansvariga att uppmana sökmotorer att inte följa länkarna på en viss sida eller inte följa en viss länk (wikipedia.org). Dessa nofollow skulle inte mera påverka rangordningen av Googles PageRank. Yahoo och Microsofts Bing gjorde även samma ändring i deras sök algoritm. För att undvika att falla bort från sökresultaten utvecklade sökoptimerings ingenjörer alternativa metoder som skulle ersätta dessa tomma nofollow länkar. Flera av lösningarna använde sig av javascript, iframes eller flash som fick sökmotorerna att tro att dessa länkar fungerade och var giltiga. Real-time-search (www.google.com/realtime) infördes i slutet av 2009 i ett försök att göra sökresultat mer aktuella och relevanta Med tillväxten och populariteten av sociala medier och bloggar har ledande sökmotorer gjort ändringar i sina algoritmer så att de 18

19 hittar nytt innehåll och rangordnar det snabbt inom sökresultaten (googleblog.blogspot.com, 2009). I december 2009 meddelade Google att de kommer att tillämpa sökhistoriken av alla dess användare för att kunna ge bättre sökresultat och ge en synonymer till sökningar som motsvarade det som andra sökt (searchenginewatch.com, 2009). Sett från ett historiskt perspektiv har webmasters eller de som administrerat sidorna alltid optimerat sidorna så att sökrobotarna kunde hitta dem. När bloggar och andra sociala medier blivit allt mera populära måste också sökmotorerna förnya sig och skriva om sina algoritmer för att kunna ge relevanta svar till sökningarna. Denna utveckling fortsätter så länge nätet utvecklas och kommer att göra det svårare att sökoptimera sidor men användarna gynnas på grund av att de får hela tiden relevantare svar på sina sökningar. 2.3 Vad är sökoptimering För att kunna förstå vad sökoptimering är och hur det fungerar måste man förstå varför det är viktigt att sökoptimera sidor. Alla websidor som har som avsikt att få besökare för att nå sitt mål behöver någon slags marknadsföring eller sökoptimering. Det finns miljoner webbsidor på nätet, och det är sökmotorernas jobb att lägga till sidorna i sina index och ge bästa resultaten som motsvarar sökningen för sökaren. Det finns många faktorer som sökmotorerna tar i beaktande när de väljer vilka sidor som visas och i vilken ordning. Sökmotorerna beaktar faktorer så som mängden och kvaliteten av länkar som går ut och kommer in till sidan. Dessa länkar anses vara mycket viktiga i sökoptimeringen. Sidans så kallade tags och innehåll är också en viktig del av teknikerna bakom väl gjord sökoptimering. Att använda flera olika tekniker inom sökoptimering ökar chansen att få en webbsida att synas för sökmotorerna och ger sökmotorerna orsak att visa den sida man sökoptimerar. 19

20 Med begreppet sökoptimering (se begreppen) menas det sättet man bygger upp en sida på nätet. Huvudsaken med SEO är att göra en sida så att Google eller andra sökmotorer indexerar sidan så att den syns i sökmotorerna. Med sökoptimering försöker man framförallt att sidan som optimeras skall rangordnas så högt som möjligt i sökmaskinernas sökresultat. Med dessa försöker man få mera besökare på sina webbsidor Figur 1, Totala sidor på alla domäner från august 1995 till maj Källa: 20

21 3 SÖKOPTIMERING I PRAKTIKEN 3.1 Sidans rubrik / Page title Enligt Andy Hagans, specialist på sökoptimering sedan 1999 harr titel-taggen varit konstant den viktigaste påverkande faktorn i sökoptimering. (www.interactmedia.com, 2011) Inom HTML-dokumentets huvud <head> och </head> bör man lägga till metataggar som sökmotorerna läser först. Sidans rubrik är texten som är mellan <title> och </title> taggarna. I HTML koden visas titen på följande sätt: <head> <title>sidans rubrik</title> </head> I webbläsaren visas rubriken oftast på toppen av läsaren enligt modellen nedan. Figur 2, Exempel på webbläsarens rubrik. Källa: När rubriken används rätt och är relevant för innehållet ger det en överblick åt besökaren och sökmotorerna vad som finns på sidan. Rubriken skall innehålla åtminstone ett av nyckelorden som sidan handlar om. Därför skall man försöka lägga in ett eller flera av de viktigaste nyckelorden i rubriken. I rubriken ryms ca 12 ord, men man måste inte använda alla ord och oftast är det bättre att använda ett mindre antal nyckelord i rubriken för att styrka de mest väsentliga nyckelorden. Rubriken syns på sökmotorernas resultat och därför lönar inte sig inte att lista alla nyckelord efter varandra utan försöka att lägga in nyckelordet i en kort beskrivning av sidan. En lista på nyckelord i rubriken kan 21

22 uppfattas som ett försök att locka till sig besökare och kan leda till att sökaren inte klickar på sidan i fråga. Figur 3. Exempel på hur Google visar titeln och sidans beskriving i sökresultaten. Källa: google.fi Vanligtvis visar sökmotorerna i sina resultat de första 65 bokstäverna av beskrivningen, om inte sidan har angetts någon beskrivning visas ett uttag av innehållet. Om det är viktigt att ange företagets namn i rubriken är det bättre att ha den efter nyckelordet. Exempel på rubrik och beskrivningen i HTML <title>nyckeord Företagets namn</title> <meta name="description" content="kort beskrivning av innehållet med några nyckeord > 3.2 Deskription Som bilden ovanför visar används <description> taggen för att ge sökaren in inblick av sidans innehåll. En beskrivning ger inte mervärde för sökoptimeringen men är viktig för att locka besökare till sidan. I vissa fall ignorerar Google helt beskrivningen och gör en egen beskrivning genom att använda en del av sidan innehåll. 3.3 Textrubriker Rubrikerna i sidans innehåll markeras i html med <h1> till <h6>. Dessa rubriker spelar en viktig roll för sidans struktur samt hur sökmotorerna värderar innehållet. Man skall tänka på hur man kan placera nyckelorden i rubrikerna för att öka synligheten i sökmotorerna. De viktigaste nyckelorden är bra att placera i huvudrubrikerna för att ge sökmotorerna information om sidans innehåll. Man skall försöka att inte använda sig av för 22

23 många huvudrubriker för att underlätta sökmotorernas förståelse och prioritering av innehållet. Exempel på huvudrubrik i HTML <h1> Huvudrubrik med nyckeord </h1> Man bör också komma ihåg att använda html-taggar i underrubrikerna för att öka sökmotorernas möjlighet att värdera viktigheten i rubrikerna. Dessa underrubriker skall markeras i HTML dokumentet med <h2>, <h3>, <h4>, <h5> och <h6>. Användning av fet stil bold på texten <b> ser sökmotorerna som viktiga ord, man skall komma ihåg att bara lägga fet stil på ord som man absolut vill poängtera och komma ihåg att inte använda det för ofta. 3.4 Sökoptimering och bra webbdesign När man skall planera en webbsida är sökoptimering inte alltid det som man först tänker på. Man bör ändå komma ihåg att en snygg webbsida inte har någon funktion före någon ser den. Designen har blivit en allt viktigare del av webben och i många fall kommer designen före användarvänligheten. Navigering Att göra en sidas navigering tydlig är viktigt för användarvänligheten men också mycket viktig för sökoptimeringen. Sökmotorerna hittar undersidorna med att följa strukturen på navigeringen och därför är det ytterst viktigt att menyn är gjord i form av <ul> och <li> listor i HTML dokumentet. Man skall ge navigeringens länkar namn med nyckelord så att sökmotorn förstår att länken och innehållet bakom den hör ihop. Exempel på lista <ul> 23

24 <li>meny länk med nyckelord</li> <li>meny länk med nyckelord</li> <li>meny länk med nyckelord</li> <li>meny länk med nyckelord</li> </ul> Sidkarta Att använda sig av en sidkarta ( sitemap ) ger sökmotorerna en översyn av strukturen på sidan och gör det lättare för att indexeras. Om webbsidan är stor och har mycket med undersidor skall man absolut använda sig av en sitemap, för en mindre sida räcker det att menyn är uppbyggd enligt metoden ovan. (webupon.com. 2008) Figur 4. En sidkarta är bra att ha om man sökoptimerar webbsidor med flera undersidor (Källa: 3.5 Mångsidigt innehåll Innehållet på sidan som sökmotor indexerar spelar en stor roll när man pratar om sökresultat och att rangordnas högt på Google. Moderna sökmaskiner är mycket textorienterade och när en sökmaskin går igenom en sida ser den bara innehållet och inte något an- 24

25 nat. Sökrobotarna förstår inte sig på bilder eller Flash objekt som finns på sidan, de kan inte heller läsa javascript som är utanför själva dokumentet. Googles sökmotor skiljer nog på text som är inne i en PDF eller i ett flash objekt men andra mindre utvecklade sökmaskiner kan inte skilja exempelvis texten från en sida gjort enbart med flash. (googlewebmastercentral.blogspot.com, 2008) När man planerar en sida skall man komma ihåg att ha mycket textinnehåll och använda ett mångsidigt språk med många synonymer och ord som beskriver innehållet. Man skall använda sig av olika termer som besökaren kunde använda när denna söker efter sidor på en sökmaskin. Google känner nuförtiden också igen olika former av böjningar på ord så man behöver inte skriva olika former av ordet för att ha ett större urval av nyckelord. Om man till exempel har en sida som säljer båtar behöver man inte skriva in i själva texten båt, båtarna, båten utan Google klarar av att böja dessa ord när man gör en sökning på t.ex. brygga för båtar. När man planerar upplägget av texten skall man tänka på att sprida ut innehållet över flera sidor. Större sidantal möjliggör också användning av nyckelord mångsidigt i texten och i Title fältet. Fokusera på kvalitet Det bästa sättet att höja en sidas rangordning i sökresultaten är att ha ett rikt innehåll med kvalitet. Man skall också försöka göra sitt innehåll så unikt som möjligt, unika sidor har lättare att rangordnas högt för de får människor att länka till dem och länkarna ger bra poäng i Googles PageRank. När man strävar till att hamna högt i rangordningen skall man försöka få länkar till sin sida på sidor som redan är högt rankade. Desto fler länkar du har till din sida desto större är sannolikheten att du stiger i rangordningen med hjälp av de sidor som anhåller länken till din webbplats. (directnews.co.uk, 2011) Länkarna som leder till din sida (inbound links) är en av de saker som påverkar mycket på hur högt man kommer på Googles topp listor. Till bra sidor länkar användare ofta medan sidor med dåligt innehåll inte för länkar till sig. Det finns också så kallade länk 25

26 farmer som man kan skicka sin sidas länk till och på så sätt höja sin ranking men detta sätt anses som fusk och kan påverka negativt på hur sökmotorerna rankar din sida. Ett bra sätt är att be andra sidor att länka till sina sidor. Som en mottjänst kan man sätta en länk till den andras sida. Varje giltig länk som man får till sin sida är en mycket dyrbar resurs så man skall komma ihåg att få synlighet till sin sida med hjälp av länkar med hög kvalité. 3.6 Google Maps som sökmotor Google Maps används i dagens läge mycket i olika sammanhang, ett bra sätt att få synlighet är att lägga sitt företags kontaktuppgifter och position på kartan. Företaget kan på detta sätt hittas när man söker med ett lämpligt sökord och hamna i toppen av sökresultaten. (www.davidmihm.com, 2010) Figur 5. Bild på Google Maps. På vänster sida relevanta platser. Det krävs inte att man har en websida för att få sitt företag att synas i Google Maps. Med att logga in i Googles Gmail kan man lägga in sitt företag på kartan. 26

27 Figur 6. När man söker på ordet autokorjaamo eller bilverkstad ger Google svar beroende på var du befinner dig. Med att trycka på de röda punkterna visar Google var verkstaden finns på Google maps.www.google.fi 3.7 Sökmotorernas funktioner Sökmotorer använder sig av robotprogram som går igenom webben automatisk och följer varje länk de hittar. De sidor som sökspindlarna träffar på analyseras och indexeras på sökmotorföretagets databaser. Google sparar också all text som förkommer på sidan på sina servrar. Sidans upprätthållare kan förbjuda indexeringen i sökmotorns databas genom att lägga in ett robots-attributet i HTML kodens meta taggar och lägga robots.txt filen i roten av webbplatsens server. (www.robotstxt.org, 2011) Exempel på robots kod för att blockera hela webbplatsen från alla sökmotorer: Spindeln börjar sökningen på en sida som är populär bland användare och indexerar alla ord som finns på sidan och följer alla länkar som sidan har. På detta vis fortsätter spindeln att hitta sidor och indexera innehåll och länkar. När användaren gör en sökning så skickas sökningen till servern som ger svar på mindre än en sekund. 27

28 Figur 7. Hur Googles sökmotor fungerar. (http://www.google.com/corporate/tech.html) 3.8 Organiska och betalda resultat Med Organiska sökresultat menar man de resultat som uppnås utan att betala för sin position i sökmotorn. Organisk trafik kan ta från några dagar till flera månader före man kan se resultat (Google.fi, 2010). Beroende på hur många andra tävlar med samma nyckelord eller innehåll varierar det hur högt man kommer på topplistorna. 28

29 Figur 8. Exempel på Googles sätt att visa organiska eller betalda sökresultat. (google.fi) Sökresultat På Googles sökresultatsida (SERP, Search Engine Result Page) ser man förutom de riktiga sökresultaten (organiska) också de sponsorerade resultaten (köpta) som 67 procent av alla Googles inkomster kommer från. (investor.google.com, 2011). Ett sökresultat i Google är oftast fyra rader lång och från det framgår följande saker. Sidans titel Fungerar också som länk till sidan i fråga Utdrag ur sidans innehåll Ett utdrag från sidans text eller beskrivningen man angett i description taggen. Sidans adress URL Sidans exakta adress. Adressen berättar ofta pålitligheten och med att se på adressen ser man om sidan faktiskt för dit man tror. Länk till Googles sparade sida Google sparar sidorna på sina servrar för att man också skall kunna se sidor som tagits bort men varit relevanta. 29

30 Figur 9. Ett sökresultat på googles sökning.(google.fi) I sökresultaten kan förkomma också länkar direkt till sidans undersidor. Dessa tillkommer automatiskt och kan inte skapas eller redigeras av webbmastern. Man kan bidra synligheten av länkarna med att skapa en tydlig navigation till sidan. (hochmanconsultants.com, 2010) 3.9 Nyckelord Att hitta de bästa och väsentligaste nyckelorden är en av de viktigaste sakerna som man skall tänka på när man skall optimera sin sida för sökmotorerna. Google har skapat verktyg för att underlätta skapandet av nyckelord, med hjälp av Keyword generator kan man lätt se vilka nyckelord man kunde använda för att besökaren hittar sidan. Bra verktyg för att hitta sökord: Google Keyword tool - GoogleSets - Wikipedia article traffic statistics - Google Trends - Du kan också bara skriva in ditt nyckelord i Google och se vad som Google rekommenderar eller använda en synonymordbok för att hitta andra ord för ditt nyckelord. 30

31 3.9.1 Placering av nyckelord Man skall tänka på hur man placerar nyckelorden när man planerar en webbsidas texter. Nyckelorden skall placeras i följande fält för att få en bra placering bland sökresultaten men det är inte ett måste och man skall nödvändigtvis inte använda nyckelordet i alla fält. Domain (huvudadressen till sidan) URL (sidans adress, om adressen inte är samma som huvudsidan) Title-taggen (sidans huvudrubrik) H1 (Innehållets huvudrubrik) Innehållet (inkluderat alt- och title-attributen) Val av domän (www.adress.ändelse) har en stor betydelse med tanke på sidans trovärdighet och synlighet i sökmotorerna, man skall tänka på hur man kan få med företagets eller produktens namn i domänen. Man kan också ha många olika domäner för att till exempel marknadsföra en viss produkt inom företaget. Man bör dock komma ihåg att en domän också skall vara sådan att man lätt kommer ihåg den, därför bör man undvika att ha för många olika domäner som gör det omöjligt för besökaren att komma ihåg alla. När man väljer namnet på sin webbsida är det bra att välja företagets eller produktens namn. En möjlighet är att URL-adress innehåller ett eller flera nyckelord. Man skall undvika att använda domän namn med streck emellan orden. (www.seo-gold.com, 2010) Exempel på domain namn som inte rekommenderas: eller Namn som dessa ger inte mervärde i sökoptimeringen och de är svåra för besökaren att komma ihåg. I Finland kan man inte registrera ett.fi domän namn som inte har med verksamheten att göra, man kan inte heller registrera.fi adresser utan att ha ett företag eller en organisation bakom. (ficora.fi, 2010) Det kan vara svårt att få registrerat det 31

32 namn man tänkt på och därför är det väldigt bra att vara ute i god tid och ha alternativa namn som man kan använda ifall just det namnet man söker är upptaget Länkar Länkarna ut och in från sidan är viktiga på grund av att de är det grundläggande sambandet mellan sidorna på internet. Sökspidlarna går från sida till sida via länkarna och registrerar hur sidorna förhåller sig till varandra. Sökmotorerna ser länkarna som röster sidan fått av andra sidor för innehållets kvalité och relevans. Ju mera röster en sida har desto viktigare anser sökmotorerna den vara. Man skall inte bara ta i beaktan länkarna man får till sin sida utan också själv länka till sidor som är viktiga och relevanta för den egna sidans avsikt. Länkar från relaterade webbsidor har större värde än de från irrelevanta och därför skall man försöka ha länkar ut till sidor med samma sorts innehåll. I teorin är det möjligt att din sida är viktigare för sökmotorerna än de sidorna med mera utgående länkar om din sidas ingående länkar är av mycket hög kvalité. I kapitlet fyra beskriver jag sätt att ytterligare öka synligheten, de sätten kan också tillämpas för att dela med sig av andras länkar men också för att få andra att länka till sin sida. Se kapitel 3.13 för att veta vilka metoder du inte skall använda för att skaffa länkar till dina sidor Textlänkar Att välja länktexten är viktigt Länkar dvs. de delar av websidans text eller bilder som man kan klicka på skall man lägga stor uppmärksamhet på. Man skall komma ihåg att lägga beskrivande nyckelord mellan <a> och </a> - taggarna för att få de bästa poängen i Googles PageRank. Länktexter som t.ex. klicka här för att läsa mera är dåliga för de ger ingen information till 32

33 sökmotorerna och innehåller heller ingen information om vart länken för. Det är bättre att ge länkarna direkta beskrivningar vad som finns bakom länken. Exempel Hos oss hittar du de bästa <sökord> och <sökord>. HTML Hos oss hittar du de bästa <a href = nyckelord.html > nyckelord </a> och <a href = nyckelord.html > nyckelord </a>. Man skall komma ihåg att nyckelorden skall vara väsentliga ord som man kunde tänka att sökaren skulle använda. I samband med <a> attributet kan man använda sig av titel attributet för att kunna beskriva länken noggrannare. Man kan exempelvis lägga in nyckelord i andra böjningar eller synonymer till nyckelordet Länkarnas och bildernas Titel attribut Titel attributet syns till användaren när denna för musen över länktexten eller bilden, man skall använde sig av titel-attributet när inte själva länkens beskrivning räcker för att besökaren skall veta vart denna är på väg. Titel attributet är tilläggsinformation som alltid bör läggas till för att sökmotorn skall ha mera text att indexera. Exempel i HTML <a href="nyckelord.html" title="nyckelord i annat format ">nyckelord</a> Enligt XHTML standard (w3schools.com) skall bilderna (<img>) ha ett alt-attribut som med ord beskriver vad bilden föreställer om besökaren av någon orsak inte ser eller använder bilder i sin webbläsare. Sökmotorerna läser alt-attributet och därför är det viktigt att lägga in all den tilläggsinformation och nyckelord som behövs för att beskriva bilden. 33

34 Sökoptimera bilder Att sökoptimera bilder har ännu en av de få sakerna som inte är så vanliga i sökoptimering (Grant Crowell, wwws.earchenginewatch.com). Det är ett bra sätt att öka synligheten och att få en bra ställning i Google. Att göra en bildsökning i stället för en normal textsökning har blivit allt vanligare. Fler sökmotoranvändare orkar inte bläddra igenom olika textbaserade sidor för att till exempel få se en bild av den nyaste modellen av ett specifikt bilmärke utan använder sig av Google eller andra sökmotorers bildsökning. När man söker efter bilder kan man specificera sin sökning med hjälp av bildens storlek, färg eller vilken sorts typ av bild man söker efter. Med konkurrenskraftiga nyckelord i bildnamnet och i alt <alt> attributet kan man komma på första sidan i Googles bild sökning. Sökoptimering av bilder fungerar bättre i branscher där sökningar sker på typen av produkt eller produktnamnet. Exempel i HTML <img src=http://www.exempel.fi/konkurenskraftigt-sokord.jpg width= 350 height= 400 title= Beskrivande text med nyckelord > Enligt the SEO hobbyist (www.seohobbyist.com, 2010) skall man komma ihåg att lägga in måtten på bilderna i HTML koden. På detta sätt kan de som använder sig av avancerad sökning söka direkt på bildens storlek. SEO hobbyist påpekar också att bilder med måtten som del av namnet indexeras snabbare och innehåller viktig information när man gör en avancerad sökning. 34

35 Figur 10. En bildsökning på ordet jaffa ger följande resultat.om exempelvis Hatwall sökoptimerade sina bilder kunde dessa hamna på första plats när man söker på ordet jaffa. (Google.fi) 3.13 Metoder du INTE skall använda Enligt flera källor finns det vissa saker som man inte skall göra när man sökoptimerar en webbsida, dessa saker är bra att veta så att man inte omedvetet gör så att sidan rangordnas sämre eller helt faller bort från sökresultaten. Till de metoder som direkt kan vara skadliga för sökoptimeringen och rangordningen i sökresultaten hör: Köpta länkar Google ser strängt på sidor som har så kallade köpta länkar också kallat spamindexing. Det finns flera internetsidor och företag som erbjuder länkar till din sida. En del av dessa är gratis så kallade länkfarmar där flera sidor länkar till varandra. Med att köpa eller använda sig av länkfarmar kommer man snabbt att bli straffad av sökmotorerna genom falla bort från sökresultaten. 35

36 Stuff keywords Genom att tränga in massor med nyckeord i title-taggen, meta-taggen eller sidans description hjälper i dagens läge inte mera, i värsta fall ser sökmotorerna detta som ett försök till fusk och blockerar sidan från sökresultaten. Kamoufleringsteknik Med kamouflering eller cloaking menar man det sättet då man använder sig av Javascript eller någon annan teknologi för att vilseleda sökspindeln till en annan mycket bra optimerad och rangordnad sida istället för att visa sökspindeln sidans riktiga innehåll. Förut kunde cloaking leda till framgångsrik stigning i sökresultaten men anses nuförtiden som det värsta försöket till bedrägeri. Man skall fundera noga om man använder dessa metoder i alla fall om man gör en sida för ett företag. Om man använder sig av fusk metoder när man gör en webbsida för ett företag kan det leda till böter eller andra åtgärder av företaget. 36

Sökmotoroptimering och internetmarknadsföring

Sökmotoroptimering och internetmarknadsföring Sökmotoroptimering och internetmarknadsföring Staffan Arvidsson EXAMENSARBETE 2009 DATA Sökmotoroptimering och internetmarknadsföring Search Engine Optimization and internet marketing Staffan Arvidsson

Läs mer

Sökmotoroptimering. Hur man optimerar sin webbplats för sökmotorer. Emil Raappana. Förnamn Efternamn

Sökmotoroptimering. Hur man optimerar sin webbplats för sökmotorer. Emil Raappana. Förnamn Efternamn Sökmotoroptimering Hur man optimerar sin webbplats för sökmotorer Emil Raappana Förnamn Efternamn Examensarbete Medieteknik 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Medieteknik Identifikationsnummer:

Läs mer

Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring

Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring Författare: Linda Pettersson Institutionen för Ekonomi och IT 2010-06-14 Handledare: Tomas Lindroth DEGREE

Läs mer

Sökmotoroptimering på Google

Sökmotoroptimering på Google Sökmotoroptimering på Google Carl Joel Määttä singerx@gmail.com Per Eriksson per@deviantspot.se 2009 Kalmar, datum C-nivå, 15 hp Examensarbete i Datorteknik Handledare: Anne Norling, Högskolan i Kalmar,

Läs mer

Sökmotoroptimering - så tar du dig till en första plats!

Sökmotoroptimering - så tar du dig till en första plats! Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Sökmotoroptimering - så tar du dig till en första plats! Search engine opimization - how to get to first place Johanna Knöös Examen: Kandidatexamen 180p Huvudämne:

Läs mer

En affärsplats på webben

En affärsplats på webben En affärsplats på webben Webbutik för TKV Finland Oy Johan Borgström Förnamn Efternamn Examensarbete Företagsekonomi 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi 2009, Internationell affärslogistik

Läs mer

Nyckelord i sökmotoroptimering från framtagning till implementation

Nyckelord i sökmotoroptimering från framtagning till implementation Teknik och Samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Nyckelord i sökmotoroptimering från framtagning till implementation Kreativa metoder som nyckelordsgenererare Keywords in search

Läs mer

Effekten av sökmotoroptimering på webbsidors tillgänglighet

Effekten av sökmotoroptimering på webbsidors tillgänglighet Teknik och Samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Effekten av sökmotoroptimering på webbsidors tillgänglighet The Effect of Search Engine Optimization on the Accessibility of

Läs mer

Sökmotoroptimering Metoder för att förbättra sin placering i Googles sökresultat

Sökmotoroptimering Metoder för att förbättra sin placering i Googles sökresultat Uppsala Universitet Inst. för informatik och media Data- & systemvetenskap Sökmotoroptimering Metoder för att förbättra sin placering i Googles sökresultat Sebastian Allard, Björn Nilsson Kurs: Examensarbete

Läs mer

Handbok om Webbanalys

Handbok om Webbanalys Handbok om Webbanalys Softpixels Stian Kristoffersen Examensarbete Förnamn Efternamn Företagsekonomi 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 7924 Författare:

Läs mer

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du?

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Vem är Håkan Liljeqvist? Håkan Liljeqvist, Kreejt AB, www.hakanliljeqvist.se, @hakanliljeqvist, hakan.liljeqvist@kreejt.se Jobbat

Läs mer

Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, Uppsats Annika Andersson 2013-01-10

Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, Uppsats Annika Andersson 2013-01-10 Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, Uppsats Annika Andersson 2013-01-10 Adam Backlund &OliwerGrevillius 1990-06-23, 1990-04-02 Sammanfattning Idag finns omkring 625 miljoner webbsidor på

Läs mer

Sökmotorer På Internet Google

Sökmotorer På Internet Google Sökmotorer På Internet Google Tomas Franzen, Fredrik Fröjd, Johannes Hassmund, Ylva Hecktor, Gabriel Jägenstedt, Christopher Karlsson Linköpings universitet Ht 2006 Sammanfattning Vi har i denna rapport

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer

Kundernas upplevelse av SAS webbsida

Kundernas upplevelse av SAS webbsida Kundernas upplevelse av SAS webbsida En eye tracking studie av webbsidan Malena Gustavsson Malena Gustavsson Examensarbete Turism 2009 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Turism Identifikationsnummer:

Läs mer

EXAMENSARBETE VID CSC, KTH

EXAMENSARBETE VID CSC, KTH EXAMENSARBETE VID CSC, KTH User interaction at Google - A study on how users with different search goals interact with Google search results for companies. Användares interaktion på Google - En undersökning

Läs mer

att köpa konsultstöd för att synas bättre på Internet

att köpa konsultstöd för att synas bättre på Internet Företagsekonomiska institutionen Slutseminariedatum Uppsala Universitet 11 januari 2006 Kandidatuppsats 10 poäng... Sökmarknadsföring att köpa konsultstöd för att synas bättre på Internet... Författare:

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

Lokal sökfunktion. Fallstudie av utvecklandet av Uppsala Universitets sökfunktion. Anna Andersson 2011/2012

Lokal sökfunktion. Fallstudie av utvecklandet av Uppsala Universitets sökfunktion. Anna Andersson 2011/2012 2011/2012 Lokal sökfunktion Fallstudie av utvecklandet av Uppsala Universitets sökfunktion Anna Andersson Kurs: Examensarbete 15hp Nivå: C Handledare: Torsten Palm och Ilona Heldal TERMIN: HT-11 DATUM:

Läs mer

Uppbyggandet av företags hemsidor med Catalyst

Uppbyggandet av företags hemsidor med Catalyst Uppbyggandet av företags hemsidor med Catalyst Integrerande av sidbotten Tobias Martin Examensarbete Informations- och Medieteknik 2011 Tobias Martin Tobias Martin EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram:

Läs mer

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Mariehamn 2009 Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Matilda Råbergh Matilda Råbergh Författare B Högskolan på Åland o.s.v. serienummer

Läs mer

Syns du inte - finns du inte. SEO best-practices och utvärdering.

Syns du inte - finns du inte. SEO best-practices och utvärdering. Examensarbete Syns du inte - finns du inte. SEO best-practices och utvärdering. Marta Johnsson 2011-05-25 Ämne: Datavetenskap Nivå: B Kurskod: 1DV40E Abstrakt "Syns du inte - finns du inte. SEO best-practices

Läs mer

Strategier för videodistribution på YouTube

Strategier för videodistribution på YouTube Strategier för videodistribution på YouTube Naturliga vägar att gå för att maximera trafiken till ditt videomaterial på YouTube. Vera Sui Vera Sui Examensarbete / Degree Thesis Film&TV 2015 EXAMENSARBETE

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Web usability med fokus på Eyetracking

Web usability med fokus på Eyetracking Web usability med fokus på Eyetracking Tomas Syrjänen Examensarbete Företagsekonomi 2012 Tomas Syrjänen EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 3086 Författare:

Läs mer

Att göra det osynliga synligt

Att göra det osynliga synligt Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och design 180 hp Att göra det osynliga synligt

Läs mer

Att synas på internet - SEO och SMM för småföretagare

Att synas på internet - SEO och SMM för småföretagare Examensarbete Att synas på internet - SEO och SMM för småföretagare Mirja Lundevall Tuori 2012-05-21 Ämne: Datavetenskap Nivå: G1 Kurskod: 1DV40E Abstrakt Detta arbete handlar om synlighet på internet,

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Nätbutiker inom modebranschen Påverkar produktvideo på köpbeslut? Amanda Siivola

Nätbutiker inom modebranschen Påverkar produktvideo på köpbeslut? Amanda Siivola Nätbutiker inom modebranschen Påverkar produktvideo på köpbeslut? Amanda Siivola Examensarbete Företagsekonomi 2015 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 4532

Läs mer